ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της ειδικής δειγµατοληπτικής έρευνας για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Η έρευνα διεξήχθη το τρίµηνο του Τα ερωτήµατα της έρευνας απευθύνθηκαν σε άτοµα ηλικίας 25 έως 64 ετών που ζουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά. Στα ερωτήµατα της έρευνας απάντησαν συνολικά άτοµα που διέµεναν σε διαφορετικά νοικοκυριά. Αρµόδιος: Στέλιος Ζαχαρίου Τηλέφωνο: Fax:

2 Στόχος και µεθοδολογία της έρευνας Βασικός στόχος της έρευνας ήταν η συλλογή πληροφοριών για τη συµµετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Συµπληρωµατικά συλλέχθηκαν στοιχεία για την κατάσταση απασχόλησης των ερευνωµένων, χαρακτηριστικά της εργασίας τους, πληροφορίες για το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και για το επίπεδο γνώσεων πληροφορικής και ξένων γλωσσών. Συγκεντρώθηκαν, επίσης, πληροφορίες για το βαθµό ενασχόλησης των ερευνωµένων µε πολιτιστικές δραστηριότητες. Η επιλογή των νοικοκυριών έγινε µε τη µέθοδο της δισταδιακής στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας, µε πρωτογενή µονάδα δειγµατοληψίας την επιφάνεια (ένα ή περισσότερα οικοδοµικά τετράγωνα) και δευτερογενή το νοικοκυριό. Η έρευνα κάλυψε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας και το συνολικό κλάσµα δειγµατοληψίας ανήλθε σε 0,11%. Τα στοιχεία της έρευνας συγκεντρώθηκαν µε προσωπικές συνεντεύξεις µε τα µέλη των νοικοκυριών και τη συµπλήρωση έντυπων ερωτηµατολογίων. Κατά την έρευνα ήταν δυνατόν να απαντηθούν ερωτήµατα για κάποιο άτοµο και από άλλο µέλος του νοικοκυριού. Τα βασικά ερωτήµατα που περιελάµβανε η έρευνα ήταν: Κατάσταση απασχόλησης Χαρακτηριστικά της τρέχουσας εργασίας Εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων Επάγγελµα γονέων Ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο Συµµετοχή σε πρόγραµµα του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος Χαρακτηριστικά του επίσηµου εκπαιδευτικού προγράµµατος (επίπεδο, αντικείµενο, σκοπός, διάρκεια, κόστος) Συµµετοχή σε πρόγραµµα του µη επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος Χαρακτηριστικά του µη επίσηµου εκπαιδευτικού προγράµµατος (επίπεδο, αντικείµενο, σκοπός, διάρκεια, κόστος) Συµµετοχή σε άτυπη εκπαιδευτική διαδικασία Παράγοντες που επηρεάζουν τη συµµετοχή σε εκπαιδευτική διαδικασία Εµπόδια στη συµµετοχή σε εκπαιδευτική διαδικασία Χρήση υπολογιστών Γνώση ξένων γλωσσών Συµµετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες 2

3 Α. Συµµετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας 1 στα 7 άτοµα ηλικίας 25 έως 64 ετών δήλωσε ότι συµµετείχε σε εκπαιδευτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του Ως συµµετοχή σε εκπαιδευτική δραστηριότητα θεωρήθηκε η παρακολούθηση προγραµµάτων που ανήκουν στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά και η παρακολούθηση σεµιναρίων, η εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο, τα ιδιαίτερα µαθήµατα, η εκπαίδευση από απόσταση (µέσω Ίντερνετ ή µε αλληλογραφία) κλπ. Το σύνολο των ατόµων ηλικίας 25 έως 64 ετών που συµµετείχαν έστω και σε µια εκπαιδευτική δραστηριότητα στο διάστηµα των τελευταίων 12 µηνών εκτιµάται σε , δηλαδή το ποσοστό συµµετοχής ανέρχεται σε 14,5%. Μεταξύ αντρών και γυναικών δεν εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές ως προς τη συµµετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Συνολικά, άντρες και γυναίκες δήλωσαν ότι συµµετείχαν έστω και σε µία δραστηριότητα (Γράφηµα 1), µε το ποσοστό συµµετοχής των αντρών (14,3%) να είναι ελαφρώς µικρότερο από των γυναικών (14,6%). Γράφηµα 1 15 % Άντρες Γυναίκες Σύνολο Αντίθετα, ιδιαίτερα µεγάλες είναι οι διαφορές στο ποσοστό συµµετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για άτοµα διαφορετικής ηλικίας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, άτοµα ηλικίας ετών συµµετείχαν σε εκπαιδευτική δραστηριότητα (ποσοστό 22,7%), έναντι ατόµων ηλικίας ετών (ποσοστό 14,7%) και ατόµων ηλικίας ετών (ποσοστό 7,6%). ιαπιστώνουµε ότι το ποσοστό συµµετοχής των νεότερων ηλικιών είναι τριπλάσιο από το αντίστοιχο των µεγαλύτερων (Γράφηµα 2). Γράφηµα % Σύνολο 3

4 Ανάλογες διαφορές στο ποσοστό συµµετοχής εµφανίζονται και στα άτοµα διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου. Το ποσοστό συµµετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ατόµων που έχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι διπλάσιο από το ποσοστό συµµετοχής των αποφοίτων της δευτεροβάθµιας και οκταπλάσιο από των αποφοίτων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, άτοµα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθµια εκπαίδευση συµµετείχαν σε κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα (ποσοστό 31,8%), έναντι ατόµων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ποσοστό 15,2%) και ατόµων τριτοβάθµιας (ποσοστό 4,0%) (Γράφηµα 3). % Γράφηµα Τριτοβάθµια ευτεροβάθµια Πρωτοβάθµια Σύνολο Σηµαντικές διαφορές στο ποσοστό συµµετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες παρατηρούνται µεταξύ ατόµων µε διαφορετική κατάσταση απασχόλησης. Η συµµετοχή των απασχολουµένων ( άτοµα, ποσοστό 17,8%) είναι µεγαλύτερη των ανέργων ( άτοµα, ποσοστό 13,2%). Η µικρότερη συµµετοχή παρατηρείται στα άτοµα που δεν είναι οικονοµικά ενεργά (81.548, άτοµα, ποσοστό 5,4%) (Γράφηµα 4). Γράφηµα % Απασχολούµενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Σύνολο 4

5 Β. Χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συµµετείχαν οι ερευνώµενοι Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερευνηθέντων δήλωσαν ότι συµµετείχαν σε κάποιο πρόγραµµα που δεν ανήκει στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα. Συγκεκριµένα, άτοµα (ποσοστό 84,0%) συµµετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος, άτοµα (ποσοστό 12,0%) δήλωσαν ότι συµµετείχαν σε δραστηριότητες εντός του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος και άτοµα (ποσοστό 4,0%) σε δραστηριότητα εντός και εκτός του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος (Γράφηµα 5). Γράφηµα 5 12% 4% Εκτός επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος Στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα Και στα δύο 84% Γ. Λόγοι συµµετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερευνηθέντων δήλωσαν ότι συµµετείχαν σε κάποιο πρόγραµµα για επαγγελµατικούς λόγους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, άτοµα (ποσοστό 78,4%) συµµετείχαν σε εκπαιδευτική δραστηριότητα για επαγγελµατικούς λόγους, άτοµα (ποσοστό 16,7%) για προσωπικούς λόγους και άτοµα (ποσοστό 5,0%) για επαγγελµατικούς και προσωπικούς λόγους. Το ποσοστό συµµετοχής για επαγγελµατικούς λόγους είναι µεγαλύτερο για τους άντρες, για τα άτοµα ηλικίας 25 έως 34 ετών και για τους πτυχιούχους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Γράφηµα 6). Γράφηµα 6 Γυναίκες 6,5 70,1 23,4 Άντρες 3,4 86,9 9,7 Τριτοβάθµια 6,7 79,8 13,5 ευτεροβάθµια 3,2 78,5 18,3 Πρωτοβάθµια 3,4 71,8 24, ετών 0,3 75,9 23, ετών 6,0 76,3 17, ετών 5,9 81,4 12,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Επαγγελµατικοί και προσωπικοί λόγοι Επαγγελµατικοί λόγοι Προσωπικοί λόγοι 5

6 . Περιεχόµενο του εκπαιδευτικού προγράµµατος Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερευνηθέντων (25,3%) συµµετείχαν σε προγράµµατα που το θέµα τους είχε σχέση µε τις κοινωνικές επιστήµες, τα οικονοµικά και τη νοµική επιστήµη. Σηµαντικό είναι και το ποσοστό των προγραµµάτων που είχαν ως θέµα τη χρήση υπολογιστών (16,3%), καθώς και το ποσοστό των προγραµµάτων σχετικά µε υπηρεσίες (11,3%). Στα τελευταία κατατάσσονται προγράµµατα που έχουν σχέση µε τα τουριστικά επαγγέλµατα, τον αθλητισµό, την παροχή προσωπικών υπηρεσιών κλπ. Στον Πίνακα 1 εµφανίζονται τα ποσοστά συµµετοχής ανάλογα µε το περιεχόµενο του προγράµµατος. Πίνακας 1 Περιεχόµενο προγράµµατος Ποσοστό (%) Περιεχόµενο προγράµµατος Ποσοστό (%) Κοινωνικές επιστήµες, οικονοµικά και νοµική επιστήµη 25,3 Ξένες γλώσσες 5,5 Χρήση υπολογιστών 16,3 Επιστήµες της εκπαίδευσης 4,7 Υπηρεσίες 11,3 Μηχανολογία, κατασκευές 10,9 Επιστήµες υγείας και κοινωνική πρόνοια Επιστήµες της φύσης, γεωπονία, κτηνοτροφία, µαθηµατικά, στατιστική Επιστήµη υπολογιστών (πληροφορική) 4,5 2,4 10,6 Γενικό πρόγραµµα 0,2 Ανθρωπιστικές επιστήµες και τέχνες 6,3 Άγνωστο περιεχόµενο 1,9 Ε. Λόγοι µη συµµετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερευνηθέντων (74,1%) δήλωσαν ότι δεν επιθυµούσαν να συµµετάσχουν σε κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα µέσα στους τελευταίους 12 µήνες ενώ 1 στους 5, περίπου, ερευνηθέντες (19,2%) δήλωσε ότι επιθυµούσε να συµµετάσχει αλλά για κάποιους λόγους δεν το έκανε. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των ερευνηθέντων ο σηµαντικότερος λόγος που δε θέλησαν να παρακολουθήσουν κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα µέσα στους τελευταίους 12 µήνες ήταν η ύπαρξη οικογενειακών υποχρεώσεων (22,0%) ενώ ακολουθούν οι προσωπικοί λόγοι (21,9%), καθώς και η ηλικία ή τα προβλήµατα υγείας (17,4%) (Πίνακας 2.) 6

7 Πίνακας 2 Κυριότεροι λόγοι µη παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράµµατος τους τελευταίους 12 µήνες (για τα άτοµα που δεν επιθυµούσαν να παρακολουθήσουν) Ποσοστό % Ηλικία / προβλήµατα υγείας 17,4 Το κέντρο εκπαίδευσης ήταν σε µεγάλη απόσταση 1,2 Η δουλειά µου δεν απαιτεί να εκπαιδευτώ 13,5 εν υπάρχει υποστήριξη από τον εργοδότη 0,7 Οικογενειακές υποχρεώσεις 22,0 Έλλειψη των απαιτούµενων τυπικών προσόντων 4,2 Προσωπικοί λόγοι 21,0 εν είχα τη δυνατότητα να καλύψω το κόστος της εκπαίδευσης εν αισθάνοµαι άνετα µε την ιδέα να επιστρέψω στο σχολείο Οι ώρες εκπαίδευσης δεν συνδυάζονταν µε τις ώρες της εργασίας µου 4,0 4,5 8,6 Άλλοι λόγοι 3,0 ιαφορετική είναι η εικόνα για τα άτοµα που επιθυµούσαν να παρακολουθήσουν κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, αλλά για κάποιους λόγους δεν τα κατάφεραν (Πίνακας 3). Σηµαντικότερος λόγος είναι και πάλι η ύπαρξη οικογενειακών υποχρεώσεων (27,3%) και ακολουθούν η δυσκολία συνδυασµού της εκπαίδευσης µε το ωράριο της εργασίας (26,5%) και το κόστος της εκπαίδευσης (14,9%). Πίνακας 3 Κυριότεροι λόγοι για τη µη παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράµµατος τους τελευταίους 12 µήνες (για τα άτοµα που επιθυµούσαν να παρακολουθήσουν) 7 Ποσοστό % Ηλικία / προβλήµατα υγείας 3,5 Το κέντρο εκπαίδευσης ήταν σε µεγάλη απόσταση 7,1 εν υπάρχει υποστήριξη από τον εργοδότη 1,7 Οικογενειακές υποχρεώσεις 27,3 Έλλειψη των απαιτούµενων τυπικών προσόντων 1,9 εν είχα τη δυνατότητα να καλύψω το κόστος της εκπαίδευσης 14,9 εν αισθάνοµαι άνετα µε την ιδέα να επιστρέψω στο σχολείο 2,2 Οι ώρες εκπαίδευσης δεν συνδυάζονταν µε τις ώρες της εργασίας µου 26,5 Άλλοι λόγοι 14,8

8 Στ. Χρήση υπολογιστών και διαδικτύου Τα µισά περίπου άτοµα ηλικίας ετών δήλωσαν ότι είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν υπολογιστή. Συγκεκριµένα, άτοµα (ποσοστό 45,8%) δήλωσαν ότι µπορούν να χρησιµοποιήσουν υπολογιστή ενώ (ποσοστό 54,0%) ότι δεν µπορούν (Γράφηµα 6). Όσον αφορά τη συχνότητα χρήσης, η πλειοψηφία των ατόµων που µπορούν να χρησιµοποιήσουν υπολογιστή (59,5%) δηλώνουν ότι τον χρησιµοποιούν καθηµερινά ή σχεδόν κάθε ηµέρα. Μικρότερο (44,0%) είναι το ποσοστό των ατόµων που δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν καθηµερινά το διαδίκτυο (Γράφηµα 7). Γράφηµα 6 0,1% 54,0% 45,8% Μπορεί να χρησιµοποιήσει υπολογιστή εν µπορεί να χρησιµοποιήσει υπολογιστεί εν απάντησαν Γράφηµα 7 Ποτέ Σπανιότερα από 1 φορά το µήνα Τουλάχιστον 1 φορά το µήνα Τουλάχιστον 1 φορά την εβδοµάδα Κάθε ηµέρα Συχνότητα χρήσης διαδικτύου Συχνότητα χρήσης υπολογιστή 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 8

9 Ζ. Γνώση ξένων γλωσσών Περισσότερα από τα µισά άτοµα που ερευνήθηκαν (56,6%) δήλωσαν ότι µπορούν να χρησιµοποιήσουν µια άλλη γλώσσα εκτός της µητρικής τους. Γράφηµα ξένη γλώσσα 2 ξένες γλώσσες 3 ξένες γλώσσες 4 ξένες γλώσσες Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερευνηθέντων (79,1%) µπορεί να χρησιµοποιήσει µια ξένη γλώσσα, ενώ 1 στους 5 µπορεί να χρησιµοποιήσει 2 ή περισσότερες ξένες γλώσσες. Όπως δήλωσαν, πιο συχνά χρησιµοποιούν την Αγγλική, ενώ ακολουθούν η Ελληνική, η Γαλλική και η Γερµανική (Πίνακας 4). Πίνακας 4 Γλώσσα που χρησιµοποιείται εκτός της µητρικής Αριθµός ατόµων που τη χρησιµοποιεί Ποσοστό % Αγγλικά ,9 Ελληνικά ,9 Γαλλικά ,6 Γερµανικά ,5 Ιταλικά ,9 Ρωσικά ,5 Ισπανικά ,9 Τουρκικά ,7 Βουλγαρικά ,4 Σουηδικά ,2 9

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ : 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει στόχο να συλλέξει πληροφορίες για τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Η έρευνα θα επιδιώξει να προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2013 Κατά το Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.589.657 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 212 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 211 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014 Κατά το Β Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.539.085

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟ Α Α/α καταλόγου επιλεγµένης κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση. Μια µατιά στην Εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ. Έκδοση 2003

Επισκόπηση. Μια µατιά στην Εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ. Έκδοση 2003 Επισκόπηση Μια µατιά στην Εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2003 Overview Education at a Glance: OECD Indicators - 2003 Edition Greek translation Οι Επισκοπήσεις αποτελούν µεταφρασµένα αποσπάσµατα δηµοσιευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικοινωνία Περιεχόμενα. Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα

1. Επικοινωνία Περιεχόμενα. Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Ονομασία: Ειδική έρευνα για το Συνδυασμό της Οικογενειακής ζωής και της Εργασίας (Ad hoc 2010) ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα Περιεχόμενα 1. Επικοινωνία 2. Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μειωμένους ρυθμούς συνεχίζεται η αύξηση κατά 2,3 στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά 4,7 στην πρόσβαση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN -

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ [Συμπεράσματα] 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Transversal Programme Key Activity 3 ICT Δίκτυα WP2 Έρευνες προσφοράς και ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ημιουργία και Λειτουργία Γραφείου ιασύνδεσης ΠΣΕ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Γραφείο ιασύνδεσης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος» ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Αποτελεσµάτων Ερευνών Πεδίου WISE

Ανάλυση Αποτελεσµάτων Ερευνών Πεδίου WISE EUROPEAN UNION European Social Fund Article 6 Innovative Measures (Ολοκληρωµένη Στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Νο: DELIVERABLE Νο: ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:6.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 ο. Χαρτογράφηση των πληθυσμιακών ομάδων στις οποίες στοχεύουν οι υπηρεσίες Δια Βίου εκπαίδευσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 ο. Χαρτογράφηση των πληθυσμιακών ομάδων στις οποίες στοχεύουν οι υπηρεσίες Δια Βίου εκπαίδευσης ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 ο Χαρτογράφηση των πληθυσμιακών ομάδων στις οποίες στοχεύουν οι υπηρεσίες Δια Βίου εκπαίδευσης 1 Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η «Έρευνα Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT) ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ιούνιος 1997 ΤΟΜΟΣ II ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Iλίσια, 157 71 Aθήνα τηλ.: 210 72 75 220, fax: 210 72 75 214 e-mail: gd@di.uoa.gr http://career-office.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα