Κυκλώµατα µε MSI. υαδικός Αθροιστής & Αφαιρέτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυκλώµατα µε MSI. υαδικός Αθροιστής & Αφαιρέτης"

Transcript

1 5 η Θεµατική Ενότητα : Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI υαδικός Αθροιστής & Αφαιρέτης A i B i FA S i C i C i+1 D Σειριακός Αθροιστής Σειριακός Αθροιστής: απαιτεί 1 πλήρη αθροιστή, 1 στοιχείο µνήµης και παράγει το αποτέλεσµα σε n κύκλους ρολογιού. Παράλληλος Αθροιστής: απαιτεί n πλήρης αθροιστές και παράγει το αποτέλεσµα σε 1 κύκλο Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 2

2 1 bit FA Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 3 1 bit FA Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 4

3 Παράλληλος υαδικός Αθροιστής Υλοποίηση µε συναρτήσεις: Πίνακας αλήθειας µε 9 εισόδους και 2Λ9=512 καταστάσεις Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 5 Παράλληλος υαδικός Αθροιστής Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 6

4 Παράλληλος υαδικός Αφαιρέτης Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 7 Παράλληλος υαδικός Αθροιστής/Αφαιρέτης Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 8

5 ιάδοση Κρατουµένου Καθυστέρηση Συνδυαστικών Κυκλωµάτων: Επίπεδα Πυλών x Καθυστ. Πύλης Παράλληλος Αθροιστής: Μεγαλύτερη καθυστέρηση οφείλεται στο κρατούµενο 2 επίπεδα διάδοσης κρατουµένου 2xn επίπεδα για τον παράλληλο αθροιστή n bits Οχρόνος διάδοσης κρατουµένου είναι πολύ µεγάλος Μείωση χρόνου διάδοσης κρατουµένου Η πρόσθεση είναι η συχνότερη πράξη Χρήση γρηγορότερων πυλών (άνω όριο) Αύξηση πολυπλοκότητας κυκλώµατος (carry look-ahead Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 9 Αθροιστής Carry Look Ahead P i =A i B i S i =P i C i G i =A i B i C i+1 =G i +P i C i ιαδοτής Κρατουµένου Γεννητής Κρατουµένου C 2 =G 1 +P 1 C 1 C 3 =G 2 +P 2 C 2 = G 2 +P 2 (G 1 +P 1 C 1 )=G 2 +P 2 G 1 +P 2 P 1 C 1 C 4 =G 3 +P 3 C 3 = = G 3 +P 3 G 2 +P 3 P 2 G 1 +P 3 P 2 P 1 C 1 Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 10

6 Αθροιστής Carry Look Ahead Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 11 Κεφ 1 ***** Kεφ 2 Κεφ 3 εκτος 3.9 Κεφ 4 εκτός 4.11 Κεφ 5 εκτός 5.5,5.6 Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 12

7 εκαδικός Αθροιστής Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 13 εκαδικός Αθροιστής Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 14

8 εκαδικός Αθροιστής Κωδικοποίηση πληροφοριών: πρόσθεση κωδικοπ. Πληροφ. Τρόποι υλοποίησης: 1.Σχεδιασµός συνδυαστικού κυκλώµατος µε 9 εισόδους και 5 εξόδους (512 καταστ). Όταν C=1 πρέπει να προσθέσουµε στο δυαδικό άθροισµα το 0110 και παίρνουµε το BCD αποτέλεσµα C=K+Z8Z4+Z8Z2 2.Υλοποίηση µε κυκλώµατα πλήρη αθροιστή λαµβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι 6 συνδυασµοί σε κάθε είσοδο 4 bits δεν χρησιµοποιούνται Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 15 εκαδικός Αθροιστής Από την τιµή 9 και πάνω προσθέτουµε την ποσότητα 0110 ώστε να έχουµε την επιθυµητή µετατροπή Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 16

9 Συγκριτής Μεγέθους Συγκριτής Μεγέθους: συγκρίνει δύο αριθµούς και βρίσκει την σχέση τους (<,>,=). Ισότητα Για δύο αριθµούς των n bits έχουµε 2 2n συνδυασµούς (πολύ µεγάλο). Το κύκλωµα του συγκριτή έχει αρκετή κανονικότητα (αλγοριθµικός σχεδιασµός) Α=Α 3 Α 2 Α 1 Α 0 Β=Β 3 Β 2 Β 1 Β 0 x i =Α i B i +A i Β i (Α=Β)=x 3 x 2 x 1 x 0 Ανισότητα (Α>Β)=Α 3 Β 3 +x 3 A 2 B 2 +x 3 x 2 A 1 B 1 +x 3 x 2 x 1 A 0 B 0 : δίνει 1 µόνο όταν A i =1 και Β i =0 µε A j =B j για j>i δηλαδή ελέγχει από αριστερά προς δεξιά ένα ένα τα bits. (Α<Β)=B 3 A 3 +x 3 B 2 A 2 +x 3 x 2 B 1 A 1 +x 3 x 2 x 1 B 0 A 0 Πλεονέκτηµα : Η κανονικότητα του κυκλώµατος Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 17 Συγκριτής Μεγέθους Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 18

10 Αποκωδικοποιητές - Κωδικοποιητές Αποκωδικοποιητής: κύκλωµα που µετατρέπει την δυαδική πληροφορία των n γραµµών εισόδου σε 2 n µοναδικές γραµµές εξόδου (ελαχιστόροι n µεταβλητών) Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 19 Υλοποίηση Συνδυαστικής Λογικής Αφού ο αποκωδικοποιητής παράγει τους 2 n ελαχιστόρους µπορεί να υλοποιήσει οποιαδήποτε συνάρτηση µε προσθήκη πυλών OR Παράδειγµα: Υλοποίηση πλήρους αθροιστή S(x,y,z)=Σ(1,2,4,7) C(x,y,z)=Σ(3,5,6,7) Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 20

11 Αποκωδικοποιητές Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 21 Αποπλέκτης Είναι ουσιαστικά ένας αποκωδικοποιητής µε συµπληρωµατικές εξόδους και είσοδο επίτρεψης. Μεταβιβάζει τις πληροφορίες από την είσοδο επίτρεψης σε οποιαδήποτε έξοδο επιλέγουν οι υπόλοιπες είσοδοι Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 22

12 Αποκωδικοποιητές Επέκταση Αποκωδικοποιητή µε χρήση πολλών αποκωδικοποιητών 2 αποκωδικοποιητές 3 σε 8 δίνουν 1 αποκωδικοποιητή 4 σε 16 Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 23 Κωδικοποιητές Ο Κωδικοποιητής εκτελεί την αντίστροφη λειτουργία από τον Αποκωδικοποιητή: Έχει 2 n γραµµές εισόδου και n γραµµές εξόδου και δίνει τον δυαδικό κώδικα που αντιστοιχεί στις γραµµές εισόδου. Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 24

13 Κωδικοποιητές Προβλήµατα: Όταν περισσότερες της µίας είσοδοι είναι στον άσσο τότε η έξοδος είναι απροσδιόριστη (Λύση: προτεραιότητα) Όταν όλες οι είσοδοι είναι στο µηδέν τότε η έξοδος είναι 000 που δεν είναι σωστό αφού η D 0 1(Λύση: διάκριση της κατάστασης) Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 25 Κωδικοποιητές Προτεραιότητας Ο Κωδικοποιητής εκτελεί την αντίστροφη λειτουργία από τον Αποκωδικοποιητή: Έχει 2 n γραµµές εισόδου και n γραµµές εξόδου και δίνει τον δυαδικό κώδικα που αντιστοιχεί στις γραµµές εισόδου. Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 26

14 Κωδικοποιητές Προτεραιότητας x=d 2 +D 3 y=d 3 +D 1 D 2 v=d 0 +D 1 +D 2 +D 3 Λύνει το πρόβληµα της επιλογής όταν περισσότερες της µίας εισόδων είναι στον άσσο: επιλέγει αυτήν µε την µεγαλύτερη προτεραιότητα Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 27 Πολυπλέκτες Ο Πολυπλέκτης είναι ένα συνδυαστικό κύκλωµα που επιλέγει δυαδικές πληροφορίες ανάµεσα σε πολλές γραµµές εισόδου και τις κατευθύνει σε µία γραµµή εξόδου Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 28

15 Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 29 Τετραπλός Πολυπλεκτης Πολυπλέκτες 2 σε 1 Η είσοδος Επίτρεψης (Ε) τοποθετείται για λόγους επέκτασης. Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 30

16 Υλοποίηση Συναρτήσεων Boole Αλγόριθµος υλοποίησης συνάρτησης µε χρήση πολυπλέκτη: 1.Εκφράζουµε την συνάρτηση σε άθροισµα ελαχιστόρων. 2.Συνδέουµε τις n-1 µεταβλητές στις γραµµές επιλογής και κρατάµε την αριστερότερη (πιο σηµαντική) έστω Α. 3.Καταγράφουµε τις εισόδους του πολυπλέκτη και κάτω από αυτές όλους τους ελαχιστόρους σε δύο σειρές (αντίστοιχα για Α=0 και Α=1). 4.Σηµειώνουµε τους ελαχιστόρους που έχει η συνάρτηση. 5.Σε κάθε στήλη βάζουµε 0 αν δεν έχει σηµειωθεί ελαχιστόρος, 1 αν έχουν σηµειωθεί και οι δύο, Α αν έχει σηµειωθεί ο πάνω και Α αν έχει σηµειωθεί ο κάτω ελαχιστόρος. Τα κυκλώµατα µε λίγες εξόδους υλοποιούνται καλύτερα µε πολυπλέκτες, ενώ αυτά µε πολλές εξόδους υλοποιούνται καλύτερα µε αποκωδικοποιητές Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 31 Υλοποίηση Συναρτήσεων Boole Κάθε πολυπλέκτης 2 n σε 1 µπορεί να υλοποιήσει οποιαδήποτε συνάρτηση n µεταβλητών ως εξής: 1. Βάζουµε τις n-1 µεταβλητές στις εισόδους επίτρεψης. 2. Χρησιµοποιούµε την τελευταία µεταβλητή για τις εισόδους. Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 32

17 Ασκήσεις Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 33 Να γράψετε τις συναρτήσεις F(A,B,C,D) και G(A,B,C,D), που υλοποιεί το παρακάτω κύκλωµα σε ελάχιστη µορφή αθροίσµατος γινοµένων καθώς και σε κανονική µορφή αθροίσµατος ελάχιστων όρων (sum of minterms). (Το ψηφίο A είναι το ΠΣΨ). Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 34

18 Από τη λειτουργία του αποκωδικοποιητή µε ανεστραµµένες (active low) εξόδους έχουµε: Για τον επάνω decoder: D0 = (A B ), D1 = (A B), D2 = (A B ), D3 = (A B). Για τον κάτω decoder: D0 = (C D ), D1 = (C D), D2 = (C D ), D3 = (C D). Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 35 Oι F και G υπολογίζονται σαν (ελάχιστα) αθροίσµατα ως εξής: F = ((A B) (A B) (C D) ) = (A B) + (A B) + (C D) = A B+ A B + C D= (A+A ) B+ C D= 1 B + C D = B+ C D. G = ((A B ) + (C D )) = (A B ) (C D ) = A B C D. Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 36

19 Ο όρος B περιλαµβάνει τους minterms {m4, m5, m6, m7, m12, m13, m14, m15} (=mx1xx). Ο όρος C D περιλαµβάνει τους minterms {m3, m7, m11, m15} (=mxx11). Ο όρος A B C D περιλαµβάνει µόνο τον minterm m0 (=m0000). Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 37 οι συναρτήσεις F και G γράφονται σε κανονική µορφή ελαχίστων όρων (sum of minterms) ως εξής: F= Σ {3,4,5,6,7,11,12,13,14,15} G = Σ {0}. Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 38

20 Να βρείτε τη δυαδική συνάρτηση G(Χ,Υ,Ζ) που υλοποιεί το παρακάτω λογικό κύκλωµα. Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 39 Έστω F(Y,Z) η συνάρτηση εξόδου του πρώτου πολυπλέκτη. Τότε ισχύει: F = Y 1 + Y Z = Y (Z+1) + Y Z = Y+Z. Αντίστοιχα, για τη συνάρτηση εξόδου του δεύτερου πολυπλέκτη ισχύει: G= X Y + X F = X Y + X (Y+Z) = X Y+ X Y + X Z= Y+ X Z G= Y + X Z Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 40

21 Άσκηση Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 41 Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 42

22 Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 43 Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 44

23 Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 45 Άσκηση Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 46

24 Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 47 Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 48

25 Άσκηση Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 49 Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 50

26 Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 51 Άσκηση Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 52

27 Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 53 Άσκηση Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 54

28 Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI 55

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 2006 2007 Γραπτή Εργασία #2 Ηµεροµηνία Παράδοσης 28-0 - 2007 ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση : [5 µονάδες] Έχετε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞEΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞEΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα Θεματική Ενότητα ΠΛΣ-5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞEΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - Δρ. Λάμπρος Μπισδούνης Σύμβουλος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης 8 Εργαστηριακές Ασκήσεις Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής 2014 Εργαστηριακές Ασκήσεις Ψηφιακής Σχεδίασης 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Κυκλώματα

Συνδυαστικά Κυκλώματα 3 Συνδυαστικά Κυκλώματα 3.1. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ Λ ΟΓΙΚΗ Συνδυαστικά κυκλώματα ονομάζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων οι τιμές της εξόδου ή των εξόδων τους διαμορφώνονται αποκλειστικά, οποιαδήποτε στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 2005. Στοιχειώδης Λογικές Συναρτήσεις

Περίληψη. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 2005. Στοιχειώδης Λογικές Συναρτήσεις ΗΜΥ 2: Λογικός Σχεδιασµός, Εαρινό Εξάµηνο 25 Μαρ-5 ΗΜΥ-2: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 25 Κεφάλαιο 4 -i: Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώµατα Περίληψη Συναρτήσεις και συναρτησιακές (λειτουργικές)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr)

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Λογική Σχεδίαση Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Μέρος Ι Εισαγωγή Ψηφιακά Συστήματα και Ψηφιακοί Υπολογιστές Οι ψηφιακοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη Λογικού Σχεδιασµού Ι

Ύλη Λογικού Σχεδιασµού Ι 4 η Θεµατική Ενότητα : Συνδυαστική Λογική Ύλη Λογικού Σχεδιασµού Ι Κεφ 2 Κεφ 3 Κεφ 4 Κεφ 6 Συνδυαστική Λογική 2 Εισαγωγή Λογικά Κυκλώµατα Συνδυαστικά: Οι έξοδοι είναι συνάρτηση των εισόδων Ακολουθιακά:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Πειραιώς i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

EPΓAΣTHPIAKEΣ AΣKHΣEIΣ ΛOΓIKOY ΣXEΔIAΣMOY

EPΓAΣTHPIAKEΣ AΣKHΣEIΣ ΛOΓIKOY ΣXEΔIAΣMOY ΠANEΠIΣTHMIO ΠATPΩN TMHMA MHX H/ Y & ΠΛHPOΦOPIKHΣ TOMEAΣ YΛIKOY KAI APXITEKTONIKHΣ YΠOΛOΓIΣTΩN Εργαστήριο Θεωρίας Κυκλωμάτων, Ηλεκτρονικών & Λογικού Σχεδιασμού EPΓAΣTHPIAKEΣ AΣKHΣEIΣ ΛOΓIKOY ΣXEΔIAΣMOY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι η γνωριμία με τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι πράξεις στο εσωτερικό του Υπολογιστή. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η Κεντρική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Έξω βρέχει». Η πρόταση αυτή µπορεί να είναι αληθής ή ψευδής. Κάτι άλλο αποκλείεται. Στο σκεπτικό αυτό βασίζεται η κατασκευή των υπολογιστών. Ακόµη και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένες µονάδες πολλαπλασιασµού / αθροίσµατος τετραγώνων για αριθµητικά συστήµατα υπολοίπων

Συνδυασµένες µονάδες πολλαπλασιασµού / αθροίσµατος τετραγώνων για αριθµητικά συστήµατα υπολοίπων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Τίτλος: Συνδυασµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2 η Έκδοση) Παναγιώτης Ε. Φουληράς Διδάκτωρ Πληροφορικής Παν/μίου Λονδίνου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1996 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2. 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2008 Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2. 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2008 Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 7-segment display 7-segment display 7-segment display Αποκωδικοποιητής των 7 στοιχείων (τμημάτων) (7-segment decoder) Κύκλωμα αποκωδικοποίησης του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να μετατρέψετε τον δεκαδικό 16.25 σε δυαδικό. 2. Να μετατρέψετε τον δεκαδικό 18.75 σε δυαδικό και τον δεκαδικό 268 σε δεκαεξαδικό. 3. Να βρεθεί η βάση εκείνου του αριθμητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502 Η εφαρµογή EMUL6502.COM είναι γραµµένη σε γλώσσα Turbo Pascal και επιτρέπει την προσοµοίωση του µ/ε 6502 σε PC κάτω από το DOS. Με την εκτέλεση της εφαρµογής εµφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή Λογική Σχεδίαση - Εργαστήριο 1.1. ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση

Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση Σχεδιαστικά Στυλ & Αρχιτεκτονική Ο σχεδιαστής επιλέγει Σχεδιαστικό στυλ prioritized interrupt instruction buffer bus-oriented datapath serial I/O direct memory access

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 10: Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων (Finite State Machines - FSM)

Εργαστήριο 10: Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων (Finite State Machines - FSM) 1 of 6 16/12/2003 9:23 µµ ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2003 Τµ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Εργαστήριο 10: Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων (Finite State Machines - FSM) 12-15 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πρόλογος 11. 0 Εισαγωγή 21

Περιεχόµενα. Πρόλογος 11. 0 Εισαγωγή 21 Περιεχόµενα Πρόλογος 11 Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο 12 Βασικά χαρακτηριστικά του βιβλίου 12 Κάλυψη συστηµάτων CAD 14 Εργαστηριακή υποστήριξη 14 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1.1 Τί είναι Αριθµητική Ανάλυση Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη µαθηµατική επιστήµη για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές εκφράσεις λύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΩ ΙΚΕΣ» ρ. ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα