Berliner Platz 2 ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ. Κεφάλαια (Raststätte 7) 1. Seite 78. Seite 80 3 aussuchen αναζητώ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Berliner Platz 2 ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ. www.deutsch.gr. Κεφάλαια 19-20-21 (Raststätte 7) www.deutsch.gr 1. Seite 78. Seite 80 3 aussuchen αναζητώ"

Transcript

1 Berliner Platz 2 ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Κεφάλαια (Raststätte 7) Seite 78 jemand κάποιος Volleyball Sg. ohne Artikel (das Spiel) βόλεϊ das Tischtennis Sg. (das Spiel) επιτραπέζιο τένις der Freundeskreis, -e κύκλος φίλων schnell γρήγορος der Spielplatz, -e γήπεδο, χώρος αθλοπαιδιών zuschauen κοιτάω, παρατηρώ der Discman, -s ντίσκµαν ab und zu που και που der/die Bekannte, -n γνωστός das Picknick, -s πικνίκ grillen ψήνω στα κάρβουνα Seite 79 der Nähkurs, -e µαθήµατα ραπτικής das Semester, εξάµηνο der Fotografiekurs, -e µαθήµατα φωτογραφίας das Schachbrett, -er σανίδα (πεδίο) για σκάκι der Schachclub, -s όµιλος για σκάκι das Turnier, -e τουρνέ, διαγωνισµός die Abbildung, -en απεικόνιση die Aktivität, -en δραστηριότητα die Freizeitaktivität, -en δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου Seite 80 3 aussuchen αναζητώ formulieren διατυπώνω verbringen, er verbringt, verbrachte, περνώ (την ώρα µου) hat verbracht (Zeit verbringen) die Sportart, -en είδος αθλήµατος das Hobby, -s χόµπυ der Verein, -e σύλλογος 4 das Mal, -e (Bis zum nächsten Mal!) φορά ( Τα λέµε την επόµενη φορά!) Seite 81 5 die Sache, -n υπόθεση, πράγµα 6 höchstens κατά πολύ, το πολύ morgen πρωί 7 kein- κανένας der Ball, -e µπάλα verlieren, er verliert, χάνω verlor, hat verloren Seite 82 8 der Turnverein, -e αθλητικός σύλλογος der/die Schütze/Schützin, -n/-nen τοξοβόλος der/die Briefmarkensammler/- sammlerin, /-nen συλλέκτης γραµµατοσήµων der/die Wanderer/ Wanderin, /-nen πεζοπόρος der/die Karnevalist/ Karnevalistin, -en/-nen καρναβαλιστής der/die Amateurfunker/ -funkerin, /-nen ερασιτέχνης ραδιοφωνικού σταθµού der/die Hundezüchter/ -züchterin, /-nen αυτός που ανατρέφει σκυλάκια engagieren (+ sich) δεσµεύω die Geselligkeit, -en παρέα der/die Ausländer/ Ausländerin, /-nen ξένος, αλλοδαπός gründen (einen Verein gründen) ιδρύω ausländisch ξένος der/die Mitbürger/ συµπολίτης 1

2 Mitbürgerin, /-nen kümmern (sich + um + A.) φροντίζω die Freundschaftsgesellschaft, -en σύλλογος φίλων 9 das Schach Sg. (das Spiel) σκάκι politisch πολιτικός verfolgen (politisch verfolgte Menschen) παρακολουθώ die Umwelt Sg. περιβάλλον 10 angeln ψαρεύω kegeln παίζω µπόουλινγκ fotografieren βγάζω φωτογραφίες mögen, er mag, mochte, hat mögen/gemocht αρέσω das Tier, -e ζώο das Deutsche Rote Kreuz Sg. (Abk. DRK) ο Γερµανικός Ερυθρός Σταυρός Seite etwa (etwa Einwohner) περίπου der/die Einwohner/ Einwohnerin, /-nen κάτοικος der Kleintierzuchtverein, -e σύλλογος προστασίας µικρών ζώων züchten ανατρέφω, διατρέφω das Huhn, -er κότα usw. (= und so weiter) και τα λοιπά 11 der Ratschlag, -e συµβουλή der Gesangverein, -e σύνδεσµος τραγουδιού 12 die Freizeitmöglichkeit, -en δυνατότητα ελευθέρου χρόνου das Informationsplakat, -e πληροφοριακή αφίσα die Informationsbroschüre, -n φυλλάδιο πληροφόρησης das Angebot, -e προσφορά das Soziale Sg. κοινωνικά θέµατα sonstig λοιπά, διάφορα Seite die Zeitungsanzeige, -n αγγελία στις εφηµερίδες der Wochentag, -e ηµέρα εβδοµάδας Kosten Pl. έξοδα das Interesse, -n ενδιαφέροντα 15 weder noch συµφέροντα nicht nur sondern auch όχι µόνο αλλά και je desto τόσο όσο trainieren εξασκούµαι Seite 86 1 erfragen ρωτώ, αναζητώ der Mitgliedsbeitrag, -e η συνδροµή µέλους zusätzlich, *, * επιπλέον die Familienmitgliedschaft, -en µέλος σε οικογένεια der/die Behinderte, -n ανάπηρος Seite 88 die Jobsuche Sg. αναζήτηση επαγγέλµατος Seite 89 1 das Arbeitsamt, -er ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης Εργατικού υναµικού fremd ξένος Bewerbungsunterlagen Pl. ικαιολογητικά που κατατίθενται σε αιτήσεις das Passfoto, -s φωτογραφία διαβατηρίου tabellarisch συνοπτικός, µέσω πίνακα der Lebenslauf, -e βιογραφικό σηµείωµα die Zeugniskopie, -n αντίγραφο βεβαίωσης 2 klein µικρός der Bau, -ten χτίσιµο, οικοδοµή die Fabrik, -en εταιρία, εργοστάσιο das Taxiunternehmen, επιχείρηση ταξί die Putzhilfe, -n υπηρεσία καθαριότητας der/die Kassierer/ Kassiererin, /-nen ταµίας der/die Lagerarbeiter/ Lagerarbeiterin, /-nen εργάτης σε αποθήκη die Aushilfe, -n βοήθεια, βοηθητικό προσωπικό die Küchenhilfe, -n βοήθεια στην κουζίνα austragen, er trägt aus, trug aus, διανέµω, µοιράζω hat ausgetragen (Zeitungen austragen) (µοιράζω εφηµερίδες) der Prospekt, -e διαφηµιστικό φυλλάδιο Seite 90 3 voll (eine volle Stelle) πλήρης (ενός σηµείου) 2

3 aufgeben, er gibt auf, gab auf, hat aufgegeben παρατώ, δίνω (eine Anzeige aufgeben) (βάζω αγγελία) komplett πλήρης die Bewerbungsmappe, -n φάκελος υποψηφιότητας hinten πίσω 4 die Empfehlung, -en σύσταση der/die Arbeitsberater/ Arbeitsberaterin, /-nen σύµβουλος εργασίας sollen, er soll, sollte, hat sollen/gesollt θα πρέπει nachfragen ρωτώ, αναζητώ schicken στέλνω der PC, -s (= Personalcomputer, der, ) Η/Υ die Mappe, -n φάκελος Seite 91 5 wegen (+ G, auch D.) εξαιτίας flexibel ελαστικός, ευέλικτος der Schichtdienst, -e υπηρεσία µε βάρδιες der Stundenlohn, -e ωροµίσθιο anwesend παρών besprechen, er bespricht, besprach, hat besprochen συζητώ die Teambesprechung, -en συζήτηση σε οµάδα 6 führen (Führen Sie ein Telefongespräch!) οδηγώ, διεξάγω (Κάντε µια τηλεφωνική συνδιάλεξη!) der/die Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin, /-nen εργαζόµενος der/die Arbeitgeber/Arbeitgeberin, /-nen εργοδότης Seite 92 7 die Berufsbiografie, -n επαγγελµατικό βιογραφικό σηµείωµα bewerben (sich) er bewirbt sich, αιτούµαι bewarb sich, hat sich beworben unzufrieden µη ικανοποιηµένος relativ (ein relativ schlechtes Gehalt) σχετικός die Karrieremöglichkeit, -en δυνατότητα καριέρας anschreiben, er schreibt an, γράφω, αποστέλλω schrieb an, hat angeschrieben (Ich habe einige Firmen angeschrieben.) (Έγραψα σε µερικές εταιρίες) hinschicken αποστέλλω (Ich habe meine Bewerbungsunterlagen hingeschickt.) (Απέστειλα τα δικαιολογητικά µου) absagen ακυρώνω das Freizeitzentrum, -zentren κέντρο για τον ελεύθερο χρόνο anbieten, er bietet an, bot an, hat angeboten προσφέρω (Kurse anbieten) (προσφέρω µαθήµατα) die Krabbelgruppe, -n οµάδα που ασχολείται µε την απασχόληση βρεφών der Tanzabend, -e βραδιά χορού der/die Senior/Seniorin, ηλικιωµένος Senioren/Seniorinnen stattfinden, er findet statt, λαµβάνω χώρα fand statt, hat stattgefunden (Die Kurse finden abends statt.) (Τα µαθήµατα λαµβάνουν χώρα το βράδυ) die Generation, -en γενιά verschicken αποστέλλω die Beschäftigung, -en απασχόληση (Ich war drei Jahre ohne Beschäftigung.) (Έµεινα για τρία χρόνια χωρίς απασχόληση) die Pleite, -n (Meine Firma hat Pleite gemacht.) χρεοκοπία (Η εταιρία µου χρεοκόπησε) schrecklich απαίσιος das Altenpflegeheim, -e γηροκοµείο der/die Hausmeister/ Hausmeisterin, /-nen θυρωρός ausüben (einen Beruf ausüben) ασκώ (ασκώ ένα επάγγελµα) der Maschinenbau Sg. Μηχανική das Biken Sg. (= Mountainbike fahren) ποδηλασία die Lagerarbeit, -en εργασία σε αποθήκη aushelfen, er hilft aus, half aus, hat ausgeholfen βοηθώ die Fahrradwerkstatt, -en εργοστάσιο ποδηλάτων das Mountainbike, -s ποδήλατο ανωµάλου δρόµου das Seniorenheim, -e γηροκοµείο Seite 93 9 die Definition, -en ορισµός die Haushaltshilfe, -n επίδοµα νοικοκυριού die Hausarbeit, -en δουλειές σπιτιού die Maschine, -n µηχανή 3

4 der/die Arbeitssuchende, -n αυτός που ψάχνει εργασία der/die Teilzeitarbeiter/- arbeiterin, /-nen εργαζόµενος µε µερική απασχόληση 10 der Aufstieg, -e (meist Sg.) άνοδος (επαγγελµατική) die Aufstiegsmöglichkeit, -en δυνατότητα ανόδου die Erhöhung, -en αύξηση (Erhöhung des Gehalts, Gehaltserhöhung) (αύξηση µισθού) die Gehaltserhöhung, -en αύξηση µισθού der Berufswunsch, -e επαγγελµατική επιθυµία Seite das Leben, (meist Sg.) ζωή 12 ungewöhnlich ασυνήθιστος der/die Feuerwehrmann/ Feuerwehrfrau, -er/-en πυροσβέστης Seite der/die Pilot/Pilotin, -en/ -nen πιλότος der/die Sanitäter/ Sanitäterin, /-nen νοσοκόµος 15 obwohl αν και das Examen, εξετάσεις Seite 96 1 das Dokument, -e έγγραφο die Arbeitskleidung Sg. στολή εργασίας die Lohnsteuerkarte, -n κάρτα ωροµισθίου der Sozialversicherungsausweis, -e αποδεικτικό κοινωνικής ασφάλισης Fremdsprachenkenntnisse Pl. γνώσεις ξένων γλωσσών 2 das Anschreiben, επιστολή die Unterschrift, -en υπογραφή das Schulabschlusszeugnis, -se αποδεικτικό σχολικού απολυτηρίου die Kopie, -n φωτοτυπία, αντίγραφο das Arbeitszeugnis, -se βεβαίωση εργασίας aktuell επίκαιρος die Rückseite, -n πίσω σελίδα Seite 98 der Bundestag Sg. κοινοβούλιο das Parlament, -e κοινοβούλιο der Bundesadler Sg. Αετός (σύµβολο της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας) das Wappentier, -e έµβληµα (µε απεικόνιση ζώου) die Bundesrepublik, -en Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας die Bundesregierung, -en οµοσπονδιακή κυβέρνηση der/die Bundeskanzler/Bundeskanzlerin, /-nen οµοσπονδιακός καγκελάριος der/die Minister/Ministerin, /-nen υπουργός der/die Zuschauer/Zuschauerin, /-nen θεατής der/die Besucher/Besucherin, /-nen επισκέπτης der/die Abgeordnete, -n βουλευτής die Partei, -en κόµµα die Regierungspartei, -en κυβερνητικό κόµµα die Opposition Sg. αντιπολίτευση das Politikwort, -er πολιτική λέξη der Bundesstaat, -en οµοσπονδιακό κράτος der Bund, -e (hier: Sg.) οµοσπονδία das Land, -er (= Bundesland) κρατίδιο die Gemeinde, -n κοινότητα der Landtag, -e τοπικό κοινοβούλιο der Kreistag, -e τοπικό συµβούλιο der Stadtrat, -e (das Gremium) δηµοτικό συµβούλιο der Gemeinderat, -e (das Gremium) συµβούλιο κοινότητας die Wahl, -en εκλογές (Parlamentswahl) κοινοβουλευτικές εκλογές die Regierung, -en κυβέρνηση die Landesregierung, -en τοπική κυβέρνηση Seite 99 der Weltkrieg, -e παγκόσµιος πόλεµος der Staat, -en κράτος die Mauer, -n (hier: die Berliner Mauer) τείχος ( εδώ: το Τείχος του Βερολίνου) friedlich ειρηνικός die Revolution, -en επανάσταση der/die Bürger/Bürgerin, /-nen πολίτης demokratisch δηµοκρατικός die Republik, -en δηµοκρατία 4

5 heutig, *, * σηµερινός beitreten, er tritt bei, trat bei, ist beigetreten εισέρχοµαι, εντάσσοµαι deshalb συνεπώς die Einheit Sg. (die deutsche Einheit) ενότητα (η Γερµανική Ενότητα) das Reichstagsgebäude Sg. το κτίριο του παλαιού Κοινοβουλίου bilden (eine Regierung bilden) σχηµατίζω (σχηµατίζω κυβέρνηση) die Mehrheit, -en πλειοψηφία das Staatsoberhaupt, -er ανώτατος αρχηγός του κράτους der/die Bundespräsident/-präsidentin, -en/-nen Πρόεδρος της ηµοκρατίας das Gesetz, -e νόµος die Macht, -e εξουσία, δύναµη das Landesparlament, -e τοπικό κοινοβούλιο der Senat, -e Γερουσία 1 das Politikquiz Sg. κουίζ για πολιτικά θέµατα der Nationalfeiertag, -e εθνική εορτή Seite die Illustration, -en απεικόνιση, εικονογράφηση die Ausländerpolitik Sg. εξωτερική πολιτική die Bildungspolitik Sg. εκπαιδευτική πολιτική die Familienpolitik Sg. οικογενειακή πολιτική die Gesundheitspolitik Sg. πολιτική για θέµατα υγείας die Kulturpolitik Sg. πολιτική για θέµατα πολιτισµού die Sozialpolitik Sg. κοινωνική πολιτική die Umweltpolitik Sg. περιβαλλοντική πολιτική die Verkehrspolitik Sg. πολιτική για θέµατα κυκλοφορίας-µεταφορών die Wirtschaftspolitik Sg. πολιτική για θέµατα οικονοµίας schützen προστατεύω na ja ναι, εντάξει Seite begründen αιτιολογώ unwichtig ασήµαντος Recht Sg. (1) ohne Artikel (Du hast Recht!) δικαίωµα, δίκιο (έχεις δίκιο) 5 die Realität, -en πραγµατικότητα das Militär Sg. στρατός abschaffen καταργώ ausgeben, er gibt aus, gab aus, ξοδεύω hat ausgegeben (Geld ausgeben) (ξοδεύω χρήµατα) der/die Schüler/Schülerin, /-nen µαθητής der Internetanschluss, -e σύνδεση στο ιαδίκτυο das Atomkraftwerk, -e πυρηνική ενέργεια abschalten (ein Atomkraftwerk abschalten) καταργώ die Solaranlage, -n εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας bauen χτίζω, φτιάχνω der/die Reiche, -n ο πλούσιος der/die Bürgermeister/ Bürgermeisterin, /-nen δήµαρχος 6 genügend αρκετός Seite die Wirtschaft Sg. (z.b.: Politik und Wirtschaft) οικονοµία (π.χ. Πολιτική και Οικονοµία) die Bildung Sg. µόρφωση 8 das Wahlplakat, -e προεκλογική αφίσα gegen (gegen Atomenergie) εναντίον die Atomenergie Sg. ατοµική ενέργεια das Energiesparen Sg. εξοικονόµηση ενέργειας eintreten, er tritt ein, trat ein, εισέρχοµαι ist eingetreten (+ für + A.) das Recht, -e (2) (demokratische Rechte) δικαίωµα (δηµοκρατικό δικαίωµα) die Minderheit, -en µειονότητα multikulturell πολυπολιτισµικός die Gesellschaft, -en κοινωνία (eine multikulturelle Gesellschaft) πολυπολιτισµική κοινωνία das Hauptthema, -themen κύριο θέµα sozial κοινωνικός die Gerechtigkeit Sg. δικαιοσύνη die Gewerkschaft, -en συνδικάτο stammen (+ aus + D.) κατάγοµαι Seite die Arbeiterpartei, -en εργατικό κόµµα 5

6 christlich χριστιανικός prägen (Diese Partei ist christlich geprägt.) διαµορφώνω ( Αυτό το κόµµα διέπεται από χριστιανικές αρχές) die Kontrolle, -n έλεγχος liberal φιλελεύθερος die Freiheit, -en ελευθερία niedrig χαµηλός die Staatsausgabe, -n κρατικά έξοδα stark, stärker, am stärksten ισχυρός die Staatspartei, -en κρατικό κόµµα mitarbeiten συνεργάζοµαι 9 regieren κυβερνώ der/die Staatschef/ Staatschefin, -s/-nen αρχηγός κράτους der/die Präsident/ Präsidentin, -en/-nen πρόεδρος der/die König/Königin, -e/-nen βασιλιάς 10 das Dorf, -er χωριό diskutieren συζητώ die Kontaktadresse, -n διεύθυνση επαφής die Ausländervertretung, -en εκπροσώπηση αλλοδαπών der/die Ausländerbeauftragte, -n υπεύθυνος για θέµατα αλλοδαπών der Gemeinderat, -e (die Person) Πρόεδρος κοινότητας Seite die Karriere, -n καριέρα Seite auskennen (sich) er kennt sich aus, γνωρίζω καλά κάποιο θέµα kannte sich aus, hat sich ausgekannt 5 das Grundgesetz Sg. Σύνταγµα das Grundrecht, -e το ίκαιο der Artikel, (Artikel im Grundgesetz) άρθρο die Würde Sg. αρετή unantastbar ακέραιος, ακατάλυτος die Entfaltung Sg. ανάπτυξη der Glaube Sg. πίστη das Gewissen Sg. συνείδηση religiös θρησκευτικός weltanschaulich κοσµοθεωρικός das Bekenntnis, -e γνώση unverletzlich απαραβίαστος die Schrift, -en (die Freiheit von Wort und Schrift) γραφή, έκφραση ( η ελευθερία ελεύθερης έκφρασης) Seite der/die Millionär/ Millionärin, -e/-nen εκατοµµυριούχος die Stelle Sg. θέση, σηµείο (An deiner Stelle würde ich Sport machen.) (Στη θέση σου θα έκανα σπορ) Seite die Verfassung, -en Σύνταγµα der/die Außenminister/ -ministerin, /-nen Υπουργός Εξωτερικών das Arbeitslosengeld Sg. επίδοµα ανεργίας Seite ledig, *, * ανύπαντρος die Eigenschaft, -en ιδιότητα tolerant υποµονετικός das Ereignis, -se γεγονός das Plakat, -e αφίσα die Buchhaltung, -en τήρηση βιβλίων der/die Buchhalter/ Buchhalterin, /-nen λογιστής der/die Bergsteiger/ Bergsteigerin, /-nen ορειβάτης Seite 110 das Porträt, -s πορτρέτο 4 der Textabschnitt, -e παράγραφος κειµένου die Kurzinformation, -en σύντοµη πληροφόρηση der/die Genießer/ Genießerin, /-nen αυτός που απολαµβάνει bekannt γνωστός das Gasthaus, -er πανδοχείο weltbekannt, *, * παγκόσµιος, παγκόσµια γνωστός die Szene, -n σκηνή das Theaterstück, -e θεατρικό κοµµάτι die Messestadt, -e εκθεσιακή πόλη geographisch, *, * γεωγραφικός 6

7 die Lage, -n (= die geographische Lage) θέση das Handelszentrum, -zentren εµπορικό κέντρο das Mittelalter Sg. Μεσαίωνας die Messe, -n έκθεση der Verlag, -e εκδοτικός οίκος das Orchester, ορχήστρα der Chor, -e χορωδία der/die Komponist/ Komponistin, -en/-nen συνθέτης traditionell παραδοσιακός das Gebet, -e προσευχή öffentlich δηµόσιος der Protest, -e διαµαρτυρία Seite aufregend εκνευριστικός die Demo, -s (= Demonstration, die, -en) διαδήλωση das Volk, -er λαός fordern απαιτώ die Wiedervereinigung, -en επανένωση jährlich, *, * ετήσιος das Messegelände, εκθεσιακός χώρος wandeln (sich) (= ändern) αλλάζω, µετατρέπω das Konsumgut, -er καταναλωτικό αγαθό die Ware, -n είδος, προϊόν ausstellen εκθέτω die Mustermesse, -n έκθεση δειγµάτων das Kaffeehaus, -er καφετέρια der Kaffeefilter, φίλτρο καφέ das Jahrhundert, -e αιώνας der/die Buchhändler/Buchhändlerin, /-nen βιβλιοπώλης die Bücherei, -en βιβλιοπωλείο deutschsprachig γερµανόφωνος die Veröffentlichung, -en δηµοσίευση die Band, -s (Musik-Band) συγκρότηµα die Popgruppe, -n συγκρότηµα µουσικής ποπ der/die Sänger/Sängerin, /-nen τραγουδιστής klassisch κλασικός die A-cappella-Aufnahme, -n ηχογράφηση χωρίς όργανα der Popsong, -s τραγούδι ποπ das Instrument, -e όργανο vortragen, er trägt vor, trug vor, hat vorgetragen απαγγέλλω (einen Song vortragen) (απαγγέλλω ένα τραγούδι) 5 die Geschichte Sg. ιστορία die Wandzeitung, -en εφηµερίδα τοίχου die Touristeninformation, -en πληροφορίες για τουρίστες Seite der Fragebogen, ερωτηµατολόγιο außerhalb (außerhalb des Kurses) εκτός das Gespräch, -e διάλογος erfolgreich επιτυχηµένος der Fortschritt, -e πρόοδος 7

8 Berliner Platz 2 ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Κεφάλαια (Raststätte 8) Seite 114 mobil κινητός der Stau, -s ουρά, συνωστισµός αυτοκινήτων die Maloche Sg. αγγαρεία, δύσκολη δουλειά (ugs. für: die [schwere] Arbeit im Beruf) (δύσκολη δουλειά) das Hirn, -e (ugs. für: das Gehirn/der Kopf) εγκέφαλος leer άδειος, κενός vorwärts (Stau: Es geht nicht vorwärts.) εµπρός (Ουρά στον αυτοκινητόδροµο: Τίποτα δεν κινείται) das Benzin Sg. βενζίνη das Hupen Sg. κορνάρισµα der Bock Sg. όρεξη, διάθεση (ugs.: auf etwas Bock/keinen Bock haben (έχω όρεξη για κάτι) = auf etwas Lust/keine Lust haben) die Karre, -n (ugs. für: Auto, das, -s) κάρο der Irrtum, -er λάθος, σφάλµα der Verdruss Sg δυσαρέσκεια eilen (ist geeilt) βιάζοµαι zurückschauen βλέπω πίσω µου ne (= eine) µια die Weile Sg. λεπτό, στιγµή die Worterklärung, -en επεξήγηση λέξεων das Gehirn, -e εγκέφαλος der Ärger Sg. καυγάς, φασαρία, θυµός satt: etwas satt haben χορτασµένος (ugs. für: etwas nicht mehr wollen/ertragen können) (έχω µπουχτίσει µε κάτι) ertragen, er erträgt, ertrug, hat ertragen ανέχοµαι 2 das Verkehrsmittel, κυκλοφοριακό µέσο Seite einen Platten haben παθαίνω λάστιχο das Parkhaus, -er πάρκιγκ der Fahrplan, -e δροµολόγια der Parkschein, -e εισιτήριο για το πάρκιγκ der Bahnsteig, -e αποβάθρα der Strafzettel, πρόστιµο der Radweg, -e ποδηλατόδροµος tanken βάζω βενζίνη bremsen φρενάρω abbiegen, er biegt ab, bog ab, ist abgebogen στρίβω anhalten, er hält an, hielt an, hat angehalten σταµατώ Seite die Mobilität Sg. κινητικότητα sogar µάλιστα die U-Bahn, -en µετρό Benzinkosten Pl. έξοδα βενζίνης die Garage, -n γκαράζ der Helm, -e κράνος retten σώζω seitdem έκτοτε, από τότε που die Angst, -e φόβος daran σ αυτό gewöhnen (+ sich) συνηθίζω (Ich habe mich daran gewöhnt./ (συνήθισα σ αυτό) Ich bin daran gewöhnt.) falls σε περίπτωση που km (Kilometer, der, ) χιλιόµετρα 8

9 der Kilometer, (Abk. km) χιλιόµετρα unabhängig ανεξάρτητος bequem άνετος der Arztbesuch, -e ιατρική επίσκεψη die Radtour, -en αγώνας ποδηλασίας Seite der Vorteil, -e πλεονέκτηµα der Nachteil, -e µειονέκτηµα breit ευρύς 6 die Konsequenz, -en συνέπεια Seite abholen παραλαµβάνω losfahren, er fährt los, fuhr los, ist losgefahren αναχωρώ, ξεκινώ 8 das Rad, -er τροχός, ρόδα, ποδήλατο der Kinderwagen, παιδικό καροτσάκι das Spielzeugauto, -s αυτοκινητάκι das Dreirad, -er τρίτροχο die Schrottkiste, -n (ugs. für: gebrauchtes Auto) παλιοσίδερα (µεταχειρισµένο αµάξι) der Mittelklassewagen, αυτοκίνητο µεσαίας κατηγορίας der Familienwagen, οικογενειακό αυτοκίνητο der Sportwagen, αθλητικό αυτοκίνητο, σπορ die Gehhilfe, -n βοήθεια στο περπάτηµα Seite der Fahrschein, -e εισιτήριο die Strafe, -n πρόστιµο, ποινή herum (um den Park herum) τριγύρω die Kurve, -n στροφή das Schnäppchen, προσφορά der Wagen, (hier: Auto, das, -s) αυτοκίνητο der Baum, -e δέντρο 11 der Gebrauchtwagen, µεταχειρισµένο αµάξι erraten, er errät, erriet, hat erraten µαντεύω das Wunschauto, -s το αυτοκίνητο που επιθυµεί κανείς να αποκτήσει Seite theoretisch θεωρητικός die Führerscheinprüfung, -en εξετάσεις για δίπλωµα οδήγησης unbekannt άγνωστος die Mehrfachlösung, -en επίλυση πολλαπλών επιλογών möglich δυνατός, εφικτός Seite das Verkehrszeichen, σήµα τροχαίας das Verbot, -e απαγόρευση die Einfahrt, -en είσοδος µε όχηµα der Bahnübergang, -e γέφυρα για τη διέλευση τρένου unbeschrankt, *, * χωρίς µπάρα προστασίας das Überholverbot, -e απαγόρευση προσπέρασης das Kraftfahrzeug, -e όχηµα die Art, -en (Autos aller Art) είδος (αυτοκίνητο κάθε είδους) der Fußgängerüberweg, -e πέρασµα πεζών vorschreiben, er schreibt vor, schrieb vor, προδιαγράφω hat vorgeschrieben die Fahrtrichtung, -en κατεύθυνση οχηµάτων verengen στενεύω die Fahrbahn, -en οδός 14 die Führerscheinaufgabe, -n άσκηση για εξετάσεις διπλώµατος οδήγησης vorbeifahren, er fährt vorbei, περνώ από µπροστά fuhr vorbei, ist vorbeigefahren überholen προσπερνώ der Lkw, -s (= Lastkraftwagen, der, ) φορτηγό der Lastkraftwagen, (Abk. Lkw, der, -s) φορτηγό geschlossen κλειστός schließen, er schließt, schloss, hat geschlossen κλείνω die Schranke, -n µπάρα προστασίας (σε δρόµους) verwenden χρησιµοποιώ Seite die Info, -s (= Information, die, -en) πληροφορίες die Voraussetzung, -en προϋπόθεση 9

10 der Sehtest, -s δοκιµασία για τη µυωπία der Erste-Hilfe-Schein, -e βεβαίωση Πρώτων Βοηθειών die Fahrstunde, -n εκπαιδευτική ώρα οδήγησης die Stadtfahrt, -en οδήγηση στην πόλη die Überlandfahrt, -en οδήγηση στην περιφέρεια die Autobahnfahrt, -en οδήγηση στον αυτοκινητόδροµο die Nachtfahrt, -en νυχτερινή οδήγηση die Probezeit, -en δοκιµαστική ώρα der Fahrausweis, -e ταυτότητα οδήγησης unbegrenzt απεριόριστος gültig ισχύων das Bußgeld, -er πρόστιµο die Verkehrssünderkartei, -en αρχείο /παραβιάσεων ποινών (για οδηγούς) der Verstoß, -e πρόσκρουση, παραβίαση die Verkehrsregel, -n κώδικας οδικής κυκλοφορίας die Geldbuße, -n χρηµατικό πρόστιµο das Fahrverbot, -e απαγόρευση διέλευσης οχηµάτων richten (+ sich + nach + D.) κατευθύνω (Die Strafe richtet sich nach dem Verstoß.) (Το πρόστιµο ποικίλει ανάλογα µε την παραβίαση) das Punktekonto, -konten σύνολο συλλογής πόντων (για παραβάτες) die Verwarnung, -en προειδοποίηση die Teilnahmepflicht Sg. υποχρέωση συµµετοχής das Aufbauseminar, -e σεµινάριο µετεκπαίδευσης löschen διαλύω, λύω das Promille, ποσοστό επί τοις χιλίοις 2 die Abkürzung, -en συντοµογραφία der Verkaufspreis, -e τιµή πώλησης der Neupreis, -e νέα τιµή das Baujahr, -e έτος κατασκευής die Verhandlungsbasis Sg. βάση διαπραγµάτευσης der Zustand, -e (meist Sg.) κατάσταση Seite daher έκτοτε deswegen συνεπώς darum γι αυτό Seite 124 der Medienalltag Sg. η καθηµερινότητα των ΜΜΕ 1 abschicken αποστέλλω zappen κάνω ζάπινγκ mailen ταχυδροµώ faxen στέλνω φαξ empfangen, er empfängt, empfing, hat empfangen παραλαµβάνω, δέχοµαι, λαµβάνω (ein Programm empfangen) (λαµβάνω σήµα προγράµµατος) herunterladen, er lädt herunter, lud herunter, κατεβάζω (από το ιαδίκτυο) hat heruntergeladen anschalten ενεργοποιώ, ανοίγω ausschalten απενεργοποιώ, κλείνω umschalten αλλάζω κανάλι (τηλεόραση) zurückrufen, er ruft zurück, rief zurück, τηλεφωνώ σ εκείνον που δε µε βρήκε σπίτι hat zurückgerufen (Telefon) besetzt, *, * (Telefon) κατειληµµένος der Anrufbeantworter, αυτόµατος τηλεφωνητής die Mail, -s (= ) das Netz, -e (hier: Internet) ίκτυο ( ιαδίκτυο) der Roman, -e λογοτεχνικό είδος, αισθηµατικό µυθιστόρηµα Seite die Alltagsbeschreibung, -en περιγραφή της καθηµερινότητας der Radiowecker, ξυπνητήρι die Nachricht, -en είδηση das Frühstück Sg. πρωινό der Briefkasten, γραµµατοκιβώτιο 3 möglichst το δυνατόν Seite das Medium, Medien µέσο, ΜΜΕ die Angabe, -n στοιχείο, ένδειξη das Video, -s βίντεο laut (2) (+ D.) (laut Statistik) σύµφωνα µε (σύµφωνα µε τη στατιστική) 10

11 5 mehrmals περισσότερες φορές, συχνότερα die DVD, -s (engl.: digital versatile disc) DVD Seite der DVD-Spieler, συσκευή αναπαραγωγής DVD 7 überall παντού der Zettel, σηµείωµα tauschen ανταλλάζω das Fernsehprogramm, -e πρόγραµµα τηλεόρασης der Comic, -s κόµικ das Klima Sg. κλίµα 8 die Rückfrage, -n διευκρινιστική ερώτηση Seite das Logo, -s σύνθηµα, επωνυµία der Sender, (= Radio-, Fernsehsender) ποµπός die Sendung, -en (Radio-, Fernsehsendung) εκποµπή die Antenne, -n κεραία die Satellitenantenne, -n δορυφορική κεραία das Kabel, καλώδιο (hier: Fernsehen über Kabel statt Antenne) (καλωδιακή αντί για συµβατική τηλεόραση) so genannt- λεγόµενος (so genannte öffentlich-rechtliche Sender) (λεγόµενοι κρατικοί σταθµοί) öffentlich-rechtlich, *, * κρατικός, δηµόσιος (öffentlich-rechtliche Sender) (κρατικοί σταθµοί) privat ιδιωτικός Rundfunkgebühren Pl. πάγιο συνδροµής ραδιοφώνου die Grundversorgung Sg. βασική προµήθεια die Unterhaltung Sg. διασκέδαση die Zielgruppe, -n οµάδα-στόχος eingehen, er geht ein, ging ein, ist eingegangen αναφέροµαι (auf die Interessen von jemandem eingehen) (αναφέροµαι στα ενδιαφέροντα κάποιου) senden στέλνω, εκπέµπω der Satellit, -en δορυφόρος das Pay-TV-Programm, -e πρόγραµµα τηλεόρασης επί πληρωµής der Spielfilm, -e ταινία 10 die Fernsehgewohnheit, -en τηλεοπτική συνήθεια der Fernsehsender, ποµπός τηλεόρασης aufnehmen, er nimmt auf, nahm auf, µαγνητοφωνώ hat aufgenommen (einen Film auf Video aufnehmen) (µαγνητοφωνώ) 11 das Internetcafé, -s ίντερνετ καφέ Seite das Pro, -s τα υπέρ das Contra, -s τα κατά das Argument, -e επιχείρηµα die These, -n θέση, άποψη die Erdnuss, -e καρύδι Chips Pl. πατατάκια dumm, dümmer, am dümmsten ανόητος verbieten, er verbietet, verbot, hat verboten απαγορεύω stören ενοχλώ die Ruhe Sg. ησυχία die Privatsache, -n ιδιωτική υπόθεση regeln ρυθµίζω erreichen (Leute telefonisch erreichen) φθάνω (επικοινωνώ τηλεφωνικά µε ανθρώπους) damit (Kinder können damit nicht umgehen.) µ αυτό (Τα παιδιά δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα µ αυτό) umgehen (+ mit + D.), er geht um, ging um, καταγίνοµαι ist umgegangen ungesund, ungesünder, am ungesündesten µη υγιεινός draußen (Kinder sollen draußen spielen.) έξω Seite überfliegen, er überfliegt, ρίχνω µια µατιά überflog, hat überflogen (einen Text überfliegen) (ρίχνω µια γρήγορη µατιά σε ένα κείµενο) der/die Jugendliche, -n ο νεαρός logisch λογικός Seite 131 der Zeitstrahl, -en χρονοδιάγραµµα 11

12 S.134 besorgen (Was du heute kannst besorgen, διευθετώ, κανονίζω verschiebe nicht auf morgen.) (Μην αναβάλλεις ποτέ για αύριο κάτι που γίνεται και σήµερα) verschieben, er verschiebt, verschob, hat verschoben αναβάλλω der/ die Kaiser/Kaiserin, /-nen αυτοκράτορας die Pünktlichkeit Sg. συνέπεια Seite 135 die Morgenstund(e), -n πρωινή ώρα das Gold Sg. χρυσός loben επαινώ der Rat Sg. συµβουλή totschlagen, er schlägt tot, schlug tot, σκοτώνω, σπαταλώ hat totgeschlagen (die Zeit totschlagen) (σκοτώνω την ώρα µου) Seite das Sprichwort, -er παροιµία die Redewendung, -en έκφραση Seite wörtlich λεκτικός früh νωρίς der Vogel, πουλί fangen, er fängt, fing, hat gefangen πιάνω der Wurm, -er σκουλήκι Seite das Zeitgefühl Sg. αίσθηµα χρόνου die Fahrt, -en ταξίδι Seite bevor προτού zusammenstellen (ein Menü zusammenstellen) συνθέτω (συνθέτω ένα µενού) der Gast, -e καλεσµένος die Tischdekoration, -en διακόσµηση τραπεζιού vor allem κυρίως die Feier, -n γιορτή 7 die Essgewohnheit, -en διατροφική συνήθεια umziehen (+ sich) er zieht sich um, zog sich um, µετακοµίζω hat sich umgezogen 8 der Zeitpunkt, -e χρονικό σηµείο 9 die Benimmregel, -n κανόνας συµπεριφοράς das Fettnäpfchen, γκάφα die Umfrage, -n δηµοσκόπηση der Bekanntenkreis, -e κύκλος γνωριµιών schlimm άσχηµος Seite die Vergnügung, -en διασκέδαση das Gefühl, -e αίσθηµα das Gedicht, -e ποίηµα der Wechsel, αλλαγή die Dialektik Sg. ιαλεκτική begreifen, er begreift, begriff, hat begriffen αντιλαµβάνοµαι die Pflanze, -n φυτό 11 mitlesen, er liest mit, las mit, hat mitgelesen διαβάζω ταυτόχρονα träumerisch ονειρικός sachlich πραγµατικός die Stimmung, -en διάθεση Seite der Traum, e όνειρο das Motorrad, -er µηχανή der Krieg, -e πόλεµος der Friede Sg. ειρήνη der Duft, -e άρωµα das Herbstlaub Sg. φύλλα πεσµένα κάτω το φθινόπωρο das Kindermärchen, παιδικό παραµύθι das Mondlicht Sg. φεγγαρόφωτο der Mond, -e φεγγάρι das Parfum, -s άρωµα das Küssen Sg. φιλί der Untergang, -e καταστροφή, δύση 12

13 romantisch ροµαντικός Seite steif (Die Deutschen sind steif.) άκαµπτος (Οι Γερµανοί είναι άκαµπτοι) der Recyclingwahn Sg. µανία για ανακύκλωση die Wegwerfmentalität Sg. νοοτροπία, κατά την οποία πετιούνται τα απόρρίπτα aufhalten, er hält auf, hielt auf, hat aufgehalten σταµατώ, καθυστερώ (die Tür aufhalten) (κρατώ ανοικτή την πόρτα) streng αυστηρός die Kleiderordnung, -en προδιαγραφές ένδυσης 15 die Stellungnahme, -n λήψη θέσης, τοποθέτησης Seite die Erfahrung, -en εµπειρία Seite der/die Gastgeber/ Gastgeberin, /-nen εργοδότης die Garderobe, -n γκαρνταρόµπα aufhängen (den Mantel aufhängen) κρεµώ 2 das Papier, -e χαρτί Seite ungeduldig ανυπόµονος der/die Zuhörer/Zuhörerin, /-nen ακροατής Seite 146 die Museumsstadt, -e πόλη µε µουσείο zahllos, *, * χωρίς αριθµό wissenschaftlich επιστηµονικός das Institut, -e ινστιτούτο (wissenschaftliche Institute) (επιστηµονικά ινστιτούτα) der Standort, -e τόπος, σηµείο die Wissenschaft, -en επιστήµη die Forschung, -en έρευνα die Rolle, -n ρόλος 5 die Großstadt, -e µεγαλούπολη der Kontrast, -e αντίθεση mittlerweile εντωµεταξύ das Ritual, -e τελετή angewöhnen (sich) συνηθίζω zoologisch, *, * (zoologischer Garten) ζωολογικός eintreffen, er trifft ein, traf ein, ist eingetroffen συναντώ der Stadtteil, -e τµήµα της πόλης der Hof, -e αυλή erneuern (+ sich) ανανεώνω ständig συνεχώς 6 das Tor, -e γκολ das Schloss, -er (das Bauwerk) κάστρο Seite die Fotosafari, -s σαφάρι για φωτογράφηση die Fassade, -n πρόσοψη zerfallen, er zerfällt, zerfiel, ist zerfallen καταστρέφω, παραµελούµαι (zerfallene Häuser) (παραµεληµένα σπίτια) der Hinterhof, -e πίσω αυλή die Architektur Sg. αρχιτεκτονική eindrucksvoll εντυπωσιακός dokumentieren αποδεικνύω spannend ενδιαφέρων das Fotomotiv, -e χαρακτηριστικό entdecken ανακαλύπτω 7 die Führung, -en (eine Führung machen) ξενάγηση (κάνω ξενάγηση) der Reiseführer, (hier: ein Buch) τουριστικός οδηγός 8 der Koffer, βαλίτσα hinmüssen, er muss hin, musste hin, hat hingemusst πρέπει να πάω die Seligkeit, -en µακαριότητα vergehen, er vergeht, verging, ist vergangen περνώ (vergangene Zeiten) (περασµένη ώρα) drin sein, er ist drin, war drin, ist drin gewesen είµαι, βρίσκοµαι µέσα (Was ist im Koffer drin?) (Τι έχει µέσα η βαλίτσα;) die Weise, -n (auf diese Weise) τρόπος lohnen (+ sich) (Die Reise lohnt sich.) αξίζω die Sehnsucht, -e νοσταλγία 13

14 hinfahren, er fährt hin, fuhr hin, ist hingefahren πορεύοµαι die Sommernacht, -e καλοκαιρινή νύχτα still ήσυχος Seite bestehen (+ aus + D.), αποτελούµαι er besteht aus, bestand aus, hat bestanden aus körperlich (körperlicher Ausgleich) σωµατικός (σωµατική εξισορρόπηση) der Ausgleich Sg. (körperlicher Ausgleich) εξισορρόπηση die Prüfungsangst, -e φόβος για της εξετάσεις 10 bloß (Bloß keinen Streit!) απλά, µόνο (Μόνο µην έχετε φόβο!) der Zank Sg. καβγάς, τσακωµός 14

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά 23 Θα τα πούµε µετά Μια µοτοσικλέτα που πάει στη Bernauer Straße παίρνει την Άννα. Την οδηγεί ο Emre Ogur που της εύχεται καλή τύχη στο Βερολίνο. Αλλά φτάνει αυτό για να ξεφύγει από τη γυναίκα µε τα κόκκινα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir.

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir. 06 Η γυναίκα µε τα κόκκινα Η Άννα συναντά µια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ήταν φίλες το 1961. Κι εκτός αυτού η Άννα τα χάνει µε την πληροφορία ότι την κυνηγά µια γυναίκα ντυµένη στα κόκκινα. Σε κάθε γωνιά

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium)

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008 Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών Καλησπέρα, Είµαστε η Μαρία και ο Θοδωρής από το Πειραµατικό Σχολείο Πατρών. Έχουµε συγκεντρώσει τις απόψεις Ελλήνων και Γερµανών για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S.

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S. FLOTT 3 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την οµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (34 οµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά 10-12

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen.

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen. Hessisches Kultusministerium Schulbücherkatalog für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen Schuljahr 2013/2014 Unterrichtsmaterialien, die im uftrag des Hessischen Kultusministeriums

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie Aufgaben 1 Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie warten studieren antworten (περιμζνω) (ςπουδάηω)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΗΣ»

«Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΗΣ» «Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΗΣ» Εισηγητής: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ζυρίχης Webpage Stadt ZÜRICH: http://www4.stzh.ch/kap01/gemeinderat_stzh/

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της».

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της». Το σχολείο μας συνεχίζει φέτος, για τρίτη σχολική χρονιά, να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Οικολoγικά Σχολεία, το οποίο προσφέρει στους μαθητές μια νέα εμπειρία. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 @ copyright @ www.learngerman.gr

1 @ copyright @ www.learngerman.gr 1 @ copyright @ www.learngerman.gr SPRACHE ΠΡΑΧΕ ΓΛΩΑ Sprichst du Griechisch? Σπριχςτ ντου γκρίχιςσ? Μιλάσ ελλθνικά; Sprichst du Deutsch? Σπριχςτ ντου ντόθτςσ? Μιλάσ γερμανικά; Welche Sprache sprichst

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία. Ευκαιρία και πρόκληση

Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία. Ευκαιρία και πρόκληση Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία Ευκαιρία και πρόκληση Περιεχόμενα Ποιοί είμαστε / Τι κάνουμε / Τι προσφέρουμε Η ζωή στη Γερμανία Επί της ουσίας Η ζούγκλα των παραγράφων Τι χρειάζομαι ms

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Επώνυμο και όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Name und der antragstellenden Person Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. F K KG 51R Παράρτημα Εξωτερικό (Ausland) της αίτησης για γερμανικό

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. The G C School of Careers. Περισσότερα. στις ιστοσελίδες μας. στο www.gcsc.ac.cy. Ιανουαρίου. 8 Νοεμβρίου.

Ενημερωτικό Δελτίο. The G C School of Careers. Περισσότερα. στις ιστοσελίδες μας. στο www.gcsc.ac.cy. Ιανουαρίου. 8 Νοεμβρίου. The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014 - Τεύχος 44 8 Νοεμβρίου Ο Στέλιος Μιχαηλίδης, διακρίνεται με έπαινο στον επαρχιακό ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Συνέντευξη στο δρόμο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002918982 2015-07-17

15PROC002918982 2015-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 17-07-201 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Αριθ. Πρωτ. 2127 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αθλητικό Πολύκεντρο Άγιος Ελευθέριος ΤΑΧ. ΚΩΔ:

Διαβάστε περισσότερα

To marketing στους αγώνες χιονοδρομίας. Τιμολέων Τσουρέκας

To marketing στους αγώνες χιονοδρομίας. Τιμολέων Τσουρέκας To marketing στους αγώνες χιονοδρομίας Τιμολέων Τσουρέκας Τι είναι αθλητικό μάρκετινγκ; Ο όρος επινοήθηκε για να περιγράψει όλες τις δραστηριότητες που χρησιμοποιούσαν τα σπορ σαν όχημα προβολής. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 LESEN Teil 5 Zertifikat B1 Το κείμενο του 5 ου μέρους της ενότητας Lesen είναι ένας κανονισμός ή κάποιες οδηγίες και συνοδεύεται από 4 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε άσκηση θα πρέπει να αποφασίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Χορηγού Επικοινωνίας

Πρόταση Χορηγού Επικοινωνίας Η Κρήτη φιλοξενεί περήφανα τον 1ο διεθνήαγώνατουworld Cycling Tour 2011-2012, που διεξάγεται σε 8 χώρες από τη UCI, www.uciworldcyclingtour.com Πρόταση Χορηγού Επικοινωνίας Προφίλ Διοργάνωσης σε Αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN 16.4.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 117/125 STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN Staatliche Beihilfen SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Umstrukturierungsbeihilfe für Cyprus Airways (Public) Ltd und SA.38225

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Μερικές χρήσιµες συµβουλές στους γονείς για την αποφυγή των τροχαίων ατυχηµάτων Η πρόληψη του τροχαίου ατυχήµατος αφορά όλους µας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡ. ΕΡΩΤΗΜ/ΓΙΟΥ:... ΗΜ/ΝΙΑ:... Καληµέρα/καλησπέρα σας, Ονοµάζοµαι...και είµαι συνεργάτης της Μentoring, µιας εταιρίας που διεξάγει έρευνες κοινής γνώµης. Αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Office Procedures Επίπεδο 2

Office Procedures Επίπεδο 2 Office Procedures Επίπεδο 2 Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί με την εργασία του υποψηφίου, διαφορετικά η εγγραφή του θα ακυρωθεί και δε θα εκδοθεί αποτέλεσμα. 8993-12-012 (PR-OP 12) 51131 Όνομα υποψηφίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ KΩ Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Το έργο... Η ετήσια τουριστική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συµµετοχή µου. στο Πρόγραµµα Erasmus/Socrates

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συµµετοχή µου. στο Πρόγραµµα Erasmus/Socrates Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συµµετοχή µου στο Πρόγραµµα Erasmus/Socrates Όνοµα - Επώνυµο : Βασιλάτου Βασιλική Email: env03007@env.aegean.gr /env03007@hotmail.com Ίδρυµα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα):

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι ψηφίζουν! Με τον κόκκινο εκλογικό φάκελο για σύνταξη και υγεία.

Όλοι ψηφίζουν! Με τον κόκκινο εκλογικό φάκελο για σύνταξη και υγεία. Όλοι ψηφίζουν! Με τον κόκκινο εκλογικό φάκελο για σύνταξη και υγεία. Τί είναι οι εκλογές για την κοινωνική ασφάλιση; Πάνω από 30 εκατομμύρια εισφέροντες και συνταξιούχοι καθορίζουν με τις εκλογές για την

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30 Summer Camp Μικροί Εξερευνητές Για παιδιά 4-6 ετών ράσεις και εµπειρίες για µικρά παιδιά µε σκοπό να ανιχνεύσουν αλλά και να βιώσουν πραγµατικές καταστάσεις, ζώντας µοναδικές στιγµές. από ευτέρα έως Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Εθνικοί. Εορτασμοί. The G C School of Careers ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο. Εθνικοί. Εορτασμοί. The G C School of Careers ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2012 - Τεύχος 17 Εθνικοί Εορτασμοί ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2 Απριλίου «Έκθεση χρησιμοποιημένων βιβλίων», Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Αγαπητοί γονείς, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της εργασίας μας στο σχολείο. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΛΩΣΣΑ 1. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το αντικείμενο και να γράψεις μέσα στις παρενθέσεις σε ποια πτώση βρίσκεται, σε ποιον αριθμό και ποιο γένος Ο Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαίτησης στη Γερμανία

Είσπραξη απαίτησης στη Γερμανία Είσπραξη απαίτησης στη Γερμανία Tο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προσπαθεί για ένα διάστημα τριών μηνών περίπου να εισπράξει / διεκδικήσει την απαίτησή σας αποστέλλοντας εξωδικαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ Γνωριμία- οικειοποίηση Αξιοποίηση προβλημάτων της καθημερινής κοινωνικής ζωής στο τοπικό περιβάλλον.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ Γνωριμία- οικειοποίηση Αξιοποίηση προβλημάτων της καθημερινής κοινωνικής ζωής στο τοπικό περιβάλλον. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ Γνωριμία- οικειοποίηση Αξιοποίηση προβλημάτων της καθημερινής κοινωνικής ζωής στο τοπικό περιβάλλον. Μύηση στους βασικούς κανόνες της κυκλοφοριακής Αγωγής. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Σχέδιο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen

Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen GABLER RESEARCH Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Eine empirische Analyse in unterschiedlichen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΡΤΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ ώρα, έως και 1 ώρα Από 1 ώρα, έως και 1½ ώρα Από 1½ ώρα, έως και 2 ώρες Από 2 ώρες, έως και 2½ ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Η JOBBÖRSE στην ιστοσελίδα www.arbeitsagentur.de ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ. Έυκολη και γρήγορη εύρεση θέσεων εργασίας. Bundesagentur für Arbeit

Η JOBBÖRSE στην ιστοσελίδα www.arbeitsagentur.de ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ. Έυκολη και γρήγορη εύρεση θέσεων εργασίας. Bundesagentur für Arbeit Η JOBBÖRSE στην ιστοσελίδα www.arbeitsagentur.de ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ Έυκολη και γρήγορη εύρεση θέσεων εργασίας Bundesagentur für Arbeit ΚΑΙΝΟΎΡΙΟΙ ΔΡΌΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΑΣ Βρείτε γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουάριος 2012 - Τεύχος 16

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουάριος 2012 - Τεύχος 16 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουάριος 2012 - Τεύχος 16 1 Φεβρουαρίου Στα πλαίσια της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, το δεύτερο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση Diese Broschüre wurde ausgehändigt von: Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, για να σας προσφέρουμε όσο το δυνατό καλύτερη υποστήριξη κατά την αναγνώριση επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008 Fierz Identität Handout Datum: 27. 5. 2008 von Christoph Saulder 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 2 Herleitung der Matrixelemente 7 2. Ansatz...............................

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Πράσινες συνήθειες: Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Πράσινες συνήθειες: Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον Πως οι μετακινήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής; Η εξοικονόμηση πόρων και κυρίως ενέργειας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με τον περιορισμό της σπατάλης ενέργειας για τις μεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. 1. Ο παρακάτω πίνακας δίνει το βαθμολογικό επίπεδο των μαθητών ενός σχολικού συγκροτήματος.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. 1. Ο παρακάτω πίνακας δίνει το βαθμολογικό επίπεδο των μαθητών ενός σχολικού συγκροτήματος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Προβλήματα 1. Ο παρακάτω πίνακας δίνει το βαθμολογικό επίπεδο των μαθητών ενός σχολικού συγκροτήματος. Βαθμολογικά ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ επίπεδα Γυμνάσιο Λύκειο Γυμνάσιο Λύκειο Χαμηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ζήστε την εμπειρία της Ευρώπης με τα Παιδιά του Κόσμου Μία διεθνής συνάντηση των παιδιών και των νέων στο Kinder- und Erholungszentrum Güntersberge/Harz (KiEZ) Προκαταρκτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ A. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ

ΙΔΡΥΜΑ A. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ ΙΔΡΥΜΑ A. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ «Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας» ************** Προκήρυξη Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη (A. G. Leventis Foundation), με στόχους την ενίσχυση της προσπάθειας αθλητών/αθλητριών και την

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Πρόσφατης Σωµατικής ραστηριότητας

Ερωτηµατολόγιο Πρόσφατης Σωµατικής ραστηριότητας RPAQ Greek_RPAQ Version Number 1.1 updated 24/January/28 RPAQ Ερωτηµατολόγιο Πρόσφατης Σωµατικής ραστηριότητας Το ερωτηµατολόγιο αυτό έχει σχεδιαστεί µε στόχο καταγραφή των καθηµερινά σωµατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συζητήστε με τον εξεταστή / την εξετάστρια για το παρακάτω θέμα: Πηγαίνουν τις μέρες μας οι νέοι στην όπερα;

Συζητήστε με τον εξεταστή / την εξετάστρια για το παρακάτω θέμα: Πηγαίνουν τις μέρες μας οι νέοι στην όπερα; ΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ / ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ Οι προφορικές εξετάσεις αποτελούνται από τρία αξιολογούμενα μέρη. Στα θέματα Β και Γ ο εξεταζόμενος / η εξεταζόμενη έχει 30 δευτερόλεπτα να σκέφτεται τα

Διαβάστε περισσότερα

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 EURONET 50/50 Μεθοδολογία Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 Πώς να ξεκινήσετε: 1. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία EURONET 50/50; Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ. Αναφορές στους πολιτικούς αρχηγούς. Τι λένε τα Μέσα, Πότε το λένε, Πόσο το λένε... 33,9% 30,9% 20,7% 23,7% 12,4% 11,5% 12,2%

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ. Αναφορές στους πολιτικούς αρχηγούς. Τι λένε τα Μέσα, Πότε το λένε, Πόσο το λένε... 33,9% 30,9% 20,7% 23,7% 12,4% 11,5% 12,2% ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Τι λένε τα Μέσα, Πότε το λένε, Πόσο το λένε... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 7 Σεπτεµβρίου 2007 Τεύχος 5 Αναφορές στους πολιτικούς αρχηγούς 6/9/2007 5/9/2007

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα