ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E."

Transcript

1 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004 απόφαση ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

2

3 Αγαπητοί Μέτοχοι, Φίλοι και Συνεργάτες της εταιρείας, Με την ολοκλήρωση µιας σειράς επενδύσεων υποδοµών το 2004 και µε ένα καλό αποτέλεσµα αποτυπωµένο στον ισολογισµό µας, ατενίζουµε το µέλλον αισιόδοξα παρά τ απογοητευτικά µηνύµατα που στέλνει η αγορά. Άλλωστε ήταν πάγια αρχή µας πάντα να εντείνουµε τις επενδύσεις µας και να αναλαµβάνουµε σταθµισµένους κινδύνους σε περιόδους σχετικής ύφεσης, όταν γενικότερα υπάρχει σκεπτικισµός και δισταγµός. Κι αυτό γιατί τέτοιες περιόδους εάν αποκτήσεις προβάδισµα, µετά δύσκολα το χάνεις. ιαθέτουµε λοιπόν ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα που πηγάζει από το γεγονός ότι εκτός του ότι ήµασταν και παραµένουµε leader της αγοράς στους τοµείς που δραστηριοποιούµεθα, αναπτύξαµε και αναπτύσσουµε συνεχώς όλο και καλύτερες υποδοµές προκειµένου να εντείνουµε τις δραστηριότητές µας. LOGISYSTEMS AE, ORGANIZER STORES AE, REVOS MANAGEMENT SRL είναι οι νέες εταιρείες που ιδρύσαµε οι οποίες σε σύµπραξη µε την µητρική ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE και συµπληρωµατικά µε την VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA SRL θα δηµιουργήσουν νέα «concept» δραστηριοτήτων που σκοπό έχουν να αυξήσουν την απόδοση όλου του οµίλου. Νέα «concept» που όµως δεν αποπροσανατολίζουν την εταιρεία από τις κύριες δραστηριότητές της, αφού πρόκειται περί συµπληρωµατικών προϊόντων και δραστηριοτήτων. Αυτά σκοπό έχουν να κάνουν τον όµιλο πιο αυτάρκη και λιγότερο εξαρτηµένο από µικρό αριθµό µεγάλων πελατών. Σε όλα αυτά βέβαια συντελούν οι επενδύσεις µας σε υλικές υποδοµές που έγιναν την τελευταία τετραετία (νέο υπερσύγχρονο logistic center στα Οινόφυτα Βοιωτίας, επενδύσεις σε ΙΤ συστήµατα, συστήµατα διαχείρισης πελατών κ.λ.π.) αλλά κυρίως αυτό που αποτελεί πλεονέκτηµα για την εταιρεία µας, είναι η σφικτή της οργάνωση και η αποτελεσµατική ανθρώπινη υποδοµή της. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια, διαµορφώθηκε µια αποτελεσµατική οµάδα νέων σε ηλικία στελεχών, που βοήθησαν την ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS να κτίσει την δική της εταιρική κουλτούρα, η οποία και αποτελεί και την «παρακαταθήκη δύναµης» που πρέπει να έχει κάθε εταιρεία εάν θέλει να ηγείται στο χώρο της και να προδιαγράφει το µέλλον της µε περισσότερη σιγουριά. Νοµίζω λοιπόν ότι διαθέτοντας, εµπειρία, τεχνογνωσία, υλικές υποδοµές αλλά κυρίως τόλµη σφρίγος και όρεξη για πολύ εργασία ακόµη, µπορούµε να καινοτοµούµε και να πορευόµαστε µε επιτυχία άλλοτε µεγαλύτερη και άλλοτε µικρότερη. Σίγουρα όµως πηγαίνοντας µπροστά, κάνοντας πάντα κάτι ακόµη. εν αδρανούµε ποτέ. Θα σας ενηµερώνουµε πάντα για τις κινήσεις µας. Νίκος Βογιατζόγλου Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος

4

5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE» Αριθ.ΜΑΕ 27112/06/Β/92/104 Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της εταιρίας και κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας να συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2005 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00π.µ. στα γραφεία της εταιρίας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας 12ον χιλιόµετρο, Μεταµόρφωση µε θέµατα Ηµερησίας ιατάξεως: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2004, του Ισολογισµού, του Λογαριασµού των Αποτελεσµάτων χρήσης από 1/1/2004 έως 31/12/2004, του Προσαρτήµατος, του Πίνακα ιάθεσης Καθαρών Κερδών, της Κατάστασης των Ταµειακών Ροών σε µη ενοποιηµένη µορφή και των σχετικών εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2004, του Λογαριασµού των Αποτελεσµάτων χρήσης από 1/1/2004 έως 31/12/2004, του Προσαρτήµατος, της Κατάστασης των Ταµειακών Ροών σε ενοποιηµένη µορφή και των σχετικών εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τη χρήση 2004 ( ). 4. Έγκριση διάθεσης και διανοµής κερδών και πληρωµής µερισµάτων. 5. Επικύρωση αποφάσεων του Σ σχετικά µε την ίδρυση των θυγατρικών εταιρειών Organizer Stores AE και Revos Management SRL καθώς και των σχετικών συµβάσεων συνεργασίας, αγοράς και πρόσβασης σε τεχνογνωσία κλπ που υπεγράφησαν µε τις αλλοδαπές εταιρείες Retif SA και Fiter SA. 6. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωµατικού για την χρήση 2005 για τον έλεγχο των ενοποιηµένων και µη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 7. Προέγκριση και καθορισµός αµοιβής των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2005 που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρία. 8. Προέγκριση παροχών επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρίας για τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2005 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο ιοικητικό Συµβούλιο. 9. Παρουσίαση και υποβολή της έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου περί των συναλλαγών της εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν 3016/2002 για το διαχειριστικό έτος ιεύρυνση του σκοπού της εταιρίας σε νέα αντικείµενα και δραστηριότητες, της εµπορίας διαρκών και καταναλωτικών αγαθών, ανάπτυξης, εξοπλισµού και διαχείρισης επαγγελµατικών χώρων, παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και εφοδιαστικής και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας. 11. Εκλογή µελών νέου ιοικητικού Συµβουλίου και κατανοµή ιδιοτήτων, αρµοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων σύµφωνα µε τον ν. 3016/2002 περι εταιρικής διακυβέρνησης. 12. ιάφορες Ανακοινώσεις Καλούνται όθεν οι κκ µέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών, που επιθυµούν να µετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της εταιρίας, να εφαρµόσουν όσα οι κείµενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά µε την δέσµευση των άϋλων τίτλων µετοχών τους προκειµένου να συµµετάσχουν νόµιµα στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας. Επειδή οι µετοχές της εταιρίας τηρούνται σε άϋλη µορφή καλούνται οι κκ µέτοχοι να δεσµεύσουν τις άϋλες µετοχές τους µέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσµευσης τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας. Όσοι εκ των µετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις µετοχές τους και δεν έχουν χειριστή θα πρέπει να δεσµεύσουν τις µετοχές τους µε σχετική δήλωση τους απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσµευσης ώστε να καταθέσουν εµπρόθεσµα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι µέτοχοι να προσκοµίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους στα γραφεία της έδρας της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 26/5/2005 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ TΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΑ.Α ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Αντικείµενο ραστηριότητας Συστήµατα ιασφάλισης Ποιότητας Πελάτες Συµβάσεις ιανοµής-αντιπροσωπείες ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Γήπεδα-Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μεταφορικά Μέσα Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Εγγυήσεις Συµβάσεις Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Kεφάλαια Λογιστική Aξία Mετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κύριων Μετόχων στη ιοίκηση ή/και στο κεφάλαιο άλλων εταιριών Προσωπικό Επενδύσεις Περιόδου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ραστηριότητα Εξέλιξη κύκλου Εργασιών και Αποτελεσµάτων Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Ανάλυση Υποχρεώσεων σε Τράπεζες και Προµηθευτές Πηγές και Χρήσεις κεφαλαίων ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Συνδεδεµένες εταιρίες µε την Εταιρία Θυγατρικές εταιρίες Συγγενείς Εταιρείες Εταιρίες που συµµετέχουν στην Εταιρία Εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν οι Κύριοι Μέτοχοι και τα Μέλη του.σ. της Εταιρίας ιεταιρικές Συναλλαγές Θυγατρικών Εταιρειών ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΕΚΘΕΣΕΙΣ Σ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

8

9 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1 Εισαγωγή Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρίας ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. (στο εξής ή «Εταιρία» ή «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οµοίως περιλαµβάνονται και σηµαντικές Εταιρικές Πράξεις και γεγονότα που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόµενοι. Η σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. To περιεχόµενο του ελτίου καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις κείµενες διατάξεις και ιδίως από την υπ αριθ. 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την σχετική εγκύκλιο. Η διάθεση του παρόντος θα γίνει έγκαιρα και όπως προβλέπεται για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι. 1.2 Υπεύθυνοι Σύνταξης Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται εις αυτό είναι οι: κ. Νικόλαος Βογιατζόγλου, Πρόεδρος του.σ. και ιευθύνων Σύµβουλος της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε., 12ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας, τηλ κ. Ανδρέας Τσέπερης, Οικονοµικός και ιοικητικός ιευθυντής και Μέλος του.σ. της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε., 12ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας, τηλ κα. Μαρία Κουµαριανού, Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε., 12ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι µέχρι την σύνταξη του παρόντος: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, ή απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών, που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών, που ελέγχονται µετοχικά απ αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση και στην περιουσιακή τους διάρθρωση, πλην όσων ρητά αναφέρονται στο παρόν. 1.3 Ελεγκτές της Εταιρείας Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 2003 και 2004 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής ήµος Πιτέλης, του «Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.», (Α.Μ.ΣΟΕ 11721) ΑΘΗΝΑ, Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, αρ. τηλ Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. Το πιστοποιητικό ελέγχου της Βογιατζόγλου Systems AE για τη χρήση 2004 αναφέρει τα παρακάτω: «Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας "ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους απολογισµού των εργασιών του υποκαταστήµατος της εταιρείας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύµων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στην διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η Εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. εν 3

10 τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920, ενώ η Κατάσταση Ταµιακών Ροών έχει καταρτιστεί µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις και τα τηρούµενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92, όπως ισχύει, έγινε στη χρήση 2004 αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων στην εύλογη αξία της 31/12/2004, όπως αυτή προέκυψε από εκτίµηση ανεξάρτητου εκτιµητή. Εξαιτίας της αναπροσαρµογής αυτής η αξία των γηπέδων αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ ,90, των κτιρίων κατά ποσό ευρώ ,13 και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων κατά ποσό ευρώ ,04, η δε προκύψασα διαφορά αναπροσαρµογής, ποσού ευρώ ,99, καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του Παθητικού "Α.ΙΙΙ.2. ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων". Οι αποσβέσεις των κτιρίων της χρήσεως 2004 υπολογίσθηκαν στην αξία πριν την αναπροσαρµογή. 2) Στο κονδύλι του Ισολογισµού "Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες επιχειρήσεις" περιλαµβάνονται α) η αξία κτήσεως µεριδίων θυγατρικής Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης εξωτερικού της οποίας οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από εµάς. Η αποτίµηση της συµµετοχής αυτής έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κτήσεως και τρέχουσας. Από την αποτίµηση αυτή και λόγω των προβλέψεων υποτίµησης που είχαν σχηµατισθεί στην προηγούµενη χρήση ωφελήθηκαν τα αποτελέσµατα της χρήσης µε ποσό ευρώ ,27. β) η αξία κτήσης συµµετοχής σε Ανώνυµη εταιρεία της οποίας η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31/12/ ) Μεταξύ των αποθεµάτων περιλαµβάνονται και ακίνητα ή βραδέως κινούµενα αποθέµατα συνολικού ποσού ευρώ ,00 περίπου, για τα οποία δεν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη υποτίµησης σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσης για ενδεχόµενη οικονοµική απαξίωσή τους. 4) Η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία, µε βάση τη γνωµοδότηση αριθµ. 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ιοικήσεως. Εάν η εταιρεία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη σύµφωνα µε το άρθρο 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920 για όλο το προσωπικό της, αυτή θα ανερχόταν στο συνολικό ποσό των ευρώ ,00 και θα επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης µε το ποσό των ευρώ ,00 και µε το υπόλοιπο τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 5) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2004 και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις, για τη χρήση αυτή, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα και την Κατάσταση Ταµιακών Ροών, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2004 και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις Ταµιακές Ροές από τις δραστηριότητες της εταιρείας για τη χρήση αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση» Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2004 περιλαµβάνουν, πέραν της µητρικής εταιρίας, τις δύο θυγατρικές εταιρείες της κατά α) 100% την VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA SRL, β) 99% την LOGISYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών την 5/3/2004 και ο πρώτος Ισολογισµός κλείνει την 31/12/2005. Οι δύο θυγατρικές ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Ο κ. ήµος Πιτέλης διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων 2003 και Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. Το πιστοποιητικό ελέγχου της ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης της Βογιατζόγλου Systems AE για τη χρήση 2004 αναφέρει τα παρακάτω: «Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. ν. 2190/1920, τον ανωτέρω πέµπτο ενοποιηµένο ισολογισµό και την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, την Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της ενοποιηµένης Εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου, µε τις παραπάνω ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των προσωρινών οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας "LOGISYSTEMS A.E." που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,3% και ποσοστό 0,6% των ενοποιηµένων συνόλων Ενεργητικού και Κύκλου εργασιών αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι οι οικονοµικές καταστάσεις αυτές δεν έχουν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Από τον παραπάνω έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1) Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92, όπως ισχύει, έγινε στη χρήση 2004 αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της µητρικής εταιρείας στην εύλογη αξία της 31/12/2004, όπως αυτή προέκυψε από εκτίµηση ανεξάρτητου εκτιµητή. Εξαιτίας της αναπροσαρµογής αυτής η αξία των γηπέδων αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ ,90, των κτιρίων κατά ποσό ευρώ ,13 και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων κατά ποσό ευρώ ,04, η δε προκύψασα διαφορά αναπροσαρµογής, ποσού ευρώ ,99, καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του Παθητικού 4

11 "Α.ΙΙΙ.2. ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων". Οι αποσβέσεις των κτιρίων της χρήσεως 2004 υπολογίσθηκαν στην αξία πριν την αναπροσαρµογή. 2) Η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία, µε βάση τη γνωµοδότηση αριθµ. 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ιοικήσεως. Εάν η εταιρεία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη σύµφωνα µε το άρθρο 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920 για όλο το προσωπικό της, αυτή θα ανερχόταν στο συνολικό ποσό των ευρώ ,00 και θα επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης µε το ποσό των ευρώ ,00 και µε το υπόλοιπο τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 3) Μεταξύ των αποθεµάτων περιλαµβάνονται και ακίνητα ή βραδέως κινούµενα αποθέµατα συνολικού ποσού ευρώ ,00 περίπου, για τα οποία δεν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη υποτίµησης σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσης για ενδεχόµενη οικονοµική απαξίωσή τους. 4) Η µητρική εταιρεία και µία εκ των θυγατρικών της δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2004 ενώ της άλλης θυγατρικής η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την , και κατά συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις, για την χρήση αυτή, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώµη µας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό, οι ενοποιηµένες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920 και απεικονίζουν, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, και δεν διαφέρουν απ' αυτές που εφαρµόσθηκαν στην προηγούµενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις Ταµιακές Ροές του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της » Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής επεκτάθηκε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας "Voyatzoglou Systems Romania SRL" 2004 και οι οποίες συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού ελεγκτή-λογιστή (παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα). Σηµειώνεται ότι η Voyatzoglou Systems Romania SRL" το 2004 αντιπροσωπεύει ποσοστό 2,6%, ποσοστό 7,5% και ποσοστό 7,5% των ενοποιηµένων συνόλων Ενεργητικού, Κύκλου εργασιών και κερδών προ φόρων και µετά δικαιωµάτων µειοψηφίας αντίστοιχα. Για την χρήση 2004 ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν επεκτάθηκε στον έλεγχο των προσωρινών οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας "LOGISYSTEMS A.E." (ίδρυση εταιρείας ) και δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου ελεγκτή-λογιστή. Σηµειώνεται ότι η "LOGISYSTEMS A.E." αντιπροσωπεύει ποσοστό 0,3%, ποσοστό 0,6% και ποσοστό 0,3% των ενοποιηµένων συνόλων Ενεργητικού, Κύκλου εργασιών και κερδών προ φόρων και µετά δικαιωµάτων µειοψηφίας αντίστοιχα. Ο κ. ήµος Πιτέλης διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της ιοίκησης της Εταιρίας και του ιδίου και ότι η Εταιρία διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου Φορολογικός Έλεγχος µητρικής εταιρείας και θυγατρικών εταιριών Η µητρική εταιρεία Βογιατζόγλου Systems AE δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για την χρήση Η Βογιατζόγλου Systems A.E. έχει ελεγχθεί το 2005 (ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος ολοκληρώθηκε την 23/3/2005) για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις και για όλα τα φορολογικά αντικείµενα (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήµου, Φόρους Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φ.Μ.Υ, ΦΠΑ, φόρου αµοιβών τρίτων) από το ΕΘ.Ε.Κ. µέχρι και τη χρήση 2003, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο τελευταίος έλεγχος αφορούσε τις χρήσεις , για τις οποίες προέκυψαν λογιστικές διαφορές Ευρώ ,58, ενώ το σύνολο των φόρων µετά των σχετικών, συνολικών, προσαυξήσεων ανήλθε κατόπιν συµβιβασµού στο ποσό των Ευρώ ,00 και επιβάρυνε τα προς διάθεση κέρδη της χρήσεως ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ποσά σε ) ΣΥΝΟΛΟ Λογιστικές ιαφορές , , , , ,58 Αναλογούντες φόροι , , , , ,85 Πρόστιµα προσαυξήσεις 8.065, , , , ,15 Σύνολο φόρων προστίµων και προσαυξήσεων , , , , ,00 5

12 Η θυγατρική εταιρεία VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA SRL η οποία ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις 2004 δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες Αρχές του τόπου της έδρας και της δραστηριότητα της για τις χρήσεις Η θυγατρική εταιρεία LOGISYSTEMS ΑΕ η οποία ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις 2004 δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές διότι ο 1 ος ισολογισµός λήγει την Μονάδα Σχέσεων µε τους Επενδυτές (IR) Η εταιρεία επιδιώκει και επιτυγχάνει την πλήρη ενηµέρωση των µετόχων της και των επενδυτών µε επικοινωνία που καλύπτει την έγκαιρη σωστή και ολοκληρωµένη πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων. Στη διάθεση των µετόχων υπάρχουν τα παρακάτω µέσα πληροφόρησης: Η ιστοσελίδα της Εταιρείας: Οικονοµικές Καταστάσεις που εκδίδονται σε τριµηνιαία βάση και δηµοσιεύονται στον ελληνικό τύπο. Συνεντεύξεις, ανακοινώσεις για σηµαντικά γεγονότα ή σχολιασµούς δηµοσιευµάτων που αφορούν την εταιρεία καθώς και δελτία τύπου στην Ελλάδα Επενδυτικές Ηµερίδες (Roadshows) Σηµειώνεται ότι δέκα εργάσιµες ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την εταιρεία της ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τµήµα εξυπηρέτησης µετόχων επενδυτών. Μέτοχοι, επενδυτές και οικονοµικοί αναλυτές µπορούν να απευθύνονται στην Μονάδα Σχέσεων της Εταιρείας µε τους Επενδυτές που στεγάζεται στην Αθήνα στο 12ο χλµ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαµίας, Μεταµόρφωση Αττικής τηλ.: , Fax: , Υπεύθυνη Επικοινωνίας η κα. Κουµαριανού Μαρία. 6

13 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εξέλιξη Οικονοµικών Μεγεθών Οµίλου Ενοποιηµένα Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας Αύξηση κατά 252% σε σχέση µε το έτος : χιλ. ευρώ 2003 : 917 χιλ. ευρώ Ενοποιηµένα Κέρδη προ φόρων Αύξηση κατά 231% σε σχέση µε το έτος : χιλ. ευρώ 2003 : χιλ. ευρώ Η αύξηση των ενοποιηµένων προ φόρων κερδών οφείλονται: στην αύξηση κατά 15,9% των ακαθάριστων εσόδων-πωλήσεων σε ενοποιηµένη µορφή και στην κατ επέκταση βελτίωση του συντελεστή µικτού κέρδους κατά δύο περίπου ποσοστιαία µονάδα (από 36,4% σε 38,5%) Στην µέγιστη δυνατή συγκράτηση των εξόδων (διοίκησης και λειτουργίας) λόγω της αναδιάρθρωσης και βελτίωσης των διαδικασιών εσωτερικής λειτουργίας της. Στο έκτακτο κέρδος ποσού χιλ. ευρώ που προέκυψε από την πώληση αποθηκευτικών χώρων της εταιρείας λόγω µεταφοράς τους στο νέο ιδιόκτητο σύγχρονο κέντρο logistics που ολοκλήρωσε η εταιρεία στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Κέρδη προ φόρων χρηµατοοικονοµικών και αποσβέσεων σε ενοποιηµένη µορφή (EBITDA) Αύξηση κατά 161% σε σχέση µε το έτος : χιλ. ευρώ 2003: χιλ. ευρώ EBITDA margin 2004: 25,5% 2003: 11,3% Κύκλος Εργασιών σε ενοποιηµένη µορφή Αύξηση κατά 15,9% σε σχέση µε το έτος : χιλ. ευρώ 2003: χιλ. ευρώ Εξέλιξη Οικονοµικών Μεγεθών Μητρικής Καθαρά Κέρδη µητρικής µετά από φόρους Αύξηση κατά 312% σε σχέση µε το έτος : χιλ. ευρώ 2003 : 760 χιλ. ευρώ Κέρδη προ φόρων της µητρικής Αύξηση κατά 256% σε σχέση µε το έτος : χιλ. ευρώ 2003: χιλ. ευρώ Κέρδη προ φόρων χρηµατοοικονοµικών και αποσβέσεων µητρικής (EBITDA) Αύξηση κατά 156% σε σχέση µε το έτος : χιλ. ευρώ 2003: χιλ. ευρώ 7

14 Κύκλος Εργασιών µητρικής Αύξηση κατά 12% σε σχέση µε το έτος : χιλ. ευρώ 2003: χιλ. ευρώ Oι δείκτες ανειακής Επιβάρυνσης Μητρικής Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια : 2004: 0,81 έναντι 2003: 0,81 (καµία µεταβολή) Συνολικών Τραπεζικών Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια: 2004: 0,39 έναντι 2003: 0,40 Γενική Ρευστότητα της εταιρείας : 2004: 1,22 έναντι 2003: 1,27 Αναλυτικά η παράθεση των οικονοµικών και αναµορφωµένων αποτελεσµάτων σε ενοποιηµένη και µη ενοποιηµένη βάση στα κεφάλαια 11 και 9.2 αντίστοιχα. Νέο Κέντρο ιανοµών στα Οινόφυτα Βοιωτίας Τον Ιούλιο του 2004 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου Κέντρου ιανοµών, στην περιοχή Οινοφύτων- Βοιωτίας µε πρόσοψη επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Χαλκίδας και άµεση προβολή στην νέα ΕΟ Αθηνών Λαµίας στο 54 ο χλµ., συνολικής επιφάνειας m2 περίπου και αποθηκευτικού όγκου m3.. Από την εκµετάλλευση της επένδυσης σε αποθηκευτικούς χώρους όπου ήδη αναπτύσσεται το σύστηµα πωλήσεων Business-to-Business που εφαρµόζει ήδη η εταιρία από τις αρχές του 2004 καθώς και από δραστηριότητα της εταιρίας σε νέα προϊόντα µέσω της θυγατρικής που ήδη συνέστησε µε την επωνυµία ORGANIZER STORES AE (ίδρυση 1/2005), θα αυξηθούν σηµαντικά τα µεγέθη και τα αποτελέσµατα της εταιρίας στις επόµενες χρήσεις. Μετά την λειτουργία του Κέντρου διανοµών στα Οινόφυτα και την ανάπτυξη των αποθηκευτικών της χώρων η εταιρία έκρινε πλεονάζουσα την διατήρηση και των αποθηκευτικών χώρων της οδού Σώρρου και Κατσαντώνη στην Μεταµόρφωση Αττικής και αποφάσισε την πώληση τους µε τίµηµα που κρίθηκε ικανοποιητικό για την εταιρεία ενισχύοντας από το υπερτίµηµα που εισέπραξε τα αποτελέσµατα της. Μακροπρόθεσµο άνειο Την 31/12/2003 µεταξύ της εταιρείας ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E και της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος AE υπεγράφη Σύµβαση Μακροπρόθεσµου ανείου ποσού ευρώ το οποίο η εταιρεία εισέπραξε την 2/2/2004 και το µεγαλύτερο µέρος αυτού κάλυψε τον βραχυπρόθεσµο δανεισµό που αναλογεί στην χρηµατοδότηση της επένδυσης στα Οινόφυτα Βοιωτίας και το υπόλοιπο ποσόν µαζί µε ίδια κεφάλαια χρησιµοποιήθηκε στην ολοκλήρωση της εν λόγω επένδυσης. Η αποπληρωµή του µακροπρόθεσµου δανείου θα γίνει σε 18 ισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις (9 έτη) η πρώτη εκ των οποίων είναι καταβλητέα δέκα οκτώ µήνες από την πρώτη εκταµίευση (2/8/2005). Η σύναψη του µακροπρόθεσµου δανείου επιβεβαιώνει την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα της εταιρίας, την αναπτυξιακή της πορεία, την βιωσιµότητα και την προβλεπόµενη αποδοτικότητα των επενδύσεων της. Σύσταση της Θυγατρικής Εταιρείας «LOGISYSTEMS ΑΕ» Τον Φεβρουάριο του 2004, η εταιρεία Βογιατζόγλου Systems AE συνέστησε θυγατρική εταιρία µε την επωνυµία LogiSystems Ανώνυµη Εταιρεία Αποθήκευσης και ιανοµής Εµπορευµάτων µε κεφάλαιο ευρώ στην οποία συµµετέχει µε ποσοστό 99%. Η έδρα της θυγατρικής είναι ο ήµος Οινοφύτων Βοιωτίας. Σκοπός της συσταθείσας εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών, αποθήκευσης, µεταφοράς, διανοµής και τυποποίησης εµπορευµάτων, δραστηριότητες οι οποίες είναι συναφείς µε τους σκοπούς της µητρικής εταιρίας. 8

15 Η εταιρία προέβη στην σύσταση της θυγατρικής για την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε υπηρεσίες, αποθήκευσης, διανοµών, συσκευασιών, κλπ προσβλέποντας στην αύξηση των αποτελεσµάτων της αλλά και στην ορθολογικότερη επιχειρηµατική εκµετάλλευση τµήµατος του νέου ιδιόκτητου σύγχρονου κέντρου διανοµών στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Σύσταση της Θυγατρικής Εταιρείας «ORGANIZER STORES ΑΕ» Τον Ιανουάριο του 2005 η εταιρία ιδρύει νέα θυγατρική εταιρία µε την επωνυµία Organizer Stores Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία Επαγγελµατικού & Οικιακού Εξοπλισµού µε κεφάλαιο ευρώ και συµµετοχή µε ποσοστό 99%. Η έδρα της θυγατρικής είναι ο ήµος Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Σκοπός της συσταθείσας εταιρίας είναι οι παντός είδους και τύπου εξοπλισµοί, επαγγελµατικών και οικιακών χώρων, η εµπορία καταναλωτικών ειδών οργανώσεως και λειτουργίας επαγγελµατικών χώρων, ειδών διακοσµήσεως, εµφανίσεως, προβολής, αυτοµατισµού, χωροθετικής εκµετάλλευσης επαγγελµατικών και οικιακών χώρων καθώς και η υποστήριξη σε πάγια και αναλώσιµα λειτουργίας επαγγελµατικών και οικιακών χώρων. Σύσταση της Θυγατρικής Εταιρείας «REVOS MANAGEMENT SRL» Τον Μάιο 2005 η εταιρία συνέστησε θυγατρική εταιρία περιορισµένης ευθύνης στην Ρουµανία µε την επωνυµία «REVOS MANAGEMENT SRL» στην οποία συµµετέχει µε ,00 ευρώ και ποσοστό 99% του εταιρικού κεφαλαίου της. Σκοπός της συσταθείσας εταιρίας είναι η αγορά, µίσθωση, και εκµετάλλευση ακινήτων που θα ανήκουν στην εταιρία ή σε τρίτους. Η σύσταση της θυγατρικής στοχεύει στην αυτοτελή διαχείριση των ακινήτων που θα αποκτήσει στην Ρουµανία και προσδοκά σε σηµαντικά έσοδα από την εκµετάλλευσή τους. Παράλληλα λόγω της συγκυρίας στην αγορά των ακινήτων στην Ρουµανία και της συνεχούς αυξήσεως της αξίας των η εταιρία προσδοκά σηµαντικές υπεραξίες σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Η θυγατρική εταιρία REVOS MANAGEMENT SRL για την υλοποίηση του σκοπού της αγόρασε οικόπεδο στο Βοuκουρέστι επί του οποίου θα ανεγείρει σύγχρονο κτίριο στο οποίο θα στεγασθεί η Voyatzoglou Systems Romania SRL. Εταιρική ιακυβέρνηση Η εταιρεία από προηγούµενες χρήσεις εφαρµόζει χωρίς παρεκκλίσεις και κατά την παρουσιαζόµενη χρήση εσωτερικές διαδικασίες σύµφωνες µε τις Αρχές της Εταιρικής ιακυβέρνησης: Μέλη Σ της εταιρείας Η ΤΓΣ των µετόχων της 30/06/2003 απεφάσισε και όρισε νέα µέλη του.σ. ορίζοντας τις ιδιότητές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής ιακυβέρνησης. Το.Σ. αποτελείται από 3 εκτελεστικά µέλη, 2 µη εκτελεστικά µέλη και 2 ανεξάρτητα-µη εκτελεστικά µέλη. ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Η εταιρεία διαθέτει Κανονισµό εργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 1 Ν /1957, καθώς το προσωπικό της υπερβαίνει τα 50 άτοµα. Επίσης η εταιρεία έχει καταρτίσει και εφαρµόζει τον Κανονισµό Εσωτερικού Ελέγχου στα σηµεία που άπτονται σε θέµατα Εταιρικής ιακυβέρνησης και των οργανωτικών δοµών. Την εφαρµογή και την τήρηση του εν λόγω Κανονισµού παρακολουθεί η ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας. Ο Κανονισµός εσωτερικού ελέγχου ρυθµίζεται ανάλογα µε την µεγέθυνση της εταιρίας αλλά και την σύσταση των θυγατρικών εταιριών της εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζει τον σκοπό και τον προορισµό του. 9

16 Μονάδα Σχέσεων µε τους Επενδυτές (IR) Η εταιρεία διαθέτει τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων και τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων για την ενηµέρωση των µετόχων της και των επενδυτών µε επικοινωνία που καλύπτει την έγκαιρη σωστή και ολοκληρωµένη πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων. Η εταιρεία δηµοσιεύει τις οικονοµικές της καταστάσεις, εταιρικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου επενδυτικού ενδιαφέροντος στον εγχώριο ηµερήσιο Τύπο, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό της τόπο ηµόσιες Προσφορές Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Εταιρίας. Εκκρεµείς ικαστικές Υποθέσεις Κατά της Εταιρίας δεν εκκρεµεί καµία αγωγή, απαίτηση ή αξίωση, αστική, ποινική ούτε και διοικητική πράξη επιβολής προστίµου κλπ. ενώ επίσης, εκ µέρους της Εταιρίας δεν εκκρεµεί καµία σηµαντική επίδικη απαίτηση κατά τρίτων που θα µπορούσε να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Επίσης δεν έχουν επιβληθεί ασφαλιστικά µέτρα, ούτε µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ποινική δίωξη κατά της Εταιρίας και των εκπροσώπων της. 10

17 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Χ.A.A. Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα άτοµα που έχουν κωδικό συναλλαγών στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) και λογαριασµό αξιών στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων και επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές µε αντικείµενο µετοχές της Βογιατζόγλου Systems A.E. ή παράγωγα προϊόντα επί των µετοχών της Εταιρίας, τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, εφόσον έχουν προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας και η σχετική γνωστοποίηση έχει δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών είναι τα κάτωθι ( σύµφωνα µε τις τριµηνιαίες καταστάσεις ενηµέρωσης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά του έτους 2004 έως τον Μάρτιο του 2005): ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ, Πρόεδρος και Εκτελεστικό µέλος.σ & ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας. ΑΝ ΡΕΑΣ ΤΣΕΠΕΡΗΣ, Εκτελεστικό Μέλος του Σ & /ντής Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών της εταιρείας. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΝΣΟΛΑΣ, Εκτελεστικό Μέλος του Σ & Εµπορικός /ντής της εταιρείας. ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΣΟΥΡΛΑΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Σ & Νοµικός Σύµβουλος της εταιρείας. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΟΥ, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος του Σ. ΠΑΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ, Μη Εκτελεστικό µέλος Σ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΛΑΠΠΑ, Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ, Προϊστάµενος Λογιστηρίου της εταιρείας. ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας. ΗΜΟΣ ΠΙΤΕΛΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΑΝΙΛΑΣ, Ορκωτοί Ελεγκτές της εταιρείας. ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20% ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 2. GEBA PARTICIPATIONS S.A. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ (αρθρ. 42ε ΚΝ 2190/20) 1. VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA SRL (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 2. LOGISYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Θυγατρική εταιρεία η οποία συµπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στις οικονοµικές καταστάσεις του 2004) 3. ORGANIZER STORES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Θυγατρική εταιρεία η οποία δεν έχει συµπεριληφθεί στις οικονοµικές καταστάσεις του ηµ/νία ίδρυσης ) ΕΤΑΙΡΕΙEΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 1. Ι ΕΟΠΟΙΟΣ Α.Ε. 2. Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.Ε. 3. Π. ΚΑΡAΝΑΣΙΟΣ-Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-LA CIGALE ΕΠΕ 4. RΕVON ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5. LOGISYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 6. ΣΗΦΑΝ ΝΕΠΑ 7. SHOPTECH AE. 8. ORGANIZER STORES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 1/1/2004 έως και 31/12/2004 υπήρξαν οι κάτωθι προσθήκες : 1. Revon Κτηµατική ΑΕ, νέα συνδεδεµένη εταιρεία. 2. LogiSystems AE, ίδρυση νέας Θυγατρικής εταιρείας. Από 1/1/2005 έως και 31/03/2005 υπήρξαν οι κάτωθι προσθήκες: 1. ΣΗΦΑΝ ΝΕΠΑ, νέα συνδεδεµένη εταιρεία 2. Organizer Stores AE, ίδρυση νέας Θυγατρικής εταιρείας 3. κα. Μαριάνθη Λάππα, νέα υπεύθυνη εσωτερικού ελέγχου 11

18 4. ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας µε ηµόσια Εγγραφή που έγινε µε την από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την υπ αριθµ / απόφαση του.σ. του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, αντλήθηκαν την κεφάλαια συνολικού ποσού ,50 µείον δαπάνες έκδοσης ,49 καθαρού ποσού ,01. Με βάση τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά / Χονδρικό Εµπόριο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, η χρήση του ανωτέρω ποσού προβλεπόταν να χρηµατοδοτήσει το πρόγραµµα αναπτύξεως της Εταιρίας. Την 31/12/2003 ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, καθαρού ποσού ,01 Η σχετική έκθεση δηµοσιεύθηκε µε τις συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δωδεκαµήνου 2003 στην πολιτική εφηµερίδα "Ο ΛΟΓΟΣ" την 27/2/2004. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από τη ηµόσια Εγγραφή της Εταιρίας έως την 31/12/2003, που ολοκληρώθηκε όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της , την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28/6/2002, την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 30/12/2002 και την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 30/12/2003: 12

19 ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ολοκλήρωση Επενδυτικού Προγράµµατος την 31/12/2003 (Ποσά σε ευρώ) Α ΙΑΘΕΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΝΕΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ (µεταβολή τρόπου) ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 30/12/2003 ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ (µεταβολή χρόνου) ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 30/12/2002 ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ (µεταβολή χρόνου) ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 28/6/2002 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 19/11/2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31/12/ /10/00-31/12/2003 1/1/ /12/2003 ΧΡΗΣΗ 2003 ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2003 ΣΥΝΟΛΟ Β' ΕΞΑΜ Α' ΕΞΑΜ ΧΡΗΣΗ 2000 ΧΡΗΣΗ 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗ 2000 ΧΡΗΣΗ 2001 Α. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ , , , ,07 0,00 0, , ,86 0, , , , ,47 ΑΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΒOΙΩΤΙΑ ,00 0,00 0, ,77 0,00 0, , ,43 0, ,77 0, ,77 0,00 - ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ- ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΚΗ 0,00 0,00 0, ,57 0, , , , , ,22 0, ,57 0,00 ΜΗΧ/ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ERP ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2. 71,96 71,96 71, ,01 0, , , , ,01 0,00 0, ,01 71,96 Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ,14 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΥ BUSINESS UNIT 0, , ,37 0,00 0, , , ,14 Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ,52 0, , , ,09 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 - ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ,06 0, , ,06 0,00 0, ,06 0, , , , ,01 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , ,57 13

20 5. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ To Σ του Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών στην από 12/10/2000 απόφασή του, ενέκρινε την εισαγωγή των µετοχών της εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά. Οι µετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών την 26 η Οκτωβρίου Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Εταιρίας της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα και την αξία του συνολικού µηνιαίου όγκου συναλλαγών της για το διάστηµα 2/1/ /3/2005 (σε EURO): ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΜΗ ΚΛEΙΣΙΜΑΤΟΣ ΒΟΣΥΣ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΒΟΣΥΣ (σε 000 ευρώ) 30/1/2004 2, /2/2004 3, /3/2004 3, /4/2004 2, /5/2004 2, /6/2004 2, /7/2004 2, /8/2004 2, /9/2004 2, /10/2004 2, /11/2004 2, /12/2004 2, /1/2005 2, /2/2005 2, /3/2005 2, Η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής και του Όγκου Συναλλαγών της µετοχής της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. (από 2/1/2004 έως 31/3/2005) παρουσιάζεται στο διάγραµµα που ακολουθεί : ΤIΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΒΟΣΥΣ - ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΒΟΣΥΣ (02/01/ /03/2005) ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Μαρ-05 Φεβ-05 Ιαν-05 εκ-04 Νοε-04 Οκτ-04 Σεπ-04 Αυγ-04 Ιουλ-04 Ιουν-04 Μαϊ-04 Απρ-04 Μαρ-04 Φεβ-04 Ιαν-04 ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΒΟΣΥΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΒΟΣΥΣ 14

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

( Οι Οικονοµικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

( Οι Οικονοµικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30-06-2011 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα