Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ"

Transcript

1 Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Μ.Ν. Ασημακοπούλου, Α. Σπανού, Α. Σφακιανάκη, Ν. Γαιτάνη, Μ. Σανταμούρης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κ. Σπυρόπουλος 3Μ Ελλάς ΜΕΠΕ Ν. Χαραλαμπίδης Greenpeace Hellas ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία απεικονίζει τα αποτελέσματα της πειραματικής αξιολόγησης της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος του κτιρίου της Greenpeace. Σκοπός της μελέτης ήταν η ενεργειακή επιθεώρηση της εγκατάστασης των αντηλιακών μεμβρανών ειδικού τύπου της εταιρίας 3Μ στα ανοίγματα βορειοανατολικού προσανατολισμού του δεύτερου και του πρώτου ορόφου του κτιρίου. Η ενεργειακή επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια, πριν και μετά την εγκατάσταση των αντηλιακών μεμβρανών με σκοπό να καταδείξει επιστημονικά τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά κέρδη από τη χρήση τους. Αναλυτικότερα, στο πρώτο στάδιο, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των εσωτερικών θερμοκρασιών των επιμέρους γραφειακών χώρων του πρώτου και του δεύτερου ορόφου του κτιρίου. Την ίδια χρονική περίοδο, πραγματοποιήθηκαν και μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας στο εξωτερικό του κτιρίου. Στη συνέχεια στο δεύτερο στάδιο, μετά την τοποθέτηση των αντηλιακών μεμβρανών, επαναλήφθηκαν τα ίδια επιμέρους βήματα του πρώτου σταδίου της ενεργειακής επιθεώρησης.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται σε πρώτη φάση μια πρότυπη ενεργειακή επιθεώρηση δημόσιου κτιρίου (Greenpeace Hellas) και καταγράφονται όλα τα κύρια ενεργειακά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Ακολούθως πραγματοποιείται ανάλυση των μετρήσεων και ενεργειακή κατάταξη του υπό μελέτη κτιρίου. Σε δεύτερη φάση πραγματοποιείται εκ νέου πειραματική επιθεώρηση και καταγραφή των κυρίων ενεργειακών και περιβαλλοντικών βελτιώσεων ύστερα από την τοποθέτηση ειδικών μεμβρανών σκίασης στα παράθυρα του κτιρίου. Ακολούθησε εκ νέου ανάλυση των μετρήσεων και νέα ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Συγκεκριμένα, σε αντιπροσωπευτικούς χώρους του κτιρίου (1 ος και 2 ος όροφος) (σχ.1), πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των επιπέδων του αερισμού με τη μέθοδο αερίων δεικτών, καταγραφή θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας με παράλληλη καταγραφή των εξωτερικών κλιματολογικών συνθηκών, καταγραφή εσωτερικών κερδών, θερμογράφηση του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά, μετρήσεις επιπέδων φωτισμού στις επιφάνειες εργασίας και αξιολόγηση των επιπέδων θερμικής άνεσης με χρήση ερωτηματολογίων. Οι μετρήσεις έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού Σχήμα 1. Σημεία των χώρων γραφείου που τοποθετήθηκαν που αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας. 2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 2.1. Μέτρηση των Επιπέδων του Αερισμού Όπως είναι γνωστό, ο αερισμός του κτιρίου επιτυγχάνεται κύρια 1 ος όροφος από τα ανοίγματα καθώς 2 ος όροφος και από τις κατασκευαστικές

3 ατέλειες, σχισμές του κελύφους. Η μέτρηση των αλλαγών αέρα από τα ανοίγματα του κτιρίου πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικούς χώρους (1 ος και 2 ος όροφος) με τη μέθοδο των αερίων δεικτών (tracer gas method). Ο αέριος δείκτης που χρησιμοποιήθηκε είναι το πρωτοξείδιο του αζώτου (Ν 2 Ο) που είναι ένα χημικά αδρανές αέριο. Ο ρυθμός διείσδυσης του αέρα με κλειστά ανοίγματα υπολογίστηκε στις 0.1 αλλαγές αέρα ανά ώρα ενώ ο ρυθμός αερισμού στον 1 ο όροφο υπολογίστηκε στις 2.7 αλλαγές αέρα ανά ώρα. Στη συνέχεια προσδιορίστηκε ο ρυθμός αερισμού στον 2 ο όροφο στις 2.4 αλλαγές αέρα ανά ώρα Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς κλειστά ανοίγματα, όπου προκύπτει ότι ο αερισμός είναι επαρκής Μετρήσεις Θερμοκρασίας και Υγρασίας Κατά το στάδιο Α, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας του εσωτερικού αέρα με καταγραφικά θερμόμετρα υγρόμετρα. Διαπιστώθηκε ότι η εσωτερική θερμοκρασία κυμαίνεται σε επίπεδα εκτός των ορίων θερμικής άνεσης για τον ανθρώπινο οργανισμό με την τιμή της να κυμαίνεται μεταξύ 27.0 ο C και 35.8 ο C, στο 2 ο όροφο, ενώ στον 1 ο όροφο μεταξύ 28.1 ο C και 33.2 ο C. Η υγρασία επίσης, βρέθηκε σε φυσιολογικά επίπεδα κάτω του ορίου του 60% Όπως φαίνεται από το σχήμα 2, οι τιμές της θερμοκρασίας παρουσιάζουν αμελητέες διακυμάνσεις στους γραφειακούς χώρους τόσο στον 1 ο όσο και στο 2 ο όροφο όπου πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις. Όλες οι θερμοκρασίες που μετρήθηκαν είναι υψηλότερες από τη θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος, κατά 1.7 ο C και 0.5 ο C αντίστοιχα στον 1 ο και 2 ο όροφο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην μη ύπαρξη κλιματιστικών σε όλο το κτίριο. ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΡΟΦΟΣ 2 ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΡΟΦΟΣ Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ( oc [1] [2] [3] [4] ΓΡΑΦΕΙΟ Tεσωτερικό Τπεριβάλλοντος Θ ΕΡΜΟ Κ ΡΑΣΙΑ (o C [1] [2] [3] [4] ΓΡΑΦΕΙΟ Tεσωτερικό Τπεριβάλλοντος Σχήμα 2: Μέσες τιμές της θερμοκρασίας αέρα σε γραφειακούς χώρους του κτιρίου 1 ος όροφος 2 ος όροφος

4 Σε δεύτερη φάση και μετά την τοποθέτηση των αντηλιακών μεμβρανών επαναλήφθηκαν οι ίδιες μετρήσεις. Διαπιστώθηκε ότι η εσωτερική θερμοκρασία κυμαίνεται σε επίπεδα εντός των ορίων θερμικής άνεσης για τον ανθρώπινο οργανισμό με την τιμή της να κυμαίνεται μεταξύ 25.0 ο C και 28.5 ο C, στο 2 ο όροφο, ενώ στον 1 ο όροφο μεταξύ 24.9 ο C και 29.6 ο C. Η υγρασία επίσης, βρέθηκε σε φυσιολογικά επίπεδα κάτω του ορίου του 60%. Και πάλι, όπως φαίνεται από το σχήμα 3, οι τιμές της θερμοκρασίας παρουσιάζουν αμελητέες διακυμάνσεις στους γραφειακούς χώρους τόσο στον 1 ο όσο και στο 2 ο όροφο όπου πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις. ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΡΟΦΟΣ 2 ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΡΟΦΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (oc) [1] [2] [3] [4] ΓΡΑΦΕΙΟ Tεσωτερικό Τπεριβάλλοντος ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (oc) [1] [2] [3] [4] ΓΡΑΦΕΙΟ Tεσωτερικό Τπεριβάλλοντος Σχήμα 3: Μέσες τιμές της θερμοκρασίας αέρα σε γραφειακούς χώρους του κτιρίου 1 ος όροφος 2 ος όροφος Όλες οι θερμοκρασίες που μετρήθηκαν είναι υψηλότερες από τη θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος, κατά 1.7 ο C και 1.2 ο C αντίστοιχα στον 1 ο και 2 ο όροφο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην μη ύπαρξη κλιματιστικών σε όλο το κτίριο. Συγκριτικά αποτελέσματα από τις παραπάνω μετρήσεις αποτυπώνονται στον πίνακα 1. Γραφειακός Χώρος Όροφος Κτίριο πριν τις παρεμβάσεις Σχετική Θερμοκρασία ( ο Υγρασία C) (%) Κτίριο μετά τις παρεμβάσεις Θερμοκρασία ( ο C) Σχετική Υγρασία (%) [1] Δ1 1 ος όροφος

5 [2] Δ1 1 ος όροφος [3] Δ2 1 ος όροφος [4] Δ2 1 ος όροφος [1] Δ1 2 ος όροφος [6] Δ1 2 ος όροφος [1] Δ2 2 ος όροφος [3] Δ2 2 ος όροφος Θερμοκρασία Περιβάλλοντος % Πίνακας 1. Σύγκριση μέσης θερμοκρασίας και σχ. υγρασίας μεταξύ προϋπάρχουσας και υφιστάμενης κατάστασης στο υπό μελέτη κτίριο Όπως προκύπτει, η διαφορά στις μέσες τιμές θερμοκρασίας πριν και μετά την τοποθέτηση των ειδικών μεμβρανών σκίασης στα παράθυρα του κτιρίου κυμαίνεται μεταξύ 5.1 και 7 ο C, ενώ διαφορά για τη σχετική υγρασία κυμαίνεται μεταξύ 8.3 και 17%. Όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, διαφορά της μέσης θερμοκρασίας είναι 8.7 ο C και σχετικής υγρασίας είναι 20.1% Καταγραφή των Εσωτερικών Κερδών Σε όλους τους ορόφους του κτιρίου έγινε καταγραφή όλων των εσωτερικών θερμικών πηγών (Η/Υ, φωτιστικά, ανεμιστήρες, μηχανημάτων κλπ). Στον πίνακα 2 δίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων ανά ζώνη. Γραφειακός Χώρος Όροφος Εμβαδόν Ζώνης Αριθμός Ατόμων Δ1 2 ος Δ2 2 ος 67 3 Δ1 Δ2 Πίνακας2. Εσωτερικά κέρδη της κάθε ζώνης του κτιρίου Μηχανήματα/ Συσκευές 5pc, 4 ανεμιστήρες οροφής, 6 λαμπτήρες 2pc, 2 ανεμιστήρες οροφής, 3 λαμπτήρες 1 ος ανεμιστήρες οροφής, 6 λαμπτήρες 1 ος pc, 2 ανεμιστήρες οροφής, 3 λαμπτήρες

6 2.3. Μετρήσεις των Επιπέδων Φωτισμού στους Κύριους Χώρους Γραφείων Κατά την πρώτη φάση, πραγματοποιήθηκαν επίσης μετρήσεις των επιπέδων φωτισμού σε κύριους χώρους γραφείων, με τη χρήση φωτομέτρων. Μετά την τοποθέτηση των αντηλιακών μεμβρανών πραγματοποιήθηκαν εκ νέου μετρήσεις των επιπέδων φωτισμού στους ίδιους χώρους. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των μετρήσεων υπήρχε πλήρης ηλιοφάνεια. Στον πίνακα 3 που ακολουθεί αποτυπώνονται τα αποτελέσματα συγκριτικά πριν και μετά τις παρεμβάσεις. Όπως προκύπτει η διαφορά των επιπέδων φωτισμού πριν και μετά την τοποθέτηση των ειδικών μεμβρανών σκίασης κυμαίνεται μεταξύ 62 και 461 lux. Πριν τις παρεμβάσεις Μετά τις παρεμβάσεις Γραφειακός Χώρος Όροφος Σημείο Επίπεδα Φωτισμού (lux) Δ1 2 ος [1] Δ1 2 ος [2] Δ1 2 ος [3] Δ1 2 ος [4] Δ1 2 ος [5] Δ1 2 ος [6] Δ2 2 ος [1] Δ2 2 ος [2]

7 Δ2 2 ος [3] Δ1 1 ος [1] Δ1 1 ος [2] Δ1 1 ος [3] Δ2 1 ος [1] Δ2 1 ος [2] Δ2 1 ος [3] Δ2 1 ος [4] Δ2 1 ος [5] Πίνακας 3: Καταγραφή των επιπέδων φωτισμού πριν και μετά την εφαρμογή των αντηλιακών μεμβρανών στους γραφειακούς χώρους του κτιρίου Σχήμα 4. Επιλεγμένα σημεία των γραφειακών χώρων του 1 ου και 2 ου ορόφου όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των επιπέδων φωτισμού 2.4. Θερμική Ποιότητα του Κτιρίου Θερμοφωτογραφίες Κατά τη φάση Α πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της επιφανειακής θερμοκρασίας στους κύριους χώρους γραφείων με την κάμερα υπερύθρων «Thermovision 570». Με τη συγκεκριμένη θερμοκάμερα επιτυγχάνεται η αποτύπωση της κατανομής των επιφανειακών θερμοκρασιών όλων των στοιχείων του χώρου. Ειδικότερα, κάθε χρώμα της θερμοφωτογραφίας αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία ανάλογα με την κλίμακα που εμφανίζεται στο δεξί της τμήμα. Οι επιφάνειες με κίτρινο χρώμα εμφανίζουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες, ενώ εκείνες με σκούρο μπλε τις χαμηλότερες.

8 Στη συνέχεια, παρατίθενται ενδεικτικές φωτογραφίες από το εξωτερικό και το εσωτερικό του κτιρίου και οι αντίστοιχες φωτογραφίες υπερύθρου (σχήμα 5). Κατά τη δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκαν εκ νέου οι μετρήσεις της επιφανειακής θερμοκρασίας. Στη συνέχεια, παρατίθενται φωτογραφίες από το εσωτερικό και το εξωτερικό του κτιρίου και οι αντίστοιχες φωτογραφίες υπερύθρου (σχήμα 6) C AR C 34.0 C 34 AR C Σχήμα 5. Φωτογραφίες από το εσωτερικό και το εξωτερικό του κτιρίου και οι αντίστοιχες φωτογραφίες υπερύθρου πριν την εφαρμογή των αντηλιακών μεμβρανών

9 44.6 C AR C 28.0 C 28 AR C Σχήμα 6. Φωτογραφίες από το εσωτερικό και το εξωτερικό του κτιρίου και οι αντίστοιχες φωτογραφίες υπερύθρου μετά την εφαρμογή των αντηλιακών μεμβρανών Όπως προκύπτει από την ανάλυση των θερμοφωτογραφιών, οι διαφορές στις επιφανειακές θερμοκρασίες στο εσωτερικό του κτιρίου μεταξύ της προϋπάρχουσας και υφιστάμενης κατάστασης, παρουσιάζουν την ακόλουθη κατανομή: Στο βορειοδυτικό τμήμα του κτιρίου, η διαφορά επιφανειακής θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 4.6 o C και 7.8 o C. Σημειώνεται ότι, το τμήμα αυτό του κτιρίου βρίσκεται σε μεσοτοιχία με άλλο κτίριο όπως συμβαίνει και με το νοτιοανατολικό του τμήμα. Στο νοτιοδυτικό τμήμα του κτιρίου, η διαφορά επιφανειακής θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 4.9 o C και 9.2 o C, ενώ στο τμήμα αυτό τα τοιχία είναι εσωτερικά του κτιρίου. Επίσης, στο νοτιοανατολικό τμήμα όπου υπάρχει μεσοτοιχία με το διπλανό κτίριο, η διαφορά επιφανειακής θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 1.6 και 3.2 o C, ενώ στο τμήμα (τοιχίο) που χωρίζει τους δύο γραφειακούς χώρους η διαφορά επιφανειακής θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 11 και 4.1 o C. Τέλος, στο εξωτερικό τμήμα του κτιρίου, προκύπτει ότι η επιφανειακή θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 4.1 και 11.6 o C. Σημειώνεται ότι, η διαφορά στις επιφανειακές θερμοκρασίες όπου αυτή είναι

10 μεγάλη οφείλεται κυρίως στις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες κατά τη διεξαγωγή των μετρήσεων τόσο στην 1 η όσο και στη 2 η φάση (περίοδος καύσωνα και φθινόπωρο, αντίστοιχα) Αξιολόγηση των Συνθηκών του Εργασιακού Χώρου μέσω Ερωτηματολογίων Μέσω ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν και συμπληρώθηκαν στο κτίριο της «Greenpeace», έγινε αξιολόγηση των συνθηκών θερμικής άνεσης που επικρατούσαν στον εργασιακό χώρο των γραφείων. Στο σχήμα 7δίνονται αναλυτικά τα στοιχεία για τη θερμική άνεση των εργαζομένων, έτσι όπως αυτά προέκυψαν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Απαντήσεις των εργαζομένων σχετικά με τη θερμική άνεση Πάρα πολύ ζεστά Πολύ ζεστά Αναπαυτικά λίγο ζεστά Άνετα - ιδανικά Αναπαυτικά λίγο δροσερά Πολύ δροσερά Ελαφρύ κρύο ΠΟΣΟΣΤΟ (%) Σχήμα 7: Απαντήσεις των Εργαζομένων σχετικά με τη θερμική άνεση(πριν την εφαρμογή των μεμβρανών) Από τα στοιχεία προέκυψε ότι το 40.7% των εργαζομένων έβρισκε τη θερμοκρασία μέσα στον χώρο σημαντικά υψηλή και αισθανόταν πάρα πολύ ζεστά υπό αυτές τις συνθήκες. Επίσης, το 36.4% ένιωθε πολύ ζεστά, το 20.7% ένιωθε αναπαυτικά λίγο ζεστά, ενώ μόλις 2.1% αισθανόταν άνετα - ιδανικά. Η διαδικασία επαναλήφθηκε και μετά την εφαρμογή των αντηλιακών μεμβρανών. Στο σχήμα 8 παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία για τη θερμική άνεση των εργαζομένων, έτσι όπως αυτά προέκυψαν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Από τα στοιχεία πρόεκυψε ότι το ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων αισθανόταν άνετα έως ιδανικά στο εσωτερικό του κτιρίου μετά την εφαρμογή των αντηλιακών μεμβρανών. Παρατηρείται επίσης ότι μειώθηκε αισθητά το ποσοστό των εργαζομένων που αισθανόντουσαν πολύ ζεστά στο χώρο.

11 Απαντήσεις των εργαζομένων σχετικά με τη θερμική άνεση Πολύ ζεστά Αναπαυτικά λίγο ζεστά Άνετα - ιδανικά Αναπαυτικά λίγο δροσερά Πολύ δροσερά ΠΟΣΟΣΤΟ (%) Σχήμα 17: Απαντήσεις των Εργαζομένων σχετικά με τη θερμική άνεση(μετά την εφαρμογή των μεμβρανών 3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ Παράλληλα, τα θερμοκρασιακά επίπεδα των επιμέρους χώρων υπολογίσθηκαν με χρήση του ακριβούς υπολογιστικού προγράμματος προσομοίωσης TRNSYS, το οποίο επιτρέπει τον ακριβή υπολογισμό των ενεργειακών και θερμοκρασιακών επιπέδων κάθε χώρου. Οι όλοι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος με χρήση κλιματολογικών δεδομένων της περιοχής της Αθήνας. Οι πειραματικές και θεωρητικές τιμές θερμοκρασιών των γραφειακών χώρων του κτιρίου της Greenpeace, κατά την πειραματική περίοδο έχουν αρκετά καλή συσχέτιση. Ακόμη, υπολογίσθηκαν τα φορτία για θέρμανση και δροσισμό και υπολογίσθηκε η ενεργειακή εξοικονόμηση μετά την εγκατάσταση των αντηλιακών μεμβρανών ειδικού τύπου. Υπολογίσθηκαν τα φορτία για θέρμανση και δροσισμό, λαμβάνοντας υπόψη και τα εσωτερικά κέρδη έτσι όπως αυτά προέκυψαν από την ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου πριν και μετά την εγκατάσταση των αντηλιακών μεμβρανών. Επίσης υπολογίσθηκε η εξοικονόμηση ενέργειας εξαιτίας της μείωσης των φορτίων για δροσισμό. Στον πίνακα 4 που ακολουθεί δίνονται αναλυτικά τα μηνιαία και ετήσια φορτία για θέρμανση και δροσισμό καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή τους μετά τις παρεμβάσεις. Στάδιο 1 Στάδιο 2 (μετά την εφαρμογή των μεμβρανών) % διαφορά μεταξύ προϋπάρχουσας και παρούσας κατάστασης Θέρμανση (kwh/m²) Δροσισμός (kwh/m²) Θέρμανση (kwh/m²) Δροσισμός (kwh/m²) Θέρμανση Δροσισμός

12 Πίνακας4. Φορτία για θέρμανση και δροσισμό πριν και μετά την εγκατάσταση των αντηλιακών μεμβρανών. Επίσης, υπολογίσθηκαν τα φορτία θέρμανσης και δροσισμού για την προϋπάρχουσα και την παρούσα κατάσταση του κτιρίου χωρίς εσωτερικά κέρδη καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας εξαιτίας της μείωσης των φορτίων για δροσισμό. Μετά την εγκατάσταση των αντηλιακών μεμβρανών, παρατηρείται μείωση των φορτίων δροσισμού 26%. Στα πλαίσια της αξιολόγησης του συστήματος των αντηλιακών μεμβρανών της 3Μ, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των θεωρητικά υπολογισμένων εσωτερικών θερμοκρασιών, ώστε να διαπιστωθεί η βελτίωση μετά την εγκατάσταση των μεμβρανών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι εσωτερικές θερμοκρασίες εμφανίζονται έως και C χαμηλότερες από εκείνες της προϋπάρχουσας κατάστασης. 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την περιβαλλοντική αξιολόγηση που έγινε στο κτίριο της «Greenpeace», προκύπτουν συνοπτικά τα ακόλουθα συμπεράσματα:

13 Ο αερισμός του κτιρίου δεν επηρεάζεται από τις επεμβάσεις. Η εσωτερική θερμοκρασία αέρα μεταβλήθηκε και στους δυο ορόφους σε επίπεδα 5-7 ο C μετά την εφαρμογή των αντηλιακών μεμβρανών. Επίσης, η υγρασία παρέμεινε σε φυσιολογικά επίπεδα κάτω του ορίου του 60%. Τα επίπεδα φωτισμού κρίνονται ικανοποιητικά στους περισσότερους γραφειακούς χώρους, τόσο του 1 ου όσο και του 2 ου ορόφου και για τις δύο φάσεις. Από τη μελέτη των θερμοφωτογραφιών προέκυψε ότι οι διαφορές των επιφανειακών θερμοκρασιών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του κτηρίου μετά τις παρεμβάσεις βρέθηκαν κατά 1.5 ο C χαμηλότερες από αυτές που καταγράφηκαν πριν την εφαρμογή των αντηλιακών μεμβρανών. Από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν, προκύπτει ότι μεγάλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων/εργαζομένων αισθανόταν άνετα έως ιδανικά στο εσωτερικό του κτιρίου μετά τις παρεμβάσεις. Χαρακτηριστικό είναι επίσης, πως το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων δεν θα επιθυμούσε καμία αλλαγή στο χώρο εργασίας του. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ελληνική έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.ΥΝ.Α.Ε. «1996 Οριακές τιμές Χημικών Ουσιών και Φυσικών Παραγόντων και Δείκτες Βιολογικής Έκθεσης» της Αμερικανικής Εταιρίας Κυβερνητικών Υγειονολόγων Βιομηχανίας. Ματζαράκης ΑΠ. «Ανθρωποβιομετεωρολογική Εκτίμηση του Κλίματος της Ελλάδας» Διδακτορική Διατριβή (1996). Παπαδόπουλος Ά. «Θερμική άνεση στα κτίρια. Νέα Πρότυπα και Βελτίωση θερμικής άνεσης στα κτίρια», ΑΠΘ (2006) Molhave L., Human reactions to controlled exposures to VOC's and the "total VOC" concept. In: H, Knoppel and P. Wolkoff (eds.), Chemical, Microbiological, Health and Comfort Aspects of Indoor Air Quality - State of the art in SBS, Netherlands 1992, pp Molhave L., Volatile Organic Compounds, Indoor Air Quality and Health. In: Walkinshaw (ed.), Proceedings of Indoor Air 90, Toronto 1990, Vol.5, pp Molhave L., Evaluations of VOC emissions from materials and products: solid flooring materials. In: Maroni M. (ed.), Proceedings of Healthy Buildings, '95, Milano 1995, Vol. 1, pp

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία Euronet 50/50 Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία E-Pack Ενημέρωση - Οδηγός για το πρόγραμμα 50/50 1 Εισαγωγή Ο παρών οδηγός έχει στόχο να σας προσφέρει μια μεθοδολογία οργάνωσης του προγράμματος 50/50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 Ε γκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης Γιώργος Κυριάκου Μάριος Λουκά Μιχάλης Κτωρής Αύγουστος 2009 Δοκίμιο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 17 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/14826 Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Be-7 ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Night Hawks Έλεγχος για σπατάλη ενέργειας σε εμπορικά κέντρα και υπ περαγορές

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Night Hawks Έλεγχος για σπατάλη ενέργειας σε εμπορικά κέντρα και υπ περαγορές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Night Hawks Έλεγχος για σπατάλη ενέργειαςς σε εμπορικά κέντρα και υπεραγορές 0 Περιεχόμενα 1.0 Εισαγωγή... 2 1..1 Το πρόγραμμα Night Hawks στην Κύπρο... 4 1..2 Αποτελέσματα του Night

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 3. ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 6. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 7. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα