ιδάσκοντας πληροφοριακή παιδεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιδάσκοντας πληροφοριακή παιδεία"

Transcript

1 ιδάσκοντας πληροφοριακή παιδεία Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης ηµοσιευµένο στο: Πρακτικά 16 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς: Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Πειραιά, 2007, σσ Περίληψη Κάθε ηµέρα που περνά γίνεται όλο και περισσότερο δυσκολότερη η αναζήτηση του χρήσιµου και του ουσιαστικού µέσα στο πυκνό «ψηφιακό δάσος» των ανεπεξέργαστων και πολλές φορές άχρηστων και ανούσιων πληροφοριών.οι πολύτιµοι µηχανισµοί πλοήγησης και αναζήτησης που µας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία πολλές φορές αποδεικνύονται ανεπαρκείς και παρωχηµένοι όταν έχουν να αντιµετωπίσουν τα δισεκατοµµύρια σελίδων, εικόνων και ήχων που αποτελούν το πληροφοριακό περιεχόµενο του Internet. Η πληροφοριακή παιδεία προσφέρει ένα σύνολο δυνατοτήτων που πρέπει να έχουν οι χρήστες, ώστε να γνωρίζουν πώς να εντοπίζουν να αξιολογούν και να χρησιµοποιούν αποδοτικά τις πληροφορίες. Στη συγκεκριµένη εργασία γίνεται αναφορά σε εκπαιδευτικές τεχνικές όπως: µελέτη περίπτωσης, καταιγισµός ιδεών, αυτοκατευθυνόµενη µάθηση κτλ. που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους βιβλιοθηκονόµους κατά την διδασκαλία των προγραµµάτων πληροφορικής παιδεία που παρέχονται από τις βιβλιοθήκες. Abstract Teaching information skills Each day that goes by, becomes harder the search of something useful and meaningful in the thick digital forest of crude and frequently, useless and meaningless information. All the valuable mechanisms of searching and navigating that are provided by new technologies, can sometimes proved to be insufficient and preterite, especially when it comes to the handling of billions of webpages, of image and sound archives, that constitute the informational content of the Internet. Information Literacy provides a number of potentials that users should possess in order to know how to locate, evaluate and efficiently use information. This work refers to educational techniques such as case studies, brainstorming, self- guided- learning etc. that can be used from librarians during information literacy teaching sessions provided by libraries. Εισαγωγή Γίνονται οι απαραίτητες εννοιολογικές διευκρινήσεις όσον αφορά στις έννοιες της διδασκαλίας, το διδακτικό στόχο και τη µέθοδο διδασκαλίας, όπως αυτά χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης. Παρουσιάζονται ο τρόπος σχεδιασµού ενός µαθήµατος πληροφοριακής παιδείας, ο σκοπός και το περιεχόµενο του προγράµµατος κατάρτισης. Γίνεται αναφορά στις εκπαιδευτικές τεχνικές που 1

2 µπορούν να εφαρµοστούν από τους εκπαιδευτές βιβλιοθηκονόµους και τέλος δίνονται συγκεκριµένα παραδείγµατα. Τι είναι διδασκαλία Στην παγκόσµια βιβλιογραφία ο ορισµός της διδασκαλίας εµφανίζεται µε ποικίλους τρόπους. Ας περιοριστούµε όµως στους πιο αντιπροσωπευτικούς και σύγχρονους θεωρητικούς της εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τον R. Gagne(1970), διδασκαλία είναι «το σύνολο των ενεργειών που κάνει ο δάσκαλος για να προκαλέσει, να ενισχύσει και να προωθήσει την µάθηση». Κατά τον O. Opahle(1967) είναι «µια εκφραστική προσαγόρευση από άνθρωπο προς άνθρωπο, µε καθορισµένο χαρακτήρα, που έχει την έννοια της µετάδοσης συγκεκριµένης γνώσης και η οποία εξυπηρετεί συγκεκριµένο σκοπό». Τέλος, από τον B.D Smith(1960) ορίζεται ως «ένα σύνολο ενεργειών που αποσκοπούν στο να προκαλέσουν µάθηση». Συνοψίζοντας τα παραπάνω, µε τον όρο «διδασκαλία» εννοούµε όλες τις προγραµµατισµένες ενέργειες που γίνονται από τον δάσκαλο/εκπαιδευτή για την απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από την πλευρά του µαθητή/εκπαιδευόµενου. (Κασσωτάκης Μιχ., Φλουρής Γ 2003) Τι είναι διδακτικός στόχος και ποια η χρησιµότητα του Πολλές φορές υπάρχει παρατηρείται µια σύγχυση µεταξύ των διδακτικών στόχων και των γενικών σκοπών.ο σκοπός θεωρείται ότι προσδιορίζει τα γενικά πλαίσια στα οποία θα κινηθεί η διδακτική διαδικασία µέσα στα οποία θα πρέπει να ορισθούν οι συγκεκριµένοι πραγµατοποιήσιµοι στόχοι Σύµφωνα µε τον R.F Mager(1985), ο διδακτικός στόχος αφορά τη συµπεριφορά την οποία αναµένουµε να εµφανίσει το άτοµα µετά το πέρας της διδασκαλίας και η οποία θα πρέπει να είναι παρατηρήσιµη και επαληθεύσιµη. Κατά τον ορισµό αυτόν, ο διδακτικός στόχος οφείλει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά : να καθορίζει ποιος είναι αυτός ο οποίος θα εµφανίσει την επιδιωκόµενη συµπεριφορά να περιγράφει τη συµπεριφορά η οποία ορίζει πότε ο στόχος έχει επιτευχθεί να ορίζει ποιο θα είναι το αποτέλεσµα αυτής της συµπεριφοράς να ορίζει τις συνθήκες µέσα στις οποίες θα εµφανιστεί η επιδιωκόµενη συµπεριφορά να ορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων το αποτέλεσµα κρίνεται θετικό Ο σαφής ορισµός του διδακτικού στόχου είναι απαραίτητος για την επιλογή της διδακτέας ύλης και τον προγραµµατισµό των διδακτικών ενεργειών, καθώς και για την αξιολόγηση του βαθµού επιτυχίας της διδασκαλίας (R.F Mager1985) Μέθοδος διδασκαλίας Οι ειδικοί που ερευνούν θεωρίες γύρω από τη µάθηση και τη διδασκαλία χρησιµοποιούν τον όρο «µέθοδο διδασκαλίας» άλλοτε για να δηλώσουν τον τρόπο επεξεργασίας του διδακτικού υλικού και άλλοτε για να προσδιορίζουν συνολικά την δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης.o όρος «µέθοδος διδασκαλίας» ορίζει ένα σύνολο από προγραµµατισµένες ενέργειες οι οποίες οδηγούν στην επίτευξη των διδακτικών στόχων, πρόκειται για 2

3 επαναλαµβανόµενες διδακτικές διαδικασίες που µπορούν να εφαρµοστούν σε ποικίλα γνωστικά αντικείµενα και να χρησιµοποιηθούν από διαφορετικούς διδάσκοντες. Πληροφοριακή παιδεία Κάθε ηµέρα που περνά, γίνεται όλο και δυσκολότερη η αναζήτηση της χρήσιµης και του ουσιαστικής πηγής ή πληροφορίας µέσα στο πυκνό ψηφιακό δάσος των ανεπεξέργαστων - και πολλές φορές άχρηστων και ανούσιων πληροφοριών. Οι πολύτιµοι µηχανισµοί πλοήγησης και αναζήτησης που µας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, συχνά αποδεικνύονται ανεπαρκείς και παρωχηµένοι όταν έχουν να αντιµετωπίσουν τα δισεκατοµµύρια σελίδων, εικόνων και ήχων που αποτελούν το πληροφοριακό περιεχόµενο του ιαδικτύου.(owusu-ansah, E. K. 2003). Η ταχύτατη αύξηση του όγκου των διαθέσιµων πληροφοριών στο ψηφιακό περιβάλλον, έχει κάνει τους χρήστες ευάλωτους στην παραπληροφόρηση. Αναφέρεται συχνά, πως οι σηµερινοί προπτυχιακοί φοιτητές αν και είναι ικανότεροι των παλαιότερων γενεών στην χρήση της τεχνολογίας, είναι λιγότερο προετοιµασµένοι και ικανοί να διενεργήσουν µια έρευνα. Η ικανότητα ενός φοιτητή να µην αναµασά µια ορισµένη διδακτέα ύλη, αλλά να έχει επάρκεια και αυτάρκεια στην αναζήτηση πληροφοριών, είναι η βάση του σύγχρονου παιδαγωγικού οράµατος. Εποµένως, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα πρέπει να διαµορφωθούν ανάλογα έτσι ώστε να εστιάζονται στην ανάπτυξη από τους φοιτητές των δεξιοτήτων εκείνων που θα χρησιµοποιούν για όλη τους τη ζωή. Η επίτευξη αυτών των στόχων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της ενσωµάτωσης προγραµµάτων πληροφοριακής παιδείας στα προγράµµατα σπουδών. Η πληροφοριακή παιδεία, ορίζεται ως «η κατανόηση και απόκτηση του συνόλου των δυνατοτήτων που επιτρέπουν σε ένα άτοµο, να αναγνωρίζει πότε χρειάζεται κάποιες συγκεκριµένες πληροφορίες, καθώς επίσης και η ικανότητα να εντοπίζει, να αξιολογεί και να χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τις απαιτούµενες πληροφορίες». Εµπεριέχει δηλαδή και την κατοχή βασικών δεξιοτήτων χρήσης των υπολογιστών, αλλά και τις δυνατότητες επικοινωνίας, αναζήτησης και ανάκτησης των απαιτούµενων πληροφοριών(ala 2004) Οι περισσότερες ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, όσον αφορά την εκπαίδευση των χρηστών στις πηγές που διαθέτουν, εφαρµόζουν προγράµµατα τα οποία βασίζονται στα εξής: οργανωµένες επισκέψεις. ειδικά βοηθήµατα, και εκπαιδευτικά σεµινάρια. Σχεδιάζοντας ένα πρόγραµµα πληροφοριακής παιδείας Τα βασικά βήµατα για το σχεδιασµό ενός προγράµµατος πληροφοριακής παιδεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι : 1. Εκπαιδευτικοί σκοποί προγράµµατος πληροφοριακής παιδείας Οι στόχοι ενός προγράµµατος πληροφοριακής παιδείας θα µπορούσαν να διατυπωθούν ως εξής: 3

4 Γνώσεις: να αναγνωρίσουν οι εκπαιδευόµενοι το ολοκληρωµένο µοντέλο λειτουργίας του συστήµατος πληροφόρησης και να είναι σε θέση περιγράψουν την λειτουργική δοµή και τα χαρακτηριστικά του. Ικανότητες: να γνωρίσουν οι εκπαιδευόµενοι όλα το κύκλωµα παραγωγής διακίνησης αναζήτησης και ανάκτηση της πληροφορίας. Στάσεις: να επισηµανθούν στους εκπαιδευόµενους όλα εκείνα τα τεχνολογικά δεδοµένα, η σύνθεση των οποίων σε ένα νέο λειτουργικό µοντέλο, θα µας δώσει το νέο περιβάλλον διαχείρισης της πληροφορίας. 2. Χαρακτηριστικά εκπαιδευοµένων Η εκπαίδευση πάνω στα πληροφοριακά συστήµατα παρουσιάζει ορισµένες ιδιαιτερότητες που οφείλονται στην ευρεία διάδοση της πληροφορικής τα τελευταία χρόνια, αλλά και της πρόσφατης ένταξής της στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Παρουσιάζεται συχνά το φαινόµενο ένα µέρος των εκπαιδευοµένων να µην είναι εξοικειωµένο µε την χρήση υπολογιστών, ενώ ένα άλλο να διαθέτει «τεχνολογική άνεση». Το ζήτηµα αυτό οι εκπαιδευτές το χειρίζονται µε τρόπο ώστε να µην απογοητεύσουν τους άπειρους µαθητές, αλλά ταυτόχρονα και να µην πλήξουν οι εξοικειωµένοι. Η τεχνική που συνήθως εφαρµόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η δηµιουργία δυάδων έµπειρου και άπειρου χρήστη. Ένα άλλο προβλήµατα που µπορεί να προκύψει, είναι η τεχνοφοβία. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών πιθανά να δηµιουργεί σε ένα µέρος των χρηστών, καταστάσεις άγχους και φόβου, οι χρήστες διατηρούν επιφυλάξεις για το πόσο είναι ικανοί να ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον. Τέλος µια παράµετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η πληροφοριακές ανάγκες που έχει ο κάθε χρήστης χωριστά, εννοώντας ότι άλλες είναι η απαιτήσεις ενός προπτυχιακού φοιτητή και διαφορετικές οι ανάγκες ενός µεταπτυχιακού φοιτητή ή ενός υποψήφιου διδάκτορα. Γι αυτό, καλό θα ήταν να επιτυγχάνεται µία οµογενοποίηση των εκπαιδευοµένων, όσον αφορά τα πληροφοριακά χαρακτηριστικά τους 3. Βασικοί στόχοι διδακτικού προγράµµατος Οι κατευθυντήριες γραµµές για τον προγραµµατισµό την οργάνωση της διδασκαλίας θα πρέπει να καθορίζεται από συγκεκριµένο στόχους : πότε χρειάζονται πληροφορίες το είδος των πληροφοριών που χρειάζονται την υπάρχουσα βιβλιογραφία, την ικανότητα εντοπισµού την ικανότητα ανάκτησης την ικανότητας αξιολόγησης, και την ικανότητα εφαρµογής των ανακτόµενων πληροφοριών για την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων. 4. Περιεχόµενο διδακτικού προγράµµατος Η επιλογή της διδακτέας ύλης θα πρέπει να είναι σαφής οργανωµένη και να συνδέεται µε τους στόχους της ύλη που θα παραδοθεί αποτελεί το υπόβαθρο των συµπεριφορών που θέλουµε να αναπτυχθούν. γνωριµία µε την οργάνωση και την λειτουργία της βιβλιοθήκης 4

5 διεργασία πριν την αναζήτηση, ανάλυση θέµατος, διευκρίνηση βασικών εννοιών και διατύπωση υποθέσεων έρευνας ανάκτηση πληροφοριών, εκµάθηση ηλεκτρονικού καταλόγου, ηλεκτρονικών περιοδικών, βάσεων δεδοµένων, ηλεκτρονικών περιοδικών επιλογή, αξιολόγηση και ταξινόµηση των πληροφοριών σύνθεση εργασίας θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 5. Τόπος και χώρος διδασκαλίας Αν στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχει χώρος ειδικά διαµορφωµένος µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εποπτικά µέσα διδασκαλίας για να φιλοξενήσει την σειρά των µαθηµάτων, θα αποτελούσε τον ιδανικότερο συνδυασµό αφού θα λειτουργούσε επικουρικά στο να συνηθίσουν και να αποκτήσουν άνεση µε τον χώρο της βιβλιοθήκης οι εκπαιδευόµενοι. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται µια αίθουσα µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα απαραίτητα βοηθητικά µέσα (προβολικό, κτλ). 6. Χρονική διάρκεια και ωράριο διδασκαλίας µαθηµάτων Η δηµιουργία ειδικών βοηθηµάτων και η ενσωµάτωση της εκπαίδευσης χρηστών σε προγράµµατα πληροφοριακής παιδείας, πάντα αποτελούσε µια από τις δραστηριότητες της βιβλιοθήκης. Τα σεµινάρια αυτά, παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη δυσκολία εφαρµογής, αφού ακόµη και όταν η συµµετοχή είναι εθελοντική, παρουσιάζεται το φαινόµενο να τα αποφεύγουν οι φοιτητές. Γίνεται εµφανές, πως η συνεργασία και των διδασκόντων και της βιβλιοθήκης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η προτιµότερη λύση, θα ήταν η ένταξη των προγραµµάτων πληροφοριακής παιδείας στα προγράµµατα σπουδών, ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν από νωρίς τα εφόδια που θα χρειαστούν στις µετέπειτα σπουδές τους. (Black, C 2001) Παρακάτω αναφέρεται ενδεικτικά ένα τέτοιο περίγραµµα µαθήµατος πληροφοριακής παιδείας Θέµατα 1 Γνωριµία µε την βιβλιοθήκη Οργάνωση πληροφοριών ιδακτικές Ώρες (κατά προσέγγιση) 2 Ανάλυση θέµατος - ιατύπωση υποθέσεων έρευνας 1 3 Εκµάθηση ηλεκτρονικού καταλόγου Ηλεκτρονικά περιοδικά 4 Βάσεις δεδοµένων - Ηλεκτρονικά βιβλία 2 5 Επιλογή, αξιολόγηση, ταξινόµηση πληροφοριών 2 6 Σύνθεση εργασίας - Θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 1 7 Αξιολόγηση εκπαιδευόµενων

6 Εκπαιδευτικές τεχνικές 1. Εισήγηση Η πιο δηµοφιλής τεχνική που επιλέγουν στο σύνολο τους οι εκπαιδευτές. Καθιστά δυνατή την µετάδοση γνώσεων σε σχετικά σύντοµο διάστηµα και ειδικότερα όταν το προς ανάπτυξη θέµα αφορά την παρουσίαση οδηγιών, την ανάπτυξη µιας µεθόδου, την ανάλυση εννοιών ή την παρουσίαση συµπερασµάτων µιας ενέργειας. Η προετοιµασία και η πραγµατοποίησή της είναι σχετικά ευκολότερη από της άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές, αφού η έλλειψη παιδαγωγικής κατάρτισης από πολλούς βιβλιοθηκοµόνους καθίστα δύσκολη την εφαρµογή εναλλακτικών τεχνικών. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως προδιαγραφές µιας σωστής εισήγηση, τα εξής: α) δεν θα πρέπει να είναι µεγάλης διάρκειας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λεπτά, και β) ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει διαρθρώσει την ενότητα που θα παρουσιάσει σε τρία µέρη (εισαγωγή, κυρίως µέρος, επίλογος). Στην εισαγωγή θα πρέπει να δοθούν οι στόχοι και τα κύρια σηµεία του θέµατος που θα αναπτυχθούν κατά το κυρίως µέρος της εισήγησης. Ο εκπαιδευτής τα στο κυρίως µέρος θα πρέπει να φροντίζει να διατηρεί συνεχώς το ενδιαφέρον των εκπαιδευοµένων, κάνοντας αναφορά σε πρακτικές εφαρµογές ανάλυσης βασικών εννοιών µε πειστική τεκµηρίωση των επιχειρηµάτων του. Η εκπαιδευτική τεχνική τελειώνει µε τον επίλογο, όπου ο εκπαιδευτής προβαίνει στην υπενθύµιση των στόχων, διατυπώνει τα συµπεράσµατα και διασύνδεει αυτά που αναφέρθηκαν µε την ενότητα που έπεται. Παράδειγµα :Πώς να αξιολογούµε τις πληροφορίες του διαδικτύου Εισαγωγή Ο εκπαιδευτής αναφέρεται στην πληθώρα των πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο και τα χαρακτηριστικά τους Πχ. εν είναι αρκετά δοµηµένη έχει απλοϊκή διεπαφή (µηχανές αναζήτησης) είναι δύσκολο να ανακτηθεί πλήρως, είναι παροδική,συχνά είναι παραπλανητική και ορίζει τα ερωτήµατα που θα αναλυθούν Κυρίως µέρος Παρουσιάζονται τα κριτήρια που θα πρέπει να έχει υπόψη του ο χρήστης της πληροφορίας α)ακρίβεια β)µνεία ευθύνης γ)αντικειµενικότητα δ)επικαιρότητα ε)περιεχόµενο. Για να αποκτήσουν άνεση οι εκπαιδευόµενοι όλα αυτά τα κριτήρια καλό είναι να δοθούν µε παραδείγµατα και ασκήσεις. Στο επίλογο προσφέρει τις απαντήσεις των στόχων που τέθηκαν στην εισαγωγή και αναπτύχθηκαν στο κυρίως µέρος 2. Ερωτήσεις απαντήσεις Μια τεχνική η οποία µπορεί να συνδυαστεί µε την εισήγηση ώστε να αποφευχθεί ο µονόλογος του εκπαιδευτή είναι αυτή των ερωτοαπαντήσεων. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόµενοι υποκινούνται να πουν την γνώµης τους και να σκεφτούν αυτοδύναµα, ενώ ταυτόχρονα οικοδοµείται και οµαδικό πνεύµα. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να διερευνούν τις υπάρχοντες γνώσεις, την επεξεργασία λύσεων ή λήψης αποφάσεων, την εµπέδωση και τον έλεγχο των γνώσεων. 6

7 3. Καταιγισµός ιδεών Για την εφαρµογή αυτής της τεχνικής ο εκπαιδευτή ζητάει από τους εκπαιδευόµενους την γνώµη τους πάνω σε µια ερώτηση που τίθεται ή σε µια έννοια ή κάποιο ζήτηµα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται πολυέπιπεδη εξέταση του ζητήµατος ή µιας κεντρικής έννοιας. Ο εκπαιδευτής σηµειώνει τις ιδέες στον πίνακα, ενώ στην συνέχεια τις ταξινοµεί, τις αναλύει και τις συνθέτει. Με τον καταιγισµό ιδεών απελευθερώνεται η σκέψη των εκπαιδευοµένων, η διάθεση γίνεται πιο χαλαρή, γίνεται πολυεπίπεδη εξέταση του ζητήµατος ή της έννοιας και αξιοποιείται η δηµιουργικότητα και η εµπειρία της οµάδας. Τέλος, αναπτύσσεται η κριτική σκέψη ενώ η εξέταση του θέµατος από όλες τις οπτικές γωνίες βοηθάει στο µετασχηµατισµό στερεότυπων πεποιθήσεων Παράδειγµα: Ένα βιβλιοθηκονόµος θέλοντας να αναπτύξει την βασική έννοια της βιβλιοθήκης, παρακινεί τους εκπαιδευόµενους να επεξεργαστούν την έννοια αυτή ζητώντας τους να αναφέρουν λέξεις ή έννοιες που παρουσιάζονται συνειρµικά στο µυαλό τους. Το πιο πιθανό είναι οι εκπαιδευόµενοι να αναφέρουν λέξεις όπως «βιβλία», «περιοδικά», «πληροφορίες», κτλ. Όλες αυτές οι λέξεις γράφονται στο πίνακα και στην συνέχεια οµαδοποιούνται κατάλληλα και αναλύονται από τον βιβλιοθηκονόµο. 4. Επίδειξη Ενδείκνυται ως λειτουργική τεχνική για τα µαθήµατα πληροφορικής παιδείας, αφού οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν παρατηρώντας πρώτα τον εκπαιδευτή να εκτελεί ή να παρουσιάζει µία πράξη ή ένα πληροφοριακό σύστηµα. Στην συνέχεια µε την καθοδήγηση και την εµψύχωση του, επαναλαµβάνουν την πράξη αυτή. Η τεχνική αυτή βοηθάει στο να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες. Για να έχει αποτέλεσµα η τεχνική της επίδειξης θα πρέπει να υπάρχει η αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή, κατάλληλος χώρος και ο απαιτούµενος χρόνος, ώστε όλοι εκπαιδευόµενοι να έχουν την δυνατότητα να εξασκηθούν. Παράδειγµα: επίδειξη παρουσίασης ηλεκτρονικού καταλόγου. Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην περίπτωση αυτή είναι πολλαπλός. Αφενός περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του καταλόγου και αφετέρου αναθέτει στους εκπαιδευόµενους συγκεκριµένα προβλήµατα προς επίλυση, τους επιβλέπει και τους διορθώνει όταν παρουσιάζονται δυσκολίες. π.χ. OPAC, αυτόµατο δανεισµό-κράτηση-συλλογικούς καταλόγους] 5. Μελέτη περίπτωσης Το βασικότερο πλεονέκτηµα της τεχνική αυτής είναι η συγκεκριµένη και συνδυασµένη προσέγγιση του θέµατος που εξετάσετε, αφού οι εκπαιδευόµενοι αντιµετωπίζουν καταστάσεις που θα τους παρουσιαστούν και θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια χρήσης της βιβλιοθήκης, ενώ επιτυγχάνεται η εµπέδωση των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτηθεί. Για τον σχεδιασµό µιας «µελέτης περίπτωσης» ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει υπόψη τα εξής: 7

8 επιλέγει µια περίπτωση αντιπροσωπευτικότερη και πλησιέστερη στην πραγµατικότητα και στο κοινό στο οποίο καλείται να την παρουσιάσει (π.χ. προπτυχιακοί φοιτητές φιλολογίας, ιατρικής, µαθηµατικών, κτλ.) παρέχει διευκρινήσεις για τον σκοπό για τον οποίο µελετάται η συγκεκριµένη περίπτωση, τα αποτελέσµατα τα οποία αναµένονται και τον τρόπο µε τον οποίο θα επεξεργαστούν το ζήτηµα οι εκπαιδευόµενοι χωρίζει τους εκπαιδευόµενους σε οµάδες και εκτελούν ασκήσεις οι εκπαιδευόµενοι στην συνέχεια παρουσιάζουν τις απαντήσεις των ασκήσεων εργασιών που έχουν δοθεί, και τέλος ο εκπαιδευτής προβαίνει στην σύνθεση των βασικών σηµείων, σχολιάζει, διασαφηνίζει και διατυπώνει βασικά συµπεράσµατα. Παράδειγµα: σχέδιο µελέτης περίπτωσης - ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων. Μπορεί να εφαρµοστεί µε τα παρακάτω βήµατα: Βήµα 1. Επαφή µε τους εκπαιδευόµενους πρώτη προσέγγιση θέµατος. Σύντοµη παρουσίαση του θέµατος από τον εκπαιδευτή, αναφορά από την πλευρά των εκπαιδευόµένων τι γνωρίζει ο καθένας για τις βάσεις δεδοµένων. Βήµα 2. Προσέγγιση γενικών εκπαιδευτικών στόχων. Γίνεται αναφορά από την πλευρά του εκπαιδευτή για την αναγκαιότητα της χρήσης των βάσεων δεδοµένων και πώς αυτές συνδέονται µε την εκπαίδευση τους Βήµα 3. Καθορισµός και ανάλυση εκπαιδευτικών στόχων. Στο βήµα αυτό γίνεται ανάλυση των εκπαιδευτικών στόχων που µπορεί µα περιλαµβάνουν τα εξής θέµατα: Τι είναι εδοµένα - Πληροφορία Βασικά στοιχεία µιας βάσης δεδοµένων Τα χαρακτηριστικά των δεδοµένων Σχεδιασµός βάσης δεδοµένων Είδη βάσεων δεδοµένων Αναζήτηση πληροφοριών σε µια βάση δεδοµένων Βήµα 4. Κλείσιµο εφαρµογής. Ο εκπαιδευτής µε την οµάδα συζητούν πιθανά ερωτήµατα που προέκυψαν και προβαίνουν σε αναλύσεις και συµπεράσµατα έπειτα από την πρακτική άσκηση που πραγµατοποιήθηκε. Ο εκπαιδευτής µοιράζει ένα εγχειρίδιο µε τα συµπεράσµατα και την ύλη που έχει καλυφθεί και υποδεικνύει πρόσθετες πηγές πληροφόρησης. Συµπεράσµατα Η µάθηση δεν σταµατά στο πανεπιστήµιο, συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου. Στο πλαίσιο ενός ακαδηµαϊκού ιδρύµατος, για να προετοιµαστούν οι φοιτητές για την κοινωνία της πληροφορίας, πρέπει να διδαχθούν πρώτα από όλα το «πως να µαθαίνουν». Αυτή ίσως να είναι και η πολυτιµότερη ικανότητα που µπορούν να αποκτήσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των επίσηµων σπουδών τους, η δυνατότητα δηλαδή να εντοπίζουν τις κατάλληλες πληροφορίες και να τις χρησιµοποιήσουν για να κατακτήσουν αυτό που ονοµάζουµε «γνώση».(senn Breivik, P.2005). 8

9 Η τεχνολογία µας δίνει τη φυσική πρόσβαση σε έναν πλούτο πληροφοριών. Εντούτοις, οι πληροφορίες που στεγάζονται στους κεντρικούς υπολογιστές σε όλη τη σφαίρα του ιαδικτύου και στις έντυπες πηγές είναι τόσο άφθονες, ώστε το µεγαλύτερο πρόβληµα δεν είναι πλέον η ποσότητα της πληροφορίας αλλά η αξιοπιστία της. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι οι πληροφοριακές διαδροµές στη νέα ψηφιακή επικράτεια όλο και περισσότερο θα στηρίζονται σε επιλογές που θα γίνονται από τα άτοµα που γνωρίζουν να εξετάζουν, να αναρωτιούνται, να εντοπίζουν, να ταξινοµούν, να σκέφτονται, να δηµιουργούν, να συνοψίζουν τις πληροφορίες που επεξεργάζονται για να ολοκληρώσουν µια εργασία.η πληροφοριακή παιδεία, θεωρείται το βασικό όχηµα για την µεταµόρφωση που επέρχεται στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, εξαιτίας των στρατηγικών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία απαιτεί ουσιαστικές αλλαγές στις µεθόδους παροχής της (Joint, N.2005).. Η πληροφορική παιδεία, προσφέρεται αποτελεσµατικότερα, εντός του πλαισίου των δραστηριοτήτων του επισήµου εκπαιδευτικού προγράµµατος. Τα µαθήµατα αυτά µπορεί να είναι: Υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή ή να προσφέρονται ως µέρος του µαθήµατός του (ο καθηγητής παρέχει και την αντίστοιχη αξιολόγηση) Να είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά, ανάλογα µε την απόφαση του οικείου Τµήµατος, και τέλος Να γίνονται από βιβλιοθηκονόµους ή από εξουσιοδοτηµένους επιστηµονικούς συνεργάτες των υπευθύνων καθηγητών.(sitas,a 2006) Βιβλιογραφία 1)ALA, ACLR (2004). The Information Literacy Competency Standards for Higher Education [available at: 2)Black, C., Crest, S. and Volland, M. (2001). Building a successful information literacy infrastructure on the foundation of librarian faculty collaboration, Research Strategies, 18 (3), )Breown,S(2001) 500 πρακτικές συµβουλές για τους εκπαιδευτικούς Αθήνα Μεταίχµιο 4)Gagne,R.M (1970) The conditions of learning.new York: Holt,Rihehart and Winston 5)Joint, N. (2005).Traditional bibliographic instruction and today s information users, Library Review, 54 (7), )Mager, R. F (1985 ) ιδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη 7)Opahle, O (1967) ιδασκαλία Μεγάλη παιδαγωγική εγκυκλοπαίδεια τόµος2 Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα 8)Smith, B.M (1960) A concept of teaching teachers college record p 9)Owusu-Ansah, E. K. (2003). Information literacy and the academic library: a critical look at a concept and the controversies surrounding it, The Journal of Academic Librarianship, 29 (4), )Senn Breivik, P. (2005)21st century learning and information literacy, Change, 37 (2), )Sitas, A. (2006).Information literacy in the context of academic curricula and the Virtual Learning Environments, Open Education, 3, ) ερβίσης, Στέλιος(1987) Μεθοδολογία της διδακτικής και ειδική µεθοδολογία τα διδασκαλίας µάθησης : µε σύγχρονα διδακτικά µοντέλα και δείγµατα εφαρµογών.θεσσαλονίκη :[χ.ε} 9

10 13)Κασσωτάκης Μιχ., Φλουρής (2003)Γεώργιος Μάθηση και διδασκαλία : θεωρία πράξη αξιολόγηση της διδασκαλίας Αθήνα 14)Κόλλιας Ανδρέας (1999) Οι υπολογιστές στη διδασκαλία και τη µάθηση Αθήνα Έλλην 15)Μάνος Κ (1977) Μέθοδοι διδασκαλίας Αθήνα: Λαλιώτης 16)Φλουρής Γεώργιος (1992) Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της µάθησης Αθήνα Γρηγόρης 10

Η Πληροφοριακή Παιδεία στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των Εικονικών Περιβαλλόντων Μάθησης

Η Πληροφοριακή Παιδεία στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των Εικονικών Περιβαλλόντων Μάθησης Η Πληροφοριακή Παιδεία στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των Εικονικών Περιβαλλόντων Μάθησης [Δημοσιευμένο στο περιοδικό «Ανοικτή Εκπαίδευση» (Open Education), τευχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Πληροφοριιακή παιιδεείία καιι αυττοδύνναµη µάθηση Μιχχααήήλλ ΝΝι ικκηηττάάκκηηςς 11 1,,, ΑΑνν έέσσττ ηη ςς,,, ΣΣί ίττααςς 22 2,,, ΓΓι ιώώρργγοοςς ΠΠααππααδδοουυρράάκκηηςς PPhh...DD 3 ΘΘοοδδωωρρήήςς ΠΠι

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION LITERACY

INFORMATION LITERACY ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φωτεινή Πολυμεράκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία: Μέθοδοι και η ελληνική πραγµατικότητα στο χώρο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών

Πληροφοριακή Παιδεία: Μέθοδοι και η ελληνική πραγµατικότητα στο χώρο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών Πληροφοριακή Παιδεία: Μέθοδοι και η ελληνική πραγµατικότητα στο χώρο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών Ανακοίνωση στην Ηµερίδα «ΟΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Η άποψη μεταπτυχιακών φοιτητών πολυμέσων για την πληροφοριακή παιδεία Δημήτρη Χατζηχαραλάμπους Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά Συστήματα Αξιοποίηση Συστήματος και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης για την Υποστήριξη Διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ANIMATION ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Θέµα: «ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εκµάθησης και υποστήριξης σπουδαστών στις ξένες γλώσσες (φροντιστηρίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ε-LEARNING) ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΕΡΔΕΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το διαβαθµισµένο

Διαβάστε περισσότερα

«Νέοι Ρόλοι και εξιότητες των Επαγγελματιών Πληροφόρησης»

«Νέοι Ρόλοι και εξιότητες των Επαγγελματιών Πληροφόρησης» ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας «Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας» ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ Kolb, Mezirow Μετασχηματίζουσα Μάθηση ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων

Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων Κεφάλαιο 6 ο Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων Κ. Παπανικολάου Σκοπός Σκοπός του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι η ένταξη του πληροφοριακού εγγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση»

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση» Απρίλιος 2006 Επιβλέπων καθηγητής : ΚΟΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ» ΣΤΙΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Πιέρα Λευθεριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα