ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 1 Μπουμπάρης Αντώνιος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 1 Μπουμπάρης Αντώνιος"

Transcript

1 Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου Οικονομική Επιτροπή Αρ.Πρωτ.: 5253/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Εκ της υπ' αριθ. 6 της συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 82/21 Περίληψη απόφασης I.Καθορισμός ανταποδοτικών τελών έτους 215 Στη Χίο και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 17η Δεκεμβρίου 21 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13: συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή στην οποία προήδρευσε ο κ. Γδύσης Ευστράτιος και ύστερα από πρόσκληση που υπέγραψε ο ίδιος με ημερομηνία που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 & 75 του Ν 3852/1 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 1 Αμύγδαλος Ιάκωβος 2 Βεργίτσης Ανδρέας 3 Γαβαλάς Ιωάννης Συριώδης Σωκράτης 5 Μαρτάκης Νικόλαος 6 Λαμπρινούδης Πολύδωρος 7 Καμπούρης Στυλιανός ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 1 Ποταμούση Παρασκευή ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 1 Μπουμπάρης Αντώνιος Ακολούθως o κ. Γδύσης Ευστράτιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και υπογράφονται. Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις Τέθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης εννέα (9) θέματα, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων αυτής, τα οποία είναι τα εξής : 1ο Ψηφίσεις πιστώσεων. 2ο Παραχώρηση τμήματος οικοπέδου στην θέση "Καρύντα", Δ.Κ. Πυργίου, ΔΕ Μαστιχοχωρίων. 3ο Παρακρατήσεις ΔΕΗ από τα ανταποδοτικά του Δήμου. ο Παραχώρηση ξύλινου προκατασκευασμένου οικίσκου ιδιοκτησίας της Π.Ε. Χίου για την εορταστική περίοδο. 5ο Τροποποιήσεις προϋπολογισμού. 6ο Απόδοση του αρ. 1938/21 Χ.Ε.Π. διμήνου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 21. 7ο Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων για τον περιβάλλοντα χώρο των περιπτέρων. 8ο Ενέργειες για ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων Δ' Τμήματος Περιφερειακού δρόμου. 9ο Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού " Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δ. Χίου για τις χρήσεις οικ. ετών 213 και 21".

2 Ο κ. Πολύδωρος Λαμπρινούδης αποχώρησε κατά την συζήτηση του 11ου θέματος "Μερική άρση διατάκτη". Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα I.Καθορισμός ανταποδοτικών τελών έτους 215 Εισήγηση, ( ) της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Εσόδων: << Στο παρόν στα παραθέτουμε το νομοθετικό πλαίσιο καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Νομοθετικό πλαίσιο: Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του ΒΔ 2-9/1-58 (ΦΕΚ Α 171)και του άρθ. του ν. 18/8 (ΦΕΚ Α 26), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 7) όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 29/76(ΦΕΚ Α 235)και του άρθ.5 του ν. 18/8 και όπως αυτές ισχύουν. Τα χαρακτηριστικά του τέλους έχουν ως εξής: Το ύψος του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας (ΣτΕ 981/92, 263/86) και να προσδιορίζεται αντικειμενικά με κριτήριο το βαθμό χρήσεως της υπηρεσίας από κάθε κατηγορία υπόχρεων (ΣτΕ 97/86). Οι νέοι δήμοι που συστάθηκαν από 1/1/211 με το Ν. 3852/1 μπορούν να επιβάλουν ανταποδοτικά τέλη διαφοροποιούμενα ανά δημοτικό διαμέρισμα, ανάλογα με το λειτουργικό κόστος παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους των διαμερισμάτων (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 73/ ). Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ αρχήν μόνο για τη χρηματοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του δήμου (Εγκ. Υπ. Εσωτ / ), ενώ, αντίστροφα όλες οι δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος (άρθρο 17 Ν 18/8). Ο φορολογικός συντελεστής κατά κατηγορία υπόχρεων, ρυθμίζεται με τυπική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία δεν υπερβαίνει τα ακραία όρια της εξουσίας που παρέχει σε αυτά ο νόμος και δεν θεσπίζει αδικαιολόγητες ρυθμίσεις που αντιβαίνουν στο κοινό περί δικαίου αίσθημα (Εγκύκλιοι Υπ. Εσωτ. 7715/ και 17781/ ). Το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους κατοίκους του δήμου (ΣτΕ 97/86 ΝοΒ 1989 σελ. 161, ΣτΕ /1985 ΝοΒ 1988 σελ.197, Τρ,Πρ.Πειρ 7/91 ΔιΔικ 1992 σελ. 58). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν 335/25 (αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν 253/97) ορίζεται ότι ακίνητα (στεγασμένοι ή μη χώροι) που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται, απαλλάσσονται (υποχρεωτικά) των δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται στο δήμο υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου του και σχετική βεβαίωση της ΔΕΗ (Εγκ. ΥΠΕΣΔΑ 35692/1-7-25). Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί και αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής. Υπόχρεος για την καταβολή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού είναι ο καταναλωτής του ηλεκτρικού ρεύματος (άρθρα παρ. 1 Ν 25/75 και 3 παρ. 1β Ν 3979/211). Αν ο καταναλωτής είναι πρόσωπο διαφορετικό εκείνου που χρησιμοποιεί πράγματι το ακίνητο, το τέλος βαρύνει τον φερόμενο ως καταναλωτή, εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας η μεταβολή στο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ακίνητο (ΣτΕ 123/99 ΔιΔικ 21 σελ. 165, ΣτΕ 122/99 ΔιΔικ 22 σελ. 11, ΣτΕ 329/1997 ΔιΔικ 2 σελ. 66, ΣτΕ

3 331/95 ΔιΔικ 1998 σελ. 229). Αν ο υπόχρεος αρνηθεί να καταβάλει το τέλος ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και δεν το επαναχορηγεί μέχρι να καταβληθεί το οφειλόμενο τέλος. Εφόσον δεν ζητηθεί η επανασύνδεση του ρεύματος μέσα σε τρεις μήνες από τη διακοπή του,ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας διαγράφει τον καταναλωτή και γνωστοποιεί στο δήμο τα στοιχεία του υπόχρεου και το οφειλόμενο ποσό, για να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί από τον ίδιο (άρθρο 6 εδάφιο α Ν 25/75, άρθρο 3 παρ. 1β Ν 3979/211). Η κάλυψη των δαπανών των παραπάνω υπηρεσιών από το τέλος είναι υποχρεωτική (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 3958/1-1989). Αυτό ορίζεται ρητά και στο άρθρο 17 του Ν 18/8, σύμφωνα με το οποίο το τέλος καθαριότητας πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες γενικά τις δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας (αποδοχές, εξοπλισμός, συντήρηση και επισκευές κ.λ.π.). Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, η παράλειψη του συμβουλίου να καθορίσει το τέλος στο κατάλληλο ύψος, συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών του την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12 και 17 του Ν.363/26 και των άρθρων 233 και 237 αντίστοιχα του Ν. 3852/21. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έχει κανονιστικό χαρακτήρα (ΣτΕ 667/87) και δημοσιεύεται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο (άρθρα 2 και 1 Ν 3861/21, ΦΕΚ 112/Α). Λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν25/75 και κοινοποιείται στον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την 3 η Νοεμβρίου και αρχίζει να εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Οι προθεσμίες αυτές είναι ενδεικτικές και η τυχόν υπέρβασή τους για εύλογο χρονικό διάστημα, δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 771/87 ΕΤΑ 1988 σελ. 6, Τρ_ΠρΠειρ 7/91 ΔιΔικ 1992 σελ. 58, Εγκ. ΥΠΕΣΔΑ 65/3-1-27). Καθορίζει τους συντελεστές του τέλους σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά βάση ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα. "εν είναι απαραίτητο ωστόσο να ισοσκελίζονται απόλυτα τα έσοδα με τα έξοδα, αλλά αρκεί να υπάρχει μεταξύ τους μια κατά προσέγγιση αναλογική σχέση, η οποία αναγκαστικά υπόκειται και σε διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή μη των προβλέψεων (ΣτΕ 981/92 ΔιΔικ 1993 σελ. 182, ΣτΕ 2623/85). Εάν τα εισπραχθέντα σε κάποιο έτος τέλη είναι λιγότερα από τα προϋπολογισθέντα, τα έξοδα που λόγω της υστέρησης των εσόδων δεν πραγματοποιήθηκαν, μπορούν να ληφθούν ξανά υπ όψη για τον καθορισμό του συντελεστή του επόμενου έτους. Εάν όμως τα εισπραχθέντα έσοδα είναι υψηλότερα των προϋπολογισθέντων, το ποσό που τυχόν πλεονάζει στο τέλος της χρήσης, αποτελεί στοιχείο προσδιορισμού μειωμένου συντελεστή για το επόμενο έτος, αφού ορισμένα από τα έξοδα του έτους αυτού θα καλυφθούν από το πλεόνασμα (Εγκ. Υπ. Εσωτ / ). Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να είναι και αιτιολογημένη, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της αναλογικότητας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ εσόδων και εξόδων (ΣτΕ 981/92, 2623-/85, 385/85, 97/86). Αυτό σημαίνει ότι από το κείμενο της απόφασης ή από τα στοιχεία που τη συνοδεύουν θα προκύπτουν τα εξής: το εμβαδόν των ακινήτων επί των οποίων υπολογίζεται ο οικείος συντελεστής, κατά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, καταστήματα κ.λ.π.), να είναι υπολογιζόμενο με επίκαιρα και ακριβή στοιχεία (ΣτΕ 6/21). οι δαπάνες αναλυτικά που απαιτούνται για την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 12 του Ν 1828/89 και 17 του Ν 18/8. Οι δαπάνες που λαμβάνονται υπ όψη για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους, είναι σύμφωνα με την (Εγκ. Υπ. Εσωτ / ) οι εξής: 1. Όλες οι δαπάνες που καταχωρούνται στους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, οι οποίοι αφορούν στις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (ΚΑ 2). 2. Οι δαπάνες που εγγράφονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, κατά το μέρος που αναλογεί στις δύο ανωτέρω υπηρεσίες. 3. Ποσοστό των υποχρεωτικών εισφορών που υπολογίζονται επί του συνόλου των τακτικών εσόδων, όπως είναι η εισφορά στο ΤΑΔΚΥ. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 69/28, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό (Εγκ.

4 Υπ. Εσωτ. 2375/15--28), η διάθεση μέρους των ανταποδοτικών εσόδων για την κάλυψη άλλων υποχρεωτικών και λειτουργικών δαπανών δεν είναι νόμιμη. Κριτήριο για την επιβολή του τέλους αποτελεί το εμβαδό των ακινήτων. Δηλαδή, ο συντελεστής ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο σε ευρώ, ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας στεγασμένου ή μη στεγασμένου χώρου (άρθρο 1 παρ. 1 Ν 25/75). Το ετήσιο ποσό που οφείλει κάθε υπόχρεος καθορίζεται ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και αποτελεί το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των τετραγωνικών μέτρων επί τον ανάλογο συντελεστή (άρθρο 1 παρ. 1 Ν 25/75). Ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να διακρίνει τους υπόχρεους σε επτά (7) - κατ ανώτατο όριο- κατηγορίες και να καθορίσει για κάθε κατηγορία χρήσης διαφορετικό συντελεστή. (άρθρο 1 παρ. Ν 25/75, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. του άρθρου 1 του Ν 29/76). Ανεξαρτήτως αριθμού κατηγοριών, η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερη του πενταπλασίου (άρθρο 7 παρ. Ν 237/95). Ο περιορισμός αυτός καταλαμβάνει όλους τους συντελεστές και όχι μόνο αυτούς που αφορούν το ίδιο είδος ακινήτων. Δηλαδή, ο πρώτος (ανώτατος) συντελεστής που ορίζεται για τους στεγασμένους χώρους άλλης χρήσης, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το πενταπλάσιο του τελευταίου (κατώτατου) συντελεστή, που ορίζεται για τους στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες (ΣτΕ 3621/99 ΝοΒ 21 σελ. 729). Η διαφοροποίηση του συντελεστή κατά κατηγορίες υπόχρεων πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στην έκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας όπως στη συχνότητα διέλευσης των απορριμματοφόρων από κάθε περιοχή, στον όγκο των παραγόμενων από κάθε είδος ακινήτου απορριμμάτων κ.λ.π. και όχι σε άλλου είδους κριτήρια, όπως είναι π.χ. η οικονομική κατάσταση του υπόχρεου ή ο όροφος του διαμερίσματος (Εγκύκλιοι Υπ. Εσωτ. 16/ και 7539/ ). Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ισχύοντος ΚΚ (Ν 363/6) είναι δυνατή, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, η μείωση των δημοτικών φόρων ή τελών σε ποσοστό μέχρι 5% ή και η απαλλαγή από αυτούς για τους άπορους, τα άτομα με αναπηρίες και τους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του συμβουλίου της δημοτικής ενότητας (άρθρα 83 παρ. και 8 παρ. 3 Ν 3852/21). Το τέλος μπορεί να επιβάλλεται και σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, εφόσον ο δήμος παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας και στις περιοχές αυτές (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 7715/ ). Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πρέπει αφ ενός μεν να προβλέπει ρητά την επιβολή του τέλους στα ακίνητα εκτός σχεδίου, αφ ετέρου δε να διαπιστώνει την ανάγκη επέκτασης της υπηρεσίας καθαριότητας στην εκτός σχεδίου περιοχή. Με την περίπτωση ζ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/1 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για την επιβολή τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ή την αναπροσαρμογή των συντελεστών αυτού προηγείται η εισήγηση της οικονομικής επιτροπής. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης συντελεστών και εσόδων του Δήμου Χίου με στοιχεία έως 17/11/21 Σύμφωνα με την ΑΔΣ 556/213 περί καθορισμό των ανταποδοτικών τελών για το έτος 21 διαπιστώθηκε ότι η υπηρεσία καθαριότητας λειτουργεί ελλειμματικά δηλαδή δεν επαρκούν τα έσοδα να καλύψουν τα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και δεν υλοποιήθηκαν διορθωτικές ενέργειες. Επισημαίνεται ότι ο προσδιορισμός των επιφανειών επί των οποίων προϋπολογίζονται τα ανταποδοτικά τέλη, έχει προκύψει από στοιχεία της ΔΕΗ τα οποία μας αποστέλλονται ηλεκτρονικά κατ έτος( το 21 στις 15 Σεπτεμβρίου). Κατά την επεξεργασία και τον έλεγχο των στοιχείων που λάβαμε από την ΔΕΗ το 213 είχαμε διαπιστώσει ότι πολλές παροχές έχουν μηδενικά τετραγωνικά για τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και για ΤΑΠ και συνεπώς μηδενική χρέωση. Ένας

5 σημαντικός αριθμός δημοτών δεν πλήρωναν τα τέλη με συνέπεια να καταστρατηγείται η ίση μεταχείριση των δημοτών. Η ορθή απεικόνιση των παροχών έχει επιτευχτεί με διορθωτικές κινήσεις του τμήματος σε ένα μεγάλο ποσοστό. Σας παραθέτουμε το σύνολο των ενεργών τετραγωνικών και τα έσοδα ανά δημοτική ενότητα. Α. ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΔΤ/ Τ. Μ. ΠΟΣΟ ΔΦ/ Τ.Μ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΜΑΝΗΣ , , ΑΓ. ΜΗΝΑ ΘΥΜΙΑΝΑ , ,12 ΑΓ. ΜΗΝΑ ΝΕΧΩΡΙ , ,92 ΙΩΝΙΑΣ , ,98 ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ , ,8 ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (ΧΩΡΙΑ) , ,12 ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ , ,5 ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ , ,12 ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΥΚΙΑΔΑ ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑ , ,2 ΜΑΣΤ/ΡΙΩΝ , ,8 ΧΙΟΥ , ,18 ΣΥΝΟΛΟ , ,6 ΚΑΙ Β. ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΔΤ/ΤΕΤΡ. ΠΟΣΟ ΔΦ/ΤΕΤΡΑΓ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΜΑΝΗΣ , ,5

6 ΑΓ. ΜΗΝΑ ΘΥΜΙΑΝΑ , ,8 ΑΓ. ΜΗΝΑ ΝΕΧΩΡΙ , ,1 ΙΩΝΙΑΣ , ,32 ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ , ,8 ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ(ΧΩΡΙΑ) , , ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ , ,2 ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ , ,3 ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΥΚΙΑΔΑ ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑ , ,9 ΜΑΣΤ/ΡΙΩΝ , ,18 ΧΙΟΥ , ,82 ΣΥΝΟΛΟ , ,26 Το συνολικό πόσο των προϋπολογιζόμενων εισπραττόμενων εσόδων που υπολογίστηκε σύμφωνα με τους συντελεστές που έχει η ΔΕΗ ανά ΔΕ ανέρχεται σε , Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία έτους 213 τα πραγματικά εισπραττόμενα από ΔΤ/ΔΦ ανήλθαν στο ποσό των.73.83,71. Κατά το τρέχον έτος έχουμε εισπράξει μέχρι τον 15/11/ 21 ποσό ,29 (αφορά Νοέμβριο- Δεκέμβριο 213 με μέρος λογιστικών τακτοποιήσεων και από Ιανουάριο έως Αύγουστο 21 με λογιστικές τακτοποιήσεις μέχρι τον Μάιο 21) συνεπώς και αναλογικά μέχρι το τέλος του έτους περίπου 3.86., στον ΚΑ και στον ΚΑ ποσό 667., Άρα συνολικό εκτιμώμενο έσοδο για το έτος 21 ποσό.73., Η εκτίμηση του ποσού προκύπτει από την κατάρτισης προϋπολογισμού 215. Η απόκλιση αυτή των προϋπολογισθέντων ποσό από τα στοιχεία σε σχέση με το εκτιμώμενο ποσό απόδοσης εντός του 21 περίπου 7., οφείλεται ενδεχομένως από εκδοθέντες αλλά μη εισπραχθέντες στη ΔΕΗ λογαριασμούς, από διακοπή της ηλεκτροδότησης στις παραθεριστικές κατοικίες ως γενικότερη απόρροια της δεινής οικονομικής συγκυρίας που βιώνει η χώρα μας. Στην συνέχεια σας παραθέτουμε τους επιβαλλομένους συντελεστές ανά πρώην Δήμο. Διαπιστώσαμε ότι οι συντελεστές που χρεώνει η ΔΕΗ σε σχέση με αυτούς που προκύπτουν από τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που έχουμε στην υπηρεσία υπάρχει διαφοροποίηση σε κάποιους πρώην Δήμους. Το πρόβλημα παραμένει και το έχουμε επισημάνει αρμοδίως με το 22379/ και 29381/ έγγραφο μας και προς την ΔΕΔΔΗΕ με τα 6616/13, 6566 /13, 3353/1, και το 22379/1, 29381/1. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι συντελεστές ανά ΔΕ και ανά χρήση.

7 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΔΕΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠ. ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠ. ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΦ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΑΜΑΝΗΣ,98 1,2 1,13 1,18,6 ΑΓ. ΜΗΝΑ ΘΥΜΙΑΝΑ,93,98 1,59 1,7,6 ΑΓ. ΜΗΝΑ ΝΕΧΩΡΙ,66,69 1, 1,5,6 ΙΩΝΙΑΣ 1,59 1,59 2,12 2,12,6 ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 1,3 1,3 1,95 1,95, ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ(ΧΩΡΙΑ) 1,8 1,3 1,95 1,, ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ,96,96 1,12 1,12,6 ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 1,83 1,83 3,39 3,39,6 ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΥΚΙΑΔΑ ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑ,96,96 1,81 1,81 ΜΑΣΤ/ΡΙΩΝ 1,5 1,5 1,9 1,9,6 ΧΙΟΥ 1,57 1,57 3,17 3,17,6,6 Μετά το μεταβατικό στάδιο και την ουσιαστική εφαρμογή του Ν. 3852/21 η οποία μεταρρύθμισε ριζικά τη δομή και τη λειτουργία των ΟΤΑ, την συνεπαγόμενη απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας και καταγραφής των απαιτούμενων δεδομένων για το κόστος των παρεχομένων ανταποδοτικών υπηρεσιών, και έπειτα από την ευρεία διαφοροποίηση που αναδείχθηκε με τον Καλλικράτη ανάμεσα στους συντελεστές των διαφόρων περιοχών, απαιτείται η ορθολογικοποίηση στων συντελεστών των ανταποδοτικών. Η κατώτερη τιμή χρέωσης οικιακής χρήσης είναι,66 /τ.μ στο Νεχώρι έναντι 1,83 /τ.μ στην Ομηρούπολη. Εκτιμούμε ότι η συσχέτιση του απολύτου κόστους ανά ΔΕ με το προσφερόμενο όφελος της παρεχόμενης υπηρεσία είναι δύσκολο να αποτιμηθεί ποσοτικά και να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα λόγω μη ύπαρξης αντικειμενικών κριτηρίων. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 516/13 στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας θα πρέπει να υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων και δαπανών και όχι απαραίτητα απόλυτη ταύτισή τους. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας και όχι η αναγκαιότητα ή μη αύξησης των τελών. Σύμφωνα με την 73/ εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣ αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Τέλος επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας, οι συντελεστές των τελών είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, ανάλογα ιδίως με την έκταση και τη συχνότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας και άρα το κόστος που συνεπάγεται η παροχή της.» Σύμφωνα με την ΚΥΑ περί οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους ο τρόπος προϋπολογισμός των εσόδων προκύπτει από τον «μαθηματικό» τύπο που λαμβάνει υπόψιν το συνολικό άθροισμα των εισπραχθέντων κατά την περίοδο Ιαν.-Ιούνιος 21 και για την περίοδο Ιαν.-Ιούνιος 213 προσθέτοντας την απόλυτη διαφορά. Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 21, η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον Π/Υ 215 δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω με ανάλογη αναμόρφωσή του. Στη σχετική απόφαση αναμόρφωσης πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι πληρούται ο προαναφερόμενος όρος και κατά τον έλεγχο αυτής, η αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, αρχή υποχρεούται να προβεί σε διασταύρωση των στοιχείων αυτών από τη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του συνολικού αθροίσματος των προϋπολογισθέντων εσόδων. Συνεπώς τα έσοδα που θα εγγραφούν

8 στον προϋπολογισμό του 215 δεν μπορούν να παρεκκλίνουν αυτής της διαδικασίας και είναι ως εξής: ΕΣΟΔΑ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ.21 ΠΡΟΥΠ. 215 Ο Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , 3.86., Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού από ΔΕΗ 79., 667., ΣΥΝΟΛΟ.587.,.73., Το ποσό αυτό εντάχθηκε στον προϋπολογισμό έτους 215. Το σύνολο των προϋπολογισθέντων εξόδων έτους 215 στην υπηρεσία 2 με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ως πρόταση από τα συναρμόδια τμήματα χωρίς τις μειώσεις από τον κ. Αντιδήμαρχο και απεικονίζονται στον προϋπολογισμό έτους 215 διαμορφώθηκαν ως εξής: ΕΞΟΔΑ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΡΟΥΠ. 215 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1.32., Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5., Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 155., 61.1 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 385., εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων. 165., εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων. 6., εισφορές ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπαλλήλων. 6., 651. εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων. 35., εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ Επικουρικό μονίμων 2., εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου. 6., 65.1 εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων. 13., Προμ. ειδών ατομ προστασίας 2., ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Α ΑΠΌ ΤΜ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(9 ΟΔΗΓΟΙ, 3 ΟΔΟΚΑΘ. ΚΑΙ 3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ) ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Α ΑΠΌ ΤΜ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(9 ΟΔΗΓΟΙ, 3 ΟΔΟΚΑΘ. ΚΑΙ 3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΑΛΑ)

9 663.2 Λοιπές παροχές σε είδος 27., Αλλαγή στοιχείων αδειών κυκλοφορίας μηχανημάτων 1.5, Αλλαγή στοιχείων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων και μοτοσικλετών του Δήμου 5., Παράβολα ΚΤΕΟ για τα οχήματα και τις μοτοσικλέτες του Δήμου 8., Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 85., Μίσθωση εξοπλισμού ανοικτών απορριμματοκιβωτιων 3., Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 2., Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2., Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 25., Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1., Φωτισμός και κίνηση 6., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α ΒΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 213 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν /211) 11., ΣΥΜΒΑΣΗ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1., Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 5., Πληρ παραβόλων έκδ νέων αδειών κυκλ οχημ μηχαν 2., 61.8 Αποκ. Ογκωδών αντικειμένων κ απόρριψη 1., Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.5, χημικού υλικού 1., λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 3., καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ 29., 66.1 καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 35., Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1., Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 65., ελαστικών μεταφορικών μέσων 3., Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 19.,

10 ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 5., Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού., Υλικά φαρμακείου., αναλώσιμων συνεργείου Δ. Χίου 2., Εισφορά του Δ. Χίου στη Δι.Α.Νο.Χ Α.Ε , προμήθεια κάδων 8., προμήθεια χορτοκοπτικών 3., Αγορά απορριμ 3., υπερκατασκευών 5., και τοποθέτησης ΑΒS σε οχήματα 25.6, εξοπλισμού κοιν χώρων., Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού. 25., Μισθοδοσία ηλεκτρολόγων Δήμου 68., 3/κρατησεις κρατήσεις ηλεκτρολόγων Δήμου 5., Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 11., Πληρωμή παραβόλων έκδοσης νέων αδειών κυκλοφορίας του Δήμου 2., Πιστοποίηση ανυψ μηχανημάτων (Δ/νση Καθαριοτ) 7., Α ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣ Α ΒΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 213 ΠΡΟΥΠΟΛ. ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΩΓΗ Α ΒΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Οφειλές ΠΟΕ ΔΕΗ., , 5 Α ΒΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Με δεδομένο τα προαναφερόμενα έξοδα που προϋπολογιστικά είναι ποσό ,5 και τα διαμορφωθέντα έσοδα που είναι ποσό.73., η αρνητική διαφορά είναι ,5. Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών απαιτεί αντικειμενικό κριτήριο κατά την προσταγή της κείμενης νομοθεσίας ανά δημοτική ενότητα. Κριτήριο που να μπορεί να επιφέρει αφενός την εξισορρόπηση των συντελεστών και αφετέρου την άρση της μη ίσης μεταχείρισης των επωφελούμενων πολιτών. Σας ενημερώνουμε επίσης οι Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου που παρέχει ειδική τιμολόγηση σε ευπαθείς ομάδες είναι οι /12 και 88/12. Συνεπώς σύμφωνα με την περίπτωση ζ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/1 που ορίζει ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών όπως μεριμνήσετε έντος των χρονικών ορίων που η κείμενη προαναφερθείσα νομοθεσία προβλέπει όπως η οικονομική επιτροπή επιληφθεί του θέματος.>>

11 Πρακτικό ( )της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ. Χίου <<ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της από 8/12/21 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χίου. ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για καθορισμό ανταποδοτικών τελών και επιβολή προστίμων σε παραβάτες αδειών λειτουργίας και μουσικής. Στη Χίο, σήμερα 8 Δεκεμβρίου 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.3 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χίου συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Χίου, ύστερα από την από 5/12/21 πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου Χίου, κ. Εμμανουήλ Βουρνού, που κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (7 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γδύσης Ευστράτιος 2. Καράλης Δημήτριος 3. Μπελέγρης Δημήτριος. Φαφαλιός Ματθαίος 5. Βεργίτσης Ανδρέας 6. Ποταμούση Παρασκευή 7. Παπαδόπουλος Γεώργιος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αγγελική Παχουνδάκη. Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. Εμμανουήλ Βουρνούς, Δήμαρχος Χίου. Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής εισήγηση της Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και τα πρόστιμα σε παραβάτες αδειών λειτουργίας και μουσικής. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γδύσης ενημέρωσε για τις τροποποιήσεις που προτείνονται και έχουν ως εξής: " Τέλη καθαριότητας - συντελεστής 1,57?/τ.μ. για ολόκληρο τον Δήμο Χίου εκτός Δ.Ε. Αμανής " Τέλη καθαριότητας Δ.Ε. Αμανής - συντελεστής 1,1?/τ.μ. " Τέλη καθαριότητας για επαγγελματική χρέωση: 3,17?/τ.μ. για Δ.Ε. Χίου " Τέλη καθαριότητας για επαγγελματική χρέωση: 2,5?/τ.μ. για Δ.Ε. Αγίου Μηνά, Δημοτικές Κοινότητες Βροντάδου και Καρδαμύλων, Τοπικές Κοινότητες Λαγκάδας, Λιθίου, Καταρράκτη, Καλαμωτής, Πυργίου: 2,5 ευρώ/τ.μ. " Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Χίου για επαγγελματική χρέωση ίσον με την χρέωση για κατοικία. " Τέλη Δημοτικού Φωτισμού:,7 ευρώ / τ.μ. για ολόκληρο το Δήμο Χίου " Μείωση 5 % των Τελών καθαριότητας και φωτισμού για τις ευπαθείς ομάδες: ΑμΕΑ, Πολύτεκνοι, Άποροι, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 363/26. Σημειώνεται ότι η μείωση του 5 % θα εφαρμόζεται με την υποβολή αίτηση των ενδιαφερομένων στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χίου, όπου θα προσκομίζουν αποκλειστικά και μόνο: - Βεβαίωση αναπηρίας ποσοστού άνω του 67 % για τον χαρακτηρισμό των ΑμΕΑ. - Βεβαίωση του Συλλόγου Πολυτέκνων για τον χαρακτηρισμό του Πολυτέκνου. - Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου. - Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο δικαιούχος δεν είναι ο ίδιος υπόχρεος κάτοχος μετρητή ΔΕΗ για την οικία που διαμένει, θα προσκομίζεται από τον ίδιο ή / και τον κάτοχο της παροχής και θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση για την κατοικία διαμονής του. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να προτείνει τα προαναφερθέντα στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβουλίου για την λήψη απόφασης.>> Υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τέθηκε και πίνακες απολογιστικών στοιχείων που αφορούν τα ανταποδοτικά τέλη. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 213 ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & 88.5, , , , , , ,35

12 ηλεκτοφωτισμο ύ από ΔΕΗ ΤΑΚΤΙΚΑ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (ΑΡ. 25 Ν.1828/89).21.5, , , -3.69, , , , , , , , 19 62, , ,3 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ Τακτικές αποδοχές μονίμων 611. υπαλλήλων 1 Υπηρ.Καθ/τας Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων εισφορές ΤΥΔΚΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩ ΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΑΥ 1.., -76., ,, 2 5., 92.7, , -9., 161 ΤΙΜΟΛΟ ΓΙΑ , 28, ,8, ,8, ,3 9, ΜΚ , , , ,3 9 ΕΝΤΑΛΘ ΕΝΤΑ , , , ,3 9 ΠΛΗΡΩΘ ΕΝΤΑ ΑΔΙΑΘ ΕΤΑ , 28 85, , ,8 3835, 16 58, ,3 9 1,61 εισφορές ΙΚΑ 5.,, 5.58,3,.58,3.58,3.58,3 51,7 εισφορές ΤΕΑΔΥ 5.,, 5.771,69,.771,69.771,69.771,69 228,31 εισφορές ΤΣΜΕΔΕ.378,8, 378,8.211,58,.211,58.211,58.211,58 167,22 εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ Επικουρικό 111,8 5, 161,8 113,38, 113,38 113,38 113,38 8,1 εισφορές ΙΚΑ 65.,, ,67, 8.87, , , , 33 εισφορές ΙΚΑ 1., , , ,7, , , ,7 2529, 6 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 1, 2., 2, 1.,,,, 2 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού , , , προ 5, 29556, ,35 5, , ,35 2 Παράβολα ΚΤΕΟ για τα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες 8.,, 8 2., 2.,, 2., 2., 6 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλα ανοιχτών απορριμματοκιβ ωτίων έτους , , , , , 2, , , 2 336,1 3.8,8, 3.8,8 3.8,8,2 213, 3.85, ,8 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 2., 1., 3, 1.73,,,, 3 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Αποκατάσταση υποβαθμισμένη ς περιοχ πλ 28.,, 28, ,,,, 28 ΧΑΔΑ Βολισσο, 1., , ,2, 9.999, ,2,8 Συντήρηση και επισκευή 7., ,8 38, μεταφορικών 6., ,32 5, 1.155, ,32 68

13 μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντηρηση και επισκευή φωτεινών 5., -32., , ,3, 1.52,3 1.52,3 797,7 σηματοδοτών 5.,, 5.999,6.999,6,.999,6.999,6, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η , , , ,1 3231, φωταέριο) για, 151., 151 1, 9 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων κ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 17., -8., , ,2 5, 32.62, , , αυτοκινήτων 1.,, 1 568, 568,, 568, 568, 32 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 7., 2., 9 7.7, 7.7,, 7.7, 7.7, 13 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 5.,, 5 2.7,15 2.7,15, 2.7,15 2.7, ,8 5 Πληρ παραβόλων έκδ νέων αδειών κυκλ οχημ μηχαν, 13., ,,, 1.5, 1.5, 25 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτι κά., -2.5, ,3 1.99,3, 1.99,3 1.99,3,7 Μεταφορά οχημάτων στην Αθήνα, 1.5, , 1.5,, 1.5, 1.5, Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων &απόρριψη τους ΤΑΚΤ, 5., 5,.988,,,, 5 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπα 1.,, 1 53, 53,, 53, 53, 65,56 λοιπών ειδών υγιεινής και 25., 2.97,9 καθαριότητας, 25,,,, 25 καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεω Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ελαστικων μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ελαστικών λοιπών , 9, , , , 2-23., 92127, , , 32, , , ,7 3, , , ,11 662, 6 15., -5., , ,, 6.52,9 6.52,9 397,1 18., -17., ,1 3., 23., ,16 2., 25.2, , , 5, 99.88, , ,7 3, , , ,6 7, 21.98, , , , 8 211, 36 μηχανημάτων 5.,, 5, 572,2,,, 5 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισ.,, 3.897, ,6, 3.897, ,6 12,

14 7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ κάδων υπερκατασκευώ ν απορριμματοφό ρου τύπου πρέσσας και τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης 17.5, -2.5, ,2 96.,, , 68., 8., , 1.987,2, 1.987, ,2 12, ,, 89.79, 89.79, ,, 15.1, 15.1, 286 ρίψ 6.,, 6, 5.97,,,, 6 Επέκταση Δημοτικού 27.37, 2625,5 Φωτισμού., 3., ,2 2, 27.37, ,2 8 Σύνδεση των κάδων συμπ. Με το δίκτυο ΔΕΗ, 1.65, , 1.65,, 1.65, 1.65, Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Χίου Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ - ΔΑΕΧ) από Εισφορά του Δ. Χίου στη Δι.Α.Νο.Χ ΧΕΠ 21/213 ΣΥΝΟΛΟ 3 11.,, , ,1 5., 3., 131., , , , , , ,3 9 3., , , ,6, 93.92, ,6 1.61, , , , ,3 9 3., , ,3 9 3., , , , , ,17 ΕΞΟΔΑ ,72 ΕΣΟΔΑ.73.83,71 ΔΙΑΦΟΡΑ ,1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 21 ΜΕΧΡΙ 9/12/ ΤΑΚΤΙΚΑ Τέλος καθαριότητα ς και φωτισμού (ΑΡ. 25 Ν.1828/89) , , ΤΑΚΤΙΚΑ 79., 79., Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτοφωτισμού.587.,.587., από ΔΕΗ , , , 1 558, , , , , , , , ,35 ΚΑ ΑΙΤΙΟΛ ΕΚΡΙΘ ΑΝΑΜ ΔΙΑΜ ΑΑΥ ΤΙΜΟΟΛ ΕΝΤΑΛΘ ΠΛΗΡΩΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Σ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ. ΣΜΟΥ Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 1.38., , , , , Υπηρ.Καθ/τας -68., Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 15., -1.5, , 16.6,38 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 5., 92.5, , , , , , ,7 6 ΑΔΙΑΘ ΠΙΣΤΩΣ Η 22893, , ,1 6

15 εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων. 17.2, -12., , ,36 εισφορές ΙΚΑ μονίμων , , ,6 υπαλλήλων..6,, 6.6,.5,25.5,25.1, 99,75 εισφορές ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπαλλήλων..6,, 6.6,.2,7.2, ,5 355,3 εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων..6, 3., , , , ,11 33,39 εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ Επικουρικό μονίμω 1.,, 1 1., 8,27 8,27 75,93 919,73 εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου 6., -2.,., 3.636,3.8, , ,12 εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων. 15., 2., , ,55 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού , , , 5 προ ,55, 29556, ,55, 2.889, ,1 8667,1 Αλλαγή στοιχ αδειών κυκλοφορίας οχημάτων 5., -2., 3 1.,, 1., 1., 2 Παράβολα ΚΤΕΟ για τα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες 8.,, 8 8.,, 1.5, 1.5, 65 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλα 572., 28., ,, Μίσθωση εξοπλισμού ανοικτών απορριμματοκιβ , , , 5 ωτιων ΣΑ 1., -., 6 6.,, 5.991, ,15 8,85 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 2.,, 2 2.,,,, 2 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2., -1.5, ,,,, 225 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 25., -1.5, ,, , ,95 791,5 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.,, 1 1.,, 721,35 721, ,65 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) 85.,, ,, , ,89 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων 12., , , ,1, , , , , 3 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.,, 1 1.,,,, 1 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 5., -2.32, , ,15, 2.7,15 2.7,15 25 Πληρ παραβόλων έκδ νέων αδειών κυκλ οχημ μηχαν 2.,, 2 2.,, 2., 2., Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και, 3., 3 3.,, 2.987, 2.987, 13

16 απόρριψη τους- Τ Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Χίου, 15.2, ,,,, 152 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπα 1.5,, , 555,35 95,65 63,8 59,35 Δημ φακέλ για έκδοσ αδειών κυκλ οχημ και μηχανημάτ, 1.5, ,,,, 15 λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 29.12,, ,,,, 2912 καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ 252., ,96 καυσίμων και λιπαντικών για 33675, ,96, , , , 79 λοιπές αν 33.6, , , ,27, , ,76 219,51 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσε 1., -5., 5 5.,, 1.375, ,93 362,7 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 65., , , ,39, , ,16 ελαστικων μεταφορικών 22957,2 3 μέσων 3.,, 3 3.,, 21.86, ,6 8139,9 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 19.,, ,, 6.82,8 6.82, ,2 ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 5.,, 5 5.,, 693,1 693,1 36,99 Υλικά φαρμακείου., -3., 1 97,, 925,37 925,37 7,63 αναλώσιμων συνεργείου Δ. Χίου 2., 2.91,76 91,76.91,76,.91,76.91,76 κάδων, 15., ,2, 1.987, ,2 12,8 και τοποθέτηση συστήματος ABS, 25.7, ,,,, 257 Εργαλείων, 5.535, , ,67, 5.535, ,67 Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού. 25.,, ,, 2.999, ,9,6 Εισφορά του Δ. Χίου στη 3.57, 39.35, ,2.12, Δι.Α.Νο.Χ 5., , ,5 3.57, Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την 11., -15., 95., 95., ,8 7.53, ,29 ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ ΔΕΗ , , 71 ΣΥΝΟΛΑ , , , , , , 83 ΕΞΟΔΑ ,36 ΕΣΟΔΑ ,6 ΔΙΑΦΟΡΑ , , ,11 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία τέθηκαν ερωτήσεις στον Πρόεδρο της Οικ. Επιτροπής, κ. Γδύση και στην προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων, κ. Γατανά η οποία ήταν παρούσα στη συνεδρίαση. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν από τον κ. Καμπούρη: "Γιατί εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή, η Εκτελεστική

17 Επιτροπή χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα?" "Γιατί τόση γραφειοκρατία για τους συμπολίτες που δικαιούνται μείωση και όχι κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης με δειγματοληπτικό έλεγχο στη συνέχεια?" Η ερώτηση από τον κ. Λαμπρινούδη? "Γιατί η τιμολογιακή πολιτική έρχεται μετά τον προϋπολογισμό? Τι έσοδα προσδοκούμε από την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής?" Απάντηση κ. Γδύση: "Η Εκτελεστική Επιτροπή δεν εισηγείται, εισηγούμαι προσωπικά, ως Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής, ύστερα από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Τα έσοδα που προβλέπει υπολογίστηκαν με βάση τα έσοδα της προηγούμενης χρονιάς. Το ίδιο ίσχυσε και στον υπολογισμό των ανταποδοτικών τελών που γράφτηκαν στον προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε με σαφήνεια τι έσοδα προσδοκούμε. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι ενεργούμε με κριτήρια τη δικαιοσύνη και την κοινωνική ευαισθησία. Οι κάτοικοι μιας περιοχής δεν μπορούν να πληρώνουν 3πλάσια από άλλες, ενώ δέχονται ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες. Οι προτεινόμενες μειώσεις στις ευπαθείς ομάδες είναι πραγματικές και αφορούν απόρους, ΑΜΕΑ, πολυτέκνους. Σε κάποιες κατοικίες θα υπάρξει επιβάρυνση της τάξης όμως των 3- ευρώ το μήνα. Σε άλλες θα υπάρξει μείωση. Δεν έχουμε εικόνα για το πόσοι θα είναι οι ωφελούμενοι, δεν γνωρίζουμε πόσοι θα κλείσουν τις παροχές τους και για το πόσα έσοδα προσδοκούμε, υπολογίζουμε πάντως στα ευρώ και θεωρούμε πιο ρεαλιστικό το ποσό των 16., ευρώ. Σίγουρα πάντως στην προτεινόμενη ρύθμιση υπάρχει το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης." Τοποθέτηση κ. Λαμπρινούδη, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης: "Δεν απαντήθηκε με σαφήνεια τι κοινωνικό όφελος θα έχει ο Δήμος με τη νέα διαχείριση των ανταποδοτικών. Δεν θα ψηφίσουμε διότι μας ζητάτε να τοποθετηθούμε σε ένα θέμα που δεν είναι ξεκάθαρο, ποιο θα είναι το οικονομικό αποτέλεσμα. Πάντα η Υπηρεσία ήταν ελλειμματική, όμως αυξήσεις δεν γινόταν λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Πώς θα γίνει 1% αύξηση στα χωριά? Εκεί οι κάτοικοι έχουν μικρότερο εισόδημα κι εμείς δεν θέλαμε να τα εξισώσουμε με την πόλη στην οποία όμως έγινε μείωση του ειδικού τέλους. Να μείνει η κατάσταση όπως ήταν πέρσι, να μειωθούν οι ανελαστικές δαπάνες και να μη γίνει αύξηση των συντελεστών. Η Οικονομική Υπηρεσία και πέρσι έκανε την ίδια εισήγηση, εμείς όμως για κοινωνικούς λόγους δεν προβήκαμε σε αυξήσεις. Να γίνει συμμάζεμα των ανταποδοτικών και να μην γίνει καμία αλλαγή και αύξηση." Τοποθετήθηκαν επίσης επί του θέματος τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Καμπούρης, Βεργίτσης, Μπελέγρης. Τοποθέτηση κ. Καμπούρη: <<Οι υπηρεσιακοί παράγοντες οφείλουν να κινούνται μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας. Το ότι είμαστε στο απόλυτο <> όσον αφορά τα ανταποδοτικά, οφείλεται στις κυβερνητικές αποφάσεις που έχουν στόχο να καταρρακώσουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση Εμείς εδώ είμαστε πολιτικό όργανο και πρέπει να αγγίξουμε την πραγματική κατάσταση των δημοτών μας. με τις προτάσεις σας θα βάλετε στις πλάτες των δημοτών ευρώ με ισοπεδωτική πολιτική. Τελικά ο προϋπολογισμός υποκρύπτει φοροεισπρακτική πολιτική. Σε κάποιες περιπτώσεις τα τέλη διπλασιάζονται ή τριπλασιάζονται. Είστε μια αυτοδιοικητική αρχή σκληρής λογιστικής τακτοποίησης" Ο κ. Μπελέγρης ζήτησε να του εξηγήσει η αντιπολίτευση πώς θα εξοικονομηθούν χωρίς να γίνει καμία αλλαγή τα 5. ευρώ που χρειάζονται για να μην μπει μέσα και φέτος η Υπηρεσία Καθαριότητας. Επίσης ο κ. Βεργίτσης επεσήμανε ότι σίγουρα η Οικονομική Υπηρεσία είχε ανάψει και πέρσι κόκκινο φώς στη Δημοτική Αρχή αλλά δεν λήφθηκε καμία μέριμνα Το λόγο έλαβαν και η κ. Φρεζούλη από τη "Χιακή Συμπολιτεία" και ο κ. Αμπαζής από την ΑΔΕΔΥ. Η κ. Φρεζούλη επεσήμανε ότι δεν είναι λογικό με τις παρούσες συνθήκες να εξισώνονται όλα. Ο τρόπος υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών είναι στρεβλός πανελλαδικώς και ότι αυτό που γίνεται από τη Δημοτική Αρχή δεν είναι εξορθολογισμός. Δεν βλέπουμε να αλλάζει η παροχή υπηρεσιών στις περιοχές εκτός πόλης. Η λογική είναι εισπρακτική με καμία διαφοροποίηση, έστω και στα χαρτιά. Ο κ. Αμπαζής είπε ότι το να κρατούνται σε χαμηλές τιμές τα ανταποδοτικά τέλη είναι ζήτημα εθνικό και κοινωνικό. Η ρύθμιση που έρχεται φέρνει ισοπέδωση των πάντων. Πρότεινε να μη γίνει καμία αύξηση και να μειωθεί το τέλος στα 1,57 ευρώ. Να γίνει πρόβλεψη για τους ανέργους και να διαβαθμιστεί η χρέωση ανάλογα με την οικονομική δύναμη κάθε επαγγελματικού χώρου, άλλη δηλ. στα μεγάλα ξενοδοχεία και άλλη στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Υπηρεσίας, την απόφαση-πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τη συζήτηση που έγινε και τις διατάξεις των Ν. 363/26 και 3852/21 Αποφάσισε κατά πλειοψηφία Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω σχετικά με τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 215: " Τέλη καθαριότητας - συντελεστής 1,57 ευρώ/τ.μ. για ολόκληρο τον Δήμο Χίου εκτός Δ.Ε. Αμανής.

18 " Τέλη καθαριότητας Δ.Ε. Αμανής - συντελεστής 1,1 ευρώ/τ.μ. " Τέλη καθαριότητας για επαγγελματική χρέωση: 3,17 ευρώ/τ.μ. για Δ.Ε. Χίου. " Τέλη καθαριότητας για επαγγελματική χρέωση: 2,5 ευρώ/τ.μ. για Δ.Ε. Αγίου Μηνά, Δημοτικές Κοινότητες Βροντάδου και Καρδαμύλων, Τοπικές Κοινότητες Λαγκάδας, Λιθίου, Καταρράκτη, Καλαμωτής, Πυργίου: 2,5 ευρώ/τ.μ. " Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Χίου για επαγγελματική χρέωση ίσον με την χρέωση για κατοικία. " Τέλη Δημοτικού Φωτισμού:,7 ευρώ/τ.μ. για ολόκληρο το Δήμο Χίου " Μείωση 5 % των Τελών καθαριότητας και φωτισμού για τις ευπαθείς ομάδες: ΑμΕΑ, Πολύτεκνοι, Άποροι, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 363/26. Σημειώνεται ότι η μείωση του 5 % θα εφαρμόζεται με την υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χίου, όπου θα προσκομίζουν αποκλειστικά και μόνο: ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ -Αίτηση -Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένουν. -Ε9 ή συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος πολύτεκνος είναι μισθωτής στο οποίο αναγράφονται τα τ.μ. -Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα, στο σώμα του οποίου θα επισημαίνεται η τελευταία θεώρηση, η οποία γίνεται ανά τριετία ατελώς. -Βεβαίωση κατοικίας. -Δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων. ΟΙ ΑΠΟΡΟΙ -Αίτηση -Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τη Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου Χίου. -Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου θεωρημένο από την Εφορία, σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο θα αναγράφονται τα τ.μ. -Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν. -Βεβαίωση κατοικίας. ΤΑ ΑΜΕΑ -Αίτηση ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτούμενου (με εξουσιοδότηση). -Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος. -Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναφέρεται το ποστοστό αναπηρίας και η χρονική διάρκεια επανελέγχου του. -Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας όπου διαμένουν με την οικογένεια τους, (έγγαμοι) ή με τους γονείς τους, (άγαμοι). -Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση τέκνου ή/και δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο γονέας έχει την επιμέλεια των τέκνων, σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων. -Ε9 ή συμβόλαιο μίσθωσης στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή των συγγενών με τους οποίους διαμένει, (γονείς, τέκνα, σύζυγος κ.λ.π.). -Βεβαίωση κατοικίας. Επισημαίνεται ότι οι μειώσεις για τα ΑΜΕΑ αφορούν όσους έχουν εισόδημα μέχρι το διπλάσιο εκείνου που απαιτείται για την έκδοση πιστοποιητικού απορίας, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, (έγγαμος, άγαμος κ.λ.π.). Η απόφαση αυτή πήρε α/α 82/21 O Πρόεδρος Υπογραφή Ακριβές απόσπασμα Χίος Ο/H επί των πρακτικών Τα μέλη υπογραφές Παναγιωτίδης Γεώργιος

19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/ συνεδρίασης της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/ συνεδρίασης της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 263/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.09/08-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Στα Σπάτα σήμερα 25 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 153/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 198 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 25/7/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 153/2011. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 153/2011. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 153/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18 ης / 23-11-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 17/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2012 και εφ εξής

Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2012 και εφ εξής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 25-11-2011 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 37245 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το 35 ο Πρακτικό ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αριθμ. απόφασης: 1051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. θέμ. στην ημερ. διατ.: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 30/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 21/18-10-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί επιβολής και καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 576 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 11 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 236/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 236/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 236/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 9/29-08-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΡ4-3ΥΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΡ4-3ΥΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ορθή ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/30 Ιαν.2012 Από το πρακτικό 1/30-1-2012 συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

E.mail: dptap@patras.gr Πληροφ. : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Τηλεφ. : 2610 966257. Προς Την Οικονομική Επιτροπή. Ενταύθα

E.mail: dptap@patras.gr Πληροφ. : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Τηλεφ. : 2610 966257. Προς Την Οικονομική Επιτροπή. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΑΤΡΑ 10/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. :8602 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2015 και εφ εξής

Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2015 και εφ εξής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 12-12-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 39524 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2015 και εφ εξής

Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2015 και εφ εξής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 18-12-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 40047 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το 27o Πρακτικό Αριθμ. Αποφ. 866 Αριθμ. Θέματος στην ημερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 37ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 37ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 37ης/ 22-10-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 381/ 2014 Περίληψη: «Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 40 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΨΚ-51Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 3 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013»

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου στις 14-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26/2015 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ HM: 16/03/2016 15:13:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 13/ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 13/ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 13/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 04/03/2016 3 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 288/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2013.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 288/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 06 ης Δεκεμβρίου 2012 Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση αναπροσαρμογής των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2014.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση αναπροσαρμογής των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 22/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 268/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΦΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών Κοιμητηρίων έτους 2015. Στα Σπάτα σήμερα 04 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

HM: 20/01/ :44:23.

HM: 20/01/ :44:23. HM: 20/01/2017 15:44:23. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/2017 ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πίστωσης οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 37/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Φ Υ Λ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η 12 237 ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Φ Υ Λ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η 12 237 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Φ Υ Λ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. Πρακτικού 12 Αριθ. Απόφ. 237 ΘΕΜΑ : Ορθή επανάληψη της αρ. 157/2013 απόφασης Δ.Σ. για τον επανακαθορισμό τελών ύδρευσης έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2014 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ: 45Ψ6Ω63-ΘΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/211 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 447/211 Γραφείο: Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 29/02/2016 16:47:34. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/2016 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 250/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 250/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 250/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 17/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21/7/2009 Σήμερα την 21 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 15/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 99/2011 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/30-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 496/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση σχεδίου του πίνακα 5Α περί Σ οικονομικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 453/2009 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάληψη υποχρεώσεων - διάθεση πιστώσεων.

Ανάληψη υποχρεώσεων - διάθεση πιστώσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 27 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 210/2014 ΘΕΜΑ: το Νεστόριο, σήμερα 10 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 12 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12ης/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής ΑΜΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ 15-06-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 237/2016 Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 27o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 866 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 23 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 412/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 412/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 412/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 16/18-10-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί επιβολής και καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 27 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 142 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 1/8/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 26ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 26ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 26ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226055518 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 29 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9-7-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 221/ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 221/ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της με αριθμό 221/ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση και ψήφιση της (5 ης ) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Φ Υ Λ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η 12 238 ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Φ Υ Λ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η 12 238 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Φ Υ Λ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. Πρακτικού 12 Αριθ. Απόφ. 238 ΘΕΜΑ : Ορθή επανάληψη της αρ. 158/2013 απόφασης Δ.Σ. για τον επανακαθορισμό τελών καθαριότητας φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 20-1-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 838/23-1-2012 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 22/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Βρούτσης, Μ. Ρούσσος και Κ. Στρογγύλης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Βρούτσης, Μ. Ρούσσος και Κ. Στρογγύλης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 16/2/2015 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

(Από την συνεδρίαση βρίσκονται εκτός αιθούσης οι κ.κ. Παρασκευάς Γιαννόπουλος, Αραμπατζής και Κωνσταντέας.)

(Από την συνεδρίαση βρίσκονται εκτός αιθούσης οι κ.κ. Παρασκευάς Γιαννόπουλος, Αραμπατζής και Κωνσταντέας.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 30 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίας ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 23-12-2013,

Διαβάστε περισσότερα