1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει:"

Transcript

1 Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού 1. Αναπνευστήρες Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: o o Αναπνευστήρα µε οθόνη LCD 12.1 touch screen (αφής) Ενσωµατωµένο nebuliser και ενσωµατωµένο compressor για ασφάλεια σε περίπτωση διακοπής παροχής αέρα o Τροχήλατη βάση µε φρένα o Βραχίονας στήριξης σωλήνων ασθενούς o Θύρες επικοινωνίας RS 232 και Ethernet o Καλώδιο τροφοδοσίας 220V o Εγχειρίδιο χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα o Αισθητήρας οξυγόνου και σετ σωλήνων ασθενούς µιας χρήσεως o Λάστιχα παροχής αέρα και οξυγόνου 3µ έκαστο o Ταχυσύνδεσµοι τύπου airliquide αέρα και οξυγόνου o UPS ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 1. Ο αναπνευστήρας να είναι σύγχρονης σχεδίασης και τεχνολογίας τελευταίας γενιάς (πρώτο έτος κατασκευής εντός της τελευταίας πενταετίας), ελεγχόµενος από µικροεπεξεργαστές (microprocessors) και κατάλληλος για χρήση σε µονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών, παίδων και ενηλίκων. 2. Να φέρεται σε τροχήλατη βάση του οίκου κατασκευής, µε σύστηµα φρένων. Να διαθέτει πολύσπαστο βραχίονα στήριξης σωλήνων και να συνοδεύεται από πλήρες, αποστειρώσιµο κύκλωµα ασθενούς. 3. Να λειτουργεί µε παροχή 220V/50Hz και να έχει ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία για τουλάχιστον 100 λεπτά. Να έχει δυνατότητα επέκτασης του χρόνου λειτουργίας του µε επιπλέον επαναφορτιζόµενες µπαταρίες οι οποίες να προσφερθούν προς επιλογή. 4. Να συνδέεται µε παροχές Ο2 και πεπιεσµένου αέρα. 2-6bar. Ο αναπνευστήρας να µπορεί σε περίπτωση ανάγκης να λειτουργήσει άµεσα και µόνο µε οξυγόνο (ύπαρξη compressor). 5. Να δύναται να τεθεί σε κατάσταση ετοιµότητας (Standby). 6. Να είναι αναπνευστήρας ελεγχόµενου όγκου και πίεσης και να µπορεί να εκτελεί κατ ελάχιστον τους παρακάτω τύπους αερισµού: Ελεγχόµενο και ελεγχόµενο /υποβοηθούµενο αερισµό (Countrol/Assist). Συγχρονισµένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισµό (SIMV), σε αερισµό πίεσης και όγκου Αναπνευστική υποστήριξη πίεσης (PRESSURE SUPPORT). Αερισµό άπνοιας (APNOEA VENTILATION). Μη επεµβατικό αερισµό (N.I.V.) σε όλους τους τύπους αερισµού.

2 Αερισµό µε SIGH Αερισµού BiLEVEL. Να διαθέτει δυνατότητα αερισµού µε συνδυασµό όγκου και πίεσης. 7. Να έχει δυνατότητες ρύθµισης των παραµέτρων: o Όγκος αναπνοής από 2 ml έως 2000ml τουλάχιστον. o Συχνότητα αερισµού έως 150 ΒΡΜ περίπου. o Σκανδαλισµό (Trigger) ροής 0,1-25 l/min και πίεσης cmh2o. o Ροή εισπνοής έως 120LP τουλάχιστον. o Πυκνότητα χορηγούµενου οξυγόνου 21 έως 100%. o PEEP και CPAP από 0 έως 50 cmh2o περίπου. o Μέγιστης πίεσης εως 80 cmh2o περίπου. o Πίεσης υποστήριξης (PRESSURE SUPPORT) από 0-80 cmh2o περίπου. o Plateau 0-70% 8. Να έχει δυνατότητα παράτασης της εισπνοής (INSP.HOLD) καθώς και δυνατότητα παράτασης της εκπνοής (EXP.HOLD). 9. Η όλη κατασκευή και τα συστήµατα παροχής αέρα-ρεύµατος να επιτρέπουν την ενδονοσοκοµειακή µεταφορά του ασθενούς. 10. Για τις ανάγκες ορθής λειτουργίας του αναπνευστήρα σε χρήση µε µάσκα (N.I.V.) να διαθέτει ρυθµιζόµενη ευαισθησία έναρξης εκπνοής σε µεγάλο εύρος και αυτόµατη αντιστάθµιση διαρροής εως τουλάχιστον 55 λίτρα/λεπτό. 11. Ο αναπνευστήρας, επιθυµητό είναι, να µπορεί να τροφοδοτείται και µε µίγµα Heliox. 12. Για την ελαχιστοποίηση της υπέρβασης της πίεσης κατά την εφαρµογή του Pressure Support ή του Pressure Control, να διαθέτει ενεργή βαλβίδα εκπνοής, ελεγχόµενη από µικροεπεξεργαστές. 13. Σε περίπτωση άπνοιας να µεταπίπτει αυτοµάτως σε ελεγχόµενο αερισµό ( Apnea Bαckup) µε προκαθοριζόµενες από το γιατρό παραµέτρους για τον τύπο αερισµού (Όγκου ή Πιέσεως) και να επανέρχεται αυτόµατα όταν ο ασθενής αρχίσει να σκανδαλίζει τον αναπνευστήρα. 14. Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη αφής πολλαπλών διαύλων τουλάχιστον 12, µε δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης των κυµατοµορφών πίεσης, ροής, όγκου και LOOPS (ροής όγκου, πίεσης όγκου κατά καθώς και των αριθµητικών τιµών όλων των µετρουµένων παραµέτρων ασθενούς και συσκευής και οπωσδήποτε των παρακάτω: Όγκος αναπνοής (TV). Συνολικού εκπεοµένου όγκου ανά λεπτό (MV). Πιέσεις αερισµού. Ζητούνται ενδείξεις των PEEP, CPAP, µέγιστης πίεσης, πίεσης PLATEAU και µέσης πίεσης. Συνολική συχνότητα αναπνοών (f). Πυκνότητα εισπνεοµένου οξυγόνου (FΙO2). Χρόνους εισπνοής-εκπνοής και του λόγου Ι:Ε. Αντιστάσεις (resistance) και ενδοτικότητα (compliance).

3 15. Να απεικονίζει ιστογράµµατα (Trends) των παραπάνω παραµέτρων για τουλάχιστον 72 ώρες (απεικόνιση επιπλέον ιστογραµµάτων παραµέτρων θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα). 16. Να µετρά και άµεσα και σε όλους τους τύπους αερισµού το ενδογενές PEEP (Auto PEEP) την αντίσταση (εισπνοής-εκπνοής) και την στατικής ενδοτικότητα των πνευµόνων µε απεικόνιση στην οθόνη των ελιγµών µέτρησης και των τιµών τους. 17. Να έχει δυνατότητα να συνδέεται µε το internet για αποµακρυσµένη παρακολούθηση. Το σχετικό πρόγραµµα να προσφερθεί κατ επιλογήν. 18. Να παρέχει την δυνατότητα παράδοσης χεροκίνητων αναπνοών. 19. Να διαθέτει παραµέτρους ελέγχου της πνευµονικής λειτουργίας και τουλάχιστον τις κάτωθι: o είκτης ταχείας ρηχής αναπνοής (Rapid Shallow Breathing Index) o υναµική Ενδοτικότητα 20.Να διαθέτει σύστηµα οπτικοακουστικών συναγερµών (ALARMS) για τις παρακάτω τουλάχιστον περιπτώσεις: o Χαµηλή και υψηλή πίεση αερισµού. o Άπνοια. o Χαµηλός όγκος ανά λεπτό. o Υψηλός όγκος ανά λεπτό. o Χαµηλός όγκος αναπνοής. o Υψηλός όγκος αναπνοής. o Χαµηλή και υψηλή συγκέντρωση εισπνεοµένου οξυγόνου. o Υψηλή και χαµηλή αναπνευστική συχνότητα. o Πτώση τροφοδοσίας στο δίκτυο αέρα, οξυγόνου και ρεύµατος. o Βλάβη συσκευής. 21. Να διαθέτει λογισµικό συναγερµών για τον διαχωρισµό τους ανάλογα µε την επικινδυνότητα της αιτίας που τους προκάλεσε. Να κράτα αρχείο συναγερµών στην µνήµη του, εως 1000 γεγονότα.. Να υπάρχει δυνατότητα αυτόµατης ρύθµισης των ορίων συναγερµών από τον αναπνευστήρα 22. Να είναι εύχρηστος και απλός τόσο στην χρήση όσο και στην καθηµερινή φροντίδα και συντήρησή του. Τόσο η ρύθµιση των παραµέτρων όσο και των ορίων συναγερµού να γίνεται εύκολα και γρήγορα µε το µικρότερο δυνατό αριθµό παρεµβάσεων. 23. Να συνοδεύεται από νεφελοποιητή φαρµάκων ελεγχόµενο από τον αναπνευστήρα, για εκτέλεση συγχρονισµένης νεφελοποίησης χωρίς να επηρεάζει το χορηγούµενο όγκο αναπνοής (Tidal Volume) 24. Να έχει τη δυνατότητα του γρήγορου προγραµµατισµού του µε βάση το ιδανικό βάρος του ασθενούς. 25. Να διαθέτει ειδική λειτουργία για την επιτέλεση επαναστρατολόγησης (lung recruitment) των ανενεργών κυψελίδων του πνεύµονα. 26. Το µηχάνηµα να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει απαραιτήτως το σήµα CE και ISO.

4 2. Σύστηµα Ενδαγγειακής ρύθµισης θερµοκρασίας ασθενών Το σύστηµα πρέπει να περιλαµβάνει: Κεντρική µονάδα συστήµατος ενδοαγγειακής ρύθµισης θερµοκρασίας τροχήλατο Το σύστηµα θα πρέπει να έχει τις εξής δυνατότητες: Η λειτουργία του να βασίζεται στην εναλλαγή θερµοκρασίας αίµατος/καθετήρα µε φυσιολογικό ορό, πλήρως ελεγχόµενη και ρυθµιζόµενη από το µηχάνηµα. Να έχει ευαισθησία σε πολύ µικρές µεταβολές θερµοκρασίας του ασθενούς (τουλάχιστον 0.1 C). Να παρέχει την δυνατότητα επιλογής µεταξύ µέγιστης µεταβολής της θερµοκρασίας του ασθενούς ή ρυθµιζόµενης σε κλίµακα από 0.10 C/ ώρα έως 0.65 C / ώρα Να έχει δυνατότητα απεικόνισης σε γράφηµα της θερµοκρασίας του ασθενούς για µεγάλη χρονική περίοδο. Να είναι νέο µοντέλο, σύγχρονης τεχνολογίας Να είναι τροχήλατο και µικρού όγκου για εύκολη τοποθέτηση δίπλα στο κρεβάτι του ασθενούς. Να διαθέτει έγχρωµη LCD οθόνη, ευανάγνωστη, περιστρεφόµενη κατά 180 ο, πολλαπλών ενδείξεων ( θερµοκρασία ασθενούς, στοχευόµενη θερµοκρασία, ρυθµό µεταβολής της θερµοκρασίας ) Να έχει ενσωµατωµένα στο monitor τα πλήκτρα ελέγχου και ρύθµισης του µηχανήµατος Να διαθέτει 2 εισόδους, για την αποτελεσµατικότερη µέτρηση θερµοκρασίας του ασθενούς, συµβατές µε ηλεκτρόδια σειράς YSI 400. Να διαθέτει έξοδο για µεταφορά δεδοµένων σε υπολογιστή. Να έχει αθόρυβη λειτουργία και οπτικοακουστική διάταξη συναγερµών. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220 Volt / 50 Hz Να υπόκειται στους διεθνείς κανονισµούς ασφαλείας και αξιοπιστίας. Να φέρει την σήµανση CE mark. Να παρέχεται εγγύηση ενός έτους. Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά.

5 3. Σύστηµα οπτικής συνεκτικής τοµογραφίας Optical Coherence Tomography (OCT) Το σύστηµα OCT πρέπει να περιλαµβάνει: 1. Μια (1) υπολογιστική µονάδα PC 2. Μια (1) µονάδα παραγωγής υπέρυθρου φωτός 3. υο (2) οθόνες 17 και Εξόδους βίντεο για πολλαπλές θεάσεις 5. Πληκτρολόγιο και ποντίκι για τον χειρισµό του 6. DVD-RAM οδηγό 7. Συσκευή διασύνδεσης του καθετήρα οπτικής συνεκτικής ποµογραφίας µε το σύστηµα (DOC) 8. ιαστάσεις Υ(1430), Π(471), Β(683) οι διαστάσεις είναι µετρηµένες σε χιλιοστά Το σύστηµα OCT πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές: Το σύστηµα οπτικής συνεκτικής τοµογραφίας (OCT Frequency Domain) πρέπει να είναι σύστηµα υψηλής απεικονιστικής ανάλυσης, που κάνοντας χρήση ενός καθετήρα οπτικής ίνας για την µεταφορά δέσµης υπέρυθρου φωτός (infra-red) να παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να απεικονίσει µε υψηλή ανάλυση (15µm) την εσωτερική δοµή βιολογικών ιστών, στην προκειµένη περίπτωση να είναι κατάλληλο για την ενδοαγγειακή απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων.

6 4. Ψηφιακός Υπερηχοκαρδιογράφος ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστηµα υπερηχοκαρδιογραφίας µε δυνατότητα άµεσης αναβάθµισης µε όλες τις σύγχρονες τεχνικές και ποσοτικοποιήσεις όπως η τρισδιάστατη διαθωρακική και διοισοφάγειος ηχοκαρδιογραφία. Να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, τροχήλατο, αποτελούµενο από: Βασική µονάδα (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). ιαθωρακική ηχοβόλο κεφαλή Phased Array, ευρέως φάσµατος συχνοτήτων (1,5-4 MHz), η οποία να λειτουργεί µε όλες τις µεθόδους απεικόνισης και να καλύπτει όλο το φάσµα των δισδιάστατων ηχωκαρδιογραφικών εφαρµογών πραγµατικού χρόνου. Ασπρόµαυρο θερµικό καταγραφικό. Ψηφιακος ιαµορφωτης εσµης Ψηφιακός διαµορφωτής δέσµης (Digital beamformer) Nα περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία Κλινικες Εφαρµογες Εφαρµογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής Καρδιολογία ενηλίκων, παιδιών ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ Ηχοβόλες κεφαλές ευρέως φάσµατος θεµελιωδών συχνοτήτων, µε µεγάλο συνολικά εύρος ΝΑΙ, από 1,5 MHz έως 14 MHz Να προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιµες κεφαλές ανά κατηγορία. υνατότητα επιλογής διαφορετικών συχνοτήτων ή περιοχών συχνοτήτων ανά ηχοβολέα ΝΑΙ, 3 Ηχοβόλες κεφαλές Sector Phased Array NAI, από 1,5 MHz έως 12 MHz Ηχοβόλες κεφαλές Matrix Array/Volume Sector NAI, από 1,5 MHz έως 4,5 MHz

7 Ηχοβόλες κεφαλές Linear Array Ηχοβόλες κεφαλές Convex Ηχοβόλες κεφαλές Pencil NAI, από 3,5 MHz έως 14 MHz NAI, από 2,0 MHz έως 6 MHz ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι συχνότητες λειτουργίας) Ηχοβόλες κεφαλές διοισοφάγειες, πολυεπίπεδες (multiplane)ενηλίκων και παίδων NAI, από 4 MHz έως 7 MHz Ηχοβόλο κεφαλή διοισοφάγειο που να λειτουργεί µε όλες τις ζητούµενες δισδιάστατες και τρισδιάστατες ηχωκαρδιογραφικές εφαρµογές NAI, από 4 MHz έως 7 MHz Άλλες ηχοβόλες κεφαλές Να αναφερθούν και να προσφερθούν προς επιλογή τυχόν επιπλέον ηχοβόλες κεφαλές. Να περιγραφεί η τεχνολογία τους προς αξιολόγηση. MΕΘΟ ΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ B-Mode M-Mode Color Doppler (CFM) Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio Συχνότητα/ταχύτητα του Doppler Παλµικό (PW) και υψηλά παλµικό (HPRF) φασµατικό Doppler Να ρυθµίζεται & να απεικονίζεται στην οθόνη Συνεχές (CW) και κατευθυνόµενο φασµατικό Doppler Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγµατικό χρόνο, εικόνας Β-ΜODE, παλµικού Doppler και εγχρώµου Doppler)

8 Τραπεζοειδής Απεικόνιση (Trapezoid scan) Φασµατικό Ιστικό Doppler και Έγχρωµο Iστικό Doppler Απεικόνιση 2 ης αρµονικής συχνότητας από τους ιστούς (Tissue Harmonic Imaging) Τρισδιάστατη απεικόνιση πραγµατικού χρόνου διαθωρακική απεικόνιση όλου του όγκου της καρδιάς σε 1 (full volume), 2 και 4 καρδιακούς κύκλους, µε υψηλό ρυθµό δειγµατοληψίας (volume per sec), µε δυνατότητα ταυτόχρονης τρισδιάστατης απεικόνισης της ροής του αίµατος και αυτόµατη εξαγωγή του συνολικού κλάσµατος εξώθησης. ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές απεικόνισης µε τις οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική) Τρισδιάστατη διοισοφάγειος απεικόνιση πραγµατικού χρόνου Ηχωκαρδιογραφία αντίθεσης LVO (Contrast Harmonic Imaging) υναµική ηχωκαρδιογραφία (Stress Echo) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σύγχρονη υπερηχοτοµογραφική τεχνολογία δηµιουργίας εικόνας µε τη συλλογή µεγάλου αριθµού διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας) ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές απεικόνισης µε τις οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική) Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη µείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών µοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους Επεξεργασία εικόνων µετά την λήψη (post processing) ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές απεικόνισης µε τις οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική) ΝΑΙ (Nα περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση)

9 Ενσωµατωµένη κινηµατογραφική µνήµη ασπρόµαυρων & έγχρωµων εικόνων Ψηφιακή µήτρα απεικόνισης Επίπεδα διαβάθµισης του γκρι Ρυθµός ανανέωσης εικόνας (frame rate) Βάθος σάρωσης υναµικό Εύρος (dynamic range) Σηµεία ή ζώνες εστίασης (focus points/zones) Να περιγραφεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση Να αναφερθούν προς αξιολόγηση 500 f/sec (Να αναφερθούν οι τεχνικές στις οποίες επιτυγχάνεται) 30 cm 160 db 7 σηµεία εστίασης ή 3 ζώνες εστίασης Σύγχρονο σύστηµα µεγέθυνσης (zoom) πραγµατικού χρόνου Ψηφιακά ζωνοπερατά φίλτρα µεγάλου εύρους συχνοτήτων, για αποκοπή των χρωµατικών παρασίτων που οφείλονται στην κίνηση των ιστών (π.χ. αναπνοή ασθενούς, ταχυπαλµίες κλπ.) Mονάδα ΗΚΓραφήµατος συγχρονισµένου µε όλες τις µεθόδους απεικόνισης µε δυνατοτητα απεικόνισης κυµατοµορφών αναπνοής Έγχρωµη TFT Οθόνη 17 Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών 3 υνατότητα διαχωρισµού της οθόνης Λογισµικό αυτόµατης οριοθέτησης του ενδοκαρδίου για τον υπολογισµό του κλάσµατος εξώθησης & ταυτόχρονη απει-κόνιση των υνατότητα απεικόνισης µονής & διπλής οθόνης µε τους συνδυασµούς: Β-Mode+Β Mode, B-Mode+ B-Mode/CFM ή Power Doppler

10 κυµατοµορφών µεταβολής του όγκου καθ όλη την διάρκεια του καρδιακού κύκλου Λογισµικό ποσοτικοποίησης, ανάλυσης δεδοµένων & µετρήσεων για τρισδιάστατες απεικονίσεις Λογισµικό ποσοτικοποίησης του ιστικού Doppler (TDI/TVI) για τον έλεγχο συγχρονισµού των τοιχωµάτων της αριστερής κοιλίας, µε τεχνικές παραµόρφωσης του ιστού (strain, strain rate και velocity) Λογισµικό ανάλυσης των δισδιάστατων πληροφοριών (2D speckle) για τον συνολικό & τµηµατικό έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας σε διαφορετικούς άξονες Λογισµικό µελέτης της πυκνότητας των ιστών µε ταυτόχρονη δηµιουργία γραφικών παραστάσεων Time/Intensity Curves Τεχνική αυτόµατης, συνεχούς και σε πραγµατικό χρόνο πλανηµέτρησης της κυµατοµορφής του φάσµατος Doppler & υπολογισµού αιµοδυναµικών παραµέτρων Πολλαπλά ζεύγη µετρήσεων (calipers) 8 Αναβαθµισιµότητα σε hardware & software ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Λογισµικό διαχείρισης εικόνων Μονάδα σκληρού δίσκου Οδηγός DVD/CD USB/Flash drive ΝΑΙ, ενσωµατωµένος (Να περιγραφεί αναλυτικά) ΝΑΙ, ενσωµατωµένος (Να περιγραφεί αναλυτικά) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

11 Ασπρόµαυρο καταγραφικό Έγχρωµο καταγραφικό ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πακέτο Καρδιολογικών εφαρµογών Πακέτο Αγγειολογικών εφαρµογών Άλλες εφαρµογές & σύγχρονες τεχνολογίες ΝΑΙ (Βασικό -Να περιγραφεί αναλυτικά) ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι διαθέσιµες εφαρµογές & σύγχρονες τεχνολογίες) ιασυνδεσιµοτητα συστήµατος Σύστηµα επικοινωνίας µέσω πρωτοκόλλου DICOM 3.0 Θύρα LAN Θύρα DVI-D για εξωτερική οθόνη ΝΑΙ ΝΑΙ Ενισχυτής Η.Κ.Γραφήµατος µετά καλωδίου ασθενούς ΝΑΙ Είσοδοι λήψης και απεικόνισης φυσιολογικών παραµέτρων Παρελκοµενος Εξοπλισµός προς ΕΠΙΛΟΓΗ On-line UPS

12 5. Φορητός Ψηφιακός Υπερηχοκαρδιογράφος

13

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισµού : συµφερότερη προσφορά Προϋπολογισµός προµήθειας : 30000 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

CARAT II. Οδηγίες Λειτουργίας. Αναπνευστήρας. για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104. Quality makes the Difference

CARAT II. Οδηγίες Λειτουργίας. Αναπνευστήρας. για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Οδηγίες Λειτουργίας Αναπνευστήρας για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104 ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Κάθε συσκευή της HOFFRICHTER παρέχεται με έναν αριθμό σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά χαρακτηριστικά Σχεδίασης Συστήµατος ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙI.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η αρχιτεκτονική του συστήµατος [9] το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί: σε περιπτώσεις επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Honeywell 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Honeywell 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το κεντρικό σύστηµα ελέγχου (BMS) είναι ένα ολοκληρωµένο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και ενεργειακής διαχείρησης, το οποίο επιτηρεί και ελέγχει τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία : 16/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία : 16/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία : 16/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Ταχ. /νση: 701 00 Πεζά Πληροφορίες: Βελεγράκης Ιωάννης Τηλέφωνο: 2813

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστικά Βαρηκοΐας. Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοίας που η ονομασία τους δόθηκε ανάλογα με την θέση που εφαρμόζονται.

Ακουστικά Βαρηκοΐας. Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοίας που η ονομασία τους δόθηκε ανάλογα με την θέση που εφαρμόζονται. Ακουστικά Βαρηκοΐας ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοίας που η ονομασία τους δόθηκε ανάλογα με την θέση που εφαρμόζονται. Οπισθωτιαία (Β.Τ.Ε.) που εφαρμόζονται πίσω από το αυτί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ...1 Μορφές ψηφιακής εικόνας...1 Α) ιανυσµατικές εικόνες (vector graphics)...1 Β) Χαρτογραφικές ή ψηφιογραφικές εικόνες (bitmap graphics)...1 Συµπίεση αρχείου ψηφιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔH ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ) CPV 0210136000)

ΕΙΔH ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ) CPV 0210136000) ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 30.05.2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς καμερών

Οδηγός αναφοράς καμερών Οδηγός αναφοράς καμερών Περιεχόμενα Πίνακες επιλογών 4 Κάμερες FlexiDome I & II 10 Flexidome VF Κάμερες ασφαλείας μεταβλητής εστίασης 12 FlexiDome XT+ & XF Κάμερες ασφαλείας υψηλής αντοχής 14 FlexiDome

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ...2 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ...2 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...3 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ...6 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ...6 ΕΚΚΙΝΗΣΗ...7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Tηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: +1-425-951-1201 Εξουσιοδοτημένος

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγχρονες Τεχνικές Απομακρυσμένου Έλεγχου Συστημάτων Ασφαλείας. ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System V2.5 Οδηγός χρήσης Logitech Digital Video Security System 2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, A&D Τοµέας Προϊόντων & Συστηµάτων Βιοµηχανίας

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, A&D Τοµέας Προϊόντων & Συστηµάτων Βιοµηχανίας Πρόλογος Γιατί η Siemens εκδίδει ένα ακόµα εισαγωγικό εγχειρίδιο αυτοµατισµών. Χρειάζονται ακόµα στην εποχή µας, το 2005, τέτοια κείµενα; Η απάντηση είναι: οπωσδήποτε ναι! Για πολλούς λόγους. Γιατί ο αυτοµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ABB Emax 2 Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας

ABB Emax 2 Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας ABB Emax 2 Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας Περιεχόμενα Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας για διανομή ισχύος Ekip Dip 4 Ekip Touch 8 Ekip Hi-Touch 18 Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας για γεννήτριες Ekip G

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ABSystems

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ABSystems 2010 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ABSystems ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Vision-64(CC110EX) 16 εως 64 Ζώνες Ενσύρματες Ασύρματες 4 Ενσωματωμένες πλήρως προγραμματιζόμενες ΈξοδοιΥποστηρίζει επικοινωνία SMS, GPRS, E-mail, TCP/IP.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα