Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας"

Transcript

1

2 Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3) Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό. 6) Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί. 7) Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, φούρνους ή λοιπές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. 8) Χειριστείτε το προϊόν μόνο με τον τύπο παροχής ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της παροχής ρεύματος της οικίας σας, συμβουλευτείτε την τοπική εταιρεία παροχής ηλεκτρισμού. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από κάθε διαδικασία συντήρησης ή εγκατάστασης. 9) Προστατέψτε το καλώδιο παροχής ρεύματος από ζημιές και καταπόνηση. 10) Χρησιμοποιήστε μόνο τα πρόσθετα εξαρτήματα / αξεσουάρ που ορίζονται από τον κατασκευαστή. 11) Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους. 12) Για κάθε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών στο καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις ή εάν η μονάδα έχει εκτεθεί σε υγρά ή υγρασία, έχει πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά. 13) Μην εμποδίζετε τη ροή αέρα στη μονάδα φράζοντας τις οπές εξαερισμού. 14) Θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή στα περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν στην απόρριψη των μπαταριών. 15) Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ήπιο κλίμα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως η άμεση ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, κλπ.

3 ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ! ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE! NE PAS OUVRIR! Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η μονάδα εμφανίζει επικίνδυνες τάσεις που ενέχουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη μονάδα. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν ενσωματώνει διπλή μόνωση μεταξύ της επικίνδυνης τάσης δικτύου και των τμημάτων που είναι προσβάσιμα από το χρήστη. Κατά την επισκευή χρησιμοποιείτε μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή στις οδηγίες σημαίνει ότι κατά το τέλος της διάρκειας λειτουργικής ζωής, ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός σας πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για την ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή τον έμπορο λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν.

4 Πίνακας Περιεχομένων Διεπαφή Λειτουργίας Πρώτη Εγκατάσταση... 3 Αντιμετώπιση Προβλημάτων...14 Τεχνικές Προδιαγραφές...15

5 Διεπαφή Λειτουργίας Διεπαφή λειτουργίας κυρίως συσκευής Κουμπί εναλλαγής DVB-T/AV Λειτουργία κατεύθυνσης σε κατάσταση ρύθμισης, Αλλαγή καναλιού "ΚΑΤΩ" στο DVB-T Κουμπί αύξησης έντασης ήχου Λίστα καναλιών/οκ (Enter) Κουμπί μείωσης έντασης ήχου Λειτουργία κατεύθυνσης σε κατάσταση ρύθμισης/ Αλλαγή καναλιού "ΕΠΑΝΩ" στο DVB-T Κουμπί εναλλαγής PCB/MENU Διεπαφή σύνδεσης ΕΙΣΟΔΟΣ Συνεχούς Ρεύματος (DC) Έξοδος ακουστικού Έξοδος AV Είσοδος AV ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1

6 Διεπαφή Λειτουργίας Απομακρυσμένη διασύνδεση Τρόπος λειτουργίας 2. Αριθμητικά πλήκτρα 3. Ρύθμιση 4. Επόμενο κανάλι 5. ΜΕΙΩΣΗ έντασης ήχου 6. OK 7. ΕΠΑΝΩ τμήμα σελίδας (Λειτουργία DVB-T) 8. Προηγούμενο κανάλι 9. TV/ΑΝΑΛΟΓΙΑ 10. Πληροφορίες 11. AUDIO 12. Υπότιτλοι 13. Ρύθμιση οθόνης LCD / Αναπαραγωγή / Παύση 14. Διακοπή 15. REC/Zoom/Κόκκινο 16. Πράσινο 17. Σίγαση 18. Ανάκληση 19. Έξοδος 20. ΑΥΞΗΣΗ έντασης ήχου 21. ΚΑΤΩ τμήμα σελίδας (Λειτουργία DVB-T) 22. FAV (Αγαπημένα) 23. EPG 24. TTX 25. Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω / Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός 26. Χρονοδιακόπτης/Κίτρινο 27. Μετάβαση/Κίτρινο Είσοδος/έξοδος AV και σύνδεση ακουστικών VCD, DVD αναπαραγωγή/βίντεο Κίτρινο Κόκκινο Λευκό Σύνδεση AV Σημείωση: Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές πριν τη σύνδεση. Σύμφωνα με την εικόνα, χρησιμοποιήστε το καλώδιο A/V για να συνδέσετε τη φορητή συσκευή τηλεόρασης σε τηλεόραση ή άλλες συσκευές. Ενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή τηλεόρασης και την άλλη μονάδα με την οποία τη συνδέσατε. Πατήστε το κουμπί τρόπου λειτουργίας στη φορητή συσκευή τηλεόρασης ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Α/V. Σημείωση: Η έξοδος ήχου υποστηρίζει μόνο Αναλογική έξοδο. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο AV στην τσάντα αξεσουάρ, συνδέστε την έξοδο ήχου/εικόνας της μονάδας στην αντίστοιχη είσοδο στην τηλεόραση ή το στερεοφωνικό ενισχυτή Κίτρινο Κόκκινο Λευκό ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 2

7 Πρώτη Εγκατάσταση Αφού εκτελέσετε σωστά όλες τις συνδέσεις, ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά ή έχετε επαναφέρει τη μονάδα στις Εργοστασιακές ρυθμίσεις, το μενού Οδηγός Εγκατάστασης θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασής σας. (1) [Γλώσσα OSD] πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε μια γλώσσα. (2) [Χώρα] πατήστε πλήκτρο ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε τη χώρα διαμονής σας. (3) [Αναζήτηση καναλιών] πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ ή το πλήκτρο ΟΚ για να αρχίσει αυτόματη αναζήτηση καναλιών. (4) Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση καναλιών, μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά προγράμματα. Βασική λειτουργία (1). Ρυθμίσεις διαχείρισης προγράμματος Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε [Πρόγραμμα] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να περιηγηθείτε στο μενού. Το Μενού παρέχει επιλογές για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις διαχείρισης προγράμματος. Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε OK ή ΔΕΞΙΑ για να προσαρμόσετε αυτή τη ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ) για να βγείτε από το Μενού. 3

8 (α) Επεξεργασία Προγράμματος Για να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις του προγράμματος σας (κλείδωμα, παράκαμψη, αγαπημένα, μετακίνηση ή διαγραφή), πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μενού Επεξεργασίας Προγράμματος. Αυτό το Μενού απαιτεί κωδικό πρόσβασης. Καταχωρήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης '0000'. Ο κεντρικός κωδικός ξεκλειδώμaατος είναι '8888'. Ορισμός Αγαπημένων Καναλιών Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κατάλογο συντόμευσης των αγαπημένων προγραμμάτων για να μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση σε αυτά. Ορισμός αγαπημένου προγράμματος τηλεόρασης ή ραδιοφώνου: 1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί FAVOURITE (Αγαπημένο). Θα εμφανιστεί ένα σύμβολο σε σχήμα καρδιάς και το κανάλι θα επισημανθεί ως αγαπημένο. 2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα Αγαπημένα κανάλια. 3. Για να επιβεβαιώσετε και να βγείτε από το Μενού, πατήστε το πλήκτρο EXIT (Έξοδος). Απενεργοποίηση αγαπημένου καναλιού τηλεόρασης ή ραδιοφώνου: Επιλέξτε το Αγαπημένο κανάλι και πατήστε το κουμπί Αγαπημένων στο τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε. Προβολή αγαπημένων καναλιών 1. Ενώ βρίσκεστε στην κανονική προβολή, πατήστε το κουμπί Αγαπημένα και θα εμφανιστεί το Μενού Αγαπημένα. 2. Πατήστε ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να περιηγηθείτε στα Αγαπημένα κανάλια σας. 3. Πατήστε OK για να επιλέξετε το αγαπημένο σας κανάλι. Διαγραφή προγράμματος τηλεόρασης ή ραδιοφώνου 1. Επιλέξτε το πρόγραμμα και στη συνέχεια πατήστε το ΜΠΛΕ κουμπί. Θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Πατήστε OK για να διαγράψετε το κανάλι. 2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα κανάλια προς διαγραφή. Παράλειψη καναλιού τηλεόρασης ή ραδιοφώνου 1. Επιλέξτε το κανάλι που θα θέλατε να παραλείψετε και πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί. Εμφανίζεται ένα σύμβολο παράλειψης. Το κανάλι επισημαίνεται ως παραλειπόμενο. 2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να παραλείψετε περισσότερα κανάλια. 3. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και να βγείτε από το μενού, πατήστε το πλήκτρο EXIT (Έξοδος). Απενεργοποίηση της λειτουργίας Παράλειψης Καναλιού: Επιλέξτε Παράλειψη καναλιού και πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε. 4

9 Μετακίνηση προγράμματος τηλεόρασης ή ραδιοφώνου 1. Επιλέξτε το προτιμώμενο κανάλι και στη συνέχεια πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί. Εμφανίζεται ένα σύμβολο μετακίνησης. 2. Πατήστε ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να μετακινήσετε το κανάλι. 3. Πατήστε OK για επιβεβαίωση. 4. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να μετακινήσετε περισσότερα κανάλια. Κλείδωμα Προγράμματος Μπορείτε να κλειδώσετε επιλεγμένα προγράμματα για περιορισμένη προβολή. Κλείδωμα τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού: 1. Επιλέξτε το προτιμώμενο κανάλι και στη συνέχεια πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί. Εμφανίζεται ένα σύμβολο λουκέτου. Το κανάλι επισημαίνεται ως κλειδωμένο. 2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα κανάλια. 3. Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας και να βγείτε από το μενού, πατήστε το πλήκτρο EXIT (Έξοδος). 4. Πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος καναλιών. 5. Για να προβάλλετε τα κλειδωμένα κανάλια, θα χρειαστεί να καταχωρήσετε είτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης '0000' ή τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε την τελευταία φορά. Ο κεντρικός κωδικός ξεκλειδώματος είναι '8888'. β) EPG (Οδηγός Ηλεκτρονικού Προγραμματισμού) Αυτή η λειτουργία εμφανίζει τους καταλόγους τηλεοπτικών προγραμμάτων για κάθε κανάλι και για τις επόμενες 7 ημέρες. Εξ ορισμού, όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία EPG, εμφανίζονται οι καταχωρήσεις του τρέχοντος καναλιού. Για να δείτε καταχωρήσεις για άλλα κανάλια, πατήστε τα πλήκτρα βέλους ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. Η οθόνη εμφανίζει τα κουμπιά που πρέπει να πατήσετε για να κινηθείτε προς τα εμπρός και προς τα πίσω στον κατάλογο των προγραμμάτων. Σημείωση: Ανατρέξτε στην ενότητα (δ) "Προγραμματισμός" για να μάθετε πώς μπορείτε να προγραμματίσετε εγγραφές προγραμμάτων και προεπισκόπηση καναλιών. Προεπισκόπηση Καναλιού: Για να ρυθμίσετε το δέκτη ώστε να μεταβαίνει σε ένα κανάλι σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (π.χ. κατά την έναρξη του αγαπημένου σας προγράμματος), ενώ παρακολουθείτε κάποιο άλλο κανάλι, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Πατήστε EPG για να ανοίξετε τους πλήρεις καταλόγους. Επιλέξτε το τηλεοπτικό κανάλι, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ. Επιλέξτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα που θέλετε να παρακολουθήσετε αργότερα. Πατήστε OK. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, μπορείτε να τροποποιήσετε το κανάλι, την ημερομηνία και ώρα, καθώς και προαιρετικά την επιλογή επανάληψης αυτής της ενέργειας σε τακτική βάση. Επιλέξτε "Προβολή" ή "Εγγραφή" στην επιλογή "Λειτουργία". Πατήστε EXIT (Έξοδος). 5

10 Επιλέξτε "Προβολή" στην επιλογή "Λειτουργία". Πατήστε EXIT (Έξοδος). Λίγα δευτερόλεπτα πριν από την αλλαγή καναλιού, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα προειδοποιητικό μήνυμα με αντίστροφη μέτρηση, η οποία θα αλλάξει στο προγραμματισμένο κανάλι, μόλις η αντίστροφη μέτρηση τελειώσει. (γ) Ταξινόμηση Ταξινομήστε τα κανάλια σας κατά τις παρακάτω επιλογές: [Κατά LCN] - Ταξινομεί τα κανάλια σε αύξουσα σειρά. [Κατά Όνομα Υπηρεσίας] - Ταξινομεί τα κανάλια σε αλφαβητική σειρά. [Κατά Ταυτότητα Υπηρεσίας] - Ταξινομεί τα κανάλια ανάλογα με το σταθμό. [Κατά ONID] - Ταξινομεί τα κανάλια κατά το ONID. (δ) LCN (Λογικός αριθμός καναλιού) Ρυθμίσει το LCN σε ενεργό ή ανενεργό. (2). Ρύθμιση Εικόνας Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε MENU και στη συνέχεια επιλέξτε [Φωτογραφία] χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το Μενού παρέχει επιλογές για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας. Πατήστε ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ένα στοιχείο και πατήστε ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να προσαρμόσετε αυτή τη ρύθμιση. Πατήστε EXIT για να βγείτε από το μενού. (α) Ανάλυση Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, εάν η ανάλυση της εικόνας δεν φαίνεται να είναι σωστή. Αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση με την πιο συνηθισμένη ρύθμιση για HDMI. [480P]: για σύστημα τηλεόρασης NTSC. [576P]: για σύστημα τηλεόρασης PAL. [720P]: για σύστημα τηλεόρασης NTSC ή PAL. [1080I]: για σύστημα τηλεόρασης NTSC ή PAL. (β) Διαμόρφωση τηλεόρασης Αν η εικόνα δεν φαίνεται να είναι σωστή, μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση. Αυτό πρέπει να αντιστοιχεί με την πιο συνηθισμένη ρύθμιση για τις τηλεοράσεις στη χώρα σας. [NTSC]: για σύστημα τηλεόρασης NTSC. [PAL]: για σύστημα τηλεόρασης PAL. (3). Αναζήτηση καναλιών Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, and πατήστε MENU και επιλέξτε [Αναζήτηση καναλιών] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Αυτό το μενού παρέχει επιλογές για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Αναζήτησης καναλιών. Πατήστε ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ένα στοιχείο και πατήστε ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις. Πατήστε EXIT για να βγείτε από το Μενού. 6

11 (α) Αυτόματη Αναζήτηση Αυτή η επιλογή εκτελεί αυτόματη αναζήτηση για κανάλια και τα αποθηκεύει μετά την ολοκλήρωση της σάρωσης. Όλα τα κανάλια και οι ρυθμίσεις που είχαν αποθηκευτεί προηγουμένως, διαγράφονται. 1. Επιλέξτε [Αυτόματη Αναζήτηση] και πατήστε ΟΚ ή ΔΕΞΙΑ για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών. 2. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση καναλιών, πατήστε EXIT. Τα κανάλια που βρέθηκαν θα αποθηκευτούν. (β) Χειροκίνητη Αναζήτηση Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να σαρώσετε για νέα κανάλια χωρίς να διαγράψετε τα προηγουμένως αποθηκευμένα κανάλια και ρυθμίσεις. 1. Επιλέξτε [Χειροκίνητη Αναζήτηση] και πατήστε OK ή ΔΕΞΙΑ. Εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης καναλιών. 7

12 2. Πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε τη συχνότητα του καναλιού. 3. Πατήστε OK για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών. Εάν βρεθεί κάποιο κανάλι, αποθηκεύεται και προστίθεται στη λίστα καναλιών. Εάν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός καναλιών κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, η μονάδα εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία. (γ) Χώρα Επιλέξτε τη χώρα διαμονής σας. (4). Ρύθμιση Ώρας Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε MENU και στη συνέχεια επιλέξτε [Ώρα] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το Μενού παρέχει επιλογές για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ώρας. Πατήστε ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ένα στοιχείο και πατήστε ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις. Πατήστε EXIT για να βγείτε από το μενού (α) Διαφορά ώρας Επιλέξτε αυτόματο ή χειροκίνητο για τις ρυθμίσεις διαφοράς ώρας GMT. (β) Περιοχή Χώρας Επιλέξτε την Περιοχή Χώρας, όταν η ρύθμιση [Διαφορά ώρας] έχει οριστεί σε Αυτόματη. (γ) Ζώνη Ώρας Επιλέξτε τη Διαφορά Ζώνης Ώρας όταν η ρύθμιση [Διαφορά ώρας] έχει οριστεί σε Χειροκίνητη. (5). Επιλογή Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μενού, πατήστε MENU και στη συνέχεια επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το μενού παρέχει επιλογές για να ρυθμίσετε τη Γλώσσα των Υποτίτλων και τη Γλώσσα Ήχου. Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση. Πατήστε EXIT για να βγείτε από το Μενού. 8

13 (α) Γλώσσα OSD (Οθόνης) Επιλέξτε μια γλώσσα OSD. (β) Γλώσσα Υποτίτλων Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων. (γ) Γλώσσα Ήχου Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα ομιλίας για την παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών. Εάν η γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη γλώσσα του προγράμματος. (6). Ρύθμιση Συστήματος Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μενού, πατήστε MENU και στη συνέχεια επιλέξτε [Σύστημα] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το Μενού παρέχει επιλογές για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις συστήματος. Πατήστε ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ένα στοιχείο και πατήστε ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση. Πατήστε EXIT για να βγείτε από το Μενού. Software Update (α) Ορισμός Κωδικού Πρόσβασης Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης για κλειδωμένα προγράμματα. Καταχωρήστε τον παλιό κωδικό πρόσβασης σας ή τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης '0000'. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε το νέο κωδικό πρόσβασής σας. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε το νέο κωδικό πρόσβασης σας. Μετά την επιβεβαίωση, πατήστε EXIT για να βγείτε από το Μενού. Ο κεντρικός κωδικός ξεκλειδώματος είναι '8888'. (β) Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων Επαναφορά του Set Top Box στις Προεπιλεγμένες Εργοστασιακές Ρυθμίσεις. Στο Κύριο Μενού επιλέξτε [Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ και πατήστε ΟΚ ή ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε. Εισάγετε τον κωδικό σας ή τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης '0000' και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση. Αυτή η επιλογή θα διαγράψει όλα τα αποθηκευμένα κανάλια και τις ρυθμίσεις. Ο κεντρικός κωδικός ξεκλειδώματος είναι '8888'. (γ) Ενημέρωση Λογισμικού Για την ενημέρωση του λογισμικού μέσω USB. 9

14

15 (β) Διαμόρφωση φωτογραφιών: : - Χρόνος προβολής διαφανειών: ρυθμίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ των διαφανειών της παρουσίασης σε 1 ~ 8 δευτερόλεπτα. - Τρόπος εναλλαγής : διαφανειών: ρυθμίζει το εφέ της προβολής διαφανειών ως λειτουργία 0 ~ 59 ή τυχαία εναλλαγή. -Λόγος Θέασης: [Διατήρηση]: Αναπαράγει την εικόνα στον αρχικό λόγο θέασης. [Απόρριψη]: Αναπαράγει την εικόνα σε λειτουργία πλήρους οθόνης. (γ) Διαμόρφωση ταινίας: - Λόγος θέασης: [Διατήρηση]: Αναπαράγει την ταινία στον αρχικό λόγο θέασης. [Απόρριψη]: Αναπαράγει την ταινία σε λειτουργία πλήρους οθόνης. - Λεπτομέρειες Υποτίτλων: [Μικρό]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε μικρό μέγεθος. [Κανονικό]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε κανονικό μέγεθος. [Μεγάλο]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε μεγάλο μέγεθος. - Φόντο Υποτίτλων: [Λευκό]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε λευκό φόντο. [Διάφανο]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε διάφανο φόντο. [Γκρι]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε γκρι φόντο. [Κίτρινο-πράσινο]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε κίτρινο-πράσινο φόντο. - Χρώμα Γραμματοσειράς Υποτίτλων: [Κόκκινο]: Εμφανίζει τους υπότιτλους με κόκκινη γραμματοσειρά. [Μπλε]: Εμφανίζει τους υπότιτλους με μπλε γραμματοσειρά. [Πράσινο]: Εμφανίζει τους υπότιτλους με πράσινη γραμματοσειρά. δ) ΕΓΓΡΑΦΗ USB. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν μια συσκευή αποθήκευσης USB είναι συνδεδεμένη με το δέκτη. Άμεση εγγραφή: Αν θέλετε να ξεκινήσετε την εγγραφή μιας ζωντανής εκπομπής, η οποία μεταδίδεται εκείνη τη στιγμή, μεταβείτε στο επιθυμητό κανάλι και πατήστε το κουμπί REC. Πατήστε ξανά για να σταματήσετε την εγγραφή. Προγραμματισμός εγγραφής: Για να προγραμματίσετε μια εγγραφή πριν από τη μετάδοσή της (π.χ. εγγραφή της αγαπημένης σας εκπομπής, ενώ απουσιάζετε), ακολουθήστε τα εξής βήματα: Πατήστε EPG για να ανοίξετε τους πλήρεις καταλόγους. Επιλέξτε το τηλεοπτικό κανάλι, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ. Επιλέξτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα που θέλετε να καταγράψετε. Πατήστε OK. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, μπορείτε να τροποποιήσετε το κανάλι, την ημερομηνία, την ώρα έναρξης και λήξης της εγγραφής, καθώς και να επιλέξετε, προαιρετικά, την επανάληψη αυτής της ενέργειας σε τακτική βάση. 11

16 Επιλέξτε "ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ" στην επιλογή "Τρόπος Λειτουργίας". Πατήστε EXIT (Έξοδος). Λίγα δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη της εγγραφής, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα προειδοποιητικό μήνυμα με αντίστροφη μέτρηση, τα οποία θα αλλάξουν στο προγραμματισμένο κανάλι, μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση τελειώσει. Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή, ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί στην οθόνη. Για να προβάλετε τα προγραμματισμένα συμβάντα, πατήστε το μπλε κουμπί. Για να διαγράψετε ένα προγραμματισμένο συμβάν, επιλέξτε το συμβάν και πατήστε το μπλε κουμπί. Τα αρχεία καταγραφής μπορούν να διαγραφούν από τη μονάδα, μπορείτε να μεταβείτε στο PVR και να πατήστε το κίτρινο κουμπί για να τα διαγράψετε. Το τηλεοπτικό πρόγραμμα καταγράφεται στο αρχείο με μορφή PVR και μπορεί να αναπαραχθεί σε αυτή τη μονάδα και σε υπολογιστή με χρήση κατάλληλου προγράμματος αναπαραγωγής, αλλά δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε DVD ή PDVD Για την καταγραφή των τηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας, η έκδοση της συσκευής USB θα πρέπει να είναι 2.0 ή παραπάνω, αλλιώς η μονάδα μπορεί να μην μπορεί να καταγράψει σωστά τα προγράμματα υψηλής ευκρίνειας. Κατά την εγγραφή σε συσκευή USB ή εξωτερικό σκληρό δίσκο σε αυτό το μοντέλο, θα πρέπει να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα προτού πατήσετε το rec. μετά την τοποθέτηση του μέσου. Διαφορετικά η μονάδα μπορεί να "παγώσει" στο σήμα. Αν συμβεί αυτό, τότε απενεργοποιήστε τη μονάδα και συνδέστε τη ξανά για να το διορθώσετε. Σημείωση: Η προγραμματισμένη εγγραφή λειτουργεί μόνο όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν η μονάδα είναι σε κατάσταση αναμονής. Σημείωση: - Δεν παρέχεται εγγύηση για τη συμβατότητα (λειτουργίας ή/και ισχύς διαύλου) με όλες τις συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB και δεν γίνεται αποδεκτή καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων που μπορεί να προκύψει κατά τη σύνδεση με αυτή τη μονάδα. - Σε περίπτωση μεγάλου όγκου δεδομένων, το σύστημα μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για την ανάγνωση του περιεχομένου μιας συσκευής USB. - Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται κανονικά. -Ακόμα και όταν είναι σε μορφή που υποστηρίζεται, ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαραχθούν ή εμφανιστούν, ανάλογα με το περιεχόμενο. 12

17 (ε) Μετατόπιση χρόνου Όταν αναπαράγετε το πρόγραμμα, μπορείτε να τοποθετήσετε το USB και οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να πατήσετε το κουμπί [Μετατόπιση χρόνου], το καρέ θα σταματήσει, ακολούθως μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο [PLAY] μετά από ένα δευτερόλεπτο, και η μετατόπιση χρόνου θα ξεκινήσει. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί PLAY για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή του προγράμματος, ενώ η μετατόπιση χρόνου συνεχίζεται, όπως μπορείτε να δείτε κάτω από το κατώτερο τμήμα της εικόνας που υποδεικνύει την κατάσταση μετατόπισης χρόνου. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ορίσετε στη μονάδα να αναπαράξει το εγγεγραμμένο πρόγραμμα από την αρχή. Πατήστε το πλήκτρο [Πληροφορίες] για να δείτε τις πληροφορίες μετατόπισης χρόνου, όπως φαίνεται παρακάτω: Μπορείτε να πατήσετε [γρήγορη μετατόπιση προς τα εμπρός] / [γρήγορη μετατόπιση προς τα πίσω] για να μετακινήσετε το ροοστάτη προς τα αριστερά ή τα δεξιά της τρέχουσας εγγραφής. Σημείωση: Η Μετατόπιση χρόνου είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει συνδεθεί στο σύστημα Σκληρός δίσκος USB και η ταχύτητα ανάγνωσης / εγγραφής είναι αρκετά υψηλή για την εκτέλεση της ενέργειας. Πατήστε το πλήκτρο [Διακοπή] για να τερματίσετε τη λειτουργία Μετατόπισης χρόνου, και θα επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή του προγράμματος. 13

18 Αντιμετώπιση προβλημάτων Πρόβλημα Δεν υπάρχει εικόνα Η οθόνη δείχνει "Δεν Υπάρχει Σήμα" Δεν παράγεται ήχος από το ηχείο Πιθανοί Λόγοι Δεν έχει συνδεθεί η παροχή ρεύματος Ο διακόπτης λειτουργίας δεν είναι ενεργοποιημένος Το καλώδιο DVB-T δεν είναι συνδεδεμένο Το καλώδιο της κεραίας είναι ελαττωματικό Δεν υπάρχει σύνδεση με το καλώδιο ήχου ή η σύνδεση είναι εσφαλμένη Ο ήχος είναι σε σίγαση Τι να κάνετε Συνδέστε την παροχή ρεύματος Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας Συνδέστε το καλώδιο DVB-T Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας και τις συνδέσεις Συνδέστε σωστά το καλώδιο ήχου Απενεργοποιήστε τη λειτουργία σίγασης Παράγεται μόνο ήχος, χωρίς εικόνα στην οθόνη Το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται Δεν υπάρχει σύνδεση με το καλώδιο AV ή η σύνδεση είναι εσφαλμένη Το πρόγραμμα είναι ραδιοφωνικό πρόγραμμα Η μπαταρία έχει εξαντληθεί Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα Πατήστε το πλήκτρο <TV/RADIO> για να μεταβείτε σε λειτουργία τηλεόρασης Αλλάξτε μπαταρία Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς ή δεν είναι αρκετά κοντά στο Set Top Box Ρυθμίστε τη θέση του τηλεχειριστηρίου και μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα Η εικόνα διακόπτεται Το σήμα είναι πολύ ασθενές Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας και τις συνδέσεις 14

19 Τεχνικές Προδιαγραφές Στοιχείο Δευτερεύον Στοιχείο Παράμετρος Δέκτης Συχνότητα εισόδου 170~230MHz 470~860MHz Βίντεο Επίπεδο εισόδου ραδιοσυχνότητας Εύρος ζώνης IF Διαμόρφωση Φορμά Αποκωδικοποιητή -7 8~ -20dBm 6MHz/7MHz/8MHz QPSK,16QAM,64QAM,256QAM MPEG4 AVC/H.264 MPEG2 Φορμά εξόδου 576P, 720P, 1080i, 4:3 και 16:9 Θύρα εξόδου CVBS Ήχος Φορμά Αποκωδικοποιητή Έξοδος ήχου MPEG-1 (στρώση1&2&3 ),WMA, AC3 AV out USB 2.0 Υποστηριζόμενη Χωρητικότητα 500GB Ισχύς Υποστηριζόμενα μέσα Τάση Παροχής MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI ~ V 50/60Hz Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος 8 W Βάρος Μέγεθος 8MH Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής 0.8 κιλά 190x 150x 40mm < 0.5W 15

20

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

MPF77401 Φορητή ψηφιακή τηλεόραση 7"

MPF77401 Φορητή ψηφιακή τηλεόραση 7 MPF77401 Φορητή ψηφιακή τηλεόραση 7" ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας 1.?ιαβάστε αυτές τις οδηγίες. 2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 3. Σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4. Ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ TV STAR T1010p HD USB PVR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1) Διαβάστε τις οδηγίες. 2) Κρατήστε τις οδηγίες. 3) Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

MPF3384 DVB-T RECEIVER

MPF3384 DVB-T RECEIVER MPF3384 DVB-T RECEIVER www.fandu.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... 4 Πρόσοψη... 4 Πίσω όψη... 4 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ... 5 Τοποθέτηση των μπαταριών... 6 Χρήση του τηλεχειριστηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Το σύμβολο αυτό σημαίνει εάν ανοίξετε το καπάκι κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει εάν ανοίξετε το καπάκι κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία. GR Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1) Διαβάστε τις οδηγίες. 2) Κρατήστε τις οδηγίες. 3) Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή δίπλα σε νερό. 6)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... MPF3468H ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... 4 Πρόσοψη... 4 Πίσω όψη... 4 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ... 5 Τοποθέτηση των μπαταριών... 6 Χρήση του τηλεχειριστηρίου... 6 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός δέκτης Υψηλής ευκρίνειας MPF3572HU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ψηφιακός δέκτης Υψηλής ευκρίνειας MPF3572HU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψηφιακός δέκτης Υψηλής ευκρίνειας MPF3572HU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας 1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. 2) Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προειδοποιήσεις ασφάλειας... 2. Εισαγωγή... 2. Πλήκτρα... 3. Τηλεχειριστήριο... 3. Για να ξεκινήσετε... 4. Σύνδεση ακουστικών...

Περιεχόμενα. Προειδοποιήσεις ασφάλειας... 2. Εισαγωγή... 2. Πλήκτρα... 3. Τηλεχειριστήριο... 3. Για να ξεκινήσετε... 4. Σύνδεση ακουστικών... ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης avantage Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκδοση: 1.80) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Βασικές ιδιότητες...3 Πληροφορίες ασφαλείας...4 Άνοιγμα Συσκευασίας...5 Γενικές Πληροφορίες...5 Τηλεχειριστήριο...6

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές Πληροφορίες Ο επίγειος ψηφιακός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από επίγεια κεραία για να δείτε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες

1 Γενικές Πληροφορίες Ο επίγειος ψηφιακός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από επίγεια κεραία για να δείτε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες Οδηγίες χρήσεως Manhattan Pllaza HDT-400 USB PVR Επίίγειιος Ψηφιιακός έκτης Υψηλής Ανάλυσης Υποστήριξη κωδικοποιήσεων MPEG-2, MPEG-4 / H.264 Μνήµη για 1.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια Εύκολη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσοψη...5. Οπίσθια όψη...5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...6. Σύνδεση με ΚΕΡΑΙΑ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ...6. Σύνδεση με ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ με τη χρήση καλωδίου SCART...

Πρόσοψη...5. Οπίσθια όψη...5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...6. Σύνδεση με ΚΕΡΑΙΑ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ...6. Σύνδεση με ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ με τη χρήση καλωδίου SCART... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...1 Βασικά χαρακτηριστικά...1 Υποδείξεις ασφαλείας...2 Άνοιγμα συσκευασίας...3 Γενικές πληροφορίες λειτουργίας...3 Τηλεχειριστήριο...4 Πρόσοψη...5 Οπίσθια όψη...5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Triton

Εγχειρίδιο Χρήστη Triton Εγχειρίδιο Χρήστη Triton Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ1 Κύρια Χαρακτηριστικά. Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας.. Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική Λειτουργία...... Σελ 3 Τηλεχειριστήριο. Σελ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο Οδηγίες χρήσεως BigSat BS67 CR Ψηφιιακός ορυφοριικός έκτης Μνήµη για 4.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια Εύκολη λειτουργία Γρήγορη απόκριση των καναλιών Ενσωµατωµένος αναγνώστης καρτών 2010 Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGEL AV-PLUS MV7298 ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Περιεχόμενα Συσκευασίας...4 Εγκατάσταση...4 Εκκίνηση...4 Επίλυση Προβλημάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

SAB SKY 4740 FTA HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

SAB SKY 4740 FTA HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAB SKY 4740 FTA HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση με τηλεόραση και

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

HRT 7 6 0 0. έκτης DVB-T Υψηλής Ευκρίνειας µε δυνατότητα HDMI, USB και PVR. Εγχειρίδιο Χρήστη User Manual

HRT 7 6 0 0. έκτης DVB-T Υψηλής Ευκρίνειας µε δυνατότητα HDMI, USB και PVR. Εγχειρίδιο Χρήστη User Manual HRT 7 6 0 0 έκτης DVB-T Υψηλής Ευκρίνειας µε δυνατότητα HDMI, USB και PVR Εγχειρίδιο Χρήστη User Manual Πίνακας Περιεχοµένων Πληροφορίες Ασφαλείας 4 Σηµειώσεις Πληροφορίες Ανακύκλωσης 8 Εξαρτήµατα / Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40" Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Τηλεόραση LED 40" ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά 1. ΠΡOΛΟΓΟΣ----------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση SCART Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 1.2 Αποθήκευση 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 1.4 Αξεσουάρ 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB 2.0 Ο ΔΕΚΤΗΣ ΣΑΣ 2.1 Προεπιλογή PIN: 1234 2.2 Μπροστινή

Διαβάστε περισσότερα

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Divar Series el Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Λειτουργία 5 2.1 Εκκίνηση του προγράμματος 5 2.2 Παρουσίαση του κύριου

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

proton T265 FullHD DVB-T2/C Terrestrial & Cable Receiver (H.265)

proton T265 FullHD DVB-T2/C Terrestrial & Cable Receiver (H.265) proton T265 FullHD DVB-T2/C Terrestrial & Cable Receiver (H.265) Εγχειρίδιο Χρήστη H.265 HEVC Περιεχόμενα Ασφάλεια...4 Τηλεχειριστήριο...6 Περιγραφή...7 Κατά την πρώτη εκκίνηση, επιλέξτε τη γλώσσα σας...8

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λοιπές Λειτουργίες Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη Digital Terrestrial Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα