Berliner Platz 2 ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ. Κεφάλαια (Raststätte 7) 1. Seite 78. Seite 80 3 aussuchen αναζητώ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Berliner Platz 2 ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ. www.deutsch.gr. Κεφάλαια 19-20-21 (Raststätte 7) www.deutsch.gr 1. Seite 78. Seite 80 3 aussuchen αναζητώ"

Transcript

1 Berliner Platz 2 ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Κεφάλαια (Raststätte 7) Seite 78 jemand κάποιος Volleyball Sg. ohne Artikel (das Spiel) βόλεϊ das Tischtennis Sg. (das Spiel) επιτραπέζιο τένις der Freundeskreis, -e κύκλος φίλων schnell γρήγορος der Spielplatz, -e γήπεδο, χώρος αθλοπαιδιών zuschauen κοιτάω, παρατηρώ der Discman, -s ντίσκµαν ab und zu που και που der/die Bekannte, -n γνωστός das Picknick, -s πικνίκ grillen ψήνω στα κάρβουνα Seite 79 der Nähkurs, -e µαθήµατα ραπτικής das Semester, εξάµηνο der Fotografiekurs, -e µαθήµατα φωτογραφίας das Schachbrett, -er σανίδα (πεδίο) για σκάκι der Schachclub, -s όµιλος για σκάκι das Turnier, -e τουρνέ, διαγωνισµός die Abbildung, -en απεικόνιση die Aktivität, -en δραστηριότητα die Freizeitaktivität, -en δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου Seite 80 3 aussuchen αναζητώ formulieren διατυπώνω verbringen, er verbringt, verbrachte, περνώ (την ώρα µου) hat verbracht (Zeit verbringen) die Sportart, -en είδος αθλήµατος das Hobby, -s χόµπυ der Verein, -e σύλλογος 4 das Mal, -e (Bis zum nächsten Mal!) φορά ( Τα λέµε την επόµενη φορά!) Seite 81 5 die Sache, -n υπόθεση, πράγµα 6 höchstens κατά πολύ, το πολύ morgen πρωί 7 kein- κανένας der Ball, -e µπάλα verlieren, er verliert, χάνω verlor, hat verloren Seite 82 8 der Turnverein, -e αθλητικός σύλλογος der/die Schütze/Schützin, -n/-nen τοξοβόλος der/die Briefmarkensammler/- sammlerin, /-nen συλλέκτης γραµµατοσήµων der/die Wanderer/ Wanderin, /-nen πεζοπόρος der/die Karnevalist/ Karnevalistin, -en/-nen καρναβαλιστής der/die Amateurfunker/ -funkerin, /-nen ερασιτέχνης ραδιοφωνικού σταθµού der/die Hundezüchter/ -züchterin, /-nen αυτός που ανατρέφει σκυλάκια engagieren (+ sich) δεσµεύω die Geselligkeit, -en παρέα der/die Ausländer/ Ausländerin, /-nen ξένος, αλλοδαπός gründen (einen Verein gründen) ιδρύω ausländisch ξένος der/die Mitbürger/ συµπολίτης 1

2 Mitbürgerin, /-nen kümmern (sich + um + A.) φροντίζω die Freundschaftsgesellschaft, -en σύλλογος φίλων 9 das Schach Sg. (das Spiel) σκάκι politisch πολιτικός verfolgen (politisch verfolgte Menschen) παρακολουθώ die Umwelt Sg. περιβάλλον 10 angeln ψαρεύω kegeln παίζω µπόουλινγκ fotografieren βγάζω φωτογραφίες mögen, er mag, mochte, hat mögen/gemocht αρέσω das Tier, -e ζώο das Deutsche Rote Kreuz Sg. (Abk. DRK) ο Γερµανικός Ερυθρός Σταυρός Seite etwa (etwa Einwohner) περίπου der/die Einwohner/ Einwohnerin, /-nen κάτοικος der Kleintierzuchtverein, -e σύλλογος προστασίας µικρών ζώων züchten ανατρέφω, διατρέφω das Huhn, -er κότα usw. (= und so weiter) και τα λοιπά 11 der Ratschlag, -e συµβουλή der Gesangverein, -e σύνδεσµος τραγουδιού 12 die Freizeitmöglichkeit, -en δυνατότητα ελευθέρου χρόνου das Informationsplakat, -e πληροφοριακή αφίσα die Informationsbroschüre, -n φυλλάδιο πληροφόρησης das Angebot, -e προσφορά das Soziale Sg. κοινωνικά θέµατα sonstig λοιπά, διάφορα Seite die Zeitungsanzeige, -n αγγελία στις εφηµερίδες der Wochentag, -e ηµέρα εβδοµάδας Kosten Pl. έξοδα das Interesse, -n ενδιαφέροντα 15 weder noch συµφέροντα nicht nur sondern auch όχι µόνο αλλά και je desto τόσο όσο trainieren εξασκούµαι Seite 86 1 erfragen ρωτώ, αναζητώ der Mitgliedsbeitrag, -e η συνδροµή µέλους zusätzlich, *, * επιπλέον die Familienmitgliedschaft, -en µέλος σε οικογένεια der/die Behinderte, -n ανάπηρος Seite 88 die Jobsuche Sg. αναζήτηση επαγγέλµατος Seite 89 1 das Arbeitsamt, -er ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης Εργατικού υναµικού fremd ξένος Bewerbungsunterlagen Pl. ικαιολογητικά που κατατίθενται σε αιτήσεις das Passfoto, -s φωτογραφία διαβατηρίου tabellarisch συνοπτικός, µέσω πίνακα der Lebenslauf, -e βιογραφικό σηµείωµα die Zeugniskopie, -n αντίγραφο βεβαίωσης 2 klein µικρός der Bau, -ten χτίσιµο, οικοδοµή die Fabrik, -en εταιρία, εργοστάσιο das Taxiunternehmen, επιχείρηση ταξί die Putzhilfe, -n υπηρεσία καθαριότητας der/die Kassierer/ Kassiererin, /-nen ταµίας der/die Lagerarbeiter/ Lagerarbeiterin, /-nen εργάτης σε αποθήκη die Aushilfe, -n βοήθεια, βοηθητικό προσωπικό die Küchenhilfe, -n βοήθεια στην κουζίνα austragen, er trägt aus, trug aus, διανέµω, µοιράζω hat ausgetragen (Zeitungen austragen) (µοιράζω εφηµερίδες) der Prospekt, -e διαφηµιστικό φυλλάδιο Seite 90 3 voll (eine volle Stelle) πλήρης (ενός σηµείου) 2

3 aufgeben, er gibt auf, gab auf, hat aufgegeben παρατώ, δίνω (eine Anzeige aufgeben) (βάζω αγγελία) komplett πλήρης die Bewerbungsmappe, -n φάκελος υποψηφιότητας hinten πίσω 4 die Empfehlung, -en σύσταση der/die Arbeitsberater/ Arbeitsberaterin, /-nen σύµβουλος εργασίας sollen, er soll, sollte, hat sollen/gesollt θα πρέπει nachfragen ρωτώ, αναζητώ schicken στέλνω der PC, -s (= Personalcomputer, der, ) Η/Υ die Mappe, -n φάκελος Seite 91 5 wegen (+ G, auch D.) εξαιτίας flexibel ελαστικός, ευέλικτος der Schichtdienst, -e υπηρεσία µε βάρδιες der Stundenlohn, -e ωροµίσθιο anwesend παρών besprechen, er bespricht, besprach, hat besprochen συζητώ die Teambesprechung, -en συζήτηση σε οµάδα 6 führen (Führen Sie ein Telefongespräch!) οδηγώ, διεξάγω (Κάντε µια τηλεφωνική συνδιάλεξη!) der/die Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin, /-nen εργαζόµενος der/die Arbeitgeber/Arbeitgeberin, /-nen εργοδότης Seite 92 7 die Berufsbiografie, -n επαγγελµατικό βιογραφικό σηµείωµα bewerben (sich) er bewirbt sich, αιτούµαι bewarb sich, hat sich beworben unzufrieden µη ικανοποιηµένος relativ (ein relativ schlechtes Gehalt) σχετικός die Karrieremöglichkeit, -en δυνατότητα καριέρας anschreiben, er schreibt an, γράφω, αποστέλλω schrieb an, hat angeschrieben (Ich habe einige Firmen angeschrieben.) (Έγραψα σε µερικές εταιρίες) hinschicken αποστέλλω (Ich habe meine Bewerbungsunterlagen hingeschickt.) (Απέστειλα τα δικαιολογητικά µου) absagen ακυρώνω das Freizeitzentrum, -zentren κέντρο για τον ελεύθερο χρόνο anbieten, er bietet an, bot an, hat angeboten προσφέρω (Kurse anbieten) (προσφέρω µαθήµατα) die Krabbelgruppe, -n οµάδα που ασχολείται µε την απασχόληση βρεφών der Tanzabend, -e βραδιά χορού der/die Senior/Seniorin, ηλικιωµένος Senioren/Seniorinnen stattfinden, er findet statt, λαµβάνω χώρα fand statt, hat stattgefunden (Die Kurse finden abends statt.) (Τα µαθήµατα λαµβάνουν χώρα το βράδυ) die Generation, -en γενιά verschicken αποστέλλω die Beschäftigung, -en απασχόληση (Ich war drei Jahre ohne Beschäftigung.) (Έµεινα για τρία χρόνια χωρίς απασχόληση) die Pleite, -n (Meine Firma hat Pleite gemacht.) χρεοκοπία (Η εταιρία µου χρεοκόπησε) schrecklich απαίσιος das Altenpflegeheim, -e γηροκοµείο der/die Hausmeister/ Hausmeisterin, /-nen θυρωρός ausüben (einen Beruf ausüben) ασκώ (ασκώ ένα επάγγελµα) der Maschinenbau Sg. Μηχανική das Biken Sg. (= Mountainbike fahren) ποδηλασία die Lagerarbeit, -en εργασία σε αποθήκη aushelfen, er hilft aus, half aus, hat ausgeholfen βοηθώ die Fahrradwerkstatt, -en εργοστάσιο ποδηλάτων das Mountainbike, -s ποδήλατο ανωµάλου δρόµου das Seniorenheim, -e γηροκοµείο Seite 93 9 die Definition, -en ορισµός die Haushaltshilfe, -n επίδοµα νοικοκυριού die Hausarbeit, -en δουλειές σπιτιού die Maschine, -n µηχανή 3

4 der/die Arbeitssuchende, -n αυτός που ψάχνει εργασία der/die Teilzeitarbeiter/- arbeiterin, /-nen εργαζόµενος µε µερική απασχόληση 10 der Aufstieg, -e (meist Sg.) άνοδος (επαγγελµατική) die Aufstiegsmöglichkeit, -en δυνατότητα ανόδου die Erhöhung, -en αύξηση (Erhöhung des Gehalts, Gehaltserhöhung) (αύξηση µισθού) die Gehaltserhöhung, -en αύξηση µισθού der Berufswunsch, -e επαγγελµατική επιθυµία Seite das Leben, (meist Sg.) ζωή 12 ungewöhnlich ασυνήθιστος der/die Feuerwehrmann/ Feuerwehrfrau, -er/-en πυροσβέστης Seite der/die Pilot/Pilotin, -en/ -nen πιλότος der/die Sanitäter/ Sanitäterin, /-nen νοσοκόµος 15 obwohl αν και das Examen, εξετάσεις Seite 96 1 das Dokument, -e έγγραφο die Arbeitskleidung Sg. στολή εργασίας die Lohnsteuerkarte, -n κάρτα ωροµισθίου der Sozialversicherungsausweis, -e αποδεικτικό κοινωνικής ασφάλισης Fremdsprachenkenntnisse Pl. γνώσεις ξένων γλωσσών 2 das Anschreiben, επιστολή die Unterschrift, -en υπογραφή das Schulabschlusszeugnis, -se αποδεικτικό σχολικού απολυτηρίου die Kopie, -n φωτοτυπία, αντίγραφο das Arbeitszeugnis, -se βεβαίωση εργασίας aktuell επίκαιρος die Rückseite, -n πίσω σελίδα Seite 98 der Bundestag Sg. κοινοβούλιο das Parlament, -e κοινοβούλιο der Bundesadler Sg. Αετός (σύµβολο της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας) das Wappentier, -e έµβληµα (µε απεικόνιση ζώου) die Bundesrepublik, -en Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας die Bundesregierung, -en οµοσπονδιακή κυβέρνηση der/die Bundeskanzler/Bundeskanzlerin, /-nen οµοσπονδιακός καγκελάριος der/die Minister/Ministerin, /-nen υπουργός der/die Zuschauer/Zuschauerin, /-nen θεατής der/die Besucher/Besucherin, /-nen επισκέπτης der/die Abgeordnete, -n βουλευτής die Partei, -en κόµµα die Regierungspartei, -en κυβερνητικό κόµµα die Opposition Sg. αντιπολίτευση das Politikwort, -er πολιτική λέξη der Bundesstaat, -en οµοσπονδιακό κράτος der Bund, -e (hier: Sg.) οµοσπονδία das Land, -er (= Bundesland) κρατίδιο die Gemeinde, -n κοινότητα der Landtag, -e τοπικό κοινοβούλιο der Kreistag, -e τοπικό συµβούλιο der Stadtrat, -e (das Gremium) δηµοτικό συµβούλιο der Gemeinderat, -e (das Gremium) συµβούλιο κοινότητας die Wahl, -en εκλογές (Parlamentswahl) κοινοβουλευτικές εκλογές die Regierung, -en κυβέρνηση die Landesregierung, -en τοπική κυβέρνηση Seite 99 der Weltkrieg, -e παγκόσµιος πόλεµος der Staat, -en κράτος die Mauer, -n (hier: die Berliner Mauer) τείχος ( εδώ: το Τείχος του Βερολίνου) friedlich ειρηνικός die Revolution, -en επανάσταση der/die Bürger/Bürgerin, /-nen πολίτης demokratisch δηµοκρατικός die Republik, -en δηµοκρατία 4

5 heutig, *, * σηµερινός beitreten, er tritt bei, trat bei, ist beigetreten εισέρχοµαι, εντάσσοµαι deshalb συνεπώς die Einheit Sg. (die deutsche Einheit) ενότητα (η Γερµανική Ενότητα) das Reichstagsgebäude Sg. το κτίριο του παλαιού Κοινοβουλίου bilden (eine Regierung bilden) σχηµατίζω (σχηµατίζω κυβέρνηση) die Mehrheit, -en πλειοψηφία das Staatsoberhaupt, -er ανώτατος αρχηγός του κράτους der/die Bundespräsident/-präsidentin, -en/-nen Πρόεδρος της ηµοκρατίας das Gesetz, -e νόµος die Macht, -e εξουσία, δύναµη das Landesparlament, -e τοπικό κοινοβούλιο der Senat, -e Γερουσία 1 das Politikquiz Sg. κουίζ για πολιτικά θέµατα der Nationalfeiertag, -e εθνική εορτή Seite die Illustration, -en απεικόνιση, εικονογράφηση die Ausländerpolitik Sg. εξωτερική πολιτική die Bildungspolitik Sg. εκπαιδευτική πολιτική die Familienpolitik Sg. οικογενειακή πολιτική die Gesundheitspolitik Sg. πολιτική για θέµατα υγείας die Kulturpolitik Sg. πολιτική για θέµατα πολιτισµού die Sozialpolitik Sg. κοινωνική πολιτική die Umweltpolitik Sg. περιβαλλοντική πολιτική die Verkehrspolitik Sg. πολιτική για θέµατα κυκλοφορίας-µεταφορών die Wirtschaftspolitik Sg. πολιτική για θέµατα οικονοµίας schützen προστατεύω na ja ναι, εντάξει Seite begründen αιτιολογώ unwichtig ασήµαντος Recht Sg. (1) ohne Artikel (Du hast Recht!) δικαίωµα, δίκιο (έχεις δίκιο) 5 die Realität, -en πραγµατικότητα das Militär Sg. στρατός abschaffen καταργώ ausgeben, er gibt aus, gab aus, ξοδεύω hat ausgegeben (Geld ausgeben) (ξοδεύω χρήµατα) der/die Schüler/Schülerin, /-nen µαθητής der Internetanschluss, -e σύνδεση στο ιαδίκτυο das Atomkraftwerk, -e πυρηνική ενέργεια abschalten (ein Atomkraftwerk abschalten) καταργώ die Solaranlage, -n εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας bauen χτίζω, φτιάχνω der/die Reiche, -n ο πλούσιος der/die Bürgermeister/ Bürgermeisterin, /-nen δήµαρχος 6 genügend αρκετός Seite die Wirtschaft Sg. (z.b.: Politik und Wirtschaft) οικονοµία (π.χ. Πολιτική και Οικονοµία) die Bildung Sg. µόρφωση 8 das Wahlplakat, -e προεκλογική αφίσα gegen (gegen Atomenergie) εναντίον die Atomenergie Sg. ατοµική ενέργεια das Energiesparen Sg. εξοικονόµηση ενέργειας eintreten, er tritt ein, trat ein, εισέρχοµαι ist eingetreten (+ für + A.) das Recht, -e (2) (demokratische Rechte) δικαίωµα (δηµοκρατικό δικαίωµα) die Minderheit, -en µειονότητα multikulturell πολυπολιτισµικός die Gesellschaft, -en κοινωνία (eine multikulturelle Gesellschaft) πολυπολιτισµική κοινωνία das Hauptthema, -themen κύριο θέµα sozial κοινωνικός die Gerechtigkeit Sg. δικαιοσύνη die Gewerkschaft, -en συνδικάτο stammen (+ aus + D.) κατάγοµαι Seite die Arbeiterpartei, -en εργατικό κόµµα 5

6 christlich χριστιανικός prägen (Diese Partei ist christlich geprägt.) διαµορφώνω ( Αυτό το κόµµα διέπεται από χριστιανικές αρχές) die Kontrolle, -n έλεγχος liberal φιλελεύθερος die Freiheit, -en ελευθερία niedrig χαµηλός die Staatsausgabe, -n κρατικά έξοδα stark, stärker, am stärksten ισχυρός die Staatspartei, -en κρατικό κόµµα mitarbeiten συνεργάζοµαι 9 regieren κυβερνώ der/die Staatschef/ Staatschefin, -s/-nen αρχηγός κράτους der/die Präsident/ Präsidentin, -en/-nen πρόεδρος der/die König/Königin, -e/-nen βασιλιάς 10 das Dorf, -er χωριό diskutieren συζητώ die Kontaktadresse, -n διεύθυνση επαφής die Ausländervertretung, -en εκπροσώπηση αλλοδαπών der/die Ausländerbeauftragte, -n υπεύθυνος για θέµατα αλλοδαπών der Gemeinderat, -e (die Person) Πρόεδρος κοινότητας Seite die Karriere, -n καριέρα Seite auskennen (sich) er kennt sich aus, γνωρίζω καλά κάποιο θέµα kannte sich aus, hat sich ausgekannt 5 das Grundgesetz Sg. Σύνταγµα das Grundrecht, -e το ίκαιο der Artikel, (Artikel im Grundgesetz) άρθρο die Würde Sg. αρετή unantastbar ακέραιος, ακατάλυτος die Entfaltung Sg. ανάπτυξη der Glaube Sg. πίστη das Gewissen Sg. συνείδηση religiös θρησκευτικός weltanschaulich κοσµοθεωρικός das Bekenntnis, -e γνώση unverletzlich απαραβίαστος die Schrift, -en (die Freiheit von Wort und Schrift) γραφή, έκφραση ( η ελευθερία ελεύθερης έκφρασης) Seite der/die Millionär/ Millionärin, -e/-nen εκατοµµυριούχος die Stelle Sg. θέση, σηµείο (An deiner Stelle würde ich Sport machen.) (Στη θέση σου θα έκανα σπορ) Seite die Verfassung, -en Σύνταγµα der/die Außenminister/ -ministerin, /-nen Υπουργός Εξωτερικών das Arbeitslosengeld Sg. επίδοµα ανεργίας Seite ledig, *, * ανύπαντρος die Eigenschaft, -en ιδιότητα tolerant υποµονετικός das Ereignis, -se γεγονός das Plakat, -e αφίσα die Buchhaltung, -en τήρηση βιβλίων der/die Buchhalter/ Buchhalterin, /-nen λογιστής der/die Bergsteiger/ Bergsteigerin, /-nen ορειβάτης Seite 110 das Porträt, -s πορτρέτο 4 der Textabschnitt, -e παράγραφος κειµένου die Kurzinformation, -en σύντοµη πληροφόρηση der/die Genießer/ Genießerin, /-nen αυτός που απολαµβάνει bekannt γνωστός das Gasthaus, -er πανδοχείο weltbekannt, *, * παγκόσµιος, παγκόσµια γνωστός die Szene, -n σκηνή das Theaterstück, -e θεατρικό κοµµάτι die Messestadt, -e εκθεσιακή πόλη geographisch, *, * γεωγραφικός 6

7 die Lage, -n (= die geographische Lage) θέση das Handelszentrum, -zentren εµπορικό κέντρο das Mittelalter Sg. Μεσαίωνας die Messe, -n έκθεση der Verlag, -e εκδοτικός οίκος das Orchester, ορχήστρα der Chor, -e χορωδία der/die Komponist/ Komponistin, -en/-nen συνθέτης traditionell παραδοσιακός das Gebet, -e προσευχή öffentlich δηµόσιος der Protest, -e διαµαρτυρία Seite aufregend εκνευριστικός die Demo, -s (= Demonstration, die, -en) διαδήλωση das Volk, -er λαός fordern απαιτώ die Wiedervereinigung, -en επανένωση jährlich, *, * ετήσιος das Messegelände, εκθεσιακός χώρος wandeln (sich) (= ändern) αλλάζω, µετατρέπω das Konsumgut, -er καταναλωτικό αγαθό die Ware, -n είδος, προϊόν ausstellen εκθέτω die Mustermesse, -n έκθεση δειγµάτων das Kaffeehaus, -er καφετέρια der Kaffeefilter, φίλτρο καφέ das Jahrhundert, -e αιώνας der/die Buchhändler/Buchhändlerin, /-nen βιβλιοπώλης die Bücherei, -en βιβλιοπωλείο deutschsprachig γερµανόφωνος die Veröffentlichung, -en δηµοσίευση die Band, -s (Musik-Band) συγκρότηµα die Popgruppe, -n συγκρότηµα µουσικής ποπ der/die Sänger/Sängerin, /-nen τραγουδιστής klassisch κλασικός die A-cappella-Aufnahme, -n ηχογράφηση χωρίς όργανα der Popsong, -s τραγούδι ποπ das Instrument, -e όργανο vortragen, er trägt vor, trug vor, hat vorgetragen απαγγέλλω (einen Song vortragen) (απαγγέλλω ένα τραγούδι) 5 die Geschichte Sg. ιστορία die Wandzeitung, -en εφηµερίδα τοίχου die Touristeninformation, -en πληροφορίες για τουρίστες Seite der Fragebogen, ερωτηµατολόγιο außerhalb (außerhalb des Kurses) εκτός das Gespräch, -e διάλογος erfolgreich επιτυχηµένος der Fortschritt, -e πρόοδος 7

8 Berliner Platz 2 ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Κεφάλαια (Raststätte 8) Seite 114 mobil κινητός der Stau, -s ουρά, συνωστισµός αυτοκινήτων die Maloche Sg. αγγαρεία, δύσκολη δουλειά (ugs. für: die [schwere] Arbeit im Beruf) (δύσκολη δουλειά) das Hirn, -e (ugs. für: das Gehirn/der Kopf) εγκέφαλος leer άδειος, κενός vorwärts (Stau: Es geht nicht vorwärts.) εµπρός (Ουρά στον αυτοκινητόδροµο: Τίποτα δεν κινείται) das Benzin Sg. βενζίνη das Hupen Sg. κορνάρισµα der Bock Sg. όρεξη, διάθεση (ugs.: auf etwas Bock/keinen Bock haben (έχω όρεξη για κάτι) = auf etwas Lust/keine Lust haben) die Karre, -n (ugs. für: Auto, das, -s) κάρο der Irrtum, -er λάθος, σφάλµα der Verdruss Sg δυσαρέσκεια eilen (ist geeilt) βιάζοµαι zurückschauen βλέπω πίσω µου ne (= eine) µια die Weile Sg. λεπτό, στιγµή die Worterklärung, -en επεξήγηση λέξεων das Gehirn, -e εγκέφαλος der Ärger Sg. καυγάς, φασαρία, θυµός satt: etwas satt haben χορτασµένος (ugs. für: etwas nicht mehr wollen/ertragen können) (έχω µπουχτίσει µε κάτι) ertragen, er erträgt, ertrug, hat ertragen ανέχοµαι 2 das Verkehrsmittel, κυκλοφοριακό µέσο Seite einen Platten haben παθαίνω λάστιχο das Parkhaus, -er πάρκιγκ der Fahrplan, -e δροµολόγια der Parkschein, -e εισιτήριο για το πάρκιγκ der Bahnsteig, -e αποβάθρα der Strafzettel, πρόστιµο der Radweg, -e ποδηλατόδροµος tanken βάζω βενζίνη bremsen φρενάρω abbiegen, er biegt ab, bog ab, ist abgebogen στρίβω anhalten, er hält an, hielt an, hat angehalten σταµατώ Seite die Mobilität Sg. κινητικότητα sogar µάλιστα die U-Bahn, -en µετρό Benzinkosten Pl. έξοδα βενζίνης die Garage, -n γκαράζ der Helm, -e κράνος retten σώζω seitdem έκτοτε, από τότε που die Angst, -e φόβος daran σ αυτό gewöhnen (+ sich) συνηθίζω (Ich habe mich daran gewöhnt./ (συνήθισα σ αυτό) Ich bin daran gewöhnt.) falls σε περίπτωση που km (Kilometer, der, ) χιλιόµετρα 8

9 der Kilometer, (Abk. km) χιλιόµετρα unabhängig ανεξάρτητος bequem άνετος der Arztbesuch, -e ιατρική επίσκεψη die Radtour, -en αγώνας ποδηλασίας Seite der Vorteil, -e πλεονέκτηµα der Nachteil, -e µειονέκτηµα breit ευρύς 6 die Konsequenz, -en συνέπεια Seite abholen παραλαµβάνω losfahren, er fährt los, fuhr los, ist losgefahren αναχωρώ, ξεκινώ 8 das Rad, -er τροχός, ρόδα, ποδήλατο der Kinderwagen, παιδικό καροτσάκι das Spielzeugauto, -s αυτοκινητάκι das Dreirad, -er τρίτροχο die Schrottkiste, -n (ugs. für: gebrauchtes Auto) παλιοσίδερα (µεταχειρισµένο αµάξι) der Mittelklassewagen, αυτοκίνητο µεσαίας κατηγορίας der Familienwagen, οικογενειακό αυτοκίνητο der Sportwagen, αθλητικό αυτοκίνητο, σπορ die Gehhilfe, -n βοήθεια στο περπάτηµα Seite der Fahrschein, -e εισιτήριο die Strafe, -n πρόστιµο, ποινή herum (um den Park herum) τριγύρω die Kurve, -n στροφή das Schnäppchen, προσφορά der Wagen, (hier: Auto, das, -s) αυτοκίνητο der Baum, -e δέντρο 11 der Gebrauchtwagen, µεταχειρισµένο αµάξι erraten, er errät, erriet, hat erraten µαντεύω das Wunschauto, -s το αυτοκίνητο που επιθυµεί κανείς να αποκτήσει Seite theoretisch θεωρητικός die Führerscheinprüfung, -en εξετάσεις για δίπλωµα οδήγησης unbekannt άγνωστος die Mehrfachlösung, -en επίλυση πολλαπλών επιλογών möglich δυνατός, εφικτός Seite das Verkehrszeichen, σήµα τροχαίας das Verbot, -e απαγόρευση die Einfahrt, -en είσοδος µε όχηµα der Bahnübergang, -e γέφυρα για τη διέλευση τρένου unbeschrankt, *, * χωρίς µπάρα προστασίας das Überholverbot, -e απαγόρευση προσπέρασης das Kraftfahrzeug, -e όχηµα die Art, -en (Autos aller Art) είδος (αυτοκίνητο κάθε είδους) der Fußgängerüberweg, -e πέρασµα πεζών vorschreiben, er schreibt vor, schrieb vor, προδιαγράφω hat vorgeschrieben die Fahrtrichtung, -en κατεύθυνση οχηµάτων verengen στενεύω die Fahrbahn, -en οδός 14 die Führerscheinaufgabe, -n άσκηση για εξετάσεις διπλώµατος οδήγησης vorbeifahren, er fährt vorbei, περνώ από µπροστά fuhr vorbei, ist vorbeigefahren überholen προσπερνώ der Lkw, -s (= Lastkraftwagen, der, ) φορτηγό der Lastkraftwagen, (Abk. Lkw, der, -s) φορτηγό geschlossen κλειστός schließen, er schließt, schloss, hat geschlossen κλείνω die Schranke, -n µπάρα προστασίας (σε δρόµους) verwenden χρησιµοποιώ Seite die Info, -s (= Information, die, -en) πληροφορίες die Voraussetzung, -en προϋπόθεση 9

10 der Sehtest, -s δοκιµασία για τη µυωπία der Erste-Hilfe-Schein, -e βεβαίωση Πρώτων Βοηθειών die Fahrstunde, -n εκπαιδευτική ώρα οδήγησης die Stadtfahrt, -en οδήγηση στην πόλη die Überlandfahrt, -en οδήγηση στην περιφέρεια die Autobahnfahrt, -en οδήγηση στον αυτοκινητόδροµο die Nachtfahrt, -en νυχτερινή οδήγηση die Probezeit, -en δοκιµαστική ώρα der Fahrausweis, -e ταυτότητα οδήγησης unbegrenzt απεριόριστος gültig ισχύων das Bußgeld, -er πρόστιµο die Verkehrssünderkartei, -en αρχείο /παραβιάσεων ποινών (για οδηγούς) der Verstoß, -e πρόσκρουση, παραβίαση die Verkehrsregel, -n κώδικας οδικής κυκλοφορίας die Geldbuße, -n χρηµατικό πρόστιµο das Fahrverbot, -e απαγόρευση διέλευσης οχηµάτων richten (+ sich + nach + D.) κατευθύνω (Die Strafe richtet sich nach dem Verstoß.) (Το πρόστιµο ποικίλει ανάλογα µε την παραβίαση) das Punktekonto, -konten σύνολο συλλογής πόντων (για παραβάτες) die Verwarnung, -en προειδοποίηση die Teilnahmepflicht Sg. υποχρέωση συµµετοχής das Aufbauseminar, -e σεµινάριο µετεκπαίδευσης löschen διαλύω, λύω das Promille, ποσοστό επί τοις χιλίοις 2 die Abkürzung, -en συντοµογραφία der Verkaufspreis, -e τιµή πώλησης der Neupreis, -e νέα τιµή das Baujahr, -e έτος κατασκευής die Verhandlungsbasis Sg. βάση διαπραγµάτευσης der Zustand, -e (meist Sg.) κατάσταση Seite daher έκτοτε deswegen συνεπώς darum γι αυτό Seite 124 der Medienalltag Sg. η καθηµερινότητα των ΜΜΕ 1 abschicken αποστέλλω zappen κάνω ζάπινγκ mailen ταχυδροµώ faxen στέλνω φαξ empfangen, er empfängt, empfing, hat empfangen παραλαµβάνω, δέχοµαι, λαµβάνω (ein Programm empfangen) (λαµβάνω σήµα προγράµµατος) herunterladen, er lädt herunter, lud herunter, κατεβάζω (από το ιαδίκτυο) hat heruntergeladen anschalten ενεργοποιώ, ανοίγω ausschalten απενεργοποιώ, κλείνω umschalten αλλάζω κανάλι (τηλεόραση) zurückrufen, er ruft zurück, rief zurück, τηλεφωνώ σ εκείνον που δε µε βρήκε σπίτι hat zurückgerufen (Telefon) besetzt, *, * (Telefon) κατειληµµένος der Anrufbeantworter, αυτόµατος τηλεφωνητής die Mail, -s (= ) das Netz, -e (hier: Internet) ίκτυο ( ιαδίκτυο) der Roman, -e λογοτεχνικό είδος, αισθηµατικό µυθιστόρηµα Seite die Alltagsbeschreibung, -en περιγραφή της καθηµερινότητας der Radiowecker, ξυπνητήρι die Nachricht, -en είδηση das Frühstück Sg. πρωινό der Briefkasten, γραµµατοκιβώτιο 3 möglichst το δυνατόν Seite das Medium, Medien µέσο, ΜΜΕ die Angabe, -n στοιχείο, ένδειξη das Video, -s βίντεο laut (2) (+ D.) (laut Statistik) σύµφωνα µε (σύµφωνα µε τη στατιστική) 10

11 5 mehrmals περισσότερες φορές, συχνότερα die DVD, -s (engl.: digital versatile disc) DVD Seite der DVD-Spieler, συσκευή αναπαραγωγής DVD 7 überall παντού der Zettel, σηµείωµα tauschen ανταλλάζω das Fernsehprogramm, -e πρόγραµµα τηλεόρασης der Comic, -s κόµικ das Klima Sg. κλίµα 8 die Rückfrage, -n διευκρινιστική ερώτηση Seite das Logo, -s σύνθηµα, επωνυµία der Sender, (= Radio-, Fernsehsender) ποµπός die Sendung, -en (Radio-, Fernsehsendung) εκποµπή die Antenne, -n κεραία die Satellitenantenne, -n δορυφορική κεραία das Kabel, καλώδιο (hier: Fernsehen über Kabel statt Antenne) (καλωδιακή αντί για συµβατική τηλεόραση) so genannt- λεγόµενος (so genannte öffentlich-rechtliche Sender) (λεγόµενοι κρατικοί σταθµοί) öffentlich-rechtlich, *, * κρατικός, δηµόσιος (öffentlich-rechtliche Sender) (κρατικοί σταθµοί) privat ιδιωτικός Rundfunkgebühren Pl. πάγιο συνδροµής ραδιοφώνου die Grundversorgung Sg. βασική προµήθεια die Unterhaltung Sg. διασκέδαση die Zielgruppe, -n οµάδα-στόχος eingehen, er geht ein, ging ein, ist eingegangen αναφέροµαι (auf die Interessen von jemandem eingehen) (αναφέροµαι στα ενδιαφέροντα κάποιου) senden στέλνω, εκπέµπω der Satellit, -en δορυφόρος das Pay-TV-Programm, -e πρόγραµµα τηλεόρασης επί πληρωµής der Spielfilm, -e ταινία 10 die Fernsehgewohnheit, -en τηλεοπτική συνήθεια der Fernsehsender, ποµπός τηλεόρασης aufnehmen, er nimmt auf, nahm auf, µαγνητοφωνώ hat aufgenommen (einen Film auf Video aufnehmen) (µαγνητοφωνώ) 11 das Internetcafé, -s ίντερνετ καφέ Seite das Pro, -s τα υπέρ das Contra, -s τα κατά das Argument, -e επιχείρηµα die These, -n θέση, άποψη die Erdnuss, -e καρύδι Chips Pl. πατατάκια dumm, dümmer, am dümmsten ανόητος verbieten, er verbietet, verbot, hat verboten απαγορεύω stören ενοχλώ die Ruhe Sg. ησυχία die Privatsache, -n ιδιωτική υπόθεση regeln ρυθµίζω erreichen (Leute telefonisch erreichen) φθάνω (επικοινωνώ τηλεφωνικά µε ανθρώπους) damit (Kinder können damit nicht umgehen.) µ αυτό (Τα παιδιά δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα µ αυτό) umgehen (+ mit + D.), er geht um, ging um, καταγίνοµαι ist umgegangen ungesund, ungesünder, am ungesündesten µη υγιεινός draußen (Kinder sollen draußen spielen.) έξω Seite überfliegen, er überfliegt, ρίχνω µια µατιά überflog, hat überflogen (einen Text überfliegen) (ρίχνω µια γρήγορη µατιά σε ένα κείµενο) der/die Jugendliche, -n ο νεαρός logisch λογικός Seite 131 der Zeitstrahl, -en χρονοδιάγραµµα 11

12 S.134 besorgen (Was du heute kannst besorgen, διευθετώ, κανονίζω verschiebe nicht auf morgen.) (Μην αναβάλλεις ποτέ για αύριο κάτι που γίνεται και σήµερα) verschieben, er verschiebt, verschob, hat verschoben αναβάλλω der/ die Kaiser/Kaiserin, /-nen αυτοκράτορας die Pünktlichkeit Sg. συνέπεια Seite 135 die Morgenstund(e), -n πρωινή ώρα das Gold Sg. χρυσός loben επαινώ der Rat Sg. συµβουλή totschlagen, er schlägt tot, schlug tot, σκοτώνω, σπαταλώ hat totgeschlagen (die Zeit totschlagen) (σκοτώνω την ώρα µου) Seite das Sprichwort, -er παροιµία die Redewendung, -en έκφραση Seite wörtlich λεκτικός früh νωρίς der Vogel, πουλί fangen, er fängt, fing, hat gefangen πιάνω der Wurm, -er σκουλήκι Seite das Zeitgefühl Sg. αίσθηµα χρόνου die Fahrt, -en ταξίδι Seite bevor προτού zusammenstellen (ein Menü zusammenstellen) συνθέτω (συνθέτω ένα µενού) der Gast, -e καλεσµένος die Tischdekoration, -en διακόσµηση τραπεζιού vor allem κυρίως die Feier, -n γιορτή 7 die Essgewohnheit, -en διατροφική συνήθεια umziehen (+ sich) er zieht sich um, zog sich um, µετακοµίζω hat sich umgezogen 8 der Zeitpunkt, -e χρονικό σηµείο 9 die Benimmregel, -n κανόνας συµπεριφοράς das Fettnäpfchen, γκάφα die Umfrage, -n δηµοσκόπηση der Bekanntenkreis, -e κύκλος γνωριµιών schlimm άσχηµος Seite die Vergnügung, -en διασκέδαση das Gefühl, -e αίσθηµα das Gedicht, -e ποίηµα der Wechsel, αλλαγή die Dialektik Sg. ιαλεκτική begreifen, er begreift, begriff, hat begriffen αντιλαµβάνοµαι die Pflanze, -n φυτό 11 mitlesen, er liest mit, las mit, hat mitgelesen διαβάζω ταυτόχρονα träumerisch ονειρικός sachlich πραγµατικός die Stimmung, -en διάθεση Seite der Traum, e όνειρο das Motorrad, -er µηχανή der Krieg, -e πόλεµος der Friede Sg. ειρήνη der Duft, -e άρωµα das Herbstlaub Sg. φύλλα πεσµένα κάτω το φθινόπωρο das Kindermärchen, παιδικό παραµύθι das Mondlicht Sg. φεγγαρόφωτο der Mond, -e φεγγάρι das Parfum, -s άρωµα das Küssen Sg. φιλί der Untergang, -e καταστροφή, δύση 12

13 romantisch ροµαντικός Seite steif (Die Deutschen sind steif.) άκαµπτος (Οι Γερµανοί είναι άκαµπτοι) der Recyclingwahn Sg. µανία για ανακύκλωση die Wegwerfmentalität Sg. νοοτροπία, κατά την οποία πετιούνται τα απόρρίπτα aufhalten, er hält auf, hielt auf, hat aufgehalten σταµατώ, καθυστερώ (die Tür aufhalten) (κρατώ ανοικτή την πόρτα) streng αυστηρός die Kleiderordnung, -en προδιαγραφές ένδυσης 15 die Stellungnahme, -n λήψη θέσης, τοποθέτησης Seite die Erfahrung, -en εµπειρία Seite der/die Gastgeber/ Gastgeberin, /-nen εργοδότης die Garderobe, -n γκαρνταρόµπα aufhängen (den Mantel aufhängen) κρεµώ 2 das Papier, -e χαρτί Seite ungeduldig ανυπόµονος der/die Zuhörer/Zuhörerin, /-nen ακροατής Seite 146 die Museumsstadt, -e πόλη µε µουσείο zahllos, *, * χωρίς αριθµό wissenschaftlich επιστηµονικός das Institut, -e ινστιτούτο (wissenschaftliche Institute) (επιστηµονικά ινστιτούτα) der Standort, -e τόπος, σηµείο die Wissenschaft, -en επιστήµη die Forschung, -en έρευνα die Rolle, -n ρόλος 5 die Großstadt, -e µεγαλούπολη der Kontrast, -e αντίθεση mittlerweile εντωµεταξύ das Ritual, -e τελετή angewöhnen (sich) συνηθίζω zoologisch, *, * (zoologischer Garten) ζωολογικός eintreffen, er trifft ein, traf ein, ist eingetroffen συναντώ der Stadtteil, -e τµήµα της πόλης der Hof, -e αυλή erneuern (+ sich) ανανεώνω ständig συνεχώς 6 das Tor, -e γκολ das Schloss, -er (das Bauwerk) κάστρο Seite die Fotosafari, -s σαφάρι για φωτογράφηση die Fassade, -n πρόσοψη zerfallen, er zerfällt, zerfiel, ist zerfallen καταστρέφω, παραµελούµαι (zerfallene Häuser) (παραµεληµένα σπίτια) der Hinterhof, -e πίσω αυλή die Architektur Sg. αρχιτεκτονική eindrucksvoll εντυπωσιακός dokumentieren αποδεικνύω spannend ενδιαφέρων das Fotomotiv, -e χαρακτηριστικό entdecken ανακαλύπτω 7 die Führung, -en (eine Führung machen) ξενάγηση (κάνω ξενάγηση) der Reiseführer, (hier: ein Buch) τουριστικός οδηγός 8 der Koffer, βαλίτσα hinmüssen, er muss hin, musste hin, hat hingemusst πρέπει να πάω die Seligkeit, -en µακαριότητα vergehen, er vergeht, verging, ist vergangen περνώ (vergangene Zeiten) (περασµένη ώρα) drin sein, er ist drin, war drin, ist drin gewesen είµαι, βρίσκοµαι µέσα (Was ist im Koffer drin?) (Τι έχει µέσα η βαλίτσα;) die Weise, -n (auf diese Weise) τρόπος lohnen (+ sich) (Die Reise lohnt sich.) αξίζω die Sehnsucht, -e νοσταλγία 13

14 hinfahren, er fährt hin, fuhr hin, ist hingefahren πορεύοµαι die Sommernacht, -e καλοκαιρινή νύχτα still ήσυχος Seite bestehen (+ aus + D.), αποτελούµαι er besteht aus, bestand aus, hat bestanden aus körperlich (körperlicher Ausgleich) σωµατικός (σωµατική εξισορρόπηση) der Ausgleich Sg. (körperlicher Ausgleich) εξισορρόπηση die Prüfungsangst, -e φόβος για της εξετάσεις 10 bloß (Bloß keinen Streit!) απλά, µόνο (Μόνο µην έχετε φόβο!) der Zank Sg. καβγάς, τσακωµός 14

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ KΩ Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Το έργο... Η ετήσια τουριστική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι ψηφίζουν! Με τον κόκκινο εκλογικό φάκελο για σύνταξη και υγεία.

Όλοι ψηφίζουν! Με τον κόκκινο εκλογικό φάκελο για σύνταξη και υγεία. Όλοι ψηφίζουν! Με τον κόκκινο εκλογικό φάκελο για σύνταξη και υγεία. Τί είναι οι εκλογές για την κοινωνική ασφάλιση; Πάνω από 30 εκατομμύρια εισφέροντες και συνταξιούχοι καθορίζουν με τις εκλογές για την

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Χορηγού Επικοινωνίας

Πρόταση Χορηγού Επικοινωνίας Η Κρήτη φιλοξενεί περήφανα τον 1ο διεθνήαγώνατουworld Cycling Tour 2011-2012, που διεξάγεται σε 8 χώρες από τη UCI, www.uciworldcyclingtour.com Πρόταση Χορηγού Επικοινωνίας Προφίλ Διοργάνωσης σε Αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Marketingplan für die Halbinsel Methana in Griechenland ιαφηµιστικά υλικά, Σχέδια, Παραδείγµατα, Ιδέες και ιαγράµµατα Werbematerialien & Konzeption, Beispiele,

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Glossar Deutsch Griechisch

Glossar Deutsch Griechisch Deutsch im Alltag Glossar Deutsch Griechisch Kapitel 13 24 Kapitel 13 Das steht dir gut! der Anzug, -e die Bluse, -n der Gürtel, - das Hemd, -en die Hose, -n die Jeans, - die Jogginghose, -n das Kleid,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡ. ΕΡΩΤΗΜ/ΓΙΟΥ:... ΗΜ/ΝΙΑ:... Καληµέρα/καλησπέρα σας, Ονοµάζοµαι...και είµαι συνεργάτης της Μentoring, µιας εταιρίας που διεξάγει έρευνες κοινής γνώµης. Αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Startups & Media. Achilles Hekimoglou @hekimoglou

Startups & Media. Achilles Hekimoglou @hekimoglou Startups & Media Achilles Hekimoglou @hekimoglou Rule #1 Rule #1 Δεν επιδιώκουμε δημοσιότητα, εάν δεν είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, διότι υπάρχει η πιθανότητα να εκτεθούμε και

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30 Summer Camp Μικροί Εξερευνητές Για παιδιά 4-6 ετών ράσεις και εµπειρίες για µικρά παιδιά µε σκοπό να ανιχνεύσουν αλλά και να βιώσουν πραγµατικές καταστάσεις, ζώντας µοναδικές στιγµές. από ευτέρα έως Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΡΤΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ ώρα, έως και 1 ώρα Από 1 ώρα, έως και 1½ ώρα Από 1½ ώρα, έως και 2 ώρες Από 2 ώρες, έως και 2½ ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Πράσινες συνήθειες: Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Πράσινες συνήθειες: Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον Πως οι μετακινήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής; Η εξοικονόμηση πόρων και κυρίως ενέργειας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με τον περιορισμό της σπατάλης ενέργειας για τις μεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα A1 A2 www.dielupe.gr Εκδόσεις για τη Γερμανική Γλώσσα B2 C1 Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα Αναλυτική παρουσίαση των βιβλίων στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015. 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015. 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων Για μια εβδομάδα τα παιδιά θα μεταφερθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό.

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό. 1 Πού ήσουν για διακοπές; sagen, wo man war und wie es war (z. B. im Urlaub) jemanden ansprechen (z. B. auf der Straße) Nichtverstehen äußern einer Wegbeschreibung folgen Informationen zu öffentlichen

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

Signalmodul SIG M. Γενικά

Signalmodul SIG M. Γενικά Signalmodul SIG M Γενικά Μπορείτε να λειτουργήσετε το Signalmodul είτε μέσω μιας κοινής μπουτονιέρας (π.χ. της Märklin 72720), ενός αποκωδικοποιητή για μαγνητικά εξαρτήματα (solenoid accessories) όπως

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα. Ιούνιος 2014. Αποτελέσματα έρευνας

Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα. Ιούνιος 2014. Αποτελέσματα έρευνας Αποτελέσματα έρευνας Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα Στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενέργειες ενημέρωσης και υποστήριξης για την οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΛΩΣΣΑ 1. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το αντικείμενο και να γράψεις μέσα στις παρενθέσεις σε ποια πτώση βρίσκεται, σε ποιον αριθμό και ποιο γένος Ο Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ζήστε την εμπειρία της Ευρώπης με τα Παιδιά του Κόσμου Μία διεθνής συνάντηση των παιδιών και των νέων στο Kinder- und Erholungszentrum Güntersberge/Harz (KiEZ) Προκαταρκτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων

Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων «ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» Πρόληψη Ατυχημάτων 2004, Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος http://www.pedtrauma.gr e-mail: info@pedtrauma.gr Γυθείου 1Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-Ο5Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-Ο5Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η JOBBÖRSE στην ιστοσελίδα www.arbeitsagentur.de ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ. Έυκολη και γρήγορη εύρεση θέσεων εργασίας. Bundesagentur für Arbeit

Η JOBBÖRSE στην ιστοσελίδα www.arbeitsagentur.de ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ. Έυκολη και γρήγορη εύρεση θέσεων εργασίας. Bundesagentur für Arbeit Η JOBBÖRSE στην ιστοσελίδα www.arbeitsagentur.de ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ Έυκολη και γρήγορη εύρεση θέσεων εργασίας Bundesagentur für Arbeit ΚΑΙΝΟΎΡΙΟΙ ΔΡΌΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΑΣ Βρείτε γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST

ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST Παρακαλούμε συμπληρώστε το τεστ χωρίς βοήθεια από άλλα πρόσωπα ή βιβλία. Please complete this test without any help from other persons or books. Bitte furen

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Εθνικοί. Εορτασμοί. The G C School of Careers ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο. Εθνικοί. Εορτασμοί. The G C School of Careers ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2012 - Τεύχος 17 Εθνικοί Εορτασμοί ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2 Απριλίου «Έκθεση χρησιμοποιημένων βιβλίων», Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

26-29 Μαΐου 2011, Μ.Ε.Κ. Παιανίας Επιστολή Χαιρετισµός Η αναµφισβήτητη επιτυχία της InterAigis 09, της 1 ης ιεθνούς Έκθεσης Πολιτικής Προστασίας. Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Ειδικού Εξοπλισµού Οργανισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ Γνωριμία- οικειοποίηση Αξιοποίηση προβλημάτων της καθημερινής κοινωνικής ζωής στο τοπικό περιβάλλον.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ Γνωριμία- οικειοποίηση Αξιοποίηση προβλημάτων της καθημερινής κοινωνικής ζωής στο τοπικό περιβάλλον. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ Γνωριμία- οικειοποίηση Αξιοποίηση προβλημάτων της καθημερινής κοινωνικής ζωής στο τοπικό περιβάλλον. Μύηση στους βασικούς κανόνες της κυκλοφοριακής Αγωγής. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Σχέδιο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Π ρ ώ τ ο μ έ ρ ο ς Πώς σας λένε; Από πού είστε; Πού μένετε; Τι δουλειά κάνετε; Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σας; Γιατί μαθαίνετε ελληνικά; Ξέρετε άλλες ξένες γλώσσες; Γιατί τις

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Τεχνολογίας τροφίμων.

Σπουδές στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Τεχνολογίας τροφίμων. A.K. 0176 Επώνυμο Κανλής Ονομα Οδυσσέας Ψευδώνυμο/καλλιτεχνικό όνομα Πάγκαρος Τόπος γεννήσεως Θεσσαλονίκη Ημερομηνία γεννήσεως 1993 Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

JOB REPORT ONLINE December 2012

JOB REPORT ONLINE December 2012 JOB REPORT ONLINE December 2012 1_12_2012 Απόφοιτος τµήµατος διοίκησης επιχειρήσεων πανεπιστηµίου Γερµανίας (BA Mannheim) Έλληνας, 34 χρονών, µεγαλωµένος στο Mannheim Γερµανίας µε 8 χρόνια εργασιακής εµπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής Συνείδησης στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία σε Δράση

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής Συνείδησης στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία σε Δράση ΝΕΟΙ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Συμμαχία για την Ενίσχυση της περιβαλλοντικής Συνείδησης στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία σε Δράση Διερεύνηση της Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας των Νέων ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γερμανικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2014-2015

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γερμανικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: http://hassanakos.blogspot.com.es/2011/12/17.html (16/10/2013) http://www.asda.gr/hgianniris/senario.htm (16/10/2013)

Πηγή: http://hassanakos.blogspot.com.es/2011/12/17.html (16/10/2013) http://www.asda.gr/hgianniris/senario.htm (16/10/2013) A.K. 0280 Επώνυμο Μελησσινός Όνομα Ιάσων Ψευδώνυμο/ Καλλιτεχνικό όνομα Τόπος γεννήσεως Ημερομηνία γεννήσεως Ημερομηνία θανάτου Βιογραφικά στοιχεία Προσωπογραφίες Μόνιμη εγκατάσταση Ημερομηνίες ενασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. Στις 11 Ιουνίου 2015 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τους γονείς του νηπιαγωγείου με θέμα: Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ομιλήτρια θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2013

Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2013 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2013 Περιεχόμενα Γνωρίστε το MusicHeaven 2 Διαφήμιση στην Κεντρική Σελίδα 5 Διαφήμιση στο FORUM 6 Διαφήμιση στο e-περιοδικό 7 Διαφήμιση στις Αγγελίες 8 Διαφήμιση σε όλο το MusicHeaven

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση προγράμματος

Παρουσίαση προγράμματος Παρουσίαση προγράμματος Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Πιλοτικό πρόγραμμα Συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Εκπαιδεύτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑΞΗ Δ2 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑΞΗ Δ2 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑΞΗ Δ2 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Περιεχόμενα Ώρα για μάθημα οδήγησης Πώς πρέπει να διασχίζουμε το δρόμο Τροχαία ατυχήματα Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Η Σημασία της Κυκλοφοριακής

Διαβάστε περισσότερα

305. οκιµάζει µε τον αγκώνα τη θερµοκρασία του νερού. 304. Η µαµά βγάζει τα ρούχα από το µωρό. 306. Βάζει το µωρό µέσα στο µπάνιο. από το µπάνιο.

305. οκιµάζει µε τον αγκώνα τη θερµοκρασία του νερού. 304. Η µαµά βγάζει τα ρούχα από το µωρό. 306. Βάζει το µωρό µέσα στο µπάνιο. από το µπάνιο. NOHTIKES_KARTES_E6:Layout 1 12/16/08 9:00 AM Page 2 NOHTIKES_KARTES_E6:Layout 1 12/16/08 9:00 AM Page 3 305. οκιµάζει µε τον αγκώνα τη θερµοκρασία του νερού. 304. Η µαµά βγάζει τα ρούχα από το µωρό. 307.

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΡΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΡΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΡΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ #5006 ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Το 1971 κάποιοι γονείς από την Νότια Καλιφόρνια, θορυβηµένοι από τη χρήση ναρκωτικών που έκαναν τα παιδιά τους στην εφηβεία, άρχισαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση Diese Broschüre wurde ausgehändigt von: Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, για να σας προσφέρουμε όσο το δυνατό καλύτερη υποστήριξη κατά την αναγνώριση επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες συμμετοχής

Γενικές πληροφορίες συμμετοχής Γενικές πληροφορίες συμμετοχής Οργανισμός / Σχολείο: Σερβική ομάδα Ονοματεπώνυμο υπευθύνου (δράσης και επικοινωνίας): Ιβάνα Στάνογιεβιτς Τηλέφωνο επικοινωνίας υπεύθυνου: 6973909010 E-mail υπεύθυνου: ivana8883@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7 ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας

Ενότητα 7 ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας Ενότητα 7 ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, ο Ανδρέας επισκέπτεται ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και ζητάει πληροφορίες και υπηρεσίες για διάφορα βασικά θέµατα, όπως η ασφάλιση,

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

ALTO, το καλύτερο. Way of News. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ALTO, το καλύτερο µικρό Μαθήµατα ALTO Νέο τοπίο ενηµέρωσης

ALTO, το καλύτερο. Way of News. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ALTO, το καλύτερο µικρό Μαθήµατα ALTO Νέο τοπίο ενηµέρωσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ALTO, το καλύτερο µικρό Μαθήµατα ALTO Νέο τοπίο ενηµέρωσης Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση Ιούνιος 2009 Τεύχος 6 ALTO, το καλύτερο Το µεγαλύτερο εβδοµαδιαίο περιοδικό αυτοκινήτου στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ <<ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ>>

ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ <<ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ>> ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: EMAIL: ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: ΠΟΛΗ-Τ.Κ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ: Πόσες

Διαβάστε περισσότερα

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας.

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας. Περιγραφή 1 Το ξενοδοχείο Elounda Ilion, βρίσκεται στην Ελούντα της Κρήτης, την περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και ήσυχα θέρετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ECOMOBILITY

ΔΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ECOMOBILITY 2 ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης ΔΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ECOMOBILITY Βγαίνει ο Σωτήρης στη σκηνή. Χτυπάει το τηλέφωνό του. Το σηκώνει. Ακούγεται η φωνή του Κώστα από τα παρασκήνια. Γεια σου Σωτήρη Θα βρεθούμε σήμερα;

Διαβάστε περισσότερα

TV & Media : Καθρέφτης. κοινωνίας! Ξένια Κούρτογλου. xenia@focus.gr

TV & Media : Καθρέφτης. κοινωνίας! Ξένια Κούρτογλου. xenia@focus.gr TV & Media : Ο Καθρέφτης κοινωνίας! Ξένια Κούρτογλου xenia@focus.gr Το κοινό σήμερα / Η μετάβαση Στο πλαίσιο της σημερινής εποχής ανατροπών και εξελίξεων, το κοινό προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ των διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αννα Πετρίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Επικοινωνίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Καθώς

Διαβάστε περισσότερα

1 Φυσική Αγωγή α - β - γ γυµνασίου ι α β ί ο υ ά σ κ η σ η κ α ι π ο ι ό τ η τ α ζ ω ή ς Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2 Οµάδα δηµιουργίας Ηλίας ήµας, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Αθηνών Ευγενία Κωστούση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Το πρόγραμμα μας είχε ποικίλους γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στόχους. Εμπλέξαμε όλους

Διαβάστε περισσότερα