Εγχειρίδιο χρήσης. Nellcor Σύστημα παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο χρήσης. Nellcor Σύστημα παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι"

Transcript

1 Εγχειρίδιο χρήσης Nellcor Σύστημα παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι

2 Το COVIDIEN, το COVIDIEN με λογότυπο, το λογότυπο της Covidien και το positive results for life αποτελούν σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και διεθνώς της Covidien AG. Άλλες μάρκες είναι εμπορικά σήματα μιας εταιρείας της Covidien Covidien. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Microsoft και Windows CE είναι κατατεθέντα σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Covidien και δεν μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς άδεια. Το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να αναθεωρηθεί ή να αντικατασταθεί από την Covidien οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Είναι ευθύνη του αναγνώστη να προμηθευτεί την πλέον πρόσφατη ισχύουσα έκδοση του παρόντος εγχειριδίου. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Covidien. Παρότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν θεωρούνται ακριβείς, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την κρίση του επαγγελματία. Η λειτουργία και η συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού θα πρέπει να γίνονται μόνον από εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Η μοναδική ευθύνη της Covidien σε σχέση με τον εξοπλισμό και το λογισμικό, καθώς και με τη χρήση αυτού, είναι αυτή που αναφέρεται στην παρεχόμενη περιορισμένη εγγύηση. Τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν περιορίζει ή αποκλείει με οποιοδήποτε τρόπο το δικαίωμα της Covidien να αναθεωρεί ή να αλλάζει με άλλον τρόπο ή να τροποποιεί τον εξοπλισμό και το λογισμικό που περιγράφονται στο παρόν χωρίς προειδοποίηση. Εφόσον δεν υπάρχει σαφής γραπτή συμφωνία για το αντίθετο, η Covidien δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει τέτοιες αναθεωρήσεις, αλλαγές ή τροποποιήσεις στον κάτοχο ή τον χρήστη του εξοπλισμού και του λογισμικού που περιγράφονται στο παρόν.

3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 1.1 Επισκόπηση Κοινό για το οποίο προορίζεται Πληροφορίες για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Προειδοποιήσεις Προφυλάξεις Λήψη τεχνικής βοήθειας Τεχνικές υπηρεσίες Βοήθεια επί της οθόνης Σχετικά έγγραφα Πληροφορίες για την εγγύηση Επισκόπηση προϊόντος 2.1 Επισκόπηση Περιγραφή προϊόντος Ενδείξεις χρήσης Κατάλογος εξαρτημάτων Σύνοψη Όψεις του προϊόντος Εμπρόσθιος πίνακας Οθόνη παρακολούθησης Πίσω Πίνακας Σύμβολα σημάνσεων Περιβάλλον εργασίας χρήστη Επιλογή οθόνης παρακολούθησης Τιμές παρακολούθησης Οπτικοί συναγερμοί Ηχητικοί συναγερμοί και ενδείξεις Αποκλειστικές παράμετροι Παράμετρος διαχείρισης συναγερμών SatSeconds Παράμετρος Ειδοποίηση OxiMax SPD Παράμετρος διαχείρισης συναγερμού Pulse Rate Delay Πρόσθετες παράμετροι i

4 3 Εγκατάσταση 3.1 Επισκόπηση Υπενθυμίσεις ασφαλείας Ρύθμιση προϊόντος Επιλογές τοποθέτησης και ζητήματα μεταφοράς Σύνδεση σε πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος Τοποθέτηση μπαταρίας Φόρτιση μπαταρίας Χρήση ισχύος μπαταρίας Σύνδεση με αισθητήρες Nellcor Λειτουργία 4.1 Επισκόπηση Ηλεκτρικό ρεύμα Τροφοδοσία AC Ρεύμα μπαταρίας Ενεργοποίηση Επαναφορές συστήματος Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας και απενεργοποίηση Χρήση αισθητήρα Nellcor Ανίχνευση αισθητήρα Αποτυχία ανίχνευσης αισθητήρα Περιβάλλον εργασίας χρήστη Προεπιλεγμένη οθόνη παρακολούθησης και δεδομένα τάσης Μηνύματα κατάστασης και συναγερμοί στο πεδίο κατάστασης παρακολούθησης Εισαγωγή στις επιλογές του μενού Επιλέγοντας επιλογές των μενού Επιλογές διάταξης οθόνης παρακολούθησης Μηνύματα διαχείρισης συναγερμών και κατάστασης Διαχείριση ηχητικών συναγερμών Διαχείριση οπτικών συναγερμών Εικονίδιο ΒΟΗΘΕΙΑ ii

5 5 Πρόσβαση στα δεδομένα τάσης 5.1 Επισκόπηση Διαχείριση των δεδομένων τάσης Βασικές πληροφορίες για τα τα δεδομένα τάσης Δεδομένα τάσεων σε πραγματικό χρόνο Δεδομένα τάσεων ιστορικού Συνδεσιμότητα θύρας δεδομένων Επισκόπηση Συνήθης εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τις συνδέσεις Πληροφορίες διαμόρφωσης θύρας επικοινωνίας Επικοινωνίες θύρας δεδομένων Χρήση της διασύνδεσης κλήσης νοσοκόμας Δυνατότητα Κλήση νοσοκόμας Ρύθμιση πολικότητας RS-232 για την κλήση νοσοκόμας Ζητήματα απόδοσης 6.1 Επισκόπηση Ζητήματα οξυμετρίας Περιορισμοί του συστήματος παρακολούθησης Ζητήματα απόδοσης αισθητήρα Nellcor Παθήσεις ασθενούς Μείωση των EMI (ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές) Συντήρηση προϊόντος 7.1 Επισκόπηση Καθαρισμός Περιοδικοί έλεγχοι ασφάλειας Σέρβις και αναβαθμίσεις Αποθήκευση Μεταφορά και αποθήκευση του συστήματος παρακολούθησης Αποθήκευση μπαταρίας που αφαιρέθηκε iii

6 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων 8.1 Επισκόπηση Κατηγορίες συνθηκών συστήματος Προτροπές προς το χρήστη και μηνύματα Συναγερμοί και συνθήκες σφάλματος Συναγερμοί Συνθήκες διορθώσιμων σφαλμάτων Προβλήματα διακοπής ρεύματος Προβλήματα της οθόνης παρακολούθησης Προβλήματα συναγερμών Προβλήματα επικοινωνίας Προβλήματα λειτουργικής απόδοσης Προβλήματα υλικού εξοπλισμού Σφάλματα συστήματος και προβλήματα λογισμικού Μη διορθώσιμα σφάλματα Επιστροφή προϊόντος Συνοδευτικά εξαρτήματα 9.1 Επισκόπηση Αισθητήρες Nellcor Επιλογή αισθητήρα Nellcor Χαρακτηριστικά αισθητήρων Nellcor Δοκιμές βιοσυμβατότητας Προαιρετικός εξοπλισμός Θεωρία των λειτουργιών 10.1 Επισκόπηση Αρχές θεωρίας Αυτόματη βαθμονόμηση Όργανα λειτουργικού ελέγχου και προσομοιωτές ασθενούς Μοναδικές τεχνολογίες Λειτουργικός έναντι κλασματικού κορεσμού Μετρηθείς έναντι του υπολογισθέντος κορεσμού Περίοδος ενημέρωσης δεδομένων, υπολογισμός μέσου όρου δεδομένων και επεξεργασία σήματος iv

7 10.6 Χαρακτηριστικά του συστήματος Τεχνολογία αισθητήρα Nellcor Παράμετρος διαχείρισης συναγερμών SatSeconds Παράμετρος Ειδοποίηση OxiMax SPD Παράμετρος διαχείρισης συναγερμού Pulse Rate Delay Προδιαγραφές προϊόντος 11.1 Επισκόπηση Φυσικά χαρακτηριστικά Απαιτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος Ισχύς Μπαταρία Διαβάθμιση του ηλεκτρονόμου κλήσης νοσοκόμας Περιβαλλοντικές συνθήκες Λειτουργία Μεταφορά και αποθήκευση Βασική απόδοση Πίεση ήχου Συμμόρφωση προϊόντος Δήλωση και οδηγίες του κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Ακεραιότητα γείωσης Έλεγχοι ασφαλείας A Κλινικές μελέτες A.1 Επισκόπηση A-1 A.2 Μέθοδοι A-1 A.3 Πληθυσμός της μελέτης a-2 A.4 Αποτελέσματα της μελέτης a-2 A.5 Ανεπιθύμητες ενέργειες ή αποκλίσεις a-3 A.6 Συμπέρασμα A-4 Ευρετήριο i v

8 vi Η σελίδα έχει μείνει σκοπίμως κενή

9 Κατάλογος Σχημάτων Εικόνα 2-1. Εμπρόσθιος πίνακας Εικόνα 2-2. Παράδειγμα στοιχείων της οθόνης παρακολούθησης Εικόνα 2-3. Πίσω πίνακας Εικόνα 2-4. Προβολή πληθυσμογραφίας Εικόνα 2-5. Προβολή τάσεων Εικόνα 2-6. Συνδυαστική προβολή πλ/φίας και τάσης Εικόνα 2-7. Προβολή ηχητικού ραβδογραφήματος Εικόνα 3-1. Εισαγωγή καλωδίου αισθητήρα στο καλώδιο διασύνδεσης Εικόνα 4-1. Παράδειγμα αρχικής οθόνης POST Εικόνα 4-2. Μήνυμα τύπου αισθητήρα Εικόνα 4-3. Προεπιλεγμένη διάταξη οθόνης παρακολούθησης Εικόνα 4-4. Επιλογές του μενού ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ Εικόνα 4-5. Προσαρμογή ρυθμίσεων ορίων συναγερμού Εικόνα 4-6. Ρύθμιση των ορίων συναγερμού για το SatSeconds Εικόνα 4-7. Ρύθμιση της ευαισθησίας SPD Εικόνα 4-8. Ρύθμιση της Pulse Rate Delay Εικόνα 4-9. Οθόνη ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εικόνα Αναδυόμενο παράθυρο δεδομένων τάσης Εικόνα Επιλογές του μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ Εικόνα Επιλογές του μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Εικόνα Επιλογές του μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εικόνα Επιλέξτε την κατάσταση συναγερμού για ενήλικες και παιδιά έναντι της κατάστασης συναγερμού για νεογνά Εικόνα Οθόνη επιλογής λειτουργίας απόκρισης Εικόνα Οθόνης επιλογής ημερομηνίας και ώρας Εικόνα Οθόνη διάρκειας σίγασης συναγερμών Εικόνα Επιλογές του μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Εικόνα Επιλογές διάταξης παρακολούθησης Εικόνα Προβολή μόνο πληθυσμογραφίας Εικόνα Προβολή μόνο τάσεων πραγματικού χρόνου Εικόνα Επιλογές του υπομενού Επιλογή τάσεων Εικόνα Διπλά (SpO2 και σφυγμός) Δεδομένα τάσης, 15 λεπτά Εικόνα Δεδομένα τάσης μόνο SpO2, 30 λεπτά Εικόνα Δεδομένα τάσης μόνο σφυγμού, 30 λεπτά Εικόνα Συνδυαστική προβολή πληθυσμογραφίας και τάσης Εικόνα Προβολή ηχητικού ραβδογραφήματος (Μόνο αριθμοί) vii

10 Εικόνα Παράδειγμα μηνύματος προτροπής προς το χρήστη: ΕΤΟΙΜΟ Εικόνα Παράδειγμα μηνύματος κατάστασης: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Εικόνα Συναγερμός υψηλής προτεραιότητας: ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Εικόνα Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας: ΧΑΜΗΛΟ SpO Εικόνα Συναγερμός χαμηλής προτεραιότητας: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Εικόνα Παράδειγμα παραβιάσεων ορίων συναγερμού Εικόνα 5-1. Στοιχεία ιστορικού παρακολούθησης δεδομένων τάσεων σε μορφή γραφικής παράστασης Εικόνα 5-2. Στοιχεία δεδομένων τάσεων σε μορφή πίνακα Εικόνα 5-3. Παράδειγμα εξαγωγής δεδομένων πραγματικού χρόνου Εικόνα 5-4. Παράδειγμα εξαγωγής δεδομένων ιστορικού Εικόνα 5-5. Διάταξη DB-15 ακίδων Εικόνα 5-6. Υποδοχή RJ Εικόνα 5-7. Διάταξη ακίδων RJ Εικόνα 5-8. Διάταξη ακίδων USB Εικόνα 5-9. Οθόνη πολικότητας κλήσης νοσοκόμας Εικόνα 8-1. Προτροπή ετοιμότητας Εικόνα 8-2. Μήνυμα αποσύνδεσης αισθητήρα και οθόνη βοήθειας Εικόνα 8-3. Σωρευτικοί συναγερμοί/ειδοποιήσεις Εικόνα 8-4. Παράδειγμα μηνύματος σφάλματος ηχείου Εικόνα 8-5. Παράδειγμα οθόνης σφάλματος συστήματος Εικόνα Καμπύλη διαχωρισμού οξυαιμοσφαιρίνης Εικόνα Σειρά συμβάντων SpO Εικόνα Πρώτο συμβάν SpO2: Κανένας συναγερμός SatSeconds Εικόνα Δεύτερο συμβάν SpO2: Κανένας συναγερμός Εικόνα SatSeconds Τρίτο συμβάν SpO2: Πυροδοτεί συναγερμό SatSeconds Εικόνα Κλινικά σημαντικά μοτίβα αποκορεσμού Εικόνα A-1. Τροποποιημένο γράφημα Bland-Altman...A-3 viii

11 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1-1. Ορισμοί συμβόλων ασφαλείας Πίνακας 2-1. Τυπικός κατάλογος συσκευασίας Πίνακας 2-2. Σύμβολα και περιγραφές σημάνσεων Πίνακας 2-3. Ιδιότητες οπτικών συναγερμών Πίνακας 2-4. Λειτουργίες ηχητικών ενδείξεων Πίνακας 4-1. Κατάσταση ισχύος μπαταρίας Πίνακας 4-2. Εικονίδια μενού και βασικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εργασίας του χρήστη Πίνακας 4-3. Εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Πίνακας 4-4. Πρωτόκολλα σειριακής σύνδεσης Πίνακας 5-1. Ορισμοί των κωδικών κατάστασης στην οθόνη Πίνακας 5-2. Ορισμοί κωδικών κατάστασης Πίνακας 5-3. Επιλογές διαμόρφωσης εισόδου και εξόδου Πίνακας 5-4. Παράδειγμα τύπων εξοπλισμού Πίνακας 5-5. Διάγραμμα ακίδων για τα σήματα του DB Πίνακας 5-6. Διάγραμμα ακίδων για τα σήματα του RJ Πίνακας 5-7. Διάγραμμα ακίδων για τα σήματα USB Πίνακας 5-8. Καταστάσεις ακίδων ηλεκτρονόμου κλήσης νοσοκόμας Πίνακας 8-1. Συνήθεις προτροπές προς το χρήστη και μηνύματα Πίνακας 8-2. Αρχική προτεραιότητα συναγερμών για σφάλματα Πίνακας 8-3. Συνήθη διορθώσιμα προβλήματα και λύσεις Πίνακας 8-4. Προβλήματα διακοπής ρεύματος Πίνακας 8-5. Προβλήματα της οθόνης παρακολούθησης Πίνακας 8-6. Προβλήματα συναγερμών Πίνακας 8-7. Συνήθεις προτροπές και μηνύματα σφάλματος Πίνακας 8-8. Συνήθη προβλήματα λειτουργικής απόδοσης Πίνακας 8-9. Συνήθεις προτροπές και μηνύματα σφάλματος Πίνακας 9-1. Μοντέλα αισθητήρα Nellcor και διαστάσεις ασθενούς Πίνακας Ακρίβεια και εύρη του αισθητήρα Nellcor Πίνακας Πίεση ήχου σε Decibel Πίνακας Συμμόρφωση και οδηγίες για τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές, Όλα τα συστήματα Πίνακας Συμμόρφωση και οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας, Όλα τα συστήματα Πίνακας Συμμόρφωση και οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας, δεν ισχύουν για μηχανήματα υποστήριξης της ζωής ix

12 Πίνακας Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού, δεν ισχύει για μηχανήματα υποστήριξης της ζωής Πίνακας Αισθητήρας και μήκος καλωδίων Πίνακας Προδιαγραφές ρεύματος διαρροής περιβλήματος και προς τη γη Πίνακας Ρεύμα εφαρμοζόμενο στον ασθενή και ρεύμα επικινδυνότητας απομόνωσης ασθενούς Πίνακας A-1. Πίνακας A-2. Δημογραφικά στοιχεία...a-2 Ορθότητα SpO2 για τους αισθητήρες Nellcor έναντι οξύμετρων CO...A-2 x

13 1 Εισαγωγή 1.1 Επισκόπηση Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες για τη συλλογή δεδομένων κορεσμού του οξυγόνου σε ασθενείς κατά τη λειτουργία του Συστήματος παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι Nellcor. 1.2 Κοινό για το οποίο προορίζεται Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες προς τους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης οι οποίοι ενεργούν ως υπεύθυνοι νοσηλείας σε νοσοκομείο ή περιβάλλον νοσοκομειακού τύπου, καθώς και πληροφορίες για τη συντήρηση του συστήματος παρακολούθησης. Για τυχόν πρόσθετη εκπαίδευση ή προσόντα που απαιτούνται πέραν των όσων ορίζονται εδώ για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος παρακολούθησης, απευθυνθείτε στο ίδρυμα. Πριν από τη λειτουργία, διαβάστε επιμελώς αυτό το εγχειρίδιο. 1.3 Πληροφορίες για την ασφάλεια Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες για την ασφάλεια που τονίζουν στους χρήστες ότι πρέπει να ασκούν τη δέουσα προσοχή όταν χρησιμοποιούν το σύστημα παρακολούθησης. 1-1

14 Εισαγωγή Σύμβολα ασφαλείας Πίνακας 1-1. Ορισμοί συμβόλων ασφαλείας Σύμβολο Ορισμός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι προειδοποιήσεις ενημερώνουν τους χρήστες για ενδεχόμενες σοβαρές επιπτώσεις (θάνατος, τραυματισμός, ή ανεπιθύμητα συμβάντα) στον ασθενή, στο χρήστη ή στο περιβάλλον. Προσοχή Τα μηνύματα προσοχής ενημερώνουν τους χρήστες για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του προϊόντος. Σημείωση Οι σημειώσεις παρέχουν πρόσθετες χρήσιμες οδηγίες ή πληροφορίες Προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών ουσιών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας, χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όταν είναι συνδεδεμένο σε γειωμένη πρίζα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο εσωτερικές μπαταρίες εγκεκριμένες από την Covidien. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύστημα παρακολούθησης επηρεάζεται από τη λειτουργία απινιδωτή. Μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένο με τον ασθενή κατά τη διάρκεια απινίδωσης ή κατά τη διάρκεια της χρήσης ηλεκτροχειρουργικής μονάδας, ωστόσο οι μετρήσεις ενδέχεται να είναι ανακριβείς κατά τη διάρκεια της χρήσης του σε τέτοιο περιβάλλον και για σύντομο χρονικό διάστημα μετά από αυτή. 1-2 Εγχειρίδιο χρήσης

15 Πληροφορίες για την ασφάλεια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η παροχή συμπληρωματικού οξυγόνου εξασθενεί τα μοτίβα αποκορεσμού. Η υποβαθμισμένη αναπνευστική ικανότητα του ασθενούς μπορεί να είναι αναλογικά σοβαρότερη πριν από την εμφάνιση των μοτίβων στην τάση κορεσμού. Παραμένετε σε επαγρύπνηση όταν παρακολουθείτε έναν ασθενή που λαμβάνει συμπληρωματικό οξυγόνο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη σιγήσετε ή απενεργοποιήσετε τους ηχητικούς συναγερμούς και μη χαμηλώσετε την ένταση του ηχητικού συναγερμού, εάν η ασφάλεια του ασθενούς ενδέχεται να διακυβεύεται. Μην εξασθενήσετε ή απενεργοποιήσετε τους οπτικούς συναγερμούς, εάν η ασφάλεια του ασθενούς ενδέχεται να διακυβεύεται. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα παρακολούθησης είναι ελεύθερο από τυχόν εμπόδια που θα σας εμποδίσουν να αντιληφθείτε τους οπτικούς ή ηχητικούς συναγερμούς. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί κατά λάθος να μην αντιληφθείτε έναν οπτικό συναγερμό ή έναν τόνο ηχητικού συναγερμού. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε κανένα σύστημα παρακολούθησης, αισθητήρα, καλώδιο ή σύνδεσμο που φαίνεται να έχει υποστεί βλάβη. Αποσύρετε κάθε χαλασμένο εξοπλισμό από τη λειτουργία για επιθεώρηση από ειδικευμένο τεχνικό του σέρβις. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανασηκώνετε από τον αισθητήρα ή το καλώδιο διασύνδεσης. Το καλώδιο μπορεί να αποσυνδεθεί, ρίχνοντας πιθανώς το σύστημα παρακολούθησης επάνω στον ασθενή ή σε επιφάνεια που θα του προκαλέσει ζημιά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), βεβαιωθείτε ότι το τοποθετείτε με προσοχή ώστε να μη σκοντάψει κανείς σε αυτό και να μην μπλεχτεί. Εγχειρίδιο χρήσης 1-3

16 Εισαγωγή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ψεκάζετε, ρίχνετε ή τινάζετε οποιοδήποτε υγρό πάνω στο σύστημα παρακολούθησης, στα παρελκόμενά του, στους συνδέσμους, στους διακόπτες ή στα ανοίγματα του περιβλήματος, καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα παρακολούθησης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλίσετε απόδοση ακριβείας και να αποτρέψετε αστοχία της συσκευής, μην την εκθέτετε σε υπερβολική υγρασία, όπως άμεση έκθεση στη βροχή. Η έκθεση αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ακριβή λειτουργία ή την αστοχία της συσκευής. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: H οθόνη παρακολούθησης περιέχει τοξικά χημικά. Μην αγγίζετε ένα σπασμένο περίβλημα ή οθόνη παρακολούθησης. Η σωματική επαφή με ένα σπασμένο περίβλημα ή οθόνη παρακολούθησης μπορεί να οδηγήσει σε μετάδοση ή κατάποση τοξικών ουσιών Προφυλάξεις Προσοχή: Όταν συνδέετε το σύστημα παρακολούθησης με οποιοδήποτε όργανο, επαληθεύστε ότι λειτουργεί σωστά πριν από την κλινική χρήση. Τόσο το σύστημα παρακολούθησης όσο και το όργανο που συνδέεται με αυτό πρέπει να έχουν συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα. Κάθε εξοπλισμός που συνδέεται με τη διασύνδεση δεδομένων πρέπει να έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο πρότυπο IEC/EN για εξοπλισμόεπεξεργασίας δεδομένων, με το τελευταίο πρότυπο IEC/EN για ηλεκτρικό ιατρικό εξοπλισμό ή με το τελευταία πρότυπα ασφαλείας IEC/EN που αφορούν το συγκεκριμένο εξοπλισμό. Όλοι οι συνδυασμοί εξοπλισμού πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις Medical Electrical Systems IEC Standard :2007. Οποιοσδήποτε συνδέει εξοπλισμό με τη διασύνδεση δεδομένων διαμορφώνει ένα ιατρικό σύστημα και, συνεπώς, είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις Medical Electrical Systems IEC/EN Standard :2007 και με το πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας IEC/EN Standard :2007. Η ορθότητα μπορεί να υποβαθμιστεί σε περίπτωση σύνδεσης με δευτερεύουσες συσκευές εισόδου/εξόδου (I/O) όταν ο εξοπλισμός δεν είναι γειωμένος. 1-4 Εγχειρίδιο χρήσης

17 Λήψη τεχνικής βοήθειας Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (Η.Π.Α.) επιτρέπει την πώληση της συσκευής αυτής μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. 1.4 Λήψη τεχνικής βοήθειας Τεχνικές υπηρεσίες Για τεχνικές πληροφορίες και βοήθεια, εάν δεν μπορέσετε να διορθώσετε κάποιο πρόβλημα όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα παρακολούθησης, για να παραγγείλετε εξαρτήματα ή για να παραγγείλετε ένα Εγχειρίδιο Χειριστή ή ένα Εγχειρίδιο Συντήρησης, επικοινωνήστε με την Covidien ή με έναν τοπικό αντιπρόσωπο της Covidien. Τεχνικές Υπηρεσίες Covidien: Παρακολούθηση Ασθενούς 15 Hampshire Street Mansfield, MA USA , (υπεραστικό) ή επικοινωνήστε με έναν τοπικό αντιπρόσωπο της Covidien Όταν καλείτε την Covidien ή έναν τοπικό αντιπρόσωπο της Covidien, να έχετε διαθέσιμο τον αριθμό σειράς καθώς και τους κωδικούς έκδοσης. Για να βρείτε τον αριθμό σειράς και τους κωδικούς έκδοσης 1. Πιέστε ΜΕΝΟΥ. 2. Πιέστε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ. 3. Βρείτε τον αριθμό σειράς κάτω από τις Πληροφορίες οθόνης και τους κωδικούς έκδοσης κάτω από τις Πληροφορίες λογισμικού Βοήθεια επί της οθόνης Το σύστημα παρακολούθησης παρέχει στους χρήστες ένα σύστημα βοήθειας επί της οθόνης επάνω σε διάφορα θέματα βοήθειας. Ανατρέξτε στο Για πρόσβαση στα θέματα της βοήθειας επί της οθόνης, σ Εγχειρίδιο χρήσης 1-5

18 Εισαγωγή 1.5 Σχετικά έγγραφα Η τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Το Εγχειρίδιο Χειριστή για το Σύστημα παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι Nellcor Παρέχει βασικές πληροφορίες για το χειρισμό του συστήματος παρακολούθησης και για την αντιμετώπιση σφαλμάτων ή δυσλειτουργιών. Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα παρακολούθησης, διαβάστε επιμελώς αυτό το εγχειρίδιο. Οδηγίες χρήσης Αισθητήρας Nellcor Παρέχει οδηγίες για την επιλογή και τη χρήση του αισθητήρα. Πριν από την προσάρτηση οποιουδήποτε από τους διάφορους εγκεκριμένους από την Covidien αισθητήρες Nellcor στο σύστημα παρακολούθησης, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης του. Πλέγμα ακρίβειας κορεσμού Παρέχει οδηγίες για τον αισθητήρα που αφορούν τις επιθυμητές μετρήσεις ακριβείας του κορεσμού SpO2. Το Εγχειρίδιο Συντήρησης για το Σύστημα παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι Nellcor Παρέχει πληροφορίες προς ειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης για χρήση κατά τη διαμόρφωση, δοκιμή, αντιμετώπιση προβλημάτων, επισκευή και αναβάθμιση του συστήματος παρακολούθησης. 1.6 Πληροφορίες για την εγγύηση Για να λάβετε τις πληροφορίες, εάν υπάρχουν, επικοινωνήστε με την Covidien ή με έναν τοπικό αντιπρόσωπο της Covidien. Τεχνικές Υπηρεσίες Covidien: Παρακολούθηση Ασθενούς 15 Hampshire Street Mansfield, MA USA , (υπεραστικό) ή επικοινωνήστε με έναν τοπικό αντιπρόσωπο της Covidien Η αγορά του συγκεκριμένου οργάνου δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή άδεια βάσει οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας της Covidien για τη χρησιμοποίηση του εν λόγω οργάνου με οποιονδήποτε αισθητήρα, ο οποίος δεν είναι κατασκευασμένος από την Covidien llc ή δεν έχει λάβει την άδειά της. 1-6 Εγχειρίδιο χρήσης

19 2 Επισκόπηση προϊόντος 2.1 Επισκόπηση Αυτό το κεφάλαιο περιέχει βασικές εισαγωγικές πληροφορίες για τη λειτουργία του Συστήματος παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι Nellcor. Το σύστημα παρακολούθησης βασίζεται σε μια μοναδική σχεδίαση και τεχνολογία οξυμετρίας παρέχοντας σε νοσοκομεία, ιατρούς και υπεύθυνους νοσηλείας επίκαιρα δεδομένα ακριβείας. 2.2 Περιγραφή προϊόντος Το Σύστημα παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι Nellcor παρέχει συνεχή, μη επεμβατική παρακολούθηση του λειτουργικού κορεσμού του οξυγόνου της αρτηριακής αιμοσφαιρίνης SpO2 και της συχνότητας σφυγμού. 2.3 Ενδείξεις χρήσης Το Σύστημα παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι Nellcor είναι ένα φορητό παλμικό οξύμετρο το οποίο προορίζεται μόνο για συνταγογραφημένη χρήση ως συσκευή συνεχούς, μη επεμβατικής παρακολούθησης του κορεσμού του αρτηριακού οξυγόνου (SpO2) και της συχνότητας σφυγμού των ενήλικων, παιδιατρικών και νεογνών ασθενών και των ασθενών με καλή ή ανεπαρκή αιμάτωση. Το σύστημα παρακολούθησης προορίζεται για χρήση σε νοσοκομεία, εγκαταστάσεις νοσοκομειακού-τύπου και κατά τη διάρκεια ενδο-νοσοκομειακής μεταφοράς. Η δυνατότητα OxiMax Ειδοποίηση SPD (SPD) προορίζεται για χρήση μόνο κατά την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη ενηλίκων για την ανίχνευση μοτίβων αποκορεσμού που υποδεικνύουν επαναλαμβανόμενες μειώσεις στη ροή του αέρα που εισέρχεται στους πνεύμονες μέσω της άνω αναπνευστικής οδού. 2-1

20 Επισκόπηση προϊόντος Σημείωση: Η νοσοκομειακή χρήση καλύπτει συνήθως χώρους όπως ορόφους γενικής περίθαλψης (ΟΓΠ), αίθουσες χειρουργείου, χώρους ειδικών επεμβάσεων, χώρους εντατικής και κρίσιμης θεραπείας εντός του νοσοκομείου και των εγκαταστάσεων νοσοκομειακού τύπου. Οι εγκαταστάσεις νοσοκομειακού τύπου περιλαμβάνουν ιατρεία, εργαστήρια ύπνου, εγκαταστάσεις εξειδικευμένης νοσηλείας, χειρουργικά κέντρα και κέντρα υπο-οξείας μέριμνας. Η ενδο-νοσοκομειακή μεταφορά περιλαμβάνει τη μεταφορά ασθενούς εντός του νοσοκομείου ή της εγκατάστασης νοσοκομειακού τύπου. Η χρήση με κάθε μεμονωμένο ασθενή επιβάλλει την επιλογή ενός κατάλληλου αισθητήρα Nellcor. Ανατρέξτε στο Χρήση αισθητήρα Nellcor, σ Οι χρήστες του συστήματος παρακολούθησης μπορούν να αξιολογήσουν τις πληροφορίες τάσης, να αλλάξουν τα όρια των συναγερμών, να ρυθμίσουν το εσωτερικό ρολόι, να επιλέξουν το πρωτόκολλο επικοινωνιών και να διαλέξουν εναλλακτικές γλώσσες για το περιβάλλον εργασίας. Ανατρέξτε στο Περιβάλλον εργασίας χρήστη, σ Το σύστημα παρακολούθησης λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ή με εσωτερική μπαταρία. 2.4 Κατάλογος εξαρτημάτων Η τυπική κούτα του συστήματος παρακολούθησης αποστέλλεται με τα ακόλουθα περιεχόμενα. Πίνακας 2-1. Τυπικός κατάλογος συσκευασίας Ποσότητα Είδος 1 Σύστημα παρακολούθησης αναπνευστικής λειτουργίας ασθενούς που τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι Nellcor 1 Καλώδιο διασύνδεσης DOC-10 1 Εγχειρίδιο Χειριστή (ισχύει για τη χώρα πώλησης) ή/και CD 1 Καλώδιο τροφοδοσίας νοσοκομειακής κατηγορίας (ισχύει για τη χώρα πώλησης) 2-2 Εγχειρίδιο χρήσης

21 Σύνοψη 2.5 Σύνοψη Οι υπεύθυνοι νοσηλείας μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα παρακολούθησης συνδέοντάς το με ένα καλώδιο διασύνδεσης και έναν αισθητήρα Nellcor, και στη συνέχεια προσαρτώντας το συνιστώμενο αισθητήρα στον ασθενή. Όταν το σύστημα παρακολούθησης ανιχνεύσει έγκυρο σφυγμό, εισέρχεται στη λειτουργία παρακολούθησης και εμφανίζει τις παραμέτρους του ασθενούς. Η κίνηση του ηχητικού ραβδογραφήματος ή της κυματομορφής πληθυσμογραφίας και το εικονίδιο με την καρδιά που αναβοσβήνει είναι οπτικές ενδείξεις δεδομένων πραγματικού-χρόνου. Ο παλμικός τόνος «μπιπ» είναι μια ηχητική ένδειξη των δεδομένων ασθενούς που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο. Εάν το σύστημα παρακολούθησης ανιχνεύσει συνθήκη συναγερμού, παρέχει τόσο οπτικούς όσο και ηχητικούς συναγερμούς. Ανατρέξτε στο Οπτικοί συναγερμοί, σ. 2-14, για τις συμπεριφορές των συνθηκών οπτικών συναγερμών. Ανατρέξτε στο Ηχητικοί συναγερμοί και ενδείξεις, σ. 2-15, για τις συμπεριφορές των συνθηκών ηχητικών συναγερμών. Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, αφαιρέστε το συνιστώμενο αισθητήρα από τον ασθενή. Εγχειρίδιο χρήσης 2-3

22 Επισκόπηση προϊόντος 2.6 Όψεις του προϊόντος Εμπρόσθιος πίνακας Εικόνα 2-1. Εμπρόσθιος πίνακας 1 Πλήκτρο λειτουργίας Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 6 Τύπου BF Δηλώνει εξάρτημα εφαρμογής τύπου BF 2 Ένδειξη AC Δηλώνει σύνδεση με μια πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος 7 Θύρα δεδομένων Στεγάζει το σειριακό σύνδεσμο DB-15 3 Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας Δηλώνει φόρτιση της μπαταρίας 8 Θύρα Ethernet Στεγάζει την υποδοχή RJ-45 ethernet Ηχείο Εκπέμπει ηχητικούς συναγερμούς 9 Θύρα ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) Στεγάζει το σύνδεσμο USB Θύρα αισθητήρα Στεγάζει το σύνδεσμο καλωδίου διασύνδεσης Υπομονάδα παραμέτρων (εμπρόσθια) Παρέχει βαθμιδωτή εξατομίκευση του συστήματος παρακολούθησης 2-4 Εγχειρίδιο χρήσης

23 Όψεις του προϊόντος Οθόνη παρακολούθησης Εικόνα 2-2. Παράδειγμα στοιχείων της οθόνης παρακολούθησης Πεδίο κατάστασης παρακολούθησης Πεδίο κατάστασης συναγερμού Κουμπί τύπου δεδομένων τάσης 4 Κυματομορφή πληθυσμογραφίας Κουμπί χρονικής κλίμακας δεδομένων τάσης 6 Μετρητής υγρού μπαταρίας 7 Εικονίδιο λειτουργίας ταχείας απόκρισης Πεδίο ημερομηνίας και ώρας Περιέχει πληροφορίες για τον ασθενή σε διάφορες μορφές. Περιέχει συναγερμούς προτεραιότητας ή προτροπές προς το χρήστη. Περιέχει τους τύπους των γραφικά αποτυπωμένων δεδομένων τάσης που περιλαμβάνονται. Αυτή η μη-κανονικοποιημένη κυματομορφή χρησιμοποιεί σήματα αισθητήρα πραγματικού χρόνου, αντικατοπτρίζοντας τη σχετική παλμική ένταση. Περιέχει τη χρονική περίοδο των γραφικά αποτυπωμένων δεδομένων τάσης. Δηλώνει το απομένον φορτίο της μπαταρίας και παραθέτει το ποσοστό του συνολικού χρόνου που απομένει. Το χρώμα πλήρωσης δηλώνει αποδεκτή, χαμηλή ή κρίσιμη κατάσταση φόρτισης. Δηλώνει αλγοριθμική απόκριση σε αλλαγές των δεδομένων SpO2 μέσα σε δύο ή τέσσερα δευτερόλεπτα. Αντικατοπτρίζει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Εγχειρίδιο χρήσης 2-5

24 Επισκόπηση προϊόντος 9 Εικονίδιο παύσης/ απενεργοποίησης συναγερμού 10 Εικονίδιο & τιμή ορίου SatSeconds 11 Εικονίδιο λειτουργίας Neonate Το κίτρινο εικονίδιο σίγασης συναγερμού δηλώνει ότι έγινε παύση του ήχου συναγερμού ή ότι η ένταση ρυθμίστηκε στο μηδέν. Το κόκκινο εικονίδιο δηλώνει ότι ο ήχος συναγερμού απενεργοποιήθηκε. Γεμίζει προς τη δεξιόστροφη φορά με τις μετρήσεις κορεσμού που βρίσκονται εκτός των ορίων και αδειάζει αριστερόστροφα όταν το SpO2 βρίσκεται εντός των ορίων. Όταν γεμίσει τελείως, παράγεται συναγερμός. Δηλώνει ότι τα όρια συναγερμού έχουν ρυθμιστεί στις οριακές τιμές για νεογνά (neonate) και όχι στις οριακές τιμές για ενήλικες. 12 Ανώτατο και κατώτατο όριο SpO2 Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις ανώτατου και κατώτατου ορίου συναγερμού στα δεξιά της δυναμικής τιμής του SpO2. 13 Δυναμική τιμή %SpO2 14 Εικονίδιο & τιμή ευαισθησίας SPD 15 Ανώτατο και κατώτατο όριο συχνότητας σφυγμού (BMP) 16 Τιμή συχνότητας σφυγμού (BMP) σε πραγματικό χρόνο 17 Εικονίδιο γραμμής κλειδώματος 18 Ένδειξη παρεμβολών 19 Ένδειξη αναζήτησης σφυγμού 20 Εικονίδιο πληροφοριών βοήθειας 21 Γραφική παράσταση δεδομένων τάσεων Δηλώνει τα επίπεδα κορεσμού SpO2. Οι γαλάζιες τιμές SpO2 μηδενίζονται σε συνθήκες απώλειας σφυγμού. Οι ενημερώσεις συνεχίζονται κατά την αναζήτηση σφυγμού. Γεμίζει από κάτω προς τα επάνω καθώς τα μοτίβα αποκορεσμού στην τάση SpO2 γίνονται περισσότερο σοβαρά και αδειάζει από επάνω προς τα κάτω καθώς τα μοτίβα γίνονται λιγότερο σοβαρά. Εάν το εικονίδιο αδειάσει τελείως, ηχεί ένας συναγερμός. Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις ανώτατου και κατώτατου ορίου συναγερμού στα δεξιά της δυναμικής τιμής της συχνότητας σφυγμού. Δηλώνει τη συχνότητα σφυγμού σε παλμούς ανά λεπτό. Οι πράσινες τιμές της συχνότητας σφυγμού μηδενίζονται σε συνθήκες απώλειας σφυγμού. Παρέχει την επιλογή κλειδώματος κάθε απόκρισης στην επαφή με την οθόνη παρακολούθησης με εξαίρεση τη γραμμή κλειδώματος. Ανάβει ότι το εισερχόμενο σήμα είναι ανεπαρκές ή υποβαθμισμένο. Ανατρέξτε στο Ζητήματα απόδοσης, σ Αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της αναζήτησης σφυγμού ή ανάβει συνεχώς σε συνθήκες απώλειας σφυγμού. Παρέχει πρόσβαση στη βοήθεια επί της οθόνης. Πιέστε για περιγραφές και υποδείξεις. Περιέχει τα δεδομένα τάσεων του ασθενούς που υπαγορεύονται από τον τύπο των δεδομένων τάσης και τη χρονική κλίμακα των δεδομένων τάσης. 2-6 Εγχειρίδιο χρήσης

25 Όψεις του προϊόντος 22 Εικονίδιο επιλογής μενού 23 Εικονίδιο σίγασης συναγερμού -- Εύρος σφυγμού (ηχητικό ραβδογράφημα) -- Εικονίδιο παλμού σφυγμού (καρδιά) Παρέχει πρόσβαση στα μενού. Πιέστε για να αλλάξετε τα όρια των συναγερμών, το ιστορικό δεδομένων τάσεων του ασθενούς, τις επιλογές στην οθόνη, τις ρυθμίσεις σύνδεσης, καθώς και τη ρύθμιση ήχου και εικόνας. Ανάβει συνεχώς ως κίτρινο εικονίδιο σε γκρι φόντο όταν έχει γίνει σίγαση ηχητικού συναγερμού και ως μαύρο εικονίδιο σε κίτρινο φόντο όταν η διάρκεια σίγασης συναγερμού είναι απενεργοποιημένη. Η διάρκεια σίγασης (δεν εμφανίζεται) μετράται αντίστροφα στην οθόνη. (Δεν εμφανίζεται στην εικόνα.) Δηλώνει τον παλμό του σφυγμού και το σχετικό (μη κανονικοποιημένο) εύρος σφυγμού μόνο σε αριθμητική προβολή. Καθώς ο εντοπιζόμενος σφυγμός δυναμώνει, με κάθε σφυγμό ανάβουν περισσότερες ράβδοι. (Δεν εμφανίζεται στην εικόνα.) Αναβοσβήνει δηλώνοντας τον κάθε ένα παλμό σφυγμού σε πραγματικό χρόνο Πίσω Πίνακας Εικόνα 2-3. Πίσω πίνακας 1 Ακροδέκτης ισοδυναμικότητας (γείωση) 4 Λαβή μεταφοράς 2 Σύνδεσμος εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 5 Οπή βίδας για έλασμα προσαρμογής (4x) 3 Συρτάρι ασφαλειών 6 Πρόσβαση στην εσωτερική μπαταρία 7 Υπομονάδα παραμέτρων (πίσω) Εγχειρίδιο χρήσης 2-7

26 Επισκόπηση προϊόντος 2.7 Σύμβολα σημάνσεων Πίνακας 2-2. Σύμβολα και περιγραφές σημάνσεων Σύμβολο Περιγραφή Σύμβολο Περιγραφή Πρέπει να συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα Ακροδέκτης ισοδυναμικότητας (γείωση) Αντικατάσταση ασφάλειας: 1,5 amp Προστασία από εισχώρηση υγρών Όρια ατμοσφαιρικής πίεσης Ημερομηνία κατασκευής Ορθή απόρριψη των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Εξάρτημα εφαρμογής τύπου BF - Δεν διαθέτει προστασία από την απινίδωση Federal Communications Commission (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών): Συμμορφώνεται με την FCC Αυτή η πλευρά προς τα επάνω Διατηρήστε το στεγνό Όρια θερμοκρασίας Εύθραυστο Όρια υγρασίας 2.8 Περιβάλλον εργασίας χρήστη Επιλογή οθόνης παρακολούθησης Εισαγωγή στη διάταξη της οθόνης Οι χρήστες λαμβάνουν πληροφορίες από το σύστημα παρακολούθησης μέσω της οθόνης παρακολούθησης. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να ρυθμίσουν τη διάταξη της οθόνης σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Ανατρέξτε στο Επιλογές διάταξης οθόνης παρακολούθησης, σ Οι οδηγίες ενδέχεται να ορίζουν εναλλακτική προεπιλογή. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του ιδρύματος επιβάλλουν οι αλλαγές στις διαθέσιμες επιλογές στη Λειτουργία Συντήρησης να γίνονται από ειδικευμένο τεχνικό του σέρβις. 2-8 Εγχειρίδιο χρήσης

27 Περιβάλλον εργασίας χρήστη Επιλέξτε την προβολή που ταιριάζει καλύτερα στο χρήστη, στην τοποθεσία και στην περίσταση. Οι χρήστες θα πρέπει να διασφαλίζουν τη βέλτιστη απεικόνιση και να παραμένουν εντός του ακουστικού εύρους ή να συνδέουν ένα σύστημα εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Ανατρέξτε στο Δυνατότητα Κλήση νοσοκόμας, σ Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι η προβολή πληθυσμογραφίας (pleth). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη παρακολούθησης είναι ελεύθερη από εμπόδια. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική ερμηνεία συναγερμών, μηνυμάτων και προτροπών προς το χρήστη. Προσοχή: Επαληθεύστε την κίνηση του ηχητικού ραβδογραφήματος, της κυματομορφής πληθυσμογραφίας ή του εικονιδίου με την καρδιά που αναβοσβήνει πριν δεχτείτε οποιαδήποτε δεδομένα από το σύστημα παρακολούθησης ως τρέχουσα μέτρηση. Σημείωση: Πριν από την επανατοποθέτηση ή τη μεταφορά του συστήματος παρακολούθησης, κλειδώστε την οθόνη παρακολούθησης πιέζοντας το εικονίδιο στη γραμμή κλειδώματος μέχρι να ασφαλίσει. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται κάθε ακούσια τροποποίηση. Μόλις η περαιτέρω αλληλεπίδραση με την οθόνη παρακολούθησης μπορεί να γίνει με ασφάλεια, πιέστε το εικονίδιο στη γραμμή κλειδώματος μέχρι να απασφαλίσει και προχωρήστε. Ανατρέξτε στο Για να κλειδώσετε την οθόνη παρακολούθησης, σ Εγχειρίδιο χρήσης 2-9

28 Επισκόπηση προϊόντος Προβολή πληθυσμογραφίας (Πλ/φία) Εικόνα 2-4. Προβολή πληθυσμογραφίας Χρησιμοποιήστε αυτή την προβολή για να παρακολουθήσετε οπτικά την κυματομορφή πληθυσμογραφίας (πλ/φία). Οι κυματομορφές πληθυσμογραφίας με εύρη από κορυφή σε κορυφή μικρότερα των δέκα μονάδων εύρους σφυγμού (PAU) συσχετίζονται μεταξύ τους. Κάθε φορά που το σύστημα παρακολούθησης ανιχνεύει σφυγμό, το εικονίδιο με την καρδιά στο πεδίο PR αναβοσβήνει. Ανατρέξτε στο Μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ, σ Εγχειρίδιο χρήσης

29 Περιβάλλον εργασίας χρήστη Προβολή τάσεων Εικόνα 2-5. Προβολή τάσεων Χρησιμοποιήστε αυτή την προβολή για να παρακολουθήσετε οπτικά τις τάσεις πραγματικού χρόνου. Τα γραφήματα δεδομένων τάσης ενημερώνονται αυτόματα καθώς το σύστημα παρακολούθησης υπολογίζει κάθε νέο σημείο τάσης, με το διάστημα μεταξύ των υπολογισμών να βασίζεται στην επιλεγμένη χρονική κλίμακα. Η οθόνη παρακολούθησης τάσεων πραγματικού χρόνου περιλαμβάνει τα γραφήματα δεδομένων τάσης του SpO2 ή/και της συχνότητας σφυγμού, την τρέχουσα μέτρηση SpO2 και τις συχνότητες σφυγμού. Κάθε φορά που το σύστημα παρακολούθησης ανιχνεύει σφυγμό, το εικονίδιο με την καρδιά στο πεδίο PR αναβοσβήνει. Ανατρέξτε στο Μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ, σ Εγχειρίδιο χρήσης 2-11

30 Επισκόπηση προϊόντος Συνδυαστική προβολή (Πλ/φία και τάση) Εικόνα 2-6. Συνδυαστική προβολή πλ/φίας και τάσης Χρησιμοποιήστε αυτή την προβολή για να παρακολουθήσετε ταυτόχρονα την κυματομορφή πληθυσμογραφίας και τις τάσεις πραγματικού χρόνου. Ανατρέξτε στο Προβολή πληθυσμογραφίας (Πλ/φία), σ. 2-10, για λεπτομέρειες σχετικά το τμήμα που καταλαμβάνει η πληθυσμογραφία στην οθόνη. Ανατρέξτε στο Προβολή τάσεων, σ. 2-11, για λεπτομέρειες σχετικά το τμήμα που καταλαμβάνουν οι τάσεις στην οθόνη. Κάθε φορά που το σύστημα παρακολούθησης ανιχνεύει σφυγμό, το εικονίδιο με την καρδιά στο πεδίο PR αναβοσβήνει. Ανατρέξτε στο Μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ, σ Εγχειρίδιο χρήσης

31 Περιβάλλον εργασίας χρήστη Προβολή ηχητικού ραβδογραφήματος (αριθμοί) Εικόνα 2-7. Προβολή ηχητικού ραβδογραφήματος Χρησιμοποιήστε αυτή την προβολή για να παρακολουθήσετε οπτικά το ηχητικό ραβδογράφημα. Η προβολή ηχητικού ραβδογραφήματος περιλαμβάνει ένα ηχητικό ραβδογράφημα εύρους σφυγμού, την τρέχουσα μέτρηση SpO2 και συχνότητας σφυγμού, καθώς και τα τρέχοντα ανώτατα και κατώτατα όρια SpO2 και συχνότητας σφυγμού. Κάθε φορά που το σύστημα παρακολούθησης ανιχνεύει σφυγμό, το ηχητικό ραβδογράφημα κινείται. Ανατρέξτε στο Μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ, σ Τιμές παρακολούθησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν, κατά τη λειτουργία σε συνθήκες έντονου φωτός από το περιβάλλον, δεν καλύψετε το σημείο εφαρμογής του αισθητήρα με αδιαφανές υλικό, ενδέχεται να λάβετε ανακριβείς μετρήσεις. Το σύστημα παρακολούθησης αξιολογεί συνεχώς τη σχετική ένταση του σήματος ενώ παρακολουθεί το SpO2 και τη συχνότητα σφυγμού του ασθενούς. Οι τιμές στην πρόσοψη αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα που προέρχονται από τον ασθενή. Εγχειρίδιο χρήσης 2-13

32 Επισκόπηση προϊόντος Ο αλγόριθμος αυξάνει αυτόματα την ποσότητα των δεδομένων που απαιτούνται για τις μετρήσεις SpO2 και συχνότητας σφυγμού ανάλογα με τις συνθήκες μέτρησης. 1. Φυσιολογικές συνθήκες Υπό φυσιολογικές συνθήκες μέτρησης, ο μέσος χρόνος που απαιτείται κυμαίνεται από έξι έως επτά δευτερόλεπτα ή περίπου τρία δευτερόλεπτα στη Γρήγορη λειτουργία. 2. Σύντομες μη φυσιολογικές συνθήκες Κατά τη διάρκεια συνθηκών όπως εκείνες που προκαλούνται από τη χαμηλή αιμάτωση, παρεμβολές (π.χ., εξωτερικές παρεμβολές όπως το φως από το περιβάλλον) ή από έναν συνδυασμό των παραπάνω, το σύστημα παρακολούθησης αυξάνει αυτόματα την ποσότητα των δεδομένων που απαιτούνται πέραν των επτά δευτερολέπτων. Εάν ο χρόνος υπολογισμού των δυναμικών μέσων τιμών υπερβεί τα 20 δευτερόλεπτα, η ένδειξη αναζήτησης σφυγμού ανάβει και παραμένει σταθερή, ενώ το SpO2 και η συχνότητα σφυγμού ενημερώνονται κάθε δευτερόλεπτο. 3. Σοβαρότερες συνθήκες Όσο παρατείνεται η διάρκεια αυτών των συνθηκών, τόσο συνεχίζει να αυξάνεται η ποσότητα των απαιτούμενων δεδομένων. Εάν o χρόνος υπολογισμού των δυναμικών μέσων τιμών φτάσει τα 40 δευτερόλεπτα, συμβαίνουν τα ακόλουθα. Η ένδειξη αναζήτησης σφυγμού αναβοσβήνει δηλώνοντας συνθήκη απώλειας σφυγμού. Οι ενδείξεις SpO2 και συχνότητας σφυγμού μηδενίζονται. Παράγεται ένας ηχητικός συναγερμός, εκτός εάν οι ηχητικοί συναγερμοί έχουν απενεργοποιηθεί Οπτικοί συναγερμοί ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύστημα παρακολούθησης προορίζεται για χρήση μόνο ως συμπληρωματικό βοήθημα στην αξιολόγηση των ασθενών. Πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα κλινικά σημεία και τα συμπτώματα. Όλα τα στοιχεία μηνύματος συναγερμού αναβοσβήνουν κατά τη διάρκεια μιας συνθήκης συναγερμού. Ανατρέξτε στο Μηνύματα κατάστασης και συναγερμοί στο πεδίο κατάστασης παρακολούθησης, σ Εγχειρίδιο χρήσης

33 Περιβάλλον εργασίας χρήστη Πίνακας 2-3. Ιδιότητες οπτικών συναγερμών Κατηγορία Χρώμα Συχνότητα Συναγερμός υψηλής προτεραιότητας Κόκκινο Αναβοσβήνει γρήγορα, 1,5 Hz Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας Κίτρινο Αναβοσβήνει αργά, 0,5 Hz Συναγερμός χαμηλής προτεραιότητας Κίτρινο Ανάβει σταθερά Σημείωση: Οι υπεύθυνοι νοσηλείας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τον ασθενή εξ αποστάσεως. Ανατρέξτε στο Χρήση της διασύνδεσης κλήσης νοσοκόμας, σ Εάν το ίδρυμα επιτρέπει στους υπεύθυνους νοσηλείας να απενεργοποιούν τους ηχητικούς συναγερμούς και να ελαχιστοποιούν ή να απενεργοποιούν τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού, αποφεύγετε να απενεργοποιείτε και τους ηχητικούς και τους οπτικούς συναγερμούς εάν δεν χρησιμοποιείται σύστημα εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Όταν χρησιμοποιείται σύστημα εξ αποστάσεως παρακολούθησης, οι υπεύθυνοι νοσηλείας θα πρέπει να συνεχίζουν να παραμένουν σε επαγρύπνηση, ελέγχοντας περιοδικά τους ασθενείς Ηχητικοί συναγερμοί και ενδείξεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν πιέσετε το ΣΙΓΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ, ΚΑΝΕΝΑΣ συναγερμός δεν θα ηχήσει όσο διαρκεί η περίοδος σίγασης συναγερμών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν ο υπεύθυνος νοσηλείας σιγάσει έναν συναγερμό SPD, πραγματοποιείται επαναφορά του δείκτη που εντοπίζει τα επαναληπτικά μοτίβα αποκορεσμού και σίγαση ΟΛΩΝ των συναγερμών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύστημα παρακολούθησης προορίζεται για χρήση μόνο ως συμπληρωματικό βοήθημα στην αξιολόγηση των ασθενών. Πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα κλινικά σημεία και τα συμπτώματα. Εγχειρίδιο χρήσης 2-15

34 Επισκόπηση προϊόντος Προσοχή: Εάν με κάθε σφυγμό δεν ακούγεται ο τόνος (μπιπ) σφυγμού, η ένταση ήχου σφυγμού έχει απενεργοποιηθεί, το ηχείο παρουσιάζει δυσλειτουργία ή το σήμα έχει αλλοιωθεί. Πραγματοποιήστε επαναφορά της συσκευής στην αρχική κατάσταση. Προσοχή: Εάν ο υπεύθυνος νοσηλείας δεν κατορθώσει να απαλείψει έναν πρωτεύοντα ηχητικό συναγερμό μέσα σε δύο (2) λεπτά, ο ηχητικός συναγερμός αρχίζει να ακούγεται σε συχνότερο διάστημα. Οι ηχητικές ενδείξεις περιλαμβάνουν οξείς τόνους και κοφτούς (μπιπ) τόνους. Οι ηχητικοί συναγερμοί ποικίλουν, ανάλογα με την προτεραιότητα του συναγερμού. Οι υπεύθυνοι νοσηλείας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να σιγάσουν τους συναγερμούς πιέζοντας το ΣΙΓΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ. Για κάθε συνθήκη συναγερμού που συνεχίζει να είναι ενεργή για περισσότερο από δύο (2) λεπτά, το σύστημα παρακολούθησης θα αυξήσει το επίπεδο επείγοντος του σήματος ηχητικού συναγερμού αυξάνοντας τη συχνότητά του. Σημείωση: Οι υπεύθυνοι νοσηλείας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τον ασθενή εξ αποστάσεως. Ανατρέξτε στο Χρήση της διασύνδεσης κλήσης νοσοκόμας, σ Εάν το ίδρυμα επιτρέπει στους υπεύθυνους νοσηλείας να απενεργοποιούν τους ηχητικούς συναγερμούς και να ελαχιστοποιούν ή να απενεργοποιούν τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού, αποφεύγετε να απενεργοποιείτε και τους ηχητικούς και τους οπτικούς συναγερμούς εάν δεν χρησιμοποιείται σύστημα εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Όταν χρησιμοποιείται σύστημα εξ αποστάσεως παρακολούθησης, οι υπεύθυνοι νοσηλείας θα πρέπει να συνεχίζουν να παραμένουν σε επαγρύπνηση, ελέγχοντας περιοδικά τους ασθενείς Εγχειρίδιο χρήσης

35 Αποκλειστικές παράμετροι Πίνακας 2-4. Λειτουργίες ηχητικών ενδείξεων Λειτουργία Υπενθύμιση σίγασης συναγερμού Ήχος σφυγμού Συναγερμός υψηλής προτεραιότητας Συναγερμός μέσης προτεραιότητας Συναγερμός χαμηλής προτεραιότητας Ειδοποίηση SPD Συναγερμός Επιτυχία αυτο-ελέγχου κατά την ενεργοποίηση Περιγραφή Μια ακολουθία τριών τόνων ηχεί κάθε τρία λεπτά περίπου όταν η διάρκεια σίγασης του συναγερμού είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ και η υπενθύμιση σίγασης συναγερμού είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ή όταν η ένταση ήχου του συναγερμού είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Ένας κοφτός ήχος ακούγεται για κάθε σφυγμό που ανιχνεύεται. Η οξύτητα του σήματος ήχου σφυγμού αλλάζει με αύξηση ή μείωση σημείο-προς-σημείο ανάλογα με το επίπεδο κορεσμού. Ένας γρήγορος παλμικός τόνος υψηλής οξύτητας δηλώνει ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΦΥΓΜΟΥ, ΚΡΙΣΙΜΑ ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ή ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Ένας παλμικός τόνος μέσης οξύτητας δηλώνει παραβίαση των ορίων SpO2 ή συχνότητας σφυγμού. Ένας αργός παλμικός τόνος χαμηλής οξύτητας σε διαστήματα των 3,5 δευτερολέπτων δηλώνει ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ή ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. Μια τριάδα συναγερμών που περιλαμβάνει γρήγορο τόνο υψηλής οξύτητας, τόνο μεσαίας οξύτητας και τόνο υψηλής οξύτητας σε διαστήματα των 2,5 δευτερολέπτων δηλώνει συναγερμό Ειδοποίηση SPD. Ένας τόνος διάρκειας ενός δευτερολέπτου δηλώνει εκκίνηση και επιτυχή ολοκλήρωση του αυτο-ελέγχου κατά την ενεργοποίηση. 2.9 Αποκλειστικές παράμετροι Παράμετρος διαχείρισης συναγερμών SatSeconds Το σύστημα παρακολούθησης παρακολουθεί το ποσοστό των σημείων δέσμευσης της αιμοσφαιρίνης που έχουν κορεσθεί με οξυγόνο στο αίμα. Με την κλασσική διαχείριση συναγερμών, τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια συναγερμού ρυθμίζονται ώστε ο συναγερμός να παράγεται σε συγκεκριμένα επίπεδα SpO2. Όταν το επίπεδο SpO2 κυμαίνεται κοντά σε ένα όριο συναγερμού, ο συναγερμός ηχεί κάθε φορά που παραβιάζεται ο ουδός συναγερμού. Η παράμετρος SatSeconds παρακολουθεί τόσο το βαθμό όσο και τη διάρκεια του αποκορεσμού, παρέχοντας έναν δείκτη της σοβαρότητας του αποκορεσμού. Έτσι, η παράμετρος SatSeconds συμβάλλει στο διαχωρισμό των κλινικά σημαντικών συμβάντων από τους ασήμαντους και σύντομους αποκορεσμούς που ενδέχεται να προκαλέσουν συναγερμούς χωρίς σοβαρό λόγο. Ανατρέξτε στο Παράμετρος διαχείρισης συναγερμών SatSeconds, σ. 10-7, για τη θεωρία πίσω από τη λειτουργία της παραμέτρου SatSeconds. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης 2-17

36 Επισκόπηση προϊόντος Όρια παραμέτρου διαχείρισης συναγερμών SatSeconds, σ. 4-23, για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση αυτής της παραμέτρου. Το δίχτυ ασφαλείας SatSeconds Το «δίχτυ ασφαλείας» SatSeconds προορίζεται για ασθενείς με επίπεδα κορεσμού τα οποία πέφτουν συχνά κάτω από το όριο, αλλά δεν παραμένουν κάτω από το όριο για αρκετό χρόνο ώστε να επιτευχθεί η ρύθμιση του χρόνου SatSeconds. Όταν σημειωθούν τρείς ή περισσότερες παραβιάσεις ορίων μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, παράγεται συναγερμός ακόμα κι αν δεν έχει επιτευχθεί η ρύθμιση του χρόνου SatSeconds Παράμετρος Ειδοποίηση OxiMax SPD Η παράμετρος Ειδοποίηση OxiMax SPD (SPD) ανιχνεύει μοτίβα αποκορεσμού σε ενήλικες τα οποία υποδεικνύουν επαναληπτικές μειώσεις της ροής αέρα που εισέρχεται στους πνεύμονες μέσω της άνω αναπνευστικής οδού του ασθενούς. Οι σχετικές μειώσεις στον αερισμό ανά λεπτό του ασθενούς μέσα σε μια χρονική περίοδο ενδέχεται να προκαλέσουν προοδευτική πτώση της κυψελιδικής μερικής πίεσης οξυγόνου, οδηγώντας σε αρτηριακό αποκορεσμό. Εάν αυτές οι μειώσεις του αερισμού είναι επαναλαμβανόμενες, παράγουν ευδιάκριτα μοτίβα στην τάση κορεσμού. Τα μοτίβα επαναλαμβανόμενου αποκορεσμού αναπτύσσονται συνήθως σταδιακά με την πάροδο του χρόνου και η σοβαρότητά τους αυξάνεται. Η ανίχνευση των μοτίβων υποδεικνύει ότι ο ασθενής μπορεί να πάσχει από προοδευτικά σοβαρές μειώσεις στη ροή αέρα που μπορεί να γίνουν πολύ πιο σοβαρές εάν δεν αντιμετωπιστούν. Ανατρέξτε στο Παράμετρος Ειδοποίηση OxiMax SPD, σ , για τη θεωρία πίσω από τη λειτουργία της παραμέτρου Ειδοποίηση OxiMax SPD. Ανατρέξτε στο Όρια παραμέτρου Ειδοποίηση OxiMax SPD, σ. 4-24, για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση αυτής της παραμέτρου Παράμετρος διαχείρισης συναγερμού Pulse Rate Delay Το σύστημα παρακολούθησης παρακολουθεί επίσης τη συχνότητα σφυγμού προσδιορίζοντας τον αριθμό των κυματομορφών πληθυσμογραφίας βάσει μιας μονάδας χρόνου. Με την κλασσική διαχείριση συναγερμών, τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια συναγερμού ρυθμίζονται για παρακολούθηση της συχνότητας σφυγμού. Όταν η συχνότητα σφυγμού κυμαίνεται κοντά σε ένα όριο συναγερμού, κάθε παραβίαση πυροδοτεί συναγερμούς. Η παράμετρος Pulse Rate Delay επιτρέπει μια χρονική περίοδο ουδού παραβίασης πριν ηχήσει ο συναγερμός καθυστέρησης συχνότητας σφυγμού. Έτσι, συμβάλλει 2-18 Εγχειρίδιο χρήσης

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Οδηγίες χρήσης

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Οδηγίες χρήσης Welch Allyn Connex Integrated Wall System Οδηγίες χρήσης 2012 Welch Allyn. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Για την υποστήριξη της προοριζόμενης χρήσης του προϊόντος που περιγράφεται σε αυτή τη δημοσίευση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ελληνικά

Οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Ενδείξεις χρήσης... 1 Αντενδείξεις... 1 Ανεπιθύμητες ενέργειες... 2 Γενικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις... 2 Η συσκευή Astral... 4 Η επιφάνεια εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού ii Εγχειρίδιο χειρισμού Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από Νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasive and noninvasive ventilator User Guide Ελληνικά Respiratory Care Solutions Making quality of care easy A 1 6 5 4 3 2 7 8 9 10 11 12 13 14 B 2 3 4 5 1 1b 1a C 2 9* 1 5 10**

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία σύριγγας Alaris GS. Οδηγίες χρήσης el

Αντλία σύριγγας Alaris GS. Οδηγίες χρήσης el Αντλία σύριγγας laris GS s Οδηγίες χρήσης el Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή...2 Σχετικά με το εγχειρίδιο...2 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης...2 Χαρακτηριστικά της αντλίας σύριγγας laris GS...3 Κουμπιά ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Smart-UPS C Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 1000/1500/2000/3000 VA Rack τοποθέτηση 2U 120/230 Vac su00812a Περιγραφή του προϊόντος Το Smart-UPS C της APC by Schneider Electric,

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχείριση υγρών έγινε ευκολότερη

Η διαχείριση υγρών έγινε ευκολότερη Η διαχείριση υγρών έγινε ευκολότερη LiDCO TM www.lidco.com Έκδοση 1.04 Κατασκευαστής: LiDCO Ltd 16 Orsman Road London N1 5QJ UK Εγχειρίδιο χρήσης LiDCOrapid Λογισµικό V1.04 Η συσκευή αυτή καλύπτεται από

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και λειτουργία

Εγκατάσταση και λειτουργία Εγκατάσταση και λειτουργία Smart-UPS ΤΜ RT Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας SURT1000 SURT2000 220/230/240 Vac Επιδαπέδια/Rack τοποθέτηση 2U su0948a Smart-UPS TM RT Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος 1000/2000

Διαβάστε περισσότερα

Generator G11 (GEN11) Εγχειρίδιο χρήσης

Generator G11 (GEN11) Εγχειρίδιο χρήσης Generator G11 (GEN11) Εγχειρίδιο χρήσης Αυτή η σελίδα αφέθηκε σκόπιμα κενή. Πίνακας περιεχομένων Επισκόπηση 5 Τυπικές επισημάνσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο 5 Κεφάλαιο 1 - Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες Περιεχομενα 1. Επισκόπηση................ 4 2. Περιγραφή της συσκευής.... 19 2.1 Προβλεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ACCUVEIN ΜΟΝΤΕΛΟ AV300 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. Οδηγίες χρήσης

ACCUVEIN ΜΟΝΤΕΛΟ AV300 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. Οδηγίες χρήσης ACCUVEIN ΜΟΝΤΕΛΟ AV300 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Οδηγίες χρήσης Λεπτομερείς πληροφορίες για το χρήστη και προδιαγραφές του συστήματος φλεβικής απεικόνισης AV300, των εξαρτημάτων του και της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 1 Ενδεδειγμένη χρήση, αντενδείξεις και γενικές προφυλάξεις

Κεφάλαιο 1 1 Ενδεδειγμένη χρήση, αντενδείξεις και γενικές προφυλάξεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 Περιεχόμενα Ελληνικά Κεφάλαιο 1 1 Ενδεδειγμένη χρήση, αντενδείξεις και γενικές προφυλάξεις Κεφάλαιο 2 3 Περιγραφή του συμπυκνωτή οξυγόνου Inogen One G3 3 Σημαντικά μέρη του συμπυκνωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882018 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882018 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430 MFL67882018 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 575

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 575 Όμιλος Vodafone Group 2013. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone Group. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται αν

Διαβάστε περισσότερα

Avea Auto-FiO 2 Option (CLiO 2 ) Παράρτημα εγχειριδίου χειρισμού

Avea Auto-FiO 2 Option (CLiO 2 ) Παράρτημα εγχειριδίου χειρισμού Avea Auto-FiO 2 Option (CLiO 2 ) Avea Auto-FiO 2 Option (CLiO 2 ) ii Αναθεώρηση E L2814 112 Avea Auto-FiO 2 Option (CLiO 2 ) Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από Νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στις

Διαβάστε περισσότερα

Ημιαυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής Defibtech DDU-100

Ημιαυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής Defibtech DDU-100 Ημιαυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής Defibtech DDU-100 Εγχειρίδιο Χρήσης Software V2.0 Ειδοποιήσεις Η Defibtech δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα που υπάρχουν στο παρόν ή για τυχαίες ή επακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W. Εγχειρίδιο χρήσης. Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W

Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W. Εγχειρίδιο χρήσης. Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W Εγχειρίδιο χρήσης Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W Ver.1 07/13 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Vodafone Smart III

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Vodafone Smart III Κάποιες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ρωτήστε στα καταστήματα για λεπτομέρειες. Το λογότυπο Facebook αποτελεί εμπορικό σήμα της Facebook, Inc. Tα λογότυπα

Διαβάστε περισσότερα

HeartSine samaritan PAD. με CPR Advisor, model 500P Εγχειρίδιο χρήστη. HeartSine

HeartSine samaritan PAD. με CPR Advisor, model 500P Εγχειρίδιο χρήστη. HeartSine HeartSine samaritan PAD με CPR Advisor, model 500P Εγχειρίδιο χρήστη HeartSine Περιεχόμενα HeartSine samaritan PAD με CPR Advisor, διαμόρφωση του μοντέλου 500P Εισαγωγή Οδηγίες CPR 2005 Το δικό σας HeartSine

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης C850/C850D/L850/L850D

Εγχειρίδιο χρήσης C850/C850D/L850/L850D Εγχειρίδιο χρήσης C850/C850D/L850/L850D Πίνακας περιεχομένων C850/C850D/L850/L850D Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 Κεφάλαιο 3 Πρόλογος Γενικές προφυλάξεις Ξεκινώντας Λίστα ελέγχου εξοπλισμού... 1-1 Ξεκινώντας...

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες.

Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες. Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χρήσης Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες. Υπόδειξη Λεπτομερείς οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα SpiroPerfect - Εγχειρίδιο χρήστη

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα SpiroPerfect - Εγχειρίδιο χρήστη Αντιπρόσωπος τμήματος ρυθμιστικών υποθέσεων Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220

Διαβάστε περισσότερα