ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: 15 Θέµατα Mobile TV Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0 Σύντοµη Περιγραφή Στην παρούσα υποενότητα παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και τεχνολογίες που σχετίζονται µε το Mobile TV. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα σχετικά πρότυπα που έχουν προδιαγραφεί για τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη και οι αντίστοιχες υπηρεσίες που αυτά παρέχουν. Τέλος, παρουσιάζονται κάποια θέµατα κωδικοποίησης περιεχοµένου και φάσµατος για Mobile TV. Μεταδεδοµένα: Mobile TV, DVB-H, DMB, Ευρυεκποµπή τηλεοπτικού προγράµµατος, Streaming τηλεοπτικού προγράµµατος, Mobile video Σκοποί και Στόχοι Οι στόχοι της υποενότητας αυτής είναι: 1) Η εξοικείωση των εκπαιδευόµενων µε τις βασικές έννοιες του Mobile TV. 2) Η εξοικείωση των εκπαιδευόµενων µε τις βασικές τεχνολογίες και πρότυπα του Mobile TV. 3) H παρακίνηση των εκπαιδευόµενων να διερευνήσουν τη συνεχώς αναπτυσσόµενη περιοχή του Mobile TV. Προτεινόµενη Βιβλιογραφία [1] Wang, Y., Bouazizi, I., Hannuksela, M. M., and Curcio, I. D Mobile video applications and standards. In Proceedings of the international Workshop on Workshop σελ. 1 από 14

2 on Mobile Video (Augsburg, Bavaria, Germany, September 28-28, 2007). MV '07. ACM, New York, NY, 1-6. DOI= [2] Amitabh Kumar. Mobile TV: DVB-H, DMB, 3G systems and rich media applications, Elsevier, 2007, ISBN: Προτεινόµενες Ιστοσελίδες [1] ιακτυακός τόπος µε διάφορες πληροφορίες και νέα για Mobile TV. [2] Open Mobile Video Coalition ικτυακός τόπος µε πληροφορίες για το mobile TV στις ΗΠΑ. [3] Ενηµερωτικό υλικό για Mobile TV [4] DVB-H Επίσηµος δικτυακός τόπος του προτύπου DVB-H. Περιλαµβάνει πολλές πληροφορίες για τις προδιαγραφές και τις τελευταίες εξελίξεις στο σύστηµα αυτό. Γλωσσάριο Ακρωνύµια [1] 3GPP 3rd Generation Partnership Project [2] Bit rate Ρυθµός δεδοµένων [3] CDMA Code Division Multiple Access [4] COFDM Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing [5] DAB Digital Audio Broadcasting [6] DMB Digital Multimedia Broadcasting [7] DVB Digital Video Broadcast [8] EV-DO 1x Evolution-Data Optimized [9] IPDC IP DataCasting [10] MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service [11] MPEG Moving Picture Experts Group [12] Multicasting Η µετάδοση πληροφορίας σε µια οµάδα δικτυακών προορισµών ταυτόχρονα [13] QCIF Quarter Common Intermediate Format [14] UMTS Universal Mobile Telecommunications System [15] Unicasting Η µετάδοση πληροφορίας σε ένα µεµονωµένο δικτυακό προορισµό σελ. 2 από 14

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Ορισµοί... 4 Mobile TV... 4 Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά του Mobile TV... 4 Πλεονεκτήµατα του Mobile TV... 5 Τρόποι Μετάδοσης Mobile TV... 5 Mobile TV µε κυψελωτά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας... 5 Mobile TV µε τεχνολογίες ευρυεκποµπής (broadcasting)... 7 DVB-H... 8 DMB: Digital Multimedia Broadcasting Πρότυπα Βίντεο και Ήχου για Mobile TV Πρότυπα Κωδικοποίησης Βίντεο Πρότυπα Ήχου Φάσµατα Συχνοτήτων για Mobile TV Συµπεράσµατα σελ. 3 από 14

4 15 Θέµατα Mobile TV Εισαγωγή Η υποενότητα αυτή ασχολείται µε το θέµα του Mobile TV, δηλαδή της υποστήριξης υπηρεσιών τηλεόρασης και βίντεο σε περιβάλλοντα όπου ο τηλεθεατής είναι κινούµενος. Το Mobile TV είναι µια νέα τάση διεθνώς που, ενώ ακόµα δεν έχει γνωρίσει πολύ ευρεία αποδοχή (κυρίως λόγω κόστους), είναι πολύ ενδιαφέρουσα για µια πληθώρα εφαρµογών και υπηρεσιών. Στις παραγράφους που ακολουθούν θα µελετήσουµε τα βασικά θέµατα που σχετίζονται µε το Mobile TV, όπως τεχνολογίες, πρότυπα, υπηρεσίες, δίκτυα κα. Ορισµοί Mobile TV Mobile TV είναι η µετάδοση τηλεοπτικών προγραµµάτων ή βίντεο σε φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, ειδικοί δέκτες, PDAs κλπ.) µέσω ασύρµατης ζεύξης. Τα προγράµµατα µπορούν να µεταδίδονται µέσω ευρυεκποµπής (broadcast) σε όλους τους χρήστες µιας περιοχής, σε κάθε χρήστη ξεχωριστά µετά από αίτησή του (unicast), ή σε οµάδες χρηστών (multicast). Η µετάδοση µπορεί να γίνεται από επίγεια µέσα, όµοια µε την αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση, από δορυφόρους ή από άλλα ασύρµατα δίκτυα. Τέλος, να αναφερθεί ότι πολλές φορές χρησιµοποιείται και ο όρος «mobile video». Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά του Mobile TV Οι βασικές ιδιαιτερότητες του Mobile TV πηγάζουν από τις συσκευές-δέκτες. Τυπικά αυτές είναι κινητά τηλέφωνα, τα οποία, ως γνωστόν, έχουν µικρές οθόνες, περιορισµένη υπολογιστική ισχύ, µικρά αποθέµατα ενέργειας και περιορισµένο εύρος ζώνης (και κατ επέκταση χαµηλούς ρυθµούς µετάδοσης δεδοµένων). Όλα αυτά επιβάλουν ότι οι υπηρεσίες και ο τρόπος κωδικοποίησης και µετάδοσης του περιεχοµένου δεν µπορούν να γίνουν όπως γίνονται σε περιβάλλοντα οικιακής τηλεόρασης. Για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήµατα ένα εύρος νέων τεχνολογιών και τεχνικών χρησιµοποιούντα σε συστήµατα Mobile TV. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η κωδικοποίηση και συµπίεση του οπτικοακουστικού υλικού γίνεται µε πιο αποδοτικούς αλγορίθµους από το τυπικό υλικό της ψηφιακής τηλεόρασης (π.χ. MPEG-4 αντί για MPEG-2), ο ρυθµός πλαισίων βίντεο (frame rate) είναι χαµηλότερος, και οι τεχνολογίες ασύρµατης εκποµπής (πρωτόκολλα, διαµόρφωση σήµατος, κλπ.) έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την εξοικονόµηση ενέργειας στου δέκτες (π.χ. DVB-H). σελ. 4 από 14

5 Πλεονεκτήµατα του Mobile TV Η απαίτηση για ανάπτυξη νέων συστηµάτων για την υποστήριξη Mobile TV δικαιολογείται από τα πολλά πλεονεκτήµατα που έχει αυτή η τεχνολογία. Εξάλλου, µελετώντας κανείς την εξέλιξη των κινητών επικοινωνιών και των εφαρµογών τους, µπορεί να δει ότι το Mobile TV είναι µια φυσική εξέλιξη των πραγµάτων. Το βασικό πλεονέκτηµα του Mobile TV είναι το ότι µπορεί να είναι διαθέσιµο σχεδόν παντού µέσω δικτύων ευρυεκποµπής. Έτσι µπορεί να καλύψει τις ανάγκες των σύγχρονων χρηστών που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και συνδεδεµένοι στο ιαδίκτυο µέσω των φορητών συσκευών τους. Η εξέλιξη αυτών των συσκευών, και ειδικά του κινητού τηλεφώνου, το έχει µετατρέψει από µια τηλεφωνική συσκευή σε µέσο διασκέδασης, ενηµέρωσης και παροχής υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Τρόποι Μετάδοσης Mobile TV Η πιο προφανής ίσως λύση για τη µετάδοση Mobile TV είναι µέσω των υπαρχόντων δικτύων αναλογικής ευρυεκποµπής που χρησιµοποιούνται και για την οικιακή τηλεόραση. Πράγµατι έχουν κατά καιρούς κυκλοφορήσει διάφορες συσκευές µε ενσωµατωµένους δέκτες αναλογικής τηλεόρασης. Όµως πρακτικά αυτό δεν είναι καλή λύση για τους ακόλουθους λόγους: Απαιτείται ισχυρό σήµα για τη λήψη. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να χρησιµοποιείται κάποιου είδους κεραία (π.χ. ενσύρµατα ακουστικά) και ότι δεν θα υπάρχει καλό σήµα στο εσωτερικό κτιρίων. Η κίνηση του χρήστη και ο προσανατολισµός του επηρεάζουν τη ποιότητα του λαµβανόµενου σήµατος, λόγω διαλείψεων (fadings) και του φαινόµενου Doppler. Το λαµβανόµενο βίντεο πρέπει να µετατρέπεται στην ανάλυση του κινητού κάτι που απαιτεί επεξεργαστική ισχύ και άρα κατανάλωση µπαταρίας. Έτσι, λόγω των απαιτήσεων για υποστήριξη κινητικότητας, συνεχή κάλυψη και µικρή κατανάλωση ενέργειας, κρίθηκε αναγκαίο να αναπτυχθούν ειδικές τεχνολογίες για τη µετάδοση Mobile TV. Οι βασικές προσεγγίσεις και τα αντίστοιχα τεχνολογικά πρότυπα παρουσιάζονται στις ακόλουθες παραγράφους. Mobile TV µε κυψελωτά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας Με τον ερχοµό των δικτύων 3G, οι ρυθµοί µετάδοσης των δεδοµένων αυξήθηκαν και νέα πρωτόκολλα ορίστηκαν για τη µετάδοση βίντεο και ήχου. Έτσι µπορούν να υποστηριχθούν κανάλια ζωντανού βίντεο, αν χρησιµοποιηθούν πρότυπα αποδοτικής κωδικοποίησης όπως το σελ. 5 από 14

6 MPEG-4. Η ανάγκη να παρέχονται υπηρεσίες βίντεο σε όλα τα δίκτυα και τις συσκευές οδήγησε στη προτυποποίηση των µορφών κωδικοποίησης που µπορούν να µεταδοθούν µε κυψελωτά δίκτυα (π.χ. MPEG-2, MPEG-4, ή MPEG-4-AVC/H.264). Επίσης για να µπορεί να υποστηριχθεί το streaming βίντεο και ήχου, νέες τεχνικές πολλαπλής εκποµπής (multicast) χρησιµοποιούνται. Ενδεικτικά αναφέρουµε το διαδεδοµένο πρότυπο Multimedia Broadcast and Multicast Service (MBMS). Στην εξάπλωση του Mobile TV µέσω 3G δικτύων συνετέλεσε και η ευρεία γεωγραφική κάλυψη που απέκτησαν τα δίκτυα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εν γένει, οι υπηρεσίες Mobile TV σε τέτοια δίκτυα διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: µεµονωµένης εκποµπής (unicast) και πολλαπλής εκποµπής (multicast). Η ευρυεκποµπή (broadcast) είναι κάτι που αποφεύγεται σε κυψελωτά δίκτυα καθώς έχει µεγάλες επιπτώσεις στην αποδοτική λειτουργία τους. Επίσης να διευκρινιστεί ότι υπάρχουν δύο είδη 3G δικτύων: αυτά που βασίστηκαν στο GSM και προτυποποιούνται από το 3GPP και αυτά που βασίστηκαν στο CDMA και προτυποποιούνται από το 3GPP2. Πιο αναλυτικά έχουµε τις εξής υπηρεσίες ανά τύπο δικτύου: Unicast o 3GPP δίκτυα. Τα 3G (UMTS) δίκτυα µπορούν να παρέχουν streaming του βίντεο, και µεταφόρτωση (download) αρχείων βίντεο και ζωντανής τηλεόρασης. Επίσης µπορούν να παρέχουν διάφορες άλλες πολυµεσικές υπηρεσίες. Μερικά παραδείγµατα είναι: Βίντεο streaming ή download σε 3G UMTS (wideband CDMA - WCDMA), WCDMA HSPDA (high-speed packet download access technology). o 3GPP2 δίκτυα. Τα δίκτυα CDMA2000 παρέχουν υψηλούς ρυθµούς δεδοµένων για unicast ή multicast TV. Οι περισσότεροι πάροχοι υποστηρίζουν και το 1xEV-DO που παρέχει ένα ξεχωριστό κανάλι για τη µετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου (συµπεριλαµβανοµένου και του Mobile TV). Μερικά παραδείγµατα είναι: Mobile TV βασισµένη σε CDMA1x έως CDMA3x, Mobile TV βασισµένη στο CDMA1xEV-DO. Multicast o 3GPP δίκτυα. MBMS o 3GPP2 δίκτυα. BCMCS (Broadcast and Multicast Service) Οι υπηρεσίες τηλεόρασης και βίντεο σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών παρέχονται µέσω streaming του οπτικοακουστικού περιεχοµένου, περίπου όπως γίνεται και στο ιαδίκτυο. Όµως υπάρχουν κάποιες διαφορές που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα δίκτυα αυτά από το ιαδίκτυο. Γενικά, η µετάδοση βίντεο σε κινητά περιβάλλοντα (µέσω streaming) είναι πιο προβληµατική απ ότι στο ιαδίκτυο λόγω των µικρότερων και λιγότερο σταθερών ρυθµών µετάδοσης δεδοµένων. Έτσι οι διάφοροι περιορισµοί οδήγησαν γρήγορα σε λύσεις όπως το MBMS ή το HSPDA. Το τελευταίο είναι µια εξέλιξη των 3G δικτύων για σελ. 6 από 14

7 µεταδόσεις υψηλότερων ρυθµών. Το HSDPA µπορεί να φτάσει σε ρυθµούς 10 Mbps σε δίκτυα 5-MHz 3G. Κατά µέσο όρο κανείς µπορεί να αναµένει ταχύτητες kbps ακόµα και σε συνωστισµένα περιβάλλοντα. Αυτό το καθιστά ικανό για µετάδοση υψηλής ποιότητας βίντεο. Η τεχνολογία MBMS λύνει µερικά από τα προβλήµατα του HSPDA που σχετίζονται µε κατανοµή φόρτου και συχνοτήτων. Στο MBMS σε κάθε κυψέλη υπάρχει ένα κανάλι ευρυεκποµπής που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µετάδοση βίντεο αντί για συνδέσεις σηµείου-προς-σηµείο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για τη µετάδοση ζωντανών προγραµµάτων. Η βασική αρχιτεκτονική ενός δικτύου 3G που χρησιµοποιείται για τη παροχή Mobile TV απεικονίζεται στο Σχήµα 1. Όπως φαίνεται σε αυτό, πρέπει πλέον να υπάρχουν και ειδικοί εξυπηρέτες περιεχοµένου (streaming servers) και οι δροµολογητές, αλλά και οι κυψέλες, να µπορούν να υποστηρίξουν multicasting. Σχήµα 1. Παροχή Mobile TV σε ένα δίκτυο 3G µε multicasting Mobile TV µε τεχνολογίες ευρυεκποµπής (broadcasting) ιάφορες τεχνολογίες και πρότυπα αναπτύχθηκαν ανά τον κόσµο για τη µετάδοση τηλεοπτικού προγράµµατος σε φορητές συσκευές µέσω ευρυεκποµπής. Βασική αρχή τέτοιων τεχνολογιών, σε αντίθεση µε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, είναι ότι το πρόγραµµα εκπέµπεται σε µεγάλες περιοχές, ανεξάρτητα αν έχει ζητηθεί από χρήστες. Σε κάθε ήπειρο διαφορετικές τεχνολογίες αναπτύχθηκαν και επικράτησαν. Συνήθως αυτές βασίζονται σε παραλλαγές/επεκτάσεις σελ. 7 από 14

8 παλαιότερων τεχνολογιών για ευρυεκποµπή παραδοσιακής (ψηφιακής) τηλεόρασης και ήχου. Στην Ευρώπη τα επικρατέστερα πρότυπα είναι δύο: το Digital Video Broadcasting-Handheld (DVB-H) και το Digital Multimedia Broadcasting (DMB) που βασίζεται στο Digital Audio Broadcasting (DAB), που υπάρχει σε 2 εκδοχές, επίγειο (Terrestrial- DMB) και δορυφορικό (S- DMB). Σε άλλες χώρες περιοχές έχουν χρησιµοποιηθεί και άλλα συστήµατα που όµως δεν θα µας απασχολήσουν εδώ. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα: Integrated Service Digital Broadcasting Terrestrial (ISDB-T) που χρησιµοποιείται κυρίως στην Ιαπωνία και έχει προτυποποιηθεί από τον οργανισµός ARIB, Media Forward Link Only (MediaFLO) που χρησιµοποιείται στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και υποστηρίζεται κυρίως από την εταιρία Qualcomm και το FLO Forum. DVB-H Το πρότυπο DVB-H είναι το επικρατέστερο στην Ευρώπη για τη παροχή υπηρεσιών Mobile TV. Η τεχνολογία DVB-H σχεδιάστηκε για να χρησιµοποιεί την υποδοµή (και το ίδιο φάσµα συχνοτήτων) της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τη παροχή πολυµεσικών εφαρµογών σε κινητούς χρήστες. Η τεχνολογία αυτή δηµιουργήθηκε για να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των εν λόγω εφαρµογών, όπως: απεριόριστο αριθµό χρηστών, χρήση των υπηρεσιών ακόµα και σε κτίρια, µέσω σχετικά µεγάλης ισχύος εκποµπής, εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λήψη των υπηρεσιών, εκµετάλλευση του ελεύθερου φάσµατος για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, αξιόπιστη κωδικοποίηση και διόρθωση σφαλµάτων µετάδοσης, που είναι τυπικά σε κινητά περιβάλλοντα, και ελάχιστη εξειδικευµένη υποδοµή. Μια υπηρεσία DVB-H µπορεί να µεταδώσει κανάλια (ή µέχρι 5-21 Mbps) σε µια πολυπλεξία DVB-H, η οποία µπορεί να φτάσει σε εκατοµµύρια χρήστες. Κάποιες δυνατές ρυθµίσεις ενός DVB-H συστήµατος είναι: εύρος ζώνης στα 5, 6, 7, και 8MHz Φέροντα σήµατα COFDM στα 2K, 4K, και 8K και διαµόρφωση (modulation) στα 4QAM, 16QAM, και 64QAM. Το DVB-H έγινε πρότυπο από το DVB και το ETSI (EN ) το Είναι ένα ανοικτό πρότυπο και είναι συµβατό µε το DVB-T. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήµατος DVB-H, που το διαφοροποιούν και από ένα σύστηµα DVB-T είναι: κωδικοποίηση βίντεο, ήχου, δεδοµένων και αρχείων σελ. 8 από 14

9 χρήση IP datacasting για παράδοση περιεχοµένου σε πολλούς δέκτες οργάνωση των δεδοµένων σε οµάδες πακέτων ανά κανάλι (time slicing) εισαγωγή ειδικής σηµατοδοσίας για τη πληροφορία που αφορά στη ροή (stream) DVB-H εφαρµογή εµπρόσθιας διόρθωσης σφαλµάτων (forward error correction, FEC) και ενθυλάκωσης πολλαπλών πρωτοκόλλων (MultiProtocol Encapsulation, MPE) Χρονοσήµανση µε χρόνους GPS για δίκτυα µίας συχνότητας εκποµπής Όλο το δίκτυο είναι βασισµένο σε IP. Το βίντεο κωδικοποιείται συνήθως ως MPEG-4/AVC (H.264). Οι κωδικοποιητές λειτουργούν και σε πραγµατικό χρόνο και µπορούν να παρέχουν το video σε µορφή IP. Το γεγονός ότι βασίζεται σε IP, δίνει τη δυνατότητα για χρήση και άλλων κωδικοποιήσεων βίντεο και ήχου. Το IP datacasting (IPDC) είναι η οργάνωση του ψηφιακού περιεχοµένου σε IP πακέτα και η παράδοσή τους µε αξιόπιστο τρόπο. Το IP δεν περιορίζει τον τύπο του περιεχοµένου που µεταδίδεται και έτσι µπορούν να υποστηριχθούν διάφορες κωδικοποιήσεις και τύποι περιεχοµένου (ζωντανό βίντεο, µεταφορά αρχείων, αρχεία µουσικής, ιστοσελίδες, παίγνια κα.). Το περιεχόµενο αυτό µπορεί να «καταναλωθεί» από τα ίδια πρωτόκολλα και συσκευές που χρησιµοποιούνται στο Internet, κάτι που είναι σαφώς επιθυµητό. Αν δούµε πιο αφαιρετικά το σύστηµα, το περιεχόµενο χωρίζεται σε πολυµεσικό περιεχόµενο και δεδοµένα υπηρεσιών/διαχείρισης (π.χ. ηλεκτρονικός οδηγός υπηρεσιών, electronic service guide). Το DVB-H µπορεί να λειτουργήσει σε δύο βασικές αρχιτεκτονικές δικτύου: 1. ιαµοιραζόµενη Αρχιτεκτονική: τα κανάλια του Mobile TV, µετά από ενθυλάκωση σε IP, πολυπλέκονται µε τα κανάλια του επίγειου DVB. Τα πρώτα κωδικοποιούνται σε MPEG-4 ενώ τα δεύτερα σε MPEG-2. Μετά τη πολυπλεξία και τα δύο µεταδίδονται µέσα από την ίδια ροή, αφού διαµορφωθούν. Αυτή είναι και η συνηθέστερη αρχιτεκτονική αφού επιτρέπει την συνύπαρξη των δύο διαφορετικών υπηρεσιών µε την ίδια υποδοµή. Η αρχιτεκτονική αυτή απεικονίζεται στο Σχήµα Αποκλειστική Αρχιτεκτονική. Το φέρον σήµα του DVB-T χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τη µετάδοση DVB-H. Τέτοιες αρχιτεκτονικές γενικά χρησιµοποιούνται από νέους παρόχους που δεν διαθέτουν υποδοµή για επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. σελ. 9 από 14

10 Σχήµα 2. ιαµοιραζόµενη Αρχιτεκτονική DVB-H Τέλος, να αναφερθούµε στα είδη υπηρεσιών που µπορούν να υποστηριχθούν από το σύστηµα DVB-H: Ηλεκτρονικοί Βοηθοί Υπηρεσιών (Electronic Service Guide, ESG). Μοιάζουν µε τους παραδοσιακούς βοηθούς προγράµµατος (Electronic Program Guide, EPG) καθώς παρέχουν µια λίστα µε πληροφορίες για τις διαθέσιµες υπηρεσίες. Υπηρεσίες Streaming. Υποστηρίζεται streaming και βίντεο και ήχου. Το περιεχόµενο αυτό δεν αποθηκεύεται συνήθως στην τερµατική συσκευή αλλά αναπαράγεται σε πραγµατικό χρόνο. ιαδραστικές Υπηρεσίες. Όταν υπάρχει κανάλι επιστροφής (return channel) υποστηρίζεται διάδραση µε το περιεχόµενο και τις υπηρεσίες. Το κανάλι αυτό συνήθως παρέχεται από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο και µπορεί να είναι µια σύνδεση GPRS ή 3G. Παραδείγµατα διαδραστικών υπηρεσιών είναι online αγορές ή επιλογή τηλεοπτικού προγράµµατος. Μη ιαδραστικές Υπηρεσίες. Όταν δεν υπάρχει κανάλι επιστροφής, όλα τα δεδοµένα έχουν σταλεί από το χρήστη στο πάροχο υπηρεσιών πριν τη χρήση των υπηρεσιών. Τέτοιες υπηρεσίες µπορεί να είναι ενηµερωτικές ή πληροφορίες για το τηλεοπτικό πρόγραµµα. Υπηρεσίες Λογισµικού. Το IP datacast επιτρέπει την αποστολή εφαρµογών στους χρήστες, όπως αναβαθµίσεις λογισµικού, παίγνια κλπ. σελ. 10 από 14

11 Τέλος, να σηµειωθεί ότι έχει αναπτυχθεί και µια δορυφορική έκδοση του DVB-H που ονοµάζεται DVB-SH και έχει αρκετές βελτιώσεις σε σχέση µε την επίγεια. DMB: Digital Multimedia Broadcasting Οι δορυφορικές S-DMB και επίγειες T-DMB υπηρεσίες ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2005 στην Κορέα. Τα συστήµατα DMB άρχισαν να γίνονται διαθέσιµα εµπορικά πριν από τα αντίστοιχα DVB-H. Οι υπηρεσίες τους περιλαµβάνουν ευρυεκποµπή βίντεο, ήχου, δεδοµένων και µηνυµάτων σε φορητές συσκευές. Το σύστηµα αυτό βασίζεται σε µια επέκταση του προτύπου DAB (Digital Audio Broadcast) που χρησιµοποιείται διεθνώς για εκποµπή ραδιοφωνικών προγραµµάτων. Το πρότυπο αυτό δηµιουργήθηκε εξαρχής για τη µετάδοση µουσικής ποιότητας CD σε κινητούς δέκτες. Χρησιµοποιείται τεχνολογία MPEG-1 Layer 2 MUSICAM και οι υπηρεσίες ήχου παρέχονται σε ένα ρυθµό 384 kbps. Ο καλός σχεδιασµός αυτού του προτύπου και η διαθεσιµότητα του φάσµατος ήταν οι κύριοι λόγοι για την επέκτασή του ώστε να παρέχει και βίντεο. Το τροποποιηµένο πρότυπο είναι το DMB που χρησιµοποιεί το φυσικό επίπεδο, την ασύρµατη διεπαφή και τη δοµή πολυπλεξίας του DAB για να µεταφέρει ροές MPEG-2, που µεταφέρουν (ενθυλακώνουν) ροές MPEG-4 ή άλλων κωδικοποιήσεων. Το DMB έχει προτυποποιηθεί επίσης από το ETSI (TS και TS ). Όµως πολλές προδιαγραφές ανήκουν σε Κορεάτικες εταιρίες και άρα δεν είναι εντελώς ανοικτό. Και το S-DMB και το T-DMB έχουν χρησιµοποιηθεί σε πραγµατικά συστήµατα. Το πρώτο παρέχει περισσότερα κανάλια και µεγαλύτερη κάλυψη αλλά η ποιότητα του βίντεο δεν είναι τόσο καλή (15 frames/sec) όσο του T-DMB (30 frames/sec). Στο Σχήµα 3 φαίνεται η βασική αρχιτεκτονική ενός συστήµατος DMB. Πρότυπα Βίντεο και Ήχου για Mobile TV Για να καταστεί δυνατή η µετάδοση και αναπαραγωγή Mobile TV ένα σύνολο από τεχνολογίες και πρότυπα πρέπει να συνδυαστούν. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πόσες διαφορετικές µορφές κωδικοποίησης βίντεο υπάρχουν για να κατανοήσει τη σηµασία αυτών των προτύπων. Στην ενότητα αυτή θα δούµε σύντοµα κάποιες βασικές τεχνολογίες και πρότυπα για την ανάπτυξη συστηµάτων Mobile TV. Θα επικεντρωθούµε σε πρότυπα βίντεο και ήχου. σελ. 11 από 14

12 Σχήµα 3. Το σύστηµα DMB Πρότυπα Κωδικοποίησης Βίντεο Ο σκοπός των προτύπων κωδικοποίησης βίντεο είναι να προδιαγράφουν τη σύνταξη και τη σηµασιολογία της ροής ενός βίντεο έτσι ώστε να µπορούµε να έχουµε αποδοτική µετάδοσή του χωρίς σφάλµατα και αποδοτική αποκωδικοποίησή του στο δέκτη. Υπάρχουν δύο «γενίες» κωδικοποιήσεων βίντεο για εφαρµογές Mobile TV: αυτοί που βασίζονται στο πρότυπο H.263 και αυτοί που βασίζονται στο H.264/AVC. Το πρώτο είναι υποχρεωτικό για όλες τις πολυµεσικές υπηρεσίες του 3GPP (εκτός από την Multimedia Broadcast and Multicast Service - MBMS). Το πρότυπο Advanced Video Coding (H.264/AVC) βασίζεται σε κωδικοποίηση MPEG-4 και παρέχει σηµαντικές βελτιώσεις για κινητές εφαρµογές και έτσι χρησιµοποιείται σε όλα τα σύγχρονα συστήµατα (MBMS, DVB-Η, T-DMB). Ο σκοπός του H.264/AVC είναι να προσφέρει καλή ποιότητα βίντεο σε ρυθµούς δεδοµένων πολύ µικρότερους από τα υπόλοιπα πρότυπα (π.χ., στο σελ. 12 από 14

13 µισό ρυθµό του MPEG-2 ή του H.263), χωρίς να αυξηθεί η πολυπλοκότητα και άρα το κόστος του σχετικού υλικού και λογισµικού στον αποκωδικοποιητή. Πρότυπα Ήχου Το πρότυπο Advanced Audio Coding (AAC ή MPEG-2 Part 7) προτάθηκε σαν βελτίωση του MP3 προτύπου (MPEG-1 Part 3). Ο διάδοχός του, τo MPEG-4 AAC, προσθέτει ένα νέο εργαλείο που αφαιρεί το θόρυβο από το σήµα και µειώνει περαιτέρω το ρυθµό δεδοµένων. Επίσης διαθέτει ένα µηχανισµό που αφαιρεί το πλεονασµό των δύο καναλιών (δεξί και αριστερό) αν έχουν όµοια σήµατα (joint stereo coding). Τέλος, ο πλεονασµός σε διαδοχικά ηχητικά πλαίσια µειώνεται µε ένα προγνώστη (long-term predictor) που αφαιρεί τα σταθερά αρµονικά σήµατα. Επίσης παρέχει δυνατότητα για κωδικοποίηση σε πολλαπλούς ρυθµούς, µια τεχνική χρήσιµη για streaming του ήχου όπου δε µπορούν να υπάρχουν εγγυήσεις για σταθερό ρυθµό µετάδοσης. Το HE-AAC V2 ή AAC-Plus, όπως είναι γνωστό, αποτελεί µια βελτίωση του ACC καθώς επιτρέπει ακόµα χαµηλότερους ρυθµούς χωρίς ελάττωση της ποιότητας του ήχου. Η κωδικοποίηση αυτή είναι πολύ σηµαντική καθώς υιοθετήθηκε από το DVB, το DMB και τους οργανισµούς 3GPP και 3GPP2 για χρήση σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Όσον αφορά στη κωδικοποίηση φωνής χρησιµοποιούνται συνήθως ειδικοί κωδικοποιητές, όπως το AMR (Adaptive Multi-Rate), που εκµεταλλεύονται τις ιδιαιτερότητες του φωνητικού σήµατος για να επιτύχουν ακόµα µεγαλύτερη συµπίεση. Φυσικά να σηµειωθεί ότι εκτός από τα ανωτέρω πρότυπα βίντεο και ήχου υπάρχουν και πολλές άλλες «κλειστές» κωδικοποιήσεις που χρησιµοποιούνται σε ορισµένα συστήµατα. Φάσµατα Συχνοτήτων για Mobile TV Όλες οι ασύρµατες τεχνολογίες εξαρτώνται από το φάσµα συχνοτήτων (spectrum) που έχουν στη διάθεσή τους. Η παροχή Mobile TV απαιτεί τη µετάδοση περιεχοµένου QCIF ή QVGA που έχει κωδικοποιηθεί κατάλληλα µε πρότυπα όπως τα H.263, MPEG-4, WMV, H.264/AVC. Συνεπώς πρέπει να υποστηρίζονται ρυθµοί δεδοµένων από 64 έως 384 kbps ή υψηλότεροι, ανάλογα µε τη τεχνολογία και την ανάλυση του βίντεο. Αυτό οδήγησε σε αναζήτηση νέου φάσµατος που να µπορεί να καλύψει τις ανάγκες και να µην έχει παρεµβολές µε τα υπόλοιπα φάσµατα (κινητής τηλεφωνίας, αναλογικής τηλεόρασης, δορυφορικών επικοινωνιών κλπ.). Το συντονισµό της κατανοµής του διαθέσιµου φάσµατος έχει αναλάβει ο οργανισµός International Telecommunications Union (ITU) σε διεθνές επίπεδο, και οι εκάστοτε κυβερνήσεις σε τοπικό. Στο Σχήµα 4 βλέπει κανείς µια γενική κατανοµή φάσµατος για τις διάφορες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για Mobile TV. Συνοπτικά το T-DMB λειτουργεί στα φάσµατα του DAB (L- Band: MHz και VHF: MHz) ενώ το DVB-H µπορεί να λειτουργήσει και στην σελ. 13 από 14

14 ίδια συχνότητα µε το DVB-T (UHF band 4: MHz και UHF band 5: MHz). To Mobile TV µέσω κυψελωτών δικτύων λειτουργεί στις συχνότητές τους (π.χ και MHz για το UMTS, WCDMA). Η δορυφορική ευρυεκποµπή λειτουργεί στο φάσµα S- Band (γύρω από τα 2.5 GHz). Σχήµα 4. Φάσµατα για Mobile TV ανάλογα µε τη τεχνολογία Συµπεράσµατα Υπάρχουν µεγάλες προσδοκίες από τις υπηρεσίες Mobile TV, καθώς πολλοί θεωρούν ότι µπορεί να είναι οι νέες εφαρµογές µε µεγάλο αντίκτυπο (killer applications) για τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Έχουν γίνει διάφορα πιλοτικά προγράµµατα σε όλο τον κόσµο, τα οποία υποστηρίζουν αυτές τις προσδοκίες. Το γεγονός είναι ότι οι τεχνολογίες υπάρχουν και έχουν φτάσει και σε ικανοποιητικό επίπεδο προτυποποίησης. Όµως και άλλοι παράγοντες θα καθορίσουν την εξάπλωση και χρήση των υπηρεσιών Mobile TV. Κάποιοι από αυτούς είναι θέµατα κόστους και χαρακτηριστικών των συσκευών-δεκτών (µε κύρια την οθόνη και τη µπαταρία). Ένας άλλος είναι τα πνευµατικά δικαιώµατα. Επίσης είναι άγνωστο ακόµα αν οι χρήστες είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν για υπηρεσίες που ήδη έχουν δωρεάν, και αν ναι, για ποιες συγκεκριµένα. σελ. 14 από 14

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3. Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: 15 Θέµατα Mobile TV Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οι συσκευές του µέλλοντος

Οι συσκευές του µέλλοντος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ MOBILE TV ΚΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣ:500308 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τ.Μ.Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οι συσκευές του µέλλοντος Στο µέλλον αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή Το μάθημα «Αρχές Ψηφιακής Τηλεόρασης» εξετάζει τις τεχνολογίες και τους μηχανισμούς που παρεμβάλλονται για να διανεμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: Υποενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία Shoutcast και Winamp Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2 Σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης σημάτων video & audio Ιστορική Αναδρομή Αναλογική Τηλεόραση Συστήματα PAL, SECAM, NTSC Εύρος Ζώνης Σήματος 6MHz, Καναλιού 8MHz Μετάδοση μέσω ασυρματικών ζεύξεων μέσω ΟΕ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕ 10 Δορυφορικές Επικοινωνίες Θερινό εξάμηνο 2008 Διάλεξη 4 η Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Χ. Σαγιάς Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst207

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» h>p://www.medianetlab.gr Μέρος του προγράμματος «Ψηφιακές Επικοινωνίες» του Ι.Π&Τ. Κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εκποµπή δεδοµένων (IP Datacasting) στην επίγεια και φορητή ψηφιακή τηλεόραση (DVB-T/ DVB-H)

Εκποµπή δεδοµένων (IP Datacasting) στην επίγεια και φορητή ψηφιακή τηλεόραση (DVB-T/ DVB-H) Εκποµπή δεδοµένων (IP Datacasting) στην επίγεια και φορητή ψηφιακή τηλεόραση (DVB-T/ DVB-H) ρ. Γεώργιος Γαρδίκης Εργαστήριο Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. " ηµόκριτος"

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3. Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: 13 Θέµατα Web/Internet TV Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Υ3 Παραγωγή και προετοιµασία υλικού προς µετάδοση

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Υ3 Παραγωγή και προετοιµασία υλικού προς µετάδοση Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: Υποενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υ3 Παραγωγή και προετοιµασία υλικού προς µετάδοση Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (xdsl,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός ιπλωµατικής Εργασίας

Σκοπός ιπλωµατικής Εργασίας Mobile TV Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήµατα Κοντόπουλος Μιχάλης Μ3050001 Σκοπός ιπλωµατικής Εργασίας Οριοθέτηση πλαισίου Παρουσίαση τεχνολογιών ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης

Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Τι είναι οι τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης και ποια η ανάγκη χρήσης τους στις δορυφορικές επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή. Κινητό τηλέφωνο Πως λειτουργεί η κινητή

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 2 Κωδικοποίηση εικόνας Ακολουθία από ψηφιοποιημένα καρέ (frames) που έχουν συλληφθεί σε συγκεκριμένο ρυθμό frame rate (π.χ. 10fps,

Διαβάστε περισσότερα

HD μετάδοση μέσω DVB-T

HD μετάδοση μέσω DVB-T Γράφει ο Παύλος Κερασίδης HD μετάδοση μέσω DVB-T Το μέλλον της τηλεόρασης μπροστά στα μάτια μας! Το παρόν και το μέλλον της τηλεόρασης είναι η υψηλή ευκρίνεια. Στη δορυφορική τηλεόραση, με τα HD κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: Υ1 Εισαγωγή στο ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Περιεχόμενα Τι αλλάζει στην Τηλεόραση; Πλεονεκτήματα ΨΤ Τι παραμένει το ίδιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Στόχοι Κατανόηση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τις ασύρματες επικοινωνίες και τα δίκτυα Γνωριμία με τα συστήματα των ασύρματων επικοινωνιών Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ERT HD. Ο ρόλος του Head-End

ERT HD. Ο ρόλος του Head-End ERT HD Ο ρόλος του Head-End Αστερισμοί και σχήματα Διαμόρφωσης COFDM. Η σχέση τους με το Head-End. Το σύστημα συμπίεσης και πολυπλεξίας σημάτων ψηφιακής τηλεόρασης (Head-End) θα πρέπει να παράγει σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Μέθοδοι συµπίεσης ηχητικών. Βιβλιογραφία. Κωδικοποίηση µε βάση την αντίληψη.

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Μέθοδοι συµπίεσης ηχητικών. Βιβλιογραφία. Κωδικοποίηση µε βάση την αντίληψη. Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Συµπίεση Ήχου Μέθοδοι συµπίεσης ηχητικών σηµάτων DPCM Συµπίεση σηµάτων οµιλίας Κωδικοποίηση µε βάση την αντίληψη Χαρακτηριστικά και εφαρµογές Ψυχοακουστική (psychoacoustics)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Γενικές πληροφορίες

ΑΤΤΙΚΗ. Γενικές πληροφορίες ΑΤΤΙΚΗ Γενικές πληροφορίες Την 1 η Αυγούστου 2014, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια τηλεθεατές στην Αττική, τον Αργοσαρωνικό, την κεντρική και νότια Εύβοια, αλλά και τις

Διαβάστε περισσότερα

εδάφους Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού

εδάφους Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού Μάθηµα 5 ο : Ο δορυφορικός σταθµός εδάφους Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού εδάφους Τις κατηγορίες στις

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 5: Ψηφιοποίηση και συμπίεση σημάτων ήχου

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 5: Ψηφιοποίηση και συμπίεση σημάτων ήχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 5: Ψηφιοποίηση και συμπίεση σημάτων ήχου Δρ. Νικόλαος- Αλέξανδρος Τάτλας Τμήμα Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Εξάμηνο σπουδών: Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικός Τίτλος: Μορφή Μαθήματος: Β Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Audio, Video and Broadcasting Technology Θεωρία με τεσσάρων (4) ωρών / εβδομάδα Εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα ΓΤΠ61 Θέμα: «Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα» Αντωνοπούλου Ευθυμία Επιβλέπων καθηγητής Ζευγώλης Δημήτριος Για χρόνια η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA 1 Πολυπλεξία Η πολυπλεξία επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση δεδομένων από διαφορετικές πηγές χωρίς αλληλοπαρεμβολές. Τρία βασικά είδη TDM/TDMA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» FEASIBILITY STUDY AND LAB MEASUREMENTS OF A CELLULAR TELECOMMUNICATIONS TRANSCEIVER Δεσπότης Χρήστος Δάλατζης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή τηλεόραση [από το Α έως το Ω]

Ψηφιακή τηλεόραση [από το Α έως το Ω] EΝΙΣΧΥΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΨΗΦΙΑΚH ΤΗΛΕOΡΑΣΗ Του Κωνσταντίνου Λεµπιδάκη Ψηφιακή τηλεόραση [από το Α έως το Ω] Συµπίεση (ΙΙI) Μέρος Ε Στο παρόν άρθρο θα γίνει µια απλή αναφορά στα διάφορα χαρακτηριστικά των αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B)

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) Anatomy of a Node B (HSDPA)

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανένα. Ελληνική ΟΧΙ. http://radiotv.teipir.gr/

Κανένα. Ελληνική ΟΧΙ. http://radiotv.teipir.gr/ ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.E. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών 8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 8.1. Ορισμoί Ως διαμόρφωση (modulation) χαρακτηρίζεται η μεταβολή μιας παραμέτρου (π.χ. πλάτους, συχνότητας, φάσης κλπ.) ενός σήματος που λέγεται φέρον εξαιτίας της επενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Εισαγωγή Με τη βοήθεια επικοινωνιακού σήματος, κάθε μορφή πληροφορίας (κείμενο, μορφή, εικόνα) είναι δυνατόν να μεταδοθεί σε απόσταση. Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 3: Integrated Services Digital Network - ISDN

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 3: Integrated Services Digital Network - ISDN Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 3: Integrated Services Digital Network - ISDN Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2.0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρικό σήμα ονομάζεται η τάση ή το ρεύμα που μεταβάλλεται ως συνάρτηση του χρόνου. Στα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας, οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης MPEG-1 layer I, layer II, layer III

Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης MPEG-1 layer I, layer II, layer III ΒΕΣ 4 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης layer I, layer II, layer III Εισαγωγή Υπάρχουν πολλοί αλγόριθµοι κωδικοποίησης µε βάση την αντίληψη οι κυριότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας

Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας Φλώρος Άγγελος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 3: Τεχνικές Ασύρματης Πολλαπλής Πρόσβασης (Multiple Access) Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σηµάτων

Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σηµάτων Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σηµάτων Τα σύγχρονα συστήµατα επικοινωνίας σε πολύ µεγάλο ποσοστό διαχειρίζονται σήµατα ψηφιακής µορφής, δηλαδή, σήµατα που δηµιουργούνται από ακολουθίες δυαδικών ψηφίων. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-1 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων

Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων υνατότητες και προοπτικές,, ΓΤΠ 61 Παρουσίαση, 14.12.2008 Πολυµέσα Multimedia = multum + medium Χρήση πολλαπλών µέσων αναπαράστασης και µετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (Π3.3.1.4) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» (MIS 304191) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στις 5 Σεπτεμβρίου

«Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στις 5 Σεπτεμβρίου ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 6, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΗΛ: 2551350055 ΗΛΕΚΤΡ Δ/ΝΣΗ: epkevrou@hotmail.com Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν

Διαβάστε περισσότερα

KΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:MOBILE TV EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ T.M.M.E.I

KΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:MOBILE TV EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ T.M.M.E.I KΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:MOBILE TV EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ T.M.M.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Ευχαριστώ θερµά τον καθηγητή µου,σιδηρόπουλο Ιωάννη που τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG)

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Εισαγωγή στο MPEG-2 Κωδικοποίηση βίντεο Κωδικοποίηση ήχου Ροή δεδοµένων Εισαγωγή στο MPEG-4 οµή σκηνών Κωδικοποίηση ήχου και βίντεο Τεχνολογία Πολυµέσων 11-1 Εισαγωγή στο MPEG-2

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: 14 Θέµατα IPTV Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G)

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) *Generation = γενιά Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα