MPF77401 Φορητή ψηφιακή τηλεόραση 7"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MPF77401 Φορητή ψηφιακή τηλεόραση 7""

Transcript

1 MPF77401 Φορητή ψηφιακή τηλεόραση 7" ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

2 Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας 1.?ιαβάστε αυτές τις οδηγίες. 2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 3. Σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό. 6. Καθαρίστε µόνο µε στεγνό πανί. 7. Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερµότητας όπως καλοριφέρ, θερµάστρες, σόµπες ή άλλες συσκευές (συµπεριλαµβανοµένων των ενισχυτών), που παράγουν θερµότητα. 8. Χρησιµοποιήστε αυτό το προϊόν µόνο µε τον τύπο ρεύµατος που δείχνει η ετικέτα. Αν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ρεύµατος στο σπίτι σας, επικοινωνήστε µε τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύµατος στην περιοχή σας. Πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή εγκατάστασης αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. 9. Προστατέψτε το καλώδιο ρεύµατος από ζηµιές και υπερβολικό τέντωµα. 10. Να χρησιµοποιήσετε µόνο εξαρτήµατα/ αξεσουάρ που συνιστά ο κατασκευαστής. 11. Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή αν δεν την χρησιµοποιήσετε για εκτεταµένες χρονικές περιόδους. 12. Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο, εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. Επισκευή απαιτείται αν η συσκευή έχει πάθει κάποια βλάβη, (π.χ. το καλώδιο ρεύµατος ή το βύσµα έχουν υποστεί βλάβη), έχει πέσει υγρό ή άλλα αντικείµενα στο εσωτερικό, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει απότοµα κάτω. 13. Μην εµποδίζετε την οµαλή ροή αέρα στη συσκευή φράζοντας τις οπές αερισµού. 14. είξτε προσοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψης των µπαταριών. 15. Χρησιµοποιήστε τη συσκευή σε ήπιο κλίµα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειµένη σε βροχή ή υγρασία. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Οι µπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερµότητα όπως άµεσο ηλιακό φως, φωτιά, κ.ο.κ.

3 Αυτό το σύµβολο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης τάσης µέσα στο περίβληµα του προϊόντος που µπορεί ναπροκαλέσει ηλεκτροπληξία. Αυτό το σύµβολο σας προειδοποιεί για την ύπαρξη σηµαντικών οδηγιών χρήσεως και συντήρησης στο έντυπο υλικό που συνοδεύει τη συσκευή. Αυτό το σύµβολο δηλώνει ότι η συσκευή διαθέτει διπλή µόνωση µεταξύ της τροφοδοσίας ρεύµατος και των εξαρτηµάτων που αγγίζει ο χρήστης. Κατά την επισκευή θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο γνήσια ανταλλακτικά.

4 Πίνακας περιεχοµένων Χειριστήρια λειτουργίας...1 Εγκατάσταση για πρώτη φορά... 3 Αντιµετώπιση προβληµάτων Tεχνικές προδιαγραφές...15

5 Χειριστήρια λειτουργίας Κύρια χειριστήρια λειτουργίας ιακόπτης εναλλαγής DVB-T/AV Κατεύθυνση κατά τη ρύθµιση/ Αλλαγή καναλιού πάνω σε DVB-T Κουµπί αύξησης έντασης ήχου Λίστα καναλιών/ok (Enter) Κουµπί µείωσης έντασης ήχου Κατεύθυνση κατά τη ρύθµιση/ Αλλαγή καναλιού πάνω σε DVB-T ιακόπτης εναλλαγής PCB/MENU Υποδοχές σύνδεσης ΕΙΣΟ ΟΣ DC Έξοδος ακουστικών Έξοδος ήχου/βίντεο Είσοδος ήχου/βίντεο USB LED ΚΟΥΜΠΙ POWER Χρώµα LED 1. Μη συνδεδεµένος προσαρµογέας [Πράσινη]: Συσκευή ανοιχτή. [Σβηστή]: Συσκευή κλειστή. Χρώµα LED 2. Συνδεδεµένος προσαρµογέας Ρεύµα Μπαταρ. ON OFF Φορτίζει Κίτρινη Κόκκινη Γεµάτη Πράσινη Σβηστή Κεραία RF 75 Ohm 1

6 Χειριστήρια λειτουργίας Τηλεχειριστήριο Λειτουργία 2. Αριθµητικά πλήκτρα 3. Ρύθµιση 4. Κανάλι πάνω 5. Μείωση έντασης 6. ΟΚ 7. Σελίδα πάνω (λειτουργία DVB-T) 8. Κανάλι κάτω 9. TV/ΑΝΑΛΟΓΙΑ 10. Πληροφορίες 11. ΗΧΟΣ 12. Υπότιτλοι 13. Ρύθµιση LCD/Αναπαραγωγή/Παύση 14. Στοπ 15. Εγγραφή/Ζουµ/Κόκκινο 16. Πράσινο 17. Σίγαση 18. Ανάκληση 19. Έξοδος 20. Αύξηση ήχου 21. Σελίδα κάτω (λειτουργία DVB-T) 22. Αγαπηµένα 23. Ηλ. οδηγός προγράµµ. 24. Γρήγορα εµπρός/πίσω 21. Χρονόµετρο/Μπλε 22. Μετάβαση/Κίτρινο Σύνδεση εισόδου/εξόδου ήχου/βίντεο και ακουστικών Αναπαραγωγή VCD, DVD/VCR Κίτρινο Κόκκινο Λευκό Σύνδεση ήχου/εικόνας Κίτρινο Κόκκινο Λευκό Ειδοποίηση: Σβήστε όλες τις συσκευές πριν από τη σύνδεση. Όπως φαίνεται στην εικόνα, χρησιµοποιήστε το καλώδιο ήχου/εικόνας για να συνδέσετε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής σε µια τηλεόραση ή άλλη συσκευή. Ανοίξτε τη φορητή συσκευή αναπραγωγής και την άλλη συσκευή µε την οποία θα γίνει η σύνδεση. Πατήστε το κουµπί λειτουργίαςστη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ή στο τηλεχειριστήριο για είσοδο σε λειτουργία τηλεόρασης. Σηµείωση: Η έξοδος ήχου υποστηρίζει µόνο αναλογική έξοδο. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο ήχου/εικόνας από το σάκο αξεσουάρ και συνδέστε την έξοδο ήχου/εικόνας της συσκευής µε την αντίστοιχη είσοδο της τηλεόρασης ή του ενισχυτή. 2

7 Εγκατάσταση για πρώτη φορά Αφού πραγµατοποιήσετε όλες τις συνδέσεις, ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι ο ψηφιακός δέκτης είναι συνδεδεµένος στην πρίζα. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Power (Τροφοδοσίας) για να ενεργοποιήσετε τον ψηφιακό δέκτη. Αν χρησιµοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά ή αν έχετε κάνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθµίσεις, θα εµφανιστεί το ακόλουθο µενού εγκατάστασης. (1) [Γλώσσα µενού] : Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΕΞΙΑ για να επιλέξετε γλώσσα µενού (2) [Χώρα] Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΕΞΙΑ για να επιλέξετε χώρα (3) [Ανάλυση] Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΕΞΙΑ για να επιλέξετε την ανάλυση. (4) [Σάρωση καναλιών] Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΕΞΙΑ ή ΟΚ για να ξεκινήσετε την αυτόµατη σάρωση καναλιών (5) Αφού ολοκληρωθεί η σάρωση, µπορείτε να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε τα τηλεοπτικά κανάλια που βρέθηκαν. Βασική χρήση (1). Ρυθµίσεις διαχείρισης προγραµµάτων Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια επιλέξτε [Κανάλι]. Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΕΞΙΑ για πλοήγηση στα µενού. Το µενού σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τις διάφορες παραµέτρους που αφορούν τα κανάλια. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για έξοδο από το µενού. (α) Επεξεργασία προγράµµατος Για να επεξεργαστείτε κάποιο κανάλι (Κλείδωµα, Παράλειψη, Αγαπηµένα, Μετακίνηση ή ιαγραφή), θα πρέπει να µπείτε στο µενού επεξεργασίας καναλιών. Αυτό το µενού απαιτεί κωδικό για πρόσβαση. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγµένο κωδικό «000000». 3

8 Ο κύριος κωδικός ξεκλειδώµατος είναι «888888». Καθορισµός αγαπηµένου καναλιού Μπορείτε να δηµιουργήσετε µια λίστα µε τα αγαπηµένα κανάλια σας για εύκολη πρόσβαση. Για να ορίσετε κάποιο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό κανάλι ως αγαπηµένο: 1. Επιλέξτε το επιθυµητό κανάλι και πιέστε το πλήκτρο FAVOURITE Θα εµφανιστεί το σύµβολο καρδιάς δίπλα στο κανάλι και το κανάλι θα προστεθεί στα αγαπηµένα 2. Επαναλάβετε τα προηγούµενα βήµατα για να προσθέσετε και άλλα κανάλια στα αγαπηµένα 3. Για επιβεβαίωση και έξοδο από το µενού, πιέστε το πλήκτρο EXIT Ακύρωση καναλιού από τα αγαπηµένα: Επιλέξτε το αγαπηµένο κανάλι που επιθυµείτε και πιέστε το πλήκτρο FAVOURITE στο τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε το κανάλι από τα αγαπηµένα. Προβολή αγαπηµένων καναλιών 1. Πιέστε το πλήκτρο FAVOURITE και θα εµφανιστεί το µενού αγαπηµένων 2. Πιέστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το επιθυµητό κανάλι 3. Πιέστε OK για επιβεβαίωση της επιλογής σας ιαγραφή κάποιου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού 1. Επιλέξτε κάποιο κανάλι και στη συνέχεια πιέστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο Εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα. Πιέστε OK για διαγραφή του καναλιού. 2. Επαναλάβετε τα προηγούµενα βήµατα για να διαγράψετε περισσότερα κανάλια. Παράλειψη τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού 1. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να παραλείψετε και πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο. Εµφανίζεται το σύµβολο παράλειψης. Το κανάλι παραλείπεται. 2. Επαναλάβετε το προηγούµενο βήµα για να παραλείψετε περισσότερα κανάλια. 3. Για αποθήκευση των ρυθµίσεων και έξοδο από το µενού, πιέστε το πλήκτρο EXIT. Ακύρωση παράλειψης καναλιών: Επιλέξτε το κανάλι του οποίου θέλετε να ακυρώσετε την παράλειψη και πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο Μετακίνηση κάποιου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού 1. Επιλέξτε το επιθυµητό κανάλι και πιέστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο. Εµφανίζεται το σύµβολο µετακίνησης 2. Πιέστε το πλήκτρο ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να µετακινήσετε το κανάλι 3. Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για επιβεβαίωση 4. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα για να µετακινήσετε περισσότερα κανάλια Κλείδωµα καναλιού Μπορείτε να κλειδώσετε κάποια κανάλια ώστε να υπάρχει περιορισµένη πρόσβαση σ' αυτά. 4

9 Κλείδωµα καναλιού Μπορείτε να κλειδώσετε κάποια κανάλια ώστε να υπάρχει περιορισµένη πρόσβαση σ' αυτά. Για να κλειδώσετε κάποια τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά κανάλια: 1. Επιλέξτε το επιθυµητό κανάλι και πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο. Εµφανίζεται ένα σύµβολο κλειδώµατος. Το κανάλι έχει πλέον κλειδωθεί. 2. Επαναλάβετε το προηγούµενο βήµα για να επιλέξετε κι άλλα κανάλια. 3. Για επιβεβαίωση και έξοδο από το µενού, πιέστε το πλήκτρο EXIT. 4. Πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε το κλείδωµα. 5. Για να δείτε κάποιο κλειδωµένο κανάλι, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε είτε τον εργοστασιακό κωδικό «000000» είτε τον κωδικό που έχετε θέσει. Ο πιο ισχυρός (master) κωδικός είναι «888888». β) EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγραµµάτων) Αυτή η δυνατότητα εµφανίζει τις λίστες µε τα τηλεοπτικά προγράµµατα κάθε καναλιού για τις επόµενες 7 ηµέρες. Από προεπιλογή, όταν ανοίγει το EPG, εµφανίζεται η λίστα προγραµµάτων του τρέχοντος καναλιού. Για να δείτε λίστες για άλλα κανάλια, πιέστε το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ή το ΕΞΙΟ πλήκτρο. Η οθόνη δείχνει τα πλήκτρα που πρέπει να πιέσετε για να προχωρήσετε εµπρός ή πίσω στις λίστες προγραµµάτων. Σηµείωση: Για να δείτε πώς να προγραµµατίσετε εγγραφές προγραµµάτων και να κάνετε προεπικσόπηση καναλιών, διαβάστε την ενότητα (δ) "Προγραµµατισµός". Προεπισκόπηση καναλιού: Για να ρυθµίσετε το δέκτη ώστε να αλλάξει κανάλι µια συγκεκριµένη ώρα (π.χ. όταν αρχίζει η αγαπηµένη σας εκποµπή ενώ βλέπετε άλλο κανάλι, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: Πιέστε EPG για να ανοίξετε τις πλήρεις λίστες. Επιλέξτε τηλεοπτικό κανάλι µε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΟ/ ΕΞΙΟ. Επιλέξτε το τηλεοπτικό πρόγραµµα που θέλετε να δείτε αργότερα. Πιέστε OK. Στο παράθυρο που εµφανίζεται, µπορείτε να αλλάξετε κανάλι, ηµεροµηνία και ώρα καθώς και την επανάληψη (προαιρετικά) αυτής της ενέργειας σε τακτική βάση. Επιλέξτε «Προβολή», «Εγγραφή» στην επιλογή «Λειτουργία». Πιέστε ΕΧΙΤ. Λίγα δευτερόλεπτα πριν αλλάξει το κανάλι, εµφανίζεται στην οθόνη ένα προειδοποιητικό µήνυµα µε αντίστροφη µέτρηση, µόλις τελειώσει η αντίστροφη µέτρηση το κανάλι αλλάζει. (γ) Ταξινόµηση Ταξινοµήστε τα κανάλια σας µε βάση τις ακόλουθες παραµέτρους: [Ανά LCN] - Ταξινόµηση καναλιών µε αύξουσα σειρά. [Ανά όνοµα] - Ταξινόµηση καναλιών µε αλφαβητική σειρά. 5

10 [Ανά ID Υπηρεσίας]: Ταξινόµηση καναλιών µε βάση το σταθµό. [Ανά ONID]: Ταξινόµηση καναλιών µε βάση το ONID (δ) LCN (Αριθµός καναλιού) Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του LCN. (2) Ρυθµίσεις εικόνας Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια επιλέξτε [Εικόνα]. Το µενού σας παρέχει ρυθµίσεις για να ορίσετε τις παραµέτρους της εικόνας. Πιέστε ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να κάνετε κάποια επιλογή και πιέστε τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να κάνετε τη ρύθµιση. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το µενού. (α) ιαστάσεις απεικόνισης Μπορείτε να ρυθµίσετε τις διαστάσεις απεικόνισης ως εξής: 4:3 PS/4:3 ΠΛΗΡΗΣ/16:9 ΕΥΡΕΙΑ ΟΘΟΝΗ/ΑΥΤΟΜΑΤΗ/16:9 Pillar Box. (β) Ανάλυση Αν δεν εµφανίζεται σωστά η εικόνα, θα πρέπει να αλλάξετε αυτή τη ρύθµιση. Αυτή η ρύθµιση σας επιτρέπει να επιλέξετε τις πιο συνήθεις τιµές ανάλυσης για σύνδεση HDMI. [480Ρ]: Για τηλεόραση µε σύστηµα NTSC. [576Ρ]: Για τηλεόραση µε σύστηµα PAL. [720Ρ]: Για τηλεόραση µε σύστηµα NTSC ή PAL. [1080Ι]: Για τηλεόραση µε σύστηµα NTSC ή PAL. (γ) ιαστάσεις TV Αν η εικόνα δεν εµφανίζεται σωστά, θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθµίσεις ώστε να ταιριάζουν καλύτερα µε την τηλεόρασή σας, ανάλογα µε τη χώρα. [NTSC]: για τηλεοράσεις µε σύστηµα NTSC. [PAL]: για τηλεοράσεις µε σύστηµα PAL. (3) Αναζήτηση καναλιών Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [Αναζήτηση καναλιών] µε το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ή το ΕΞΙΟ πλήκτρο. Το µενού σας παρέχει επιλογές σχετικά µε την αναζήτηση καναλιών. Κάντε κάποια επιλογή χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ και ρυθµίστε µε τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το µενού. 6

11 (α) Αυτόµατη αναζήτηση Αυτόµατη αναζήτηση και αποθήκευση καναλιών. Αυτή η επιλογή αντικαθιστά τυχόν κανάλια που έχετε ήδη αποθηκεύσει. Όλα τα προηγούµενα αποθηκευµένα κανάλια και ρυθµίσεις διαγράφονται. 1. Επιλέξτε [Αυτόµατη αναζήτηση] και πιέστε ΟΚ ή ΕΞΙΑ για να ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών. 2. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση καναλιών, πιέστε EXIT. Τυχόν κανάλια που έχουν βρεθεί θα αποθηκευτούν. (β) Χειροκίνητη αναζήτηση Αυτή η επιλογή προσθέτει άλλα κανάλια χωρίς να διαγράφει τα προηγούµενα ή τις ρυθµίσεις. 1. Επιλέξτε [Χειροκίνητη αναζήτηση] και πιέστε ΟΚ ή ΕΞΙΑ. Θα εµφανιστεί η οθόνη αναζήτησης καναλιών. 2. Πιέστε ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε τη συχνότητα του καναλιού. 3. Πιέστε ΟΚ για να ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών. 7

12 Αν βρεθεί κάποιο κανάλι, αποθηκεύεται και προστίθεται στη λίστα καναλιών. Αν δεν µπορεί να βρεθεί κάποιο κανάλι, πραγµατοποιείται έξοδος της συσκευής. (γ) Χώρα Επιλέξτε τη χώρα κατοικίας σας. (4) Ρυθµίσεις ώρας Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [Ώρα] χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το µενού παρέχει επιλογές για ρύθµιση της ώρας. Κάντε κάποια επιλογή χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ και ρυθµίστε µε τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το µενού. (α) Offset ώρας Επιλέξτε «αυτόµατο» ή «χειροκίνητο» για ρυθµίσεις διαφοράς ώρας GMT. (β) Περιοχή χώρας Επιλέξτε την περιοχή όταν η ρύθµιση [Offset ώρας] είναι στο «Αυτόµατο». (γ) Ζώνη ώρας Επιλέξτε τη ζώνη ώρας όταν η ρύθµιση [Offset ώρας] είναι στο «Χειροκίνητο». (5) Επιλογή Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [Επιλογή] χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το µενού σας παρέχει επιλογές σχετικά µε τη γλώσσα του µενού, τη γλώσσα υποτίτλων και τη γλώσσα ήχου. Κάντε κάποια επιλογή χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το µενού. 8

13 (α) Γλώσσα µενού (OSD) Επιλέξτε τη γλώσσα του µενού OSD. (β) Γλώσσα υποτίτλων Επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα υποτίτλων. (γ) Γλώσσα ήχου Επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα ήχου που θα ακούγεται κατά την παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών. Αν δεν είναι διαθέσιµη η επιλεγµένη γλώσσα, θα επιλεγεί η εργοστασιακή. (6) Ρυθµίσεις συστήµατος Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [Σύστηµα] χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΕΞΙΑ. Το µενού σας παρέχει επιλογές σχετικά µε τις ρυθµίσεις συστήµατος. Κάντε κάποια επιλογή χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το µενού. (α) Γονικός έλεγχος Για να ρυθµίσετε τον γονικό έλεγχο: Επιλέξτε [Γονικός έλεγχος] µε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ και πιέστε ΟΚ για επιλογή. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγµένο κωδικό «000000» για επιβεβαίωση. Ο κύριος κωδικός ξεκλειδώµατος είναι «888888». (β) Ρύθµιση κωδικού Ορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό για τα κλειδωµένα κανάλια. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό σας ή τον εργοστασιακό κωδικό «000000». Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το νέο σας κωδικό. Επιβεβαιώστε τον πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ. Αφού τον επιβεβαιώσετε, πιέστε το πλήκτρο EXIT για έξοδο από το µενού. Ο πιο ισχυρός (master) κωδικός είναι «888888». (γ) Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων Επαναφέρει τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθµίσεις. Στο κεντρικό µενού, επιλέξτε [Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων] χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και πιέστε ΟΚ ή ΕΞΙΑ για ρύθµιση. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας ή τον εργοστασιακό κωδικό «000000». Επιβεβαιώστε τον πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ. Έτσι θα διαγραφούν όλα τα προκαθορισµένα κανάλια και οι ρυθµίσεις. Ο πιο ισχυρός (master) κωδικός είναι «888888». (δ) Πληροφορίες Προβολή του αριθµού µοντέλου και της έκδοσης υλικού και λογισµικού. (ε) Ενηµέρωση λογισµικού Μέσω αυτού του µενού µπορείτε να ενηµερώσετε το λογισµικό. (7) USB Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [USB] χρησιµοποιώντας τα 9

14 πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το µενού σας παρέχει επιλογές για την αναπαραγωγή µουσικής, φωτογραφιών και πολυµέσων. Μπορεί να υποστηρίξει φορµά AVI, MP3, WMA, JPEG και BMP. Η συσκευή υποστηρίζει µόνο συσκευές USB µε σύστηµα αρχείων FAT32/NTFS. (α) Πολυµέσα: Όταν συνδέσετε µια συσκευή USB, µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ µουσικής, φωτογραφιών ή ταινιών χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και να πιέσετε ΟΚ. Αν δεν έχετε συνδέσει συσκευή USB, θα εµφανιστεί το µήνυµα «εν υπάρχει συσκευή USB». (1) Μουσική: Ακούστε µουσική. (2) Φωτογραφίες: Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες και αν πιέσετε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη, να κάνετε προεπισκόπηση των φωτογραφιών. (3) Ταινία: Παρακολουθήστε µια ταινία. (4) PVR: είτε το αρχείο που κάνατε εγγραφή στο αρχείο HBPVR. 10

15 (β) Ρυθµίσεις φωτογραφιών: - Χρόνος παρουσίασης: Ρυθµίστε το χρόνο εναλλαγής φωτογραφιών µεταξύ 1~8 δευτερόλεπτων. - Κατάσταση παρουσίασης: Ρυθµίστε το εφέ εναλλαγής µεταξύ 0 ~ 59 δευτερόλεπτα ή τυχαίο. - ιαστάσεις εικόνας: [ ιατήρηση]: Αναπαραγωγή εικόνας µε τις κανονικές διαστάσεις. [Απόρριψη]: Αναπαραγωγή εικόνας σε πλήρη οθόνη. (γ) Ρυθµίσεις ταινίας - ιαστάσεις εικόνας: [ ιατήρηση]: Αναπαραγωγή ταινίας µε τις κανονικές διαστάσεις. [Απόρριψη]: Αναπαραγωγή ταινίας σε πλήρη οθόνη. - Προσαρµογή υποτίτλων: [Μικρό]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε µικρό µέγεθος. [Κανονικό]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε κανονικό µέγεθος. [Μεγάλο]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε µεγάλο µέγεθος. - Χρώµα φόντου υποτίτλων: [Λευκό]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε λευκό φόντο. [ ιαφανές]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε διαφανές φόντο. [Γκρι]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε γκρι φόντο. [Κιτρινοπράσινο]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε κιτρινοπράσινο φόντο. - Χρώµα γραµµατοσειράς υποτίτλων: [Κόκκινο]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε κόκκινη γραµµατοσειρά. [Μπλε]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε µπλε γραµµατοσειρά. [Πράσινο]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε πράσινη γραµµατοσειρά. δ) ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ USB Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο όταν έχει συνδεθεί συσκευή USB. Απεικονίζει πληροφορίες σχετικά µε τη συνδεδεµένη συσκευή USB. Άµεση εγγραφή: Μπορείτε να πατήσετε το κουµπί χρονόµετρου για να µεταβείτε στη σελίδα προγραµµατισµού ενώ βλέπετε τηλεόραση. Αν θέλετε να εγγράψετε ένα ζωντανό πρόγραµµα που µεταδίδεται τη συγκεκριµένη στιγµή, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε και πιέστε το κουµπί REC. Για να σταµατήσετε την εγγραφή, πιέστε πάλι το κουµπί. Προγραµµατισµός εγγραφής: Για να προγραµµατίσετε κάποια εγγραφή, πριν από την έναρξη του προγράµµατος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 11

16 Πιέστε EPG για να ανοίξετε τις πλήρεις λίστες. Επιλέξτε το τηλεοπτικό κανάλι µε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΕΞΙΑ. Επιλέξτε το τηλεοπτικό πρόγραµµα που θέλετε να εγγράψετε. Πιέστε OK. Στο παράθυρο που εµφανίζεται, µπορείτε να αλλάξετε κανάλι, ηµεροµηνία, ώρα έναρξης και λήξης της εγγραφής, καθώς και επανάληψη αυτής της ενέργειας σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Επιλέξτε «ΕΓΓΡΑΦΗ» στην επιλογή «Λειτουργία». Πιέστε EXIT. Μερικά δευτερόλεπτα πριν αρχίσει η εγγραφή, εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα µε αντίστροφη µέτρηση που µόλις τελειώσει αλλάζει στο προγραµµατισµένο κανάλι. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης στην οθόνη. Για να δείτε τις προγραµµατισµένες ενέργειες, πιέστε το µπλε κουµπί. Για να διαγράψετε µια προγραµµατισµένη ενέργεια, επιλέξτε την και πιέστε το µπλε κουµπί. Μπορείτε να διαγράψετε τα εγγεγραµµένα αρχεία µέσω της συσκευής. Μεταβείτε στη λειτουργία PVR και στη συνέχεια πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για διαγραφή. Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί είναι µορφής.pvr και µπορούν να αναπαραχθούν µέσω της συσκευής αλλά και µέσω PC χρησιµοποιώντας την κατάλληλη εφαρµογή. εν µπορούν να αναπαραχθούν µέσω συσκευής DVD ή PDVD Για εγγραφή εκποµπών high definition, η έκδοση και η ταχύτητα της συσκευής USB θα πρέπει να είναι 2.0 ή µεγαλύτερη, διαφορετικά δεν θα πραγµατοποιηθεί σωστή εγγραφή εκποµπών HD. Μόλις συνδέσετε USB stick ή εξωτερικό σκληρό δίσκο USB για εγγραφή µέσω της συσκευής, θα πρέπει να περιµένετε µερικά δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια µπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο εγγραφής για να ξεκινήσει η εγγραφή. Αν το πιέσετε αµέσως µόλις κάνετε τη σύνδεση, µπορεί να ακινητοποιηθεί η εικόνα. Σ' αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε τον ψηφιακό δέκτη από την πρίζα και συνδέστε τον ξανά στη συνέχεια. Σηµείωση: Η προγραµµατισµένη εγγραφή µπορεί να γίνει µόνο όταν η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη. εν µπορεί να γίνει όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναµονής. Σηµειώσεις: - εν µπορούµε να εγγυηθούµε την πλήρη συµβατότητα µε όλες τις συσκευές USB και δεν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδοµένων κατά τη χρήση της συσκευής. - Όταν υπάρχει µεγάλος όγκος δεδοµένων, µπορεί να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την ανάγνωσή τους µέσω της συσκευής USB. - Κάποιες συσκευές USB µπορεί να µην αναγνωρίζονται σωστά. - Ακόµη κι αν υποστηρίζονται, ορισµένα αρχεία µπορεί να µην είναι αναγνώσιµα. Αυτό εξαρτάται από το περιεχόµενό τους. 12

17 (ε) Timeshift Ενώ παίζει το πρόγραµµα, βάλτε το USB και οποιαδήποτε στιγµή πιέστε το πλήκτρο [Play/Pause]. Το καρέ θα ακινητοποιηθεί και µπορείτε να πιέσετε το [Play/Pause] µετά από ένα δευτερόλεπτο. Η λειτουργία timeshift θα ξεκινήσει. Αν θέλετε να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή προγράµµατος, πιέστε το πλήκτρο [Play/Pause] και η λειτουργία timeshift θα συνεχιστεί. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της λειτουργίας timeshift στο κάτω µέρος της παρακάτω εικόνας. Σε αυτή την περίπτωση, µπορείτε να κάνετε τη συσκευή να παίξει το πρόγραµµα που έγραψε από την αρχή. Πιέστε το πλήκτρο [Πληροφορίες] για να δείτε τις πληροφορίες της λειτουργίας timeshift όπως παρακάτω: Μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα [Γρήγορα εµπρός]/[γρήγορη πίσω] για να µετακινήσετε τη διαφάνεια στα αριστερά ή στα δεξιά της τρέχουσας εγγραφής. Σηµείωση: Η λειτουργία Timeshift είναι διαθέσιµη µόνο όταν υπάρχει συνδεδεµένη συσκευή USB στο σύστηµα και η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής είναι επαρκής για τη λειτουργία. Πιέστε το κουµπί [Stop] για τερµατίσετε τη λειτουργία Timeshift και να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή του προγράµµατος. 13

18 Αντιµετώπιση προβληµάτων ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤ? ΠΙΣΗ?εν εµφανίζεται εικόνα Η οθόνη δείχνει την ένδειξη «?εν υπάρχει σήµα»?εν ακούγεται ήχος από το ηχείο Η τροφοδοσία δεν είναι συνδεδεµένη Ο διακόπτης τροφοδοσίας δεν είναι ενεργοποιηµένος?εν έχετε συνδέσει καλώδιο DVB-T Η κεραία είναι ελαττωµατική?εν έχει γίνει σύνδεση ή η σύνδεση του καλωδίου ήχου είναι λάθος Έχετε επιλέξει σιγή του ήχου Συνδέστε την τροφοδοσία Ενεργοποιήστε τη συσκευή Συνδέστε καλώδιο DVB-T Ελέγξτε την κεραία και τις συνδέσεις Συνδέστε σωστά το καλώδιο ήχου Ενεργοποιήστε ξανά τον ήχο Ακούγεται µόνο ήχος αλλά δεν εµφανίζεται εικόνα Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί Η εικόνα εµφανίζεται σαν ψηφιδωτό?εν έχει γίνει σύνδεση ή η σύνδεση του καλωδίου εικόνας είναι λάθος Το επιλεγµένο κανάλι είναι ραδιοφωνικό Οι µπαταρίες έχουν εξαντληθεί Το τηλεχειριστήριο είναι εκτός εµβέλειας ή δεν στοχεύει σωστά Το σήµα είναι ασθενές Συνδέστε σωστά το καλώδιο εικόνας Πιέστε το πλήκτρο <TV/ RADIO> για να µεταβείτε σε λειτουργία TV Αλλάξτε µπαταρίες Κρατήστε σωστά το τηλεχειριστήριο και πλησιάστε στην πρόσοψη της συσκευής Ελέγξτε την κεραία και τις συνδέσεις 14

19 Tεχνικές προδιαγραφές ΜΟΝΑ?Α ΥΠΟΜΟΝΑ?Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συχνότητα εισόδου 170~230 MHz 470~860 MHz/ έκτης Επίπεδο εισόδου RF -78~-20dBm Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 6ΜΗz/7MHz/8MHz ιαµόρφωση Μορφή αποκωδικοποίησης QPSK, 16QAM, 64QAM MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-2 Εικόνα Μορφή εξόδου 576P/720P/1080i/4:3 και 16:9 Ήχος USB 2.0 Τροφοδοσία Μορφή αποκωδικοποίησης Υποστηριζόµενη χωρητικότητα Υποστηριζόµενα µέσα Τάση τροφοδοσίας MPEG-1&MPEG-2(layer1&layer2), WMA, AC3 500 GB MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI 9V-1,5A Βάρος 0,48 κιλά Μέγεθος 215x152x27 χλστ. 15

20 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Μ.Π (Π 117/2004) Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήµατα που µπορούν να ανακυκλω- θούν και να ξαναχρησιµοποιηθούν. Το σύµβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να µεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριµµάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούµε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήµο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σηµεία συγκέντρωσης χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.παρακαλούµε, βοηθήστε µας να προστατέψουµε το περιβάλλον που ζούµε! ήλωση συµµόρφωσης Το προϊόν αυτό συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive: 2004/108/EC Low Voltage Directive (LVD): 2006/96/EC CE Marking Directive: 93/68/EEC Energy Using Products Directive: 2005/32/EC Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι η φορητή συσκευή πολυµέσων συµµορφώνεται µε τα παρακάτω πρότυπα: EN55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN :2006 EN :2008 EN55020:2007 EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αµοιρίδης Σαββίδης Α.Ε. Βασ. Όλγας 33 T.K Θεσσαλονίκη Τηλ: , Fax: Ποσειδώνος 45 Τ.Κ Μοσχάτο Τηλ: , Fax:

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

RCD9037BT ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ

RCD9037BT ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ Ανακύκλωση Α.Μ.Π. 00510 (Π 117/2004) Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήµατα που µπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιµοποιηθούν. Το σύµβολο

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ TV STAR T910i USB PVR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόµενα Πληροφορίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση του συστήµατος...6 Βασικές λειτουργίες...6 4. Αρχική σελίδα...6 5. Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση SCART Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4 mini-triton 2 HD Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη mini-triton 2 HD Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη Digital Terrestrial Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12 Περιεχόµενο Οδηγίες ασφαλείας...3 1. Αναφορικά... 4 1.1 Γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα... 4 1.2 Αξεσουάρ... 4 2. Επισκόπηση προιόντος... 5 2.1 Πρόσοψη... 5 2.2 Πίσω ταµπλό... 5 2.3 Μονάδα αποµακρυσµένου

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης avantage Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκδοση: 1.80) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Βασικές ιδιότητες...3 Πληροφορίες ασφαλείας...4 Άνοιγμα Συσκευασίας...5 Γενικές Πληροφορίες...5 Τηλεχειριστήριο...6

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 http://www.thomsonstb.net http://www.thomsonstb.net 2 3 http://www.thomsonstb.net Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 5 1.1 Οδηγίες ασφαλείας...5 1.2 Αποθήκευση...5

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Άδειες 2 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ POWER SETUP TV/AV VOL-/VOL+ Standby / on για TV. Ρύθµιση των πλήκτρων για την TV. Επιλογή στην TV την Είσοδο AV. Ρύθµιση στάθµης ήχου TV. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΗ POWER:

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25

MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25 MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25 Εγχειρίδιο Χρήστη 1. Πληροφορίες Ασφάλειας Παρακάτω περιέχονται σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε την σωστή χρήση του προϊόντος. Παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες Αυτόµατος Συντονισµός (AUTO INSTALL) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε το V+ ή το V- για αυτόµατο συντονισµό των καναλιών. Η σειρά µπάντας είναι L-VHF-UHF. Έρευνα (SEARCH) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριστερά / Προηγούμενο 5. Μενού 2. Δεξιά / Επόμενο 6. Ρεύμα Ανοιχτό / Κλειστό 3. Play / OK 7. IR Αισθητήρας 4. Ρύθμιση. 3.

1. Αριστερά / Προηγούμενο 5. Μενού 2. Δεξιά / Επόμενο 6. Ρεύμα Ανοιχτό / Κλειστό 3. Play / OK 7. IR Αισθητήρας 4. Ρύθμιση. 3. 95244 Οδηγίες χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1) Οδηγίες ασφαλείας 2) Χαρακτηριστικά 3) Περιγραφή προϊόντος 4) Χρήση 5) Ρυθμίσεις 6) Επίλυση προβλημάτων 1. Οδηγίες Ασφαλείας Παρακαλούμε πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο Σύστηµα ηχείων multimedia Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη σύνδεση ή τη χρήση αυτού του δέκτη και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ETB8646 TABLET 8 ANDROID 4.4. Οδηγίες χρήσης

ETB8646 TABLET 8 ANDROID 4.4. Οδηγίες χρήσης ETB8646 TABLET 8 ANDROID 4.4 Οδηγίες χρήσης 1 Περιεχόμενα Καλώς ορίσατε... 3 Σημαντικές υποδείξεις... 3 Πλήκτρα και λειτουργίες... 4 Ι. Ξεκίνημα... 5 1.1 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση... 5 1.1.1 Ενεργοποίηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα Σηµαντικές οδηγίες προφύλαξης...2 Σύντοµη περιγραφή δυνατοτήτων...2 Εγκατάσταση µπαταρίας και κάρτας µνήµης...2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακό δέκτη OST-7060 HD

Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακό δέκτη OST-7060 HD Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακό δέκτη OST-7060 HD Για τη διευκόλυνσή σας κατά το switch-off της περιοχής της Πελοποννήσου έχουμε προσθέσει στους ψηφιακούς μας δέκτες μία νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λοιπές Λειτουργίες Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 Ασφάλεια CAUTION: ΤΟ σύμβολο κεραυνός, μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, είναι η προειδοποίηση του χρήστη για "επικίνδυνη τάση» και για την πρόληψη από τον Για να μειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί για την αγορά του Energy Combo DVD d8 HDTV. Οι επόμενες σελίδες θα σας δώσουν μια γενική επισκόπηση της νέας σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Για την καλύτερη χρήση της ζυγαριάς, διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται. Βασικές δυνατότητες Αυτό το προϊόν υλοποιεί την εξελιγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ER-100U REC Γενικά χαρακτηριστικά: 1.Ψηφιακό σύστημα με ικανότητα συνεργασίας με τα ακόλουθα φορμά και αποθηκευτικά μέσα, SD/MMC CARD,USB MP3. 2.Είσοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product.

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product. Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφάλειας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος & συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μπροστινή Πλευρά... Error! Bookmark not defined. 2.2 Πίσω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Εισάγετε το CD-ROM. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Οι εφαρμογές DJUCED και VirtualDJ LE είναι εγκατεστημένες

Διαβάστε περισσότερα