ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 8 ου : ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 8 ου : ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 8 ου : ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ζαβιτσάνου Ζωή, υπ. Διδάκτορας ΕΜΠ Τουφεγγοπούλου Αναστασία, υπ. Διδάκτορας ΕΜΠ Εισαγωγικά Οι εννοιολογικές προσεγγίσεις και οι ορισμοί του τουρισμού ποικίλλουν Κυρίαρχο κίνητρο παραμένει η αναψυχή-ευχαρίστηση Ο «τουρισμός» ορίζεται ως η δραστηριότητα των ατόμων που ταξιδεύουν για να διαμείνουν σε μέρη εκτός από το σύνηθες περιβάλλον τους και όχι περισσότερο από ένα συνεχή χρόνο για αναψυχή, επιχειρηματικούς ή για άλλους σκοπούς και όχι σχετικούς με την άσκηση αμειβόμενης εργασίας στον τόπο προορισμού. (www.unwto.org) 1

2 Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Ο τουρισμός στη μεταπολεμική περίοδο, ειδικά μετά το 1970, αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Η συνεισφορά του τομέα του τουρισμού στο ΑΕγχΠ (GDP- Gross Domestic Product) της ΕΕ υπολογίζεται στο 5% περίπου και προσφέρει εργασία σε παραπάνω από το 5,2% του εργατικού δυναμικού της ένωσης (δηλαδή 10 εκατομμύρια δουλειές!). Η έμμεση συμβολή του είναι πολύ υψηλότερη. Η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ ανεβαίνει στο 11% και οι αντίστοιχες θέσεις εργασίες στο 12% του εργατικού δυναμικού (συνολικά 24 εκατομμύρια δουλειές!). Μόλις το 13% των δραστηριοτήτων της ΕΕ αφορούν επισκέπτες από χώρες που δεν είναι κράτη μέλη. Περίπου τα τέσσερα πέμπτα του ευρωπαϊκού τουρισμού αφορούν στον τουρισμό αναψυχής, γεγονός που σημαίνει ότι η επιλογή του προορισμού εναπόκειται σχετικά στη διακριτική τους ευχέρεια. Σχεδόν το 99 % των ευρωπαϊκών τουριστικών επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ. Η Ευρώπη αποτελεί τη σημαντικότερη τουριστική περιοχή στον κόσμο. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Ατζέντα για έναν αειφόρο & ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό (COM 2007, 621 final) Η πρωταρχική πρόκληση για τον τομέα του τουρισμού είναι να παραμείνει ανταγωνιστικός, εντάσσοντας παράλληλα την αειφορία και αναγνωρίζοντας ότι, μακροπρόθεσμα, η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από την αειφορία. Το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού στηρίζεται στην ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας. Για να δημιουργηθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της ευεξίας των τουριστών, των αναγκών του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των τόπων προορισμού και των επιχειρήσεων, απαιτείται να υιοθετηθεί κοινή στόχευση: παροχή οικονομικής ευημερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας του περιβάλλοντος και του πολιτισμού 2

3 Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν 1. Αειφόρος διατήρηση και διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων: με την ελαχιστοποίηση της χρήσης των πόρων και της ρύπανσης στους τόπους τουριστικού προορισμού, με τη διαχείριση της αλλαγής υπέρ της ευημερίας της κοινότητας, με τη μείωση της εποχικότητας της ζήτησης, με την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των μεταφορών που συνδέονται με τον τουρισμό, με τη διάθεση των εμπειριών τουρισμού σε όλους χωρίς διάκριση, με τη βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών επαγγελμάτων, καθώς και με την αντιμετώπιση του θέματος της απασχόλησης των υπηκόων τρίτων χωρών με παράνομη διαμονή στα πλαίσια της μεταναστευτικής πολιτικής της Επιτροπής. 2. Η εξασφάλιση του ότι οι τουρίστες καθώς και οι τοπικές κοινότητες όπου προσφέρονται οι τουριστικές υπηρεσίες είναι απολύτως ασφαλείς. Αρχές για την επίτευξη ενός ανταγωνιστικού και αειφόρου τουρισμού Υιοθέτηση μια ολιστικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός Επίτευξη κατάλληλου βηματισμού και ρυθμού της ανάπτυξης Συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών Χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων γνώσεων Ελαχιστοποίηση και διαχείριση του κινδύνου (αρχή της προφύλαξης) Απεικόνιση των επιπτώσεων σε κόστος (ο χρήστης και ο ρυπαίνων πληρώνει) Καθορισμός περιορισμών και τήρηση αυτών Διεξαγωγή συνεχούς παρακολούθησης 3

4 Ευρώπη, νούμερο 1 τουριστικός προορισμός παγκοσμίως: ένα νέο πλαίσιο για τον τουρισμό στην Ευρώπη (COM 2010, 352 final) ΣΤΟΧΟΣ: ΕΝΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ, ΒΙΩΣΙΜΟΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ώθηση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα της Ευρώπης Προώθηση της ανάπτυξης του βιώσιμου, υπεύθυνου και υψηλής ποιότητας τουρισμού Παγίωση της εικόνας της Ευρώπης ως ένα σύνολο βιώσιμων και υψηλής ποιότητας προορισμών Μεγιστοποίηση της δυνατότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών και μέσων για την ανάπτυξη του τουρισμού ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Τα άτομα γίνονται περισσότερο έμπειρα στο ταξίδι και απαιτητικοί στην επιλογή του προορισμού, γεγονός που τους οδηγεί να αναζητήσουν νέες περιοχές και νέα τουριστικά προϊόντα. Χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη κινητικότητα. Το ταξίδι εκτός συνόρων είναι ευκολότερο από πότε χάρη στην απελευθέρωση των αερομεταφορών, την κατασκευή νέων οδικών αξόνων και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Κάνουν μικρότερης διάρκειας αλλά συχνότερες διακοπές μέσα στο χρόνο. Είναι περισσότερο δραστήριοι και αναζητούν νέες ασχολίες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γίνεται γηραιότερος αλλά παραμένει περισσότερο ενεργητικός. Και τέλος, οι άνθρωποι ενδιαφέρονται πλέον ιδιαιτέρως αυξητικά για το περιβάλλον. 4

5 Το πιο σημαντικό κίνητρο στην επιλογή των διακοπών για τους Ευρωπαίους πολίτες Πηγή: Ευρωβαρόμετρο, 2010 Οι πιο σημαντικοί παράγοντες στην επιλογή του τουριστικού προορισμού Πηγή: Ευρωβαρόμετρο,

6 ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: O ΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Παράγοντες που ευνοούν την αύξηση της τουριστικής ζήτησης για τον αστικό τουρισμό Τα ταξίδια μικρής διάρκειας αντιπροσωπεύουν μια δυναμική κατηγορία από ποσοτική και ποιοτική άποψη. Oι προτιμώμενοι συνήθως προορισμοί για τα ταξίδια μικρής διάρκειας είναι οι πόλεις. Το ενισχυόμενο ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονομιά. Το ενδιαφέρον αυτό, κατευθύνεται συνήθως προς τα ιστορικά κέντρα των πόλεων, στα μουσεία, μνημεία κ.λπ. Τα mega events καθώς επιτυγχάνουν αναγνώριση της πόλης που φιλοξενεί το γεγονός. Πρόκειται για μεγάλης κλίμακας, υψηλού προφίλ και περιορισμένης διάρκειας διοργανώσεις (διεθνείς εκθέσεις, ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, διεθνή συνέδρια και πολιτιστικά φεστιβάλ),με μεγαλύτερη όλων τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ενέργειες της Κοινότητας για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Κοινότητας, τη χωρική & χρονική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας. Οι μορφές αστικού τουρισμού βάσει του κυρίαρχα προσφερόμενου τουριστικού πόλου Ο πολιτιστικός τουρισμός (ιστορική κληρονομιά) Ο επαγγελματικός- συνεδριακός- εκθεσιακός τουρισμός (υψηλή ποιότητα σε διαμονή και μετακίνηση, κατάλληλος εξοπλισμός) Ο τουρισμός των μεγάλων γεγονότων (μεγάλα αθλητικά γεγονότα, φεστιβάλ) Ο τουρισμός αναψυχής 6

7 Προφίλ του αστικού τουρίστα, κίνητρα και δραστηριότητες Οι επισκέπτες είναι κυρίως γυναίκες, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και εισοδήματος. Ο πολιτισμός είναι το σημαντικότερο κίνητρο για τον αστικό τουρισμό. Ο είναι μια δραστηριότητα που ακολουθείται από όλες τις ηλικιακές ομάδες, με μέγιστη συμμετοχή αυτή των ηλικιών μεταξύ 20 και 30. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις τείνουν να είναι λιγότερο σημαντικές από άλλους σταθερούς πόλους έλξης στις επισκέψεις πόλεων. Η σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης είναι η σύσταση από την οικογένεια ή τους φίλους, αλλά η επιρροή του διαδικτύου είναι αυξανόμενη. Οι αστικοί τουρίστες ταξιδεύουν συνήθως με αεροπλάνο και διαμένουν σε ξενοδοχεία. Η πτώση στις αφίξεις στις ευρωπαϊκές πόλεις έχει αντισταθμιστεί εν μέρει από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση. Αν και ο συνεχίζει να κυριαρχείται από τις καθιερωμένες πολιτιστικές πρωτεύουσες, είναι υπαρκτή η τάση για περισσότερα ταξίδια σε μικρότερους προορισμούς και νέες περιοχές της Ευρώπης. Έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον Αστικό Τουρισμό: PICTURE (βιώσιμη διαχείριση του πολιτιστικού τουρισμού) CIUTAT (επιπτώσεις σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων στις πόλεις) FORTIMEDIA (στρατιωτικές θέσεις και πολιτιστική κληρονομιά) CAPITALS ITTS (ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες πληροφόρησης) 7

8 Πρόταση για κατηγοριοποίηση αστικών περιοχών βάσει του μεγέθους τους & του κυρίαρχου πολιτιστικού κινήτρου Το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν μπορεί να βασιστεί στα εξής στοιχεία: o Κληρονομιά: το κυρίαρχο πολιτιστικό προϊόν είναι η πολιτιστική κληρονομιά του προορισμού (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία κ.λπ.) o Τέχνες: το κυρίαρχο πολιτιστικό προϊόν είναι οι σύγχρονες παραστατικές και εικαστικές τέχνες o Πολιτιστικές Βιομηχανίες: το κυρίαρχο πολιτιστικό προϊόν είναι οι πολιτιστικές βιομηχανίες (design, μόδα, κινηματογράφος, διαφήμιση κ.ά.) Είδος προορισμού/ Κοινότητα (village) Μικρή πόλη (town) Κληρονομιά Ομάδα 1 Ομάδα 2 Κληρονομιά + Τέχνες Κληρονομιά + Τέχνες + Πολιτιστικές Βιομηχανίες Πηγή: ΕΕΤ and ΠΟΤ, 2005 Μεγάλη πόλη (city) Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μητρόπολη (metropolis) Ομάδα 5 Ομάδα 6 8

9 Πηγή: ΕΕΤ and ΠΟΤ, 2005 Κρίσιμες συνιστώσες στη διαδικασία σχεδιασμού του αστικού τουρισμού: Αναλογία μεταξύ επισκέπτη και κάτοικου Αναλογία μεταξύ επισκέπτη και κληρονομιάς 9

10 Επιπτώσεις του αστικού τουρισμού Αναδεικνύεται σε παράγοντα διαφοροποίησης και εκσυγχρονισμού του αστικού χώρου (ανάδειξη αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, ανάκτηση ιστορικών κέντρων, οργανωμένες αναπτύξεις κ.ά.), σε μηχανισμό παραγωγής εισοδημάτων, απασχολήσεων και συμπληρωματικών εξοπλισμών (βασικό αναπτυξιακό ρόλο), σε συντελεστή για την ένταξη των πόλεων στα σύγχρονα δίκτυα ανταλλαγών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (δικτύωση, συνοχή). (Αυγερινού- Κολώνια, 2000) Το δομημένο περιβάλλον με πολιτιστική αξία απειλείται από την υπερσυγκέντρωση επισκεπτών τόσο λόγω φθοράς και χρήσης αλλά και ρύπανσης (αλλοίωση από την παραμονή και διακίνηση επισκεπτών, κυκλοφοριακή συμφόρηση, αυξημένη παραγωγή απορριμμάτων κ.ά.), ανάγκη δημιουργίας νέων υποδομών (έργα πρόσβασης, εξυπηρέτησης των επισκεπτών), αλλαγές στις χρήσεις, άνοδος των τιμών γης, αυξημένο κόστος διαβίωσης για την τοπική κοινωνία, μονοανάπτυξη του τουρισμού (Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001) Στόχοι που θα πρέπει να υπηρετεί μια πολιτική για τον αστικό τουρισμό Βελτίωση της εικόνας της πόλης με έμφαση στην προστασία του τόπου και της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων. Σταδιακή αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. Αύξηση της επισκεψιμότητας με παράλληλη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος διαχείρισης των επισκεπτών διαμέσου: αξιοποίησης πολιτισμικού και φυσικού κεφαλαίου, δημιουργίας πολλαπλών πόλων έλξης, οργάνωσης - ανάπτυξης δικτύου διαδρομών περιήγησης, διάχυσης του τουριστικού ρεύματος, διάχυσης της πληροφόρησης - ανάπτυξης δικτύου πληροφόρησης, προώθησης - προβολής του δυναμικού της πόλης, σχεδιασμού πρόληψης των αρνητικών συνεπειών της τουριστικής ανάπτυξης και παράλληλης αντιμετώπισης των υφισταμένων, δημιουργίας μεθόδου ελέγχου της χωρητικότητας των επισκέψιμων χώρων, εισαγωγής νέων δραστηριοτήτων, αναβάθμισης υφισταμένων, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. (ΤΕΕ Κέρκυρας, ημερίδα Η αύξηση του αστικού τουρισμού και η σύνδεση του πολιτισμού με την ανάπτυξη 10

11 President of European Cities Marketing, Dieter Hardt-Stremayr: effectively, 2010 was for us a recovery from the global economic recession. In this respect, recent political developments in the Middle East region may restrict visits there and encourage more tourists to take city brakes in Europe. Although accommodation prices are not expected to rise significantly this year, an increase in bednights will also raise revenues in the European city tourism. Πληθυσμός κάτοικοι το 2008 Έκταση 101,4 km 2 11

12 12

13 13

14 Barcelona Forum 2004 The Forum represents the fulfillment of the idea of a touristic city that has developed since the 1990s to project the new image of Barcelona M. Poli, M. Zardini, Barcelona Forum 2004, domus, Ιανουάριος 2004 Principles of the City of Barcelona Strategic Tourism Plan: -The city s identity -Economic, social and environmental sustainability -Cooperation and participation -Territorial balance -Quality, innovation and high-quality added value -Gearing demand to the client Indeed, urban tourism exploits the multi-activity of the city, urban multiculturalism and the multimotivations of the community and visitors. Strategic proposal: -City model -Vision TurismeBcn2020 -Desired tourism model -Main challenges to be faced 14

15 Πληθυσμός κάτοικοι το ,5% αύξηση σε σχέση με το 2009 (Department for Research and Statistics of Amsterdam) 15

16 Στοιχεία για την τουριστική κίνηση (1996): 300 καταλύματα διαφόρων κατηγοριών με πάνω από κλίνες θέσεις εργασίας που τροφοδοτούνται από τον τουρισμό (6% των θέσεων εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος) 3,2 εκατ. επισκέπτες, με καταγεγραμμένες 6,4 εκατ. διανυκτερεύσεις Περίπου 6 εκατ. διανυκτερεύσεις μη καταγεγραμμένες διανυκτερεύσεις 15 εκατ. ημερήσιοι επισκέπτες (κυρίως Ολλανδοί) 255 αύξηση του αριθμού των επισκεπτών τα τελευταία 6 χρόνια εκατ. ευρώ οι δαπάνες των επισκεπτών το 70% των επισκεπτών έχουν σαν στόχο την διασκέδαση Towards quality urban tourism, Integrated quality management (IQM) of urban tourist destinations, Enterprise Directorate General Tourism Unit, Βρυξέλες 2000 Πόλοι έλξης: η παλιά πόλη και το δίκτυο των καναλιών που χρονολογούνται από τον 17 ο αιώνα, οι αποβάθρες, οι περίπου 400 ιστορικές τοποθεσίες και μνημεία και τα διάσημα μουσεία της πόλης η διάσημη ανεκτικότητα και φιλικότητα των κατοίκων οι πολλές φολκλορικές εκδηλώσεις το πλήθος δραστηριοτήτων διασκέδασης και πολιτισμού και διεθνών φεστιβάλ το συνεδριακό κέντρο της πόλης (το Άμστερνταμ είναι ένας από τους 10 καλύτερους προορισμούς παγκοσμίως) 16

17 17

18 Κύριοι στόχοι πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη: επίτευξη ετήσιας αύξησης του τουρισμού κατά 4% αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας στην τουριστική βιομηχανία στις ενεργοποίηση κύκλου εργασιών αξίας εκατ. ευρώ εξάλειψη της αρνητικής εικόνας της πόλης : oβελτιώνοντας την πρόσβαση στο ιστορικό κέντρο και τα αξιοθέατα oαναπλάθοντας και αναζωογονώντας το ιστορικό κέντρο oδημιουργώντας νέες θέσεις στάθμευσης oβελτιώνοντας τους δημόσιους χώρους και τις δημόσιες συγκοινωνίες oπαρέχοντας υψηλών προδιαγραφών πληροφορίες για τους τουρίστες oκαθαρίζοντας την πόλη και μειώνοντας την μόλυνση δημιουργία κανονισμών για την διαμονή σε ξενοδοχεία επιμήκυνση τουριστικής περιόδου και διαφοροποίηση των παρεχόμενων προϊόντων ώστε να μειωθεί η συγκέντρωση πληθυσμού στο ιστορικό κέντρο και να κατευθυνθούν οι τουρίστες σε άλλες περιοχές ενδιαφέροντος εκτός του κέντρου παροχή κινήτρων για την οργάνωση διεθνών εκδηλώσεων παράλληλα με τις εκθέσεις των έργων των Van Gogh και Rembrandt εστίαση του ενδιαφέροντος του marketing περισσότερο στον καταναλωτή παρά στο προϊόν και παροχή πολλών εναλλακτικών ώστε να καλύπτονται οι διαφορετικές απαιτήσεις των καταναλωτών προσέλκυση τουριστών παρά επισκεπτών της μίας μέρα προώθηση συνεργασίας μεταξύ εθνικών και τοπικών συνεργατών. Πηγή: Towards quality urban tourism. Integrated qualitiy management (IQM) of urban tourist destination, European Commission, Brussels

19 Πληθυσμός κάτοικοι Έκταση 102,41 km 2 19

20 άμεσα απασχολούμενοι στον τομέα με τον τουρισμό στην χώρα ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το10% του ΑΕΠ της χώρας οι πόλεις της Τοσκάνης συγκεντρώνουν εκατομμύρια τουριστών κάθε χρόνο, σχεδόν το 35% των συνολικών εισιτηρίων (περίπου άτομα ετησίως) Toscana Promozione οργανισμός προώθησης της τουριστικής κίνησης της περιοχής Πόλοι έλξης τουριστικής κίνησης η εικόνα της πόλης τα μουσεία, οι εκκλησίες και τα μνημεία τα καταστήματα (η μόδα) το φαγητό και το ποτό (κρασί) τα φεστιβάλ και η διασκέδαση 20

21 21

22 Palazzo Vecchio Piazza della Signoria Ponte Vecchio Χάρτης που περιέχεται στον Codice Vaticano- Urbinate n.277 του , όπου σημειώνονται τα σημαντικά κτίρια της πόλης 22

23 Ex Scuole Leopoldine 23

24 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αυγερινού- Κολώνια Σ. (2000), Ο ρόλος του τουρισμού στη διατήρηση και την ανάπτυξη των ιστορικών πόλεων στο: Π. Τσάρτας (επ.) Τουριστική Ανάπτυξη Πολυεπιστημονικές Προσεγγίσεις, Αθήνα: ΕΞΑΝΤΑΣ, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Europe, the world's No 1 tourist destination a new political framework for tourism in Europe, 30/06/2010 Ανανεωμένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισμό: για μια ισχυρότερη σύμπραξη υπέρ του Ευρωπαϊκού Τουρισμού, 17/03/2006 Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό, 19/10/2007 Βασικές κατευθύνσεις για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισμού, 21/11/2003 Towards quality urban tourism, Brussels 2000 Ευροβαρόμετρο, Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, 2010 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού και Παγκόσμιος Οργανισμός Τoυρισμού, City Tourism & Culture, the European Experience, 2005 Ζαβιτσάνου Ζ., Φούντα Ν., Επεμβάσεις σε κτήρια της Φλωρεντίας μέσα από μια διαδρομή στο χρόνο και τους δρόμους της, διάλεξη, τμήμα Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π., 2005 Κοκκώσης, Χ. και Τσάρτας, Π. (2001), Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική ΑΕ. M. Poli, M. Zardini, Barcelona Forum 2004, domus, Ιανουάριος 2004 Research eu FOCUS, Competitiveness & sustainability in European tourism, Σεπτέμβριος 2008 Francini C., Capitanio C., bel_vedere_firenze, Archivio Storico del Comune di Firenze, Δεκέμβριος 2008 Francini C., Carsillo L., Rizzetto C., MANAGEMENT PLAN, UNESCO WORLD HERITAGE, Historic Centre of Florence, ANALYSIS OF IRISH TOURISM POLICY S CONTRIBUTION TO URBAN TOURISM: DUBLIN CASE STUDY, Faculty of Tourism TFC, Ιούλιος Study on Urban Tourism Development and Government Function, City Break προορισμός η Αθήνα (Επίσημη ιστοσελίδα της πόλης), I am sterdam, Amsterdam Visitors Profile, Visitor Research Amsterdam, (Επίσημη ιστοσελίδα της Ολλανδίας) (Department for Research and Statistics of Amsterdam) (Amsterdam Tourism & Convention Board) (Επίσημη ιστοσελίδα για την προώθηση της τουριστικής κίνησης της Ισπανίας) (Επίσημη ιστοσελίδα για την τουριστική κίνηση της πόλης) (Επίσημη ιστοσελίδα της πόλης) (Επίσημη ιστοσελίδα του Forum Barcelona 2004) (Strategic Plan Office of Barcelona) Clusa, Joaquim; Marmolejo, Carlos, Barcelona s next post-olympic urban challenge: The Universal Forum of Cultures 2004, Παράρτημα: Progetto Italia & Turismo (Επίσημη ιστοσελίδα της επαρχίας της Τοσκάνης) (Επίσημη ιστοσελίδα για την προώθηση της τουριστικής κίνησης της Τοσκάνης) 24

25 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 25

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 8 ου : ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 8 ου : ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 8 ου : ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ζαβιτσάνου Ζωή, υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Branding & Αστικός Τουρισμός Κληρονομιάς. Ναύπλιο

Branding & Αστικός Τουρισμός Κληρονομιάς. Ναύπλιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» Διπλωματική Εργασία Branding & Αστικός Τουρισμός Κληρονομιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Βιολόγος, Msc., liladim@yahoo.gr

ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Βιολόγος, Msc., liladim@yahoo.gr ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Βιολόγος, Msc., liladim@yahoo.gr ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος, ankallia@auth.gr BΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μας. Δαλακούρα Γεωργία, ΑΕΜ: 235 Τσικούδη Ασημίνα, ΑΕΜ: 245

Στους γονείς μας. Δαλακούρα Γεωργία, ΑΕΜ: 235 Τσικούδη Ασημίνα, ΑΕΜ: 245 Στους γονείς μας 2 Περίληψη Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας διερευνάται η υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα και η δυνατότητα ανάπτυξης αυτής στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Κύριο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Οι Πολιτικές Αναβάθμισης του Ευρύτερου Ιστορικού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 6.1 Σχέδιο βιώσιμης τουριστικής διαχείρισης για την περιοχή Καϊάφας Δάσος Στροφιλιάς(GR2330005)

Δράση 6.1 Σχέδιο βιώσιμης τουριστικής διαχείρισης για την περιοχή Καϊάφας Δάσος Στροφιλιάς(GR2330005) Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΩΣ ΜΙΑ ΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Περίληψη

«Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΩΣ ΜΙΑ ΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Περίληψη «Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΩΣ ΜΙΑ ΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Λαγός ηµήτριος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλων 8, 821 00 Χίος dlagos@aegean.gr Θεόδωρος Α. Σταυρινούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική εργασία «Βιομηχανικά μνημεία και αστικός τουρισμός: Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ THE TOURIST DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY XYLOKASTRO-EVROSTINI

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ THE TOURIST DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY XYLOKASTRO-EVROSTINI ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ THE TOURIST DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY XYLOKASTRO-EVROSTINI

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Έρευνα - Καινοτομία ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δώρα Φαρμάκη, Τμήμα Α Προγραμματισμού 1 To συγκεκριμένο κείμενο είναι ακόμη σε πρωτόλεια μορφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΜΕΛΕΤΗ τίε Ρ ίτ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AMATHUSTRAVEL. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ Κυπριανίδου Κυπριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιβλέπων καθηγητής Ζαχαράτος Γεράσιμος Παπουτσή Αικατερίνη Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου

LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου 1. Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 1991 την Κοινοτική Πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο θρησκευτικός τουρισμός ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης. Μελέτη περίπτωσης: Μετέωρα - Καλαμπάκα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΡΩΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Α.Μ. 171 ΘΕΜΑ: Η Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» «ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο νησί της Ζακύνθου τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, ένα είδος τουρισμού που πιέζει τους φυσικούς πόρους του νησιού και έχει σοβαρές επιπτώσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ISSN: 1791-0064 Έκδοση: ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε. Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών και Ερευνών Ζωοδόχου Πηγής 2-4, 10678 Αθήνα Τηλ: 210 3806877 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διερεύνηση δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης στο νησί του Πόρου με εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διερεύνηση δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης στο νησί του Πόρου με εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης στο νησί του Πόρου με εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ιωάννης Δισλίας Θεόδωρος Χατζημήτρος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οικολογικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. στην Ελλάδα»

«Οικολογικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. στην Ελλάδα» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (M.B.A. IN TOURISM) Διπλωματική Εργασία «Οικολογικές ξενοδοχειακές

Διαβάστε περισσότερα