ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισµού : συµφερότερη προσφορά Προϋπολογισµός προµήθειας : συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας καρδιολογικής χρήσης θα πρέπει να είναι νέας γενιάς, έγχρωµο, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας κατάλληλο για διαθωρακικές καρδιολογικές εξετάσεις ενηλίκων και παίδων, καθώς και διοισοφάγειες ενηλίκων. Να διαθέτει ή να δέχεται αναβάθµιση για σύγχρονες διαγνωστικές απεικονιστικές τεχνικές. Να είναι µικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο και να επιτρέπει την εύκολη µετακίνηση του στους χώρους του νοσοκοµείου. Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας να αποτελείται από τα εξής : Τη βασική µονάδα υπερηχοτοµογραφίας καρδιολογικής χρήσης Μία διαθωρακική ηχοβόλο κεφαλή τύπου Phased Array µε εύρος συχνοτήτων MHz Μία ηχοβόλο κεφαλή τύπου Pencil για απεικόνιση CW Doppler υψηλών ταχυτήτων Ένα έγχρωµο καταγραφικό σύστηµα (Laser Printer µε εκτύπωση σε Α4) Ένα UPS τεχνολογίας On-Line κατάλληλο για το εν λόγω σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας Πιο αναλυτικά το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Να διαθέτει ψηφιακό διαµορφωτή δέσµης (Digital Beamformer). 2. Να διαθέτει ενσωµατωµένες τις ακόλουθες µεθόδους απεικόνισης οι οποίες θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά: B-Mode ή 2D-Mode ( ιαµόρφωση Φωτεινότητας ή Απεικόνιση ύο ιαστάσεων) M-Mode και Έγχρωµο M-Mode ( ιαµόρφωση Κίνησης) CFM (Έγχρωµο Doppler) PW και HiPRF Doppler (Παλµικό και Υψηλής Συχνότητας Παλµικό Φασµατικό Doppler) CW Doppler (Συνεχές και Κατευθυνόµενο Φασµατικό Doppler) Αρµονική Απεικόνιση Ιστών (Tissue Harmonic Imaging) Απεικόνιση Στεφανιαίων Αρτηριών (Coronary Flow) Απεικόνιση και ανάλυση της 2 ης αρµονικής συχνότητας στη διαθωρακική ηχοβόλο κεφαλή τύπου Phased Array µε εύρος συχνοτήτων MHz Ταυτόχρονη απεικόνιση στην οθόνη σε πραγµατικό χρόνο δύο ή τριών εικόνων (Duplex/Triplex) για άµεση σύγκριση και αξιολόγηση της εικόνας B-Mode, Παλµικού Doppler (PW/HiPRF) και Έγχρωµου Doppler (CFM) σε διάφορους συνδυασµούς. Για παράδειγµα B-Mode/PW/CFM, B-Mode/HiPRF/CFM, B-Mode/CW/CFM, B-Mode/M- Mode/CFM κλπ. Τεχνική Anatomical M-Mode. Φασµατικό Ιστικό Doppler TDI (Tissue Doppler Imaging). Φασµατικό Doppler απεικόνισης της κίνησης, κατεύθυνσης και ταχύτητας των ιστών του µυοκαρδίου. Έγχρωµο Ιστικό Doppler TVI (Tissue Velocity Imaging). Έγχρωµο Doppler απεικόνισης της κίνησης, κατεύθυνσης και ταχύτητας των ιστών του µυοκαρδίου. Να προσφερθεί προς επιλογή η δυνατότητα για την τεχνική απεικόνισης Contrast Harmonic Imaging µε τη χρήση σκιαγραφικών µέσων για την απεικόνιση της αριστερής κοιλίας. Μάρτιος 2012 Σελ. 1 / 5

2 3. Να διαθέτει ενσωµατωµένη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης στην οθόνη ανά δύο ή περισσότερες εικόνες µε κίνηση για να είναι εφικτή η αξιολόγηση της κινητικότητας του µυοκαρδίου. Να δοθεί αναλυτική περιγραφή. Η δυνατότητα εµφάνισης περισσότερων εικόνων ταυτόχρονα θα αξιολογηθεί θετικά. 4. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης µε όλες τις τεχνικές σε βάθος σάρωσης 30 cm τουλάχιστον. Μεγαλύτερο βάθος σάρωσης θα εκτιµηθεί θετικά. 5. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης µε υψηλό δυναµικό εύρος (dynamic range). Υψηλότερο δυναµικό εύρος θα εκτιµηθεί θετικά. 6. Να έχει ενσωµατωµένη τη δυνατότητα βελτίωσης της απεικονιζόµενης εικόνας µε τεχνικές επεξεργασίας σε επίπεδο pixel για τη µείωση του θορύβου και βελτίωση της ευκρίνειας και διακριτικής ικανότητας των ιστικών µοτίβων. Η δυνατότητα αυτή να ενεργοποιείται µε σχετικά απλό τρόπο, π.χ. µε το πάτηµα ενός πλήκτρου ή επιλογή από κάποιο µενού και να εφαρµόζεται σε όλες τις απεικονίσεις (είτε πραγµατικού χρόνου είτε παγωµένες) από όλες τις ηχοβόλες κεφαλές. Να δοθεί αναλυτική περιγραφή. 7. Να έχει ενσωµατωµένη τη δυνατότητα για µεγάλη ψηφιακή µεγέθυνση της απεικόνισης η οποία να εφαρµόζεται σε εικόνες πραγµατικού χρόνου (real time) και παγωµένες (freeze). Να δοθεί αναλυτική περιγραφή. 8. Να προσφερθεί προς επιλογή η δυνατότητα αυτόµατης ανίχνευσης ενδοκαρδίου και υπολογισµού του κλάσµατος εξώθησης. 9. Να προσφερθεί προς επιλογή η δυνατότητα αναβάθµισης για ενσωµάτωση ενός πλήρους ψηφιακού συστήµατος Stress Echo ( υναµική Ηχοκαρδιογραφία). Ο χειρισµός του θα γίνεται από την βασική κονσόλα χειρισµού του υπερηχοκαρδιογράφου. Το σύστηµα θα πρέπει να είναι προσαρµόσιµο στις ανάγκες του χρήστη και θα πρέπει να είναι εφικτή η αποθήκευση όλης της εξέτασης στα διαθέσιµα αποθηκευτικά µέσα. Να είναι εφικτή η σύγκριση των κινούµενων εικόνων σε όλη τη φάση του καρδιακού κύκλου σε διάφορα στάδια για την άµεση αξιολόγηση από το χειριστή. Κατά τη λειτουργία αυτή θα πρέπει να υπάρχει απόλυτος συγχρονισµός µε το ηλεκτροκαρδιογράφηµα για την ποσοτικοποίηση της κινητικότητας του µυοκαρδίου. 10. Να προσφερθεί προς επιλογή η δυνατότητα αναβάθµισης για Speckle Tracking µυοκαρδίου. 11. Να προσφερθεί προς επιλογή η δυνατότητα αναβάθµισης για υπολογισµό strain/strain rate. 12. Να διαθέτει ενσωµατωµένη κινηµατογραφική µνήµη ασπρόµαυρων και έγχρωµων απεικονίσεων µε ελάχιστο αριθµό εικόνων τις 500. Να δοθεί αναλυτική περιγραφή. 13. Να διαθέτει ενσωµατωµένη µονάδα ηλεκτροκαρδιογραφήµατος (ECG) υψηλής ευκρίνειας που θα συγχρονίζεται πλήρως µε όλες τις απεικονιστικές µεθόδους. 14. Να λειτουργεί αποκλειστικά µε ηχοβόλες κεφαλές ηλεκτρονικής σάρωσης Phased Array Sector, Linear, Convex, Pencil. Το συνολικό φάσµα συχνοτήτων λειτουργίας των κεφαλών να είναι από 2 MHz έως 14 MHz. Το είδος και η συχνότητα λειτουργίας της κεφαλής που είναι επιλεγµένη προς χρήση, θα πρέπει να εµφανίζονται στην οθόνη. Η διαθωρακική ηχοβόλο κεφαλή τύπου Phased Array µε εύρος συχνοτήτων MHz να διαθέτει λειτουργία 2 ης αρµονικής συχνότητας. 15. Να διαθέτει τη δυνατότητα για ταυτόχρονη σύνδεση µε τρεις τουλάχιστον ηχοβόλες κεφαλές σε αντίστοιχες ενεργές θύρες και σύνδεση κεφαλής τύπου Pencil µε µια ανεξάρτητη θύρα. Μάρτιος 2012 Σελ. 2 / 5

3 16. Να προσφερθεί προς επιλογή η δυνατότητα για σύνδεση διοισοφάγειου ηχοβόλου κεφαλής πολλαπλών επιπέδων (multiplane). 17. Να προσφερθεί προς επιλογή µία διαθωρακική ηχοβόλος κεφαλή τύπου Phased Array µε εύρος συχνοτήτων MHz για τη µελέτη στεφανιαίας εφεδρείας για έγχρωµο και παλµικό Doppler. 18. Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη υψηλής ευκρίνειας 17 ιντσών τουλάχιστον, τεχνολογίας LCD/TFT, µε δυνατότητα περιστροφής και αλλαγή της κλίσης της, ώστε να προσφέρει στο χειριστή την καλύτερη δυνατή γωνία θέασης και θέση εργονοµίας. Επίσης να διαθέτει κατάλληλο πληκτρολόγιο και κονσόλα χειρισµού µε δυνατότητα περιστροφής και αυξοµείωσης του ύψους του ώστε να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εργονοµική θέση. 19. Να διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα αρχειοθέτησης και διαχείρισης εικόνων ασθενών. Να µπορούν να αποθηκεύονται και να ανακαλούνται εικόνες από όλες τις τεχνικές απεικόνισης. Η αποθήκευση θα γίνεται σε ενσωµατωµένο σκληρό δίσκο χωρητικότητας τουλάχιστον 100 GB, αλλά και σε άλλα αποθηκευτικά µέσα όπως CD/DVD/USB stick. 20. Να διαθέτει ενσωµατωµένη τη δυνατότητα εξαγωγής των εικόνων σε πρότυπα όπως RAW Data, DICOM, JPEG, MPEG, AVI κλπ. 21. Να προσφερθεί προς επιλογή η δυνατότητα επικοινωνίας µέσω του πρωτοκόλλου Full DICOM 3.0 για την αποστολή και αρχειοθέτηση εικόνων σε σταθµό εργασίας. Θα πρέπει να καλύπτονται οι δυνατότητες για DICOM Storage, Print, Query/Retrieve, Structured Reporting, Modality Worklist, Modality Perform Procedure Step. 22. Να αναφερθούν αναλυτικά όλες οι προσφερόµενες τεχνολογίες και εφαρµογές που διαθέτει επιπλέον το σύστηµα προς αξιολόγηση. 23. Το σύστηµα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστο, κατάλληλο για χρήση σε νοσοκοµειακό περιβάλλον και να λειτουργεί µε ρεύµα δικτύου AC 220 V / 50 Hz. 24. Το σύστηµα να προσφέρεται µε όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και λοιπά εξαρτήµατα έτσι ώστε να είναι έτοιµο προς χρήση χωρίς να απαιτείται η αγορά επιπλέον εξαρτηµάτων. 25. Κατά την παράδοση, να δοθούν τα Εγχειρίδια Χρήσεως (Operation Manual) και Τεχνικής Υποστήριξης (Service Manual) του συστήµατος και να γίνει επίδειξη/εκπαίδευση στους χρήστες και στο τεχνικό προσωπικό για τη χρήση και συντήρηση αυτού. 26. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 27. Να φέρει σήµανση πιστοποίησης κατά CE σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC. 28. Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση.υ.8δ/γ.π. οικ./1348/2004 σχετικά µε την Ορθή Πρακτική ιανοµής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. 29. Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 και ISO για τη διακίνηση, εµπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. 30. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη από την παράδοση και δήλωση για κάλυψη ανταλλακτικών και παροχής τεχνικής υποστήριξης Μάρτιος 2012 Σελ. 3 / 5

4 (service) τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνει το κόστος εργασίας για την αποκατάσταση της βλάβης καθώς και το κόστος των ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων για ολόκληρο τον εξοπλισµό χωρίς καµία απολύτως εξαίρεση (εκτός των αναλώσιµων ειδών). Επίσης περιλαµβάνει πλήρως το κόστος για την προληπτική συντήρηση σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 31. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήµατος, θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση της βλάβης εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών. ιαφορετικά, θα πρέπει να αντικατασταθεί το µηχάνηµα µε άλλο αντίστοιχων δυνατοτήτων (ή και καλύτερων) µέχρι την επισκευή του. Αν το µηχάνηµα κατά την περίοδο της εγγύησης παρουσιάσει βλάβες που ξεπερνούν αθροιστικά τις εξήντα (60) ηµέρες, θα πρέπει είτε να αντικατασταθεί µε καινούριο είτε να παραταθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών για κάθε µια ηµέρα που το σύστηµα δεν ήταν σε παραγωγική λειτουργία. 32. Να κατατεθεί τιµοκατάλογος µε το κόστος των βασικών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την επανόρθωση κάθε βλάβης ή αναβάθµισης καθώς και το κόστος εργασίας τεχνικού ανά ανθρωποώρα. 33. Να κατατεθεί λεπτοµερές φύλλο συµµόρφωσης πλήρως τεκµηριωµένο µε συγκεκριµένες αναφορές σε προσπέκτους και άλλα φυλλάδια ή εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου για κάθε ένα από τα αναφερόµενα χαρακτηριστικά της συσκευής. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά όπου αναφέρεται «να προσφερθεί προς επιλογή» θα πρέπει το σύστηµα να υποστηρίζει την αναβάθµιση του, σε hardware ή/και software (έστω και µε έξτρα κόστος) για την πλήρη αξιοποίηση της δυνατότητας αυτής στο υπάρχον σύστηµα. Να αναφερθεί το κόστος αναβάθµισης για καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά όπου αναφέρεται «να διαθέτει ενσωµατωµένη τη δυνατότητα» θα πρέπει το σύστηµα που προσφέρεται να την υποστηρίζει πλήρως, στο κόστος της βασικής σύνθεσης χωρίς να απαιτείται περεταίρω αναβάθµιση. Αν ένα χαρακτηριστικό ζητείται να προσφερθεί προς επιλογή αλλά κάποιο σύστηµα το προσφέρει στη βασική του σύνθεση χωρίς έξτρα κόστος, θα εκτιµηθεί θετικά στην αξιολόγηση. Μάρτιος 2012 Σελ. 4 / 5

5 Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για το ζητούµενο είδος είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο (Λ), λαµβανοµένων υπ όψιν µέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, της τιµής οικονοµικής προσφοράς προς τη βαθµολογία του: Κi = Κόστος Οικονοµικής Προσφοράς Βi = Σταθµισµένη Βαθµολογία, δηλαδή το άθροισµα της βαθµολογίας των επιµέρους στοιχείων κάθε οµάδας κριτήριων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς i. Λ i= Όλα τα επιµέρους στοιχεία των ειδών βαθµολόγησης, βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. Η βαθµολογία των επιµέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι νόµοι. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον προµηθευτή που έχει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Ki Bi ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φύλλο Αξιολόγησης Προσφοράς Οµάδα Κριτήρια Συντελεστής Βαρύτητας Βαθµός Κριτηρίου Αναγωγή Βαθµολογίας Σταθµισµένη Βαθµολογία Α Συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές 40% (80%) Αναβαθµίσεις & Επιπλέον δυνατότητες 40% Εγγύηση καλής λειτουργίας 5% Β (20%) Στοιχεία Τεχν. Υποστήριξης (service ανταλλακτικά) 5% Χρόνος Παράδοσης 5% Επίδειξη λειτουργίας & Εκπαίδευση προσωπικού 5% Ki Λ i = συντελεστής συµφέρουσας προσφοράς = κόστος οικονοµικής προσφοράς / σταθµισµένη βαθµολογία Bi Μάρτιος 2012 Σελ. 5 / 5

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Η επιτροπή αφού προέβη στην

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤ - 1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ 2ο Γραφείο / 2α Αυγ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤ " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΣΙ / 1η ΕΚ ΟΣΗ / ΑΥΓ 2011 (1670-16-002-160811) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε - 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " Ε " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ / 1η ΕΚΔΟΣΗ (ΚΩΔ:1670-16-008-120912) ΓΕΝΚΟ ΕΠΤΕΛΕΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΔΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΥΛΚΟΥ ΕΔΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Μαρ 12 ΠΝΑΚΑΣ ΚΡΤΗΡΩΝ ΑΞΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α/Α Ομάδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1311572 & 213.1311569 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ημ/νία: 19/11/2012 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ ΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους».

«Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ ΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Νοεµβρίου 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ : 1092819/366/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1257 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 15 η - ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. 120.000, µε κριτήριο αξιολόγησης την συµφερότερη προσφορά) για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. 120.000, µε κριτήριο αξιολόγησης την συµφερότερη προσφορά) για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Μ.Μηλιώρη Πειραιάς 25/08/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές Οδηγός Συστηµάτων Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύστηµα µόνο ψύξης Σύστηµα αντλίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 2012 Edition Aπρίλιος 2013 Διάθεση λογισµικού Soft1 2012 Εdition Σειρά Software License ASK Software as a Service (SaaS)* Soft1 Soft1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα