ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α"

Transcript

1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, και ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη: Α.1. Εξέλιξη των αναγκών σημαίνει δημιουργία νέων αναγκών. Α.2. Τα μηχανήματα που είναι εκτεθειμένα στη βιτρίνα ενός πολυκαταστήματος αποτελούν εν δυνάμει παραγωγικό συντελεστή. Α.3. Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του. Α.4. Δύο παράλληλες καμπύλες ζήτησης έχουν την ίδια ελαστικότητα, διότι ο λόγος ΔQ D / ΔΡ είναι σταθερός. Α.5. Σε μια μείωση της τιμής ενός αγαθού αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητα του υποκατάστατού του. Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.6. μέχρι και Α.7. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α.6. Η ζήτηση ενός κανονικού αγαθού αυξάνεται, όταν: α. μειώνεται η τιμή του. β. μειώνεται η τιμή ενός κατώτερού του. γ. μειώνεται το εισόδημα των καταναλωτών. δ. αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών. Α.7. Όταν αυξάνεται η τιμή ενός συμπληρωματικού αγαθού με ζήτηση ελαστική: α. αυξάνεται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό. β. αυξάνεται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το συμπληρωματικό του. γ. μειώνεται η ζητούμενη ποσότητά του. δ. αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητα του συμπληρωματικού του. ΟΜΑΔΑ Β Β.1. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα πολλά και ποικίλα οικονομικά προβλήματα που μελετά η Οικονομική Επιστήμη; (Να αναπτυχθούν). ΜΟΝΑΔΕΣ 7 Β.2. Πως αποδεικνύεται ο αντικειμενικός σκοπός του καταναλωτή μέσα από τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητάς του και πώς ο καταναλωτής οδηγείται μέσα από μια ορθολογική συμπεριφορά στην ισορροπία; ΜΟΝΑΔΕΣ 13 1

2 ΟΜΑΔΑ Γ Δίνεται ο παρακάτω υποθετικός πίνακας μιας οικονομίας, η οποία παράγει με δεδομένη τεχνολογία και οι παραγωγικοί συντελεστές που διαθέτει απασχολούνται όλοι πλήρως. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Αγαθό Χ Αγαθό Ψ Α 0 44 Β Γ Δ Ε Ζ Γ.1. Αφού υπολογίσετε το Κόστος Ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ σε όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς, να εξηγήσετε, αν είναι αυξανόμενο. Γ.2. Να κατασκευαστεί η Κ.Π.Δ. της οικονομίας και να σχολιαστεί το σχήμα της. ΜΟΝΑΔΕΣ 6 Γ.3. Όταν οι ποσότητες του αγαθού Χ αυξάνονται από 30 σε 190, πόσες ποσότητες από το αγαθό Ψ θα πρέπει να θυσιαστούν; Γ.4. Να χαρακτηρίσετε τον συνδυασμό (Χ=100, Ψ=30). Τι συμβαίνει στην οικονομία, όταν παράγεται αυτός ο συνδυασμός; Γ.5. Είναι ο συνδυασμός (Χ=150, Ψ=50) εφικτός ή ανέφικτος; Πώς μπορεί να καταστεί μέγιστος; ΟΜΑΔΑ Δ Όταν η τιμή ενός προïόντος Κ είναι Ρ 1, η ζητούμενη ποσότητα του είναι 500 κιλά. Αν η τιμή του εν λόγω προïόντος μειωθεί κατά 40% και γίνει Ρ 2, η ελαστικότητα ζήτησης διαμορφώνεται σε -0,8. Δ.1. Αν η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 5, να υπολογιστεί η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος μετά τη μείωση της τιμής από Ρ 1 σε Ρ 2, ώστε οι καταναλωτές να ζητούν 792 κιλά. ΜΟΝΑΔΕΣ 6 Δ.2. Απεικονίστε σ ένα διάγραμμα τις καμπύλες ζήτησης, που μπορούν να σχεδιαστούν σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία. Δ.3. Θα αυξηθεί ή θα μειωθεί η Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών και σε τι ποσοστό κάθε φορά; ΜΟΝΑΔΕΣ 6 Δ.4. Δικαιολογήστε με οικονομικά κριτήρια τη μεταβολή της Συνολικής Δαπάνης των καταναλωτών, τόσο κατά τη μεταβολή της τιμής όσο κατά τη μεταβολή του εισοδήματος. Δ.5. Μετά τη μείωση της τιμής από Ρ 1 σε Ρ 2, το κράτος επιθυμεί να μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα του προïόντος Κ κατά 10%. Επιβάλλει λοιπόν πρόσθετο φόρο. Ποιος είναι ο φορολογικός συντελεστής που το κράτος όρισε; 2

3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 9/04/2015 Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη: Α.1. Ο κορεσμός των αναγκών προσδιορίζεται από τη συνήθεια, τη μίμηση, την τεχνολογία και τη διαφήμιση. Α.2. Η σχέση τιμής ζητούμενης ποσότητας δύο υποκατάστατων αγαθών είναι ευθεία, ανάλογη. Α.3. Όταν τα αγαθά είναι κατώτερα η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή τους είναι αρνητική. Α.4. Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης τίθεται σε ισχύ από εκείνο το επίπεδο απασχόλησης, στο οποίο το οριακό κόστος ελαχιστοποιείται και αρχίζει να αυξάνεται. Α.5. Η καμπύλη του οριακού προϊόντος κατερχόμενη τέμνει την καμπύλη του μέσου προϊόντος σε εκείνο το επίπεδο απασχόλησης, στο οποίο το μέσο προϊόν μεγιστοποιείται. Για τις προτάσεις από Α.6. μέχρι και Α.7. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.6. Όταν η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού είναι ευθεία και τέμνει τον άξονα των ζητουμένων ποσοτήτων, στο σημείο αυτό η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι: α. ελαστική β. ανελαστική γ. τείνει στο άπειρο δ. πλήρως ανελαστική Α.7. Όταν το οριακό κόστος ελαχιστοποιείται: α. ισούται με το ανερχόμενο μέσο μεταβλητό κόστος β. ισούται με το ανερχόμενο μέσο συνολικό κόστος γ. ισούται με το κατερχόμενο μέσο σταθερό κόστος δ. κανένα από τα παραπάνω ΟΜΑΔΑ Β Β.1. Β.2. Τι γνωρίζετε για τον κορεσμό, ο οποίος αποτελεί μια από τις βασικές ιδιότητες των αναγών; Δικαιολογήστε, γιατί ο χρόνος αποτελεί βασικό παράγοντα των αποφάσεων των επιχειρήσεων.(μοναδεσ 3). Σε πόσες και σε ποιες περιόδους η οικονομική επιστήμη διακρίνει την παραγωγή; Αναπτύξτε τα χαρακτηριστικά 1

4 της καθεμίας. (ΜΟΝΑΔΕΣ 8). Ποιο είναι το βασικό στοιχείο διάκρισης αυτών των περιόδων;() ΜΟΝΑΔΕΣ 15 ΟΜΑΔΑ Γ Η αρχική τιμή ενός αγαθού που καταναλώνει ο καταναλωτής Α είναι 80 χρηματικές μονάδες, όσες και η τιμή του αγαθού που καταναλώνει ο καταναλωτής Β. Οι δυο καταναλωτές καταναλώνουν αντίστοιχα 20 ποσότητες ο καθένας από κάθε αγαθό χωριστά. Στη συνέχεια οι τιμές και των δύο αγαθών μειώθηκαν κατά 20 χρηματικές μονάδες το καθένα, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής Α να ζητάει 25 ποσότητες και ο καταναλωτής Β 36 ποσότητες. Γ.1. Να χαρακτηρίσετε την αντίδραση των καταναλωτών, όσον αφορά τη ζήτησή τους. Γ.2. Να προσδιορίσετε τον τύπο της γραμμικής συνάρτησης ζήτησης και των δύο καταναλωτών χωριστά. ΜΟΝΑΔΕΣ6 Γ.3. Υπολογίστε το ποσοστό μεταβολής της συνολικής δαπάνης του καταναλωτή Β και εξηγήστε με οικονομικά κριτήρια τη μεταβολή αυτή. Γ.4. Γ.5. Αν το κράτος επιβάλλει φόρο κατανάλωσης επί της συνολικής δαπάνης στα αγαθά και των δύο καταναλωτών με φορολογικό συντελεστή 12% για το αγαθό του καταναλωτή Α και 18% για το αγαθό του καταναλωτή Β, τι φόρο θα πληρώσει ο κάθε καταναλωτής και ποια θα είναι τα φορολογικά έσοδα του κράτους; Να κατασκευασθούν στο ίδιο διάγραμμα οι καμπύλες ζήτησης των δύο καταναλωτών. ΟΜΑΔΑ Δ Δίνεται ο παρακάτω υποθετικός πίνακας μιας επιχείρησης, η οποία λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και χρησιμοποιεί εκτός από εργάτες και πρώτη ύλη: ΕΡΓΑΣΙΑ(L): ΜΕΣΟ ΠΡΟΪΟΝ (AP): Δ.1. Αφού διατυπώσετε τον νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης, εξηγήστε σε ποιο επίπεδο απασχόλησης εμφανίζονται οι συνέπειες του νόμου. (Να γίνουν οι αντίστοιχοι υπολογισμοί) ΜΟΝΑΔΕΣ 8 Δ.2. Υποθέστε ότι λόγω βελτίωσης της τεχνολογίας παραγωγής το οριακό προϊόν της επιχείρησης αυξάνεται σε κάθε επίπεδο απασχόλησης κατά 6 ποσότητες σε σχέση με το προηγούμενο οριακό προϊόν. Αφού υπολογίσετε το νέο συνολικό προϊόν, σχεδιάστε σ ένα διάγραμμα τις καμπύλες του συνολικού προϊόντος πριν και μετά τη βελτίωση της τεχνολογίας. Εξηγήστε, πως αυτή επηρεάζει το συνολικό, το μέσο και το οριακό προϊόν. ΜΟΝΑΔΕΣ 10 Δ.3. Αν υποτεθεί ότι η αμοιβή εργασίας είναι 50 χρηματικές μονάδες για κάθε εργαζόμενο και το κόστος των πρώτων υλών 100 χρηματικές μονάδες σε κάθε επίπεδο παραγωγής, υπολογίστε το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης τόσο πριν, όσο και μετά τη βελτίωση της τεχνολογίας. ΜΟΝΑΔΕΣ 7 2

5 3

6 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Α ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΑΡΧΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ 26/04/2015 Για ηιρ πποηάζειρ από Α.1. μέχπι και Α.5. να γπάψεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ και δίπλα ζε κάθε απιθμό ηη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η ππόηαζη είναι ζωζηή, και ΛΑΘΟΣ, αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη: Α.1. Η νπζία ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη ζηελ απόιπηε έιιεηςε ή ζηελόηεηα ησλ αγαζώλ. Α.2. Αλ απμεζεί ε ηηκή ελόο αγαζνύ κε αλειαζηηθή δήηεζε, ζα απμεζεί θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ ππνθαηάζηαηνύ ηνπ. Α.3. Σν κέζν ζπλνιηθό θόζηνο επεξεάδεηαη θπξίσο από ην κέζν ζηαζεξό θόζηνο. Α.4. Ο αξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ αγνξαία θακπύιε πξνζθνξάο. Α.5. Σαπηόρξνλε κείσζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ελόο αγαζνύ είλαη δπλαηό λα κε κεηαβάιιεη ηελ πνζόηεηα ηζνξξνπίαο. ΜΟΝΑΓΔ 10 ΟΜΑΓΑ Β Β.1. Πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο; Αλαπηύμηε ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απηή δηαπξαγκαηεύεηαη. Β.2. α) Δμεγήζηε πσο ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ επεξεάδεη ηε δήηεζή ηνπο.(γελ απαηηείηαη δηάγξακκα). β) Πώο δηαθξίλνληαη ηα αγαζά κε θξηηήξην ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. ΜΟΝΑΓΔ 7 Β.3. α) Δμεγήζηε θαη δείμηε δηαγξακκαηηθά, πώο νη κεηαβνιέο ζηελ ηερλνινγία θαη ζην θόζηνο παξαγσγήο επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά. ΜΟΝΑΓΔ 15 β) Πνηνο είλαη ν ζπνπδαηόηεξνο παξάγνληαο πνπ πξνζδηνξίδεη ην κέγεζνο ηεο ειαζηηθόηεηαο πξνζθνξάο; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο ΟΜΑΓΑ Γ Μηα επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν ρξεζηκνπνηεί έλαλ θαη κνλαδηθό κεηαβιεηό ζπληειεζηή ηελ εξγαζία(l). Η ηηκή (ακνηβή) ηνπ θάζε εξγάηε είλαη W=900 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 1

7 Γ.1. Όηαλ ε ηηκή ηνπ πξντόληνο πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε είλαη 18 ρξεκαηηθέο κνλάδεο, απηή πξνζθέξεη 200 πνζόηεηεο, ελώ, όηαλ ε ηηκή δηακνξθώλεηαη ζηηο 20 ρξεκαηηθέο κνλάδεο, ε επηρείξεζε πξνζθέξεη 245 πνζόηεηεο. Αλ ε επηρείξεζε γηα λα παξάμεη ηηο 200 πνζόηεηεο ρξεζηκνπνηεί 4 εξγάηεο, πόζνπο εξγάηεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη, γηα λα παξάμεη ηηο 245 πνζόηεηεο; Γ.2. Αλ ππνηεζεί όηη ην πξντόλ παξάγεηαη από 20 παλνκνηόηππεο επηρεηξήζεηο θαη ε αγνξαία ζπλάξηεζε δήηεζεο είλαη QD P, λα ππνινγηζηεί ε ηηκή θαη πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ πξντόληνο ζηελ αγνξά. Γ.3. Μία κείσζε ησλ ηηκώλ ησλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγή ηνπ αγαζνύ, πξνθαιεί κεηαβνιή ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά 25%, ελώ κηα αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηώλ θαηά 12,5% κεηαβάιιεη ηε δήηεζε ηνπ αγαζνύ. Αλ ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα είλαη παληνύ ζηαζεξή θαη ίζε κε EY 2, λα βξείηε ην λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο θαη λα εμεγήζεηε ηε κεηαβνιή ηνπ ζε ζρέζε κε ην αξρηθό ζεκείν ηζνξξνπίαο. ΜΟΝΑΓΔ 8 Γ.4. Σν θξάηνο ζεσξώληαο πςειή ηελ αξρηθή ηηκή ηζνξξνπίαο επηβάιιεη δηαηίκεζε ζην πξντόλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί θαπέιν ζηελ αγνξά ίζν κε 50 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Πνηα είλαη ε αλώηαηε ηηκή (Ρ Α ), πνπ ην θξάηνο επέβαιε ζην πξντόλ; ΜΟΝΑΓΔ 5 ΟΜΑΓΑ Γ Γίλνληαη νη ζπλαξηήζεηο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ελόο αγαζνύ: QD 16 2P θαη QS 2 1,5P. Γ.1. Να ππνινγίζεηε ην έιιεηκκα ή ην πιεόλαζκα γηα ηελ ηηκή P 2 ρξεκαηηθέο κνλάδεο θαη λα ην απεηθνλίζεηε αιγεβξηθά. ΜΟΝΑΓΔ 8 Γ.2. Να βξεζεί ην λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνύ ζηελ αγνξά, αλ ε δήηεζή ηνπ απμεζεί θαηά 25%. ΜΟΝΑΓΔ 5 Γ.3. Η αύμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ αγαζνύ θαηά 25% επήιζε κεηά από κία αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηώλ θαηά 12,5%. Να ππνινγηζηεί ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα ηνπ αγαζνύ ζηελ αξρηθή ηηκή ηζνξξνπίαο θαη λα ραξαθηεξηζζεί ην αγαζό, δηθαηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο. ΜΟΝΑΓΔ 3 Γ.4. Να ππνινγίζεηε ηελ ηνμνεηδή ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο, όηαλ νη ηηκέο ησλ άθξσλ ηνπ ηόμνπ είλαη P 2 ρξεκαηηθέο κνλάδεο θαη ε αξρηθή ηηκή ηζνξξνπίαο. ΜΟΝΑΓΔ 3 Γ.5. Να δηθαηνινγήζεηε ηε κεηαβνιή ηεο πλνιηθήο Γαπάλεο ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ηηκή P 2 ρξεκαηηθέο κνλάδεο ζηελ αξρηθή ηηκή ηζνξξνπίαο. 2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5., να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ 1 Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α.1. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1. Σωστό. Α.. Λάθος. Ο πληθωρισμός πλήττει όλα τα άτομα που το χρηματικό τους εισόδημα είναι σταθερό ή αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16//201)-ΣΕΙΡΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. (β) Α. (γ) ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.Η μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 4 ο : Η Προσφορά των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Δίνονται τα διπλανά δεδομένα μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο. i. Να κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Α.1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. Α.1.1. Η ουσία του οικονοµικού προβλήµατος των κοινωνιών οφείλεται στην έλλειψη χρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. 1. Να χαρακτηρίσετε Σωστή ή Λάθος καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. α. Η αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών θα αυξήσει και τη ζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΤΕΙΔΗ & ΑΓΓΕΟ ΝΟΤΗ ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α.Ο.Θ.) ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΕΙ ΕΥΡΑΙΑ 2012 Πίνακας περιεχοµένων Προλεγόμενα......................................................15 Η ευελιξία των

Διαβάστε περισσότερα

Α 5 5 Β 8 2. β) Qd = Qd+15%Qd= 10-P +0,15*(10-P)=10-P+1,5-1,5P=11,5-1,15P

Α 5 5 Β 8 2. β) Qd = Qd+15%Qd= 10-P +0,15*(10-P)=10-P+1,5-1,5P=11,5-1,15P ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Να λυθούν οι παρακάτω ασκήσεις: 1. Αν η τιµή των Ιταλικών επίπλων µειωθεί τι θα συµβεί στη ζήτηση α) των Ιταλικών επίπλων και β) των Ελληνικών επίπλων. 2. Αν η τιµή του υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα