Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Σμαραγδή Παπαδοπούλου. - Καθηγήτρια Εντομολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Σμαραγδή Παπαδοπούλου. - Καθηγήτρια Εντομολογίας"

Transcript

1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Θέση στο Ίδρυμα Σμαραγδή Παπαδοπούλου - Καθηγήτρια Εντομολογίας Επικοινωνία τηλ: , Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών -Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Πτυχιούχος παιδαγωγικών σπουδών ΠΑΤΕΣ- ΣΕΛΕΤΕ - Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπονίας Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Αυτοδύναμη Διδασκαλία μαθημάτων & διανομή διδακτικών σημειώσεων Διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε γνωστικό αντικείμενο της Εντομολογίας. - Ειδική Εντομολογία (κατ. Φυτ. Παραγωγής) - Ειδική Εντομολογία Φ.Μ.Κ. και Έντομα αποθηκευμένων προϊόντων (πρώην Τμήμα Φυτ. Παραγωγής) - Γενική και Ειδική Εντομολογία /Εντομολογία (κατ. ΑΑ&ΔΑΕ) Ερευνητικά ενδιαφέροντα στο γνωστικό αντικείμενο Έρευνα σε ειδικά θέματα Φυτοπροστασίας Εντομολογίας όπως: - Αντιμετώπιση εντομολογικών και άλλων προβλημάτων σε αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα, σε τρόφιμα, σε καλλιεργούμενα φυτά και άλλους ξενιστές, με τη χρησιμοποίηση καινοτόμων μέσων και μεθόδων αντιμετώπισης, φιλικών προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή. - Σχεδιασμός πειραματισμός, εφαρμογή και ανάλυση δεδομένων ερευνητικών εργασιών. - Βιοοικολογία εντόμων. - Ηθολογία εντόμων. - Αναγνώριση εντόμων με τη χρήση κλειδών προσδιορισμού. - Αναγνώριση εντόμων με τη μέθοδο εξέτασης των genitalia. - Προσδιορισμός εντόμων με τη μέθοδο του DNA. - Βιολογικές και βιοτεχνολογικές μέθοδοι αντιμετώπισης εντόμων. Γνώσεις στη χρήση νέων τεχνολογιών Γνώση και ευχέρεια στη χρήση WINDOWS (Word, Excel, Access, Power Point, Outlook Express) και των στατιστικών πακέτων λογισμικού, όπως MSTAT, SPSS. Γνώση της διαχείρισης βάσεων δεδομένων, εθνικών και διεθνών.

2 Καινοτομίες και εφαρμογή τους ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ για πολυσύνθετη εντομοπαγίδα με διεθνή ταξινόμηση (INT.CL 7 ): A01M1/14, A10M1/04, για την αντιμετώπιση εντόμων σε αποθήκες με γεωργικά και άλλα προϊόντα, χώρους επεξεργασίας και διατήρησης τροφίμων, καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, εργοστάσια, θερμοκήπια, κατοικίες, βιοτεχνίες, υπαίθριους χώρους, κ.ά.. - Βράβευση της παραπάνω ευρεσιτεχνίας, από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Καινοτομίες μου εφαρμόστηκαν με επιτυχία στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως, στη Μεγάλη Καπνική Εταιρεία Great S.A. Tobacco Co., στις εταιρείες Tobacco Warehousing & Tobacco Processing plant for ITC Limited Bangalore (India) και Food Protectants & Infestation Control Department (India), στην Καπνική Εταιρεία KBH & C Tabacos Finished Products Department (Βραζιλία) κ.ά. Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που ολοκληρώθηκαν, στο γνωστικό αντικείμενο της Εντομολογίας και Φυτικής Παραγωγής -Παπαδοπούλου Σμαραγδή Επιστημονικώς υπεύθυνη "Αντιμετώπιση εντόμων με εναλλακτικές μεθόδους, σε αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα & παρακολούθηση της βιολογίας εντόμων της οικογένειας Tortricidae στη Βόρεια Ελλάδα" χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΤΕΙ-Θ. -Παπαδοπούλου Σμαραγδή Επιστημονική συνεργάτιδα "Διερεύνηση της γνώσης των γεωργών ως προς τη χρήση ψεκαστικών μηχανημάτων και την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Η περίπτωση της περιοχής Γιαννιτσών του νομού Πέλλας" χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΤΕΙ-Θ. -Παπαδοπούλου Σμαραγδή Επιστημονικώς υπεύθυνη "Απογραφή και ταξινόμηση εντόμων που προσβάλουν ζιζάνια στον Ελλαδικό χώρο" χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΤΕΙ-Θ. -Παπαδοπούλου Σμαραγδή Επιστημονικώς υπεύθυνη "Μελέτη της συστηματικής και βιοοικολογίας του Sitona sp. σε μηδικεώνες της χώρα μας" χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΤΕΙ-Θ. -Παπαδοπούλου Σμαραγδή Επιστημονική συνεργάτιδα "Επίδραση διαφόρων συστημάτων κατεργασίας του εδάφους (κλασική, μειωμένη, ακαλλιέργεια) στην απόδοση των χειμερινών σιτηρών και στον πληθυσμό ζιζανίων και εντόμων εδάφους" χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΤΕΙ-Θ. -Παπαδοπούλου Σμαραγδή Επιστημονική συνεργάτιδα "Η συμβολή των Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών και των Γυναικείων Επιχειρήσεων στην Τοπική Αγροτική Ανάπτυξη" χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και το ΥΠΕΠΘ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι ΕΠΕΑΕΚ. -Παπαδοπούλου Σμαραγδή Επιστημονικώς υπεύθυνη "Βελτίωση και διαχείριση Υποβαθμισμένων Οικοτότων Βοσκοτόπων και εξακρίβωση του ρόλου των Εντόμων" χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και το ΥΠΕΠΘ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ ΕΠΕΑΕΚ. -Παπαδοπούλου Σμαραγδή Επιστημονική συνεργάτιδα "Μελέτη της Επίδρασης των Περιβαλλοντικών Παραγόντων (φως, υγρασία, θερμοκρασία, O 2 και CO 2 ) στις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών -φυτικών προϊόντων με την κατασκευή ενός πρότυπου συστήματος εξομοίωσης κλιματολογικών συνθηκών υπό ατμοσφαιρική πίεση (climate chamber) " χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και το ΥΠΕΠΘ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ ΕΠΕΑΕΚ. 23/09/14 2

3 Εμπειρία από συμμετοχή άλλων προγραμμάτων -Παπαδοπούλου Σμαραγδή Επιστημονικώς υπεύθυνη "Αναζήτηση, προσδιορισμός και καταγραφή α) εντόμων που προσβάλλουν φαρμακευτικά - αρωματικά και άλλα καλλιεργούμενα φυτά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και β) επιβλαβών εντόμων που προσβάλλουν αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα στην Ελλάδα. Δοκιμαστική εφαρμογή εναλλακτικών και κλασικών μεθόδων αντιμετώπισης χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΤΕΙ-Θ. -Παπαδοπούλου Σμαραγδή Επιστημονική συνεργάτιδα "Μελέτη της βιολογίας του άνθους και της παραγωγικότητας επιλεγμένων κλώνων ροδιάς. Προσδιορισμός και καταγραφή εντόμων που προσβάλλουν τη ροδιά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος", χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΤΕΙ-Θ.. - Παπαδοπούλου Σμαραγδή Επιστημονικώς υπεύθυνη "Μελέτη ζημιών από ξυλοφάγα έντομα και έντομα αποθηκευμένων προϊόντων σε αστικές, περιαστικές και άλλες περιοχές στον Ελλαδικό χώρο και καταγραφή εντομολογικών εχθρών σε ενεργειακά φυτά και νέες καλλιέργειες. Διερεύνηση τρόπων αντιμετώπισής τους" χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΤΕΙ-Θ. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, -Παπαδοπούλου Σμαραγδή Επιστημονική συνεργάτιδα, υποέργο 3 "Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του ΑΤΕΙ-Θ" χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΕΑΕΚ (κωδ. MIS 75454). -Παπαδοπούλου Σμαραγδή Επιστημονική συνεργάτιδα, υποέργο 4 "Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του ΑΤΕΙ-Θ" χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΕΑΕΚ (κωδ. MIS 75454). -Παπαδοπούλου Σμαραγδή Επιστημονική συνεργάτιδα, "Πρακτική Άσκηση Τμήματος Φυτικής Παραγωγής" χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Επιλογή ορισμένων ετεροαναφορών των τελευταίων πέντε ετών Arbab, A., McNeill, M.R Spatial distribution and sequential sampling plans for adult Sitona humeralis St. (Coleoptera: Curculionidae) in alfalfa. Journal of Asia-Pacific Entomology 17 (3), Badii, B.K., Adarkwah, C., Obeng-Ofori, D., Ulrichs, C Efficacy of diatomaceous earth formulations against Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) in Kersting's groundnut (Macrotyloma geocarpum Harms): Influence of dosage rate and relative humidity. Journal of Pest Science 87 (2), Stara, J., Nesvorna, M., Hubert, J Comparison of the effect of insecticides on three strains of Tyrophagus putrescentiae (Acari: Astigmata) using an impregnated filter paper test and a growth test. Pest Management Science 70 (7), Kim, M.-G., Lee, H.-S Phototactic behavior 5: Attractive effects of the angoumois grain moth, S. cerealella, to light-emitting diodes. Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry 57(2), /09/14 3

4 Zanuncio, J.C., Tavares, W.D.S., Faroni, L.R.D., Wilcken, C.F., Serrão, J.E L. serricorne (Coleoptera: Anobiidae) in Stored Matricaria recutita (Asteraceae) in Brazil. Florida Entomologist. 97 (2), Katsuki, M., Arikawa, K., Wakakuwa, M., Omae, Y., Okada, K., Sasaki, R., Shinoda, K., Miyatake, T Which wavelength does the cigarette beetle, Lasioderma serricorne (Coleoptera: Anobiidae), prefer? Electrophysiological and behavioral studies using light-emitting diodes (LEDs). Applied Entomology and Zoology 48 (4), Fardisi, M., Mason, L.J Influence of lure (food/sex pheromone) on young mated cigarette beetle (Lasioderma serricorne (F.)) (Coleoptera: Anobiidae) flight initiation. Journal of Stored Products Research 53, Belda, C., Riudavets, J Natural enemies associated with Lepidopteran pests in food and feed processing companies. Journal of Stored Products Research 53, Fardisi, M., Mason, L.J Influence of lure (food/sex pheromone) on young mated cigarette beetle (L. serricorne (F.) (Coleoptera: Anobiidae) flight initiation. Journal of Stored Products Research 53, Fardisi, M., Mason, L.J Influence of temperature, gender, age, and mating status on cigarette beetle (L. serricorne (F.) (Coleoptera: Anobiidae) flight initiation. Journal of Stored Products Research 52, Arthur, F.H., Fontenot, E.A Efficacy of dinotefuran (Alpine spray and dust) on six species of stored product insects. Journal of Stored Products Research 55, Riasat, T., Wakil, W., Yasin, M., Kwon, Y.J Mixing of Isaria fumosorosea with enhanced diatomaceous earth and bitterbarkomycin for control of Rhyzopertha dominica. Entomological Research 43, Khemira, S., Jemaa, J.M.-B., Khouja, M.L Assessment of fumigant activity of two eucalyptus essential oils against the cigarette beetle L. serricorne F. (Coleoptera: Anobiidae). Acta Horticulturae 997, Poderoso, J.C.M., Correia-Oliveira, M.E., Vieira, J.M., Ribeiro, G.T., Ribeiro, R.C., Zanuncio, J.C Lasioderma serricorne (Coleoptera: Anobiidae): First record in dehydrated bee pollen in Sergipe State, Brazil. Florida Entomologist 96, Mishra, B.B., Tripathi, S.P., Tripathi, C.P.M Response of Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) and Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae) to potential insecticide derived from essential oil of Mentha arvensis leaves. Biological Agriculture and Horticulture 28 (1), Lü, J.-H., Su, X.-H., Zhong, J.-J Fumigant activity of Elsholtzia 23/09/14 4

5 stauntonii extract against Lasioderma serricorne. South African Journal of Science 108, 7-8. Lü, J.-H., Su, X.-H., Du, Y Bioactivity of Cinnamomum cassia (Laurales: Lauraceae) bark extract on Lasioderma serricorne (Coleoptera: Anobiidae). Advanced Materials Research , Lü, J., Shi, Y The Bioactivitiy of essential oil from Ailanthus altissima Swingle (Sapindales: Simaroubaceae) bark on Lasioderma serricorne (Fabricius) (Coleoptera: Anobiidae). Advanced Materials Research 365, Bilal, H., Basheer, A.M., Saleh, A.T Survey and abundance of common parasitoid and predatory species of the cigarette beetle, L. serricorne (F.) (coleoptera: Anobiidae) in tobacco storage warehouses in Syria. Egyptian Journal of Biological Pest Control 21, Rachel A. Arango and Daniel K. Young Death-Watch and Spider Beetles of Wisconsin Coleoptera: Ptinidae. United States Department of Agriculture. Partho Dhang Urban pest management. An Environmental Perspective. London UK. Adarkwah, C., Obeng-Ofori, D., Büttner, C., Reichmuth, C., Schöller, M Potential of Lariophagus distinguentus (Forster) (Hymenoptera: Pteromalidae) to suppress the maize weevil Sitophilus zeamais (Coleoptera: Curculionidae) in bagged and bulk stored maize. Biological Control. M. Cid, S. Pereira, C. Cabaleiro, and A. Segura Citrus Mealybug (Hemiptera: Pseudococcidae) Movement and Population Dynamics in an Arbor-Trained Vineyard. Journal of Economic Entomology 103, άλλες δραστηριότητες - Κριτής επταμελούς εξεταστικής επιτροπής σε Ph. D thesis αλλοδαπών επιστημόνων. - Εισηγήτρια και εξετάστρια σε εξετάσεις του Ι.Κ.Υ. στο μάθημα της Εντομολογίας σε αποφοίτους Α.Ε.Ι., για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. - Μέλος του επιστημονικού συμβουλίου ελέγχου τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ. για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε προϊόντα από εντομολογικές προσβολές - Αξιολογήτρια ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων «Αρχιμήδης ΙΙ»/ ΕΠΕΑΕΚ. - Μέλος του Editorial Board του διεθνούς περιοδικού "Journal of Basic and Applied Biology" Centre for Biological Research, Tamil Nadu, India. - Κριτής σε άρθρα διεθνών περιοδικών όπως, Journal of Insect Science, Journal of Food Science and Technology, Insect Science, Biotechnology & Biotechnological Equipment κ.ά.. - Δημιουργία του νέου σύγχρονου Εργαστηρίου της Εντομολογίας του A- Τ.Ε.Ι.Θ. το ( ). - Μέλος τριμελούς επιτροπής για την εσωτερική αξιολόγηση (ΟΜΕΑ) και 23/09/14 5

6 προετοιμασία και οργάνωση για την εξωτερική, του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Α-Τ.Ε.Ι.Θ.. ( ). - Εισηγήτρια τριμελούς επιτροπής και μέλος σε Εκλεκτορικά Σώματα για την πλήρωση θέσης Ε.Π./Τ.Ε.Ι.. - International adviser στο National Conference on Dengue and Chikungunya epidemiology and their management in India. - Συμμετοχή με παρουσίαση εργασιών σε ημερίδες διημερίδες και προσκλήσεις για διαλέξεις. - Προϊσταμένη του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ( ). Συμμετοχή σε επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους - Μέλος της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος - Μέλος της Εταιρείας Aγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο) - Μέλος της Λιβαδοπονικής Εταιρείας Ελλάδος - Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Τακτικό Μέλος του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού προσωπικού του Α- Τ.Ε.Ι.Θ. - Εκλεγμένο μέλος στο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συλλόγου του Εκπαιδευτικού προσωπικού του Α-Τ.Ε.Ι.Θ. ( ). 23/09/14 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Παρουσιάζεται επιλογή εργασιών σε διεθνή περιοδικά με κριτές, σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Papadopoulou, S. Ch Determination of insecticide application time in alfalfa crops against Sitona humeralis Stephens, based on its biology and ethology. Biotechnology & Biotechnological Equipment (27) No 2, S. Kiruba, J. Nithya, S. Jeeva, S. Sam Manohar Das and Papadopoulou, S. Ch., Ecological Inhibitory Effect of Certain Tropical Weeds on the Oviposition and Emergence of Callosobruchus maculatus. Journal of Environmental Protection and Ecology Journal of Environmental Protection and Ecology 14, No 3, Papadopoulou, S. Ch., Chryssochoides C. S. and Avtzis D. N Genetic diversity of Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae) in Northern Greece and evaluation of the effectiveness of novel insecticides. Biotechnology & Biotechnological Equipment 26(3), Papadopoulou, S. Ch., and C. Chryssohoides Icerya purchasi on Rosmarinus officinalis in Greece, a new host record. Bulletin OEPP/ EPPO 42, 1, pp Nickolas G. Kavallieratos, Christos G. Athanassiou, Argyro E. Mpassoukou, Flora D. Mpakou, Zeljko Tomanovic, Theodora B. Manessioti, Smaragdi Ch. Papadopoulou Bioassays with diatomaceous earth formulations: Effect of species co-occurrence, size of vials and application technique. Crop Protection (42) S. Kiruba, S. Mohan, S. Sam Manohar Das and Papadopoulou, S. Ch., Experimental confirmation of the Bruchidae natural parasitism efficacy using an innovative device friendly to the environment. Biotechnology & Biotechnological Equipment 26 (1), Papadopoulou, S. Ch First Record for Greece of Tanymecus dilaticollis in Zea mays Seedlings (Coleoptera: Curculionidae). Hellenic Plant Protection Journal 5, Glauco da Cruz Canevari, Fernanda Rezende, Rafael Braga da Silva, Lêda Rita D'Antonino Faroni, José Cola Zanuncio, Smaro Papadopoulou, José Eduardo Serrão Potential of Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (Astigmata: Acaridae) for the Biological Control of Lasioderma serricorne (F.) (Coleoptera: Anobiidae). Brazilian Archives of Biology and Technology vol. 55 no. 2. Papadopoulou, S. Ch. and C. Chryssohoides Phenacoccus madeirensis mealybug on Ocimum basilicum, new record in Greece. Bulletin OEPP/EPPO 42, 1, pp Solomon Kiruba, Sathiadas Sam Manohar Das, Solomon Jeeva, Smaragdi Papadopoulou The use of alternative means friendly to the environment, against the pulse beetle Callosobruchus maculates. Journal of Environmental Protection and Ecology accepted. Papadopoulou, S. Ch Coccus hesperidum (Hemiptera: Coccidae) on Ocimum basilicum: a new host record for Greece. Hellenic Plant Protection Journal 5, Papadopoulou, S. Ch., Buchelos, C. Th., Adistemia watsoni (Coleoptera: Lathridiidae): a stored product fungus beetle, new record for Greece. Entomologia Hellenica 20: Papadopoulou S. Ch., Practices of Greek farmers in regard to the application of insecticides and other Crop Protection Chemicals: individual and public health safety parameters. Outlook on Agriculture 40 (4), /09/14 7

8 Papadopoulou, S. Ch., Buchelos, C. Th., The fungus beetle Adistemia watsoni in Greece: presence, habitats and control measures to be taken. Journal of Environmental Protection and Ecology 13 (1), S. Kiruba S. Sam Manohar Das, R. Jeyanthi Jeeva Latha, S. Israel Stalin and S. Papadopoulou Efficacy of Bio - smoke Fumigation in the management of the red flour beetle Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae). Entomologia Generalis 33 (4) Papadopoulou, S. Ch Review of alternative means used in Greece for controlling L. serricorne (F.) and of the insect s enemies. Journal of Environmental Protection and Ecology 12 (4), Papadopoulou, S. Ch Lasioderma serricorne (Coleoptera: Anobiidae): its natural enemies in Greece and the use of innovative means for its control. International Conference of the IOBC/WPRS (OILB/SROP) working group Integrated Protection of Stored Products Volos, Greece, 4-7 July Παπαδοπούλου Σ., Α. Μαγγανάρης και Ι. Νώτα Καταγραφή εντομολογικών εχθρών της καλλιέργειας της ροδιάς (Punica granatum L.) στον Ελλαδικό χώρο. 25 ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. Κύπρος, 1-4 Νοεμβρίου Παπαδοπούλου Σ., Κ. Χρυσοχοΐδης, Ι. Νώτα Ι. Αδάμου, Π. Δεληγεωργίδης και Δ. Τζελεπίδης Μείωση της παραγωγής αρωματικών φυτών από προσβολές των ειδών Papilio machaon (L.) και Philaenus spumarius (L.). 14 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Οκτωβρίου Ναύπλιο. Παπαδοπούλου Σ.,Κ. Χρυσοχοΐδης Αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης του Tanymecus dilaticollis (Coleoptera:Curculionidae) νεοεμφανιζόμενου επιθετικού εχθρού εναντίον των νεαρών φυταρίων του αραβοσίτου στην Ελλάδα. 14 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Οκτωβρίου Ναύπλιο. Glauco da Cruz Canevari, Fernanda Rezende, Lêda Rita D Antonino Faroni, José Eduardo Serrão, Smaro Ch. Papadopoulou, José Cola Zanuncio and C. Buchelos The effectiveness of Tyrophagus putrescentiae as a biological control agent for Lasioderma serricorne larvae. Abstracts of the IOBC/WPRS (OILB/SROP) Working Group on Integrated Protection of Stored Products, Campobasso, Italy. Παπαδοπούλου Σ., Κ. Χρυσοχοΐδης και Κ. Μπουχέλος Καταγραφή επιβλαβών εντόμων σε φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδας και πειραματική δοκιμή βιολογικών μέσων αντιμετώπισής τους. 13 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 3-6 Νοεμβρίου Αλεξανδρούπολη. S. Kiruba, A. Premjith Jinham, J. Thampi Thanka Kumaran, S. Sam Manohar Das and S. Papadopoulou Effectiveness of Audible Sound Waves in Reaching Corcyra cephalonica (Stainton) (Pyralidae Lepidoptera) Concealed under Flour Cover. Entomologia Generalis 40:2. Papadopoulou, S. Ch., Definition of timing in the control of the 1 st generation L. serricorne (F.) adults, inside tobacco stores, based on the development of the oocytes. Entomologia Hellenica. vol 2. Παπαδοπούλου Σ Καταγραφή ανευρισκομένων εντομολογικών εχθρών του Brassica napus στη χώρα μας. 12 ο Παν. Εντομολογικό Συνέδριο 12-17/10, Λάρνακα-Κύπρος. Παπαδοπούλου Σ. και Κ. Χρυσοχοΐδης Δοκιμαστική εφαρμογή του εντομοπαθογόνου νηματώδους Steinernema carpocapsae εναντίον του Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae) εχθρού του Quercus coccifera. 12 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Οκτωβρίου. Λάρνακα, Κύπρος. Αϊναλής Α., Π. Πλατής, Ι. Μελιάδης, Σ. Παπαδοπούλου, Π. Σκλάβου και Κ. Τσιουβάρας Διαχρονική παρακολούθηση μεταβολής της λιβαδικής βλάστησης στην υπολεκάνη Νέας Απολλωνίας 23/09/14 8

9 της επαρχίας Λαγκαδά και είδη εντόμων που απαντώνται στην περιοχή. 13 ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο Καστοριά, 7-10 Οκτωβρίου. Papadopoulou, S. Ch., C. Chryssohoides and J. Katanos Control of Lymantria dispar L. for eliminating the risk of forage production loss for small ruminants. 12th Seminar of the FAO - CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition. Nutritional and foraging ecology of sheep and goats. Thessaloniki, Greece, October Androulidaki, M., Papadopoulou, S., Samathrakis, V. and Koutsou, S Educational needs of Greek women engaged in agritourism on marketing quality products free of damages due to insect and other causes for their business wealth: GIS usage in providing information to extension agents. Proceedings 18th European Seminar on Extension Education, Prague 5-8 Septem ISBN Κatanos, J., K. Karabalis and Sm. Papadopoulou Status of sheep and goat farming in Lagkada province of Thesaloniki prefecture, in Central Macedonia, Greece. 12 th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition, Thessaloniki, October 11-13, Greece. Papadopoulou, S. Ch., Tyrophagus putriscentiae (Schrank) (Acaridae: Astigmata). A predator of Lasioderma serricorne (F.) (Coleoptera: Anobiidae) reported for the first time in tobacco stores. Journal of Stored Products Research 38 (4): Papadopoulou, S. Ch., Observations on the mating behaviour of L. serricorne adults and experiments on their nutritional requirements in dried tobacco Coleopterists Bulletin 60 (4) S. Kiruba, S. Sam Manohar Das and Papadopoulou, S. Ch., Prospects of traditional seed storage strategies against insect infestation adopted by two ethnic communities of Tamil Nadu, southern Peninsula India. Bulletin of Insectology 59 (2): Papadopoulou, S. Ch., First record for Greece of Mesagroicus pilifer Boheman (Coleoptera: Curculionidae) in sugar beet seedlings. Entomologia Generalis 28 (1) Kico Dhima, Ioannis Vasilakoglou, Anastasios Lithourgidis, Smaragdi Papadopoulou, and Ilias Eleftherohorinos Tillage system effect on barley in interference with sterile oat. Agronomy journal 98: Papadopoulou, S. Ch Rural development and businesswomen: quality and safekeeping of products damaged from insects and other harmful causes. Proceedings of the 17 th European Seminar on Extension Education, August 30-September 3, 2005 Izmir Turkiye. Παπαδοπούλου Σ Παρακολούθηση της πτήσεως των ακμαίων Grapholitha funebrana (Treitschke), (Lepidoptera: Tortricidae) στη Βόρεια Ελλάδα. Σύγκριση αποτελεσματικότητας εντομοκτόνων για την αντιμετώπιση του εντόμου. 11 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Οκτωβρίου. Καρδίτσα. Papadopoulou, S. Ch., Experimental verification of Lasioderma serricorne pupa development threshold previously defined using the thermal constant equation. Journal of Pest Science 77: Papadopoulou, S. Ch. and Athanasiou, C. G., Lariophagus distinguentus (F.) (Hymenoptera: Chalcidoidae: Pteromalidae). An ectoparasitoid of Lasioderma serricorne (F.) (Coleoptera: Anobiidae) found for the first time in tobacco stores in Greece. Journal of Pest Science 77: Κ. Δήμας, Α. Λιθουργίδης, Ι. Βασιλάκογλου, Σ. Παπαδοπούλου Επίδραση συστημάτων κατεργασίας του εδάφους στην απόδοση χειμερινών σιτηρών και στο πληθυσμό της αγριοβρώμης και 23/09/14 9

10 των εντόμων. 10 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών Νοεμβρίου Papadopoulou, S.Ch., Buchelos, C.Th., Lasioderma serricorne (Coleoptera : Anobiidae): Number of generations and time they appear during the year, in tobacco stores of northern Greece (Macedonia). Mitt. Mus. Nat.kd. Berl., Entomology Z. 50 2, Κ. Αθανασιάδης, Ι. Γιαννακού, Σ. Χ. Παπαδοπούλου, Καραμάνος Συνδυασμένη χρήση του νηματωδοκτόνου cadusafos με το καπνιστικό metham sodium ως εναλλακτική του βρωμιούχου μεθυλίου μέθοδος καταπολέμησης των ριζόκομβων νηματωδών. 10 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Νοέμβριος Ηράκλειο- Κρήτη. Papadopoulou, S. Ch., Buchelos, C. Th., Comparison of trapping efficacy for Lasioderma serricorne (F.) adults between original electric, pheromone and food attractant adhesive traps. Journal of Stored Products Research 38, Papadopoulou, S.Ch., Buchelos, C.Th., Identification of female adult Lasioderma serricorne (F.) by simple external observation of the abdomen. Journal of Stored Products Research 38 (3), Papadopoulou, S.Ch., Buchelos, C.Th., Definition of the flight period of Lasioderma serricorne (F.) in stored tobacco. Anz. für Schädlingsk. Pflanzenschutz Umweltschutz/Journal of Pest Science 75 (81-83). Papadopoulou, S.Ch., Trapping efficacy of different colored adhesive traps for L. serricorne adults in tobacco stores. Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria Filippo Silvestri 57( ). Papadopoulou, S. Ch., Definition of the threshold and thermal constant on the pupal stage of Lasioderma serricorne (F.) in stored tobacco. Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria Filippo Silvestri 57( ). Δ. Κυπαρισσούδας, Σ. Παπαδοπούλου 1993.Αξιολόγηση ενός νέου φυτοπροστατευτικού προϊόντος για την αντιμετώπιση του Pseudaulacapsis pentagona (Homoptera: Diaspididae). 16 η Eπιστημονική Συνεδρίαση Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. Βόλος Οκτωβρίου Β. Ι Κατσόγιαννος, Ν. Κουλούσης, Σ. Παπαδοπούλου, Δ. Τάσκος, Α. Καραϊβαζίδης και Μ. Μανωλάκης Παρακολούθηση του πληθυσμού του εντόμου Rhagoletis cerasi σε κερασιές και βυσσινιές στην περιοχή Μίκρας Θεσσαλονίκης και ύψος της προσβολής ορισμένων ποικιλιών. 4 ο Πανελ. Εντομολογικό Συνέδριο Βόλος Οκτ. Buchelos, C. Th., Papadopoulou, S. Ch Evaluation of the effectiveness of a new pheromone trap for monitoring Lasioderma serricorne (F.) in tobacco stores. Anzeiger für Schädlingskunde Pflanzenschutz Umweltschutz/ Journal of Pest Science 72, Κ. Μπουχέλος, Σ. Παπαδοπούλου, Κ. Χρυσοχοίδης, Κ. Βουδούρης και Ι. Νώτα Η υφιστάμενη κατάσταση της προσβολής φυτικών ειδών από τερμίτες στην Ελλάδα. 15 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Οκτώβριος, Καβάλα. 23/09/14 10

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ A. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, M.Sc., Ph.D. Επικ.Καθηγητής Γεωργικής Εντομολογίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ A. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, M.Sc., Ph.D. Επικ.Καθηγητής Γεωργικής Εντομολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ A. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, M.Sc., Ph.D. Επικ.Καθηγητής Γεωργικής Εντομολογίας ΤΕΙ Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 2 II. ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 III. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης, Σ. Δέλτα 8 145 61 Κηφισιά Διεύθυνση οικίας

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης, Σ. Δέλτα 8 145 61 Κηφισιά Διεύθυνση οικίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Παναγιώτη Γ. Μυλωνά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Μυλωνάς Όνομα Παναγιώτης Ημερομηνία Γεννήσεως 13 Δεκεμβρίου 1971 Τόπος Γεννήσεως Θεσσαλονίκη Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Χ. Κοντοδήμας Όνομα πατρός: Χριστόφορος Όνομα μητρός: Βασιλική Ημερομηνία/Τόπος γέννησης: 21 Νοεμβρίου 1971, Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-Η/Υ Αγγλικά, Γερμανικά, Χειρισμός Η/Υ (Excel, Word, PowerPoint, JMP, SPSS, κ.α.).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-Η/Υ Αγγλικά, Γερμανικά, Χειρισμός Η/Υ (Excel, Word, PowerPoint, JMP, SPSS, κ.α.). ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Χ. Κοντοδήμας Όνομα πατρός: Χριστόφορος, Όνομα μητρός: Βασιλική, Ημερομηνία/Τόπος γέννησης: 21 Νοεμβρίου 1971, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Εμμανουήλ Ναβροζίδη. Καθηγητή ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Εμμανουήλ Ναβροζίδη. Καθηγητή ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Εμμανουήλ Ναβροζίδη Καθηγητή ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ MSc, Δρ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 2011 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Ιωάννης Βασιλάκογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προσωπικά Στοιχεία... 3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ... 3 Εργασία... 3 Προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Κωνσταντοπούλου

Δρ. Μαρία Κωνσταντοπούλου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Δρ. Μαρία Κωνσταντοπούλου Ερευνήτρια Β ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2013 1.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μαρία Α. Κωνσταντοπούλου Ημερομηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο εργασίας : 2310 013331 Fax : 2310 791169 E-mail : ilias@cp.teithe.gr

Τηλέφωνο εργασίας : 2310 013331 Fax : 2310 791169 E-mail : ilias@cp.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ηλία Φ. Ηλία Καθηγητή Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατεύθυνση: Φυτικής Παραγωγής Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Βιογραφικό σηµείωµα N. Παπαδόπουλος 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του Νικολάου Θ. Παπαδόπουλου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Παπαδόπουλος Όνοµα: Νικόλαος Όνοµα Πατρός: Θωµάς Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ.. : Στέφου ΟΝΟΜΑ....: Βασιλική ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ...: Κανέλλος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ...: Ειρήνη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ...: 10-11-1983 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... : Άγαμη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1986 1989 1989 1994 1994 1996

1986 1989 1989 1994 1994 1996 ΕΛΙΣΑΒΕΤ Κ. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεωπόνος, M E Φυτοπροστασίας ρ Φυτοπαθολογίας Ιολογίας Επικ. Καθηγήτρια του Τµήµατος Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Λ. Παππά (Απρίλιος 2011) Παππά Μαρία Ημερομηνία Γέννησης 8 Σεπτεμβρίου 1978

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Λ. Παππά (Απρίλιος 2011) Παππά Μαρία Ημερομηνία Γέννησης 8 Σεπτεμβρίου 1978 Επώνυμο Όνομα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Λ. Παππά (Απρίλιος 2011) Παππά Μαρία Ημερομηνία Γέννησης 8 Σεπτεμβρίου 1978 Τόπος Καταγωγής Άρτα Παρούσα Ιδιότητα Λέκτορας (υπό διορισμό), Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : thomi-1@otenet.gr, thomidis@cp.teithe.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : thomi-1@otenet.gr, thomidis@cp.teithe.gr 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Θωμίδης Όνομα : Θωμάς Τόπος και έτος γεννήσεως : Νάουσα, 23-1-1974 Τηλέφωνο : 6976636616 Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Ιωάννη Καποδίστρια 4, Πυλαία, 55535

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ: 2310791340 & 6978333882 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙΘ

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 Έγγαμος με δυο παιδιά Αντιοχείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Δ. ΝΙΚΛΗΣ Αν. καθηγητής ( Συν/χος) Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτ. Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΡΘΑ Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Γεωπόνος, Ph.D. Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.2. Συμμετοχή σε επιτροπές. Συμμετοχή σε πολλές επιτροπές γενικού περιεχομένου στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. από το 1985 που διορίστηκα μέχρι σήμερα

Γ.2. Συμμετοχή σε επιτροπές. Συμμετοχή σε πολλές επιτροπές γενικού περιεχομένου στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. από το 1985 που διορίστηκα μέχρι σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωργίου Παλάτου του Αθανασίου Καθηγητή Εφαρμογών Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατεύθυνση: Φυτικής Παραγωγής Σχολή: Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ Καθηγητής Δ. Π. Θ. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Σπουδές Σταδιοδρομία Γεννήθηκα στην Κομοτηνή το 1949. Τελείωσα τις γυμνασιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ MARKETING MANAGEMENT ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟ 2010 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΜΠΡΑΧΙΜ-ΑΒΡΑΑΜ ΧΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΜΠΡΑΧΙΜ-ΑΒΡΑΑΜ ΧΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΜΠΡΑΧΙΜ-ΑΒΡΑΑΜ ΧΑ Καθηγητής στο αντικείμενο Σποροπαραγωγή Καλλιεργούμενων Φυτών και Πολλαπλασιαστικό υλικό, στο Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας Oδός Φυτόκου, 384 46 Νέα Ιωνία Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή θέση Βαθμίδα: Καθηγήτρια στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Παραρτήματος Δράμας, του ΤΕΙ Καβάλας

Σημερινή θέση Βαθμίδα: Καθηγήτρια στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Παραρτήματος Δράμας, του ΤΕΙ Καβάλας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Όνομα συζύγου: Πατρώνυμο: Τόπος γέννησης: Μάρθα Λαζαρίδου -Αθανασιάδου Σάββας Αθανασιάδης Γεώργιος Κιλκίς Έτος γέννησης: 1951 Ιθαγένεια Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο : Dr ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ Όνομα Πατέρα : Κωνσταντίνος Έτος Γέννησης : 1960 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος - πατέρας ενός αγοριού. Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φ ί λ ι π π ο υ Ι. Κ α ρ υ π ί δ η. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Σίνδος, Τ.Θ. 141

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φ ί λ ι π π ο υ Ι. Κ α ρ υ π ί δ η. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Σίνδος, Τ.Θ. 141 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φ ί λ ι π π ο υ Ι. Κ α ρ υ π ί δ η Ημερομηνία Γέννησης 10 Φεβρουαρίου 1952 Τόπος Γέννησης Μυριόφυτο Κιλκίς Υπηκοότητα Ελληνική Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος, με δύο θυγατέρες Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ανέστης Χ. Καρκάνης. Βιογραφικό Σημείωμα

Δρ. Ανέστης Χ. Καρκάνης. Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ανέστης Χ. Καρκάνης Βιογραφικό Σημείωμα Βόλος, 2015 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ανέστης Καρκάνης Ημερομηνία Γέννησης: 21/03/1980 Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας: Άγιος Γεώργιος Δομοκού, Νομός Φθιώτιδας.

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα