ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ TOΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει διαγωνισμό ιδεών (εφεξής «ο Διαγωνισμός» ), με θέμα : ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ TOΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Σκοπός είναι η κατασκευή και τοποθέτηση τριών αρχικά περιπτέρων τουριστικής ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών και επισκεπτών του Δήμου Χανίων, όπου με έντυπο υλικό και χάρτες θα προβάλλεται η ιστορία, ο πολιτισμός και η αρχιτεκτονική της πόλης ενώ εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Τουρισμού Δήμου Χανίων, με πρόσβαση σε ηλεκτρονικό δίκτυο θα παρέχει και πιο ειδικές πληροφορίες στο κοινό. Οι κατασκευές θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία της πόλης των Χανίων που παρουσιάζουν υψηλή επισκεψιμότητα (π.χ Δημοτική αγορά, πλατεία Μητρόπολεως κ.α.) Στους παρακάτω αναλυτικούς όρους (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό καθώς η διαδικασία ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού. ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αναλυτικοί όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής 1.1 Δικαίωμα συμμετοχής Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους Αρχιτέκτονες ή φοιτητές της Αρχιτεκτονικής. Στον διαγωνισμό ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οι αρχιτέκτονες υπάλληλοι του Δήμου Χανίων. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους τους, του συνόλου των Όρων συμμετοχής όπως καθορίζονται παρακάτω

2 1.2 Αποδοχή των όρων του διαγωνισμού Με την υπεύθυνη αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού ως προϋπόθεση, ο κάθε διαγωνιζόμενος μεταβιβάζει ανεκκλήτως, κατ αποκλειστικότητα και άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τα πνευματικά δικαιώματα στην Διοργανώτρια αρχή όσον αφορά την προβολή του σχεδίου του, την αναπαραγωγή με κάθε μέσο (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, εκτύπωση, ψηφιακά μέσα) και την εμπορική εκμετάλλευση μέσω των προαναφερθέντων για διαφημιστικούς σκοπούς. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, το ηθικό δικαίωμα της πατρότητας του Έργου παραμένει πάντα στο Δημιουργό. Στην φάση της τελικής επιλογής των τριών βραβευθέντων σχεδίων, η Διοργανώτρια αρχή κατέχει πλέον πέραν από τα δικαιώματα της αναπαραγωγής-προβολής-διαφήμισης, το σύνολο των αποκλειστικών πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα κατά την κρίση της να κάνει χρήση ή μη του ως άνω υλικού που θα κατατεθεί από τον κάθε διαγωνιζόμενο, σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο σήμα, διακριτικό γνώρισμα, κείμενο ή άλλα στοιχεία. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που θα ζητούνται για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ( ). Έγκυρες θα θεωρούνται οι συμμετοχές εφόσον έχουν συμπληρωθεί αληθώς, ορθά και πλήρως τα σχετικά ως άνω πεδία και ο συμμετέχων θα καλείται να προβεί σε σχετική επιβεβαίωση με την υπογραφή του στην φόρμα συμμετοχής ( παράγραφος 2.6, 3 του παρόντος). 1.3 Πρωτοτυπία σχεδίων Κάθε συμμετοχή πρέπει να αποτελείται από πρωτότυπα και αδημοσίευτα σχέδια. Τα σχέδια τα οποία έχουν λάβει μέρος παράλληλα σε άλλους διαγωνισμούς, υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων, περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα ή διαφημιστικά μηνύματα, ή περιέχουν προσβλητικό υλικό αυτόματα θα απορρίπτονται. Η Διοργανώτρια αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει εάν οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν υλικό κατά προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων ή εταιρειών. Η Διοργανώτρια αρχή μετά και την επιλογή των τελικών προς κατασκευή σχεδίων έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα σχέδια αυτά για τους σκοπούς της τελικής παραγωγής όπου και αν αυτό απαιτείται.

3 1.4 Τροποποίηση των όρων του παρόντος Η Διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα τροποποίησης των όρων του διαγωνισμού χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση. Υλικό το οποίο θα κατατεθεί για να διαγωνιστεί ΔΕΝ θα επιστρέφεται σε περίπτωση μη βράβευσης. Επίσης η Διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την διαδικασία του διαγωνισμού σε κάθε φάση αυτού και αναιτιολογήτως. 1.5 Αποστολή συμμετοχών Οι συμμετοχές θα πρέπει να παραδοθούν, από την επίσημη ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού την 05 η Απριλίου 2012 έως και την ημερομηνία λήξης την 30 η Απριλίου 2012 και ώρα 15:00, στην διεύθυνση της παραγράφου 2.6 όπου αναφέρονται με ακρίβεια και τα περιεχόμενα του φακέλου συμμετοχής. Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή. 2.Επιλογή τελικών σχεδίων 2.1 Στόχοι κατασκευής Η πρόταση για την μορφή, κατασκευή και λειτουργία του περιπτέρου, θα πρέπει να ανταπεξέρχεται στα παρακάτω σημεία - στόχους, που περιγράφουν και την κεντρική ιδέα της διοργάνωσης του διαγωνισμού : πρόβλεψη μέχρι 2 θέσεων εργασίας προσωπικού ενημέρωσης, σε προστατευμένο χώρο με άμεση πρόσβαση σε διερχόμενο κοινό. θέση λήψης ενημερωτικού έντυπου υλικού (φυλλάδια, χάρτες). θέση πρόσβασης κοινού σε υπολογιστή τύπου tablet. πρόβλεψη σημείου ανάρτησης πληροφορικών εντύπων, ορατών ακόμα και όταν δεν λειτουργεί το περίπτερο. παροχή σκίασης για το κοινό. ευδιάκριτο και πρωτότυπο λογότυπο. η πρόταση δεν θα καταλαμβάνει χώρο μεγαλύτερο από 6 τ.μ. δυνατότητα ασφάλισης της κατασκευής σε ώρες μη λειτουργίας

4 2.2 Κριτήρια επιλογής Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η τελική επιλογή των καταλληλότερων σχεδίων προς βράβευση και εφόσον η προτάσεις πληρούν τους ζητούμενους στόχους της παραγράφου 2.1, είναι τα εξής: Αισθητική σχεδίου, και αρμονία της εκάστοτε κατασκευής με το αστικό περιβάλλον της Πόλης των Χανίων, όπως προκύπτει από την κεντρική ιδέα της διοργάνωσης του διαγωνισμού. Πληροφορίες και εικόνες για τα Χανιά μπορεί να βρεθούν και στους παρακάτω ιστότοπους: καθώς και στο facebook.com/δήμος Χανίων - Municipality-of- Chania Εργονομία αντικειμένου με τελικό αποδέκτη τον μέσο χρήστη και όχι μόνο, εύκολη πρόσβαση από ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, κλπ. Ποιότητα υλικών και λειτουργικότητα στον χώρο και στη χρήση του. Καινοτόμος και αειφόρος σχεδιασμός και μορφολογική ευελιξία. Οικονομικά υλικά κατασκευής. Εφικτή και οικονομική μέθοδος παραγωγής του τελικού προϊόντος, με τα σύγχρονα υφιστάμενα βιομηχανικά μέσα και με λογικό κόστος. Αντοχή κατασκευής στο χρόνο και σε όλες τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες, αντοχή σε βανδαλισμούς. Ευκολία στην τοποθέτηση σε οποιοιδήποτε δημόσιο χώρο και δυνατότητα λειτουργίας του και από ένα μόνο άτομο. Διευκρινίζεται ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων, ως μόνη αρμόδια για τη σύνταξη της τελικής μελέτης, διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής ή τροποποίησης ή και επεμβάσεων επί των σχεδίων ιδεών τα οποία θα επιλεγούν. 2.3 Διαδικασία επιλογής Η κριτική επιτροπή θα εξετάσει το κάθε σχέδιο συμψηφίζοντας όλες τις βαθμολογίες και θα ανακηρύξει τα τρία (3) τελικά σχέδια. Η ανάδειξη των τριών καλύτερων σχεδίων θα γίνει σε συνεδρίαση της Επιτροπής η οποία θα λάβει χώρα κεκλεισμένων των θυρών. Θα ακολουθήσει

5 ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και τελετή απονομής βραβείων, σε εκδήλωση της Διοργανώτριας αρχής. Στην περίπτωση οπού η Διοργανώτρια αρχή δεν μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον από τους βραβευθέντες συμμετέχοντες, αυτόματα το δικαίωμα του νικητή το αποκτάει η επόμενη, στη σειρά βαθμολογίας, συμμετοχή. 2.4 Βραβεία Διαγωνισμού: Α ΒΡΑΒΕΙΟ Έπαινος και συμβολικό έπαθλο Β ΒΡΑΒΕΙΟ Έπαινος Γ ΒΡΑΒΕΙΟ Έπαινος Τα βραβεία θα δοθούν σε εκδήλωση της Διοργανώτριας αρχής μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Επίσης θα πραγματοποιηθεί ανοικτή έκθεση όλων των έργων του παρόντος διαγωνισμού, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου ( ΚΑΜ) 2.5 Μέλη επιτροπής αξιολόγησης Δήμαρχος Χανίων ή οριζόμενος από αυτόν Αντιδήμαρχος Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Χανίων Ένας Εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων με ειδικότητα Αρχιτέκτων-Μηχανικός Ένας Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων Ένας Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήμα Δυτικής Κρήτης Ένας Εκπρόσωπος της σχολής Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης Ένας Εκπρόσωπος της 28 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 2.6 Τεχνικές προδιαγραφές & κατάθεση προτάσεων. Προδιαγραφές σχεδίων Ζητείται μέσα σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ που θα αναγράφει ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ TOΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, τον κωδικό συμμετοχής και τη διεύθυνση παράδοσης : 1. ΜΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Α1 (διάστασης πλάτους 840mm και ύψους 594mm), η οποία θα περιλαμβάνει ό,τι κρίνει ο διαγωνιζόμενος ότι χρειάζεται για να περιγράψει την ιδέα του (πχ σκίτσα, φωτογραφίες, όψεις, κατόψεις, τομές, αξονομετρικές, προοπτικές, φωτορεαλιστικές αποδόσεις, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, κείμενο κλπ).

6 Η πινακίδα Α1 δεν θα περιλαμβάνει κανένα στοιχείο που να μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση του συμμετέχοντα. Θα περιλαμβάνει μόνο έναν τυχαίο πενταψήφιο αριθμό, επιλογής του συμμετέχοντα (ΚΩΔΙΚΟΣ) - γραμμένο με γραμματοσειρά: arial, μεγέθους: 1 cm, Χρώμα: Μαύρο. 2. CD, με διακριτό τον αντίστοιχο κωδικό συμμετοχής, που θα περιέχει την παραπάνω πινακίδα σε ψηφιακή μορφή αρχείου PDF. 3. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ Α4, που εξωτερικά θα αναγράφει ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ TOΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, τον κωδικό συμμετοχής και τη διεύθυνση παράδοσης και θα εσωκλείει τα στοιχεία του, συμπληρωμένα σε σχετική φόρμα που βρίσκεται στο Παράρτημα Α, της παρούσης και είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα : Παράδοση προτάσεων. Ο φάκελος κάθε πρότασης θα αποσταλεί ταχυδρομικά, με courier ή θα παραδοθεί προσωπικά, με αποδεικτικό επίδοσης στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, ισόγειο, ΤΚ 73100, τηλέφωνο και , το αργότερο μέχρι την 30 η Απριλίου 2012 και ώρα 15:00. Οι συμμετέχοντες έχουν την πλήρη ευθύνη για τη σωστή και έγκαιρη αποστολή των προτάσεων. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να καταθέσει περισσότερες από μία συμμετοχές θα πρέπει να τις καταθέσει ξεχωριστά και με διαφορετικό κωδικό. Ερωτήσεις / πληροφορίες: Παπαδάκη Αφροδίτη Δήμος Χανίων τηλ Πετρόχειλου Σοφία Δήμος Χανίων τηλ

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ TOΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: ΑΔΤ: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Kωδικός Συμμετοχής: O/ Η παρακάτω υπογράφ, δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή. Ημερομηνία Υπογραφή

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 1.1 Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι η εταιρεία DOS ENERGY HELLAS Ltd., η οποία είναι και ο κύριος του έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 3 ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τη «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.» (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως «Διοργανώτρια Αρχή».

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ προκηρύσσουν

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ προκηρύσσουν Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ προκηρύσσουν Πανελλήνιο φοιτητικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τον σχεδιασμό κατασκευής από ξύλο με τίτλο: ΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 04 ΣΕΛ. 04 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Aριθ. Πρωτ.: Διοικ/Β/12916 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗ-ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ-

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗ-ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι. Δραγάτση 12, Πειραιάς 18510 ΤΗΛ. 2132022340-5. Fax

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό PHOTO EXPERIENCE Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ερμού 35

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η Ελληνική παράδοση και η λαϊκή τέχνη έχουν αµέτρητες πηγές έµπνευσης και δηµιουργίας οι οποίες έχουν αναδειχθεί µέσα στα χρόνια. Από την αρχιτεκτονική, τα έθιµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΟΛΟΣ & ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ Ι.Μ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΟΛΟΣ & ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ Ι.Μ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΟΛΟΣ & ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ Ι.Μ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΟΛΟΣ & ΘΕΑΤΡΟΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Άλλαξε smartphone. Άλλαξε τη μέρα σου»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Άλλαξε smartphone. Άλλαξε τη μέρα σου» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Άλλαξε smartphone. Άλλαξε τη μέρα σου» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Arch_Tech_Logo

Προκήρυξη Διαγωνισμού Arch_Tech_Logo Προκήρυξη Διαγωνισμού Arch_Tech_Logo Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.1 Δικαίωμα συμμετοχής και αποκλεισμοί 2.2 Σχεδιασμός του λογότυπου 2.3 Πνευματικά δικαιώματα 2.4 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΚΛ46ΨΖΣΠ-ΜΩΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 19 Δεκεμβρίου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502679 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840610 2015-06-11

15PROC002840610 2015-06-11 Πρόχειρος Διαγωνισμός: «Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής της πράξης Ανάδειξη-Βελτίωση του ιστορικού μονοπατιού προς Άγιο Αρσένιο» Αριθ. Διακήρυξης 10/2015 Δήμος Ηγουμενίτσας Τμήμα προμηθειών Σουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 21/03/2014 Aρ. Πρωτ.: 12220 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς απευθύνει δημόσια πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ζάκυνθος, 21-3-2014 Αρ. πρωτ. οικ. 4486/13-3-2014 Ορθή επανάληψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου απευθύνει δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ. α. Ο διαγωνισμός στοχεύει στην ανάδειξη και στήριξη της επιχειρηματικότητας και παραγωγής καινοτομίας στο χώρο της Υγείας με βάση:

ΠΡΟΚHΡYΞΗ. α. Ο διαγωνισμός στοχεύει στην ανάδειξη και στήριξη της επιχειρηματικότητας και παραγωγής καινοτομίας στο χώρο της Υγείας με βάση: ΠΡΟΚHΡYΞΗ 1. Γενικά α. Ο διαγωνισμός με τον τίτλο «ΣΦΕΕ Innovation Project» διοργανώνεται από το σωματείο με την επωνυμία Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (εφεξής ΣΦΕΕ) και την αστική μη κερδοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: Ψ75Η46ΨΖΣΠ-Ζ92 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/2/2015 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ''ΑΝΑΚΤΗΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ- Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη και Βράβευση καλύτερων ιδεών/προτάσεων στο. πλαίσιο της εκδήλωσης: «Ημέρες Επιχειρηματικότητας 2014»

Ανάδειξη και Βράβευση καλύτερων ιδεών/προτάσεων στο. πλαίσιο της εκδήλωσης: «Ημέρες Επιχειρηματικότητας 2014» Ανάδειξη και Βράβευση καλύτερων ιδεών/προτάσεων στο πλαίσιο της εκδήλωσης: «Ημέρες Επιχειρηματικότητας 2014» Όροι συμμετοχής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εκδήλωση «Ημέρες Επιχειρηματικότητας 2013-2014», που διοργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 09-2014. Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών.

Αθήνα, 24 09-2014. Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, Σχεδιασμού, Κατασκευής και Αποξήλωσης του Περιπτέρου της Ελληνικής Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση EQUIP HOTEL, η οποία θα

Διαβάστε περισσότερα