ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

2 1 Σκοπός Η υποβολή και εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών εντάσσεται στο πλαίσιο των κανόνων που εξασφαλίζουν τους ακόλουθους στόχους: 1. Την επιστημονική ποιότητα και την τεχνική αρτιότητα της εργασίας. 2. Τη διατήρηση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού ρόλου του Πολυτεχνείου. 3. Την αξιολογική κρίση και βαθμολόγηση του υποψηφίου Μηχανικού. 2 Ανάληψη διπλωματικής εργασίας 2.1 Κατά την ανάληψη της διπλωματικής εργασίας συμπληρώνεται από τον φοιτητή αίτηση με τα στοιχεία του και το θέμα της εργασίας. 2.2 Ορίζεται από τον Τ.Β.Δ. επιβλέπων, ο οποίος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της διπλωματικής εργασίας μέχρι την ολοκλήρωση και την παρουσίασή της. 3 Ολοκλήρωση διπλωματικής εργασίας 3.1 Η διπλωματική εργασία θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε, όταν αυτό πιστοποιηθεί από τον επιβλέποντα στον διευθυντή του Τ.Β.Δ. 3.2 Η σύνταξη και η εκτύπωση της διπλωματικής εργασίας γίνεται με ενιαίο τρόπο που παρουσιάζεται στο παράρτημα Α. Η εκτύπωση των σελίδων γίνεται μπρος πίσω. 4 Εξέταση διπλωματικής εργασίας 4.1 Η ημερομηνία εξέτασης των διπλωματικών εργασιών κοινοποιείται από την γραμματεία του Τ.Β.Δ. στους υποψηφίους 15 μέρες πριν από την εξέταση. Η ακριβής ώρα εξέτασης της διπλωματικής εργασίας ανακοινώνεται στους υποψηφίους μια μέρα πριν από την ημέρα εξέτασης. 4.2 Η υποβολή της διπλωματικής εργασίας γίνεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης στη γραμματεία του Τ.Β.Δ. Υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, τρία για την 3 μελή εξεταστική επιτροπή και ένα για την βιβλιοθήκη του Τ.Β.Δ. 4.3 Η εργασία συνοδεύεται από περίληψη (2 σελίδες). Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διπλωματικής εργασίας, το ονοματεπώνυμο του / των εξεταζόμενου / ων, το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντα, τον σκοπό και την ενδεχόμενη πρωτοτυπία της εργασίας, μια συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου, την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε καθώς και τα κύρια αποτελέσματα / συμπεράσματα. Η τυποποιημένη μορφή της περίληψης αυτής παρουσιάζεται στο παράρτημα Α. 4.4 Η εργασία συνοδεύεται από CD που περιέχει: το τελικό κείμενο της διπλωματικής εργασίας, πρόσθετα παραρτήματα που δεν κρίνεται σκόπιμο να εκτυπωθούν και τέλος αρχεία και/η προγράμματα Η/Υ που δημιούργησε ο υποψήφιος για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 4.5 Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται με παρουσίαση 10 έως 15 λεπτών (η ακριβής διάρκεια ορίζεται για όλους τους εξεταζόμενους την ημέρα της εξέτασης). Ο 1

3 εξεταζόμενος θα ενημερώνεται όταν ο διαθέσιμος χρόνος της παρουσίασης υπολείπεται των δύο λεπτών και θα διακόπτεται σε περίπτωση που υπερβεί το διαθέσιμο χρόνο. Η παρουσίαση είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός συντακτών, η παρουσίαση γίνεται από όλους τους συντάκτες. 4.6 Μετά την διπλωματική εργασία ακολουθεί συζήτηση. Κατ αρχήν υποβάλλουν ερωτήσεις τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός παράλληλα εξεταζόμενων, δικαίωμα απάντησης έχουν όλοι. Ουδείς από το κοινό, συμπεριλαμβανομένου του επιβλέποντος της εργασίας, έχει το δικαίωμα παρέμβασης σε αυτό το σημείο. Μετά την απάντηση στα ερωτήματα της εξεταστικής επιτροπής, και εφόσον ο χρόνος το επιτρέπει, μπορούν να διατυπωθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και παρατηρήσεις από το ακροατήριο. Η εποπτεία της συζήτησης ανήκει στην εξεταστική επιτροπή που έχει τη διακριτική δυνατότητα διακοπής ή ακύρωσης ερώτησης. 4.7 Η βαθμολόγηση της εργασίας γίνεται από την εξεταστική επιτροπή με βάση τους ακόλουθους κανόνες: α) Το περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας βαθμολογείται με συντελεστή βαρύτητας 70% λαμβάνοντας υπόψη και την γνώμη του επιβλέποντα. β) Το υπόλοιπο 30% της βαθμολογίας αξιολογείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: β1) πρωτοτυπία της εργασίας β2) ζήλος του (των) υποψηφίων β3) ποιότητα του κειμένου (δομή, σύνταξη, γραμματική ορθότητα) β4) ποιότητα της παρουσίασης. 2

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α1: Οδηγίες σύνταξης διπλωματικής εργασίας. Α2: Τυποποιημένο εξώφυλλο διπλωματικής εργασίας. Α3: Μορφή πίνακα περιεχομένων. Α4: Τυποποιημένη μορφή περίληψης διπλωματικής εργασίας. 3

5 Α1: Οδηγίες σύνταξης διπλωματικής εργασίας. 4

6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Mια διπλωματική εργασία αποτελείται από : 1. Εξώφυλλο. 2. Πρόλογο. 3. Περιεχόμενα. 4. Κυρίως μέρος. 5. Βιβλιογραφία. 6. Παράρτημα (παραρτήματα). 7. Κατάσταση ακρωνυμίων, συμβολισμών (προαιρετικό). 1. Εξώφυλλο: Είναι τυποποιημένο φύλλο, του οποίου η μορφή παρουσιάζεται στο παράρτημα Α2. 2. Πρόλογος : Έχει έκταση το πολύ μια σελίδα και το περιεχόμενό του δεν είναι τυποποιημένο. Συνήθως γίνεται σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο της εργασίας και μνημόνευση των συντελεστών που βοήθησαν στην ολοκλήρωση της εργασίας (ευχαριστίες, εθιμοτυπικά). 3. Περιεχόμενα: Αναγράφονται οι τίτλοι των ενοτήτων της εργασίας κατάλληλα αριθμημένοι και οι αντίστοιχες σελίδες. Ενδεικτικό παράδειγμα πίνακα περιεχομένων παρουσιάζεται στο παράρτημα Α3. 4. Κυρίως μέρος : 4.1 Διαμόρφωση σελίδας: Ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω όρια στα περιθώρια (margins): Επάνω: 2,5, Κάτω: 2,5, Αριστερά: 2,5, Δεξιά: 2,5, Βιβλιοδεσία: 0, Κεφαλίδα: 1,25, Υποσέλιδο: 1, Γραμματοσειρά Είδος: Arial Στυλ: Κανονικό Μέγεθος: Παράγραφος Στοίχιση: Πλήρης Εσοχές: Αριστερά στα 0 εκ. Δεξιά στα 0 εκ. Διάστημα: Πριν 6 στ. Μετά 6 στ. Διάστιχο: 1,5 γραμμή. 4.4 Επικεφαλίδες: Οι βασικές ενότητες (κεφαλαία) γράφονται με έντονη γραφή (bold), ξεκινώντας από την αρχή της σειράς και με μέγεθος γραμμάτων 14. Οι υποενότητες κάθε βασικής ενότητας (παράγραφοι) γράφονται με μικρά γράμματα, με έντονη γραφή (bold), ξεκινώντας από την αρχή της σειράς και με μέγεθος γραμμάτων 12. Πρέπει να γίνεται αρίθμηση των επικεφαλίδων και να τηρείται σταθερό κενό μεταξύ αρίθμησης και τίτλου. 4.5 Πίνακες: 5

7 α. Τίτλος πίνακα: Αναγράφεται πάνω από τον πίνακα, ξεκινώντας από την αρχή της σειράς. Περιλαμβάνει αρίθμηση, τίτλο. Σε περίπτωση που γίνεται αναφορά στην πηγή των στοιχείων του πίνακα η αναφορά αυτή γίνεται στο κάτω μέρος του πίνακα. Ο πίνακας πρέπει να είναι ολοκληρωμένος και «αυτάρκης», δηλαδή να μην παραπέμπει αλλού. β. Αρίθμηση πινάκων: Αριθμούνται κατά κεφάλαιο. Π.χ. Αριθμός κεφαλαίου Αριθμός πίνακα ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.: Τίτλος πίνακα Να διατηρείται σταθερό κενό γ. Θέση πίνακα: Ο πίνακας προτιμάται να είναι στο κέντρο της σελίδας. δ. Περιεχόμενο κυψελών πίνακα: Προτιμάται να είναι κεντραρισμένο (centered) (όπου είναι δυνατόν). ε. Σημεία προσοχής: 1. Οι πίνακες δεν πρέπει να διακόπτονται (εκτός από τους πολυσέλιδους, οι οποίοι καλό είναι να συμπεριλαμβάνονται σε παράρτημα). 2. Μέσα στο κείμενο να γίνεται αναφορά μόνο στον αριθμό του πίνακα, π.χ.: στον πίνακα 1.1, και να μη γίνεται χρήση της έκφρασης όπως «στον παραπάνω (κάτω) πίνακα 1.1», ώστε να υπάρχει ελευθερία επιλογής της θέσης του πίνακα στο κείμενο. 3. Να υπάρχει ομοιομορφία γραφής π.χ. να χρησιμοποιείται παντού η έκφραση «στον πίνακα 1.1» και όχι μια «στον πίνακα 1.1» και μια «στον πίν. 1.1». 4.6 Σχήματα: α. Τίτλος σχήματος: Αναγράφεται κάτω από το σχήμα, ξεκινώντας από την αρχή της σειράς. Περιλαμβάνει αρίθμηση, τίτλο. β. Αρίθμηση σχημάτων: Γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η αρίθμηση των πινάκων, αλλά είναι ανεξάρτητη από την αρίθμηση των πινάκων. γ. Θέση σχήματος: Κατά προτίμηση στο κέντρο. δ. Περιεχόμενο σχημάτων: Αριθμοί: Στους δεκαδικούς αριθμούς να προτιμάται η τελεία και όχι η ελληνική υποδιαστολή (π.χ και όχι 2,34). Στους αριθμούς με πολλά δεκαδικά ψηφία καλό είναι να υπάρχει ομοιομορφία μόνο δύο ψηφίων μετά την τελεία. Μονάδες: Κατά προτίμηση να χρησιμοποιούνται διεθνείς συμβολισμοί (SI) να διατηρείται σταθερή απόσταση ενός κενού μεταξύ της τιμής και της μονάδας π.χ. 5 m και να υπάρχει ομοιομορφία σε όλο το κείμενο. ε. Σημεία προσοχής: Να τηρηθεί ότι και στους πίνακες. 4.7 Σελιδοποίηση: Δεν σελιδοποιείται ο πρόλογος και γίνεται διαφορετική σελιδοποίηση των περιεχομένων. Η σελιδοποίηση του υπολοίπου της εργασίας (κυρίως μέρος, παραρτήματα, βιβλιογραφία) πρέπει να είναι ενιαία. Το κάθε νέο κεφάλαιο και παράρτημα να αρχίζει από μονό αριθμό σελίδας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι σελιδοποιήσεως (σχετικά με το είδος, τη θέση σελίδας, τα επιπλέον που θα αναφέρονται) και η επιλογή είναι ελεύθερη. Συνήθως ο αριθμός της σελίδας αναγράφεται στην κεφαλή (header). 6

8 4.8 Συμπεράσματα: Το κυρίως μέρος της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να κλείνει με ένα κεφάλαιο με τίτλο «Συμπεράσματα» ή κάτι σχετικό, όπου θα συνοψίζονται τα βασικά σημεία της εργασίας και τα συμπεράσματα που προκύπτουν. 4.9 Γενικές συμβουλές σύνταξης: Στο λόγο να προτιμάται το α πληθυντικό πρόσωπο. Να ακολουθούνται οι γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες και να αποφεύγονται οι μακρές προτάσεις. Μεταξύ των λέξεων κατά την πληκτρολόγηση να υπάρχει μόνο ένα κενό. Τα εισαγωγικά να είναι ελληνικά () και όχι αγγλικά ( ). Οι τελείες και τα κόμματα να χρησιμοποιούνται στο τέλος της λέξης χωρίς κενό. Να αποφεύγονται κενά στις σελίδες. Όταν χρησιμοποιούνται παρενθέσεις να μην υπάρχει κενό μεταξύ παρενθέσεων και λέξεων. Να υπάρχει γενικά ομοιομορφία π.χ. στον τρόπο αρίθμησης των πινάκων (εικόνων), στα σύμβολα μονάδων, στον τρόπο γραψίματος ονομάτων, περιοχών κλπ. 5. Βιβλιογραφία: Μετά το κυρίως μέρος αναγράφονται όλες οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Οι βιβλιογραφικές αναφορές στο κείμενο αναγράφονται με τα ονόματα των συγγραφέων και τη χρονολογία εκδόσεως σε παρένθεση, ενώ στην κατάσταση των αναφορών γράφονται με αλφαβητική σειρά. Συνιστάται στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, αυτές οι δύο κατηγορίες να διαχωρίζονται μεταξύ τους. Επίσης, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται αναφορές σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αυτές να αναγράφονται ως ειδική κατηγορία ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Παρακάτω παραθέτονται κάποια παραδείγματα καταχώρησης των βιβλιογραφικών αναφορών στην κατάσταση αναφορών για κάθε είδος βιβλιογραφίας α. Άρθρο δημοσιευμένο σε περιοδικό Όνομα συγγραφέα(ων), χρονολογία. τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού τόμος/τεύχος, αριθμός σελίδων. Flapper, S.D.P., Miltenburg, G.J., and Wijngaard, J., Embedding JIT into MRP. International Journal of Production Research 29 (2), β. Τίτλος βιβλίου Όνομα συγγραφέα(ων), χρονολογία. Τίτλος βιβλίου. Εκδοτικός οίκος, τόπος. Silver, E.A., Pyke D.F., and Peterson, R., Inventory Management and Production Planning and Scheduling, 3rd ed. Wiley, New York. γ. Άρθρο συνεδρίου: Όνομα συγγραφέα(ων), χρονολογία. Τίτλος άρθρου, τίτλος των πρακτικών, τόπος, σελίδες. Georgiadis P.,Vlachos D., Demand and Capacity Balancing in Front Office Operations: A Case Study in an Organization of Public Utility, 4o Βαλκανικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, Διπλωματική εργασία: Όνομα συγγραφέα(ων), χρονολογία. Τίτλος διπλωματικής. Τμήμα, Τομέας, Επιβλέπων:. Θεσσαλονίκη, μήνας. Κεφαλάκης, Π., Εξισορρόπηση γραμμής παραγωγής με περισσότερα από ένα μέσα παραγωγής ανά σταθμό εργασίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης, Επιβλέπων Π. Γεωργιάδης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος. Παρατήρηση: Μέσα στο κείμενο οι βιβλιογραφικές παραπομπές αναφέρονται στο τέλος των προτάσεων. 6. Παράρτημα: Παρουσιάζεται μετά τη βιβλιογραφία και ενδείκνυται να γίνεται σελιδοποίηση ως συνέχεια της προηγούμενης. Σε περίπτωση πολλών παραρτημάτων καλό είναι να χωρίζονται σε μέρη για να διευκολύνεται η αναφορά σε αυτά μέσα στο κείμενο. 7

9 7. Κατάσταση με ακρωνύμια συμβολισμούς: Μπορεί να αποτελεί μέρος του παραρτήματος. 8

10 Α2: Τυποποιημένο εξώφυλλο διπλωματικής εργασίας. 9

11 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΜ.: (ΑΕΜ) (αλφαβητικά) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ) 10

12 Α3: Μορφή πίνακα περιεχομένων διπλωματικής εργασίας. 11

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Γενικά Βασική ορολογία στην εξισορρόπηση γραμμής παραγωγής Ευρετική μεθοδολογία Γενικά Συμβολισμοί Δείκτες Μεθοδολογία Θεωρητικό υπόβαθρο και επεξηγήσεις Ευρετική διαδικασία Παράδειγμα εφαρμογής Τεκμηρίωση προγράμματος ALB Γενικά Δημιουργία και εκτέλεση προγράμματος Στοιχεία εισόδου Εκτέλεση προγράμματος Στοιχεία εξόδου Τεκμηρίωση προβλημάτων εξισορρόπησης γραμμής παραγωγής Γενικά Διαγράμματα τεχνολογικών περιορισμών Μέγεθος προβλημάτων Χρονικοί κύκλοι Πυκνότητα διαγράμματος τεχνολογικών περιορισμών Βαθμός απόκλισης σύγκλισης διαγράμματος τεχνολογικών περιορισμών Διαμόρφωση προβλημάτων Σετ προβλημάτων Αξιολόγηση ευρετικής μεθοδολογίας Γενικά Επιλογή κανόνα για τον οποίο θα εκτελεστεί το σετ προβλημάτων Μεταβολές παραμέτρου θ Εκτέλεση προγράμματος και παρουσίαση προβλημάτων Περιβάλλον Η/Υ στον οποίο πραγματοποιούνται οι εκτελέσεις Εκτέλεση προγράμματος για το Hoffmann data set και παρουσίαση αποτελεσμάτων 61 12

14 5.5 Αποτελέσματα Σύγκριση με άλλους αλγορίθμούς Μέγιστος αριθμός μέσων παραγωγής ανά σταθμό εργασίας Μ max = Μέγιστος αριθμός μέσων παραγωγής ανά σταθμό εργασίας Μ max = Μελέτη της επίδρασης των χαρακτηριστικών του κάθε προβλήματος στα αποτελέσματα, μεταξύ κανονικής και αντίστροφης αναζήτησης Συμπεράσματα Εφαρμογή σε πραγματική περίπτωση γραμμής παραγωγής Γενικά Παρουσίαση προβλήματος Αποτελέσματα επίλυσης μέσω του προγράμματος Συμπεράσματα Συμπεράσματα 88 Βιβλιογραφία. 91 Παραρτήματα.. 92 Α.1 Διαγράμματα τεχνολογικών περιορισμών 93 Α.2 Πίνακες χρόνων εργασιών των προβλημάτων 129 Β Πίνακες αποτελεσμάτων

15 Α4: Τυποποιημένη μορφή περίληψης διπλωματικής εργασίας. 14

16 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ Κωδ. Αριθ. : Hμερ. Παράδοσης : (συμπληρώνεται από τη Γραμματεία Τ.Β.Δ.) 2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 3. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 4. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 15

17 5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 16

18 17

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208 θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός...4 Γενικά...4 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγγραφή - Επιμέλεια: Δρ. Τσέπης Ηλ., Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Α1. Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αιγάλεω 2012 Γενικές Οδηγίες Ο σκοπός της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής να εφαρμόσει επιτυχώς τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Βοήθημα για τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Επιμέλεια: Γιώργος Γιαννακόπουλος Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Διονύσης Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Μ.Σ.

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας

Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΙΙΤΤΕΕΙΙΟΟ ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΗΗΣΣ ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ && ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Κανονισµός Ανάθεσης και Εκπόνησης Φεβρουάριος 2008 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών ( Τρόπος γραφής & Διαδικαστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Μηνάς Δασυγένης, Λέκτορας mdasygenis at uowm dot gr http://arch.icte.uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πτυχιακές που αναλαμβάνει η κα Σαμαντά αναφέρονται σε ερευνητικές εργασίες που διεξάγονται μέσω πρωτογενούς έρευνας η οποία μπορεί να είναι Ποσοτική ή Ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα