Εγχειρίδιο χρήσης. Nellcor Σύστημα παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο χρήσης. Nellcor Σύστημα παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι"

Transcript

1 Εγχειρίδιο χρήσης Nellcor Σύστημα παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι

2 Το COVIDIEN, το COVIDIEN με λογότυπο, το λογότυπο της Covidien και το positive results for life αποτελούν σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και διεθνώς της Covidien AG. Άλλες μάρκες είναι εμπορικά σήματα μιας εταιρείας της Covidien Covidien. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Microsoft και Windows CE είναι κατατεθέντα σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Covidien και δεν μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς άδεια. Το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να αναθεωρηθεί ή να αντικατασταθεί από την Covidien οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Είναι ευθύνη του αναγνώστη να προμηθευτεί την πλέον πρόσφατη ισχύουσα έκδοση του παρόντος εγχειριδίου. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Covidien. Παρότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν θεωρούνται ακριβείς, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την κρίση του επαγγελματία. Η λειτουργία και η συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού θα πρέπει να γίνονται μόνον από εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Η μοναδική ευθύνη της Covidien σε σχέση με τον εξοπλισμό και το λογισμικό, καθώς και με τη χρήση αυτού, είναι αυτή που αναφέρεται στην παρεχόμενη περιορισμένη εγγύηση. Τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν περιορίζει ή αποκλείει με οποιοδήποτε τρόπο το δικαίωμα της Covidien να αναθεωρεί ή να αλλάζει με άλλον τρόπο ή να τροποποιεί τον εξοπλισμό και το λογισμικό που περιγράφονται στο παρόν χωρίς προειδοποίηση. Εφόσον δεν υπάρχει σαφής γραπτή συμφωνία για το αντίθετο, η Covidien δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει τέτοιες αναθεωρήσεις, αλλαγές ή τροποποιήσεις στον κάτοχο ή τον χρήστη του εξοπλισμού και του λογισμικού που περιγράφονται στο παρόν.

3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 1.1 Επισκόπηση Κοινό για το οποίο προορίζεται Πληροφορίες για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Προειδοποιήσεις Προφυλάξεις Λήψη τεχνικής βοήθειας Τεχνικές υπηρεσίες Βοήθεια επί της οθόνης Σχετικά έγγραφα Πληροφορίες για την εγγύηση Επισκόπηση προϊόντος 2.1 Επισκόπηση Περιγραφή προϊόντος Ενδείξεις χρήσης Κατάλογος εξαρτημάτων Σύνοψη Όψεις του προϊόντος Εμπρόσθιος πίνακας Οθόνη παρακολούθησης Πίσω Πίνακας Σύμβολα σημάνσεων Περιβάλλον εργασίας χρήστη Επιλογή οθόνης παρακολούθησης Τιμές παρακολούθησης Οπτικοί συναγερμοί Ηχητικοί συναγερμοί και ενδείξεις Αποκλειστικές παράμετροι Παράμετρος διαχείρισης συναγερμών SatSeconds Παράμετρος Ειδοποίηση OxiMax SPD Παράμετρος διαχείρισης συναγερμού Pulse Rate Delay Πρόσθετες παράμετροι i

4 3 Εγκατάσταση 3.1 Επισκόπηση Υπενθυμίσεις ασφαλείας Ρύθμιση προϊόντος Επιλογές τοποθέτησης και ζητήματα μεταφοράς Σύνδεση σε πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος Τοποθέτηση μπαταρίας Φόρτιση μπαταρίας Χρήση ισχύος μπαταρίας Σύνδεση με αισθητήρες Nellcor Λειτουργία 4.1 Επισκόπηση Ηλεκτρικό ρεύμα Τροφοδοσία AC Ρεύμα μπαταρίας Ενεργοποίηση Επαναφορές συστήματος Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας και απενεργοποίηση Χρήση αισθητήρα Nellcor Ανίχνευση αισθητήρα Αποτυχία ανίχνευσης αισθητήρα Περιβάλλον εργασίας χρήστη Προεπιλεγμένη οθόνη παρακολούθησης και δεδομένα τάσης Μηνύματα κατάστασης και συναγερμοί στο πεδίο κατάστασης παρακολούθησης Εισαγωγή στις επιλογές του μενού Επιλέγοντας επιλογές των μενού Επιλογές διάταξης οθόνης παρακολούθησης Μηνύματα διαχείρισης συναγερμών και κατάστασης Διαχείριση ηχητικών συναγερμών Διαχείριση οπτικών συναγερμών Εικονίδιο ΒΟΗΘΕΙΑ ii

5 5 Πρόσβαση στα δεδομένα τάσης 5.1 Επισκόπηση Διαχείριση των δεδομένων τάσης Βασικές πληροφορίες για τα τα δεδομένα τάσης Δεδομένα τάσεων σε πραγματικό χρόνο Δεδομένα τάσεων ιστορικού Συνδεσιμότητα θύρας δεδομένων Επισκόπηση Συνήθης εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τις συνδέσεις Πληροφορίες διαμόρφωσης θύρας επικοινωνίας Επικοινωνίες θύρας δεδομένων Χρήση της διασύνδεσης κλήσης νοσοκόμας Δυνατότητα Κλήση νοσοκόμας Ρύθμιση πολικότητας RS-232 για την κλήση νοσοκόμας Ζητήματα απόδοσης 6.1 Επισκόπηση Ζητήματα οξυμετρίας Περιορισμοί του συστήματος παρακολούθησης Ζητήματα απόδοσης αισθητήρα Nellcor Παθήσεις ασθενούς Μείωση των EMI (ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές) Συντήρηση προϊόντος 7.1 Επισκόπηση Καθαρισμός Περιοδικοί έλεγχοι ασφάλειας Σέρβις και αναβαθμίσεις Αποθήκευση Μεταφορά και αποθήκευση του συστήματος παρακολούθησης Αποθήκευση μπαταρίας που αφαιρέθηκε iii

6 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων 8.1 Επισκόπηση Κατηγορίες συνθηκών συστήματος Προτροπές προς το χρήστη και μηνύματα Συναγερμοί και συνθήκες σφάλματος Συναγερμοί Συνθήκες διορθώσιμων σφαλμάτων Προβλήματα διακοπής ρεύματος Προβλήματα της οθόνης παρακολούθησης Προβλήματα συναγερμών Προβλήματα επικοινωνίας Προβλήματα λειτουργικής απόδοσης Προβλήματα υλικού εξοπλισμού Σφάλματα συστήματος και προβλήματα λογισμικού Μη διορθώσιμα σφάλματα Επιστροφή προϊόντος Συνοδευτικά εξαρτήματα 9.1 Επισκόπηση Αισθητήρες Nellcor Επιλογή αισθητήρα Nellcor Χαρακτηριστικά αισθητήρων Nellcor Δοκιμές βιοσυμβατότητας Προαιρετικός εξοπλισμός Θεωρία των λειτουργιών 10.1 Επισκόπηση Αρχές θεωρίας Αυτόματη βαθμονόμηση Όργανα λειτουργικού ελέγχου και προσομοιωτές ασθενούς Μοναδικές τεχνολογίες Λειτουργικός έναντι κλασματικού κορεσμού Μετρηθείς έναντι του υπολογισθέντος κορεσμού Περίοδος ενημέρωσης δεδομένων, υπολογισμός μέσου όρου δεδομένων και επεξεργασία σήματος iv

7 10.6 Χαρακτηριστικά του συστήματος Τεχνολογία αισθητήρα Nellcor Παράμετρος διαχείρισης συναγερμών SatSeconds Παράμετρος Ειδοποίηση OxiMax SPD Παράμετρος διαχείρισης συναγερμού Pulse Rate Delay Προδιαγραφές προϊόντος 11.1 Επισκόπηση Φυσικά χαρακτηριστικά Απαιτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος Ισχύς Μπαταρία Διαβάθμιση του ηλεκτρονόμου κλήσης νοσοκόμας Περιβαλλοντικές συνθήκες Λειτουργία Μεταφορά και αποθήκευση Βασική απόδοση Πίεση ήχου Συμμόρφωση προϊόντος Δήλωση και οδηγίες του κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Ακεραιότητα γείωσης Έλεγχοι ασφαλείας A Κλινικές μελέτες A.1 Επισκόπηση A-1 A.2 Μέθοδοι A-1 A.3 Πληθυσμός της μελέτης a-2 A.4 Αποτελέσματα της μελέτης a-2 A.5 Ανεπιθύμητες ενέργειες ή αποκλίσεις a-3 A.6 Συμπέρασμα A-4 Ευρετήριο i v

8 vi Η σελίδα έχει μείνει σκοπίμως κενή

9 Κατάλογος Σχημάτων Εικόνα 2-1. Εμπρόσθιος πίνακας Εικόνα 2-2. Παράδειγμα στοιχείων της οθόνης παρακολούθησης Εικόνα 2-3. Πίσω πίνακας Εικόνα 2-4. Προβολή πληθυσμογραφίας Εικόνα 2-5. Προβολή τάσεων Εικόνα 2-6. Συνδυαστική προβολή πλ/φίας και τάσης Εικόνα 2-7. Προβολή ηχητικού ραβδογραφήματος Εικόνα 3-1. Εισαγωγή καλωδίου αισθητήρα στο καλώδιο διασύνδεσης Εικόνα 4-1. Παράδειγμα αρχικής οθόνης POST Εικόνα 4-2. Μήνυμα τύπου αισθητήρα Εικόνα 4-3. Προεπιλεγμένη διάταξη οθόνης παρακολούθησης Εικόνα 4-4. Επιλογές του μενού ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ Εικόνα 4-5. Προσαρμογή ρυθμίσεων ορίων συναγερμού Εικόνα 4-6. Ρύθμιση των ορίων συναγερμού για το SatSeconds Εικόνα 4-7. Ρύθμιση της ευαισθησίας SPD Εικόνα 4-8. Ρύθμιση της Pulse Rate Delay Εικόνα 4-9. Οθόνη ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εικόνα Αναδυόμενο παράθυρο δεδομένων τάσης Εικόνα Επιλογές του μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ Εικόνα Επιλογές του μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Εικόνα Επιλογές του μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εικόνα Επιλέξτε την κατάσταση συναγερμού για ενήλικες και παιδιά έναντι της κατάστασης συναγερμού για νεογνά Εικόνα Οθόνη επιλογής λειτουργίας απόκρισης Εικόνα Οθόνης επιλογής ημερομηνίας και ώρας Εικόνα Οθόνη διάρκειας σίγασης συναγερμών Εικόνα Επιλογές του μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Εικόνα Επιλογές διάταξης παρακολούθησης Εικόνα Προβολή μόνο πληθυσμογραφίας Εικόνα Προβολή μόνο τάσεων πραγματικού χρόνου Εικόνα Επιλογές του υπομενού Επιλογή τάσεων Εικόνα Διπλά (SpO2 και σφυγμός) Δεδομένα τάσης, 15 λεπτά Εικόνα Δεδομένα τάσης μόνο SpO2, 30 λεπτά Εικόνα Δεδομένα τάσης μόνο σφυγμού, 30 λεπτά Εικόνα Συνδυαστική προβολή πληθυσμογραφίας και τάσης Εικόνα Προβολή ηχητικού ραβδογραφήματος (Μόνο αριθμοί) vii

10 Εικόνα Παράδειγμα μηνύματος προτροπής προς το χρήστη: ΕΤΟΙΜΟ Εικόνα Παράδειγμα μηνύματος κατάστασης: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Εικόνα Συναγερμός υψηλής προτεραιότητας: ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Εικόνα Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας: ΧΑΜΗΛΟ SpO Εικόνα Συναγερμός χαμηλής προτεραιότητας: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Εικόνα Παράδειγμα παραβιάσεων ορίων συναγερμού Εικόνα 5-1. Στοιχεία ιστορικού παρακολούθησης δεδομένων τάσεων σε μορφή γραφικής παράστασης Εικόνα 5-2. Στοιχεία δεδομένων τάσεων σε μορφή πίνακα Εικόνα 5-3. Παράδειγμα εξαγωγής δεδομένων πραγματικού χρόνου Εικόνα 5-4. Παράδειγμα εξαγωγής δεδομένων ιστορικού Εικόνα 5-5. Διάταξη DB-15 ακίδων Εικόνα 5-6. Υποδοχή RJ Εικόνα 5-7. Διάταξη ακίδων RJ Εικόνα 5-8. Διάταξη ακίδων USB Εικόνα 5-9. Οθόνη πολικότητας κλήσης νοσοκόμας Εικόνα 8-1. Προτροπή ετοιμότητας Εικόνα 8-2. Μήνυμα αποσύνδεσης αισθητήρα και οθόνη βοήθειας Εικόνα 8-3. Σωρευτικοί συναγερμοί/ειδοποιήσεις Εικόνα 8-4. Παράδειγμα μηνύματος σφάλματος ηχείου Εικόνα 8-5. Παράδειγμα οθόνης σφάλματος συστήματος Εικόνα Καμπύλη διαχωρισμού οξυαιμοσφαιρίνης Εικόνα Σειρά συμβάντων SpO Εικόνα Πρώτο συμβάν SpO2: Κανένας συναγερμός SatSeconds Εικόνα Δεύτερο συμβάν SpO2: Κανένας συναγερμός Εικόνα SatSeconds Τρίτο συμβάν SpO2: Πυροδοτεί συναγερμό SatSeconds Εικόνα Κλινικά σημαντικά μοτίβα αποκορεσμού Εικόνα A-1. Τροποποιημένο γράφημα Bland-Altman...A-3 viii

11 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1-1. Ορισμοί συμβόλων ασφαλείας Πίνακας 2-1. Τυπικός κατάλογος συσκευασίας Πίνακας 2-2. Σύμβολα και περιγραφές σημάνσεων Πίνακας 2-3. Ιδιότητες οπτικών συναγερμών Πίνακας 2-4. Λειτουργίες ηχητικών ενδείξεων Πίνακας 4-1. Κατάσταση ισχύος μπαταρίας Πίνακας 4-2. Εικονίδια μενού και βασικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εργασίας του χρήστη Πίνακας 4-3. Εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Πίνακας 4-4. Πρωτόκολλα σειριακής σύνδεσης Πίνακας 5-1. Ορισμοί των κωδικών κατάστασης στην οθόνη Πίνακας 5-2. Ορισμοί κωδικών κατάστασης Πίνακας 5-3. Επιλογές διαμόρφωσης εισόδου και εξόδου Πίνακας 5-4. Παράδειγμα τύπων εξοπλισμού Πίνακας 5-5. Διάγραμμα ακίδων για τα σήματα του DB Πίνακας 5-6. Διάγραμμα ακίδων για τα σήματα του RJ Πίνακας 5-7. Διάγραμμα ακίδων για τα σήματα USB Πίνακας 5-8. Καταστάσεις ακίδων ηλεκτρονόμου κλήσης νοσοκόμας Πίνακας 8-1. Συνήθεις προτροπές προς το χρήστη και μηνύματα Πίνακας 8-2. Αρχική προτεραιότητα συναγερμών για σφάλματα Πίνακας 8-3. Συνήθη διορθώσιμα προβλήματα και λύσεις Πίνακας 8-4. Προβλήματα διακοπής ρεύματος Πίνακας 8-5. Προβλήματα της οθόνης παρακολούθησης Πίνακας 8-6. Προβλήματα συναγερμών Πίνακας 8-7. Συνήθεις προτροπές και μηνύματα σφάλματος Πίνακας 8-8. Συνήθη προβλήματα λειτουργικής απόδοσης Πίνακας 8-9. Συνήθεις προτροπές και μηνύματα σφάλματος Πίνακας 9-1. Μοντέλα αισθητήρα Nellcor και διαστάσεις ασθενούς Πίνακας Ακρίβεια και εύρη του αισθητήρα Nellcor Πίνακας Πίεση ήχου σε Decibel Πίνακας Συμμόρφωση και οδηγίες για τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές, Όλα τα συστήματα Πίνακας Συμμόρφωση και οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας, Όλα τα συστήματα Πίνακας Συμμόρφωση και οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας, δεν ισχύουν για μηχανήματα υποστήριξης της ζωής ix

12 Πίνακας Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού, δεν ισχύει για μηχανήματα υποστήριξης της ζωής Πίνακας Αισθητήρας και μήκος καλωδίων Πίνακας Προδιαγραφές ρεύματος διαρροής περιβλήματος και προς τη γη Πίνακας Ρεύμα εφαρμοζόμενο στον ασθενή και ρεύμα επικινδυνότητας απομόνωσης ασθενούς Πίνακας A-1. Πίνακας A-2. Δημογραφικά στοιχεία...a-2 Ορθότητα SpO2 για τους αισθητήρες Nellcor έναντι οξύμετρων CO...A-2 x

13 1 Εισαγωγή 1.1 Επισκόπηση Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες για τη συλλογή δεδομένων κορεσμού του οξυγόνου σε ασθενείς κατά τη λειτουργία του Συστήματος παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι Nellcor. 1.2 Κοινό για το οποίο προορίζεται Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες προς τους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης οι οποίοι ενεργούν ως υπεύθυνοι νοσηλείας σε νοσοκομείο ή περιβάλλον νοσοκομειακού τύπου, καθώς και πληροφορίες για τη συντήρηση του συστήματος παρακολούθησης. Για τυχόν πρόσθετη εκπαίδευση ή προσόντα που απαιτούνται πέραν των όσων ορίζονται εδώ για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος παρακολούθησης, απευθυνθείτε στο ίδρυμα. Πριν από τη λειτουργία, διαβάστε επιμελώς αυτό το εγχειρίδιο. 1.3 Πληροφορίες για την ασφάλεια Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες για την ασφάλεια που τονίζουν στους χρήστες ότι πρέπει να ασκούν τη δέουσα προσοχή όταν χρησιμοποιούν το σύστημα παρακολούθησης. 1-1

14 Εισαγωγή Σύμβολα ασφαλείας Πίνακας 1-1. Ορισμοί συμβόλων ασφαλείας Σύμβολο Ορισμός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι προειδοποιήσεις ενημερώνουν τους χρήστες για ενδεχόμενες σοβαρές επιπτώσεις (θάνατος, τραυματισμός, ή ανεπιθύμητα συμβάντα) στον ασθενή, στο χρήστη ή στο περιβάλλον. Προσοχή Τα μηνύματα προσοχής ενημερώνουν τους χρήστες για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του προϊόντος. Σημείωση Οι σημειώσεις παρέχουν πρόσθετες χρήσιμες οδηγίες ή πληροφορίες Προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών ουσιών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας, χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όταν είναι συνδεδεμένο σε γειωμένη πρίζα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο εσωτερικές μπαταρίες εγκεκριμένες από την Covidien. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύστημα παρακολούθησης επηρεάζεται από τη λειτουργία απινιδωτή. Μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένο με τον ασθενή κατά τη διάρκεια απινίδωσης ή κατά τη διάρκεια της χρήσης ηλεκτροχειρουργικής μονάδας, ωστόσο οι μετρήσεις ενδέχεται να είναι ανακριβείς κατά τη διάρκεια της χρήσης του σε τέτοιο περιβάλλον και για σύντομο χρονικό διάστημα μετά από αυτή. 1-2 Εγχειρίδιο χρήσης

15 Πληροφορίες για την ασφάλεια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η παροχή συμπληρωματικού οξυγόνου εξασθενεί τα μοτίβα αποκορεσμού. Η υποβαθμισμένη αναπνευστική ικανότητα του ασθενούς μπορεί να είναι αναλογικά σοβαρότερη πριν από την εμφάνιση των μοτίβων στην τάση κορεσμού. Παραμένετε σε επαγρύπνηση όταν παρακολουθείτε έναν ασθενή που λαμβάνει συμπληρωματικό οξυγόνο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη σιγήσετε ή απενεργοποιήσετε τους ηχητικούς συναγερμούς και μη χαμηλώσετε την ένταση του ηχητικού συναγερμού, εάν η ασφάλεια του ασθενούς ενδέχεται να διακυβεύεται. Μην εξασθενήσετε ή απενεργοποιήσετε τους οπτικούς συναγερμούς, εάν η ασφάλεια του ασθενούς ενδέχεται να διακυβεύεται. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα παρακολούθησης είναι ελεύθερο από τυχόν εμπόδια που θα σας εμποδίσουν να αντιληφθείτε τους οπτικούς ή ηχητικούς συναγερμούς. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί κατά λάθος να μην αντιληφθείτε έναν οπτικό συναγερμό ή έναν τόνο ηχητικού συναγερμού. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε κανένα σύστημα παρακολούθησης, αισθητήρα, καλώδιο ή σύνδεσμο που φαίνεται να έχει υποστεί βλάβη. Αποσύρετε κάθε χαλασμένο εξοπλισμό από τη λειτουργία για επιθεώρηση από ειδικευμένο τεχνικό του σέρβις. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανασηκώνετε από τον αισθητήρα ή το καλώδιο διασύνδεσης. Το καλώδιο μπορεί να αποσυνδεθεί, ρίχνοντας πιθανώς το σύστημα παρακολούθησης επάνω στον ασθενή ή σε επιφάνεια που θα του προκαλέσει ζημιά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), βεβαιωθείτε ότι το τοποθετείτε με προσοχή ώστε να μη σκοντάψει κανείς σε αυτό και να μην μπλεχτεί. Εγχειρίδιο χρήσης 1-3

16 Εισαγωγή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ψεκάζετε, ρίχνετε ή τινάζετε οποιοδήποτε υγρό πάνω στο σύστημα παρακολούθησης, στα παρελκόμενά του, στους συνδέσμους, στους διακόπτες ή στα ανοίγματα του περιβλήματος, καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα παρακολούθησης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλίσετε απόδοση ακριβείας και να αποτρέψετε αστοχία της συσκευής, μην την εκθέτετε σε υπερβολική υγρασία, όπως άμεση έκθεση στη βροχή. Η έκθεση αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ακριβή λειτουργία ή την αστοχία της συσκευής. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: H οθόνη παρακολούθησης περιέχει τοξικά χημικά. Μην αγγίζετε ένα σπασμένο περίβλημα ή οθόνη παρακολούθησης. Η σωματική επαφή με ένα σπασμένο περίβλημα ή οθόνη παρακολούθησης μπορεί να οδηγήσει σε μετάδοση ή κατάποση τοξικών ουσιών Προφυλάξεις Προσοχή: Όταν συνδέετε το σύστημα παρακολούθησης με οποιοδήποτε όργανο, επαληθεύστε ότι λειτουργεί σωστά πριν από την κλινική χρήση. Τόσο το σύστημα παρακολούθησης όσο και το όργανο που συνδέεται με αυτό πρέπει να έχουν συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα. Κάθε εξοπλισμός που συνδέεται με τη διασύνδεση δεδομένων πρέπει να έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο πρότυπο IEC/EN για εξοπλισμόεπεξεργασίας δεδομένων, με το τελευταίο πρότυπο IEC/EN για ηλεκτρικό ιατρικό εξοπλισμό ή με το τελευταία πρότυπα ασφαλείας IEC/EN που αφορούν το συγκεκριμένο εξοπλισμό. Όλοι οι συνδυασμοί εξοπλισμού πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις Medical Electrical Systems IEC Standard :2007. Οποιοσδήποτε συνδέει εξοπλισμό με τη διασύνδεση δεδομένων διαμορφώνει ένα ιατρικό σύστημα και, συνεπώς, είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις Medical Electrical Systems IEC/EN Standard :2007 και με το πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας IEC/EN Standard :2007. Η ορθότητα μπορεί να υποβαθμιστεί σε περίπτωση σύνδεσης με δευτερεύουσες συσκευές εισόδου/εξόδου (I/O) όταν ο εξοπλισμός δεν είναι γειωμένος. 1-4 Εγχειρίδιο χρήσης

17 Λήψη τεχνικής βοήθειας Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (Η.Π.Α.) επιτρέπει την πώληση της συσκευής αυτής μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. 1.4 Λήψη τεχνικής βοήθειας Τεχνικές υπηρεσίες Για τεχνικές πληροφορίες και βοήθεια, εάν δεν μπορέσετε να διορθώσετε κάποιο πρόβλημα όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα παρακολούθησης, για να παραγγείλετε εξαρτήματα ή για να παραγγείλετε ένα Εγχειρίδιο Χειριστή ή ένα Εγχειρίδιο Συντήρησης, επικοινωνήστε με την Covidien ή με έναν τοπικό αντιπρόσωπο της Covidien. Τεχνικές Υπηρεσίες Covidien: Παρακολούθηση Ασθενούς 15 Hampshire Street Mansfield, MA USA , (υπεραστικό) ή επικοινωνήστε με έναν τοπικό αντιπρόσωπο της Covidien Όταν καλείτε την Covidien ή έναν τοπικό αντιπρόσωπο της Covidien, να έχετε διαθέσιμο τον αριθμό σειράς καθώς και τους κωδικούς έκδοσης. Για να βρείτε τον αριθμό σειράς και τους κωδικούς έκδοσης 1. Πιέστε ΜΕΝΟΥ. 2. Πιέστε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ. 3. Βρείτε τον αριθμό σειράς κάτω από τις Πληροφορίες οθόνης και τους κωδικούς έκδοσης κάτω από τις Πληροφορίες λογισμικού Βοήθεια επί της οθόνης Το σύστημα παρακολούθησης παρέχει στους χρήστες ένα σύστημα βοήθειας επί της οθόνης επάνω σε διάφορα θέματα βοήθειας. Ανατρέξτε στο Για πρόσβαση στα θέματα της βοήθειας επί της οθόνης, σ Εγχειρίδιο χρήσης 1-5

18 Εισαγωγή 1.5 Σχετικά έγγραφα Η τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Το Εγχειρίδιο Χειριστή για το Σύστημα παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι Nellcor Παρέχει βασικές πληροφορίες για το χειρισμό του συστήματος παρακολούθησης και για την αντιμετώπιση σφαλμάτων ή δυσλειτουργιών. Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα παρακολούθησης, διαβάστε επιμελώς αυτό το εγχειρίδιο. Οδηγίες χρήσης Αισθητήρας Nellcor Παρέχει οδηγίες για την επιλογή και τη χρήση του αισθητήρα. Πριν από την προσάρτηση οποιουδήποτε από τους διάφορους εγκεκριμένους από την Covidien αισθητήρες Nellcor στο σύστημα παρακολούθησης, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης του. Πλέγμα ακρίβειας κορεσμού Παρέχει οδηγίες για τον αισθητήρα που αφορούν τις επιθυμητές μετρήσεις ακριβείας του κορεσμού SpO2. Το Εγχειρίδιο Συντήρησης για το Σύστημα παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι Nellcor Παρέχει πληροφορίες προς ειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης για χρήση κατά τη διαμόρφωση, δοκιμή, αντιμετώπιση προβλημάτων, επισκευή και αναβάθμιση του συστήματος παρακολούθησης. 1.6 Πληροφορίες για την εγγύηση Για να λάβετε τις πληροφορίες, εάν υπάρχουν, επικοινωνήστε με την Covidien ή με έναν τοπικό αντιπρόσωπο της Covidien. Τεχνικές Υπηρεσίες Covidien: Παρακολούθηση Ασθενούς 15 Hampshire Street Mansfield, MA USA , (υπεραστικό) ή επικοινωνήστε με έναν τοπικό αντιπρόσωπο της Covidien Η αγορά του συγκεκριμένου οργάνου δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή άδεια βάσει οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας της Covidien για τη χρησιμοποίηση του εν λόγω οργάνου με οποιονδήποτε αισθητήρα, ο οποίος δεν είναι κατασκευασμένος από την Covidien llc ή δεν έχει λάβει την άδειά της. 1-6 Εγχειρίδιο χρήσης

19 2 Επισκόπηση προϊόντος 2.1 Επισκόπηση Αυτό το κεφάλαιο περιέχει βασικές εισαγωγικές πληροφορίες για τη λειτουργία του Συστήματος παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι Nellcor. Το σύστημα παρακολούθησης βασίζεται σε μια μοναδική σχεδίαση και τεχνολογία οξυμετρίας παρέχοντας σε νοσοκομεία, ιατρούς και υπεύθυνους νοσηλείας επίκαιρα δεδομένα ακριβείας. 2.2 Περιγραφή προϊόντος Το Σύστημα παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι Nellcor παρέχει συνεχή, μη επεμβατική παρακολούθηση του λειτουργικού κορεσμού του οξυγόνου της αρτηριακής αιμοσφαιρίνης SpO2 και της συχνότητας σφυγμού. 2.3 Ενδείξεις χρήσης Το Σύστημα παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι Nellcor είναι ένα φορητό παλμικό οξύμετρο το οποίο προορίζεται μόνο για συνταγογραφημένη χρήση ως συσκευή συνεχούς, μη επεμβατικής παρακολούθησης του κορεσμού του αρτηριακού οξυγόνου (SpO2) και της συχνότητας σφυγμού των ενήλικων, παιδιατρικών και νεογνών ασθενών και των ασθενών με καλή ή ανεπαρκή αιμάτωση. Το σύστημα παρακολούθησης προορίζεται για χρήση σε νοσοκομεία, εγκαταστάσεις νοσοκομειακού-τύπου και κατά τη διάρκεια ενδο-νοσοκομειακής μεταφοράς. Η δυνατότητα OxiMax Ειδοποίηση SPD (SPD) προορίζεται για χρήση μόνο κατά την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη ενηλίκων για την ανίχνευση μοτίβων αποκορεσμού που υποδεικνύουν επαναλαμβανόμενες μειώσεις στη ροή του αέρα που εισέρχεται στους πνεύμονες μέσω της άνω αναπνευστικής οδού. 2-1

20 Επισκόπηση προϊόντος Σημείωση: Η νοσοκομειακή χρήση καλύπτει συνήθως χώρους όπως ορόφους γενικής περίθαλψης (ΟΓΠ), αίθουσες χειρουργείου, χώρους ειδικών επεμβάσεων, χώρους εντατικής και κρίσιμης θεραπείας εντός του νοσοκομείου και των εγκαταστάσεων νοσοκομειακού τύπου. Οι εγκαταστάσεις νοσοκομειακού τύπου περιλαμβάνουν ιατρεία, εργαστήρια ύπνου, εγκαταστάσεις εξειδικευμένης νοσηλείας, χειρουργικά κέντρα και κέντρα υπο-οξείας μέριμνας. Η ενδο-νοσοκομειακή μεταφορά περιλαμβάνει τη μεταφορά ασθενούς εντός του νοσοκομείου ή της εγκατάστασης νοσοκομειακού τύπου. Η χρήση με κάθε μεμονωμένο ασθενή επιβάλλει την επιλογή ενός κατάλληλου αισθητήρα Nellcor. Ανατρέξτε στο Χρήση αισθητήρα Nellcor, σ Οι χρήστες του συστήματος παρακολούθησης μπορούν να αξιολογήσουν τις πληροφορίες τάσης, να αλλάξουν τα όρια των συναγερμών, να ρυθμίσουν το εσωτερικό ρολόι, να επιλέξουν το πρωτόκολλο επικοινωνιών και να διαλέξουν εναλλακτικές γλώσσες για το περιβάλλον εργασίας. Ανατρέξτε στο Περιβάλλον εργασίας χρήστη, σ Το σύστημα παρακολούθησης λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ή με εσωτερική μπαταρία. 2.4 Κατάλογος εξαρτημάτων Η τυπική κούτα του συστήματος παρακολούθησης αποστέλλεται με τα ακόλουθα περιεχόμενα. Πίνακας 2-1. Τυπικός κατάλογος συσκευασίας Ποσότητα Είδος 1 Σύστημα παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι Nellcor 1 Καλώδιο διασύνδεσης DOC-10 1 Εγχειρίδιο Χειριστή (ισχύει για τη χώρα πώλησης) ή/και CD 1 Καλώδιο τροφοδοσίας νοσοκομειακής κατηγορίας (ισχύει για τη χώρα πώλησης) 2-2 Εγχειρίδιο χρήσης

21 Σύνοψη 2.5 Σύνοψη Οι υπεύθυνοι νοσηλείας μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα παρακολούθησης συνδέοντάς το με ένα καλώδιο διασύνδεσης και έναν αισθητήρα Nellcor, και στη συνέχεια προσαρτώντας το συνιστώμενο αισθητήρα στον ασθενή. Όταν το σύστημα παρακολούθησης ανιχνεύσει έγκυρο σφυγμό, εισέρχεται στη λειτουργία παρακολούθησης και εμφανίζει τις παραμέτρους του ασθενούς. Η κίνηση του ηχητικού ραβδογραφήματος ή της κυματομορφής πληθυσμογραφίας και το εικονίδιο με την καρδιά που αναβοσβήνει είναι οπτικές ενδείξεις δεδομένων πραγματικού-χρόνου. Ο παλμικός τόνος «μπιπ» είναι μια ηχητική ένδειξη των δεδομένων ασθενούς που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο. Εάν το σύστημα παρακολούθησης ανιχνεύσει συνθήκη συναγερμού, παρέχει τόσο οπτικούς όσο και ηχητικούς συναγερμούς. Ανατρέξτε στο Οπτικοί συναγερμοί, σ. 2-14, για τις συμπεριφορές των συνθηκών οπτικών συναγερμών. Ανατρέξτε στο Ηχητικοί συναγερμοί και ενδείξεις, σ. 2-15, για τις συμπεριφορές των συνθηκών ηχητικών συναγερμών. Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, αφαιρέστε το συνιστώμενο αισθητήρα από τον ασθενή. Εγχειρίδιο χρήσης 2-3

22 Επισκόπηση προϊόντος 2.6 Όψεις του προϊόντος Εμπρόσθιος πίνακας Εικόνα 2-1. Εμπρόσθιος πίνακας 1 Πλήκτρο λειτουργίας Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 6 Τύπου BF Δηλώνει εξάρτημα εφαρμογής τύπου BF 2 Ένδειξη AC Δηλώνει σύνδεση με μια πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος 7 Θύρα δεδομένων Στεγάζει το σειριακό σύνδεσμο DB-15 3 Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας Δηλώνει φόρτιση της μπαταρίας 8 Θύρα Ethernet Στεγάζει την υποδοχή RJ-45 ethernet Ηχείο Εκπέμπει ηχητικούς συναγερμούς 9 Θύρα ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) Στεγάζει το σύνδεσμο USB Θύρα αισθητήρα Στεγάζει το σύνδεσμο καλωδίου διασύνδεσης Υπομονάδα παραμέτρων (εμπρόσθια) Παρέχει βαθμιδωτή εξατομίκευση του συστήματος παρακολούθησης 2-4 Εγχειρίδιο χρήσης

23 Όψεις του προϊόντος Οθόνη παρακολούθησης Εικόνα 2-2. Παράδειγμα στοιχείων της οθόνης παρακολούθησης Πεδίο κατάστασης παρακολούθησης Πεδίο κατάστασης συναγερμού Κουμπί τύπου δεδομένων τάσης 4 Κυματομορφή πληθυσμογραφίας Κουμπί χρονικής κλίμακας δεδομένων τάσης 6 Μετρητής υγρού μπαταρίας 7 Εικονίδιο λειτουργίας ταχείας απόκρισης Πεδίο ημερομηνίας και ώρας Περιέχει πληροφορίες για τον ασθενή σε διάφορες μορφές. Περιέχει συναγερμούς προτεραιότητας ή προτροπές προς το χρήστη. Περιέχει τους τύπους των γραφικά αποτυπωμένων δεδομένων τάσης που περιλαμβάνονται. Αυτή η μη-κανονικοποιημένη κυματομορφή χρησιμοποιεί σήματα αισθητήρα πραγματικού χρόνου, αντικατοπτρίζοντας τη σχετική παλμική ένταση. Περιέχει τη χρονική περίοδο των γραφικά αποτυπωμένων δεδομένων τάσης. Δηλώνει το απομένον φορτίο της μπαταρίας και παραθέτει το ποσοστό του συνολικού χρόνου που απομένει. Το χρώμα πλήρωσης δηλώνει αποδεκτή, χαμηλή ή κρίσιμη κατάσταση φόρτισης. Δηλώνει αλγοριθμική απόκριση σε αλλαγές των δεδομένων SpO2 μέσα σε δύο ή τέσσερα δευτερόλεπτα. Αντικατοπτρίζει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Εγχειρίδιο χρήσης 2-5

24 Επισκόπηση προϊόντος 9 Εικονίδιο παύσης/ απενεργοποίησης συναγερμού 10 Εικονίδιο & τιμή ορίου SatSeconds 11 Εικονίδιο λειτουργίας Neonate Το κίτρινο εικονίδιο σίγασης συναγερμού δηλώνει ότι έγινε παύση του ήχου συναγερμού ή ότι η ένταση ρυθμίστηκε στο μηδέν. Το κόκκινο εικονίδιο δηλώνει ότι ο ήχος συναγερμού απενεργοποιήθηκε. Γεμίζει προς τη δεξιόστροφη φορά με τις μετρήσεις κορεσμού που βρίσκονται εκτός των ορίων και αδειάζει αριστερόστροφα όταν το SpO2 βρίσκεται εντός των ορίων. Όταν γεμίσει τελείως, παράγεται συναγερμός. Δηλώνει ότι τα όρια συναγερμού έχουν ρυθμιστεί στις οριακές τιμές για νεογνά (neonate) και όχι στις οριακές τιμές για ενήλικες. 12 Ανώτατο και κατώτατο όριο SpO2 Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις ανώτατου και κατώτατου ορίου συναγερμού στα δεξιά της δυναμικής τιμής του SpO2. 13 Δυναμική τιμή %SpO2 14 Εικονίδιο & τιμή ευαισθησίας SPD 15 Ανώτατο και κατώτατο όριο συχνότητας σφυγμού (BMP) 16 Τιμή συχνότητας σφυγμού (BMP) σε πραγματικό χρόνο 17 Εικονίδιο γραμμής κλειδώματος 18 Ένδειξη παρεμβολών 19 Ένδειξη αναζήτησης σφυγμού 20 Εικονίδιο πληροφοριών βοήθειας 21 Γραφική παράσταση δεδομένων τάσεων Δηλώνει τα επίπεδα κορεσμού SpO2. Οι γαλάζιες τιμές SpO2 μηδενίζονται σε συνθήκες απώλειας σφυγμού. Οι ενημερώσεις συνεχίζονται κατά την αναζήτηση σφυγμού. Γεμίζει από κάτω προς τα επάνω καθώς τα μοτίβα αποκορεσμού στην τάση SpO2 γίνονται περισσότερο σοβαρά και αδειάζει από επάνω προς τα κάτω καθώς τα μοτίβα γίνονται λιγότερο σοβαρά. Εάν το εικονίδιο αδειάσει τελείως, ηχεί ένας συναγερμός. Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις ανώτατου και κατώτατου ορίου συναγερμού στα δεξιά της δυναμικής τιμής της συχνότητας σφυγμού. Δηλώνει τη συχνότητα σφυγμού σε παλμούς ανά λεπτό. Οι πράσινες τιμές της συχνότητας σφυγμού μηδενίζονται σε συνθήκες απώλειας σφυγμού. Παρέχει την επιλογή κλειδώματος κάθε απόκρισης στην επαφή με την οθόνη παρακολούθησης με εξαίρεση τη γραμμή κλειδώματος. Ανάβει ότι το εισερχόμενο σήμα είναι ανεπαρκές ή υποβαθμισμένο. Ανατρέξτε στο Ζητήματα απόδοσης, σ Αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της αναζήτησης σφυγμού ή ανάβει συνεχώς σε συνθήκες απώλειας σφυγμού. Παρέχει πρόσβαση στη βοήθεια επί της οθόνης. Πιέστε για περιγραφές και υποδείξεις. Περιέχει τα δεδομένα τάσεων του ασθενούς που υπαγορεύονται από τον τύπο των δεδομένων τάσης και τη χρονική κλίμακα των δεδομένων τάσης. 2-6 Εγχειρίδιο χρήσης

25 Όψεις του προϊόντος 22 Εικονίδιο επιλογής μενού 23 Εικονίδιο σίγασης συναγερμού -- Εύρος σφυγμού (ηχητικό ραβδογράφημα) -- Εικονίδιο παλμού σφυγμού (καρδιά) Παρέχει πρόσβαση στα μενού. Πιέστε για να αλλάξετε τα όρια των συναγερμών, το ιστορικό δεδομένων τάσεων του ασθενούς, τις επιλογές στην οθόνη, τις ρυθμίσεις σύνδεσης, καθώς και τη ρύθμιση ήχου και εικόνας. Ανάβει συνεχώς ως κίτρινο εικονίδιο σε γκρι φόντο όταν έχει γίνει σίγαση ηχητικού συναγερμού και ως μαύρο εικονίδιο σε κίτρινο φόντο όταν η διάρκεια σίγασης συναγερμού είναι απενεργοποιημένη. Η διάρκεια σίγασης (δεν εμφανίζεται) μετράται αντίστροφα στην οθόνη. (Δεν εμφανίζεται στην εικόνα.) Δηλώνει τον παλμό του σφυγμού και το σχετικό (μη κανονικοποιημένο) εύρος σφυγμού μόνο σε αριθμητική προβολή. Καθώς ο εντοπιζόμενος σφυγμός δυναμώνει, με κάθε σφυγμό ανάβουν περισσότερες ράβδοι. (Δεν εμφανίζεται στην εικόνα.) Αναβοσβήνει δηλώνοντας τον κάθε ένα παλμό σφυγμού σε πραγματικό χρόνο Πίσω Πίνακας Εικόνα 2-3. Πίσω πίνακας 1 Ακροδέκτης ισοδυναμικότητας (γείωση) 4 Λαβή μεταφοράς 2 Σύνδεσμος εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 5 Οπή βίδας για έλασμα προσαρμογής (4x) 3 Συρτάρι ασφαλειών 6 Πρόσβαση στην εσωτερική μπαταρία 7 Υπομονάδα παραμέτρων (πίσω) Εγχειρίδιο χρήσης 2-7

26 Επισκόπηση προϊόντος 2.7 Σύμβολα σημάνσεων Πίνακας 2-2. Σύμβολα και περιγραφές σημάνσεων Σύμβολο Περιγραφή Σύμβολο Περιγραφή Πρέπει να συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα Ακροδέκτης ισοδυναμικότητας (γείωση) Αντικατάσταση ασφάλειας: 1,5 amp Προστασία από εισχώρηση υγρών Όρια ατμοσφαιρικής πίεσης Ημερομηνία κατασκευής Ορθή απόρριψη των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Εξάρτημα εφαρμογής τύπου BF - Δεν διαθέτει προστασία από την απινίδωση Federal Communications Commission (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών): Συμμορφώνεται με την FCC Αυτή η πλευρά προς τα επάνω Διατηρήστε το στεγνό Όρια θερμοκρασίας Εύθραυστο Όρια υγρασίας 2.8 Περιβάλλον εργασίας χρήστη Επιλογή οθόνης παρακολούθησης Εισαγωγή στη διάταξη της οθόνης Οι χρήστες λαμβάνουν πληροφορίες από το σύστημα παρακολούθησης μέσω της οθόνης παρακολούθησης. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να ρυθμίσουν τη διάταξη της οθόνης σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Ανατρέξτε στο Επιλογές διάταξης οθόνης παρακολούθησης, σ Οι οδηγίες ενδέχεται να ορίζουν εναλλακτική προεπιλογή. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του ιδρύματος επιβάλλουν οι αλλαγές στις διαθέσιμες επιλογές στη Λειτουργία Συντήρησης να γίνονται από ειδικευμένο τεχνικό του σέρβις. 2-8 Εγχειρίδιο χρήσης

27 Περιβάλλον εργασίας χρήστη Επιλέξτε την προβολή που ταιριάζει καλύτερα στο χρήστη, στην τοποθεσία και στην περίσταση. Οι χρήστες θα πρέπει να διασφαλίζουν τη βέλτιστη απεικόνιση και να παραμένουν εντός του ακουστικού εύρους ή να συνδέουν ένα σύστημα εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Ανατρέξτε στο Δυνατότητα Κλήση νοσοκόμας, σ Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι η προβολή πληθυσμογραφίας (pleth). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη παρακολούθησης είναι ελεύθερη από εμπόδια. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική ερμηνεία συναγερμών, μηνυμάτων και προτροπών προς το χρήστη. Προσοχή: Επαληθεύστε την κίνηση του ηχητικού ραβδογραφήματος, της κυματομορφής πληθυσμογραφίας ή του εικονιδίου με την καρδιά που αναβοσβήνει πριν δεχτείτε οποιαδήποτε δεδομένα από το σύστημα παρακολούθησης ως τρέχουσα μέτρηση. Σημείωση: Πριν από την επανατοποθέτηση ή τη μεταφορά του συστήματος παρακολούθησης, κλειδώστε την οθόνη παρακολούθησης πιέζοντας το εικονίδιο στη γραμμή κλειδώματος μέχρι να ασφαλίσει. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται κάθε ακούσια τροποποίηση. Μόλις η περαιτέρω αλληλεπίδραση με την οθόνη παρακολούθησης μπορεί να γίνει με ασφάλεια, πιέστε το εικονίδιο στη γραμμή κλειδώματος μέχρι να απασφαλίσει και προχωρήστε. Ανατρέξτε στο Για να κλειδώσετε την οθόνη παρακολούθησης, σ Εγχειρίδιο χρήσης 2-9

28 Επισκόπηση προϊόντος Προβολή πληθυσμογραφίας (Πλ/φία) Εικόνα 2-4. Προβολή πληθυσμογραφίας Χρησιμοποιήστε αυτή την προβολή για να παρακολουθήσετε οπτικά την κυματομορφή πληθυσμογραφίας (πλ/φία). Οι κυματομορφές πληθυσμογραφίας με εύρη από κορυφή σε κορυφή μικρότερα των δέκα μονάδων εύρους σφυγμού (PAU) συσχετίζονται μεταξύ τους. Κάθε φορά που το σύστημα παρακολούθησης ανιχνεύει σφυγμό, το εικονίδιο με την καρδιά στο πεδίο PR αναβοσβήνει. Ανατρέξτε στο Μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ, σ Εγχειρίδιο χρήσης

29 Περιβάλλον εργασίας χρήστη Προβολή τάσεων Εικόνα 2-5. Προβολή τάσεων Χρησιμοποιήστε αυτή την προβολή για να παρακολουθήσετε οπτικά τις τάσεις πραγματικού χρόνου. Τα γραφήματα δεδομένων τάσης ενημερώνονται αυτόματα καθώς το σύστημα παρακολούθησης υπολογίζει κάθε νέο σημείο τάσης, με το διάστημα μεταξύ των υπολογισμών να βασίζεται στην επιλεγμένη χρονική κλίμακα. Η οθόνη παρακολούθησης τάσεων πραγματικού χρόνου περιλαμβάνει τα γραφήματα δεδομένων τάσης του SpO2 ή/και της συχνότητας σφυγμού, την τρέχουσα μέτρηση SpO2 και τις συχνότητες σφυγμού. Κάθε φορά που το σύστημα παρακολούθησης ανιχνεύει σφυγμό, το εικονίδιο με την καρδιά στο πεδίο PR αναβοσβήνει. Ανατρέξτε στο Μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ, σ Εγχειρίδιο χρήσης 2-11

30 Επισκόπηση προϊόντος Συνδυαστική προβολή (Πλ/φία και τάση) Εικόνα 2-6. Συνδυαστική προβολή πλ/φίας και τάσης Χρησιμοποιήστε αυτή την προβολή για να παρακολουθήσετε ταυτόχρονα την κυματομορφή πληθυσμογραφίας και τις τάσεις πραγματικού χρόνου. Ανατρέξτε στο Προβολή πληθυσμογραφίας (Πλ/φία), σ. 2-10, για λεπτομέρειες σχετικά το τμήμα που καταλαμβάνει η πληθυσμογραφία στην οθόνη. Ανατρέξτε στο Προβολή τάσεων, σ. 2-11, για λεπτομέρειες σχετικά το τμήμα που καταλαμβάνουν οι τάσεις στην οθόνη. Κάθε φορά που το σύστημα παρακολούθησης ανιχνεύει σφυγμό, το εικονίδιο με την καρδιά στο πεδίο PR αναβοσβήνει. Ανατρέξτε στο Μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ, σ Εγχειρίδιο χρήσης

31 Περιβάλλον εργασίας χρήστη Προβολή ηχητικού ραβδογραφήματος (αριθμοί) Εικόνα 2-7. Προβολή ηχητικού ραβδογραφήματος Χρησιμοποιήστε αυτή την προβολή για να παρακολουθήσετε οπτικά το ηχητικό ραβδογράφημα. Η προβολή ηχητικού ραβδογραφήματος περιλαμβάνει ένα ηχητικό ραβδογράφημα εύρους σφυγμού, την τρέχουσα μέτρηση SpO2 και συχνότητας σφυγμού, καθώς και τα τρέχοντα ανώτατα και κατώτατα όρια SpO2 και συχνότητας σφυγμού. Κάθε φορά που το σύστημα παρακολούθησης ανιχνεύει σφυγμό, το ηχητικό ραβδογράφημα κινείται. Ανατρέξτε στο Μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ, σ Τιμές παρακολούθησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν, κατά τη λειτουργία σε συνθήκες έντονου φωτός από το περιβάλλον, δεν καλύψετε το σημείο εφαρμογής του αισθητήρα με αδιαφανές υλικό, ενδέχεται να λάβετε ανακριβείς μετρήσεις. Το σύστημα παρακολούθησης αξιολογεί συνεχώς τη σχετική ένταση του σήματος ενώ παρακολουθεί το SpO2 και τη συχνότητα σφυγμού του ασθενούς. Οι τιμές στην πρόσοψη αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα που προέρχονται από τον ασθενή. Εγχειρίδιο χρήσης 2-13

32 Επισκόπηση προϊόντος Ο αλγόριθμος αυξάνει αυτόματα την ποσότητα των δεδομένων που απαιτούνται για τις μετρήσεις SpO2 και συχνότητας σφυγμού ανάλογα με τις συνθήκες μέτρησης. 1. Φυσιολογικές συνθήκες Υπό φυσιολογικές συνθήκες μέτρησης, ο μέσος χρόνος που απαιτείται κυμαίνεται από έξι έως επτά δευτερόλεπτα ή περίπου τρία δευτερόλεπτα στη Γρήγορη λειτουργία. 2. Σύντομες μη φυσιολογικές συνθήκες Κατά τη διάρκεια συνθηκών όπως εκείνες που προκαλούνται από τη χαμηλή αιμάτωση, παρεμβολές (π.χ., εξωτερικές παρεμβολές όπως το φως από το περιβάλλον) ή από έναν συνδυασμό των παραπάνω, το σύστημα παρακολούθησης αυξάνει αυτόματα την ποσότητα των δεδομένων που απαιτούνται πέραν των επτά δευτερολέπτων. Εάν ο χρόνος υπολογισμού των δυναμικών μέσων τιμών υπερβεί τα 20 δευτερόλεπτα, η ένδειξη αναζήτησης σφυγμού ανάβει και παραμένει σταθερή, ενώ το SpO2 και η συχνότητα σφυγμού ενημερώνονται κάθε δευτερόλεπτο. 3. Σοβαρότερες συνθήκες Όσο παρατείνεται η διάρκεια αυτών των συνθηκών, τόσο συνεχίζει να αυξάνεται η ποσότητα των απαιτούμενων δεδομένων. Εάν o χρόνος υπολογισμού των δυναμικών μέσων τιμών φτάσει τα 40 δευτερόλεπτα, συμβαίνουν τα ακόλουθα. Η ένδειξη αναζήτησης σφυγμού αναβοσβήνει δηλώνοντας συνθήκη απώλειας σφυγμού. Οι ενδείξεις SpO2 και συχνότητας σφυγμού μηδενίζονται. Παράγεται ένας ηχητικός συναγερμός, εκτός εάν οι ηχητικοί συναγερμοί έχουν απενεργοποιηθεί Οπτικοί συναγερμοί ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύστημα παρακολούθησης προορίζεται για χρήση μόνο ως συμπληρωματικό βοήθημα στην αξιολόγηση των ασθενών. Πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα κλινικά σημεία και τα συμπτώματα. Όλα τα στοιχεία μηνύματος συναγερμού αναβοσβήνουν κατά τη διάρκεια μιας συνθήκης συναγερμού. Ανατρέξτε στο Μηνύματα κατάστασης και συναγερμοί στο πεδίο κατάστασης παρακολούθησης, σ Εγχειρίδιο χρήσης

33 Περιβάλλον εργασίας χρήστη Πίνακας 2-3. Ιδιότητες οπτικών συναγερμών Κατηγορία Χρώμα Συχνότητα Συναγερμός υψηλής προτεραιότητας Κόκκινο Αναβοσβήνει γρήγορα, 1,5 Hz Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας Κίτρινο Αναβοσβήνει αργά, 0,5 Hz Συναγερμός χαμηλής προτεραιότητας Κίτρινο Ανάβει σταθερά Σημείωση: Οι υπεύθυνοι νοσηλείας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τον ασθενή εξ αποστάσεως. Ανατρέξτε στο Χρήση της διασύνδεσης κλήσης νοσοκόμας, σ Εάν το ίδρυμα επιτρέπει στους υπεύθυνους νοσηλείας να απενεργοποιούν τους ηχητικούς συναγερμούς και να ελαχιστοποιούν ή να απενεργοποιούν τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού, αποφεύγετε να απενεργοποιείτε και τους ηχητικούς και τους οπτικούς συναγερμούς εάν δεν χρησιμοποιείται σύστημα εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Όταν χρησιμοποιείται σύστημα εξ αποστάσεως παρακολούθησης, οι υπεύθυνοι νοσηλείας θα πρέπει να συνεχίζουν να παραμένουν σε επαγρύπνηση, ελέγχοντας περιοδικά τους ασθενείς Ηχητικοί συναγερμοί και ενδείξεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν πιέσετε το ΣΙΓΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ, ΚΑΝΕΝΑΣ συναγερμός δεν θα ηχήσει όσο διαρκεί η περίοδος σίγασης συναγερμών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν ο υπεύθυνος νοσηλείας σιγάσει έναν συναγερμό SPD, πραγματοποιείται επαναφορά του δείκτη που εντοπίζει τα επαναληπτικά μοτίβα αποκορεσμού και σίγαση ΟΛΩΝ των συναγερμών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύστημα παρακολούθησης προορίζεται για χρήση μόνο ως συμπληρωματικό βοήθημα στην αξιολόγηση των ασθενών. Πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα κλινικά σημεία και τα συμπτώματα. Εγχειρίδιο χρήσης 2-15

34 Επισκόπηση προϊόντος Προσοχή: Εάν με κάθε σφυγμό δεν ακούγεται ο τόνος (μπιπ) σφυγμού, η ένταση ήχου σφυγμού έχει απενεργοποιηθεί, το ηχείο παρουσιάζει δυσλειτουργία ή το σήμα έχει αλλοιωθεί. Πραγματοποιήστε επαναφορά της συσκευής στην αρχική κατάσταση. Προσοχή: Εάν ο υπεύθυνος νοσηλείας δεν κατορθώσει να απαλείψει έναν πρωτεύοντα ηχητικό συναγερμό μέσα σε δύο (2) λεπτά, ο ηχητικός συναγερμός αρχίζει να ακούγεται σε συχνότερο διάστημα. Οι ηχητικές ενδείξεις περιλαμβάνουν οξείς τόνους και κοφτούς (μπιπ) τόνους. Οι ηχητικοί συναγερμοί ποικίλουν, ανάλογα με την προτεραιότητα του συναγερμού. Οι υπεύθυνοι νοσηλείας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να σιγάσουν τους συναγερμούς πιέζοντας το ΣΙΓΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ. Για κάθε συνθήκη συναγερμού που συνεχίζει να είναι ενεργή για περισσότερο από δύο (2) λεπτά, το σύστημα παρακολούθησης θα αυξήσει το επίπεδο επείγοντος του σήματος ηχητικού συναγερμού αυξάνοντας τη συχνότητά του. Σημείωση: Οι υπεύθυνοι νοσηλείας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τον ασθενή εξ αποστάσεως. Ανατρέξτε στο Χρήση της διασύνδεσης κλήσης νοσοκόμας, σ Εάν το ίδρυμα επιτρέπει στους υπεύθυνους νοσηλείας να απενεργοποιούν τους ηχητικούς συναγερμούς και να ελαχιστοποιούν ή να απενεργοποιούν τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού, αποφεύγετε να απενεργοποιείτε και τους ηχητικούς και τους οπτικούς συναγερμούς εάν δεν χρησιμοποιείται σύστημα εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Όταν χρησιμοποιείται σύστημα εξ αποστάσεως παρακολούθησης, οι υπεύθυνοι νοσηλείας θα πρέπει να συνεχίζουν να παραμένουν σε επαγρύπνηση, ελέγχοντας περιοδικά τους ασθενείς Εγχειρίδιο χρήσης

35 Αποκλειστικές παράμετροι Πίνακας 2-4. Λειτουργίες ηχητικών ενδείξεων Λειτουργία Υπενθύμιση σίγασης συναγερμού Ήχος σφυγμού Συναγερμός υψηλής προτεραιότητας Συναγερμός μέσης προτεραιότητας Συναγερμός χαμηλής προτεραιότητας Ειδοποίηση SPD Συναγερμός Επιτυχία αυτο-ελέγχου κατά την ενεργοποίηση Περιγραφή Μια ακολουθία τριών τόνων ηχεί κάθε τρία λεπτά περίπου όταν η διάρκεια σίγασης του συναγερμού είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ και η υπενθύμιση σίγασης συναγερμού είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ή όταν η ένταση ήχου του συναγερμού είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Ένας κοφτός ήχος ακούγεται για κάθε σφυγμό που ανιχνεύεται. Η οξύτητα του σήματος ήχου σφυγμού αλλάζει με αύξηση ή μείωση σημείο-προς-σημείο ανάλογα με το επίπεδο κορεσμού. Ένας γρήγορος παλμικός τόνος υψηλής οξύτητας δηλώνει ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΦΥΓΜΟΥ, ΚΡΙΣΙΜΑ ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ή ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Ένας παλμικός τόνος μέσης οξύτητας δηλώνει παραβίαση των ορίων SpO2 ή συχνότητας σφυγμού. Ένας αργός παλμικός τόνος χαμηλής οξύτητας σε διαστήματα των 3,5 δευτερολέπτων δηλώνει ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ή ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. Μια τριάδα συναγερμών που περιλαμβάνει γρήγορο τόνο υψηλής οξύτητας, τόνο μεσαίας οξύτητας και τόνο υψηλής οξύτητας σε διαστήματα των 2,5 δευτερολέπτων δηλώνει συναγερμό Ειδοποίηση SPD. Ένας τόνος διάρκειας ενός δευτερολέπτου δηλώνει εκκίνηση και επιτυχή ολοκλήρωση του αυτο-ελέγχου κατά την ενεργοποίηση. 2.9 Αποκλειστικές παράμετροι Παράμετρος διαχείρισης συναγερμών SatSeconds Το σύστημα παρακολούθησης παρακολουθεί το ποσοστό των σημείων δέσμευσης της αιμοσφαιρίνης που έχουν κορεσθεί με οξυγόνο στο αίμα. Με την κλασσική διαχείριση συναγερμών, τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια συναγερμού ρυθμίζονται ώστε ο συναγερμός να παράγεται σε συγκεκριμένα επίπεδα SpO2. Όταν το επίπεδο SpO2 κυμαίνεται κοντά σε ένα όριο συναγερμού, ο συναγερμός ηχεί κάθε φορά που παραβιάζεται ο ουδός συναγερμού. Η παράμετρος SatSeconds παρακολουθεί τόσο το βαθμό όσο και τη διάρκεια του αποκορεσμού, παρέχοντας έναν δείκτη της σοβαρότητας του αποκορεσμού. Έτσι, η παράμετρος SatSeconds συμβάλλει στο διαχωρισμό των κλινικά σημαντικών συμβάντων από τους ασήμαντους και σύντομους αποκορεσμούς που ενδέχεται να προκαλέσουν συναγερμούς χωρίς σοβαρό λόγο. Ανατρέξτε στο Παράμετρος διαχείρισης συναγερμών SatSeconds, σ. 10-7, για τη θεωρία πίσω από τη λειτουργία της παραμέτρου SatSeconds. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης 2-17

36 Επισκόπηση προϊόντος Όρια παραμέτρου διαχείρισης συναγερμών SatSeconds, σ. 4-23, για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση αυτής της παραμέτρου. Το δίχτυ ασφαλείας SatSeconds Το «δίχτυ ασφαλείας» SatSeconds προορίζεται για ασθενείς με επίπεδα κορεσμού τα οποία πέφτουν συχνά κάτω από το όριο, αλλά δεν παραμένουν κάτω από το όριο για αρκετό χρόνο ώστε να επιτευχθεί η ρύθμιση του χρόνου SatSeconds. Όταν σημειωθούν τρείς ή περισσότερες παραβιάσεις ορίων μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, παράγεται συναγερμός ακόμα κι αν δεν έχει επιτευχθεί η ρύθμιση του χρόνου SatSeconds Παράμετρος Ειδοποίηση OxiMax SPD Η παράμετρος Ειδοποίηση OxiMax SPD (SPD) ανιχνεύει μοτίβα αποκορεσμού σε ενήλικες τα οποία υποδεικνύουν επαναληπτικές μειώσεις της ροής αέρα που εισέρχεται στους πνεύμονες μέσω της άνω αναπνευστικής οδού του ασθενούς. Οι σχετικές μειώσεις στον αερισμό ανά λεπτό του ασθενούς μέσα σε μια χρονική περίοδο ενδέχεται να προκαλέσουν προοδευτική πτώση της κυψελιδικής μερικής πίεσης οξυγόνου, οδηγώντας σε αρτηριακό αποκορεσμό. Εάν αυτές οι μειώσεις του αερισμού είναι επαναλαμβανόμενες, παράγουν ευδιάκριτα μοτίβα στην τάση κορεσμού. Τα μοτίβα επαναλαμβανόμενου αποκορεσμού αναπτύσσονται συνήθως σταδιακά με την πάροδο του χρόνου και η σοβαρότητά τους αυξάνεται. Η ανίχνευση των μοτίβων υποδεικνύει ότι ο ασθενής μπορεί να πάσχει από προοδευτικά σοβαρές μειώσεις στη ροή αέρα που μπορεί να γίνουν πολύ πιο σοβαρές εάν δεν αντιμετωπιστούν. Ανατρέξτε στο Παράμετρος Ειδοποίηση OxiMax SPD, σ , για τη θεωρία πίσω από τη λειτουργία της παραμέτρου Ειδοποίηση OxiMax SPD. Ανατρέξτε στο Όρια παραμέτρου Ειδοποίηση OxiMax SPD, σ. 4-24, για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση αυτής της παραμέτρου Παράμετρος διαχείρισης συναγερμού Pulse Rate Delay Το σύστημα παρακολούθησης παρακολουθεί επίσης τη συχνότητα σφυγμού προσδιορίζοντας τον αριθμό των κυματομορφών πληθυσμογραφίας βάσει μιας μονάδας χρόνου. Με την κλασσική διαχείριση συναγερμών, τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια συναγερμού ρυθμίζονται για παρακολούθηση της συχνότητας σφυγμού. Όταν η συχνότητα σφυγμού κυμαίνεται κοντά σε ένα όριο συναγερμού, κάθε παραβίαση πυροδοτεί συναγερμούς. Η παράμετρος Pulse Rate Delay επιτρέπει μια χρονική περίοδο ουδού παραβίασης πριν ηχήσει ο συναγερμός καθυστέρησης συχνότητας σφυγμού. Έτσι, συμβάλλει 2-18 Εγχειρίδιο χρήσης

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως ZTE WF630 Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM Οδηγίες Χρήσεως 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...4 2.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...4 2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Back-UPS Pro 1200//1500 230V Εγκατάσταση και Λειτουργία

Back-UPS Pro 1200//1500 230V Εγκατάσταση και Λειτουργία Back-UPS Pro 1200//1500 230V Εγκατάσταση και Λειτουργία Περιεχόμενα συσκευασίας Ασφάλεια bu001a (2) Μην τοποθετείτε το Back-UPS κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε εστίες θερμότητας, σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Σειρά MX -06 D Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 έως 16 μονοφωνικές είσοδοι και 4 στερεοφωνικές είσοδοι (2 από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδοι μικροφώνων)

Διαβάστε περισσότερα

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Λίγα λόγια για τον αγοραστή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ακουστικό Plantronics Voyager 835. Αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες για την αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Plantronics M70 -M90 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας* 4 Επιλογή γλώσσας 5 Σύζευξη 6 Επισκόπηση ακουστικού 7 Η ασφάλεια προέχει 7 Χειρισμός 8 Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κατόχου echo 100 και echo 150

Εγχειρίδιο κατόχου echo 100 και echo 150 Εγχειρίδιο κατόχου echo 100 και echo 150 2011 Garmin Ltd. ή θυγατρικές της Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετάδοση, διάδοση, ηλεκτρονική λήψη ή αποθήκευση αυτού

Διαβάστε περισσότερα

CCS CU Μονάδα ελέγχου

CCS CU Μονάδα ελέγχου Συστήματα επικοινωνίας CCS CU Μονάδα ελέγχου CCS CU Μονάδα ελέγχου www.boschsecrity.gr Ενσωματωμένη εγγραφή MP3 και αναπαραγωγή με οθόνη γραφικών Προσωρινή μνήμη, για την οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Πληροφορίες για τα ακουστικά με μικρόφωνο 3 Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth 3 Έναρξη χρήσης 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρές echo 200, 300 και 500 Εγχειρίδιο κατόχου

Σειρές echo 200, 300 και 500 Εγχειρίδιο κατόχου Σειρές echo 200, 300 και 500 Εγχειρίδιο κατόχου Δεκέμβριος 2013 190-01709-47_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα