ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος Δημήτριος Χατζημιχαήλ, Φιλόλογος Αλεξάνδρα Μάρα, Νομικός. ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

2 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Στο πλαίσιο της υλοποίησης Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους με θέμα: «Καστοριά, μια ιδιαίτερου φυσικού κάλλους βυζαντινή καστροπολιτεία με ιστορία αιώνων», δημιουργήσαμε έναν ιστότοπο για την ανάρτηση των εργασιών των μαθητών, οι οποίοι εργάστηκαν συνεργατικά και δημιουργικά βάσει σχεδιασμού, ερευνώντας στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες της ιστοεξερεύνησης (webquest), εφαρμόζοντας μεταξύ άλλων την τεχνική της δημιουργικής γραφής. Στις σελίδες του ιστότοπού μας παρουσιάζονται τα ερωτηματολόγια, το κόμικ και τα αποτελέσματα της ιστοεξερεύνησης των μαθητών. Και όλα αυτά με την εφαρμογή της ταξινόμησης των γνώσεων κατά τον Benjamin Bloom. Σελίδα 2 από 15

3 2. Σχεδιασμός της καλής πρακτικής 2.1 Στοιχεία σχεδιασμού Η επιλογή της Καστοριάς, ως αντικείμενο ερεύνης μας, έγινε όχι μόνο λόγω του φυσικού κάλλους της - η Λίμνη ανήκει στο Δίκτυο Natura ούτε μόνο λόγω του πλήθους των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Εκκλησιών της, ένεκα των οποίων χαρακτηρίζεται από πολλούς ως υπαίθριο Βυζαντινό Μουσείο, αλλά και διότι ήδη από το προηγούμενο σχολικό έτος, μέσω του Περιβαλλοντικού Προγράμματός μας, συμμετέχουμε στο Πανελλήνιο Δίκτυο "Λίμνες, πηγή έμπνευσης για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής", του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς. 2.2 Διδακτικοί στόχοι Ως διδακτικούς στόχους θέσαμε τους ακόλουθους: 1. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (π.χ. ανάλυση, σύνθεση, μετασχηματισμός, οργάνωση και αξιολόγηση πληροφοριών, εμβάθυνση και εφαρμογή γνώσεων, εξαγωγή συμπερασμάτων κ.λπ.). 2. Προώθηση της οικοδόμησης γνώσεων, της εννοιολογικής και νοηματοδοτούμενης μάθησης, μέσω διαθεματικών προσεγγίσεων του υπό μελέτη περιεχομένου. 3. Υποστήριξη της δημιουργικότητας των μαθητών. Οι μαθητές δημιουργούν νέα μέσα (προϊόντα) και τρόπους παρουσίασης των γνώσεων που οικοδόμησαν, με βάση τις πληροφορίες και το υλικό που εξερεύνησαν, ενώ μαθαίνουν να συναρτούν τις μαθησιακές τους εμπειρίες με συναισθήματα δημιουργικότητας, χαράς και απόλαυσης. Επίσης στοχεύουμε στο να ανιχνεύσουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές των σημερινών ανθρώπων σε σχέση με το υγροτοπικό περιβάλλον, να προβληματιστούν και να κατανοήσουν οι μαθητές μας τη σημασία της ευαισθητοποίησης των πολιτών και την ανάγκη σχεδιασμού αποτελεσματικών δράσεων για την προστασία του.(του υγροτοπικού περιβάλλοντος δηλ.). 4. Παροχή των απαραίτητων ερεισμάτων και εξομάλυνση των ενδεχόμενων δυσκολιών από πλευράς του εκπαιδευτικού, ο οποίος αρκείται στο να δίνει σαφείς πληροφορίες και διευκρινίσεις, να επεξηγεί, διευκολύνει και ανατροφοδοτεί. 5. Κοινωνικο-πολιτιστική προσέγγιση, κατά την οποία η προσωπική σκέψη οικοδομείται με βάση την κοινωνική αλληλεπικοινωνία κατά Vygotsky. 6. Ενίσχυση της συνεργασίας των μαθητών εντός και εκτός σχολείου αλλά και μέσω της ασύγχρονης επικοινωνίας σε ομάδες εργασίας. Οι μαθητές έχουν την ελευθερία να σχεδιάσουν και να διαμορφώσουν το παραγόμενο αποτέλεσμα με την καθοδήγηση των Σελίδα 3 από 15

4 εκπαιδευτικών όταν χρειάζεται. Η γνώση τοποθετείται σε πολλαπλά πλαίσια, προετοιμάζοντας τη μεταφορά της σε νέα και παράλληλα καλλιεργώντας τη γνωστική ευελιξία. Οι σημερινοί μαθητές του 21ου αιώνα, είναι απαραίτητο να αποκτήσουν δεξιότητες παρουσίασης πληροφοριών με διαφορετικά μέσα και το σημερινό σχολείο να καλλιεργήσει ικανούς ανθρώπους με γνώσεις αλλά και δεξιότητες και ικανότητες αυτορρύθμισης 7. Ενεργοποίηση των μαθητών, ώστε να αναπτύξουν τις αναγκαίες στάσεις και κοινωνικές, (μετα-) γνωστικές, αυτο-γνωσιακές, κιναισθητικές και μεθοδολογικές ικανότητες που απαιτεί η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση ("μαθαίνω πώς να μαθαίνω"), 8. Αξιοποίηση παλιών και νέων, προσωπικών και διαμεσολαβημένων εμπειριών, για να κατανοούν σε βάθος τα θέματα που μελετούν, 9. Αξιοποίηση νέων στάσεων, γνώσεων και ικανοτήτων, για να κάνουν στοχευμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις στο προσωπικό τους πεδίο (στην αυτο-εκτίμηση, στις επιλογές και στη συμπεριφορά τους ως ατόμων, ως μελών τοπικών κοινοτήτων και ως υπεύθυνων πολιτών) και στα πεδία του, άμεσου και ευρύτερου, κοινωνικού, φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 10. Συνάρτηση των μαθησιακών τους εμπειριών με συναισθήματα δημιουργικότητας, χαράς και απόλαυσης. 11. Εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία αναζήτησης, εντοπισμού, συλλογής και αξιολόγησης θεολογικών, ιστορικών, εικαστικών κλπ. πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, να μάθουν οι μαθητές να χειρίζονται σωστά το διαδίκτυο και να αντλούν πληροφορίες από έγκυρες ιστοσελίδες, αξιοποιώντας το απλώς ως πηγή άντλησης πληροφοριών, και προσέχοντας για τα πνευματικά δικαιώματα, να μάθουν να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους με το λογισμικό παρουσιάσεων, αλλά και να συντάσσουν παιχνίδια και ερωτηματολόγια, να δημιουργούν κόμικ, να αναρτούν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε ιστοσελίδα κατασκευασμένη γι' αυτό τον σκοπό και γενικά να εξασκηθούν στη χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων λογισμικών και ψηφιακών πόρων. 12. Υποστήριξη της ικανότητας των μαθητών να συσχετίζουν τις έννοιες που χαρακτηρίζουν τα λιμναία οικοσυστήματα με τις παρατηρήσεις τους, με γεγονότα που αφορούν την ιστορία της λίμνης, με κείμενα και μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής και μέσω αυτής της συσχέτισης να διαπιστώσουν τη διαχρονική αλληλεξάρτηση ανάμεσα στους ανθρώπινους πολιτισμούς με τις λίμνες και τα υδατικά οικοσυστήματα γενικότερα. Σελίδα 4 από 15

5 3. Εφαρμογής της καλής πρακτικής 3.1 Περιβάλλον πλαίσιο Εργασία στην πλατφόρμα της open web quest, χρήση του story bird, του survey monkey, exam time, και ανάρτηση - ανακοίνωση σε ιστοσελίδα του Προγράμματος στην πλατφόρμα wix.com στο πλαίσιο Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ο ιστότοπος εδώ: Η ιστοεξερεύνηση εδώ: Προϋπόθεση η εξοικείωση των μαθητών με τα εργαλεία web2 και την ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας, κάτι που στο σχολείο μας συμβαίνει, ως Πρότυπο Πειραματικό. 3.2 Τάξη Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την τάξη στην οποία εφαρμόστηκε η καλή πρακτική. Αν η δραστηριότητα είναι συνεργατική μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μία τάξεις. Α δημοτικού Α γυμνασίου Β δημοτικού Β γυμνασίου Γ δημοτικού Γ γυμνασίου Δ δημοτικού Α λυκείου Ε δημοτικού Β λυκείου ΣΤ δημοτικού Γ λυκείου 3.3 Διάρκεια εφαρμογής Εφαρμόστηκε στην Α τάξη ΓΥμνασίου. Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τη διάρκεια εφαρμογής της καλής πρακτικής. Ωριαία διδασκαλία Διδακτική ενότητα Άλλη: Προσδιορίστε την διάρκεια:. 3/11/204 16/3/2015 και στη συνέχεια, μέσα στον Απρίλιο, ετοιμασία του τελικού σκετς, στο πλαίσιο πρότζεκτ της Περιβαλλοντικής. Σελίδα 5 από 15

6 3.4 Αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής της καλής πρακτικής ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 3/11/2014 (1η +2η ώρες): επιλογή θέματος, ανάλυσή του με Εννοιολογικό Χάρτη: τι θέλουν να μάθουν και με ποιους τρόπους θα ερευνήσουν οι ομάδες το θέμα τους. (τι γνωρίζω/ τι θέλω να μάθω/ πώς θα το μάθω/ πώς θα το παρουσιάσω). Στην τεχνική «Εννοιολογικός χάρτης» ακολουθούνται οι φάσεις: Ιδεοθύελλα/ Οργάνωση εννοιών/τοποθέτηση στον χάρτη/ Σύνδεση εννοιών/αναθεώρηση του χάρτη/ Τελική Οργάνωση του χάρτη/ Αξιολόγηση του εννοιολογικού χάρτη. 10/11/2013 (3η +4η ώρες): παρουσίαση στους μαθητές των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσουν: ιστοσελίδα, κόμικ, γκάλοπ, εκπαιδευτικό παιχνίδι, ιστοεξερεύνηση. 24/11/2014 (5η +6η ώρες): ανάλυση ιδιαίτερα του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοεξερεύνησης, προτάσεις για σχηματισμό ομάδων. 1/12/2014 (7η + 8η ώρες): Χωρισμός ομάδων (αυτονομία και αυτενέργεια των μαθητών). Καθορισμός κανόνων και κυρώσεων για τη μη τήρηση των κανόνων ύστερα από συζήτηση στην ολομέλεια των ομάδων. Ο μαθητής στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας, ο καθηγητής σε ρόλο φθίνουσας καθοδήγησης. Ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του storybird για την κατασκευή κόμικς και για τον τρόπο λειτουργίας της δημιουργικής γραφής. Παραδείγματα από παλαιότερες χρονιές. 8/12/2014 (9η +10η ώρες): εφαρμογή της ταξινόμησης των γνώσεων κατά τον Benjamin Bloom. 1η φάση: Προσδιορισμός προβλήματος (identify the problem) : Προκαταβολικός οργανωτής ένα κείμενο για τον ευτροφισμό της λίμνης Ορεστιάδας. Μελέτη των προβλημάτων, την κατανόηση, καταγραφή και τη συμβολή στην εκτίμηση της μεγάλης αξίας του φυσικού πλούτου του λιμνιαίου αυτού οικοσυστήματος στο οποίο παρατηρείται το φαινόμενο - πρόβλημα του ευτροφισμού. Στόχος μας να αναλυθεί το μέγεθος του προβλήματος, η συλλογική και η ατομική ευθύνη και να τονιστεί η ανάγκη της συμμετοχής όλων μας για την επίλυσή του. (Τεχνική Ανάλυσης Διαστάσεων - Dimensional Analysis: είναι μια αναλυτική μέθοδο σχεδιασμένη για να αποσαφηνίζει και να ερευνά τα όρια και τις διαστάσεις ενός προβλήματος. Η τεχνική εξετάζει τις 5 διαστάσεις ενός προβλήματος: α. τις ουσιαστικές διαστάσεις, β. τις χωρικές, γ. τις χρονικές, δ. τις ποσοτικές και ε. τις ποιοτικές. Κάθε μια από αυτές τις διαστάσεις απαντά, αντίστοιχα σε ένα από τα πέντε θεμελιώδη ερωτήματα: α. Τι β. Πού; γ. Πότε; Δ. Πώς; ε. Πόσο σοβαρά; ). 15/12/2014 (11η +12η ώρες): 2η φάση: Αναπαράσταση του προβλήματος (Represent the problem) Επικέντρωση στον ευτροφισμό της Λίμνης Καστοριάς, με στόχο την αναγνώριση των ευθυνών μας και την ανακάλυψη των τρόπων με τους οποίους Σελίδα 6 από 15

7 μπορούμε να αντιδράσουμε. Στη συνέχεια μπορεί να γίνει ένας παραλληλισμός της Λίμνης της Καστοριάς με τη Λίμνες Μεγάλης και Μικρής Βόλβης της Θεσσαλονίκης. 12/1/2015 ( 13η +14η ώρες): 3η φάση: Επιλογή της στρατηγικής (selecting a strategy) Εργασία στην ιστοεξερεύνηση. Εργασία ανά ομάδες. Ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα, την οποία δημιουργήσαμε για το Πρόγραμμα. Εντός των διακοπών οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα κατ οίκον και ασύγχρονης εργασίας. 19/1/2015 (15η +16η ώρες): 4η φάση: Εκτέλεση της στρατηγικής (carry out the strategy). Οι μαθητές ερευνούν για το Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Λίμνες, πηγές έμπνευσης για προγράμματα Περιβαλλοντικής», ΚΠΕ Καστοριάς, & καθώς και την μελέτη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών στο και προετοιμάζουν ανά ομάδες την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της όλης ιστοεξερεύνησής τους. Σχέδιο έρευνας ή δράσης. Προετοιμασία μιας συνέντευξης με εκπροσώπους του θεσμού που σχετίζεται με το θέμα. Συγκεκριμένα α) με έναν καθηγητή της Θεολογικής σχετικά με τη θέση της Ορθόδοξης Θεολογίας απέναντι στο οικολογικό πρόβλημα, την προστασία των υγροτόπων και γενικά της φύσης και β) με έναν καθηγητή της Νομικής σχετικά με την ισχύουσα Νομοθεσία περί υγροτόπων, λιμνών, ακτών, ποταμών και το αντίστοιχο ποινικό δίκαιο. 29/1/ η +18η ώρες): Πραγματοποίηση της συνέντευξης. Στόχος μας η αξιοποίηση των εμπειριών και των γνώσεων ατόμων "αυθεντίας" στον τομέα τους (καθηγητές Πανεπιστημίου) ώστε οι εμπλεκόμενοι μαθητές να ενθαρρυνθούν στην συνεχή διερεύνηση της αλήθειας και στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων παρατήρησης και "ακρόασης" των συνομιλητών τους. 2/2/2015, , (19η + 20η, 21η + 22η, 23η +24η ώρες): 5η φάση: Aξιολόγηση των αποτελεσμάτων (evaluating results). Κάθε ομάδα αξιολογείται από τις υπόλοιπες. Οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα αποτελέσματα της ιστοεξερεύνησής τους: ΟΙ Λεξικογράφοι το Λεξικό (ερμηνευτικό & Εγκυκλοπαιδικό) που ετοίμασαν καθώς και τα κείμενα πηγές, που ερεύνησαν. Οι Ιστορικοί παρουσιάζουν ευσύνοπτα τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σχετικά με την ιστορία της περιοχής ανά περιόδους. (2/2/2015) Οι Θεολόγοι τα σχετικά με τις Βυζαντινές εκκλησίες της Καστοριάς και ειδικότερα για την Κουμπελίδικη, το σήμα κατατεθέν της Καστοριάς. Ανακοινώνουν εν περιλήψει τις θέσεις της θεολογίας για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τις κατέθεσε ο καθηγητής Σελίδα 7 από 15

8 ΑΠΘ στη συνέντευξή τους. Μπορούν να κάνουν έναν παραλληλισμό της Καστοριάς με τη Θεσσαλονίκη, ως πόλεων με πολλές βυζαντινές εκκλησίες. Οι Νομικοί για τη νομοθεσία περί υγροτόπων, τις συνθήκες και συμβάσεις, διεθνείς και τοπικές. Ανακοινώνουν εν περιλήψει τις Νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος, όπως τις κατέθεσε ο καθηγητής ΑΠΘ στη συνέντευξή τους.(9/2/2015) Οι Πληροφορικοί Τεχνικοί έχουν τη γενική εποπτεία και επίβλεψη των παρουσιάσεων των άλλων ομάδων, στηρίζοντάς τες όλες τεχνικά. Παρουσιάζουν επίσης τα ερωτηματολόγια γκάλοπ που ετοίμασαν και τα πορίσματα που προκύπτουν Οι Παιχνιδιάρηδες μας δείχνουν τα παιχνίδια που ετοίμασαν και μας διασκεδάζουν. Οι Παρουσιαστές μας παρουσιάζουν τα κόμικς που ετοίμασαν. (16/2/2015) (23/2/2015: Καθαρά Δευτέρα). 2/3/2015 (25η +26η ώρες): Παρουσίαση της ιστοσελίδας στην ολομέλεια, συζήτηση για το περιεχόμενο και γενικές διορθώσεις, προσθήκες, αφαιρέσεις, ύστερα από συμφωνία των μελών των ομάδων. Απόφαση για σύνταξη έντυπου υλικού. Γενική αποτίμηση των εργασιών και του όλου Προγράμματος. Ανατροφοδότηση. 9/3/2015 (27η + 28η ώρες) : Επιλογή σκετς με περιβαλλοντικό περιεχόμενο για να το παρουσιάσουν οι ομάδες μαζί με το τελικό τους πρόγραμμα την ημέρα Φεστιβάλ προγραμμάτων που διοργανώνει η Διεύθυνση Αν. Θεσ/νίκης. 16/3/2015 (29η +30η ώρες): Προετοιμασία σκετς. Η προετοιμασία θα διαρκέσει όσο χρειάζεται και εντός Απριλίου Εικόνα 1 Από την πραγματοποίηση της ιστοεξερεύνησης. Σελίδα 8 από 15

9 Εικόνα 2 Από τον ιστότοπό μας. Σελίδα 9 από 15

10 3.5 Ρόλος του διδάσκοντα Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τον ρόλο του διδάσκοντα. Υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. Διδακτικός Ενθαρρυντικός Υποστηρικτικός Συμβουλευτικός Διευκολυντικός Συντονιστικός Ηγετικός Προπονητικός Διαχειριστικός Μέντωρ Υποκινητικός Κριτικός Επιμελητής περιεχομένου (curator) Τεχνική υποστήριξη Διαμεσολαβητικός Άλλος ρόλος:.. Εποπτικός Σελίδα 10 από 15

11 4. Πηγές Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχόμενου που αξιοποιήθηκαν Το θεατρικό «Η Ρεματούπολη» (κείμενο), στη διεύθυνση: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=zgvmyxvsdgrvbwfpbnxzewxsb2dp c21vc2fyaxn0zwfzfgd4ojeyotrjmzfintiyzdc5mgm. Μελέτη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών στο 5. Στοιχεία τεκμηρίωσης και επέκτασης της καλής πρακτικής 5.1 Αποτελέσματα - Αντίκτυπος Η προτεινόμενη πρακτική θεωρείται καλή διότι: Η συνεργασία συναδέλφων διαφορετικών ειδικοτήτων, η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης καθώς και η εξάσκηση των μαθητών στο να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση, αξιοποιώντας ποικίλους ψηφιακούς πόρους(εποικοδομητισμός, θεωρία Piaget), μπορούν να αποτελέσουν κίνητρα καθοριστικής σημασίας για τη στήριξη των κύριων λειτουργιών της Σχολικής κοινότητας. Η χρήση των Η/Υ στο συγκεκριμένο έργο απέδειξε περίτρανα πως οι μαθητές μαθαίνουν συνδυάζοντας διάφορες πηγές γνώσης. Οι υπολογιστές πάντως παραμένουν oversold but underused στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η ανάπτυξη του συνεργατικού πνεύματος και της διερευνητικής μάθησης, η δημιουργική ενασχόληση με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, η ανάδειξη της δυνατότητας υλοποίησης μιας ευχάριστης εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον του ελληνικού σχολείου, παράλληλα με τη δημιουργική αναζήτηση που είναι η βάση της μάθησης αποτελούν σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα της προτεινόμενης πρακτικής μας. Η πρακτική μας συνεισέφερε στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης (Ο μαθητής δημιούργησε σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια, την δική του αισθητική και τις δικές του εμπειρίες.) Χρησιμοποιήθηκε η διαφοροποιημένη διαδικασία (Ο κάθε μαθητής Σελίδα 11 από 15

12 ασχολήθηκε με το κομμάτι του Project που είναι πιο κοντά στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντά του) και εισήγαγε τους μαθητές στην τεχνική του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω». Τα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι μαθητές ανέπτυξαν και αναθέρμαναν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις μέσω της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας. Οι μαθητές έμαθαν να χειρίζονται σωστά το διαδίκτυο και να αντλούν πληροφορίες από έγκυρες ιστοσελίδες, αξιοποιώντας το απλώς ως πηγή άντλησης πληροφοριών και αποφεύγοντας τη χωρίς σκέψη αντιγραφή και επικόλληση στοιχείων. Οι μαθητές έμαθαν να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους με το λογισμικό παρουσιάσεων, αλλά και να συντάσσουν παιχνίδια - ερωτηματολόγια, μέσω των οποίων έγινε η αυτοαξιολόγησή τους. οι μαθητές να συνεργάζονται όντας εξοικειωμένοι με τη συνεργασία. Οι μαθητές αντιλήφθηκαν, με τον ολιστικό τρόπο εργασίας τους, τη διάδραση και αλληλοπεριχώρηση των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, όπως είναι τα Θρησκευτικά, η Ιστορία, η Πληροφορική, η Νομική, τα Εικαστικά, η Γεωγραφία, η "Περιβαλλοντική". Οι μαθητές γνώρισαν πτυχές της Ελληνικής Ιστορίας και ομορφιές της Ελληνικής Φύσης, συνειδητοποίησαν την ανάγκη διαφύλαξης, περιφρούρησης και συντήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και κατάλαβαν τη σημασία της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος, ιστορικών μνημείων και φυσικών τοπίων. Ο βαθμός καινοτομίας: Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση συνέβαλε στη γενικότερη ανάπτυξη των μαθητών, αφού ενεργοποίησε τα μαθησιακά κίνητρα, προώθησε την κριτική και δημιουργική σκέψη τους, ανέπτυξε τις ικανότητές και στάσεις επικοινωνίας, συνεργασίας και δημοκρατικής συμπεριφοράς, έμαθε τους μαθητές πώς να μαθαίνουν και αύξησε το επίπεδο ικανοποίησης των μαθητών από τη σχολική εργασίας, μετατρέποντας το σχολείο σε χώρο χαράς, παραγωγικότητας και ανακάλυψης της γνώσης. Ισχυροποιήθηκε η αυτοεικόνα των μαθητών, ανατύχθηκε η «αλληλογνωριμία» και «αλληλοαποδοχή» τους, καθώς εξ αντικειμένου η συνεργατική μάθηση αναπτύσσει ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών (Vygotsky), επιτεύχθηκε ο στοιχειώδης έστω ψηφιακός αλλά και πολιτισμικός γραμματισμός τους. Η παιδαγωγική αρχή της συνεργασίας των μαθητών, την οποία υλοποιήσαμε κατά την πορεία του σεναρίου, μετατόπισε τη μαθησιακή διαδικασία από τη δασκαλο-μαθητική επικοινωνία στη δια-μαθητική συνεργασία, με τον εκπαιδευτικό να καθοδηγεί και να στηρίζει αυτή τη συνεργασία. Η μάθηση, αλλά και η ανάπτυξη, συντελούνται καλύτερα μέσα στη δυναμική της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπως έχει επισημάνει ο L. Vygotsky., Σελίδα 12 από 15

13 ενώ για να λειτουργήσουν με συνέπεια τα μέλη μιας ομάδας πρέπει να αισθάνονται αποδεκτά και ασφαλή μέσα στην ομάδα και να αντιλαμβάνονται ως σημαντικό τον κοινό τους στόχο. Τότε μόνο καταθέτουν το ατομικό τους «εγώ» για τη δημιουργία του συλλογικού «εμείς». Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων: Η παρουσίαση των εργασιών των ομάδων κρίνεται από τους εκπαιδευτικούς, τους συμμαθητές, τα ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης, την παρατήρηση, την αξιολόγηση της εργασίας κάθε ομάδας από τις υπόλοιπες ομάδες (κατόπιν παρουσιάσεως των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια). Οι σημερινοί μαθητές του 21ου αιώνα, είναι απαραίτητο να αποκτήσουν δεξιότητες παρουσίασης πληροφοριών με διαφορετικά μέσα και το σημερινό σχολείο να καλλιεργήσει ικανούς ανθρώπους με γνώσεις αλλά και δεξιότητες και ικανότητες αυτορρύθμισης. Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, στο πλαίσιο των νέων θεωριών μάθησης, είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για τους μαθητές. 5.2 Σχέση με άλλες καλές πρακτικές Σχέση με άλλες καλές πρακτικές: Η συγκεκριμένη καλή πρακτική σχετίζεται και με την περσινή πρακτική υλοποίησης του περιβαλλοντικού προγράμματος που υλοποιήσαμε με τους μαθητές του Γ1, σχ. Έτους , με θέμα: «Προστασία του περιβάλλοντος, ο νόμος του Θεού και οι νόμοι των ανθρώπων» που έλαβε και έπαινο συμμετοχής στο διαγωνισμό καλύτερης περιβαλλοντικής δράσης από την επιτροπή περιβάλλοντος του Αλεξάνδρειου ΤΕΙΘ. Πρωτοτυπία: Η πρωτοτυπία έγκειται στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο υλοποίησης, στις δημιουργικές τεχνικές της ιδεοθύελλας και της κατασκευής ιδεολογικού χάρτη, στη χρήση της ιστοεξερεύνησης, της δημιουργίας ιστότοπου για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, στη χρήση της δημιουργικής γραφής για τη δημιουργία κόμικ, που υπάρχει αναρτημένο στον ιστότοπο, στη χρήση παιχνιδιών στην exam time, στην εφαρμογή της ταξινόμησης των γνώσεων κατά τον Benjamin Bloom, στη δημιουργία ερωτηματολογίων τύπου survey στη surneymonky : (https://www.surveymonkey.com/r/?sm=yuorctdlrs0cvgziesr5wg%3d%3d / https://www.surveymonkey.com/r/?sm=qdhjszffp3rujs2mln5c2a%3d%3d ), στο τελικό σκετς. Σελίδα 13 από 15

14 5.3 Αξιοποίηση, Γενίκευση, Επεκτασιμότητα Η αξιοποίηση της καλής πρακτικής: Η συμβολή καλής αυτής πρακτικής είναι σημαντική ως προς την ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών με χαρακτηριστικά τη διαχειρισιμότητα (manageability), την επαναλειτουργικότητα (re-usability), την προσβασιμότητα (accessibility) και τη διαλειτουργικότητα (interoperability). Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι δυνατόν να διευρυνθεί σε όλα τα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος, εφόσον πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθεί αναγνωρίσιμη ταξινομία εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Για παράδειγμα, η μέθοδος Problem Based Learning και Problem Solving, είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται τόσο στις θετικές, όσο και στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Έτσι, τα στάδια ανάπτυξης και επίλυσης του προβλήματος, μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα ανάπτυξης παρόμοιων διδακτικών προτάσεων. Το εκπαιδευτικό υλικό (σε ψηφιακή μορφή, με μορφή κειμένου ή άλλων διαδραστικών δραστηριοτήτων) είναι εύκολα αξιοποιήσιμο από οποιοδήποτε διδακτικό αντικείμενο, οποιασδήποτε τάξης. 6. Πρόσθετο υλικό που αξιοποιήθηκε Αναφέρετε τυχόν πρόσθετο υλικό που αξιοποιήθηκε. Βιβλία Σημειώσεις Χάρτες Websites Λογισμικό Δώστε περισσότερες πληροφορίες για το υλικό (τίτλους, ηλεκτρονικές διευθύνσεις κλπ) Προκόπιος Περί κτισμάτων (http://media.wix.com/ugd/cf98a4_5e91f03c1ba74904a6cc3abce756b2c0.pdf ), Άννας Κομνηνής Αλεξιάδα (http://media.wix.com/ugd/cf98a4_4cefdad221cd4deeaee7721b309ab5f1.pdf ), Περιοδικό Άγιος Μηνάς (http://www.imkastorias.gr/index.php/periodiko-ieras-mitropoleoskastorias ). Σελίδα 14 από 15

15 Συνθήκη Ραμσάρ (http://www.ekby.gr/ekby/el/pp_main_el.html# Υγρότοποι Ραμσάρ ) Σύμβαση Ρίο (http://europa.eu/legislation_summaries/development/sectoral_development_policies/l2810 2_el.htm ), Ελληνικό κέντρο υγροτόπων (http://www.ekby.gr/ekby/el/ekby_home_el.html ) Λιμναία οικοσυστήματα (http://media.wix.com/ugd/cf98a4_54ea8cd191044ef89c6b8d13bc pdf ), Ελληνικό κέντρο υγροτόπων (http://www.ekby.gr/ekby/el/ekby_home_el.html ) Απολιθωμένο δάσος (http://gokastoria.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=87&itemid=10 5 ) Ό,τι άλλο υλικό χρησιμοποιήθηκε υπάρχει στον ιστότοπό μας. Από λογισμικά χρησιμοποιήθηκαν τα έγγραφα googledocs, η πλατφόρμα examtime, surveymonkey, openwebquest και wix.com Σελίδα 15 από 15

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος Ιωάννα Κομνηνού, Θεολόγος. 2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος Ιωάννα Κομνηνού, Θεολόγος. 2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOODLE ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ» ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ: ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος Δημήτριος Χατζημιχαήλ, Φιλόλογος.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ξανθή Αλμπανάκη, ΠΕ 01 Θεολόγος ΣΧΟΛΕΙΟ Πειραματικό Λύκειο Πανεπ ιστημίου Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22-7-2015 1. Συνοπ τική π εριγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ. Σελίδα 1 από 25

ΣΧΟΛΕΙΟ. Σελίδα 1 από 25 ΣΧΟΛΕΙΟ Σελίδα 1 από 25 Η συγκεκριμένη ανοικτή εκπαιδευτική πρακτική αποτελεί την καταγραφή των δράσεων του προγράμματος περιβαλλοντικής αγωγής που εφαρμόστηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2 από 32. 1 Η εκπαιδευτική πρακτική έχει παρουσιασθεί στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

Σελίδα 2 από 32. 1 Η εκπαιδευτική πρακτική έχει παρουσιασθεί στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΣΧΟΛΕΙΟ Σε αυτή την ενότητα δώστε μία σύντομη περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου.να δοθεί έμφαση στις δραστηριότητες, τους τρόπους χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάριο παιδαγωγικών εφαρμογών «Διαδίκτυο και εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη Μελέτη περίπτωσης: Δημιουργία ιστοεξερεύνησης (webquest ) για τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χριστίνα Νομικού ΠΕ 70 Αμαλία Ταπραντζή ΠΕ 70 Ουρανία Σωτηρίου ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργαστηρίου: α. ποια η αξία ενός εκπαιδευτικού σεναρίου για το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός προγράμματος Π.Ε;

Τίτλος εργαστηρίου: α. ποια η αξία ενός εκπαιδευτικού σεναρίου για το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός προγράμματος Π.Ε; Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης ν. Κυκλάδων με θέμα: «Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση» Τίτλος εργαστηρίου: Σχεδιασμός ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Γκιούρα Χρυσούλα ΠΕ. 70. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Γκιούρα Χρυσούλα ΠΕ. 70. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γκιούρα Χρυσούλα ΠΕ. 70 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ θεσσαλονικη 24/6/2015 1. Συνοπ τική π εριγραφή της ανοιχτής εκπ αιδευτικής π ρακτικής Η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Θεολογικές ιστοεξερευνήσεις στη Β Γυμνασίου

Θεολογικές ιστοεξερευνήσεις στη Β Γυμνασίου Θεολογικές ιστοεξερευνήσεις στη Β Γυμνασίου Φαρίδου Σμαράγδα Δρ Θεολόγος - Φιλόλογος, 2ο ΠΠΓ Θεσσαλονίκης fa.sma@hotmail.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό παρουσιάζουμε δύο ιστοεξερευνήσεις που πραγματοποιήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο

Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο Επιστημονικός Συντονιστής Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Συμμετέχουν Δημήτρης Ευθυμίου καθ. Εικαστικών, Κατερίνα Μπαζίγου Φιλόλογος, Άννα Μπαράτση Χημικός, Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σμαράγδας Χρυσοστόμου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Αύγουστος μάθημα 2011 της Μουσικής. για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σμαράγδας Χρυσοστόμου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Αύγουστος μάθημα 2011 της Μουσικής. για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης K;ona και Θρησκευμάτων ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σμαράγδας Χρυσοστόμου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Αύγουστος μάθημα 2011 της Μουσικής στην Οδηγός Υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παιδαγωγικές Αρχές της Καινοτομίας των Ερευνητικών Εργασιών: Διερεύνηση, Διεπιστημονικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr 220 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα