FOR ENGLISH USERS: You can select English for the display and report (feature #48, page 48).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FOR ENGLISH USERS: You can select English for the display and report (feature #48, page 48)."

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης Πολυλειτουργικό λέιζερ φαξ Αριθ. μοντέλου KX-FL4GR ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις οδηγίες αυτές για µελλοντική αναφορά. Η παρούσα συσκευή είναι συµβατή µε τη λειτουργία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για να χρησιµοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε στην ανάλογη υπηρεσία του παροχέα υπηρεσιών/εταιρείας τηλεφωνίας. FOR ENGLISH USERS: You can select English for the display and report (feature #48, page 48).

2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή φαξ της Panasonic. Πράγµατα που πρέπει να σηµειώσετε Για µελλοντική σας αναφορά Ηµεροµηνία Αγοράς Αριθµός Σειράς (βρίσκεται στο πίσω µέρος της συσκευής) Όνοµα και διεύθυνση προµηθευτή Τηλέφωνο προµηθευτή Επισυνάψτε την απόδειξη αγοράς εδώ. Μπορείτε να επιλέξετε Ελληνικά ή Αγγλικά σαν γλώσσα. L Η οθόνη και οι αναφορές εµφανίζονται στην επιλεγµένη γλώσσα. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι Ελληνικά. Αν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθµιση σε Αγγλικά, ανατρέξτε στο #48 στη σελ. 48. Προσοχή: L Μην τρίβετε ή χρησιµοποιείτε γόµα πάνω στην εκτυπωµένη πλευρά του χαρτιού εγγραφής, γιατί το χαρτί θα µουντζουρωθεί. L Αν προκύψουν προβλήµατα, πρέπει να επικοινωνήσετε αµέσως µε τον προµηθευτή σας. L Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασµένη για χρήση στο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο της Ελλάδας. ήλωση συµµόρφωσης: L Η Panasonic Communications Co., Ltd. δηλώνει ότι το προϊόν αυτό είναι εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 999/5/EC (R&TTE) σχετικά µε τον ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό. ηλώσεις συµµόρφωσης για τα προϊόντα Panasonic τα οποία περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο µπορούν να τηλεφορτωθούν από την ηλεκτρονική διεύθυνση: Επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 5, 55 Hamburg, Γερµανία Ειδοποίηση για την απόρριψη, τη µεταφορά ή την επιστροφή προϊόντος: L Αυτό το προϊόν µπορεί να αποθηκεύσει τις προσωπικές/εµπιστευτικές σας πληροφορίες. Για να προστατέψετε το απόρρητο/σας, προτείνουµε να διαγράψετε πληροφορίες όπως τον τηλεφωνικό κατάλογο (ή τα στοιχεία καλούντων) από τη µνήµη, πριν απορρίψετε, µεταφέρετε ή επιστρέψετε το προϊόν. Περιβάλλον: L Η στρατηγική της Panasonic εµπεριέχει περιβαλλοντικές ανησυχίες ως προς όλες τις πτυχές του κύκλου ζωής των προϊόντων, από την ανάπτυξη των προϊόντων µέχρι το σχεδιασµό εξοικονόµησης ενέργειας και από τις µεγαλύτερες δυνατότητες επαναχρησιµοποίησης µέχρι τις πρακτικές συσκευασίας µε γνώµονα τον περιορισµό των αποβλήτων. ENERGY STAR: L Ως εταιρεία που συµµετέχει στο πρόγραµµα ENERGY STAR, η Panasonic δηλώνει ότι το παρόν προϊόν πληρεί τις προδιαγραφές ENERGY STAR για την εξοικονόµηση ενέργειας. Η ονοµασία ENERGY STAR είναι σήµα κατατεθέν στις Η.Π.Α.

3 Πνευµατικά δικαιώµατα: L Τα πνευµατικά δικαιώµατα του παρόντος υλικού ανήκουν στην Panasonic Communications Co., Ltd. και η ανατύπωση επιτρέπεται µόνο για χρήση από την εταιρία. Η ανατύπωση µέρους ή του συνόλου του υλικού για οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Panasonic Communications Co., Ltd. Panasonic Communications Co., Ltd

4 Σηµαντικές Πληροφορίες Σηµαντικές Πληροφορίες οδηγίες ασφαλείας Για την ασφάλειά σας Για να αποτρέψετε σοβαρό τραυµατισµό και απώλεια ζωής/περιουσίας, διαβάστε αυτό το τµήµα προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε τη µονάδα προκειµένου να διασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής λειτουργία της. L Τα ακόλουθα σύµβολα χρησιµοποιούνται για την ταξινόµηση και την περιγραφή του επιπέδου κινδύνου και τραυµατισµού που προκαλούνται όταν δεν λαµβάνονται υπόψη οι υποδείξεις και γίνεται εσφαλµένη χρήση. Ισχύς και γείωση Να συνδέετε τη συσκευή σε τάση ίδια µε αυτή που αναγράφεται πάνω της. Αν δεν είστε σίγουροι για την τάση του σπιτιού σας, συµβουλευθείτε τη ΕΗ. Για λόγους ασφαλείας, αυτή η συσκευή διαθέτει γειωµένο φις ρεύµατος. Αν δεν έχετε πρίζα τέτοιου τύπου, εγκαταστήστε. Μην αχρηστεύσετε αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας επεµβαίνοντας στο φις. Υποδεικνύει πιθανό κίνδυνο που θα µπορούσε να επιφέρει σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο. Υποδεικνύει κινδύνους που θα µπορούσαν να επιφέρουν ελαφρύ τραυµατισµό ή βλάβη της µονάδας. L Τα ακόλουθα σύµβολα χρησιµοποιούνται για την ταξινόµηση και την περιγραφή του τύπου οδηγιών προς παρατήρηση. Αυτός ο τύπος συµβόλου χρησιµοποιείται για να προειδοποιήσει τους χρήστες σχετικά µε συγκεκριµένη λειτουργική διαδικασία που δεν πρέπει να διενεργηθεί. Αυτός ο τύπος συµβόλου χρησιµοποιείται για να προειδοποιήσει τους χρήστες σχετικά µε συγκεκριµένη λειτουργική διαδικασία η οποία πρέπει να τονιστεί για να είναι ασφαλής η λειτουργία της µονάδας. Μην τοποθετείτε άλλα αντικείµενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Τοποθετήστε τη συσκευή σε µέρος όπου κανείς δεν πρόκειται να σκοντάψει ή να πατήσει πάνω σε αυτό. Μη χρησιµοποιείτε πολύπριζα πάσης φύσεως. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Εισαγάγετε πλήρως τον προσαρµογέα AC/το φις ρεύµατος στην πρίζα. Ενδεχόµενη αποτυχία θα µπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και/ή υπερθέρµανση, µε αποτέλεσµα φωτιά. Να αποµακρύνετε τακτικά τη σκόνη κ.λπ. από τον προσαρµογέα AC/το φις ρεύµατος τραβώντας τα από την πρίζα και καθαρίζοντάς τα στη συνέχεια µε ένα στεγνό πανί. Η συσσωρευµένη σκόνη µπορεί να προκαλέσει ελαττωµατική µόνωση από την υγρασία κ.λπ., µε αποτέλεσµα φωτιά. Σε περίπτωση που αρχίσει να εξέρχεται καπνός, να αναδύονται περίεργες οσµές ή η µονάδα αρχίσει να κάνει ασυνήθιστους θορύβους, αποσυνδέστε την από τις πρίζες. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε ότι δεν βγαίνει πια καπνός και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα σέρβις. Μην αγγίζετε ποτέ το φις µε βρεγµένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Εγκατάσταση Τοποθετήστε σταθερά τη συσκευή πάνω σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Αν η συσκευή πέσει κάτω θα προκληθεί σοβαρή ζηµιά. Για να αποφύγετε τυχόν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, µην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή άλλη µορφή υγρασίας. 4

5 Σηµαντικές Πληροφορίες Προστασία λειτουργίας Βεβαιωθείτε ότι η µονάδα είναι εγκατεστηµένη σε ένα δωµάτιο που διαθέτει καλό εξαερισµό, έτσι ώστε να µην αυξηθεί η πυκνότητα του όζοντος στον αέρα. Λόγω του ότι το όζον είναι βαρύτερο από τον αέρα, συνιστάται ο εξαερισµός του αέρα στο επίπεδο του δαπέδου. Βγάλτε από την πρίζα τη συσκευή πριν προχωρήσετε στον καθαρισµό της. Μη χρησιµοποιείτε υγρά καθαρισµού. Μην καλύπτετε τις σχισµές και τα ανοίγµατα της συσκευής. Χρησιµεύουν ως εξαερισµός και ως προστασία για την υπερθέρµανση. Ποτέ µην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε καλοριφέρ ή σε χώρους χωρίς καλό εξαερισµό. Μην πιέζετε αντικείµενα µέσα στις υποδοχές της συσκευής. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην χύνετε υγρά στην συσκευή. Προκειµένου να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην αποσυναρµολογήσετε την συσκευή. Αν χρειάζεται επιδιόρθωση, δώστε τη συσκευή σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Αν ανοίξετε ή αφαιρέσετε τα καλύµµατα, υπάρχει περίπτωση να εκτεθείτε σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Εσφαλµένη επανασυναρµολόγηση ενδέχεται να προξενήσει ηλεκτροπληξία κατά τη χρήση της συσκευής. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης αν σας συµβεί κάτι από τα ακόλουθα: L Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει ξεφτίσει ή έχει καταστραφεί. L Αν έχει χυθεί κάποιο υγρό στη συσκευή. L Αν η συσκευή έχει εκτεθεί στη βροχή ή άλλη µορφή υγρασίας. L Αν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά παρά το ότι ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης. Ρυθµίστε µόνον εκείνα τα πλήκτρα ελέγχου που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Ακατάλληλες ρυθµίσεις ίσως απαιτήσουν σηµαντική εργασία από µέρους του εξουσιοδοτηµένου κέντρου τεχνικής υποστήριξης. L Αν η συσκευή έχει πέσει ή έχει προκληθεί βλάβη. L Αν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις που σηµειώνονται πάνω στη συσκευή. Μην χύνετε υγρά (απορρυπαντικά, καθαριστικά κ.λπ.) στο φις του καλωδίου της τηλεφωνικής γραµµής και µην το αφήνετε καθόλου να βραχεί. Αυτό µπορεί να προκαλέσει φωτιά. Εάν το φις του καλωδίου της τηλεφωνικής γραµµής βραχεί, τραβήξτε το αµέσως από την επιτοίχια πρίζα του τηλεφώνου και µην το χρησιµοποιείτε. 5

6 Σηµαντικές Πληροφορίες Λυχνία LED ΠΡΟΪΟΝ LED ΚΛΑΣΗΣ M Εγκατάσταση και ανατοποθέτηση Αν µετακινήσετε τη συσκευή από κρύες σε πιο ζεστές περιοχές, περιµένετε 30 λεπτά περίπου πριν συνδέσετε τη µονάδα, ώστε να επιτρέψετε στη συσκευή να προσαρµοστεί στη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Αν η συσκευή συνδεθεί αµέσως µετά από ξαφνική αλλαγή κλίµατος, ενδέχεται να συµπυκνωθούν υδρατµοί στο εσωτερικό της και να προκληθεί δυσλειτουργία. Μην συνδέετε ποτέ το τηλέφωνο στη πρίζα σε περίπτωση θύελλας. Μην τοποθετείτε ποτέ τις πρίζες σε υγρά µέρη εκτός αν αυτές είναι ειδικά κατασκευασµένες ώστε να µην επηρεάζονται από την υγρασία. Μονάδα φούρνου Μην κοιτάτε απευθείας µε οπτικά όργανα. Λυχνία LED ιδιοτήτων CIS Έξοδος ακτινοβολίας LED: Μέγ. mw Μήκος κύµατος: Πράσινο, τύπος 50 nm. ιάρκεια εκποµπής: Συνεχής Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης και αµέσως µετά την εκτύπωση, η θερµοκρασία της µονάδας φούρνου είναι σε υψηλά επίπεδα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Μην αγγίζετε τη µονάδα φούρνου. Μην αγγίζετε ποτέ µη γειωµένα τηλεφωνικά καλώδια, εκτός αν η γραµµή είναι αποσυνδεδεµένη από το δίκτυο. Να είστε προσεκτικοί όταν εγκαθιστάτε ή επεµβαίνετε σε τηλεφωνικές γραµµές. Ακτινοβολία laser ΠΡΟΪΟΝ LASER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ο εκτυπωτής της συσκευής χρησιµοποιεί laser. Χρήση των ρυθµιστικών ή προσαρµογή των διαδικασιών µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που σας υποδεικνύεται σε αυτές τις οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία. Ιδιότητες διόδου laser Ισχύς laser: 5 mw µέγ. Μήκος κύµατος: 760 nm 80 nm ιάρκεια εκποµπής: συνεχής Μονάδα φούρνου L Η περιοχή κοντά στην έξοδο του χαρτιού εγγραφής () θερµαίνεται επίσης. Αυτό είναι φυσιολογικό. Φύσιγγα γραφίτη Όταν µεταχειρίζεστε τη φύσιγγα γραφίτη, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα: Αν καταπιείτε γραφίτη, πιείτε αρκετά ποτήρια νερό για να διαλύσετε τα περιεχόµενα στο στοµάχι σας και αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια. Αν ο γραφίτης έρθει σε επαφή µε τα µάτια σας, ξεπλύντε τα αµέσως µε νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 6

7 Σηµαντικές Πληροφορίες Αν ο γραφίτης έρθει σε επαφή µε το δέρµα ή τα ρούχα σας, πλύντε καλά την περιοχή µε κρύο νερό και µετά αφήστε την να στεγνώσει. Μην χρησιµοποιείτε ζεστό νερό ή πιστολάκι για τα µαλλιά. Αν ερεθιστεί το δέρµα σας, ζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια. Εάν αναπνεύσετε γραφίτη, µετακινηθείτε σε χώρο µε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή θα πρέπει να ακολουθήσετε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας για να µειώσετε κάθε ενδεχόµενο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυµατισµού σας.. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, π.χ, δίπλα σε µπανιέρα, νεροχύτη, νιπτήρα κτλ.. Κατά την διάρκεια ηλεκτρικών καταιγίδων, αποφύγετε τη χρήση των τηλεφώνων, µε εξαίρεση τα ασύρµατα. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία από κεραυνό. 3. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά σε σηµεία όπου υπάρχει διαρροή αερίου. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Για καλύτερες επιδόσεις Φύσιγγα γραφίτη και µονάδα τυµπάνου L Όταν αντικαθιστάτε τη φύσιγγα γραφίτη ή τη µονάδα τυµπάνου να είστε προσεκτικοί ώστε να µην έρθουν σε επαφή µε σκόνη, νερό ή άλλο υγρό. ιαφορετικά, ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα της εκτύπωσης. L Για να επιτύχετε άριστη απόδοση, συνιστάται η χρήση γνήσιων φυσίγγων γραφίτη και µονάδων τυµπάνου της Panasonic. εν θα φέρουµε ευθύνη για τυχόν προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργηθούν από µια φύσιγγα γραφίτη ή µονάδα τυµπάνου που δεν είναι της Panasonic: Ζηµιά στη µονάδα Χαµηλή ποιότητα εκτύπωσης Λανθασµένος τρόπος χειρισµού Φύσιγγα γραφίτη L Μην αφήνετε τη φύσιγγα γραφίτη έξω από την προστατευτική σακούλα για πολύ καιρό. Θα περιορίσει τη ζωή του γραφίτη. Μονάδα τυµπάνου L ιαβάστε τις οδηγίες στη σελίδα σελ. 4 πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση της µονάδας του τυµπάνου. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, ανοίξτε την προστατευτική σακούλα της µονάδας τυµπάνου. Η µονάδα του γραφίτη διαθέτει ένα φωτοευαίσθητο τύµπανο. Η έκθεση στον ήλιο µπορεί να προκαλέσει βλάβη. Αφού ανοίξετε την προστατευτική σακούλα: Μην εκθέτετε τη µονάδα τυµπάνου στο φως για περισσότερο από 5 λεπτά. Μην αγγίζετε ή γρατζουνάτε τη µαύρη επιφάνεια του τυµπάνου. Μη τοποθετείτε τη µονάδα τυµπάνου κοντά σε σκόνη ή σε περιοχή µε υψηλό ποσοστό υγρασίας. Μην εκθέτετε τη µονάδα τυµπάνου σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία. L Για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής της µονάδας τυµπάνου, η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να απενεργοποιείται αµέσως µετά την εκτύπωση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη για 30 τουλάχιστον λεπτά µετά την εκτύπωση. Τοποθέτηση L Για να αποφύγετε δυσλειτουργία της µονάδας, µην την τοποθετείτε κοντά σε συσκευές που δηµιουργούν ισχυρά µαγνητικά πεδία όπως τηλεοράσεις ή µεγάφωνα. Στατικός ηλεκτρισµός L Για να αποτρέψετε τυχόν ζηµιά που µπορεί να προκληθεί από στατικό ηλεκτρισµό στα βύσµατα διασύνδεσης ή σε άλλα ηλεκτρικά εξαρτήµατα στο εσωτερικό της µονάδας, ακουµπήστε µια γειωµένη µεταλλική επιφάνεια, προτού αγγίξετε τα εξαρτήµατα. Περιβάλλον L Κρατήστε τη συσκευή µακριά από πηγές παραγωγής ηλεκτρικού θορύβου, όπως λάµπες φθορίου και κινητήρες. L Προφυλάσσετε τη συσκευή από σκόνη, υψηλή θερµοκρασία και δονήσεις. L Μην την εκθέτετε σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. L Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω στη συσκευή. L Όταν αφήνετε τη µονάδα αχρησιµοποίητη για µεγάλο χρονικό διάστηµα, συνιστάται να την αποσυνδέετε από την πρίζα. L Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερµότητας όπως καλοριφέρ, µαγειρικές εστίες, κτλ. εν πρέπει να τοποθετείται σε χώρους µε θερµοκρασία µικρότερη από 0 C ή µεγαλύτερη από 3,5 C. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται υπόγειοι χώροι µε υγρασία. L Κατά τη διαδικασία της εκτύπωσης, χρησιµοποιείται θερµότητα για να ψεκαστεί ο γραφίτης πάνω στη σελίδα. Ως εκ τούτου, είναι φυσιολογικό να αναδίδεται µια µυρωδιά από το µηχάνηµα κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης και λίγο µετά την εκτύπωση. Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε τη µονάδα σε χώρο µε κατάλληλο εξαερισµό. L Μην καλύπτετε τις σχισµές ή τα ανοίγµατα της µονάδας. Βεβαιωθείτε ότι ο εξαερισµός γίνεται κανονικά και αφαιρέστε τυχόν συσσωρευµένη σκόνη χρησιµοποιώντας ηλεκτρική σκούπα (). 7

8 Σηµαντικές Πληροφορίες Συντήρηση ρουτίνας L Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής µε ένα µαλακό πανί. Μηv χρησιµοποιείτε βενζίνη ή άλλο στιλβωτικό. Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά µε την συλλογή και απόρριψη παλιών εξαρτηµάτων και χρησιµοποιηµένων µπαταριών 3 Αυτή η σήµανση (,, 3) πάνω στα προϊοντα, στις συσκευασίες και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδηλώνει πως τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊοντα και οι µπαταρίες δεν θα πρέπει να αναµιγνύονται µε κοινά οικιακά απορρίµατα. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία, κατεργασία και ανακύκλωση παλιών εξαρτηµάτων και χρησιµοποιηµένων µπαταριών παρακαλούµε να τα µεταφέρετε σε ανάλογα σηµεία περισυλλογής σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας σας και τις οδηγίες 00/96/EΚ και 006/66/EΚ. Μέσω της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και µπαταριών συµβάλλετε στο να διασωθούν πολύτιµοι πόροι και προλαµβάνετε ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα µπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη διαχείρηση αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την συλλογή και ανακύκλωση παλιών εξαρτηµάτων και µπαταριών παρακαλούµε να απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές, στην γενική υπηρεσία αποβλήτων ή στο κατάστηµα πώλησης από όπου αγοράσατε τα συγκεκριµένα είδη. Πρόστιµα και κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν για την λανθασµένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας σας. Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε ηλεκτικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισµό παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον πωλητή ή προµηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτή η σήµανση (,, 3) ισχύει µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊοντα παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά µε την σωστή διαδικασία απόρριψης. Σηµείωση για την σηµάνση µπαταριών Αυτή η σήµανση () µπορεί να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε κάποιο χηµικό σύµβολο (3). Σ αυτήν την περίπτωση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που προβλέπει η οδηγία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω χηµικό στοιχείο. Παράνοµα φωτοαντίγραφα L Η παραγωγή φωτοαντιγράφων για ορισµένα έγγραφα είναι παράνοµη. 8

9 Σηµαντικές Πληροφορίες Η φωτοαντιγράφηση ορισµένων εγγράφων µπορεί να απαγορεύεται από τη νοµοθεσία της χώρας σας. Μπορεί να επιβληθούν ποινές ή πρόστιµα και/ή φυλάκιση σε εκείνους που αποδεικνύεται ότι είναι ένοχοι. Τα ακόλουθα είναι παραδείγµατα στοιχείων για τα οποία ενδέχεται να είναι παράνοµη η φωτοαντιγράφησή τους στη χώρα σας. Νόµισµα Τραπεζογραµµάτια γραµµάτια και επιταγές Τραπεζικά και κρατικά οµόλογα και τίτλοι ιαβατήρια και ταυτότητες Υλικό που διαθέτει προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων ή εµπορικά σήµατα, για τα οποία δεν υπάρχει η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη Ταχυδροµικά γραµµατόσηµα και άλλα µέσα συναλλαγών Ο κατάλογος αυτός δεν είναι αναλυτικός και, ως εκ τούτου, δεν φέρουµε καµία ευθύνη για την πληρότητα ή την ακρίβειά του. Σε περίπτωση που έχετε την οποιαδήποτε αµφιβολία, επικοινωνήστε µε το νοµικό σας σύµβουλο. Ειδοποίηση: L Εγκαταστήστε τη συσκευή κοντά σε ελεγχόµενη περιοχή για να αποτρέψετε την παραγωγή παράνοµων φωτοαντιγράφων. 9

10 Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων. Εισαγωγή και Εγκατάσταση Πρόσθετος εξοπλισµός. Παρελκόµενα που περιλαµβάνονται.... Πληροφορίες σχετικά µε τα παρελκόµενα... Πλήκτρα ελέγχου.3 Περιγραφή των πλήκτρων....4 Συνοπτική παρουσίαση...3 Εγκατάσταση.5 Φύσιγγα γραφίτη και µονάδα τυµπάνου ίσκος χαρτιού Υποδοχέας χαρτιού Υποδοχέας εγγράφων Καλώδιο ακουστικού Χαρτί εγγραφής...8. Προετοιµασία Συνδέσεις και Ρύθµιση. Συνδέσεις...9. Τρόπος κλήσης...0 Βοήθεια.3 Λειτουργία βοήθειας...0 Ένταση.4 Ρύθµιση της έντασης... Αρχικός προγραµµατισµός.5 Ηµεροµηνία και ώρα....6 Το λογότυπό σας....7 Ο αριθµός του φαξ σας Τηλέφωνο Αυτόµατη κλήση 3. Αποθήκευση ονοµάτων και τηλεφωνικών αριθµών στον τηλεφωνικό κατάλογο Κλήση µέσω τηλεφωνικού καταλόγου Τροποποίηση αποθηκευµένου στοιχείου ιαγραφή αποθηκευµένου στοιχείου Λειτουργία ταχείας κλήσης...6 Αναγνώριση Ταυτότητας Καλούντος 3.6 Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Εµφάνιση στοιχείων καλούντος και ανταπόδοση κλήσης ιόρθωση τηλεφωνικού αριθµού του καλούντα πριν την κλήση ιαγραφή Πληροφοριών Καλούντος Αποθήκευση στοιχείων καλούντος στον τηλεφωνικό κατάλογο / στη λειτουργία ταχείας κλήσης Φαξ Αποστολή φαξ 4. Χειροκίνητη αποστολή φαξ Απαιτήσεις εγγράφων Αποστολή φαξ µε τη λειτουργία ταχείας κλήσης και τον τηλεφωνικό κατάλογο Πολλαπλή αποστολή...33 Λήψη φαξ 4.5 Επιλογή του τρόπου χρήσης της µονάδας σας Αυτόµατη λήψη φαξ Ενεργοποίηση αυτόµατης απάντησης (ON) Χειροκίνητη λήψη φαξ Απενεργοποίηση αυτόµατης απάντησης (OFF) Χρήση της µονάδας µε τηλεφωνητή Ανάκτηση (ανάκτηση φαξ που βρίσκεται σε άλλη συσκευή φαξ) Απόρριψη ανεπιθύµητων φαξ (αποφυγή λήψης φαξ από ανεπιθύµητους καλούντες) Φωτοαντιγράφηση Αντιγραφή 5. Παραγωγή φωτοαντιγράφου Προγραµµατιζόµενες λειτουργίες Περίληψη λειτουργιών 6. Προγραµµατισµός Βασικές λειτουργίες Προηγµένες λειτουργίες Βοήθεια Μηνύµατα Σφάλµατος 7. Μηνύµατα σφάλµατος Αναφορές Μηνύµατα λάθους Οθόνη...5 Αντιµετώπιση προβληµάτων 7.3 Όταν δεν εκτελείται µια λειτουργία...54 Αντικατάσταση 7.4 Αντικατάσταση της φύσιγγας γραφίτη και της µονάδας τυµπάνου Μπλοκαρίσµατα χαρτιού Μπλοκαρίσµατα 8. Εµπλοκή Χαρτιού Μπλοκαρίσµατα εγγράφων Καθαρισµός Καθαρισµός 9. Καθαρισµός του εσωτερικού της συσκευής Γενικές πληροφορίες Έντυπες αναφορές 0. Λίστες και αναφορές...68 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 0. Τεχνικά Χαρακτηριστικά...69 Εγγύηση 0.3 Εγγύηση...7. Ευρετήριο. Ευρετήριο

11 . Εισαγωγή και Εγκατάσταση. Πρόσθετος Εισαγωγή εξοπλισµός και Εγκατάσταση. Παρελκόµενα που περιλαµβάνονται Καλώδιο τροφοδoσίας Καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής 3 Ακουστικό 4 Καλώδιο ακουστικού L Αφού βγάλετε το προϊόν από τη συσκευασία, µεριµνήστε για τα υλικά συσκευασίας και/ή το κάλυµµα του φις του καλωδίου τροφοδοσίας.. Πληροφορίες σχετικά µε τα παρελκόµενα Φύσιγγα γραφίτη αντικατάστασης * L Αρ. µοντέλου (Αρ. εξαρτήµατος): KX-FAT88X Μονάδα τυµπάνου αντικατάστασης * L Αρ. µοντέλου (Αρ. εξαρτήµατος): KX-FAD89X * Εκτυπώνει περίπου.000 σελίδες A4 µε κάλυψη 5 % χρησιµοποιώντας KX-FAT88X. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής, συνιστούµε να χρησιµοποιείτε µόνο φύσιγγα γραφίτη και µονάδα τυµπάνου της Panasonic. 5 ίσκος χαρτιού 6 Φύσιγγα µελάνης 7 Eκτροπέας 8 Μονάδα τυµπάνου 9 Φύσιγγα γραφίτη εκκίνησης * j Οδηγίες χρήσης k Σύντοµος Οδηγός Εγκατάστασης * Εκτυπώνει περίπου 500 σελίδες A4 µε κάλυψη 5 % (σελ. 70). L Φυλάξτε το χαρτόνι και τα υλικά συσκευασίας για µελλοντική µεταφορά και µετακίνηση της µονάδας.

12 . Εισαγωγή και Εγκατάσταση Πλήκτρα ελέγχου.3 Περιγραφή των πλήκτρων A B C D EFGHIJ K LM NOPQR S A {AYTOMATH AΠANTHΣH} L Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (ON/OFF) της λειτουργίας αυτόµατης απάντησης (σελ. 37). B {OMA IKH ΑΠΟΣΤΟΛΗ} L Για την αποστολή ενός εγγράφου σε πολλούς παραλήπτες (σελ. 33, 34). C {EΠANAKΛHΣH/ΠAYΣH} L Για την επανάκληση του τελευταίου κληθέντος αριθµού. Αν η γραµµή είναι κατειληµµένη όταν πραγµατοποιείτε µια κλήση µε τη χρήση του πλήκτρου {ΑΝΟΙKΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ} ή όταν στέλνετε φαξ, η µονάδα θα επανακαλέσει αυτόµατα τον αριθµό ή περισσότερες φορές. L Για την εισαγωγή µιας παύσης κατά τη διάρκεια της κλήσης. D {AΠΟΡΡIΨH ANEΠIΘYMHTΩN FAX} L Για τη χρήση της λειτουργίας απόρριψης απαγορευµένων φαξ (σελ. 4). E {ΑΝΑΓΝΩPIΣH KΛHΣΗΣ} L Για την εµφάνιση των στοιχείων του καλούντος (σελ. 8). L Για την αλλαγή του τρόπου εµφάνισης των στοιχείων του καλούντος (σελ. 8). F {MENOY} L Για την έναρξη του προγραµµατισµού ή την έξοδο από αυτόν. G {TAXEIA ΣAPΩΣH} L Για την αποθήκευση στη µνήµη και, στη συνέχεια, την αποστολή ενός σαρωµένου εγγράφου (σελ. 3). H {ΠΛHKTPO BOHΘEIAΣ} L Για την εκτύπωση χρήσιµων πληροφοριών για γρήγορη αναφορά (σελ. 0). I { IAKOΠH} L Για τη διακοπή µιας λειτουργίας ή ενός προγραµµατισµού. L Για τη διαγραφή ενός χαρακτήρα από ονόµατα και αριθµούς τηλεφώνου (σελ. 3). L Για την επιστροφή σε βήµα που εκτελέσατε προηγουµένως, κατά το χειρισµό. J {ANTIΓPAΦΗ} L Για την αντιγραφή ενός εγγράφου (σελ. 4). K Πλήκτρα Σταθµών L Για τη χρήση της λειτουργίας ταχείας κλήσης (σελ. 6, 33). L {XAMHΛA} L Για την επιλογή των σταθµών 6 0 για τη λειτουργία ταχείας κλήσης (σελ. 6, 33). M {ΧΕΙΡ. ΠΟΛΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ} L Για τη χειροκίνητη αποστολή ενός εγγράφου σε πολλούς αποδέκτες (σελ. 33, 34). N {FLASH} L Για πρόσβαση σε ειδικές τηλεφωνικές υπηρεσίες ή για τη µεταφορά κλήσεων εσωτερικού τηλεφώνου. O {ΑΝΟΙKΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ} L Για την έναρξη της κλήσης. Αν πιέσετε {ΑΝΟΙKΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ} κατά τη λήψη µιας κλήσης, θα µπορείτε να ακούτε το συνοµιλητή σας, αλλά αυτός δεν θα µπορεί να ακούει εσάς. P {ΣΙΓΑΣΗ ΑΚΟΥΣΤIKOY} L Για τη σίγαση της φωνής σας κατά τη διάρκεια µιας συνοµιλίας, ώστε ο συνοµιλητής να µην µπορεί να σας ακούσει. Πιέστε ξανά για να συνεχίσετε τη συνοµιλία. Q Πλήκτρο καθοδήγησης {A} {B} {^} {V} {<} {>} {ENΤAΣΗ} {ΤΗΛ.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ} L Για τη ρύθµιση της έντασης (σελ. ). L Για την αναζήτηση αποθηκευµένων στοιχείων (σελ. 5, 33). L Για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο (σελ. 5). R {SET} L Για την αποθήκευση µιας ρύθµισης κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού. S {FAX}{ENAPΞH} L Για την έναρξη της αποστολής ή της λήψης φαξ.

13 . Εισαγωγή και Εγκατάσταση.4 Συνοπτική παρουσίαση j k l Ακουστικό Μεγάφωνο 3 Οδηγοί εγγράφου 4 ίσκος χαρτιού 5 Είσοδος χαρτιού εγγραφής 6 Πλάκα πίεσης 7 Eκτροπέας * 8 Φύσιγγα µελάνης * 9 Έξοδος χαρτιού εγγραφής j Έξοδος εγγράφου k Κάλυµµα πρόσθιας όψης l Είσοδος εγγράφου * Ο υποδοχέας χαρτιού και ο υποδοχέας εγγράφων µπορεί να µην εµφανίζονται στα σχήµατα. 3

14 . Εισαγωγή και Εγκατάσταση Εγκατάσταση.5 Φύσιγγα γραφίτη και µονάδα τυµπάνου Η φύσιγγα γραφίτη που περιλαµβάνεται είναι φύσιγγα γραφίτη εκκίνησης. L Για να αντικαταστήσετε τη φύσιγγα του γραφίτη και τη µονάδα του τυµπάνου, βλ. σελ. 58. Προσοχή: L ιαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, ανοίξτε την προστατευτική σακούλα της µονάδας τυµπάνου. Η µονάδα του γραφίτη διαθέτει ένα φωτοευαίσθητο τύµπανο. Η έκθεση στον ήλιο µπορεί να προκαλέσει βλάβη. Αφού ανοίξετε την προστατευτική σακούλα: Μην εκθέτετε τη µονάδα τυµπάνου στο φως για περισσότερο από 5 λεπτά. Μην αγγίζετε ή γρατζουνάτε τη µαύρη επιφάνεια του τυµπάνου. Μη τοποθετείτε τη µονάδα τυµπάνου κοντά σε σκόνη ή σε περιοχή µε υψηλό ποσοστό υγρασίας. Μην εκθέτετε τη µονάδα τυµπάνου σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία. L Μην αφήνετε τη φύσιγγα γραφίτη έξω από την προστατευτική σακούλα για πολύ καιρό. Θα περιορίσει τη ζωή του γραφίτη. Πριν ανοίξετε την προστατευτική σακούλα της νέας φύσιγγας, ανακινήστε την κατακόρυφα για περισσότερες από 5 φορές. 3 Εισαγάγετε τη νέα φύσιγγα γραφίτη () τοποθετώντας την κάθετα στη µονάδα του τυµπάνου (). 4 Πιέστε σταθερά προς τα κάτω την κασέτα τόνερ (). Συνεχίστε να πιέζετε περιστρέφοντας ταυτόχρονα προς το µέρος σας το µοχλό στις δύο πλευρές της κασέτας τόνερ (). 5 Για τη σωστή εγκατάσταση της φύσιγγας γραφίτη, βεβαιωθείτε ότι τα τρίγωνα () ταιριάζουν. Αφαιρέστε τη φύσιγγα του γραφίτη και τη µονάδα τυµπάνου από τις προστατευτικές σακούλες. Αφαιρέστε την ταινία () από τη φύσιγγα γραφίτη. L Μην αγγίζετε και µην γρατζουνάτε τη µαύρη επιφάνεια του τυµπάνου (). 4

15 . Εισαγωγή και Εγκατάσταση 6 Ανοίξτε το µπροστινό κάλυµµα () πιέζοντας τη διάστικτη περιοχή () στη δεξιά πλευρά. L Βεβαιωθείτε πως τα τρίγωνα (3) ταιριάζουν, για να εγκαταστήσετε το τύµπανο και τη µονάδα γραφίτη. 3 L Αν το γυαλί είναι λερωµένο (3), καθαρίστε το µε ένα στεγνό και µαλακό πανί. 8 Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα () πιέζοντας προς τα κάτω και από τις δύο πλευρές, µέχρι να κλειδώσει. 3 7 Εγκαταστήστε το τύµπανο και τη µονάδα γραφίτη () κρατώντας τις γλωττίδες. Λειτουργία εξοικονόµησης γραφίτη Για να περιορίσετε την κατανάλωση γραφίτη, ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόµησης γραφίτη (ON) (#79 στη σελίδα σελ. 50). H φύσιγγα γραφίτη θα διαρκέσει περίπου 40 % περισσότερο. Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της εκτύπωσης. L Μην αγγίζετε τον κύλινδρο (). 5

16 . Εισαγωγή και Εγκατάσταση.6 ίσκος χαρτιού Εισαγάγετε τον δίσκο χαρτιού () στη σχισµή () που βρίσκεται στο πίσω µέρος της µονάδας..7 Υποδοχέας χαρτιού Ευθυγραµµίστε τις σχισµές () του υποδοχέα χαρτιού µε τις προεξοχές () που βρίσκονται στο κάτω µέρος της µονάδας και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις δυο γλωττίδες του υποδοχέα χαρτιού στις σχισµές της µονάδας (3). 3 3 L Μην τοποθετείτε τη µονάδα σε σηµείο όπου ο δίσκος χαρτιού µπορεί να βρίσκει εµπόδιο (λ.χ. από έναν τοίχο κτλ.). L Φροντίστε το σηµείο αυτό (3) να απέχει από τοίχους ή κάθε άλλο εµπόδιο κατά 50 mm τουλάχιστον, ώστε να µπορεί η µονάδα να ψύχεται. L Μην τοποθετείτε τη µονάδα σε σηµείο όπου υπάρχει κίνδυνος προσκρούσεων στον υποδοχέα χαρτιού. L Τα έγγραφα και το χαρτί εγγραφής εξέρχονται από την εµπρός πλευρά της µονάδας. Μην βάζετε τίποτα µπροστά από τη µονάδα. L Ο υποδοχέας χαρτιού µπορεί να δεχτεί περίπου 30 εκτυπωµένες σελίδες. Αφαιρείτε το εκτυπωµένο χαρτί προτού ο υποδοχέας χαρτιού γεµίσει εντελώς. 6

17 . Εισαγωγή και Εγκατάσταση.8 Υποδοχέας εγγράφων Τοποθετήστε τον υποδοχέα εγγράφων () στις σχισµές ()..9 Καλώδιο ακουστικού Συνδέστε το καλώδιο του ακουστικού (). L Το βύσµα µε το µακρύτερο ίσιο άκρο () του καλωδίου του ενσύρµατου ακουστικού πρέπει να συνδέεται στο ακουστικό. L Βεβαιωθείτε ότι ο υποδοχέας εγγράφων έχει εισαχθεί πλήρως, γιατί διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί εµπλοκή του εγγράφου. 7

18 . Εισαγωγή και Εγκατάσταση.0 Χαρτί εγγραφής Μπορεί να χρησιµοποιηθεί χαρτί εγγραφής µεγέθους A4. Η µονάδα µπορεί να δεχτεί: Έως και 50 φύλλα χαρτιού από 60 g/m έως 75 g/m. Έως και 30 φύλλα χαρτιού 80 g/m. Έως και 00 φύλλα χαρτιού 90 g/m. Για πληροφορίες σχετικά µε το χαρτί εγγραφής ανατρέξτε στη σελίδα σελ. 70. Ξεφυλλίζετε τη δέσµη χαρτιών που πρόκειται να εισαγάγετε, ώστε να αποφεύγετε το ενδεχόµενο εµπλοκής. 3 Τοποθετήστε το χαρτί µε την εκτυπώσιµη πλευρά προς τα κάτω (). Τραβήξτε την πλάκα πίεσης προς τα εµπρός (). L Το χαρτί δεν πρέπει να υπερβαίνει την γλωττίδα (). L Εάν το χαρτί δεν έχει εισαχθεί σωστά, τοποθετήστε το όπως πρέπει, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος εµπλοκής. Σωστό Λάθος 4 Ωθήστε την πλάκα πίεσης προς τα πίσω (). 8

19 . Προετοιµασία. Συνδέσεις Προετοιµασία και Ρύθµιση. Συνδέσεις Προσοχή: L Κατά τον χειρισµό, η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο προϊόν και να είναι εύκολα προσβάσιµη. L Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραµµής που παρέχεται µε την παρούσα µονάδα. L Μην προεκτείνετε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραµµής. Καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής L Συνδέστε σε µονή υποδοχή τηλεφωνικής γραµµής. Καλώδιο τροφοδoσίας L Συνδέστε στην πρίζα (0 40 V, 50 Hz). 3 Υποδοχή [EXT] L Μπορείτε να συνδέσετε έναν αυτόµατο τηλεφωνητή (σελ. 39) ή µία τηλεφωνική συσκευή. Εάν υπάρχει πώµα, αφαιρέστε το. 4 Αυτόµατος τηλεφωνητής (δεν περιλαµβάνεται) συστήσει την τοποθέτηση φίλτρου (5), τότε συνδέστε το φίλτρο όπως υποδεικνύεται στο σχήµα L Εάν υπάρχει άλλη συσκευή συνδεδεµένη στην ίδια τηλεφωνική γραµµή, τότε η παρούσα µονάδα ενδέχεται να επιβαρύνει τη λειτουργία της συνδεδεµένης συσκευής. L Εάν χρησιµοποιείτε τη µονάδα σε συνδυασµό µε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ο παροχέας υπηρεσιών διαδικτύου σάς 9

20 . Προετοιµασία Βοήθεια. Τρόπος κλήσης Αν δεν µπορείτε να καλέσετε (σελ. 5, 3), προσαρµόστε τη ρύθµιση αυτή ανάλογα µε τις απαιτήσεις του τηλεπικοινωνιακού σας φορέα. {SET} {MENOY}.3 Λειτουργία βοήθειας Η µονάδα περιέχει χρήσιµες πληροφορίες που µπορούν να εκτυπωθούν για γρήγορη αναφορά. ΛΙΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ : Πώς να προγραµµατίσετε τις λειτουργίες. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : Πώς να αποθηκεύσετε ονόµατα και αριθµούς που βρίσκονται στον τηλεφωνικό κατάλογο και πώς να τα καλέσετε. ΛΗΨΗ ΦΑΞ : Βοήθεια σχετικά µε προβλήµατα λήψης φαξ. ΑΝΑΓΝ.ΚΛΗΣΕΩΣ : Πώς να χρησιµοποιείτε τις λειτουργίες Αναγνώρισης Ταυτότητας Καλούντος. {ΠΛΗΚΤΡO BOΗΘEIAΣ} {SET} {<}{>} Πιέστε {MENOY}. Πιέστε {#} και µετά {}{3}. ΡYΘΜΙΣΗ ΣYΣΤΗΜ. ΠΙΕΣΤΕ [( )] ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΣΗΣ =ΤΟΝΙΚΟ [±] 3 Πιέστε {} ή {} για να επιλέξετε τη ρύθµιση που επιθυµείτε. {} ΠΑΛΜΙΚΟ : Για την υπηρεσία παλµικής κλήσης. {} ΤΟΝΙΚΟ (εργοστασιακή ρύθµιση): Για την υπηρεσία τονικής κλήσης. 4 Πιέστε {SET}. 5 Πιέστε {MENOY} για έξοδο. Πιέστε {ΠΛHKTPO BOHΘEIAΣ}. Πιέστε επανειληµµένα {<} ή {>} µέχρι να προβληθεί το επιθυµητό στοιχείο. 3 Πιέστε {SET}. L Θα εκτυπωθεί το επιλεγµένο στοιχείο. Ένταση 0

21 . Προετοιµασία.4 Ρύθµιση της έντασης {SET} {A}{B}.5 Ηµεροµηνία και ώρα Πρέπει να ρυθµίσετε την ηµεροµηνία και την ώρα. {SET} {<}{>} {MENOY} Ένταση κουδουνισµού Ενόσω η µονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία, πιέστε {A} ή {B}. L εν µπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση εάν υπάρχουν έγγραφα στην είσοδο εγγράφων. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έγγραφα στην είσοδο. Απενεργοποίηση του κουδουνισµού (OFF). Πιέστε επανειληµµένα {B} για να προβληθεί η ένδειξη ΑΠΕΝ ΚΟΥ =OK;.. Πιέστε {SET}. L Όταν λαµβάνετε µια κλήση, η µονάδα δεν θα κουδουνίσει και στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη ΕΙΣΕΡΧΟΜ ΚΛΗΣΗ. L Για να ενεργοποιήσετε και πάλι τον κουδουνισµό (ON), πιέστε {A}. Τύπος κουδουνισµού L Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους τρεις τύπους κουδουνισµού (λειτουργία #7 στη σελίδα σελ. 45). Ένταση δέκτη του ακουστικού Ενώ χρησιµοποιείτε το ακουστικό, πιέστε {A} ή {B}. Ένταση ήχου επικοινωνίας (µόνιτορ) Ενόσω χρησιµοποιείτε το µόνιτορ, πιέστε {A} ή {B}. Αρχικός προγραµµατισµός Πιέστε {MENOY}. Πιέστε {#} και µετά {0}{}. ΡYΘΜΙΣΗ ΣYΣΤΗΜ. ΠΙΕΣΤΕ [( )] ΡΥΘΜ ΗΜΕΡ/ΩΡΑΣ ΠΙΕΣΤΕ SET 3 Πιέστε {SET}. L Στην οθόνη θα εµφανιστεί ο δροµέας ( ). H: 0/M:0/X:09 ΩΡΑ: 00:00 4 Εισαγάγετε την τρέχουσα ηµεροµηνία/µήνα/έτος επιλέγοντας ψηφία για κάθε στοιχείο. Παράδειγµα: 0 Αυγούστου 009 Πιέστε {}{0} {0}{8} {0}{9}. H:0/M:08/X:09 ΩΡΑ: 00:00 5 Εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα/λεπτά επιλέγοντας ψηφία για κάθε στοιχείο. Πιέστε επανειληµµένα {*} για να επιλέξετε ΠM ή ΜM ή εισαγωγή µε βάση τις 4 ώρες. Παράδειγµα: 3:5 ΜΜ (εισαγωγή µε βάση τις ώρες). Πιέστε {0}{3} {}{5}. H: 0/M:08/X:09 ΩΡΑ: 03:5. Πιέστε επανειληµµένα {*} για να προβληθεί η ένδειξη ΜM. 6 Πιέστε {SET}. H: 0/M:08/X:09 ΩΡΑ: 03:5MM ΡΥΘΜ ΛΕΙΤ.[ ] 7 Πιέστε {MENOY} για έξοδο.

22 . Προετοιµασία L Η συσκευή φαξ του παραλήπτη θα εκτυπώνει την ηµεροµηνία και την ώρα στην αρχή κάθε σελίδας που αποστέλλετε σύµφωνα µε τη ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας της µονάδας σας. L Η ακρίβεια του ρολογιού έχει µέγιστη απόκλιση ±60 δευτερόλεπτα µηνιαίως. Για να κάνετε µια διόρθωση Πιέστε {<} ή {>} για να µετακινήσετε το δροµέα στον εσφαλµένο αριθµό και κάντε τη διόρθωση. Για συνδροµητές σε υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Η ηµεροµηνία και η ώρα ρυθµίζονται αυτόµατα βάσει των στοιχείων του καλούντος. L Για να χρησιµοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η επιλεγµένη ρύθµιση ώρας είναι AYTO (λειτουργία #33 στη σελ. 47). L Εάν η ώρα δεν έχει ρυθµιστεί εκ των προτέρων, τότε το ρολόι δεν θα ρυθµιστεί µε την αναγνώριση ταυτότητας καλούντος..6 Το λογότυπό σας Το λογότυπο µπορεί να είναι το όνοµά σας ή η επωνυµία της εταιρίας σας. {<}{>}{A}{B} {SET} {MENOY} {ΣΙΓΑΣΗ ΑΚΟΥΣΤIJOΥ} {ΔIAΚOΠΗ} {FLASH} Πιέστε {MENOY}. ΡYΘΜΙΣΗ ΣYΣΤΗΜ. ΠΙΕΣΤΕ [( )] Πιέστε {#} και µετά {0}{}. 3 Πιέστε {SET}. L Στην οθόνη θα εµφανιστεί ο δροµέας ( ). TΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΑΣ ΠΙΕΣΤΕ SET ΛΟΓΟΤΥΠΟ= 4 Εισαγάγετε το λογότυπό σας, 30 χαρακτήρες το µέγιστο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα χαρακτήρων. 5 Πιέστε {SET}. ΡΥΘΜ ΛΕΙΤ.[ ] 6 Πιέστε {MENOY} για έξοδο. L Το λογότυπό σας θα εκτυπώνεται στην αρχή κάθε σελίδας που αποστέλλεται από τη µονάδα σας. Για να επιλέξετε χαρακτήρες χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο Πληκτρολόγιο Χαρακτήρες {} Κενό # & ( / {} A B C Α Β Γ a b c Α Β Γ

23 . Προετοιµασία Πληκτρολόγιο {3} D E F Ε Ζ 3 L Για να εισαγάγετε έναν άλλο χαρακτήρα που αντιστοιχεί στο ίδιο πλήκτρο, πιέστε {>} για να µετακινήσετε τον δροµέα στην επόµενη θέση. Για να εισαγάγετε το λογότυπό σας Παράδειγµα: BILL. Πιέστε {} φορές.. Πιέστε {4} 3 φορές. d e f Ε Ζ 3 {4} G H I Η Θ Ι 4 g h i Η Θ Ι 4 {5} J K L Κ Λ Μ 5 j k l Κ Λ Μ 5 {6} M N O Ν Ξ Ο 6 m n o Ν Ξ Ο 6 {7} P Q R S Π Ρ Σ 7 p q r s Π Ρ Σ 7 {8} T U V Τ Υ Φ 8 t u v Τ Υ Φ 8 {9} W X Y Z Χ Ψ Ω 9 {0} Κενό 0 w x y z Χ Ψ Ω 9 {*} Για να µεταβείτε από κεφαλαία σε πεζά γράµµατα και αντίστροφα. {FLASH} {ΣΙΓΑΣΗ ΑΚΟΥΣΤIKOY} { IAKOΠH} Χαρακτήρες Για να εισαγάγετε παύλα. Για να εισαγάγετε κενό. Για να διαγράψετε ένα ψηφίο. ΛΟΓΟΤΥΠΟ= B ΛΟΓΟΤΥΠΟ=B I Για να µεταβείτε από κεφαλαία σε πεζά γράµµατα και αντίστροφα (µόνο για αγγλικά) Όταν πιέζετε το πλήκτρο {*}, τα γράµµατα µετατρέπονται εναλλάξ σε κεφαλαία ή πεζά.. Πιέστε {} φορές.. Πιέστε {4} 3 φορές. 3. Πιέστε {*}. 4. Πιέστε {5} 3 φορές. ΛΟΓΟΤΥΠΟ= B ΛΟΓΟΤΥΠΟ=B I ΛΟΓΟΤΥΠΟ=B i ΛΟΓΟΤΥΠΟ=Bi l Για να κάνετε µια διόρθωση. Πιέστε {<} ή {>} για να µετακινήσετε τον δροµέα στον εσφαλµένο χαρακτήρα.. Πιέστε { IAKOΠH}. L Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο { IAKOΠH}. 3. Εισάγετε τον σωστό χαρακτήρα. Για να επιλέξετε χαρακτήρες µε τη χρήση των {A} ή {B} Αντί να πιέζετε τα πλήκτρα, µπορείτε να επιλέξετε χαρακτήρες χρησιµοποιώντας τις ενδείξεις {A} ή {B}.. Πιέστε επανειληµµένα {B} µέχρι να εµφανιστεί ο επιθυµητός χαρακτήρας. Οι χαρακτήρες εµφανίζονται µε την ακόλουθη σειρά: Αγγλικά κεφαλαία γράµµατα Ελληνικά κεφαλαία γράµµατα 3 Αριθµοί 4 Σύµβολα 5 Αγγλικά πεζά γράµµατα L Μπορείτε να αντιστρέψετε τη σειρά πατώντας {A}.. Πιέστε {>} για να εισαγάγετε τον χαρακτήρα. 3. Επιστρέψτε στο βήµα για να εισαγάγετε τον επόµενο χαρακτήρα. 3. Πιέστε {5} 3 φορές. ΛΟΓΟΤΥΠΟ=BI L 4. Πιέστε {>} για να µετακινήσετε τον δροµέα στη διπλανή θέση και πιέστε {5} 3 φορές. ΛΟΓΟΤΥΠΟ=BIL L 3

24 . Προετοιµασία.7 Ο αριθµός του φαξ σας {<}{>} {SET} {MENOY} {FLASH} {ΔIAΚOΠΗ} Πιέστε {MENOY}. Πιέστε {#} και µετά {0}{3}. 3 Πιέστε {SET}. L Στην οθόνη θα εµφανιστεί ο δροµέας ( ). ΡYΘΜΙΣΗ ΣYΣΤΗΜ. ΠΙΕΣΤΕ [( )] Ο ΑΡΙΘΜ.ΦΑΞ ΣΑΣ ΠΙΕΣΤΕ SET ΑΡΙΘΜ= 4 Εισαγάγετε τον αριθµό του φαξ σας, 0 ψηφία το µέγιστο. Παράδειγµα: ΑΡΙΘΜ=34567 L Για να εισαγάγετε ένα +, πατήστε {*}. L Για να εισαγάγετε ένα διάστηµα, πατήστε {#}. L Για να εισαγάγετε µία παύλα, πατήστε {FLASH}. 5 Πιέστε {SET}. ΡΥΘΜ ΛΕΙΤ.[ ] 6 Πιέστε {MENOY} για έξοδο. L Ο αριθµός του φαξ σας θα εκτυπώνεται στην αρχή κάθε σελίδας που αποστέλλεται από τη µονάδα σας. Για να κάνετε µια διόρθωση. Πιέστε {<} ή {>} για να µετακινήσετε τον δροµέα στον εσφαλµένο αριθµό.. Πιέστε { IAKOΠH}. L Για να διαγράψετε όλους τους αριθµούς, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο { IAKOΠH}. 3. Εισαγάγετε τον σωστό αριθµό. 4

25 3. Τηλέφωνο 3. Αυτόµατη Τηλέφωνο κλήση 3. Αποθήκευση ονοµάτων και τηλεφωνικών αριθµών στον τηλεφωνικό κατάλογο Ο τηλεφωνικός κατάλογος σάς παρέχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιείτε κλήσεις χωρίς να καλείτε τον αριθµό χειροκίνητα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο 00 ονόµατα και τηλεφωνικούς αριθµούς. L Μπορείτε επίσης να στείλετε φαξ χρησιµοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο (σελ. 33). {<}{>} Πιέστε επανειληµµένα {MENOY} για να προβληθεί η ένδειξη ΡΥΘΜ ΚΑTΑΛΟΓΟΥ. Πιέστε {>}. L Στην οθόνη εµφανίζεται για λίγο ο αριθµός των διαθέσιµων στοιχείων του τηλεφωνικού καταλόγου. 3 Εισαγάγετε το όνοµα, 6 χαρακτήρες το µέγιστο (βλέπε σελ. για οδηγίες). 4 Πιέστε {SET}. 5 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό, 4 ψηφία το µέγιστο. 6 Πιέστε {SET}. L Για τον προγραµµατισµό άλλων στοιχείων, επαναλάβετε τα βήµατα 3 έως 6. 7 Πιέστε {MENOY} για έξοδο. L Μπορείτε να επαληθεύσετε τα αποθηκευµένα στοιχεία εκτυπώνοντας τη λίστα των τηλεφωνικών αριθµών (σελ. 68). Για να κάνετε µια διόρθωση. Πιέστε {<} ή {>} για να µετακινήσετε τον δροµέα στον εσφαλµένο χαρακτήρα/αριθµό.. Πιέστε { IAKOΠH}. L Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες/αριθµούς, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο { IAKOΠH}. 3. Εισάγετε τον σωστό χαρακτήρα/αριθµό. {SET} {MENOY} {ΔIAΚOΠΗ} 3. Κλήση µέσω τηλεφωνικού καταλόγου Πριν χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, αποθηκεύστε τα επιθυµητά ονόµατα και τηλεφωνικούς αριθµούς στον τηλεφωνικό κατάλογο (σελ. 5). Πιέστε {>}. L Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έγγραφα στην είσοδο εγγράφων. Πιέστε επανειληµµένα {A} ή {B} µέχρι να προβληθεί το επιθυµητό στοιχείο. 3 Σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε {ΑΝΟΙKΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ}. L Η µονάδα θα αρχίσει να καλεί αυτόµατα. Αναζήτηση ενός ονόµατος από το αρχικό γράµµα Παράδειγµα: LISA. Πιέστε {>}. L Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έγγραφα στην είσοδο εγγράφων.. Πιέστε {A} ή {B} για να εισέλθετε στον τηλεφωνικό κατάλογο. 3. Πιέστε επανειληµµένα {5} για να εµφανιστούν τα ονόµατα που αρχίζουν από L (βλέπε τον πίνακα χαρακτήρων, σελ. ). L Για αναζήτηση συµβόλων, πιέστε {}. 4. Πιέστε επανειληµµένα {B} για να προβληθεί η ένδειξη LISA. L Για να σταµατήστε την αναζήτηση, πιέστε { IAKOΠH}. L Για να καλέσετε το άτοµο που προβάλλεται στην οθόνη, σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε {ΑΝΟΙKΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ}. 3.3 Τροποποίηση αποθηκευµένου στοιχείου Πιέστε {>}. L Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έγγραφα στην είσοδο εγγράφων. Πιέστε επανειληµµένα {A} ή {B} µέχρι να προβληθεί το επιθυµητό στοιχείο. 3 Πιέστε {MENOY}. 4 Πιέστε {*}. L Εάν δεν χρειάζεται να επεξεργαστείτε το όνοµα, µεταβείτε απευθείας στο βήµα 6. 5 Επεξεργαστείτε το όνοµα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαδικασία αποθήκευσης στη σελ Πιέστε {SET}. L Εάν δεν χρειάζεται να επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθµό, µεταβείτε απευθείας στο βήµα 8. 7 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθµό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαδικασία αποθήκευσης στη σελ Πιέστε {SET}. L Για να επεξεργαστείτε άλλα στοιχεία, επαναλάβετε τα βήµατα έως 8. 9 Πιέστε { IAKOΠH} για έξοδο. 5

26 3. Τηλέφωνο 3.4 ιαγραφή αποθηκευµένου στοιχείου 3.4. ιαγραφή ενός συγκεκριµένου στοιχείου Πιέστε {>}. L Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έγγραφα στην είσοδο εγγράφων. Πιέστε επανειληµµένα {A} ή {B} µέχρι να προβληθεί το επιθυµητό στοιχείο. 3 Πιέστε {MENOY}. 4 Πιέστε {#}. L Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πιέστε { IAKOΠH}. 5 Πιέστε {SET}. L Για να διαγράψετε άλλα στοιχεία, επαναλάβετε τα βήµατα έως 5. 6 Πιέστε { IAKOΠH} για έξοδο ιαγραφή όλων των στοιχείων Πιέστε {>}. L Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έγγραφα στην είσοδο εγγράφων. Πιέστε {MENOY}. 3 Πιέστε επανειληµµένα {A} ή {B} για να επιλέξετε ΝΑΙ. 4 Πιέστε {SET}. L Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πιέστε { IAKOΠH}. 5 Πιέστε {SET}. 3.5 Λειτουργία ταχείας κλήσης Για γρήγορη πρόσβαση σε αριθµούς που καλούνται συχνά, η συσκευή διαθέτει τη λειτουργία ταχείας κλήσης Αποθήκευση στοιχείων ταχείας κλήσης L Οι σταθµοί έως 3 µπορούν να χρησιµοποιούνται εναλλακτικά ως πλήκτρα πολλαπλής αποστολής (σελ. 33). L Μπορείτε επίσης να στείλετε φαξ χρησιµοποιώντας τη λειτουργία ταχείας κλήσης (σελ. 33). Πλήκτρα Σταθμών {<}{>}{A}{B} {SET} {MENOY} Πιέστε επανειληµµένα {MENOY} για να προβληθεί η ένδειξη ΡΥΘΜ ΚΑTΑΛΟΓΟΥ. Επιλέξτε το επιθυµητό πλήκτρο σταθµού. Για τους σταθµούς 3: Πιέστε ένα από τα πλήκτρα σταθµών, πιέστε επανειληµµένα το {A} ή το {B} για να επιλέξετε ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΣ και, στη συνέχεια, πιέστε το {SET}. Για τους σταθµούς 4 5: Πιέστε ένα εκ των πλήκτρων σταθµών. Για τους σταθµούς 6 0: Πιέστε {XAMHΛA} και, στη συνέχεια, ένα εκ των πλήκτρων σταθµών. 3 Εισαγάγετε το όνοµα, 6 χαρακτήρες το µέγιστο (βλέπε σελ. για οδηγίες). 4 Πιέστε {SET}. 5 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό, 4 ψηφία το µέγιστο. 6 Πιέστε {SET}. L Για τον προγραµµατισµό άλλων στοιχείων, επαναλάβετε τα βήµατα έως 6. 7 Πιέστε { IAKOΠH} για έξοδο. L Μπορείτε να επαληθεύσετε τα αποθηκευµένα στοιχεία εκτυπώνοντας τη λίστα των τηλεφωνικών αριθµών (σελ. 68). Για να κάνετε µια διόρθωση. Πιέστε {<} ή {>} για να µετακινήσετε τον δροµέα στον εσφαλµένο χαρακτήρα/αριθµό.. Πιέστε { IAKOΠH}. L Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες/αριθµούς, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο { IAKOΠH}. 3. Εισάγετε τον σωστό χαρακτήρα/αριθµό Πραγµατοποίηση κλήσεων µε τη λειτουργία ταχείας κλήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, αποθηκεύστε τα επιθυµητά ονόµατα και τηλεφωνικούς αριθµούς για τη λειτουργία ταχείας κλήσης. Σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε {ΑΝΟΙKΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ}. Επιλέξτε το επιθυµητό πλήκτρο σταθµού. Για τους σταθµούς 5: Πιέστε το επιθυµητό πλήκτρο σταθµού. Για τους σταθµούς 6 0: Πιέστε {XAMHΛA} και, στη συνέχεια, το επιθυµητό πλήκτρο σταθµού. L Η µονάδα θα αρχίσει να καλεί αυτόµατα Επεξεργασία ενός αποθηκευµένου στοιχείου {VALGKA} {ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ} {ΔIAΚOΠΗ} Πιέστε {>}. L Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έγγραφα στην είσοδο εγγράφων. 6

27 3. Τηλέφωνο Πιέστε επανειληµµένα {A} ή {B} µέχρι να προβληθεί το επιθυµητό στοιχείο. 3 Πιέστε {MENOY}. 4 Πιέστε {*}. L Εάν δεν χρειάζεται να επεξεργαστείτε το όνοµα, µεταβείτε απευθείας στο βήµα 6. 5 Επεξεργαστείτε το όνοµα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαδικασία αποθήκευσης στη σελ Πιέστε {SET}. L Εάν δεν χρειάζεται να επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθµό, µεταβείτε απευθείας στο βήµα 8. 7 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθµό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαδικασία αποθήκευσης στη σελ Πιέστε {SET}. L Για να επεξεργαστείτε άλλα στοιχεία, επαναλάβετε τα βήµατα έως 8. 9 Πιέστε { IAKOΠH} για έξοδο ιαγραφή ενός αποθηκευµένου στοιχείου Πιέστε {>}. L Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έγγραφα στην είσοδο εγγράφων. Πιέστε επανειληµµένα {A} ή {B} µέχρι να προβληθεί το επιθυµητό στοιχείο. 3 Πιέστε {MENOY}. 4 Πιέστε {#}. L Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πιέστε { IAKOΠH}. 5 Πιέστε {SET}. L Για να διαγράψετε άλλα στοιχεία, επαναλάβετε τα βήµατα έως 5. 6 Πιέστε { IAKOΠH} για έξοδο. Αναγνώριση Ταυτότητας Καλούντος 3.6 Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Η µονάδα αυτή είναι συµβατή µε την υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος που παρέχει η εταιρεία τηλεφωνίας της περιοχής σας. Για να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος της µονάδας, πρέπει να γίνετε συνδροµητής σε αυτήν την υπηρεσία. Σηµαντικό: L Η συσκευή είναι σχεδιασµένη σύµφωνα µε το ETS (Ευρωπαϊκό Πρότυπο Τηλεπικοινωνιών) και υποστηρίζει µόνο τις βασικές προδιαγραφές CLIP (Παρουσίαση Αναγνώρισης Καλούσας Γραµµής). L Η µονάδα αυτή θα εµφανίζει µόνο τον τηλεφωνικό αριθµό και το όνοµα του καλούντος. L Η µονάδα αυτή δεν θα υποστηρίζει άλλες µελλοντικές τηλεφωνικές υπηρεσίες. L Η εµφάνιση της ηµεροµηνίας/ώρας της κλήσης καθώς και του ονόµατος του καλούντος εξαρτάται από την υπηρεσία που παρέχει η εταιρεία τηλεφωνίας. Βεβαιωθείτε ότι για τις ακόλουθες ρυθµίσεις έχουν οριστεί τουλάχιστον κουδουνισµοί εκ των προτέρων. Ρύθµιση κουδουνισµού ΦΑΞ (λειτουργία #06 στη σελ.σελ. 45) Ρύθµιση κουδουνισµού ΤΗΛ/ΦΑΞ (λειτουργία #78 στη σελ. 49) 3.6. Τρόπος εµφάνισης της αναγνώρισης ταυτότητας του καλούντος Μετά το πρώτο κουδούνισµα θα εµφανιστεί ο τηλεφωνικός αριθµός ή το όνοµα του καλούντος. Μπορείτε να απαντήσετε ή όχι στην κλήση. Η µονάδα θα αποθηκεύσει αυτόµατα τα στοιχεία (όνοµα, τηλεφωνικός αριθµός και ηµεροµηνία και ώρα κλήσης) των 30 τελευταίων κλήσεων. Τα στοιχεία του καλούντος αποθηκεύονται µε τη σειρά των κλήσεων, από την πιο πρόσφατη προς την παλαιότερη. Με τη λήψη της 3ης κλήσης, η παλαιότερη κλήση διαγράφεται. Τα στοιχεία των καλούντων µπορούν να εµφανιστούν ένα προς ένα στην οθόνη (σελ. 8) ή να επιβεβαιωθούν µε εκτύπωση της λίστας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος (σελ. 68). L Τα στοιχεία του καλούντος µπορούν να εµφανίζονται µε έως 6 χαρακτήρες για το όνοµα και έως ψηφία για τον τηλεφωνικό αριθµό. L Όταν τα στοιχεία καλούντος που λαµβάνονται αντιστοιχούν σε τηλεφωνικό αριθµό που είναι αποθηκευµένος στη λειτουργία ταχείας κλήσης ή στον τηλεφωνικό κατάλογο, εµφανίζεται το αποθηκευµένο όνοµα. L Εάν η µονάδα είναι συνδεδεµένη µε σύστηµα PBX (τηλεφωνικό κέντρο), τα στοιχεία του καλούντος ενδέχεται να µην λαµβάνονται καλά. Συµβουλευτείτε τον παροχέα της υπηρεσίας PBX. L Εάν η µονάδα δεν µπορεί να λάβει στοιχεία καλούντος, εµφανίζεται η ακόλουθη ένδειξη: ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ : Η κλήση έγινε από περιοχή που δεν παρέχει υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΚΛΗΣΗ : Ο καλών ζήτησε να µην αποσταλούν τα στοιχεία του. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ : Η κλήση ήταν υπεραστική. 7

28 3. Τηλέφωνο Επιβεβαίωση στοιχείων καλούντος µε εκτύπωση του καταλόγου αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Για χειροκίνητη εκτύπωση, βλέπε σελ. 68. Για αυτόµατη εκτύπωση µετά κάθε 30 νέες κλήσεις, ενεργοποιήστε τη λειτουργία #6 (σελ. 46). 3.7 Εµφάνιση στοιχείων καλούντος και ανταπόδοση κλήσης Μπορείτε εύκολα να δείτε τα στοιχεία του καλούντος και να ανταποδώσετε την κλήση. Σηµαντικό: L Αν ο κωδικός περιοχής του τηλεφωνικού αριθµού που ελήφθη είναι ίδιος µε το δικό σας, ενδέχεται να χρειαστεί να διαγράψετε τον κωδικό περιοχής πριν ανταποδώσετε την κλήση. Αυτό ισχύει ίσως µόνο για ορισµένες περιοχές. Για να αλλάξετε τον αριθµό, βλ. σελ. 9. Στην οθόνη θα εµφανιστεί ο αριθµός των νέων κλήσεων που θα βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής. Παράδειγµα: 0 NEEΣ ΚΛHΣΕIΣ 0:59 {ΑΝΑΓΝΩΡIΣΗ ΚΛΗΣΗΣ} {A}{B} {ΑΝΟΙJΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ} Πιέστε {ΑΝΑΓΝΩPIΣH KΛHΣΗΣ}. L Στην οθόνη θα εµφανιστεί ο αριθµός των νέων κλήσεων. Πιέστε το {A} για να ξεκινήσετε την αναζήτηση από τα πιο πρόσφατα ληφθέντα στοιχεία καλούντων. L Εάν πιέσετε {B}, αντιστρέφεται η σειρά εµφάνισης. L Για να σταµατήσει η προβολή, πιέστε { IAKOΠH}. 3 Σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε {ΑΝΟΙKΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ} για να ξεκινήσει η κλήση. L Η µονάδα θα αρχίσει να καλεί αυτόµατα. L Για να στείλετε φαξ, τοποθετήστε το έγγραφο µε την ΕΜΠΡΟΣ ΟΨΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ και πιέστε {ENAPΞH}. Αλλαγή του τρόπου εµφάνισης των στοιχείων του καλούντος Πιέστε επανειληµµένα το {ΑΝΑΓΝΩPIΣH KΛHΣΗΣ} αφού εµφανιστούν τα στοιχεία καλούντος. Παράδειγµα: {EMAQΞG} {ΔIAJOΠG} SAM LEE :0 0 I/Λ, b :0 0 I/Λ, L Η ένδειξη Q επί της οθόνης σηµαίνει ότι έχετε ήδη δει τα στοιχεία του καλούντος ή έχετε απαντήσει στην κλήση. 8

29 3. Τηλέφωνο Ένδειξη στην οθόνη κατά τον έλεγχο των κλήσεων L Εάν η µονάδα δεν µπόρεσε να λάβει ένα όνοµα, θα εµφανιστεί η ένδειξη ΕΝ ΕΛΗΦΘΗ ΟΝΟΜΑ. L Εάν δεν έχει ληφθεί καµία κλήση, θα εµφανιστεί η ένδειξη ΕΝ ΥΠΑΡΧ Ε ΟΜ. 3.8 ιόρθωση τηλεφωνικού αριθµού του καλούντα πριν την κλήση Πιέστε {ΑΝΑΓΝΩPIΣH KΛHΣΗΣ}. Πιέστε επανειληµµένα {A} ή {B} µέχρι να προβληθεί το επιθυµητό στοιχείο. 3 Πιέστε επαναλαµβανόµενα {ΑΝΑΓΝΩPIΣH KΛHΣΗΣ} για προβολή του τηλεφωνικού αριθµού. 4 Για να εισαγάγετε έναν αριθµό µπροστά από τον αριθµό τηλεφώνου, πιέστε το επιθυµητό πλήκτρο κλήσης ({0} έως {9}). L Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την λειτουργία επεξεργασίας πιέζοντας {*}. 5 Σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε {ΑΝΟΙKΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ} για να καλέσετε τον διορθωµένο αριθµό. L Η µονάδα θα αρχίσει να καλεί αυτόµατα. L Για να στείλετε φαξ, τοποθετήστε το έγγραφο µε την ΕΜΠΡΟΣ ΟΨΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ και πιέστε {ENAPΞH}. L Ο διορθωµένος τηλεφωνικός αριθµός δεν θα αποθηκευτεί ως πληροφορίες καλούντος. Για πληροφορίες σχετικά µε την αποθήκευσή του στον τηλεφωνικό κατάλογο, βλέπε σελ. 30. Πιέστε επανειληµµένα {A} ή {B} µέχρι να προβληθεί το επιθυµητό στοιχείο. 3 Πιέστε {<}. L Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πιέστε { IAKOΠH} φορές. 4 Πιέστε {SET}. L Για να διαγράψετε άλλα στοιχεία, επαναλάβετε τα βήµατα έως 4. 5 Πιέστε { IAKOΠH} για έξοδο. Για να κάνετε µια διόρθωση. Πιέστε {<} ή {>} για να µετακινήσετε τον δροµέα στον εσφαλµένο αριθµό.. Πιέστε { IAKOΠH} για να διαγράψετε τον αριθµό. 3. Εισαγάγετε τον σωστό αριθµό. 3.9 ιαγραφή Πληροφοριών Καλούντος 3.9. ιαγραφή στοιχείων όλων των καλούντων Πιέστε επανειληµµένα {MENOY} για να προβληθεί η ένδειξη ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤ. Πιέστε {SET}. L Θα εµφανιστεί η ένδειξη ΙΑΓΡ.ΛΙΣΤ.ΚΛΗΣ.. 3 Πιέστε {SET}. L Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πιέστε { IAKOΠH} και, στη συνέχεια, {MENOY}. 4 Πιέστε {SET}. 5 Πιέστε { IAKOΠH} για έξοδο ιαγραφή στοιχείων συγκεκριµένων καλούντων Πιέστε {ΑΝΑΓΝΩPIΣH KΛHΣΗΣ}. 9

30 3. Τηλέφωνο 3.0 Αποθήκευση στοιχείων καλούντος στον τηλεφωνικό κατάλογο / στη λειτουργία ταχείας κλήσης 3.0. Στη λειτουργία ταχείας κλήσης {ΑΝΑΓΝΩΡIΣΗ ΚΛΗΣΗΣ} Πλήκτρα Σταθμών {A}{B} {MENOY} 3.0. Στον τηλεφωνικό κατάλογο {ΑΝΑΓΝΩΡIΣΗ ΚΛΗΣΗΣ} {>}{A}{B} {MENOY} {VALGKA} {SET} {SET} Πιέστε {ΑΝΑΓΝΩPIΣH KΛHΣΗΣ}. Πιέστε επανειληµµένα {A} ή {B} µέχρι να προβληθεί το επιθυµητό στοιχείο. 3 Πιέστε {MENOY}. 4 Πιέστε {>}. L Εάν δεν χρειάζεται να επεξεργαστείτε το όνοµα, µεταβείτε απευθείας στο βήµα 6. 5 Αν απαιτείται καταχώρηση ονόµατος, εισαγάγετε έως και 6 χαρακτήρες για το όνοµα (σελ. ). 6 Πιέστε {SET}. L Αν χρειαστεί αλλαγή στον αριθµό, βλέπε σελ Πιέστε {SET}. L Για να αλλάξετε ένα όνοµα, βλέπε σελ. 5. L Εάν στα στοιχεία του καλούντος δεν περιλαµβάνεται το όνοµά του, µπορείτε να το πληκτρολογήσετε εσείς. Βλέπε οδηγίες στη σελ. 5. Πιέστε {ΑΝΑΓΝΩPIΣH KΛHΣΗΣ}. Πιέστε επανειληµµένα {A} ή {B} µέχρι να προβληθεί το επιθυµητό στοιχείο. 3 Πιέστε {MENOY}. 4 Επιλέξτε ένα πλήκτρο σταθµού. Για τους σταθµούς 3: Πιέστε το επιθυµητό πλήκτρο σταθµού, πιέστε επανειληµµένα {A} ή {B} για να επιλέξετε ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΣ και, στη συνέχεια, πιέστε {SET}. Για τους σταθµούς 4 5: Πιέστε το επιθυµητό πλήκτρο σταθµού. Για τους σταθµούς 6 0: Πιέστε {XAMHΛA} και, στη συνέχεια, το επιθυµητό πλήκτρο σταθµού. L Εάν δεν χρειάζεται να επεξεργαστείτε το όνοµα, µεταβείτε απευθείας στο βήµα 6. 5 Αν απαιτείται καταχώρηση ονόµατος, εισαγάγετε έως και 6 χαρακτήρες για το όνοµα (σελ. ). 6 Πιέστε {SET}. L Αν χρειαστεί αλλαγή στον αριθµό, βλέπε σελ Πιέστε {SET}. L Για να αλλάξετε ένα όνοµα, βλέπε σελ. 6. L Εάν στα στοιχεία του καλούντος δεν περιλαµβάνεται το όνοµά του, µπορείτε να το πληκτρολογήσετε εσείς. Βλέπε οδηγίες στη σελ. 6. L Εάν αντιστοιχίσετε ένα στοιχείο σε ένα πλήκτρο σταθµού που ήδη περιέχει κάποιο άλλο στοιχείο, το προγενέστερο στοιχείο θα αντικατασταθεί. L Οι σταθµοί έως 3 µπορούν να χρησιµοποιούνται εναλλακτικά ως πλήκτρα πολλαπλής αποστολής (σελ. 33). 30

Poktkeisotqcijό kέifeq uan

Poktkeisotqcijό kέifeq uan Poktkeisotqcijό kέifeq uan Οδηγίες χρήσης Αριθ. μοντέλου KX-FLM65GR ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη µονάδα και φυλάξτε τις οδηγίες αυτές για µελλοντική αναφορά. Η παρούσα µονάδα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR TG7301_7321GR(gr_gr)_QG.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2008 4:07 PM Σύντοµος οδηγός Συνδέσεις Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR Μονάδα βάσης Κάντε κλικ στο Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL (για χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

FAX KOINOY XAPTIOY FAX KOINOY XAPTIOY ME. Το µοντέλο αυτό έχει σχεδιαστεί για χρήση µόνο στην Ελλάδα.

FAX KOINOY XAPTIOY FAX KOINOY XAPTIOY ME. Το µοντέλο αυτό έχει σχεδιαστεί για χρήση µόνο στην Ελλάδα. Οδηγίες χρήσης FAX KOINOY XAPTIOY Αριθ. μοντέλου KX-FP205GR FAX KOINOY XAPTIOY ME Ψηφιακό Aυτόματο Sηλεφωνητή Το απεικονιζόμενο μοντέλο είναι το KX-FP205. Αριθ. μοντέλου KX-FP215GR Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310 1 Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Πλήκτρα άμεσης κλήσης 2 Ετικέτα για τη σημείωση της αντιστοίχισης των πλήκτρων άμεσης κλήσης και ταχείας κλήσης 3 Πλήκτρο ταχείας κλήσης 4 Πλήκτρο αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

FC225GR-PFQX2499ZA-el.PDF Page 1 Tuesday, June 20, 2006 8:59 AM

FC225GR-PFQX2499ZA-el.PDF Page 1 Tuesday, June 20, 2006 8:59 AM FC225GR-PFQX2499ZA-el.PDF Page 1 Tuesday, June 20, 2006 8:59 AM Οδηγίες χρήσης FAX KΟΙNΟY XAPΤΙΟY ΜE DECT Αριθ. μοντέλου KX-FC225GR ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη µονάδα και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση.

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ξεκινώντας 1. Χρήση 3 x 1.5V μπαταρίες AA. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα, κλείστε το πορτάκι (προτείνεται να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 1 Εγχειρίδιο χρήσης GR Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας τηλεφώνου JACOB JENSEN TM. Το τηλέφωνο αυτό σχεδιάζεται στη Δανία από τον Jacob Jensen. Τα προϊόντα του έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TC 29

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TC 29 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TC 29 Πληροφορίες ασφαλείας Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας προσεκτικά. Σύνδεση του τηλεφώνου Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο που περιλαµβάνεται µε µία τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου Έγχρωμο πιεστήριο C75 της Xerox Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης

Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου Έγχρωμο πιεστήριο C75 της Xerox Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου 2013 2012 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Το Xerox και το Xerox με το εικονιστικό σήμα αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

HT-6208 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-6208 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-6208 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κοµψή σχεδίαση µε µικρές διαστάσεις Αναγνώριση κλήσης Ενδείξεις σε Αγγλικά, Ισπανικά ή Γαλλικά (κατ επιλογή) Απεικόνιση 14 ψηφίων του εισερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Βήμα 1 Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Βήμα 2 Κλείστε τη μονάδα του σαρωτή αργά. Προσοχή. Πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της συσκευής

Περιγραφή της συσκευής Περιγραφή της συσκευής 9 10 11 12 13 1 Καλώδιο ρεύματος 2 Τροφοδοσία χαρτιού 3 Δίσκος χαρτιού 4 Συγκρατητής χαρτιού 5 Πτερύγιο τροφοδοσίας 6 Πάνελ λειτουργίας 9 Κύλινδρος εκτύπωσης 11 Καπάκι σαρωτή 12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Αν το περίβληµα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστηµα που την

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Καλώς ήλθατε Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 2 3 Σύνδεση Εγκατάσταση Απόλαυση Τί περιέχει το κουτί Σταθμός βάσης CD140 Ή Ακουστικό CD140/CD145 Σταθμός βάσης CD145 Μονάδα παροχής ισχύος για το σταθμό βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

(CD-ROM). Έχει σχεδιαστεί για χρήση µόνο στην Ελλάδα. FOR ENGLISH USERS: You can select English for the display and report (feature #110, page 2).

(CD-ROM). Έχει σχεδιαστεί για χρήση µόνο στην Ελλάδα. FOR ENGLISH USERS: You can select English for the display and report (feature #110, page 2). Σύντομος οδηγός Πολυμηχάνημα Αριθ. μοντέλου KX-MB771GR ΜΗΝ συνδέετε το καλώδιο USB έως ότου σας ζητηθεί από το Multi-Function Station (CD-ROM). 1 2 Αυτός ο Σύντοµος οδηγός παρέχει οδηγίες ασφαλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam USER GUIDE GR HEADSET Voxtel Roam V1 2 P1 2 1 3 P2 P3 1 ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005* Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005* Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / / CZ Gigaset 5005* 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη www.philips.com/support M550 M555 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο.

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή πολλών σελίδων σε ένα φύλλο. Αποστολή/λήψη φαξ. Χρήση του πίνακα ελέγχου

Αντιγραφή πολλών σελίδων σε ένα φύλλο. Αποστολή/λήψη φαξ. Χρήση του πίνακα ελέγχου Σύντομη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στη θήκη του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Σημειώσεις: Για να αποφύγετε την

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα