ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου."

Transcript

1 2.1 Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Η τιμή του χ είναι,χ Ητιμή του χ είναι 5 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει. Το δεύτερο χ όμως είναι έξω από τα εισαγωγικά, άρα θα εμφανιστεί η τιμή του. 2) Η τιμή του χ είναι,y Ητιμή του χ είναι 10 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει, και την τιμή της μεταβλητής y 3) χ=,χ χ= 5 Ηεντολή εμφανίζει το μήνυμα χ=5 4) χ*y =,x*y χ*y=50 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά και το αποτέλεσμα της πράξης που υπάρχει εκτός των εισαγωγικών.

2 2.2 Αν α και β μεταβλητές με τιμές 5 και 4 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Τιμές α, β Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει. Τιμές α,β 2) α 5 Το α δεν βρίσκεται σε διπλά εισαγωγικά,άρα θεωρείται μεταβλητή και εμφανίζεται η τιμή του 3) α+β 9 Το α+β είναι έκφραση και αφού υπολογιστεί {α+β=9} η τιμή της εμφανίζεται στην οθόνη 2) α,β 5 4 Ηεντολή εμφανίζει τις τιμές των μεταβλητών α και β δηλ. 5 4 Όχι 54

3 2.3 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος και ποια η τελική τιμή των μεταβλητών α,β και γ; Παράδειγμα_2 α 10 β α^2/5 α+β β β+2 α 20 γ α*2+β β,γ,α Παράδειγμα_2 Επειδή είναι δύσκολο να θυμόμαστε τις τιμές των μεταβλητών (που αλλάζουν) θα κατασκευάσουμε ένα πίνακα τιμών. μεταβλητές α β γ Εμφανίζεται

4 2.3 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος και ποια η τελική τιμή των μεταβλητών α,β και γ; α 10 Παράδειγμα_2 Επειδή είναι δύσκολο να θυμόμαστε τις τιμές των μεταβλητών (που αλλάζουν) θα κατασκευάσουμε ένα πίνακα τιμών. β α^2/5 β β+2 α 20 γ α*2+β α+β β,γ,α α β γ Εμφανίζεται 10 Παράδειγμα_2 β=10 2 /5 =100/5= 20 α+β=10+20 = 30

5 2.3 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος και ποια η τελική τιμή των μεταβλητών α,β και γ; α 10 Παράδειγμα_2 Επειδή είναι δύσκολο να θυμόμαστε τις τιμές των μεταβλητών (που αλλάζουν) θα κατασκευάσουμε ένα πίνακα τιμών. β α^2/5 β β+2 α 20 γ α*2+β α+β β,γ,α α β γ Εμφανίζεται Παράδειγμα_2 β=β+2 =20+2 =22 α = 20

6 2.3 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος και ποια η τελική τιμή των μεταβλητών α,β και γ; α 10 β α^2/5 β β+2 α 20 γ α*2+β Παράδειγμα_2 α+β β,γ,α Παράδειγμα_2 Επειδή είναι δύσκολο να θυμόμαστε τις τιμές των μεταβλητών (που αλλάζουν) θα κατασκευάσουμε ένα πίνακα τιμών. α β γ Εμφανίζεται γ=α*2+β=20*2+22 = 62

7 2.3 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος και ποια η τελική τιμή των μεταβλητών α,β και γ; α 10 β α^2/5 β β+2 α 20 γ α*2+β Παράδειγμα_2 α+β β,γ,α Παράδειγμα_2 Επειδή είναι δύσκολο να θυμόμαστε τις τιμές των μεταβλητών (που αλλάζουν) θα κατασκευάσουμε ένα πίνακα τιμών. α β γ Εμφανίζεται Συνεπώς στη οθόνη του Η/Υ εμφανίζονται οι αριθμοί 30, 22, 62 και Οι τελικές τιμές των α,β,γ είναι αντίστοιχα 20, 22 και 62.

8 2.4 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος και ποια η τελική τιμή των μεταβλητών Όνομα και Ιδιότητα αν δοθούν σαν είσοδος οι λέξεις ΣΠΥΡΟΣ,ΦΟΙΤΗΤΗΣ; Παράδειγμα_3 Όνομα; Διάβασε Όνομα Ιδιότητα; Επειδή είναι δύσκολο να θυμόμαστε τις τιμές των μεταβλητών (που αλλάζουν) θα κατασκευάσουμε ένα πίνακα τιμών. Όνομα Ιδιότητα Εμφανίζεται Διάβασε Ιδιότητα Ο/Η, Όνομα, είναι, Ιδιότητα Παράδειγμα_3

9 2.4 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος και ποια η τελική τιμή των μεταβλητών Όνομα και Ιδιότητα αν δοθούν σαν είσοδος οι λέξεις ΣΠΥΡΟΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ; Παράδειγμα_3 Όνομα; Διάβασε Όνομα Ιδιότητα; Διάβασε Ιδιότητα Ο/Η, Όνομα, είναι, Ιδιότητα Παράδειγμα_3 Όνομα Ιδιότητα Εμφανίζεται ΣΠΥΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ Όνομα; Ιδιότητα; Όνομα ΣΠΥΡΟΣ Ιδιότητα; ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ο/Η ΣΠΥΡΟΣ είναι ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ο/Η ΣΠΥΡΟΣ είναι ΦΟΙΤΗΤΗΣ Η εντολή εμφανίζει τους χαρακτήρες που υπάρχουν σε διπλά εισαγωγικά και τις τιμές των μεταβλητών Όνομα και Ιδιότητα

10 2.5 Ποιο ή ποια λάθη περιέχει ο ακόλουθος αλγόριθμος; Παράδειγμα_5 Διάβασε α ΣΩΣΤΗ διαβάζει μια τιμή από το πληκτρολόγιο χ α+β ΛΑΘΟΣ X στη μεταβλητή β δεν έχει εκχωρηθεί τιμή Άρα δεν μπορεί να υπολογιστεί η έκφραση α+β. x,y Παράδειγμα_5 ΛΑΘΟΣ X η μεταβλητή y δεν έχει τιμή Άρα η εμφάνιση της τιμή δεν είναι εφικτή.

11 2.6 Ποιο ή ποια λάθη περιέχει ο ακόλουθος αλγόριθμος; Παράδειγμα_5 α χ Διδασκαλία β α+χ α Παράδειγμα Παράδειγμα_5 ΣΩΣΤΗ εκχωρεί μια τιμή στη μεταβλητή α, μια πραγματική τιμή. ΣΩΣΤΗ εκχωρεί μια τιμή στη μεταβλητή χ,μια αλφαριθμητική τιμή. ΛΑΘΟΣ X γιατί δεν μπορεί να υπολογιστεί άθροισμα αριθμητικής και αλφαριθμητικής τιμής ΛΑΘΟΣ X γιατί αρχικά είχε αποδοθεί στη μεταβλητή α μια αριθμητική τιμή, άρα δεν μπορεί πλέον να αποδοθεί αλφαριθμητική τιμή.

12 2.7 Ποια σύμβολα χρησιμοποιούνται στα διαγράμματα ροής; Έλλειψη : Δηλώνει την αρχή και το τέλος κάθε αλγορίθμου. Αρχή Ρόμβος : Δηλώνει μια ερώτηση με δύο ή περισσότερες εξόδους για απάντηση. Ψευδής Συνθήκη Αληθής Ορθογώνιο : Δηλώνει την εκτέλεση μίας ή περισσοτέρων πράξεων. Εκτέλεση Πράξεων Πλάγιο παραλληλόγραμμο : Δηλώνει την είσοδο ή έξοδο στοιχείων. Είσοδος Έξοδος Βέλος : Δηλώνει την ροή εκτέλεσης του αλγορίθμου.

13 2.8 Να γραφεί ο ακόλουθος αλγόριθμος με διάγραμμα ροής. Παράδειγμα_2 Αρχή Διάβασε α,β Διάβασε α,β γ α-β γ α-β γ γ Παράδειγμα_2

14 2.9 Τι είναι τα σχόλια σε ένα αλγόριθμο; Είναι επεξηγηματικές φράσεις που μπορούν να προστεθούν σε οποιοδήποτε σημείο ενός αλγορίθμου. Τα σχόλια εισάγονται με το θαυμαστικό (! ). Ότι ακολουθεί το θαυμαστικό Θεωρείται εξήγηση και Δεν εκτελειται Παράδειγμα_2! Διαβάζονται δύο αριθμοί Παράδειγμα: Διάβασε γ α+β α,β! Πρόσθεση των αριθμών γ Παράδειγμα_2

15 2.10 Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει την τιμή της αριθμητικής έκφρασης. α+ β 6 -γ 4 + α+β 12 * δ Λύση Όπως και στα μαθηματικά πρέπει να αντικαταστήσουμε τα α,β,γ,δ, με πραγματικές τιμές. Δηλαδή ζητάμε τιμές για τα α,β,γ και δ. Άρα ο αλγόριθμος Θα δέχεται ως είσοδο 4 αριθμητικές τιμές Θα τις εισάγει σε μεταβλητές Και θα υπολογίζει την παράσταση. Και στο τέλος θα εμφανίζει το αποτέλεσμα. πάνε πακέτο Διάβασε Έκφραση Δώσε τέσσερις αριθμητικές τιμές. α,β,γ,δ Μέθοδος: Στις ασκήσεις με τύπους Θα διαβάζουμε τις μεταβλητές και κατόπιν Θα υπολογίζουμε την παράσταση αποτέλεσμα α+β/6 γ^4 + ((α+β)/12)*δ Το αποτέλεσμα της παράστασης είναι, αποτέλεσμα Έκφραση

16 2.11 Ο υπολογισμός της περιόδου του εκκρεμούς δίνεται από τον τύπο: Τ= 2 π* L g Όπου L το μήκος του εκκρεμούς και g η επιτάχυνση της βαρύτητας. Να γραφεί αλγόριθμος που θα υλοποιεί τον τύπο αυτό. (π =3,14) Λύση Πρέπει να αντικαταστήσουμε τα L,g, με πραγματικές τιμές. Περίοδος_Εκκρεμους Δώσε μήκος και επιτάχυνση βαρύτητας. Μέθοδος: Στις ασκήσεις με τύπους Θα διαβάζουμε τις μεταβλητές και κατόπιν Θα υπολογίζουμε την παράσταση Διάβασε L,g T 2*3.14*Ρίζα(L/g) Η περίοδος του εκκρεμούς είναι, Τ Περίοδος_Εκκρεμους

17 2.11 Πολλές φορές θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε μαθηματικές συναρτήσεις. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν έτοιμες αυτές τις συναρτήσεις, μέσα από βιβλιοθήκες (μικρά προγραμματάκια). Έτσι και εμείς θα τις θεωρούμε δεδομένες στους αλγόριθμους. Συνηθέστερες συναρτήσεις είναι: ΗΜ(χ) Ημίτονο ΛΟΓ(χ) Λογάριθμος ΣΥΝ(χ) Συνημίτονο Ε(χ) e x ΕΦ(χ) Εφαπτομένη Α_Μ(χ) Ακέραιο μέρος Τ_Ρ(χ) ή Ρ(χ) Τετραγωνική ρίζα Α_Τ(χ) Απόλυτη τιμή

18 2.12 Να γραφεί αλγόριθμος που θα δέχεται σαν είσοδο μια τιμή που θα αντιστοιχεί στην ταχύτητα ενός αυτοκινήτου,εκφρασμένη σε km/h και θα εμφανίζει την ταχύτητα σε m/sec. Λύση Απαιτείται η δημιουργία αλγορίθμου ο οποίος θα ζητά ένα αριθμό και θα τον μετατρέπει. x *km/h Είναι απαραίτητος ένας τύπος βάσει του οποίου θα γίνεται η μετατροπή.? m/sec x* km h = x* 1000 m 3600 sec 10 = x* m sec Μετατροπή_Ταχύτητας Δώσε την ταχύτητα σε km/h. Διάβασε x Άρα ο αλγόριθμος είναι : y x/3.6 Η ταχύτητα σε m/sec είναι :, y Μετατροπή_Ταχύτητας

19 2.13 Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει δύο ακέραιες τιμές, θα τις εκχωρεί σε δύο μεταβλητές και κατόπιν θα τις αντιμεταθέτει τις τιμές των δύο μεταβλητών. Στο τέλος θα εμφανίζει τις τιμές των μεταβλητών εμφανίζοντας επεξηγηματικά μηνύματα. Λύση Αντιμετάθεση τιμών σημαίνει ότι μία μεταβλητή θα πάρει την τιμή της άλλης. α β β α Ηλύση όμως αυτή δεν είναι σωστή διότι η πρώτη εντολή θα εκχωρεί στην α την τιμή της β, αλλά η δεύτερη εκχωρεί στην β τη νέα τιμή της α (που είναι ότι είχε η β) Για να λύσουμε το πρόβλημα θα φυλάξουμε σε μια τρίτη (βοηθητική) μεταβλητή,την τιμή της α. Κατόπιν θα αλλάξουμε την τιμή της α και στη β θα εκχωρήσουμε την τιμή της βοηθητικής μεταβλητής. Άρα ο αλγόριθμος είναι : Αντιμετάθεση_τιμών Δώσε δύο τιμές Διάβασε α,β πάνε πακέτο temp α α β β temp Η τιμή του α είναι :, α Η τιμή του β είναι :, β Αντιμετάθεση_τιμών

20 2.13 Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει δύο ακέραιες τιμές, θα τις εκχωρεί σε δύο μεταβλητές και κατόπιν θα τις αντιμεταθέτει τις τιμές των δύο μεταβλητών. Στο τέλος θα εμφανίζει τις τιμές των μεταβλητών εμφανίζοντας επεξηγηματικά μηνύματα. Λύση Αντιμετάθεση τιμών σημαίνει ότι μία μεταβλητή θα πάρει την τιμή της άλλης. α β β α Ηλύση όμως αυτή δεν είναι σωστή διότι η πρώτη εντολή θα εκχωρεί στην α την τιμή της β, αλλά η δεύτερη εκχωρεί στην β τη νέα τιμή της α (που είναι ότι είχε η β) ΠΡΟΣΟΧΗ Για να λύσουμε το πρόβλημα θα φυλάξουμε σε μια τρίτη (βοηθητική) Αν μεταβλητή τον αλγόριθμο,την τιμή των της γράψω α. ως εξής: Κατόπιν θα αλλάξουμε την τιμή της α Θα και παράγει στη β θα τα εκχωρήσουμε ίδια αποτελέσματα, την τιμή αλλά δεν της βοηθητικής είναι σωστή μεταβλητής. λύση σύμφωνα με την εκφώνηση (Πρέπει να εκχωρηθούν τιμές) Άρα ο αλγόριθμος είναι : Διάβασε temp α α β β temp α,β Αντιμετάθεση_τιμών Δώσε δύο τιμές Η τιμή του α είναι :, αβ Η τιμή του β είναι :, αβ Αντιμετάθεση_τιμών

21 2.14 Ο.Ε.Δ.Β. Να υπολογίσετε σε δραχμές το σύνολο από 1025 λίρες Αγγλίας, 2234 δολάρια Αμερικής και 3459 μάρκα Γερμανίας, με δεδομένο ότι έχετε τις παρακάτω πληροφορίες : Το Ευρώ έχει τιμή πώλησης 330 δρχ. Η λίρα Αγγλίας έχει τιμή πώλησης 550 δρχ. Το δολάριο Αμερικής έχει τιμή 280 δρχ. Λύση Το Μάρκο Γερμανίας έχει τιμή πώλησης 100δρχ. Για να μετατρέψουμε Τις Λίρες Τα Δολάρια και Τα Μάρκα Σε Δραχμές Πολλαπλασιάζουμε τις Λίρες με την τιμή που έχει για τις δραχμές Τα Δολάρια με την τιμή που έχει για τις δραχμές Τα Μάρκα με την τιμή που έχει για τις δραχμές Μετατροπή_Χρημάτων δραχμές 1025* * *100 Άρα ο αλγόριθμος είναι : Το ποσό σε δραχμές είναι :, δραχμές Σε αυτήν την άσκηση δεν έχουμε μεταβλητές. Μετατροπή_Χρημάτων

22 2.15 Να γραφεί αλγόριθμος που θα εμφανίζει το τελευταίο ψηφίο ενός ακεραίου αριθμού. Λύση Για τον υπολογισμό του τελευταίου ψηφίου χρησιμοποιούμε το mod. y mod x Το τελευταίο ψηφίο ενός αριθμού είναι το υπόλοιπο της ακέραιης διαίρεσης με το 10. Για παράδειγμα : 5 mod 10 = 5 23 mod 10 = 3 10 mod 10 = mod 10 =4 Έτσι αν διαβάσουμε ένα αριθμό μπορούμε να εμφανίσουμε το τελευταίο ψηφίο με τη βοήθεια του mod10 Άρα ο αλγόριθμος είναι : κόλπο Διάβασε χ Τελευταίο_Ψηφίο Δώσε ένα αριθμό τελευταίο_ψηφίο x mod 10 πάνε πακέτο Το τελευταίο ψηφίο είναι :, τελευταίο_ψηφίο Τελευταίο_Ψηφίο

23 2.16 Ένας μαθητής αποφάσισε να δουλέψει στο μαγαζί του πατέρα του, έτσι ώστε με τα χρήματα που κερδίζει να αγοράσει κάρτα για το κινητό του που κοστίζει 10. Αν γνωρίζουμε πόσα χρήματα του δίνει ο πατέρας του, καθώς και οι ώρες που εργάστηκε ο μαθητής,να γραφεί αλγόριθμος που να εμφανίζει πόσες κάρτες θα μπορέσει να αγοράσει το παιδί. Λύση Αρχικά πρέπει να υπολογίσουμε το ποσό που μάζεψε το παιδί. Για να το κάνουμε αυτό διαβάζουμε το ωρομίσθιο και τις ώρες που εργάστηκε. Κάρτα Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε το ποσό div 10 (ακέραιη διαίρεση). Για να δούμε πόσες κάρτες θα μπορεί να αγοράσει. Άρα ο αλγόριθμος είναι : Δώσε το ωρομίσθιο : Διάβασε ωρομίσθιο Δώσε ώρες εργασίας : Διάβασε ώρες ποσό ωρομίσθιο * ώρες κάρτες ποσό div 10 Ο μαθητής μπορεί να αγοράσει, κάρτες, κάρτες! Ακέραιες φορές που χωρά το 10 στο ποσό Κάρτα Κόλπο

24 Επικοινωνία:

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της.

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της. 1. Ποιοί είναι οι βασικοί τύποι συνιστωσών/εντολών ενός αλγορίθμου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπάρχουν οι: Δομές ακολουθίας (σειριακές εντολές, αναθέσεις τιμών) Επιλογής με βάση κριτήρια Διαδικασίες επανάληψης Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ : ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1. Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Αλγόριθμος, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π.

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. 94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. (αρκετές απ' αυτές για δυνατούς μαθητές) version 0.1 Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2014 Απόστολος Δεμερτζής Πρόλογος Οι ασκήσεις αυτές δεν αποτελούν διδακτικό βοήθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΕΡΩΤΗΕΙ ΩΤΟΥ ΑΘΟΥ 1. ηµειώστε το γράµµα αν η πρόταση είναι σωστή και το γράµµα αν είναι λάθος. 1. Ο αλγόριθµος πρέπει να τερµατίζεται µετά από εκτέλεση πεπερασµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1) Ο έλεγχος μιας συνθήκης έχει μόνο δυο τιμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να αναπτύξετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Τι καλείται βρόγχος; 2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα προβλήματα ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε Φυσική; Φυσική ονομάζουμε την επιστήμη η οποία μελετά τα φυσικά φαινόμενα. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Τι ονομάζουμε Φυσική; Φυσική ονομάζουμε την επιστήμη η οποία μελετά τα φυσικά φαινόμενα. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τι ονομάζουμε Φυσική; Φυσική ονομάζουμε την επιστήμη η οποία μελετά τα φυσικά φαινόμενα. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ξ εκινώντας τη προσπάθεια μου να γράψω αυτό το βιβλίο αναρωτιόμουν πως

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγικές Σημειώσεις (Έκδοση 2.0) Γ. Τσιρτσής-Β. Κολοβογιάννης Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2015 Πρόλογος Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. ίνονται τα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν η

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

1 η εξεταστική περίοδος από 20/10/2013 έως 17/11/2013. γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1 η εξεταστική περίοδος από 20/10/2013 έως 17/11/2013. γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα