Εργαλεία επεξεργασίας χαρτογραφικής εικόνας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαλεία επεξεργασίας χαρτογραφικής εικόνας."

Transcript

1 Εργαλεία επεξεργασίας χαρτογραφικής εικόνας. Ξύδη Αγγελική Περίληψη Στην παρούσα εργασία κατατίθεται μία πρόταση Διδακτικού Σεναρίου, για συγκεκριμένη ενότητα του μαθήματος Εφαρμογές Πολυμέσων, της Γ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου του Τομέα Πληροφορικής. Το εκπαιδευτικό σενάριο έχει διάρκεια δύο διδακτικών ωρών, βασίζεται κυρίως στην εποικοδομητική μάθηση, με βασικό σκοπό να παρουσιαστούν βασικά εργαλεία επεξεργασίας εικόνας. Οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν υλικό και λογισμικό που κάνουν τη μάθηση γρήγορη και ελκυστική. Αρχικά οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και χρησιμοποιώντας τον σαρωτή ανακαλύπτουν και διερευνούν τη ψηφιοποίηση εικόνας και μεταφορά της από το χαρτί στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας λογισμικό διαχείρισης τάξης μεταφέρουν το αρχείο από τον κεντρικό Υπολογιστή στους επιμέρους σταθμούς εργασίας. Χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό με στόχο να συνθέσουν μία εικόνα από επί μέρους τμήματα. Στο τέλος με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα η κάθε ομάδα παρουσιάζει και αξιολογεί την εργασία της. Λέξεις κλειδιά: σάρωση, επιλογή, αντιγραφή, παραμόρφωση, σύνθεση. Εισαγωγή Το σενάριο εστιάζει στη διδακτική ενότητα Εικόνα (σύλληψη, επεξεργασία, αποθήκευση) του μαθήματος Εφαρμογές Πολυμέσων της Γ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου του τομέα Πληροφορικής. Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν βασικά εργαλεία επεξεργασίας εικόνας. Ειδικότεροι στόχοι του είναι να πειραματιστούν οι μαθητές με την ψηφιοποίηση εικόνων μέσω σαρωτή καθώς και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία επιλογής, αντιγραφής, μεταφοράς και παραμόρφωσης εικόνας. Υλοποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής και χρησιμοποιήθηκε επιπλέον σαρωτής και βιντεοπροβολέας.

2 Σενάριο: Εργαλεία επεξεργασίας χαρτογραφικής εικόνας. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Εργαλεία επεξεργασίας χαρτογραφικής εικόνας. - Σάρωση και Εργαλεία επιλογής, Εργαλεία μεταφοράς και αντιγραφής, Παραμόρφωσης επιλογής, δημιουργία layers με τη χρήση του Adobe Photoshop. 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου Προβλέπεται να διαρκέσει (2) συνεχόμενες διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις Το σενάριο εστιάζει στις διδακτικές ενότητες και του βιβλίου «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Γ τάξης ΕΠΑΛ τμήμα Πληροφορικής οι οποίες αναφέρονται στις εικόνες και στην επεξεργασία τους. Οι μαθητές έχουν μάθει να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά. Έχουν γνωρίσει τις εικόνες και τα είδη των εικόνων, έχουν βασικές γνώσεις χρήσης του προγράμματος ζωγραφικής και έχουν γνωρίσει το περιβάλλον εργασίας Adobe Photoshop CS2. Επίσης έχουν έρθει σε επαφή με τα layers που μπορεί να έχει ένα αρχείο εικόνας του Adobe Photoshop. 4. Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 4.1 Σκοπός του σεναρίου Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν βασικά εργαλεία επεξεργασίας εικόνας. 4.2 Διδακτικοί στόχοι Ως προς το γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές θα είναι ικανοί: Να ψηφιοποιούν εικόνες με τη βοήθεια του σαρωτή. Να χρησιμοποιούν το εργαλείο marquee, το εργαλείο της χρωματικής επιλογής και το λάσο για να επιλέξουν μέρη μιας εικόνας με διαφορετικούς τρόπους. Να επανατοποθετούν μια επιλογή. Να αποεπιλέγουν μια επιλογή. Να μεταφέρουν και να διπλασιάζουν μια επιλεγμένη περιοχή. Να προσθέτουν ή να αφαιρούν σε επιλογές νέα τμήματα. Να περιστρέφουν, να αλλάζουν την κλίμακα και να παραμορφώνουν μία επιλογή. Να δημιουργούν και να μετονομάζουν layers. 4.3 Γενικότεροι μαθησιακοί στόχοι Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές να κινητοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη και την κριτική τους ικανότητα. να συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες, πειραματισμού και ανακάλυψης εργαζόμενοι σε ομάδες. 4.4 Γενικότεροι εκπαιδευτικοί στόχοι Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 2 ατόμων και συνεργάζονται δημιουργικά ώστε να εκπονήσουν τις δραστηριότητες σαν ομάδα ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών. Έτσι αντιλαμβάνονται τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων στην υλοποίηση ενός έργου και αξιοποιούν δημιουργικά τη φαντασία και την κριτική τους σκέψη. 4.5 Στόχοι ως προς την αξιοποίηση της τεχνολογίας Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών Οι μαθητές χρησιμοποιούν σαρωτή για την μεταφορά της εικόνας από το χαρτί στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Χρησιμοποιούν εργαλεία διαχείρισης τάξης για την μεταφορά του αρχείου από τον κεντρικό Υπολογιστή στους επιμέρους σταθμούς εργασίας.

3 Αξιοποιούν λογισμικό προκειμένου να εκτελούν απλές και σύνθετες εργασίες επεξεργασίας εικόνων. Χρησιμοποιούν τον βιντεοπροβολέα για την παρουσίαση της εργασίας τους στην τάξη. 5. Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου Το διδακτικό σενάριο πραγματοποιήθηκε στο 1 ο Επαγγελματικό Λύκειο Ιωαννίνων, στην Γ Τάξη του Τομέα Πληροφορικής και στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Πολυμέσων. Υλοποιήθηκε σε εργαστήριο πληροφορικής το οποίο διαθέτει 12 υπολογιστές, σαρωτή, βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Αρχικά οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και χρησιμοποιώντας τον σαρωτή ανακαλύπτουν και διερευνούν τη ψηφιοποίηση εικόνας και μεταφορά της από το χαρτί στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας λογισμικό διαχείρισης τάξης μεταφέρουν το αρχείο από τον κεντρικό Υπολογιστή στους επιμέρους σταθμούς εργασίας. Αξιοποιούν επαγγελματικό λογισμικό που είναι το Adobe Photoshop CS2 για να συνθέσουν το πρόσωπο ενός μάγειρα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επιλογής, αντιγραφής, μεταφοράς και παραμόρφωσης που διαθέτει το λογισμικό. Στο τέλος με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα παρουσιάζουν και αξιολογούν την εργασία τους. Η χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού ήταν επιθυμία των μαθητών, οι οποίοι το συναντούν σε επαγγελματικούς χώρους τους οποίους επισκέπτονται και στους οποίους ευελπιστούν να εργαστούν. 6. Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση θέματα θεωρίας του διδακτικού σεναρίου Η εικόνα έχει γίνει απαραίτητο στοιχείο κάθε σύγχρονης εφαρμογής. Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η εικόνα δεν αποτελεί αντικείμενο της εφαρμογής, οι απαιτήσεις για απλά και κατανοητά περιβάλλοντα διεπαφής εισάγουν αναπόφευκτα την εικόνα. Μορφές Ψηφιακής εικόνας Υπάρχουν δύο μορφές ψηφιακής εικόνας. Οι χαρτογραφικές ή ψηφιογραφικές και οι διανυσματικές. 1. Χαρτογραφικές εικόνες (bitmap graphics) Μια χαρτογραφική εικόνα χαρακτηρίζεται από τρεις παραμέτρους: Α) Ανάλυση (Resolution). Εκφράζει την πυκνότητα των εικονοστοιχείων της εικόνας σε κάθε διάσταση και μετριέται σε σημεία ανά ίντσα (dots per inch, dpi). Όσο περισσότερα εικονοστοιχεία τόσο μεγαλύτερη η ανάλυση και κατά συνέπεια τόσο υψηλότερη η ποιότητα της εικόνας. Β) Χρωματικό βάθος. Καθορίζεται από τον αριθμό των bit που χρησιμοποιούνται για τη χρωματική περιγραφή ενός pixel. Έτσι μια εικόνα με χρωματικό βάθος 8 bits αποδίδει 2 8 =256 χρώματα ενώ με 16 bits αποδίδονται 2 16 =65536 χρώματα. Για τέλεια χρωματική απόδοση πραγματικού χρώματος (true color) απαιτούνται 24 bits, οπότε η εικόνα διαθέτει περίπου 16,8 εκατομμύρια (2 24 ) χρώματα. Γ) Μέγεθος. Η εικόνα ανεξάρτητα από το σχήμα της καταλαμβάνει το χώρο ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου που την περιβάλλει. Οι χαρτογραφικές εικόνες είναι κατάλληλες για τρισδιάστατες και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, καθώς διαθέτουν μεγάλο φάσμα δυνατών χρωμάτων και ψηλό επίπεδο σκιάσεων ή λεπτομερειών. 2. Διανυσματικές εικόνες (vector ή draw-type graphics) Στις εικόνες διανυσματικού τύπου τα στοιχεία τους απεικονίζονται με γεωμετρικό τρόπο, με τη βοήθεια γραμμών, ορθογωνίων, ελλείψεων ή τόξων. Το μέγεθος των διανυσματικών αρχείων εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των σχημάτων που περιγράφουν. Είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με αντίστοιχα χαρτογραφικά αρχεία, επειδή αποθηκεύονται μόνο οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό των σχημάτων. Τα διανυσματικά αρχεία παρέχουν δυνατότητες μεγέθυνσης, σμίκρυνσης και περιστροφής των σχημάτων, χωρίς να προκαλούν αλλοιώσεις. Λογισμικό δημιουργίας ψηφιακών εικόνων 1. Εργαλεία επεξεργασίας χαρτογραφικών εικόνων Ενδεικτικά εργαλεία που επιτρέπουν την επεξεργασία χαρτογραφικών εικόνων είναι τα Paint, Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, JASC Paint Shop και Microsoft Image Composer, καθώς και ελεύθερο λογισμικό όπως το Gimp. 2. Εργαλεία σχεδίασης (drawing tools) Αντιπροσωπευτικά εργαλεία επεξεργασίας διανυσματικών εικόνων είναι τα Adobe Illustrator, CorelDraw, DeskDraw, προγράμματα σχεδίασης CAD, Macromedia Freehand

4 3. Web2.0 εργαλεία επεξεργασίας εικόνας Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν και πολλά Web2.0 εργαλεία επεξεργασίας εικόνας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι σύνδεσμοι: (και με ελληνικά) 3. Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας (Image editing tools) Με αυτά μπορούμε να έχουμε: Σάρωση εικόνας. Ρύθμιση της ισορροπίας των χρωμάτων. Ρύθμιση της φωτεινότητας. Χρήση φίλτρων. Αποθήκευση της εικόνας σε διαφορετικές μορφοποιήσεις. Παράδειγμα: (Adobe Photoshop ) κλπ. Τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνεται ψηφιοποίηση εικόνων (μετατροπή αναλογικής εικόνας σε ψηφιακή) Ψηφιοποίηση εικόνων μέσω Σαρωτή. Φωτογράφηση με Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Σύλληψη εικόνας από την οθόνη του υπολογιστή. Σύλληψης εικόνας βίντεο μέσω ειδικής κάρτας. Το Adobe Photoshop Το Adobe Photoshop είναι διάσημο και ισχυρό πρόγραμμα για επεξεργασία εικόνας, με το οποίο μπορούμε να επεξεργαστούμε φωτογραφικές εικόνες που έχουμε στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας και περιέχει βασικά δύο ομάδες εργαλείων, μια για ζωγραφική και μια για επεξεργασία εικόνας. Όταν επεξεργαζόμαστε μια εικόνα στο Photoshop, μπορούμε να την οξύνουμε (sharpen) για να διορθώσουμε την εστίασή της, να θολώσουμε το φόντο της, να αλλάξουμε τη φωτεινότητα και την αντίθεσή της ή και να αντικαταστήσουμε ένα χρώμα μ ένα άλλο. Μπορούμε ακόμη να αποσπάσουμε ένα κομμάτι από μια εικόνα και να το αντιγράψουμε, να του αλλάξουμε μέγεθος και γενικά να κάνουμε πάνω του ό,τι επεξεργασία θέλουμε όπως: Περιορισμό του θορύβου. Διόρθωση τυχόν χρωματικές αλλοιώσεις. Περιστροφή της εικόνας. Αλλαγή μεγέθους και διαμόρφωσης. Προσαρμογή ευκρίνεια εικόνας. Μετατροπή τρέχοντος προφίλ χρωμάτων σε RGB, CMYK, κλπ. Αφαίρεση ανεπιθύμητων αντικειμένων από μια φωτογραφία. Προσθήκη φίλτρων, όπως υδατογραφία. Προσθήκη στοιχείων στο αρχείο της εικόνας Info. Αποθήκευση της εικόνας σε διαφορετικές μορφοποιήσεις, δημιουργία αρχείων psd, jpg, gif κλπ Στο PhotoShop ισχύει ο κανόνας ότι πρέπει πάντα να κάνουμε δοκιμές και αν δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα της επεξεργασίας μιας εικόνας, μπορούμε να κάνουμε αναίρεση ή να μην αποθηκεύσουμε τις αλλαγές. 7. Χρήση Η.Υ. και γενικά ψηφιακών μέσων για το διδακτικό σενάριο Το σενάριο θα υλοποιηθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής κάνοντας χρήση των λογισμικών Σάρωσης, Διαχείρισης Τάξης Aristo Class και του Adobe Photoshop CS2. Από πλευράς υλικού χρησιμοποιείται σαρωτής, Η/Υ και βιντεοπροβολέας. Έρχεται έτσι ο μαθητής σε επαφή με διάφορα υλικά και λογισμικά με σκοπό την σύνθεση εργασίας, όπως σε μία ομάδα Ανάπτυξης Πολυμεσικών Εφαρμογών.

5 8. Αναπαραστάσεις των μαθητών/πρόβλεψη δυσκολιών στο διδακτικό σενάριο Οι μαθητές χρησιμοποιώντας ένα επαγγελματικό εργαλείο επεξεργασίας εικόνων έρχονται αντιμέτωποι με τη χρήση των εργαλείων επιλογής και αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητά τους και τις δυνατότητες τους στην επεξεργασία εικόνας. Η συνηθέστερη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσουν αφορά την δημιουργία - χρήση των layers κατά την αντιγραφή επιλογών. 9. Διδακτικό συμβόλαιο Ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο συντονιστή και εμψυχωτή των ομάδων. Λειτουργεί καθοδηγητικά όποτε χρειάζεται, παρεμβαίνει ως βοηθός της ομάδας όταν του ζητηθεί και λειτουργεί ενισχυτικά, ενορχηστρώνοντας διακριτικά τη διαδικασία Διδακτικός θόρυβος μπορεί να προέλθει από την αναμονή των ομάδων κατά τη διάρκεια της σάρωσης. 10. Υποκείμενη θεωρία μάθησης Το σενάριο ακολουθεί ένα μοντέλο καθοδηγούμενης διερεύνησης και ανακάλυψης μέσα από δραστηριότητες που ευνοούν την κριτική και στοχαστική σκέψη, τη συμμετοχική και συνεργατική μάθηση. Στηρίζεται σε αρχές της εποικοδομητικής προσέγγισης και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις του Vygotsky και των απογόνων του, όπου δίνεται έμφαση στις μαθησιακή διαδικασία, στην αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων μερών καθώς και στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που λαμβάνει χώρα. Οι μαθητές πειραματίζονται, δοκιμάζουν, επαληθεύουν, διασταυρώνουν απόψεις, αξιοποιούν το λάθος, συζητούν μεταξύ τους, διασκεδάζουν, καταλήγουν σε συμπεράσματα, «χτίζουν» γνώση. 11. Οργάνωση της τάξης εφικτότητα σχεδίασης Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες των δύο ατόμων ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή. Θα χρησιμοποιήσουν σε ομάδες τον σαρωτή και επίσης σε ομάδες θα μεταφέρουν τα αρχεία τους από τον κεντρικό υπολογιστή στον υπολογιστή της ομάδας. 12. Αξιολόγηση Με την παρουσίαση της τελικής τους εργασίας συζητούμε στην τάξη για πιθανές δυσκολίες που συνάντησαν και τον τρόπο που τις διαχειρίστηκαν. 13. Το επιμορφωτικό σενάριο Θα δοθούν φύλλα εργασίας τα οποία παρατίθενται παρακάτω. 14. Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες προτεινόμενες εργασίες Οι δραστηριότητες του φύλλου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παρόμοια λογισμικά και είναι βασικής σημασίας για επεξεργασία εικόνας. Επίσης η δημιουργία εικόνων με layers είναι προαπαιτούμενο βήμα για την επέκταση της δραστηριότητας σε δημιουργία animation. 15. Χρήση εξωτερικών πηγών Υπάρχει πολύ πλούσια διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία ακόμη και ελληνικές διδακτορικές διατριβές στο αντικείμενο. Η ταχύτητα ανανέωσης είναι πολύ μεγάλη. Στην παράγραφο «Βιβλιογραφία Δικτυογραφία», όπως και στην παράγραφο «Web2.0 εργαλεία επεξεργασίας εικόνας» αναφέρονται ενδεικτικές εξωτερικές πηγές Βιβλιογραφία Δικτυογραφία Ν. Αρβανίτης, Γ. Αναστασόπουλος, Β. Μπελεσιώτης, Ν. Σγούρος, Σ. Σωτήρχος, Θ. Παναγιωτόπουλος, Εφαρμογές Πολυμέσων, Εκδόσεις ΟΕΔΒ, Αθήνα Θ. Γεωργίου, Ι. Κάππος, Α. Λαδιάς, Α. Τζιμογιάννης, Κ. Χαλκιά, Πολυμέσα Δίκτυα, Εκδόσεις ΟΕΔΒ, Αθήνα Adobe Team, Adobe Photoshop 5.0 Classroom in a Book, Adobe Press, Tay Vaughan, MULTIMEDIA Making it work, McGrawHill, Α. Κασσάνο, Γνωριμία με τα Multimedia, Anubis, Ομάδα Εργαστηρίου Πολυμέσων Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, Multimedia στη Θεωρία και στην Πράξη, Εκδόσεις Τζιόλα, (Πρόγραμμα Σπουδών)

6 id=21&itemid=67

7 16. Φύλλα Εργασίας Στόχος μας είναι να συνθέσουμε το πρόσωπο της παρακάτω εικόνας. Δραστηριότητα 1 Σάρωση και μεταφορά εικόνας στον Υπολογιστή σας. Στο σαρωτή, που είναι συνδεδεμένος στον κεντρικό υπολογιστή, τοποθετείστε την εικόνα που σας δόθηκε σε χαρτί και ξεκινήστε την σάρωσή της. Προσοχή!!! Δίνουμε σημασία στις επιλογές της ανάλυσης (72dpi), στην επέκταση του αρχείου (.jpg) και στο χρώμα της σάρωσης. (Παρατηρείστε τις δυνατές επιλογές ανάλυσης και χρώματος). Αποθηκεύστε το αρχείο που προέκυψε από τη σάρωση με επέκταση.jpg στη επιφάνεια εργασίας. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Aristo Class του κεντρικού υπολογιστή στείλτε το αρχείο σας στον υπολογιστή σας. Υποδείξεις Επιλέγω τον Υπολογιστή μου από το αντίστοιχο όνομα υπολογιστή που εμφανίζεται στο κάτω μέρος κάθε οθόνης και στο μενού επιλογών δίνω Εργαλεία Αποστολή αρχείων. Το αρχείο έχει μεταφερθεί στον φάκελό C:\Downloads του Υπολογιστή σας. Δραστηριότητα 2 Επεξεργασία εικόνας Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Adobe Photoshop CS2 ανοίξτε το αρχείο σας. Εργαλεία Επιλογής

8 Α) Ορθογώνια και ελλειπτική επιλογή Το εργαλείο μας επιτρέπει να επιλέξουμε μία ορθογώνια επιλογή και το μία ελλειπτική επιλογή σε μία εικόνα Με τα εργαλεία απλής γραμμής και απλής στήλης μπορούμε να επιλέξουμε γραμμές με ύψος 1pixel και στήλες με πλάτος 1pixel αντίστοιχα. Συνθέστε το πρόσωπο και τα μάτια χρησιμοποιώντας τα παραπάνω εργαλεία. Υποδείξεις: Αφού επιλέξετε το πεπόνι ως πρόσωπο, δείξτε Edit copy και κατόπιν File new για να αντιγράψετε την επιλογή σας σε νέο αρχείο, στο οποίο θα συνθέσετε το πρόσωπο το μάγειρα. Αποθηκεύστε το με όνομα ΜΑΓΕΙΡΑΣ.psd. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με την επιλογή αποεπιλέξτε τη με Select > Deselect και προσπαθήστε πάλι. Με την επιλογή Select Transform Selection αλλάζω το σχήμα της επιλογής μου. Το εργαλείο move tool μας επιτρέπει να μετακινήσουμε ή να αντιγράψουμε μια επιλογή.? Τι θα γίνει αν ταυτόχρονα με το move tool κρατώ πατημένο το πλήκτρο Alt;..? Τι θα γίνει αν ταυτόχρονα με το move tool κρατώ πατημένα τα πλήκτρα Alt Shift;..? Μπορώ να χρησιμοποιήσω το move tool για να μετακινήσουμε ή να αντιγράψουμε μια επιλογή από το ένα αρχείο στο άλλο;.. Θυμάμαι: Μπορώ να παραμορφώσω ή να περιστρέψω ένα layer, επιλέγοντας Edit Transform Flip Horizontal ή με το Edit Free Transform Μπορώ να μετονομάζω το νέο layer που δημιουργείται με δεξί κλικ layer properties. Να μετονομάζω τα layer που δημιουργούνται!!! Να αποεπιλέγω τις επιλογές που δεν χρησιμοποιώ πια!!! Να αποθηκεύω σε τακτά χρονικά διαστήματα!!! Γ) Επιλογή με το μαγικό ραβδί. Το εργαλείο μαγικό ραβδί μας επιτρέπει να επιλέξουμε περιοχές με παρόμοιο χρωματικό των γειτονικών pixel τόνο. Χρησιμοποιώντας το παραπάνω εργαλείο δημιουργείστε δύο φρύδια. Υποδείξεις: Επιλέγω μια ορθογώνια επιλογή γύρω από το παντζάρι και στη συνέχεια με το μαγικό ραβδί και έχοντας πατημένο το Alt αφαιρώ από την επιλογή μου την άσπρη περιοχή.

9 Θυμάμαι: Μπορώ να διπλασιάσω το layer δημιουργώντας δύο φρύδια. Δ) Ελεύθερη επιλογή Το λάσο μας επιτρέπει να σχεδιάσομε μια ελεύθερη επιλογή γύρω από μία περιοχή. Το πολυγωνικό λάσο δημιουργεί επιλογή με γραμμή ευθυγράμμων τμημάτων. Με το μαγνητικό λάσο σχεδιάζουμε ένα ελεύθερο όριο που ασφαλίζεται στα σύνορα μιας περιοχής. Επιλέξτε το κατάλληλο λάσο ώστε να δημιουργήσετε τα αυτιά, το παπιγιόν και το σκούφο. Υποδείξεις: Στα εργαλεία επιλογής λάσο δημιουργούνται άγκιστρα επιλογής. Με το πλήκτρο del σβήνω τα ανεπιθύμητα άγκιστρα και συνεχίζω την δημιουργία επιλογής με το λάσο. Κρατώντας το Shift και πατημένο το ποντίκι προσθέτω περιοχή ενώ κρατώντας το Alt και πατημένο το ποντίκι αφαιρώ περιοχή. Επισημάνετε τις διαφορές στον τρόπο χρήσης του ποντικιού σε κάθε λάσο. Υπόδειξη: Αποθηκεύστε την εργασία σας. Δραστηριότητα 3 Παρουσίαση της εργασίας και σχολιασμός Μεταφέρετε το αρχείο σας στον κεντρικό υπολογιστή και παρουσιάστε το στους συμμαθητές σας με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα. Αξιολογείστε - σχολιάστε την εργασία και αναφέρατε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε. Συμπεράσματα Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε στην τάξη σύμφωνα με το σχεδιασμό και τους στόχους του.

10 Προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των μαθητών, δεδομένου ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη χρήση νέων υλικών και λογισμικών καθώς και την επεξεργασία των εικόνων. Οι μαθητές διασκέδασαν με τις δραστηριότητες. Διδακτικός θόρυβος προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της σάρωσης της εικόνας καθώς κάθε ομάδα περίμενε τη σειρά της για την πραγματοποίηση της σάρωσης. Δεν παρουσιάστηκαν περεταίρω δυσκολίες κατά την υλοποίηση της παρέμβασης. Οι δραστηριότητες του φύλλου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παρόμοια λογισμικά και είναι βασικής σημασίας για επεξεργασία εικόνας. Επίσης η δημιουργία εικόνων με layers είναι προαπαιτούμενο βήμα για την επέκταση της δραστηριότητας σε δημιουργία animation.

4. Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις βασικές δυνατότητες ενός προγράμματος

4. Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις βασικές δυνατότητες ενός προγράμματος 1. Τίτλος του διδακτικού σεναρίου Επεξεργασία εικόνας με το ελεύθερο λογισμικό Gimp 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου Τέσσερις (4) διδακτικές ώρες 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Πολυμέσα. Πολυμέσα - Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Πολυμέσα. Πολυμέσα - Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Πολυμέσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Πολυμέσα - Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Παπαντωνίου Ιάκωβος, Β.Δ Α Τορτούρης Μιχάλης, Β.Δ. Μιλτιάδου Μάριος, Β.Δ. Τάσου Τάσος, Β.Δ. Μιχάλης Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού

Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού Συντάκτης: Δ. Κόκκας Έργο: Ενσωμάτωση της Τηλεκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Διαδικασία ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Π τυχιακή Ε ργασία ΘΕΜΑ ΤΕ Ι Κ Α Β Α ΛΑ Σ ΣΔΟ ΤΜ Η Μ Α Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ Π ΛΗΡΟ Φ Ο ΡΙΩ Ν

Π τυχιακή Ε ργασία ΘΕΜΑ ΤΕ Ι Κ Α Β Α ΛΑ Σ ΣΔΟ ΤΜ Η Μ Α Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ Π ΛΗΡΟ Φ Ο ΡΙΩ Ν ΤΕ Ι Κ Α Β Α ΛΑ Σ ΣΔΟ ΤΜ Η Μ Α Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ Π ΛΗΡΟ Φ Ο ΡΙΩ Ν Π τυχιακή Ε ργασία ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σπουδάστριες

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Φωτόπουλος Βασίλης, Φαλιέρης Σωτήρης, Νικολόπουλος Γιώργος, Νικολόπουλος Κώστας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Επιλογής Αν με χρήση Scratch

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Επιλογής Αν με χρήση Scratch Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Επιλογής Αν με χρήση Scratch Παπαβασιλείου Βασιλική 1 pap9vaso@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η διδασκαλία της δομής επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Καςάλξγξι ρε γλώρρα HTML Χοιρςίμα Χαοαλάμπξσπ xaralampous@yahoo.gr

Καςάλξγξι ρε γλώρρα HTML Χοιρςίμα Χαοαλάμπξσπ xaralampous@yahoo.gr Καςάλξγξι ρε γλώρρα HTML Χοιρςίμα Χαοαλάμπξσπ xaralampous@yahoo.gr Πεοίληψη Στην παρούσα εργασία κατατίθεται μία πρόταση Διδακτικού Σεναρίου, για συγκεκριμένη ενότητα του μαθήματος Προγραμματιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 1. Βασικές Έννοιες...14 Πολυμέσα...14 Αλληλεπιδραστικότητα ή διαδραστικότητα...15 Υπερκείμενο και Υπερμέσα...16 Σύνδεσμοι και Πλοήγηση...19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας: Σειριακή Αναζήτηση (Sequential searching) στοιχείου σε πίνακα

Σενάριο Διδασκαλίας: Σειριακή Αναζήτηση (Sequential searching) στοιχείου σε πίνακα Σενάριο Διδασκαλίας: Σειριακή Αναζήτηση (Sequential searching) στοιχείου σε πίνακα Νικολέττα Σούλα nsoula@sch.gr Καθηγήτρια Πληροφορικής, Med Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Λεωνίδας Λεβέντης 1 Φανή Αποστολίνα 2 levenleo@otenet.gr faposto@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19-2 Καθηγήτρια Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙΔΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

4. Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις βασικές δυνατότητες ενός προγράμματος

4. Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις βασικές δυνατότητες ενός προγράμματος 1. Τίτλος του διδακτικού σεναρίου Επεξεργασία ήχου με το ελεύθερο λογισμικό Audacity 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου Τέσσερις (4) διδακτικές ώρες 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ MHXANΟΛΟΓΙΑΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ MHXANΟΛΟΓΙΑΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ MHXANΟΛΟΓΙΑΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Σχεδίαση Μηχανολογικής Μελέτης και Σύνθετου Μηχανολογικού Εξαρτήματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Άλμπουμ με κολάζ» Λιακοπούλου Ν. Ελένη

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Άλμπουμ με κολάζ» Λιακοπούλου Ν. Ελένη «Άλμπουμ με κολάζ» Λιακοπούλου Ν. Ελένη Καθηγήτρια Πληροφορικής, 109 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης lenaiw@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε στα πλαίσια του μαθήματος Τ.Π.Ε. το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENOY Το παρόν εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Κομματάς Νικόλαος 1 nikoskommatas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 10 ο ΕΑΕΠ Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6ου εξαμήνου Διδάσκουσα: Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια Α.Π.Θ. randreop@for.auth.gr Θεσσαλονίκη 2012 2012 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 1.1 ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1 1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1.2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1.2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα