MPF77401 Φορητή ψηφιακή τηλεόραση 7"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MPF77401 Φορητή ψηφιακή τηλεόραση 7""

Transcript

1 MPF77401 Φορητή ψηφιακή τηλεόραση 7" ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

2 Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας 1.?ιαβάστε αυτές τις οδηγίες. 2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 3. Σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό. 6. Καθαρίστε µόνο µε στεγνό πανί. 7. Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερµότητας όπως καλοριφέρ, θερµάστρες, σόµπες ή άλλες συσκευές (συµπεριλαµβανοµένων των ενισχυτών), που παράγουν θερµότητα. 8. Χρησιµοποιήστε αυτό το προϊόν µόνο µε τον τύπο ρεύµατος που δείχνει η ετικέτα. Αν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ρεύµατος στο σπίτι σας, επικοινωνήστε µε τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύµατος στην περιοχή σας. Πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή εγκατάστασης αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. 9. Προστατέψτε το καλώδιο ρεύµατος από ζηµιές και υπερβολικό τέντωµα. 10. Να χρησιµοποιήσετε µόνο εξαρτήµατα/ αξεσουάρ που συνιστά ο κατασκευαστής. 11. Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή αν δεν την χρησιµοποιήσετε για εκτεταµένες χρονικές περιόδους. 12. Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο, εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. Επισκευή απαιτείται αν η συσκευή έχει πάθει κάποια βλάβη, (π.χ. το καλώδιο ρεύµατος ή το βύσµα έχουν υποστεί βλάβη), έχει πέσει υγρό ή άλλα αντικείµενα στο εσωτερικό, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει απότοµα κάτω. 13. Μην εµποδίζετε την οµαλή ροή αέρα στη συσκευή φράζοντας τις οπές αερισµού. 14. είξτε προσοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψης των µπαταριών. 15. Χρησιµοποιήστε τη συσκευή σε ήπιο κλίµα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειµένη σε βροχή ή υγρασία. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Οι µπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερµότητα όπως άµεσο ηλιακό φως, φωτιά, κ.ο.κ.

3 Αυτό το σύµβολο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης τάσης µέσα στο περίβληµα του προϊόντος που µπορεί ναπροκαλέσει ηλεκτροπληξία. Αυτό το σύµβολο σας προειδοποιεί για την ύπαρξη σηµαντικών οδηγιών χρήσεως και συντήρησης στο έντυπο υλικό που συνοδεύει τη συσκευή. Αυτό το σύµβολο δηλώνει ότι η συσκευή διαθέτει διπλή µόνωση µεταξύ της τροφοδοσίας ρεύµατος και των εξαρτηµάτων που αγγίζει ο χρήστης. Κατά την επισκευή θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο γνήσια ανταλλακτικά.

4 Πίνακας περιεχοµένων Χειριστήρια λειτουργίας...1 Εγκατάσταση για πρώτη φορά... 3 Αντιµετώπιση προβληµάτων Tεχνικές προδιαγραφές...15

5 Χειριστήρια λειτουργίας Κύρια χειριστήρια λειτουργίας ιακόπτης εναλλαγής DVB-T/AV Κατεύθυνση κατά τη ρύθµιση/ Αλλαγή καναλιού πάνω σε DVB-T Κουµπί αύξησης έντασης ήχου Λίστα καναλιών/ok (Enter) Κουµπί µείωσης έντασης ήχου Κατεύθυνση κατά τη ρύθµιση/ Αλλαγή καναλιού πάνω σε DVB-T ιακόπτης εναλλαγής PCB/MENU Υποδοχές σύνδεσης ΕΙΣΟ ΟΣ DC Έξοδος ακουστικών Έξοδος ήχου/βίντεο Είσοδος ήχου/βίντεο USB LED ΚΟΥΜΠΙ POWER Χρώµα LED 1. Μη συνδεδεµένος προσαρµογέας [Πράσινη]: Συσκευή ανοιχτή. [Σβηστή]: Συσκευή κλειστή. Χρώµα LED 2. Συνδεδεµένος προσαρµογέας Ρεύµα Μπαταρ. ON OFF Φορτίζει Κίτρινη Κόκκινη Γεµάτη Πράσινη Σβηστή Κεραία RF 75 Ohm 1

6 Χειριστήρια λειτουργίας Τηλεχειριστήριο Λειτουργία 2. Αριθµητικά πλήκτρα 3. Ρύθµιση 4. Κανάλι πάνω 5. Μείωση έντασης 6. ΟΚ 7. Σελίδα πάνω (λειτουργία DVB-T) 8. Κανάλι κάτω 9. TV/ΑΝΑΛΟΓΙΑ 10. Πληροφορίες 11. ΗΧΟΣ 12. Υπότιτλοι 13. Ρύθµιση LCD/Αναπαραγωγή/Παύση 14. Στοπ 15. Εγγραφή/Ζουµ/Κόκκινο 16. Πράσινο 17. Σίγαση 18. Ανάκληση 19. Έξοδος 20. Αύξηση ήχου 21. Σελίδα κάτω (λειτουργία DVB-T) 22. Αγαπηµένα 23. Ηλ. οδηγός προγράµµ. 24. Γρήγορα εµπρός/πίσω 21. Χρονόµετρο/Μπλε 22. Μετάβαση/Κίτρινο Σύνδεση εισόδου/εξόδου ήχου/βίντεο και ακουστικών Αναπαραγωγή VCD, DVD/VCR Κίτρινο Κόκκινο Λευκό Σύνδεση ήχου/εικόνας Κίτρινο Κόκκινο Λευκό Ειδοποίηση: Σβήστε όλες τις συσκευές πριν από τη σύνδεση. Όπως φαίνεται στην εικόνα, χρησιµοποιήστε το καλώδιο ήχου/εικόνας για να συνδέσετε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής σε µια τηλεόραση ή άλλη συσκευή. Ανοίξτε τη φορητή συσκευή αναπραγωγής και την άλλη συσκευή µε την οποία θα γίνει η σύνδεση. Πατήστε το κουµπί λειτουργίαςστη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ή στο τηλεχειριστήριο για είσοδο σε λειτουργία τηλεόρασης. Σηµείωση: Η έξοδος ήχου υποστηρίζει µόνο αναλογική έξοδο. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο ήχου/εικόνας από το σάκο αξεσουάρ και συνδέστε την έξοδο ήχου/εικόνας της συσκευής µε την αντίστοιχη είσοδο της τηλεόρασης ή του ενισχυτή. 2

7 Εγκατάσταση για πρώτη φορά Αφού πραγµατοποιήσετε όλες τις συνδέσεις, ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι ο ψηφιακός δέκτης είναι συνδεδεµένος στην πρίζα. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Power (Τροφοδοσίας) για να ενεργοποιήσετε τον ψηφιακό δέκτη. Αν χρησιµοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά ή αν έχετε κάνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθµίσεις, θα εµφανιστεί το ακόλουθο µενού εγκατάστασης. (1) [Γλώσσα µενού] : Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΕΞΙΑ για να επιλέξετε γλώσσα µενού (2) [Χώρα] Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΕΞΙΑ για να επιλέξετε χώρα (3) [Ανάλυση] Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΕΞΙΑ για να επιλέξετε την ανάλυση. (4) [Σάρωση καναλιών] Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΕΞΙΑ ή ΟΚ για να ξεκινήσετε την αυτόµατη σάρωση καναλιών (5) Αφού ολοκληρωθεί η σάρωση, µπορείτε να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε τα τηλεοπτικά κανάλια που βρέθηκαν. Βασική χρήση (1). Ρυθµίσεις διαχείρισης προγραµµάτων Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια επιλέξτε [Κανάλι]. Πιέστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΕΞΙΑ για πλοήγηση στα µενού. Το µενού σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τις διάφορες παραµέτρους που αφορούν τα κανάλια. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για έξοδο από το µενού. (α) Επεξεργασία προγράµµατος Για να επεξεργαστείτε κάποιο κανάλι (Κλείδωµα, Παράλειψη, Αγαπηµένα, Μετακίνηση ή ιαγραφή), θα πρέπει να µπείτε στο µενού επεξεργασίας καναλιών. Αυτό το µενού απαιτεί κωδικό για πρόσβαση. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγµένο κωδικό «000000». 3

8 Ο κύριος κωδικός ξεκλειδώµατος είναι «888888». Καθορισµός αγαπηµένου καναλιού Μπορείτε να δηµιουργήσετε µια λίστα µε τα αγαπηµένα κανάλια σας για εύκολη πρόσβαση. Για να ορίσετε κάποιο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό κανάλι ως αγαπηµένο: 1. Επιλέξτε το επιθυµητό κανάλι και πιέστε το πλήκτρο FAVOURITE Θα εµφανιστεί το σύµβολο καρδιάς δίπλα στο κανάλι και το κανάλι θα προστεθεί στα αγαπηµένα 2. Επαναλάβετε τα προηγούµενα βήµατα για να προσθέσετε και άλλα κανάλια στα αγαπηµένα 3. Για επιβεβαίωση και έξοδο από το µενού, πιέστε το πλήκτρο EXIT Ακύρωση καναλιού από τα αγαπηµένα: Επιλέξτε το αγαπηµένο κανάλι που επιθυµείτε και πιέστε το πλήκτρο FAVOURITE στο τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε το κανάλι από τα αγαπηµένα. Προβολή αγαπηµένων καναλιών 1. Πιέστε το πλήκτρο FAVOURITE και θα εµφανιστεί το µενού αγαπηµένων 2. Πιέστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το επιθυµητό κανάλι 3. Πιέστε OK για επιβεβαίωση της επιλογής σας ιαγραφή κάποιου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού 1. Επιλέξτε κάποιο κανάλι και στη συνέχεια πιέστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο Εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα. Πιέστε OK για διαγραφή του καναλιού. 2. Επαναλάβετε τα προηγούµενα βήµατα για να διαγράψετε περισσότερα κανάλια. Παράλειψη τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού 1. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να παραλείψετε και πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο. Εµφανίζεται το σύµβολο παράλειψης. Το κανάλι παραλείπεται. 2. Επαναλάβετε το προηγούµενο βήµα για να παραλείψετε περισσότερα κανάλια. 3. Για αποθήκευση των ρυθµίσεων και έξοδο από το µενού, πιέστε το πλήκτρο EXIT. Ακύρωση παράλειψης καναλιών: Επιλέξτε το κανάλι του οποίου θέλετε να ακυρώσετε την παράλειψη και πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο Μετακίνηση κάποιου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού 1. Επιλέξτε το επιθυµητό κανάλι και πιέστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο. Εµφανίζεται το σύµβολο µετακίνησης 2. Πιέστε το πλήκτρο ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να µετακινήσετε το κανάλι 3. Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για επιβεβαίωση 4. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα για να µετακινήσετε περισσότερα κανάλια Κλείδωµα καναλιού Μπορείτε να κλειδώσετε κάποια κανάλια ώστε να υπάρχει περιορισµένη πρόσβαση σ' αυτά. 4

9 Κλείδωµα καναλιού Μπορείτε να κλειδώσετε κάποια κανάλια ώστε να υπάρχει περιορισµένη πρόσβαση σ' αυτά. Για να κλειδώσετε κάποια τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά κανάλια: 1. Επιλέξτε το επιθυµητό κανάλι και πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο. Εµφανίζεται ένα σύµβολο κλειδώµατος. Το κανάλι έχει πλέον κλειδωθεί. 2. Επαναλάβετε το προηγούµενο βήµα για να επιλέξετε κι άλλα κανάλια. 3. Για επιβεβαίωση και έξοδο από το µενού, πιέστε το πλήκτρο EXIT. 4. Πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε το κλείδωµα. 5. Για να δείτε κάποιο κλειδωµένο κανάλι, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε είτε τον εργοστασιακό κωδικό «000000» είτε τον κωδικό που έχετε θέσει. Ο πιο ισχυρός (master) κωδικός είναι «888888». β) EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγραµµάτων) Αυτή η δυνατότητα εµφανίζει τις λίστες µε τα τηλεοπτικά προγράµµατα κάθε καναλιού για τις επόµενες 7 ηµέρες. Από προεπιλογή, όταν ανοίγει το EPG, εµφανίζεται η λίστα προγραµµάτων του τρέχοντος καναλιού. Για να δείτε λίστες για άλλα κανάλια, πιέστε το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ή το ΕΞΙΟ πλήκτρο. Η οθόνη δείχνει τα πλήκτρα που πρέπει να πιέσετε για να προχωρήσετε εµπρός ή πίσω στις λίστες προγραµµάτων. Σηµείωση: Για να δείτε πώς να προγραµµατίσετε εγγραφές προγραµµάτων και να κάνετε προεπικσόπηση καναλιών, διαβάστε την ενότητα (δ) "Προγραµµατισµός". Προεπισκόπηση καναλιού: Για να ρυθµίσετε το δέκτη ώστε να αλλάξει κανάλι µια συγκεκριµένη ώρα (π.χ. όταν αρχίζει η αγαπηµένη σας εκποµπή ενώ βλέπετε άλλο κανάλι, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: Πιέστε EPG για να ανοίξετε τις πλήρεις λίστες. Επιλέξτε τηλεοπτικό κανάλι µε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΟ/ ΕΞΙΟ. Επιλέξτε το τηλεοπτικό πρόγραµµα που θέλετε να δείτε αργότερα. Πιέστε OK. Στο παράθυρο που εµφανίζεται, µπορείτε να αλλάξετε κανάλι, ηµεροµηνία και ώρα καθώς και την επανάληψη (προαιρετικά) αυτής της ενέργειας σε τακτική βάση. Επιλέξτε «Προβολή», «Εγγραφή» στην επιλογή «Λειτουργία». Πιέστε ΕΧΙΤ. Λίγα δευτερόλεπτα πριν αλλάξει το κανάλι, εµφανίζεται στην οθόνη ένα προειδοποιητικό µήνυµα µε αντίστροφη µέτρηση, µόλις τελειώσει η αντίστροφη µέτρηση το κανάλι αλλάζει. (γ) Ταξινόµηση Ταξινοµήστε τα κανάλια σας µε βάση τις ακόλουθες παραµέτρους: [Ανά LCN] - Ταξινόµηση καναλιών µε αύξουσα σειρά. [Ανά όνοµα] - Ταξινόµηση καναλιών µε αλφαβητική σειρά. 5

10 [Ανά ID Υπηρεσίας]: Ταξινόµηση καναλιών µε βάση το σταθµό. [Ανά ONID]: Ταξινόµηση καναλιών µε βάση το ONID (δ) LCN (Αριθµός καναλιού) Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του LCN. (2) Ρυθµίσεις εικόνας Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια επιλέξτε [Εικόνα]. Το µενού σας παρέχει ρυθµίσεις για να ορίσετε τις παραµέτρους της εικόνας. Πιέστε ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να κάνετε κάποια επιλογή και πιέστε τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να κάνετε τη ρύθµιση. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το µενού. (α) ιαστάσεις απεικόνισης Μπορείτε να ρυθµίσετε τις διαστάσεις απεικόνισης ως εξής: 4:3 PS/4:3 ΠΛΗΡΗΣ/16:9 ΕΥΡΕΙΑ ΟΘΟΝΗ/ΑΥΤΟΜΑΤΗ/16:9 Pillar Box. (β) Ανάλυση Αν δεν εµφανίζεται σωστά η εικόνα, θα πρέπει να αλλάξετε αυτή τη ρύθµιση. Αυτή η ρύθµιση σας επιτρέπει να επιλέξετε τις πιο συνήθεις τιµές ανάλυσης για σύνδεση HDMI. [480Ρ]: Για τηλεόραση µε σύστηµα NTSC. [576Ρ]: Για τηλεόραση µε σύστηµα PAL. [720Ρ]: Για τηλεόραση µε σύστηµα NTSC ή PAL. [1080Ι]: Για τηλεόραση µε σύστηµα NTSC ή PAL. (γ) ιαστάσεις TV Αν η εικόνα δεν εµφανίζεται σωστά, θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθµίσεις ώστε να ταιριάζουν καλύτερα µε την τηλεόρασή σας, ανάλογα µε τη χώρα. [NTSC]: για τηλεοράσεις µε σύστηµα NTSC. [PAL]: για τηλεοράσεις µε σύστηµα PAL. (3) Αναζήτηση καναλιών Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [Αναζήτηση καναλιών] µε το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ή το ΕΞΙΟ πλήκτρο. Το µενού σας παρέχει επιλογές σχετικά µε την αναζήτηση καναλιών. Κάντε κάποια επιλογή χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ και ρυθµίστε µε τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το µενού. 6

11 (α) Αυτόµατη αναζήτηση Αυτόµατη αναζήτηση και αποθήκευση καναλιών. Αυτή η επιλογή αντικαθιστά τυχόν κανάλια που έχετε ήδη αποθηκεύσει. Όλα τα προηγούµενα αποθηκευµένα κανάλια και ρυθµίσεις διαγράφονται. 1. Επιλέξτε [Αυτόµατη αναζήτηση] και πιέστε ΟΚ ή ΕΞΙΑ για να ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών. 2. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση καναλιών, πιέστε EXIT. Τυχόν κανάλια που έχουν βρεθεί θα αποθηκευτούν. (β) Χειροκίνητη αναζήτηση Αυτή η επιλογή προσθέτει άλλα κανάλια χωρίς να διαγράφει τα προηγούµενα ή τις ρυθµίσεις. 1. Επιλέξτε [Χειροκίνητη αναζήτηση] και πιέστε ΟΚ ή ΕΞΙΑ. Θα εµφανιστεί η οθόνη αναζήτησης καναλιών. 2. Πιέστε ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε τη συχνότητα του καναλιού. 3. Πιέστε ΟΚ για να ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών. 7

12 Αν βρεθεί κάποιο κανάλι, αποθηκεύεται και προστίθεται στη λίστα καναλιών. Αν δεν µπορεί να βρεθεί κάποιο κανάλι, πραγµατοποιείται έξοδος της συσκευής. (γ) Χώρα Επιλέξτε τη χώρα κατοικίας σας. (4) Ρυθµίσεις ώρας Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [Ώρα] χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το µενού παρέχει επιλογές για ρύθµιση της ώρας. Κάντε κάποια επιλογή χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ και ρυθµίστε µε τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το µενού. (α) Offset ώρας Επιλέξτε «αυτόµατο» ή «χειροκίνητο» για ρυθµίσεις διαφοράς ώρας GMT. (β) Περιοχή χώρας Επιλέξτε την περιοχή όταν η ρύθµιση [Offset ώρας] είναι στο «Αυτόµατο». (γ) Ζώνη ώρας Επιλέξτε τη ζώνη ώρας όταν η ρύθµιση [Offset ώρας] είναι στο «Χειροκίνητο». (5) Επιλογή Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [Επιλογή] χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το µενού σας παρέχει επιλογές σχετικά µε τη γλώσσα του µενού, τη γλώσσα υποτίτλων και τη γλώσσα ήχου. Κάντε κάποια επιλογή χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το µενού. 8

13 (α) Γλώσσα µενού (OSD) Επιλέξτε τη γλώσσα του µενού OSD. (β) Γλώσσα υποτίτλων Επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα υποτίτλων. (γ) Γλώσσα ήχου Επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα ήχου που θα ακούγεται κατά την παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών. Αν δεν είναι διαθέσιµη η επιλεγµένη γλώσσα, θα επιλεγεί η εργοστασιακή. (6) Ρυθµίσεις συστήµατος Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [Σύστηµα] χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΕΞΙΑ. Το µενού σας παρέχει επιλογές σχετικά µε τις ρυθµίσεις συστήµατος. Κάντε κάποια επιλογή χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το µενού. (α) Γονικός έλεγχος Για να ρυθµίσετε τον γονικό έλεγχο: Επιλέξτε [Γονικός έλεγχος] µε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ και πιέστε ΟΚ για επιλογή. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγµένο κωδικό «000000» για επιβεβαίωση. Ο κύριος κωδικός ξεκλειδώµατος είναι «888888». (β) Ρύθµιση κωδικού Ορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό για τα κλειδωµένα κανάλια. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό σας ή τον εργοστασιακό κωδικό «000000». Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το νέο σας κωδικό. Επιβεβαιώστε τον πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ. Αφού τον επιβεβαιώσετε, πιέστε το πλήκτρο EXIT για έξοδο από το µενού. Ο πιο ισχυρός (master) κωδικός είναι «888888». (γ) Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων Επαναφέρει τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθµίσεις. Στο κεντρικό µενού, επιλέξτε [Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων] χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και πιέστε ΟΚ ή ΕΞΙΑ για ρύθµιση. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας ή τον εργοστασιακό κωδικό «000000». Επιβεβαιώστε τον πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ. Έτσι θα διαγραφούν όλα τα προκαθορισµένα κανάλια και οι ρυθµίσεις. Ο πιο ισχυρός (master) κωδικός είναι «888888». (δ) Πληροφορίες Προβολή του αριθµού µοντέλου και της έκδοσης υλικού και λογισµικού. (ε) Ενηµέρωση λογισµικού Μέσω αυτού του µενού µπορείτε να ενηµερώσετε το λογισµικό. (7) USB Για πρόσβαση στο µενού, πιέστε το πλήκτρο MENU και επιλέξτε [USB] χρησιµοποιώντας τα 9

14 πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το µενού σας παρέχει επιλογές για την αναπαραγωγή µουσικής, φωτογραφιών και πολυµέσων. Μπορεί να υποστηρίξει φορµά AVI, MP3, WMA, JPEG και BMP. Η συσκευή υποστηρίζει µόνο συσκευές USB µε σύστηµα αρχείων FAT32/NTFS. (α) Πολυµέσα: Όταν συνδέσετε µια συσκευή USB, µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ µουσικής, φωτογραφιών ή ταινιών χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και να πιέσετε ΟΚ. Αν δεν έχετε συνδέσει συσκευή USB, θα εµφανιστεί το µήνυµα «εν υπάρχει συσκευή USB». (1) Μουσική: Ακούστε µουσική. (2) Φωτογραφίες: Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες και αν πιέσετε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη, να κάνετε προεπισκόπηση των φωτογραφιών. (3) Ταινία: Παρακολουθήστε µια ταινία. (4) PVR: είτε το αρχείο που κάνατε εγγραφή στο αρχείο HBPVR. 10

15 (β) Ρυθµίσεις φωτογραφιών: - Χρόνος παρουσίασης: Ρυθµίστε το χρόνο εναλλαγής φωτογραφιών µεταξύ 1~8 δευτερόλεπτων. - Κατάσταση παρουσίασης: Ρυθµίστε το εφέ εναλλαγής µεταξύ 0 ~ 59 δευτερόλεπτα ή τυχαίο. - ιαστάσεις εικόνας: [ ιατήρηση]: Αναπαραγωγή εικόνας µε τις κανονικές διαστάσεις. [Απόρριψη]: Αναπαραγωγή εικόνας σε πλήρη οθόνη. (γ) Ρυθµίσεις ταινίας - ιαστάσεις εικόνας: [ ιατήρηση]: Αναπαραγωγή ταινίας µε τις κανονικές διαστάσεις. [Απόρριψη]: Αναπαραγωγή ταινίας σε πλήρη οθόνη. - Προσαρµογή υποτίτλων: [Μικρό]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε µικρό µέγεθος. [Κανονικό]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε κανονικό µέγεθος. [Μεγάλο]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε µεγάλο µέγεθος. - Χρώµα φόντου υποτίτλων: [Λευκό]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε λευκό φόντο. [ ιαφανές]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε διαφανές φόντο. [Γκρι]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε γκρι φόντο. [Κιτρινοπράσινο]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε κιτρινοπράσινο φόντο. - Χρώµα γραµµατοσειράς υποτίτλων: [Κόκκινο]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε κόκκινη γραµµατοσειρά. [Μπλε]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε µπλε γραµµατοσειρά. [Πράσινο]: Εµφανίζει τους υπότιτλους σε πράσινη γραµµατοσειρά. δ) ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ USB Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο όταν έχει συνδεθεί συσκευή USB. Απεικονίζει πληροφορίες σχετικά µε τη συνδεδεµένη συσκευή USB. Άµεση εγγραφή: Μπορείτε να πατήσετε το κουµπί χρονόµετρου για να µεταβείτε στη σελίδα προγραµµατισµού ενώ βλέπετε τηλεόραση. Αν θέλετε να εγγράψετε ένα ζωντανό πρόγραµµα που µεταδίδεται τη συγκεκριµένη στιγµή, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε και πιέστε το κουµπί REC. Για να σταµατήσετε την εγγραφή, πιέστε πάλι το κουµπί. Προγραµµατισµός εγγραφής: Για να προγραµµατίσετε κάποια εγγραφή, πριν από την έναρξη του προγράµµατος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 11

16 Πιέστε EPG για να ανοίξετε τις πλήρεις λίστες. Επιλέξτε το τηλεοπτικό κανάλι µε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΕΞΙΑ. Επιλέξτε το τηλεοπτικό πρόγραµµα που θέλετε να εγγράψετε. Πιέστε OK. Στο παράθυρο που εµφανίζεται, µπορείτε να αλλάξετε κανάλι, ηµεροµηνία, ώρα έναρξης και λήξης της εγγραφής, καθώς και επανάληψη αυτής της ενέργειας σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Επιλέξτε «ΕΓΓΡΑΦΗ» στην επιλογή «Λειτουργία». Πιέστε EXIT. Μερικά δευτερόλεπτα πριν αρχίσει η εγγραφή, εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα µε αντίστροφη µέτρηση που µόλις τελειώσει αλλάζει στο προγραµµατισµένο κανάλι. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης στην οθόνη. Για να δείτε τις προγραµµατισµένες ενέργειες, πιέστε το µπλε κουµπί. Για να διαγράψετε µια προγραµµατισµένη ενέργεια, επιλέξτε την και πιέστε το µπλε κουµπί. Μπορείτε να διαγράψετε τα εγγεγραµµένα αρχεία µέσω της συσκευής. Μεταβείτε στη λειτουργία PVR και στη συνέχεια πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για διαγραφή. Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί είναι µορφής.pvr και µπορούν να αναπαραχθούν µέσω της συσκευής αλλά και µέσω PC χρησιµοποιώντας την κατάλληλη εφαρµογή. εν µπορούν να αναπαραχθούν µέσω συσκευής DVD ή PDVD Για εγγραφή εκποµπών high definition, η έκδοση και η ταχύτητα της συσκευής USB θα πρέπει να είναι 2.0 ή µεγαλύτερη, διαφορετικά δεν θα πραγµατοποιηθεί σωστή εγγραφή εκποµπών HD. Μόλις συνδέσετε USB stick ή εξωτερικό σκληρό δίσκο USB για εγγραφή µέσω της συσκευής, θα πρέπει να περιµένετε µερικά δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια µπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο εγγραφής για να ξεκινήσει η εγγραφή. Αν το πιέσετε αµέσως µόλις κάνετε τη σύνδεση, µπορεί να ακινητοποιηθεί η εικόνα. Σ' αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε τον ψηφιακό δέκτη από την πρίζα και συνδέστε τον ξανά στη συνέχεια. Σηµείωση: Η προγραµµατισµένη εγγραφή µπορεί να γίνει µόνο όταν η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη. εν µπορεί να γίνει όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναµονής. Σηµειώσεις: - εν µπορούµε να εγγυηθούµε την πλήρη συµβατότητα µε όλες τις συσκευές USB και δεν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδοµένων κατά τη χρήση της συσκευής. - Όταν υπάρχει µεγάλος όγκος δεδοµένων, µπορεί να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την ανάγνωσή τους µέσω της συσκευής USB. - Κάποιες συσκευές USB µπορεί να µην αναγνωρίζονται σωστά. - Ακόµη κι αν υποστηρίζονται, ορισµένα αρχεία µπορεί να µην είναι αναγνώσιµα. Αυτό εξαρτάται από το περιεχόµενό τους. 12

17 (ε) Timeshift Ενώ παίζει το πρόγραµµα, βάλτε το USB και οποιαδήποτε στιγµή πιέστε το πλήκτρο [Play/Pause]. Το καρέ θα ακινητοποιηθεί και µπορείτε να πιέσετε το [Play/Pause] µετά από ένα δευτερόλεπτο. Η λειτουργία timeshift θα ξεκινήσει. Αν θέλετε να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή προγράµµατος, πιέστε το πλήκτρο [Play/Pause] και η λειτουργία timeshift θα συνεχιστεί. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της λειτουργίας timeshift στο κάτω µέρος της παρακάτω εικόνας. Σε αυτή την περίπτωση, µπορείτε να κάνετε τη συσκευή να παίξει το πρόγραµµα που έγραψε από την αρχή. Πιέστε το πλήκτρο [Πληροφορίες] για να δείτε τις πληροφορίες της λειτουργίας timeshift όπως παρακάτω: Μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα [Γρήγορα εµπρός]/[γρήγορη πίσω] για να µετακινήσετε τη διαφάνεια στα αριστερά ή στα δεξιά της τρέχουσας εγγραφής. Σηµείωση: Η λειτουργία Timeshift είναι διαθέσιµη µόνο όταν υπάρχει συνδεδεµένη συσκευή USB στο σύστηµα και η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής είναι επαρκής για τη λειτουργία. Πιέστε το κουµπί [Stop] για τερµατίσετε τη λειτουργία Timeshift και να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή του προγράµµατος. 13

18 Αντιµετώπιση προβληµάτων ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤ? ΠΙΣΗ?εν εµφανίζεται εικόνα Η οθόνη δείχνει την ένδειξη «?εν υπάρχει σήµα»?εν ακούγεται ήχος από το ηχείο Η τροφοδοσία δεν είναι συνδεδεµένη Ο διακόπτης τροφοδοσίας δεν είναι ενεργοποιηµένος?εν έχετε συνδέσει καλώδιο DVB-T Η κεραία είναι ελαττωµατική?εν έχει γίνει σύνδεση ή η σύνδεση του καλωδίου ήχου είναι λάθος Έχετε επιλέξει σιγή του ήχου Συνδέστε την τροφοδοσία Ενεργοποιήστε τη συσκευή Συνδέστε καλώδιο DVB-T Ελέγξτε την κεραία και τις συνδέσεις Συνδέστε σωστά το καλώδιο ήχου Ενεργοποιήστε ξανά τον ήχο Ακούγεται µόνο ήχος αλλά δεν εµφανίζεται εικόνα Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί Η εικόνα εµφανίζεται σαν ψηφιδωτό?εν έχει γίνει σύνδεση ή η σύνδεση του καλωδίου εικόνας είναι λάθος Το επιλεγµένο κανάλι είναι ραδιοφωνικό Οι µπαταρίες έχουν εξαντληθεί Το τηλεχειριστήριο είναι εκτός εµβέλειας ή δεν στοχεύει σωστά Το σήµα είναι ασθενές Συνδέστε σωστά το καλώδιο εικόνας Πιέστε το πλήκτρο <TV/ RADIO> για να µεταβείτε σε λειτουργία TV Αλλάξτε µπαταρίες Κρατήστε σωστά το τηλεχειριστήριο και πλησιάστε στην πρόσοψη της συσκευής Ελέγξτε την κεραία και τις συνδέσεις 14

19 Tεχνικές προδιαγραφές ΜΟΝΑ?Α ΥΠΟΜΟΝΑ?Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συχνότητα εισόδου 170~230 MHz 470~860 MHz/ έκτης Επίπεδο εισόδου RF -78~-20dBm Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 6ΜΗz/7MHz/8MHz ιαµόρφωση Μορφή αποκωδικοποίησης QPSK, 16QAM, 64QAM MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-2 Εικόνα Μορφή εξόδου 576P/720P/1080i/4:3 και 16:9 Ήχος USB 2.0 Τροφοδοσία Μορφή αποκωδικοποίησης Υποστηριζόµενη χωρητικότητα Υποστηριζόµενα µέσα Τάση τροφοδοσίας MPEG-1&MPEG-2(layer1&layer2), WMA, AC3 500 GB MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI 9V-1,5A Βάρος 0,48 κιλά Μέγεθος 215x152x27 χλστ. 15

20 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Μ.Π (Π 117/2004) Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήµατα που µπορούν να ανακυκλω- θούν και να ξαναχρησιµοποιηθούν. Το σύµβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να µεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριµµάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούµε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήµο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σηµεία συγκέντρωσης χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.παρακαλούµε, βοηθήστε µας να προστατέψουµε το περιβάλλον που ζούµε! ήλωση συµµόρφωσης Το προϊόν αυτό συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive: 2004/108/EC Low Voltage Directive (LVD): 2006/96/EC CE Marking Directive: 93/68/EEC Energy Using Products Directive: 2005/32/EC Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι η φορητή συσκευή πολυµέσων συµµορφώνεται µε τα παρακάτω πρότυπα: EN55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN :2006 EN :2008 EN55020:2007 EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αµοιρίδης Σαββίδης Α.Ε. Βασ. Όλγας 33 T.K Θεσσαλονίκη Τηλ: , Fax: Ποσειδώνος 45 Τ.Κ Μοσχάτο Τηλ: , Fax:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... MPF3468H ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... 4 Πρόσοψη... 4 Πίσω όψη... 4 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ... 5 Τοποθέτηση των μπαταριών... 6 Χρήση του τηλεχειριστηρίου... 6 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

HRT 7 6 0 0. έκτης DVB-T Υψηλής Ευκρίνειας µε δυνατότητα HDMI, USB και PVR. Εγχειρίδιο Χρήστη User Manual

HRT 7 6 0 0. έκτης DVB-T Υψηλής Ευκρίνειας µε δυνατότητα HDMI, USB και PVR. Εγχειρίδιο Χρήστη User Manual HRT 7 6 0 0 έκτης DVB-T Υψηλής Ευκρίνειας µε δυνατότητα HDMI, USB και PVR Εγχειρίδιο Χρήστη User Manual Πίνακας Περιεχοµένων Πληροφορίες Ασφαλείας 4 Σηµειώσεις Πληροφορίες Ανακύκλωσης 8 Εξαρτήµατα / Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40" Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Τηλεόραση LED 40" ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά 1. ΠΡOΛΟΓΟΣ----------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προειδοποιήσεις ασφάλειας... 2. Εισαγωγή... 2. Πλήκτρα... 3. Τηλεχειριστήριο... 3. Για να ξεκινήσετε... 4. Σύνδεση ακουστικών...

Περιεχόμενα. Προειδοποιήσεις ασφάλειας... 2. Εισαγωγή... 2. Πλήκτρα... 3. Τηλεχειριστήριο... 3. Για να ξεκινήσετε... 4. Σύνδεση ακουστικών... ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ TV STAR T910i USB PVR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόµενα Πληροφορίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση του συστήµατος...6 Βασικές λειτουργίες...6 4. Αρχική σελίδα...6 5. Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THT503 Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD Εγχειρίδιο χρήσης Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25

MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25 MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25 Εγχειρίδιο Χρήστη 1. Πληροφορίες Ασφάλειας Παρακάτω περιέχονται σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε την σωστή χρήση του προϊόντος. Παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 http://www.thomsonstb.net http://www.thomsonstb.net 2 3 http://www.thomsonstb.net Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 5 1.1 Οδηγίες ασφαλείας...5 1.2 Αποθήκευση...5

Διαβάστε περισσότερα

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη σύνδεση ή τη χρήση αυτού του δέκτη και να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί για την αγορά του Energy Combo DVD d8 HDTV. Οι επόμενες σελίδες θα σας δώσουν μια γενική επισκόπηση της νέας σας

Διαβάστε περισσότερα

OPTICUM X80 Ψηφιακός επίγειος δέκτης. Γρήγορη Έναρξη

OPTICUM X80 Ψηφιακός επίγειος δέκτης. Γρήγορη Έναρξη OPTICUM X80 Ψηφιακός επίγειος δέκτης Γρήγορη Έναρξη Γρήγορη έναρξη Ψηφιακός επίγειος δέκτης Υποστήριξη SD / HD (MPEG2 / MPEG4 H.264), του συστήματος DVB-T PVR Ready - δυνατότητα για την εγγραφή σε εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη Ψηφιακός επίγειος δέκτης

Γρήγορη έναρξη Ψηφιακός επίγειος δέκτης Γρήγορη έναρξη Ψηφιακός επίγειος δέκτης Υποστήριξη SD / HD (MPEG2 / MPEG4 H.264), του συστήματος DVB-T PVR Ready - δυνατότητα για την εγγραφή σε εξωτερικό δίσκο USB Time Shift (βίντεο παύση, rewind) έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Άδειες 2 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OLE40350TI-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE40350TI-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß OLE40350TI-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 1 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 -

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 - Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής λήψης... 4 Τηλεχειριστήριο - 1... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 1.3 Αποθήκευση 1.3 Εξοπλισμός Set-up 1.4 Εξαρτήματα 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB 2.

Διαβάστε περισσότερα

COMET HD.0014. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6302-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

COMET HD.0014. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6302-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMET HD.0014 DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6302-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη σύνδεση ή τη χρήση αυτού του δέκτη και να

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4 mini-triton 2 HD Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη mini-triton 2 HD Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Γενικές πληροφορίες 2 1.1 Οδηγίες ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Πριν τη χρήση του προϊόντος 3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 -

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 - Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Τηλεχειριστήριο - 1... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση - Συνδέσεις USB... 8 Δυνατότητες και

Διαβάστε περισσότερα

HD5000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

HD5000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης HD5000 Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...5 3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...6 4 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED 15.6" ΑΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ: FL16102

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED 15.6 ΑΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ: FL16102 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED 15.6" ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ: FL16102 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προτού τοποθετήσετε και χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε προσιτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ LED TV FL28101

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ LED TV FL28101 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ LED TV FL28101 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οδηγίες ασφαλείας... 3 2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH БЪЛГАРСКИ MAGYAR ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 50234336 EΛΛΗVΙΚ LCD ÖÂÅÒÅÍ ÒÅËÅÂÈÇÎĞ LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ ĞÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÓÏÎÒĞÅÁÀ HASZNÁLATI

Διαβάστε περισσότερα

RCD9037BT ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ

RCD9037BT ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ Ανακύκλωση Α.Μ.Π. 00510 (Π 117/2004) Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήµατα που µπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιµοποιηθούν. Το σύµβολο

Διαβάστε περισσότερα