Berliner Platz 2 ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ. Κεφάλαια (Raststätte 7) 1. Seite 78. Seite 80 3 aussuchen αναζητώ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Berliner Platz 2 ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ. www.deutsch.gr. Κεφάλαια 19-20-21 (Raststätte 7) www.deutsch.gr 1. Seite 78. Seite 80 3 aussuchen αναζητώ"

Transcript

1 Berliner Platz 2 ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Κεφάλαια (Raststätte 7) Seite 78 jemand κάποιος Volleyball Sg. ohne Artikel (das Spiel) βόλεϊ das Tischtennis Sg. (das Spiel) επιτραπέζιο τένις der Freundeskreis, -e κύκλος φίλων schnell γρήγορος der Spielplatz, -e γήπεδο, χώρος αθλοπαιδιών zuschauen κοιτάω, παρατηρώ der Discman, -s ντίσκµαν ab und zu που και που der/die Bekannte, -n γνωστός das Picknick, -s πικνίκ grillen ψήνω στα κάρβουνα Seite 79 der Nähkurs, -e µαθήµατα ραπτικής das Semester, εξάµηνο der Fotografiekurs, -e µαθήµατα φωτογραφίας das Schachbrett, -er σανίδα (πεδίο) για σκάκι der Schachclub, -s όµιλος για σκάκι das Turnier, -e τουρνέ, διαγωνισµός die Abbildung, -en απεικόνιση die Aktivität, -en δραστηριότητα die Freizeitaktivität, -en δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου Seite 80 3 aussuchen αναζητώ formulieren διατυπώνω verbringen, er verbringt, verbrachte, περνώ (την ώρα µου) hat verbracht (Zeit verbringen) die Sportart, -en είδος αθλήµατος das Hobby, -s χόµπυ der Verein, -e σύλλογος 4 das Mal, -e (Bis zum nächsten Mal!) φορά ( Τα λέµε την επόµενη φορά!) Seite 81 5 die Sache, -n υπόθεση, πράγµα 6 höchstens κατά πολύ, το πολύ morgen πρωί 7 kein- κανένας der Ball, -e µπάλα verlieren, er verliert, χάνω verlor, hat verloren Seite 82 8 der Turnverein, -e αθλητικός σύλλογος der/die Schütze/Schützin, -n/-nen τοξοβόλος der/die Briefmarkensammler/- sammlerin, /-nen συλλέκτης γραµµατοσήµων der/die Wanderer/ Wanderin, /-nen πεζοπόρος der/die Karnevalist/ Karnevalistin, -en/-nen καρναβαλιστής der/die Amateurfunker/ -funkerin, /-nen ερασιτέχνης ραδιοφωνικού σταθµού der/die Hundezüchter/ -züchterin, /-nen αυτός που ανατρέφει σκυλάκια engagieren (+ sich) δεσµεύω die Geselligkeit, -en παρέα der/die Ausländer/ Ausländerin, /-nen ξένος, αλλοδαπός gründen (einen Verein gründen) ιδρύω ausländisch ξένος der/die Mitbürger/ συµπολίτης 1

2 Mitbürgerin, /-nen kümmern (sich + um + A.) φροντίζω die Freundschaftsgesellschaft, -en σύλλογος φίλων 9 das Schach Sg. (das Spiel) σκάκι politisch πολιτικός verfolgen (politisch verfolgte Menschen) παρακολουθώ die Umwelt Sg. περιβάλλον 10 angeln ψαρεύω kegeln παίζω µπόουλινγκ fotografieren βγάζω φωτογραφίες mögen, er mag, mochte, hat mögen/gemocht αρέσω das Tier, -e ζώο das Deutsche Rote Kreuz Sg. (Abk. DRK) ο Γερµανικός Ερυθρός Σταυρός Seite etwa (etwa Einwohner) περίπου der/die Einwohner/ Einwohnerin, /-nen κάτοικος der Kleintierzuchtverein, -e σύλλογος προστασίας µικρών ζώων züchten ανατρέφω, διατρέφω das Huhn, -er κότα usw. (= und so weiter) και τα λοιπά 11 der Ratschlag, -e συµβουλή der Gesangverein, -e σύνδεσµος τραγουδιού 12 die Freizeitmöglichkeit, -en δυνατότητα ελευθέρου χρόνου das Informationsplakat, -e πληροφοριακή αφίσα die Informationsbroschüre, -n φυλλάδιο πληροφόρησης das Angebot, -e προσφορά das Soziale Sg. κοινωνικά θέµατα sonstig λοιπά, διάφορα Seite die Zeitungsanzeige, -n αγγελία στις εφηµερίδες der Wochentag, -e ηµέρα εβδοµάδας Kosten Pl. έξοδα das Interesse, -n ενδιαφέροντα 15 weder noch συµφέροντα nicht nur sondern auch όχι µόνο αλλά και je desto τόσο όσο trainieren εξασκούµαι Seite 86 1 erfragen ρωτώ, αναζητώ der Mitgliedsbeitrag, -e η συνδροµή µέλους zusätzlich, *, * επιπλέον die Familienmitgliedschaft, -en µέλος σε οικογένεια der/die Behinderte, -n ανάπηρος Seite 88 die Jobsuche Sg. αναζήτηση επαγγέλµατος Seite 89 1 das Arbeitsamt, -er ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης Εργατικού υναµικού fremd ξένος Bewerbungsunterlagen Pl. ικαιολογητικά που κατατίθενται σε αιτήσεις das Passfoto, -s φωτογραφία διαβατηρίου tabellarisch συνοπτικός, µέσω πίνακα der Lebenslauf, -e βιογραφικό σηµείωµα die Zeugniskopie, -n αντίγραφο βεβαίωσης 2 klein µικρός der Bau, -ten χτίσιµο, οικοδοµή die Fabrik, -en εταιρία, εργοστάσιο das Taxiunternehmen, επιχείρηση ταξί die Putzhilfe, -n υπηρεσία καθαριότητας der/die Kassierer/ Kassiererin, /-nen ταµίας der/die Lagerarbeiter/ Lagerarbeiterin, /-nen εργάτης σε αποθήκη die Aushilfe, -n βοήθεια, βοηθητικό προσωπικό die Küchenhilfe, -n βοήθεια στην κουζίνα austragen, er trägt aus, trug aus, διανέµω, µοιράζω hat ausgetragen (Zeitungen austragen) (µοιράζω εφηµερίδες) der Prospekt, -e διαφηµιστικό φυλλάδιο Seite 90 3 voll (eine volle Stelle) πλήρης (ενός σηµείου) 2

3 aufgeben, er gibt auf, gab auf, hat aufgegeben παρατώ, δίνω (eine Anzeige aufgeben) (βάζω αγγελία) komplett πλήρης die Bewerbungsmappe, -n φάκελος υποψηφιότητας hinten πίσω 4 die Empfehlung, -en σύσταση der/die Arbeitsberater/ Arbeitsberaterin, /-nen σύµβουλος εργασίας sollen, er soll, sollte, hat sollen/gesollt θα πρέπει nachfragen ρωτώ, αναζητώ schicken στέλνω der PC, -s (= Personalcomputer, der, ) Η/Υ die Mappe, -n φάκελος Seite 91 5 wegen (+ G, auch D.) εξαιτίας flexibel ελαστικός, ευέλικτος der Schichtdienst, -e υπηρεσία µε βάρδιες der Stundenlohn, -e ωροµίσθιο anwesend παρών besprechen, er bespricht, besprach, hat besprochen συζητώ die Teambesprechung, -en συζήτηση σε οµάδα 6 führen (Führen Sie ein Telefongespräch!) οδηγώ, διεξάγω (Κάντε µια τηλεφωνική συνδιάλεξη!) der/die Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin, /-nen εργαζόµενος der/die Arbeitgeber/Arbeitgeberin, /-nen εργοδότης Seite 92 7 die Berufsbiografie, -n επαγγελµατικό βιογραφικό σηµείωµα bewerben (sich) er bewirbt sich, αιτούµαι bewarb sich, hat sich beworben unzufrieden µη ικανοποιηµένος relativ (ein relativ schlechtes Gehalt) σχετικός die Karrieremöglichkeit, -en δυνατότητα καριέρας anschreiben, er schreibt an, γράφω, αποστέλλω schrieb an, hat angeschrieben (Ich habe einige Firmen angeschrieben.) (Έγραψα σε µερικές εταιρίες) hinschicken αποστέλλω (Ich habe meine Bewerbungsunterlagen hingeschickt.) (Απέστειλα τα δικαιολογητικά µου) absagen ακυρώνω das Freizeitzentrum, -zentren κέντρο για τον ελεύθερο χρόνο anbieten, er bietet an, bot an, hat angeboten προσφέρω (Kurse anbieten) (προσφέρω µαθήµατα) die Krabbelgruppe, -n οµάδα που ασχολείται µε την απασχόληση βρεφών der Tanzabend, -e βραδιά χορού der/die Senior/Seniorin, ηλικιωµένος Senioren/Seniorinnen stattfinden, er findet statt, λαµβάνω χώρα fand statt, hat stattgefunden (Die Kurse finden abends statt.) (Τα µαθήµατα λαµβάνουν χώρα το βράδυ) die Generation, -en γενιά verschicken αποστέλλω die Beschäftigung, -en απασχόληση (Ich war drei Jahre ohne Beschäftigung.) (Έµεινα για τρία χρόνια χωρίς απασχόληση) die Pleite, -n (Meine Firma hat Pleite gemacht.) χρεοκοπία (Η εταιρία µου χρεοκόπησε) schrecklich απαίσιος das Altenpflegeheim, -e γηροκοµείο der/die Hausmeister/ Hausmeisterin, /-nen θυρωρός ausüben (einen Beruf ausüben) ασκώ (ασκώ ένα επάγγελµα) der Maschinenbau Sg. Μηχανική das Biken Sg. (= Mountainbike fahren) ποδηλασία die Lagerarbeit, -en εργασία σε αποθήκη aushelfen, er hilft aus, half aus, hat ausgeholfen βοηθώ die Fahrradwerkstatt, -en εργοστάσιο ποδηλάτων das Mountainbike, -s ποδήλατο ανωµάλου δρόµου das Seniorenheim, -e γηροκοµείο Seite 93 9 die Definition, -en ορισµός die Haushaltshilfe, -n επίδοµα νοικοκυριού die Hausarbeit, -en δουλειές σπιτιού die Maschine, -n µηχανή 3

4 der/die Arbeitssuchende, -n αυτός που ψάχνει εργασία der/die Teilzeitarbeiter/- arbeiterin, /-nen εργαζόµενος µε µερική απασχόληση 10 der Aufstieg, -e (meist Sg.) άνοδος (επαγγελµατική) die Aufstiegsmöglichkeit, -en δυνατότητα ανόδου die Erhöhung, -en αύξηση (Erhöhung des Gehalts, Gehaltserhöhung) (αύξηση µισθού) die Gehaltserhöhung, -en αύξηση µισθού der Berufswunsch, -e επαγγελµατική επιθυµία Seite das Leben, (meist Sg.) ζωή 12 ungewöhnlich ασυνήθιστος der/die Feuerwehrmann/ Feuerwehrfrau, -er/-en πυροσβέστης Seite der/die Pilot/Pilotin, -en/ -nen πιλότος der/die Sanitäter/ Sanitäterin, /-nen νοσοκόµος 15 obwohl αν και das Examen, εξετάσεις Seite 96 1 das Dokument, -e έγγραφο die Arbeitskleidung Sg. στολή εργασίας die Lohnsteuerkarte, -n κάρτα ωροµισθίου der Sozialversicherungsausweis, -e αποδεικτικό κοινωνικής ασφάλισης Fremdsprachenkenntnisse Pl. γνώσεις ξένων γλωσσών 2 das Anschreiben, επιστολή die Unterschrift, -en υπογραφή das Schulabschlusszeugnis, -se αποδεικτικό σχολικού απολυτηρίου die Kopie, -n φωτοτυπία, αντίγραφο das Arbeitszeugnis, -se βεβαίωση εργασίας aktuell επίκαιρος die Rückseite, -n πίσω σελίδα Seite 98 der Bundestag Sg. κοινοβούλιο das Parlament, -e κοινοβούλιο der Bundesadler Sg. Αετός (σύµβολο της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας) das Wappentier, -e έµβληµα (µε απεικόνιση ζώου) die Bundesrepublik, -en Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας die Bundesregierung, -en οµοσπονδιακή κυβέρνηση der/die Bundeskanzler/Bundeskanzlerin, /-nen οµοσπονδιακός καγκελάριος der/die Minister/Ministerin, /-nen υπουργός der/die Zuschauer/Zuschauerin, /-nen θεατής der/die Besucher/Besucherin, /-nen επισκέπτης der/die Abgeordnete, -n βουλευτής die Partei, -en κόµµα die Regierungspartei, -en κυβερνητικό κόµµα die Opposition Sg. αντιπολίτευση das Politikwort, -er πολιτική λέξη der Bundesstaat, -en οµοσπονδιακό κράτος der Bund, -e (hier: Sg.) οµοσπονδία das Land, -er (= Bundesland) κρατίδιο die Gemeinde, -n κοινότητα der Landtag, -e τοπικό κοινοβούλιο der Kreistag, -e τοπικό συµβούλιο der Stadtrat, -e (das Gremium) δηµοτικό συµβούλιο der Gemeinderat, -e (das Gremium) συµβούλιο κοινότητας die Wahl, -en εκλογές (Parlamentswahl) κοινοβουλευτικές εκλογές die Regierung, -en κυβέρνηση die Landesregierung, -en τοπική κυβέρνηση Seite 99 der Weltkrieg, -e παγκόσµιος πόλεµος der Staat, -en κράτος die Mauer, -n (hier: die Berliner Mauer) τείχος ( εδώ: το Τείχος του Βερολίνου) friedlich ειρηνικός die Revolution, -en επανάσταση der/die Bürger/Bürgerin, /-nen πολίτης demokratisch δηµοκρατικός die Republik, -en δηµοκρατία 4

5 heutig, *, * σηµερινός beitreten, er tritt bei, trat bei, ist beigetreten εισέρχοµαι, εντάσσοµαι deshalb συνεπώς die Einheit Sg. (die deutsche Einheit) ενότητα (η Γερµανική Ενότητα) das Reichstagsgebäude Sg. το κτίριο του παλαιού Κοινοβουλίου bilden (eine Regierung bilden) σχηµατίζω (σχηµατίζω κυβέρνηση) die Mehrheit, -en πλειοψηφία das Staatsoberhaupt, -er ανώτατος αρχηγός του κράτους der/die Bundespräsident/-präsidentin, -en/-nen Πρόεδρος της ηµοκρατίας das Gesetz, -e νόµος die Macht, -e εξουσία, δύναµη das Landesparlament, -e τοπικό κοινοβούλιο der Senat, -e Γερουσία 1 das Politikquiz Sg. κουίζ για πολιτικά θέµατα der Nationalfeiertag, -e εθνική εορτή Seite die Illustration, -en απεικόνιση, εικονογράφηση die Ausländerpolitik Sg. εξωτερική πολιτική die Bildungspolitik Sg. εκπαιδευτική πολιτική die Familienpolitik Sg. οικογενειακή πολιτική die Gesundheitspolitik Sg. πολιτική για θέµατα υγείας die Kulturpolitik Sg. πολιτική για θέµατα πολιτισµού die Sozialpolitik Sg. κοινωνική πολιτική die Umweltpolitik Sg. περιβαλλοντική πολιτική die Verkehrspolitik Sg. πολιτική για θέµατα κυκλοφορίας-µεταφορών die Wirtschaftspolitik Sg. πολιτική για θέµατα οικονοµίας schützen προστατεύω na ja ναι, εντάξει Seite begründen αιτιολογώ unwichtig ασήµαντος Recht Sg. (1) ohne Artikel (Du hast Recht!) δικαίωµα, δίκιο (έχεις δίκιο) 5 die Realität, -en πραγµατικότητα das Militär Sg. στρατός abschaffen καταργώ ausgeben, er gibt aus, gab aus, ξοδεύω hat ausgegeben (Geld ausgeben) (ξοδεύω χρήµατα) der/die Schüler/Schülerin, /-nen µαθητής der Internetanschluss, -e σύνδεση στο ιαδίκτυο das Atomkraftwerk, -e πυρηνική ενέργεια abschalten (ein Atomkraftwerk abschalten) καταργώ die Solaranlage, -n εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας bauen χτίζω, φτιάχνω der/die Reiche, -n ο πλούσιος der/die Bürgermeister/ Bürgermeisterin, /-nen δήµαρχος 6 genügend αρκετός Seite die Wirtschaft Sg. (z.b.: Politik und Wirtschaft) οικονοµία (π.χ. Πολιτική και Οικονοµία) die Bildung Sg. µόρφωση 8 das Wahlplakat, -e προεκλογική αφίσα gegen (gegen Atomenergie) εναντίον die Atomenergie Sg. ατοµική ενέργεια das Energiesparen Sg. εξοικονόµηση ενέργειας eintreten, er tritt ein, trat ein, εισέρχοµαι ist eingetreten (+ für + A.) das Recht, -e (2) (demokratische Rechte) δικαίωµα (δηµοκρατικό δικαίωµα) die Minderheit, -en µειονότητα multikulturell πολυπολιτισµικός die Gesellschaft, -en κοινωνία (eine multikulturelle Gesellschaft) πολυπολιτισµική κοινωνία das Hauptthema, -themen κύριο θέµα sozial κοινωνικός die Gerechtigkeit Sg. δικαιοσύνη die Gewerkschaft, -en συνδικάτο stammen (+ aus + D.) κατάγοµαι Seite die Arbeiterpartei, -en εργατικό κόµµα 5

6 christlich χριστιανικός prägen (Diese Partei ist christlich geprägt.) διαµορφώνω ( Αυτό το κόµµα διέπεται από χριστιανικές αρχές) die Kontrolle, -n έλεγχος liberal φιλελεύθερος die Freiheit, -en ελευθερία niedrig χαµηλός die Staatsausgabe, -n κρατικά έξοδα stark, stärker, am stärksten ισχυρός die Staatspartei, -en κρατικό κόµµα mitarbeiten συνεργάζοµαι 9 regieren κυβερνώ der/die Staatschef/ Staatschefin, -s/-nen αρχηγός κράτους der/die Präsident/ Präsidentin, -en/-nen πρόεδρος der/die König/Königin, -e/-nen βασιλιάς 10 das Dorf, -er χωριό diskutieren συζητώ die Kontaktadresse, -n διεύθυνση επαφής die Ausländervertretung, -en εκπροσώπηση αλλοδαπών der/die Ausländerbeauftragte, -n υπεύθυνος για θέµατα αλλοδαπών der Gemeinderat, -e (die Person) Πρόεδρος κοινότητας Seite die Karriere, -n καριέρα Seite auskennen (sich) er kennt sich aus, γνωρίζω καλά κάποιο θέµα kannte sich aus, hat sich ausgekannt 5 das Grundgesetz Sg. Σύνταγµα das Grundrecht, -e το ίκαιο der Artikel, (Artikel im Grundgesetz) άρθρο die Würde Sg. αρετή unantastbar ακέραιος, ακατάλυτος die Entfaltung Sg. ανάπτυξη der Glaube Sg. πίστη das Gewissen Sg. συνείδηση religiös θρησκευτικός weltanschaulich κοσµοθεωρικός das Bekenntnis, -e γνώση unverletzlich απαραβίαστος die Schrift, -en (die Freiheit von Wort und Schrift) γραφή, έκφραση ( η ελευθερία ελεύθερης έκφρασης) Seite der/die Millionär/ Millionärin, -e/-nen εκατοµµυριούχος die Stelle Sg. θέση, σηµείο (An deiner Stelle würde ich Sport machen.) (Στη θέση σου θα έκανα σπορ) Seite die Verfassung, -en Σύνταγµα der/die Außenminister/ -ministerin, /-nen Υπουργός Εξωτερικών das Arbeitslosengeld Sg. επίδοµα ανεργίας Seite ledig, *, * ανύπαντρος die Eigenschaft, -en ιδιότητα tolerant υποµονετικός das Ereignis, -se γεγονός das Plakat, -e αφίσα die Buchhaltung, -en τήρηση βιβλίων der/die Buchhalter/ Buchhalterin, /-nen λογιστής der/die Bergsteiger/ Bergsteigerin, /-nen ορειβάτης Seite 110 das Porträt, -s πορτρέτο 4 der Textabschnitt, -e παράγραφος κειµένου die Kurzinformation, -en σύντοµη πληροφόρηση der/die Genießer/ Genießerin, /-nen αυτός που απολαµβάνει bekannt γνωστός das Gasthaus, -er πανδοχείο weltbekannt, *, * παγκόσµιος, παγκόσµια γνωστός die Szene, -n σκηνή das Theaterstück, -e θεατρικό κοµµάτι die Messestadt, -e εκθεσιακή πόλη geographisch, *, * γεωγραφικός 6

7 die Lage, -n (= die geographische Lage) θέση das Handelszentrum, -zentren εµπορικό κέντρο das Mittelalter Sg. Μεσαίωνας die Messe, -n έκθεση der Verlag, -e εκδοτικός οίκος das Orchester, ορχήστρα der Chor, -e χορωδία der/die Komponist/ Komponistin, -en/-nen συνθέτης traditionell παραδοσιακός das Gebet, -e προσευχή öffentlich δηµόσιος der Protest, -e διαµαρτυρία Seite aufregend εκνευριστικός die Demo, -s (= Demonstration, die, -en) διαδήλωση das Volk, -er λαός fordern απαιτώ die Wiedervereinigung, -en επανένωση jährlich, *, * ετήσιος das Messegelände, εκθεσιακός χώρος wandeln (sich) (= ändern) αλλάζω, µετατρέπω das Konsumgut, -er καταναλωτικό αγαθό die Ware, -n είδος, προϊόν ausstellen εκθέτω die Mustermesse, -n έκθεση δειγµάτων das Kaffeehaus, -er καφετέρια der Kaffeefilter, φίλτρο καφέ das Jahrhundert, -e αιώνας der/die Buchhändler/Buchhändlerin, /-nen βιβλιοπώλης die Bücherei, -en βιβλιοπωλείο deutschsprachig γερµανόφωνος die Veröffentlichung, -en δηµοσίευση die Band, -s (Musik-Band) συγκρότηµα die Popgruppe, -n συγκρότηµα µουσικής ποπ der/die Sänger/Sängerin, /-nen τραγουδιστής klassisch κλασικός die A-cappella-Aufnahme, -n ηχογράφηση χωρίς όργανα der Popsong, -s τραγούδι ποπ das Instrument, -e όργανο vortragen, er trägt vor, trug vor, hat vorgetragen απαγγέλλω (einen Song vortragen) (απαγγέλλω ένα τραγούδι) 5 die Geschichte Sg. ιστορία die Wandzeitung, -en εφηµερίδα τοίχου die Touristeninformation, -en πληροφορίες για τουρίστες Seite der Fragebogen, ερωτηµατολόγιο außerhalb (außerhalb des Kurses) εκτός das Gespräch, -e διάλογος erfolgreich επιτυχηµένος der Fortschritt, -e πρόοδος 7

8 Berliner Platz 2 ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Κεφάλαια (Raststätte 8) Seite 114 mobil κινητός der Stau, -s ουρά, συνωστισµός αυτοκινήτων die Maloche Sg. αγγαρεία, δύσκολη δουλειά (ugs. für: die [schwere] Arbeit im Beruf) (δύσκολη δουλειά) das Hirn, -e (ugs. für: das Gehirn/der Kopf) εγκέφαλος leer άδειος, κενός vorwärts (Stau: Es geht nicht vorwärts.) εµπρός (Ουρά στον αυτοκινητόδροµο: Τίποτα δεν κινείται) das Benzin Sg. βενζίνη das Hupen Sg. κορνάρισµα der Bock Sg. όρεξη, διάθεση (ugs.: auf etwas Bock/keinen Bock haben (έχω όρεξη για κάτι) = auf etwas Lust/keine Lust haben) die Karre, -n (ugs. für: Auto, das, -s) κάρο der Irrtum, -er λάθος, σφάλµα der Verdruss Sg δυσαρέσκεια eilen (ist geeilt) βιάζοµαι zurückschauen βλέπω πίσω µου ne (= eine) µια die Weile Sg. λεπτό, στιγµή die Worterklärung, -en επεξήγηση λέξεων das Gehirn, -e εγκέφαλος der Ärger Sg. καυγάς, φασαρία, θυµός satt: etwas satt haben χορτασµένος (ugs. für: etwas nicht mehr wollen/ertragen können) (έχω µπουχτίσει µε κάτι) ertragen, er erträgt, ertrug, hat ertragen ανέχοµαι 2 das Verkehrsmittel, κυκλοφοριακό µέσο Seite einen Platten haben παθαίνω λάστιχο das Parkhaus, -er πάρκιγκ der Fahrplan, -e δροµολόγια der Parkschein, -e εισιτήριο για το πάρκιγκ der Bahnsteig, -e αποβάθρα der Strafzettel, πρόστιµο der Radweg, -e ποδηλατόδροµος tanken βάζω βενζίνη bremsen φρενάρω abbiegen, er biegt ab, bog ab, ist abgebogen στρίβω anhalten, er hält an, hielt an, hat angehalten σταµατώ Seite die Mobilität Sg. κινητικότητα sogar µάλιστα die U-Bahn, -en µετρό Benzinkosten Pl. έξοδα βενζίνης die Garage, -n γκαράζ der Helm, -e κράνος retten σώζω seitdem έκτοτε, από τότε που die Angst, -e φόβος daran σ αυτό gewöhnen (+ sich) συνηθίζω (Ich habe mich daran gewöhnt./ (συνήθισα σ αυτό) Ich bin daran gewöhnt.) falls σε περίπτωση που km (Kilometer, der, ) χιλιόµετρα 8

9 der Kilometer, (Abk. km) χιλιόµετρα unabhängig ανεξάρτητος bequem άνετος der Arztbesuch, -e ιατρική επίσκεψη die Radtour, -en αγώνας ποδηλασίας Seite der Vorteil, -e πλεονέκτηµα der Nachteil, -e µειονέκτηµα breit ευρύς 6 die Konsequenz, -en συνέπεια Seite abholen παραλαµβάνω losfahren, er fährt los, fuhr los, ist losgefahren αναχωρώ, ξεκινώ 8 das Rad, -er τροχός, ρόδα, ποδήλατο der Kinderwagen, παιδικό καροτσάκι das Spielzeugauto, -s αυτοκινητάκι das Dreirad, -er τρίτροχο die Schrottkiste, -n (ugs. für: gebrauchtes Auto) παλιοσίδερα (µεταχειρισµένο αµάξι) der Mittelklassewagen, αυτοκίνητο µεσαίας κατηγορίας der Familienwagen, οικογενειακό αυτοκίνητο der Sportwagen, αθλητικό αυτοκίνητο, σπορ die Gehhilfe, -n βοήθεια στο περπάτηµα Seite der Fahrschein, -e εισιτήριο die Strafe, -n πρόστιµο, ποινή herum (um den Park herum) τριγύρω die Kurve, -n στροφή das Schnäppchen, προσφορά der Wagen, (hier: Auto, das, -s) αυτοκίνητο der Baum, -e δέντρο 11 der Gebrauchtwagen, µεταχειρισµένο αµάξι erraten, er errät, erriet, hat erraten µαντεύω das Wunschauto, -s το αυτοκίνητο που επιθυµεί κανείς να αποκτήσει Seite theoretisch θεωρητικός die Führerscheinprüfung, -en εξετάσεις για δίπλωµα οδήγησης unbekannt άγνωστος die Mehrfachlösung, -en επίλυση πολλαπλών επιλογών möglich δυνατός, εφικτός Seite das Verkehrszeichen, σήµα τροχαίας das Verbot, -e απαγόρευση die Einfahrt, -en είσοδος µε όχηµα der Bahnübergang, -e γέφυρα για τη διέλευση τρένου unbeschrankt, *, * χωρίς µπάρα προστασίας das Überholverbot, -e απαγόρευση προσπέρασης das Kraftfahrzeug, -e όχηµα die Art, -en (Autos aller Art) είδος (αυτοκίνητο κάθε είδους) der Fußgängerüberweg, -e πέρασµα πεζών vorschreiben, er schreibt vor, schrieb vor, προδιαγράφω hat vorgeschrieben die Fahrtrichtung, -en κατεύθυνση οχηµάτων verengen στενεύω die Fahrbahn, -en οδός 14 die Führerscheinaufgabe, -n άσκηση για εξετάσεις διπλώµατος οδήγησης vorbeifahren, er fährt vorbei, περνώ από µπροστά fuhr vorbei, ist vorbeigefahren überholen προσπερνώ der Lkw, -s (= Lastkraftwagen, der, ) φορτηγό der Lastkraftwagen, (Abk. Lkw, der, -s) φορτηγό geschlossen κλειστός schließen, er schließt, schloss, hat geschlossen κλείνω die Schranke, -n µπάρα προστασίας (σε δρόµους) verwenden χρησιµοποιώ Seite die Info, -s (= Information, die, -en) πληροφορίες die Voraussetzung, -en προϋπόθεση 9

10 der Sehtest, -s δοκιµασία για τη µυωπία der Erste-Hilfe-Schein, -e βεβαίωση Πρώτων Βοηθειών die Fahrstunde, -n εκπαιδευτική ώρα οδήγησης die Stadtfahrt, -en οδήγηση στην πόλη die Überlandfahrt, -en οδήγηση στην περιφέρεια die Autobahnfahrt, -en οδήγηση στον αυτοκινητόδροµο die Nachtfahrt, -en νυχτερινή οδήγηση die Probezeit, -en δοκιµαστική ώρα der Fahrausweis, -e ταυτότητα οδήγησης unbegrenzt απεριόριστος gültig ισχύων das Bußgeld, -er πρόστιµο die Verkehrssünderkartei, -en αρχείο /παραβιάσεων ποινών (για οδηγούς) der Verstoß, -e πρόσκρουση, παραβίαση die Verkehrsregel, -n κώδικας οδικής κυκλοφορίας die Geldbuße, -n χρηµατικό πρόστιµο das Fahrverbot, -e απαγόρευση διέλευσης οχηµάτων richten (+ sich + nach + D.) κατευθύνω (Die Strafe richtet sich nach dem Verstoß.) (Το πρόστιµο ποικίλει ανάλογα µε την παραβίαση) das Punktekonto, -konten σύνολο συλλογής πόντων (για παραβάτες) die Verwarnung, -en προειδοποίηση die Teilnahmepflicht Sg. υποχρέωση συµµετοχής das Aufbauseminar, -e σεµινάριο µετεκπαίδευσης löschen διαλύω, λύω das Promille, ποσοστό επί τοις χιλίοις 2 die Abkürzung, -en συντοµογραφία der Verkaufspreis, -e τιµή πώλησης der Neupreis, -e νέα τιµή das Baujahr, -e έτος κατασκευής die Verhandlungsbasis Sg. βάση διαπραγµάτευσης der Zustand, -e (meist Sg.) κατάσταση Seite daher έκτοτε deswegen συνεπώς darum γι αυτό Seite 124 der Medienalltag Sg. η καθηµερινότητα των ΜΜΕ 1 abschicken αποστέλλω zappen κάνω ζάπινγκ mailen ταχυδροµώ faxen στέλνω φαξ empfangen, er empfängt, empfing, hat empfangen παραλαµβάνω, δέχοµαι, λαµβάνω (ein Programm empfangen) (λαµβάνω σήµα προγράµµατος) herunterladen, er lädt herunter, lud herunter, κατεβάζω (από το ιαδίκτυο) hat heruntergeladen anschalten ενεργοποιώ, ανοίγω ausschalten απενεργοποιώ, κλείνω umschalten αλλάζω κανάλι (τηλεόραση) zurückrufen, er ruft zurück, rief zurück, τηλεφωνώ σ εκείνον που δε µε βρήκε σπίτι hat zurückgerufen (Telefon) besetzt, *, * (Telefon) κατειληµµένος der Anrufbeantworter, αυτόµατος τηλεφωνητής die Mail, -s (= ) das Netz, -e (hier: Internet) ίκτυο ( ιαδίκτυο) der Roman, -e λογοτεχνικό είδος, αισθηµατικό µυθιστόρηµα Seite die Alltagsbeschreibung, -en περιγραφή της καθηµερινότητας der Radiowecker, ξυπνητήρι die Nachricht, -en είδηση das Frühstück Sg. πρωινό der Briefkasten, γραµµατοκιβώτιο 3 möglichst το δυνατόν Seite das Medium, Medien µέσο, ΜΜΕ die Angabe, -n στοιχείο, ένδειξη das Video, -s βίντεο laut (2) (+ D.) (laut Statistik) σύµφωνα µε (σύµφωνα µε τη στατιστική) 10

11 5 mehrmals περισσότερες φορές, συχνότερα die DVD, -s (engl.: digital versatile disc) DVD Seite der DVD-Spieler, συσκευή αναπαραγωγής DVD 7 überall παντού der Zettel, σηµείωµα tauschen ανταλλάζω das Fernsehprogramm, -e πρόγραµµα τηλεόρασης der Comic, -s κόµικ das Klima Sg. κλίµα 8 die Rückfrage, -n διευκρινιστική ερώτηση Seite das Logo, -s σύνθηµα, επωνυµία der Sender, (= Radio-, Fernsehsender) ποµπός die Sendung, -en (Radio-, Fernsehsendung) εκποµπή die Antenne, -n κεραία die Satellitenantenne, -n δορυφορική κεραία das Kabel, καλώδιο (hier: Fernsehen über Kabel statt Antenne) (καλωδιακή αντί για συµβατική τηλεόραση) so genannt- λεγόµενος (so genannte öffentlich-rechtliche Sender) (λεγόµενοι κρατικοί σταθµοί) öffentlich-rechtlich, *, * κρατικός, δηµόσιος (öffentlich-rechtliche Sender) (κρατικοί σταθµοί) privat ιδιωτικός Rundfunkgebühren Pl. πάγιο συνδροµής ραδιοφώνου die Grundversorgung Sg. βασική προµήθεια die Unterhaltung Sg. διασκέδαση die Zielgruppe, -n οµάδα-στόχος eingehen, er geht ein, ging ein, ist eingegangen αναφέροµαι (auf die Interessen von jemandem eingehen) (αναφέροµαι στα ενδιαφέροντα κάποιου) senden στέλνω, εκπέµπω der Satellit, -en δορυφόρος das Pay-TV-Programm, -e πρόγραµµα τηλεόρασης επί πληρωµής der Spielfilm, -e ταινία 10 die Fernsehgewohnheit, -en τηλεοπτική συνήθεια der Fernsehsender, ποµπός τηλεόρασης aufnehmen, er nimmt auf, nahm auf, µαγνητοφωνώ hat aufgenommen (einen Film auf Video aufnehmen) (µαγνητοφωνώ) 11 das Internetcafé, -s ίντερνετ καφέ Seite das Pro, -s τα υπέρ das Contra, -s τα κατά das Argument, -e επιχείρηµα die These, -n θέση, άποψη die Erdnuss, -e καρύδι Chips Pl. πατατάκια dumm, dümmer, am dümmsten ανόητος verbieten, er verbietet, verbot, hat verboten απαγορεύω stören ενοχλώ die Ruhe Sg. ησυχία die Privatsache, -n ιδιωτική υπόθεση regeln ρυθµίζω erreichen (Leute telefonisch erreichen) φθάνω (επικοινωνώ τηλεφωνικά µε ανθρώπους) damit (Kinder können damit nicht umgehen.) µ αυτό (Τα παιδιά δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα µ αυτό) umgehen (+ mit + D.), er geht um, ging um, καταγίνοµαι ist umgegangen ungesund, ungesünder, am ungesündesten µη υγιεινός draußen (Kinder sollen draußen spielen.) έξω Seite überfliegen, er überfliegt, ρίχνω µια µατιά überflog, hat überflogen (einen Text überfliegen) (ρίχνω µια γρήγορη µατιά σε ένα κείµενο) der/die Jugendliche, -n ο νεαρός logisch λογικός Seite 131 der Zeitstrahl, -en χρονοδιάγραµµα 11

12 S.134 besorgen (Was du heute kannst besorgen, διευθετώ, κανονίζω verschiebe nicht auf morgen.) (Μην αναβάλλεις ποτέ για αύριο κάτι που γίνεται και σήµερα) verschieben, er verschiebt, verschob, hat verschoben αναβάλλω der/ die Kaiser/Kaiserin, /-nen αυτοκράτορας die Pünktlichkeit Sg. συνέπεια Seite 135 die Morgenstund(e), -n πρωινή ώρα das Gold Sg. χρυσός loben επαινώ der Rat Sg. συµβουλή totschlagen, er schlägt tot, schlug tot, σκοτώνω, σπαταλώ hat totgeschlagen (die Zeit totschlagen) (σκοτώνω την ώρα µου) Seite das Sprichwort, -er παροιµία die Redewendung, -en έκφραση Seite wörtlich λεκτικός früh νωρίς der Vogel, πουλί fangen, er fängt, fing, hat gefangen πιάνω der Wurm, -er σκουλήκι Seite das Zeitgefühl Sg. αίσθηµα χρόνου die Fahrt, -en ταξίδι Seite bevor προτού zusammenstellen (ein Menü zusammenstellen) συνθέτω (συνθέτω ένα µενού) der Gast, -e καλεσµένος die Tischdekoration, -en διακόσµηση τραπεζιού vor allem κυρίως die Feier, -n γιορτή 7 die Essgewohnheit, -en διατροφική συνήθεια umziehen (+ sich) er zieht sich um, zog sich um, µετακοµίζω hat sich umgezogen 8 der Zeitpunkt, -e χρονικό σηµείο 9 die Benimmregel, -n κανόνας συµπεριφοράς das Fettnäpfchen, γκάφα die Umfrage, -n δηµοσκόπηση der Bekanntenkreis, -e κύκλος γνωριµιών schlimm άσχηµος Seite die Vergnügung, -en διασκέδαση das Gefühl, -e αίσθηµα das Gedicht, -e ποίηµα der Wechsel, αλλαγή die Dialektik Sg. ιαλεκτική begreifen, er begreift, begriff, hat begriffen αντιλαµβάνοµαι die Pflanze, -n φυτό 11 mitlesen, er liest mit, las mit, hat mitgelesen διαβάζω ταυτόχρονα träumerisch ονειρικός sachlich πραγµατικός die Stimmung, -en διάθεση Seite der Traum, e όνειρο das Motorrad, -er µηχανή der Krieg, -e πόλεµος der Friede Sg. ειρήνη der Duft, -e άρωµα das Herbstlaub Sg. φύλλα πεσµένα κάτω το φθινόπωρο das Kindermärchen, παιδικό παραµύθι das Mondlicht Sg. φεγγαρόφωτο der Mond, -e φεγγάρι das Parfum, -s άρωµα das Küssen Sg. φιλί der Untergang, -e καταστροφή, δύση 12

13 romantisch ροµαντικός Seite steif (Die Deutschen sind steif.) άκαµπτος (Οι Γερµανοί είναι άκαµπτοι) der Recyclingwahn Sg. µανία για ανακύκλωση die Wegwerfmentalität Sg. νοοτροπία, κατά την οποία πετιούνται τα απόρρίπτα aufhalten, er hält auf, hielt auf, hat aufgehalten σταµατώ, καθυστερώ (die Tür aufhalten) (κρατώ ανοικτή την πόρτα) streng αυστηρός die Kleiderordnung, -en προδιαγραφές ένδυσης 15 die Stellungnahme, -n λήψη θέσης, τοποθέτησης Seite die Erfahrung, -en εµπειρία Seite der/die Gastgeber/ Gastgeberin, /-nen εργοδότης die Garderobe, -n γκαρνταρόµπα aufhängen (den Mantel aufhängen) κρεµώ 2 das Papier, -e χαρτί Seite ungeduldig ανυπόµονος der/die Zuhörer/Zuhörerin, /-nen ακροατής Seite 146 die Museumsstadt, -e πόλη µε µουσείο zahllos, *, * χωρίς αριθµό wissenschaftlich επιστηµονικός das Institut, -e ινστιτούτο (wissenschaftliche Institute) (επιστηµονικά ινστιτούτα) der Standort, -e τόπος, σηµείο die Wissenschaft, -en επιστήµη die Forschung, -en έρευνα die Rolle, -n ρόλος 5 die Großstadt, -e µεγαλούπολη der Kontrast, -e αντίθεση mittlerweile εντωµεταξύ das Ritual, -e τελετή angewöhnen (sich) συνηθίζω zoologisch, *, * (zoologischer Garten) ζωολογικός eintreffen, er trifft ein, traf ein, ist eingetroffen συναντώ der Stadtteil, -e τµήµα της πόλης der Hof, -e αυλή erneuern (+ sich) ανανεώνω ständig συνεχώς 6 das Tor, -e γκολ das Schloss, -er (das Bauwerk) κάστρο Seite die Fotosafari, -s σαφάρι για φωτογράφηση die Fassade, -n πρόσοψη zerfallen, er zerfällt, zerfiel, ist zerfallen καταστρέφω, παραµελούµαι (zerfallene Häuser) (παραµεληµένα σπίτια) der Hinterhof, -e πίσω αυλή die Architektur Sg. αρχιτεκτονική eindrucksvoll εντυπωσιακός dokumentieren αποδεικνύω spannend ενδιαφέρων das Fotomotiv, -e χαρακτηριστικό entdecken ανακαλύπτω 7 die Führung, -en (eine Führung machen) ξενάγηση (κάνω ξενάγηση) der Reiseführer, (hier: ein Buch) τουριστικός οδηγός 8 der Koffer, βαλίτσα hinmüssen, er muss hin, musste hin, hat hingemusst πρέπει να πάω die Seligkeit, -en µακαριότητα vergehen, er vergeht, verging, ist vergangen περνώ (vergangene Zeiten) (περασµένη ώρα) drin sein, er ist drin, war drin, ist drin gewesen είµαι, βρίσκοµαι µέσα (Was ist im Koffer drin?) (Τι έχει µέσα η βαλίτσα;) die Weise, -n (auf diese Weise) τρόπος lohnen (+ sich) (Die Reise lohnt sich.) αξίζω die Sehnsucht, -e νοσταλγία 13

14 hinfahren, er fährt hin, fuhr hin, ist hingefahren πορεύοµαι die Sommernacht, -e καλοκαιρινή νύχτα still ήσυχος Seite bestehen (+ aus + D.), αποτελούµαι er besteht aus, bestand aus, hat bestanden aus körperlich (körperlicher Ausgleich) σωµατικός (σωµατική εξισορρόπηση) der Ausgleich Sg. (körperlicher Ausgleich) εξισορρόπηση die Prüfungsangst, -e φόβος για της εξετάσεις 10 bloß (Bloß keinen Streit!) απλά, µόνο (Μόνο µην έχετε φόβο!) der Zank Sg. καβγάς, τσακωµός 14

Glossar Deutsch Griechisch

Glossar Deutsch Griechisch Deutsch im Alltag Glossar Deutsch Griechisch Kapitel 13 24 Kapitel 13 Das steht dir gut! der Anzug, -e die Bluse, -n der Gürtel, - das Hemd, -en die Hose, -n die Jeans, - die Jogginghose, -n das Kleid,

Διαβάστε περισσότερα

Aspekte neu Mittelstufe Deutsch

Aspekte neu Mittelstufe Deutsch Aspekte neu Mittelstufe Deutsch von Ute Koithan Helen Schmitz Tanja Sieber Ralf Sonntag Griechisches Glossar übersetzt von Kalliopi Mantopoulou Redaktion: Alexandra Antonakaki Klett Hellas Athen 2 Kapitel

Διαβάστε περισσότερα

DaF kompakt B1 Lektion 19

DaF kompakt B1 Lektion 19 DaF kompakt B1 Lektion 19 Lektion 19 Kb.S. 156 der Trainee, -s ο ασκούμενος auf nach Liechtenstein πάμε στο Liechtenstein die Ansicht, -en η άποψη sprechen über +A (er spricht sprach hat μιλάω για gesprochen)

Διαβάστε περισσότερα

των Michael Koenig Ute Koithan Theo Scherling σε συνεργασία με τον Hermann Funk Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1 του Σπύρος Κουκίδης

των Michael Koenig Ute Koithan Theo Scherling σε συνεργασία με τον Hermann Funk Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1 του Σπύρος Κουκίδης των Michael Koenig Ute Koithan Theo Scherling σε συνεργασία με τον Hermann Funk Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1 του Σπύρος Κουκίδης Deutsch für Jugendliche A1: Materialien Kursbuch A1 mit 2 Audio-CDs 47100

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Glossar

Griechisches Glossar Griechisches Glossar Griechisches Glossar Zusammengestellt und übersetzt von: Alexandra Antonakaki Redaktionelle Bearbeitung: Zoi Kokkalidou Klett Hellas GmbH, Athen 2014 Το περιεχόμενο του βιβλίου προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Magnet B1. Deutsch für junge Lerner Griechisches Glossar in chronologischer Reihenfolge. Klett Hellas Athen

Magnet B1. Deutsch für junge Lerner Griechisches Glossar in chronologischer Reihenfolge. Klett Hellas Athen Magnet B1 Deutsch für junge Lerner Griechisches Glossar in chronologischer Reihenfolge Klett Hellas Athen 1 Inhalt Lektion 21 Lektion 22 Lektion 23 Lektion 24 Lektion 25 Lektion 26 Lektion 27 Lektion 28

Διαβάστε περισσότερα

Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling. Anne Köker

Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling. Anne Köker Γερµανικά για Ενήλικες Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling σε συνεργασία µε την Anne Köker Γλωσσάριο Γερµανικά-Ελληνικά Μετάφραση: Dr. Anthi Wiedenmayer Συντοµογραφίες Abk. Συντοµογραφία Μεταφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Glossar Deutsch Griechisch

Glossar Deutsch Griechisch Deutsch im Alltag Susan Kaufmann, Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Paul Rusch, Theo Scherling, Ralf Sonntag Glossar Deutsch Griechisch Kapitel 25 36 Übersetzt von Spiros Koukidis Seite 1 Kapitel 25 Alt

Διαβάστε περισσότερα

DaF kompakt B1 Lektion 19

DaF kompakt B1 Lektion 19 DaF kompakt B1 Lektion 19 Lektion 19 Kb.S. 156 der Trainee, -s ο ασκούμενος auf nach Liechtenstein πάμε στο Liechtenstein die Ansicht, -en η άποψη sprechen über +A (er spricht sprach hat μιλάω για gesprochen)

Διαβάστε περισσότερα

Glossar Deutsch Griechisch

Glossar Deutsch Griechisch Berliner Platz 1 Deutsch im Alltag Glossar Deutsch Griechisch Kapitel 1 12 Kapitel 1 vorstellen (sich), er stellt (sich) vor, hat (sich) παρουσιάζομαι, συστήνομαι vorgestellt begrüßen, er begrüßt, begrüßt

Διαβάστε περισσότερα

STUFEN INTERNATIONAL. Deutsch-Griechisches alphabetisches Glossar. Teil 1. Thessaloniki, Dezember 1999

STUFEN INTERNATIONAL. Deutsch-Griechisches alphabetisches Glossar. Teil 1. Thessaloniki, Dezember 1999 www.deutsch.gr STUFEN INTERNATIONAL Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche und Erwachsene Teil 1 Deutsch-Griechisches alphabetisches Glossar Thessaloniki, Dezember 1999 www.deutsch.gr Au-Pair"-Programm,

Διαβάστε περισσότερα

Praxis Verlag 2011 1 Elasidon 30 11854 Athen 210 36 26 876 info@praxis.gr

Praxis Verlag 2011 1 Elasidon 30 11854 Athen 210 36 26 876 info@praxis.gr Test 1 SA meist(ens) / oft / in der Regel benutzen A manchmal mit D fahren, manchmal (aber auch) mit D Wenn ich viel / wenig / gar keine Zeit habe, fahre ich mit D e S-Bahn / e U-Bahn / s Moped, -s / s

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch als Fremdsprache

Deutsch als Fremdsprache Deutsch als Fremdsprache A1 των Stefanie Dengler Paul Rusch Helen Schmitz Tanja Sieber Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο Μετάφραση: Σπύρος Κουκίδης A1: Materialien Deutsch als Fremdsprache Teilbände Kurs- und

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20

Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20 Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20 LEKTION 11 Gute Musik hier! Nomen das Instrument, -e das Saxofon, -e die Gitarre, -n die Trompete, -n das Schlagzeug, -e die Geige, -n das Cello, Cellos

Διαβάστε περισσότερα

Aussichten A2 Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20

Aussichten A2 Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20 Aussichten A2 Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20 LEKTION 11 Gute Musik hier! Nomen das Instrument, -e das Saxofon, -e die Gitarre, -n die Trompete, -n das Schlagzeug, -e die Geige, -n das

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch als Fremdsprache

Deutsch als Fremdsprache Deutsch als Fremdsprache A1 των Stefanie Dengler Paul Rusch Helen Schmitz Tanja Sieber Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1: Materialien Deutsch als Fremdsprache Teilbände Kurs- und Arbeitsbuch A1.1 mit DVD und

Διαβάστε περισσότερα

DaF kompakt A2 - Griechisches Glossar der Lektionen 9-18

DaF kompakt A2 - Griechisches Glossar der Lektionen 9-18 DaF kompakt A2 - Griechisches Glossar der Lektionen 9-18 DaF kompakt A2 - Lektion 9 Lektion 9 Kb.S. 76 das Fest, -e η γιορτή fallen (er fällt fiel ist gefallen) Fröhliche Weihnachten! fröhlich Wir wünschen

Διαβάστε περισσότερα

Aussichten A1. Glossar Lektionen 1 bis 10. LEKTION 1 Alles neu! Nomen. το αυτοκίνητο. ο καθηγητής γυμναστικής. το ξενοδοχείο.

Aussichten A1. Glossar Lektionen 1 bis 10. LEKTION 1 Alles neu! Nomen. το αυτοκίνητο. ο καθηγητής γυμναστικής. το ξενοδοχείο. Glossar Lektionen 1 bis 10 LEKTION 1 Alles neu! Nomen das Haus die Wohnung der Balkon die Tür das Fenster die Klingel das Auto das Handy die Lampe der Mann die Frau das Kind die Nachbarin der Sohn der

Διαβάστε περισσότερα

Aussichten A1 Glossar Lektionen 1 bis 10

Aussichten A1 Glossar Lektionen 1 bis 10 Aussichten A1 Glossar Lektionen 1 bis 10 LEKTION 1 Alles neu! Nomen das Haus die Wohnung der Balkon die Tür das Fenster die Klingel das Auto das Handy die Lampe der Mann die Frau das Kind die Nachbarin

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Glossar zu den Lektionen 21 bis 30

Griechisches Glossar zu den Lektionen 21 bis 30 Griechisches Glossar zu den Lektionen 21 bis 30 21 Plötzlich alles anders Nomen der Wendepunkt, -e die Veränderung, -en die Heirat, -en die Scheidung, -en der Gewinn, -e der Verlust, -e der Tod, -e der

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Glossar zu Kurs- und Übungsbuch

Griechisches Glossar zu Kurs- und Übungsbuch Griechisches Glossar zu Kurs- und Übungsbuch Klett Hellas Athen 1 Zusammengestellt und übersetzt von: Gestaltung und Satz: Elisabeth Pavlidou Cellworks nmc hellas Redaktion: Marina Morikidou 1. Auflage

Διαβάστε περισσότερα

Aussichten B1 Griechisches Glossar zu den Lektionen 21 bis 30

Aussichten B1 Griechisches Glossar zu den Lektionen 21 bis 30 Aussichten B1 Griechisches Glossar zu den Lektionen 21 bis 30 21 Plötzlich alles anders Nomen der Wendepunkt, -e die Veränderung, -en die Heirat, -en die Scheidung, -en der Gewinn, -e der Verlust, -e der

Διαβάστε περισσότερα

Wortliste Kursbuch A2

Wortliste Kursbuch A2 Stichwort Seite Kapitel 1: Nach den Ferien Camping, das (Sg.) 8 το κάμπινγκ Ich finde Camping super. Βρίσκω τέλειο το να κάνεις κάμπινγκ. segeln 8 κάνω ιστιοπλοΐα In den Ferien segle ich gern auf dem Meer.

Διαβάστε περισσότερα

των Birgitta Fröhlich Michael Koenig Ute Koithan Petra Pfeifhofer Theo Scherling σε συνεργασία με τον Maruska Mariotta

των Birgitta Fröhlich Michael Koenig Ute Koithan Petra Pfeifhofer Theo Scherling σε συνεργασία με τον Maruska Mariotta των Birgitta Fröhlich Michael Koenig Ute Koithan Petra Pfeifhofer Theo Scherling σε συνεργασία με τον Maruska Mariotta Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A2 του Σπύρος Κουκίδης Deutsch für Jugendliche A2: Materialien

Διαβάστε περισσότερα

Wortliste Kursbuch A1

Wortliste Kursbuch A1 Stichwort Seite Kapitel 1: Hallo, ich heiße...! Antwort, die, -en 8 απάντηση du 8 εσύ einmal 8 μια φορά Noch einmal! ακόμη μια φορά! gut 8 καλός Guten Tag! 8 Καλημέρα! hallo 8 γεια heißen 8 ονομάζομαι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Marketingplan für die Halbinsel Methana in Griechenland ιαφηµιστικά υλικά, Σχέδια, Παραδείγµατα, Ιδέες και ιαγράµµατα Werbematerialien & Konzeption, Beispiele,

Διαβάστε περισσότερα

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die W.W. WAAGE, die: 1) [Gerät zum Wiegen]: a) η ζυγαριά: ich stieg (ich stellte) mich [im Badezimmer] auf die Waage ανέβηκα στη ζυγαριά b) ο ζυγός: Die Energiebilanz des Organismus ist wie eine Waage, die

Διαβάστε περισσότερα

Wortliste Arbeitsbuch A2

Wortliste Arbeitsbuch A2 Stichwort Seite Kapitel 1: Nach den Ferien Camping, das (Sg.) 8 το κάµπινγκ Ich finde Camping super. Βρίσκω τέλειο το να κάνεις κάµπινγκ. segeln 8 κάνω ιστιοπλοΐα In den Ferien segle ich gern auf dem Meer.

Διαβάστε περισσότερα

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12 4. Jahr - Ausgabe 31 SEPTEMBER 2014 Ημερήσιες διατροφικές ανάγκες του οργανισμού. Σελίδα 06 Γιορτή Κρασιού στο Καστράκι Καλαμπάκας Σελίδα 03 Zwölf Maßnahmen zur Absicherung gegen Angriffe aus dem Internet

Διαβάστε περισσότερα

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία KAUSA Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία Zugewanderte Eltern unterstützen ihre Kinder beim Einstieg ins Berufsleben Γονείς που μετανάστευσαν στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα