ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες"

Transcript

1 ΕΕ : Τοποθετεί τις συντήρησης πινακίδες εργασιών Πληροφόρηση χρηστών ανελκυστήρα ότι αυτός είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης Τοποθετώντας σε εμφανές σημείο πινακίδες που να ειδοποιούν τους χρήστες του κτηρίου Ο ανελκυστήρας δεν πρέπει να ξεκινάει αν όλες Παρεμβάλει εμπόδιο στην θύρα του φρεατίου ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες και επιβεβαιώνει ότι δεν ξεκινά ο ανελκυστήρας Ενώ κινείτε ο ανελκυστήρας απασφαλίζει τις κλειδαριές και επιβεβαιώνει ότι διακόπτεται η κίνηση αυτού ΕΕ 2.1.3: Ελέγχει την λειτουργία των ηλεκτρικών ασφαλιστικών διατάξεων Ο ανελκυστήρας δεν πρέπει να ξεκινάει και πρέπει να σταματάει αν ενεργοποιηθεί κύκλωμα ασφαλείας Όργανα μέτρησης Ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης ΕΕ 2.1.4: Ελέγχει τους υαλοπίνακες θυρών για τυχόν θραύσεις Ελέγχει με προσοχή όλες τις πόρτες για τυχόν ραγισμένα τζάμια. Διασφαλίζει ότι αν η πόρτα συναντήσει εμπόδιο Δοκιμή παρεμβάλλοντας εμπόδιο στην ΚΕΛ 2: Συντηρεί τους ανελκυστήρες ΕΕΛ 2.1: Ελέγχει την λειτουργία του ανελκυστήρα και τις ασφαλιστικές του διατάξεις ΕΕ 2.1.5: Ελέγχει τους μηχανισμού παραβίασης αυτομάτων θυρών, οδηγών ολίσθησης και οδηγών ανάρτησης αυτομάτων θυρών ΕΕ 2.1.6: Ελέγχει την λειτουργία του χρονικού διαδρομής στο κλείσιμό της θα ανοίξει Όταν δεν υπάρχει κίνηση, με την μηχανή υπό τάση Ενεργοποίηση εντός sec Δεν επηρεάζει συντήρηση και επανισοστάθμιση αυτόματη θύρα κατά το κλείσιμο ώστε να επιστρέφει. Οπτικό έλεγχο στον οδηγό ολίσθησης και στον οδηγό ανάρτησης Φωτοκύτταρα Ηλεκτρολογικό σχέδιο Δοκιμή στο μηχανοστάσιο Οδηγίες κατασκευαστή Πίνακα Χειρισμού Επιστροφή σε κανονική λειτουργία χειροκίνητα ΕΕ 2.1.7: Ελέγχει την λειτουργία των τερματικών διακοπτών Επιβεβαιώνει ότι η κίνηση του ανελκυστήρα θα διακοπεί αν αυτός υπερβεί τα ακραία όρια της διαδρομής του Προκαλεί τεχνητή υπέρβαση των κανονικών ορίων διαδρομής. Ελέγχει ότι είναι γειωμένα όλα τα μεταλλικά Μεταλλικά μέρη ανελκυστήρα (πόρτες, ΕΕ Ελέγχει συνέχειας γείωσης μέρη του ανελκυστήρα. Ελέγχει γείωση εγκατάστασης θάλαμος, Πίνακας κλπ) Χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό όργανο

2 ΕΕ 2.1.9: Δοκιμάζει ρελέ διαρροής ΕΕ : Ελέγχει επιτηρητή φάσης διαδοχή φάσεων και ΕΕ : Ελέγχει την κατάσταση των συρματόσκοινων ανάρτησης και του συρματόσκοινου ρυθμιστή ταχύτητας καθώς και των συνδέσεων αυτών με το πλαίσιο ανάρτησης ΕΕ : Ελέγχει την ικανότητα έλξης της τροχαλίας ΕΕ : Ελέγχει το σύστημα πέδησης του κινητηρίου μηχανισμού Άμεση διακοπή σε περίπτωση διαρροής Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση έλλειψη, πτώσης ή αναστροφής φάσεων Εξακρίβωση και εκτίμηση τυχόν ανασφαλούς λειτουργίας στην οποία μπορεί να οδηγήσει φθορά των μέσων ανάρτησης Δεν πρέπει η ολίσθηση να είναι μεγαλύτερη από 1cm/στάση Αυλάκια τροχαλίας χωρίς φθορά Εξακρίβωση ότι δεν έχει φθαρεί το υλικό τριβής, ότι ανοίγουν οι σιαγόνες του φρένου ομοιόμορφα ότι το πηνίο φρένου λειτουργεί ελεύθερα και ότι τα ελατήρια φρένου είναι σωστά σφιγμένα και δεν εμφανίζουν ρωγμές. Χρησιμοποιώντας καλώδιο και προκαλώντας τεχνητό βραχυκύκλωμα Διακόπτοντας τεχνητά μία φάση τροφοδοσίας. Μηχανοστάσιο /Τροχαλιοστάσιο/Πλαίσια Ανάρτησης Θέτοντας τον ανελκυστήρα σε λειτουργία συντήρησης και παρατηρώντας το συρματόσκοινο για τυχόν ανάγκη αντικατάστασής τους. Παχύμετρο Πρότυπο EN Οδηγίες κατασκευαστή συρματόσκοινων Ηλεκτρομηχανικοί ανελκυστήρες Πεδήσεις σε όλες τις στάσεις από την κατώτερη έως την ανώτερη με άδειο το θάλαμο κατά την άνοδο Κατευθυντήρια οδηγία ΕΣΥΔ κατάστασης αυλακιών τροχαλίας Ηλεκτρομηχανικοί ανελκυστήρες Οπτικά Δίνοντας κίνηση στο μοτέρ από το μηχανοστάσιο Παχύμετρο / Φίλερ

3 ΕΕ : Ελέγχει τη σωστή λειτουργία του ρυθμιστή ταχύτητας ΕΕ : Ελέγχει το σύστημα αρπάγης ΕΕ : : Ελέγχει την λειτουργίας των σημάτων κινδύνου και μέσων αμφίδρομης επικοινωνίας ΕΕ : Ελέγχει το σύστημα απεγκλωβισμού (αν υπάρχει) και την λειτουργία του φωτισμού ασφαλείας Ενεργοποίηση στη ταχύτητα και στη φορά κατεύθυνσης που προβλέπεται από τις προδιαγραφές εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Έλεγχος κινούμενων μερών Ελέγχει ότι το σύστημα αρπάγης ενεργοποιείτε σύμφωνα με τις προδιαγραφές εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Ελέγχει την στερέωσή του στο πλαίσιο ανάρτησης. Ελέγχει την λειτουργία του ηλεκτρικού διακόπτη αρπάγης Έλεγχος ομοιόμορφων σημαδιών και στις δύο ράγες Ελέγχει ότι θα λειτουργήσουν σε περίπτωση ανάγκης Ελέγχει ότι θα λειτουργήσουν σε περίπτωση ανάγκης Έλεγχος ότι δεν λειτουργεί με άνοιγμα των θυρών Τροχαλιοστάσιο/ Μηχανοστάσιο/ Πυθμένας φρεατίου Δοκιμή χωρίς φορτίο Ταχύμετρο Διακόπτης Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΣΥΔ Προδιαγραφές / Έτος εγκατάστασης Οδηγίες κατασκευαστή Άνω ή κάτω μέρος πλαισίου ανάρτησης. Λιπαντικά Εργαλεία συναρμολόγησης (κλειδιά) Εργαλεία ηλεκτρολόγου Στατικός οπτικός έλεγχος χωρίς φορτίο Διακόπτης Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΣΥΔ Προδιαγραφές / Έτος εγκατάστασης Οδηγίες κατασκευαστή Δοκιμή και τεχνητή κλήση για τον έλεγχο της ανταπόκρισης. Μηχανοστάσιο /Θάλαμος Δοκιμάζει διακόπτοντας τη παροχή και ελέγχει οπτικά για το φως ασφαλείας όταν ο ανελκυστήρας σταματήσει.

4 ΕΕ : Ελέγχει τους προσκρουστήρες ΕΕ : Ελέγχει την λειτουργία επανισοστάθμισης με ανοικτές πόρτες ΕΕ : Ελέγχει αν υπάρχουν πινακίδες με ωφέλιμο φορτίο/ άτομα/ οδηγίες χρήσης ΕΕ : Ελέγχει την κατάσταση του πλαισίου θαλάμου και του πλαισίου αντιβάρου ΕΕ : Δοκιμάζει τον φωτισμό φρεατίου ΕΕ : Δοκιμάζει την λειτουργία της βαλβίδας θραύσης Ελέγχει την καλή κατάσταση των προσκρουστήρων και την ασφαλή στερέωσή τους. Ελέγχει τις ελεύθερες αποστάσεις προστασίας στην άνω και κάτω απόληξη του φρεατίου Μέτρα προστασίας Να γίνεται η επανισοστάθμιση με ανοικτές πόρτες εντός περιορισμένης ζώνης. Λειτουργία χρονικού (τριπλή προστασία) Ακριβής πληροφόρηση χρηστών Να μην παρουσιάζονται διαβρώσεις στα μεταλλικά μέρη. Να μην έχουν χαλαρώσει οι συνδέσεις Ανοχές πέδιλων εντός ορίων Να φωτίζεται επαρκώς το φρεάτιο για τις εργασίες της συντήρησης Η βαλβίδα θραύσης πρέπει να είναι ικανή να σταματάει τον ανελκυστήρα που κινείτε καθοδικά και να τον διατηρεί σταματημένο. Η βαλβίδα θραύσης πρέπει να ενεργοποιείτε το αργότερο κατά τη στιγμή που η ταχύτητα φτάνει μια τιμή ίση με την τιμή της ονομαστικής ταχύτητας καθόδου αυξημένης κατά 0,3m/sec Φρεάτιο Οπτικός και λειτουργικός έλεγχος Μετροταινία Λιπαντικό (όπου χρειάζονται) Σε κάθε στάση του ανελκυστήρα λειτουργικός έλεγχος. Πρότυπο ΕΝ81.2 Προκαλεί τεχνητό βύθισμα του θαλάμου κρατώντας την πόρτα ανοικτή. Πινακίδες Πρότυπο ΕΝ81.1 & ΕΝ81.2 Φρεάτιο Εργαλεία συναρμολόγησης Λειτουργικός έλεγχος στο φρεάτιο Πρότυπο ΕΝ81.1,5.9 & ΕΝ Λάμπες Εργαλεία ηλεκτρολόγου Λειτουργικός έλεγχος με υπερτάχυνση Σύγκριση με διαγράμματα ρύθμισης κατασκευαστή Κατασκευαστής Τύπος

5 ΕΕ : Ελέγχει διαρροής υδραυλικού κυκλώματος ΕΕ : Ελέγχει τη στάθμη λαδιού σε υδραυλικό ανελκυστήρα ΕΕ : Δοκιμάζει την βαλβίδα ανακούφισης ώστε να ανοίγει στην προβλεπόμενη μέγιστη πίεση ΕΕ : Δοκιμάζει την βαλβίδα έκτακτης ανάγκης ΕΕ : Ελέγχει ομαλή λειτουργία κινητήριου μηχανισμού ΕΕ : Ελέγχει την λειτουργία του μηχανισμού έκτακτης ανάγκης θυρών Έλεγχος ότι ο θάλαμος δεν ολισθαίνει πάνω από 10mm σε 10 λεπτά Να καλύπτεται επαρκώς ο κινητήρας όταν ο θάλαμος είναι στην ανώτερη δυνατή θέση. Δοκιμάζει την βαλβίδα ανακούφισης ώστε να λειτουργεί στο 1,4 της Pστατικής Μπορεί να ανοίξει με μόνιμη επενέργεια και κλείνει αυτόματα σε περίπτωση ανάγκης. Δεν πρέπει να λειτουργεί όταν δεν ασκείτε πίεση στο έμβολο Μέτρα προστασίας Παρακολουθεί τον κινητήριο μηχανισμό για τυχόν ανοχές μεταξύ κοχλία κορώνας, στερέωσης του, λίπανσης του κλπ Ελέγχει ότι κάθε πόρτα μπορεί να ανοίξει με τη χρήση τριγωνικού κλειδιού. Μέθοδος (με το ονομαστικό φορτίο ή άδειος) ανάλογα με προδιαγραφές που ίσχυαν κατά το έτος εγκατάστασης Λειτουργικός έλεγχος Θέτει σε λειτουργία τον ανελκυστήρα στην άνοδο διακόπτοντας την παροχή λαδιού στο έμβολο. Λειτουργικός έλεγχος Ακινητοποιεί τεχνητά το θάλαμο και παρατηρεί τη συμπεριφορά του εμβόλου. Ηλεκτρομηχανικοί ανελκυστήρες Σύμφωνα με οδηγίες κατασκευαστή κινητήριου μηχανισμού Πόρτες φρεατίου Τριγωνικό κλειδί

6 Επιβεβαιώνει ότι όταν το χειριστήριο είναι στη Λειτουργικός έλεγχος πάνω από το θάλαμο θέση <<Συντήρηση>> διακόπτει τον χειρισμό μέσα από το θάλαμο και από τους ορόφους. ΕΕ : Ελέγχει το χειριστήριο συντήρησης Επίσης δοκιμάζει την λειτουργία του κομβίου στοπ. Λιπαίνει σύμφωνα με οδηγίες κατασκευαστή Πάνω από το θάλαμο. ΕΕ 2.2.1: Λιπαίνει τους οδηγούς αρπάγης τους οδηγούς του ανελκυστήρα (rails) ώστε να εξασφαλίσει αθόρυβη και ομαλή Αυτόματοι λιπαντήρες Λιπαντικά σύμφωνα με οδηγίες κατασκευαστή λειτουργία μηχανισμού αρπάγης Ελέγχει την κατάσταση των λιπαντικών και Μηχανοστάσιο / Τροχαλιοστάσιο ΕΕ 2.2.2: Λιπαίνει κινητήριο μηχανισμό, κουζινέτα και τροχαλίες φροντίζει για την αντικατάστασή τους σε τακτά διαστήματα ώστε να εξασφαλίσει μειωμένες τριβές των κινούμενων μερών και άνετη και Οπτικό έλεγχο από τους δείκτες των μηχανισμών αυτών. Αντικατάσταση λιπαντικού σύμφωνα με ΕΕΛ 2.2: Διενεργεί λιπάνσεις και καθαρισμούς ΕΕ 2.2.3: Λιπαίνει τα έδρανα του ρυθμιστή ταχύτητας ομαλή λειτουργία αυτών. Ελέγχει την κατάσταση των λιπαντικών και φροντίζει για την αντικατάστασή τους σε τακτά διαστήματα ώστε να εξασφαλίσει μειωμένες τριβές των κινούμενων μερών και άνετη και υποδείξεις κατασκευαστή Χρησιμοποιώντας γρασαδόρους ή λαδωτήρια ομαλή λειτουργία αυτών. Καθαρό περιβάλλον λειτουργίας του Χρησιμοποιώντας μέσα καθαρισμού, ΕΕ 2.2.4: Καθαρίζει πυθμένα φρεατίου/οροφή θαλάμου/μηχανοστασίου/ τροχαλιοστασίου ανελκυστήρα απαλλαγμένο από σκόνες, γράσα και άλλους ρύπους Ηλεκτρικές σκούπες Φυσητήρες Μέσα ατομικής προστασίας (μάσκα, γάντια κλπ) ΕΕ 2.2.5: Καθαρίζει αισθητήρια όργανα, διακόπτες στο φρεάτιο Αξιόπιστη λειτουργία των διακοπτών και των αισθητηρίων οργάνων Χρησιμοποιώντας μέσα καθαρισμού Φυσητήρες

7 Εξασφαλίζει ότι οι πόρτες κλείνουν από όποια Με έλεγχο του ελατηρίου επαναφοράς και του ΕΕ 2.3.1: Ρυθμίζει στις ημιαυτόματες πόρτες ταχύτητα κλεισίματος θέση και αν τις αφήσει κάποιος. Επίσης ότι κλείνουν ομαλά χωρίς θορύβους μηχανισμού απόσβεσης της δύναμης κλεισίματος. Πόρτες φρεατίου Κλειδιά. κατσαβίδια. λιπαντικά ΕΕ 2.3.2: Παρακολουθεί το συρματόσκοινο του ρυθμιστή Ώστε να προληφθεί τυχόν ενεργοποίηση του διακόπτη ασφαλείας της τροχαλίας τάνυσης από επιμήκυνση αυτού στο βάρος τάνυσης του ρυθμιστή Εξασφαλίζει την ίση τάνυση των Στο άνω μέρος του θαλάμου κάνοντας συρματόσκοινων για ομοιόμορφη παραλαβή διαδοχικές διαδρομές και ρυθμίσεις μέχρι να ΕΕΛ 2.3: Προχωρά σε ρυθμίσεις και προληπτικά μέτρα συντήρησης ΕΕ 2.3.3: Ελέγχει την τάνυση των συρματόσκοινων ΕΕ 2.3.4: Ελέγχει τον φωτισμός θαλάμου και συμπληρώνει τυχόν καμένους λαμπτήρες. ΕΕ 2.3.5: Ελέγχει τα κομβία κλήσης φορτίου ανάρτησης. Φροντίζει για επαρκή φωτισμό του θαλάμου Επιβεβαιώνει άμεση και σωστή ανταπόκριση στις κλήσεις εξασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα (για ηλεκτρομηχανικούς ανελκυστήρες) Από τον πυθμένα του φρεατίου (για υδραυλικούς ανελκυστήρες) Έλεγχος με ειδικό δυναμόμετρο Θάλαμος ανελκυστήρα Λάμπες, ντουί Λειτουργικός έλεγχος σε κάθε στάση Διασφαλίζει ότι η ισοστάθμιση του θαλάμου με Οπτικό έλεγχο και δοκιμή λειτουργίας σε ΕΕ 2.3.6: Ελέγχει και ρυθμίζει το επίπεδο ισοστάθμισης σε κάθε στάση το δάπεδο των ορόφων είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια που προβλέπονται από τις προδιαγραφές του μηχανισμού κίνησης. ανοδική και καθοδική κίνηση σε κάθε στάση. Προδιαγραφές με βάση το έτος εγκατάστασης και το μηχανισμό κίνησης (μονής ή διπλής ταχύτητας ή ηλεκτρονικός έλεγχος στροφών) Μελετάει τις βλάβες που καταγράφηκαν ώστε Μηχανοστάσιο Πίνακας Χειρισμού ΕΕ 2.3.7: Σε πίνακες νέας γενιάς με μνήμη παρακολούθηση ιστορικού βλαβών να τις εξαλείψει τους πριν αυτές οδηγήσουν σε πιο σύνθετο πρόβλημα. Επικοινωνεί με αρμόδιους του κτηρίου για Σχέδιο πίνακα Συνέντευξη διευκρινίσεις.

8 ΕΕ 2.3.8: Ελέγχει τις επαφές των ρελε ισχύος και βοηθητικών ρελε ΕΕ 2.3.9: Μετρά την αντίσταση μόνωσης των κυκλωμάτων ισχύος και ελέγχου ΕΕ : Ελέγχει την λειτουργία του θερμικού προστασίας ΕΕ : Ελέγχει τις ασφάλειες στον πίνακα χειρισμού και στους πίνακες κίνησης και φωτισμού ΕΕ : Ελέγχει το μηχανοστάσιο ΕΕ : Ελέγχει την στερέωση των οδηγών ΕΕ : Κάνει ακουστικό έλεγχο του ανελκυστήρα από το θάλαμο και το μηχανοστάσιο Ελέγχει ότι οι επαφές είναι καθαρές και δεν παρουσιάζουν αξιόλογη φθορά Αντικαθιστά τα ρελέ όπου χρειάζεται προληπτικά >0,5 ΜΩ για το κύκλωμα ισχύος (τάση δοκιμής 500V) >0,25 ΜΩ για τα κυκλώματα χειρισμού ασφαλείας (τάση δοκιμής 250V) Ελέγχει ότι όταν χρειαστεί θα προστατεύσει τον κινητήρα από υπερθέρμανση. Να προστατεύουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα Ελεύθερη είσοδος, άνετη πρόσβαση, μη παρουσία ξένων αντικειμένων Ελέγχει ότι δεν έχει χαλαρώσει η στερέωση των οδηγών Ελέγχει για τυχόν θορύβους Μηχανοστάσιο Πίνακας Χειρισμού Σχέδιο πίνακα και χρησιμοποιώντας ηλεκτρολογικά εργαλεία (κατσαβίδια, πένσες) Όργανα μέτρησης αντίστασης μόνωσης (Μέγγερ) Προσοχή στα ηλεκτρονικά μέρη Ενεργοποιώντας το test δοκιμής αλλά και προκαλώντας τεχνική υπερθέρμανση, ή αποσυνδέοντας το θερμικό παρατηρώντας την αντίδραση του πίνακα χειρισμού. Ωμόμετρο Μηχανοστάσιο Κλειδιά Ματσόλα Ακουστικός έλεγχος

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 1. Κινητήριος Μηχανισμός O κινητήριος μηχανισμός τοποθετείται εντός του φρέατος στο άνω μέρος στην δεξιά ή αριστερή πλευρά του, είναι ισχυρότατης κατασκευής αθόρυβης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.- Ing. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 K:\A5841\cons\tefhi\ΤΠ Ανελκυστήρα.doc 1 5841/5185/Β10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Είδος ανελκυστήρα Είδος κτιρίου Τρόπος ανάρτησης Ονοµαστικό φορτίο Ονοµαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΜΕΛΕΤΗ:...2 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά...2 1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...2 1.3 Υδραυλικό Σετ...2 1.4 Είδη εμπορίας...3 1.5 Θάλαμος...3 1.6 Πίνακας...4 1.7 Πόρτες...4 1.8 Ηλεκτρική εγκατάσταση...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ Ρ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ 14 Ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης Μοντέλο SHARK Ημερομηνία έκδοσης: 9η έκδοση CE: Ιούλιος 2010 Αναθεώρηση 3: 17/9/10 Κατασκευαστής: AVANTI Wind Systems A/S

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8825 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις)

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟ ΓΙΑΣ Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER Σελίδα 1 από 39 7 ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας Αγρινίου 47040 Άρτα Τηλ.: 26810 70988, 66120 & 66018 Fax: 26810 65935 www.uplift.gr e-mail: info@uplift.gr ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER ΕΚ ΟΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» 22000044 Β. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα 1 από 74 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Β.1.1.1. Φροντίζει για τη τήρηση όλων των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ 2 ΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ & ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ & ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ & ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ Ανελκυστήρας Gen2Σ ενεργειακής κλάσης Α. Οηγεί την Ιοιότητα ανέλκυσης σε ανώτερο ειίιεο. 9 ια μια Ιράσινη Ιοιότητα ιαρόμων ειιλέξτε τη νέα γενιά συστημάτων Προϊόντα OTIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι επεμβάσεις απεγκλωβισμού πρέπει να γίνονται μόνο από αρμόδια και εκπαιδευμένα άτομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι επεμβάσεις απεγκλωβισμού πρέπει να γίνονται μόνο από αρμόδια και εκπαιδευμένα άτομα. ΠΡΟΣΟΧΗ Οι επεμβάσεις απεγκλωβισμού πρέπει να γίνονται μόνο από αρμόδια και εκπαιδευμένα άτομα. Αφιερωμένο στους αξέχαστους Ήρωες- Πυροσβέστες που έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος και στους συναδέλφους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. Λανθασμένη εγκατάσταση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 1. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M. HG για επαγγελματίες εκτροφείς γουνοφόρων ζώων

Εγχειρίδιο Χρήστη. Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M. HG για επαγγελματίες εκτροφείς γουνοφόρων ζώων Εγχειρίδιο Χρήστη Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M Περιεχόμενα Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M Θέμα Σελίδα 1 Κανονισμοί ασφαλείας... 3 2 Περιγραφή λειτουργιών... 6 3 Προφυλάξεις πριν από την εκκίνηση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Γενικές υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. α.ε. σελ.4 3. Υποχρεώσεις εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα