ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 Α Α: Β4ΤΜ7Λ7-75Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 43 η Απόφαση υπ αριθµ. 1425/2012 Στην Αθήνα, σήµερα στις 14/09/2012, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30π.µ., στο Κατάστηµα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 11/09/2012. Θέµα 1 ο Παράταση συµβάσεων µεταφοράς µαθητών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, υτικής Αττικής, και ήµου Κυθήρων Της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής µε διαπραγµάτευση τιµής ηµερήσιου κοµίστρου για το σχολικό έτος Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Προµπονάς Ιάκωβος Τσιρίδης Γεώργιος αµάσκος Χαράλαµπος Απόντες: Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Αγγελόπουλος Παναγιώτης Σπυρίδων Σπυρίδων Κουρούσης Χρήστος Ζαφειρίου Ελένη Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται το σύνολο των µεταφορέων από τις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, υτικής Αττικής και ήµου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στην κα Νοδάρα, η οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: Η υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής: Α) Την παρ. 18 του άρθρου 94 του «Καλλικράτη», όπως συµπληρώθηκε µε το εδάφιο η παρ. 10 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ), σύµφωνα µε τα οποία η αρµοδιότητα µεταφοράς µαθητών από τον τόπο διαµονής τους στο σχολείο φοίτησης µεταφέρθηκε, από , από τις Περιφέρειες στους ήµους. Β) Την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου «Μεταφορά µαθητών για το σχολικό έτος » (ΦΕΚ 171/Α / ), σύµφωνα µε το άρθρο 1 της οποίας αναφέρεται ότι: - 1 -

2 Α Α: Β4ΤΜ7Λ7-75Α «1.Οι συµβάσεις µεταφοράς µαθητών από τον τόπο διαµονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, για το σχολικό έτος , σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ αρ.35415/ (Β 1701). Στις περιπτώσεις που οι συµβάσεις αυτές δεν καταρτιστούνε µέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιοδήποτε λόγο, να εκτελεστούν από τους ήµους, η µεταφορά των µαθητών γίνεται από τις Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συµβουλίου µε παράταση, αναδροµικώς και µέχρι , των οικείων συµβάσεων, που έχουν καταρτισθεί και παραταθεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του ν. 4071/2012 (Α 85), εφαρµοζόµενων αναλόγως. Σε περίπτωση κατάρτισης συµβάσεων µεταφοράς µαθητών από τους ήµους, οι συµβάσεις που συνάπτονται από τις Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως, από το χρόνο κατάρτισης και ισχύος των αντίστοιχων συµβάσεων των ήµων. 2.Οι συµβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται µέχρι τη λύση τους µε κόστος το οποίο διαµορφώνεται κατόπιν διαπραγµάτευσης, αποµειωµένο σε ποσοστό τουλάχιστον 17% σε σχέση µε το αντίστοιχο που είχε διαµορφωθεί κατά τον Ιούνιο του Για όσα δροµολόγια εκ των συµβάσεων των προηγουµένων παραγράφων προκύψει αδυναµία των µεταφορέων να τα πραγµατοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα δροµολόγια, οι Περιφέρεις αναθέτουν καθένα από αυτά µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας, κατόπιν διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, µε κόστος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του παρόντος.» Γ) Την Εγκύκλιο µε αριθµό 47/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Μεταφορά µαθητών σχολικού έτους κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου» Ε) Τα παρακάτω έγγραφα των ήµων σύµφωνα µε τα οποία µας ανακοινώνουν ποια δροµολόγια µεταφοράς µαθητών θα εκτελέσουν µε την έναρξη του σχολικού έτους ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ήµος Μεγαρέων έγγραφο µε Αρ. πρωτ 21581/ ήµος Ελευσίνας έγγραφο µε Αρ. πρωτ 20871/ ήµος Ασπροπύργου έγγραφο µε Αρ. πρωτ 35129/ ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας έγγραφο µε Αρ. πρωτ 18562/ ήµος Φυλής έγγραφο µε Αρ. πρωτ 39525/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ήµος Ωρωπού έγγραφο µε Αρ. πρωτ 20976/ ήµος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης έγγραφο µε Αρ. πρωτ 47035/ ήµος Αχαρνών έγγραφο Ε-mail µε ηµεροµηνία ήµος Μαρκόπουλου-Μεσογαίας έγγραφο µε Αρ. πρωτ 13722/ ήµος Παιανίας έγγραφο µε Αρ. πρωτ / ήµος Σαρωνικού έγγραφο µε Αρ. πρωτ / ήµος Σπάτων-Αρτέµιδος έγγραφο µε Αρ. πρωτ.29271/ ήµος Παλλήνης έγγραφο µε Αρ. πρωτ / ήµος Λαυρεωτικής έγγραφο µε Αρ. πρωτ.20490/ ήµος ιονύσου έγγραφο µε Αρ. πρωτ.27170/ ήµος Κρωπίας έγγραφο µε Αρ. πρωτ.18458/ ήµος Ραφήνας Πικερµίου έγγραφο µε Αρ. πρωτ. 8580/ ήµος Μαραθώνα έγγραφο µε Αρ. πρωτ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 1. ήµος Κυθήρων έγγραφο µε Αρ. πρωτ. 2821/ ΣΤ) Τη µε αριθµ. 282/ απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, βάσει της οποίας παρατείνονται οι συµβάσεις µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής για τη σχολική χρονιά Ζ) Την ύπαρξη των δροµολογίων που παρουσιάζονται στους επισυναπτόµενους πίνακες και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας εισήγησης, που προκύπτουν βάσει παράτασης - 2 -

3 Α Α: Β4ΤΜ7Λ7-75Α συµβάσεων ή νέων συµβάσεων που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος από τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής µε τους αναγραφόµενους µεταφορείς και που οι ήµοι σύµφωνα µε τα έγγραφα που προαναφέρονται δήλωσαν αδυναµία εκτέλεσης τους. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή να προβεί σε διαδικασία διαπραγµάτευσης τιµής µε τους µεταφορείς των επισυναπτόµενων στον πίνακα δροµολογίων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά µαθητών για το σχολικό έτος » (ΦΕΚ 171/Α / ) και την Εγκύκλιο µε αριθµό 47/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της και µετά την ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης µε τους µεταφορείς η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει να προβεί στη µείωση του ηµερήσιου κοµίστρου µετ επιστροφής πλέον Φ.Π.Α., κατά 17%, στο σύνολο των δροµολογίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, υτικής Αττικής, και ήµου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτά περιγράφονται στους επισυναπτόµενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά µαθητών για το σχολικό έτος » (ΦΕΚ 171/Α / ) και την Εγκύκλιο µε αριθµό 47/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Πρόεδρος Βασιλάκου Λιλίκα Η Γραµµατέας Κονταρά Γεωργία Τα Μέλη Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Προµπονάς Ιάκωβος Τσιρίδης Γεώργιος αµάσκος Χαράλαµπος - 3 -

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 43 η Απόφαση υπ αριθμ. 1425/2012 Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/09/2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11/09/2012. Θέμα 1 ο Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, και Δήμου Κυθήρων Της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής με διαπραγμάτευση τιμής ημερήσιου κομίστρου για το σχολικό έτος Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Προμπονάς Ιάκωβος Τσιρίδης Γεώργιος Δαμάσκος Χαράλαμπος Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Αγγελόπουλος Παναγιώτης Σπυρίδων Σπυρίδων Κουρούσης Χρήστος Ζαφειρίου Ελένη Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται το σύνολο των μεταφορέων από τις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Δήμου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στην κα Νοδάρα, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Η υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Α) Την παρ. 18 του άρθρου 94 του «Καλλικράτη», όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο η παρ. 10 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ), σύμφωνα με τα οποία η αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης μεταφέρθηκε, από , από τις Περιφέρειες στους Δήμους. Β) Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος » (ΦΕΚ 171/Α / ), σύμφωνα με το άρθρο 1 της οποίας αναφέρεται ότι: - 1 -

5 «1.Οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, για το σχολικό έτος , σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ αρ.35415/ (Β 1701). Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις αυτές δεν καταρτιστούνε μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιοδήποτε λόγο, να εκτελεστούν από τους Δήμους, η μεταφορά των μαθητών γίνεται από τις Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου με παράταση, αναδρομικώς και μέχρι , των οικείων συμβάσεων, που έχουν καταρτισθεί και παραταθεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του ν. 4071/2012 (Α 85), εφαρμοζόμενων αναλόγως. Σε περίπτωση κατάρτισης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών από τους Δήμους, οι συμβάσεις που συνάπτονται από τις Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, από το χρόνο κατάρτισης και ισχύος των αντίστοιχων συμβάσεων των Δήμων. 2.Οι συμβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται μέχρι τη λύση τους με κόστος το οποίο διαμορφώνεται κατόπιν διαπραγμάτευσης, απομειωμένο σε ποσοστό τουλάχιστον 17% σε σχέση με το αντίστοιχο που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του Για όσα δρομολόγια εκ των συμβάσεων των προηγουμένων παραγράφων προκύψει αδυναμία των μεταφορέων να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα δρομολόγια, οι Περιφέρεις αναθέτουν καθένα από αυτά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με κόστος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του παρόντος.» Γ) Την Εγκύκλιο με αριθμό 47/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους κατόπιν δημοσίευσης σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» Ε) Τα παρακάτω έγγραφα των Δήμων σύμφωνα με τα οποία μας ανακοινώνουν ποια δρομολόγια μεταφοράς μαθητών θα εκτελέσουν με την έναρξη του σχολικού έτους ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Δήμος Μεγαρέων έγγραφο με Αρ. πρωτ 21581/ Δήμος Ελευσίνας έγγραφο με Αρ. πρωτ 20871/ Δήμος Ασπροπύργου έγγραφο με Αρ. πρωτ 35129/ Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας έγγραφο με Αρ. πρωτ 18562/ Δήμος Φυλής έγγραφο με Αρ. πρωτ 39525/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Δήμος Ωρωπού έγγραφο με Αρ. πρωτ 20976/ Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης έγγραφο με Αρ. πρωτ 47035/ Δήμος Αχαρνών έγγραφο Ε-mail με ημερομηνία Δήμος Μαρκόπουλου-Μεσογαίας έγγραφο με Αρ. πρωτ 13722/ Δήμος Παιανίας έγγραφο με Αρ. πρωτ / Δήμος Σαρωνικού έγγραφο με Αρ. πρωτ / Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος έγγραφο με Αρ. πρωτ.29271/ Δήμος Παλλήνης έγγραφο με Αρ. πρωτ / Δήμος Λαυρεωτικής έγγραφο με Αρ. πρωτ.20490/ Δήμος Διονύσου έγγραφο με Αρ. πρωτ.27170/ Δήμος Κρωπίας έγγραφο με Αρ. πρωτ.18458/ Δήμος Ραφήνας Πικερμίου έγγραφο με Αρ. πρωτ. 8580/ Δήμος Μαραθώνα έγγραφο με Αρ. πρωτ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 1. Δήμος Κυθήρων έγγραφο με Αρ. πρωτ. 2821/ ΣΤ) Τη με αριθμ. 282/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, βάσει της οποίας παρατείνονται οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής για τη σχολική χρονιά Ζ) Την ύπαρξη των δρομολογίων που παρουσιάζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης, που προκύπτουν βάσει παράτασης συμβάσεων ή νέων συμβάσεων που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος από τις - 2 -

6 Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής με τους αναγραφόμενους μεταφορείς και που οι Δήμοι σύμφωνα με τα έγγραφα που προαναφέρονται δήλωσαν αδυναμία εκτέλεσης τους. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής με τους μεταφορείς των επισυναπτόμενων στον πίνακα δρομολογίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος » (ΦΕΚ 171/Α / ) και την Εγκύκλιο με αριθμό 47/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της και μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τους μεταφορείς η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να προβεί στη μείωση του ημερήσιου κομίστρου μετ επιστροφής πλέον Φ.Π.Α., κατά 17%, στο σύνολο των δρομολογίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, και Δήμου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτά περιγράφονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος » (ΦΕΚ 171/Α / ) και την Εγκύκλιο με αριθμό 47/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Πρόεδρος Βασιλάκου Λιλίκα Η Γραμματέας Κονταρά Γεωργία Τα Μέλη Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Προμπονάς Ιάκωβος Τσιρίδης Γεώργιος Δαμάσκος Χαράλαμπος - 3 -

7 Σχολείο Εκτελούμενο Δρομολόγιο Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα 15ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Μόλας και Προκοπίου 117,6 (1 Δρομ) GREEK ISLAND LIMITED ΕΠΕ 15ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 15ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Σχολείο Σχολείο 58,80 ( μισό δρομ καθημερινό) 58,80 (μισό δρομ 2 φορές την εβδομάδα) ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ GREEK ISLAND LIMITED ΕΠΕ GREEK ISLAND LIMITED ΕΠΕ Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμά-τευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης -4% 112,90-17% 93,71-4% 56,45-17% 46,85-4% 56,45-17% 46,85 4 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Σάμου(1) Δημοκρατίας και Γεροβουνού (1)- Δημοκρατίας- Καρυωτάκη (4)-Κων/πόλεως (4)-Κων/πόλεως γέφυρα Α(2)-Κων/πόλεωςγέφυρα Β (2)-Φιλαδελφείας- Αυξεντίου- Γοργοποτάμου (14)-Λ.Αγώνων Α(1)- Λ.Αγώνων Β (5)- Κυπαρισσίας (11)-25 ης Μαρτίου (6)-σχολείο και αντίστροφα 99,25 ΣΑΡΡΗΣ Δ. -4% 95,28-17% 79,08 4 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Σάμου(1) Δημοκρατίας και Γεροβουνού (1)- Δημοκρατίας- Καρυωτάκη (4)-Κων/πόλεως (4)-Κων/πόλεως γέφυρα Α(2)-Κων/πόλεωςγέφυρα Β (2)-Φιλαδελφείας- Αυξεντίου- Γοργοποτάμου (14)-Λ.Αγώνων Α(1)- Λ.Αγώνων Β (5)- Κυπαρισσίας (11)-25 ης Μαρτίου (6)-σχολείο και αντίστροφα 49,63 (2φορές την εβδομάδα για 2η ξένη γλώσσα) ΣΑΡΡΗΣ Δ. -4% 47,64-17% 39,54 13 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Τατοϊου(4)-Καραμανλή (6)- Δεκελέιας (5)- Σχολείο και αντίστροφα Σχολείο Δεκελείας (2)- Καραμανλή (2)- Τατοϊου (1) 97,51 ΜΑΡΙΝΗ ΕΛ -4% 93,61-17% 77,70 13 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Τατοϊου(4)-Καραμανλή (6)- Δεκελέιας (5)- Σχολείο και αντίστροφα Σχολείο Δεκελείας (2)- Καραμανλή (2)- Τατοϊου (1) 48,76 (2 φορές την εβδομάδα) ΜΑΡΙΝΗ ΕΛ -4% 46,81-17% 38,85 14 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ (Λευκάδος & Θεαγένους) Κωνσταντινουπόλεως (5 μαθ) Λ.Φιλαδέλφειας 362, Λαϊκών Αγώνων Καλαβρύτων Πλατείας Αγωνιστών, (5 μαθ.) Λ. Φιλαδέλφειας προς Αχαρνές Δημ. Θέατρο Αχαρνών Σοφοκλής Θολωτός Τάφος ΠΟΚΕΝ, (4μαθ.) Σαπφούς Θεαγένους (16 μαθ) τέρμα διαδρομής, άφιξη στο σχολείο και αντίστροφα. 82,39 ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦ. -4% 79,09-17% 65,65 14 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ (Λευκάδος & Θεαγένους) Κωνσταντινουπόλεως (5 μαθ) Λ.Φιλαδέλφειας 362, Λαϊκών Αγώνων Καλαβρύτων Πλατείας Αγωνιστών, (5 μαθ.) Λ. Φιλαδέλφειας προς Αχαρνές Δημ. Θέατρο Αχαρνών Σοφοκλής Θολωτός Τάφος ΠΟΚΕΝ, (4μαθ.) Σαπφούς Θεαγένους (16 μαθ) τέρμα διαδρομής, άφιξη στο σχολείο και αντίστροφα. 41,2 (Εκαστο για 2 φορές την εβδομάδα) ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦ. -4% 39,55-17% 32,83

8 21 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Μεσονυχτίου & Μπελογιάννη(6) Μεσονύχι(8) -Μεσονυχίου και Πάρνηθος (3)-Α. Παρασκευή (3)- Α.Παρασκευή & Ατλάντας (1)- Α. Παρασκευής & Μοιρών (3)- Α.Παρασκευής & Σελίνου (1)-Α.Παρασκευής & Παρνασσού (3)- Α Παρασκευής και Τσουραπά (15)- Α.Παρασκευής & Νοσταλγίας (16)- Α. Παρασκευής & Ηλείας 94)- Πάρνηθος 355 (6)- Πάρνηθος & Μ. Λοϊζου (1)- Πάρνηθος & Ρέας (6)- Μ.Πολυδούρη & Γέρας (3).σχολείο και το αντίστροφο 163,00 ΣΑΡΡΗΣ Δ. -4% 156,48-17% 129,88 21 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Μπελογιάννη & Μεσονυχίου (1)-Μεσονύχι (1)-Α.Παρασκευής (3)- Α.Παρασκευής & Άτλαντα (3)- Α.Παρασκευής & Σελίνου (10) Α.Παρασκευής & Τσουραπά (12)-Πάρνηθος &Ρέας (2). 108,79 ΣΑΡΡΗΣ Δ. -4% 104,44-17% 86,68 21 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Δρομολόγιο για τη 2η ξένη γλώσσα στις φορές την εβδομάδα.(32 μαθ). ( και μισό δρομ. Για 2 φορές την εβδομάδα 54,40 έκαστο) ΣΑΡΡΗΣ Δ. -4% 52,22-17% 43,35 2 ο Δ.Σ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 1 ο δρομολόγιο: 8.05.Σχολείο- Βεροίας- Θεσσαλονίκης-(1)- Αλιάκμονος(2)- Στρυμόνος(1)- Μακεδονομάχων- Σερρών- Νέστου(3)- Αξιού(3)- Άθωνος(2)- Καβάλας(2)- Μ.Αλεξάνδρου(5)- Πρωταγόρα(2)- Μητροπόλεως- Ορφέως- Πτολεμαίου-(1)- Δημοκρίτου- Ηφαιστίωνος- (2)- Ολυμπίων- Κασσάνδρου(1)- Γρανικού- Μ.Αλεξάνδρου- Ολυμπίων(1)- Ζαφειράκη- Εμμ. Παππά(4)- Μακεδονίας- Καρατάσου(2).. 162,28 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡ. -4% 155,79-17% 129,30 2 ο Δ.Σ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ½ δρομολόγιο : Σχολλείο- Βεροίας- Θεσσαλονίκης(1)- Αλιάκμονος- Αξιού(4)- Άθωνος(1)- Σαμοθράκης- Μ.Αλεξάνδρου(1)- Πρωταγόρα(1)- Μητροπόλεως- Ορφέως- Ηφαιστίωνος(1)- Ολυμπίων- Κασσάνδρου(1)- Γρανικού- Ολυμπίων(1)- Ζαφειράκη- Εμμ. Παππά(1)- Μακεδονίας- Καρατάσου(1) 81,14 ( έκαστο 2 φορές την εβδομάδα) ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡ. -4% 77,89-17% 64,65 19 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Μαρκορά (3)- Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Αφοπλισμού(10)- Ρούμελης & Αγωνιστών(8)- Ρούμελης & Προόδου(12)-Θρακ/νων & Παρθενίου (4)- Θρακ/νων & Πολέμη (8)-Θρακ/νων & Γούναρη (8)-Μόλας & Χειλατζάρη (10) Πτολεμαϊδος 5 Σχολείο & αντίστροφα στις για 18 μαθητές στις για 28 μαθητές στις για την ξένη γλώσσα 2 φορές την εβδομάδα στις ολοήμερο για 17 μαθητές. 91,76 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡ. (1 δρομολόγιο) και ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ( 1 δρομολόγιο ) -4% 88,09-17% 73,11

9 19 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Μαρκορά (3)- Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Αφοπλισμού(10)- Ρούμελης & Αγωνιστών(8)- Ρούμελης & Προόδου(12)-Θρακ/νων & Παρθενίου (4)- Θρακ/νων & Πολέμη (8)-Θρακ/νων & Γούναρη (8)-Μόλας & Χειλατζάρη (10) Πτολεμαϊδος 5 Σχολείο & αντίστροφα στις για 18 μαθητές στις για 28 μαθητές στις για την ξένη γλώσσα 2 φορές την εβδομάδα στις ολοήμερο για 17 μαθητές. 45,88 (έκαστο για 2 φορές την βδομάδα) ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ -4% 44,04-17% 36,56 19 Ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Μαρκορά - Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Αφοπλισμού- Ρούμελης & Αγωνιστών- Εταιρεία(ΕΛΓΕΚΑ)- Λ. Θρακομακεδόνων & Παρθενίου-Λ. Θρακομακεδόνων & Γούναρη-Λ. Θρακομακεδόνων & Πολέμη- Μόλας & Χειλετζάρη-σχολείο & αντίστροφα.το ίδιο δρομολόγιο εκτελείται και στις δύο διαδρομές. 91,76 ( 1 δρομολόγιο) / 79,24 (1 δρομολόγιο) Σαρρής Παρασκευάς / Μάλτζαρης -4% 88,09 / 76,07-17% 73,12 / 63,14 24 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Σαμαριάς- Σπ. Μαρίνη- Γκαζάνα- Νομιμότητας- Σελήνου- Ιδομενέως. Προτείνεται η διαδρομή από τα κομβικά σημεία Μεσσηνίας- Μπόσκιζας- Λ.Πάρνηθος- Α.Παρασκευής. 109,45 (1 δρομολόγιο) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Μικρό -4% 105,07-17% 87,21 ΓΥΜΝ. - ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΗ 131,46 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡ. (1 δρομολόγιο) και ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ( 1 δρομολόγιο 91,76 και μισό για 2 φορές την εβδομάδα 45,88 έκαστο) -4% 126,20-17% 104,75 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Νεκροταφειο Κόκκινου Μυλου - Φιλαδελφείας - Δημαρχείο - Κύπρου - Αριστοτέλους - Κάραβος-Εθν. Αντιστάσεως - Σχολείο Νοσοκομείο Ολυμπιακού χωριού - πλατεία Ολυμπιακού χωριού - Λ. Κύμης - Υβίσκου - Λ. Καραμανλή - Λ. Πάρνηθος - Σχολείο 137,61 (1 ΔΡΟΜ) ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -4% 132,11-17% 109,65 147,75 (1 δρομ) ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 141,84-17% 117,73 ΓΥΜΝ. - ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜ/ΝΩΝ & 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Οδός Τατοιου - Βαρυμπομπης - Οδός Βαρυμπόμπης - Θρακομακεδόνων - Γυμνάσιο Θρακομακεδόνων -1ο ΕΠΑΛ Αχαρνών 225 (1 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) ΛΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -4% 216,00-17% 179,28 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Περιστέρι - Αγ. Ανάργυροι - Ιλιον - Ζεφύρι - Ανω Λιόσια-Σχολείου 298 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Μικρό -4% 286,08-17% 237,45 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αγ. Νικόλαος - Ανω Πατήσια- Νέα Ιωνία - Περισσός - Ηράκλειο 290 «Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» Μικρό -4% 278,40-17% 231,07 Βριλήσσια- Μαρουσι- Μελίσσια - Κηφισιά- 298 (1ΔΡ) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Μικρό -4% 286,08-17% 237,45 Σχολείο Ολυμπιακό χωριό -ΣΤΡ. Καποτά -Αχαρνές - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ -4% 201,60-17% 167,33 Σχολείο 210 Μικρό

10 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Κοκκινος Μύλος- Κεντρικό Μενίδι - Ολυμπιακό χωριό - Καποτά - Προφήτης ηλίας - Σχολείο & Αντίστροφα 203 ΔΙΑΜΑΝΤΟΟΣ Μικρό -4% 194,88-17% 161,75 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Κόκκινος Μύλος (5η στάση)-σχολείο και αντιστροφα ΜΙΧΑΛΑΚΟΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΞΙ (απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την 1160/2011 απόφαση της Οικ. Επιτρ. Περ. Αττικής) 55,00-17% 45,65 11o ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 200 ΛΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11ο ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ (1/2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) 100 ΛΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -4% 192,00-17% 159,36-4% 96,00-17% 79,68

11 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Εκτελούμενο Δρομολόγιο 1 η διαδρομή: Αγ.Γεωργίου(2)- Πανόραμα(1)-Πάρου(1)-Αγ. Νεκταρίου(1)-Δήλου(2)- Κάσου(1)- Σύμης(1)- Νεφέλης(1)-Ταξιαρχών(1)-Λ. Αγ. Μαρίνας (1)- Καλαβρύτων (2)-Αγ.Μαρίνας(1)- Αγ.Μαρίνας (1)-Παύλου Μελά (1)- Καρπάθου (1)- Λ.Αγ. Μαρίνας(2)-Θεμιστοκλέους (1)- Λ.Αγ. Μαρίνας (1)-Αγ. Ιωάννου (1)- Αγ. Μαρίνας (1). (22 μαθ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 2η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Θεμιστοκλέους (1)-Λ.Αγ. Μαρίνας (2)-Καρπάθου (1)- Παύλου Μελά (1)- Αγ. Μαρίνας (1)- Αγ. Μαρίνας (1)- Καλαβρύτων (2)- Λ.Αγ. Μαρίνας (1)- Ταξιαρχών (1)- Νεφέλης (1)- Σύμης (1)- Κάσσου (1)- Δήλου (2)- Αγ. Νεκταρίου (1)- Πάρου (1)- Πανόραμα(1)-Αγ. Γεωργίου(2). Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα 199,95 έκαστο (2 δρομολόγια) ΜΠΟΧΩΡΗΣ 199,95 ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΜΙΚΡΟ ΜΙΚΡΟ Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης -4% 191,95-17% 159,32-4% 191,95-17% 159,32

12 ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Μόνο το μεσημέρι: 12 η Αγ. Μαρίνας (1)- Αγ. Δημητρίου (1). 99,98 (1/2 δρομολόγιο) ΜΠΟΧΩΡΗΣ -4% 95,98-17% 79,66 ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 3ηΔΙΑΔΡΟΜΗ Θερμοπυλών (2)- Πάρου (1)- Αγ. Νεκταρίου (2)- Πάροδος Δείλου(1)- Σύμης (2)-Καρπάθου (2)- Νεφέλης και Σύμης (2)-Χαραυγής (1)- Καλαβρύτων (1)- Βενιζέλου και Αγ. Σοφίας (2)-Αγ. Μαρίνας (1)- Αγ. Σοφίας (2)- Χρυσανθέμων(1) 206,40 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. ΜΙΚΡΟ -4% 198,14-17% 164,46 ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Μόνο το μεσημέρι: 8 μαθητές.αγ. Μαρίνας και Σερίφου (1)- Άρεως (2)- Βυζαντίου(1)- Σύμης (2)- Λ.Αγ. Μαρίνας (1)- Ταξιαρχών 103,2 (1/2 δρομολόγιο) ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 103,20-17% 85,66 ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΙΤΣΙΟΥ Σχολείο (1/2 δρομολόγιο 2 φορές την εβδομάδα) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Α ) ΛΟΥΤΣΑ ΚΟΥΚΙ ( ΟΙΚ. ΓΑΛΗΝΗ ) ΣΚΑΡΠΙΖΑ ΑΘΗΝΑΣ Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ( ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ) 103,20 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. 229,90 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ -4% 103,20-17% 85,66-4% 220,70-17% 183,18

13 ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΙΤΣΙΟΥ 4 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Β ) ΥΨΩΜΑ ( ΟΙΚ. ΑΝΟΙΞΗ ) Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΚΕΑΣ ( ΠΗΓΑΔΙ ) ΜΑΚΡΙΑ ΠΕΥΚΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ( ΠΗΓΑΔΙ ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 1. Από σχολείο αριστερά Απόλλωνος δεξια Γ.Γεωργα,συν Ζαλόγγου,αριστερά Ανδριανού,δεξιά Αγ.Γεωργίου& 102&1η πάροδος& αντίστροφα.για τα Β &Γ δρομoλόγια ισχύει η Α διαδρομή 229,90 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 165 (3 1/2 δρομολόγια συνολικά) ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -4% 220,70-17% 183,18 ΤΑΞΙ -4% 158,40-17% 131,47 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Παγκράτι - Ιλίσια - Παπάγου - Χολαργός - Γλυκά Νερά(Λαυρίου) - Προσήλιο (Παιανία) - Παιανία (πλατεία) - Σχολείο. 245,70 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 235,87-17% 195,77 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Νέα Πεντέλη- Βριλήσσια - Χαλάνδρι - Γέρακας - Παλλήνη(Λεωφ Μαραθώνος) - Σπάτα -Σχολείο. 225,40 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΙΚΡΟ -4% 216,38-17% 179,60 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Ραφήνα - Αρτέμιδα - Πόρτο Ράφτη - Μαρκόπουλο - Σχολείο. 187,91 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΙΚΡΟ -4% 180,39-17% 149,73

14 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠIOY Κερατέα - Άγιος Κωνσταντίνος (Καμάριζα) - Σαρωνίδα - Λαγονήσι - Αγία Μαρίνα - Σχολείο.Το δρομολόγιο τροποποιήθηκε ως προς την αφετηρία του ως τον Πάνορμο Λαυρίου σύμφωνα με την 618/2012 απόφαση Οικ. Επιτρ. Περ. Αττικής Νέα Ιωνία - Ίδρυμα Χατζηκώνστα (Κηφισίας) - Σχολείο. ΤΑΧΙ ΣΠΑΤΑ (Δημαρχείο)-Σχολείο- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ από Σχολείο( ΚΟΡΩΠΙ) επιστροφή ΣΠΑΤΑ 227,47 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΙΚΡΟ -4% 298,37-17% 247,65 100,98 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΞΙ -4% 96,94-17% 80,46 118,20 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΙΚΡΟ -4% 113,47-17% 94,18 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ (1/2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) 75,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΑΞΙ -4% 72,00-17% 59,76

15 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Σχολείο Εκτελούμενο Δρομολόγιο Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Δρομολόγιο 1 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΤΖΟΝΙΜΑ- ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ-ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ- (ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ) ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ ΒΓΕΘΙ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ)-ΚΕΡΑΤΕΑ. 242,06 ΚΤΕΛ -4,00% 232,38-17% 192,87 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 4ο Δ.Σ. Κερατέας(0,5 δρομολόγιο 2 φορές την εβδομάδα) 121,03 ΚΤΕΛ -4,00% 116,19-17% 96,44 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Δρομολόγιο 2 ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΔΙΟΝΥΣΟΣ(ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ)- ΡΟΥΤΖΕΡΙ(ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ)- ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ(ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)- ΑΥΛΙΖΑ-(ΚΟΝΤΡΑ)- (ΒΗΛΑΡΑ)- ΚΕΡΑΤΕΑ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 15.Km ( ΜΙΚΡΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΣΤΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ. 244,45 Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Minibus -4,00% 234,67-17% 194,78 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Δρομολόγιο ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΔΙΟΝΥΣΟΣ(ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ)- ΡΟΥΤΖΕΡΙ(ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ)- ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ(ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)- ΑΥΛΙΖΑ-(ΚΟΝΤΡΑ)- (ΒΗΛΑΡΑ)- ΚΕΡΑΤΕΑ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 15.Km ( ΜΙΚΡΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΣΤΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ. (1/2 δρομολόγιο) 122,23 Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Minibus -4,00% 117,34-17% 97,39

16 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 1ο+ 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Δασκαλείο-ΒΙΟΠΑ 58,00 ΠΛΑΚΑ-ΚΕΡΑΤΕΑ και αντίστροφα Μόκριζα Σακά- Πογάνι- Κερατέα- αντίστροφα 125,00 ΠΕΤΡΟΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΞΙ -4,00% 55,68-17% 46,21 ΤΑΞΙ -4,00% 120,00-17% 99,60 129,00 ΕΦΡΑΙΜΙΑΔΗΣ ΤΑΞΙ -4,00% 123,84-17% 102,79 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ 89,10 ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 85,54-17% 70,99 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 42,77-17% 35,50 44,55 (1/2 δρομολογιο ) 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ 44,55 (1/2 δρομολογιο έκαστο για 2 φορές την εβδομάδα) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 42,77-17% 35,50 1ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΟ 3Ο Δ,Σ, ΛΑΥΡΙΟΥ 1ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΟ 3Ο Δ,Σ, ΛΑΥΡΙΟΥ ΒΓΕΘΙ- ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ- ΔΙΨΕΛΙΖΑ-ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ- ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ- ΣΥΡΙ-ΔΕΗ-ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΓΕΘΙ- ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ- ΔΙΨΕΛΙΖΑ-ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ- ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ- ΣΥΡΙ-ΔΕΗ-ΣΧΟΛΕΙΟ 251,46 (2 δρομολόγια) 62,86 0,5 δρομολόγιο (2 φορές την εβδομάδα) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ Minibus -4,00% 241,40-17% 200,36 ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ Minibus -4,00% 60,35-17% 50,09

17 1ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΟ 3ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΛΑΥΡΙΟ- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΛΕΠΟΥ- ΑΝΩ ΣΑΝΤΟΡΙΝΕΙΚΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ 251,46 (2δρομολόγια) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ Minibus -4,00% 241,40-17% 200,36 1ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΟ 3ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΛΑΥΡΙΟ- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΛΕΠΟΥ- ΑΝΩ ΣΑΝΤΟΡΙΝΕΙΚΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ 62,86 0,5 δρομολόγιο (έκαστο 2 φορές την εβδομάδα) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ Minibus -4,00% 60,35-17% 50,09 Δρομολόγιο 1 3ο ΜΑΡΚΑΤΙ- ΠΕΥΚΟ- ΑΝΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΚΑ- ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ- ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Α;Γ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΟΡΙΚΟ- ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ. 125,73 έκαστο (2 δρομολόγια) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 120,70-17% 100,18 Δρομολόγιο 1 3ο ΜΑΡΚΑΤΙ- ΠΕΥΚΟ- ΑΝΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΚΑ- ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ- ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. Α;Γ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΟΡΙΚΟ- ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ. 62,86 0,5 δρομολόγιο(2 φορές την εβδομάδα) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 60,35-17% 50,09 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ 140,00 ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ 2ο & 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΥΡΙΟΥ Δρομολόγιο 2 ΛΕΓΡΑΙΝΑ-ΣΟΥΝΙΟ ΛΑΥΡΙΟ και αντίστροφα ΜΑΡΚΟΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 221,48 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΤΑΞΙ -4,00% 134,40-17% 111,55-4,00% 212,62-17% 176,48 2ο & 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ 110,74 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ -4,00% 106,31-17% 88,24 2ο & 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ (2 φορές την εβδομάδα) 110,74 (έκαστο) ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ -4,00% 106,31-17% 88,24 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ ΚΕΡΑΤΕΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ 90,00 ΧΑΤΖΗΡΟΥΣΣΕΑΣ ΤΑΞΙ -4,00% 86,40-17% 71,71

18 ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Δρομολόγιο 2 Περιγιάλι-Λ.Λαυρίου-Π.Εννιά- Λ.Λαυρίου-Βρωμοπούσι- Λ.Λαυρίου (ύψος Βγέθι)- Παλαιοκαμάριζα-Μπουζαλάδες- Μανούτσο-Μητροπήσι-Πλάκα- Διψέλιζα-Σχολεία, Σκάλιζα,Ντογάνι, Πλάκα. 237,50 ΚΤΕΛ -4,00% 228,00-17% 189,24 1ο & 2ο ΓΥΜΝ., & ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Βγέθι-Βρωμοπούσι-Πανόραμα- Ντελένια-Συρί -Σχολεία 160,38 ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 153,96-17% 127,79 1ο & 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Εργατικές κατοικίες - Σχολείο 108,90 ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ -4,00% 104,54-17% 86,77 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Λεγραινά - Σούνιο - Ανάβυσσος- Σχολείο 247,50 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ -4,00% 237,60-17% 197,21 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Πλατεία Μεταλλωρύχου Καμάριζας-"Μπάσκετ"- Διασταύρωση Χάους-Σχολείο 112,35 Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Minibus -4,00% 107,86-17% 89,52 1ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ Δρομολόγιο 1 Λαγονησι (12 μαθητές) Σαρωνίδα (3 μαθητή), Παλαιά Φώκαια (15 μαθητές), Ανάβυσσος (30 μαθητές) - Σχολείο. ΒΓΕΘΙ Κορωπί 234,06 (2 δρομολογια) 160 (σύνολο για 1,5 δρομολόγιο) 170 πλέον του καταβαλόμενου Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΟ Σ ΑΓΓ. -4,00% 224,70-17% 186,50 ΤΑΞΙ -4,00% 153,60-17% 127,49 ΤΑΞΙ -4,00% 163,20-17% 135,46 Παραλία Καλυβίων 182,00 ΒΗΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΑΞΙ -4,00% 174,72-17% 145,02 Πόρτο Ράφτη 170,00 Αγ. Μαρίνα Κορωπίου 147,98 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣ. ΠΑΜΠΙΔΗΣ- ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 196,56 ΚΤΕΛ ΤΑΞΙ -4,00% 163,20-17% 135,46 ΤΑΞΙ -4,00% 142,06-17% 117,91-4,00% 188,70-17% 156,62

19 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Σχολείο Εκτελούμενο Δρομολόγιο Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Δ.Σ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 1 (65 μαθ.) Bουτζάς-Mάτι- Αγ.Ιωάννου- Κυανής Ακτής- Ποσειδώνος- Καλογεροπούλου- Αγ. Ανδρέου- Μαραθώνος- Αγ. Μαρίνας- Ποσειδώνος- Μαρούγκα- Ποσειδώνος Αεροπορίας- Μαραθώνος- Αγ. Κων/νου- Μαραθώνος- Κρυστάλλη- Δεξαμενή Αγ. Νικολάου- Βάρναλη- Κολοκοτρώνη- Περιπάτου- Ονείρων- Περιπάτου- Μαραθώνος- Αγ. Μαρίνας- Σχολείο και αντίστροφα 236,40 ΜΙΧΟΣ Μεγαλο -4% 226,94-17% 188,36

20 Δ.Σ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 2 : (20 μαθ). Ν. Βουτζάς Β Είσοδος- Χρ. Σμύρνης- Θέτιδος- Πηγάσου Ιλιάδος- Χρ. Σμύρνης- Τύχης- Ρ.Φεραίου-Χρ. Σμύρνης- Αγ. Ιωάννης- Αλεξάνδρου- Διαγόρα- Εσπερίδων- Εκάβης- Αντιγόνης- Δανάης- Αριστείδου- Αμφιτρίτης- Διαγόρα- Αμαρυλλίδος- Ροδοδάφνης- Χρ. Σμύρνης- Μαραθώνος- Αγ. Μαρίνας- Σχολείο και αντίστροφα. 215,00 ΓΡΥΛΛΟΣ Μικρό -4% 206,40-17% 171,31 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 3: Λεωφ. Μαραθώνος(Καυκάς) Ζούμπερι Αεροπορίας Κοραή- Ελαιών -Αγ.Ανδρέας Μ.Ασίας- Αμπελούπολη -Κύπρου-Μάτι Κύπρου- Ν.Βουτζάς-Αγ. Μαρίνα- Περιπάτου Ονείρων- λεωφ. Μαραθώνος-Δημαρχείο* Νηπ/γείο και αντίστροφα. *: Μόνο για το μεσημέρι. 192,36 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μικρό -4% 184,67-17% 153,27

21 ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 4: Πρωινή προσέλευση 50 μαθητών στο σχολείο στις 8.00 ως εξής: Γυμνάσιο-Β. Ρώτα-Αγ. Παρασκευής- Ρούμελης Αραχώβης -Αρτέμιδος-Κέντρο Υγείας-Μαραθώνος -Διονύσουσχολείο (οι υπόλοιποι μαθητές προσέρχονται με δικό τους μεταφ. μέσο) Αποχώρηση 50 μαθητών Α & Β τάξεων από το Σχολείο στις ως εξής: Αγ. Βαρβάρας- Αρτέμιδος- Αγ. Νικολάου- Διονύσου- Αρτέμιδος -Κέντρο Υγείας- Μαραθώνος- Τύμβος- Μαραθώνος - Αργοστολίου- Κεφαλληνίας- Μαραθώνος - Διονύσου- Σχολείο. 294,3 σύνολο (1,5 δρομολόγια) ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μεγάλo Λεωφορείo -4% 282,53-17% 234,50 ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 5: Αναχώρηση 50 μαθητών Α & Β τάξεων από το σχολείο στις ως εξής: Σχολείο- Διονύσου- Αραχώβης- Ρούμελης- Β.Ρώτα- Αγ. Παρασκευής-Γυμνάσιο- Διονύσου- Μπρεδάκη-Πλαταιών- Γήπεδο- Πυθαγόρα -Διονύσου. 98,1 έκαστο (0,5 δρομολόγιο για 2 φορές την εβδομάδα) ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μεγάλo Λεωφορείo -4% 94,18-17% 78,17

22 ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 6: Πρωϊνή προσέλευση 50 μαθητών στο σχολείο στις 8.00 ως εξής: Γυμνάσιο- Αργοστολίου- Κεφαλληνίας- Μαραθώνος- Τύμβος- Μαραθώνος- Μπρεδάκη -Γήπεδο - Πλαταιών-Πυθαγόρα- Αγ. Νικολάου- Σχολείο. Αναχώρηση 50 μαθητών κάθε Δευτέρα- Τετάρτη και Παρασκευή και 50 μαθητών κάθε Τρίτη και Πέμπτη από το Σχολείο στις ως εξής: Σχολείο- Αγ. Βαρβάρας- Αρτέμιδος- Αγ. Νικολάου Διονύσου- Αρτέμιδος- Κέντρο Υγείας- Μαραθώνος- Τύμβος-Μαραθώνος- Αργοστολίου-Κεφαλληνίας- Μαραθώνος-Διονύσου-Σχολείο 392,4 σύνολο (2 δρομολόγια) ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μεγάλo Λεωφορείo -4% 376,70-17% 312,66 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 7: Άφιξη Ανατολή-Διονύσου Σχολείο και αντίστροφα.(4 μαθ) 111,00 Χριστοδούλου Σταυρούλα ΤΑΞΙ -4% 106,56-17% 88,44 ΔΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Δρομολόγιο 8: Αλώνια-Τσόπεζα π.μ. Τσόπεζα μ..μ. Τσόπεζα μ.μ. Αλώνια.- Τσόπεζα μ.μ. 110 σύνολο (2 δρομολόγια) Τουρκαντώνης Χρίστος ΤΑΞΙ -4% 105,60-17% 87,65

23 ΔΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Σχολείο 20 έκαστο (0,5 δρομολόγιο 2 φορές την εβδομάδα) Τουρκαντώνης Χρίστος ΤΑΞΙ -4% 19,20-17% 15,94 ΔΣ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ Δρομολόγιο 9: Αγία Μαρίνα- Αύρα- Μ.Ασίας- Σχινιάς- Λ.Κάτω Σουλίου- Καλπακίου- Δικαστικά- Κ.Μπενάκη- Εμ. Μπενάκη. 211,46 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 203,00-17% 168,49 ΔΣ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ Δρομολόγιο 10 Πόρου-Σκύρου Φωκίδος- Σχολείο και το αντίστροφο (4 μαθ.) Αργυροκάστρου-Παύλου Μελά Γορτυνίας-Ποσειδώνος- Σχολείο και το αντίστροφο (4 μαθητές) Αμβρακίας- Σχολείο. (3 μαθ). 132,66 σύνολο (3 δρομολόγια) ΤΑΞΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ταξί -4% 127,35-17% 105,70

24 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ Δρομολόγιο 11 Άφιξης π.μ.(18 μαθ.) Τέρμα Πράσινου Λόφου ΠαντεΪκά- Μικράς Ασιας- Κάτω Σουλίου- Λ.Σχινιά- Πελοποννήσου- Μπενάκη- Ραμνούντος & Καστοριάς-σχολείο Αναχώρησης μ.μ. (11 μαθ). Δικαστικά - Πόρου- Φωκίδος- Πηνελόπης Δέλτα- Παύλου Μελά- Αύρα- Καλπακίου- Ραμνούντος- Κυδωνίων. 230,85 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μικρό -4% 221,62-17% 183,94 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ Αφετηρία: Δικαστικά (1/2 δρομολόγιο καθημερινά) ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 110,80-17% 91,96 1ο ΔΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 12 Καλέντζι - Μαραθώνας και αντίστροφα 211,46 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 203,00-17% 168,49 1ο & 2ο & 3ο ΝΗΠ/ΓΕΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Συστέγαση και του 3ου Νηπιαγωγείου Δρομολόγιο 13 Καλέντζι-σχολείο & αντίστροφα Σούλι-σχολείο & αντίστροφα Ευρύτερη περιοχή Μαραθώνα- Σχολέιο και αντίστροφα. (3 δρομολόγια) 46,76 Ντάσσης Ιωάννης ΤΑΞΙ -4% 44,89-17% 37,26

25 1ο ΔΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 14 Α δρομολόγιο: Παμμακάριστος- Παραλία-Κεφαλληνίας- Κέντρο Υγείας- σχολείο και αντίστροφα στις (35 μαθ). 270,16 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μεγαλο (εχουν ζητηθεί μικρό λόγω στενότητας δρόμων) -4% 259,35-17% 215,26 1ο ΔΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 15 Β δρομολόγιο: Σχολείο- Άγιος Εφραίμ- Λιβίσι- Ρώτα- Αγ. Παρασκευή-Σχολείο και αντίστροφα στις (35 μαθ). 405,25 σύνολο (1,5 δρομολόγιο) ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μεγαλο (εχουν ζητηθεί μικρό λόγω στενότητας δρόμων) -4% 389,04-17% 322,90 1ο ΔΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 16 Ίδια διαδρομή με τα Α και Β δρομολόγια στις ,16 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μεγαλο (εχουν ζητηθεί μικρό λόγω στενότητας δρόμων) -4% 259,35-17% 215,26 1ο ΔΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Σχολείο (1/2 δρομ. 2 φορές την εβδομάδα) 135,08 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 129,68-17% 107,63

26 Δ.Σ. ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 18 Αφετηρία :Λεωφ. Μαραθώνος (Διασταύρωση προς Βρανά)- Βρανάς-Κάμπος (Δυτικά δια Λεωφ. Μαραθώνος) - παραλία Μαραθώνασχολείο (27μαθητές) 219,45 ΚΤΕΛ -4% 210,67-17% 174,86 Δ.Σ. ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 19 Αφετηρία: Λεωφ. Μαραθώνος (Διασταύρωση προς παραλία)- Κάμπος (Ανατολικά)-Ριζάριαναστροφή στη Γαλάζια Ακτή παραλία Μαραθώνα - σχολείο (29 μαθητές) 219,45 ΚΤΕΛ -4% 210,67-17% 174,86 Δ.Σ. ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 20 1/2 δρομολόγιο επιστροφής για 13 μαθητές: Αφετηρία: Σχολείο Βρανά- Κάμπος- παραλία Ριζάρι 219,45 (μισό δρομολόγιο για 2 φορές την εβδομάδα) ΚΤΕΛ Μικρό -4% 210,67-17% 174,86 ΝΗΠ/ΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Δρομολόγιο 32 Α Άρα Γκλιάτα- Νηπιαγωγείο και αντίστροφα. Και Β Αλώνια Νηπιαγωγείο και αντίστροφα. 59,95 (1,5 δρομολόγια) Τουρκαντώνης Χρίστος ΤΑΞΙ -4% 57,55-17% 47,77

27 ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 36 Λύρειο Ίδρυμα -Ν.Βουτζάς (οδός Ρήγα Φεραίου, οδός Αγ. Γερασίμου. Οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης) Λ.Μαραθώνος- Αγ. Μαρίνα- Λ.Αεροπορίας αναστροφή στη πλατεία (Ζούμπερι)- Λ.Αεροπορίας, Λ.Μαραθώνος- Σχολείο. 247,34 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 237,45-17% 197,08 ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 37 Μάτι ( Λιμανάκι -Ποσειδώνος)-Αγ. Ανδρέας- Ποσειδώνος ( Ζούμπερι), Ποσειδώνος- οδός Αγίου Κωνσταντίνου-Σχολείο 206,10 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 197,86-17% 164,22 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 38 Λυβίσι-Σχολείο Δρομολόγιο 39 Κέντρο Υγείας - Ανατολή - Σχολείο. 203,81 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ 203,81 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Μικρό -4% 195,66-17% 162,40-4% 195,66-17% 162,40 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 40 Λύρειο Ίδρυμα - Ρήγα Φεραίου- Παραδείσου-Ρήγα Φεραίου- 3η Είσοδος Νέου Βουτσά- Λ. Μαραθώνος- 1η Είσοδος Νέου Βουτσά- Αττάλου- Αγ. Ιωάννου- Σχολείο. 188,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 180,48-17% 149,80

28 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 41 Λ. Ποσειδώνος-έως Μάτι- Κυανής Ακτής- Λ. Μαραθώνος -1η Είσοδος Νέου Βουτσά- Αττάλου- Αγίου Ιωάννου- Σχολείο 190,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 182,40-17% 151,39 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 42 Λ.Μαραθώνος -Λ. Ποσειδώνος έως Ζούμπερι- οδός Αεροπορίας- Ζούμπερι- Λ. Ποσειδώνος- Αγ. Ανδρέας ΚΑΑΥ- Ποσειδώνος- Κυανής Ακτής- Μαραθώνος- 1η Είσοδος Νέου Βουτσά- Χρυσοστόμου Σμύρνης- Σχολείο 190,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 182,40-17% 151,39 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Δρομολόγιο 43 Μαραθώνος(ΔΕΗ) -Οδός Σάββα Τζιλάβη- Λ. Μαραθώνος-οδός 102- Ονείρων- Περιπάτου-Λ. Μαραθώνος- 1η Είσοδος Νέου Βουτσα- Αττάλου- Αγίου Ιωάννου- Σχολείο 228,80 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 219,65-17% 182,31 ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 44 Γραμματικό -Σχολείο 217,14 ΚΤΕΛ (ζητούν μικρό για να περνάει τους δρομους) -4% 208,45-17% 173,02

29 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 45 Σφακώνα - Κ. Σούλι -Δικαστικά - - Σχοινιάς - Ριζάρι - Παραλία Μαραθώνα -Αγίας Μαρίνας - Σχολείο 268,69 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 257,94-17% 214,09 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 46 Καλέντζι- Σχολείο 189,15 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 181,58-17% 150,71 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δρομολόγιο 47 Βρανάς -Λ.Μαραθωνος- Φειδιππίδου-Παραλία-Τύμβος- Λ.Μαραθώνος-Σχολείο 189,15 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 181,58-17% 150,71 ΕΕΕΕ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Δρομολόγιο 48 Ζωγράφου- Παγκράτι- Λ.Μεσογείων-Ν.Μάκρη 250,00 ΝΙΚΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΙΚΡΟ ΜΑΝ -4% 240,00-17% 199,20 ΕΕΕΕ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Δρομολόγιο 49 Πλ.Αμερικής-Πατήσια- Μαρούσι- Βριλήσσια-Γέρακας- Ν.Μάκρη (σχολείο) 250,00 ΝΙΚΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΙΚΡΟ ΜΑΝ -4% 240,00-17% 199,20 ΕΕΕΕ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Δρομολόγιο 50 Κορωπί- Παιανία- Σπάτα- Ν.Μάκρη (σχολείο) 227,70 ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ ΜΙΚΡΟ ΜΑΝ -4% 218,59-17% 181,43 ΕΕΕΕ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Δρομολόγιο 51 Αρτέμιδα-Ραφήνα-Γραμματικό- Μαραθώνας-Ν.Μάκρη (σχολείο) 247,20 ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ ΜΙΚΡΟ ΜΑΝ -4% 237,31-17% 196,97 2ο ΝΗΠΙΑΓ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 60,00 ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΞΙ -4% 57,60-17% 47,81

30 2ο ΝΗΠΙΑΓ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 60,00 ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΞΙ -4% 57,60-17% 47,81 ΕΕΕΕ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΞΗ 270,00 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚ. ΕΠΕ ΜΑΝ -4% 220,00-17% 182,60 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 242,50 ΤΣΟΚΑΣ ΑΕ ΜΑΝ -4% 232,80-17% 193,22 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑ 223,10 ΤΣΟΚΑΣ ΑΕ ΜΑΝ -4% 214,18-17% 177,77 ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΟΙΚ. ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ 250,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΑΝ -4% 240,00-17% 199,20 ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 255,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ ΜΑΝ -4% 244,80-17% 203,18

31 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΟΥ ΧΛΜ βάσει διακ/ξης ανά κατ/νση Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμά-τευσης Σχολείο Εκτελούμενο Δρομολόγιο Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα 2ο ΓΥΜΝ.-ΛΥΚ. ΜΑΡΚΟΠ/ΛΟΥ Αγιος Σπυρίδωνας-Σχολείο 141,41 έκαστο (2 δρομολόγια) ΚΤΕΛ 4,8-4% 135,75-17% 112,67 2ο ΓΥΜΝ.-ΛΥΚ. ΜΑΡΚΟΠ/ΛΟΥ Λιγόρι(Κεντρική Λεωφ.Πόρτο Ράφτη)-σχολείο 158,41 έκαστο (2 δρομολόγια) ΚΤΕΛ 3,7-4% 152,07-17% 126,22 2ο ΓΥΜΝ.-ΛΥΚ. ΜΑΡΚΟΠ/ΛΟΥ Νάτσο(Ιππόδρομος)-Αυλάκι- Σχολείο 165,37 έκαστο (2 δρομολόγια) ΚΤΕΛ 6,8-4% 158,76-17% 131,77 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΜΑΡΚΟΠ/ΛΟΥ Αγια Τριάδα -Σχολείο 300 (1δρομ& 0,5 δρομολ) ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΡ& ΣΙΑ -4% 288,00-17% 239,04 ( ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ ) ( 3 ) ΛΙΓΟΡΙ ( 2) 1 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 35 ο χλμ. ( 2 ) ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΟΥ (ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ) ( 5 ) - ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΟΥ (ΠΗΓΑΔΙ ) (3) ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΟΥ (ΚΑΓΚΕΛΙΑ ) ( 3) ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΟΥ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ) ( 3) ΣΠΙΤΑΚΙ ( 2) ΓΡΕΓΕΙΟ ( 2) ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ (10) ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ(3) - ΔΡΙΒΛΙΑ Α (ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ) ( 5 ) ΔΡΙΒΛΙΑ Β (2) - ΜΟΥΡΙΕΣ (3) ΑΒΑΞ ( 2 ) ΣΧΟΛΕΙΟ 198,00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 36,5-4% 190,08-17% 157,77 1 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 1/2 Σχολείο-Φυστικιές 99,00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 36,5-4% 95,04-17% 78,88

32 1 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟ 1/2 Σχολείο-Φυστικιές (2 φορές την ΡΑΦΤΗ εβδομάδα) 99 έκαστο ΑΝΤΩΝΙΟΥ 36,5-4% 95,04-17% 78,88 2 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΜΑΙΡΝΑ(10,85 ΧΛΜ)- ΜΠΕΛΑΜ(10,45 ΧΛΜ)- ΑΥΛΑΚΙ(9,35 ΧΛΜ) ΒΑΣΙΛΟΟΣ- (8,45ΧΛΜ)-ΠΕΥΚΩΝ(7,15ΧΛΜ)- ΝΑΤΣΟ(6,85ΧΛΜ)- ΤΡΙΦΥΛΛΙ(6,35ΧΛΜ)- ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ(5,85ΧΛΜ)- ΡΟΔΟΥ(5,75ΧΛΜ)- ΝΑΡΚΙΣΣΩΝ(5,45ΧΛΜ)- ΜΑΞΙΜΟΣ(4,95ΧΛΜ)- ΚΕΑΣ 4,5,ΧΛΜ)- ΚΥΚΛΑΔΩΝ(4,1,ΧΛΜ)- ΠΗΓΑΔΙΑ(3,8ΧΛΜ)- ΣΤΕΚΙ(3,5ΧΛΜ)- ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (2,8ΧΛΜ) ΚΑΛΑΜΙΩΝ(2,7ΧΛΜ)- ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ(2,5ΧΛΜ)- ΑΝΕΜΩΝΑΣ (2,3)-ΟΑΣΗ(1,9)- ΜΑΡΙΝΟΟΣ Β ΜΑΡΙΝΟΟΣ Α 198,00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 10,85-4% 190,08-17% 157,77 2 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 1/2 Σχολείο-Επιστροφή 99,00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 10,85-4% 95,04-17% 78,88 2 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 1/2 Σχολείο-Επιστροφή (2 φορές την εβδομάδα) 99,00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 10,85-4% 95,04-17% 78,88 2ο ΓΕΛ ΜΑΡΚΟΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 139,50 ΚΤΕΛ -4% 133,92-17% 111,15

33 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμά-τευσης Σχολείο Εκτελούμενο Δρομολόγιο Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα 1ο Δ.Σ. ΓΛ. ΝΕΡΩΝ Λ. Λαυρίου 88(2μαθ)-Βασ. Κων/νου (4 μαθ)-25η Μαρτίου(1μαθ)-Παλλάδος Αθηνάς- Λαυρίου-Κανάρη- Όθωνος(5μαθ)-Θεσσαλίας- Σχολείο και αντίστροφα 117,86 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. Minibus -4% 113,16-17% 93,92 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 1 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ -ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (11) ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΙΩΑΝ. ΖΑΧΑΡΙΑ (8) ΑΤΤΙΚΗΣ -ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (8) ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (1) ΑΤΤΙΚΗΣ-ΜΠΑΣΚΕΤ-(4) ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ (5) ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ - ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ (5) ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ (2)- ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ- ΒΑΣ.ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ (1)- ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ-ΙΩΑΝ.ΣΙΔΕΡΗ (1). 170,00 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ -4% 163,20-17% 135,46 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 2 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ- ΛΥΚΕΙΟ. 170,00 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Minibus -4% 163,20-17% 135,46

34 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 3 Σχολείο 85,00 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Minibus -4% 81,60-17% 67,73 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 4 Σχολείο (2 φορές την εβδομάδα) 85,00 (έκαστο) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ -4% 81,60-17% 67,73 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 1 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΠΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ- ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΑΡΙΣΤΗΣ- ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΡΑ- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ- ΑΡΓΙΘΕΑΣ- ΑΓΙΑΣΟΥ- ΠΑΠΑΓΚΕΝΑΚΗ- ΑΝΑΤΟΛΗΣ & ΑΝΟΙΞΗΣ- ΛΑΥΡΙΟΥ & ΑΝΟΙΞΗΣ- ΛΑΥΡΙΟΥ & ΟΘ. ΧΟΥΝΤΑ- ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ-ΔΙΑΔ. ΚΩΝ/ΝΟΥ- Γ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ. 169,85 ΜΠΟΧΩΡΗΣ Minibus -4% 163,06-17% 135,34 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 2 ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ(ΓΑΛΑΞΙΑΣ)- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(MY MARKET)- ΛΑΥΡΙΟΥ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ- ΚΕΠ- ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ& ΒΑΣ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ- ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ- ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ- 1Η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ- 2Η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ(ΧΡΩΜΑΤΟΠΟΛΕΙ Ο)- 3Η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ(INTERNET)- 4Η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ- 5Η ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ(ΔΙΑΔ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)- ΤΕΡΜΑ- ΣΧΟΛΕΙΟ 169,54 ΒΑΛΛΗΛΗΣ -4% 162,76-17% 135,09 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 4 ΣΧΟΛΕΙΟ (2 φορές την εβδομάδα) 34,5 (έκαστο) ΒΑΛΛΗΛΗΣ -4% 33,12-17% 27,49

35 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 5 ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ Σχολείο 34,65 ΒΑΛΛΗΛΗΣ Minibus -4% 33,26-17% 27,61 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 6 Λ.Λαυριου 189,20 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 181,63-17% 150,75 3ο ΝΗΠ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ 20ο χιλμ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΑ ΙΩΑΝ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΟΡΦΕΑ ΑΧΙΛΛΕΑ ΣΕΡΦΙΩΤΗ - 3Ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ. 60,00 ΑΔΑΜΟΟΣ Β. ΤΑΞΙ -4% 57,60-17% 47,81 3ο ΝΗΠ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Οικισμός Σπαρόζα (Αγ. Θωμάς) 60,00 ΑΔΑΜΟΟΣ Β. ΤΑΞΙ -4% 57,60-17% 47,81 3ο Δ.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΕΡΠΕΝΙΑΔΗΣ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ- ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΑΤΤΙΚΗΣ- ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ- ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ(ΚΑΡΕΛΑ)- ΑΛΗΘΕΙΑΣ- ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ- ΣΧΟΛΕΙΟ 187,48 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ -4% 179,98-17% 149,38 3ο Δ.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ Σχολείο (2 φορές την εβδομάδα) 93,74 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ -4% 89,99-17% 74,69 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 1 Άγιος Ανδρέας - Προσήλιο - Σχολείο. 209,44 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 201,06-17% 166,88 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δρομολόγιο 2 Άγιος Θωμάς - Αργιθέα - Άνοιξη - Σχολείο. 194,34 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 186,57-17% 154,85 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Κοιμητήριο-Αγ. Νικόλαος(Χαλιδού)-Προφήτης Ηλίας-Αγ. Παρασκευή- Καρελάς-Αγ.Γεράσιμος-20ο χιλιομετρο Λ. Λαυρίου (Παιανία)-Αγ.Αθανάσιος- Σχολείο. 149,94 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 143,94-17% 119,47

36 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Σχολείο ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Εκτελούμενο Δρομολόγιο Δρομολόγιο 1 Καλέντζι - Οικισμός Μαραθώνα - Τύμβος - Νέα Μάκρη - Ζούμπερι - Μάτι - Γήπεδα Καλλιτεχνούπολης - - Λ. Μαραθώνος -Πανόραμα Παλλήνης - Σχολείο. Δρομολόγιο 2 ΗΣΑΠ Περισσού - Αγ. Αναστασία - Πευκάκια - Λ. Ηρακλείου - Ειρήνης - Περικλέους - ΗΣΑΠ Αμαρουσίου - ΙΚΑ Αμαρουσίου - Κηφισίας - Μελισσίων - Δημοκρατίας - Σισμανόγλειο - Ναυτική βάση - Αναπαύσεως - Πίνδου - NIBEA - Λ. Γέρακα - Αιτωλίας - Ευβοίας - Τόλιας - Μαραθώνος - Σχολείο. Ποσό Κατακύρωσης χωρίς ΦΠΑ Μεταφορέας Όχημα 243,84 ΓΡΥΛΛΟΣ 197,76 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. Ποσοστό έκπτωσης Τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης Νέο ποσοστό έκπτωσης Νέα τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης -4% 234,09-17% 194,29-4% 189,85-17% 157,58 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 3 Πατησίων - Αλεξάνδρας - Μουστοξύδη - Περιφερειακός Πολυγώνου - Αγ. Δημήτριος - Φάρος - Αγ.Σοφία -Δημοκρατίας - Πεντάγωνο - 25ης Μαρτίου - Εθνικής Αντιστάσεως - Παπανικολή -Πλατεία Κένεντυ - Αγ.Παρασκευής - Μεσογείων - Σταυρός - Σχολείο. 186,24 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 178,79-17% 148,40

37 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 4 Χαριλάου Τρικούπη - Αλεξάνδρας - Αμπελόκηποι - Κηφισίας - Αγία Βαρβάρα - Εθνικής Αντιστάσεως - Πλ.Κέννεντυ - Δουκίσσης Πλακεντίας - Ολύμπου Χαλανδρίου - Μεταμορφώσεως - Ηρακλείτου - Μπενάκη (Έθνος) Παναγούλη - Κλεισθένους - Εθνικής Αντιστάσεως - Μαραθώνος - Σχολείο. 186,24 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 178,79-17% 148,40 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 5 Λαγουμιτζή - Κάρπου - Φιλολάου - Καισαριανή - Περιφερειακός - Στροφή Παπάγου - Πίνδου - Λάσκου - Αργυροκάστρου - Εθνικής Ανύνης - Αναστάσεως - Μακεδονίας - Ανατολής - Άνω Χολαργός - Πελοποννήσου - Δημόκριτος - Αγίου Ιωάννου - Ασημακοπούλου - Μεσογείων - Σταυρός - Σχολείο. 175,68 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 168,65-17% 139,98

38 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 6 Νέος Βουτζας (Λύρειο)-Στροφή Ραφήνας - Πλατεία Ραφήνας - Αρίωνος - Αιγαίου - Αθηνάς - Υπαπαντής - Γαλήνης - Αρτέμιδος - Λ. Καραμανλή - Σπάτα Πλατεία - Βασιλ. Παύλου - Λ. Σπάτων - Εθνικής Αντιστάσεως - Μαραθώνος - Σχολείο. 197,76 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 189,85-17% 157,58 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 7 Άγιος Στέφανος - Στροφή Διονύσου - Πολιτεία - Παλαιολόγου - Καστρί - Ν.Κηφισιά - Ν.Ερυθραία - ΗΣΑΠ ΚΑΤ - Ζηρίνειο - Νεκροταφείο Κηφισιάς - Καλλιθέας - Άνω Κηφισιά - 25ης Μαρτίου - Πηγής - Άνω Μελίσσια - Τσαλδάρη - Αγ. Σύλλας - Π. Πεντέλη - Καλλισίον - Ιάσωνος - Καλλιθέα - Λ. Ανθούσας - Λ. Μαραθώνος - Σχολείο. 170,86 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 164,03-17% 136,14

39 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 8 Πλατεία Παπαδιαμάντη - Αγίας Λαύρας - Γαλατσίου - Γαλαξίας - Τραλλέων - Βυζαντίου - Γέφυρα Παλαιολόγου - Πεντέλης - 28ης Οκτωβρίου - Νιόβης - Ξενοφώντος - Γέρακα - Πλατεία Γέρακα - Μαραθώνος - Παλλήνη - Σχολείο. 197,76 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 189,85-17% 157,58 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 9 Πλ. Κυψέλης -Αγ.Γλυκερίας - Βεΐκου - Κασταμονής - Αντύπα - Αυγής - Κύμης - Ολυμπιακό Στάδιο - Παράδεισος - Ριζάρειος - Φραγκοκκλησιάς - Ροδοδάφνης - Λ. Πεντέλης - Ολύμπου Βριλλησίων - Γρ. Λαμπράκη - Κλεισθένους - Σταυρός - Παλλήνη - Μαραθώνος - Σχολείο. 216,96 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 208,28-17% 172,87 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 10 Περιφερειακός Ζωγράφου - Γουδί - Νοσοκομείο Παίδων - Μεσογείων - Κατεχάκη - Ελληνορώσων - Μεσογείων - Φούρεσι - Λ. Σπάτων - Λεονταρίου - Εθ. Αντιστάσεως - Μαραθώνος - Σχολείο. 186,24 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 178,79-17% 148,40

40 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 11 Λαύριο -Βρωμοπούσι- Κερατέα - Πέτα - Μαρκόπουλο - Λεωφ. Μαρκοπούλου - Γλυκά Νερά - Δακτύλιος Αττικής Οδού - Καμπά - Εθ. Αντιστάσεως - Λ. Μαραθώνος - Σχολείο. 266,91 ΑΝΤΩΝΙΟΥ -4% 256,23-17% 212,67 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 12 Βάρκιζα - Λ. Βάρης - Λαυρίου - Κορωπί -Παιανία- Κάντζα - Κολέγιο - Σπάτων - Εθν. Αντιστάσεως - MAD - Μαραθώνος - Σχολείο. 197,76 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 189,85-17% 157,58 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 13 Πόρτο Ράφτη - Βραυρώνα - Αγ. Ιωάννου - Πράσινος Λόφος - Λούτσα - 25ης Μαρτίου - Λ. Καραμανλή - Κέντρο Υγείας Σπάτων - Χριστούπολη - Μαραθώνος - Σχολείο. 253,44 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 243,30-17% 201,94 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 14 Αγ. Κωνσταντίνου - Κηφισίας - Μεγ. Αλεξάνδρου - Μεσογείων - Δούκα -Κυπρίων αγωνιστών - Αγ. Σύλλας (Πλατεία Ν. Πεντέλης) - Παλαιά Πεντέλη - Ντράφι-Εσωτερικές διαδρομές Ντραφίου - Σχολείο. 195,20 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 187,39-17% 155,54

41 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 15 Κατηφόρι Ωρωπού - Πλατεία Αγ. Στεφάνου ( σε ανταπόκριση με το Νο 7) 99,32 ΓΑΛΛΙΟΣ ΤΑΞΙ -4% 95,35-17% 79,14 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ Δρομολόγιο 16 Λαγονήσι -Ανάβυσσος- Αγ. Μαρίνα Κορωπίου- Καλύβια - Λεωφ. Μαρκοπούλου- Περιφερειακή Σπάτων -Πικέρμι- Μαραθώνος -Σχολείο Δρομολόγιο 17 ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ 240,30 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. Minibus -4% 230,69-17% 191,47 196,00 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. Minibus -4% 188,16-17% 156,17 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αφετηρία: Βάρη 208,78 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Minibus -4% 200,43-17% 166,36 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δρομολόγιο 2 Πειραιάς-Μοσχάτο(Σεφ)-Ρέντη- Μεσογείων-Σταυρός-Σχολείο. 210,79 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Minibus -4% 202,36-17% 167,96 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αφετηρία: Αγ.Μελετίου 194,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 186,24-17% 154,58

42 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αφετηρία:Μενίδι 198,44 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Minibus -4% 190,50-17% 158,12 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αφερηρία: Α Νεκροταφείο 194,00 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ Minibus -4% 186,24-17% 154,58 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δρομολόγιο 6 Παπάγου-Χολαργός- Πλ.Πλαστήρα-Μεσογείων- Αγ.Παρασκευή(Εκκλησία)- Αγ.Παρασκευή(Γαρητού)- Παπαρρηγοπούλου-Κλεισθένους- Γέρακας-Σχολείο. 182,36 ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ -4% 175,07-17% 145,30 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δρομολόγιο 7 Αυλάκι-Πόρτο Ράφτη- Μαρκόπουλο-Κορωπί-Παιανία- Κάντζα-Γλυκά Νερά-Παλλήνη- Γέρακας(Μπαλάνα)-Σχολείο. 222,46 ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. -4% 213,56-17% 177,26

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Τιμή καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του μεγίστου κόστους ημερήσιου δρομολ = 1,47 ογίων δρομολ 1 ΛΥΚΕΙΟ Ν. 45 Bus (1) 2 (Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ 9520437 Α 3 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2-ΒΟΥΛΑ 8955615 2 ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Π.Ε. Α Αθήνας 1 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 ο Νέας Φιλαδέλφειας 2 ο Νέας Φιλαδέλφειας 3 ο Νέας Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερησίας Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

o εκτός ημερησίας Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Συνεδρίαση 58 η Απόφαση υπ αριθμ. 2416/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 1996/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ. Χαλανδρίου Βριλλησίων Κ.Χαλανδρίου Δημοσθένους 8 15234 Χαλάνδρι ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ pedy.chalandriou@yahoo.gr 2106840027 (τηλ. Κέντρο)-2106840028 (γραμματεία) Λ.Πεντέλης 132 15235 Βριλήσσια ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 210-6137671

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 1997/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ)

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ) Χώροι φιλοξενίας Δήμος Αθηναίων Πολιτιστικός Χώρος, Λένορμαν και Αλεξάνδρειας Λέσχη Φιλίας, Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα 6 Λέσχη Φιλίας, Κίου 5, Κυψέλη Γυμναστήριο Ρουφ, Πειραιώς και Εχελίδων 69 Δήμος Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ57Λ7-8ΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ57Λ7-8ΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 55 η Απόφαση υπ αριθµ. 2271/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ41.1/12198 Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002957284 2015-08-06

15PROC002957284 2015-08-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΡΙΔ7Λ7-9ΧΧ Παλλήνη 05 / 08 / 2015 Αριθ. Πρωτ. : οικ.157149 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Έμφορτα Χιλιόμετρα ΑΧΑΡΝΑΙ -ΣΧΟΛΕΙΟ 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00 84,76

Έμφορτα Χιλιόμετρα ΑΧΑΡΝΑΙ -ΣΧΟΛΕΙΟ 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00 84,76 1 2 Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΡΩΠΙΑΣ 1ο ΓΕ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ Μεταφορά ΑΧΑΡΝΑΙ - 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΚΟΡΩΠΙ() 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 15/10/2010 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΜΑΔΥΤΟΥ 30 15/10/2010 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ 14ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΑΝ. ΖΙΝΝΗ 28 15/10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Άφιξ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ Σ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 3 2 9 3 11 4 13 5 14 6 15 ΒΟΡΕΙΟΥ Δρομολόγιο 8 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μαρούσι-Μαρούσι ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.»

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κ. Κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνα : 213 2065116, 213 2065421 Τηλεομοιότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολές έως 5 κιλά (40cm x 25cm x 25cm) 5 Αποστολές από 5 έως 10 κιλά 7 Αποστολές από 10 έως 15 κιλά 10 Αποστολές από 15 έως 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣ ΗΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣ ΗΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΞ7Λ7-Ζ7 ΕΛΛΙΚ ΔΜΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚ ΙΚΜΙΚ ΕΠΙΤΡΠ Δ/νση: Λ. υγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΡΤΤΕΑ Τ ΔΙΑΔΙΚΤΥ υνεδρίαση 14 η Απόφαση υπ αριθ. 647/2014 την Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥ Συνεδρίαση 67 η Απόφαση υπ αριθ. 2428/2014 Στην Αθήνα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΞΗ ΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤ ΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ. 5 28 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:00 πµ 1:15 µµ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ

ΕΝ ΕΙΞΗ ΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤ ΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ. 5 28 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:00 πµ 1:15 µµ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ 1 ΑΧΑΡΝΩΝ 2 ΑΧΑΡΝΩΝ 3 ΑΧΑΡΝΩΝ 1 ΕΙ ΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΑΧΑΡΝΩΝ 20 18 1 ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΑΙ - 8,5 8 ΑΧΑΡΝΩΝ 11ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ -ΜΟΛΑΣ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:15 πµ 12:15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δρομολόγιο 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δρομολόγιο 1 για ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δρομολόγιο 1 1 14 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Πάτημα Χαλανδρίου- Μεταμόρφωση 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Χαλανδρίου-Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η βάση υπολογισμού της χιλιομετρικής απόστασης των περιφερειών Εφετείων Αθήνας-Πειραιά ορίζεται το Εφετείο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Θερμαινόμενοι χώροι κι έκτακτα μέτρα στην Περιφέρεια Αττικής

Δελτίο Τύπου. Θερμαινόμενοι χώροι κι έκτακτα μέτρα στην Περιφέρεια Αττικής 31/12/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αλλαγές σε Δήμους: Ζωγράφου και Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γραφείο Τύπου Προς τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης Δελτίο Τύπου Θερμαινόμενοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ü Προσκοπικό Κέντρο 16 ΔΗΜΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ü Προσκοπικό Κέντρο 12

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ü Προσκοπικό Κέντρο 16 ΔΗΜΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ü Προσκοπικό Κέντρο 12 2η Ψυχικού 5 ΠΥΒΑ Μαρούσι 4 Σούνιο Πεύκη 2 1η Πεντέλης 2 πυβα 3η Χαλανδρίου 1 Άγιο Ανδρέα Γαλάτσι 2 πυβα Ραφήνα 3 Άγιο Ανδρέα Αγία Παρασεκυή 3 Σούνιο 1η Κηφισιάς 3 πυβα 1η Νέας Ερυθραίας 10 πύβα 1η Χολαργού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν (Αλφαβητική Αναζήτηση Τόπου Επίδοσης) ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κ.Υ.Α. Αριθ. 21798/2016) Καθορισμός Αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 10 η Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22920-22564, 22347 ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1 ΛΕΩΦ.ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29- ΑΘ. ΙΑΚΟΥ 210-8141421 ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1 ΛΕΩΦ.ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29- ΑΘ. ΙΑΚΟΥ 231-2030600-617 ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 1 ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050078 Αγ. Ιωάννου 27 2 2ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050082

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 Ωράριο Λειτουργίας: 07:30-17:30 ΤΗΛ. - 210 69 13 128 210 69 13 282 ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΚΤΙΡΙΟ ''ΚΟΣΜΟΣ''

Διαβάστε περισσότερα

Τα αγωνίσματα που λαμβάνουν χώρα παράλληλα με τον Μαραθώνιο

Τα αγωνίσματα που λαμβάνουν χώρα παράλληλα με τον Μαραθώνιο Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 29 ο Κλασσικό Μαραθώνιο Ο Μαραθώνιος διεξάγεται στη διαδρομή: Λ.Μαραθώνος οδός Μαραθωνοδρόμων Τύμβος Μαραθώνα οδός Μαραθωνοδρόμων Λ.Μαραθώνος Λ.Μεσογείων Μιχαλακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής)

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής) Δημοτ. Διαμέρισμα Περιοχή Παρεκκλήσιo Ανάβυσσος Ανάβυσσος Άρτεμις Άρτεμις Άγιος Παντελεήμων Άγιος Νικόλαος Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Άγιος Σπυρίδων και Άγιος Παντελεήμων Γέρακας Κοιμητήριο Άγιος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. - ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων. Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού Περιφέρεια Αττικής στο Λαύριο

ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. - ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων. Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού Περιφέρεια Αττικής στο Λαύριο Ε Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2012 ΑΝΑ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΠΣ 373404

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης 3η Στο Χαλάνδρι σήμερα 19 Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές των αιρετού Κώστα Τουλγαρίδη 6977002645, kostoulgaridis@yahoo.gr, και αναπληρωτή αιρετού Μαρκάκη Γιάννη, 6946389589, gmark1965@yahoo.gr εκλεγμένων με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ από: τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩ Ν ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡ ΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΤΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Σ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 27,7 8 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 28,8 6 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩ Ν ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡ ΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΤΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Σ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 27,7 8 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 28,8 6 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟ Ο ΑΦΙΞ ΑΝΑΧΩΡ Τ 1 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕ - ΕΙΔΙΚΟ ΓΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ & ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕ ΆΝΩ ΠΑΤΙΑ - ΚΑΤΩ ΠΑΤΙΑ- ΆΝΩ ΚΨΕΛΗ - ΚΨΕΛΗ - ΓΚΖΗ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΗ () (ΜΕΩ ΠΛ. ΚΕΝΝΕΝΤ) 28 9 ΟΧΙ ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & Ε.Ο.Δ. Αρμόδιος: Υ/Α ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014.

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Exporama Show σας καλωσορίζει και σας περιμένει στο Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής Helexpo Palace.

Το Exporama Show σας καλωσορίζει και σας περιμένει στο Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής Helexpo Palace. how to get there how to get there êáëùóþëèáôå óôçí ÁèÞíá Το Exporama Show σας καλωσορίζει και σας περιμένει στο Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής Helexpo Palace. Το Helexpo Palace βρίσκεται στο Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ. Η εκλογική διαδικασία στην περιφέρεια της Ελλάδος θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2/11/2015.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ. Η εκλογική διαδικασία στην περιφέρεια της Ελλάδος θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2/11/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 2-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. Η εκλογική διαδικασία στην περιφέρεια της Ελλάδος θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2/11/2015. Η εκλογική διαδικασία στην Αττική ξεκινά

Διαβάστε περισσότερα

15231 210-6774599 210-6714018 15231 210-6774699

15231 210-6774599 210-6714018 15231 210-6774699 15234 Μ.Υ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 8 210-6840027 210-6840028 210-6839707 ΧΑΛΑΝΔΡΙ pedy.chalandriou@yahoo.gr T.I. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 132 15235 210-6137671 210-8105328 ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ».

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 43 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.587.960,31 για έργα ενταγμένα στον Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής

Θέμα 43 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.587.960,31 για έργα ενταγμένα στον Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 11 η Απόφαση υπ αριθ. 548/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001867690 2014-02-13

14PROC001867690 2014-02-13 ΑΔΑ: ΒΙΡΧ7Λ7-ΕΧ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθ. 1029/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤ ΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ. 4,5 25 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:00 πμ 1:15 μμ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤ ΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ. 4,5 25 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:00 πμ 1:15 μμ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 ΑΧΑΡΝΩΝ 2 ΑΧΑΡΝΩΝ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΑΡΝΑΙ - 20 18 ΑΧΑΡΝΑΙ - 8,5 8 ΟΧΙ ΝΑΙ 8:15 πμ 12:15 μμ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:00 πμ 12:15 μμ 3 ΑΧΑΡΝΩΝ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ Ρ Α Φ Η Ν Α Σ Δ ι α δ ρ ο μ έ ς 100% 50% 75% Αθήνα - Ραφήνα 2.40 1.20 1.80 " - Πικέρμι 1.80 0.90 1.40 " - Ν.Μάκρη 2.90 1.50 2.20 " - Μαραθών 3.70 1.90 2.80 " - Γραμματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1. Πώς είναι η νέα άδεια οδήγησης ; Η νέα άδεια οδήγησης είναι ένα έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας. Είναι έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί. Κάθε έντυπο νέας άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 13 0 63 776 13 0 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 62 η Απόφαση υπ αριθ. 2304/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 847-36/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία

πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία με δημόσια μέσα συγκοινωνίας ΜΕΤΡΟ / ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΗ / ΠΡΟΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ Επιλέξτε τη γραµµή 3 (µπλε) του Μετρό µε κατεύθυνση προς Αεροδρόµιο και κατεβείτε στο σταθµό ΚΟΡΩΠΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔ7Λ7-ΣΡ8. Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΙΗΔ7Λ7-ΣΡ8. Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2011-2012. ΜΠΑΣΚΕΤ Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2011-2012. ΜΠΑΣΚΕΤ Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2011-2012 ΜΠΑΣΚΕΤ Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α.Ε. ΨΥΧΙΚΟΥ - ΣΧ. ΜΩΡΑΪΤΗ 21-58 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΣΧ. ΜΩΡΑΪΤΗ 39-32 ΣΧ. ΜΩΡΑΪΤΗ - ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΘΕΜΑ: 17 ο Αναπροσαρμογή δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ YΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 4 ΤΚ 0562 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2103236931 ΑΞ-ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2103227091 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ FAX 2103314534 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Σ.Υ.Ω. -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ Σ.Υ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Σ.Υ.Ω. -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ Σ.Υ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Σ.Υ.Ω. -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ Σ.Υ.Ω. (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 32/8-10-2015 ΠΡΑΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α/Α ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

:Μερική προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών λεωφορειακών γραμμών, γραμμών τρόλεϊ και ΤΡΑΜ, λόγω διεξαγωγής του 23 ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας.

:Μερική προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών λεωφορειακών γραμμών, γραμμών τρόλεϊ και ΤΡΑΜ, λόγω διεξαγωγής του 23 ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14/4/2016 ΘΕΜΑ :Μερική προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών λεωφορειακών γραμμών, γραμμών τρόλεϊ και ΤΡΑΜ, λόγω διεξαγωγής του 23 ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας. Αποβλέποντας στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χωροταξική κατανομή για εγγραφή μαθητών που κατοικούν στο Δήμο Αχαρνών

ΘΕΜΑ: Χωροταξική κατανομή για εγγραφή μαθητών που κατοικούν στο Δήμο Αχαρνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4089/2012 (Α 206)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4089/2012 (Α 206) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4089/2012 (Α 206) Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α' 171)», μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΟΥΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Α ΑΤΤΙΚ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥ Συνεδρίαση 69 η Απόφαση υπ αριθ. 2445/ Στην Αθήνα, σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕ2Π7Λ7-0ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 9 η Απόφαση υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Οι εξετάσεις κατά ειδικό µάθηµα θα διενεργηθούν ως εξής:

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Οι εξετάσεις κατά ειδικό µάθηµα θα διενεργηθούν ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ Β-ΒΑΘΜΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2004 - ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ. ΑΙΘ. ΚΥΡ. ΑΙΘ. Α.Π.Χ Γ/ΡΙΑ

ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ Β-ΒΑΘΜΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2004 - ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ. ΑΙΘ. ΚΥΡ. ΑΙΘ. Α.Π.Χ Γ/ΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.Π.Π.Ε. ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ Β-ΒΑΘΜΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2004 - ΑΘΗΝΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30-4-2009 Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 2 ο ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Συνεδρίαση 42 η Απόφαση υπ αριθμ. 1708/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθμ. 2286/2013 ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 39 η Απόφαση υπ αριθ. 1389/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ (INTRACITY) 1. Πόρτα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 2. Θυρίδα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 3. Πόρτα - Θυρίδα Επόµενη Εργάσιµη 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32/ 844/14-6-2006 Με αφορµή προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί σε Μονάδες Υγείας ΙΚΑ, καθώς και σε Υποκαταστήµατα ΙΚΑ, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2014 ΘΕΜΑ: 59 ο Εισήγηση για μεταφορά μαθητών Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης που

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 9 η Απόφαση υπ αριθµ. 186/2012 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ / ΑΤΤΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ / ΑΤΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ / ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΘΗΝΑ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 76-78 ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΒΑΛΤΙΝΩΝ 30 Τ.Κ. 11474 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ AΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 343 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11143 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΣΑ. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ : Λειτουργικού Σχεδιασμού : Εφαρμογών Δικτύου

ΟΑΣΑ. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ : Λειτουργικού Σχεδιασμού : Εφαρμογών Δικτύου ΟΑΣΑ. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Λειτουργικού Σχεδιασμού ΤΜΗΜΑ : Εφαρμογών Δικτύου ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 14396/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Φούλια ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-82.00.844 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 03/11/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α

ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΤ ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞ Η ΔΙΑΜΟ ΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑ ΤΟΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΟΤΕ ΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΕΝΔΕΙΞ Η ΔΙΑΜΟ ΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑ ΤΟΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΟΤΕ ΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 1 ΔΜ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ΕΞΥΠΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΠΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΩΝ 8/Θ Ε.Δ.Σ ΕΚΠ/Σ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ & 8/Θ Ε.Δ.Σ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΤΙΚΑ ΠΒΛΜΑΤΑ 8/Θ Ε.Δ.Σ ΕΚΠ/Σ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κ.Υ.Α. Αριθ. 21798/2016) Καθορισμός Αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών Φ.Ε.Κ. 709/16-03-2016 Τεύχος 2 ο ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16/03/2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ιούνιος 2008 Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΑΔΑ: ΒΙΥΗ9-ΡΞ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Αθήνα, 21/4/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.12 /933 /68384 /Δ1

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Αθήνα, 21/4/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.12 /933 /68384 /Δ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε., ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ISO 9001 : 2008. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ISO 9001 : 2008. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά κατοικιών και οικοπέδων στα Ανατολικά & Δυτικά. για το έτος Μάρτιος 14

Η αγορά κατοικιών και οικοπέδων στα Ανατολικά & Δυτικά. για το έτος Μάρτιος 14 Η αγορά κατοικιών και οικοπέδων στα Ανατολικά & Δυτικά προάστια της Αθήνας για το έτος 2013 1 Γενικά συμπεράσματα Παράγοντες που λειτούργησαν αρνητικά στην αγορά κατοικιών και οικοπέδων είναι: Ησυνεχιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη)

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) Εξεταστικό Κέντρο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης site / στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο: 210-3442645 Fax: 210-3442098

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο: 210-3442645 Fax: 210-3442098 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. : Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 Μαρούσι 6-5-010 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ.Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙS Τίτλος Δικαιούχοι Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Π/Υ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΜΙS Τίτλος Δικαιούχοι Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Π/Υ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 446938 300560 302570 303601 303032 302537 301152 300886 Δράσεις Υποστήριξης Ανάπτυξης της Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας- e-valuation εξοπλισμού στην τάξη - 101η Σχολική Επιτροπή 20ου Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 48 η Απόφαση υπ αριθ. 1712/2015

Διαβάστε περισσότερα