DCR-DVD406E/DVD408E/ DVD506E/DVD508E/DVD808E/ DVD908E

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DCR-DVD406E/DVD408E/ DVD506E/DVD508E/DVD808E/ DVD908E"

Transcript

1 (1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Διασκέδαση με τη βιντεοκάμερά σας 10 Ξεκινώντας 20 Οδηγός Χρήσης DCR-DVD406E/DVD408E/ DVD506E/DVD508E/DVD808E/ DVD908E Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 31 Επεξεργασία 51 Χρήση μέσων εγγραφής Προσαρμογή της βιντεοκάμερας Χρήση του υπολογιστή 88 GR Επίλυση προβλημάτων 95 Επιπρόσθετες πληροφορίες 110 Γρήγορη αναφορά 129 Πρόσθετες πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν το προϊόν αυτό μπορείτε να βρείτε στο τμήμα υποστήριξης πελατών στην ιστοσελίδα μας. Εκτυπωμένο σε 70% ή περισσότερο ανακυκλωμένο χαρτί με χρήση μελανιού βασισμένου σε φυτικά έλαια, που δεν εμπεριέχει ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Printed in Japan 2007 Sony Corporation

2 Διαβάστε αυτό προτού χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερά σας Πριν λειτουργήσετε τη μονάδα, μελετήστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη μονάδα στη βροχή ή σε υγρασία. ΠΡΟΣΟΧΗ Αντικαταστήστε την μπαταρία με άλλη μπαταρία του ίδιου τύπου. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Προσοχή Τα ηλεκτpομαγνητικά πεδία στις συγκεκpιμένες συχνότητες ενδέχεται να επηpεάσουν την εικόνα και τον ήχο της μονάδας. Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφούται με τα όρια που καθορίζονται από την οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για χρήση καλωδίων σύνδεσης μήκους μικρότερου από 3 μέτρα (9,8 πόδια). Σημείωση Σε περίπτωση που διακοπεί η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων (αποτυχία) λόγω στατικού ηλεκτρισμού ή ηλεκτρομαγνητισμού, επανεκκινήστε την εφαρμογή ή αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας (καλώδιο USB κ.λπ.). Αποκοµιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα συλλογής) Το σύµβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σηµαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σηµείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήµου σας ή το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν. Σχετικά εξαρτήματα: Τηλεχειριστήριο Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση Η βιντεοκάμερα συνοδεύεται από δύο είδη οδηγών χρήσης. "Οδηγός Χρήσης" (Το παρόν εγχειρίδιο) 2

3 "Οδηγός πρώτων βημάτων" για χρήση της βιντεοκάμερας σε σύνδεση με υπολογιστή (υπάρχει στο παρεχόμενο CD-ROM) Τύποι δίσκων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη βιντεοκάμερά σας Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τους ακόλουθους δίσκους. 8cm DVD-RW 8cm DVD+RW 8cm DVD-R 8cm DVD+R DL Χρησιμοποιήστε τους δίσκους με τις σημάνσεις που αναφέρονται παρακάτω. Βλ. σελίδα 13 για λεπτομέρειες. Τύποι "Memory Stick" που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τη βιντεοκάμερά σας Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε "Memory Stick Duo" με την ένδειξη ή (σελ. 113). "Memory Stick Duo" (Το μέγεθος αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη βιντεοκάμερά σας.) "Memory Stick" (Δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στη βιντεοκάμερα.) Για την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα της εγγραφής/ αναπαραγωγής, συνιστάται να χρησιμοποιείτε για τη βιντεοκάμερα δίσκους της Sony ή δίσκους με την ένδειξη *(for VIDEO CAMERA). b Σημείωση Η χρήση δίσκου διαφορετικού από αυτούς που αναφέρθηκαν μπορεί να προκαλέσει την μη ικανοποιητική εγγραφή/ αναπαραγωγή ή ενδέχεται να μην μπορείτε να αφαιρέσετε το δίσκο από τη βιντεοκάμερα. * Ανάλογα με το μέρος από το οποίο τον αγοράσατε, ο δίσκος φέρει την ένδειξη. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιον τύπο κάρτας μνήμης, εκτός από "Memory Stick Duo." Τα "Memory Stick PRO" και "Memory Stick PRO Duo" μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με εξοπλισμό συμβατό με "Memory Stick PRO". Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητες ετικέτες ή κάτι παρόμοιο σε ένα "Memory Stick Duo" ή ένα προσαρμογέα Memory Stick Duo. Όταν χρησιμοποιείτε ένα "Memory Stick Duo" με συσκευή συμβατή με "Memory Stick" Φροντίστε να τοποθετήσετε το "Memory Stick Duo" στον προσαρμογέα Memory Stick Duo. Συνεχίζεται, 3

4 Διαβάστε αυτό προτού χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερά σας (Συνέχεια) Προσαρμογέας Memory Stick Duo Σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας Μην κρατάτε την κάμερα από τα παρακάτω μέρη. Εικονοσκόπιο Μπαταρία Οθόνη LCD Η βιντεοκάμερα δεν φέρει προστασία από σκόνη ή υγρασία και δεν είναι αδιάβροχη. Βλ. "Σχετικά με το χειρισμό της βιντεοκάμερας" (σελ. 117). Για να αποφύγετε το σπάσιμο των δίσκων ή την απώλεια των εγγεγραμμένων εικόνων, μην εκτελείτε τα παρακάτω όταν κάποια από τις αντίστοιχες λυχνίες του διακόπτη POWER (σελ. 25) ή οι λυχνίες προσπέλασης (σελ. 28, 30) είναι αναμμένες: να αφαιρέσετε την μπαταρία ή το μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος από τη βιντεοκάμερα. να εκθέσετε τη βιντεοκάμερα σε μηχανικούς κραδασμούς ή δονήσεις. Όταν συνδέετε τη βιντεοκάμερά σας με κάποια άλλη συσκευή μέσω του καλωδίου USB, φροντίστε να εισάγετε το βύσμα σύνδεσης με το σωστό τρόπο. Η πίεση του βύσματος με δύναμη στον ακροδέκτη θα προκαλέσει βλάβη στον ακροδέκτη και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία της βιντεοκάμερας. Σχετικά με τα στοιχεία μενού, τον πίνακα LCD, το εικονοσκόπιο και το φακό Τα στοιχεία μενού που εμφανίζονται σκιασμένα δεν είναι διαθέσιμα στις τρέχουσες συνθήκες εγγραφής ή αναπαραγωγής. Για αποτελεσματική χρήση, η οθόνη LCD και το εικονοσκόπιο είναι κατασκευασμένα με τεχνολογία υψηλής ακριβείας έτσι ώστε ποσοστό άνω του 99,99% των εικονοστοιχείων (pixel) να είναι λειτουργικά. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστούν μικροσκοπικές μαύρες κουκκίδες ή/ και έντονες κουκκίδες φωτός (λευκού, κόκκινου, μπλε ή πράσινου χρώματος) κατά τρόπο συνεχή στην οθόνη LCD και στο εικονοσκόπιο. Οι κουκκίδες αυτές είναι φυσιολογικές, οφείλονται στη διαδικασία κατασκευής και δεν επηρεάζουν καθ' οιονδήποτε τρόπο την εγγραφή. Μαύρη κουκκίδα Κουκκίδα λευκού, κόκκινου, μπλε ή πράσινου χρώματος 4

5 Η απ ευθείας έκθεση της οθόνης LCD, του εικονοσκοπίου ή του φακού στο φως του ηλίου για μεγάλα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες. Μην στρέφετε το φακό κατ' ευθείαν προς τον ήλιο. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία της βιντεοκάμερας. Να βιντεοσκοπείτε τον ήλιο μόνο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, όπως κατά τη δύση. Σχετικά με την εγγραφή Προτού αρχίσετε την εγγραφή, δοκιμάστε τη λειτουργία εγγραφής για να επιβεβαιώσετε ότι η εικόνα και ο ήχος εγγράφονται χωρίς κάποιο πρόβλημα. Δεν μπορείτε να διαγράψετε εικόνες από τη στιγμή που θα τις γράψετε σε ένα DVD-R/ DVD+R DL. Χρησιμοποιήστε ένα DVD-RW/DVD+RW για δοκιμαστική εγγραφή (σελ. 13). Δεν παρέχεται αποζημίωση για το περιεχόμενο εγγραφών, ακόμη και εάν η εγγραφή ή η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή λόγω δυσλειτουργίας της βιντεοκάμερας, του μέσου αποθήκευσης, κ.λπ. Τα συστήματα έγχρωμης τηλεόρασης διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/ περιοχή. Για να αναπαράγετε την εικόνα σε τηλεόραση, η τηλεόραση θα πρέπει να διαθέτει σύστημα PAL. Τα τηλεοπτικά προγράμματα, οι ταινίες, οι βιντεοκασέτες και άλλο υλικό μπορεί να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή τέτοιου υλικού ενδέχεται να είναι αντίθετη με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Σχετικά με τη ρύθμιση γλώσσας Οι ενδείξεις οθόνης που εμφανίζονται σε κάθε τοπική γλώσσα χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση των διαδικασιών λειτουργίας. Αλλάξτε τη γλώσσα της οθόνης προτού χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερα, εάν είναι απαραίτητο (σελ. 26). Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο Οι οθόνες LCD και οι εικόνες και ενδείξεις του εικονοσκοπίου που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο λήφθηκαν με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και μπορεί να διαφέρουν από αυτό που βλέπετε στην πραγματικότητα. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές των μέσων εγγραφής και των λοιπών εξαρτημάτων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στο μοντέλο DCR-DVD508E/DVD908E. Ο όρος δίσκος σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης αναφέρεται σε δίσκους 8cm DVD. Πληροφορίες για το φακό Carl Zeiss Η βιντεοκάμερα διαθέτει φακό Carl Zeiss, που αναπτύχθηκε με συνεργασία της Γερμανικής εταιρίας Carl Zeiss, και της Sony Corporation, και παράγει εικόνες υψηλής ποιότητας. Υιοθετεί το σύστημα μέτρησης MTF για βιντεοκάμερες και προσφέρει ποιότητα τυπική για έναν Carl Zeiss Lens. Επίσης, ο φακός για τη βιντεοκάμερα διαθέτει επικάλυψη T για την αποφυγή ανεπιθύμητων αντανακλάσεων και την πιστή αναπαραγωγή των χρωμάτων. Συνεχίζεται, 5

6 Διαβάστε αυτό προτού χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερά σας (Συνέχεια) MTF= Modulation Transfer Function. Η αριθμητική τιμή υποδεικνύει την ποσότητα φωτός που δέχεται ο φακός από το θέμα. Πληροφορίες για τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Οι διαθέσιμες λειτουργίες εξαρτώνται από το δίσκο που χρησιμοποιείται. Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν τον τύπο του δίσκου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για μια συγκεκριμένη λειτουργία. 6

7 Πίνακας περιεχμένων Διαβάστε αυτό προτού χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερά σας...2 Παραδείγματα θεμάτων και λύσεις...9 Διασκέδαση με τη βιντεοκάμερά σας Τι μπορείτε να κάνετε με τη βιντεοκάμερά σας...10 Επιλογή δίσκου...13 Χρήση της βιντεοκάμερας...15 " HOME" και " OPTION" - Αξιοποίηση των δύο τύπων μενού...17 Ξεκινώντας Βήμα 1: Έλεγχος παρεχόμενων ειδών...20 Βήμα 2: Φόρτιση της μπαταρίας...21 Βήμα 3: Ενεργοποίηση και ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας...25 Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας Βήμα 4: Προετοιμασία για εγγραφή...27 Βήμα 5: Εισαγωγή δίσκου ή "Memory Stick Duo"...28 Εγγραφή/Αναπαραγωγή Εγγραφή και αναπαραγωγή με ευκολία (Easy Handycam)...31 Εγγραφή...35 Ζουμ Εγγραφή ήχου με μεγαλύτερη παρουσία (εγγραφή surround 5,1 καναλιών) Χρήση του φλας Εγγραφή φωτογραφιών υψηλής ποιότητας κατά τη διάρκεια εγγραφής ταινίας (Dual Rec) Εγγραφή σε σκοτεινούς χώρους (NightShot) Ρύθμιση της έκθεσης για θέματα που φωτίζονται από πίσω Εγγραφή σε λειτουργία ειδώλου Επιλογή του λόγου όψεως (16:9 ή 4:3) Εγγραφή της ταχείας δράσης σε αργή κίνηση (ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.) Αναπαραγωγή...42 Χρήση του ζουμ PB Αναπαραγωγή μιας σειράς εικόνων (Παρουσίαση διαφανειών) Αναπαραγωγή εικόνας σε τηλεόραση...45 Καθιστώντας το δίσκο συμβατό για αναπαραγωγή με άλλες συσκευές ή μονάδες DVD (Τελική έκδοση)...47 Επεξεργασία (ΛΟΙΠΑ) κατηγορία...51 Διαγραφή εικόνων...51 Διαχωρισμός της εικόνας...53 Δημιουργία της λίστας αναπαραγωγής...54 Αντιγραφή σε VCR ή συσκευές εγγραφής DVD/HDD...57 Εκτύπωση εγγεγραμμένων εικόνων (εκτυπωτής συμβατός με PictBridge)...59 Χρήση μέσων εγγραφής (ΔΙΑΧ.ΔΙΣΚ./ΜΝΗΜ.) κατηγορία...61 Αναπαραγωγή ενός δίσκου σε άλλες συσκευές...61 Εύρεση του σωστού δίσκου (ΟΔΗΓ.ΕΠΙΛ.ΔΙΣΚ.)...63 Συνεχίζεται, 7

8 Πίνακας περιεχμένων (Συνέχεια) 8 Διαγραφή όλων των σκηνών στο δίσκο (Διαμόρφωση) Εγγραφή πρόσθετων σκηνών μετά από τη δημιουργία τελικής έκδοσης Προσαρμογή της βιντεοκάμερας Το μπορείτε να κάνετε με την κατηγορία (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) του HOME MENU Χρήση του HOME MENU Λίστα των στοιχείων κατηγορίας (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (Στοιχεία για την εγγραφή ταινιών) ΡΥΘΜ.ΕΙΚΟΝΑΣ (Στοιχεία για την εγγραφή φωτογραφιών) ΡΥΘΜ.ΠΡΟΒ.ΕΙΚ (Στοιχεία για την προσαρμογή της οθόνης) ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/ΕΜΦ (Στοιχεία για τη ρύθμιση του ενδεικτικού ήχου και της οθόνης) ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ (Στοιχεία για την σύνδεση άλλων συσκευών) ΡΥΘ.ΩΡ./ ΓΛΩΣ (Στοιχεία για τη ρύθμιση του ρολογιού και της γλώσσας) ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Άλλα στοιχεία ρύθμισης) Ενεργοποίηση λειτουργιών με τη χρήση του OPTION MENU Χρήση του OPTION MENU Στοιχεία εγγραφής στο OPTION MENU Στοιχεία προβολής στο OPTION MENU Λειτουργίες που έχουν ρυθμιστεί στο OPTION MENU Χρήση του υπολογιστή Τι μπορείτε να κάνετε με έναν υπολογιστή Windows Εγκατάσταση του "Οδηγός πρώτων βημάτων" και του λογισμικού Προβολή του "Οδηγός πρώτων βημάτων " Χρήση υπολογιστή Macintosh Επίλυση προβλημάτων Επίλυση προβλημάτων Ενδείξεις και μηνύματα προειδοποίησης Επιπρόσθετες πληροφορίες Χρήση της βιντεοκάμερας στο εξωτερικό Συντήρηση και προφυλάξεις Προδιαγραφές Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony Γρήγορη αναφορά Αναγνώριση τμημάτων και χειριστηρίων Ενδείξεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής/ αναπαραγωγής Γλωσσάρι Ευρετήριο

9 Παραδείγματα θεμάτων και λύσεις Λήψη Ελέγχοντας την κίνηση στο γκολφ BΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ Λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια εγγραφής ταινίας BDual Rec...38 Λήψη καλής λήψης μιας πλαγιάς σκι ή μιας παραλίας BBACK LIGHT BΠΑΡΑΛΙΑ BΧΙΟΝΙ Ένα παιδί στη σκηνή κάτω από τον προβολέα BΦΩΤΙΣΜ.ΣΠΟΤ Κοντινή λήψη λουλουδιών BΠΟΡΤΡΑΙΤΟ...84 BΕΣΤΙΑΣΗ...82 BTELE MACRO...83 Εστίαση στο σκύλο στην αριστερή πλευρά της οθόνης BΕΣΤΙΑΣΗ...82 BΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ...82 Πυροτεχνήματα σε όλο τους το μεγαλείο BΒΕΓΓΑΛΙΚΑ BΕΣΤΙΑΣΗ Κοιμισμένο παιδί σε χαμηλό φωτισμό BNightShot BCOLOR SLOW SHTR

10 Διασκέδαση με τη βιντεοκάμερά σας Τι μπορείτε να κάνετε με τη βιντεοκάμερά σας Η βιντεοκάμερα καταγράφει δεδομένα εικόνας σε 8cm DVD*. Είναι πιο βολικό από τη βιντεοκασέτα και πολύ πιο ευέλικτο. Εύκολη λήψη όμορφων εικόνων Δεν απαιτείται τύλιγμα της ταινίας για την αρχή της εγγραφής (σελ.31, 35) Οι εικόνες που εγγράφονται αποθηκεύονται σε κενές περιοχές του δίσκου ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος ακούσιας διαγραφής πολύτιμων εγγραφών. Καθώς δεν απαιτείται η γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός πριν από την εγγραφή, μπορείτε να αρχίσετε τη λήψη όποτε θέλετε. b Σημειώσεις Οι φωτογραφίες εγγράφονται μόνο σε "Memory Stick Duo." Μπορείτε να βρείτε μια σκηνή γρήγορα με τη χρήση μιας οθόνης VISUAL INDEX (σελ.32, 42) Η οθόνη VISUAL INDEX σάς επιτρέπει να ελέγξετε το εγγεγραμμένο περιεχόμενο με μια ματιά. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αγγίξετε τη σκηνή που θέλετε να δείτε. Ο δίσκος δεν φθείρεται, όσες φορές και αν εκτελέσετε αναπαραγωγή. Οι πολύτιμες στιγμές που εγγράφετε στο δίσκο διαρκούν για πολύ. Εγγραφή σε μορφή ευρείας οθόνης και ήχου surround 5,1 καναλιών (σελ.37, 40) Μπορείτε να εγγράψετε εικόνες ευρείας οθόνης υψηλής ποιότητας σε μια ευρεία οθόνης LCD που εμφανίζει την ίδια γωνία προβολής 16:9 όπως μια τηλεόραση ευρείας οθόνης. Ρεαλιστικός ήχος surround 5,1 καναλιών μπορεί επίσης να εγγραφεί απευθείας στο δίσκο. 10 * DVD (Digital Versatile Disc) είναι οπτικός δίσκος υψηλής χωρητικότητας.

11 Ένας εγγεγραμμένος δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί σε διάφορες συσκευές Αναπαραγωγή σε συσκευή DVD ή μονάδα DVD (σελ.47) Μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή εγγεγραμμένων και τελικής έκδοσης** δίσκους σε οικιακή συσκευή DVD, σε συσκευή εγγραφής DVD ή σε μονάδα DVD υπολογιστή που υποστηρίζει δίσκους 8cm. Κατά τη δημιουργία τελικής έκδοσης δίσκου, μπορείτε να δημιουργήσετε μενού DVD για να επιτρέπετε την άμεση πρόσβαση σε σκηνές που θέλετε να βλέπετε. Αναπαραγωγή σε τηλεόραση ευρείας οθόνης και σε οικιακό κινηματογράφο (σελ.37, 45) Οι εικόνες που εγγράφονται σε μορφή ευρείας οθόνης μπορούν να αναπαραχθούν σε μια τηλεόραση ευρείας οθόνης με πλήρες πανοραμικό εφέ. Στους δίσκους μπορεί επίσης να εγγραφεί ήχος surround 5,1 καναλιών προκειμένου να παρέχεται πλήρης ήχος σε ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Διασκέδαση με τη βιντεοκάμερά σας Συνεχίζεται, 11

12 Τι μπορείτε να κάνετε με τη βιντεοκάμερά σας (Συνέχεια) Σύνδεση της βιντεοκάμερας σε υπολογιστή Μεταφορά εικόνας υψηλής ταχύτητας (σελ.89) Τα δεδομένα εικόνας μπορούν να μεταφερθούν γρήγορα σε ένα υπολογιστή χωρίς να απαιτείται αναπαραγωγή. Οι υπολογιστές που διαθέτουν Hi-Speed USB (USB 2.0) παρέχουν ακόμη ταχύτερη μεταφορά εικόνας. Χρήση του παρεχόμενου λογισμικού για την επεξεργασία και την αντιγραφή (σελ.88) Το Picture Motion Browser, το λογισμικό που συνοδεύει τη βιντεοκάμερα σάς επιτρέπει να επεξεργαστείτε ταινίες ή φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας, προκειμένου να δημιουργήσετε το δικό σας πρωτότυπο DVD. Η αντιγραφή δίσκων δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερη, επιτρέποντάς σας να μοιραστείτε τις πολύτιμες στιγμές σας με συγγενείς και φίλους. ** Δημιουργία τελικής έκδοσης: μια διαδικασία προκειμένου να επιτρέπεται η αναπαραγωγή εγγραμμένων DVD σε άλλες συσκευές DVD (σελ.47). 12

13 Επιλογή δίσκου Η βιντεοκάμερα είναι συμβατή με 8cm DVD-RW, DVD+RW, DVD-R και DVD+RDL. Δεν υποστηρίζει δίσκους 12cm. Χρόνος εγγραφής Αναμενόμενος χρόνος εγγραφής σε μια πλευρά του δίσκου. Ο χρόνος εγγραφής κυμαίνεται, ανάλογα με τον τύπο των δίσκων ή τη λειτουργία εγγραφής. Εκτιμώμενος χρόνος εγγραφής ( ) : ο ελάχιστος χρόνος εγγραφής Λειτουργία εγγραφής 9M (HQ) (υψηλή ποιότητα) 6M (SP) (τυπική ποιότητα) 3M (LP) (εγγραφή μακράς διάρκειας) 20 (18) 35 (32) 30 (18) 55 (32) 60 (44) 110 (80) Διασκέδαση με τη βιντεοκάμερά σας z Συμβουλές Οι τιμές όπως 9M και 6M στον πίνακα υποδεικνύουν τη μέση ροή bit. To M σημαίνει Mbps. Εάν χρησιμοποιείτε δίσκο διπλής όψης, μπορείτε να εκτελέσετε εγγραφή και στις δύο πλευρές του δίσκου (σελ.112). Η βιντεοκάμερα χρησιμοποιεί τη μορφή VBR (Variable Bit Rate) για να ρυθμίζει αυτόματα την ποιότητα εικόνας ώστε να ανταποκρίνεται στη σκηνή εγγραφής. Η τεχνολογία αυτή προκαλεί διακυμάνσεις στο χρόνος εγγραφής σε έναν δίσκο. Οι ταινίες που περιέχουν εικόνες μεγάλης ταχύτητας κίνησης ή πολύπλοκες εγγράφονται με υψηλότερους ρυθμούς bit και συνεπώς μειώνεται ο συνολικός χρόνος εγγραφής. Μορφή εγγραφής για DVD-RW Όταν χρησιμοποιείτε ένα DVD-RW, μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή εγγραφής από τη λειτουργία VIDEO ή τη λειτουργία VR. Σε αυτό το εγχειρίδιο, η λειτουργία VIDEO υποδεικνύεται ως και η λειτουργία VR ως. Μορφή εγγραφής που είναι συμβατή με τις περισσότερες συσκευές DVD, ιδίως μετά από τη δημιουργία τελικής έκδοσης. Στη λειτουργία VIDEO, μπορεί να διαγραφεί μόνο η πιο πρόσφατη εικόνα. Μια μορφή εγγραφής που επιτρέπει την επεξεργασία με τη βιντεοκάμερα (διαγραφή και αλλαγή της σειράς των εικόνων). Ένας δίσκος τελικής έκδοσης μπορεί να αναπαραχθεί σε συσκευές DVD *1 που υποστηρίζουν τη λειτουργία VR. Λειτουργία VIDEO και λειτουργία VR Γλωσσάρι (σελ.137) Συνεχίζεται, 13

14 Επιλογή δίσκου (Συνέχεια) Δυνατότητες διαμόρφωσης δίσκου Τύποι δίσκου και σύμβολα Οι αριθμοί σε παρενθέσεις ( ) υποδεικνύουν αριθμούς σελίδας. DVD-RW DVD+RW DVD-R DVD+RDL Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Τόσο η ταινία 16:9 (ευρείας οθόνης) όσο και η ταινία 4:3 μπορούν να εγγραφούν στον ίδιο δίσκο (40) Διαγραφή της πιο πρόσφατης εγγραφής (52) Διαγραφή ή επεξεργασία εγγραφών στη βιντεοκάμερά σας (51) Επαναλαμβανόμενη χρήση ενός δίσκου ακόμη και εάν ο δίσκος γεμίσει, με διαμόρφωση* 2 (63) Απαιτείται δημιουργία τελικής έκδοσης για την αναπαραγωγή σε άλλες συσκευές (47) Δημιουργία του μενού DVD κατά τη δημιουργία τελικής έκδοσης του δίσκου (50) Δημιουργία εγγραφών μεγαλύτερης διάρκειας σε μια πλευρά του δίσκου z z z z z z z z z z z z *1 z* 1 *1 * 3 z z z z z z z * 1 Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής DVD για να δείτε εάν υποστηρίζει τη λειτουργία VR του DVD-RW. * 2 Η διαμόρφωση διαγράφει όλες τις εγγραφές και επιστρέφει το μέσο εγγραφής στην αρχική κενή κατάστασή του (σελ.63). Ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε έναν νέο δίσκο, διαμορφώστε τον με τη βιντεοκάμερά σας (σελ.28). * 3 Η δημιουργία τελικής έκδοσης απαιτείται για ην αναπαραγωγή του δίσκου σε μια μονάδα DVD σε υπολογιστή. Ένα DVD+RW για το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί τελική έκδοση μπορεί να προκαλέσει τη δυσλειτουργία του υπολογιστή. 14

15 Χρήση της βιντεοκάμερας 1Προετοιμασία (Βλ. σελίδες 20 έως 30.) Επιλέξτε το δίσκο που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας. Θέλετε να διαγράφετε ή να επεξεργάζεστε εικόνες στη βιντεοκάμερά σας? Ναι Όχι Θέλετε να διαγράφετε εικόνες και να χρησιμοποιείτε και πάλι το δίσκο? Ναι Όχι Για εγγραφή μακράς διαρκείας Διασκέδαση με τη βιντεοκάμερά σας * Επιλέξτε τη μορφή εγγραφής και διαμορφώστε το δίσκο στη βιντεοκάμερα (σελ.28). z Συμβουλές Μπορείτε να επιλέξετε το δίσκο από το [ΟΔΗΓ.ΕΠΙΛ.ΔΙΣΚ.] (σελ.63). 2Εγγραφή, αναπαραγωγή, επεξεργασία (Βλ. σελίδες 31, 35, 42 και 53.) Το τι θέλετε να κάνετε με τη βιντεοκάμερά σας εξαρτάται από τον τύπο του δίσκου (σελ.14). 3Προβολή στη βιντεοκάμερα (Βλ. σελίδες 32 και 42) Μπορείτε επίσης να τη συνδέσετε με μια τηλεόραση για προβολή (σελ.45). Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα Συνεχίζεται, 15

16 Χρήση της βιντεοκάμερας (Συνέχεια) 4Προβολή σε μια άλλη συσκευή DVD (Βλ. σελίδες 47, 61.) Για να προβάλετε έναν δίσκο που εγγράψατε με τη βιντεοκάμερα σε μια άλλη συσκευή DVD, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε τελική έκδοση. Συσκευή DVD / συσκευή εγγραφής DVD b Σημειώσεις Οριστικοποίηση Οριστικοποίηση Οριστικοποίηση Οριστικοποίηση Όσο μικρότερος είναι ο χώρος εγγραφής του δίσκου, τόσο μεγαλύτερος είναι ο απαιτούμενος χρόνος για τη δημιουργία τελικής έκδοσης του δίσκου. Οι δυνατότητες μιας τελικής έκδοσης δίσκου εξαρτώνται από τον τύπο του δίσκου. Όπως και με τα DVD του εμπορίου,. ο δίσκος αυτός μπορεί να αναπαραχθεί στις περισσότερες συσκευές DVD μετά από τη δημιουργία τελικής έκδοσης. Μονάδα DVD Δεν είναι δυνατή η προσθήκη εγγραφών, ακόμη και εάν υπάρχει κενός χώρος. Η κατάργηση της τελικής έκδοσης σάς επιτρέπει να προσθέσετε εγγραφές (σελ.65). Οριστικοποίηση Η αναπαραγωγή του δίσκου μπορεί να εκτελεστεί σε μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία DVD-RW VR. Είναι δυνατή η προσθήκη εγγραφών χωρίς την κατάργηση της τελικής έκδοσης. Είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου χωρίς τη δημιουργία τελικής έκδοσης. Αλλά η δημιουργία τελικής έκδοσης είναι απαραίτητη σε ορισμένες περιπτώσεις. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 47. Συμβατότητα αναπαραγωγής Η συμβατότητα αναπαραγωγής με οποιαδήποτε συσκευή DVD δεν είναι εγγυημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει τη συσκευή DVD ή συμβουλευθείτε το κατάστημα πώλησης. 16

17 " HOME" και " OPTION" - Αξιοποίηση των δύο τύπων μενού " HOME MENU" το σημείο αρχής για λειτουργίες με τη βιντεοκάμερα B Κατηγορίες και στοιχεία του HOME MENU (ΛΗΨΗ) κατηγορία (ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ) κατηγορία (ΛΟΙΠΑ) κατηγορία ΛΟΙΠΑ Κατηγορία Στοιχεία Σελίδα ΤΑΙΝΙΑ* 36 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ* 36 ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ. 40 Στοιχεία Σελίδα VISUAL INDEX* 42 ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡ. 54 (HELP) Προβάλει μια περιγραφή του στοιχείου (σελ. 18) λεπ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ. ΑΝΑΜΟΝ ΕΠΕΞ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (ΔΙΑΧ.ΔΙΣΚ./ΜΝΗΜ.) κατηγορία Στοιχεία Σελίδα ΟΡΙΣΤΙΚΟΠ.* 47 ΟΔΗΓ.ΕΠΙΛ.ΔΙΣΚ. 63 ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ* 63 ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ* 64 ΑΝΑΙΡ.ΟΡΙΣΤ. 65 ΠΛΗΡ.ΔΙΣΚΟΥ 61 Διασκέδαση με τη βιντεοκάμερά σας Στοιχεία Σελίδα ΔΙΑΓΡΑΦΗ* 51 ΕΠΕΞ 53 ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ. 54 ΕΚΤΥΠΩΣΗ 59 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 88 Συνεχίζεται, 17

18 " HOME" και " OPTION" (Συνέχεια) (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) κατηγορία Για να προσαρμόσετε τη βιντεοκάμερα (σελ. 67). * Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτά τα στοιχεία κατά τη λειτουργία Easy Handycam (σελ. 31). Για διαθέσιμα στοιχεία στην κατηγορία (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ), ανατρέξτε στη σελίδα 67. Χρήση του HOME MENU 3 Αγγίξτε την κατηγορία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Παράδειγμα: κατηγορία (ΛΟΙΠΑ) ΛΟΙΠΑ λεπ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ. ΑΝΑΜΟΝ ΕΠΕΞ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 1 Στρέψτε το διακόπτη POWER για να ενεργοποιήσετε τη βιντεοκάμερα. 4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Παράδειγμα: [ΕΠΕΞ] λεπ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞ 5 Συνεχίστε τη λειτουργία ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. 2 Πατήστε (HOME) A (ή B). (HOME) B Για να αποκρύψετε την οθόνη HOME MENU Αγγίξτε το. Όταν θέλετε να γνωρίζετε κάτι σχετικά με τη λειτουργία του κάθε στοιχείου στο HOME MENU - HELP (HOME) A 18

19 1 Πατήστε (HOME). Εμφανίζεται το HOME MENU. ΛΗΨΗ 2 Αγγίξτε το (HELP). Το κάτω μέρος του κουμπιού (HELP) μετατρέπεται σε πορτοκαλί. ΛΗΨΗ 60λεπ ΤΑΙΝΙΑ ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ. 60λεπ ΤΑΙΝΙΑ ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ. ΑΝΑΜΟΝ 0:00:00 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3 Αγγίξτε το στοιχείο για το οποίο θέλετε να γνωρίσετε το περιεχόμενο. 60λεπ ΑΝΑΜΟΝ ΑΝΑΜΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Χρήση του OPTION MENU Το άγγιγμα της οθόνης κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή της αναπαραγωγής εμφανίζει τις διαθέσιμες λειτουργίες την συγκεκριμένη στιγμή. Θα δείτε ότι είναι εύκολο να εκτελέσετε διάφορες ρυθμίσεις. Βλ. σελίδα 80 για περισσότερες λεπτομέρειες. (OPTION) Διασκέδαση με τη βιντεοκάμερά σας ΤΑΙΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΛΗΨΗ ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ. Εγγραφή ταινίας. Ενεργοποίηση; ΝΑΙ ΟΧΙ Όταν αγγίζετε ένα στοιχείο, η επεξήγησή του εμφανίζεται στην οθόνη. Για να εφαρμόσετε την επιλογή, αγγίξτε το [ΝΑΙ], αλλιώς αγγίξτε το [ΟΧΙ]. Για να απενεργοποιήσετε το HELP Αγγίξτε το (HELP) και πάλι στο βήμα 2. 19

20 Ξεκινώντας Βήμα 1: Έλεγχος παρεχόμενων ειδών Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα παρακάτω στοιχεία που συνοδεύουν τη βιντεοκάμερά σας. Ο αριθμός στις παρενθέσεις υποδεικνύει τον αριθμό του παρεχόμενου εξαρτήματος. Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (1) (σελ. 21) Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FH60 (1) (σελ. 21) CD-ROM "Handycam Application Software" (1) (σελ. 88) Οδηγός Χρήσης (Το παρόν εγχειρίδιο) (1) Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος (1) (σελ. 21) Καλώδιο σύνδεσης A/V (1) (σελ. 45, 57) Καλώδιο USB (1) (σελ. 59) Ασύρματο τηλεχειριστήριο (1) (σελ. 132) Έχει ήδη τοποθετηθεί μια μπαταρία λιθίου τύπου κουμπιού. 20

21 Βήμα 2: Φόρτιση της μπαταρίας 2 Διακόπτης POWER 1 Μπαταρία DC IN ακροδέκτης Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία "InfoLITHIUM" (σειρά H) (σελ. 115) αφότου την προσαρμόσετε στη βιντεοκάμερα. b Σημειώσεις 3 Βύσμα DC Κάλυμμα ακροδέκτη Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά μπαταρία "InfoLITHIUM" σειράς H. 1 Στρέψτε το διακόπτη POWER στην κατεύθυνση του βέλους στη θέση OFF (CHG) (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση). 2 Τοποθετήστε την μπαταρία σύροντάς την στην κατεύθυνση του βέλους, έως ότου ασφαλίσει. Ανασηκώστε το εικονοσκόπιο και προσαρτήστε την μπαταρία σύροντάς την στην κατεύθυνση του βέλους, έως ότου ασφαλίσει. Λυχνία CHG (φόρτιση) Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος Μετασχημα 4 τιστής Προς την πρίζα τοίχου εναλλασσόμενου ρεύματος 4 3 Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή DC IN της βιντεοκάμερας. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής και συνδέστε το βύσμα DC του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος. Ευθυγραμμίστε το σημάδι v στο βύσμα DC με το σημάδι v στη βιντεοκάμερα. 4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος με την πρίζα τοίχου. Η λυχνία CHG (φόρτιση) ανάβει και αρχίζει η φόρτιση. Η λυχνία CHG (φόρτιση) σβήνει όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως. Ξεκινώντας Συνεχίζεται, 21

22 Βήμα 2: Φόρτιση της μπαταρίας (Συνέχεια) 5 Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος από την υποδοχή DC IN στη βιντεοκάμερα. b Σημειώσεις Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος από την υποδοχή DC IN κρατώντας τη βιντεοκάμερα και το βύσμα DC. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία 1 Στρέψτε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG). 2 Ανασηκώστε το εικονοσκόπιο. 3 Πατήστε το κουμπί απασφάλισης BATT (μπαταρία) και αφαιρέστε τη μπαταρία. b Σημειώσεις Κουμπί απασφάλισης BATT (μπαταρία) Όταν αφαιρείτε την μπαταρία ή το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η λυχνία (Ταινία) / λυχνία (Φωτογραφία) (σελ. 25) είναι σβηστή. Κατά την αποθήκευση της μπαταρίας Αποφορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού την αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να χρησιμοποιήσετε εξωτερική πηγή ενέργειας Εκτελέστε τις ίδιες συνδέσεις όπως όταν φορτίζετε την μπαταρία. Η μπαταρία δε χάνει τη φόρτισή της σε αυτή την περίπτωση. Για να ελέγξετε το φορτίο της μπαταρίας που απομένει (Πληροφορίες μπαταρίας) Ρυθμίστε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG) και, στη συνέχεια, πατήστε DISP/BATT INFO. Μετά από λίγο, εμφανίζονται επί 7 περίπου δευτερόλεπτα ο χρόνος εγγραφής που απομένει κατά προσέγγιση και οι πληροφορίες της μπαταρίας. Μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες μπαταρίας επί 20 δευτερόλεπτα πατώντας το DISP/ BATT INFO και πάλι, ενώ προβάλλονται οι πληροφορίες. Υπολειπόμενος χρόνος μπαταρίας (περίπου) BATTERY INFO ΣΤΑΘΜΗ ΦΟΡΤ ΜΠΑΤ 0% ΔΙΑΘΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡ ΟΘΟΝΗ LCD : ΕΙΚΟΝΟΣΚΟΠ : 50% 81λεπ 85λεπ 100% Χωρητικότητα εγγραφής (περίπου) 22

23 Χρόνος φόρτισης Χρόνος κατά προσέγγιση (λεπτά) που απαιτείται, όταν φορτίζετε μια μπαταρία που έχει αποφορτιστεί πλήρως. Μπαταρία Χρόνος φόρτισης NP-FH NP-FH (παρέχεται) NP-FH NP-FH Χρόνος εγγραφής Διαθέσιμος χρόνος κατά προσέγγιση (λεπτά), όταν χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E Μπαταρία Χρόνος συνεχούς εγγραφής Τυπικός χρόνος εγγραφής* NP-FH NP-FH (παρέχεται) NP-FH NP-FH DCR-DVD506E/DVD508E/DVD908E Μπαταρία * Ο τυπικός χρόνος εγγραφής δείχνει το χρόνο, όταν εκτελείτε επανειλημμένες εκκινήσεις/διακοπές της εγγραφής, όταν θέτετε τη συσκευή εναλλάξ εντός/ εκτός λειτουργίας και χρησιμοποιείτε το ζουμ. b Σημειώσεις Χρόνος συνεχούς εγγραφής Τυπικός χρόνος εγγραφής* NP-FH NP-FH (παρέχεται) NP-FH NP-FH Όλοι οι χρόνοι μετρούνται με λειτουργία εγγραφής [SP] υπό τις παρακάτω συνθήκες: Επάνω: Όταν ο οπισθοφωτισμός οθόνης LCD ενεργοποιείται. Μέση: Όταν ο οπισθοφωτισμός οθόνης LCD απενεργοποιείται. Κάτω: Χρόνος εγγραφής κατά την εγγραφή με το εικονοσκόπιο όταν ο πίνακας LCD είναι κλεισμένος. Χρόνος αναπαραγωγής Διαθέσιμος χρόνος κατά προσέγγιση (λεπτά), όταν χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Ξεκινώντας Συνεχίζεται, 23

24 Βήμα 2: Φόρτιση της μπαταρίας (Συνέχεια) 24 DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E Μπαταρία Πίνακας LCD ανοικτός* Πίνακας LCD κλειστός NP-FH NP-FH (παρέχεται) NP-FH NP-FH DCR-DVD506E/DVD508E/DVD908E Μπαταρία Πίνακας LCD ανοικτός* Πίνακας LCD κλειστός NP-FH NP-FH (παρέχεται) NP-FH NP-FH * Όταν ο οπισθοφωτισμός οθόνης LCD είναι ενεργοποιημένος. Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία Προτού αλλάξετε την μπαταρία, στρέψτε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG) και απενεργοποιήστε τη λυχνία (Ταινία) /λυχνία (Φωτογραφία) (σελ. 25). Η λυχνία CHG (φόρτιση) αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση ή οι Πληροφορίες μπαταρίας (σελ. 22) δεν εμφανίζονται σωστά στις παρακάτω συνθήκες: Όταν η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Όταν η μπαταρία έχει υποστεί βλάβη. Η μπαταρία έχει φθαρεί (Μόνο για τις πληροφορίες μπαταρίας). Η μπαταρία δεν τροφοδοτεί με ρεύμα ενώ ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή DC IN της βιντεοκάμερα, ακόμη και όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα τοίχου. Όταν προσαρμόζετε ένα προαιρετικό φωτισμό βίντεο, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια μπαταρία NP-FH70/ NP-FH100. Δεν συνιστάται η χρήση μιας μπαταρίας NP-FH30, που μόνο επιτρέπει σύντομη εγγραφή και αναπαραγωγή, με τη βιντεοκάμερα. Πληροφορίες σχετικά με το χρόνο φόρτισης/εγγραφής/αναπαραγωγής Οι χρόνοι υπολογίζονται όταν η κάμερα χρησιμοποιείται στους 25 C (συνιστάται η χρήση στους 10 C έως 30 C). Ο χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής είναι μικρότερος, όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα σε χαμηλή θερμοκρασία. Ο χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής είναι μικρότερος ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα. Πληροφορίες για το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος Συνδέετε το τροφοδοτικό στην πλησιέστερη πρίζα τοίχου, όταν το χρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη χρήση της κάμερας, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα τοίχου αμέσως. Μη χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό, ενώ είναι τοποθετημένο σε στενό χώρο, όπως ανάμεσα σε ένα τοίχο και έπιπλο. Μη βραχυκυκλώνετε το βύσμα DC (συνεχούς ρεύματος) του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή τους πόλους της μπαταρίας με οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο. Ενδέχεται να προκαλέσετε δυσλειτουργία. Ακόμη και αν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθεί να τροφοδοτείται με ρεύμα από το δίκτυο όσο είναι συνδεδεμένη με το τροφοδοτικό που με τη σειρά του είναι στην πρίζα.

25 Βήμα 3: Ενεργοποίηση και ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα για πρώτη φορά. Εάν δεν ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, η οθόνη [ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ] εμφανίζεται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη βιντεοκάμερα ή αλλάζετε τη θέση του διακόπτη POWER. Διακόπτης POWER 2 Επιλέξτε την επιθυμητή γεωγραφική περιοχή με τα v/v, έπειτα αγγίξτε το [ΕΠΟΜΕΝΟ]. 3 Ρυθμίστε το [ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ] και αγγίξτε το [ΕΠΟΜΕΝΟ]. 4 Ρυθμίστε το [Ε] (έτος) με τα v/v. λεπ Ξεκινώντας 1 1 Ε M Η ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟ 1 Ενώ πατάτε το πράσινο κουμπί, στρέψτε το διακόπτη POWER επανειλημμένα προς την κατεύθυνση του βέλους, έως ότου ανάψει η αντίστοιχη λυχνία. (Ταινία): Για την εγγραφή ταινιών (Φωτογραφία): Για την εγγραφή φωτογραφιών Εμφανίζεται η οθόνη [ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ]. λεπ ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Λισσαβόνα Λονδίνο Βερολίνο Παρίσι Ελσίνκι 5 Επιλέξτε [Μ] με τα b/b και ρυθμίστε το μήνα με τα v/v. 6 Ρυθμίστε [Η] (ημέρα), ώρα και λεπτά με τον ίδιο τρόπο και αγγίξτε το [ΕΠΟΜΕΝΟ]. 7 Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι είναι σωστά ρυθμισμένο και αγγίξτε το. Το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί. Μπορείτε να ρυθμίσετε οποιαδήποτε έτος, μέχρι το έτος ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟ Τερματισμός λειτουργίας της συσκευής Στρέψτε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG). Συνεχίζεται, 25

26 Βήμα 3: Ενεργοποίηση και ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας (Συνέχεια) Για να επαναφέρετε την ημερομηνία και την ώρα Επιλέξτε (HOME) t (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t [ΡΥΘ.ΩΡ./ ΓΛΩΣ.] t [ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ] και ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα. b Σημειώσεις Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την κάμερα για 3 μήνες περίπου, η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία αποφορτίζεται και οι ρυθμίσεις της ημερομηνίας και της ώρας ενδέχεται να διαγραφούν από τη μνήμη. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία και κατόπιν ρυθμίστε ξανά την ημερομηνία και την ώρα (σελ. 120). Απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα έως ότου η βιντεοκάμερα είναι έτοιμη για λήψη μετά από την ενεργοποίησή της. Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της βιντεοκάμερας σε αυτό το διάστημα. Το κάλυμμα του φακού ανοίγει αυτόματα όταν η βιντεοκάμερα ενεργοποιείται. Κλείνει όταν επιλεχθεί η οθόνη αναπαραγωγής ή όταν απενεργοποιείται η βιντεοκάμερα. Στη ρύθμιση τη στιγμή της αγοράς, η βιντεοκάμερα απενεργοποιείται αυτόματα εάν την αφήσετε σε αδράνεια επί περίπου 5 λεπτά, για την εξοικονόμηση της ενέργειας της μπαταρίας ([ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ], σελ. 79). Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης, ώστε να εμφανίζουν μηνύματα σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Αγγίξτε (HOME) t (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)t[ΡΥΘ.ΩΡ./ ΓΛΩΣ.]t[ ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ.] και επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε. z Συμβουλές Η ημερομηνία και η ώρα δεν εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής; αλλά εγγράφονται αυτόματα στο δίσκο και μπορούν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής (βλ. σελίδα 74 σχετικά με το [ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ]). Ανατρέξτε στη σελίδα 111 για πληροφορίες σχετικά με την "Παγκόσμια διαφορά ώρας." Εάν τα κουμπιά στην οθόνη αφής δεν λειτουργούν σωστά, ρυθμίστε την οθόνη LCD ([ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ], σελ. 119). 26

27 Βήμα 4: Προετοιμασία για εγγραφή Πίνακας LCD Ανοίξτε τον πίνακα LCD σε γωνία 90 μοιρών ως προς τη βιντεοκάμερα (1), και κατόπιν περιστρέψτε την έως τη γωνία στην οποία μπορείτε να πετύχετε την καλύτερη δυνατή εγγραφή ή αναπαραγωγή (2). 290 μοίρες (μέγ.) 190 μοίρες ως προς την κάμερα b Σημειώσεις Μην πατάτε τα κουμπιά στο πλαίσιο της οθόνης LCD όταν ανοίγετε ή ρυθμίζετε τον πίνακα LCD. z Συμβουλές Εάν ανοίξετε τον πίνακα LCD κατά 90 μοίρες προς την κάμερα και στη συνέχεια τον περιστρέψετε 180 μοίρες προς την πλευρά του φακού, μπορείτε να κλείσετε τον πίνακα με την όψη του στραμμένη προς τα έξω. Αυτό σας εξυπηρετεί κατά τις λειτουργίες αναπαραγωγής. Στο HOME MENU, αγγίξτε (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t [ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/ ΕΜΦ.] t [ΦΩΤΕΙΝΟΤ LCD] (σελ. 76) για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD. Οι πληροφορίες εμφανίζονται ή αποκρύπτονται (εμφάνιση y απόκρυψη) κάθε φορά που πατάτε το DISP BATT/ INFO. Ξεκινώντας DISP/BATT INFO 2180 μοίρες (μέγ.) Για να απενεργοποιήσετε τον οπισθοφωτισμό οθόνης LCD προκειμένου να αυξήσετε τη διάρκεια της μπαταρίας Πατήστε και κρατήστε πατημένο το DISP/BATT INFO για μερικά δευτερόλεπτα, έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη. Η ρύθμιση αυτή είναι πρακτική όταν χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα σε συνθήκες έντονου φωτισμού ή όταν θέλετε να εξοικονομήσετε την ενέργεια της μπαταρίας. Η εικόνα που εγγράφεται δεν επηρεάζεται από τη ρύθμιση. Για να ενεργοποιήσετε τον οπισθοφωτισμό οθόνης LCD, πατήστε και κρατήστε πατημένο το DISP/BATT INFO για μερικά δευτερόλεπτα, έως ότου εξαφανιστεί η ένδειξη. Εικονοσκόπιο Μπορείτε να δείτε εικόνες με τη χρήση του εικονοσκοπίου για να αποφύγετε την εξάντληση της μπαταρίας ή όταν η εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη LCD δεν είναι ευδιάκριτη. Εικονοσκόπιο Μοχλός ρύθμισης του φακού του εικονοσκοπίου Μετακινήστε τον έως ότου καθαρίσει η εικόνα. z Συμβουλές Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του οπισθοφωτισμού του εικονοσκοπίου ρυθμίζοντας το (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t [ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/ΕΜΦ.] t [ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΕΙΚ] στο HOME MENU (σελ. 77). 27

28 Βήμα 5: Εισαγωγή δίσκου ή "Memory Stick Duo" Δίσκος Για την εγγραφή απαιτείται ένας νέος δίσκος 8 cm DVD-RW, DVD+RW, DVD-R ή DVD+R DL (σελ. 13). b Σημειώσεις Αφαιρέστε προηγουμένως τη σκόνη ή τις δαχτυλιές από το δίσκο, χρησιμοποιώντας ένα απαλό πανί (σελ.113). 3 Τοποθετήστε το δίσκο με την πλευρά εγγραφή στραμμένη προς τη βιντεοκάμερα και, στη συνέχεια, πατήστε το κέντρο του δίσκου έως ότου ασφαλίσει. 1 Βεβαιωθείτε ότι η βιντεοκάμερα είναι ενεργοποιημένη. 2 Στρέψτε το διακόπτη OPEN του καλύμματος δίσκου προς την κατεύθυνση του βέλους (OPEN B). [ΠΡΟΕΤΟΙΜ.ΑΝΟΙΓΜ.] εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Το κάλυμμα δίσκου ανοίγει αυτόματα ελαφρώς. Φακός φακός εύρεσης Όταν το κάλυμμα δίσκου ανοίξει ελαφρώς, τραβήξτε για να το ανοίξετε εντελώς. Διακόπτης OPEN καλύμματος δίσκου Λυχνία ACCESS (Δίσκος) Όταν χρησιμοποιείτε δίσκο μίας όψης, τοποθετήστε το δίσκο με την πλευρά της ετικέτας στραμμένη προς τα έξω. 4 Κλείστε το κάλυμμα δίσκου. [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΟΥ] εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Ίσως χρειαστεί κάποιο διάστημα προκειμένου η βιντεοκάμερα να αναγνωρίσει το δίσκο. x DVD-RW/DVD+RW Εμφανίζεται ένα παράθυρο που ρωτά εάν θα χρησιμοποιήσετε το [ΟΔΗΓ.ΕΠΙΛ.ΔΙΣΚ.]. Η χρήση του [ΟΔΗΓ.ΕΠΙΛ.ΔΙΣΚ.] σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε το δίσκο ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Εάν δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, προχωρήστε στο βήμα 5. 28

29 x DVD-R/DVD+R DL Μπορείτε να αρχίσετε την εγγραφή αμέσως μόλις η ένδειξη [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΟΥ] εξαφανιστεί από την οθόνη LCD. Δεν χρειάζεται να συνεχίσετε με τα υπόλοιπα βήματα μετά από το βήμα 5. 2 Πατήστε τη διάταξη συγκράτησης του δίσκου στο κέντρο του διαμερίσματος του δίσκου και αφαιρέστε το δίσκο κρατώντας τον από την άκρη. 5 Αγγίξτε την επιλογή που θέλετε επάνω στην οθόνη. x DVD-RW Επιλέξτε το φορμά εγγραφής, [VIDEO] ή [VR] (σελ. 13) και, έπειτα, αγγίξτε το. x DVD+RW Επιλέξτε το λόγο όψεως της ταινίας, [ΕΙΚΟΝΑ 16:9] ή [4:3] και, έπειτα, αγγίξτε το. 6 Αγγίξτε το [ΝΑΙ]. 7 Αγγίξτε το όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Ολοκληρώθηκε.]. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, μπορείτε να ξεκινήσετε την εγγραφή στο δίσκο. z Συμβουλές Όταν χρησιμοποιείτε DVD-RW ενώ η λειτουργία Easy Handycam (σελ. 31) έχει ενεργοποιηθεί, το φορμά εγγραφής σταθεροποιείται στη λειτουργία VIDEO. Για να αφαιρέσετε το δίσκο 1 Εκτελέστε τα βήματα 1 και 2 για να ανοίξετε το κάλυμμα δίσκου. b Σημειώσεις Προσέξτε να μην παρεμποδίσετε τη διαδικασία με το χέρι σας ή με κάποιο άλλο αντικείμενο, όταν ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα δίσκου. Μετακινήστε τον ιμάντα στο κάτω μέρος της βιντεοκάμερας και, στη συνέχεια, ανοίξτε ή κλείστε το κάλυμμα δίσκου. Εάν πιάσετε τον ιμάντα κατά το κλείσιμο του καλύμματος δίσκου, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη βιντεοκάμερα. Μην αγγίζετε την πλευρά εγγραφής του δίσκου ή το φακό φακός εύρεσης (σελ.119). Όταν χρησιμοποιείτε δίσκο διπλής όψης, προσέξτε να μην αφήσετε δαχτυλιές στην επιφάνεια. Εάν κλείσετε το κάλυμμα δίσκου με το δίσκο τοποθετημένο λανθασμένα, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη βιντεοκάμερα. Μην αποσυνδέετε την πηγή ρεύματος κατά τη διάρκεια της μορφοποίησης. Μην ταράσσετε και μην δονείτε τη βιντεοκάμερα: ενώ η λυχνία ACCESS είναι αναμμένη ενώ η λυχνία ACCESS αναβοσβήνει ενώ η ένδειξη [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΟΥ] ή [ΠΡΟΕΤΟΙΜ.ΑΝΟΙΓΜ.] εμφανίζεται στην οθόνη LCD Ενδέχεται να απαιτείται κάποιος χρόνος για την αφαίρεση του δίσκου, ανάλογα με την κατάσταση του δίσκου ή το υλικό που εγγράφηκε. Ξεκινώντας Συνεχίζεται, 29

30 Βήμα 5: Εισαγωγή δίσκου ή "Memory Stick Duo" (Συνέχεια) Μπορεί να χρειαστούν έως 10 λεπτά για την αφαίρεση ενός δίσκου εάν είναι καταστραμμένος ή λερωμένος με δαχτυλιές κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί ο δίσκος να έχει καταστραφεί. z Συμβουλές Μπορείτε να αφαιρέσετε το δίσκο όταν η βιντεοκάμερά σας είναι συνδεδεμένη με κάποια πηγή ρεύματος, ακόμη και εάν η βιντεοκάμερα είναι απενεργοποιημένη. Ωστόσο, η διαδικασία αναγνώρισης του δίσκου (βήμα 4) δεν ξεκινάει. Για να διαγράψετε από ένα DVD-RW/ DVD+RW όλες τις εικόνες που έχουν εγγραφεί και, στη συνέχεια, να το χρησιμοποιήσετε και πάλι για την εγγραφή νέων εικόνων, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαγραφή όλων των σκηνών στο δίσκο (Διαμόρφωση)" στη σελίδα 63. Μπορείτε να ελέγξετε το σωστό δίσκο χρησιμοποιώντας το [ΟΔΗΓ.ΕΠΙΛ.ΔΙΣΚ.] στο HOME MENU (σελίδα 63). "Memory Stick Duo" Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο "Memory Stick Duo" που φέρει την ένδειξη ή (σελ. 113). z Συμβουλές Ο αριθμός των φωτογραφιών που εγγράφονται κυμαίνεται, ανάλογα με την ποιότητα ή το μέγεθος εικόνας. Για λεπτομέρειες, βλ. σελίδα Ανοίξτε τον πίνακα LCD. Για να αφαιρέσετε ένα "Memory Stick Duo" Πιέστε ελαφρά το "Memory Stick Duo" προς τα μέσα. b Σημειώσεις Λυχνία Πρόσβασης ("Memory Stick Duo") Όταν η λυχνία πρόσβασης είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει, η βιντεοκάμερα διαβάζει/ γράφει δεδομένα. Μην ταράσσετε ή κτυπάτε τη βιντεοκάμερα, μην την απενεργοποιείτε, μην αφαιρείτε το "Memory Stick Duo" και μην αφαιρείτε την μπαταρία. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να καταστραφούν τα δεδομένα εικόνας. Εάν τοποθετήσετε το "Memory Stick Duo" στην υποδοχή με λάθος κατεύθυνση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο "Memory Stick Duo," στην υποδοχή "Memory Stick Duo" ή στα δεδομένα εικόνας. Όταν εισάγετε ή αφαιρείτε το "Memory Stick Duo," προσέξτε να μην εκτιναχθεί και πέσει το "Memory Stick Duo". 2 Τοποθετήστε το "Memory Stick Duo" στην υποδοχή "Memory Stick Duo" στη σωστή κατεύθυνση, έως ότου ασφαλίσει. 30

31 Εγγραφή/Αναπαραγωγή Εγγραφή και αναπαραγωγή με ευκολία (Easy Handycam) Η λειτουργία Easy Handycam εκτελεί αυτόματα σχεδόν όλες τις ρυθμίσεις, ώστε να μπορείτε να εκτελείτε λειτουργίες εγγραφής ή αναπαραγωγής χωρίς λετπομερείς ρυθμίσεις. Επίσης μετατρέπει το μέγεθος γραμματοσειράς της οθόνης για άνετη προβολή. R I D Ταινίες H 1 Στρέψτε το διακόπτη POWER A έως ότου η λυχνία (Ταινία) ανάψει. F B E C Εικόνες A Εάν ο διακόπτης POWER βρίσκεται στη θέση OFF (CHG), σύρετέ τον προς τα κάτω ενώ ταυτόχρονα πιέζετε το πράσινο κουμπί. 1 Στρέψτε το διακόπτη POWER A έως ότου η λυχνία (Εικόνα) ανάψει. Εγγραφή/Αναπαραγωγή 2 Πατήστε EASY B. 2 Πατήστε EASY B. εμφανίζεται στην οθόνη LCD. εμφανίζεται στην οθόνη LCD. 3 Πατήστε START/STOP C ή D για να αρχίσετε την εγγραφή*. 3 Πατήστε PHOTO E για να καταγράψετε μια φωτογραφία**. λεπ ΑΝΑΜΟΝ λεπ 6,1M 6 [ΑΝΑΜΟΝ]t[ΕΓΓΡΑΦ] Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε το START/STOP ξανά. ΑναβοσβήνειtΑνάβει Πατήστε το PHOTO E Πατήστε PHOTO E ελαφρώς για να ρυθμίσετε την πλήρως για να καταγράψετε εστίαση. μια φωτογραφία. * Οι ταινίες καταγράφονται στη λειτουργία εγγραφής [SP]. ** Οι φωτογραφίες καταγράφονται με ποιότητα [ΥΨ.ΠΟΙΟΤ.] στο "Memory Stick Duo." Συνεχίζεται, 31

32 Εγγραφή και αναπαραγωγή με ευκολία (Easy Handycam) (Συνέχεια) Προβολή εγγραμμένων ταινιών/φωτογραφιών 1 Στρέψτε το διακόπτη POWER A για να ενεργοποιήσετε τη βιντεοκάμερα. 2 Πατήστε (ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ) F (ή G). Η οθόνη VISUAL INDEX εμφανίζεται στην οθόνη LCD. (Ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος έως ότου να εμφανιστεί η οθόνη VISUAL INDEX.) Επιστρέφει στην οθόνη εγγραφής Προηγούμενες 6 εικόνες Επόμενες 6 εικόνες λεπ Τύπος δίσκου Επιστρέφει στην οθόνη εγγραφής Εμφανίζει τις ταινίες Εμφανίζει τις φωτογραφίες Εμφανίζεται με την εικόνα σε κάθε μία από την καρτέλα για την οποία εκτελέστηκε αναπαραγωγή/εγγραφή (B για τη φωτογραφία). 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή. Ταινίες: Αγγίξτε, και αγγίξτε την ταινία που θέλετε να προβάλλετε. Επιστροφή (στην οθόνη VISUAL INDEX) Αρχή της σκηνής/ προηγούμενη σκηνή λεπ Επιλέγει εναλλακτικά αναπαραγωγή ή διακοπή καθώς αγγίζετε Επόμενη σκηνή Διακοπή (μετάβαση στην οθόνη VISUAL INDEX) Κίνηση προς τα πίσω / προς τα εμπρός 32

33 Εικόνες: Αγγίξτε και αγγίξτε την φωτογραφία που θέλετε να προβάλλετε. Επιστροφή (στην οθόνη VISUAL INDEX) λεπ 6,1M Κουμπί παρουσίασης διαφανειών (σελίδα 44) Μετάβαση στην οθόνη VISUAL INDEX * [ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ] είναι σταθερός σε [ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ] (σελ. 74). Προηγούμενη/Επόμενη z Συμβουλές Η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη VISUAL INDEX όταν εκτελεστεί η αναπαραγωγή όλων των ταινιών από αυτήν που επιλέξατε μέχρι αυτήν που υπάρχει στο τέλος της λίστας. Μπορείτε να μειώσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής αγγίζοντας κατά τη διάρκεια μιας παύσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου επιλέγοντας (HOME) t (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ] t [ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ] και χρησιμοποιώντας τα /. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Easy Handycam Πατήστε EASY B και πάλι. Η ένδειξη εξαφανίζεται από την οθόνη. Ρυθμίσεις μενού κατά τη λειτουργία Easy Handycam Πατήστε (HOME) H(ή I) για να εμφανίσετε τα διαθέσιμα στοιχεία μενού για τις αλλαγές ρύθμισης (σελ.17, 67). b Σημειώσεις Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε ταινίες στο δίσκο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Easy Handycam. Τα περισσότερα από τα στοιχεία μενού επιστρέφουν αυτόματα στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις ορισμένων στοιχείων μενού είναι σταθερές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 95. Τα DVD-RW διαμορφώνονται σε λειτουργία VIDEO (σελ. 13). (OPTION) δεν εμφανίζεται. Ακυρώστε τη λειτουργία Easy Handycam εάν θέλετε να προσθέσετε εφέ σε εικόνες ή για να αλλάξετε ρυθμίσεις. Μη έγκυρα κουμπιά κατά τη λειτουργία Easy Handycam Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα κουμπιά/λειτουργίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Easy Handycam, καθώς ρυθμίζονται αυτόματα (σελ. 95). [Μη αποδεκτό κατά τη λειτουργία Easy Handycam.] μπορεί να εμφανιστεί εάν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Easy Handycam. Εγγραφή/Αναπαραγωγή Συνεχίζεται, 33

34 Εγγραφή και αναπαραγωγή με ευκολία (Easy Handycam) (Συνέχεια) Για να προβάλλετε ταινίες σε έναν δίσκο σε άλλες συσκευές (Τελική έκδοση) Για να προβάλλετε ταινίες που είναι αποθηκευμένες σε έναν δίσκο σε κάποια συσκευή DVD ή σε υπολογιστή, πρέπει να δημιουργήσετε "τελική έκδοση" του δίσκου. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία τελικής έκδοσης, ανατρέξτε στη σελίδα 47. b Σημειώσεις Για τα DVD-R, DVD+R DL, δεν μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε το δίσκο ή να εγγράψετε πρόσθετες ταινίες στο δίσκο μόλις δημιουργήσετε τελική έκδοση, ακόμη και εάν ο δίσκος διαθέτει κενό χώρο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Easy Handycam, το μενού DVD είναι σταθερά ρυθμισμένο σε [ΣΤΥΛ1]. Δεν μπορείτε να εγγράψετε πρόσθετες σκηνές σε έναν δίσκο τελικής έκδοσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Easy Handycam (σελ. 65). 34

35 Εγγραφή (HOME) D (HOME) E PHOTO F START/STOP C Διακόπτης POWER B Εγγραφή/Αναπαραγωγή START/STOP A Ρύθμιση του ιμάντα βιντεοκάμερας Ρυθμίστε και δέστε τον ιμάντα βιντεοκάμερας και κρατήστε σωστά τη βιντεοκάμερα. b Σημειώσεις Εάν οι λυχνίες πρόσβασης (σελίδα 28, 30) είναι αναμμένες μετά από την ολοκλήρωση της εγγραφής, αυτό σημαίνει ότι συνεχίζεται η εγγραφή δεδομένων στο δίσκο ή στο "Memory Stick Duo." Μην ταράσσετε και μην δονείτε τη βιντεοκάμερα και μην αποσυνδέετε τη μπαταρία ή το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συνεχίζεται, 35

36 Ταινίες Οι ταινίες εγγράφονται στο δίσκο. Για το χρόνο εγγραφής, βλ. σελίδα Στρέψτε το διακόπτη POWER B έως ότου ανάψει η λυχνία (Ταινία). 2 Πατήστε START/STOP A (ή C). Εικόνες Οι φωτογραφίες εγγράφονται στο "Memory Stick Duo." Για τον αριθμό των εγγραμμένων φωτογραφιών, βλ. σελίδα Στρέψτε το διακόπτη POWER B έως ότου η λυχνία (Εικόνα) ανάψει. λεπ ΑΝΑΜΟΝ 2 Πατήστε PHOTO F. λεπ 6,1M [ΑΝΑΜΟΝ]t[ΕΓΓΡΑΦ] Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε το START/STOP ξανά. Ενδεικτικός ήχος ΑναβοσβήνειtΑνάβει Κλικ Πατήστε ελαφρώς για εστίαση Πατήστε πλήρως για εγγραφή Η ένδειξη εμφανίζεται δίπλα στην ένδειξη. Όταν η ένδειξη εξαφανιστεί, η εικόνα έχει εγγραφεί. Για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής ταινίας με τη χρήση του κουμπιού (HOME) D (ή E) Αγγίξτε (ΛΗΨΗ) του HOME MENU t [ΤΑΙΝΙΑ] ή [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ]. Για να εγγράψετε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης στο "Memory Stick Duo" κατά τη διάρκεια εγγραφής ταινίας (Dual Rec) Βλ. σελίδα 38 για λεπτομέρειες. 36

37 Ζουμ Μπορείτε να μεγεθύνετε εικόνες έως 10 φορές του αρχικού μεγέθους με το μοχλό power zoom ή τα κουμπιά ζουμ παρακάτω στην οθόνη LCD. Μπορείτε να μεγεθύνετε εικόνες με το μοχλό power zoom ή τα κουμπιά ζουμ. Η ελάχιστη απόσταση που απαιτείται μεταξύ της βιντεοκάμερας και του αντικειμένου για να εστιάσετε με ακρίβεια είναι περίπου 1 cm για τη λειτουργία ευρυγώνιου και περίπου 80 cm για τηλεφακό. z Συμβουλές Η χρήση του [ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ] (σελ. 69) σας επιτρέπει να εκτελέσετε ζουμ μεγαλύτερο από 10. Ευρύτερο οπτικό πεδίο: (Ευρυγώνιος φακός) Εγγραφή ήχου με μεγαλύτερη παρουσία (εγγραφή surround 5,1 καναλιών) Η ήχος που καταγράφεται από το ενσωματωμένο μικρόφωνο μετατρέπεται σε ήχο surround 5,1 καναλιών και εγγράφεται. ενσωματωμένο μικρόφωνο Εγγραφή/Αναπαραγωγή Κοντινό πλάνο: (Τηλεφακός) Για πιο αργό ζουμ, μετακινήστε το μοχλό power zoom ελαφρά. Για ταχύτερο ζουμ, μετακινήστε το μοχλό περισσότερο. b Σημειώσεις Βεβαιωθείτε ότι το δάχτυλό σας παραμένει πάνω στον μοχλό power zoom. Αν απομακρύνετε το δάχτυλό σας από τον μοχλό power zoom, ενδέχεται να εγγραφεί και ο ήχος λειτουργίας του μοχλού power zoom. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του ζουμ με τα κουμπιά ζουμ που βρίσκονται στο πλαίσιο της οθόνης LCD. Η βιντεοκάμερα διαθέτει το Dolby Digital 5.1 Creator εγκατεστημένο για εγγραφή ήχου surround 5,1 καναλιών. Απολαύστε ρεαλιστικό ήχο κατά την αναπαραγωγή του δίσκου σε συσκευές που υποστηρίζουν ήχο surround 5,1 καναλιών. Dolby Digital 5.1 Creator, ήχος surround 5,1 καναλιών Γλωσσάρι (σελ.137) b Σημειώσεις Ο ήχος 5,1 καναλιών μετατρέπεται σε ήχο 2 καναλιών κατά την αναπαραγωγή στη βιντεοκάμερά σας. Συνεχίζεται, 37

38 Εγγραφή (Συνέχεια) Η ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη κατά την εγγραφή/αναπαραγωγή ήχου 5,1 καναλιών. Χρήση του φλας z Συμβουλές Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα του φλας ρυθμίζοντας το [ΦΩΤΕΙΝ. ΦΛΑΣ] (σελ. 71) ή μπορείτε να περιορίσετε το φαινόμενο κόκκινων ματιών ρυθμίζοντας το [ΠΕΡΙΟΡ Κ.ΜΑΤ] (σελ. 71). Λυχνία φόρτισης φλας Φλας Εγγραφή φωτογραφιών υψηλής ποιότητας κατά τη διάρκεια εγγραφής ταινίας (Dual Rec) 38 Πατήστε το (φλας) επανειλημμένα για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση. Καμία ένδειξη (Αυτόματο φλας): Το φλας ενεργοποιείται αυτόματα όταν στο χώρο δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός. r (Εξαναγκασμένο φλας): Το φλας χρησιμοποιείται πάντα ανεξάρτητα από το περιβάλλοντα φωτισμό. r (Χωρίς φλας): Εκτελείται εγγραφή χωρίς φλας. b Σημειώσεις Η συνιστώμενη απόσταση από το θέμα κατά τη χρήση του ενσωματωμένου φλας είναι περίπου 0,3 έως 2,5 m. Αφαιρέστε τυχόν σκόνη από την επιφάνεια της λυχνίας φλας προτού την χρησιμοποιήσετε. Η απόδοση του φλας μπορεί να μειωθεί εάν αποχρωματισμός λόγω θερμότητας ή σκόνη καλύψει τη λυχνία. Η λυχνία φόρτισης φλας αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση του φλας και παραμένει αναμμένη όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. Εάν χρησιμοποιήσετε το φλας σε φωτεινά μέρη όπως κατά τη λήψη ενός θέματος που φωτίζεται από πίσω, το φλας μπορεί να μην είναι αποτελεσματικό. Όταν προσαρμόσετε φακό μετατροπής (προαιρετικό) ή φίλτρο (προαιρετικό) στη βιντεοκάμερα, η λυχνία φλας δεν εκπέμπει φως. Μπορείτε να εγγράψετε εικόνες υψηλής ποιότητας στο "Memory Stick Duo" ενώ εγγράφετε μια ταινία στο δίσκο. 1 Ρυθμίστε το διακόπτη POWER στη θέση (Ταινία) και πατήστε το START/STOP για να ξεκινήσετε την εγγραφή ταινίας. 2 Πατήστε το PHOTO πλήρως. Μετά από την έναρξη της εγγραφής και προτού την ολοκληρώσετε, μπορείτε να τραβήξετε έως 3 καρέ φωτογραφιών από την ταινία σας. Τα πορτοκαλί πλαίσια υποδεικνύουν τον αριθμό των εγγραμμένων εικόνων. Όταν η εγγραφή ολοκληρωθεί, το χρώμα αλλάζει σε πορτοκαλί. 3 Πατήστε το START/STOP για να διακόψετε την εγγραφή ταινίας. Οι αποθηκευμένες φωτογραφίες εμφανίζονται η μία μετά την άλλη και οι εικόνες αποθηκεύονται στο "Memory Stick Duo." Όταν η ένδειξη εξαφανιστεί, η εικόνα έχει εγγραφεί.

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα 3-093-316-93(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E Απολαύστε την κάμερά σας 11 Ξεκινώντας 15 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τα παρακάτω πριν από τη χρήση της κάμερας

Διαβάστε τα παρακάτω πριν από τη χρήση της κάμερας 2 Διαβάστε τα παρακάτω πριν από τη χρήση της κάμερας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, μελετήστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτρέψετε τον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam

Εγχειρίδιο του Handycam 3-286-671-41(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Απολαύστε την κάμερά σας Ξεκινώντας 9 13 Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Εγγραφή/ Αναπαραγωγή Επεξεργασία Χρήση μέσων εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC47E/HC48E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18. Έναρξη 8. Χρήση του μενού 33. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58

DCR-HC47E/HC48E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18. Έναρξη 8. Χρήση του μενού 33. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58 2-319-512-82(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Οδηγός Χρήσης Έναρξη 8 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18 Χρήση του μενού 33 DCR-HC47E/HC48E Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 68 Επίλυση προβλημάτων 74

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα 2-698-884-91(1) Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα σκληρού δίσκου Handycam 11 Ξεκινώντας 14 Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E Easy Handycam 27 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-81(1) Ψηφιακή Βιντεοκάµερα Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας 8 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22 Χρήση των στοιχείων µενού 38 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Μετεγγραφή/Μοντάζ 56 Χρήση του υπολογιστή 64 Επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E 2009 Sony Corporation 4-132-761-92(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιο του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-129-505-91(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιο του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας σε

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E 2-586-501-63(1) Ψηφιακή Βιντεοκάµερα Ξεκινώντας 8 Οδηγός Χρήσης Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18 DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E Χρήση του µενού Μετεγγραφή/ Μοντάζ Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή Επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" DCR-SX45E/SX65E/SX85E

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX45E/SX65E/SX85E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" DCR-SX45E/SX65E/SX85E 2011 Sony Corporation 4-264-742-92(1) Χρήση του Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δυνατοτήτων της βιντεοκάμεράς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE 2009 Sony Corporation 4-133-713-91(1) GR Χρησιμοποιώντας το Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω

Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω 4-170-095-92(1) Πίνακας περιεχομένων 9 Έναρξη 12 Εγγραφή/Αναπαραγωγή 22 Καλή χρήση της βιντεοκάμεράς σας 39 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Εγγραφή/Αναπαραγωγή 20 4-170-893-94(1) 2010 Sony Corporation. Πίνακας περιεχομένων 9.

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Εγγραφή/Αναπαραγωγή 20 4-170-893-94(1) 2010 Sony Corporation. Πίνακας περιεχομένων 9. 4-170-893-94(1) Πίνακας περιεχομένων 9 Έναρξη 12 Εγγραφή/Αναπαραγωγή 20 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Κάνοντας καλή χρήση της βιντεοκάμερας Αποθήκευση εικόνων με εξωτερική συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-XR500E/XR500VE/XR520E/ XR520VE

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-XR500E/XR500VE/XR520E/ XR520VE Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam HDR-XR500E/XR500VE/XR520E/ XR520VE 2009 Sony Corporation 4-131-473-91(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιοu του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας

Διαβάστε περισσότερα

DCR-PC53E/PC55E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή. Έναρξη. Χρήση του μενού. Μετεγγραφή/Μοντάζ. Χρήση του υπολογιστή

DCR-PC53E/PC55E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή. Έναρξη. Χρήση του μενού. Μετεγγραφή/Μοντάζ. Χρήση του υπολογιστή 2-548-726-61 (1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Έναρξη 7 Οδηγός Χρήσης Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 20 Χρήση του μενού 36 DCR-PC53E/PC55E Μετεγγραφή/Μοντάζ Χρήση του υπολογιστή Επίλυση προβλημάτων 57 69 83 Επιπρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 2-515-260-63(1) Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Βιντεοκάµερα/Ψηφιακή Βιντεοκάµερα CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν από τη λειτουργία της µονάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" NEX-VG20E/VG20EH

Εγχειρίδιο του Handycam NEX-VG20E/VG20EH Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" NEX-VG20E/VG20EH 2011 Sony Corporation 4-291-376-81(1) Χρήση του εντύπου Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της βιντεοκάμερας

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-452-096-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi GR PL Návod k použití CZ A kamera használati útmutatója HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-450-166-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi GR PL Návod k použití CZ A kamera használati útmutatója HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τα Κυάλια ψηφιακής εγγραφής DEV-3/5/5K

Εγχειρίδιο για τα Κυάλια ψηφιακής εγγραφής DEV-3/5/5K Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο για τα Κυάλια ψηφιακής εγγραφής DEV-3/5/5K 2011 Sony Corporation 4-410-130-32(1) Διαβάστε πρώτα αυτό Χρήση του προϊόντος Μην κρατάτε το προϊόν από τα παρακάτω μέρη ούτε από τα

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-HD1000E/HD1000 EXOF-OPISTH 30-07-08 14:21 ÂÏ 1 æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-452-898-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi GR PL Návod k použití CZ A kamera használati útmutatója HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" NEX-VG30/VG30H/VG30E/VG30EH

Εγχειρίδιο του Handycam NEX-VG30/VG30H/VG30E/VG30EH Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" NEX-VG30/VG30H/VG30E/VG30EH 2012 Sony Corporation 4-440-802-81(1) Χρήση του εντύπου Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τα Κυάλια ψηφιακής εγγραφής DEV-30/50/50V

Εγχειρίδιο για τα Κυάλια ψηφιακής εγγραφής DEV-30/50/50V Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο για τα Κυάλια ψηφιακής εγγραφής DEV-30/50/50V 2013 Sony Corporation 4-464-706-22(1) Διαβάστε πρώτα αυτό Χρήση του προϊόντος Μην κρατάτε το προϊόν από τα παρακάτω μέρη. Επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-447-521-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi GR PL Návod k použití CZ A kamera használati útmutatója HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-447-516-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi GR PL Návod k použití CZ A kamera használati útmutatója HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HD Snap

Φορητή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HD Snap Φορητή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HD Snap Εγχειρίδιο οδηγιών Πριν τη λειτουργία της μονάδας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. MHS-PM1 Για λεπτομέρειες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Εναλλάξιµων Φακών

Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Εναλλάξιµων Φακών Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Εναλλάξιµων Φακών Οδηγίες Χρήσης NEX-VG20E/VG20EH ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν χρησιµοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD

Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Oδηγίες Xειρισµού Πριν χρησιµοποιήσετε αυτή τη µονάδα, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. HXR-MC2000E/MC1500P Ψηφιακή Βιντεοκάµερα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό 4-537-940-41(1) () Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό Εγχειρίδιο χρήσης E-mount «Οδηγός βοήθειας» (διαδικτυακό εγχειρίδιο) Ανατρέχετε στον «Οδηγό βοήθειας» για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα