Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ESL67010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ESL67010 http://ru.yourpdfguides.com/dref/3901248"

Transcript

1 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры, принадлежности и т.д.). Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя. инструкция по эксплуатации руководство пользователя руководство по эксплуатации инструкция по пользованию Инструкции по применению

2 Фрагмент инструкции: Σωστή χρήση Αυτό το πλυντήριο πιάτων προορίζεται μόνο για το πλύσιμο οικιακών σκευών κα τάλληλων για πλύσιμο στο πλυντήριο. Μη βάλετε διαλύτες στο πλυντήριο πιά των. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη. τη χρήση, απομονώστε τη συσκευή από την τροφοδοσία και κλείστε τη παρο χή του νερού. Το σέρβις στο προϊόν αυτό πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδο τημένο τεχνικό του σέρβις, και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλ λακτικά. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να επι χειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή οι ίδιοι. Οι επιδιορθώσεις που εκτελούνται από άτομα χωρίς την κατάλληλη πείρα θα προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρές δυσλειτουργίες. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σα&sεβαιωθείτε ότι η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων είναι πάντα κλειστή όταν δεν το ποθετείτε ή αφαιρείτε σκεύη. Με τον τρό πο αυτό, αποφεύγεται ο κίνδυνος ανα τροπής όταν η πόρτα είναι ανοικτή και πρόκλησης τραυματισμού. Μην κάθεστε και μη στέκεστε πάνω στην ανοικτή πόρτα. Ασφάλεια για τα παιδιά Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Τα παιδιά πρέπει να βρί σκονται υπό επιτήρηση, ώστε διασφαλι στεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά σε ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυ ντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοικτή.

3 Εγκατάσταση Ελέγξτε το πλυντήριο πιάτων για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Ποτέ μη συνδέ σετε ένα πλυντήριο με βλάβη. Εάν το πλυντήριο πιάτων έχει υποστεί ζημιές επικοινωνήστε με τον πωλητή. Όλα τα υλικά της συσκευασίας πρέπει να αφαιρεθούν πριν τη χρήση. Οι όποιες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες απαιτούνται για την εγκατάστα ση της παρούσας συσκευής πρέπει να εκτελούνται από κατάλληλα καταρτισμέ νο άτομο. Για λόγους ασφαλείας είναι επικίνδυνο να τροπ;αλάθι Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού Θήκη αποσκληρυντικού αλατιού Θήκη απορρυπαντικού Θήκη λαμπρυντικού Πλακέτα τεχνικών στοιχείων Φίλτρα Κάτω εκτοξευτήρας νερού Επάνω εκτοξευτήρας νερού Αυτό το πλυντήριο πιάτων διαθέτει ένα εσωτερικό φως, το οποίο ανάβει όταν ανοίγει και σβήνει όταν κλείνει η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Το εσωτερικό φως είναι εφοδιασμένο με ενδεικτική λυχνία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 σύμφωνα με τo EN : A1: A2:2001. Σε περίπτωση που αυτό το φως πρέπει να αντικατασταθεί, επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας. Οπτικό σήμα Μόλις αρχίσει το πρόγραμμα πλύσης, ένα οπτικό σήμα σχήματος κουκίδας εμφανίζε ται στο δάπεδο δίπλα από την πόρτα της συσκευής. Αν εγκαταστήσετε τη συσκευή υψηλότερα με πόρτα επίπλωσης τοποθετημένη ευθυ γραμμισμένα, δεν είναι πλέον ορατό το οπτι κό σήμα σχήματος κουκίδας. Οπτικό σήμα Σταθερό κόκ κινο φως Υποδεικνύει ότι λειτουργεί πρόγραμμα πλύσης. Ανάβει όταν αρχίζει το πρόγραμμα.

4 Σβήνει όταν τελειώσει το πρό γραμμα. Υποδεικνύει δυσλειτουργία της συσκευής. Υποδεικνύει το τέλος του προ γράμματος πλύσης. Κόκκινο φως που αναβο σβήνει Σταθερό πράσινο φως electrolux 5 Πίνακας χειριστηρίων Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Ψηφιακή οθόνη Κουμπί καθυστέρησης έναρξης Κουμπιά επιλογής προγραμμάτων Κουμπί εξοικονόμησης ενέργειας Κουμπί Multitab (Multitab) Κουμπί ακύρωσης (Cancel) Ενδεικτικές λυχνίες Κουμπιά λειτουργίας Ενδεικτικές λυχνίες 1) 1) Ανάβει όταν τελειώσει το λαμπρυντικό. Ανάβει όταν τελειώσει το ειδικό αλάτι. Ανάβει όταν τελειώσει ένα πρόγραμμα πλύσης. 1) Οι ενδεικτικές λυχνίες αλατιού και λαμπρυντικού δεν ανάβουν ποτέ κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος πλύσης ακόμη και όταν είναι αναγκαία η αναπλήρωση σε αλάτι και λαμπρυντικό. Ψηφιακή οθόνη Η ψηφιακή οθόνη δείχνει: το βαθμό σκληρότητας στον οποίο έχει ρυθμιστεί ο αποσκληρυντής νερού, τον αριθμό που αντιστοιχεί στο πρόγραμ μα πλύσης, το χρόνο κατά προσέγγιση που απομένει για το τρέχον πρόγραμμα, την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της θήκης λαμπρυντικού ( ΜΟΝΟ με ενεργο ποιημένη τη λειτουργία Multitab), το τέλος ενός προγράμματος πλύσης (η ψηφιακή οθόνη δείχνει ένα μηδενικό), την αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρη σης έναρξης, τους κωδικούς σφαλμάτων σχετικά με τη δυσλειτουργία της συσκευής, την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων. Κουμπί καθυστέρησης έναρξης Έχετε τη δυνατότητα να καθυστερήσετε την έναρξη του προγράμματος κατά 1 και 19 ώρες.

5 Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογή και έναρ ξη προγράμματος πλύσης" για να ρυθμίσετε το χαρακτηριστικό αυτό. Κουμπιά επιλογής προγραμμάτων Πατήστε ένα από αυτά τα κουμπιά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός του επι θυμητού προγράμματος. Ανατρέξτε στον πίνακα "Προγράμματα πλύσης" για λεπτο μέρειες. 6 electrolux Κουμπί εξοικονόμησης ενέργειας Η λειτουργία αυτή μειώνει τη θερμοκρασία κατά τη φάση στεγνώματος. Η ενέργεια που εξοικονομείται κυμαίνεται μεταξύ 10% και 25%. Τα πιάτα μπορεί να είναι βρεγμένα στο τέλος του προγράμματος. Αν συμβαίνει αυτό, συνιστάται να ανοίξετε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων και να την αφή σετε μισάνοιχτη για να στεγνώσουν τα πιάτα φυσικά. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να ρυθμι στεί σε όλα τα προγράμματα πλύσης. Η σχετική ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν πα τάτε το κουμπί. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας δεν έχει επίδραση σε μερικά προγράμματα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προγράμματα πλύσης" για μια λίστα των προγραμμάτων και αν η εξοικονόμηση ενέργειας έχει ή όχι επίδραση σε αυτά. Κουμπί Multitab Ρυθμίστε τη λειτουργία αυτή όταν χρησιμο ποιείτε συνδυαστικές ταμπλέτες (3 σε 1, 4 σε 1, 5 σε 1, κτλ.). Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία Multitab". Κουμπί ακύρωσης Με το κουμπί αυτό μπορείτε να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα πλύσης ή καθυστέρηση έναρξης σε εξέλιξη. Κουμπιά λειτουργίας (A, B και C) Οι παρακάτω λειτουργίες μπορούν να ρυθ μιστούν με τη βοήθεια αυτών των κουμπιών: ρύθμιση του επιπέδου αποσκληρυντή νε ρού, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της θή κης λαμπρυντικού όταν η λειτουργία Multitab είναι ενεργή, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ηχη τικών σημάτων.

6 Λειτουργία ρύθμισης Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενερ γοποίησης. Αν ανάψουν οι λυχνίες των κου μπιών επιλογής προγραμμάτων και στην οθόνη εμφανίζονται 2 οριζόντιες ράβδοι, η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης. Να θυμάστε πάντα ότι, όταν εκτελείτε λειτουργίες όπως: επιλογή προγράμματος πλύσης, ρύθμιση του επιπέδου αποσκλήρυν σης νερού, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του λαμπρυντικού, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων, η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να βρίσκεται στη λειτουργία ρύθμισης. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενερ γοποίησης. Αν ανάψουν οι λυχνίες των κου μπιών επιλογής προγραμμάτων και στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια χρόνου (σε λεπτά) ενός προγράμματος, παραμένει ρυθμισμένο το τελευταίο πρόγραμμα που εκτελέστηκε ή επιλέχτηκε. Στην περίπτωση αυτή, για επιστροφή στη λειτουργία ρύθμι σης, το πρόγραμμα πρέπει να ακυρωθεί. Για ακύρωση ενός ρυθμισμένου προγράμ ματος ή ενός προγράμματος που εκτελείται Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ακύ ρωσης έως ότου στην ψηφιακή οθόνη να εμφανίζονται 2 οριζόντιες ράβδοι. Το πρόγραμμα ακυρώθηκε και η συσκευή βρίσκεται τώρα σε λειτουργία ρύθμισης. Πρώτη χρήση Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων για πρώτη φορά: Εξασφαλίστε ότι οι συνδέσεις ηλεκτρικού και νερού είναι σύμφωνες με τις οδηγίες εγκατάστασης Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό της συσκευής Ρυθμίστε το επίπεδο αποσκληρυντή νε ρού Ρίξτε 1 λίτρο νερού στη θήκη του αλατιού και στη συνέχεια γεμίστε με αλάτι Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συν δυασμένες ταμπλέτες πλυσίματος όπως: ''3 σε 1'', ''4 σε 1'', ''5 σε 1'' κλπ.

7 .. ρυθμίστε τη λειτουργία Multitab. (Δείτε "λειτουργία Multitab"). electrolux 7 Ρύθμιση του αποσκλυρηντή νερού Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με αποσκληρυντή νερού σχεδιασμένου να αφαιρεί τα ορυκτά και τα άλατα από την πα ροχή νερού, τα οποία θα είχαν αρνητική επί δραση στη λειτουργία της συσκευής. Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα αυ τών των ορυκτών και των αλάτων, τόσο σκληρότερο είναι το νερό. Η σκληρότητα του νερού μετριέται σε αντίστοιχες κλίμακες, Γερμανικούς βαθμούς ( dh), Γαλλικούς βαθμούς ( TH) και mmol/l (millimol ανά λί τρο- διεθνής μονάδα για τη σκληρότητα του νερού). Σκληρότητα νερού dh <4 TH <7 mmol/λίτρο 9,1-12,5 7,6-9,0 6,5-7,5 5,1-6,4 4,0-5,0 3,3-3,9 2,6-3,2 1,9-2,5 0,7-1,8 < 0,7 Ο αποσκλυρηντής πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με το βαθμό σκληρότητας του νε ρού στην περιοχή σας. Ο τοπικός Οργανι σμός ύδρευσης μπορεί να σας πληροφορή σει σχετικά με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Ο αποσκλυρηντής πρέπει να ρυθμιστεί με δύο τρόπους: χειροκίνητα, χρησιμο ποιώντας το ρυθμιστή σκληρότητας νε ρού και ηλεκτρονικά. Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού χειροκίνητα ηλεκτρονικά επίπεδο 10 επίπεδο 9 επίπεδο 8 επίπεδο 7 επίπεδο 6 επίπεδο 5 επίπεδο 4 επίπεδο 3 επίπεδο 2 επίπεδο 1 Χρήση αλα τιού ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι Χειροκίνητη ρύθμιση Το πλυντήριο πιάτων είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο στη θέση Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιά των. 2. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι από το πλυ ντήριο πιάτων. 3. Περιστρέψτε το ρυθμιστή σκληρότητας στη θέση 1 ή 2 (βλ.

8 πίνακα). 4. Τοποθετήστε ξανά το κάτω καλάθι. Ηλεκτρονική ρύθμιση Το πλυντήριο πιάτων είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο στη θέση Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απε νεργοποίησης. Το πλυντήριο πρέπει να είναι σε λειτουργία ρύθμισης. 2. Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά λειτουργιών B και C, μέχρι 8 electrolux να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι λυ χνίες των κουμπιών A, B και C. 3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας Α, οι λυ χνίες των κουμπιών λειτουργίας Β και C σβήνουν ενώ η λυχνία του κουμπιού λειτουργίας Α συνεχίζει να αναβοσβήνει. Στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται το τρέ χον επίπεδο και ακούγεται μια ακολου θία διακεκομμένων ηχητικών σημάτων. Παραδείγματα: εμφανίζεται στην οθόνη, 5 διακεκομ μένα ηχητικά σήματα, παύση, κτλ. = επί πεδο 5 εμφανίζεται στην οθόνη, 10 διακε κομμένα ηχητικά σήματα, παύση, κτλ. = επίπεδο Για να αλλάξετε το επίπεδο, πατήστε το κουμπί λειτουργίας A. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, το επίπεδο αλλάζει. (Για την επιλογή του νέου επιπέδου, βλ. τον πίνακα). Παραδείγματα: Αν το τρέχον επίπεδο είναι 5 και πατήστε το κουμπί λειτουρ γίας A μία φορά, επιλέγετε το επίπεδο 6. Αν το τρέχον επίπεδο είναι 10 και πατή στε το κουμπί λειτουργίας A μία φορά, επιλέγεται το επίπεδο Για να απομνημονευτεί η λειτουργία, απενεργοποιήστε το πλυντήριο με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίη σης. Χρήση αλατιού για πλυντήριο πιάτων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιήστε μόνο το ειδικό για πλυντή ρια πιάτων αλάτι.

9 Κάθε άλλος τύπος αλα τιού που δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρή ση σε πλυντήριο πιάτων, ειδικά το επιτρα πέζιο αλάτι, θα καταστρέψει τον αποσκλυ ρηντή νερού. Γεμίστε με αλάτι μόνο ακριβώς πριν από την εκκίνηση ενός πλήρους προ γράμματος πλύσης. Έτσι θα αποφύγετε την παραμονή στο κάτω μέρος του πλυντηρίου οποιονδήποτε κόκκων αλατιού ή νερού με αλάτι το οποίο μπορεί να χύθηκε, για οποιο δήποτε χρονικό διάστημα, που θα μπορού σε να προκαλέσει διάβρωση. Για να γεμίσετε: 1. Ανοίξτε την πόρτα, αφαιρέστε το κάτω καλάθι και ξεβιδώστε το πώμα της θήκης του αλατιού περιστρέφοντας αριστερό στροφα. 2. Ρίξτε 1 λίτρο νερού μέσα στη θήκη (αυτό είναι απαραίτητο μόνο πριν από το γέ μισμα με αλάτι την πρώτη φορά). 3. Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο χωνί, ρίξτε αλάτι στη θήκη μέχρι να γεμίσει. 4. Επανατοποθετήστε το πώμα εξασφαλί ζοντας ότι δεν υπάρχει ίχνος αλατιού στο σπείρωμα ή στην τσιμούχα. 5. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι σφικτά πε ριστρέφοντας δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει με ένα κλικ. Μην ανησυχήσετε εάν το νερό υπερχει λίσει από τη μονάδα κατά το γέμισμα με το αλάτι, αυτό είναι απόλυτα φυσιολο γικό. electrolux 9 Η ενδεικτική λυχνία αλατιού στον πίνα κα ελέγχου μπορεί να παραμείνει αναμ μένη για 2-6 ώρες μετά από την ανα πλήρωση του αλατιού, εφόσον το πλυ ντήριο πιάτων παραμένει ενεργοποιη μένο. Εάν χρησιμοποιείτε αλάτια τα οποία αργούν περισσότερο να διαλυ θούν αυτό μπορεί να χρειαστεί περισ σότερο χρόνο. Η λειτουργία του πλυ ντηρίου δεν επηρεάζεται.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Χρήση λαμπρυντικού ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιήστε μόνο λαμπρυντικό μάρκας ειδικής για πλυντήριο πιάτων. Μη γεμίσετε ποτέ τη θήκη λαμπρυντι κού με οποιαδήποτε άλλη ουσία (π.χ. καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Κάτι τέτοιο θα κατέ στρεφε τη συσκευή. Το λαμπρυντικό εξασφαλίζει το καλό ξέπλυμα, και το στέγνωμα χωρίς στίγ ματα και σημάδια. Το λαμπρυντικό προστίθεται αυτόματα κατά το τελευταίο ξέβγαλμα. 1. Πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης (A) για να ανοίξετε τη θήκη. Η θήκη χωρά περίπου 110 ml λαμπρυ ντικό, το οποίο είναι αρκετό για 16 έως 40 κύκλους πλυσίματος πιάτων, ανάλο γα με τη ρύθμιση της δόσης. 3. Εξασφαλίστε ότι το καπάκι είναι κλειστό μετά από κάθε επαναπλήρωση. Καθαρίστε λαμπρυντικό που τυχόν χύ θηκε κατά το γέμισμα με ένα απορροφητικό πανί για να αποφύγετε το υπερ βολικό άφρισμα κατά την επόμενη πλύ ση. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της τελικής εμφάνισης και του στεγνώματος, ρυθμίστε τη δόση του λαμπρυντικού μέσω του επιλο γέα 6 θέσεων (θέση 1 = ελάχιστη δόση, θέ ση 6 = μέγιστη δόση). Η δόση είναι ρυθμισμένη από το εργοστά σιο στη θέση 4. Αυξήστε τη δόση εάν υπάρχουν σταγόνες νερού ή στίγματα αλάτων στα πιάτα μετά το πλύσιμο. Μειώστε την εάν υπάρχουν άσπρα σημάδια στα πιάτα ή μια κάπως γαλάζια επικάλυψη στα ποτήρια ή στις λάμες των μαχαιριών. 2. Προσθέστε το λαμπρυντικό στη θήκη. Η μέγιστη στάθμη πλήρωσης υποδεικνύε ται από την ένδειξη "max". 10 electrolux Καθημερινή χρήση Ελέγξτε εάν χρειάζεται να επαναπληρώ σετε το πλυντήριο πιάτων με αλάτι πλυ ντηρίου πιάτων ή λαμπρυντικό.

www.markabolt.hu FAVORIT 60760

www.markabolt.hu FAVORIT 60760 FAVORIT 60760 Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép 2 Περιεχόμενα Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας. Για να εξασφαλίσετε την άψογη και συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di AEG- ELECTROLUX F88009MOP. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso

Διαβάστε περισσότερα

(ανατρέξτε στη δεξιά στήλη για μια περιγραφή των επιλογών)

(ανατρέξτε στη δεξιά στήλη για μια περιγραφή των επιλογών) Σύντομος οδηγός αναφοράς Πίνακας ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πατήστε το κουμπί «προγραμμάτων» (επανειλημμένα) μέχρι να ανάψει η ένδειξη του απαιτούμενου προγράμματος (βλ. «Πίνακα προγραμμάτων» παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX S72388SK1 http://ru.yourpdfguides.com/dref/2629914

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX S72388SK1 http://ru.yourpdfguides.com/dref/2629914 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Απορρυ. παντικό. στεγνώματος. Λεπτά 1) 4,0 0,03 14 ΟΧΙ. Ελαφρύ στέγνωμα X 10,0 0,85 100 X 11,0 0,80 30 ΟΧΙ.

Κατανάλωση Απορρυ. παντικό. στεγνώματος. Λεπτά 1) 4,0 0,03 14 ΟΧΙ. Ελαφρύ στέγνωμα X 10,0 0,85 100 X 11,0 0,80 30 ΟΧΙ. Σύντομος οδηγός αναφοράς Πίνακας ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ! Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 RENLIG GR NL FWM7D5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας 4 Περιγραφή προϊόντος 8 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 13 Προσαρμογή 13 Καθημερινή χρήση - Πλύση 14 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ!

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ! Σύντομος οδηγός αναφοράς Πίνακας ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ! Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Η συσκευή αυτή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Φυλλάδιο οδηγιών ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση της παροχής νερού και ρεύματος Συμβουλές σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλυσίματος Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PFT 834. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PFT 834. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση του νερού και παροχή ρεύματος Συμβουλή σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλύσης Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ Η συσκευή αυτή πρέπει να γειώνεται.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως DW7 61 S. Πλυντήριο Πιάτων

Οδηγίες Χρήσεως DW7 61 S. Πλυντήριο Πιάτων Οδηγίες Χρήσεως DW7 61 S Πλυντήριο Πιάτων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η Teka δεν ευθύνεται για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 6 4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 6 4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 6 4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 11 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 15 6. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN COДEPЖAHИE LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής.

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής. Περιεχόμενα 1. Υποδείξεις ασφάλειας και οδηγίες χρήσης 2 2. Εγκατάσταση και σύνδεση 5 3. Περιγραφή χειριστηρίων 9 4. Οδηγίες χρήσης 16 5. Καθαρισμός και συντήρηση 26 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων 30 Σας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής.

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής. Περιεχόμενα 1. Υποδείξεις ασφάλειας και οδηγίες χρήσης 2 2. Εγκατάσταση και σύνδεση 5 3. Περιγραφή των οργάνων ελέγχου 9 4. Οδηγίες χρήσης 19 5. Καθαρισμός και συντήρηση 34 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 2 2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ... 7

Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 2 2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ... 7 Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 2 2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ... 7 Σας ευχαριστούμε για την επιλογή ενός από τα προϊόντα μας. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής.

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής. Περιεχόμενα 1. Υποδείξεις ασφάλειας και οδηγίες χρήσης 2 2. Εγκατάσταση και σύνδεση 5 3. Περιγραφή χειριστηρίων 9 4. Οδηγίες χρήσης 17 5. Καθαρισμός και συντήρηση 27 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων 31 Σας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής.

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής. Περιεχόμενα 1. Υποδείξεις ασφάλειας και οδηγίες χρήσης 2 2. Εγκατάσταση και σύνδεση 5 3. Περιγραφή των οργάνων ελέγχου 9 4. Οδηγίες χρήσης 17 5. Καθαρισμός και συντήρηση 29 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕE ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция SMEG CT15PO-9 http://ru.yourpdfguides.com/dref/3973791

Ваша инструкция SMEG CT15PO-9 http://ru.yourpdfguides.com/dref/3973791 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής.

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής. Περιεχόμενα 1. Υποδείξεις ασφάλειας και οδηγίες χρήσης 2 2. Εγκατάσταση και σύνδεση 5 3. Περιγραφή χειριστηρίων 9 4. Οδηγίες χρήσης 14 5. Καθαρισμός και συντήρηση 24 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων 28 Σας

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN COДEPЖAHИE LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗ Αυτό το πλυντήριο ρούχων προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση με ρούχα κατάλληλα για πλύσιμο και στύψιμο σε πλυντήριο ρούχων στις συνήθεις ποσότητες για νοικοκυριά. Τηρείτε τις οδηγίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ 5 Σωστή λειτουργία 5 Γενικές προειδοποιήσεις 6 Προειδοποιήσεις ασφαλείας / Κίνδυνος πυρκαγιάς 9 -

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ 5 Σωστή λειτουργία 5 Γενικές προειδοποιήσεις 6 Προειδοποιήσεις ασφαλείας / Κίνδυνος πυρκαγιάς 9 - MANUAL DE INSTRUCCIONES BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL NOTICE D UTILIZATION MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUALE D USO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ KULLANIM KLAVUZU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ OBSŁUGA URZĄDZENIA ES

Διαβάστε περισσότερα

πλυντήριο Eγχεıρίδıo oδηγıώv

πλυντήριο Eγχεıρίδıo oδηγıώv πλυντήριο Eγχεıρίδıo oδηγıώv Αγαπητέ πελάτη, Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν τοποθετήσετε ή χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας. Οι οδηγίες που ακολουθούν έχουν σκοπό να αποτρέψουν

Διαβάστε περισσότερα

01/2013. Mod: D26/EKS-NP. Production code: PT810BE2

01/2013. Mod: D26/EKS-NP. Production code: PT810BE2 01/2013 Mod: D26/EKS-NP Production code: PT810BE2 ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ... 2 2.2 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ... 3 2.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πίνακας χειριστηρίων 10 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα