1.5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ μικρόκοσμου «Προγραμματισμός Η/Υ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ μικρόκοσμου «Προγραμματισμός Η/Υ»"

Transcript

1 1.5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ μικρόκοσμου «Προγραμματισμός Η/Υ» 1. Πήγαινε στο μενού Αρχείο και επίλεξε Άνοιγμα. Άνοιξε το αρχείο sample.x. Ανοίγουν δυο παράθυρα. Παρατήρησε τα ονόματα τους: Πηγαίος κώδικας... και Έξοδος προγράμματος. Στο πρώτο από αυτά θα γράφεις και θα διορθώνεις τα προγράμματα σου και στα δεύτερο θα γράφονται τα αποτελέσματα της εκτέλεσης των προγραμμάτων. Το πρόγραμμα sample.x είναι ένα τετριμμένο πρόγραμμα. Παρατήρησε ότι στο πρόγραμμα δεν υπάρχει επικεφαλίδα του είδους program xxx, ούτε και δήλωση των μεταβλητών. Υφίστανται όμως τα begin και end. Άνοιξε το μενού Μεταγλώττιση και επίλεξε Μεταγλώττιση προγράμματος. Παρατήρησε ότι στιγμιαία στο παράθυρο του πηγαίου κώδικα επιλέγεται ο γραμμένος κώδικας και ύστερα αποεπιλέγεται αυτόματα. Το σύστημα δεν έχει καμία αντίδραση γεγονός που σημαίνει ότι ο μεταγλωττιστής (compiler) μεταγλώττισε το πρόγραμμα χωρίς να βρει λάθη. 2. Εκτέλεσε το πρόγραμμα sample.x ανοίγοντας το μενού Μεταγλώττιση και επιλέγοντας την Εκτέλεση προγράμματος. Τώρα θα προκαλέσουμε μια μεταβολή στο πρόγραμμα: στην περιοχή του πηγαίου κώδικα, άλλαξε την εντολή y:=5; σε read y;. Aφού ο κώδικας του προγράμματος σου άλλαξε, πρέπει και πάλι να τον μεταγλωττίσεις. Εμφανίζεται ένα παράθυρο Αναφοράς Μεταγλώττισης, με μηνύματα. Διάβασε τα μηνύματα Προειδοποιήσεων και κλείσε το παράθυρο. Ύστερα εκτέλεσε τον επιλέγοντας Εκτέλεση προγράμματος από το μενού Μεταγλώττιση. Τι αλλάζει στη συμπεριφορά του προγράμματος; 3. Εκτέλεσε το πρόγραμμα sample.x ανοίγοντας το μενού Μεταγλώττιση και επιλέγοντας την Εκτέλεση προγράμματος. Δώσε μια τιμή στη μεταβλητή ψ και παρατήρησε τη συμπεριφορά του συστήματος. Εκτέλεσε μερικές φορές ακόμη το πρόγραμμα δίνοντας κάθε φορά άλλη τιμή στην ψ. Δοκίμασε τις τιμές: πρόσεξε το δεκαδικό σημείο είναι η τελεία και όχι το κόμμα Τι παρατηρείς; Μπορείς να συνοψίσεις τα συμπεράσματα σου; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1-11

2 4. Κάνε μερικές δοκιμές για να διαπιστώσεις τη λειτουργία του συστήματος της Αναφοράς μεταγλώττισης. Άλλαξε ένα σημείο του προγράμματος σου, μεταγλώττισε το, δες τα αντίστοιχα μηνύματα και συζήτησέ τα με τον καθηγητή σου. Δοκίμασε τις εξής αλλαγές: Άλλαξε την εντολή y:=5; σε y=5; Αφαίρεσε ένα ερωτηματικό ; Γράψε κάπου μια μεταβλητή z χωρίς εκχώρηση 5. Από το μενού Κλάση, επίλεξε την κλάση αρχαρίων. Στο κάτω μέρος του παραθύρου του πηγαίου κώδικα εμφανίζονται μερικά εικονίδια. Διερεύνησε τη λειτουργία τους. Tροποποίησε το πρόγραμμα σου. Σβήσε μερικές εντολές έτσι ώστε να πάρει την εξής μορφή: x:=8; y:=14; z:=x+y; write z; Από το μενού Κλάση επίλεξε την κλάση προχωρημένων. Παρατήρησε τα νέα παράθυρα και συζήτησε με τον καθηγητή το ρόλο τους. Τρέξε το πρόγραμμα. Τρέξε το πρόγραμμα βηματικά. Κλείσε το παράθυρο της assembly και το παράθυρο των registers. 6. Τροποποίησε το πρόγραμμα σου και γράψε τα εξής: x:=8; y:=14; z:=x+y; x:=z+x; x:=z+x; y:=x+y; write x; write y; write z; Mπορείς να προβλέψεις τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν στο παράθυρο των αποτελεσμάτων; Άλλαξε τις δυο πρώτες εντολές σε read x; read y; Τώρα είναι δυνατόν να προβλέψεις τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν στο παράθυρο αποτελεσμάτων; Υπάρχει τρόπος να προβλέψεις τα αποτελέσματα αν γνωρίζεις τις τιμές που θα αποδοθούν στο x και στο y, χωρίς να κάνεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1-12

3 όλους τους ενδιάμεσους υπολογισμούς; Εκτέλεσε το πρόγραμμα βήμα-βήμα. 7. Δυο μεταβλητές Α και Β περιέχουν δυο αριθμητικές τιμές. Επιθυμούμε να τις αντιμεταθέσουμε, δηλαδή το Α να αποκτήσει την αριθμητική τιμή του Β και το Β την αριθμητική τιμή του Α. Να γραφεί ένα πρόγραμμα που να εκτελεί την αντιμετάθεση αυτή. 8. H «αριθμητική» της γλώσσας Χ είναι αρκετά περιοριστική: επιτρέπει μόνο πράξεις μεταξύ ακεραίων. Το μεγαλύτερο εμπόδιο φαίνεται να παρουσιάζεται στη διαίρεση: πως μπορούμε να κάνουμε διαίρεση που δεν είναι τέλεια και να πάρουμε σωστό αποτέλεσμα; Πιο συγκεκριμένα, επιθυμούμε δυο ειδών διαιρέσεις: Διαίρεση ευκλείδεια: για παράδειγμα 7 δια 2 να πάρουμε πηλίκο 3 και υπόλοιπο 1. Διαίρεση με δεκαδικά: για παράδειγμα 7 δια 2 να πάρουμε πηλίκο 3,5. Μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους διαιρέσεις; 9. Δίνεται ένα ποσόν σε δραχμές και θέλουμε να το εκφράσουμε χρησιμοποιώντας τον ελάχιστο αριθμό νομισμάτων. Για παράδειγμα, το ποσόν των δραχμών απαιτεί 1 χαρτονόμισμα των 10000, 1 των 5000, 2 των 1000, ένα των 500, 3 των 100 δραχμών κοκ. Μπορούμε να πετύχουμε την ανάλυση αυτή με τη βοήθεια του Η/Υ, εισάγοντας απλώς το ποσόν σε δραχμές; 10. Να γραφεί ένα πρόγραμμα το οποίο από δυο δεδομένους αριθμούς εμφανίζει στην Έξοδο του προγράμματος τον μικρότερο από τους δυο ή ένα από τους δυο αν οι αριθμοί είναι ίσοι. Στη συνέχεια δίνονται τρεις αριθμοί. Επιθυμούμε να εμφανιστεί στην έξοδο του προγράμματος ο μικρότερος από αυτούς. 11. Δίνεται από το πληκτρολόγιο μια ηλικία (από 1 έως 95 ετών). Επιθυμούμε ο Η/Υ να εμφανίσει ένα 0 στο παράθυρο εξόδου, αν η ηλικία είναι μικρότερη από 30 έτη, να εμφανίσει ένα 1 αν η ηλικία είναι 30 έτη ή άνω των 30 αλλά μικρότερη των 60 ετών και να εμφανίσει ένα 2 στις υπόλοιπες περιπτώσεις. 12. Να βρεθεί το άθροισμα και το γινόμενο τριών αριθμών. 13. Να γραφεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα δέχεται αριθμούς από το πληκτρολόγιο. Για κάθε αριθμό που θα εισάγει ο χρήστης, το πρόγραμμα θα εμφανίζει το τετράγωνο του. Το πρόγραμμα θα σταματάει όταν ο χρήστης εισάγει το 0. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1-13

4 14. Τι αλλαγές πρέπει να κάνετε στο παραπάνω πρόγραμμα έτσι ώστε να εμφανίζεται όχι το τετράγωνο, αλλά ο κύβος κάθε εισαγόμενου αριθμού; Τι αλλαγές πρέπει να κάνετε στο παραπάνω πρόγραμμα έτσι ώστε να εμφανίζεται το τετράγωνο και ο κύβος κάθε εισαγόμενου αριθμού; 15. Nα γραφεί ένα πρόγραμμα, έτσι ώστε να αποδοθεί σε μια μεταβλητή x ένας ακέραιος, έστω ο 2, και στη συνέχεια ο Η/Υ να εμφανίσει 10 φορές το περιεχόμενο της μεταβλητής x. Στη συνέχεια να τροποποιηθεί το πρόγραμμα έτσι ώστε ο αριθμός να εισάγεται από το πληκτρολόγιο. Τέλος να τροποποιηθεί το πρόγραμμα έτσι ώστε ο αριθμός των εμφανίσεων της τιμής του x να είναι επίσης μεταβλητός (να εισάγεται από το πληκτρολόγιο). 16. Nα γραφεί ένα πρόγραμμα, έτσι ώστε ο χρήστης να εισάγει από το πληκτρολόγιο μια σειρά ακεραίων. Η εισαγωγή θα σταματάει όταν ο χρήστης εισάγει το 0. Όταν σταματήσει η εισαγωγή, ο Η/Υ θα εμφανίζει το πλήθος των θετικών και των αρνητικών που εισήγαγε ο χρήστης. 17. Nα γραφεί ένα πρόγραμμα, έτσι ώστε ο χρήστης να εισάγει μια σειρά αριθμών, με τελευταίο το 0. Ο ΗΥ θα πρέπει να εμφανίζει το πλήθος των αριθμών που είναι ανάμεσα σε δυο δοσμένους αριθμούς Α και Β, το πλήθος αυτών που είναι μικρότεροι από τον Α και αυτών που είναι μεγαλύτεροι από το Β (υποτίθεται ότι Α<Β). Και γιατί να μας τα δώσουν σε αντίστροφη σειρά; Επίτηδες το κάνουν; 18. Nα γραφεί ένα πρόγραμμα, έτσι ώστε αν ο χρήστης εισάγει από πληκτρολόγιο ένα φυσικό αριθμό Ν, ο Η/Υ να εμφανίσει όλους τους φυσικούς από 0 ως Ν και τα τετράγωνα τους. Να τροποποιηθεί το πρόγραμμα έτσι ώστε αν ο χρήστης εισάγει από το πληκτρολόγιο δυο αριθμούς Α και Β, τότε ο Η/Υ να εμφανίσει όλους τους φυσικούς που είναι ανάμεσα τους (συμπεριλαμβανομένων των Α και Β) και τα τετράγωνα τους. Το πρόγραμμα σας λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι μπορεί οι Α και Β να δοθούν με αντίστροφη σειρά; Τι είναι αυτοί όλοι οι αριθμοί; Αυτό μοιάζει πολύ με το προηγούμενο 19. Από μια σειρά αριθμών να προσδιοριστεί ο ελάχιστος. 20. Nα γραφεί ένα πρόγραμμα, έτσι ώστε από μια σειρά άνισων αριθμών να προσδιοριστεί ο ελάχιστος και ο μέγιστος. 21. Nα γραφεί ένα πρόγραμμα, έτσι ώστε σε μια σειρά αριθμών να υπολογιστεί το άθροισμα τους. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1-14

5 Προσοχή στη διαίρεση! 22. Nα γραφεί ένα πρόγραμμα, για τον υπολογισμό του μέσου όρου μιας σειράς αριθμών (μόνο το ακέραιο πηλίκο). Πρώτα προσπάθησε να βρεις πως θα παραχθούν οι αριθμοί 1,2,3,.. και ύστερα πως θα προστεθούν διαδοχικά 23. Να υπολογιστεί το άθροισμα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1-15

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Μερικές χρήσιμες οδηγίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Μερικές χρήσιμες οδηγίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Μερικές χρήσιμες οδηγίες Ιωάννινα-Κοζάνη, Ιανουάριος 2008. Α. Στάδια Ανάπτυξης Γενικά, διακρίνουμε τη φάση της ανάλυσης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης. Για το κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου Επιφάνεια Εργασίας Ανοίξτε τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μέχρι να φορτώσουν τα Windows. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: Η εικόνα αυτή μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6 ΔΤ3 ΔΤ4 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6  ΔΤ3 ΔΤ4  151 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Σε ένα μετεωρολογικό κέντρο χρειάζεται να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία από τις μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ενός μήνα. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει τη

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Microworlds Pro Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙ Σ Σ Τ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ. 1 Ο Γ υ μ ν ά σ ι ο Χ α λ κ ί δ α ς

Microworlds Pro Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙ Σ Σ Τ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ. 1 Ο Γ υ μ ν ά σ ι ο Χ α λ κ ί δ α ς Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙ Σ Σ Τ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Microworlds Pro 1 Ο Γ υ μ ν ά σ ι ο Χ α λ κ ί δ α ς Σ χ ο λ ι κ ό έ τ ο ς 2 0 1 5-2 0 1 6 Ε π ι μ έ λ ε ι α : Δ η μ ή τ ρ η ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ι Γιαννόπουλος Πλούταρχος Κανιτάκη Ειρήνη - Μαργαρίτα Λάππα Γερτρούδη -Μαρία ΑΘΗΝΑ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβλητές. Για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στις μεταβλητές θα ήταν χρήσιμο να διαβάσεις το

Μεταβλητές. Για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στις μεταβλητές θα ήταν χρήσιμο να διαβάσεις το Τάξη : Α Λυκείου Λογισμικό : Scratch Ενδεικτική Διάρκεια : 45 λεπτά Μεταβλητές Όλα όσα έμαθες στα προηγούμενα φυλλάδια είναι απαραίτητα για να υλοποιήσεις απλές εφαρμογές. Ωστόσο αν θέλεις να δημιουργήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start. 1. Εισαγωγή. 2. Ρυθμίσεις πριν τη χρήση. User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start. 1. Εισαγωγή. 2. Ρυθμίσεις πριν τη χρήση. User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τ.Τ.Π. Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Βραχνός Ε., Κουρέτας Ι., Μακρυγιάννης Π., Παραδείση Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Προγραμματίζω με το ΒΥΟΒ 1 Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Από το μάθημα της Φυσικής γνωρίζουμε ότι κίνηση σημαίνει αλλαγή της θέσης ενός αντικειμένου. Οι εντολές κίνησης που μας παρέχει το ΒΥΟΒ χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ένα πρώτο πρόγραμμα Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη: PROGRAM FIRST C Αυτό είναι ένα απλό υπόδειγμα προγράμματος. 1 2 Από τι αποτελείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα