ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τεχνική αναφορά αναγκών στην αγορά για εκπαιδευτικές ενότητες με θέμα την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος Φεβρουάριος 2005

2 13BΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τεχνική αναφορά στην έρευνα αγοράς εργασίας και ζήτησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αντικείμενο την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος 14BΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Τομέας Εφαρμογών Φυσικής 15BΕπιστημονικός Υπεύθυνος Ματθαίος Σανταμούρης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 16BΕπιστημονικοί Συνεργάτες Βλάσης Τσέζος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μαριάννα Παπαγλάστρα Πανεπιστήμιο Αθηνών

3 17BΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνεχόμενη αύξηση της χρήσης των κλιματιστικών και της χρήσης συνθετικών υλών στο εσωτερικό των κτιρίων, σε συνδυασμό με τη μείωση του φυσικού αερισμού, έχει προκαλέσει αυξημένα προβλήματα υγείας στους χρήστες των κτιρίων. Έτσι, εργαζόμενοι, μαθητές, κάτοικοι κλπ. ολοένα και συχνότερα παρουσιάζουν συμπτώματα κούρασης, υπνηλίας, ξηροφθαλμίας ή ακόμα και δύσπνοιας ή πονοκεφάλων ως αποτέλεσμα της κακής ποιότητας αέρα στους εργασιακούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους κτιριακούς χώρους. Τα συμπτώματα αυτά είναι παράγωγα συνδυασμών χημικών, φυσικών αλλά και βιολογικών παραγόντων, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η συγκέντρωση ρύπων ή μικροοργανισμών, ο αερισμός και φωτισμός των χώρων. Πολλοί από τους παράγοντες αυτούς είναι ανθρωπογενείς ενώ άλλοι οφείλονται στα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα κτίρια και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται. Είναι σημαντικό λοιπόν οι αρχιτέκτονες, οι σχεδιαστές και οι διαχειριστές κτιρίων, καθώς και οι ίδιοι οι χρήστες αυτών, να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν κάποιους από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις που πιθανώς αυτοί να φέρουν στην υγεία των χρηστών των κτιρίων. Η αναγκαιότητα για παροχή εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο επιβάλλεται, όπως εξάλλου αποτυπώνεται σε ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Σήμερα, ειδικές ομάδες μαθημάτων για την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος ή για παρεμφερή αντικείμενα όπως είναι η υγεία και άνεση των χρηστών κτιρίων και η ρύπανση του εσωτερικού αέρα συμπεριλαμβάνονται σε διάφορα Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής σε Προπτυχιακά ή Μεταπτυχιακά προγράμματα. Στα πλαίσια του Προγράμματος Πυθαγόρας: «Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια», ερευνάται η ανάγκη ανάπτυξης εκπαιδευτικού πακέτου ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα ή και η περαιτέρω διεύρυνση των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών προς αυτή την κατεύθυνση. Γενικότερος στόχος του προγράμματος Πυθαγόρας είναι η ανάπτυξη, παραγωγή και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον τομέα ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος για τη διεύρυνση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλους φορείς για την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος. Η συνολική έρευνα αποτελείται από έξι Πακέτα Εργασίας (ΠΕ). Στα πλαίσια του πρώτου Πακέτου Εργασίας κατεγράφησαν, σε δύο τεχνικές αναφορές, τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα σπουδών καθώς και οι ερευνητικές δραστηριότητες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που σχετίζονται με την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Η παρούσα έκθεση είναι επίσης αποτέλεσμα του πρώτου Πακέτου Εργασίας (Δράση 2) και εξετάζει τις ανάγκες της αγοράς για εκπαιδευτικές ενότητες σε ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος.

4 Η έρευνα αγοράς και ζήτησης εκπαιδευτικών ενοτήτων συμπεριλαμβάνει Την ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου Τη δημιουργία λίστας με σχετιζόμενους οργανισμούς, φορείς, εταιρίες, επιμελητήρια, πανεπιστήμια κλπ. για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων Τη διανομή των ερωτηματολογίων σε φορείς και ιδιώτες. Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια. Aνάπτυξη ερωτηματολογίου Για την απόκτηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς για εκπαιδευτική ενότητα σε θέματα ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος, είναι απαραίτητο να εξεταστεί, όχι μόνο η άμεση ανάγκη για εκπαίδευση ατόμων, αλλά και η σοβαρότητα η οποία δίνεται στο αντικείμενο στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από δύο μέρη: ένα γενικό, που περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με το πόσο σημαντική θεωρείται η ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους και κατά πόσο θεωρείται ότι η σημερινή εκπαίδευση στο θέμα αυτό είναι ικανοποιητική και ένα μέρος που αναφέρεται στην ποιότητα αέρα μέσα σε συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους, ώστε να διαμορφωθεί μια εικόνα της γενικότερης κατάστασης στη χώρα μας. Το ερωτηματολόγιο, που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής, Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος, δίνεται στο Παράρτημα Α. Δημιουργία λίστας και διανομή ερωτηματολογίων Η Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών απευθύνθηκε συνολικά σε 160 οργανισμούς, φορείς, επιμελητήρια, πανεπιστήμια, εταιρίες, γραφεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και εργοστάσια στον ευρύτερο χώρο της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κρήτης, να συμμετάσχουν στην έρευνα αγοράς με τη συμπλήρωση του παραπάνω αναφερόμενου ερωτηματολογίου. 18BΕπεξεργασία και ανάλυση δεδομένων Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 61 φορείς. Μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται 10 μεγάλες βιομηχανίες, 6 κρατικοί φορείς/ δημόσιες υπηρεσίες, 5 καταστήματα και διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν μεταξύ άλλων το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΥΠΕΧΩΔΕ, η ΔΕΗ, η Greenpeace και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες ήταν ιδιωτικά γραφεία/εταιρίες. Το 66% των εταιριών/φορέων που συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν προσωπικό λιγότερο από 50 άτομα και άρα δεν υποχρεούνται να διαθέτουν Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας.

5 Από την ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων προέκυψαν τα εξής: Το 98% των ερωτηθέντων θεωρούν την ποιότητα εσωτερικού αέρα σημαντική. Μόνο το 13% θεωρεί επαρκή την υπάρχουσα εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος. Στην ερώτηση δεν απάντησαν 2 ερωτηθέντες, ενώ 4 δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Το 87% των ερωτηθέντων θεωρεί πως υπάρχει ανάγκη εκπαιδευτικών ενοτήτων πάνω στο αντικείμενο ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος. Το 25% διαθέτει προσωπικό εκπαιδευμένο στη μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα και του εργασιακού περιβάλλοντος γενικότερα. Το 52% επιθυμεί την εκπαίδευση εργαζομένων της εταιρείας τους σε θέματα σχετικά με την μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα στο χώρο εργασίας. Συνολικά δηλώθηκε η επιθυμία εκπαίδευσης 50 ατόμων. Το 7% δηλώνει πως στο κτίριο διεξάγονται εργασίες που παράγουν αέριους ρύπους. Πρόκειται κυρίως για βιομηχανικές εργασίες. Ως κύριες πηγές ρύπανσης στο κτίριο αναφέρθηκαν: 28% ο καπνός των τσιγάρων, 23% εξωτερική ρύπανση (καυσαέρια), 13% το σύστημα κλιματισμού, 8% εξοπλισμός γραφείου (φωτοτυπικά μηχανήματα κλπ.), 7% το CO 2 (από ζωτικές ανθρώπινες λειτουργίες), 3% τα έπιπλα, οι εργασίες της εταιρίας και η ελλειπής καθαριότητα των χώρων. Επίσης, από μία φορά αναφέρθηκαν η ανακαίνηση των χώρων και ο καθαρισμός αυτών, η τροφοδοσία πετρελαίου και η αποχέτευση. Στο 21% των κτιρίων υπάρχουν πηγές υγρασίας και μούχλα. Σε 23% των περιπτώσεων υπάρχουν στους χώρους χαρακτηριστικές οσμές και ενοχλητικές συνθήκες θερμοκρασίας/υγρασίας. Το 51% των ερωτηθέντων δήλωσε πως στο κτίριο έχει γίνει πρόσφατα ανακαίνιση ή βάψιμο. Στην ερώτηση, πότε έγινε η τελευταία ανακαίνηση ή βάψιμο των χώρων, οι απαντήσεις κυμαίνονται από το 1999 έως το Συγκεκριμένα, σε τρεις περιπτώσεις η ανακαίνηση ή το βάψιμο έγινε μέσα στο 2005, ενώ σε 6 περιπτώσεις μέσα στο Στο 51% των περιπτώσεων επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους εργασίας ενώ σε 8% των κτιρίων υπάρχουν ειδικοί χώροι καπνίσματος. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, μόνο στο 16% των κτιρίων υπάρχουν υλικά που επηρεάζουν την ποιότητα εσωτερικού αέρα. Τα υλικά που αναφέρθηκαν ήταν: 5% μοκέτες, 3% σκόνη, μπογιές και κόλλες καθώς και υλικά που σχετίζονται με τη φύση της εταιρίας, και κατά 2% αρώματα και χαρτιά.

6 Στο 43% των περιπτώσεων η έκθεση των εργαζομένων είναι συνεχής, ενώ στην ερώτηση δεν απάντησε το 16%. Τακτικά συμπτώματα των εργαζομένων, όπως δύσπνοια, ερεθισμός ματιών και πονοκέφαλος, δηλώθηκε πως εμφανίζονται μόνο στο 5% των περιπτώσεων. Το 3% των κτιρίων διαθέτει σύστημα ελέγχου ποιότητας αέρα. Πρόκειται κυρίως για τις μεγάλες βιομηχανίες, όπου επίσης είναι, λίγο ή πολύ, γνωστά τα όρια συγκέντρωσης ρύπων. Ο φυσικός αερισμός των χώρων είναι δυνατός στο 92% των κτιρίων, όμως μόνο στο 69% ο φυσικός αερισμός κρίνεται από τους χρήστες επαρκής. Στο 44% των κτιρίων υπάρχει κεντρικό σύστημα μηχανικού αερισμού, στο 26 % μεμονωμένο. Στο 33% των περιπτώσεων υπάρχουν τοπικοί ανεμιστήρες εξαερισμού, καπνοσυλλέκτες, απορροφητήρες ή άλλο σύστημα εξαερισμού. Στο 36% των κτιρίων ελέγχεται η θερμοκρασία και υγρασία των χώρων. Ο έλεγχος αυτός γίνεται συνήθως από τους ίδιους τους χρήστες χειρωνακτικά, ενώ σπανιότερα ελέγχονται οι συνθήκες μέσω BMS. Στο 92% των κτιρίων γίνεται τακτικά έλεγχος και συντήρηση στα συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού, ενώ στο 8% δεν γίνεται τακτικός έλεγχος. Ο έλεγχος είναι συνήθως ετήσιος ή δύο φορές το χρόνο ενώ σε εξαιρετικές (4) περιπτώσεις λαμβάνει χώρα 4 φορές το χρόνο.

7 Συμπεράσματα Από την έρευνα αγοράς προκύπτει υψηλή στη χώρα μας η ανάγκη ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού καθώς και εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος, καθώς η ποιότητα αέρα και γενικότερα η ποιότητα εσωτερικών χώρων θεωρείται μεν σημαντική ενώ δεν υπάρχουν τα μέσα για έλεγχο και αξιολόγηση αυτής. Συγκεκριμένα μέσα από την έρευνα προέκυψε η άμεση ανάγκη εκπαίδευσης 50 ατόμων. Επίσης, από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος στους υπό μελέτη χώρους, είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητική (εφ όσον δεν υπάρουν παράπονα και συμπτώματα) και ότι η κύρια πηγή ρύπανσης των χώρων είναι η εξωτερική ρύπανση. Στην πραγματικότητα, το παραπάνω θα μπορούσε επίσης να υποδηλώνει άγνοια γύρω από το πραγματικό πρόβλημα και αδυναμία επικοινωνίας και καταγραφής των προβλημάτων υγείας. Συγκεκριμένα, καθότι στην πλειοψηφία των κτιρίων επιτρέπεται το κάπνισμα στους εργασιακούς χώρους και καθότι υπάρχουν συστήματα μηχανικού αερισμού ενώ ο φυσικός αερισμός δεν κρίνεται, από τους ίδιους τους χρήστες, επαρκής, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ποιότητα αέρα στους χώρους αυτούς μπορεί να είναι κάθε άλλο από καλή. Από την άλλη, η έρευνα έδειξε ότι, στη χώρα μας τουλάχιστον, το ποστοστό κτιρίων που δεν διαθέτει δυνατότητες φυσικού αερισμού εξακολουθεί να είναι χαμηλό. Τέλος, σημειώνεται πως το 39% των κτιρίων χτίστηκε πριν το 1980 και άρα δεν συμφωνεί με τις σύγχρονες προδιαγραφές δόμησης. Με βάση τα παραπάνω, προτάθηκε να γίνει συγκριτικός έλεγχος των δεδομένων, βάση μετρήσεων της ποιότητας αέρα και γενικότερα του περιβάλλοντος σε ένα δείγμα κτιρίων από τα προαναφερόμενα.

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 19BΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Οργανισμός 0BΔιεύθυνση 1BΥπεύθυνος 2BΘέση 3BΤηλέφωνο 4BFax 5B 6BΤύπος κτιρίου 7BΧρονολογία κατασκευής 8BΕίδος εργασίας 9BΩράριο λειτουργίας 10BΘεωρείτε σημαντική την ποιότητα περιβάλλοντος σε εσωτερικούς χώρους; Θεωρείτε επαρκή την υπάρχουσα εκπαίδευση με αντικείμενο την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος; 1BΔεν γνωρίζω

9 Θεωρείτε πως υπάρχει ανάγκη εκπαιδευτικών ενοτήτων πάνω στο αντικείμενο ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος; Στην δική σας εταιρία/ οργανισμό υπάρχει προσωπικό εκπαιδευμένο στη μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα και του εργασιακού περιβάλλοντος γενικότερα; 12BΕπιθυμείτε την εκπαίδευση εργαζομένων της εταιρείας σας σε θέματα σχετικά με την μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα στο χώρο εργασίας σας; Προσωπικά σχόλια: Σημειώστε πόσα άτομα και το είδος εκπαίδευσης που έχουν παρακολουθήσει Δηλώστε τον αριθμό των εργαζομένων που επιθυμείτε να εκπαιδευτούν:

10 20BΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Αριθμός εργαζομένων >50 <50 Στην εταιρία σας, διεξάγονται εργασίες που παράγουν αέριους ρύπους; Εάν ναι, δώστε μια σύντομη περιγραφή των εργασιών Ποιες θεωρούνται οι κυριότερες πηγές αέριας ρύπανσης στο συγκεκριμένο κτίριο; Υπάρχουν στο κτίριο πηγές υγρασίας και μούχλα; Υπάρχουν στους χώρους χαρακτηριστικές οσμές και ενοχλητικές συνθήκες θερμοκρασίας/υγρασίας; Έχει γίνει πρόσφατα ανακαίνιση των χώρων ή βάψιμο; Επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους εργασίας; Πότε; Σημειώστε σε ποιους χώρους Υπάρχουν στο κτίριο υλικά που επηρεάζουν την ποιότητα εσωτερικού αέρα; Σημειώστε ποια: Η έκθεση των εργαζομένων είναι συνεχής; Παρουσιάζονται στους εργαζομένους σας τακτικά συμπτώματα όπως δύσπνοια, δυσφορία, αναπνευστικά, ερεθισμός ματιών, πονοκέφαλος κλπ. Υπάρχει σύστημα ελέγχου ποιότητας αέρα; Σημειώστε ποια: Είδος συστήματος: Κάθε πότε ελέγχεται η ποιότητα

11 του αέρα: Ρύποι που ελέγχονται: CO CO 2 NO X VOCs Φορμαλδεΰδη Άλλο: Άλλο: Άλλο: Ποια όρια θεωρούνται αποδεκτά; CO: CO 2 : NO x : VOC s : Φορμαλδεΰδη: Άλλο: Άλλο: Άλλο: Ποιες δράσεις κρίνονται απαραίτητες όταν υπάρξει υπέρβαση των ορίων; Είναι δυνατός ο φυσικός αερισμός των χώρων; Υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού; Γίνεται καταγραφή των δεδομένων Ο φυσικός αερισμός κρίνεται επαρκής;, κεντρικό, μεμονωμένο Τι ροή νωπού αέρα παρέχει το σύστημα; Το σύστημα μηχανικού αερισμού περιέχει φίλτρα; Τι είδος φίλτρα; Πόσα;

12 Κάθε πότε γίνεται αντικατάσταση των φίλτρων; Δώστε μια περιγραφή των αεραγωγών και απαγωγών Υπάρχουν τοπικοί ανεμιστήρες εξαερισμού, καπνοσυλλέκτες, απορροφητήρες ή άλλο σύστημα εξαερισμού; Ελέγχεται η θερμοκρασία και υγρασία των χώρων; Τι είδος; Πώς; Σε ποια επίπεδα καθορίζεται σταθερή η θερμοκρασία; Σε ποια επίπεδα καθορίζεται σταθερή η υγρασία; Γίνεται τακτικά έλεγχος και συντήρηση στα συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού και απορρόφησης μαγειρικών ρύπων; Σημειώστε κάθε πότε και σε ποιους χώρους: Σας ευχαριστούμε για τη συμπλήρωση

«Σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας εσωτερικού αέρα»

«Σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας εσωτερικού αέρα» «Σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας εσωτερικού αέρα» 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 4751 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... σελ4 Κεφάλαιο1 : Σημαντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τεχνική αναφορά ερευνητικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος Φεβρουάριος 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ.

Διπλωματική εργασία. «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διπλωματική εργασία «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ.: 2007050042 Τριμελής Επιτροπή Κολοκοτσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τεχνική αναφορά προγραμμάτων σπουδών με αντικείμενο την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος Φεβρουάριος 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα εσωτερικού αέρα σε εκπαιδευτικά κτίρια

Ποιότητα εσωτερικού αέρα σε εκπαιδευτικά κτίρια Ποιότητα εσωτερικού αέρα σε εκπαιδευτικά κτίρια Αγις Μ. Παπαδόπουλος και Αριστοτέλης Αυγελής Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Κτίριο Γραφείων & Αξιολόγηση Προτάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας με Έμφαση στους Τομείς Φωτισμού και Χρήσης ΑΠΕ

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Κτίριο Γραφείων & Αξιολόγηση Προτάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας με Έμφαση στους Τομείς Φωτισμού και Χρήσης ΑΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Κτίριο Γραφείων & Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ»

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ» Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιά Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΥΓΕΛΗ ιπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΚΛΙΜΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΥΓΕΛΗ ιπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΚΛΙΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΥΓΕΛΗ ιπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 9 ο ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ: 31622 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και εκτίμηση των επιπέδων ρύπανσης εσωτερικών χώρων γραφείων

Μοντελοποίηση και εκτίμηση των επιπέδων ρύπανσης εσωτερικών χώρων γραφείων Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Διπλωματική εργασία Μοντελοποίηση και εκτίμηση των επιπέδων ρύπανσης εσωτερικών χώρων γραφείων Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Α. Τάσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ 3η Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Δ. ΠΙΛΑΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Πρότυπα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Πάγγειου Βάσω,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι)ΑΘΗΝΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 Αθήνα Έκθεση 1 Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικο-οικονομική και Περιβαλλοντική Αποτίμηση Επένδυσης για μια 100% Ηλεκτρικά Αυτόνομη Οικία στη Νήσο Λέσβο. ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Μαμακής Ε. Ιωάννης.

Τεχνικο-οικονομική και Περιβαλλοντική Αποτίμηση Επένδυσης για μια 100% Ηλεκτρικά Αυτόνομη Οικία στη Νήσο Λέσβο. ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Μαμακής Ε. Ιωάννης. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Τεχνικο-οικονομική και Περιβαλλοντική Αποτίμηση Επένδυσης για μια 100% Ηλεκτρικά Αυτόνομη Οικία στη Νήσο Λέσβο. Επιβλέπων Καθηγητής: Χαραλαμπόπουλος Δίας ΔΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

To Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome)

To Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) To Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) Ειρήνη Αργυροπούλου, Ζωή Καζαντζίδου, Φοιτήτριες Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. Ως άρρωστα κτίρια, χαρακτηρίζονται τα νεόκτιστα κτίρια που

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ Δεκέμβριος 009 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα