Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετών της ΓΓΔΕ ΥΠΕΧΩΔΕ με Α.Μ. 432

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετών της ΓΓΔΕ ΥΠΕΧΩΔΕ με Α.Μ. 432"

Transcript

1

2 Η εταιρεία μελετών ΔΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ιδρύθηκε το 1995 Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετών της ΓΓΔΕ ΥΠΕΧΩΔΕ με Α.Μ. 432 Διαθέτει τα ακόλουθα πτυχία: Ε Στατικές Μελέτες (08) 16 μονάδες Ε Γεωτεχνικές Μελέτες και έρευνες (21) 14 μονάδες Είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 για τις μελέτες και υπηρεσίες που παρέχει Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) Βασική στελέχωση του γραφείου: Χρήστος Ε. Βαχλιώτης Χρίστος Θ. Παπαδόπουλος Νικόλαος Ι. Πετρομιχελάκης Αριστόδημος Λ. Χατζηδάκης Δημήτριος Ν. Φωτιάδης Ελλη Γ. Σκαρή Μιρένα Γ. Ζαίμη

3 Μελέτες δομητικής αποκατάστασης μνημείων και διατηρητέων κτιρίων Η εταιρεία διαθέτει πλούσια εμπειρία σε μελέτες και ειδικεύεται σε όλα τα πεδία της δομητικής αποκατάστασης μνημείων και διατηρητέων κτιρίων, όπως: Διαγνωστικός έλεγχος των υλικών δόμησης με εφαρμογή επιτόπου και εργαστηριακών ερευνών Ενόργανη καταγραφή και εφαρμογή προηγμένων μεθόδων διασκόπησης Αναγνώριση φέροντος συστήματος και δομητικής λειτουργίας Χαρτογράφηση και ερμηνεία της παθολογίας, καθώς και της εν χρόνω εξέλιξής της Εκτίμηση πιθανής ετοιμοροπίας και εφαρμογή άμεσων σωστικών μέτρων Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας έναντι συνήθων δράσεων και έναντι σεισμού (απλοποιημένοι έλεγχοι οριακής ανάλυσης, προηγμένες υπολογιστικές μέθοδοι) Διερεύνηση εναλλακτικών σχημάτων επέμβασης σε συνδυασμό με κριτήρια επιτελεστικότητας Επιλογή και υπολογιστική τεκμηρίωση του πλέον δόκιμου σχήματος επέμβασης Σχεδιασμός των μέτρων επέμβασης και σύνταξη των προδιαγραφών εφαρμογής τους Έργα της εταιρείας, καθώς και επιστημονικές εργασίες των μελών της έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα τεχνικά περιοδικά

4 Εργοδότης /Φορέας Ομάδα Εκπόνησης ης Στατικής Μελέτης Κεντρικό κατάστημα της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας στην οδό Πανεπιστημίου 40 στην ΑΘΗΝΑ. Αποκατάσταση της αρχικής μορφής του νεοκλασικού κτηρίου, ανακατασκευή της κεντρικής πολυώροφης αίθουσας συναλλαγών και κατασκευή νέας πολυώροφης πτέρυγας με τέσσερα υπόγεια βάσει Ειδικού Διατάγματος Όρων Δομήσεως. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αλέκος Καλλιγάς Εθνική Κτηματική Τράπεζα Βασίλειος Λέζος ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Δομητική αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου. Διακριτή σύζευξη υφιστάμενου φορέα με το φορέα της νέας πολυώροφης πτέρυγας.

5 Τέμενος ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ και μαυσωλείο ΤΟΥΡΜΠΕΣ στα Τρίκαλα ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΞ Α. ΜΠΟΡΤΟΛΗΣ-Α. ΔΟΥΚΑΣ Ομάδα Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών και Στατικής Μελέτης ης Χρήστος Βαχλιώτης ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Στατική μελέτη αποκατάστασης τεμένους και μαυσωλείου. Ανακατασκευή του προστώου του τεμένους με φέροντα οργανισμό από ωπλισμένο σκυρόδεμα επενδυμένου με πελεκητή λιθοδομή. Υποθεμελίωση του Τεμένους με περιμετρικό τοιχείο ωπλισμένου σκυροδέματος συνδεδεμένου με βλήτρα και αγκυρώσεις με τη λιθοδομή. Κατασκευή προεντεταμένων περισφίγξεων και αγκυρώσεων στο θόλο. Εφαρμογή τσιμεντενέσεων, κλειδιών συρραφής ρωγμών και αρμολογήματα στη λιθοδομή.

6 Ιερά Μονή Φιλοσόφου στη Δημητσάνα ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. Ομάδα Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών και Στατικής Μελέτης ης Χρήστος Βαχλιώτης ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Πρόκειται για διατηρητέο μνημείο στο οποίο έγιναν εργασίες στερέωσης. Περιλαμβάνονται συστηματικές τσιμεντενέσεις, αρμολογήματα, μεταλλικοί ελκυστήρες, θολοδομίες, chainage ωπλισμένου σκυροδέματος, συμπληρώσεις λιθοδομών και κατασκευή ξύλινης κεραμοσκεπούς στέγης επάνω στους θόλους.

7 Μουσείο Μπενάκη Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αλέκος Καλλιγάς ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Ομάδα Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών και Στατικής Μελέτης ης Βασίλειος Λέζος ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Αποκατάσταση της στατικής και αντισεισμικής επάρκειας και ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του διατηρητέου κτιρίου του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ στη Λεωφ. Βασ. Σοφίας και Κουμπάρη 1 στην ΑΘΗΝΑ και διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων για λειτουργική ένταξη σύγχρονου Μουσείου με παράλληλη προσθήκη τμήματος Β Υπογείου κάτω από το υπάρχον Α Υπόγειο.

8 Διαρρύθμιση και διαμόρφωση του Πολυμερείου Μεγάρου στην Τήνο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ ΚΞ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. Ομάδα Εκπόνησης Στατικής Μελέτης ης Χρήστος Βαχλιώτης ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί 1994 Δομητική αποκατάσταση του υφιστάμενου δομήματος. Αποτίμηση και ανασχεδιασμός του φορέα, διαστασιολόγηση των επεμβάσεων.

9 Στατική μελέτη επισκευής ενίσχυσης αποκατάστασης του κτηρίου του Παλαιού Μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας, με σύγχρονο έλεγχο της Στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού και προσθήκη ενός πλήρους υπογείου ορόφου κάτω από το υφιστάμενο κτήριο. ΥΠΠΟ/ΔΜΜ Ομάδα Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών και Στατικής Μελέτης ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Διερεύνηση και τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού υπάρχοντος δομήματος. Διαγνωστική αποτύπωση συστημάτων και υλικών δόμησης. Έλεγχος στατικής και αντισεισμικής επάρκειας υφιστάμενου δομήματος εκ φέρουσας λιθοδομής. Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού με συνδυασμό ενεμάτων ομογενοποίησης και μανδυών εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Αποκατάσταση ξύλινων φορέων δαπέδων και οροφής. Προσθήκη ενός πλήρους υπογείου κάτω από το υφιστάμενο δόμημα με χρήση συστήματος μικροπασσάλων.

10 Ανακατασκευή της Παλαιάς Αγοράς ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και μετατροπή της σε Μουσείο. ΥΠΠΟ/ΚΞ ΚΛΙΜΑΔΟΜΗ Α.Ε. ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. Ομάδα Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών και Στατικής Μελέτης ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί 1996 Διερεύνηση και τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού του υπάρχοντος δομήματος. Διαγνωστική αποτύπωση συστημάτων και υλικών δόμησης. Έλεγχος στατικής και αντισεισμικής επάρκειας υφιστάμενου λιθόδμητου δομήματος. ος Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού με συνδυασμό ενεμάτων ομογενοποίησης και μανδυών εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Αποκατάσταση ξύλινων φορέων δαπέδων και οροφής.

11 Επέκταση Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας Αρχιτεκτονική Μελέτη: Μ. Σουβατζίδης-Α.Πάνου ΥΠΠΟ/ΔΜΜ Ομάδα Εκπόνησης Στατικής Μελέτης ης ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Στατική μελέτη επέκτασης μουσείου & διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Προσθήκη τετραώροφης πτέρυγας συνολικής επιφάνειας 1500m 2 κατ επέκταση του υπάρχοντος Μουσείου μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και κατασκευή όλων των αναγκαίων τεχνικών έργων για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

12 Ιερός Ναός Αγ. Θεοδώρας Βάστα Μεγαλοπόλεως Ν. Αρκαδίας ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ Ομάδα Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών και Στατικής Μελέτης ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Διερεύνηση και τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού υπάρχοντος δομήματος. Διαγνωστική αποτύπωση συστημάτων και υλικών δόμησης που περιλάμβανε μεταξύ άλλων και χρήση διαγνωστικού radar. Έλεγχος στατικής και αντισεισμικής επάρκειας υφιστάμενου δομήματος εκ φέρουσας λιθοδομής. Ενίσχυση του κελύφους του ναού με εφαρμογή ενεμάτων ομογενοποίησης και βαθέων αρμολογημάτων.

13 Ολοκλήρωση αποκατάστασης του νεοκλασσικού κτιρίου του 1 ου ΔΣ Πόρου. Τύπος εξατάξιου σχολείου του μηχανικού Καλλία (1908) τύπου ΣΥΓΓΡΟΥ Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ΥΠΠΟ/ ΚΞ Μ. ΑΓΚΑΒΑΝΑΚΗΣ-Κ.ΤΣΙΟΥΦΗΣ Ομάδα Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών και Στατικής Μελέτης ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί 1999 Διερεύνηση και τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού υπάρχοντος δομήματος. Διαγνωστική αποτύπωση συστημάτων και υλικών δόμησης. Έλεγχος στατικής και αντισεισμικής επάρκειας υφιστάμενου δομήματος εκ φέρουσας λιθοδομής. Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού με μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Αποκατάσταση κεραμοσκεπούς στέγης.

14 Στατική αποκατάσταση προμαχώνα Del Carretto του Κάστρου της Κω Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ν. Χαρκιολάκης, Μ. Ζαγλανίκη ΥΠΠΟ/4 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ Ομάδα Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών και Στατικής Μελέτης ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί 1999 Διερεύνηση και τεκμηρίωση φορέα. Διαγνωστική αποτύπωση συστημάτων και υλικών δόμησης. Έλεγχος στατικής και αντισεισμικής επάρκειας φορέα, εκ φέρουσας λιθοδομής. Ενίσχυση του φορέα με εφαρμογή ενεμάτων ομογενοποίησης.

15 Στατική μελέτη εφαρμογής για την επισκευή αποκατάσταση του Μουσείου της ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΥΠΠΟ/ΔΜΜ Ομάδα Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών και Στατικής Μελέτης ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί ης 1999 Διερεύνηση και τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού υπάρχοντος δομήματος. Διαγνωστική αποτύπωση συστημάτων και υλικών δόμησης. Έλεγχος στατικής και αντισεισμικής επάρκειας υφιστάμενου δομήματος εκ φέρουσας λιθοδομής. Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού με συνδυασμό ενεμάτων ομογενοποίησης και μανδυών εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Αποκατάσταση ξύλινων και μεταλλικών φορέων δαπέδων και οροφής.

16 Πρόγραμμα καταγραφής κινδύνων/παθολογίας των κάστρων των Ιωαννιτών Ιπποτών στη Δωδεκάνησο ΥΠΠΟ/4 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ Ομάδα Εκπόνησης Έργου ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Το έργο εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Archi-med. Στόχοι του ήταν η προστασία και ανάδειξη των μνημείων οχυρωματικής αρχιτεκτονικής μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Μέσα από τη δημιουργία δικτύων οχυρωματικής αρχιτεκτονικής προβάλλεται η οχυρωματική αρχιτεκτονική των Ιωαννιτών Ιπποτών και των Ενετών στην περιοχή της Μεσογείου. Η συμμετοχή της "ΔΟΜΟΣ" Σύμβουλοι Μηχανικοί αφορούσε στο Υποέργο 3.1 με αντικείμενο τη σύνταξη χαρτών κινδύνου/παθολογίας των κάστρων των Ιωαννιτών Ιπποτών στη Δωδεκάνησο (σύνολο 39 κάστρα)

17 Μελέτη αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης των διδακτηρίων του 46 ου Λυκείου Αθήνας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Ομάδα Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών και Στατικής Μελέτης ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί ης Διερεύνηση και τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού υπάρχοντος δομήματος. Διαγνωστική αποτύπωση συστημάτων και υλικών δόμησης. Έλεγχος στατικής και αντισεισμικής επάρκειας υφιστάμενου δομήματος εκ φέρουσας λθ λιθοδομής. Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού με συνδυασμό ενεμάτων ομογενοποίησης, μανδυών εκτοξευόμενου σκυροδέματος, και ελασμάτων ινοπλισμένου πολυμερούς. Αποκατάσταση ξύλινων και μεταλλικών φορέων δαπέδων και οροφής.

18 Ομάδα Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών και Στατικής Μελέτης Αναβάθμιση νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας και κτιρίων ΣΠΑΠ. Σεισμική μόνωση αγάλματος Ερμή ΥΠΠΟ/ΔΜΜ ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Διερεύνηση και τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού υφιστάμενων δομημάτων. Διαγνωστική αποτύπωση συστημάτων και υλικών δόμησης. Έλεγχος στατικής και αντισεισμικής επάρκειας υφιστάμενων δομημάτων. Ανασχεδιασμός φορέων σύμφωνα με τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας των ισχυόντων κανονισμών, με αναβάθμιση της φέρουσας ικανότητάς τους έναντι στατικών και δυναμικών δράσεων. Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου ΣΠΑΠ με συνδυασμό ενεμάτων ομογενοποίησης και μανδυών εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού της ανατολικής πτέρυγας του Νέου Αρχ/κού Μουσείου Ολυμπίας με την κατασκευή νέων τοιχωμάτων ακαμψίας από ωπλισμένο σκυρόδεμα και παράλληλη εφαρμογή σύνθετων υλικών. Σεισμική μόνωση αγάλματος Ερμή με χρήση εφεδράνων τύπου ανεστραμμένου εκκρεμούς (FPS).

19 Μελέτη επισκευής - ενίσχυσης - τροποποίησης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου του ξενοδοχείου "ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ" Αρχιτεκτονική Μελέτη: Π. Μασουρίδης Ομάδα Εκπόνησης Στατικής Μελέτης ης ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. Hayatt Regency Βασίλειος Λέζος ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Διερεύνηση και τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού υπάρχοντος δομήματος. Διαγνωστική αποτύπωση συστημάτων και υλικών δόμησης. Έλεγχος στατικής και αντισεισμικής επάρκειας υφιστάμενου δομήματος (μικτός φορέας εξ Ω.Σ. και λιθοδομής). Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού με συνδυασμό μανδυών εκτοξευόμενου σκυροδέματος και βαθέων αρμολογημάτων. Αντιστήριξη διατηρητέας όψης φορέα επί της οδού Βουκουρεστίου και προσάρτηση αυτής, στο νέο εσωτερικό σκελετό εξ Ω.Σ. της ίδιας πτέρυγας.

20 Επί τόπου προσδιορισμός της αντοχής δομικών λίθων σε ιστορικά δομήματα, με την μέθοδο της μικρο-διάτρησης Ομάδα Εκπόνησης Έργου Χρίστος Παπαδόπουλος Γεώργιος Εξαδάκτυλος Μαρία Σταυροπούλου Η μέθοδος συνίσταται στη συνεχή και ακριβή μέτρηση της δύναμης διείσδυσης (Weight-on-bit, WOB) και της ροπής περιστροφής (Torque), συναρτήσει του βάθους διείσδυσης του κοπτικού άκρου. Η νέα αυτή μέθοδος εφαρμόστηκε επί τόπου σε δομικούς λίθους διατηρητέων δομημάτων με σκοπό τον μηχανικό χαρακτηρισμό των δομικών λίθων και των κονιαμάτων δεδομένης της ετερογένειας των γεωυλικών που χρησιμοποιήθησαν στις κατασκευές αυτές.

21 Ομάδα Εκπόνησης Έργου Χαρακτηρισμός ιστορικών κονιαμάτων και σχεδιασμός νέων κονιαμάτων για την επισκευή και ενίσχυση τοιχοποιιών νεοτέρων κτηρίων Ελένη Εύα Τουμπακάρη ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Εργαστηριακή μελέτη υφιστάμενων κονιαμάτων και σχεδιασμός νέων φυσικοχημικά συμβατών κονιαμάτων επισκευής-ενίσχυσης

22 Διερεύνηση του τρόπου δόμησης και ελέγχου αντοχής φερόντων στοιχείων κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην περιοχή Ταμπάκικα Σάμου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Ομάδα Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών και Στατικής Μελέτης ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Αποτίμηση, μετά από εκτενείς ερευνητικές εργασίες, της αντοχής των δομικών υλικών των φερόντων στοιχείων των διατηρητέων υπαρχόντων κτιρίων. Προσδιορισμός ρ των γεωτεχνικών παραμέτρων ρ σχεδιασμού της θεμελίωσης.

23 Αναστήλωση της Ιεράς Μονής Παναγίας Χρυσίνου στο Κλείνο Καλαμπάκας νομού Τρικάλων Ομάδα Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών και Στατικής Μελέτης ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί 2006 Δομητική αποκατάσταση των λιθοδομών του φορέα. Αποτίμηση και ανασχεδιασμός του δομήματος, διαστασιολόγηση των επεμβάσεων.

24 Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς στο κτίριο Ι.Κ.Υ. επί της οδού Λυσικράτους 14, ΠΛΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ΥΠΕΠΘ/ΔΙΕΦΕΣ Ομάδα Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών και Στατικής Μελέτης ης ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Πρόκειται για τη μελέτη επισκευής και ενίσχυσης του διατηρητέου και λιθόκτιστου κτιρίου που στεγάζεται το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στην Πλάκα με συστηματικές τσιμεντενέσεις για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας της λιθοδομής και ενίσχυση των διαφραγμάτων στις στάθμες των δαπέδων και στέγης με ισχυρά οριζόντια δικτυώματα με ταυτόχρονη διατήρηση των οροφοκονιαμάτων και προστασία του ζωγραφικού διάκοσμου των ταβανιών.

25 Εκπόνηση Μελέτης για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του κτιρίου του Iνστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών στο Μυστρά. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Ομάδα Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών και Στατικής Μελέτης ης ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Πρόκειται για τη στατική μελέτη επισκευής και ενίσχυσης του Φ.Ο. διώροφου λιθόκτιστου διατηρητέου κτίσματος, στο Μυστρά της προεπαναστατικής περιόδου, με κάλυψη 350m 2 σε κάτοψη. Οι εργασίες ενίσχυσης συνίστανται στην αποκατάσταση των λιθοδομών, στη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών τους με συστηματικές τσιμεντενέσεις, βαθύ αρμολόγημα, εφαρμογή ωπλισμένου επιχρίσματος, ανακατασκευή των δαπέδων, ενίσχυση της θεμελίωσης και κατασκευή σενάζ κρυφού ωπλισμένου σκυροδέματος στη στέψη των τοίχων του Α ορόφου.

26 Διαστασιολόγηση των άμεσων σωστικών μέτρων του Ι.Ν. Χριστού στον Ελαιώνα Μεγάρων ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ Ομάδα Εκπόνησης Στατικής Μελέτης Χρίστος Παπαδόπουλος Ελένη-Εύα Τουμπακάρη ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί 2008 Αποτίμηση παραμένουσας φέρουσας ικανότητας έναντι συνήθων δράσεων και έναντι σεισμού. Επιλογή και υπολογιστική τεκμηρίωση του σχήματος επέμβασης.

27 Εκπόνηση πλήρους μελέτης εφαρμογής και σύνταξη προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης του έργου: "Επισκευή, Ενίσχυση, Αποκατάσταση, Αναδιαρρύθμιση και Εκσυγχρονισμός κτηρίου ΟΑΣΑ επί της οδού Μετσόβου" Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γραφείο 75 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε Ομάδα Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών και Στατικής Μελέτης ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Δομητική αποκατάσταση του υφιστάμενου δομήματος. Αποτίμηση και ανασχεδιασμός του φορέα, διαστασιολόγηση η των επεμβάσεων.

28 Ομάδα Εκπόνησης Έργου Στερέωση και αποκατάσταση Μιναρέ στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας Χανίων ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριστόδημος Χατζηδάκης Η στατική μελέτη περιλαμβάνει την στατική ανάλυση και προτάσεις αποκατάστασης και ενίσχυσης της λιθοδομής του μιναρέ. Η βασική μεθοδολογία που επιλέχθηκε για την αντιμετώπιση του προβλήματος ήταν η σταδιακή καθαίρεση, συντήρηση και επαναδόμηση του μνημείου. Ανάμεσα στις απαιτήσεις του διαγωνισμού υπήρχε και η ανάγκη άμεσης λήψης σωστικών στερεωτικών μέτρων επειδή το μνημείο είχε κυρηχθεί επικίνδυνο και ετοιμόρροπο. Πέρα από την ανάγκη κατασκευής ενός ισχυρού ικριώματος που θα μπορούσε να αντιστηρίξει και στερεώσει τον μιναρέ σε όλη τηνφάση τεκμηρίωσης του μνημείου και οριστικοποίησης των επεμβάσεων, η ίδια κατασκευή θα έπρεπε να έχει την λειτουργικότητα να εξυπηρετήσει και την όλη διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών. To έργο προκυρήχθηκε με το σύστημα μελέτη κατασκευή και έχει κατασκευαστεί.

29 Ομάδα Εκπόνησης Έργου Μελέτη Αποκατάστασης Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης στην Μονή Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνου ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αριστόδημος Χατζηδάκης 2000 Η μελέτη περιλαμβάνει προτάσεις αποκατάστασης και ευρείας ανακατασκευής του ναΐσκου μέσα στα πλαίσια των περιορισμών του μνημειακού χαρακτήρα του. Έχει κατασκευαστεί.

30 Ομάδα Εκπόνησης Έργου Στατική μελέτη αναστύλωσης Τεμένους Σουλεϊμάν στη Ρόδο ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριστόδημος Χατζηδάκης Πρόκειται για στατική μελέτη ανακατασκευής του μιναρέ του Τεμένους Σουλεϊμάν στη Ρόδο με χρήση ηπίων τεχνικών και ανασχεδιασμό μελών και συνδέσμων μέσα στην τεχνική λογική της εποχής κατασκευής του. Η μελέτη περιλάμβανε ακόμη στερεωτικές επεμβάσεις στον τρούλο, τον πρόναο και την Κρήνη του Τεμένους. Το έργο κατασκευάστηκε με αυτεπιστασία από το Τεχνικό Γραφείο Ρόδου της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων στα μνημεία της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου. Το έργο έχει αποπερατωθεί

31 Ομάδα Εκπόνησης Έργου Στατική μελέτη αναστύλωσης Βόρειας πτέρυγας Ιεράς Μονής Αρκαδίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αριστόδημος Χατζηδάκης Πρόκειται για την στατική μελέτη των στερεωτικών επεμβάσεων εμβάσεω στην ση Βόρεια πτέρυγα της Ιεράς μονής Αρκαδίου που περιλαμβάνει μεταξύ των κελιών και την ιστορική θολωτή Τράπεζα, τα μαγειρεία και την Πυριτιδαποθήκη. Το έργο εκτελείται από την 28η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

32 Στατική μελέτη επισκευής και διατήρησης των δύο βιομηχανικών καμινάδων της ΑΒΕΑ Ομάδα Εκπόνησης Έργου ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. Αριστόδημος Χατζηδάκης 2003 Πρόκειται για στατική μελέτη συντήρησης και ενίσχυσης των δύο βιομηχανικών καμινάδων του εργοστασίου της Α.Β.Ε.Α. Α στη Νέα χώρα Χανίων.

33 Ομάδα Εκπόνησης Έργου Στατική μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης καθολικού της Ι. Μονής Αγίου Μάμμα Κάσου ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΜΑ ΚΑΣΟΥ Αριστόδημος Χατζηδάκης 2003 Η μελέτη περιλάμβανε την στερέωση και επισκευή του ναού. Το έργο έχει κατασκευαστεί.

34 Στατική μελέτη αποκατάστασης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Συγκροτήματος Αγίας Κυριακής στη Ρόδο. ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ομάδα Εκπόνησης Έργου Αριστόδημος Χατζηδάκης Η μελέτη περιλάμβανε την αναστύλωση της εκκλησίας της Αγίας Κυριακής, του εφαπτόμενου σε αυτήν μιναρέ και του περιβάλλοντα χώρου του συγκροτήματος (προσκτίσματα τοίχοι αντιστήριξης κ.λ.π. ) Το έργο κατασκευάστηκε με αυτεπιστασία από το Τεχνικό Γραφείο Ρόδου της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων στα μνημεία της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου. Το έργο έχει αποπερατωθεί

35 Ομάδα Εκπόνησης Έργου Διαμόρφωση Εισόδου & Ανακαίνιση Κτιρίου Αρχιεπισκοπής στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αριστόδημος Χατζηδάκης Η μελέτη περιλαμβάνει : διαμόρφωση της εισόδου στο κτήριο από την οδό Μουσούρου, προσθήκη ανελκυστήρα, ανακαίνιση και ανασχεδιασμό του εσωτερικού χώρου & αποκατάσταση των όψεων. Έχει κατασκευαστεί.

36 Μελέτη αντιμετώπισης προβλημάτων υποσκαφής και θεμελίωσης τειχών Καλέ Ιεράπετρας ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ομάδα Εκπόνησης Έργου Αριστόδημος Χατζηδάκης 2004 Πρόκειται για μελέτη ενίσχυσης με εδαφοπασσάλους των θεμελίων του φρουρίου για αντιμετώπιση των προβλημάτων υποσκαφής του από την θάλασσα και του ενδεχομένου ρευστοποίησης του εδάφους της περιοχής σε ένα ενδεχόμενο σημαντικό σεισμό. Η μελέτη έχει εγκριθεί από την Δ.Α.Β.Μ.Μ. και ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Π.Ε.Π. Κρήτης. Το έργο έχει κατασκευαστεί.

37 Στατική μελέτη «Άμεσα μέτρα αντιμετώπισης ετοιμορροπίας Μιναρέ Νερατζέ Τζαμιού στην Παλιά πόλη Ρεθύμνου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ομάδα Εκπόνησης Έργου Αριστόδημος Χατζηδάκης 2004 Η μελέτη περιελάβανε την κατασκευή μεταλλικού ικριώματος για την στήριξη του μιναρέ, την προστασία της περιοχής από καταπτώσεις και την δημιουργία των απαραιτήτων δαπέδων εργασίας για την μελέτη και αποκατάσταση του μνημείου. Το έργο έχει κατασκευαστεί με το σύστημα μελέτη - κατασκευή.

38 Στατική μελέτη αναστύλωσης και ενίσχυσης συγκροτήματος δύο κτηρίων της Ενετοκρατίας επί της οδού Αρκαδίου στην παλιά πόλη Ρεθύμνου ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Ομάδα Εκπόνησης Έργου Αριστόδημος Χατζηδάκης 2005 Η μελέτη περιελάβανε την στατική αποκατάσταση και είσ ενίσχυση σηυπάρχοντος ος λίθινου κτιρίου για προσαρμογή ο στις απαιτήσεις της νέας χρήσης του. Το έργο είναι υπό κατασκευή.

39 Ομάδα Εκπόνησης Έργου Μελέτη κατασκευής κτηρίων Αγιογραφίας, ξενώνα και Ιεροραφείου καθώς και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου την Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνου ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αριστόδημος Χατζηδάκης 2005 Η μελέτη περιλάμβανε την μελέτη δύο νέων λιθόκτιστων κτηρίων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου της Μονής. Έχει κατασκευαστεί.

40 Ομάδα Εκπόνησης Έργου Μελέτη επισκευής Ναΐσκου Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονα στον Κάστελλο Ρεθύμνου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Ο ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Ο Ο 28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αριστόδημος Χατζηδάκης 2005 Η μελέτη περιλάμβανε την στερέωση και επισκευή βυζαντινού ναΐσκου. Έχει κατασκευαστεί με αυτεπιστασία.

41 Ανάδειξη-Αποκατάσταση όψεων κτηρίων και διαμόρφωση πλατείας Πρασσών Ρεθύμνου ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ομάδα Εκπόνησης Έργου Αριστόδημος Χατζηδάκης Η μελέτη περιελάβανε την στατική αποκατάσταση στεγάσεων και λιθοδομών όψεων παραδοσιακών λίθινων κτηρίων για ανάδειξη των όψεων της πλατείας των Πρασσών. Το έργο είναι υπό κατασκευή.

42 Αποκατάσταση- Επανάχρηση ασκεπούς νεωρίου του Μόρο για την δημιουργία κέντρου ιστιοπλοΐας ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Ομάδα Εκπόνησης Έργου Αριστόδημος Χατζηδάκης ης 2006 Η μελέτη περιελάβανε την στατική αποκατάσταση και συμπλήρωση υπάρχοντος λίθινου κτιρίου για προσαρμογή στις απαιτήσεις της νέας χρήσης του. Το έργο είναι υπό κατασκευή.

43 Στατική μελέτη αποκατάστασης ερειπωμένων κτηρίων για χρήση Βρεφονηπιακού σταθμού και άλλων κοινωνικών λειτουργιών στην παλιά πόλη Ρεθύμνου ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Ομάδα Εκπόνησης Έργου Αριστόδημος Χατζηδάκης ης 2006 Η μελέτη περιελάβανε την στατική αποκατάσταση και ενίσχυση υπάρχοντος λίθινου κτιρίου για προσαρμογή στις απαιτήσεις της νέας χρήσης του. Το έργο έχει κατασκευαστεί.

44 Ομάδα Εκπόνησης Έργου Στατική μελέτη αναστύλωσης λιθόκτιστου Ναού Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας Χανίων 28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αριστόδημος Χατζηδάκης ης 2007 Η μελέτη περιελάβανε την στατική ανάλυση και προτάσεις αποκατάστασης των λιθοδομών του κτηρίου καθώς και την δυνατότητα αλλαγής του τρόπου στέγασης του κτηρίου. Εκτελείται με αυτεπιστασία από την 28η Εφορεία. Το έργο είναι υπό κατασκευή.

45 Ομάδα Εκπόνησης Έργου Στατικές μελέτες κτηρίων ιδιοκτησίας Ι.Ν. Αγ. Αναργύρων ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριστόδημος Χατζηδάκης 2007 Η μελέτη περιελάβανε την στατική αποκατάσταση και ενίσχυση λιθίνων κτηρίων για στέγαση Βρεφονηπιακού ρφ σταθμού και άλλων κοινωνικών λειτουργιών. Το έργο είναι υπό κατασκευή.

46 Στατική μελέτη Αποκατάστασης Βυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου κοινότητας Πηγής Ρεθύμνου 28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ομάδα Εκπόνησης Έργου Αριστόδημος Χατζηδάκης ης 2008 Η μελέτη περιλαμβάνει την στατική ανάλυση και προτάσεις αποκατάστασης και ενίσχυσης του ναΐσκου μέσα στα πλαίσια των περιορισμών του μνημειακού χαρακτήρα του.

47 Στατική μελέτη Αποκατάστασης Βυζαντινού Ιερού Ναού Αη Κυρ Γιάννη Αλικιανού Χανίων 28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ομάδα Εκπόνησης Έργου Αριστόδημος Χατζηδάκης 2008 Η μελέτη περιλαμβάνει προτάσεις αποκατάστασης και ενίσχυσης του ναΐσκου μέσα στα πλαίσια των περιορισμών του μνημειακού χαρακτήρα του. H μελέτη έχει εφαρμοστεί.

48 Ομάδα Εκπόνησης Έργου Στατική μελέτη Αποκατάστασης ρολογιού Δημοτικού κήπου Χανίων ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριστόδημος Χατζηδάκης Η μελέτη περιλαμβάνει την στατική ανάλυση και προτάσεις αποκατάστασης και ενίσχυσης των λιθοδομών του πύργου του Ρολογιού.

1. Κτίριο ΙΚΥ Λυσικράτους 14, Πλάκα, σε συνεργασία με τον πολιτικό μηχανικό Αρη Χατζηδάκη

1. Κτίριο ΙΚΥ Λυσικράτους 14, Πλάκα, σε συνεργασία με τον πολιτικό μηχανικό Αρη Χατζηδάκη Μέθοδοι Ανάλυσης για την επισκευή και ενίσχυση διατηρητέων και νεώτερων μνημείων εμπειρίες, ανοικτά θέματα-παραδείγματα Χρήστος Ε. Βαχλιώτης ΔΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕA ΝΕΩΤΕΡA ΚΤΙΡΙA 1. Κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Χρήστος Ε. Βαχλιώτης, Νίκος Ι. Πετροµιχελάκης, Χρίστος Θ. Παπαδόπουλος, Μιρένα Γ. Ζαΐµη,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Υπουργού Πολιτισμού Ηράκλειο, 1/3/2007

Ομιλία Υπουργού Πολιτισμού Ηράκλειο, 1/3/2007 Ομιλία Υπουργού Πολιτισμού Ηράκλειο, 1/3/2007 Η Κρήτη, τόπος με μεγάλη ιστορική και αρχαιολογική αξία, συγκεντρώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη συνεχή προσοχή του Υπουργείου Πολιτισμού, για την προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Μερική Παρουσίαση Έργων

Μερική Παρουσίαση Έργων 2010 Μερική Παρουσίαση Έργων Όμιλος εταιρειών ΚΛΕΜΑΤ ΚΛΕΜΑΤ ΑΕ ΚΛΕΜΑΤ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ TMC INTERNATIONAL SA ΚΛΕΜΑΤ OVERSEASES ΑΕ KLEMAT 8/4/2010-0 - - 1 - ΕΡΓΟ: «Μελέτη και Κατασκευή Νέου Κτιρίου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007 2009 Μια πλούσια δραστηριότητα ανέπτυξε το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κατά τη τριετία 2007-2009,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αφορά στην Αρχιτεκτονική Προμελέτη του Νέου Κτιρίου Διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Δήμου Πύργου Νομού Ηλείας.

Το έργο αφορά στην Αρχιτεκτονική Προμελέτη του Νέου Κτιρίου Διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Δήμου Πύργου Νομού Ηλείας. Η Νέα Γενική Ιδιωτική Κλινική δυναμικότητας 144 κλινών και 50 κλινών Αποκατάστασης Αποθεραπείας κατασκευάζεται σε γήπεδο 18.758,34 τ.μ. στη θέση Λιβάδι του Δήμου Ιωαννίνων. Αποτελείται από τρεις ευδιάκριτες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡόδος μπορεί να θεωρηθεί τυπικό παράδειγμα

ΗΡόδος μπορεί να θεωρηθεί τυπικό παράδειγμα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ-ΝΤΕΛΛΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΕΛΑΑΣ Αρχιτέκτονες 4ης Ε.Β.Α. Αρχές αποκατάστασης - ανάδειξης των μνημείων της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου ΗΡόδος μπορεί να θεωρηθεί τυπικό παράδειγμα διαχρονικής μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ, ΟΧΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗ

ΗΠΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ, ΟΧΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΗΠΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ, ΟΧΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗ Αν για να σώσουμε το οικοδόμημα καταστρέφουμε τη συμβολική και αισθητική του ουσία [ ] τότε σώζουμε ίσως την κατασκευή, αλλά δεν διασώζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα Μαθημάτων

Περιγράμματα Μαθημάτων Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονική και Δομοστατική ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.) Περιγράμματα Μαθημάτων ΤΡΙΚΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διατηρητέο κτίριο απο φέρουσα τοιχοποιία Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας& Αξιολόγηση μεθόδων αντισεισμικής ενίσχυσης

Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διατηρητέο κτίριο απο φέρουσα τοιχοποιία Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας& Αξιολόγηση μεθόδων αντισεισμικής ενίσχυσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διατηρητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής ΠΑΤΡΑ 17-06-2013 ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Βασίλειος Τσούρας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης «Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εργασία Νο 27 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚ ΝΤΑΙΖΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία ερευνούμε τις βλάβες αλλά και τις πιθανές αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

3.1.4. Εκτός από τη σύγκρουση υπάρχει και μία άλλη παράμετρος. Η. 3.1.5. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ενδιαφέρει ιδιαίτερα η γνώση που έχουμε

3.1.4. Εκτός από τη σύγκρουση υπάρχει και μία άλλη παράμετρος. Η. 3.1.5. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ενδιαφέρει ιδιαίτερα η γνώση που έχουμε .1. Ει σ αγ ω γ ή.1.1. Η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, με τα Φρούρια και το οικιστικό σύνολο, είναι μία ζωντανή πόλη με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής και συγχρόνως τις ευαισθησίες και τις

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΓΑΛΕΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ERNST ΖILLER ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΞΦ-ΓΘΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β41ΞΦ-ΓΘΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠTΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠTΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠTΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Προστασία Παραδοσιακών Οικισμών & Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014 Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικές ειδήσεις

Ενημερωτικές ειδήσεις Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης 10 Ιούλιος 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Σύγχρονες τεχνολογίες στην αναστήλωση της Ακρόπολης 19 Μαρτίου 2010 Ορθοφωτομωσαϊκό του βράχου της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ Εταιρικό Προφίλ

ΥΙΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ Εταιρικό Προφίλ ΥΙΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ Εταιρικό Προφίλ ΥΙΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ Ιδρυτές ΖΑΦΕΙΡΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πολιτικός Μηχανικός) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ [ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ- ΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ]

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ [ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ- ΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ] ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ [ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2073 Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΞΕΝΙΑ Παλιουρίου Χαλκιδικής Τεκμηρίωση Αποτίμηση Φέροντος Οργανισμού Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις αποκαταστάσεων και επανάχρησης σε παραδοσιακούς οικισμούς της Δυτικής Μάνης.

Προσεγγίσεις αποκαταστάσεων και επανάχρησης σε παραδοσιακούς οικισμούς της Δυτικής Μάνης. Τίτλος: Προσεγγίσεις αποκαταστάσεων και επανάχρησης σε παραδοσιακούς οικισμούς της Δυτικής Μάνης. Εισηγητές: [Detail plus, Architecture & Engineering]: Άννα Κοκκαλιάρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα