Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2005"

Transcript

1 Πληροφορία και ο κύκλος της πληροφορίας Η πληροφορία αποτελεί βασικό συστατικό της γνωστικής διαδικασίας του ανθρώπου και η χρήση της ως έννοια ποικίλλει από την καθημερινή γλώσσα που σημαίνει είδηση/μήνυμα/ενημέρωση/γεγονός έως την επιστημονική χρήση της που αφορά στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (data). Πληροφορία: 1. στοιχείο, μήνυμα (είδηση, ανακοίνωση, δήλωση, αναφορά κτλ.) που περιέχει και μεταδίδει μια γνώση για κάποιον ή για κάτι: Εμπιστευτική/αξιόπιστη/ασφαλής/διασταυρωμένη/συγκεχυμένη/ ανεπιβεβαίωτη/πολύτιμη. Συγκεντρώνω/ανακοινώνω/μεταδίδω/ανταλλάσσω/αποκρύπτω/κατακρατώ πληροφορίες. 2.α. ποιοτικός συντελεστής, που καθορίζει τη θέση ή την κατάσταση ενός συστήματος ελέγχου. β. (κυβερνητική) το περιεχόμενο ενός μηνύματος, που συντίθεται από σημεία ενός κώδικα: Μεταδίδω/αποθηκεύω/επεξεργάζομαι πληροφορίες. Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2005 Η πληροφορία κρίνεται αναγκαία για όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας καθώς ο άνθρωπος χρειάζεται την πληροφορία για τα εξής: Επιβίωση του ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του περιβάλλοντος που ζει (π.χ. καιρός, τροφή κ.λπ.),

2 Οργάνωση της καθημερινότητάς του (δρομολόγια λεωφορείων, εκπλήρωση υποχρεώσεων - π.χ. πληρωμή λογαριασμών, ωράριο καταστημάτων) ή τις σπουδές του, Διασκέδαση του. Η ανάγκη για πληροφορία του σύγχρονου ανθρώπου εξαρτάται από διάφορους κοινωνικό-πολιτικούς παράγοντες και μπορεί να διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια της ζωής του γιατί σύμφωνα με τους Chwdhury and Chwdhury (2011): Η ανάγκη για πληροφορία διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, από δουλειά σε δουλειά, από το είδος της πληροφορίας που απαιτείται για ένα θέμα ή άλλο κ.λπ. Η ανάγκη για πληροφορία επηρεάζεται από το περιβάλλον που κινείται κάποιος, π.χ. η πληροφορία που χρειάζεται κάποιος στο ακαδημαϊκό περιβάλλον διαφέρει από εκείνη του βιομηχανικού, κυβερνητικού ή επιχειρησιακού περιβάλλοντος, Η ανάγκη για πληροφορία πολλές φορές εκφράζεται λίγο ή καθόλου. Για παράδειγμα, συχνά οι χρήστες των βιβλιοθηκών αποτυγχάνουν να εντοπίσουν την πληροφορία που χρειάζονται γιατί δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν εκπαιδευτεί στην αναζήτηση βάσει των κατάλληλων όρων σε ένα κατάλογο βιβλίων /βάση δεδομένων, Η ανάγκη για πληροφορία αλλάζει κατά τη διάρκεια της αναζήτησης και ανάκτησης. Για παράδειγμα, όταν κάποιος ανακτά πληροφορία μπορεί να αισθανθεί ότι δεν είναι επαρκής ή ότι χρειάζεται επιπλέον πληροφορία για την κατανόηση του θέματος του ή τη χρήση αυτής της πληροφορίας στη δεδομένη εργασία του. Είδη πληροφοριακών πηγών Υπάρχουν διάφορα είδη πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμα για διάφορους λόγους, ανάλογα με την προέλευση και χρήση τους. Οι πηγές πληροφόρησης, ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διαιρούνται σε πρωτογενείς, δευτερογενείς,

3 τριτογενείς 1. Γενικά, οι πληροφοριακές πηγές που μπορεί κάποιος να αντλήσει πληροφορία είναι οι ακόλουθες: Πληροφοριακά έργα Αποτελούν υλικό αναφοράς (reference wrks) όπως τα λεξικά, οι εγκυκλοπαίδειες, οι επετηρίδες, οι βιογραφίες, οι κατάλογοι ή άτλαντες και χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση γεγονότων, στοιχείων, διευθύνσεων, στατιστικών αλλά και ορισμών ή ημερομηνιών που συνέβη ένα γεγονός. Βιβλία και ηλεκτρονικά βιβλία (e-bks) Παρέχουν σε βάθος κάλυψη ενός θέματος και είναι μια μεγάλη πηγή πληροφοριών για τους φοιτητές. Δεν είναι, όσο το άρθρα σε περιοδικά, αλλά, όπως και τα περιοδικά, παρέχουν βιβλιογραφικές αναφορές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό άλλων πηγών. Περιοδικά και ηλεκτρονικά περιοδικά (e-jurnals) Ένα περιοδικό είναι μια έκδοση που δημοσιεύεται σε μία συγκεκριμένη μορφή και εκδίδεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. εβδομαδιαίο, μηνιαίο και ετήσιο). Ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, ερευνητές και άλλοι εμπειρογνώμονες στον τομέα δημοσιεύουν συχνά σε επιστημονικά περιοδικά (schlarly jurnals) τα οποία τείνουν να επικεντρώνονται σε μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα (π.χ. Οικονομία και το περιοδικό Jurnal f plitical ecnmy). Τα άρθρα που δημοσιεύονται σε αυτά τα περιοδικά περιέχουν βιβλιογραφικές αναφορές και παραπομπές σε άλλο επιστημονικό υλικό. Παράλληλα, υπάρχουν και τα περιοδικά ποικίλης ύλης (magazines ή trade publicatins), όπως το Blmberg Business Week, που περιέχουν άρθρα γραμμένα κυρίως από δημοσιογράφους και απευθύνονται στο ευρύ κοινό. 2 Εφημερίδες Τα άρθρα εφημερίδων συνήθως δημοσιεύονται καθημερινά και αφορούν σε τρέχοντα γεγονότα και τις εξελίξεις τους. Είναι συνήθως πηγές τοπικών ή 1 Περισσότερα για τις πρωτογενείς, δευτερογενείς, τριτογενείς πηγές πληροφόρησης στον οδηγό: Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Πηγές 2 Περισσότερα για επιστημονικά περιοδικά και τα περιοδικά ποικίλης ύλης στον οδηγό: Επιστημονικά Περιοδικά vs Περιοδικά Ποικίλης ύλης

4 διεθνών πληροφοριών, κοινωνικών, πολιτικών ή προσωπικών απόψεων κυρίως δημοσιογράφων και απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Οπτικοακουστικό υλικό Το οπτικοακουστικό υλικό αφορά κασέτες ήχου, βιντεοκασέτες, CDs κλπ και μπορεί να είναι αυτόνομη έκδοση ή να αποτελεί συνοδευτικό υλικό π.χ. σε ένα βιβλίο ή περιοδικό. Διαδίκτυο (Internet) και Internet sites Μια μεγάλη πηγή πληροφοριών (όπως κυβερνητικές εκθέσεις, πρακτικά συνεδρίων) είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, μέσω ενός προγράμματος περιήγησης (brwser), αλλά υπάρχουν και πηγές που απαιτούν συνδρομή. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο είναι αναγκαίο να αξιολογούνται (ως προς την αμεροληψία ή την ακρίβεια τους) καθώς απευθύνονται προς το ευρύ κοινό και δεν ακολουθούν τυπικές διαδικασίες ελέγχου αντίστοιχες των υπόλοιπων πηγών. Για την αξιολόγηση του περιεχομένου αυτών των πηγών, καθώς και για τα κριτήρια, θα γίνει λόγος σε επόμενη ενότητα. Βάσεις δεδομένων Μέσω του Διαδικτύου παρέχεται, επίσης, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων οι οποίες αποτελούν πηγή έγκυρης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης για πρωτογενή δεδομένα (π.χ. στατιστικά στοιχεία), διδακτορικές διατριβές, αναφορές και περιλήψεις άρθρων, πρακτικά συνεδρίων, κεφάλαια βιβλίων κ.α. Οι βάσεις δεδομένων άλλοτε είναι προσβάσιμες με συνδρομή (όπως η JSTOR) ή είναι Ανοικτής Πρόσβασης (όπως η Wrld Develpment Indicatrs και η Ggle Bks). Κυβερνητικές εκδόσεις Αποτελούν πηγή πληροφοριών επίσημων κρατικών εκθέσεων και μελετών, οι οποίες διατίθενται συνήθως ελεύθερα είτε σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου.

5 Κύκλος πληροφορίας Καθημερινά ο άνθρωπος λαμβάνει τις περισσότερες πληροφορίες μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται κύκλος της πληροφορίας (infrmatin cycle). Ας υποθέσουμε ότι κάποιος (π.χ. η Μαρία) έχει μια ιδέα, την οποία επεξεργάζεται μέσω πληροφοριών που συγκεντρώνει από άλλους σχετικούς με αυτήν την ιδέα. Η Μαρία αναφέρει την ιδέα της σε άλλους (στη δουλειά, στην οικογένεια της κ.λπ.) και εξελίσσει την ιδέα της συζητώντας. Για να πραγματοποιηθεί η ιδέα της και να γίνει πληροφορία είναι αναγκαίο, η Μαρία να γνωστοποιήσει την ιδέα της σε ειδικούς επί του θέματος, γράφοντας ενδεχομένως ένα βιβλίο ή παρουσιάζοντάς την σε ένα συνέδριο ή ακόμη προτείνοντας σε μια εταιρεία που παράγει προϊόντα σχετικά με την ιδέα της. Η δημοσίευση της ιδέας παρέχει τη δυνατότητα στη Μαρία να δεχτεί ανταπόκριση από άλλους, ώστε να βελτιώσει, προσαρμόσει ή να επιβεβαιώσει την αξία της ιδέας της και τελικά να προκύψει από την ιδέα ένα νέο προϊόν, μια πατέντα ή ένα άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό. Αυτή η δημοσιευμένη ιδέα και η πληροφορία που περιέχει μπορεί να διαβαστεί από άλλους, οι οποίοι στη συνέχεια μπορεί να σκεφτούν νέες ιδέες και έτσι να συνεχιστεί ο κύκλος της πληροφορίας (Burkhardt, MacDnald, Rathmacher, 2003). Ο κύκλος της πληροφορίας είναι παράλληλα και η διαδικασία της κάλυψης ενός ενδιαφέροντος γεγονότος από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και η οποία ακολουθεί την εξής πορεία 3 : Ημέρα που συμβαίνει το γεγονός Καταγραφή γεγονότος από: MME, Διαδίκτυο Πρωτογενής, άμεση ενημέρωση, Εξηγεί ποιος, τι, πότε, πού και πότε έγινε ένα γεγονός, Ενδέχεται να είναι ανακριβής, 3 Ο κύκλος της πληροφορίας αποτελεί προσαρμογή από τη University f Illinis at Urbana-Champaign Library

6 Προέρχεται από συγγραφείς που είναι κατά κύριο λόγο δημοσιογράφοι, Απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Επόμενη ημέρα του γεγονότος Καταγραφή γεγονότος από: Εφημερίδες Άρθρα εφημερίδων που αρχίζουν να εξηγούν γιατί συνέβη το γεγονός, Περιλαμβάνει αποσπάσματα από κυβερνητικούς αξιωματούχους και εμπειρογνώμονες, Μπορεί να περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία, φωτογραφίες κ.λπ., Μπορεί να περιλαμβάνει επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία που συνέβη το γεγονός, Προέρχεται από συγγραφείς που είναι κατά κύριο λόγο δημοσιογράφοι, Απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Εβδομάδα ή εβδομάδες μετά το γεγονός Καταγραφή γεγονότος από: Εβδομαδιαία ειδησεογραφικά ή περιοδικά ποικίλης ύλης Περιλαμβάνει πιο εκτενή καταγραφή του γεγονότος όπου αρχίζει η συζήτηση για τις επιπτώσεις του συμβάντος στην κοινωνία, Περιλαμβάνει συνεντεύξεις, καθώς και απόψεις και ανάλυση, Ενδέχεται οι πληροφορίες να αντανακλούν προκαταλήψεις ή προσωπικές απόψεις των συντακτών των άρθρων, Προέρχεται από μια σειρά από συγγραφείς όπως δημοσιογράφους, δοκιμιογράφους, από επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες στον τομέα,

7 Απευθύνεται σε ένα γενικό ακροατήριο ή σε συγκεκριμένες μη επαγγελματικές ομάδες κοινού. Έξι μήνες ως ένα έτος ή και αργότερα μετά το γεγονός Καταγραφή γεγονότος από: Επιστημονικά Περιοδικά Περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση, εμπειρικές ερευνητικές εκθέσεις, Συχνά περιέχει θεωρητική ανάλυση του αντίκτυπου και των επιπτώσεων του συμβάντος στην κοινωνία, Περιέχει άρθρα με κριτική αξιολόγηση (peer-reviewed) που εξασφαλίζει αξιοπιστία και ακρίβεια, Χρησιμοποιεί επιστημονική ορολογία, Περιλαμβάνει λεπτομερείς βιβλιογραφικές αναφορές για εμβάθυνση στο θέμα, Προέρχεται από ακαδημαϊκούς συγγραφείς, ερευνητές και επαγγελματίες, Απευθύνεται σε άλλους ακαδημαϊκούς συγγραφείς, ερευνητές, επαγγελματίες και φοιτητές του τομέα. Ένα έτος ή και χρόνια μετά το γεγονός Καταγραφή γεγονότος από: Βιβλία Παρέχει σε βάθος κάλυψη του γεγονότος που συχνά επεκτείνεται λεπτομερώς στα θέματα που η ανάλυση τους ξεκίνησε από την ακαδημαϊκή έρευνα και τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, Συχνά τοποθετεί ένα γεγονός μέσα στο ιστορικό του πλαίσιο, Παρέχει ευρεία επισκόπηση ενός γεγονότος, Ενδέχεται να παρέχει επιστημονική και σε βάθος ανάλυση του θέματος ή να περιορίζεται σε μη τεκμηριωμένη κάλυψη (π.χ. βιβλία ευρείας κατανάλωσης, μη επιστημονικά),

8 Ενδέχεται οι πληροφορίες να αντανακλούν προκαταλήψεις αλλά αυτό εξαρτάται από τον/τους συγγραφέα/συγγραφείς. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές, Προέρχεται από τους ειδικούς, ακαδημαϊκούς συγγραφείς τους ερευνητές και επαγγελματίες, Απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, από επιστήμονες ως μη ειδικούς, ανάλογα με το βιβλίο. Επίσημες εκθέσεις (π.χ. έκθεση Υπουργείου) Προέρχεται από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, από το κράτος ή από διεθνείς οργανώσεις, Περιλαμβάνει εκθέσεις που συντάσσονται από κυβερνητικούς οργανισμούς και τις εισηγήσεις έρευνας που χρηματοδοτείται, Συχνά συμπεριλαμβάνει στατιστική ανάλυση, Συχνά εστιάζει σε ένα γεγονός, σε σχέση με τη δημόσια πολιτική και νομοθεσία, Προέρχεται από συντάκτες κυβερνητικών ομάδων, οργανισμών και επιτροπές, Απευθύνεται σε όλα τα ακροατήρια. Πληροφοριακό υλικό Θεωρείται εδραιωμένη γνώση, Αποτελεί πληροφορία που δημοσιεύεται χρόνια μετά το γεγονός σε εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλία και άλλα εγχειρίδια, Περιλαμβάνει τεκμηριωμένες πληροφορίες, συχνά με τη μορφή της επισκόπησης και της περίληψης ενός γεγονότος, Μπορεί να περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία και βιβλιογραφικές αναφορές, Συχνά η περιγραφή δεν είναι τόσο εκτενής όσο στα βιβλία ή στα άρθρα περιοδικών,

9 Απευθύνεται σε συντάκτες μελετητές και ειδικούς, Συχνά απευθύνεται στο ευρύ κοινό, αλλά και τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς, ερευνητές, επαγγελματίες και φοιτητές του τομέα. Συνοψίζοντας, τα παραπάνω παρουσιάζονται σχηματικά ως εξής: Η κατανόηση της πορείας και του κύκλου της πληροφορίας θα σας βοηθήσει στην αναγνώριση και αξιολόγηση των κατάλληλων πηγών πληροφόρησης για τις ανάγκες των εργασιών σας. Βιβλιογραφία Burkhardt, J., MacDnald, M., Rathmacher, A., (2003). Teaching infrmatin literacy: 35 practical standards-based exercises fr cllege students. Chicag: American Library Assciatin. Chwdhury, G.G.and Chwdhury, S., (2011). Infrmatin users and usability in the digital age. Lndn: Facet Publishing.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο. Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ. Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο. Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ. Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου στο πλαίσιο του μαθήματος: Επιστήμη της Πληροφόρησης στο Σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες IFLA Professional Report (Greek translation) Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Επιμέλεια Nancy Bolt και Suzanne Burge Μετάφραση από τα Αγγλικά: Μαρία Μονόπωλη και Άννα Μάστορα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα. υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους

Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα. υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους Ένωση Κολεγιακών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους Εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της ACRL,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα Αγοράς στη Ρουμανία στον κλάδο Ανοξείδωτων Καμινάδων»

«Έρευνα Αγοράς στη Ρουμανία στον κλάδο Ανοξείδωτων Καμινάδων» ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Έρευνα Αγοράς στη Ρουμανία στον κλάδο Ανοξείδωτων Καμινάδων» Του ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κωνσταντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μάρτιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΡΑΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΡΑΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 3 3.1 3.1β 2.2.3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION LITERACY

INFORMATION LITERACY ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φωτεινή Πολυμεράκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΛΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΤΟΡΑΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2007-08

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΛΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΤΟΡΑΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2007-08 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: FOUNDATIONS Giuseppe Arcimboldo The Librarian

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αναφοράς και Υπηρεσιών Πληροφόρησης

Τμήμα Αναφοράς και Υπηρεσιών Πληροφόρησης Τμήμα Αναφοράς και Υπηρεσιών Πληροφόρησης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ IFLA ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι όροι εικονική πληροφόρηση, ψηφιακή πληροφόρηση, ηλ-πληροφόρηση, υπηρεσίες πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA Είδη εργασιών σε σχέση με το επίπεδο σπουδών Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών του ερευνητή, το μέγεθος και το θέμα της εργασίας, τη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας

Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Στον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής δίδονται ορισμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο εκπόνησης της πτυχιακής και για την εμφάνιση που θα έχει ο περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα