MPF77401 Φορητή ψηφιακή τηλεόραση 7"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MPF77401 Φορητή ψηφιακή τηλεόραση 7""

Transcript

1 MPF77401 Φορητή ψηφιακή τηλεόραση 7" ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

2 Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας 1.?ιαβάστε αυτές τις οδηγίες. 2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 3. Σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό. 6. Καθαρίστε µόνο µε στεγνό πανί. 7. Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερµότητας όπως καλοριφέρ, θερµάστρες, σόµπες ή άλλες συσκευές (συµπεριλαµβανοµένων των ενισχυτών), που παράγουν θερµότητα. 8. Χρησιµοποιήστε αυτό το προϊόν µόνο µε τον τύπο ρεύµατος που δείχνει η ετικέτα. Αν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ρεύµατος στο σπίτι σας, επικοινωνήστε µε τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύµατος στην περιοχή σας. Πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή εγκατάστασης αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. 9. Προστατέψτε το καλώδιο ρεύµατος από ζηµιές και υπερβολικό τέντωµα. 10. Να χρησιµοποιήσετε µόνο εξαρτήµατα/ αξεσουάρ που συνιστά ο κατασκευαστής. 11. Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή αν δεν την χρησιµοποιήσετε για εκτεταµένες χρονικές περιόδους. 12. Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο, εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. Επισκευή απαιτείται αν η συσκευή έχει πάθει κάποια βλάβη, (π.χ. το καλώδιο ρεύµατος ή το βύσµα έχουν υποστεί βλάβη), έχει πέσει υγρό ή άλλα αντικείµενα στο εσωτερικό, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει απότοµα κάτω. 13. Μην εµποδίζετε την οµαλή ροή αέρα στη συσκευή φράζοντας τις οπές αερισµού. 14. είξτε προσοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψης των µπαταριών. 15. Χρησιµοποιήστε τη συσκευή σε ήπιο κλίµα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειµένη σε βροχή ή υγρασία. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Οι µπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερµότητα όπως άµεσο ηλιακό φως, φωτιά, κ.ο.κ.

3 Αυτό το σύµβολο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης τάσης µέσα στο περίβληµα του προϊόντος που µπορεί ναπροκαλέσει ηλεκτροπληξία. Αυτό το σύµβολο σας προειδοποιεί για την ύπαρξη σηµαντικών οδηγιών χρήσεως και συντήρησης στο έντυπο υλικό που συνοδεύει τη συσκευή. Αυτό το σύµβολο δηλώνει ότι η συσκευή διαθέτει διπλή µόνωση µεταξύ της τροφοδοσίας ρεύµατος και των εξαρτηµάτων που αγγίζει ο χρήστης. Κατά την επισκευή θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο γνήσια ανταλλακτικά.

4 Πίνακας περιεχοµένων Χειριστήρια λειτουργίας...1 Εγκατάσταση για πρώτη φορά... 3 Αντιµετώπιση προβληµάτων Tεχνικές προδιαγραφές...15

5 Χειριστήρια λειτουργίας Κύρια χειριστήρια λειτουργίας ιακόπτης εναλλαγής DVB-T/AV Κατεύθυνση κατά τη ρύθµιση/ Αλλαγή καναλιού πάνω σε DVB-T Κουµπί αύξησης έντασης ήχου Λίστα καναλιών/ok (Enter) Κουµπί µείωσης έντασης ήχου Κατεύθυνση κατά τη ρύθµιση/ Αλλαγή καναλιού πάνω σε DVB-T ιακόπτης εναλλαγής PCB/MENU Υποδοχές σύνδεσης ΕΙΣΟ ΟΣ DC Έξοδος ακουστικών Έξοδος ήχου/βίντεο Είσοδος ήχου/βίντεο USB LED ΚΟΥΜΠΙ POWER Χρώµα LED 1. Μη συνδεδεµένος προσαρµογέας [Πράσινη]: Συσκευή ανοιχτή. [Σβηστή]: Συσκευή κλειστή. Χρώµα LED 2. Συνδεδεµένος προσαρµογέας Ρεύµα Μπαταρ. ON OFF Φορτίζει Κίτρινη Κόκκινη Γεµάτη Πράσινη Σβηστή Κεραία RF 75 Ohm 1

6 Χειριστήρια λειτουργίας Τηλεχειριστήριο Λειτουργία 2. Αριθµητικά πλήκτρα 3. Ρύθµιση 4. Κανάλι πάνω 5. Μείωση έντασης 6. ΟΚ 7. Σελίδα πάνω (λειτουργία DVB-T) 8. Κανάλι κάτω 9. TV/ΑΝΑΛΟΓΙΑ 10. Πληροφορίες 11. ΗΧΟΣ 12. Υπότιτλοι 13. Ρύθµιση LCD/Αναπαραγωγή/Παύση 14. Στοπ 15. Εγγραφή/Ζουµ/Κόκκινο 16. Πράσινο 17. Σίγαση 18. Ανάκληση 19. Έξοδος 20. Αύξηση ήχου 21. Σελίδα κάτω (λειτουργία DVB-T) 22. Αγαπηµένα 23. Ηλ. οδηγός προγράµµ. 24. Γρήγορα εµπρός/πίσω 21. Χρονόµετρο/Μπλε 22. Μετάβαση/Κίτρινο Σύνδεση εισόδου/εξόδου ήχου/βίντεο και ακουστικών Αναπαραγωγή VCD, DVD/VCR Κίτρινο Κόκκινο Λευκό Σύνδεση ήχου/εικόνας Κίτρινο Κόκκινο Λευκό Ειδοποίηση: Σβήστε όλες τις συσκευές πριν από τη σύνδεση. Όπως φαίνεται στην εικόνα, χρησιµοποιήστε το καλώδιο ήχου/εικόνας για να συνδέσετε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής σε µια τηλεόραση ή άλλη συσκευή. Ανοίξτε τη φορητή συσκευή αναπραγωγής και την άλλη συσκευή µε την οποία θα γίνει η σύνδεση. Πατήστε το κουµπί λειτουργίαςστη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ή στο τηλεχειριστήριο για είσοδο σε λειτουργία τηλεόρασης. Σηµείωση: Η έξοδος ήχου υποστηρίζει µόνο αναλογική έξοδο. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο ήχου/εικόνας από το σάκο αξεσουάρ και συνδέστε την έξοδο ήχου/εικόνας της συσκευής µε την αντίστοιχη είσοδο της τηλεόρασης ή του ενισχυτή. 2

7 Εγκατάσταση για πρώτη φορά Αφού πραγµατοποιήσετε όλες τις συνδέσεις, ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι ο ψηφιακός δέκτης είναι συνδεδεµένος στην πρίζα. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Power (Τροφοδοσίας) για να ενεργοποιήσετε τον ψηφιακό δέκτη. Αν χρησιµοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά ή αν έχετε κάνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθµίσεις, θα εµφανιστεί το ακόλουθο µενού εγκατάστασης. (1) [Γλώσσα µενού] : Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΕΞΙΑ για να επιλέξετε γλώσσα µενού (2) [Χώρα] Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΕΞΙΑ για να επιλέξετε χώρα (3) [Ανάλυση] Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΕΞΙΑ για να επιλέξετε την ανάλυση. (4) [Σάρωση καναλιών] Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΕΞΙΑ ή ΟΚ για να ξεκινήσετε την αυτόµατη σάρωση καναλιών (5) Αφού ολοκληρωθεί η σάρωση, µπορείτε να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε τα τηλεοπτικά κανάλια που βρέθηκαν. Βασική χρήση (1). Ρυθµίσεις διαχείρισης προγραµµάτων Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια επιλέξτε [Κανάλι]. Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΕΞΙΑ για πλοήγηση στα µενού. Το µενού σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τις διάφορες παραµέτρους που αφορούν τα κανάλια. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για έξοδο από το µενού. (α) Επεξεργασία προγράµµατος Για να επεξεργαστείτε κάποιο κανάλι (Κλείδωµα, Παράλειψη, Αγαπηµένα, Μετακίνηση ή ιαγραφή), θα πρέπει να µπείτε στο µενού επεξεργασίας καναλιών. Αυτό το µενού απαιτεί κωδικό για πρόσβαση. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγµένο κωδικό «000000». 3

8 Ο κύριος κωδικός ξεκλειδώµατος είναι «888888». Καθορισµός αγαπηµένου καναλιού Μπορείτε να δηµιουργήσετε µια λίστα µε τα αγαπηµένα κανάλια σας για εύκολη πρόσβαση. Για να ορίσετε κάποιο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό κανάλι ως αγαπηµένο: 1. Επιλέξτε το επιθυµητό κανάλι και πιέστε το πλήκτρο FAVOURITE Θα εµφανιστεί το σύµβολο καρδιάς δίπλα στο κανάλι και το κανάλι θα προστεθεί στα αγαπηµένα 2. Επαναλάβετε τα προηγούµενα βήµατα για να προσθέσετε και άλλα κανάλια στα αγαπηµένα 3. Για επιβεβαίωση και έξοδο από το µενού, πιέστε το πλήκτρο EXIT Ακύρωση καναλιού από τα αγαπηµένα: Επιλέξτε το αγαπηµένο κανάλι που επιθυµείτε και πιέστε το πλήκτρο FAVOURITE στο τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε το κανάλι από τα αγαπηµένα. Προβολή αγαπηµένων καναλιών 1. Πιέστε το πλήκτρο FAVOURITE και θα εµφανιστεί το µενού αγαπηµένων 2. Πιέστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το επιθυµητό κανάλι 3. Πιέστε OK για επιβεβαίωση της επιλογής σας ιαγραφή κάποιου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού 1. Επιλέξτε κάποιο κανάλι και στη συνέχεια πιέστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο Εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα. Πιέστε OK για διαγραφή του καναλιού. 2. Επαναλάβετε τα προηγούµενα βήµατα για να διαγράψετε περισσότερα κανάλια. Παράλειψη τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού 1. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να παραλείψετε και πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο. Εµφανίζεται το σύµβολο παράλειψης. Το κανάλι παραλείπεται. 2. Επαναλάβετε το προηγούµενο βήµα για να παραλείψετε περισσότερα κανάλια. 3. Για αποθήκευση των ρυθµίσεων και έξοδο από το µενού, πιέστε το πλήκτρο EXIT. Ακύρωση παράλειψης καναλιών: Επιλέξτε το κανάλι του οποίου θέλετε να ακυρώσετε την παράλειψη και πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο Μετακίνηση κάποιου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού 1. Επιλέξτε το επιθυµητό κανάλι και πιέστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο. Εµφανίζεται το σύµβολο µετακίνησης 2. Πιέστε το πλήκτρο ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να µετακινήσετε το κανάλι 3. Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για επιβεβαίωση 4. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα για να µετακινήσετε περισσότερα κανάλια Κλείδωµα καναλιού Μπορείτε να κλειδώσετε κάποια κανάλια ώστε να υπάρχει περιορισµένη πρόσβαση σ' αυτά. 4

9 Κλείδωµα καναλιού Μπορείτε να κλειδώσετε κάποια κανάλια ώστε να υπάρχει περιορισµένη πρόσβαση σ' αυτά. Για να κλειδώσετε κάποια τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά κανάλια: 1. Επιλέξτε το επιθυµητό κανάλι και πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο. Εµφανίζεται ένα σύµβολο κλειδώµατος. Το κανάλι έχει πλέον κλειδωθεί. 2. Επαναλάβετε το προηγούµενο βήµα για να επιλέξετε κι άλλα κανάλια. 3. Για επιβεβαίωση και έξοδο από το µενού, πιέστε το πλήκτρο EXIT. 4. Πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε το κλείδωµα. 5. Για να δείτε κάποιο κλειδωµένο κανάλι, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε είτε τον εργοστασιακό κωδικό «000000» είτε τον κωδικό που έχετε θέσει. Ο πιο ισχυρός (master) κωδικός είναι «888888». β) EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγραµµάτων) Αυτή η δυνατότητα εµφανίζει τις λίστες µε τα τηλεοπτικά προγράµµατα κάθε καναλιού για τις επόµενες 7 ηµέρες. Από προεπιλογή, όταν ανοίγει το EPG, εµφανίζεται η λίστα προγραµµάτων του τρέχοντος καναλιού. Για να δείτε λίστες για άλλα κανάλια, πιέστε το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ή το ΕΞΙΟ πλήκτρο. Η οθόνη δείχνει τα πλήκτρα που πρέπει να πιέσετε για να προχωρήσετε εµπρός ή πίσω στις λίστες προγραµµάτων. Σηµείωση: Για να δείτε πώς να προγραµµατίσετε εγγραφές προγραµµάτων και να κάνετε προεπικσόπηση καναλιών, διαβάστε την ενότητα (δ) "Προγραµµατισµός". Προεπισκόπηση καναλιού: Για να ρυθµίσετε το δέκτη ώστε να αλλάξει κανάλι µια συγκεκριµένη ώρα (π.χ. όταν αρχίζει η αγαπηµένη σας εκποµπή ενώ βλέπετε άλλο κανάλι, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: Πιέστε EPG για να ανοίξετε τις πλήρεις λίστες. Επιλέξτε τηλεοπτικό κανάλι µε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΟ/ ΕΞΙΟ. Επιλέξτε το τηλεοπτικό πρόγραµµα που θέλετε να δείτε αργότερα. Πιέστε OK. Στο παράθυρο που εµφανίζεται, µπορείτε να αλλάξετε κανάλι, ηµεροµηνία και ώρα καθώς και την επανάληψη (προαιρετικά) αυτής της ενέργειας σε τακτική βάση. Επιλέξτε «Προβολή», «Εγγραφή» στην επιλογή «Λειτουργία». Πιέστε ΕΧΙΤ. Λίγα δευτερόλεπτα πριν αλλάξει το κανάλι, εµφανίζεται στην οθόνη ένα προειδοποιητικό µήνυµα µε αντίστροφη µέτρηση, µόλις τελειώσει η αντίστροφη µέτρηση το κανάλι αλλάζει. (γ) Ταξινόµηση Ταξινοµήστε τα κανάλια σας µε βάση τις ακόλουθες παραµέτρους: [Ανά LCN] - Ταξινόµηση καναλιών µε αύξουσα σειρά. [Ανά όνοµα] - Ταξινόµηση καναλιών µε αλφαβητική σειρά. 5

10 [Ανά ID Υπηρεσίας]: Ταξινόµηση καναλιών µε βάση το σταθµό. [Ανά ONID]: Ταξινόµηση καναλιών µε βάση το ONID (δ) LCN (Αριθµός καναλιού) Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του LCN. (2) Ρυθµίσεις εικόνας Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια επιλέξτε [Εικόνα]. Το µενού σας παρέχει ρυθµίσεις για να ορίσετε τις παραµέτρους της εικόνας. Πιέστε ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να κάνετε κάποια επιλογή και πιέστε τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να κάνετε τη ρύθµιση. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το µενού. (α) ιαστάσεις απεικόνισης Μπορείτε να ρυθµίσετε τις διαστάσεις απεικόνισης ως εξής: 4:3 PS/4:3 ΠΛΗΡΗΣ/16:9 ΕΥΡΕΙΑ ΟΘΟΝΗ/ΑΥΤΟΜΑΤΗ/16:9 Pillar Box. (β) Ανάλυση Αν δεν εµφανίζεται σωστά η εικόνα, θα πρέπει να αλλάξετε αυτή τη ρύθµιση. Αυτή η ρύθµιση σας επιτρέπει να επιλέξετε τις πιο συνήθεις τιµές ανάλυσης για σύνδεση HDMI. [480Ρ]: Για τηλεόραση µε σύστηµα NTSC. [576Ρ]: Για τηλεόραση µε σύστηµα PAL. [720Ρ]: Για τηλεόραση µε σύστηµα NTSC ή PAL. [1080Ι]: Για τηλεόραση µε σύστηµα NTSC ή PAL. (γ) ιαστάσεις TV Αν η εικόνα δεν εµφανίζεται σωστά, θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθµίσεις ώστε να ταιριάζουν καλύτερα µε την τηλεόρασή σας, ανάλογα µε τη χώρα. [NTSC]: για τηλεοράσεις µε σύστηµα NTSC. [PAL]: για τηλεοράσεις µε σύστηµα PAL. (3) Αναζήτηση καναλιών Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [Αναζήτηση καναλιών] µε το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ή το ΕΞΙΟ πλήκτρο. Το µενού σας παρέχει επιλογές σχετικά µε την αναζήτηση καναλιών. Κάντε κάποια επιλογή χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ και ρυθµίστε µε τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το µενού. 6

11 (α) Αυτόµατη αναζήτηση Αυτόµατη αναζήτηση και αποθήκευση καναλιών. Αυτή η επιλογή αντικαθιστά τυχόν κανάλια που έχετε ήδη αποθηκεύσει. Όλα τα προηγούµενα αποθηκευµένα κανάλια και ρυθµίσεις διαγράφονται. 1. Επιλέξτε [Αυτόµατη αναζήτηση] και πιέστε ΟΚ ή ΕΞΙΑ για να ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών. 2. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση καναλιών, πιέστε EXIT. Τυχόν κανάλια που έχουν βρεθεί θα αποθηκευτούν. (β) Χειροκίνητη αναζήτηση Αυτή η επιλογή προσθέτει άλλα κανάλια χωρίς να διαγράφει τα προηγούµενα ή τις ρυθµίσεις. 1. Επιλέξτε [Χειροκίνητη αναζήτηση] και πιέστε ΟΚ ή ΕΞΙΑ. Θα εµφανιστεί η οθόνη αναζήτησης καναλιών. 2. Πιέστε ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε τη συχνότητα του καναλιού. 3. Πιέστε ΟΚ για να ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών. 7

12 Αν βρεθεί κάποιο κανάλι, αποθηκεύεται και προστίθεται στη λίστα καναλιών. Αν δεν µπορεί να βρεθεί κάποιο κανάλι, πραγµατοποιείται έξοδος της συσκευής. (γ) Χώρα Επιλέξτε τη χώρα κατοικίας σας. (4) Ρυθµίσεις ώρας Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [Ώρα] χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το µενού παρέχει επιλογές για ρύθµιση της ώρας. Κάντε κάποια επιλογή χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ και ρυθµίστε µε τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το µενού. (α) Offset ώρας Επιλέξτε «αυτόµατο» ή «χειροκίνητο» για ρυθµίσεις διαφοράς ώρας GMT. (β) Περιοχή χώρας Επιλέξτε την περιοχή όταν η ρύθµιση [Offset ώρας] είναι στο «Αυτόµατο». (γ) Ζώνη ώρας Επιλέξτε τη ζώνη ώρας όταν η ρύθµιση [Offset ώρας] είναι στο «Χειροκίνητο». (5) Επιλογή Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [Επιλογή] χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το µενού σας παρέχει επιλογές σχετικά µε τη γλώσσα του µενού, τη γλώσσα υποτίτλων και τη γλώσσα ήχου. Κάντε κάποια επιλογή χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το µενού. 8

13 (α) Γλώσσα µενού (OSD) Επιλέξτε τη γλώσσα του µενού OSD. (β) Γλώσσα υποτίτλων Επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα υποτίτλων. (γ) Γλώσσα ήχου Επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα ήχου που θα ακούγεται κατά την παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών. Αν δεν είναι διαθέσιµη η επιλεγµένη γλώσσα, θα επιλεγεί η εργοστασιακή. (6) Ρυθµίσεις συστήµατος Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [Σύστηµα] χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΕΞΙΑ. Το µενού σας παρέχει επιλογές σχετικά µε τις ρυθµίσεις συστήµατος. Κάντε κάποια επιλογή χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το µενού. (α) Γονικός έλεγχος Για να ρυθµίσετε τον γονικό έλεγχο: Επιλέξτε [Γονικός έλεγχος] µε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ και πιέστε ΟΚ για επιλογή. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγµένο κωδικό «000000» για επιβεβαίωση. Ο κύριος κωδικός ξεκλειδώµατος είναι «888888». (β) Ρύθµιση κωδικού Ορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό για τα κλειδωµένα κανάλια. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό σας ή τον εργοστασιακό κωδικό «000000». Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το νέο σας κωδικό. Επιβεβαιώστε τον πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ. Αφού τον επιβεβαιώσετε, πιέστε το πλήκτρο EXIT για έξοδο από το µενού. Ο πιο ισχυρός (master) κωδικός είναι «888888». (γ) Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων Επαναφέρει τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθµίσεις. Στο κεντρικό µενού, επιλέξτε [Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων] χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και πιέστε ΟΚ ή ΕΞΙΑ για ρύθµιση. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας ή τον εργοστασιακό κωδικό «000000». Επιβεβαιώστε τον πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ. Έτσι θα διαγραφούν όλα τα προκαθορισµένα κανάλια και οι ρυθµίσεις. Ο πιο ισχυρός (master) κωδικός είναι «888888». (δ) Πληροφορίες Προβολή του αριθµού µοντέλου και της έκδοσης υλικού και λογισµικού. (ε) Ενηµέρωση λογισµικού Μέσω αυτού του µενού µπορείτε να ενηµερώσετε το λογισµικό. (7) USB Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [USB] χρησιµοποιώντας τα 9

14 πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το µενού σας παρέχει επιλογές για την αναπαραγωγή µουσικής, φωτογραφιών και πολυµέσων. Μπορεί να υποστηρίξει φορµά AVI, MP3, WMA, JPEG και BMP. Η συσκευή υποστηρίζει µόνο συσκευές USB µε σύστηµα αρχείων FAT32/NTFS. (α) Πολυµέσα: Όταν συνδέσετε µια συσκευή USB, µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ µουσικής, φωτογραφιών ή ταινιών χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και να πιέσετε ΟΚ. Αν δεν έχετε συνδέσει συσκευή USB, θα εµφανιστεί το µήνυµα «εν υπάρχει συσκευή USB». (1) Μουσική: Ακούστε µουσική. (2) Φωτογραφίες: Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες και αν πιέσετε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη, να κάνετε προεπισκόπηση των φωτογραφιών. (3) Ταινία: Παρακολουθήστε µια ταινία. (4) PVR: είτε το αρχείο που κάνατε εγγραφή στο αρχείο HBPVR. 10

15 (β) Ρυθµίσεις φωτογραφιών: - Χρόνος παρουσίασης: Ρυθµίστε το χρόνο εναλλαγής φωτογραφιών µεταξύ 1~8 δευτερόλεπτων. - Κατάσταση παρουσίασης: Ρυθµίστε το εφέ εναλλαγής µεταξύ 0 ~ 59 δευτερόλεπτα ή τυχαίο. - ιαστάσεις εικόνας: [ ιατήρηση]: Αναπαραγωγή εικόνας µε τις κανονικές διαστάσεις. [Απόρριψη]: Αναπαραγωγή εικόνας σε πλήρη οθόνη. (γ) Ρυθµίσεις ταινίας - ιαστάσεις εικόνας: [ ιατήρηση]: Αναπαραγωγή ταινίας µε τις κανονικές διαστάσεις. [Απόρριψη]: Αναπαραγωγή ταινίας σε πλήρη οθόνη. - Προσαρµογή υποτίτλων: [Μικρό]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε µικρό µέγεθος. [Κανονικό]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε κανονικό µέγεθος. [Μεγάλο]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε µεγάλο µέγεθος. - Χρώµα φόντου υποτίτλων: [Λευκό]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε λευκό φόντο. [ ιαφανές]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε διαφανές φόντο. [Γκρι]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε γκρι φόντο. [Κιτρινοπράσινο]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε κιτρινοπράσινο φόντο. - Χρώµα γραµµατοσειράς υποτίτλων: [Κόκκινο]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε κόκκινη γραµµατοσειρά. [Μπλε]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε µπλε γραµµατοσειρά. [Πράσινο]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε πράσινη γραµµατοσειρά. δ) ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ USB Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο όταν έχει συνδεθεί συσκευή USB. Απεικονίζει πληροφορίες σχετικά µε τη συνδεδεµένη συσκευή USB. Άµεση εγγραφή: Μπορείτε να πατήσετε το κουµπί χρονόµετρου για να µεταβείτε στη σελίδα προγραµµατισµού ενώ βλέπετε τηλεόραση. Αν θέλετε να εγγράψετε ένα ζωντανό πρόγραµµα που µεταδίδεται τη συγκεκριµένη στιγµή, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε και πιέστε το κουµπί REC. Για να σταµατήσετε την εγγραφή, πιέστε πάλι το κουµπί. Προγραµµατισµός εγγραφής: Για να προγραµµατίσετε κάποια εγγραφή, πριν από την έναρξη του προγράµµατος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 11

16 Πιέστε EPG για να ανοίξετε τις πλήρεις λίστες. Επιλέξτε το τηλεοπτικό κανάλι µε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΕΞΙΑ. Επιλέξτε το τηλεοπτικό πρόγραµµα που θέλετε να εγγράψετε. Πιέστε OK. Στο παράθυρο που εµφανίζεται, µπορείτε να αλλάξετε κανάλι, ηµεροµηνία, ώρα έναρξης και λήξης της εγγραφής, καθώς και επανάληψη αυτής της ενέργειας σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Επιλέξτε «ΕΓΓΡΑΦΗ» στην επιλογή «Λειτουργία». Πιέστε EXIT. Μερικά δευτερόλεπτα πριν αρχίσει η εγγραφή, εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα µε αντίστροφη µέτρηση που µόλις τελειώσει αλλάζει στο προγραµµατισµένο κανάλι. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης στην οθόνη. Για να δείτε τις προγραµµατισµένες ενέργειες, πιέστε το µπλε κουµπί. Για να διαγράψετε µια προγραµµατισµένη ενέργεια, επιλέξτε την και πιέστε το µπλε κουµπί. Μπορείτε να διαγράψετε τα εγγεγραµµένα αρχεία µέσω της συσκευής. Μεταβείτε στη λειτουργία PVR και στη συνέχεια πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για διαγραφή. Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί είναι µορφής.pvr και µπορούν να αναπαραχθούν µέσω της συσκευής αλλά και µέσω PC χρησιµοποιώντας την κατάλληλη εφαρµογή. εν µπορούν να αναπαραχθούν µέσω συσκευής DVD ή PDVD Για εγγραφή εκποµπών high definition, η έκδοση και η ταχύτητα της συσκευής USB θα πρέπει να είναι 2.0 ή µεγαλύτερη, διαφορετικά δεν θα πραγµατοποιηθεί σωστή εγγραφή εκποµπών HD. Μόλις συνδέσετε USB stick ή εξωτερικό σκληρό δίσκο USB για εγγραφή µέσω της συσκευής, θα πρέπει να περιµένετε µερικά δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια µπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο εγγραφής για να ξεκινήσει η εγγραφή. Αν το πιέσετε αµέσως µόλις κάνετε τη σύνδεση, µπορεί να ακινητοποιηθεί η εικόνα. Σ' αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε τον ψηφιακό δέκτη από την πρίζα και συνδέστε τον ξανά στη συνέχεια. Σηµείωση: Η προγραµµατισµένη εγγραφή µπορεί να γίνει µόνο όταν η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη. εν µπορεί να γίνει όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναµονής. Σηµειώσεις: - εν µπορούµε να εγγυηθούµε την πλήρη συµβατότητα µε όλες τις συσκευές USB και δεν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδοµένων κατά τη χρήση της συσκευής. - Όταν υπάρχει µεγάλος όγκος δεδοµένων, µπορεί να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την ανάγνωσή τους µέσω της συσκευής USB. - Κάποιες συσκευές USB µπορεί να µην αναγνωρίζονται σωστά. - Ακόµη κι αν υποστηρίζονται, ορισµένα αρχεία µπορεί να µην είναι αναγνώσιµα. Αυτό εξαρτάται από το περιεχόµενό τους. 12

17 (ε) Timeshift Ενώ παίζει το πρόγραµµα, βάλτε το USB και οποιαδήποτε στιγµή πιέστε το πλήκτρο [Play/Pause]. Το καρέ θα ακινητοποιηθεί και µπορείτε να πιέσετε το [Play/Pause] µετά από ένα δευτερόλεπτο. Η λειτουργία timeshift θα ξεκινήσει. Αν θέλετε να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή προγράµµατος, πιέστε το πλήκτρο [Play/Pause] και η λειτουργία timeshift θα συνεχιστεί. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της λειτουργίας timeshift στο κάτω µέρος της παρακάτω εικόνας. Σε αυτή την περίπτωση, µπορείτε να κάνετε τη συσκευή να παίξει το πρόγραµµα που έγραψε από την αρχή. Πιέστε το πλήκτρο [Πληροφορίες] για να δείτε τις πληροφορίες της λειτουργίας timeshift όπως παρακάτω: Μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα [Γρήγορα εµπρός]/[γρήγορη πίσω] για να µετακινήσετε τη διαφάνεια στα αριστερά ή στα δεξιά της τρέχουσας εγγραφής. Σηµείωση: Η λειτουργία Timeshift είναι διαθέσιµη µόνο όταν υπάρχει συνδεδεµένη συσκευή USB στο σύστηµα και η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής είναι επαρκής για τη λειτουργία. Πιέστε το κουµπί [Stop] για τερµατίσετε τη λειτουργία Timeshift και να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή του προγράµµατος. 13

18 Αντιµετώπιση προβληµάτων ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤ? ΠΙΣΗ?εν εµφανίζεται εικόνα Η οθόνη δείχνει την ένδειξη «?εν υπάρχει σήµα»?εν ακούγεται ήχος από το ηχείο Η τροφοδοσία δεν είναι συνδεδεµένη Ο διακόπτης τροφοδοσίας δεν είναι ενεργοποιηµένος?εν έχετε συνδέσει καλώδιο DVB-T Η κεραία είναι ελαττωµατική?εν έχει γίνει σύνδεση ή η σύνδεση του καλωδίου ήχου είναι λάθος Έχετε επιλέξει σιγή του ήχου Συνδέστε την τροφοδοσία Ενεργοποιήστε τη συσκευή Συνδέστε καλώδιο DVB-T Ελέγξτε την κεραία και τις συνδέσεις Συνδέστε σωστά το καλώδιο ήχου Ενεργοποιήστε ξανά τον ήχο Ακούγεται µόνο ήχος αλλά δεν εµφανίζεται εικόνα Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί Η εικόνα εµφανίζεται σαν ψηφιδωτό?εν έχει γίνει σύνδεση ή η σύνδεση του καλωδίου εικόνας είναι λάθος Το επιλεγµένο κανάλι είναι ραδιοφωνικό Οι µπαταρίες έχουν εξαντληθεί Το τηλεχειριστήριο είναι εκτός εµβέλειας ή δεν στοχεύει σωστά Το σήµα είναι ασθενές Συνδέστε σωστά το καλώδιο εικόνας Πιέστε το πλήκτρο <TV/ RADIO> για να µεταβείτε σε λειτουργία TV Αλλάξτε µπαταρίες Κρατήστε σωστά το τηλεχειριστήριο και πλησιάστε στην πρόσοψη της συσκευής Ελέγξτε την κεραία και τις συνδέσεις 14

19 Tεχνικές προδιαγραφές ΜΟΝΑ?Α ΥΠΟΜΟΝΑ?Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συχνότητα εισόδου 170~230 MHz 470~860 MHz/ έκτης Επίπεδο εισόδου RF -78~-20dBm Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 6ΜΗz/7MHz/8MHz ιαµόρφωση Μορφή αποκωδικοποίησης QPSK, 16QAM, 64QAM MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-2 Εικόνα Μορφή εξόδου 576P/720P/1080i/4:3 και 16:9 Ήχος USB 2.0 Τροφοδοσία Μορφή αποκωδικοποίησης Υποστηριζόµενη χωρητικότητα Υποστηριζόµενα µέσα Τάση τροφοδοσίας MPEG-1&MPEG-2(layer1&layer2), WMA, AC3 500 GB MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI 9V-1,5A Βάρος 0,48 κιλά Μέγεθος 215x152x27 χλστ. 15

20 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Μ.Π (Π 117/2004) Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήµατα που µπορούν να ανακυκλω- θούν και να ξαναχρησιµοποιηθούν. Το σύµβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να µεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριµµάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούµε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήµο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σηµεία συγκέντρωσης χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.παρακαλούµε, βοηθήστε µας να προστατέψουµε το περιβάλλον που ζούµε! ήλωση συµµόρφωσης Το προϊόν αυτό συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive: 2004/108/EC Low Voltage Directive (LVD): 2006/96/EC CE Marking Directive: 93/68/EEC Energy Using Products Directive: 2005/32/EC Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι η φορητή συσκευή πολυµέσων συµµορφώνεται µε τα παρακάτω πρότυπα: EN55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN :2006 EN :2008 EN55020:2007 EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αµοιρίδης Σαββίδης Α.Ε. Βασ. Όλγας 33 T.K Θεσσαλονίκη Τηλ: , Fax: Ποσειδώνος 45 Τ.Κ Μοσχάτο Τηλ: , Fax:

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3) Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

MPF3384 DVB-T RECEIVER

MPF3384 DVB-T RECEIVER MPF3384 DVB-T RECEIVER www.fandu.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... 4 Πρόσοψη... 4 Πίσω όψη... 4 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ... 5 Τοποθέτηση των μπαταριών... 6 Χρήση του τηλεχειριστηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... MPF3468H ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... 4 Πρόσοψη... 4 Πίσω όψη... 4 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ... 5 Τοποθέτηση των μπαταριών... 6 Χρήση του τηλεχειριστηρίου... 6 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ TV STAR T1010p HD USB PVR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1) Διαβάστε τις οδηγίες. 2) Κρατήστε τις οδηγίες. 3) Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Μοντέλο: PBT2125 Οδηγίες χρήσης www.fandu.gr 1. Υποδοχή Micro SD 2. Υποδοχή SD 3. Pause/Play 6 1 3 2 7 4 8 5 10 11 15 12 13 14 9 4. Ένταση 5. Προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύμβολο αυτό σημαίνει εάν ανοίξετε το καπάκι κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει εάν ανοίξετε το καπάκι κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία. GR Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1) Διαβάστε τις οδηγίες. 2) Κρατήστε τις οδηγίες. 3) Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή δίπλα σε νερό. 6)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU www.fandu.gr Πρόσοψη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Επιλογή λειτουργίας Επόμ/Προηγ κομμάτι Επιλογή σταθμού Εισαγωγή κομματιών Αναπαράγει

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές Πληροφορίες Ο επίγειος ψηφιακός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από επίγεια κεραία για να δείτε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες

1 Γενικές Πληροφορίες Ο επίγειος ψηφιακός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από επίγεια κεραία για να δείτε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες Οδηγίες χρήσεως Manhattan Pllaza HDT-400 USB PVR Επίίγειιος Ψηφιιακός έκτης Υψηλής Ανάλυσης Υποστήριξη κωδικοποιήσεων MPEG-2, MPEG-4 / H.264 Μνήµη για 1.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια Εύκολη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο Οδηγίες χρήσεως BigSat BS67 CR Ψηφιιακός ορυφοριικός έκτης Μνήµη για 4.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια Εύκολη λειτουργία Γρήγορη απόκριση των καναλιών Ενσωµατωµένος αναγνώστης καρτών 2010 Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης BTP2143R/BTP2144G. Bluetooth. Bluetooth. ήχου. ιόντων λιθίου

Οδηγίες χρήσης BTP2143R/BTP2144G. Bluetooth. Bluetooth. ήχου. ιόντων λιθίου ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή Οδηγίες χρήσης Bluetooth BTP2143R/BTP2144G FM USB Bluetooth E-Book Είσοδος Ξυπνητήρι Ηµερολόγιο Ραδιόφωνο USB /MP3 Κάρτα Μπαταρία ήχου

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. RCD9031MUC ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ-CD/MP3. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. RCD9031MUC ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ-CD/MP3. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. RCD9031MUC ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ-CD/MP3 Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγαπητέ πελάτη: Ευχαριστούμε πολύ που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Για να απολαύσετε όλες τις δυνατότητές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προειδοποιήσεις ασφάλειας... 2. Εισαγωγή... 2. Πλήκτρα... 3. Τηλεχειριστήριο... 3. Για να ξεκινήσετε... 4. Σύνδεση ακουστικών...

Περιεχόμενα. Προειδοποιήσεις ασφάλειας... 2. Εισαγωγή... 2. Πλήκτρα... 3. Τηλεχειριστήριο... 3. Για να ξεκινήσετε... 4. Σύνδεση ακουστικών... ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

HRT 7 6 0 0. έκτης DVB-T Υψηλής Ευκρίνειας µε δυνατότητα HDMI, USB και PVR. Εγχειρίδιο Χρήστη User Manual

HRT 7 6 0 0. έκτης DVB-T Υψηλής Ευκρίνειας µε δυνατότητα HDMI, USB και PVR. Εγχειρίδιο Χρήστη User Manual HRT 7 6 0 0 έκτης DVB-T Υψηλής Ευκρίνειας µε δυνατότητα HDMI, USB και PVR Εγχειρίδιο Χρήστη User Manual Πίνακας Περιεχοµένων Πληροφορίες Ασφαλείας 4 Σηµειώσεις Πληροφορίες Ανακύκλωσης 8 Εξαρτήµατα / Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ TV STAR T910i USB PVR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόµενα Πληροφορίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση του συστήµατος...6 Βασικές λειτουργίες...6 4. Αρχική σελίδα...6 5. Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

SAB SKY 4740 FTA HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

SAB SKY 4740 FTA HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAB SKY 4740 FTA HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση με τηλεόραση και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση SCART Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός δέκτης Υψηλής ευκρίνειας MPF3572HU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ψηφιακός δέκτης Υψηλής ευκρίνειας MPF3572HU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψηφιακός δέκτης Υψηλής ευκρίνειας MPF3572HU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας 1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. 2) Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ: MP5638 / MP5648

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ: MP5638 / MP5648 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ: MP5638 / MP5648 Ανασκόπηση Χαρακτηριστικών Το προϊόν είναι ένα ρολόι χειρός τεχνολογίας Bluetooth, με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 1.2 Αποθήκευση 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 1.4 Αξεσουάρ 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB 2.0 Ο ΔΕΚΤΗΣ ΣΑΣ 2.1 Προεπιλογή PIN: 1234 2.2 Μπροστινή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RCD9037BT ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ

RCD9037BT ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ Ανακύκλωση Α.Μ.Π. 00510 (Π 117/2004) Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήµατα που µπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιµοποιηθούν. Το σύµβολο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Triton

Εγχειρίδιο Χρήστη Triton Εγχειρίδιο Χρήστη Triton Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ1 Κύρια Χαρακτηριστικά. Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας.. Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική Λειτουργία...... Σελ 3 Τηλεχειριστήριο. Σελ

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής...

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής... Περιεχόμενα Ξεκινώντας... 6 Αφαίρεση πίσω καλύμματος... 6 Τοποθέτηση καρτών SIM... 7 Φόρτιση της μπαταρίας... 9 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης... 10 Ενεργοποίηση της συσκευής... 10 Απενεργοποίηση της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4 mini-triton 2 HD Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη mini-triton 2 HD Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Shop+ T200sd. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

Shop+ T200sd. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Shop+ T200sd Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Οδηγίες Προφύλαξης Αγαπητές καταναλωτή, Ευχαριστούµε που προτιµήσατε την εταιρία µας για την αγορά επίγειου δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40" Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Τηλεόραση LED 40" ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά 1. ΠΡOΛΟΓΟΣ----------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΚΤΗ Πρόσοψη 1 POWER : Διακόπτης ενεργοποίησης απενεργοποίησης 2 VOLUME: Ρυθμιστικό έντασης 3 Οθόνη ενδείξεων 4 ACT: IR πομπός

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης avantage Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκδοση: 1.80) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Βασικές ιδιότητες...3 Πληροφορίες ασφαλείας...4 Άνοιγμα Συσκευασίας...5 Γενικές Πληροφορίες...5 Τηλεχειριστήριο...6

Διαβάστε περισσότερα

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 http://www.thomsonstb.net http://www.thomsonstb.net 2 3 http://www.thomsonstb.net Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 5 1.1 Οδηγίες ασφαλείας...5 1.2 Αποθήκευση...5

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD HD800S

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD HD800S ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD HD800S Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες...3 Εµπρόσθια και Οπίσθια Όψη Συσκευής...4 Εµπρόσθια Όψη...4 Οπίσθια Όψη...4 Τηλεχειριστήριοt (RCU)...5 Λειτουργίες Μενού...6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα