Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ"

Transcript

1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1

2 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν εκτενώς από την Οµάδα Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών και προέκυψαν αναλυτικά αποτελέσµατα όσον αφορά στην ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση τους. Μεθοδολογία Στην πρώτη φάση της µελέτης, επιλέχθηκε αντιπροσωπευτικό κτίριο γραφείων (της εταιρίας Greenpeace) όπου πραγµατοποιήθηκε ενεργειακή επιθεώρηση πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ στους υαλοπίνακες των ανοιγµάτων του κτιρίου. Πειραµατικά, διαπιστώθηκε η σηµαντική µείωση των εσωτερικών θερµοκρασιών των επιµέρους χώρων κατά τη θερινή περίοδο, µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint. Ο συγκεκριµένος τύπος αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint που χρησιµοποιήθηκε ήταν ο RE 15 SIARXL. Παράλληλα, αναπτύχθηκε θεωρητικό µοντέλο, µε τη βοήθεια του υπολογιστικού εργαλείου TRNSYS, για την προσοµοίωση των συνθηκών στο εσωτερικό των κτιρίων. Μέσω του θεωρητικού µοντέλου και αφού επιβεβαιώθηκε µε τις πειραµατικές τιµές, µελετήθηκε η ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση των µεµβρανών 3M Scotchtint σε τρεις τύπους κτιρίων, σε κτίρια γραφείων, ξενοδοχείων και καταστηµάτων, για µία πόλη κάθε κλιµατικής ζώνης της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο). Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών αφορούν στα φορτία για θέρµανση και δροσισµό των τυπικών κτιρίων πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint. Οι υπολογισµοί έγιναν µε συγκεκριµένες παραδοχές σύµφωνες µε τους ισχύοντες κανονισµούς περί λειτουργίας των εν λόγω κτιρίων και οι τιµές που προκύπτουν είναι ενδεικτικές της επίδρασης που µπορεί να έχει η τοποθέτηση 2

3 των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint διαφορετικούς τύπους κτιρίων που µελετήθηκαν. στην ενεργειακή απόδοση στους Συµπεράσµατα Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε η σηµαντική µείωση των φορτίων για δροσισµό µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρείας 3Μ. Ακόµη διαπιστώθηκε ότι, το ποσοστό µείωσης των φορτίων για δροσισµό αυξάνεται όσο αυξάνεται και το ποσοστό των επιφανειών των υαλοστασίων στις όψεις των κτιρίων. Συγκεκριµένα, για µια τυπική κατασκευή κτιρίου γραφείων, διαπιστώθηκε ότι αυξανοµένου του συνολικού εµβαδού των υαλοπινάκων του κτιρίου, το ποσοστό µείωσης των φορτίων για δροσισµό κυµαίνεται από: 12% έως 36% στην Α κλιµατική ζώνη (Ηράκλειο) 13% έως 37% για την Β κλιµατική ζώνη (Αθήνα) και 11% έως 34% στην Γ κλιµατική ζώνη (Θεσσαλονίκη). Αντίστοιχα, για µια τυπική κατασκευή κτιρίου ξενοδοχείου, διαπιστώθηκε ότι αυξανοµένου του συνολικού εµβαδού των υαλοπινάκων του κτιρίου, το ποσοστό µείωσης των φορτίων για δροσισµό κυµαίνεται από: 9% έως 42% στην Α κλιµατική ζώνη (Ηράκλειο) 16% έως 47% για την Β κλιµατική ζώνη (Αθήνα) και 7% έως 37% στην Γ κλιµατική ζώνη (Θεσσαλονίκη). Ακόµη, για µια τυπική κατασκευή κτιρίου καταστηµάτων, διαπιστώθηκε ότι αυξανοµένου του συνολικού εµβαδού των υαλοπινάκων του κτιρίου, το ποσοστό µείωσης των φορτίων για δροσισµό κυµαίνεται από: 27% έως 47% στην Α κλιµατική ζώνη (Ηράκλειο) 38% έως 48% για την Β κλιµατική ζώνη (Αθήνα) και 36% έως 45% στην Γ κλιµατική ζώνη (Θεσσαλονίκη). Τέλος, για την περίπτωση µικρών εµπορικών καταστηµάτων που διαθέτουν µικρότερες επιφάνειες υαλοπινάκων, διαπιστώθηκε ότι αυξανοµένου του συνολικού εµβαδού των υαλοπινάκων του κτιρίου, το ποσοστό µείωσης των φορτίων για δροσισµό κυµαίνεται από: 21% έως 40% στην Α κλιµατική ζώνη (Ηράκλειο) 13% έως 38% για την Β κλιµατική ζώνη (Αθήνα) και 11% έως 33% στην Γ κλιµατική ζώνη (Θεσσαλονίκη). Τα αποτελέσµατα φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 3

4 Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό (*) για τυπικές κατασκευές κτιρίων µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων Εµβαδόν επιφανειών υαλοστασίων (m 2 ) Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη Κτίρια γραφείων Από 20-12% -13% -11% Έως % -37% -34% Κτίρια ξενοδοχείων Από 50-9% -16% -7% Έως % -47% -36% Κτίριο καταστηµάτων Από 50-27% -38% -36% Έως % -48% -45% Κτίριο µεµονωµένου καταστήµατος Από 5-21% -13% -11% Έως 45-40% -38% -33% (*) Ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας (kwh/m 2 ) Γενικότερα η τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µπορεί να µειώσει άµεσα τα φορτία για δροσισµό, να συµβάλλει στην ουσιαστική εξοικονόµηση της ενέργειας που καταναλώνεται από τα συστήµατα κλιµατισµού καθώς και να βελτιώσει σηµαντικά την ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση του κτιρίου. Αποτελούν δε, άµεση και ιδανική λύση για υφιστάµενα κτίρια καθώς η εφαρµογή τους στους υαλοπίνακες πραγµατοποιείται εύκολα και γρήγορα από εξειδικευµένα συνεργεία χωρίς να απαιτούνται δοµικές ή άλλες παρεµβάσεις ή ειδική µελέτη στο κτίριο. Μ. Σανταµούρης Αναπλ. Καθηγητής 4

5 Ενεργειακή και περιβαλλοντική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της χρήσης των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 5

6 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 3M Scotchtint ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3Μ 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΑ ΙΟ 1: Προϋπάρχουσα κατάσταση του κτιρίου Εισαγωγή Πειραµατικές τιµές θερµοκρασίας Θεωρητικές τιµές θερµοκρασίας Θερµικές Ζώνες εδοµένα εισόδου Θεωρητικές θερµοκρασίες Αποτελέσµατα των θερµικών προσοµοιώσεων Σύγκριση θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών των γραφειακών χώρων του κτιρίου ΣΤΑ ΙΟ 2: Παρούσα κατάσταση (µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ) Εισαγωγή Πειραµατικές τιµές θερµοκρασίας Θεωρητικές τιµές θερµοκρασίας Σύγκριση θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών των γραφειακών χώρων του κτιρίου ΣΤΑ ΙΟ 3: Σύγκριση προϋπάρχουσας και παρούσας κατάστασης Φορτία για θέρµανση και δροσισµό για την προυπάρχουσα και την παρούσα κατάσταση του κτιρίου Σύγκριση εσωτερικών θερµοκρασιών των επιµέρους ζωνών της προϋπάρχουσας και της παρούσας κατάστασης Στάδιο : Μελέτη της θερµικής συµπεριφοράς τυπικών κτιρίων µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών της 3Μ Μελέτη της θερµικής συµπεριφοράς τυπικών κτιρίων γραφείων µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών της 3Μ Φορτία για θέρµανση και δροσισµό Μεταβολή φορτίων µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Εξοικονόµηση ενέργειας µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων (Μελέτη ευαισθησίας) Μελέτη της θερµικής συµπεριφοράς τυπικών κτιρίων ξενοδοχείων µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

8 5.2.1 Εισαγωγή Θερµικές Ζώνες του κτιρίου ξενοδοχείου εδοµένα εισόδου Φορτία για θέρµανση και δροσισµό Μεταβολή φορτίων µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Εξοικονόµηση ενέργειας µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων (Μελέτη ευαισθησίας) Μελέτη της θερµικής συµπεριφοράς τυπικών κτιρίων καταστηµάτων µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της 3Μ Εισαγωγή Κτίριο καταστηµάτων Χαρακτηριστικά κτιρίου καταστηµάτων εδοµένα εισόδου Φορτία για θέρµανση και δροσισµό Μεταβολή φορτίων µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Εξοικονόµηση ενέργειας µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων (Μελέτη ευαισθησίας) Μεµονωµένο Κατάστηµα Συµπεράσµατα...66 Παράρτηµα 1. Μηνιαίες τιµές των φορτίων θέρµανσης και δροσισµού πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ για κτίρια γραφείων, ξενοδοχείων και καταστηµάτων...72 Παράρτηµα 2. Μέσες µηνιαίες τιµές κλιµατολογικών παραµέτρων

9 1. ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της ενεργειακής και περιβαλλοντικής αξιολόγησης των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ. Η ενεργειακή µελέτη διαιρείται σε τέσσερα επιµέρους στάδια: Στάδιο 1: Επιλέχθηκε αντιπροσωπευτικό κτίριο γραφείων της εταιρίας Greenpeace και πραγµατοποιήθηκε ενεργειακή επιθεώρηση του για χρονικό διάστηµα δύο εβδοµάδων (23/07/2007 έως 06/08/2007). Πρόκειται για ένα πενταόροφο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Κλεισόβης 6, στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικότερα, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των εσωτερικών θερµοκρασιών των επιµέρους γραφειακών χώρων του πρώτου και του δεύτερου ορόφου του κτιρίου. Την ίδια χρονική περίοδο, πραγµατοποιήθηκαν και µετρήσεις θερµοκρασίας και υγρασίας στο εξωτερικό του κτιρίου. Στη συνέχεια, τα θερµοκρασιακά επίπεδα των επιµέρους γραφειακών χώρων υπολογίσθηκαν και µε χρήση του ακριβούς υπολογιστικού εργαλείου TRNSYS. Για τους ακριβείς υπολογισµούς λήφθηκαν υπόψιν όλες οι πληροφορίες που προέκυψαν από την ενεργειακή επιθεώρηση όσον αφορά τα εσωτερικα κέρδη, το φωτισµό και τον αερισµό του κτιρίου. Στάδιο 2: Στη συνέχεια στο δεύτερο στάδιο, αφού τοποθετήθηκαν αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ στα ανοίγµατα βορειοανατολικού προσανατολισµού της κύριας πρόσοψης του κτιρίου, επαναλήφθηκαν τα ίδια επιµέρους βήµατα του πρώτου σταδίου. Η ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου παραγµατοποιήθηκε εκ νέου για το χρονικό διάστηµα 08/09/2007 έως 20/09/2007, ενώ οι πειραµατικες τιµές θερµοκρασιών συγκρίθηκαν εκ νέου µε τις θεωρητικές, έτσι όπως αυτές υπολογίσθηκαν µε χρήση του υπολογιστικού εργαλείου TRNSYS. Από τη σύγκριση των πειραµατικών και των θεωρητικών τιµών θερµοκρασίας προκύπτει η καλή συσχέτιση τους, ιδιαίτερα στους γραφειακούς χώρους του δεύτερου ορόφου, τόσο πριν όσο και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ. Το γεγονός αυτό διασφαλίζει την αξιοπιστία των θεωρητικών υπολογισµών µας. 9

10 Στάδιο 3: Με τη βοήθεια του υπολογιστικού εργαλείου TRNSYS, υπολογίσθηκαν τα φορτία για θέρµανση και δροσισµό πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ καθώς και η εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται. Υπολογίσθηκε ότι η ποσοστιαία µείωση των φορτίων για δροσισµό µετά την τοποθέτηση των συγκεκριµένων αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ είναι 16% περίπου. Επίσης, η αντίστοιχη αύξηση των φορτίων για θέρµανση είναι µικρή (περίπου 6%). Ακόµη, πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των θεωρητικών τιµών εσωτερικών θερµοκρασιών πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, όπου διαπιστώθηκε η µέση µείωση τους κατά τη θερινή περίοδο, έως 1 0 C. Στάδιο 4: Στο τελευταίο στάδιο της µελέτης, αρχικά διερευνήθηκε περαιτέρω η ενεργειακή απόδοση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ στα κτίρια γραφείων. Συγκεκριµένα, υπολογίσθηκαν τα φορτία για θέρµανση και δροσισµό για το εν λόγω κτίριο γραφείων για ένα πλήθος επιφανειών περιφερειακών ανοιγµάτων και για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της χώρας. Στον πίνακα 1 που ακολουθεί δίνονται τα ποσοστά µεταβολής των φορτίων για δροσισµό για το κτίριο γραφείων της Greenpeace, για ένα πλήθος επιφανειών περιφερειακών ανοιγµάτων, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της χώρας. Είναι εµφανής η σηµαντική µείωση των φορτίων δροσισµού και στις τρεις κλιµατικές ζώνες, ενώ η σηµαντικότερη µείωση παρατηρείται στην περιοχή της Αθήνας. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό για µια τυπική κατασκευή γραφείων µετά την τοποθέτηση αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων Εµβαδόν επιφανειών υαλοπινάκων Αθήνα Θεσσαλονίκη Ηράκλειο (m 2 ) % -11.5% -12.3% % -15.7% -16.6% % -18.5% -19.4% % -22.6% -24.0% % -25.9% -27.9% % -28.4% -30.5% % -30.9% -33.3% % -32.9% -35.4% % -33.9% -36.5% 10

11 Πίνακας 1. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό, συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της χώρας. Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν δύο άλλοι τύποι κτιρίων και διερευνήθηκε η ενεργειακή απόδοση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ σε κάθε περίπτωση, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της χώρας. Συγκεκριµένα, διερευνήθηκε εκτενώς η ενεργειακή απόδοση των αντηλιακών µεµβρανών σε κτίρια ξενοδοχείων και σε κτίρια καταστηµάτων για ένα πλήθος επιφανειών περιφερειακών ανοιγµάτων, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες. Ειδικότερα, όσον αφορά τα κτίρια ξενοδοχείων, επιλέχθηκε ένα τυπικό ξενοδοχείο το οποίο στεγάζεται σε ένα πενταόροφο κτίριο και διαθέτει 180 δωµάτια. Το εµβαδόν του κάθε ορόφου είναι 776m 2, τα περιφερειακά ανοίγµατα καλύπτουν µια επιφάνεια 170m 2 περίπου και διαθέτουν υαλοστάσια µε διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες. Ο κύριος άξονας του κτιρίου είναι προσανατολισµένος σε διεύθυνση Β ΝΑ µε αποτέλεσµα η πλειοψηφία των ανοιγµάτων να είναι βορειοανατολικού και νοτιοδυτικού προσανατολισµού. Για έναν τυπικό όροφο του συγκεκριµένου κτιρίου, υπολογίσθηκαν τα φορτία θέρµανσης και δροσισµού για την υπάρχουσα κατάσταση και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ καθώς και το ποσοστό µεταβολής τους σε σχέση µε την υπάρχουσα κατάσταση, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της Ελλάδας. Στον πίνακα 2 που ακολουθεί δίνονται τα ποσοστά µεταβολής των φορτίων θέρµανσης και δροσισµού του κτιρίου για τις τρεις κλιµατικές ζώνες. Ποσοστό µεταβολής φορτίων για Θέρµανση ροσισµό Αθήνα 14.18% % Θεσσαλονίκη 5.10% % Ηράκλειο 17.69% % Πίνακας 2. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για θέρµανση και δροσισµό µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ για το κτίριο του ξενοδοχείου, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της Ελλάδας. Παρατηρείται ότι τα φορτία για δροσισµό µειώνονται σηµαντικά, ενώ µέγιστη µείωση παρατηρείται στην πόλη της Αθήνας (35% περίπου). Τα φορτία θέρµανσης και δροσισµού υπολογίσθηκαν και για ένα πλήθος επιφανειών των περιφερειακών ανοιγµάτων του τυπικού ορόφου (από 50m 2 έως 200m 2, ανά 30m 2 ), µε σκοπό να διερευνηθεί η ενεργειακή απόδοση των 11

12 αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ σε συνάρτηση µε την επιφάνεια κάλυψης των όψεων του κτιρίου από τα περιφερειακά ανοίγµατα. Παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό των επιφανειών που καλύπτονται από υαλοστάσια, τόσο αυξάνεται η µείωση των φορτίων για δροσισµό, και για τις τρεις κλιµατικές ζώνες. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί δίνονται τα ποσοστά µείωσης των ετήσιων φορτίων για δροσισµό, για µερικές αντιπροσωπευτικές επιφάνειες των ανοιγµάτων. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό για µια τυπική κατασκευή ξενοδοχείου µετά την τοποθέτηση αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων Εµβαδόν επιφανειών υαλοπινάκων Αθήνα Θεσσαλονίκη Ηράκλειο (m 2 ) % -7.0% -8.8% % -13.7% -17.3% % -20.0% -23.1% % -23.1% -28.2% % -26.8% -32.3% % -30.6% -33.0% % -32.5% -38.5% % -34.8% -40.6% Πίνακας 3. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό, συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της χώρας. Όσον αφορά τα κτίρια των καταστηµάτων, επιλέχθηκε το ισόγειο ενός πολυόροφου κτιρίου που στεγάζει δύο καταστήµατα συνολικού εµβαδού 250m 2 περίπου. Η συνολική επιφάνεια των ανοιγµάτων είναι 150m 2. Πρόκειται για τις βιτρίνες των καταστηµάτων οι οποίες καλύπτονται από απλό διαυγή υαλοπίνακα. Θεωρήθηκε ότι ανοίγµατα υπάρχουν και στους τέσσερις κύριους προσανατολισµούς. Υπολογίσθηκαν τα φορτία θέρµανσης και δροσισµού για την υπάρχουσα κατάσταση και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ καθώς και το ποσοστό µεταβολής τους σε σχέση µε την υπάρχουσα κατάσταση, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της Ελλάδας. Στον πίνακα 4 που ακολουθεί δίνονται τα ποσοστά µεταβολής των φορτίων θέρµανσης και δροσισµού του κτιρίου για τις τρεις κλιµατικές ζώνες. 12

13 Ποσοστό µεταβολής φορτίων για Θέρµανση ροσισµό Αθήνα 40.59% % Θεσσαλονίκη 19.42% % Ηράκλειο % % Πίνακας 4. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για θέρµανση και δροσισµό µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, για το κτίριο των καταστηµάτων, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της Ελλάδας. Παρατηρείται ότι τα φορτία για δροσισµό µειώνονται σηµαντικά, ενώ µέγιστη µείωση παρατηρείται στην πόλη της Αθήνας (48% περίπου). Αντίστοιχα, στα φορτία για θέρµανση παρατηρείται σηµαντική αύξηση, κυρίως στην πόλη του Ηρακλείου όπου η αύξηση των φορτίων για θέρµανση είναι 107% περίπου. Εντούτοις οι απόλυτες τιµές των φορτίων για θέρµανση στην συγκεκριµένη κλιµατική ζώνη (Α), είναι πολύ µικρές (4.33 kwh/m 2 ), οπότε δεν αυξάνονται σηµαντικά. Τα φορτία θέρµανσης και δροσισµού υπολογίσθηκαν και για ένα πλήθος επιφανειών των περιφερειακών ανοιγµάτων του τυπικού ορόφου (από 50m 2 έως 200m 2 ). Παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό των επιφανειών που καλύπτονται από υαλοπίνακες, τόσο αυξάνεται η µείωση των φορτίων για δροσισµό, και για τις τρεις κλιµατικές ζώνες. Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί δίνονται τα ποσοστά µείωσης των ετήσιων φορτίων για δροσισµό, για µερικές αντιπροσωπευτικές επιφάνειες των ανοιγµάτων. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό για µια τυπική κατασκευή καταστηµάτων µετά την τοποθέτηση αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων Εµβαδόν επιφανειών υαλοπινάκων Αθήνα Θεσσαλονίκη Ηράκλειο (m 2 ) % % % % % % % % % Πίνακας 5. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό, συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της χώρας. Tέλος, µε σκοπό τη διερεύνηση της ενεργειακής απόδοσης των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ σε µικρότερα µεµονωµένα καταστήµατα, επαναλήφθηκε η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω για ένα 13

14 µεµονωµένο κατάστηµα συνολικής επιφανείας 72m 2 µε ανοίγµατα και στους τέσσερις κύριους προσανατολισµούς. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η ποσοστιαία µείωση των φορτίων δροσισµού για αντιπροσωπευτικές επιφάνειες ανοιγµάτων. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό για µια τυπική κατασκευή µεµονωµένου καταστήµατος µετά την τοποθέτηση αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων Εµβαδόν επιφανειών υαλοπινάκων Αθήνα Θεσσαλονίκη Ηράκλειο (m 2 ) % % % % % % % % % Πίνακας 6. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό, συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της χώρας. 2. ΣΤΑ ΙΟ 1: Προϋπάρχουσα κατάσταση του κτιρίου 2.1. Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια της πειραµατικής αξιολόγησης του εν λόγω κτιρίου και ενώ δεν είχε πραγµατοποιηθεί η τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στον περιβάλλοντα χώρο και σε αντιπροσωπευτικούς γραφειακούς χώρους του κτιρίου, µε καταγραφικά θερµόµετρα και υγρόµετρα. Οι µετρήσεις έλαβαν χώρα στο χρονικό διάστηµα 23/07/2007 έως 06/08/2007. Παράλληλα, τα θερµοκρασιακά επίπεδα των επιµέρους χώρων υπολογίσθηκαν µε χρήση του ακριβούς υπολογιστικού προγράµµατος προσοµοίωσης TRNSYS, το οποίο επιτρέπει τον ακριβή υπολογισµό των ενεργειακών και θερµοκρασιακών επιπέδων κάθε χώρου. Οι όλοι υπολογισµοί πραγµατοποιήθηκαν για ένα πλήρες ηµερολογιακό έτος µε χρήση κλιµατολογικών δεδοµένων της περιοχής της Αθήνας Οι πειραµατικές και θεωρητικές τιµές θερµοκρασιών των γραφειακών χώρων του κτιρίου της Greenpeace, κατά την χρονική περίοδο 23/07/2007έως 06/08/2007 έχουν αρκετά καλή συσχέτιση. 14

15 2.2. Πειραµατικές τιµές θερµοκρασίας Στο υπό µελέτη κτίριο, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του εσωτερικού αέρα µε καταγραφικά θερµόµετρα υγρόµετρα. Η τοποθέτησή τους έγινε σε διάφορα σηµεία των χώρων γραφείου. Συγκεκριµένα για την περίοδο 23/7 έως 31/7 τοποθετήθηκαν θερµόµετρα σε 4 σηµεία του 2 ου ορόφου (2 θερµόµετρα σε κάθε δωµάτιο), ενώ η αντίστοιχη τοποθέτηση πραγµατοποιήθηκε την περίοδο 1/8 έως 6/8 στον 1 ο όροφο (Σχήµα 1). Στα σχήµατα 2 και 3 που ακολουθούν δίνονται ενδεικτικά τα διαγράµµατα διακύµανσης της θερµοκρασίας και της υγρασίας στο εξωτερικό περιβάλλον και στο δεύτερο όροφο του κτιρίου. 2 ος όροφος 1 ος όροφος Σχήµα 1. Η δοµή του δεύτερου και του πρώτου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace και τα σηµεία στα οποία τοποθετήθηκαν τα θερµόµετρα ([1] έως [8]). 15

16 ΣΧ.ΥΓΡΑΣΙΑ (%) ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Περίοδος: 23/7/07-31/7/07) 23/7 23/7 24/7 24/7 25/7 25/7 26/7 26/7 27/7 ΗΜ/ΝΙΑ 28/7 28/7 29/7 29/7 30/7 30/7 31/ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ( o C) Σχ.υγρασία Θερµοκρασία Σχήµα 2. ιακύµανση της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στο εξωτερικό περιβάλλον του κτιρίου Πειραµατικές τιµές (23/07/07 έως 31/07/07) ΣΧ.ΥΓΡΑΣΙΑ (%) ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΟΡΟΦΟΣ 2 (Περίοδος: 23/7/07-31/7/07) 23/7 23/7 24/7 24/7 25/7 25/7 26/7 26/7 27/7 ΗΜ/ΝΙΑ 28/7 28/7 29/7 29/7 30/7 30/7 31/ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ( o C) Σχ.υγρασία Θερµοκρασία Σχήµα 3. ιακύµανση της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στο δεύτερο όροφο του κτιρίου -Πειραµατικές τιµές (23/07/07 έως 31/07/07) 2.3. Θεωρητικές τιµές θερµοκρασίας Στο υποκεφάλαιο δίνονται οι επιµέρους θερµικές ζώνες στις οποίες χωρίζεται το κτίριο. Στο υποκεφάλαιο δίνεται σύντοµη περιγραφή των κλιµατικών δεδοµένων της περιοχής της Αθήνας και γίνεται αναφορά των δεδοµένων εισόδου που χρησιµοποιούνται στις θερµικές προσοµοιώσεις για το 16

17 κτίριο. Τέλος στα υποκεφάλαια και παρουσιάζονται οι θεωρητικές µετρήσεις σε σύγκριση µε τις πειραµατικές Θερµικές Ζώνες Για την εκτίµηση των εσωτερικών θερµοκρασιών των γραφειακών χώρων του κτιρίου, το εν λόγω κτίριο χωρίστηκε σε οκτώ (8) ζώνες. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά οι ζώνες που χρησιµοποιήθηκαν για τη µελέτη της θερµικής συµπεριφοράς και η χρήση τους. Ζώνη Όροφος Χρήση Ζώνη 1 2 ος όροφος Server Ζώνη 2 2 ος όροφος Γραφειακοί χώροι Ζώνη 3 2 ος όροφος Γραφειακοί χώροι Ζώνη 4 2 ος όροφος ιάδροµος κυκλοφορίας Ζώνη 5 1 ος όροφος Αρχείο Ζώνη 6 1 ος όροφος Αίθουσα Συσκέψεων Ζώνη 7 1 ος όροφος Γραφειακοί χώροι Ζώνη 8 1 ος όροφος ιάδροµος κυκλοφορίας Πίνακας 7. ιαχωρισµός του κτιρίου σε ζώνες για τη µελέτη της θερµικής του συµπεριφοράς. Οι δύο όροφοι του κτιρίου εµφανίζουν οµοιότητα στη δοµή. Στο Σχήµα 1 φαίνεται η δοµή ενός τυπικού ορόφου του κτιρίου και η ακριβής θέση των ζωνών των γραφειακών χώρων. Επίσης, όπως φαίνεται στο σχήµα 4, οι όψεις που καλύπτονται από υαλοστάσια είναι βορειοανατολικού και νοτιοδυτικού προσανατολισµού. 17

18 Ν 2 ος όροφος 1 ος όροφος Σχήµα 4. Η δοµή του δεύτερου και του πρώτου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace και οι επιµέρους ζώνες στις οποίες έχει χωριστεί ο καθένας. (1-8) εδοµένα εισόδου Για τον υπολογισµό των θερµοκρασιών των επιµέρους γραφειακών χώρων του κτιρίου χρησιµοποιήθηκαν ωριαίες τιµές των παρακάτω κλιµατολογικών παραµέτρων: Ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο ιάχυτη ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου Σχετική υγρασία Ταχύτητα ανέµου ιεύθυνση ανέµου Ειδικότερα, όσον αφορά τις δύο πρώτες παραµέτρους, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας, στο εξωτερικό του κτιρίου, κατά την χρονική περίοδο 23/07/2007 έως 6/8/2007. Οι τιµές αυτές 18

19 χρησιµοποιήθηκαν σαν δεδοµένα εισόδου του υπολογιστικού προγράµµατος TRNSYS, για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Στους παρακάτω πίνακες περιέχονται µέσες, µέγιστες και ελάχιστες µηνιαίες τιµές των κυριότερων µετεωρολογικών παραµέτρων που απαιτούνται για τους υπολογισµούς. Μήνας Σταθµός: Αθήνα (23.37E, 38.04N) Ηλιακή ακτινοβολία στο Μέση τιµή οριζόντιο (kwh/m 2 ) ξηρού σχετικής θερµοµέτρου (ºC) υγρασίας Ολική ιάχυτη (%) ταχύτητας του ανέµου (m/sec) Μέγιστη τιµή Ελάχιστη τιµή ξηρού σχετικής ταχύτητας του ξηρού σχετικής θερµοµέτρου υγρασίας ανέµου θερµοµέτρου υγρασίας (ºC) (%) (m/sec) (ºC) (%) Μήνας 19

20 Αερισµός Ο αερισµός όλων των χώρων και των δύο κτιρίων γίνεται µε φυσικό τρόπο. Η διείσδυση του αέρα σύµφωνα µε τις µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν κυµαίνεται από 0.1 έως 0.3 ACH. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των αλλαγών αέρα από τα ανοίγµατα του κτιρίου σε αντιπροσωπευτικούς χώρους του κτιρίου (1 ος και 2 ος όροφος). Κατά τη διάρκεια των µετρήσεων, τα παράθυρα των γραφειακών χώρων παρέµεναν ανοικτά καθ όλη τη διάρκεια του ωραρίου των εργαζοµένων. Ειδικότερα η µέση τιµή των αλλαγών αέρα υπολογίσθηκε 2.4 ACH για το δεύτερο όροφο, µε αντίστοιχες τιµές 2.10 ACH και 2.77 ACH στις ζώνες 2 και 3 του ορόφου. Αντίστοιχα, η µέση τιµή των αλλαγών αέρα υπολογίσθηκε 2.84 ACH για τον πρώτο όροφο, µε αντίστοιχες τιµές 3.30 ACH και 2.05 ACH στις ζώνες 6 και 7 του ορόφου. Εσωτερικά Κέρδη Για την υπάρχουσα κατάσταση, τα εσωτερικά κέρδη που χρησιµοποιήθηκαν είναι αυτά που καταγράφηκαν κατά την ενεργειακή επιθεώρηση στους γραφειακούς χώρους του κτιρίου. Πραγµατοποιήθηκε καταγραφή του προσωπικού, των υπολογιστών καθώς και όλων των µηχανηµάτων που υπάρχουν στους κύριους χώρους των γραφείων. Επίσης, έγινε καταγραφή όλων των φωτιστικών σωµάτων. Ο αριθµός των ατόµων που χρησιµοποιήθηκε στις θερµικές προσοµοιώσεις προκύπτει από τις µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο εν λόγω κτίριο και το ωράριο των εργαζοµένων. Ο κάθε άνθρωπος, σύµφωνα µε το ISO 7730, θεωρήθηκε ότι αποδίδει 75Watt µε την µορφή αισθητής θερµότητας και 75 Watt µε την µορφή λανθάνουσας. Τέλος αναφέρεται ότι το 40% των φορτίων φωτισµού θεωρείται ότι αποδίδεται στο χώρο µε την µορφή λανθάνουσας θερµότητας, ενώ το υπόλοιπο σαν ακτινοβολία. Στον πίνακα 8 που ακολουθεί φαίνονται τα εσωτερικά κέρδη έτσι όπως αυτά προέκυψαν από την ενεργειακή επιθεώρηση που πραγµατοποιήθηκε. Στις θερµικές προσοµοιώσεις, χρησιµοποιήθηκαν αυτά τα εσωτερικά κέρδη για τις ώρες 9:00 µε 17:00 που είναι το ωράριο των εργαζοµένων. 20

21 Ζώνη Όροφος Εµβαδόν Ζώνης Αριθµός Ατόµων 1 1 ος 40 m ος 117 m ος 67 m ος 62 m ος 40 m ος 117 m 2 - Μηχανήµατα/ Συσκευές Φωτιστικά σώµατα 5pc, 4 ανεµιστήρες οροφής, 6 λαµπτήρες 2pc, 2 ανεµιστήρες οροφής, 3 λαµπτήρες 4 ανεµιστήρες οροφής, 6 λαµπτήρες 7 2 ος 67 m 2 2 2pc, 2 ανεµιστήρες οροφής, 3 λαµπτήρες 8 2 ος 62 m Πίνακας 8. Τα εσωτερικά κέρδη του δευτέρου και του πρώτου ορόφου του κτιρίου έτσι όπως προέκυψαν από την ενεργειακή καταγραφή. Τα δοµικά υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στις θερµικές προσοµοιώσεις είναι αυτά που δίνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, ενώ λήφθηκε υπόψη η αλλαγή των κουφωµάτων του κτιρίου που έγινε πρόσφατα Θεωρητικές θερµοκρασίες Αποτελέσµατα των θερµικών προσοµοιώσεων Θεωρώντας σαν δεδοµένα εισόδου τα αποτελέσµατα της ενεργειακής επιθεώρησης, το κτίριο προσοµοιώθηκε και υπολογίσθηκαν οι εσωτερικές θερµοκρασίες των επιµέρους γραφειακών χώρων. Στα σχήµατα 5 και 6 που ακολουθούν δίνονται οι εσωτερικές θερµοκρασίες των ζωνών του δεύτερου και του πρώτου ορόφου αντίστοιχα. 21

22 Τ (C) εσωτερικές θερµοκρασίες των ζωνών του 2ου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace ζώνη ζώνη 3 Τα περιβάλλοντος 25 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 Σχήµα 5. Θεωρητικές θερµοκρασίες των ζωνών του 2ου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace Τ (C) εσωτερικές θερµοκρασίες των ζωνών του 1ου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace ζώνη 6 ζώνη 7 Τα περιβάλλοντος /7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 Σχήµα 6. Θεωρητικές θερµοκρασίες των ζωνών του 2ου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace 22

23 2.4 Σύγκριση θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών των γραφειακών χώρων του κτιρίου Από τη σύγκριση των πειραµατικών και των θεωρητικών τιµών θερµοκρασίας προκύπτει η καλή συσχέτιση τους, ιδιαίτερα στους γραφειακούς χώρους του δεύτερου ορόφου. Στα σχήµατα που ακολουθούν δίνονται οι εσωτερικές θερµοκρασίες των ζωνών έτσι όπως αυτές υπολογίσθηκαν από το TRNSYS σε σύγκριση µε τις εσωτερικές θερµοκρασίες που µετρήθηκαν από 23/07/2007 έως 06/08/2007. Επίσης δίνεται η µετρηθείσα θερµοκρασία περιβάλλοντος. Τ (C) 45 εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 2 (2ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace 2.0 Τ (C) /7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/ θεωρητικές πειραµατικές Τα περιβάλλοντος Τ, διαφορά θεωρητικών - πειραµατικών Σχήµα 7. Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 2 (2 ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace, για τη χρονική περίοδο 23/07/2007 έως 30/07/

24 Τ (C) εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 3 (2ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace 2.0 Τ (C) 1.0 θεωρητικές πειραµατικές Τα περιβάλλοντος Τ, διαφορά θεωρητικών - πειραµατικών 25 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7-2.0 Σχήµα 8. Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 3 (2 ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace για τη χρονική περίοδο 23/07/2007 έως 30/07/

25 37 Τ (C) 35 εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 6 (1ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace 1 Τ (C) 0.5 θεωρητικές πειραµατικές Τα περιβάλλοντος Τ, διαφορά θεωρητικών - πειραµατικών 25 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8-2.5 Σχήµα 9. Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 6 (1 ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace για τη χρονική περίοδο 31/07/2007 έως 06/08/

26 37 Τ (C) εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 6 (1ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 1 Τ (C) θεωρητικές πειραµατικές Τα περιβάλλοντος Τ, διαφορά θεωρητικών - πειραµατικών Σχήµα 10. Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 7 (1 ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace για τη χρονική περίοδο 31/07/2007 έως 06/08/

27 Επίσης στα πλαίσια της σύγκρισης των πειραµατικών και των θεωρητικών θερµοκρασιών, υπολογίστηκε η απόλυτη διαφορά τους καθώς και τα ποσοστά των θεωρητικών θερµοκρασιών που παρουσιάζουν απόλυτη διαφορά από 0.1 έως και 3 ο C από τις πειραµατικές τιµές. Οι υπολογισµοί έγιναν για κάθε επιµέρους ζώνη, ενώ στον Πίνακα 9, δίνονται τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας, για τους γραφειακούς χώρους του κτιρίου. ποσοστό (πειραµατικών θεωρητικών) κατώτερο του: Τ Ζώνη 2 Ζώνη 3 Ζώνη 6 Ζώνη Ο C 9% 11% 2% 1% 0.2 Ο C 21% 29% 2% 1% 0.5 Ο C 43% 59% 9% 11% 0.75 Ο C 61% 68% 15% 17% 1.0 Ο C 70% 74% 21% 28% 1.5 Ο C 86% 86% 43% 67% 2.0 Ο C 93% 94% 70% 91% 2.5 Ο C 97% 96% 95% 99% 3.0 Ο C 99% 99% 98% 100% 3.5 Ο C 100% 100% 100% 100% Πίνακας 9. Ποσοστά απόλυτης διαφοράς πειραµατικών θεωρητικών τιµών θερµοκρασίας Στις ζώνες 2 και 3 του δευτέρου ορόφου, το 49% περίπου των µετρήσεων παρουσιάζει απόλυτη διαφορά θερµοκρασίας έως C, ενώ το 86% περίπου των µετρήσεων παρουσιάζει απόλυτη διαφορά θερµοκρασίας έως C. Αντίστοιχα, στις ζώνες 6 και 7 του πρώτου ορόφου, το 51% περίπου των µετρήσεων παρουσιάζει απόλυτη διαφορά θερµοκρασίας έως C το 78% περίπου των µετρήσεων παρουσιάζει απόλυτη διαφορά θερµοκρασίας έως C. 27

28 Επίσης, οι αθροιστικές κατανοµές συχνοτήτων πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών παρουσιάζουν σηµαντική οµοιότητα, για το χρονικό διάστηµα 23/07/2007 έως 30/08/2007, για τις ζώνες 2 και 3 του δεύτερου ορόφου, όπως φαίνεται και από τα σχήµατα 9, 10. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 46% των πειραµατικών θερµοκρασιών εµφανίζεται έως C, όταν το 43% των θεωρητικών θερµοκρασιών εµφανίζεται έως C, για τη ζώνη 2 του δεύτερου ορόφου. Αθροιστική Συχνότητα 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28.5 Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων των θερµοκρασιών της ζώνης 2 του Β ορόφου 29 ζώνη 3 - θεωρητικές ζώνη 3 - πειραµατικές θερµοκρασία (ºC) Αθροιστική Συχνότητα 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28.5 Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων των θερµοκρασιών της ζώνης 3 του Β ορόφου ζώνη 2 - θεωρητικές ζώνη 2 - πειραµατικές θερµοκρασία (ºC) Σχήµα 11. Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών της ζώνης 2 του 2 ου ορόφου Σχήµα 12. Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών της ζώνης 3 του 2 ου ορόφου 28

29 100% Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων των θερµοκρασιών της ζώνης 6 του Β ορόφου 100% Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων των θερµοκρασιών της ζώνης 7 του Β ορόφου Αθροιστική Συχνότητα 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% ζώνη 2 - θεωρητικές ζώνη 2 - πειραµατικές ` Αθροιστική Συχνότητα 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% ζώνη 3 - θεωρητικές ζώνη 3 - πειραµατικές 20% 20% 10% 10% 0% θερµοκρασία (ºC) 0% θερµοκρασία (ºC) Σχήµα 13. Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών της ζώνης 6 του 1 ου ορόφου Σχήµα 14. Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών της ζώνης 7 του 1 ου ορόφου Ωστόσο, οι αθροιστικές κατανοµές συχνοτήτων πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών για το χρονικό διάστηµα 31/07/2007 έως 06/08/2007, για τις ζώνες 6 και 7 του πρώτου ορόφου εµφανίζουν διαφορές, όπως φαίνεται και από τα σχήµατα 11, 12. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 94% των πειραµατικών θερµοκρασιών εµφανίζεται έως 32 0 C, όταν το 77% των θεωρητικών θερµοκρασιών εµφανίζεται έως 32 0 C, για τη ζώνη 6 του πρώτου ορόφου. Τέλος στα πλαίσια της σύγκρισης των θεωρητικών και των πειραµατικών τιµών, δίνονται τα διαγράµµατα συσχέτισης τους για κάθε έναν από τους επιµέρους υπό µελέτη γραφειακούς χώρους. Στα διαγράµµατα δίνεται και ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης των θεωρητικών και πειραµατικών τιµών. 29

30 38 37 Σύγκριση θεωρητικών - πειραµατικών θερµοκρασιών για τη ζώνη 2 του 2ου ορόφου Σύγκριση θεωρητικών - πειραµατικών θερµοκρασιών για τη ζώνη 3 του 2ου ορόφου θεωρητικές τιµές ζώνη 2 θεωρητικές τιµές ζώνη y = x R 2 = y = x R 2 = πειραµατικές τιµές πειραµατικές τιµές Σχήµα 15. Σύγκριση πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών της ζώνης 2 του 2 ου ορόφου Σχήµα 16. Σύγκριση πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών της ζώνης 3 του 2 ου ορόφου 30

31 34 33 Σύγκριση θεωρητικών - πειραµατικών θερµοκρασιών για τη ζώνη 6 του 1ου ορόφου Σύγκριση θεωρητικών - πειραµατικών 34 θερµοκρασιών για τη ζώνη 7 του 1ου ορόφου 33 θεωρητικές τιµές ζώνη 6 y = x R 2 = θεωρητικές τιµές ζώνη 7 y = x R 2 = πειραµατικές τιµές Σχήµα 17. Σύγκριση πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών της ζώνης 6 του 1 ου ορόφου πειραµατικές τιµές Σχήµα 18. Σύγκριση πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών της ζώνης 7 του 1 ου ορόφου 31

32 3. ΣΤΑ ΙΟ 2: Παρούσα κατάσταση (µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ) 3.1. Εισαγωγή Μετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, πραγµατοποιήθηκε εκ νέου η ίδια διαδικασία που περιγράφεται στο Στάδιο 1. Οι µετρήσεις των εσωτερικών θερµοκρασιών των επιµέρους ζωνών καθώς και του περιβάλλοντος έλαβαν χώρα στο χρονικό διάστηµα 07/09/2007 έως 20/09/2007. Ακόµη, υπολογίσθηκαν εκ νέου τα φορτία για θέρµανση και δροσισµό και υπολογίσθηκε η ενεργειακή εξοικονόµηση µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πειραµατικές τιµές θερµοκρασίας Στο υπό µελέτη κτίριο, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του εσωτερικού αέρα µε καταγραφικά θερµόµετρα υγρόµετρα. Η τοποθέτησή τους έγινε στα σηµεία που είχε γίνει και πριν την τοποθέτηση των µεµβρανών (Σχήµα 1). Συγκεκριµένα για την περίοδο 07/09/2007 έως 20/09/2007 τοποθετήθηκαν θερµόµετρα σε 4 σηµεία του δευτέρου ορόφου (2 θερµόµετρα σε κάθε δωµάτιο) και σε δύο σηµεία του πρώτου ορόφου. Στα σχήµατα 19 και 20 που ακολουθούν δίνονται ενδεικτικά τα διαγράµµατα διακύµανσης της θερµοκρασίας και της υγρασίας στο εξωτερικό περιβάλλον και στο δεύτερο όροφο του κτιρίου. 32

33 ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Περίοδος: 7/9/07-20/9/07) ) 70 (% ΙΑ 60 Σ Α50 Ρ Γ40.Υ Χ30 Σ ( C) o ΙΑ Σ Α Ρ Κ Ο Μ Ρ Ε Θ ΗΜ/ΝΙΑ Σχ.υγρασία Θερµοκρασία Σχήµα 19. ιακύµανση της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στο εξωτερικό περιβάλλον του κτιρίου µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ (07/09/2007 έως 20/09/2007) ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΟΡΟΦΟΣ 2 (Περίοδος: 7/9/07-20/9/07) ΣΧ.ΥΓΡΑΣΙΑ (%) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ( o C) 0 22 ΗΜ/ΝΙΑ Σχ.υγρασία Θερµοκρασία Σχήµα 20. ιακύµανση της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στο δεύτερο όροφο του κτιρίου µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ (07/09/2007 έως 20/09/2007) 33

34 3.3. Θεωρητικές τιµές θερµοκρασίας Για την εκτίµηση των εσωτερικών θερµοκρασιών των ζωνών, στο Στάδιο 2, χρησιµοποιήθηκαν οι θερµικές ζώνες όπως περιγράφονται στην παράγραφο Επίσης τα δεδοµένα εισόδου είναι αυτά που προκύπττουν από την ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου που πραγµατοποιήθηκε µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ για το χρονικό διάστηµα 07/09/2007 έως 20/09/2007. Το κτίριο προσοµοιώθηκε εκ νέου και υπολογίσθηκαν οι εσωτερικές θερµοκρασίες των επιµέρους γραφειακών χώρων. Σηµαντικότερη αλλαγή αποτελεί η τοποθέτηση αντηλιακών µεµβρανών της εταιρίας 3Μ στα βορειοανατολικά ανοίγµατα του δεύτερου και του πρώτου ορόφου του κτιρίου, ορισµένα χαρακτηριστικά των οποίων δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Σταθερά σκιασµού Συντελεστής εκποµπής Συντελεστής θάµβωσης Ποσοστό ανάκλασης στο ορατό ιαπερατότητα % 63% 15% Πίνακας 10. Χαρακτηριστικά των µεµβρανών ειδικού τύπου RE15SIARXL Στα σχήµατα 21 και 22 που ακολουθούν δίνονται οι εσωτερικές θερµοκρασίες των ζωνών του δεύτερου και του πρώτου ορόφου αντίστοιχα, στο Στάδιο 2. 34

35 Τ (C) εσωτερικές θερµοκρασίες των ζωνών του 2ου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace ζώνη 2 ζώνη 3 Τα περιβάλλοντος 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 Σχήµα 21. Θεωρητικές θερµοκρασίες των ζωνών του 2ου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace Τ (C) εσωτερικές θερµοκρασίες της ζώνης 7 του 1ου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace ζώνη 7 Τα περιβάλλοντος 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 Σχήµα 22. Θεωρητικές θερµοκρασίες της ζώνης 7 του 1ου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace 35

36 3.4 Σύγκριση θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών των γραφειακών χώρων του κτιρίου Από τη σύγκριση των πειραµατικών και των θεωρητικών τιµών θερµοκρασίας προκύπτει η καλή συσχέτιση τους, ιδιαίτερα στους γραφειακούς χώρους του δεύτερου ορόφου. Στα σχήµατα που ακολουθούν δίνονται οι εσωτερικές θερµοκρασίες των ζωνών έτσι όπως αυτές υπολογίσθηκαν από το TRNSYS σε σύγκριση µε τις εσωτερικές θερµοκρασίες που µετρήθηκαν από 07/09/2007 έως 20/09/2007. Επίσης δίνεται η µετρηθείσα θερµοκρασία περιβάλλοντος. Τ (C) εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 2 (2ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace θεωρητικές πειραµατικές Τ (C) Τα περιβάλλοντος Τ, διαφορά θεωρητικών - πειραµατικών /9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9-3.0 Σχήµα 23. Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 2 (2 ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace, για τη χρονική περίοδο 07/09/2007 έως 20/09/

37 Τ (C) εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 3 (2ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace 3.0 Τ (C) θεωρητικές πειραµατικές Τα περιβάλλοντος Τ, διαφορά θεωρητικών - πειραµατικών 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/ Σχήµα 24. Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 3 (2 ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace για τη χρονική περίοδο 07/09/2007 έως 20/09/2007. Τ (C) εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 7 (1ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace 3.0 Τ (C) θεωρητικές πειραµατικές Τα περιβάλλοντος Τ, διαφορά θεωρητικών - πειραµατικών 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/ Σχήµα 25. Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 7 (1 ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace για τη χρονική περίοδο 07/09/2007 έως 20/09/2007. Στα πλαίσια της σύγκρισης των πειραµατικών και των θεωρητικών θερµοκρασιών, υπολογίστηκε η απόλυτη διαφορά τους καθώς και τα ποσοστά των θεωρητικών θερµοκρασιών που παρουσιάζουν απόλυτη διαφορά από 0.1 έως και 3 ο C από τις πειραµατικές τιµές. Οι υπολογισµοί έγιναν για κάθε 37

38 επιµέρους ζώνη, ενώ στον Πίνακα 11, δίνονται τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας, για τους γραφειακούς χώρους του κτιρίου. ποσοστό Τ (πειραµατικών θεωρητικών) κατώτερο του: Ζώνη 2 Ζώνη 3 Ζώνη Ο C 4% 15% 20% 0.20 Ο C 10% 29% 31% 0.50 Ο C 31% 63% 51% 0.75 Ο C 50% 78% 67% 1.00 Ο C 73% 83% 74% 1.50 Ο C 90% 97% 86% 2.00 Ο C 94% 100% 96% 2.50 Ο C 98% 100% 100% 3.00 Ο C 99% 100% 100% 3.50 Ο C 100% 100% 100% Πίνακας 11. Ποσοστά απόλυτης διαφοράς πειραµατικών θεωρητικών τιµών θερµοκρασίας Στη ζώνη 3 του δευτέρου ορόφου, το 63% περίπου των µετρήσεων παρουσιάζει απόλυτη διαφορά θερµοκρασίας έως C, ενώ το 83% περίπου των µετρήσεων παρουσιάζει απόλυτη διαφορά θερµοκρασίας έως 1 0 C. Αντίστοιχα, στη ζώνη 7 του πρώτου ορόφου, το 74% περίπου των µετρήσεων παρουσιάζει απόλυτη διαφορά θερµοκρασίας έως 1 0 C και το 86% περίπου των µετρήσεων παρουσιάζει απόλυτη διαφορά θερµοκρασίας έως C. Επίσης, οι αθροιστικές κατανοµές συχνοτήτων πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών παρουσιάζουν σηµαντική οµοιότητα, για το χρονικό διάστηµα 07/09/2007 έως 20/09/2007, για τις ζώνες 2 και 3 του δεύτερου ορόφου και τη ζώνη 7 του πρώτου ορόφου, όπως φαίνεται και από τα σχήµατα 25 έως 27. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 38% των πειραµατικών θερµοκρασιών εµφανίζεται έως 26 0 C, όταν το 42% των θεωρητικών θερµοκρασιών εµφανίζεται έως 26 0 C, για τη ζώνη 2 του δεύτερου ορόφου. 38

39 Αθροιστική Συχνότητα 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων των θερµοκρασιών της ζωνης 2 του Β ορόφου ζώνη 2 - θεωρητικές τιµές ζώνη 2 - πειραµατικές τιµές θερµοκρασία (ºC) Σχήµα 26. Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών της ζώνης 2 του 2 ου ορόφου Αθροιστική Συχνότητα 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων των θερµοκρασιών της ζωνης 3 του Β ορόφου ζώνη 3 - θεωρητικές τιµές ζώνη 3 - πειραµατικές τιµές θερµοκρασία (ºC) Σχήµα 27. Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών της ζώνης 3 του 2 ου ορόφου 39

40 Αθροιστική Συχνότητα 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων των θερµοκρασιών της ζωνης 7 του A ορόφου ζώνη 3 - θεωρητικές τιµές ζώνη 3 - πειραµατικές τιµές θερµοκρασία (ºC) Σχήµα 28. Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών της ζώνης 7 του 1 ου ορόφου Τέλος στα πλαίσια της σύγκρισης των θεωρητικών και των πειραµατικών τιµών, δίνονται τα διαγράµµατα συσχέτισης τους για κάθε έναν από τους επιµέρους υπό µελέτη γραφειακούς χώρους. Στα διαγράµµατα δίνεται και ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης των θεωρητικών και πειραµατικών τιµών. Σύγκριση θεωρητικών - πειραµατικών θερµοκρασιών 29 για τη ζώνη 2 του 2ου ορόφου θεωρητικές τιµές y = x R 2 = πειραµατικές τιµές Σχήµα 29. Σύγκριση πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών της ζώνης 2 του 2 ου ορόφου, Στάδιο 2 40

41 Σύγκριση θεωρητικών - πειραµατικών θερµοκρασιών 30 για τη ζώνη 3 του 2ου ορόφου 29 θεωρητικές τιµές y = x R 2 = πειραµατικές τιµές Σχήµα 30. Σύγκριση πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών της ζώνης 3 του 2 ου ορόφου, Στάδιο 2 Σύγκριση θεωρητικών - πειραµατικών θερµοκρασιών 29 για τη ζώνη 7 του 1ου ορόφου θεωρητικές τιµές y = x R 2 = πειραµατικές τιµές Σχήµα 31. Σύγκριση πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών της ζώνης 7 του 1 ου ορόφου, Στάδιο 2 41

42 4. ΣΤΑ ΙΟ 3: Σύγκριση προϋπάρχουσας και παρούσας κατάστασης 4.1 Φορτία για θέρµανση και δροσισµό για την προυπάρχουσα και την παρούσα κατάσταση του κτιρίου Για την προϋπάρχουσα κατάσταση του κτιρίου και για την παρούσα κατάσταση µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, υπολογίσθηκαν τα φορτία για θέρµανση και δροσισµό, λαµβάνοντας υπόψιν και τα εσωτερικά κέρδη έτσι όπως αυτά προέκυψαν από την ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου. Επίσης υπολογίσθηκε η εξοικονόµηση ενέργειας εξαιτίας της µείωσης των φορτίων για δροσισµό. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται αναλυτικά τα µηνιαία και ετήσια φορτία για θέρµανση και δροσισµό καθώς και η ποσοστιαία µεταβολή τους µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ. Προϋπάρχουσα κατάσταση Στάδιο 1 Θέρµανση ροσισµός (kwh/m²) (kwh/m²) Παρούσα κατάσταση Στάδιο 2 % διαφορά µεταξύ προϋπάρχουσας και παρούσας κατάστασης Θέρµανση ροσισµός Θέρµανση ροσισµός (kwh/m²) (kwh/m²) Πίνακας 12. Φορτία για θέρµανση και δροσισµό πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ. 42

43 Επίσης, υπολογίσθηκαν τα φορτία θέρµανσης και δροσισµού για την προϋπάρχουσα και την παρούσα κατάσταση του κτιρίου χωρίς εσωτερικά κέρδη καθώς και η εξοικονόµηση ενέργειας εξαιτίας της µείωσης των φορτίων για δροσισµό. Μετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, παρατηρείται µείωση των φορτίων δροσισµού 26% όπως φαίνεται και στον πίνακα 13. Προϋπάρχουσα κατάσταση Στάδιο 1 Θέρµανση ροσισµός (kwh/m²) (kwh/m²) Παρούσα κατάσταση Στάδιο 2 % διαφορά µεταξύ προϋπάρχουσας και παρούσας κατάστασης Θέρµανση ροσισµός Θέρµανση ροσισµός (kwh/m²) (kwh/m²) Πίνακας 13. Φορτία για θέρµανση και δροσισµό πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ. Για τους υπολογισµούς δεν λήφθηκαν υπόψη τα εσωτερικά κέρδη των επιµέρους ζωνών Σύγκριση εσωτερικών θερµοκρασιών των επιµέρους ζωνών της προϋπάρχουσας και της παρούσας κατάστασης Για την προϋπάρχουσα και την παρούσα κατάσταση του κτιρίου, έχουν υπολογισθεί θεωρητικά οι εσωτερικές θερµοκρασίες των επιµέρους ζωνών. Στα πλαίσια της αξιολόγησης του συστήµατος των αντηλιακών µεµβρανών της 3Μ, πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των εσωτερικών θερµοκρασιών, ώστε να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο µειώθηκαν µετά την τοποθέτηση των µεµβρανών. 43

44 Στα σχήµατα που ακολουθούν δίνονται οι κατανοµές των εσωτερικών θερµοκρασιών των επιµέρους ζωνών, κατά τη θερινή περίοδο για την προϋπάρχουσα και την παρούσα κατάσταση του κτιρίου. Επίσης φαίνεται και η αντίστοιχη διαφορά των θερµοκρασιών. 40 Τ (C) 35 Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 2 (2ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace κατά τη θερινή περίοδο 5.0 Τ (C) παρούσα κατάσταση προυπάρχουσα κατάσταση διαφορά θερµοκρασιών 1/5 17/5 3/6 20/6 6/7 23/7 9/8 25/8 11/9 28/9 Σχήµα 32. Κατανοµή των θεωρητικών εσωτερικών θερµοκρασιών της ζώνης 2 του κτιρίου της Greenpeace, πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της Τ (C) 35 Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 3 (2ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace κατά τη θερινή περίοδο 5.0 Τ (C) παρούσα κατάσταση προυπάρχουσα κατάσταση διαφορά θερµοκρασιών 15 1/5 17/5 3/6 20/6 6/7 23/7 9/8 25/8 11/9 28/9 εταιρίας 3Μ κατά τη θερινή περίοδο. Σχήµα 33. Κατανοµή των θεωρητικών εσωτερικών θερµοκρασιών της ζώνης 3 του κτιρίου της Greenpeace, πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ κατά τη θερινή περίοδο

45 40 Τ (C) Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 7 (1ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace κατά τη θερινή περίοδο παρούσα κατάσταση προυπάρχουσα κατάσταση διαφορά θερµοκρασιών 5.0 Τ (C) /5 17/5 3/6 20/6 6/7 23/7 9/8 25/8 11/9 28/9 Σχήµα 34. Κατανοµή των θεωρητικών εσωτερικών θερµοκρασιών της ζώνης 7 του κτιρίου της Greenpeace, πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών της εταιρίας 3Μ κατά τη θερινή περίοδο Αναλυτικότερα, στο σχήµα 35 δίνεται η µεταβολή των εσωτερικών θερµοκρασιών µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, για τους τρεις κυριότερους γραφειακούς χώρους, κατά τη θερινή περίοδο. Επίσης στο σχήµα 36 που ακολουθεί δίνονται οι αθροιστικές κατανοµές των µεταβολών των εσωτερικών θερµοκρασιών για τους τρεις αντιπροσωπευτικούς γραφειακούς χώρους. Μεταβολή εσωτερικών θερµοκρασιών µετά την εγκατάσταση των αντηλιακών µεµβρανών -0.4 θερινή περίοδος ζώνη ζώνη ζώνη 7 Τ (C)

46 Σχήµα 35. Μείωση των θεωρητικών εσωτερικών θερµοκρασιών µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ στους γραφειακούς χώρους του κτιρίου, κατά τη θερινή περίοδο. Ποσοστό εσωτ. θερµοκρασιών % % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% έως Αθροιστικές κατανοµές των µεταβολών της θερµοκρασίας Τ µετά την εγκατάσταση των αντηλιακών µεµβρανών ζώνη 2 ζώνη 3 ζώνη µείωση εσωτερικών θερµοκρασιών Τ (C) Σχήµα 36. Αθροιστικές κατανοµές µεταβολών των εσωτερικών θερµοκρασιώνµετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, στους γραφειακούς χώρους του κτιρίου, κατά τη θερινή περίοδο. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι το 66.7% των εσωτερικών θερµοκρασιών της ζώνης 2 εµφανίζονται έως και C χαµηλότερες από εκείνες της προϋπάρχουσας κατάστασης, όταν το 85.3% των εσωτερικών θερµοκρασιών της ζώνης 3 και το 90.8% των εσωτερικών θερµοκρασιών της ζώνης 7 εµφανίζονται έως και C χαµηλότερες από εκείνες της προϋπάρχουσας κατάστασης. 46

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Μ.Ν. Ασημακοπούλου, Α. Σπανού, Α. Σφακιανάκη, Ν. Γαιτάνη, Μ. Σανταμούρης Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ2: ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 5/2009 1/32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του κτιρίου... 5 2.1 2.2 Κτιριακό κέλυφος...5

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ - EnergyRes Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 Πρόλογος Με την ιδιότητά µου ως µελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Η κατασκευή των κτιριακών κελυφών και των συστηµάτων που τα συνοδεύουν (διατάξεις θέρµανσηςψύξης-αερισµού κ.α.) πρέπει να συντελείται µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψιν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος: Κτίριο Εργάνη Συκιές, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟ ΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΟΓΥΑΛΙ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΧΡΩΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ Η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα νωπού αέρα για τον άνθρωπο ανέρχεται σε 1.8 m³/h ανά άτομο. Για να απομακρυνθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EURECO (2000 2002) (2004)

EURECO (2000 2002) (2004) Ηµερίδα ΚΑΠΕ & ήµου Κερατέας «Τρόποι ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο» 30 Ιουνίου 2010 Εξοικονόµησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Αργυρώ Γιακουµή Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Θέση του έργου Ένας πρωτοποριακός οικισμός αναπτύσσεται βόρεια της Αθήνας, στους πρόποδες του όρους Πεντέλης, στο Διόνυσο. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΑΝΑ 4ΩΡΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΠΑΡΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕΜ.:4795

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ YTONG ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑNΤΕΣ:ΟΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΠΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΜM910: ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βοήθημα για τον Υπολογισμό Ψυκτικών φορτίων με τη μεθοδολογία ΑSHRAE

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΜM910: ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βοήθημα για τον Υπολογισμό Ψυκτικών φορτίων με τη μεθοδολογία ΑSHRAE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λ. Αθηνών - Πεδίο Αρεως, 383 34 Βόλος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Διευθυντής: Καθηγητής Α.Μ. Σταματέλλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Γενικέςαπαιτήσεις λειτουργικότητα προστασία του κτιρίου από δυσμενείς εξωτερικούς παράγοντες ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες

τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες Ηµερίδα: Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια - Τεχνολογίες, Εφαρµογές, Εµπειρίες, Θεσµικό πλαίσιο, Αγορά, Προοπτικές Κέρδη από Θερµική Μόνωση σε Υφιστάµενα Κτίρια: Μια Αξιολόγηση για τις Ελληνικές Κλιµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων 1 Περιγράφονται ενδεικτικές συστάσεις επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμομόνωση Knauf Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμ Κnauf Intherm - Knauf Alutherm Η άμεση λύση μόνωσης στα επαγγελματικά κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα Ενεργειακή αποδοτικότητα Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Οι πελάτες ενός ξενοδοχείου θέλουν να απολαµβάνουν τις ανέσεις. Στο κάτω-κάτω, πληρώνουν για

Διαβάστε περισσότερα

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ από τη ΕΒΗΕ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος Παρά τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση Ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ η * Σ ε ι ρ ά Σημαντική εξοικονόμηση αποτελεσματική θερμομόνωση σημαίνει μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση. Με το, το κόστος ψύξης και θέρμανσης μειώνεται σημαντικά! Διαθέσιμα πάχη Διαμέρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1. Γενικά Τελευταία η Ελληνική νομοθεσία έχει εμπλουτισθεί με σημαντικές διατάξεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.gr Το Πρόβληµα Η εξάντληση των φυσικών πόρων Ρύπανση του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ "eco" ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ eco ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ "eco" ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ Παρουσίαση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΩΜ Μελετητική Ε.Π.Ε. Φωτογραφίες: ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΩΜ Μελετητική Ε.Π.Ε. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Δημήτρης Κόνδης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ. Γ. ΔΡΟΥΤΣΑ, M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, ΕιδικόςΤεχνικόςΕπιστήμονας pdroutsa@meteo.noa.gr Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση του σχολείου

Ενεργειακή επιθεώρηση του σχολείου 5 ο Φύλλο Δραστηριοτήτων Ενεργειακή επιθεώρηση του σχολείου Ακολουθήστε τις οδηγίες: Μοιράστε τους μαθητές σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Κάθε ομάδα θα πρέπει να εξετάσει μια συγκεκριμένη περιοχή (έναν όροφο/ένα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι πλέον υποσχόμενες αγορές Περιγραφή & Απεικόνιση Συγγραφή: Juan Rodriguez, Roberto Fedrizzi, έκδοση v4.0

Οι πλέον υποσχόμενες αγορές Περιγραφή & Απεικόνιση Συγγραφή: Juan Rodriguez, Roberto Fedrizzi, έκδοση v4.0 Οι πλέον υποσχόμενες αγορές Περιγραφή & Απεικόνιση Συγγραφή: Juan Rodriguez, Roberto Fedrizzi, έκδοση v4.0 Προσαρμογή στα ελληνικά ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς Bolzano-Ιταλία, 25.01.2010 Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIGMA COATINGS A.E.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIGMA COATINGS A.E. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIGMA COATINGS A.E. Σεπτέμβριος 2012 57/2012 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Ματθαίος Σανταμούρης Επιστημονικός Συνεργάτης: Αλέξανδρος Πανταζάρας Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους Ο καθοριστικός ρόλος των κουφωμάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Τα κουφώματα είναι παρειές του κτιρίου και μέσα επαφής με το περιβάλλον, άρα στοιχεία από τα οποία μπορεί να διαφύγει ενέργεια. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π.

Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π. Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 3 Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π. Θερµότητα µεταδίδεται, σύµφωνα µε τη θεωρία της Φυσικής, µε: - αγωγή, σε στερεά

Διαβάστε περισσότερα

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων.

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. 5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. Η ψύξη ή δροσισμός ή ο κλιματισμός κτιρίων για να επιτευχθεί απαιτείται: α. η μελέτη και εφαρμογή των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πέτρος Χριστοδουλίδης Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας για κατοικίες και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

add planning ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

add planning ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ THERMAL ANALYSIS Οι βασικές διαστάσεις και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά ενός κτιρίου σε συνδυασμό με τα κατάλληλα κλιματικά δεδομένα της υπό μελέτης περιοχής, μας επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Πόλεις που καταναλώνουν 30% λιγότερη ενέργεια; Ασφαλώς 2 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων 3 4 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα