Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 1996/2014 Στην Αθήνα, σήμερα στις 08/10/2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00 μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 07/10/2014. Η Επιτροπή συνεδριάζει κατά πλειοψηφία εκτάκτως, λόγω του έκτακτου χαρακτήρα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς τα τακτικά μέλη κ. Καράμπελας και κα. Μπαλού δηλώνουν λευκό ως προς τον έκτακτο χαρακτήρα των θεμάτων. Θέμα 31 o Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ αριθμ. 1/2014 Πρακτικού της Επιτροπής της Π.Ε.Α.Α., η οποία συγκροτήθηκε κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του δεκάτου εβδόμου άρθρου του Ν.4286 (ΦΕΚ194/τ.Α / ), αναφορικά με την υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων της υπ αριθμ.24001/ Κ.Υ.Α. στα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Παρόντες: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στεργίου Ιωάννα Μπαλάφας Γεώργιος Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα) Μπαλού Αλεξάνδρα Καράμπελας Κωνσταντίνος Κορομάντζος Βασίλειος Τα αναπληρωματικά μέλη: Τσούπρα Ιωάννα Νερούτσου Μαρία Λεβέντη Αγγελική Δανακός Χριστόφορος Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Τζίβα Αιμιλία Αθανασιάδης Παναγιώτης Αλεξίου Αθανάσιος Μοίρας Ιωάννης Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα Ιωάννα Στεργίου, δίνει το λόγο στον κ. Δερμιτζάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

2 1. Tις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ87Α/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις όμοιες του Ν 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ. 1εδαφ. γ και 6 παρ Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 5. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/ (ΦΕΚ 238/Α/ Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/ ) 6. Την υπ αριθμ /739 (ΦΕΚ 1291/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.» 7. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της 24001/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1449/τ.Β/ , όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία αναφέρει ότι οι Περιφέρειες υποχρεούνται να μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων, οι οποίοι κατοικούν από τη σχολική τους μονάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής: Α. με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα α) μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης β) μέτρα για μαθητές Γυμνασίου γ) μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Β. με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών α) μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης β) μέτρα για μαθητές Γυμνασίου γ) μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού βάσει των διατάξεων του Π.Δ.104/1979, όπως ισχύει. 9. Την υπ αριθμ.51/2014 εγκύκλιο (αριθμ. Πρωτ.34232/ ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 10.Τις διατάξεις του δεκάτου εβδόμου άρθρου του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ194/τ.Α / ). 11. Την υπ αριθμ / απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής περί συγκρότησης Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δέκατο έβδομο άρθρο του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ194/τ.Α / ) (ΑΔΑ:7Ι427Λ7-Τ51). 12. Το υπ αριθμ. 1/2014 Πρακτικό της υπό στοιχείο 11 Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε συνεδρίασή της στις γνωμοδότησε : [Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού πήρε το λόγο και ενημέρωσε τους εκπροσώπους των δήμων για την εξέλιξη των διαδικασιών της μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής, έθεσε υπόψη τους τον κάτωθι πίνακα με τα δρομολόγια που έπρεπε να εξεταστούν: Α/Α Δήμος Εξυπηρετούμενα Σχολεία Δρομολόγιο ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ_ΜΕΣΟ ΠΑΙΔΙΑ 1 ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Νεκροταφείο Κόκκινου Μύλου ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ- ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- 42

3 2 ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Νοσοκομείο Ολυμπιακού χωριού Γ ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ-ΝΙΚΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ-ΧΑΡΗ ΧΑΧΙΑΣΒΙΛΗ-ΚΩΝ.ΚΕΝΤΕΡΗ-Γ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΙΒΙΣΚΟΥ-ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Πλατεία Βαρυμπόμπης ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ- ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΛΟΓΑ- 17 ΓΥΜΝ+13 ΛΥΚ 4 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Παλαιά Φώκαια ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΑΠΌ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ- ΛΑΓΟΝΗΣΙ-ΣΑΡΩΝΙΔΑ- ΑΝΑΒΥΣΣΟ-ΚΑΛΥΒΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Από ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ σε 1ο ΣΕΚ Αχαρνών (1 δρομολόγιο τέσσερις φορές την εβδομάδα) Λ.ΔΡΟΣΙΑΣ-ΣΤΑΜΑΤΑΣ 25Α ΣΤΑΜΑΤΑ-ΑΧΑΡΝΑΙ 40 6 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Βαρνάβα ΒΑΡΝΑΒΑ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ- ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ-ΑΦΙΔΝΕΣ- ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΚΡΩΠΙΑΣ 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 102 (ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ) (1 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 102 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ-1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΙ 1 8 ΚΡΩΠΙΑΣ & 3ο ΓΕΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΚΙΤΣΙ - Λ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ & Λ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΕΜΩΝ- ΚΩΝΣΤΑ-ΖΩΙΤΣΑ-ΚΙΤΣΙ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-Λ.ΒΑΡΗΣ -Λ.ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ- ΛΕΚΚΑ-ΑΤΤΙΚΗΣ- 47 γυμν + 19 λυκειου 9 ΚΡΩΠΙΑΣ & 3ο ΓΕΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΚΙΤΣΙ - Λ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ & Λ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΕΜΩΝ- ΚΩΝΣΤΑ-ΖΩΙΤΣΑ-ΚΙΤΣΙ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-Λ.ΒΑΡΗΣ -Λ.ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ- ΛΕΚΚΑ-ΑΤΤΙΚΗΣ- 10 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ & ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ & ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ- ΤΑΞΙ 1 11 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Καμιλάφι-Κοκκιναρά Κορωπίου (1 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) ΚΑΜΙΛΑΦΙ-ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ ΚΟΡΩΠΙ- ΤΑΞΙ 1 12 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Λαγονήσι ΛΑΓΟΝΗΣΙ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΣΑΡΩΝΙΔΑ-ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ-ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΜΕΣΩ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΤΣΟΝΙΜΑ- ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ ΤΣΟΝΙΜΑ-ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ- ΤΑΞΙ 2 14 ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 2ο ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΛΙΓΟΡΙ (2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ) ΑΞΟΝΑΣ (LIDL-ΛΙΓΟΡΙ)- 15 ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 2ο ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ- 180 ΓΥΜΝ+109 ΛΥΚ 16 ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 2ο ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΝΑΤΣΟ-ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΝΑΤΣΟ-ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ-

4 17 ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΧΑΛΙΔΟΥ)- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΡΓΙΘΕΑ ΔΩΡΙΔΟΣ 5 ΑΡΓΙΘΕΑ ΤΑΞΙ 1 19 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Ταύρος Ταύρος,Θησείο, Πετράλωνα, Κουκάκι, Ν. Κόσμος, Μετς, Στάδιο, Μιχαλοκοπούλου, Σχολείο ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΦΕΤΕΡΙΑ: Βραυρώνα ΒΡΑΥΡΩΝΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ-ΣΠΑΤΑ- ΚΑΝΤΖΑ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ- ΜΠΑΛΑΝΑ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ Κυψέλη, Κ. Πατήσια,, Άγιος Ελευθέριος, Α. Πατήσια, Γαλατσίου, Βεϊκου, Ηράκλειο, Σχολείο ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΣΕΠΟΛΙΑ ΣΕΠΟΛΙΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ-ΕΞΑΡΧΕΙΑ- Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΓΚΥΖΗ- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ- ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ- ΣΧΟΛΕΙΑ ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΙΓΙΟΥ-9η ΣΤΑΣΗ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-7η ΣΤΑΣΗ ΑΝΘΟΥΣΑΣ- ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-4η ΣΤΑΣΗ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-1η ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Λουτρό ΠΑΛΛΗΝΗ-ΛΟΥΤΡΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ- ΟΔΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ-Λ. ΓΕΡΑΚΑ ΟΔΟΣ ΜΗΛΕΣΗ- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Σχοινιάς (καγιακ) ΣΧΟΙΝΙΑΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΤΥΜΒΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ-Λ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΖΟΥΜΠΕΡΙ-ΜΑΤΙ-ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΠΛ.ΚΕΝΝΕΝΤΥ-ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ- ΜΕΤΑΜΑΡΦΩΣΕΩΣ- ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ-ΜΠΕΝΑΚΗ (ΕΘΝΟΣ)-ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ- ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- 50

5 28 & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΡΑΦΗΝΑ ΜΑΡΙΚΕΣ ΡΑΦΗΝΑ-ΑΙΓΑΙΟΥ- ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ- ΓΑΛΗΝΗΣ-- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΣΠΑΤΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ-ΒΑΣΙΛ.ΠΑΥΛΟΥ- Λ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗ ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗΣ-ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ- ΒΕΪΚΟΥ-ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ-ΑΝΤΥΠΑ- ΚΥΜΗΣ-ΟΛΥΜΠ.ΣΤΑΔΙΟ- ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ-ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ- ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ- ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ-Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ- ΟΛΥΜΠΟΥ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ- ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ- ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ- ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΕΙΟ)-ΓΟΥΔΙ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ- ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΚΑΤΕΧΑΚΗ- ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ-ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ- ΦΟΥΡΕΣΙ-Λ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ -ΒΑΡΗ- ΒΑΡΚΙΖΑ-Λ.ΒΑΡΗΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ- ΚΟΡΩΠΙ-ΠΑΙΑΝΙΑ-ΚΑΝΤΖΑ- ΚΟΛΕΓΙΟ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-MAD- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΤΑΟΥ 50 γυμν+60 λυκ 33 ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 34 ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΜΑΤΙ 35 ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ 36 ΕΠΑΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΒΡΑΥΡΩΝΑ-MARE NOSTRUM HOTEL) ΕΠΑΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΡΤΕΜΙΔΑ(4η ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) ΕΠΑΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΟΛΥΜΠΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ-ΚΤΕΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΦΕΡΙΖΑ- ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΧΑΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΑΣ (62ο χλμ Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ)-Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΑς ΦΩΚΑΙΑΣ- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ- 35

6 42 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΧΑΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΑΣ-ΘΥΜΑΡΙ-ΟΤΕ -Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ- Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ- ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ-Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ-116η ΟΔΟΣ-1η ΟΔΟΣ-ΒΡΥΟΥΛΩΝ- ΚΥΠΡΟΥ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΕΝΕΖΗ- Μ.ΑΣΙΑΣ-Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ-Λ.ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ- Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΒΛΑΧΙΚΑ (2 δρομολόγιο) ΒΛΑΧΙΚΑ-Λ.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ- ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ-ΗΛΕΚΤΡΑΣ-ΚΟΥΡΟΣ -ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ- ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΕΝΟΔ.ΚΑΛΥΨΩ- ΞΕΝΟΔ.ALEXANDER-ΑΛΥΚΕΣ- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ- ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ-ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΧΑΛΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΚΙΝΗ- ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ- ΣΟΦΟΥΛΗ- 46 ΓΥΜΝ+16 ΛΥΚ 47 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ-ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ- ΝΥΜΦΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ- ΔΙΑΜΑΝΤΗ- ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ- ΑΝΑΒΥΣΣΟ-ΚΤΕΟ-ΦΕΡΙΖΑ- ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ-ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ- Λ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ- ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ- Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ-ΝΥΜΦΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Περιοχή Λαγονησίου (1 δρομολόγιο) ΟΛΥΜΠΟΣ (ΚΤΕΟ)-ΜΕΛ/ΓΟΣ- ΠΙΠΠΙΝΟΥ-ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Λεωφόρος Σαρωνίδος ΛΕΩΦ.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ- ΛΑΓΟΝΗΣΙ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΗΓΑΔΙ ΠΗΓΑΔΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ- ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ-ΑΓ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ- ΔΡΟΜΟΣ 20-ΔΡΟΜΟΣ 33- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΣΕΡΕΤΗ- Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ- ΑΝΘΕΩΝ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 ΓΥΜΝ

7 53 & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΓΑΛΗΝΗ- ΕΡΜΟΥ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ- ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ-ΑΝΘΕΩΝ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 ΓΥΜΝ 54 ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ- ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΡΊΩΝΟΣ- ΓΑΛΗΝΗΣ-ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ- ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-Λ.- ΑΝΘΕΩΝ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ-ΓΥΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ (2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ) ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ-ΓΥΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-Λ.- ΑΝΘΕΩΝ- 56 & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΑΛΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- Λ.ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ-25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ- ΑΝΘΕΩΝ- 57 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΜΠΟΥΡΑΣ Λ.ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΕΠΑΡ.ΟΔΟΣ -- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-ΚΙΑΦΑΣ- ΕΠΑΡ.ΟΔΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ- ΛΟΥΤΣΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ-ΦΕΙΔΙΟΥ- ΑΙΣΧΥΛΟΥ- 30 ΓΥΜΝ + 16 ΛΥΚ 58 ΩΡΩΠΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΛΕΓΡΑΙΝΑ ΛΕΓΡΑΙΝΑ-Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ- 24 ΛΥΚ+36 ΓΥΜΝ 62 ΠΑΙΑΝΙΑ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ- ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-ΠΡΟΣΗΛΙΟ- 16 ΛΥΚ 63 ΠΑΙΑΝΙΑ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΑΓ.ΘΩΜΑ-ΛΑΥΡΙΟΥ- 6 ΛΥΚ 64 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Πειραιάς ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΝΙΚΑΙΑ- ΡΕΝΤΗΣ-ΧΑΙΔΑΡΙ-ΑΙΓΑΛΕΩ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΟΛΩΝΟΣ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ-ΑΥΛΑΚΙ- ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ- ΚΟΡΩΠΙ-ΠΑΙΑΝΙΑ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-Ν.ΜΑΚΡΗ- ΡΑΦΗΝΑ-Ν.ΒΟΥΤΖΑΣ- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΙΚΕΡΜΙ- ΔΙΩΝΗ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΝΘΟΥΣΑ- 31

8 67 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΝΙΔΙ) ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΝΙΔΙ)- Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-Ν.ΙΩΝΙΑ- ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ- ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΙΛΙΟΝ- Α.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ- Π.ΚΗΦΙΣΙΑ-Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ- Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΡΙ- ΠΟΛΙΤΕΙΑ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ-ΦΑΡΟΣ- ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΝΕΝΤΥ-ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ- ΣΤΑΥΡΟΣ & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΑΓΟΥΜΤΖΗ ΛΑΓΟΥΜΤΖΗ-ΦΙΛΟΛΑΟΥ-ΑΝΩ ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΕΚΑΛΗ- ΕΡΥΘΡΑΙΑ-ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ- ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΡΑΚΑ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΡΑΤΕΑ- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ- ΚΑΜΠΑ-ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΥΛΑΚΙ ΑΥΛΑΚΙ-ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ- ΒΡΑΥΡΩΝΑ-ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΟΦΟΣ- ΛΟΥΤΣΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΕΥΚΗ ΠΕΥΚΗ-ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ-ΔΟΥΚΑ- ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ- ΠΑΛ.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΝΤΡΑΦΙ & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΛΑΓΟΝΗΣΙ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ- ΚΑΛΥΒΙΑ-Λ.- ΠΕΡΙΦ.ΠΑΛ.ΧΑΡΒΑΤΙ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΒΟΥΤΖΑΣ ΒΟΥΤΖΑΣ-ΡΑΦΗΝΑ-ΠΙΚΕΡΜΙ- ΔΙΩΝΗ-ΝΤΡΑΦΙ- 32 Αφού δόθηκε ο λόγος στην εκπρόσωπο του ΟΑΣΑ κα Αρμένη Μπέτυ, αυτή δήλωσε ότι: Για τα δρομολόγια των Δήμων Αχαρνών, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Σπάτων-Αρτέμιδος, Παλλήνης και Παιανίας, για τα οποία υπάρχει αστική συγκοινωνία, δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ωραρίου διέλευσής τους ή

9 η αύξησή τους με επιπλέον λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των σχολικών μονάδων. Ειδικότερα, για τα δρομολόγια του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα και του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Παλλήνης σημειώθηκε ότι απαιτείται μετεπιβίβαση των μεταφερόμενων μαθητών σε περισσότερα των δύο μέσων μεταφοράς, με συνολική διάρκεια διαδρομής άνω της μίας ώρας. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο εκπρόσωπος του ΚΤΕΛ Ν.Αττικής ΑΕ κος Παππάς Ιωάννης ο οποίος δήλωσε : Δεδομένου ότι σε πολλές από τις ανωτέρω περιοχές υπάρχουν δρομολόγια του ΚΤΕΛ Ν.Αττικής ΑΕ, πλην όμως ο αριθμός των μεταφερομένων μαθητών είναι τέτοιος που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από αυτά, απαιτείται η εξασφάλιση αποκλειστικά σχολικών λεωφορείων. Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι εκπρόσωποι των εν λόγω Δήμων, οι οποίοι επεσήμαναν τα προβλήματα των περιοχών τους λόγω της χωροταξικής ιδιαιτερότητας της Π.Ε.Α.Α. (πολλοί απομακρυσμένοι οικισμοί, δρόμοι χωρίς φωτισμό, χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς άσφαλτο κ.λ.π.) καθώς και την αδυναμία κάλυψης των δρομολογίων με ίδια μέσα. Εξαιρούνται τα δρομολόγια υπ αριθμ. 23 και 40 του ανωτέρω πίνακα, των οποίων οι περιοχές δεν παρουσιάζουν ανάγκη υπέρβασης των χιλιομετρικών αποστάσεων που θέτει η 24001/2013 ΚΥΑ, ενώ για τα υπ αριθμ.47 & 49 δρομολόγια του εν λόγω πίνακα, προτάθηκε η συνένωσή τους σε ένα κοινό δρομολόγιο. Κατόπιν των ανωτέρω και μη έχοντας η Επιτροπή να συζητήσει περαιτέρω Γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της αδυναμίας εκτέλεσης των κάτωθι αναγραφόμενων δρομολογίων με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων και ως εκ τούτου την πραγματοποίησή τους με δημόσιες συμβάσεις. Α/Α Δήμος Εξυπηρετούμενα Σχολεία Δρομολόγιο ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ_ΜΕΣΟ ΠΑΙΔΙΑ 1 ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Νεκροταφείο Κόκκινου Μύλου ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ- ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Νοσοκομείο Ολυμπιακού χωριού Γ ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ-ΝΙΚΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ-ΧΑΡΗ ΧΑΧΙΑΣΒΙΛΗ-ΚΩΝ.ΚΕΝΤΕΡΗ-Γ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΙΒΙΣΚΟΥ-ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Πλατεία Βαρυμπόμπης ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ- ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΛΟΓΑ- 17 ΓΥΜΝ+13 ΛΥΚ 4 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Παλαιά Φώκαια ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΑΠΌ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ- ΛΑΓΟΝΗΣΙ-ΣΑΡΩΝΙΔΑ- ΑΝΑΒΥΣΣΟ-ΚΑΛΥΒΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Από ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ σε 1ο ΣΕΚ Αχαρνών (1 δρομολόγιο τέσσερις φορές την εβδομάδα) Λ.ΔΡΟΣΙΑΣ-ΣΤΑΜΑΤΑΣ 25Α ΣΤΑΜΑΤΑ-ΑΧΑΡΝΑΙ 40 6 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Βαρνάβα ΒΑΡΝΑΒΑ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ- ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ-ΑΦΙΔΝΕΣ- ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΚΡΩΠΙΑΣ 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 102 (ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ) (1 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 102 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ-1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΙ 1

10 8 ΚΡΩΠΙΑΣ & 3ο ΓΕΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΚΙΤΣΙ - Λ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ & Λ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΕΜΩΝ- ΚΩΝΣΤΑ-ΖΩΙΤΣΑ-ΚΙΤΣΙ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-Λ.ΒΑΡΗΣ -Λ.ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ- ΛΕΚΚΑ-ΑΤΤΙΚΗΣ- 47 γυμν + 19 λυκειου 9 ΚΡΩΠΙΑΣ & 3ο ΓΕΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΚΙΤΣΙ - Λ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ & Λ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΕΜΩΝ- ΚΩΝΣΤΑ-ΖΩΙΤΣΑ-ΚΙΤΣΙ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-Λ.ΒΑΡΗΣ -Λ.ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ- ΛΕΚΚΑ-ΑΤΤΙΚΗΣ- 10 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ & ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ & ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ- ΤΑΞΙ 1 11 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Καμιλάφι-Κοκκιναρά Κορωπίου (1 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) ΚΑΜΙΛΑΦΙ-ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ ΚΟΡΩΠΙ- ΤΑΞΙ 1 12 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1ο ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Λαγονήσι ΛΑΓΟΝΗΣΙ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΣΑΡΩΝΙΔΑ-ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ-ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΜΕΣΩ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΤΣΟΝΙΜΑ- ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ ΤΣΟΝΙΜΑ-ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ- ΤΑΞΙ 2 14 ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 2ο ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΛΙΓΟΡΙ (2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ) ΑΞΟΝΑΣ (LIDL-ΛΙΓΟΡΙ)- 15 ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 2ο ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ- 180 ΓΥΜΝ+109 ΛΥΚ 16 ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 2ο ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΝΑΤΣΟ-ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΝΑΤΣΟ-ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ- 17 ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΧΑΛΙΔΟΥ)- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΡΓΙΘΕΑ ΔΩΡΙΔΟΣ 5 ΑΡΓΙΘΕΑ ΤΑΞΙ 1 19 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Ταύρος Ταύρος,Θησείο, Πετράλωνα, Κουκάκι, Ν. Κόσμος, Μετς, Στάδιο, Μιχαλοκοπούλου, Σχολείο ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΦΕΤΕΡΙΑ: Βραυρώνα ΒΡΑΥΡΩΝΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ-ΣΠΑΤΑ- ΚΑΝΤΖΑ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ- ΜΠΑΛΑΝΑ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ Κυψέλη, Κ. Πατήσια,, Άγιος Ελευθέριος, Α. Πατήσια, Γαλατσίου, Βεϊκου, Ηράκλειο, Σχολείο ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΣΕΠΟΛΙΑ ΣΕΠΟΛΙΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ-ΕΞΑΡΧΕΙΑ- Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΓΚΥΖΗ- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΙΓΙΟΥ-9η ΣΤΑΣΗ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-7η ΣΤΑΣΗ ΑΝΘΟΥΣΑΣ- ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-4η ΣΤΑΣΗ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-1η ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ- 30

11 24 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Λουτρό ΠΑΛΛΗΝΗ-ΛΟΥΤΡΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ- ΟΔΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ-Λ. ΓΕΡΑΚΑ ΟΔΟΣ ΜΗΛΕΣΗ- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:Σχοινιάς (καγιακ) ΣΧΟΙΝΙΑΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΤΥΜΒΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ-Λ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΖΟΥΜΠΕΡΙ-ΜΑΤΙ-ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΠΛ.ΚΕΝΝΕΝΤΥ-ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ- ΜΕΤΑΜΑΡΦΩΣΕΩΣ- ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ-ΜΠΕΝΑΚΗ (ΕΘΝΟΣ)-ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ- ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΡΑΦΗΝΑ ΜΑΡΙΚΕΣ ΡΑΦΗΝΑ-ΑΙΓΑΙΟΥ- ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ- ΓΑΛΗΝΗΣ-- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΣΠΑΤΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ-ΒΑΣΙΛ.ΠΑΥΛΟΥ- Λ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗ ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗΣ-ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ- ΒΕΪΚΟΥ-ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ-ΑΝΤΥΠΑ- ΚΥΜΗΣ-ΟΛΥΜΠ.ΣΤΑΔΙΟ- ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ-ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ- ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ- ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ-Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ- ΟΛΥΜΠΟΥ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ- ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ- ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ- ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΕΙΟ)-ΓΟΥΔΙ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ- ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΚΑΤΕΧΑΚΗ- ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ-ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ- ΦΟΥΡΕΣΙ-Λ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ -ΒΑΡΗ- ΒΑΡΚΙΖΑ-Λ.ΒΑΡΗΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ- ΚΟΡΩΠΙ-ΠΑΙΑΝΙΑ-ΚΑΝΤΖΑ- ΚΟΛΕΓΙΟ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-MAD- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΤΑΟΥ 50 γυμν+60 λυκ 32 ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

12 33 ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΜΑΤΙ 34 ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ 35 ΕΠΑΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΒΡΑΥΡΩΝΑ-MARE NOSTRUM HOTEL) ΕΠΑΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΡΤΕΜΙΔΑ(4η ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) ΕΠΑΛ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΧΑΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΑΣ (62ο χλμ Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ)-Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΑς ΦΩΚΑΙΑΣ- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΧΑΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΑΣ-ΘΥΜΑΡΙ-ΟΤΕ -Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ- Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ- ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ-Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ-116η ΟΔΟΣ-1η ΟΔΟΣ-ΒΡΥΟΥΛΩΝ- ΚΥΠΡΟΥ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΕΝΕΖΗ- Μ.ΑΣΙΑΣ-Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ-Λ.ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ- Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΒΛΑΧΙΚΑ (2 δρομολόγιο) ΒΛΑΧΙΚΑ-Λ.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ- ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ-ΗΛΕΚΤΡΑΣ-ΚΟΥΡΟΣ -ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ- ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΕΝΟΔ.ΚΑΛΥΨΩ- ΞΕΝΟΔ.ALEXANDER-ΑΛΥΚΕΣ- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ- ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ-ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΧΑΛΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΚΙΝΗ- ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ- ΣΟΦΟΥΛΗ- 46 ΓΥΜΝ+16 ΛΥΚ 45 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ- ΔΙΑΜΑΝΤΗ- ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ- ΑΝΑΒΥΣΣΟ-ΚΤΕΟ-ΦΕΡΙΖΑ- ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ-ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ & 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ- Λ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ- ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ- Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ-ΝΥΜΦΩΝ- 50

13 47 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Περιοχή Λαγονησίου (1 δρομολόγιο) ΟΛΥΜΠΟΣ (ΚΤΕΟ)-ΜΕΛ/ΓΟΣ- ΠΙΠΠΙΝΟΥ-ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Λεωφόρος Σαρωνίδος ΛΕΩΦ.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ- ΛΑΓΟΝΗΣΙ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΗΓΑΔΙ ΠΗΓΑΔΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ- ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ-ΑΓ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ- ΔΡΟΜΟΣ 20-ΔΡΟΜΟΣ 33- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΣΕΡΕΤΗ- Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ- ΑΝΘΕΩΝ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 ΓΥΜΝ 50 & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ- ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΓΑΛΗΝΗ- ΕΡΜΟΥ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ- ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ-ΑΝΘΕΩΝ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 ΓΥΜΝ 51 ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ- ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΡΊΩΝΟΣ- ΓΑΛΗΝΗΣ-ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ- ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-Λ.- ΑΝΘΕΩΝ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ-ΓΥΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ (2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ) ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ-ΓΥΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-Λ.- ΑΝΘΕΩΝ- 53 & ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΑΛΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- Λ.ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ-25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ- Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ- ΑΝΘΕΩΝ- 54 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΜΠΟΥΡΑΣ Λ.ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΕΠΑΡ.ΟΔΟΣ -- Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-ΚΙΑΦΑΣ- ΕΠΑΡ.ΟΔΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ- ΛΟΥΤΣΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ-ΦΕΙΔΙΟΥ- ΑΙΣΧΥΛΟΥ- 30 ΓΥΜΝ + 16 ΛΥΚ 55 ΩΡΩΠΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΛΕΓΡΑΙΝΑ ΛΕΓΡΑΙΝΑ-Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ- 24 ΛΥΚ+36 ΓΥΜΝ 59 ΠΑΙΑΝΙΑ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ- ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-ΠΡΟΣΗΛΙΟ- 16 ΛΥΚ 60 ΠΑΙΑΝΙΑ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΑΓ.ΘΩΜΑ-ΛΑΥΡΙΟΥ- 6 ΛΥΚ 61 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Πειραιάς ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΝΙΚΑΙΑ- ΡΕΝΤΗΣ-ΧΑΙΔΑΡΙ-ΑΙΓΑΛΕΩ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΟΛΩΝΟΣ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 16

14 62 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ-ΑΥΛΑΚΙ- ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ- ΚΟΡΩΠΙ-ΠΑΙΑΝΙΑ- ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ & & & & & & & & & ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΝΙΔΙ) ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΑΓΟΥΜΤΖΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΑΥΡΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΥΛΑΚΙ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΒΟΥΤΖΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-Ν.ΜΑΚΡΗ- ΡΑΦΗΝΑ-Ν.ΒΟΥΤΖΑΣ- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΙΚΕΡΜΙ- ΔΙΩΝΗ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΝΘΟΥΣΑ- ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΝΙΔΙ)- Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-Ν.ΙΩΝΙΑ- ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ- ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ- ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΙΛΙΟΝ- Α.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ- Π.ΚΗΦΙΣΙΑ-Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ- Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΡΙ- ΠΟΛΙΤΕΙΑ- ΠΑΤΗΣΙΩΝ-ΦΑΡΟΣ- ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΝΕΝΤΥ-ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ- ΣΤΑΥΡΟΣ- ΛΑΓΟΥΜΤΖΗ-ΦΙΛΟΛΑΟΥ-ΑΝΩ ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ- ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΕΚΑΛΗ- ΕΡΥΘΡΑΙΑ-ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ- ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ- ΓΑΛΑΤΣΙ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΡΑΚΑ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΡΑΤΕΑ- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ- ΚΑΜΠΑ-ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΑΥΛΑΚΙ-ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ- ΒΡΑΥΡΩΝΑ-ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΟΦΟΣ- ΛΟΥΤΣΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΥΚΗ-ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ-ΔΟΥΚΑ- ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ- ΠΑΛ.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΝΤΡΑΦΙ- ΛΑΓΟΝΗΣΙ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ- ΚΑΛΥΒΙΑ-Λ.- ΠΕΡΙΦ.ΠΑΛ.ΧΑΡΒΑΤΙ- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- ΒΟΥΤΖΑΣ-ΡΑΦΗΝΑ-ΠΙΚΕΡΜΙ- ΔΙΩΝΗ-ΝΤΡΑΦΙ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

15 εισηγείται Τη λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ αριθμ. 1/2014 Πρακτικού της Επιτροπής της Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει Την αποδοχή του υπ αριθμ. 1/2014 Πρακτικού της Επιτροπής της Π.Ε.Α.Α. η οποία συγκροτήθηκε κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του δεκάτου εβδόμου άρθρου του Ν.4286 (ΦΕΚ194/τ.Α / ), αναφορικά με την υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων της υπ αριθμ.24001/ Κ.Υ.Α. στα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της αδυναμίας εκτέλεσης των παραπάνω αναγραφόμενων δρομολογίων με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων και ως εκ τούτου την πραγματοποίησή τους με δημόσιες συμβάσεις. Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κος Καράμπελας Κωνσταντίνος δηλώνει λευκό, "διότι δεν έλαβε γνώση της εισήγησης". Ο Πρόεδρος Καραμάνος Χρήστος Τα Μέλη Στεργίου Ιωάννα Μπαλάφας Γεώργιος Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα) Μπαλού Αλεξάνδρα Καράμπελας Κωνσταντίνος Κορομάντζος Βασίλειος Τσούπρα Ιωάννα Νερούτσου Μαρία Λεβέντη Αγγελική Δανακός Χριστόφορος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 1997/2014

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 10 η Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 62 η Απόφαση υπ αριθ. 2304/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 13 0 63 776 13 0 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 4 o Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για μετακίνηση υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης.

Θέμα 4 o Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για μετακίνηση υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 5 7 Τ.Κ.: 7 Αθήνα Τηλ.: 0 6 776 0 6 57 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 6 η Απόφαση υπ αριθ. 578/05 Στην Αθήνα, σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥ Συνεδρίαση 67 η Απόφαση υπ αριθ. 2428/2014 Στην Αθήνα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 48 η Απόφαση υπ αριθ. 1712/2015

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 74 η Απόφαση υπ αριθ. 2656/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθ. 2196/2014

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Α ΑΤΤΙΚ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥ Συνεδρίαση 69 η Απόφαση υπ αριθ. 2445/ Στην Αθήνα, σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 19 η Απόφαση υπ αριθ. 717/2015

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 73 η Απόφαση υπ αριθ. 2607/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 39 η Απόφαση υπ αριθ. 1389/2015

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερησίας Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

o εκτός ημερησίας Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Συνεδρίαση 58 η Απόφαση υπ αριθμ. 2416/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 2032/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθ. 1029/2014

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Π.Ε. Α Αθήνας 1 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 ο Νέας Φιλαδέλφειας 2 ο Νέας Φιλαδέλφειας 3 ο Νέας Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 15/10/2010 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΜΑΔΥΤΟΥ 30 15/10/2010 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ 14ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΑΝ. ΖΙΝΝΗ 28 15/10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-0-203 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 738-25/25-0-203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Παλλήνη 16 / 10 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : οικ. 202856

Παλλήνη 16 / 10 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : οικ. 202856 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : 17 χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος Ταχ.Κώδικας:15351 Τηλέφωνο : 213 2005152, 5170 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Έμφορτα Χιλιόμετρα ΑΧΑΡΝΑΙ -ΣΧΟΛΕΙΟ 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00 84,76

Έμφορτα Χιλιόμετρα ΑΧΑΡΝΑΙ -ΣΧΟΛΕΙΟ 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00 84,76 1 2 Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΡΩΠΙΑΣ 1ο ΓΕ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ Μεταφορά ΑΧΑΡΝΑΙ - 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΚΟΡΩΠΙ() 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές των αιρετού Κώστα Τουλγαρίδη 6977002645, kostoulgaridis@yahoo.gr, και αναπληρωτή αιρετού Μαρκάκη Γιάννη, 6946389589, gmark1965@yahoo.gr εκλεγμένων με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ από: τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 251-09/09-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002957284 2015-08-06

15PROC002957284 2015-08-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΡΙΔ7Λ7-9ΧΧ Παλλήνη 05 / 08 / 2015 Αριθ. Πρωτ. : οικ.157149 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 43 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.587.960,31 για έργα ενταγμένα στον Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής

Θέμα 43 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.587.960,31 για έργα ενταγμένα στον Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 11 η Απόφαση υπ αριθ. 548/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ)

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ) Χώροι φιλοξενίας Δήμος Αθηναίων Πολιτιστικός Χώρος, Λένορμαν και Αλεξάνδρειας Λέσχη Φιλίας, Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα 6 Λέσχη Φιλίας, Κίου 5, Κυψέλη Γυμναστήριο Ρουφ, Πειραιώς και Εχελίδων 69 Δήμος Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολές έως 5 κιλά (40cm x 25cm x 25cm) 5 Αποστολές από 5 έως 10 κιλά 7 Αποστολές από 10 έως 15 κιλά 10 Αποστολές από 15 έως 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ41.1/12198 Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 11 η Απόφαση υπ αριθ. 276/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 847-36/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ07ΛΡ-ΒΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /5-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 585/2013

ΑΔΑ: ΒΕΖ07ΛΡ-ΒΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /5-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 585/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /5-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 585/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Σποράδων. Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων των Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση αναπροσαρμογής δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2014 ΘΕΜΑ: 59 ο Εισήγηση για μεταφορά μαθητών Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Αναπροσαρμογή & διορθώσεις δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η βάση υπολογισμού της χιλιομετρικής απόστασης των περιφερειών Εφετείων Αθήνας-Πειραιά ορίζεται το Εφετείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δρομολόγιο 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δρομολόγιο 1 για ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δρομολόγιο 1 1 14 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Πάτημα Χαλανδρίου- Μεταμόρφωση 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Χαλανδρίου-Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΘΕΜΑ: 17 ο Αναπροσαρμογή δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Άφιξ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ Σ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 3 2 9 3 11 4 13 5 14 6 15 ΒΟΡΕΙΟΥ Δρομολόγιο 8 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μαρούσι-Μαρούσι ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 886/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 886/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 886/2012 ΘΕΜΑ: 39 ο Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ ΠΟΣΟ Αντιμισθία εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού(άνοιγμα ΚΑΕ για 034102

Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ ΠΟΣΟ Αντιμισθία εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού(άνοιγμα ΚΑΕ για 034102 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 75 η Απόφαση υπ αριθ. 2700/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22920-22564, 22347 ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1 ΛΕΩΦ.ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29- ΑΘ. ΙΑΚΟΥ 210-8141421 ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1 ΛΕΩΦ.ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29- ΑΘ. ΙΑΚΟΥ 231-2030600-617 ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 1 ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν (Αλφαβητική Αναζήτηση Τόπου Επίδοσης) ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κ.Υ.Α. Αριθ. 21798/2016) Καθορισμός Αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Σ.Υ.Ω. -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ Σ.Υ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Σ.Υ.Ω. -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ Σ.Υ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Σ.Υ.Ω. -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ Σ.Υ.Ω. (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 32/8-10-2015 ΠΡΑΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α/Α ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ. Χαλανδρίου Βριλλησίων Κ.Χαλανδρίου Δημοσθένους 8 15234 Χαλάνδρι ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ pedy.chalandriou@yahoo.gr 2106840027 (τηλ. Κέντρο)-2106840028 (γραμματεία) Λ.Πεντέλης 132 15235 Βριλήσσια ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 210-6137671

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς του Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 28 η Απόφαση υπ αριθ. 1356/2014

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής)

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής) Δημοτ. Διαμέρισμα Περιοχή Παρεκκλήσιo Ανάβυσσος Ανάβυσσος Άρτεμις Άρτεμις Άγιος Παντελεήμων Άγιος Νικόλαος Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Άγιος Σπυρίδων και Άγιος Παντελεήμων Γέρακας Κοιμητήριο Άγιος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δήμος : Δήμος Αχαρνών Δομές στο Δήμο: 16 Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών "Η Αρωγή" Αφοί Π. και Δ. Σπεντζούρη Ο.Ε. Τσούμα Σταυρούλα Μελίνα Νανοπούλου Κωνσταντίνα Κατσούρος Σπυρίδων Κατσούρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΘΕΜΑ: 42 ο Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 33/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 494/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 33/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 494/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 33/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 494/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.»

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κ. Κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνα : 213 2065116, 213 2065421 Τηλεομοιότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Συνεδρίαση 42 η Απόφαση υπ αριθμ. 1708/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1. Πώς είναι η νέα άδεια οδήγησης ; Η νέα άδεια οδήγησης είναι ένα έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας. Είναι έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί. Κάθε έντυπο νέας άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014.

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 595/2015 ΘΕΜΑ: 79 ο α) Έγκριση Τευχών Διακήρυξης και Προκήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 ΘΕΜΑ: 27 ο Έγκριση αποτελέσματος για την τεχνική προσφορά που αφορά το Πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/29-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/29-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/29-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 633-24/29-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔ7ΛΡ-ΥΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011

ΑΔΑ: 45ΒΔ7ΛΡ-ΥΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011 ΘΕΜΑ: 30 ο Έγκριση δαπάνης για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 511-18/07-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 685/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 685/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 685/2014 ΘΕΜΑ: 59 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης τόκων υπερημερίας του έργου: «Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία

πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία με δημόσια μέσα συγκοινωνίας ΜΕΤΡΟ / ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΗ / ΠΡΟΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ Επιλέξτε τη γραµµή 3 (µπλε) του Μετρό µε κατεύθυνση προς Αεροδρόµιο και κατεβείτε στο σταθµό ΚΟΡΩΠΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΘΕΜΑ: 83 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 4.375,60, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 33 η Απόφαση υπ αριθμ. 1347/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ».

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας 2. Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας 2. Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,7 Ιουλίου 2014 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 181207/1742 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /21-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1013/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /21-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1013/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /21-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1013/2012 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως εκπαιδευτικής άδειας, για το χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015 ΘΕΜΑ: 27 ο Τροποποίηση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9- ΑΠΟΦΑΣΗ 971/ ΘΕΜΑ 40 ο Έγκριση αποτελέσματος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς του Πρόχειρου Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 935/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 935/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 935/2015 ΘΕΜΑ: 27 ο «Τροποποίηση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 558/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 558/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 558/2014 ΘΕΜΑ: 36 ο Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΞΗ ΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤ ΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ. 5 28 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:00 πµ 1:15 µµ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ

ΕΝ ΕΙΞΗ ΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤ ΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ. 5 28 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:00 πµ 1:15 µµ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ 1 ΑΧΑΡΝΩΝ 2 ΑΧΑΡΝΩΝ 3 ΑΧΑΡΝΩΝ 1 ΕΙ ΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΑΧΑΡΝΩΝ 20 18 1 ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΑΙ - 8,5 8 ΑΧΑΡΝΩΝ 11ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ -ΜΟΛΑΣ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:15 πµ 12:15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χωροταξική κατανομή για εγγραφή μαθητών που κατοικούν στο Δήμο Αχαρνών

ΘΕΜΑ: Χωροταξική κατανομή για εγγραφή μαθητών που κατοικούν στο Δήμο Αχαρνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣ ΗΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣ ΗΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΞ7Λ7-Ζ7 ΕΛΛΙΚ ΔΜΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚ ΙΚΜΙΚ ΕΠΙΤΡΠ Δ/νση: Λ. υγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΡΤΤΕΑ Τ ΔΙΑΔΙΚΤΥ υνεδρίαση 14 η Απόφαση υπ αριθ. 647/2014 την Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 726-25/25-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα