Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι"

Transcript

1 Θεσσαλονίκη, 16 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 1.- την ισχύουσα αθλητική νοµοθεσία, 2.- το Καταστατικό της, 3.- τους Κανόνες του Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου και τον Κανονισµό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων, όπως αυτοί ισχύουν σήµερα, 4.- τους βαθµολογικούς πίνακες των τεσσάρων κατηγοριών Α1, Α, Β και Γ µετά τη λήξη των πρωταθληµάτων περιόδου και 5.- την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της, Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι τους αγώνες πρωταθληµάτων Α1, Α, Β και Γ Ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου που για τη διεξαγωγή τους ισχύουν οι παρακάτω όροι: ΑΡΘΡΟ 1ο: ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. α) Τα σωµατεία που θα συµµετάσχουν στα παραπάνω πρωταθλήµατα πρέπει, υποχρεωτικά, να υποβάλουν συµπληρωµένη, µε όλα τα ζητούµενα στοιχεία, την έντυπη δήλωση συµµετοχής που τους δίνεται µε µέριµνα της Ε.Π.Σ.Μ., στις παρακάτω ηµεροµηνίες: Τα σωµατεία της Α1 και Α Ερασ. κατηγορίας το αργότερο µέχρι Τα σωµατεία της B και Γ Ερασ. κατηγορίας το αργότερο µέχρι β) Μαζί µε τη δήλωση συµµετοχής πρέπει να καταβληθεί στην Ε.Π.Σ.Μ. ως ετήσια συνδροµή του σωµατείου και ως δικαίωµα συµµετοχής στο αντίστοιχο πρωτάθληµα συνολικά το ποσό των 300,00 euro για την Α1 Ερασιτεχνική, των 250,00 euro για την Α Ερασιτεχνική, των 200,00 euro για τη Β Ερασιτεχνική και των 180,00 euro για τη Γ Ερασιτεχνική κατηγορία. γ) Τα σωµατεία µε την κατάθεση της δήλωσης συµµετοχής είναι υποχρεωµένα να τακτοποιήσουν κάθε οικονοµική εκκρεµότητα µε την Ενωση από τυχόν οφειλές τους, σύµφωνα µε το άρθρο 21, παράγρ. 7 του Κ.Α.Π. δ) Η δήλωση συµµετοχής σηµαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης και, επιπλέον, κατατίθεται δήλωση σωµατείου περί αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισµών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της F.I.F.A., της U.E.F.A. και της Ε.Π.Ο. 2. Η µη συµµόρφωση σωµατείου µε τις παραπάνω υποχρεώσεις του άρθρου 1 (παράγρ. α, β, γ και δ ), όπως και η αποδοχή των όρων της προκήρυξης µε επιφύλαξη, συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει το άρθρο 7 του Κ.Α.Π. (αποκλεισµός και υποβιβασµός του σωµατείου στην αµέσως κατώτερη κατηγορία).

2 ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 1. Στους αγώνες, που παραπάνω προκηρύσσονται, συµµετέχουν όσα σωµατεία δικαιούνται, κατά κατηγορία, σύµφωνα µε την προκήρυξη και τους πίνακες µε την τελική βαθµολογική κατάταξη των σωµατείων της περασµένης περιόδου Για νέα σωµατεία που θα προέλθουν από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων σωµατείων και των οποίων η διαδικασία αναγνώρισης από την Ε.Π.Ο. δεν θα έχει συµπληρωθεί µέχρι τις , η προθεσµία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται µέχρι την προηγούµενη από την ηµέρα κλήρωσης των αγώνων της κατηγορίας στην οποία δικαιούται (κατά το άρθρο 27, παράγρ. 4) να συµµετάσχει το σωµατείο που προήλθε από τη συγχώνευση. 3. ικαίωµα συµµετοχής στο πρωτάθληµα Γ Ερασιτεχνικής κατηγορίας έχει και κάθε νεοσύστατο σωµατείο, εφόσον πληρούνται οι σχετικές περιοριστικές προϋποθέσεις που έχει θέσει το διοικητικό συµβούλιο µε σχετική απόφασή του, έχει καταθέσει τη δήλωση συµµετοχής µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία και έχει ολοκληρωθεί κάθε σχετική διαδικασία µε την Ε.Π.Ο. και την Ε.Π.Σ.Μ. µέχρι την προηγούµενη από την ηµέρα κλήρωσης των αγώνων της Γ Ερασιτεχνικής κατηγορίας. 4. Η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών τουρνουά υποδοµής από Ενώσεις, σωµατεία ή ιδιώτες µε τη συνεργασία ή όχι ιδιωτικών εταιρειών και τη συµµετοχή οµάδων της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας που λαµβάνουν µέρος στα Πρωταθλήµατα Υποδοµής διαρκούσης της διεξαγωγής αυτών, είναι επιτρεπτή MONO κατόπιν έγκρισης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ.Μ., ύστερα από αίτηση των διοργανωτών, που συνοδεύεται από παράβολο ύψους 50,00 (πενήντα euro) για κάθε τµήµα οµάδας ανά κατηγορία ξεχωριστά. Η συµµετοχή ποδοσφαιριστών, προπονητών και διαιτητών σε πρωταθλήµατα ακαδηµιών που οργανώνεται, όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, χωρίς την έγγραφη έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ.Μ., τιµωρείται κατά τους Κανονισµούς του αθλήµατος {αποκλεισµός έξι (6) µηνών από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα, σύµφωνα µε την από 26/ απόφαση του.σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας}. Η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών τουρνουά υποδοµής στην έδρα Ε.Π.Σ. µε τη συµµετοχή οµάδων άλλων Ε.Π.Σ. πέραν της έγγραφης άδειας της Ε.Π.Σ. στην περιοχή της οποίας θα διεξαχθεί το τουρνουά απαιτεί, υποχρεωτικά, την προηγούµενη συνεργασία των Ε.Π.Σ. Σε διαφορετική περίπτωση το τουρνουά δεν δύναται να διεξαχθεί. Όλα τα σωµατεία της δύναµής της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας που λειτουργούν τµήµατα Υποδοµών και επιθυµούν να συµµετέχουν και σε ιδιωτικά τουρνουά ή σε «φιλικές» συναντήσεις ιδιωτών ή αθλητικών εταιρειών σε ετήσια βάση, εκτός από την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του εν λόγω τµήµατος στα θεσµοθετηµένα Πρωταθλήµατα Υποδοµών της Ένωσης, ανά ηλικιακή κατηγορία, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΠΟ ΤΗ ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ, κατόπιν έγκρισης του ιοικητικού της Συµβουλίου. Παράβαση της ως άνω υποχρέωσης θα επισύρει για το ΥΠΑΙΤΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων, µετά από έγγραφη κλήση σε απολογία. 5. Η συγκρότηση των οµίλων γίνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ.Μ.. ΑΡΘΡΟ 3ο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ηµεροµηνία έναρξης των αγώνων των πρωταθληµάτων ορίζεται το Σαββατοκύριακο 6-7 Σεπτεµβρίου 2014 για την Α1 Ερασ. Κατηγορία, το Σαββατοκύριακο Σεπτεµβρίου 2014 για την Α Ερασ. Κατηγορία και το Σαββατοκύριακο 4-5 Οκτωβρίου 2014 για τη Β και Γ Ερασ. Κατηγορία. Η Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το δικαίωµα µετάθεσης των παραπάνω ηµεροµηνιών εφόσον κρίνει ότι το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι.

3 ΑΡΘΡΟ 4ο: ΓΗΠΕ Α ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 8 του Κ.Α.Π. Ειδικότερα: 1. Τα γήπεδα των αγώνων θα ορίζονται από την αρµόδια επιτροπή πρωταθλήµατος της Ε.Π.Σ.Μ. κατά τον καταρτισµό του εβδοµαδιαίου προγράµµατος των αγώνων. Τα σωµατεία αναλαµβάνουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κ.Α.Π. (ετοιµασία γηπέδου κλπ.) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπουν τα παραπάνω άρθρα σε περίπτωση που δε συµµορφωθούν µε αυτές. 2. Όλα τα σωµατεία οφείλουν υποχρεωτικά, να δηλώσουν ως έδρα τους γήπεδο µε φυσικό ή πλαστικό χλοοτάπητα. Σε περίπτωση ενδεχόµενης αδυναµίας εξασφάλισης γηπέδου µε φυσικό ή πλαστικό χλοοτάπητα, το σωµατείο έχει την υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα του το γήπεδο που θα ορίσει η αρµόδια επιτροπή πρωταθλήµατος. 3. Σωµατεία που τα γήπεδά τους κατά την έναρξη του πρωταθλήµατος όπου µετέχουν, δεν πληρούν τους όρους που προβλέπουν οι κανόνες του παιχνιδιού, µπορούν να δηλώσουν προσωρινή γηπεδότητα σε άλλο γήπεδο, προσκοµίζοντας σχετικό έγγραφο από τον αρµόδιο φορέα που να την παραχωρεί. ιατηρούν, όµως, το δικαίωµα, όταν ετοιµαστούν τα γήπεδά τους, να ζητήσουν µε έγγραφο από την Ένωση τον έλεγχο, την έγκριση και τη χρησιµοποίηση του δικού τους γηπέδου. 4. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται για την υποχρέωση των σωµατείων που διαθέτουν ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο, να θέτουν αυτό και τις εγκαταστάσεις του απρόσκοπτα και αναντίρρητα στη διάθεση της Ένωσης για ορισµό αγώνων της αρµοδιότητάς της. Σε αντίθετη περίπτωση, πέρα από την επιβολή χρηµατικής ποινής που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Α.Π., η Ένωση διατηρεί το δικαίωµα αποκλεισµού του γηπέδου και µη ορισµού αγώνων σ αυτό, ακόµη και για το ίδιο το γηπεδούχο σωµατείο. 5. ικαίωµα για αίτηση αλλαγής τέλεσης αγώνα (ηµέρα και ώρα διεξαγωγής) έχει, κατά προτεραιότητα, µόνον το γηπεδούχο (κατά το αγωνιστικό πρόγραµµα) σωµατείο, χωρίς να αποκλείεται κατάθεση σχετικού αιτήµατος και από το φιλοξενούµενο σωµατείο. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί µε έγγραφο, που θα κατατίθεται στην Ένωση το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη µέρα τέλεσης του αγώνα και θα αιτιολογείται σ αυτήν ο λόγος που ζητείται η αλλαγή. Ιδιαίτερα εφιστάται η πρόνοια των σωµατείων στην τήρηση της παραπάνω προθεσµίας, ώστε να υπάρχει χρονική ευχέρεια για την ικανοποίηση του αιτήµατός τους, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η Ένωση θα κρίνει βάσιµους τους λόγους που επικαλούνται και εφόσον, βέβαια, θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η ρύθµιση που ζητείται. 6. Σε περίπτωση αγώνων κατάταξης (π.χ. ισοβαθµία οµάδων κλπ.), αυτοί θα ορίζονται, κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης, σε γήπεδα ουδέτερα που θα συγκεντρώνουν τις περισσότερες εγγυήσεις (ασφάλεια, οµαλή διεξαγωγή, απόσταση, χωρητικότητα κλπ.) και θα εξασφαλίζουν, κατά το δυνατό, ίσους όρους για τις διαγωνιζόµενες οµάδες. Ακόµη, κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης και εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι (χωρητικότητα γηπέδου, συνθήκες ασφάλειας κλπ.), µπορεί να ορισθεί ένα και µόνο γήπεδο όπου θα γίνουν όλοι οι αγώνες κατάταξης. 7. Σε περίπτωση επιβολής σε σωµατείο ποινής στέρησης του δικαιώµατος να αγωνίζεται στην έδρα του, το γήπεδο για τη διεξαγωγή των αγώνων του (όταν είναι γηπεδούχο), στο διάστηµα που εκτίεται αυτή η ποινή, θα ορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης και σε απόσταση 10 χιλιοµέτρων, τουλάχιστον, από την έδρα του τιµωρηµένου σωµατείου µε µέριµνα, κατά το δυνατό, το άλλο σωµατείο να µη µετακινείται σε πιο µεγάλη απόσταση από αυτήν που θα µετακινούνταν, αν δεν µεσολαβούσε η τιµωρία του γηπέδου. Και σε αυτή την περίπτωση, το γηπεδούχο (τιµωρηµένο) σωµατείο έχει τις υποχρεώσεις των άρθρων 8 και 9 του Κ.Α.Π. (ετοιµασία γηπέδου κλπ.).

4 Σε περίπτωση αδυναµίας εξασφάλισης γηπέδου κατά τα παραπάνω, το σωµατείο έχει την υποχρέωση να δεχτεί ως έδρα του το γήπεδο που θα ορίσει η Ένωση, οπότε αποκτά την ιδιότητα του γηπεδούχου και έχει όλες γενικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την ιδιότητα. 9. Απαγορεύεται η τέλεση οποιουδήποτε ανεπίσηµου αγώνα πριν από τους προγραµµατισµένους αγώνες των διαφόρων πρωταθληµάτων της Ένωσης. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Ένωση µπορεί να το επιτρέψει, ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερόµενων και εφόσον κατά την κρίση της δεν παρακωλύεται η οµαλή τέλεση του επίσηµου αγώνα. 10. Για κάθε γήπεδο µόνο τέσσερα (4) σωµατεία θα χαρακτηρίζονται γηπεδούχα και θα γίνονται δεκτά έγγραφα γηπεδότητας από την αρχή ή τον αρµόδιο φορέα που το παραχωρεί και θα καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας στη χρήση του. Τα υπόλοιπα σωµατεία, έστω και αν προσκοµίσουν έγγραφο, δεν θα χαρακτηριστούν γηπεδούχα για το γήπεδο αυτό. Πάντως, η Ένωση θα µεριµνά ώστε, αν υπάρχει ευχέρεια, να ορίζει τους αγώνες και των σωµατείων αυτών στο γήπεδο που δήλωσαν προτίµηση. Για γήπεδα που αγωνίζονται σωµατεία της Γ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας (αρµοδιότητας Ε.Π.Ο.), µόνο δύο (2) σωµατεία θα αναγνωρίζονται σαν γηπεδούχα για τα πρωταθλήµατα αρµοδιότητας της Ε.Π.Σ.Μ. 11. Κατά τη διάρκεια τέλεσης των αγώνων, οι γηπεδούχες οµάδες υποχρεούνται να κάθονται στους πάγκους των φιλοξενούµενων σωµατείων, σαν ένδειξη καλής φιλοξενίας και ανάδειξης του «ευ αγωνίζεσθαι» από τα διαγωνιζόµενα σωµατεία. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του γηπεδούχου σωµατείου µε την παραπάνω διάταξη θα επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κώδικα. 12. Η διοργανώτρια των αγώνων, για τις ανάγκες συµβάσεων χορηγίας που υπογράφει, δικαιούται ηχητικού και οπτικού διαφηµιστικού χρόνου τεσσάρων (4) εν συνόλω λεπτών προ και κατά τη διάρκεια του ηµιχρόνου του αγώνα. ικαιούται, επίσης, να κάνει χρήση τριών (3) διαφηµιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων. ΑΡΘΡΟ 5ο: ΓΗΠΕ Ο ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 9 του Κ.Α.Π.. Τονίζεται ότι η οµάδα που αγωνίζεται εκτός έδρας, έχει το δικαίωµα να διατυπώσει σχετική ένσταση πριν από την έναρξη του αγώνα. Η ένσταση πρέπει να καταχωρισθεί υποχρεωτικά στο φύλλο αγώνα. ΑΡΘΡΟ 6ο: ΓΗΠΕ Ο ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 10 του Κ.Α.Π.. Επισηµαίνεται ότι για τη δυνατότητα διεξαγωγής ή συνέχισης ενός αγώνα από άποψη καταλληλότητας ή όχι του γηπέδου, µόνος αρµόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, οι δε οµάδες έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται σε οποιαδήποτε απόφασή του χωρίς να δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση. Η Ενωση διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει τους αγώνες όλων των κατηγοριών ή µερικών οµίλων (ανάλογα µε τη γεωγραφική περιοχή των οµάδων που ανήκουν σ αυτούς) ή µεµονωµένων αγώνων αν εκτιµήσει ότι λόγω έκτακτων συνθηκών (δυσµενείς καιρικές συνθήκες, διακοπή συγκοινωνιών κλπ.) διαγράφεται σαφής κίνδυνος να µη διεξαχθούν οι αγώνες και προκειµένου να αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία και έξοδα µετακίνησης σωµατείων, διαιτητών κλπ.. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γνωστοποιηθεί στα σωµατεία η σχετική απόφαση αναβολής των αγώνων τουλάχιστον την προηγούµενη µέρα των αγώνων.

5 ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΙΑΡΚΕΙΑ, ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 11 και 22 του Κ.Α.Π. και ειδικότερα: 1. Το ετήσιο πρόγραµµα των αγώνων, ύστερα από δηµόσια κλήρωση, θα κοινοποιηθεί µε έγγραφο σε όλα τα σωµατεία που παίρνουν µέρος στο πρωτάθληµα. 2. Τα σωµατεία θα ενηµερώνονται για το πρόγραµµα των αγώνων κάθε εβδοµάδας (ηµέρα, γήπεδο, ώρα κλπ.) από τον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Ε.Π.Σ.Μ., από τις εφηµερίδες ή από την ιστοσελίδα της Ένωσης στο διαδίκτυο (www.epsm.gr) µε ευθύνη των αντιπροσώπων τους. 3. Κάθε αλλαγή του προγράµµατος, όταν κρίνεται αναγκαία από την Ένωση, θα γίνεται γνωστή στα σωµατεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια, Ε.Π.Σ.Μ., δύναται κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή προγραµµατισµένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισµό για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή συγκοινωνιών, θεοµηνία, ακραία καιρικά φαινόµενα κλπ.) ενηµερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόµενα σωµατεία. Επίσης, η διοργανώτρια µπορεί να αλλάξει την ώρα και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούται όµως να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόµενους και το αρµόδιο τµήµα τάξης τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. 4. Αίτηµα γηπεδούχου σωµατείου για ορισµό αγώνα του σε συγκεκριµένο γήπεδο, ηµέρα, ώρα κλπ. πρέπει να υποβάλλεται και να αιτιολογείται µε έγγραφο προς την Ε.Π.Σ.Μ., τουλάχιστον, δέκα (10) ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη τέλεσή του. Η αρµόδια επιτροπή πρωταθλήµατος κρίνει αν είναι βάσιµοι οι λόγοι που επικαλείται το σωµατείο και εφικτή η ικανοποίηση του αιτήµατος. Ειδικά, όλα τα αιτήµατα των σωµατείων της Α1 Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα εξετάζονται κατά περίπτωση. Αιτήµατα που υποβάλλονται προφορικά ή τηλεφωνικά δε θα συζητούνται. Εφιστάται η πρόνοια των σωµατείων για την έγκαιρη υποβολή του αιτήµατός τους, όπως παραπάνω ορίζεται, για να µπορεί η Ένωση να ρυθµίσει τα προβλήµατα γηπέδων, έκδοσης άδειας, διαιτησίας κλπ. 5. Οι οµάδες δεν έχουν δικαίωµα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα τους, έστω κι αν γι αυτήν συµφωνούν και οι δύο. 6. Οι αγώνες θα γίνονται Κυριακή (πρωί ή απόγευµα) και απόγευµα Σαββάτου. Η Ένωση έχει το απόλυτο δικαίωµα να ορίζει αγώνες και τα απογεύµατα Τετάρτης ή και οποιασδήποτε άλλη ηµέρα, εργάσιµη ή αργία, αν αυτό επιβάλουν λόγοι έγκαιρης λήξης ή οµαλής διεξαγωγής των πρωταθληµάτων. 7. Ο ορισµός της ώρας έναρξης κάθε αγώνα είναι στην απόλυτη κρίση της αρµόδιας επιτροπής πρωταθλήµατος. Εξαιτίας του µεγάλου αριθµού σωµατείων, του µικρού αριθµού γηπέδων και άλλων γενικότερων υποχρεώσεών της, η Ένωση δεν δεσµεύεται από τη σειρά προτεραιότητας στη χρήση του γηπέδου ή αιτήσεις επιθυµίας σωµατείων, θα µεριµνά, όµως, να τις ικανοποιεί, εφόσον της παρέχεται η ευχέρεια. ΑΡΘΡΟ 8ο: ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑ ΩΝ Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 14 του Κ.Α.Π. και ο κανόνας 4 των κανόνων του παιχνιδιού. Ειδικότερα: 1. Ο διαιτητής ελέγχει την ορθότητα της στολής και αν διαπιστώσει ότι ποδοσφαιριστής φέρει αντικανονική στολή ή αντικείµενα που µπορεί να είναι επικίνδυνα για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές ή και για τον ίδιο, διατάζει την προσωρινή αποµάκρυνση του ποδοσφαιριστή, µέχρις ότου συµµορφωθεί στις υποδείξεις του. Η εκ νέου είσοδος του ποδοσφαιριστή στον αγώνα γίνεται µετά από άδεια του διαιτητή. Μη συµµόρφωση ποδοσφαιριστή στις υποδείξεις του διαιτητή για αποκατάσταση της ορθότητας της στολής του, συνεπάγεται την αποβολή του. 2. Για τη χρήση διαφήµισης στις φανέλες των ποδοσφαιριστών ισχύουν όσα καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Κ.Α.Π..

6 Οι οµάδες έχουν υποχρέωση να µετέχουν στους αγώνες µε τα χρώµατα της στολής (κύριας ή εναλλακτικής) που δήλωσαν στην αρχική δήλωση συµµετοχής. Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόµενες οµάδες έχουν στολές µε τα ίδια χρώµατα ή παρεµφερή, η γηπεδούχος έχει υποχρέωση να αλλάξει στολή. 4. Σε περίπτωση µαταίωσης αγώνα, ύστερα από απόφαση του διαιτητή, λόγω άρνησης για αλλαγή στολής της οµάδας, η υπαίτια για τη µαταίωση οµάδα υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 14 του Κ.Α.Π.. ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑ ΩΝ - ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 16 του Κ.Α.Π. Ειδικότερα: 1. Σαν προσέλευση οµάδας νοείται η έγκαιρη παρουσίαση στο γήπεδο όλων των ποδοσφαιριστών της µε πλήρη τα απαραίτητα στοιχεία (στολή, δελτία αθλητικής ιδιότητας κλπ.) για τη συµµετοχή τους στον αγώνα. Η διαπίστωση της έγκαιρης και κανονικής προσέλευσης των διαγωνιζόµενων οµάδων θα γίνεται προτού ο διαιτητής αποφανθεί για την κανονικότητα ή όχι του γηπέδου. Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ακριβούς ώρας έναρξης που αναγράφεται στο φύλλο αγώνα. 2. Η γηπεδούχος οµάδα είναι υπεύθυνη για την προσκόµιση στο διαιτητή ικανού αριθµού µπαλών για τη διεξαγωγή του αγώνα. Στους αγώνες κατάταξης (µπαράζ) κάθε οµάδα υποχρεούται να έχει στη διάθεση του διαιτητή από την έναρξη µέχρι τη λήξη του αγώνα οκτώ (8) µπάλες κανονικές και σε καλή κατάσταση. Για τη µπάλα που θα χρησιµοποιηθεί αποφασίζει ο διαιτητής. 3. Αν οµάδα παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο µε λιγότερους από εννέα (9) ποδοσφαιριστές µαταιώνεται ο αγώνας, η οµάδα αυτή θεωρείται υπαίτια για τη µαταίωση και της επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 21 του Κ.Α.Π.. 4. Η γηπεδούχος οµάδα πρέπει, απαραίτητα, να µεριµνεί ώστε να υπάρχει φορείο κατά τη διάρκεια του αγώνα, για τη µεταφορά των τραυµατισθέντων ποδοσφαιριστών, φαρµακείο σε εµφανή σηµείο των αποδυτηρίων. Επίσης πρέπει να υπάρχουν πάγκοι για τους παρατηρητές, τους υπευθύνους α βοηθειών και των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο τους. 5. Καθεµιά από τις διαγωνιζόµενες οµάδες είναι υποχρεωµένη, κατά τη διάρκεια τέλεσης των αγώνων, να είναι εφοδιασµένη µε το κατάλληλο φαρµακευτικό και ιατρικό εξοπλισµό (ψαλίδι, ψυκτικό, γάζες κλπ.). ΑΡΘΡΟ 10ο: Α ΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 17 του Κ.Α.Π.. Επισηµαίνονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 17 και 21 του Κ.Α.Π. σε περίπτωση που η αίτηση για αναβολή αγώνα δεν υποβληθεί έγκαιρα και αιτιολογηµένα. Οπωσδήποτε, οι λόγοι που θα επικαλείται ένα σωµατείο για να ζητήσει αναβολή αγώνα του ή να δικαιολογήσει µη κάθοδό του σ αυτόν, πρέπει να συνιστούν ανώτατη βία (διακοπή συγκοινωνιών κλπ.). Επίκληση συµµετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις (χοροί κλπ.) δεν συνιστούν, βέβαια, ανώτατη βία. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το βάσιµο των λόγων κρίνει αποκλειστικά και µόνο η αρµόδια επιτροπή πρωταθλήµατος, τα δε σωµατεία οφείλουν να συµµορφώνονται στην απόφασή της. ΑΡΘΡΟ 11ο: ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Ή ΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Για τις παρακάτω περιπτώσεις παράβασης ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 17 και 21 του Κ.Α.Π. : 1. Αγώνας που δεν τελέστηκε ή που δεν έληξε µε υπαιτιότητα της µιας ή και των δύο οµάδων, προσµετράται για την έκτιση ποινών µόνον της ανυπαίτιας οµάδας και βαθµολογείται ως εξής:

7 α) αν ο αγώνας δεν αρχίσει (µη εκπλήρωση υποχρεώσεων από µέρους της υπαίτιας οµάδας κλπ.), β) όταν οµάδα (ή οµάδες), δεν κατέρχεται ν αγωνιστεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή αποχωρήσει από το πρωτάθληµα. γ) όταν αποδειχτεί υπαίτια οµάδα (ή οµάδες), αν ο αγώνας διακοπεί πριν από την κανονική λήξη του. δ) όταν οµάδα (ή οµάδες) θα αποχωρήσει από τον αγώνα µετά από την έναρξή του. Σ αυτή την περίπτωση η υπαίτια οµάδα δεν δικαιούται µερίδιο από τις εισπράξεις του αγώνα, το οποίο περιέρχεται στην Ένωση. 2. Αγώνας που δεν τελέστηκε ή δεν έληξε - χωρίς να ευθύνεται καµία από τις διαγωνιζόµενες οµάδες - και του οποίου το αποτέλεσµα ακυρώθηκε µε τελεσίδικη απόφαση, επαναλαµβάνεται ή συνεχίζεται. Σ αυτή την περίπτωση ο αγώνας τελείται (συνεχίζεται) ή επαναλαµβάνεται µέσα σε δεκαπέντε (15) µέρες από τη µέρα του πρώτου ορισµού (περίπτωση µη τέλεσης) ή της έκδοσης της απόφασης επανάληψης ή συνέχισης (περίπτωση διακοπής). 3. Αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζόµενων οµάδων (π.χ. λόγω κακών καιρικών συνθηκών, λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος κλπ.) επανορίζεται και συνεχίζεται για το υπολειπόµενο της διακοπής χρονικό διάστηµα µε τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τη διακοπή του (π.χ. αριθµός τερµάτων, αριθµός ποδοσφαιριστών). 4. Ως προς την ισχύ του φύλλου αγώνα και όσων γράφτηκαν σ αυτό ισχύουν, κατά περίπτωση, όσα καθορίζονται στο άρθρο 21 του Κ.Α.Π.. ΑΡΘΡΟ 12ο: ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 36 του Κ.Α.Π. Οµάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, από δική της υπαιτιότητα, θεωρείται ότι αποχώρησε µε τη θέλησή της, δεν µπορεί να επανέλθει στο πρωτάθληµα αυτό, υποβιβάζεται στην αµέσως κατώτερη κατηγορία και καταλαµβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθµολογικού πίνακα. ΑΡΘΡΟ 13ο: ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 33 του Κ.Α.Π. Οµάδα η οποία τερµατίζει στο πρωτάθληµα µε παθητικό µεγαλύτερο από δέκα (10) βαθµούς, από οποιαδήποτε αιτία, υποβιβάζεται αυτοδίκαια στην αµέσως κατώτερη κατηγορία και καταλαµβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθµολογικού πίνακα. Οι οµάδες Γ Ερασιτεχνικής κατηγορίας αποκλείονται από τους αγώνες του πρωταθλήµατος της επόµενης αγωνιστικής περιόδου. ΑΡΘΡΟ 14ο: ΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ - ΕΞΟ Α ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 1. Επισηµαίνονται ειδικότερα οι διατάξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Κ.Α.Π.: α) Στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει οριστεί, ούτε ο αναπληρωτής του, τότε οι δύο οµάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν έναν επίσηµο διαιτητή, από αυτούς που παραβρίσκονται στον αγώνα, για να τον διευθύνει. Αν δεν συµφωνήσουν για την υπόδειξη διαιτητή, τότε µε κλήρωση ορίζεται ο διαιτητής από τους δύο ή περισσότερους που τυχόν παραβρίσκονται. β) Αν δεν παραβρίσκεται κανένας επίσηµος διαιτητής ή παραβρίσκεται µόνο ένας, αλλά δεν συµφωνήσουν στο πρόσωπό του οι δύο οµάδες, τότε ο αγώνας αναβάλλεται. Αν παρόλα αυτά διεξαχθεί, θεωρείται άκυρος και επαναλαµβάνεται, εφόσον διατυπωθεί στο Φ.Α. ένσταση πριν από την έναρξή του.

8 γ) Σε περίπτωση που η µία οµάδα δεν θελήσει να υποδείξει ένα διαιτητή κατά την προηγούµενη διαδικασία, τότε θα διευθύνει υποχρεωτικά τον αγώνα εκείνος που υπέδειξε η αντίπαλη οµάδα. δ) Καµία ένσταση δεν επιτρέπεται κατά ορισµού διαιτητή ή βοηθού διαιτητή που έγινε σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία του άρθρου 12 του Κ.Α.Π. και αν µε τη νόµιµη διαδικασία δεν συµπληρωθεί η τριάδα µε επίσηµο διαιτητή, τότε µπορεί να διεξαχθεί ο αγώνας µε ένα διαιτητή και ένα βοηθό ή και µόνο µε ένα µόνο διαιτητή. ε) Οι οµάδες έχουν υποχρέωση να καταγγέλλουν αµέσως στην Ένωση τους διαιτητές που αρνήθηκαν στις παραπάνω περιπτώσεις να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 2. Όταν βάσιµοι λόγοι το επιβάλλουν (έλλειψη επαρκούς αριθµού διαθέσιµων διαιτητών), η αρµόδια Επιτροπή ιαιτησίας µπορεί να ορίσει σε αγώνες όλων των κατηγοριών, κατ εξαίρεση, να διευθύνει ένας διαιτητής (χωρίς βοηθούς διαιτητές). 3. Εφόσον υπάρχει αποχή διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο, µερική ή ολική ή εφ όσον ο αριθµός εν ενεργεία διαιτητών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αγώνων του προγράµµατος, το ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης µπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια: α) Να ζητά από την Κ.Ε.. της Ε.Π.Ο. τον ορισµό διαιτητών από άλλο Σύνδεσµο, προκειµένου να καλύψει όλους ή ορισµένους από τους αγώνες (κατά την κρίση της Ένωσης). β) Να χρησιµοποιεί, κατ εξαίρεση, µη εν ενεργεία διαιτητές ή φιλάθλους σαν διαιτητές και βοηθούς διαιτητές για τη διεξαγωγή αγώνων. Τα σωµατεία αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα στην Ένωση το δικαίωµα να επιλέγει, κατά την κρίση της, τους παραπάνω τρόπους χρησιµοποίησης διαιτητών σε αγώνες, όταν διαιτητές απέχουν από αυτούς και όταν αυτό επιβάλλουν λόγοι οµαλής συνέχισης και έγκαιρης λήξης των αγώνων των πρωταθληµάτων. 4. Τα έξοδα διαιτησίας του αγώνα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το γηπεδούχο σωµατείο, το οποίο οφείλει να εξοφλεί τους διαιτητές πριν την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων διαιτησίας ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου οµάδας. Μέχρι την εξόφληση της ως άνω δαπάνης στη διοργανώτρια, δεν ορίζονται αγώνες της οµάδας αυτής, κατακυρώνονται δε υπέρ της αντιπάλου οµάδας (παραγρ. 15). 5. Σωµατείο που επιθυµεί την παρουσία παρατηρητή διαιτησίας σε αγώνα του, πρέπει να απευθύνεται έγκαιρα, µε αίτησή του, στην Επιτροπή ιαιτησίας της Ε.Π.Σ.Μ. που είναι η µόνη αρµόδια για τον ορισµό του. Τα έξοδα αποζηµίωσης του παρατηρητή διαιτησίας βαρύνουν το σωµατείο που υποβάλει την αίτηση. 6. Επίσης, σύµφωνα µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ.Μ., οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές που θα στελεχώνουν τους αγώνες πρωταθληµάτων αρµοδιότητάς της, θα ορίζονται από την αρµόδια Επιτροπή ιαιτησίας και δεν θα δηµοσιοποιούνται τα ονόµατα των διαιτητών στα σωµατεία και στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. 7. Η Επιτροπή ιαιτησίας της Ε.Π.Σ.Μ., κατά την κρίση της, εκτός του διαιτητή, των βοηθών του και ενδεχοµένως του 4 ου διαιτητή, διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα να ορίζει σε αγώνες και επιπρόσθετους διαιτητές.

9 ΑΡΘΡΟ 15ο: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 1. Για κάθε αγώνα η Ένωση (κανονικής περιόδου, play off, play out) µπορεί να ορίζει παρατηρητή αγώνα, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, και την αποζηµίωσή του υποχρεούται να πληρώνει το γηπεδούχο σωµατείο. Τα καθήκοντα, οι αρµοδιότητες και οι χώροι ευθύνης του καθορίζονται από το άρθρο 13 του Κ.Α.Π. Κατ εξαίρεση, και κατά τη κρίση της διοργανώτριας, µπορεί να οριστούν παρατηρητές αγώνων σε αγώνες Β και Γ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, χωρίς το γηπεδούχο σωµατείο να έχει την υποχρέωση να πληρώνει την αποζηµίωσή του. Αν, όµως, το ζητήσει εγγράφως ένα από τα δύο διαγωνιζόµενα σωµατεία (γηπεδούχο ή φιλοξενούµενο) αυτών των κατηγοριών, τότε ορίζεται παρατηρητής αγώνα και το αιτούν σωµατείο αναλαµβάνει την υποχρέωση πληρωµής της αποζηµίωσής του. 2. ικαίωµα παραµονής µέσα στον αγωνιστικό χώρο (στους πάγκους των οµάδων) κατά τη διάρκεια του αγώνα έχουν µόνον τα εξής πρόσωπα: Α Ο εκπρόσωπος της κάθε οµάδας. Β. Ο προπονητής της κάθε οµάδας. Ειδικά οι προπονητές των σωµατείων της Α1 και της Α Ερασιτεχνικής κατηγορίας, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισµό Προπονητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, να είναι κάτοχοι ταυτότητας - διπλώµατος UEFA B, να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος, να είναι µέλη του Συνδέσµου Προπονητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης ή άλλου Συνδέσµου και να κατέχουν ελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ.Μ., κατόπιν απόφασης της ΕΠΟ. Επίσης, τα σωµατεία της Β και Γ Ερασιτεχνικής κατηγορίας µπορούν να προσλάβουν, εφόσον το επιθυµούν, διπλωµατούχους προπονητές µε βάση την κατηγοριοποίηση του άρθρου 6 παρ. 1 του Κανονισµού Προπονητών Ποδοσφαίρου οι οποίοι κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος, είναι µέλη Συνδέσµου Προπονητών και κατέχουν ελτίο Πιστοποίησης Προπονητή. Σε κάθε περίπτωση, όµως, τα σωµατεία της Β και Γ Ερασιτεχνικής κατηγορίας είναι υποχρεωµένα να προµηθευτούν από την Ε.Π.Σ.Μ. την ταυτότητα πάγκου για τον εκτελούντα χρέη προπονητή, άλλως δεν επιτρέπεται η παρουσία προσώπου στον πάγκο του σωµατείου. Γ. Ο γιατρός της κάθε οµάδας (αν υπάρχει), ο οποίος για να έχει δικαίωµα παραµονής στον πάγκο της οµάδας θα πρέπει να έχει µαζί του την σχετική άδεια άσκησης επαγγέλµατος και την επίσηµη ταυτότητα του Ιατρικού Συλλόγου που είναι εγγεγραµµένος. 3. Οι διαγωνιζόµενες οµάδες οφείλουν να συµµορφώνονται στις υποδείξεις και εντολές του παρατηρητή αγώνα. ΑΡΘΡΟ 16ο: ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ (Φ.Α.) 1. Το Φ.Α. πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 15 του Κ.Α.Π.. 2. Οι αρχηγοί των διαγωνιζόµενων οµάδων πρέπει υποχρεωτικά να υπογράφουν στο Φ.Α., τόσο για τη σύνθεση των οµάδων τους όσο και για το αποτέλεσµα του αγώνα και τις παρατηρήσεις του διαιτητή. Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή των αρχηγών να ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφει ο διαιτητής (συνθέσεις, αριθµοί φανέλων, παρατηρήσεις κλπ.) γιατί τυχόν παράλειψη ή εσφαλµένη αναγραφή δεν µπορεί να αναγνωριστεί εκ των υστέρων. Η άρνηση των αρχηγών να υπογράψουν το Φ.Α., επισύρει ποινή µίας (1) αγωνιστικής σε βάρος τους, σύµφωνα µε το Πειθαρχικό Κώδικα. Οι αρχηγοί έχουν το δικαίωµα να υπογράφουν µε επιφύλαξη στο Φ.Α. µε την υποχρέωση να αιτιολογούν στο φύλλο αγώνα (περιληπτικά) την επιφύλαξη ή διαφωνία τους.

10 ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΛΤΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ - ΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 1. Οι οµάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν µαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή: α. Τα δελτία ατοµικών στοιχείων και µεταβολών των ποδοσφαιριστών τους. β. Κατάσταση Υγείας των ποδοσφαιριστών στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το σωµατείο που ανήκουν, θα φέρει δε (η κατάσταση Υγείας) ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαµβανόµενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της οµάδας τους. Η παραπάνω ιατρική θεώρηση, η οποία ισχύει για ένα (1) χρόνο, µπορεί να πραγµατοποιηθεί και στο αθλητιατρικό κέντρο της Ε.Π.Σ.Μ. στη Μίκρα από συµβεβληµένους γιατρούς του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής (Τοµέας Ιατρικής και Άθλησης) του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ µε την Ένωση ή από αθλητίατρο ή παθολόγο ή καρδιολόγο ή αγροτικό γιατρό ή από γιατρό γενικής ιατρικής ή ορθοπεδικό ή πνευµονολόγο και θα πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά για κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ηµέρα τέλεσης του αγώνα. Η µε οποιαδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη. Αντίγραφο της κατάστασης υγείας κατατίθεται υποχρεωτικά, µε ευθύνη του σωµατείου, στην Ε.Π.Σ.Μ., µέσα σε 24 ώρες από την ιατρική θεώρησή της και πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, αποτελεί δε το αδιαµφισβήτητο επίσηµο έγγραφο σε περίπτωση ενστάσεων και προσφυγών. γ. ελτίο Πιστοποίησης Προπονητή. 2. Ο διαιτητής είναι υποχρεωµένος, πριν από την έναρξη του αγώνα, να ελέγξει τα δελτία και τις καταστάσεις Υγείας των ποδοσφαιριστών και να σηµειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις σχετικές παρατηρήσεις του (ελλείψεις, λήξη ισχύος ιατρικής θεώρησης κλπ.). ΑΡΘΡΟ 18ο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 1. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε δύο αγώνες της οµάδας που ανήκει, πριν παρέλθει χρονικό διάστηµα 24 ωρών από το τέλος της συµµετοχής του στον πρώτο αγώνα και της έναρξης συµµετοχής του στο δεύτερο αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συµµετοχής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. 2. Απαγορεύεται η συµµετοχή σε οµάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συµµετοχής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. 3. Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο, στον πάγκο οµάδας ή στο γήπεδο και η συµµετοχή ως ποδοσφαιριστή σε αγώνα φυσικού προσώπου που έχει τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (αξιωµατούχου, φυσικοθεραπευτή κλπ.). Τυχόν συµµετοχή, σε αγώνα, είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης, εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 23, παράγρ. 11 του Κ.Α.Π.

11 Στους αγώνες των τοπικών πρωταθληµάτων είναι υποχρεωτική η συµµετοχή στην ενδεκάδα κάθε οµάδας και καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωµα να αγωνίζονται σε εθνικές οµάδες (ποδοσφαιριστές µε ελληνική υπηκοότητα). Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. µέχρι δύο (2) κοινοτικών ποδοσφαιριστών και η συµµετοχή τους στον αγώνα. Όµοια επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα µέχρι δύο (2) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών ανεξαρτήτως ηλικίας και η συµµετοχή τους στον αγώνα. Τέλος στην ενδεκάδα δύνανται να συµµετάσχουν έως τέσσερις (4) συνολικά κοινοτικοί ποδοσφαιριστές, εφόσον η αγωνιζόµενη οµάδα δεν διαθέτει για τη συµπλήρωση του Φ.Α. τον παραπάνω προβλεπόµενο αριθµό (2) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών. Αντίστροφα η έλλειψη κοινοτικών δεν συµπληρώνεται µε αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές. Υπενθυµίζεται στα σωµατεία ότι πλέον οι οµογενείς ποδοσφαιριστές που πιθανόν ανήκουν σε αυτά κατατάσσονται, ανάλογα µε την υπηκοότητά τους, στην κατηγορία είτε των κοινοτικών, είτε των αλλοδαπών. ηλαδή, αν είναι οµογενείς από χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωζώνης, τότε θεωρούνται κοινοτικοί. Αν όµως προέρχονται από οποιοδήποτε άλλο κράτος θεωρούνται αλλοδαποί. Η αναγραφόµενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, πρέπει να καλύπτει την συµµετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συµµετοχή είναι αντικανονική. ΑΡΘΡΟ 19ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Η υποβολή ενστάσεων από τις διαγωνιζόµενες οµάδες (και µόνο από αυτές) στους µεταξύ τους αγώνες, ρυθµίζεται αναλυτικά από το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του Κ.Α.Π.. 2. Για τις ενστάσεις που υποχρεωτικά καταχωρούνται στο Φ.Α., δηλαδή αντικανονικού ορισµού διαιτητών, αντικανονικότητας γηπέδου (αυτές οι ενστάσεις υποβάλλονται πριν από την έναρξη του αγώνα) και πλαστοπροσωπίας (µέχρι το κλείσιµο του Φ.Α.), δεν απαιτείται υπόµνηµα για υποστήριξη, παρά µόνον χρηµατικό παράβολο µέσα σε δύο (2) εργάσιµες µέρες από την τέλεση του αγώνα. Οι υπόλοιπες ενστάσεις, δηλαδή αντικανονικής συµµετοχής ποδοσφαιριστών και αντικανονικής διακοπής αγώνα, υποβάλλονται µέσα σε δύο (2) εργάσιµες µέρες από την τέλεση του αγώνα µε χωριστό για την καθεµία υπόµνηµα και χρηµατικό παράβολο στην Ε.Π.Σ.Μ.. 3. Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική. εν επιτρέπεται παραίτηση από την οµάδα που έκανε ένσταση. Και αν ακόµα υποβληθεί παραίτηση, αυτή είναι ανίσχυρη και δε λαµβάνεται υπόψη. 4. Για κάθε ένσταση, το χρηµατικό παράβολο καθορίζεται στα 50,00 euro. Αν γίνει δεκτή ένσταση σωµατείου, το παράβολο του επιστρέφεται. Αν απορριφθεί, το παράβολο περιέρχεται στο ταµείο της Ενωσης. ΑΡΘΡΟ 20o: ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΜΕΛΩΝ κλπ. Το ύψος της ποινής και κάθε σχετικό µε την έκτιση ποινών που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές για παραπτώµατα που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα, σε οµάδες για επεισόδια κατά τους αγώνες τους καθώς και σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, σωµατεία, µέλη ή φιλάθλους σωµατείων για παραπτώµατα που συνιστούν δυσφήµιση του ποδοσφαίρου, καθορίζονται από τον Πειθαρχικό Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 21ο: ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ Μ.Μ.Ε. Συµβάσεις παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωµάτων που δεν έχουν εγκριθεί από την Ένωση, δεν ισχύουν, απαγορεύεται δε η ραδιοτηλεοπτική µετάδοση κάθε αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων σε γήπεδα αρµοδιότητας της Ένωσης, επιτρέπεται µόνον µετά από άδεια της διοργανώτριας.

12 ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΑΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ α. Τα γηπεδούχα σωµατεία, µε την αποδοχή της παρούσας προκήρυξης, εκχωρούν προς την ΕΠΣΜ την υποχρέωσή τους και εξουσιοδοτούν αυτήν να προβαίνει, για λογαριασµό τους, στην έκδοση της άδειας για την τέλεση των αγώνων τους. β. Τήρηση τάξης: Τα γηπεδούχα σωµατεία πρέπει να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφηµούν το άθληµα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των µελών και των οπαδών τους. Σε περίπτωση που δηµιουργηθούν επεισόδια που µπορούν να δυσφηµούν το άθληµα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραµε επιβάλλονται οι προβλεπόµενες ποινές στον Πειθαρχικό Κώδικα µε απόφαση της Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 23ο: ΕΠΑΘΛΑ - ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ Στις πρωταθλήτριες οµάδες της Α1, Α, Β και Γ ερασιτεχνικής κατηγορίας θα απονεµηθεί κύπελλο, όπως και σ αυτές που θα προβιβαστούν σε ανώτερη κατηγορία. Επίσης, στα σωµατεία που θα περατώσουν τους αγώνες πρωταθλήµατος και κυπέλλου, χωρίς να έχουν παραιτηθεί ή αποχωρήσει από κανέναν αγώνα και χωρίς να έχει επιβληθεί σε ποδοσφαιριστή, προπονητή, µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ή στο ίδιο το σωµατείο καµία από τις ποινές που προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κώδικα θα απονεµηθούν κύπελλα ήθους. ΑΡΘΡΟ 24ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑ ΩΝ -ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ Ισχύουν, γενικά, όσα καθορίζονται στα άρθρα 20 και 27 του Κ.Α.Π. Ειδικότερα και όσον αφορά στον τρόπο διεξαγωγής των πρωταθληµάτων σ όλες τις κατηγορίες (Α1, Α, Β, Γ ), τον προβιβασµό και τον υποβιβασµό των οµάδων ανά κατηγορία, τη συγκρότηση των οµίλων όλων των κατηγοριών, θα καθοριστούν µε νεότερη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ.Μ., µετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δηλώσεων συµµετοχής των σωµατείων σ όλα τα πρωταθλήµατα. ΑΡΘΡΟ 25ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ισχύουν γενικά όσα καθορίζονται στα άρθρα 26 του Κ.Α.Π. και ειδικότερα: 1. α) Όλα τα έξοδα µετακίνησης βαρύνουν το σωµατείο που µετακινείται, χωρίς αυτό να δικαιούται να τα εισπράξει από την εκκαθάριση του αγώνα. β) Τα έξοδα διαιτησίας και η αποζηµίωση γιατρού - υπεύθυνου α βοηθειών, ο οποίος ορίζεται µε αποκλειστική ευθύνη της Ένωσης, βαρύνουν εξ ολοκλήρου το γηπεδούχο σωµατείο. γ) Τα γηπεδούχα σωµατεία της Α1 και Α Ερασιτεχνικής κατηγορίας, όπου ορίζεται παρατηρητής αγώνα µε ευθύνη της Ένωσης, βαρύνονται για την αποζηµίωση του, ενώ τα γηπεδούχα σωµατεία της Β και Γ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, όπου ορίζεται παρατηρητής αγώνα, κατά την κρίση της διοργανώτριας, δεν έχουν υποχρέωση να πληρώνουν την αποζηµίωσή του. 2. Η οικονοµική διαχείριση όλων των αγώνων θα προβλέπεται σε ειδική οικονοµική εγκύκλιο που θα εκδοθεί, ύστερα από νεότερη απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου.

13 ΑΡΘΡΟ 26ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ Για την επίλυση κάθε αθλητικής διαφοράς ή οποιασδήποτε άλλης διαφοράς που δηµιουργείται από την εφαρµογή των καταστατικών Ε.Π.Ο. και Ε.Π.Σ.Μ. και των κανονισµών, αρµόδια είναι αποκλειστικά και µόνα τα θεσµοθετηµένα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα. ΑΡΘΡΟ 27ο: ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύµβαση µεταξύ της Ε.Π.Σ.Μ. ως διοργανώτριας των παραπάνω πρωταθληµάτων και των σωµατείων που έχουν δηλώσει συµµετοχή σε αυτά. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα µερικής ή ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο (π.χ. εναρµόνιση µε ενδεχόµενες τροποποιήσεις του Κ.Α.Π. κλπ.), ακόµη και µετά την έναρξη των αγώνων. ΑΡΘΡΟ 28ο: ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, τον Κανονισµό Αγώνων Ποδοσφαίρου και την αθλητική νοµοθεσία, θα ρυθµίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ.Μ. Για το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Β Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Η Ε. Π. Σ Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το καταστατικό της. 2.Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθμ. Πρωτ. 298 Βόλος 27-6- 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ 11 99 77 88 Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. - Το Καταστατικό της και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: α) το Καταστατικό της β) τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2015 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Το Lido Soccer θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του τουρνουά και γι αυτό αναθέτει σε μια 5μελή επιτροπή τη δυνατότητα να συντονίζει, καθώς και να επιλύει

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 48- ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.: 20100 Τηλ.: 27410 22258 FAX: 27410 23748 ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Νο: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:... ΟΜΙΛΟΣ:... Στο γήπεδο: Ημερομηνία:.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ CENTRAL & SOUTH ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ PELOPONNISE UNION ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ OF BASKETBAL CLUBS ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 34-241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ARISTOTELOUS 34 241 00 KALAMATA ΤΗΛ. ΦΑΞ (27210-)93433

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθμ. Πρωτ. Βόλος 21-7- 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. ΣΤΟΧΟΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τουρνουά ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ με την Αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και στόχος του είναι η ψυχαγωγία και η άθληση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 879 Κιλκίς 15/07/2015. Προς Όλα τα Σωµατεία Α1 Α και Β Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Στις έδρες τους

Αρ. Πρωτ.: 879 Κιλκίς 15/07/2015. Προς Όλα τα Σωµατεία Α1 Α και Β Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Στις έδρες τους Αρ. Πρωτ.: 879 Κιλκίς 15/07/2015 Προς Όλα τα Σωµατεία Α1 Α και Β Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Στις έδρες τους Κε Πρόεδρε, Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την 14/ 30-6-2015 απόφαση του Διοικητικού µας Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 -1- Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη: 1.- Την Αθλητική Νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα, 2.- Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Παιχνιδιού 2010/2011

Κανόνες Παιχνιδιού 2010/2011 Κανόνες Παιχνιδιού 2010/2011 Σηµείωση: Στην παρούσα έκδοση έχουν προστεθεί διατάξεις από τους ισχύοντες Κ.Α.Π. / Ε.Π.Ο. 2 FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION Ολυμπιακό Μέγαρο Κύπρου, Αμφιπόλεως 21, Στρόβολος, Τ.Θ. 24999, 1306 Λευκωσία. Τηλ. +357 22449830, Φαξ. +357 22449835/6 Olympic House, 21

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ιδιότητα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή - Αριθµός ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ανά σωµατείο ΑΡΘΡΟ 1 Ιδιότητα ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπόψη: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις ιατάξεις των Κανονισµών της 3. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 -1- Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη: 1.- Την Αθλητική Νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα, 2.- Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 21 27/ 06 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Δ τουρνουά Διπλών Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES». Το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ Κ Ω ΙΚΑΣ Ε. Π. Ο.

Π ΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ Κ Ω ΙΚΑΣ Ε. Π. Ο. Π ΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ Κ Ω ΙΚΑΣ Ε. Π. Ο. ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Περιεχόµ ενα Προοίµιο... 1 Άρθρο 1 Ορισµοί... 1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 3 Άρθρο 3 Γενική Αρχή... 4 Άρθρο 4 Υπαιτιότητα Απόπειρα Συµµετοχή... 5 Άρθρο 5 Ποινές

Διαβάστε περισσότερα

2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ) ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ENIAΙOY ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ & ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΟΠΑΠ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2009-2010 (1). ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η Κυπριακή Οµοσπονδία Καλαθόσφαιρας ( Κ.Ο.Κ.) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΣΚΑΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-15

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΣΚΑΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-15 - 1 - Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 Αρ.Πρωτ:375 Ηµερ.23/7/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΣΚΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2 ος αγώνας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΑΜΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Δευτέρα 15.08.13 ώρα 18:00 Λήξη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 1 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ όψη: 1. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το Προς ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΒΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το 2 ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Kim e Liu «Ευ αγωνίζεσθαι» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 Ιουλίου 2012 Οµοσπονδία Μπιλιάρδου Κύπρου CYPBF Σελίδα - 2 - από 14 Contents Κανονισμοί... - 3 - Γενικές οδηγίες για της αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Β. Τα τελευταία χρόνια έχουµε και έχετε διαπιστώσει ότι τα πρωταθλήµατα Α & Β Κατηγορίας έχουν ατονήσει, µε αποτέλεσµα τις τελευταίες αγωνιστικές να έχουµε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

Serve It Smash It Win It Love It

Serve It Smash It Win It Love It ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2 ο TENNIS4U Junir Tennis Open 2015 Το TENNIS4U.gr προκηρύσσει το 2 ο Tennis 4u Junir Tennis Open Απρίλιος 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ ΙΟΥΝΙΟΣ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ...5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999,3057/2002, 3264/2004 και 4049/12),των Καταστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Σ.Ε.Σ.Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Σ.Ε.Σ.Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Σ.Ε.Σ.Α.Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ 12 ΠΑΙΚΤΕΣ (7 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ 5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ) ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο.

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο. Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 Άρθρο 1 Ορισμοί... 1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής... 3 Άρθρο 3 Γενική Αρχή... 4 Άρθρο 4 Υπαιτιότητα Απόπειρα Συμμετοχή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2007-2008

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2007-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 1 Αριθ.πρωτ. 7487 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2007 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2007-2008 Σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10 Μαρτίου 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή 2. Προσέλευση στους αγώνες 3. Μηδενισμός ομάδων 4. Σύστημα και όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΣΠΕΡΟΣ 9.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Α ΦΑΣΗ (02-03 Νοεμβρίου 2013 30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

9. ΕΣΠΕΡΟΣ 9.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Α ΦΑΣΗ (02-03 Νοεμβρίου 2013 30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΙΝΙ (γεν. 2001) Το τουρνουά Τα 18 (δεκαοκτώ) σωματεία που δήλωσαν συμμετοχή χωρίζονται σε δυο ομίλους, των εννέα (09) ομάδων, κυρίως με βάση γεωγραφικά κριτήρια ανάλογα με την έδρα τους. ΟΜΙΛΟΣ Α ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6Χ6 : PALLINI CLUB, ΑΜΑΖΩΝΟΣ 4, ΠΑΛΛΗΝΗ :45 ΕΥΡΩ / ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6Χ6 : PALLINI CLUB, ΑΜΑΖΩΝΟΣ 4, ΠΑΛΛΗΝΗ :45 ΕΥΡΩ / ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6Χ6 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ :1 ο EXPRESS ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ :1 ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗ, 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΛΗΞΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 3.ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : PALLINI CLUB, ΑΜΑΖΩΝΟΣ 4, ΠΑΛΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014.

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014. Τοπική Επιτροπή υτικής Ελλάδας Παµπελοποννησιακό Στάδιο Τηλ./Fax: 2610 335141 e-mail: tepelop@httf.gr Πάτρα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 157 Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ήµο Πατρέων, διοργανώνει, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014 Απρίλιος 2014 Χώρος και οργάνωση Έδρα ΔΗΜ. ΑΘΛ. ΕΓΚ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ), Τ.Κ. 19003 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 Περιεχόµενα Προκήρυξης Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ «Super League Ελλάδα» Ενότητα Α: ιοργάνωση Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ Άρθρο 1. Εφαρµοζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΤΑΥΛΑ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2013» ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΤΑΤΑΥΛΑ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2013» ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2013» Ο AO ΤΑΤΑΥΛΑ, σε συνεργασία µε τον Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α και υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α, προκηρύσσει το 2 ο ανοικτό πρωτάθληµα «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2013», για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BEACH VOLLEY 2014 Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης OAKA Ανοιχτό Κολυμβητήριο Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι 210.68.01.992

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός. Αγωνιστική περίοδος

Κανονισμός. Αγωνιστική περίοδος Κανονισμός Αγωνιστική περίοδος 2014-2015 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι παρακάτω βασικές αρχές του RespectCUP είναι απαράβατοι κανόνες οδηγίες που διέπουν το τουρνουά και ισχύουν σε όλη την διάρκεια της αγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TRIAL 4X4» Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών ευτέρα 11 Οκτωβρίου Λήξη εγγραφών ευτέρα 18 Οκτωβρίου ώρα 18:00 Έλεγχος εξακρίβωσης Κυριακή 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Άρθρο Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 3 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Άρθρο Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 3 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 27/04 ΕΩΣ 30/04 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Η εταιρεία Sport Team διοργανώνει το Πασχαλινό Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Easter Cup Sofiko Ranch στο Σοφικό Κορινθίας στις 25-28/04/. Μία

Διαβάστε περισσότερα

INTERSPORT Soccer Challenge 2013

INTERSPORT Soccer Challenge 2013 INTERSPORT Soccer Challenge 2013 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Η INTERSPORT σε συνεργασία µε το Sportcamp προκηρύσσουν τη διεξαγωγή πανελληνίου τουρνουά ανεξαρτήτων οµάδων µίνι ποδοσφαίρου. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισµός λειτουργίας των Μικτών οµάδων της ΕΠΣ Αχαΐας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Το Όραµά µας Ανάδειξη παικτών υψηλού επιπέδου που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 4 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΟΡΙΣΜΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 128, 58200 ΕΔΕΣΣΑ Τηλ. - Fax 0381-25088 e-mail: parapede@otenet.gr Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010 Ρόδος 24 / 3 / 2010 Αριθ. Πρωτ.. Προς: Σωματεία Δωδ/σου Κοιν: ΣΕΓΑΣ - Γρ.Ανάπτυξης Σύνδεσμο Κριτών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010 Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδ/σου,

Διαβάστε περισσότερα

28/04 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004)

28/04 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004) ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004) Τηλ. 210 9946964 / 2130056624 Φαξ. 2130056625 e-mail : teamsporteam@gmail.com www.sportteam.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 Περιεχόμενα Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις Άρθρο 2. Προκήρυξη Πρωταθλήματος Άρθρο 3. Δικαίωμα Συμμετοχής Άρθρο 4. Δήλωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1ο ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΙΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ 1. Τα αθλητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ και ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ --------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (EIO/EAΘ) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2013 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2014 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2015-2016

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 1 Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2015 Αριθ.πρωτ. 2663 ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2015-2016 Σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ : - Του Σωματείου μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", του οποίου η έδρα είναι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2014-2015

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 1 Μαρούσι, 22 Αυγούστου 2014 Αριθ.πρωτ. 3116 ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2014-2015 Σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 14 & 15 Δεκεμβρίου (Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθλημάτων Πάλης, Άνω Λιόσια)

Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 14 & 15 Δεκεμβρίου (Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθλημάτων Πάλης, Άνω Λιόσια) Δηλώσεις συμμετοχής έως 06/12/2013 Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14 & 15 Δεκεμβρίου (Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθλημάτων Πάλης, Άνω Λιόσια) Low Kick: Ανδρών Γυναικών & Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών & Εφήβων Νεανίδων Κ1: Ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ταταύλα ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ταταύλα ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2015» Ο AO ΤΑΤΑΥΛΑ, σε συνεργασία με τον Π.Ο.Φ.Επ.Α και υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α, προκηρύσσει το 4 ο ανοικτό πρωτάθλημα «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2015», για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2015 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΣΣΘ-Χ 34/22.12.2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Site: http://theschess.wordpress.com Email: saeakeam@hotmail.com Β. Όλγας 285 ΤΚ.54655 Τηλ: 2310-419269, Fax: 2310-417035

Διαβάστε περισσότερα