«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ»"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FISCALIS 2008/2013 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ» ΖΕΡΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΕ/Γ.Ο.Υ. ΙΗ ΑΘΗΝΩΝ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ Η ΕΛΕΓΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (E-AUDIT) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (DGAMC) ΓΕΝΙΚΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.ΠΑ. ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ (GARDA FINANCIARA) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...13

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει στοιχεία από την επίσκεψη εργασίας στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας, η οποία πραγµατοποιήθηκε από έως , στα πλαίσια του προγράµµατος Fiscalis 2008/2013, µε σκοπό την ανταλλαγή εµπειριών στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των φορολογικών διοικήσεων των κρατών µελών και των υποψήφιων κρατών µελών της Ε.Ε. Πριν αναλυθεί η φορολογική διοίκηση της χώρας υποδοχής είναι απαραίτητο να δοθούν κάποιες πληροφορίες για την χώρα. Η Ρουµανία βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το βόρειο τµήµα της είναι ορεινό, ενώ στο νότο δεσπόζει η κοιλάδα του ούναβη. Η συνολική έκταση της χώρας ανέρχεται σε km² και ο συνολικός πληθυσµός σε 21,5 εκατοµµύρια. Πρωτεύουσα είναι το Βουκουρέστι και νόµισµα του κράτους το ρουµανικό λέει. Το πολιτικό σύστηµα της χώρας είναι η ηµοκρατία. Το Κοινοβούλιο της Ρουµανίας αποτελείται από δύο νοµοθετικά σώµατα, τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τα µέλη των δύο σωµάτων εκλέγονται µε εκλογές που διεξάγονται κάθε τέσσερα έτη. Το 90% του πληθυσµού είναι Ρουµάνοι και το 7% Ούγγροι. Επίσηµη γλώσσα του κράτους είναι η ρουµανική που προέρχεται από τα λατινικά. Η Ρουµανία έχει σηµαντικούς φυσικούς πόρους όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακα, σίδηρο, χαλκό και βωξίτη. Οι κυριότερες βιοµηχανίες της είναι η µεταλλουργία, τα πετροχηµικά και τα προϊόντα µηχανολογικού εξοπλισµού. Η Ρουµανία προσχώρησε στην Ε.Ε. το Τα τελευταία χρόνια η χώρα βιώνει ισχυρή οικονοµική κρίση µε αποτέλεσµα το κλείσιµο σηµαντικού αριθµού επιχειρήσεων. Η Ρουµανία κατέφυγε στο ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο τον Μάρτιο του 2009 και σήµερα βρίσκεται υπό την επιτήρησή του ΝΤ προχωρώντας σε δραστικά και επώδυνα µέτρα όπως απολύσεις και µειώσεις µισθών. 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 2.1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Η Εθνική Υπηρεσία Φορολογικής ιοίκησης (ANAF, είναι εξειδικευµένο όργανο της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης, µε αρµοδιότητες στον τοµέα της εφαρµογής της εθνικής πολιτικής για την φορολογία. Επιβλέπεται και συντονίζεται από τον Υπουργό ηµοσίων Οικονοµικών και από την 1 η Ιανουαρίου 2004 απέκτησε δική της νοµική προσωπικότητα. Το οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας διακρίνεται σε τέσσερα επίπεδα ως ακολούθως: i. Κεντρικό επίπεδο. ii. iii. Εθνικό επίπεδο (Γενική ιεύθυνση για τη διαχείριση Μεγάλων Φορολογουµένων - DGAMC). Περιφερειακό επίπεδο και Βουκουρέστι (42 Γενικές ιευθύνσεις στο Βουκουρέστι και στην περιφέρεια και 41 Γενικές ιευθύνσεις διαχείρισης µεσαίων φορολογουµένων). iv. Τοπικό επίπεδο (6 φορολογικές αρχές στη Νοµαρχία στο Βουκουρέστι και 362 σε ήµους, Πόλεις και Κοινότητες της χώρας). -1 -

4 Σχήµα1: Οργανωτική δοµή της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής ιοίκησης Ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων ανέρχεται σε άτοµα. Λαµβάνοντας υπόψη και το προσωπικό που απασχολείται στην Ειδική Υπηρεσία Ελέγχων της Ρουµανίας (Financial Guard) και στην Εθνική Τελωνειακή Αρχή, που ανήκουν στην Εθνική Υπηρεσία Φορολογικής ιοίκησης, το σύνολο του προσωπικού ανέρχεται σε άτοµα. 2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κύριες αρµοδιότητες της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής ιοίκησης είναι: Η είσπραξη εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού όπως φόροι κερδών, φόροι εισοδήµατος, Φ.Π.Α, ειδικοί φόροι κατανάλωσης και άλλα έσοδα. Η είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών για συντάξεις, ανεργία και υγεία. Η ενιαία εφαρµογή των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας. Η άσκηση φορολογικού και οικονοµικού ελέγχου µε σκοπό την τήρηση της δηµοσιονοµικής και οικονοµικής πειθαρχίας. Η παροχή υποστήριξης στους φορολογούµενους. Ο συντονισµός διαδικασιών για τη διαχείριση των εσόδων σε τοπικό επίπεδο. Η εφαρµογή των µέτρων που προβλέπει η τελωνειακή νοµοθεσία. Η επεξεργασία στρατηγικών για µεταρρυθµίσεις της φορολογικής διοίκησης. Οι προτεραιότητες της Υπηρεσίας συνοψίζονται στη παρεµπόδιση της φοροδιαφυγής µέσω της εθελοντικής συµµόρφωσης, στον περιορισµό της φορολογικής απάτης τύπου carousel, στην αντιµετώπιση της απάτης στις πολυεθνικές επιχειρήσεις µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις (transfer pricing), στην ταχεία και αποτελεσµατική συλλογή των εσόδων και στη βελτίωση εσωτερικής λειτουργίας του οργανισµού. Πρόσθετοι στόχοι είναι, η βελτίωση του φορολογικού ελέγχου, η ανάπτυξη ελέγχου µε ηλεκτρονικά µέσα, η ενίσχυση της διεθνούς ανταλλαγής πληροφοριών και η βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας, η ανάπτυξη εφαρµογών πληροφορικής για διευκόλυνση των φορολογουµένων, η βελτίωση της διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ, η υποστήριξη των φορολογουµένων µε επιµήκυνση πληρωµής των χρεών τους λόγω των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης, ο εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών. Ορισµένα αποτελέσµατα των δράσεων της Υπηρεσίας κατά τη διετία είναι η αναθεώρηση του συστήµατος υποβολής φορολογικής δήλωσης για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις, -2 -

5 ενώσεις και ιδρύµατα, η επέκταση της ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικής δήλωσης για όλους τους φορολογούµενους και τα νοµικά πρόσωπα, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων µε ψηφιακή υπογραφή, οι πληρωµές φόρων µε τραπεζικές κάρτες, η εισαγωγή διαδικασίας παύσης χρεών, η απλοποίηση διαδικασιών για τελωνειακά θέµατα και η εστίαση στον υψηλό πλούτο φυσικών προσώπων. Η Εθνική Υπηρεσία Φορολογικής ιοίκησης έλαβε την περίοδο ορισµένα δραστικά µέτρα για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης. Μέτρα για την αύξηση της αποδοτικότητας στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του οργανισµού και συγχώνευση εσωτερικών υπηρεσιών µε κατάργηση 985 διευθυντικών θέσεων (περίπου το 20% του συνόλου των θέσεων διαχείρισης). Ως αποτέλεσµα, εξοικονοµήθηκαν περίπου ΕΥΡΩ. Επίσης, έλαβε µέτρα για την καταπολέµηση της απάτης και της φοροδιαφυγής, δηµοσιεύοντας στην ιστοσελίδα του οργανισµού λίστα ανενεργών 1 φορολογουµένων και επιστροφών ΦΠΑ και εντατικοποιώντας τους φορολογικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο κινδύνου και δηλώνουν ζηµιές. 2.3 ΠΗΓΕΣ ΕΣΟ ΩΝ Οι κύριοι φόροι του φορολογικού συστήµατος της Ρουµανίας προέρχονται κυρίως από τον Φ.Π.Α και κατά το έτος 2009 έχουν ως εξής: Σχήµα 2: Κύριοι Φόροι Ρουµανίας (2009) Επισηµαίνουµε ότι, ο συντελεστής Φ.Π.Α. πρόσφατα αυξήθηκε στο 24% από 19% που ήταν, µε στόχο τη µείωση του ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού. Ο συντελεστής φορολόγησης φυσικών προσώπων είναι ενιαίος και παραµένει στο 16% από το 2005, που καταργήθηκε η προοδευτική φορολόγηση των εισοδηµάτων φυσικών προσώπων. Επίσης, στο 16% διαµορφώνεται και ο εταιρικός φόρος. 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3.1 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Η ανάλυση κινδύνων χρησιµοποιείται για το πλάνο στρατηγικής ελέγχου και για επιµέρους ελέγχους (ελέγχους επιστροφής Φ.Π.Α., ελέγχους διασταύρωσης µε δεδοµένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές). Με τη µέθοδο ανάλυσης κινδύνων επιτυγχάνεται ταχύτερος και αποτελεσµατικότερος έλεγχος καθώς γίνονται στοχευµένες προσπάθειες για έλεγχο σε φορολογούµενους, κατόπιν συγκέντρωσης και ανάλυσης των πληροφοριών που συνιστούν το προφίλ τους. 1 Σύµφωνα µε τον Φορολογικό Κώδικα της Ρουµανίας, αδρανείς ή ανενεργοί θεωρούνται οι φορολογούµενοι, νοµικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες χωρίς νοµική προσωπικότητα, που δεν εκπληρώνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις για δύο συνεχείς χρήσεις και σχετίζονται µε αυτούς που η αρµόδια φορολογική αρχή δεν εγκρίνει ένα µέτρο για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, κατόπιν αιτήσής τους. -3 -

6 Κατά την ανάλυση κινδύνων οι φορολογούµενοι κατατάσσονται σε οµάδες σύµφωνα µε κριτήρια που ορίζονται ως παράµετροι κινδύνου. Μερικά από αυτά αφορούν τη συµπεριφορά των φορολογουµένων στο πλαίσιο της φορολογικής συµµόρφωσης και ιεραρχούνται λαµβάνοντας υπόψη το ποσό του φόρου που αποκρύπτεται, τους πόρους που απαιτούνται για την αντιµετώπισή τους και τις κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες. Σχήµα 3: Πυραµίδα φορολογουµένων και φορολογικής συµµόρφωσης Για την αξιολόγηση των κινδύνων χρησιµοποιούνται εργαλεία που βασίζονται σε στατιστικές µεθόδους (SPSS, MathLab, Statistica, Excel, Access, κλπ.). Επειδή χρησιµοποιούνται πολλοί παράµετροι κινδύνου, πολλές πηγές πληροφόρησης και διαφορετικά πληροφοριακά συστήµατα απαιτείται ισχυρή πλατφόρµα και ολοκληρωµένη πληροφοριακή υποδοµή, που θα αναπτυχθεί µελλοντικά. 3.2 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Οι αρµοδιότητες άσκησης φορολογικού ελέγχου της Υπηρεσίας Φορολογικής ιοίκησης και των εξαρτηµένων µονάδων της καθορίζονται µε διάταγµα του Προέδρου της Υπηρεσίας. Η φορολογική αρχή έχει το δικαίωµα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της να εκτιµήσει το φόρο που δηλώνεται σε σχέση µε τα πραγµατικά περιστατικά και να υιοθετήσει τη λύση που είναι γενικά παραδεκτή από το νόµο σύµφωνα µε τα ευρήµατα για κάθε υπόθεση. Αντικείµενο φορολογικού ελέγχου είναι η συµµόρφωση των φορολογουµένων στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, η νοµιµότητα, η ορθότητα και η ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων, ο έλεγχος και η εκτίµηση της φορολογικής βάσης και ο προσδιορισµός των πιθανών διαφορών. Κύριο καθήκον του ελέγχου είναι η διερεύνηση όλων των εγγράφων και στοιχείων που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του φορολογουµένου, προκειµένου να συγκριθεί το αποτέλεσµα µε τις φορολογικές δηλώσεις και να προσδιοριστούν οι φορολογικές διαφορές. Υποκείµενο φορολογικού ελέγχου είναι όλα τα πρόσωπα, που έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν και να πληρώνουν φόρους, τέλη, εισφορές κλπ. 3.3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο έλεγχος φορολογικών υποθέσεων διενεργείται πριν την παραγραφή του δικαιώµατος επιβολής φορολογικών υποχρεώσεων, που ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από την -4 -

7 ηµεροµηνία γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. Ο χρόνος παραγραφής ορίζεται σε 3 έτη και µπορεί να παραταθεί. Για τους µεγάλους φορολογουµένους ο χρόνος παραγραφής ορίζεται σε 5 έτη και σε 10 χρόνια σε περιπτώσεις που διενεργούνται ποινικές έρευνες, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία της παράβασης, εφόσον υπάρχει τελεσίδικη απόφαση από το δικαστήριο. Η αρµόδια φορολογική αρχή είναι επιφορτισµένη µε την επιλογή των φορολογουµένων που υπόκεινται σε φορολογικούς ελέγχους και σε ότι αφορά τη διαδικασία επιλογής, ο φορολογούµενος δεν µπορεί να εκφέρει αντιρρήσεις. Πριν από τη διενέργεια του ελέγχου, η φορολογική αρχή έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει τους φορολογούµενους σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη δράση, µε γνωστοποίηση, η οποία κοινοποιείται εγγράφως στον φορολογούµενο, 15 ηµέρες πριν από την έναρξή του ελέγχου και 30 ηµέρες για τους µεγάλους φορολογούµενους. Ο έλεγχος πρέπει να διενεργείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και ο φορολογούµενος πρέπει να διαθέσει τον κατάλληλο χώρο και την υλικοτεχνική υποστήριξη που απαιτείται για την εκτέλεσή του. Επίσης, ο έλεγχος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 µηνών, ενώ στην περίπτωση µεγάλων φορολογούµενων και φορολογουµένων µε δευτερεύουσες εγκαταστάσεις και υποκαταστήµατα εντός 6 µηνών. Ο αρµόδιος προϊστάµενος φορολογικού ελέγχου µπορεί να αποφασίσει να αναστείλει τον έλεγχο, όταν υπάρχουν αιτιολογηµένοι λόγοι όπως, έλεγχος διασταύρωσης, γνωµοδότηση από νοµικά τµήµατα, άλλοι φορολογικοί έλεγχοι κλπ. Ο φορολογικός έλεγχος πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο µία φορά για κάθε φόρο, τέλος, εισφορά για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Κατά παρέκκλιση, ο επικεφαλής της αρµόδιας φορολογικής αρχής µπορεί να αποφασίσει την εκ νέου επαλήθευση των γεγονότων και στοιχείων εντός ορισµένης προθεσµίας, µε την προϋπόθεση ότι, από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου και µέχρι την ηµεροµηνία παραγραφής, προέκυψαν συµπληρωµατικές πληροφορίες, που κατά τον έλεγχο δεν γνώριζαν οι ελεγκτές και συνιστούν σφάλµατα υπολογισµού, που µπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα ελέγχου. Ο φορολογούµενος πρέπει να ενηµερώνεται κατά τη διάρκεια του ελέγχου µε τα σηµαντικά ευρήµατα προέκυψαν. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, η φορολογική αρχή πρέπει να παρουσιάσει τα ευρήµατά της και τις φορολογικές τους συνέπειες και να επιτρέψει στον φορολογούµενο να εκφράσει την άποψή του. Οι φορολογικές αρχές γνωστοποιούν στους φορείς που διερευνούν ποινικά θέµατα τα ευρήµατα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου και θα µπορούσαν να συνιστούν ποινική παράβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ποινικού ικαίου. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να συνάσσεται υποχρεωτικά έκθεση µε τα πορίσµατα ελέγχου. Η κατάρτιση της έκθεσης είναι η βάση για την έκδοση της απόφασης επιβολής οφειλόµενου φόρου, που περιλαµβάνει τις φορολογικές διαφορές σε σχέση µε την είσπραξη φόρου, που υφίστανται κατά τον χρόνο έναρξης του φορολογικού ελέγχου. Σε περίπτωση που η φορολογική βάση δεν αλλάζει, θα πρέπει να καθορίζεται µε σχετική απόφαση. Στη Ρουµανία, στις φορολογικές διαφορές που προκύπτουν κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται προσαυξήσεις 0,5% ανά ηµέρα και 15%, εάν η περίοδος µη πληρωµής υπερβαίνει τις 60 ηµέρες. Οι αποφάσεις επιβολής φόρου αντιπροσωπεύουν ειδοποιήσεις πληρωµής από την ηµεροµηνία κοινοποίησής τους και επιβάλλεται προσαύξηση στα ποσά πληρωµής. 3.4 ΕΙ Η ΕΛΕΓΧΩΝ Οι φορολογικοί έλεγχοι ανάλογα µε την έκτασή τους διακρίνονται σε γενικούς, που αφορούν την επαλήθευση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογουµένου για µια συγκεκριµένη περίοδο και σε µερικούς, που αφορούν την επαλήθευση µιας ή περισσοτέρων από τις φορολογικές υποχρεώσεις του φορολογουµένου για µια συγκεκριµένη περίοδο. -5 -

8 Ανάλογα µε το αντικείµενο και τις διαδικασίες ελέγχου διακρίνονται σε αιφνίδιους ελέγχους και ελέγχους διασταύρωσης. Ο αιφνίδιος έλεγχος συνίσταται στον έλεγχο των πραγµατικών γεγονότων και στοιχείων, ως αποτέλεσµα κάποιου ενηµερωτικού σηµειώµατος σχετικά µε την ύπαρξη ορισµένων παραβάσεων της φορολογικής νοµοθεσίας, χωρίς προηγούµενη κοινοποίηση στον φορολογούµενο. Ο έλεγχος διασταύρωσης, που µπορεί επίσης να είναι αιφνίδιος, συνίσταται στην επαλήθευση των στοιχείων και των φορολογητέων πράξεων του φορολογούµενου σε σχέση µε αυτές άλλων προσώπων. Στο τέλος κάθε αιφνίδιου ελέγχου καταρτίζεται έκθεση που περιγράφεται το πόρισµα του ελέγχου και υπογράφεται από τη φορολογική αρχή και το φορολογούµενο. Ανάλογα µε τη µέθοδο ελέγχου διακρίνονται σε δειγµατοληπτικούς ελέγχους που αφορούν τον έλεγχο επιλεγµένων στοιχείων και σηµαντικών λειτουργιών και ηλεκτρονικούς ελέγχους που συνίσταται στον έλεγχο των λογαριασµών µε ηλεκτρονική διαδικασία, χρησιµοποιώντας µεθόδους που υποστηρίζονται από εξειδικευµένα ηλεκτρονικά εργαλεία. 3.5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (E-AUDIT) Στις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας της Ρουµανίας προβλέπεται ως µέθοδος φορολογικού ελέγχου ο ηλεκτρονικός έλεγχος. Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνεται στον Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας, ο ηλεκτρονικός έλεγχος συνίσταται στην επαλήθευση των λογιστικών διαδικασιών, που έχουν εφαρµοστεί σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον, χρησιµοποιώντας αναλυτικές µεθόδους εκτίµησης και ελέγχου, που υποστηρίζονται από εξειδικευµένες ηλεκτρονικές εφαρµογές. Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας προβλέπει τη δυνατότητα των φορολογουµένων να αποθηκεύουν δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή και να τα διαθέτουν στους φορολογικούς ελεγκτές για τους σκοπούς του ελέγχου. Προς το παρόν οι φορολογούµενοι δεν είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τη λογιστική σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, αλλά όσοι έχουν τα δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή υποχρεούται να τα προσκοµίσουν, κατόπιν αιτήσεως της φορολογικής αρχής. Όσο αφορά τα πρότυπα υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου δεν υπάρχει καµία νοµική διάταξη. Προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατική η χρήση του ηλεκτρονικού ελέγχου ως µέθοδος ελέγχου, η φορολογική διοίκηση απέκτησε το λογισµικό ACL, που είναι εξειδικευµένο στην εισαγωγή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων, που λαµβάνονται σε ηλεκτρονική µορφή. Μέσω ενός διετούς (2008 και 2009) προγράµµατος συνεργασίας, που υλοποιήθηκε µε τη φορολογική διοίκηση στη Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο, διοργανώθηκαν σεµινάρια για τη χρήση του ACL στους ελεγκτές, οι οποίοι επιλέχθηκαν από τους τακτικούς φορολογικούς ελεγκτές για να διενεργούν ηλεκτρονικούς ελέγχους. Στην έδρα της φορολογικής διοίκησης υπάρχει οµάδα που ασχολείται µε το συντονισµό, την παρακολούθηση και την ενίσχυση των περιφερειακών υπηρεσιών στις δραστηριότητες της νέας µορφής έλεγχου. Σε γενικές γραµµές, η διενέργεια του ηλεκτρονικού ελέγχου συνίσταται στις ακόλουθες τέσσερις φάσεις, που δεν είναι υποχρεωτικές καθώς οι ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν τη δική τους προσέγγιση ανάλογα µε την υπόθεση, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του ελέγχου. i. Ανάλυση πληροφοριακού συστήµατος και βάσης δεδοµένων Κατά την πρώτη φάση προσδιορίζεται ο υπεύθυνος εισαγωγής, τροποποίησης και επεξεργασίας των δεδοµένων, τα λογισµικά που χρησιµοποιούνται, τα κλειδιά ελέγχου, η διαδικασία αποθήκευσης και επεξεργασίας των πληροφοριών και οι εσωτερικοί κανονισµοί ώστε να κατανοήσει ο ελεγκτής το πληροφοριακό σύστηµα και την πιθανή «αδυναµία» του για λανθασµένα δεδοµένα, να αποκτήσει πληροφορίες για τα δεδοµένα που είναι διαθέσιµα ηλεκτρονικά και να διαπιστώσει την αξιοπιστία τους. ii. Εισαγωγή ηλεκτρονικών δεδοµένων Στη δεύτερη φάση καθορίζονται τα δεδοµένα (ΦΠΑ, πωλήσεις, αγορές, προµηθευτές κλπ.) και η µορφή του αρχείου που θα δοθεί. iii. Επικύρωση ηλεκτρονικών δεδοµένων -6 -

9 Στη παρούσα φάση εκτελούνται εργασίες όπως έλεγχος συνόλων και σύγκριση µε τα λογιστικά έγγραφα, τις φορολογικές δηλώσεις επαλήθευση του αριθµού των συναλλαγών, εντοπισµός των βασικών προµηθευτών κλπ. για να επιβεβαιώσει ο ελεγκτής ότι παραδόθηκαν τα δεδοµένα που ζητήθηκαν και είναι αξιόπιστα και πλήρη. iv. Ανάλυση ηλεκτρονικών δεδοµένων Στην τελευταία φάση διενεργούνται αναλυτικές διαδικασίες (ταξινόµηση συναλλαγών, προµηθευτών, πελατών, επιλογή λογαριασµών κλπ.) και προσδιορίζονται οι φορολογικοί κίνδυνοι (συναλλαγή υψηλής αξίας µε έναν προµηθευτή, απουσία τιµολογίων από την αύξουσα αρίθµηση, προµηθευτές ή πελάτες χωρίς στοιχεία ταυτοποίησης, προµηθευτές σε αδράνεια κλπ.) ώστε στο τέλος της τέταρτης φάσης ο ελεγκτής να έχει έναν ολοκληρωµένο φορολογικό έλεγχο. Μέχρι σήµερα, υπάρχουν 40 άδειες χρήσεις του ACL διανεµηµένες στους ελεγκτές σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο και 10 άδειες χρήσεις στους ελεγκτές της ιεύθυνσης Μεγάλων Φορολογουµένων. Η χρήση του ACL ήταν πολύ αποτελεσµατική στην περίπτωση των ελέγχων µε µεγάλο όγκο ηλεκτρονικών δεδοµένων. Ωστόσο, τα προβλήµατα που προέκυψαν συνίστανται στη ποικιλία λογισµικών λογιστικής και στη µορφή των στοιχείων. Στα µελλοντικά σχέδια είναι η διενέργεια ολοκληρωµένου ηλεκτρονικού ελέγχου, η χρήση του ACL για την επαλήθευση των ταµειακών µηχανών και η συνεχής εκπαίδευση των ελεγκτών. 3.6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Το σύστηµα VIES παρέχει πληροφορίες σχετικά µε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις των φορολογουµένων της Ρουµανίας και δεδοµένα από τις τριµηνιαίες καταστάσεις άλλων κρατών µελών καθώς και από τις εσωτερικές τριµηνιαίες καταστάσεις D Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας των ενδοκοινοτικών κωδικών ΦΠΑ. Η Βάση δεδοµένων D394 που λειτουργεί από 1/8/2008 σε εθνικό επίπεδο και παρέχει πληροφορίες για τις εσωτερικές αποκτήσεις και παραδόσεις σύµφωνα µε δεδοµένα από τις εξαµηνιέες εσωτερικές καταστάσεις. Η ιαδικτυακή πύλη FISCNET (www.fiscnet.ro) που είναι συγκεντρωµένα όλα τα πληροφοριακά συστήµατα και οι εφαρµογές που χρησιµοποιούνται από όλους τους εργαζόµενους του Υπουργείου. Οι εφαρµογές που αφορούν τους ελεγκτές είναι: 1) Η εφαρµογή INFOPC που παρέχει πληροφορίες για το φορολογούµενο και χρησιµοποιείται κατά την προετοιµασία του ελέγχου. 2) Η εφαρµογή PLA που χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό της εργασίας κατά µήνα. 3) Η εφαρµογή PHOENIX που χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό, συντονισµό και αξιολόγηση του ελέγχου νοµικών προσώπων, για τη δηµιουργία «Απόφασης οφειλόµενου φόρου» και «Απόφασης περί µη αλλοίωση της φορολογητέας βάσης» και δοκιµαστικά για τη δηµιουργία της «Έκθεσης φορολογικού ελέγχου". 4) Η εφαρµογή COLIBRI που χρησιµοποιείται για το φορολογικό έλεγχο φυσικών προσώπων. Η Εφαρµογή DECIMP µε δεδοµένα από όλες τις φορολογικές δηλώσεις. Το πληροφοριακό σύστηµα SACF για τη διαχείριση των φορολογικών απαιτήσεων µε δεδοµένα για χρέη και πληρωµές. Η Εφαρµογή ACL για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ελέγχου (e-audit), µια προσπάθεια που ξεκίνησε πιλοτικά από 1/1/2010. Άλλες βάσεις δεδοµένων όπως η εξωτερική βάση δεδοµένων του Υπουργείο ικαιοσύνης «Μητρώο φορολογούµενου» µε πληροφορίες για τους διαχειριστές, µέτοχους κ.λπ., η εσωτερική βάση δεδοµένων «Μητρώο Μεγάλων Φορολογουµένων» και η εσωτερική βάση δεδοµένων για τους τραπεζικούς λογαριασµούς που δηλώθηκαν από τους φορολογούµενους. 2 Από 1/1/2010 υποβάλλονται κάθε µήνα και µέχρι τις 15 του επόµενου µήνα. -7 -

10 4. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (DGAMC) 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Στους µεγάλους φορολογούµενους περιλαµβάνονται εταιρείες που ο κύκλος εργασιών της προηγούµενης χρήσης ξεπέρασε τα 70 εκατ. LEI (~17 εκατ. ΕΥΡΩ), εταιρείες µε συγκεκριµένες δραστηριότητες 3 και εταιρείες που έκαναν έναρξη πρόσφατα και έχουν δεσµευθεί να επενδύσουν τουλάχιστον 400 εκατ. ΕΥΡΩ. Επίσης εταιρείες που διαχειρίζεται η ιεύθυνση και ο κύκλος εργασιών προηγούµενης χρήσης είναι µικρότερος των 70 εκατ. LEI ή δεν τήρησαν τη δέσµευση τους να επενδύσουν τουλάχιστον 400 εκατ. ΕΥΡΩ παραµένουν στη διαχείρισή της για τα επόµενα 4 χρόνια. Η ιεύθυνση δηµιουργήθηκε το 2003 και απασχολούνται 293 εργαζόµενοι µε καθήκοντα φορολογικού ελέγχου και διοικητικά. Την 30/6/2010 οι µεγάλοι φορολογούµενοι ανέρχονται σε και η πλειοψηφία αυτών προέρχεται από τη διοικητική περιφέρεια στο Βουκουρέστι. Σύµφωνα µε στοιχεία, το Α εξάµηνο του 2010 περίπου το 48% των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού προέρχεται από µεγάλους φορολογούµενους και αναλύεται ως ακολούθως κατά πηγή: Σχήµα 4: Πηγές εσόδων 30/6/2010 Η οργανωτική δοµή της υπηρεσίας συνίσταται στη διοικητική δραστηριότητα και στη δραστηριότητα φορολογικής επιθεώρησης. Για τη διεθνή ανταλλαγή πληροφοριών λειτουργεί το Κεντρικό Γραφείο ιασύνδεσης (CLO) που αναλαµβάνει το συντονισµό όλων των πληροφοριών που ανταλλάσσονται µε τα άλλα κράτη µέλη σχετικά µε τον Φ.Π.Α., το συντονισµό πολυµερών ελέγχων (MLC) και τη σύνταξη σχετικών διαδικασιών. Επίσης, λειτουργεί η Κεντρική Υπηρεσία για την ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται µε τους άµεσους φόρους στο πλαίσιο της αποφυγής διπλής φορολογίας. Ενώ, σε επίπεδο τοπικής φορολογικής διοίκησης 42 περιφερειακές µονάδες συµβάλλουν στη διεθνή ανταλλαγή πληροφοριών. 4.2 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Στα πλαίσια της διοικητικής δραστηριότητας εντάσσεται η είσπραξη εσόδων, οι πληρωµές, η παρακολούθηση οφειλών, η επιστροφή και ο συµψηφισµός Φ.Π.Α., η ανάλυση κινδύνων, το µητρώο φορολογουµένων, η αποφυγή διπλής φορολογίας και η υπηρεσία οικονοµικών καταστάσεων. 3 Η Εθνική Τράπεζα της Ρουµανίας, όλες οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι χρηµατοοικονοµικές εταιρείες επενδύσεων, τα καζίνο. -8 -

11 4.2.1 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Ο αριθµός των µεγάλων φορολογουµένων µε καθυστερούµενες οφειλές αγγίζει τους και αντιπροσωπεύει το 70% περίπου του συνόλου τους. Το ύψος των καθυστερούµενων οφειλών είναι περίπου 5,5 δισ. εκατ. LEI την 30/6/2010 και αναλύονται χρονικά ως ακολούθως: Χρονική ταξινόµηση Άµεσοι φόροι Έµµεσοι φόροι Φόροι κοινωνικής ασφάλισης ΣΥΝΟΛΟ (σε εκατ. LEI) Κάτω από 3 µήνες Από 3 έως 6 µήνες Από 6 έως 12 µήνες Από 1 έως 2 έτη Πάνω από 2 έτη ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 1: Ενηλικίωση υπολοίπων καθυστερούµενων οφειλών ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.ΠΑ. ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ο φορολογούµενος πρέπει να ζητήσει την επιστροφή Φ.Π.Α. στη δήλωση Φ.Π.Α. που υποβάλει. Η δήλωση Φ.Π.Α. (έντυπο 300) υποβάλλεται υποχρεωτικά κάθε µήνα ή κάθε τρεις µήνες 4, όταν κατά το προηγούµενο έτος ο κύκλος εργασιών είναι ΕΥΡΩ και δεν υπάρχουν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. Η δήλωση µπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά ή ταχυδροµικά ή στα γραφεία της υπηρεσίας. Το τµήµα φορολογικών δηλώσεων συλλέγει τα δεδοµένα των δηλώσεων Φ.Π.Α. χρησιµοποιώντας την εφαρµογή DECIMP και οι δηλώσεις µε δικαίωµα επιστροφής διαβιβάζονται στο τµήµα ανάλυσης κινδύνου όπου διανέµονται στους φορολογικούς επιθεωρητές. Οι δηλώσεις ΦΠΑ ελέγχονται υπό το πρίσµα της συµµόρφωσης και αν υπάρχει ουσιαστικό σφάλµα ειδοποιείται ο φορολογούµενος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση εκδίδεται σηµείωµα διόρθωσης και ταξινοµούνται σύµφωνα µε το επίπεδο κινδύνου. Ο φορολογούµενος κατατάσσεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου όταν: Έχουν καταγραφεί σε βάρος του παραβάσεις στο Μητρώο Φορολογικού Αδικήµατος. Οι δηλώσεις ΦΠΑ περιέχουν λάθη, που δεν µπορούν να διορθωθούν από τις φορολογικές αρχές. Έχει ξεκινήσει διαδικασία πτώχευσης. Υπάρχουν υποψίες για παραβάσεις ποινικού δικαίου από προηγούµενους ελέγχους. Υπάρχουν αιτήσεις για έλεγχο από εισαγγελικές αρχές στα πλαίσια ποινικής έρευνας. Η υπηρεσία επιστροφής Φ.Π.Α., διενεργεί ανάλυση κινδύνων και αν ο φορολογούµενος έχει υψηλό δείκτη κινδύνου τότε διενεργείται έλεγχος πριν από την έγκριση επιστροφής, ο οποίος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 45 ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης και σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να παραταθεί. Ενώ, αν ο φορολογούµενος έχει χαµηλό δείκτη κινδύνου επιστρέφεται το αιτούµενο ποσό και ο έλεγχος διενεργείται εντός 2 ετών από την ηµεροµηνία που εκδόθηκε η απόφαση επιστροφής και εντός 6 µηνών για τους φορολογούµενους που ανήκουν σε ειδικό καθεστώς επιστροφών εξαγωγές. Προκειµένου να εκδοθεί η απόφαση για επιστροφή ή συµψηφισµό ΦΠΑ ζητούνται από τους φορολογούµενους πρόσθετες πληροφορίες (τραπεζικοί λογαριασµοί, ισολογισµοί κλπ.) και συλλέγονται στοιχεία από τα τµήµατα χρεών, πληρωµών και εισπράξεων καθώς και από άλλες 4 Ως προθεσµία υποβολής ορίζεται η 25 η ηµέρα του επόµενου µήνα κατά τη µηνιαία υποβολή και η 25 η ηµέρα του επόµενου µήνα από τη λήξη του τριµήνου κατά την τριµηνιαία υποβολή. -9 -

12 φορολογικές αρχές που είναι επιφορτισµένες µε τη διαχείριση θεµάτων που φορούν τους φορολογούµενους. Η απόφαση για επιστροφή ή συµψηφισµό ΦΠΑ διαβιβάζεται ηµόσιο Ταµείο, ενηµερώνεται ο φορολογούµενος και αρχειοθετείται η υπόθεση. Στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου, οι φορολογούµενοι µπορούν να ενηµερώνονται για την πορεία της αίτησης επιστροφής τους. Σύµφωνα µε στοιχεία της Υπηρεσίας, το Α εξάµηνο 2010 ο αριθµός των δηλώσεων Φ.ΠΑ. µε δικαίωµα επιστροφής για επεξεργασία ανήλθε σε από τις οποίες µόνο το 15% χαρακτηρίστηκε ως υψηλού επιπέδου κινδύνου. Το 61% των ανωτέρω δηλώσεων διεκπεραιώθηκε και το ποσό, που απορρίφθηκε, προέρχεται από δηλώσεις υψηλού κινδύνου και ανέρχεται σε 6% του συνολικού ποσού από δηλώσεις που διεκπεραιώθηκαν. 4.3 ΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ο φορολογικός έλεγχος αποτελεί κύριο έργο της υπηρεσίας. Το πρώτο εξάµηνο του 2010 έχουν διενεργηθεί 557 έλεγχοι από τους 177 φορολογικούς ελεγκτές που διαθέτει. Το 76% των ελέγχων αφορά ειδικούς ελέγχους µετά από απαίτηση άλλων θεσµικών οργάνων, ενώ το 12% αφορά φορολογικούς ελέγχους που σχετίζονται µε επιστροφές Φ.Π.Α. και 12% φορολογικούς ελέγχους που δε συνδέονται µε επιστροφές Φ.Π.Α. Μια ενοποιηµένη φορολογική νοµοθεσία ξεκίνησε από 1/1/2004 και περιλαµβάνει τον Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας και τον Φορολογικό Κώδικα (Ν. 571/2003), που ρυθµίζει τους άµεσους φόρους, ΦΠΑ, ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τοπικούς φόρους. Τα είδη των ελέγχων είναι γενικοί φορολογικοί έλεγχοι για όλα τα είδη φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, ειδικοί έλεγχοι για έναν ή περισσότερους φόρους -συνήθως ΦΠΑ- και εξειδικευµένοι έλεγχοι που αφορούν ειδικές έρευνες. Επισηµαίνουµε ότι δεν είναι στις αρµοδιότητες της διεύθυνσης το ξέπλυµα χρήµατος και αν προκύψει τέτοια περίπτωση ενηµερώνεται η εισαγγελία. Για το σχεδιασµό και τη διενέργεια του ελέγχου λαµβάνεται υπόψη η εκτίµηση του κινδύνου σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια: Καταπολέµηση της απάτης ΦΠΑ, από τον έλεγχο της ύπαρξης και της νοµιµότητας των ποσών του ΦΠΑ, που ζητήθηκαν για επιστροφή από τους επιχειρηµατίες, σύµφωνα µε τις δηλώσεις που υπέβαλαν. Έλεγχος φορολογουµένων που έχει περάσει η περίοδος παραγραφής των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Έλεγχος των φορολογουµένων που δήλωσαν ζηµία. Εθελοντική φορολογική συµµόρφωση (µηδενικές φορολογικές δηλώσεις). Έλεγχος των φορολογούµενων µε δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο κινδύνου 5. Έλεγχος των διαφορών µεταξύ των ποσών των ενδοκοινοτικών παραδόσεων που λαµβάνονται µέσω VIES και δηλώνονται από τους εµπόρους άλλων κρατών µελών της ΕΕ και των ποσών των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που δηλώνονται από τους φορολογούµενους της Ρουµανίας στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες. 5. ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ (GARDA FINANCIARA) 5 Εµπόριο ενέργειας, µετάλλων, κρέατος, λαχανικών, φρούτων, δηµητριακών, προϊόντων µε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, κλπ

13 Η Ειδική Υπηρεσία Ελέγχων είναι ένα εξειδικευµένο σώµα ελέγχου του δηµόσιου φορέα της Ρουµανίας, που ως νοµική οντότητα, υπάγεται απευθείας στην Εθνική Υπηρεσία Φορολογικής ιοίκησης. Έχει την έδρα της στο Βουκουρέστι και είναι επιφορτισµένη µε τη διεξαγωγή επιχειρησιακών και αιφνιδιαστικών ελέγχων για την πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή της φοροδιαφυγής και της απάτης. Άλλοι σηµαντικοί στόχοι της είναι η καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου, το λαθρεµπόριο τσιγάρων και αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το ξέπλυµα χρήµατος. 5.1 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ Η Υπηρεσία διευθύνεται από τον Γενικό Επίτροπο, ο οποίος είναι ανώτερος δηµόσιος υπάλληλος και διορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. Το έργο του υποστηρίζεται από τους Αναπληρωτές του και τους ιευθυντές των επιµέρους διευθύνσεων. Η Υπηρεσία στελεχώνεται από δηµόσιους υπαλλήλους και ως σώµα διαρθρώνεται διοικητικά σε: α) Γενικό Αρχηγείο, που προγραµµατίζει, σχεδιάζει, κατευθύνει και ελέγχει τη λειτουργία όλου του σώµατος. Ο αριθµός των εργαζοµένων που απασχολούνται ανέρχεται σε 157 άτοµα εκ των οποίων οι 98 έχουν καθήκοντα ελέγχου. β) Περιφερειακές µονάδες και µονάδα στο Βουκουρέστι, που το έργο τους εκτελείται στο χώρο της τοπικής τους αρµοδιότητας και ανέρχονται σε 42 σε όλη την επικράτεια της χώρας. Απασχολούνται 1228 εργαζόµενοι εκ των οποίων οι 931 έχουν καθήκοντα ελέγχου. Όλοι οι εργαζόµενοι µε αρµοδιότητες επιτόπιου ελέγχου έχουν πτυχίο πανεπιστηµίου στα Οικονοµικά ή στο ίκαιο. Το σώµα διαθέτει προσωπικό υποστήριξης στον τοµέα νοµικής υπηρεσίας, πληροφορικής, διοικητικής µέριµνας, ανθρώπινου δυναµικού, λογιστικής και γραµµατείας. 5.2 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η Υπηρεσία είναι διοικητικό όργανο και δεν έχει εξουσίες της αστυνοµίας. Οι κυριότεροι συνεργάτες της κατά τη λειτουργία της είναι: Η Οικονοµική Αστυνοµία που διεξάγει έρευνα για την απάτη. Τα Σώµατα Φορολογικού Ελέγχου που αναλαµβάνουν την εκτίµηση και είσπραξη των διαφυγόντων φόρων. Η Εισαγγελία που ασκεί ποινική δίωξη κατά των φοροφυγάδων. Τα Τελωνεία και η Αστυνοµία Συνόρων που συµβάλουν στην καταπολέµηση του λαθρεµπορίου. Η Εθνική Υπηρεσία για την καταστολή δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε ξέπλυµα χρήµατος (Romanian F.I.U.) Το Τµήµα Καταπολέµησης Απάτης σε συνεργασία µε Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέµησης απάτης (OLAF) για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ε.Ε. Το έργο της Υπηρεσίας είναι ελεγκτικό και συνίσταται από τις ακόλουθες αρµοδιότητές: Επαλήθευση της συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του νόµου που αφορούν την κυκλοφορία εµπορευµάτων στο οδικό δίκτυο, σιδηροδρόµους, λιµάνια, αεροδρόµια, αποθήκες, ζώνες ελευθέρων συναλλαγών και σε άλλα µέρη που έχει αναπτυχθεί τέτοια δραστηριότητα. Επαλήθευση της νοµιµότητας των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται, την ύπαρξη και γνησιότητα των δικαιολογητικών για την παραγωγή, τη παροχή υπηρεσιών, τη µεταφορά, αποθήκευση και πώληση εµπορευµάτων. Κατάσχεση των αγαθών που η κατασκευή, αποθήκευση, µεταφορά και πώληση είναι παράνοµα

14 Κατάσχεση των εισοδηµάτων που προέρχονται από παράνοµες εµπορικές δραστηριότητες και παρεχόµενες υπηρεσίες. Κατάσχεση λογιστικών βιβλίων κατά την ύπαρξη παραβάσεων και αδικηµάτων. Σφράγιση, των χώρων και αγαθών που αποτελούν αντικείµενο του ελέγχου. Συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους αν υπάρχουν ενδείξεις ότι σε αυτά τα µέρη είναι κρυµµένα έγγραφα, εµπορεύµατα ή πραγµατοποιούνται παράνοµες δραστηριότητες. Προσδιορισµός των πράξεων και γεγονότων που συνιστούν απάτη και φοροδιαφυγή, σύνταξη πράξεων µε τα πορίσµατα ελέγχου και ενηµέρωση των φορέων που διερευνούν ποινικά θέµατα. 5.3 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ Ο οργανισµός πραγµατοποιεί ελέγχους µε ποικίλο περιεχόµενο και µπορεί να προσαρµοστεί στην εξέλιξη των φαινοµένων της φοροδιαφυγής και της απάτης. Σηµαντικές αλλαγές σηµειώθηκαν από 1/1/2007 κατά την ένταξη της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα έτη πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις: 1) Παρακολούθηση των φαινοµένων αποφυγής καταβολής ΦΠΑ που σχετίζονται µε ενδοκοινοτικές συναλλαγές, από τη λεγόµενη «απάτη τύπου carrousel». 2) Καταπολέµηση της αποφυγής καταβολής ειδικών φόρων κατανάλωσης από παράνοµες συναλλαγές µε καύσιµα. 3) Συρρίκνωση της αποφυγής καταβολής ειδικών φόρων κατανάλωσης από παράνοµη παραγωγή και εµπορία τσιγάρων και από λαθρεµπόριο. 4) Εξάλειψη της αποφυγής καταβολής ειδικών φόρων κατανάλωσης που οφείλεται στην πώληση αλκοολούχων ποτών που παράγονται παράνοµα, σε µυστικές τοποθεσίες, ή από το λαθρεµπόριο. 5) Εστίαση ελέγχου σε ορισµένους τοµείς, περιφέρειες και σε εποχιακές δραστηριότητες (περιοχές µε υψηλή εµπορική δραστηριότητα, χρήση ηλεκτρονικών ταµειακών µηχανών, ανακύκλωση των αποβλήτων, παραγωγή και εµπορία γεωργικών προϊόντων, ξυλεία, µεταφορές κλπ.). Εκτός από τα προαναφερόµενα, βασιζόµενη στην ανάλυση κινδύνων που πραγµατοποιήθηκε, η Υπηρεσία έχει συµπεριλάβει στο «Σχέδιο δράσης για το 2010» ελέγχους που αφορούν: 1) Πράξεις σχετικές µε µεταφορές κεφαλαίων, αποκτήσεις ή µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων και άλλες λειτουργίες που σχετίζονται µε το ξέπλυµα χρήµατος. 2) Παράνοµη εργασία, κυρίως στον τοµέα των κατασκευών, των υπηρεσιών και της γεωργίας. 3) Τυχερά παιχνίδια τέτοιες δραστηριότητες αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα και αποτελούν σηµαντικό παράγοντα φοροδιαφυγής. 4) Ανέγερση κτιρίων στο όνοµα των φυσικών προσώπων, που στη συνέχεια πωλούσαν παράνοµα χωρίς να πληρώνουν φόρους, ιδιαίτερα τον Φ.Π.Α. 5) Πωλήσεις µεταχειρισµένων αυτοκινήτων από ιδιώτες, χωρίς τη σχετική καταβολή των οφειλόµενων φόρων για τα έσοδα που λαµβάνονται από τους πωλητές. Πρόσθετος στόχος σχετικά µε την εσωτερική λειτουργία του οργανισµού είναι η αύξηση του βαθµού συλλειτουργίας µε τις κρατικές δοµές που εµπλέκονται στη καταπολέµηση της εγκληµατικότητας, η ενίσχυση της συνεργασίας µε οργανισµούς από άλλα κράτη που έχουν παρόµοιες εξουσίες, η διασφάλιση των απαραίτητων βάσεων δεδοµένων που θα δηµιουργηθούν αγοράζοντας το κατάλληλο λογισµικό και εξοπλισµό, η πρόληψη και καταπολέµηση της διαφθοράς στην Υπηρεσία και η ενίσχυση της µονάδας εσωτερικού ελέγχου

15 5.4 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ α) Παράνοµο εµπόριο προϊόντων καπνού - λαθρεµπόριο τσιγάρων Το σχέδιο δράσης πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την Αστυνοµία και την Τελωνειακή Αρχή και προσδιορίζονται οι διάδικοι και τα κυκλώµατα που εµπλέκονται σε τέτοια παράνοµη είδη των συναλλαγών. Οι κύριες ελεγχόµενες περιοχές είναι οι εµπορικές περιοχές και οι γειτονικές περιοχές στα σύνορα µε την Ουκρανία, τη ηµοκρατία της Μολδαβίας και της Σερβίας. β) Φ.Π.Α. που αφορά ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και παρακολούθηση των συνόρων της Ε.Ε. Κύρια χαρακτηριστικά του µηχανισµού είναι η ασταµάτητη δραστηριοποίηση σε µια σειρά από 12 σηµεία συνόρων, η εστίαση στα προϊόντα υψηλού κινδύνου όπως αγαθά που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, φρούτα και λαχανικά, προϊόντα κρέατος, οικοδοµικά υλικά και η χρήση του πληροφοριακού συστήµατος "Traffic Control" που διαχειρίζεται σε πραγµατικό χρόνο πληροφορίες που παράγονται από τη διαδικασία παρακολούθησης. Η ανάληψη δράσης περιλαµβάνει παρακολούθηση των σηµείων συνόρων, συνοδεία κατά τη µεταφορά των αγαθών µέχρι τον τελικό προορισµό τους, δράσεις που αποφασίζονται σύµφωνα µε τις πληροφορίες που συλλέγονται από το σύστηµα και συναφή µέτρα (δηµεύσεις, κατασχέσεις, ενηµέρωση άλλων φορέων) Σχήµα 5: Traffic Control - Πληροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης µεταφοράς αγαθών στη Ε.Ε. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η Ρουµανία, όπως και η Ελλάδα έχει εκτεταµένο δηµόσιο τοµέα, σηµαντική γραφειοκρατία και µεγάλη παραοικονοµία. Επίσης, µεγάλο είναι το ποσοστό των εσόδων της χώρας που προέρχεται από τον Φ.Π.Α. και αυξηµένες οι οφειλές των φορολογουµένων σε καθυστέρηση. Η δύσκολη οικονοµική κατάσταση της χώρας και η χρηµατοδότηση του χρέους της από το ΝΤ επέφεραν περικοπές στον κρατικό προϋπολογισµό, οι οποίες εξασφαλίστηκαν σηµαντικά µε συγχωνεύσεις υπηρεσιών, µειώσεις θέσεων εργασίας καθώς και µισθών στο ηµόσιο τοµέα. Ωστόσο, το φορολογικό σύστηµα της Ρουµανίας δε χαρακτηρίζεται από συχνές και αιφνιδιαστικές αλλαγές. Συγκεκριµένα, ο συντελεστής φορολόγησης επιχειρήσεων είναι 16% τα τελευταία χρόνια και οι φοροαπαλλαγές πολύ περιορισµένες. Το σταθερό φορολογικό σύστηµα σε συνδυασµό µε το -13 -

16 χαµηλό συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων, κατατάσσει τη Ρουµανία στις «νέες» χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε χαµηλή φορολογία και την καθιστά φιλική προς την επιχειρηµατικότητα. Όµως οι νόµοι που διέπουν τη λειτουργία µίας εταιρίας είναι πολύ πιο αυστηροί από τους Ελληνικούς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλες οι συναλλαγές των εταιριών γίνονται διατραπεζικά και η έννοια της επιταγής είναι σχεδόν άγνωστη στην αγορά. Όσον αφορά τη διενέργεια του ελέγχου από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη µελέτη των παραµέτρων που συνιστούν το προφίλ του φορολογουµένου, ώστε οι έλεγχοι να σχεδιάζονται σύµφωνα µε το επίπεδο κινδύνου. Ο σχεδιασµός του ελέγχου γίνεται µε τη χρήση αυτοµατοποιηµένων εργαλείων, που λόγω της πληθώρας των πληροφοριών δεν επαρκούν και απαιτείται ολοκληρωµένη πληροφοριακή υποδοµή. Οι ελεγκτές φορολογικών υποθέσεων είναι γενικοί ελεγκτές, χωρίς επιµέρους εξειδίκευση, µε αποτέλεσµα το έργο τους να είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το πεδίο ελέγχου τους είναι ευρύ και περιλαµβάνει κάθε φορολογικό θέµα, επιστροφές Φ.Π.Α., περιπτώσεις απάτης τύπου carrousel και transfer pricing καθώς και τον έλεγχο των ασφαλιστικών εισφορών. Σηµαντική πτυχή της Φορολογικής ιοίκησης αποτελεί η ιεύθυνση ιαχείρισης Μεγάλων Φορολογουµένων (DGAMC), που διαχειρίζεται και ελέγχει τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Ρουµανία. Ο έλεγχος γίνεται κεντρικά και µε τη βοήθεια εξειδικευµένου προγράµµατος για τον ηλεκτρονικό έλεγχο καθίσταται αποτελεσµατικότερος και πιο διαφανής. Συνοψίζοντας, η Ρουµανία ως µια χώρα που προσχώρησε στην Ε.Ε τα τελευταία χρόνια, κάνει προσπάθειες για να αναπροσαρµόσει το φορολογικό της σύστηµα και τους ελεγκτικούς µηχανισµούς στη σύγχρονη πραγµατικότητα ώστε να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, να υποστηρίξει τους φορολογούµενους να αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης και να δηµιουργήσει ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο που θα την οδηγήσει σε ανάπτυξη

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 2 Φορολογικό Πιστοποιητικό Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1159/22.7.2011. Με τον ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι Aπαλλαγή Φ.Π.Α. για το προσωπικό των προξενικών Αγαθά επένδυσης -ΦΠΑ Αγορά Α' κατοικίας µε δάνειο-τεκµήριο Αγορά ακινήτου µε ΦΠΑ Αγορά οικοσυσκευών απο κατοίκους εξωτερικού Αγορά ταξί-έκπτωση ΦΠΑ Αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Τι θα βρείτε 1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης τιµολογίου για υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ΥΠΕΣ Mάρτιος 2013 Η Πολιτική μας Η συρρίκνωση κατά 60% της κρατικής χρηματοδότησης για τους ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια, καθώς και η ανάγκη για τη στήριξη, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1039/13.2.2012 Ανακαθορισµός της καθ ύλην αρµοδιότητας µεταξύ των.ο.υ. και.ε.κ., σε θέµατα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και µεταφορά των εκκρεµών υποθέσεών τους στις.ο.υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου»

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου» Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1111400/939/0013 A. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού; Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στο πλαίσιο της λειτουργίας Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8 th TAX FORUM 2012. Έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών Σε Περίοδο Οικονοµικής Κρίσης

8 th TAX FORUM 2012. Έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών Σε Περίοδο Οικονοµικής Κρίσης 8 th TAX FORUM 2012 Έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών Σε Περίοδο Οικονοµικής Κρίσης ιασφάλισητηςείσπραξης ηµόσιωνεσόδων & Προστασία Των Ειλικρινών Φορολογούµενων Επιχειρήσεων Οµιλητής: Μαρία Τρακάδη ΤΑΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων 1 Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170, άρθρα 1 67, όπως τροποποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα