Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για την διαµεταγωγή τηλεφωνικών (εισερχόµενων) γραµµών και την δροµολόγηση εξερχόµενων γραµµών, από µια τηλεφωνική εγκατάσταση σε ένα κτίριο προς το τηλεφωνικό δίκτυο της περιοχής. Το συγκεκριµένο τηλεφωνικό κέντρο έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί ένα χαµηλού κόστους αλλά επαγγελµατικών δυνατοτήτων τηλεφωνικό κέντρο. Μπορεί να ελέγχει µέχρι δύο (2) εξωτερικές γραµµές και έξι (6) εσωτερικές. Σε αυτό, µε τις κατάλληλες συνδέσεις, µπορεί να συνδεθούν συσκευές, FAX, Modem και συσκευές καταγραφής συνοµιλιών. 1.2 Αναγνώριση κλήσεων Το TC 206D µπορεί να λαµβάνει µηνύµατα αναγνώρισης κλήσης - είτε σε σύστηµα FSK είτε σε DTMF - που αποστέλλονται µαζί µε την κλήση από τον πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών της περιοχής σας. Για να λειτουργεί η αναγνώριση κλήσεων θα πρέπει να έχετε εγγραφεί στην αντίστοιχη υπηρεσία της τηλεφωνικής εταιρίας που χρησιµοποιείτε. Οι εσωτερικές συσκευές που θα είναι συνδεδεµένες στο κέντρο θα πρέπει να έχουν σύστηµα DTMF για την αναγνώριση κλήσεων προκειµένου να απεικονίζεται ο αριθµός του τηλεφώνου που σας καλεί. 1.3 Εγκατάσταση του κέντρου και συστάσεις Προσοχή: Το καλώδιο ρεύµατος πρέπει να συνδεθεί σε µια πρίζα της ηλεκτρικής εγκατάστασης που θα είναι εύκολα προσβάσιµη. Πρέπει να αποφεύγετε να εγκαταστήσετε το κέντρο στις ακόλουθες συνθήκες: > Σε σηµεία όπου υπάρχουν συχνοί και έντονοι κραδασµοί > Σε µέρη µε πολύ σκόνη > Όπου υπάρχει κίνδυνος να µπει νερό ή άλλα υγρά στο εσωτερικό της συσκευής. > Κοντά σε συσκευές που εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (φούρνοι µικροκυµάτων, κινητά τηλέφωνα, συσκευές ηλεκτροκόλησης κλπ). > Σε απόσταση µικρότερη των 2 µέτρων από τηλεοράσεις. > Όπου υπάρχει υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος και δεν υπάρχει ρεύµα αέρα. 1.4 ιακοπή ρεύµατος-τροφοδοσίας συσκευής Σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος η εξωτερική γραµµή 1 συνδέεται αυτόµατα µε την εσωτερική συσκευή που είναι συνδεδεµένη στην γραµµή 1. Αυτή η γραµµή, στην περίπτωση διακοπής ρεύµατος, λειτουργεί σαν απλό τηλέφωνο. Αν θέλετε να λειτουργεί και η εξωτερική γραµµή 2 κατά την διάρκεια της διακοπής ρεύµατος θα πρέπει παράλληλα µε την είσοδο 2 να συνδέσετε µια απλή τηλεφωνική συσκευή (στην θύρα 2 της εξωτερικής γραµµής 2). 1.5 Τρόποι επικοινωνία 1

2 Υπάρχουν τρεις δυνατοί τρόποι επικοινωνίας µέσω του τηλεφωνικού κέντρου οι οποίοι φαίνονται ακολούθως: 1 εξωτερική γραµµή µε 1 εσωτερική 1 εσωτερική γραµµή µε 1 εσωτερική 1 εξωτερική γραµµή µε 2 εσωτερικές γραµµές ταυτόχρονα. 1.6 Ακροδέκτες και θύρες σύνδεσης του τηλεφωνικού κέντρου Θύρα 2 της εξωτερικής γραµµής 2 Θύρα 1 της εξωτερικής γραµµής 1 Θύρες σύνδεσης εσωτερικών τηλεφώνων Θύρα1 της εξωτερικής γραµµής 2 1. Ενδεικτικό LED 2. Ακροδέκτης τροφοδοσίας 3. Θύρα σύνδεσης εξωτερικής γραµµής 1 4. Θύρα σύνδεσης εσωτερικών γραµµών (τηλεφώνων) 1 έως Θύρα 1 σύνδεσης εξωτερικής γραµµής 2 6. Θύρα 2 σύνδεσης εξωτερικής γραµµής ιαδικασία σύνδεσης 2

3 1.7.1 Συνδέστε τις εξωτερικές γραµµές στις αντίστοιχες θύρες του κέντρου Συνδέστε τις εσωτερικές γραµµές σύµφωνα µε την αρίθµηση των θυρών σύνδεσης των εσωτερικών τηλεφώνων Προσέχετε ώστε να είστε βέβαιοι πως δεν έχετε δηµιουργήσει κάπου βραχυκύκλωµα. 2 Προγραµµατισµός συστήµατος 2.1 Γενικές οδηγίες προγραµµατισµού Αυτό το τηλεφωνικό κέντρο είναι ρυθµισµένο από το εργοστάσιο. Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τις ρυθµίσεις ακολουθώντας την διαδικασία προγραµµατισµού του συστήµατος Ο προγραµµατισµός του κέντρου µπορεί να γίνει µόνο χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου που είναι συνδεδεµένο στην εσωτερική γραµµή Πιέστε * # για να ξεκινήσετε την διαδικασία προγραµµατισµού. Στην συνέχεια εισάγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στην λειτουργία την οποία θέλετε να ρυθµίσετε. Για να διορθώσετε µια λανθασµένη εντολή που πληκτρολογήσατε κατά λάθος πιέστε * και πληκτρολογήστε εκ νέου την εντολή. εν χρειάζεται να κλείσετε το ακουστικό και να ξεκινήσετε την διαδικασία προγραµµατισµού Μετά την ολοκλήρωση της πληκτρολόγησης µιας εντολής ακούγεται από το ακουστικό ένας συνεχής τόνος (ΜΠΙΠ) που δηλώνει πως οι εντολές εισήχθησαν µε επιτυχία. Μια σειρά από τόνους µικρής διάρκειας (ΜΠΙΠ-ΜΠΙΠ) δηλώνουν πως οι εντολές προγραµµατισµού δεν εισήχθησαν σωστά. Παρακαλούµε προγραµµατίστε εκ νέου την συσκευή ή επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις. 2.2 Επιλογή συσκευής (εσωτερικής γραµµής/ων) που θα χτυπά όταν υπάρχει εισερχόµενη εξωτερική κλήση. Μορφή εντολής: * # 1 n abcdef # n = Αριθµός εξωτερικής γραµµής abcdef = Οι εσωτερικές γραµµές [Η ρύθµιση που υπάρχει από το εργοστάσιο είναι όλες (1 έως 6)] Περιγραφή: O χρήστης µπορεί να επιλέξει ποια εσωτερική γραµµή θα χτυπά όταν υπάρχει κλήση από εισερχόµενη στο κέντρο γραµµή. Παράδειγµα: Πως θα αντιστοιχήσετε της εσωτερικές γραµµές 3456 ώστε να χτυπούν όταν υπάρχει µια εισερχόµενη εξωτερική γραµµή. 2.3 Αντιστοίχηση σύνδεσης εξωτερική γραµµής Μορφή εντολής: * # 2 a b # ab = Αριθµός θύρας εξωτερικής γραµµής (Εργοστασιακή ρύθµιση 1 έως 2). Περιγραφή: Αντιστοιχείτε ποια εξωτερική γραµµή είναι συνδεδεµένη σε ποια θύρα. Παράδειγµα 1 : Η εταιρία έχει µόνο µια εξωτερική γραµµή. Αυτή η γραµµή θα αντιστοιχηθεί στην θύρα 1. Παράδειγµα 2 : H εταιρία έχει δύο εξωτερικές τηλεφωνικές γραµµές και αυτές συνδέονται στις θύρες 1 και 2. 3

4 2.4 Καθορισµός οµάδων (εσωτερικών γραµµών) µε περιορισµούς κλήσης. Μορφή εντολής: * # 4 Μ abcd # abcd = Προκαθορισµένη αριθµοί Αν Μ=1 έως 4 απαγόρευση κλήσης προκαθορισµένα αριθµών για τις οµάδες 1 έως 4. Περιγραφή: Όλοι οι τηλεφωνικοί αριθµοί που αρχίζουν από τους αριθµούς που έχετε ορίσει απαγορεύεται να κληθούν από τα εσωτερικά τηλέφωνα που ανήκουν στις οµάδες 1 έως 4. Αν Μ=5 έως 6 επιτρεπόµενοι αριθµοί κλήσης για τις οµάδες 5 και 6. Περιγραφή: Οι εσωτερικές συσκευές που έχουν καταχωρηθεί στις οµάδες 5 και 6 επιτρέπονται να καλούν τους αριθµούς που έχετε προκαθορίσει. Παράδειγµα 1: Προκαθορίζεται να νούµερα που αρχίζουν από 573 και 8 σαν απαγορευµένα για την οµάδα 3 (Μ=3) Παράδειγµα 2: Αντιστοιχείτε τα νούµερα που αρχίζουν από 800 και 200 ώστε να καλούνται από τις εσωτερικές γραµµές συσκευές της οµάδας 5 (Μ=5) > Κάθε προκαθορισµένο απαγορευµένο πρόθεµα µπορεί να έχει έως 4 ψηφιά και µετά πρέπει απαραίτητα να υπάρχει το #. > Έως 20 αριθµοί προκαθορισµένων απαγορευµένων προθεµάτων µπορεί να αντιστοιχηθούν για τις οµάδες 1 έως 4. > Έως 10 αριθµοί προκαθορισµένων επιτρεπόµενων προθεµάτων µπορεί να αντιστοιχηθούν για τις οµάδες 5 και ιαγραφή προκαθορισµένων προθεµάτων Μορφή εντολής: * # 4 Μ # Το Μ έχει την ίδια σηµασία όπως στην προηγούµενη παράγραφο. Περιγραφή: Συνίσταται να χρησιµοποιείτε αυτή την εντολή για να διαγράφετε (καθαρίζετε) προηγούµενες ρυθµίσεις από την µνήµη του κέντρου για να διαγράψετε ή να αλλάξετε κάποιον από τους προκαθορισµένους αριθµούς. 2.5 Περιορισµοί κλήσεων Καθορισµός περιορισµών κλήσης για µια συγκεκριµένη συσκευή Μορφή εντολής: * # 5 a M # a= Αριθµός εσωτερικής γραµµής Μ = 0 = Κανένας περιορισµός στις κλήσεις Μ = 1 έως 4 Περιορισµός στην κλήση αριθµών που έχουν πρόθεµα που ανήκει στις οµάδες 1 έως 4. Μ= 5 έως 6 Επιτρέπεται να καλούνται αριθµοί µε προθέµατα που ανήκουν στις οµάδες 5 και 6. Μ=7 Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική κλήση. 4

5 Παράδειγµα: Ορίστε ώστε το τηλέφωνο που είναι συνδεδεµένο στην θύρα 6 να απαγορεύεται να κάνει εξωτερικές κλήσεις, ορίστε ώστε το τηλέφωνο που είναι συνδεδεµένο στην θύρα 3 να απαγορεύεται να καλεί αριθµούς µε προθέµατα που έχουν καταχωρηθεί στην οµάδα 3, το τηλέφωνο που είναι συνδεδεµένο στην θύρα 2 να επιτρέπεται να καλεί αριθµούς µε προθέµατα που έχουν καταχωρηθεί στην οµάδα Εφαρµογή περιορισµού κλίσης (από καθορισµένες οµάδες αριθµών) για όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα Μορφή εντολής: * # 5 0 M # Μ= Η οµάδα αριθµών που απαγορεύεται (όπως και στην προηγούµενη παράγραφο. Περιγραφή: Aπαγορεύετε την κλήση αριθµών συγκεκριµένης οµάδας από όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα. Παράδειγµα: Nα ορίσετε τα τηλέφωνα που έχουν καταχωρηθεί στην οµάδα 3 σαν απαγορευµένα για όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα. 2.6 Καθορισµός διάρκειας κλήσης εξωτερικών γραµµών Ορισµός µέγιστης διάρκειας κλίσης για συγκεκριµένο εσωτερικό τηλέφωνο Μορφή εντολής: * # 3 a M N # a = o αριθµός του εσωτερικού τηλεφώνου Μ Ν = η χρονική διάρκεια (µπορεί να ορισθεί από 1 έως 99 λεπτά). Περιγραφή: Η κλήση από το εσωτερικό τηλέφωνο θα διακόπτεται όταν περνά το χρονικό διάστηµα που έχει οριστεί. Παράδειγµα: Η µέγιστη διάρκεια κλήσης για το εσωτερικό τηλέφωνο 3 θα είναι 5 λεπτά Περιορισµός διάρκειας κλίσης για όλες τις εσωτερικές γραµµές Μορφή εντολής: * # 3 0 M N # Μ Ν η χρονική διάρκεια (µπορεί να ορισθεί από 1 έως 99 λεπτά). 5

6 2.6.3 Ακύρωση περιορισµού κλήσης Μορφή Εντολής : * # 3 a # a = η εσωτερική γραµµή της οποία θέλετε να αναιρέσετε τον χρονικό περιορισµό κλήσης. Περιγραφή: Αναίρεση του χρονικού περιορισµού κλίσης για συγκεκριµένο εσωτερικό τηλέφωνο. Μορφή Εντολής : * # # Περιγραφή: Αναίρεση του χρονικού περιορισµού κλίσης για όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα. (Επιτρέπει στον χρήστε να κάνει κλίσης χωρίς κανένα χρονικό περιορισµό). 2.7 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση κουδουνίσµατος πριν σταλεί ένα εσωτερικό DTMF µήνυµα (αναγνώριση κλίσης) σε ένα εσωτερικό τηλέφωνο. Μορφή Εντολής : * # 81 n # n = 0 = δεν ακούγεται κουδούνισµα πριν εµφανιστεί µέσω DTMF ο αριθµός της εσωτερικής γραµµής που καλεί. n = 1 = ακούγεται κουδούνισµα πριν εµφανιστεί µέσω DTMF ο αριθµός της εσωτερικής γραµµής που καλεί. Περιγραφή: Ενεργοποίηση κουδουνίσµατος πριν σταλεί ο αριθµός (µε σύστηµα DTMF) του καλούντος. Παράδειγµα: Ενεργοποίηση κουδουνίσµατος πριν σταλεί (από εσωτερικό νούµερο) ο αριθµός του στο επίσης εσωτερικό νούµερο που καλείται. 2.8 Αυτόµατη υποδοχή κλήσης µέσω µηνύµατος Υποδοχή εξωτερικών κλήσεων µέσω της αναπαραγωγής ενός προηχογραφηµένου µηνύµατος. Μορφή εντολής: * # # Περιγραφή: O καλών από εξωτερική γραµµή θα ακούει ένα προ-ηχογραφηµένο µήνυµα. Καµία από τις εσωτερικές γραµµές δεν θα χτυπά αυτόµατα Εγγραφή του εξερχόµενου φωνητικού µηνύµατος Μορφή εντολής: * # # 6

7 Περιγραφή: Μπορείτε να εγγράψετε το µήνυµα το οποίο θα ακούγεται κατά την υποδοχή της εισερχόµενης κλήσης. Παράδειγµα µηνύµατος: «Έχετε καλέσει την εταιρία Α, για το τµήµα πωλήσεων πιέστε το 803, για το τµήµα τεχνικής υποστήριξης πιέστε 805 για να καλέσετε το κέντρο πιέστε 0». Επισηµάνσεις: H µέγιστη διάρκεια του εγγραφόµενου µηνύµατος είναι 12 δευτερόλεπτα. Ένας τόνος (ΜΠΙΠ) ακούγεται κατά την έναρξη της εγγραφής του µηνύµατος και ένας τόνος ακούγεται στο τέλος της εγγραφής. Για την εγγραφή του µηνύµατος χρησιµοποιήστε ένα τηλέφωνο καλής ποιότητας ώστε και η ποιότητα του εγγραφόµενου µηνύµατος να είναι αντίστοιχα καλή. εν υπάρχει περιορισµός στις φορές που µπορείτε να αλλάξετε το µήνυµα. Κάθε νέο µήνυµα σβήνει το προηγούµενο. Το προ-ηχογραφηµένο µήνυµα θα σταµατήσει να αναπαράγεται αν πριν ολοκληρωθεί η εγγραφή του υπάρχει εξωτερική κλήση. Η εξωτερική γραµµή θα συνδέεται µε το εσωτερικό 802 όταν ο καλών πληκτρολογεί 0. Η εξωτερική γραµµή θα αποσυνδέεται αυτόµατα αν η εσωτερική γραµµή που έχει καλέσει δεν απαντήσει µέσα σε 30 δευτερόλεπτα Αναπαραγωγή του προ-ηχογραφηµένου µηνύµατος Μορφή εντολής: * # # Περιγραφή: Σας επιτρέπει να ακούσετε το προ-ηχογραφηµένο µήνυµα και ανα ελέγξετε την ποιότητα του Ορισµός µιας εσωτερικής γραµµής ως κέντρο υποδoχής κλήσεων Μορφή εντολής: * # # Περιγραφή: H προκαθορισµένη εσωτερική γραµµή θα χτυπά όταν το κέντρο δέχεται µια εισερχόµενη εξωτερική κλήση. Σηκώστε το εσωτερικό τηλέφωνο για να απαντήσετε στην εξωτερική γραµµή. 2.9 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων Mορφή εντολών: * # # 7

8 Περιγραφή: Mε αυτή την εντολή επαναφέρετε τις παραµέτρους όλων των ρυθµίσεων στις τιµές που έχει προκαθορίσει το εργοστάσιο κατασκευής. Ρυθµίσεις εργοστασίου Υποδοχή κλήσης : Mέσω χειριστή Εσωτερικές γραµµές που χτυπούν: 1 έως 6 Συνδεδεµένες εξωτερικές γραµµές : 1 και 2 Αριθµοί εσωτερικών τηλεφώνων: 1 έως 6 Εµφάνιση αριθµού καλούντος: Χωρίς κουδούνισµα. 3. Οδηγίες λειτουργίας 3.1 Λήψη µιας εισερχόµενης στο κέντρο γραµµής Χειροκίνητη λήψη Περιγραφή: Όταν υπάρχει µια εισερχόµενη στο κέντρο εξωτερική κλήση οι εσωτερικές συσκευές που έχετε ορίσει θα χτυπούνε. Σηκώστε το ακουστικό οποιασδήποτε από αυτές τις συσκευές για να απαντήσετε στην κλήση. Η γραµµή µπορεί επίσης να απαντηθεί και από ένα εσωτερικό που έχει ορισθεί να µην χτυπά. Αν είναι απαραίτητο µπορείτε να δροµολογήσετε την εξωτερική γραµµή από ένα εσωτερικό τηλέφωνο σε ένα άλλο Αυτόµατη απάντηση (λήψη) εξωτερικής κλήσης Περιγραφή: Όταν υπάρχει µια εισερχόµενη εξωτερική κλήση το κέντρο θα απαντά αυτόµατα µε το προ ηχογραφηµένο µήνυµα. Αυτός που καλεί έχει δύο επιλογές: είτε να πληκτρολογήσει τον αριθµό του εσωτερικού τηλεφώνου είτε να πληκτρολογήσει 0 για να επικοινωνήσει µε τον εσωτερικό τηλέφωνο που παίζει το ρόλο χειριστή του κέντρου. 3.2 Πώς να κάνετε µια εξωτερική κλήση Mορφή εντολής: abcdef όπου abcdef ο εξωτερικός αριθµός που θέλετε να καλέσετε. Περιγραφή: Κάθε χρήστης µπορεί να καλέσει άµεσα έναν αριθµό µετά την στιγµή που θα ακούσει τον τόνο αναµονής της εξωτερικής γραµµής, όταν σηκώσει το ακουστικό. Αν οι εξωτερικές γραµµές είναι κατειληµµένες θα ακουστεί ο τόνος κλήσης του κέντρου. Μπορείτε να καλέσετε ένα εσωτερικό τηλέφωνο απλά πληκτρολογώντας * και τον αριθµό του εσωτερικού. 3.3 Πώς να κάνετε µια εσωτερική κλήση 8

9 Μια εσωτερική γραµµή µπορεί να καλέσει µιαν άλλη εσωτερική γραµµή ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: Σηκώστε το ακουστικό. Πληκτρολογήστε * θα ακουστεί ο τόνος του τηλεφωνικού κέντρου. Στην συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθµό του εσωτερικού τηλεφώνου που θέλετε. Ο τόνος πως η γραµµή είναι κατειληµµένη θα ακουστεί αν το τηλέφωνο που καλείται είναι κατειληµµένο ή αν έχετε πληκτρολογήσει λάθος αριθµό. 3.4 Μεταφορά µια εξωτερικής γραµµής από ένα εσωτερικό σε ένα άλλο Μορφή εντολής: Πιέστε το άγκιστρο του ακουστικού και πληκτρολογήστε τον αριθµό του εσωτερικού που θέλετε να περάσει η γραµµή. Περιγραφή: Επιτρέπεται σε ένα εσωτερικό τηλέφωνο να περάσει µια εξωτερική γραµµή σε ένα άλλο εσωτερικό τηλέφωνο. Παράδειγµα: Το εσωτερικό τηλέφωνο 5 λαµβάνει µια εξωτερική γραµµή. Για να µεταφέρετε αυτή τη γραµµή στο εσωτερικό τηλέφωνο 7 πιέστε το άγκιστρο µια φορά και πληκτρολογήστε 7. Περιγραφή: Κατά την διάρκεια της µεταφοράς της γραµµής ο καλών (εξωτερική γραµµή) είναι σε αναµονή. Όταν το εσωτερικό µε τον αριθµό 7 σηκώσει το ακουστικό ο καλών βγαίνει από την αναµονή και µιλά. Σηµειώσεις: Υπάρχουν 4 διαφορετικοί περιπτώσεις όταν ένα εσωτερικό τηλέφωνο (Α) µεταφέρει «περνά» µια εξωτερική κλήση στο εσωτερικό τηλέφωνο (B). Το Α δεν κλείνει το ακουστικό το Β το σηκώνει. Το Α και Β µπορεί να συνοµιλούν µεταξύ τους. Η εξωτερική γραµµή είναι σε κατάσταση αναµονής. Όταν η γραµµή Α κλείσει το ακουστικό η εξωτερική κλήση θα περάσει αυτόµατα στο τηλέφωνο Β. Το Α δεν κλείνει το ακουστικό και το Β δεν απαντά µέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Το Α θα επανασυνδεθεί µε την εξωτερική γραµµή. Το Α κλείνει το ακουστικό και το Β απαντά σε ένα σύντοµο διάστηµα λαµβάνοντας την εξωτερική γραµµή. Το Α κλείνει το ακουστικό και το Β δεν απαντά µέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Τότε η εξωτερική γραµµή θα «χτυπήσει» εκ νέου στο Α. Αν το Α δεν απαντήσει µέσα σε 30 δευτερόλεπτα η κλήση θα διακοπεί. 3.5 Συνοµιλία µεταξύ τριών µερών (Μεταξύ δύο εσωτερικών γραµµών και µιας εξωτερικής) Μορφή εντολής: Πιέστε το άγκιστρο * a a= το επιθυµητό εσωτερικό αριθµό Περιγραφή: Επιτρέπει σε οποιαδήποτε εσωτερική τηλεφωνική γραµµή έχει απαντήσει σε µια εξωτερική κλήση να προσθέσει άλλο ένα εσωτερικό στην συνοµιλία ώστε να γίνει δυνατή η συνοµιλία µεταξύ τριών µερών (δύο εσωτερικών γραµµών και της εισερχόµενης εξωτερικής γραµµής). Παράδειγµα: H εσωτερική γραµµή 5 συνοµιλεί µε µια εισερχόµενη εξωτερική γραµµή. Ο χρήστης της γραµµής 5 µπορεί να πληκτρολογήσει 7 ώστε να αποκαταστήσει µια εσωτερική επικοινωνία µε το εσωτερικό τηλέφωνο που αντιστοιχεί στην γραµµή 7. Έτσι γίνεται δυνατή η συνοµιλία µεταξύ των δύο εσωτερικών γραµµών και της εξωτερικής 3.6 Πώς να λάβεις µια κλήση από µια συσκευή που δεν καλείται 9

10 Μορφή εντολής: # 7 Περιγραφή: Επιτρέπει σε ένα χρήστη µιας εσωτερικής γραµµή να απαντήσει σε µια κλήση που χτυπά σε ένα άλλο εσωτερικό τηλέφωνο. 3.7 Πώς να κάνετε µια εξωτερική κλήση µε και να την περάσετε σε µια άλλη εσωτερική γραµµή. Μορφή εντολής: Πιέστε το άγκιστρο και στην συνέχεια a a = O αριθµός του εσωτερικού που χρησιµοποιεί ο χειριστής του κέντρου Περιγραφή: O χειριστής του κέντρου ή η γραµµατεία κάνει την εξωτερική κλήση και στην συνέχεια την περνά στην επιθυµητή εσωτερική γραµµή. Παράδειγµα: Ο χρήστης της εσωτερικής γραµµής 5 κάνει µια εξωτερική κλήση και µε στην συνέχεια την περνά στην γραµµή Εξερχόµενη κλίση µε µια συγκεκριµένη (από τις δύο συνδεδεµένες) εξωτερική γραµµή Μορφή εντολής: # n n = Ο αριθµός της θύρας που είναι συνδεδεµένη η εξωτερική γραµµή που προτιµάτε (1 ή2). Παράδειγµα για να κάνετε µια εξωτερική κλίση µέσω της γραµµής που είναι συνδεδεµένη στην θύρα 2 πληκτρολογήστε # 2 µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Αν ακουστεί ο τόνος του κατειληµµένου αυτό σηµαίνει πως η γραµµής χρησιµοποιείται από άλλον. 10

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. TG8051_8061GR(gr-gr).book Page 1 Friday, March 18, 2011 1:14 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8051GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG8061GR

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3)

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφώνου Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ Κεντρικά γραφεία Cisco Systems, Inc. 170

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες που ανήκουν στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες που ανήκουν στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405 Table of Contents 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ... 6 2.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ... 6 2.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ... 6 3 ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

mobile A65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile A65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRW110 KX-PRW120. Οδηγός εφαρμογής Smartphone Connect. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect. Αρ. μοντέλου

KX-PRW110 KX-PRW120. Οδηγός εφαρμογής Smartphone Connect. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect. Αρ. μοντέλου Οδηγός εφαρμογής Smartphone Connect Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect Αρ. μοντέλου KX-PRW110 KX-PRW120 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Στο παρόν έντυπο επεξηγείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM Οδηγίες Χρήσης Τηλεφωνικό σύστημα Αρ. μοντέλου KX-TS560EX2 KX-TS580EX2 Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

INTELPHONE TYPE INTD0900/ATED0900

INTELPHONE TYPE INTD0900/ATED0900 INTELPHONE TYPE INTD0900/ATED0900 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ Το INTELPHONE είναι μία ηλεκτρονική συσκευή με την οποία μπορούμε να καλέσουμε 4 προκαθορισμένους αριθμούς, σε περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μόλις αποκτήσατε ένα τηλέφωνο Sagemcom και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

Μόλις αποκτήσατε ένα τηλέφωνο Sagemcom και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. C111 Αγαπητέ πελάτη Μόλις αποκτήσατε ένα τηλέφωνο Sagemcom και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με τη μεγαλύτερη φροντίδα, αν συναντήσετε οποιαδήποτε δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Networx Series NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-8 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 13 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου... 15 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή... 16 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 500

Οδηγός χρήσης Nokia 500 Οδηγός χρήσης Nokia 500 Τεύχος 2.1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και μέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM 9 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 10 Φόρτιση 13 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-sec GSM 33

Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-sec GSM 33 Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-sec GSM 33 Πλήρης εξοµοίωση τηλεφωνικής γραµµής προκειµένου να επιτευχθεί επικοινωνία µεταξύ συστήµατος συναγερµού και κέντρου λήψης σηµάτων (contact id, ademco

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ NVM 450MB NVM 450MC ND 106 NVM 700MC ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ. 2 ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ... 2 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ... 3 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ POWERMAX PRO... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Διαβάστε περισσότερα

DJ-596Τ/Ε ALINCO. Οδηγίες Χρήσης

DJ-596Τ/Ε ALINCO. Οδηγίες Χρήσης ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ALINCO VHF / UHF FM DJ-596Τ/Ε Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον πομποδέκτη ALINCO. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει οδηγίες για την ασφάλειά σας και την χρήση του πομποδέκτη σας.

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση μπαταρίας 5 Ξεκινώντας 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 6 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης 8 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 701

Οδηγός χρήσης Nokia 701 Οδηγός χρήσης Nokia 701 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας 10 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 12 Φόρτιση 13 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

GSM / GPRS / GPS Εντοπιστής Οχήµατος GPS 3010 remote Εγχειρίδιο χρήσης

GSM / GPRS / GPS Εντοπιστής Οχήµατος GPS 3010 remote Εγχειρίδιο χρήσης GSM / GPRS / GPS Εντοπιστής Οχήµατος GPS 3010 remote Εγχειρίδιο χρήσης Πρόλογος Σας ευχαριστούµε για την αγορά του εντοπιστή. Το εγχειρίδιο αυτό δείχνει πώς να χειριστείτε την συσκευή αυτή οµαλά και σωστά.

Διαβάστε περισσότερα