ΜΕΣΑ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ STUDY OF AIRBORNE PARTICLES IN OFFICE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΣΑ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ STUDY OF AIRBORNE PARTICLES IN OFFICE"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ Χαρπαντίδου Ε. 1, Dall osto M. 2, Καραγεώργος Ε. 1, Λούπα Γ. 1, Ραψοµανίκης Σ. 1 1 Εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος,.Π.Θ Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος,.Π.Θ., Β. Σοφίας 12, Ξάνθη Division of Environmental Health & Risk Management, School of Geography, Earth and Environmental Sciences, The University of Birmingham Edgbaston, Birmingham, United Kingdom. KEYWORDS: ρύπανση εσωτερικών χώρων, χηµική σύστση αιωρούµενων σωµατίδιων, κατανοµή κατά µέγεθος σωµατιδίων, ανόργανα οξέα, εσωτερικές πηγές ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού, ερευνητικού προγράµµατος SAPPHIRE ( ), το εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας του ΠΘ, πραγµατοποίησε ταυτόχρονες µετρήσεις αιωρουµένων σωµατιδίων µέσα και έξω από ένα γραφείο. Το γραφείο που µελετήθηκε βρίσκεται στο κτίριο της Αναπτυξιακής Εταιρείας του ήµου Αθηνών (ΑΕ Α). Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο του Αυγούστου και για τις ηµεροµηνίες 10/8/ /8/2003. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η ανίχνευση επικίνδυνων χηµικών ουσιών για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και η διερεύνηση των πηγών προέλευσης αυτών των ουσιών (εσωτερικές- εξωτερικές πηγές). STUDY OF AIRBORNE PARTICLES IN OFFICE Charpantidou Ε. 1, Dall osto M. 2, Karageorgos V. 1, Loupa G. 1, Rapsomanikis S. 1 1 Laboratory of Atmospheric Pollution and Control Engineering of Atmospheric Pollutants, DUTH., V. Sofias 12, Xanthi Division of Environmental Health & Risk Management, School of Geography, Earth and Environmental Sciences, The University of Birmingham Edgbaston, Birmingham, United Kingdom. KEYWORDS: indoor air pollution, chemical composition and size distribution of airborne particles, inorganic acids, indoor sources ABSTRACT Within the framework of the E.U. SAPPHIRE project ( ), the Laboratory of Atmospheric Pollution, D.U.Th., has carried out aerosol sampling indoor and outdoor of an office in the building, which houses the Developing Company of Municipality of Athens (AEDA). The sampling was carried out during the period of 10/8/ /8/2003. The aim of this study was to determine, in the office-environment, chemical substances on aerosol that may be deleterious to the human health and at the same time investigate the contribution of indoor and outdoor pollutant sources to the indoor levels.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις αναπτυγµένες χώρες, έχει διαπιστωθεί ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δαπανούν µέχρι και το 90% του χρόνου τους µέσα στα κτίρια. Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (U.S.EPA), µεταξύ άλλων διεθνών οργανισµών, θεωρεί ότι η ατµοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων βρίσκεται ανάµεσα στις πρώτες 5 µεγαλύτερες απειλές για τη δηµόσια υγεία. Οι συστηµατικές µελέτες, που έγιναν σε ποικίλους εσωτερικούς χώρους, έδειξαν ότι η ποιότητα του αέρα µέσα σε σπίτια, γραφεία, µουσεία πολλές φορές είναι χειρότερη και από ότι είναι έξω από το κτίριο. Ειδικά για εργασιακούς χώρους, κακή ποιότητα της ατµόσφαιρας σηµαίνει, το λιγότερο, µειωµένη απόδοση του εργαζόµενου[1,2]. Μια σειρά µελετών της ποιότητας της ατµόσφαιρας µέσα στα κτίρια, εστιάζεται σήµερα στα αιωρούµενα σωµατίδια (Particulate Matter, PM). Η δράση των σωµατιδίων στην ανθρώπινη υγεία είναι συνάρτηση της κατά µάζας συγκέντρωσής τους, αλλά καθοριστικές παράµετροι είναι και το µεγέθός τους καθώς και η χηµική τους σύστασης. Εάν αυτές οι παράµετροι είναι γνωστές, οδηγούν στην πηγή προέλευσης των σωµατιδίων, πληροφορία που είναι απαραίτητη για να καθορισθούν στρατηγικές ελέγχου. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται περαιτέρω, στα λεπτά σωµατίδια, αυτά µε διάµετρο µικρότερη των 2.5 µm (PM 2.5 ), που εισχωρούν βαθιά στους πνεύµονες και µπορούν να περιέχουν τοξικά µέταλλα, καρκινογόνους πολυαρωµατικούς υδρογονάνθρακες ή µικροοργανισµούς. Τα σωµατίδια, πέρα από τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία προκαλούν φθορά και των υλικών. [2,3]. Οι ατµοσφαιρικοί ρύποι σε εσωτερικούς χώρους προέρχονται είτε από το εξωτερικό περιβάλλον είτε από εσωτερικές πηγές. Ο εξωτερικός αέρας φιλτράρεται από το κέλυφος του κτιρίου, ανάλογα µε τη στεγανότητα και τον τρόπο εξαερισµού. Παρόλα αυτά, πάρα πολλοί είναι οι ρύποι που δεν φιλτράρονται, ενώ παράλληλα η διαδικασία αυτή µπορεί να προσθέσει και άλλους ρύπους από το κέλυφος του κτιρίου. Ο βαθµός της διείσδυσης διαφέρει ανάλογα µε το µέγεθος των σωµατιδίων. Τα λεπτά σωµατίδια έχουν µεγαλύτερη ικανότητα διείσδυσης στους εσωτερικούς χώρους, απ ό,τι τα χοντρά. Έχει βρεθεί ότι ο λόγος των εσωτερικών /εξωτερικές συγκεντρώσεις I/O (indoor/outdoor) προσεγγίζει την µονάδα για τα ΡΜ 2.5 ή τα ΡΜ 10, (σωµατίδια µε αεροδυναµική διάµετρο µικρότερη των 10 µm), απουσία εσωτερικών πηγών. Αντιθέτως, ο λόγος I/O για τα ολικά αιωρούµενα σωµατίδια είναι συνήθως µικρότερος της µονάδας, λόγω της µικρότερης ικανότητας των χοντρότερων σωµατιδίων να εισχωρούν στους εσωτερικούς χώρους µέσω των τοιχωµάτων του κτιρίου [4]. Σε περιπτώσεις όµως αυξηµένης ανθρώπινης δραστηριότητας στους εσωτερικούς χώρους, οι εσωτερικές πηγές υπερισχύουν έναντι της διείσδυσης από έξω. Τόσο ο αριθµός, όσο και το είδος των εξωτερικά προερχόµενων αιωρούµενων σωµατιδίων στους εσωτερικούς χώρους, εξαρτάται και από την περιοχή που βρίσκεται το κτίριο (αγροτική, αστική κ.τ.λ.). Από έρευνα που έγινε στο Άµστερνταµ [5], βρέθηκε ότι οι εξωτερικές συγκεντρώσεις των PM 10 και PM 2.5 σε κατοικίες κοντά σε κεντρικούς δρόµους (υψηλή κυκλοφορία οχηµάτων), ήταν 15 20% υψηλότερες, απ ό,τι σε κατοικίες κοντά σε δρόµους µε µειωµένη κίνηση. ιαφορές παρόµοιου µεγέθους παρατηρήθηκαν και στις εσωτερικές συγκεντρώσεις των ίδιων κατοικιών. Πρόσφατες επιδηµιολογικές έρευνες έδειξαν ότι οι άνθρωποι που κατοικούν κοντά σε κεντρικούς δρόµους στις πόλεις, παρουσιάζουν περισσότερα χρόνια αναπνευστικά συµπτώµατα [2,5]. 2

3 Συνήθεις πηγές ρύπανσης στους εσωτερικούς χώρους είναι η κίνηση των ατόµων στο χώρο (επανα-αιώρηση σκόνης, σωµατίδια από ρούχα και δέρµα), κάπνισµα, λειτουργία µηχανών, εκποµπές από δοµικά υλικά και επίπλωση, διαδικασία καθαριότητας. Για παράδειγµα ο καπνός από τους καπνίζοντες παράγει σωµατίδια διαµέτρων µεταξύ µm [6], ενώ οι Abt et al, 2000 αναφέρουν ότι: η κίνηση των ατόµων αποτελεί µια εσωτερική πηγή σωµατιδίων µε αεροδυναµική διάµετρο µεταξύ µm [7]. Από την ανάλυση υδατοδιαλυτών σωµατιδίων σε εσωτερικούς χώρους, βρέθηκε ότι τα λεπτά περιείχαν NH 4 +, K +, Cl -, SO 4 2- και NO 3 -, ενώ τα χοντρά περιέχουν ιόντα Na +, Ca 2+, Cl -, NO 3 - και SO 4 2- [8]. Τα ιόντα Κ +, Na +, Cl- και SO 4 2- βρέθηκε να έχουν και εσωτερικές πηγές [8]. Στις εσωτερικές πηγές που εκπέµπουν σωµατιδία που περιέχουν κάλιο συµπεριλαµβάνεται η καύση διαφόρων υλικών φυτικής προέλευσης, όπως το ξύλο, το κάρβουνο. Ο καπνός από τσιγάρο από την άλλη, είναι γνωστό ότι συνεισφέρει σε σωµατίδια που περιέχουν Κ + και Cl - [8]. Κατά την καύση σπίρτων, ξύλου, κάρβουνου ή πετρελαίου παράγονται σωµατιδία µε θειικά ανιόντα [8]. Οι Koutrakis et al.(1992) [9] βρήκαν πως στην περίπτωση απουσίας καπνού από τσιγάρο, το 50% του Cl - προερχόταν από το εξωτερικό περιβάλλον, ενώ το υπόλοιπο 50% από άγνωστες εσωτερικές πηγές. Τα οξέα, ανόργανα και οργανικά, είναι επίσης ρύποι που είναι υπεύθυνοι για την εµφάνιση διαφόρων δερµατικών ερεθισµών και ενοχλήσεων στο αναπνευστικό σύστηµα και τα µάτια, καθώς και για τη φθορά ευαίσθητων υλικών [8]. Για κάποια οξέα, σε αρκετούς εσωτερικούς χώρους, έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη εσωτερικών πηγών. Το εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατµοσφαιρικών Ρύπων του.π.θ., µε αυτή του τη µελέτη προσπαθεί να κάνει εκτίµηση τόσο της µάζας και της κατανοµής κατά µέγεθος των αιωρούµενων σωµατιδίων, όσο και της χηµικής τους σύστασης µέσα σε εργασιακό χώρο αστικής περιοχής. Ταυτόχρονα, προσπαθεί να µελετήσει τις συγκέντρωσεις ανοργάνων και οργανικών οξέων. Εδώ παρουσιάζονται µερικά πρώτα αποτελέσµατα, καθώς η ανάλυση όλων των δεδοµένων δεν έχει ολοκληρωθεί 2. ΜΕΘΟ ΟΙ Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν σε γραφείο της Αναπτυξιακής Εταιρίας του ήµου Αθηνών, καθ όλη τη διάρκεια της ηµέρας. Το κτίριο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Το υπό εξέταση γραφείο βρίσκεται στο ισόγειο του διώροφου κτιρίου, το οποίο και χρονολογείται από τη δεκαετία του 50. Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν από 10 έως 16 Αυγούστου Οι ηµεροµηνίες επιλέχθηκαν έτσι ώστε να περιλαµβάνουν τόσο εργάσιµες ηµέρες, όσο και ηµέρες αργίας, έτσι ώστε ο χώρος των δειγµατοληψιών να ελεγχθεί µε και χωρίς εργαζοµένους, καθώς και µε και χωρίς κυκλοφοριακό φόρτο στο κέντρο της Αθήνας. Στα πλαίσια των δειγµατοληψιών προσοµοιώθηκαν, επίσης, διάφορα σενάρια σχετικά µε τις συνθήκες που µπορούν να επικρατήσουν στο εσωτερικό ενός γραφείου (µε ανοιχτά και κλειστά παράθυρα, µε και χωρίς κλιµατισµό, µε χρήση αντικουνουπικού υγρό, ταµπλέτες κ.α.).ώστε να προσοµοιωθούν διάφορα πιθανά σενάρια κατάστασης του περιβάλλοντος µέσα σε ένα γραφείο. Οι δειγµατοληψίες έγιναν µε τρεις µεθόδους. Η πρώτη µέθοδος είναι µε δειγµατολήπτη Dichotomous Stack Filter Unit (DSFU) µε τον οποίο συλλέγονται σε ένα πρώτο φίλτρο τα 3

4 αεροµεταφερόµενα σωµατίδια µε αεροδυναµική διάµετρο <10 µm (ΡΜ 10 ), και µε ένα δεύτερο φίλτρο γίνεται η δειγµατοληψία των ανόργανων και οργανικών οξέων. Η συσκευή τοποθετήθηκε σε ύψος 1.20 m από το έδαφος, κατά τις δειγµατοληψίες στο εσωτερικό του υπό εξέταση γραφείου και στα 3.5 m από το έδαφος, κατά τη δειγµατοληψία έξω από το κτίριο. Μετά τη δειγµατοληψία, τα φίλτρα εκχειλίστηκαν µε απιονισµένο νερό και αναλύθηκαν για την εύρεση ανιόντων και κατιόντων (υδατοδιαλυτών) µε τη χρήση ιοντικής χρωµατογραφίας. Η δεύτερη, είναι µια νεώτερη τεχνική, ένας φασµατογράφος µάζας για τα ΡΜ, που ανιχνεύει σε συνεχή βάση το κάθε σωµατίδιο χωριστά. Αυτό το όργανο, δίνει τη χηµική σύσταση του κάθε σωµατιδίου που εισέρχεται στο όργανο, καθώς και το µέγεθός του. Τα δεδοµένα από το ATOF- MS χρειάζονται αρκετούς µήνες για να αναλυθούν. Η τρίτη τεχνική, είναι µια µέθοδος σκέδασης του φωτός µιας πηγής laser (Particle Measuring System LASAIR Model 5295), για την αυτόµατη καταγραφή της αριθµητικής συγκέντρωσης και την καταγραφή της κατά µέγεθος κατανοµής των ατµοσφαιρικών σωµατιδίων. Ο αριθµός των σωµατιδίων καταγράφεται ανάλογα µε την οπτική διάµετρό τους. Η κατανοµή γίνεται σε οχτώ περιοχές: µm, µm, µm µm, µm, µm, µm, µm, >25.0 µm. Παρακάτω σταχυολογούνται µερικά πρώτα, ενδεικτικά αποτελέσµατα από αυτήν την πειραµατική εργασία. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Οι µετρήσεις στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον έξωθεν του κτιρίου πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο 10/08/03 12/08/03. Οι αλλαγές των φίλτρων γίνονταν κάθε 24 ώρες στις το πρωί. Οι µετρήσεις στο γραφείο πραγµατοποιήθηκαν από την Τετάρτη 13/08/03 έως και το πρωί του Σαββάτου 16/08/03, ενώ οι αλλαγές των φίλτρων γίνονταν κάθε δώδεκα ώρες. Η µία αλλαγή γινόταν στις και η επόµενη στις (το. διάστηµα της ίδιας ηµέρας αναφέρεται ως πρωί). Κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών, καταγράφηκαν διάφορες συνθήκες συνήθεις για το εσωτερικό ενός γραφείου (µε ανοιχτά και κλειστά παράθυρα, µε και χωρίς κλιµατισµό, µε κάπνισµα κ.α.). Στο Σχήµα 1. δίνεται µια κάτοψη του γραφείου, όπου φαίνονται οι θέσεις δειγµατοληψίας µέσα και έξω από το χώρο, θέσεις όπου κατέληγαν οι σωλήνες από το LASSAIR, το ATOF-MS και υπήραν και οι impactors. 4

5 Θέση δειγµατοληψίας ρόµος LASSAIR Θέση δειγµατοληψίας ATOF-MS Κλιµατιστικό Τραπέζι Σταχτοδοχείο Εσωτερικός διάδροµος Σχήµα 1. Κάτοψη του γραφείου. Ένας χαρακτηριστικός δείκτης ύπαρξης εσωτερικής πηγής για κάποιο ρύπο είναι ο λόγος εσωτερικής/ εξωτερική συγκέντρωσή του (Indoor/Outdoor, I/O) να είναι >1. Οι λόγοι Ι/Ο που παρουσιάζονται παρακάτω προέκυψαν από το πηλίκο της µέσης 24ωρης ηµερήσιας συγκέντρωσης κάθε ουσίας προς τη µέση εξωτερική συγκέντρωσή της για τη διάρκεια των τριών ηµερών της εξωτερικής δειγµατοληψίας. Οι εξωτερικές ατµοσφαιρικές συνθήκες ήσαν σταθερές κατά τη διάρκεια των πειραµάτων. Στο Σχήµα 2α παρουσιάζονται οι λόγοι των εσωτερικών/ εξωτερικές συγκεντρώσεις της µάζας των οξέων HCl και HNO 3. Στο Σχήµα 2β παρουσιάζονται οι εσωτερικές συγκεντρώσεις µάζας για αυτά τα οξέα, ως µέση τιµή 12-ωρου. Από το Σχ. 2α. φαίνεται καθαρά η ύπαρξη εσωτερικής πηγής για το HCl (τα προϊόντα που χρησιµοποιήθηκαν για την καθαριότητα από τις καθαρίστριες, κάπνισµα ή δευτερογενής παραγωγή, όπως µε την αντίδραση [Α]σε βάρος του ΗΝΟ 3 ). Από το Σχ. 2β, οι απόλυτες συγκεντρώσεις του ΗΝΟ 3 υπερταιρούν αυτών του HCl. Το ΗΝΟ 3 προέρχεται κυρίως από το εξωτερικό περιβάλλον, µε πρόδροµο ρύπο τα ΝΟx. Χαρακτηριστικά, την (15/8/2003), εθνική αργία, το πρωί παρουσιάζει τις µικρότερες τιµές, ενώ το βράδυ που η κυκλοφορία των οχηµάτων αυξήθηκε έντονα, παρατηρήθηκε η µέγιστη τιµή για το ΗΝΟ 3. 5

6 Λόγοι µέσων 24ωρων τιµών Ι/Ο HCl HNO Τετάρτη 13/8/2003 Πέµπτη 14/8/ /8/2003 Σχήµα 2α. Λόγοι των εσωτερικών/ εξωτερικές συγκεντρώσεις των οξέων HCl και HNO 3. Εσωτερικές συγκεντρώσεις οξέων µg/m HCl HNO3 0.0 Τετάρτη πρωί Τετάρτη βράδυ Πέµπτη πρωί Πέµπτη βράδυ πρωί βράδυ Σάββατο πρωί Σχήµα 2β. Εσωτερικές συγκεντρώσεις µάζας των οξέων HCl και HNO 3. Στο Σχήµα 3α και 3β, παρουσιάζονται οι λόγοι Ι/Ο και οι συγκεντρώσεις µάζας των σηµαντικότερων ανιόντων που ανιχνεύτηκαν στα ΡΜ 10. Εσωτερική πηγή φαίνεται να υπάρχει µόνον για τα Cl (προϊόντα καθαριότητας και κάπνισµα). Σε απόλυτες συγκεντρώσεις κυριαρχούν τα θεϊικά, µε κύρια πηγή τα αυτοκίνητα ( βράδυ το µέγιστο). 6

7 Λόγοι µέσων 24ωρων τιµών για ανιότα Ι/Ο Cl NO3 SO Τετάρτη 13/8/2003 Πέµπτη 14/8/ /8/2003 Σχήµα 3α Λόγοι Ι/Ο των σηµαντικότερων ανιόντων που ανιχνεύτηκαν στα ΡΜ 10. Εσωτερικές συγκεντρώσεις ανιόντων Cl NO3 SO Τετάρτη πρωί Τετάρτη βράδυ Πέµπτη πρωί Πέµπτη βράδυ πρωί βράδυ Σάββατο πρωί Σχήµα 3β, Συγκεντρώσεις µάζας ανιόντων που ανιχνεύτηκαν στα ΡΜ 10. Στο σχήµα 4α και 4β, παρουσιάζονται οι λόγοι Ι/Ο και οι συγκεντρώσεις µάζας των σηµαντικότερων κατιόντων που ανιχνεύτηκαν στα ΡΜ 10. Εσωτερική πηγή φαίνεται να υπάρχει µόνον για τα Κ +, από το κάπνισµα. Στις απόλυτες συγκεντρώσεις (Σχήµα 4β), κυριαρχούν τα Ca 2+, τα οποία προέρχονται από τη σκόνη από το εξωτερικό περιβάλλον. 7

8 Λόγοι µέσων 24ωρων τιµών κατιόντων Ι/Ο Na NH4 K Mg Ca Τετάρτη 13/8/2003 Πέµπτη 14/8/ /8/2003 Σχήµα 4α. Λόγοι Ι/Ο των σηµαντικότερων κατιόντων που ανιχνεύτηκαν στα ΡΜ 10. Εσωτερικές συγκεντρώσεις κατιόντων µg/m Na NH4 K Mg Ca Τετάρτη πρωί Τετάρτη βράδυ Πέµπτη πρωί Πέµπτη βράδυ πρωί βράδυ Σάββατο πρωί Σχήµα 4β. Συγκεντρώσεις µάζας κατιόντων που ανιχνεύτηκαν στα ΡΜ 10. Ένα χαρακτηριστικό φάσµα µάζας από το ATOF-MS παρουσιάζεται στο Σχήµα 5 Προέρχεται από εξωτερική δειγµατοληψία σωµατιδίων (µε διάµετρο γύρω στα 1.85 µm) που φαίνεται να είναι «γερασµένα» σωµατίδια που προέρχονται από τη θάλασσα. Στα «γερασµένα» αυτά σωµατίδια παρατηρείται απουσία της κορυφής στο (Cl - ). Η απώλεια ανιόντων χλωρίου εξηγείται από την παρακάτω διαδικασία: HNO 3 (g) + NaCl(s) NaNO 3 (s/aq) + HCl(g) [Α], αντίδραση που είναι ιδιαίτερα σηµαντική όσο µεγαλώνει το µέγεθος των σωµατιδίων (από τον Manuel Dall Osto, First report, 2004). 8

9 23 D a = 1.85 µm Σχήµα 5. Φάσµα θετικών και αρνητικών ιόντων σωµατδίων µε πηγή προέλευσης τη θάλασσα (Da 1.85 mm) χωρίς κορυφή στο m/z 35. Τέλος στο Σχήµα 6, δίνεται ένα δείγµα από την κατανοµή κατά µέγεθος των σωµατιδίων όπως υπολογίστηκε από τα δεδοµένα που συλλέγησαν µε το LASSAIR (για τη νύχτα της Τετάρτης 13/08/2003). Με παράθυρα και πόρτες κλειστά, φαίνεται ότι η ικανότητα διείσδυσης των σωµατιδίων από το κέλυφος του κτιρίου µειώνεται όσο αυξάνει η διάµετρός τους. Κατά µέγεθος κατανοµή σωµατιδίων 1.00E E E+02 N/ logd(cm 3 ) 1.00E E E E E E E-05 in-night out-night περιοχή διαµέτρων (µm) >25 Σχήµα 6. Κατανοµή κατά µέγεθος των σωµατιδίων (Τετάρτη 13/8/2003) 9

10 Τα πρώτα αποτελέσµατα για τους ατµοσφαιρικούς ρύπους µέσα σε γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, δείχνουν ότι ένα µεγάλο ποσοστό της εσωτερικής ρύπανσης προέρχεται από το βεβαρυµένο εξωτερικό περιβάλλον. Όπως, οι αυξηµένες συγκεντρώσεις για των θειϊκών και νιτρικών ιόντων που παρατηρήθηκαν, καθώς και οι αυξηµένες συγκεντρώσεις Ca 2+ από τη σκόνη εξαιτίας των έργων για την επικείµενη Ολυµπιάδα. Ανιχνεύθηκαν όµως και σηµαντικές εσωτερικές πηγές. Το κάπνισµα συνεισφέρει κυρίως σε ιόντα Κ +, ενώ η χρήση καθαριστικών οδηγεί σε αυξηµένες συγκεντρώσεις ΗCl στο χώρο. Η περαιτέρω ανάλυση των πειραµατικών δεδοµένων θα δώσει µια ολοκληρωµένη εικόνα της κατάστασης. 4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Drakou G., C. Zerefos, I. Ziomas, Μ. Voyatzaki (1998) Measurements and Numerical Simulations of Indoor Air Pollutants in Two Different Cases. Atmospheric Environment Vol.32, No. 4, pp Monn Ch., (2001). Exposure assessment of air pollutants: a review on spatial heterogeneity and indoor/outdoor/personal exposure to suspended particulate matter, nitrogen dioxide and ozone Atmospheric Environment 35, Sinclair J.D., L.A. Postakelty, C.J. Weschler and H.C. Shields (1990) Deposition of airborne sulfate, nitrate, and chloride salts as it relates to corrosion of electronics, J. Electrochem. Soc., Vol. 137, pp Thatcher, T.L., Layton, D.W., (1995). Deposition, re-suspension and penetration of particles within a residence Atmospheric Environment 29, Kamens R., C. Lee, R. Wiener and D. Leith (1991) A study to characterize indoor particles in three non-smoking homes, Atmospheric Environment, Vol. 25A, pp Miller S.L., Nazaroff W.W., (2001). «Environmental tobacco smoke particles in multizone indoor environments» Atmospheric Environment Vol. 35, Abt E., Suh H.H., Allen G., Koutrakis P., (2000). «Characterization of Indoor Particle Sources: A Study conducted in the Metropolitan Boston Area» Environmental Health Perspectives Vol. 108, Issue 1, pages Allen A., Miguel A. (1995) Indoor organic and inorganic pollutants: in-situ formation and dry deposition in Southeastern Brazil, Atmospheric Environment, Vol. 29, No23, pp Koutrakis P., S.L.K. Briggs and B.P. Leaderer (1992) Source apportionment of indoor aerosols in Suffolk and Onondaga counties, New York., Envir. Sci. Technol., Vol. 26, pp

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Προσωπικής Έκθεσης από Αιωρούµενα Σωµατίδια των Φυσικοχηµικών Χαρακτηριστικών τους και των Πηγών τους σε Εσωτερικούς Χώρους Κατοικιών.

Μελέτη της Προσωπικής Έκθεσης από Αιωρούµενα Σωµατίδια των Φυσικοχηµικών Χαρακτηριστικών τους και των Πηγών τους σε Εσωτερικούς Χώρους Κατοικιών. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μελέτη της Προσωπικής Έκθεσης από Αιωρούµενα Σωµατίδια των Φυσικοχηµικών Χαρακτηριστικών τους και των Πηγών τους σε Εσωτερικούς Χώρους Κατοικιών. Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ (PM2,5) ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (VOC S) ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ (PM2,5) ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (VOC S) ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ (PM2,5) ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (VOC S) ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Βασιλάκος Χρ., Γεωργίου Μ., Μάγγος Θ., Πατεράκη Στ., Σαραγά. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πετρακάκης Μ.Ι. 1, Κελέσης Α.Γ. 1, Τζουµάκα Π.Ν. 1, Ζουµάκης Ν. 2, Κασσωµένος Π. 3, Κανελλοπούλου Ζ. 1, Τσακνιά Α. 1 και Κούτσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & ιοίκηση Βιοµηχανικών Συστηµάτων Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕθΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εργασιακούς εσωτερικούς χώρους-η περίπτωση των κτιρίων των αεροσταθμών.

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εργασιακούς εσωτερικούς χώρους-η περίπτωση των κτιρίων των αεροσταθμών. Η ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εργασιακούς εσωτερικούς χώρους-η περίπτωση των κτιρίων των αεροσταθμών. Ρ. Λούπα-Δράκου και Σ. Ραψομανίκης Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ανακλασιμότητας φίλτρων αιωρουμένων σωματιδίων (PM 10 /PM 2,5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας

Μέτρηση ανακλασιμότητας φίλτρων αιωρουμένων σωματιδίων (PM 10 /PM 2,5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μέτρηση ανακλασιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ» ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΗΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καζαντζίδης Αναστάσιος Πτυχιακή Εργασία

Καζαντζίδης Αναστάσιος Πτυχιακή Εργασία Καζαντζίδης Αναστάσιος Πτυχιακή Εργασία ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής Και Επικοινωνιών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πτυχιακή Εργασία "Δίκτυο Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης" Επιβλέπων Καθηγητής :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρονικές διακυμάνσεις των επιπέδων σωματιδιακής ρύπανσης και μονοξειδίου του άνθρακα στην Θεσσαλονίκη ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ:

Διαβάστε περισσότερα

AΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

AΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ AΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΥΤΟ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:ΚΥΚΛΟΙ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:ΚΥΚΛΟΙ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:ΚΥΚΛΟΙ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΨΥΛΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΩΡΙΑΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΩΡΙΑΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΩΡΙΑΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτίμηση της έκθεσης πεζών σε αέρια σωματιδιακή ρύπανση (PM 10, PM 2.5, PM 1 ) σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας σε περιοχή κατοικιών της Αθήνας»

«Εκτίμηση της έκθεσης πεζών σε αέρια σωματιδιακή ρύπανση (PM 10, PM 2.5, PM 1 ) σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας σε περιοχή κατοικιών της Αθήνας» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ.

Διπλωματική εργασία. «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διπλωματική εργασία «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ.: 2007050042 Τριμελής Επιτροπή Κολοκοτσά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ME ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LASER ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΟΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Χαραλάμπους Νικολίνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Για τη λειτουργία και συντήρηση των σταθμών ατμοσφαιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ Χ. Χαλιός 1, Δ. Καζάκος 2, Κ. Χέλμης 1, Σ. Παπαθανασίου 2 και Δ. Ν. Ασημακόπουλος 1 1 Τομέας Φυσικής Εφαρμογών, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Χημικός ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Χημικός ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Χημικός ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: Χηµικός χαρακτηρισµός αιωρούµενων σωµατιδίων σε φίλτρα κλιµατιστικών µηχανηµάτων στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: Χηµικός χαρακτηρισµός αιωρούµενων σωµατιδίων σε φίλτρα κλιµατιστικών µηχανηµάτων στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: Χηµικός χαρακτηρισµός αιωρούµενων σωµατιδίων σε φίλτρα κλιµατιστικών µηχανηµάτων στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής Παναγιώτης Α. Σίσκος, Kαθηγητής Αναλυτικής Χηµείας και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναστόπουλος Δήμος Εποχιακή διακύμανση των μικροκλιματικών συνθηκών σε εργασιακό χώρο. Μετρήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, φωτεινής ροής και

Αναστόπουλος Δήμος Εποχιακή διακύμανση των μικροκλιματικών συνθηκών σε εργασιακό χώρο. Μετρήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, φωτεινής ροής και Περιεχόμενα Αναστόπουλος Δήμος... 2 Δεμερτζίδης Νικόλαος... 3 Δίγκα Άννα... 4 Ζαρογιάννη Αικατερίνη-Μαρία... 5 Καραλή Δήμητρα... 6 Κασάπη Μαρίνα... 7 Κατηκαρίδης Αθανάσιος... 9 Κομνηνός Δημήτριος... 11

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα εσωτερικού αέρα σε εκπαιδευτικά κτίρια

Ποιότητα εσωτερικού αέρα σε εκπαιδευτικά κτίρια Ποιότητα εσωτερικού αέρα σε εκπαιδευτικά κτίρια Αγις Μ. Παπαδόπουλος και Αριστοτέλης Αυγελής Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

2 Ατµοσφαιρικοί ρύποι και κλίµακες διασποράς Από τις ανθρώπινες δραστηριότητες εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα ένας µεγάλος αριθµός ρύπων. Ανάλογα µε την προέλευσή τους οι ρύποι χωρίζονται στις παρακάτω ευρείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εξεταστική Επιτροπή: Μ. Λαζαρίδης (επιβλέπων) Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας εσωτερικού αέρα»

«Σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας εσωτερικού αέρα» «Σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας εσωτερικού αέρα» 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 4751 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... σελ4 Κεφάλαιο1 : Σημαντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΤΕΧ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΤΕΧ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΤΕΧ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Γ. Κελέσης 1, Μ.Ι. Πετρακάκης 1, Α.Γ. Σεραφειµίδου 1, Π.Ν. Τζουµάκα 1, Μ.Α. Τσούγκας, Ν.Μ. Ζουµάκης 3 και Ζ.. Κανελλοπούλου 1 1 Τµήµα Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα