242 -ΕισαγωγήστουςΗ/Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "242 -ΕισαγωγήστουςΗ/Υ"

Transcript

1 242 -ΕισαγωγήστουςΗ/Υ ΤµήµαΜαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Ακαδηµαϊκό Έτος Άρτια Α.Μ. ( ) Νικόλαος Γλυνός 27α, B όροφος Τηλ:

2 οµή και οργάνωση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2

3 Κατασκευήυπολογιστικώνµηχανών 3 Αρχαιότητα: υπολογιστικέςµηχανές, µηχανισµός των Αντικυθήρων, κ.λπ. είδος αστρολάβου που κατασκευάσθηκε περίπου το 65 π.χ. ο «µεσολάβος» (Ερατοσθένης, 2 π.χ.) η «διόπτρα» (Ήρων ο Αλεξανδρεύς, π.χ.) 7οςαιώνας, Pascalκαι Leibniz, µηχανικές υπολογιστικές αριθµοµηχανές στοιχειώδεις αριθµητικές πράξεις βασισµένη σε µετρητές-τροχούς 3

4 Κατασκευήυπολογιστικώνµηχανών 4 84, Η µηχανή του Jacquard Αυτόµατος αργαλειός που προγραµµατιζόταν για την ύφανση πολύπλοκων σχεδίων µέσω διάτρητων χαρτοταινιών ή καρτελών Καθώς περιστρεφόταν µια ζώνη µε τρύπες, κινούνταν βελόνες Τοανυπήρχε µίατρύπαήόχι στην ανάλογη θέση µιας κάρτας καθόριζε τι θα υφανθεί 4

5 Κατασκευήυπολογιστικώνµηχανών , Babbage, διαφορικήµηχανή αναλυτική µηχανή πολυωνυµικές συναρτήσεις, λογάριθµοι, τριγωνοµετρικές συναρτήσεις Πολύπλοκες µηχανικές κατασκευές που δεν ολοκληρώθηκαν Η «αναλυτική µηχανή» θα µπορούσε να προγραµµατιστεί χρησιµοποιώντας ιάτρητες κάρτες 5

6 Κατασκευήυπολογιστικώνµηχανών , Hollerith, µηχανή µε διάτρητες κάρτες για την αυτοµατοποίηση των εκλογών 92-93, Bush, ηλεκτρική (αναλογική) υπολογιστικήµηχανή διαφορικές εξισώσεις 94, Zuse, ηλεκτρονική (ψηφιακή) υπολογιστικήµηχανή πρόγραµµα και δεδοµένα, χωριστά , µοντέλο von Neumann πρόγραµµα και δεδοµένα, από κοινού 95 σήµερα, ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών 6

7 ENIAC (94 s) Ο πρώτος Η/Υ! University of Pennsylvania Μέγεθος; Βλέπετε και µόνοι σας! 8, λυχνίεςκενού 5 ρελέ Βάρος; 3 τόνοι! Σχεδιαστές: John Mauchly J. Presper Eckert DEC LSI-, εκαετία του 98 s 7

8 8

9 Σε επίπεδο ολοκληρωµένου κυκλώµατος: 9

10 SSI- µικρής κλίµακας ολοκληρωµένο κύκλωµα

11 Οι µικρουπολογιστές περιέχουν ένα τεράστιο αριθµό τρανζίστορ: (ENIAC χωρίςτρανζίστορ!): 9,5 vacuum tubes and relays Intel 888 processor (st PC): 29, transistors Intel Pentium II processor: 7 million transistors Intel Pentium III processor: 28 million transistors Intel Pentium 4 processor: 42 million transistors Κάθε τρανζίστορ δεν είναι παρά ένας απλός διακόπτης onoff! Τα τρανζίστορ συνδυάζονται ώστε να υλοποιούν τις βασικές συναρτήσεις πύλες (gates) AND, OR, NOT Οι πύλες µε τη σειρά τους συνδυάζονται για να διατελέσουν πιο πολύπλοκες λειτουργίες adder, multiplexor, decoder, register,

12 Άµεσααποτελέσµατα ανάπτυξης της τεχνολογίαςτων υπολογιστών Μείωση κατανάλωσης και όγκου µηχανών Αύξηση της ταχύτητας επεξεργασίας Αύξηση του µεγέθους της µνήµης Αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας Βελτίωση της πιστότητας φύλαξης δεδοµένων 2

13 ΈµµεσαΑποτελέσµατα Αναπτύχθηκαν ορισµένες Επιστήµες (ΑριθµητικήΑνάλυση, Πληροφορική, Ροµποτική, ) Νέες Τεχνικές (Προσοµοίωση, Monte Carlo, Μοριακή υναµική, ) Αναπτύχθηκε πλήθος εφαρµογών (Τυπογραφία, Επικοινωνίες, Έλεγχος, Σχεδίαση, ιαχείρισηπόρων, Εµπόριο, Κρυπτογραφία, Πρόγνωσηκαιρού, κλπ) 3

14 Οργάνωσηενός υπολογιστικούσυστήµατος Εφαρµογή (π.χ. WORD) Λογισµικό Υλικό Compiler Assembler Επεξεργαστής Μνήµη Λειτουργικό Σύστηµα (π.χ. Windows) Datapath & Control Λογικός σχεδιασµός I/O σύστηµα Instruction Set Architecture Συντονισµός µεταξύ πολλών αφαιρετικών επιπέδων 4

15 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ... DO I=,99 CALL SU(I,X)... Λειτουργικά συστήµατα Γραφικοί µεσολαβητές χρήσης Γλώσσες Προγραµµατισµού Μεταφραστές και διερµηνευτές Προγράµµατα εφαρµογών Μεθοδολογία ανάπτυξης λογισµικού Λογισµικό αξιολόγησης του "Υλικού" 5

16 Γλώσσες Προγραµµατισµού ιευκολύνουν την διατύπωση των διεργασιών που πρέπει να εκτελεστούν. Υπάρχουν πολλές γλώσσες Ορισµένες γλώσσες είναι καταλληλότερες από άλλες για συγκεκριµένο τύπο προβλήµατος. FORTRAN (Επιστηµονικοί Υπολογισµοί) C (ΠρογραµµατισµόςΛειτουργικών) PROLOG (ΤεχνητήΝοηµοσύνη) 6

17 Επίπεδαπρογραµµατισµού Γλώσσα υψηλού επιπέδου (π.χ., C, ) Πρόγραµµα σε Assembly Machine Language Program (MIPS) Εκτέλεση από τον επεξεργαστή Ηλεκτρικά σήµατα στο υλικό Compiler (συµβολοµεταφραστής) Assembler temp = v[k]; v[k] = v[k+]; v[k+] = temp; lw $to, ($2) lw $t, 4($2) sw $t, ($2) sw $t, 4($2) 7

18 οµικά στοιχεία 8

19 A B οµικά στοιχεία (για µια Αριθµητική ΛογικήΜονάδα Arithmetic Logic Unit) AND πύλη Σύµβολο Ορισµός C A B C A B OR πύλη Σύµβολο Ορισµός C A B C A Inverter σύµβολο Ορισµός C A C Multiplexer Σύµβολο Ορισµός D D C A B A C B 9

20 Χ = ΝΟΤ ((ΝΟΤΑ) AND B) και Υ = ΝΟΤ (Β AND (NOT C)) 2

21 2 F X OR Y Υ B AND (NOT C) NOT C Χ (NOT A) AND B NOT A C Β Α

22 ΑριθµητικήκαιΛογικήΜονάδα Arithmetic Logic Unit (ALU) Instruction PC Registers ALU Memory Data Memory Πώς κατασκευάζεται η Αριθµητική και Λογική Μονάδα (ALU - Arithmetic Logic Unit); PC program counter - επόµενηεντολήγιαεκτέλεση Instruction memory µνήµηµεεντολές Registers - καταχωρητές Data memory µνήµηδεδοµένων 22

23 Συνδυαστική λογική (combinational logic): είσοδοι Συνδυαστική : : : : λογική έξοδοι Ακολουθιακή λογική (sequential logic): είσοδοι : : Συνδυαστική λογική : : έξοδοι Η ειδοποιός διαφορά! Μνήµη 23

24 Σχεδιαστικέςτεχνικές Σχεδιαστικές τεχνικές για συνδυαστικά κυκλώµατα: Σεεπίπεδολογικώνπυλών (π.χ. AND, OR, NOT, XOR, NAND) Σε επίπεδο δοµικών στοιχείων (building blocks) Και οι λογικές πύλες και τα δοµικά στοιχεία είναι διαθέσιµασεολοκληρωµένακυκλώµατα (Integrated Circuits ή chips) 24

25 οµικάστοιχεία: Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Είδη ολοκληρωµένων µε βάση την πυκνότητα ολοκλήρωσης (ισοδύναµος αριθµός λογικών πυλών): Small-scale integration (SSI): µέχρι 2 πύλες Medium-scale integration (MSI): 2-99 πύλες Large-scale integration (LSI): πύλες Very large-scale integration (VLSI):,-99,999 πύλες Ultra large-scale integration (ULSI): >, πύλες Κύριοι στόχοι µιας ψηφιακής σχεδίασης: (i) µείωσηκόστους Μείωση αριθµού πυλών (εάν χρησιµοποιούνται SSI ολοκληρωµένα) Μείωση αριθµού ολοκληρωµένων (για πολύπλοκες σχεδιάσεις) (ii) αύξησηταχύτητας (iii) απλότητα σχεδίασης (µε επαναχρησιµοποίηση δοµικών στοιχείων όπου αυτό είναι εφικτό) 25

26 Σχεδίασησεεπίπεδοπυλών: Ηµιαθροιστής (Half Adder) ιαδικασία σχεδίασης: ) Ποιο είναι το πρόβληµα; Σχεδίαση Half Adderγιαπρόσθεση 2 bits 2) Καθορισµός εισόδων, εξόδων και της σχέσης µεταξύ τους. ύο είσοδοι και δύο έξοδοι (συναρτήσεις των εισόδων): X Y Half Adder (X + Y) S C 26

27 3) Εύρεση πίνακα αληθείας: 4) Εύρεση λογικής έκφρασης για τις συναρτήσεις: C = XY S = X'Y + XY' = X Y 5) Σχεδίαση λογικού κυκλώµατος: X Y C S X Y S Half Adder C 27

28 Σχεδίασησεεπίπεδοπυλών: ΠλήρηςΑθροιστής (Full Adder) Όµως! Οηµιαθροιστήςπροσθέτειµόνο 2 bits! Για την πρόσθεση δύο δυαδικών αριθµών θα χρειαστούµε να προσθέσουµε 3 bits (το ένα από αυτά είναι το κρατούµενο) Παράδειγµα: Μεταφερόµενο Κρατούµενο X + Y S Χρειαζόµαστε έναν Πλήρη Αθροιστή ή Full Adder (λέγεται έτσι γιατί µπορεί να κατασκευαστεί από 2 ηµιαθροιστές): X Y Z Full Adder (X + Y + Z) S C 28

29 Σχεδίασησεεπίπεδοπυλών: ΠλήρηςΑθροιστής (Full Adder) Πίνακας αληθείας (πρέπει να τον βρείτε εσείς!): X Y Z C S ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Z κρατούµενοαπό προηγούµενη άθροιση) C κρατούµενο προς επόµενη άθροιση Βρείτε και τις λογικές εκφράσεις των C και S! 29

30 Οπλήρηςαθροιστήςµελογικέςπύλες: X Y (X Y) S Z (XY) C Αποτελείται από δύο ηµιαθροιστές (Ηalf-Αdders ταδύοκόκκιναπλαίσια) καιµίαπύλη OR 3

31 X Y Οπλήρηςαθροιστήςµεάλληαπεικόνιση: blocks ηµιαθροιστών (X Y) S (XY) C Z X S S S F Y H.A. C H.A. C Z C OR gate C F 3

32 Σχεδίασηµεχρήσηδοµικώνστοιχείων Χρησιµοποιείται για τη σχεδίαση πολύπλοκων λογικών κυκλωµάτων συναρτήσεων Γενικά, αυτά τα πολύπλοκα κυκλώµατα δεν περιγράφονται απλά από έναν πίνακα αληθείας (λόγω τεράστιου αριθµού δυνατών εισόδων) αλλά από έναν αλγόριθµο, µια µέθοδο δηλαδή υπολογισµού της εξόδου µε βάση τις εισόδους Οι αλγόριθµοι αυτοί προκύπτουν µέσα από την υποδιαίρεση του προβλήµατος υπολογισµού σε υποπροβλήµατα µέχρις ότου φτάσουµε σε λογικές συναρτήσεις που µπορούν να υπολογιστούν από ήδη διαθέσιµα λογικά στοιχεία). 32

33 Μεθοδολογίασχεδίασηςµεδοµικά στοιχεία Επαναληπτική µέθοδος (i) Καθόρισε την επιθυµητή λειτουργία του λογικού κυκλώµατος. (ii) Προσδιόρισεµικράλειτουργικάστοιχείαπουµπορούν, µαζί, να επιτελέσουν τη λειτουργία αυτή. (iii) Συνέδεσε, κατάλληλα, τα µικρά αυτά στοιχεία. Παράδειγµα: Θέλουµε να κατασκευάσουµε έναν αθροιστή 2 αριθµώντων n bits: X n X n- X 2 X... ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ C n+ C... F n F n- F 2 F 33

34 Πιοαναλυτικά! Ας περιοριστούµε στη σχεδίαση ενός αθροιστή για δύο αριθµούς των 4 bit, µαζί µε κρατούµενο, που δίνει ως αποτέλεσµα 5-bits: άθροισµα και τελικό κρατούµενο: X 3 X 2 X X Y 3 Y 2 Y Y Παράλληλος C 4 αθροιστής 4-bit C S 3 S 2 S S 5-bit αρκούν καθώς το αποτέλεσµα µπορεί να είναι το πολύ ίσο µε () 2 +() 2 +() 2 = () 2 34

35 Παράλληλοςαθροιστής Γράφουµετονλογικότύπογιατοάθροισµαγιακάθεένα απόταζευγάριατων bitsεισόδουκαθώςκαιγιατο κρατούµενο που διαδίδεται στο επόµενο άθροισµα: C i+ = X i Y i + (X i Y i ) C i S i = X i Y i C i Παρατηρήστε ότι κάθε στάδιο άθροισης µπορεί να εκτελεστεί από έναν πλήρη αθροιστή, τον οποίο έχουµε ήδη σχεδιάσει και θα τον χρησιµοποιήσουµε ως βασικό δοµικό στοιχείο! 35

36 Προχωράµεστησχεδίαση! Συνδέοντας 4 πλήρεις αθροιστές ως εξής, παίρνουµε τον αθροιστή δύο αριθµών των 5 bits: Y 3 X 3 Y 2 X 2 Y X Y X C 3 C 2 C C 4 FA FA FA FA C Είσοδος Έξοδος S 3 S 2 S S 36

37 Μερικάσηµείαπροσοχής Προσέξτε ότι το κρατούµενο διαδίδεται από τον ένα πλήρη αθροιστή στον επόµενο µε το να συνδέσουµε το κρατούµενο εξόδου του ενός στο κρατούµενο εισόδου του άλλου (cascading). Λέγεται Παράλληλος Αθροιστής (Parallel Adder) γιατί οι είσοδοι παρουσιάζονται ταυτόχρονα (παράλληλα) στις εισόδους των πλήρων αθροιστών. Καλείται, επίσης, και Ripple-Carry Adderκαθώςτο κρατούµενοδιαδίδεται «γλιστρώντας» (ripple σηµαίνειγλίστρυµα) από τον πρώτο αθροιστή έως τον τελευταίο. Όµως αυτά ανήκουν σε άλλη σειρά µαθηµάτων. 37

Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Η φράση επιστήµη των υπολογιστών σήµερα έχει αποκτήσει ευρύτατο νόηµα. Ωστόσο, στο βιβλίο αυτό ορίζουµε τη φράση ως "θέµατα που σχετίζονται µε τον υπολογιστή". Αυτό το εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2 η Έκδοση) Παναγιώτης Ε. Φουληράς Διδάκτωρ Πληροφορικής Παν/μίου Λονδίνου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1996 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Έξω βρέχει». Η πρόταση αυτή µπορεί να είναι αληθής ή ψευδής. Κάτι άλλο αποκλείεται. Στο σκεπτικό αυτό βασίζεται η κατασκευή των υπολογιστών. Ακόµη και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΠ Πανεπιστημίου Πειραιά Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΠΑΣΠ Πανεπιστημίου Πειραιά Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι είναι οι τομείς της Πληροφορικής; Καθώς αυξάνεται σε πεδία και ευρύτητα η επιστήμη της πληροφορικής, αυξάνονται και οι κλάδοι στους οποίους υποδιαιρείται αλλά και εφαρμόζεται. Συνεπώς

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. Πρόλογος... 11. Στόχος, Προσδοκώµενα αποτελέσµατα, Έννοιες κλειδιά. Eισαγωγικές παρατηρήσεις... 37

ÂÚÈ fiìâó. Πρόλογος... 11. Στόχος, Προσδοκώµενα αποτελέσµατα, Έννοιες κλειδιά. Eισαγωγικές παρατηρήσεις... 37 ÂÚÈ fiìâó Πρόλογος... 11 K º π 1 H ÂappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ appleôïôáèûùòó: EÈÛ ÁˆÁÈÎ apple Ú ÙËÚ ÛÂÈ Στόχος, Προσδοκώµενα αποτελέσµατα, Έννοιες κλειδιά Eισαγωγικές παρατηρήσεις... 13 1.1 Ιστορική ανασκόπηση...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 1 Κατηγορίες Υπολογιστικών Συστηµάτων Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εισαγωγή

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εισαγωγή ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισαγωγή Στόχοι 1 Να ορίσουμε τι είναι υπολογιστικό σύστημα και να απαριθμήσουμε τα στρώματά του. Να ορίσουμε τι είναι τα δεδομένα εισόδου, τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών Γιάννης Βογιατζής Αλέξανδρος ηµόπουλος ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1 Στοιχεία Επικοινωνίας Γιάννης Βογιατζής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 7 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Αλγόριθμοι και Δομές

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες παρουσίασης #1

ιαφάνειες παρουσίασης #1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ ιδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) ιαφάνειες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Η/Υ. Η εμφάνιση και η εξέλιξη των Η/Υ

Εισαγωγή στους Η/Υ. Η εμφάνιση και η εξέλιξη των Η/Υ Εισαγωγή στους Η/Υ Η εμφάνιση και η εξέλιξη των Η/Υ 1 Η ιστορία και η εξέλιξη του Η/Υ (1) Ιστορική αναδρομή Επιτεύγματα Μελλοντικές κατευθύνσεις 2 Οι πρόγονοι του Η/Υ Γνωστές υπολογιστικές μορφές ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υλικό Υπολογιστών (Hardware) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υλικό Υπολογιστών (Hardware) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής 8 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές Εφαρμογές Πληροφορικής Διδακτικές ενότητες 1.1 Το Υπολογιστικό Σύστημα 1.2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) 1.3 Μνήμη 1.4 Τεχνολογικές εξελίξεις στο Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή Μαρµαρέλη Σοφοκλή ΑΜ: 3191 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Δρ. 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τόµος A' Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή των Προγραμματιζόμενων Υπολογιστών

1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή των Προγραμματιζόμενων Υπολογιστών Δεν φοβάμαι τους υπολογιστές. Φοβάμαι την έλλειψή τους. Isaac Asimov (1920-1992) Αμερικανός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας και διανοούμενος 1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή των Προγραμματιζόμενων Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών

Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σύντομη Ιστορική Αναδρομή των Προγραμματιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Γιαγλής Γεώργιος ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ

Γιαγλής Γεώργιος ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ Γιαγλής Γεώργιος ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ τίτλος: Αρχές Λειτουργίας και Προγραμματισμού Η/Υ συγγραφέας: Γιαγλής Γεώργιος 2011 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι η γνωριμία με τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι πράξεις στο εσωτερικό του Υπολογιστή. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η Κεντρική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI 1 --ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-- Κεφάλαιο 1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 1 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 1.1 Ιστορική Εξέλιξη των Υπολογιστικών Συστημάτων Μια ματιά στο παρελθόν και το μέλλον των υπολογιστών Ίσως ο πρώτος υπολογιστής της ιστορίας κατασκευάστηκε το 80

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa. Πληροφορική 1 Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.gr/~organosi/ 2 Η δομή του μαθήματος Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Συστοιχία Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)

Συστοιχία Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) Συστοιχία Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) Οι προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις (PLDs Programmable Logic Devices) είναι ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα (ICs) που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Από τις διαλέξεις του κ. Σπύρου Καζαρλή ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΑΡΛΗΣ Καθηγητής Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΕΡΡΕΣ 202 Εισαγωγή στον Η/Υ BGC-8088 και τον

Διαβάστε περισσότερα