ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σύνοψη Η παρούσα μελέτη σκιαγραφεί την ανάπτυξη των υποδομών στους βασικούς τομείς ανανεώσιμης ενέργειας (αιολική, ηλιακή, βιομάζα, υδροηλεκτρική, γεωθερμική) στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Εξηγεί πώς χρηματοδοτούνται κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο των διαρθρωτικών ταμείων τα έργα ανάπτυξης περιφερειακών υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας και αναλύει την ποιότητα αυτών των παροχών. Τέλος, η μελέτη εξετάζει τα υπάρχοντα και μελλοντικά μέτρα σχετικά με τις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας καθώς και τα σχεδιαζόμενα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνοχής και των εθνικών σχεδίων ανανεώσιμης ενέργειας. IP/B/REGI/FWC/ /Lot1/C1/SC2 Μάιος 2012 PE EL

2 Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Αυστριακό Ινστιτούτο Χωροταξίας (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer SWECO International AB: Niclas Damsgaard Erin Nicole Stewart ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Esther Kramer Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B-1047 Βρυξέλλες Ηλεκτρονική διεύθυνση: ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Lea Poljančić ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Πρωτότυπο: EN Μετάφραση: DE, FR. Συνοπτική περιγραφή: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Για να επικοινωνήσετε με το Θεματικό Τμήμα ή να εγγραφείτε συνδρομητής στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του, στείλτε μήνυμα στο: Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Μάιο του Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και δεν εκφράζουν κατ ανάγκην την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται μνεία της πηγής και ο εκδότης έχει ενημερωθεί και του έχει αποσταλεί αντίγραφο.

3 Υποδομές για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ADENE Υπηρεσία ενέργειας της Πορτογαλίας ΕΕΥ Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης AREAM Περιφερειακή υπηρεσία της Μαδέρας για την ενέργεια και το περιβάλλον BEMIP Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής ΚΓΠ Κοινή γεωργική πολιτική CBC Χώρες με διασυνοριακή συνεργασία CCS Δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα ΣΠΗΘ Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας CO 2 Διοξείδιο του άνθρακα COP Εταιρικό επιχειρησιακό σχέδιο ΓΔ REGIO Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής EACI Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία ΕΓΤΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΤΑΑ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ECCC Edinburgh Climate Change Centre (Κέντρο του Εδιμβούργου για την αλλαγή του κλίματος) EEM Electricidade da Madeira (Υπηρεσία Ηλεκτρισμού της Μαδέρας) EERP Ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας ΕΤΕπ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ELENA Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας ENNEREG Πρότυπες περιφέρειες για μια ενεργειακά βιώσιμη Ευρώπη ENPI Πρόγραμμα Kolarctic EOWDC Aberdeen Offshore Wind Farm and European Offshore Deployment Centre (Ευρωπαϊκό Κέντρο στο Aberdeen για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, το οποίο υλοποιείται από την εταιρεία Aberdeen Offshore Wind Farm) ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ESEP East of Scotland European Partnership (Ευρωπαϊκή εταιρική σχέση Ανατολικής Σκωτίας) ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 3

4 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής ETG Δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση EU ETS Σύστημα εμπορίας εκπομπών EUR Ευρώ GBP ΑΕγχΠ Λίρα στερλίνας Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν GWh Γιγαβατώρα HIPP Highlands and Islands Partnership Programme (Πρόγραμμα εταιρικής σχέσης των Highlands and Islands) ΕΦ/ΔΑ Ενδιάμεσοι φορείς/διαχειριστική Αρχή ΤΠΕ Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ΕEE Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη ΔΧΟ Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί INTERREG Κοινοτική πρωτοβουλία με σκοπό την τόνωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας ISLES Irish-Scottish Links on Energy Study (Μελέτη ενεργειακής διασύνδεσης Ιρλανδίας και Σκωτίας) JASPERS Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες JEREMIE Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις μικροεπιχειρήσεις και τις μεσαίες επιχειρήσεις JESSICA Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις στις αστικές περιοχές KAI Καίριος τομέας παρέμβασης km 2 Τετραγωνικό χιλιόμετρο kw Κιλοβάτ LCRI Low Carbon Research Institute Energy Programme (Ενεργειακό πρόγραμμα του Ιδρύματος Ερευνών για χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές) LEADER Liaison Entre Actions de Développement de l'économie Rurale (Σύνδεση μεταξύ των ενεργειών ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας) LRF Ομοσπονδία αγροτών LUPS Lowlands and Uplands Scotland (Lowlands and Uplands, Σκωτία) MAC Διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας Μαδέρας-Αζορών-Κανάριων Νήσων 4

5 Υποδομές για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης MW Μεγαβάτ MWh Μεγαβατώρες ΜΚΟ Μη κυβερνητική οργάνωση ΕΣΔΑΕ Σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς NUTS Oνοματολογία των στατιστικών εδαφικών μονάδων ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΑΠ Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες ÖROK Αυστριακή διάσκεψη για τον χωροταξικό σχεδιασμό ΑΠ Άξονες προτεραιότητας PPEC Σχέδιο προώθησης της αποδοτικότητας της κατανάλωσης PPERAMM Σχέδιο περιφερειακής ενεργειακής πολιτικής της Μαδέρας ΜΑΔ Μονάδα αγοραστικής δύναμης PRAI Πρόγραμμα καινοτόμων δράσεων PRODESA Επιχειρησιακό πρόγραμμα της αυτόνομης περιφέρειας των Αζορών Ε&Α Έρευνα και Ανάπτυξη ΕΑΚ Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία ΑΠΕ Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ΠΣ Περιφερειακό Συμβούλιο RSFF Μηχανισμός χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων SEACAMS Sustainable Expansion of the Applied Coastal and Marine Sectors (Βιώσιμη επέκταση των εφαρμοσμένων παράκτιων και θαλάσσιων τομέων) SEGEC Scottish European Green Energy Centre (Ευρωπαϊκό κέντρο πράσινης ενέργειας της Σκωτίας) ΜΜΕ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις SO 2 Διοξείδιο του θείου ΤΕΠ Τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα SOP-IEC Τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας ΕΕΠ Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού SRAM SSA Περιφερειακή Γραμματεία Περιβάλλοντος και Θαλάσσης Strategic Search Area (Στρατηγικός τομέας διερεύνησης) STRAT.AT Αυστριακό ΕΣΠΑ (εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς) 5

6 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής ΠΑΕΑ Ανάλυση Πλεονεκτημάτων-Αδυναμιών-Ευκαιριών-Απειλών TAN Technical Advice Note (Σημείωμα τεχνικών συμβουλών) ΔΕΔ-E Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας TSO Οργανισμοί τεχνικών προδιαγραφών TWh Τεραβατώρα TYNDP Δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων UK Ηνωμένο Βασίλειο USD Δολάριο ΗΠΑ WAG Welsh Assembly Government (Τοπική κυβέρνηση της Ουαλίας) WATERS Wave and Tidal Energy: Research, Development and Demonstration Support Fund Κυματική και παλιρροϊκή ενέργεια: Ταμείο στήριξης της έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης) WEFO Wales European Funding Office (Γραφείο ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων Ουαλίας) 6

7 Υποδομές για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η παρούσα μελέτη διερευνά τις δυνατότητες ανάπτυξης υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας με σκοπό την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δίνοντας έμφαση στο περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. Λαμβάνει υπόψη τις επενδύσεις της πολιτικής της συνοχής στον εν λόγω τομέα για τη στήριξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αλλά και τον αντίκτυπο αυτών των επενδύσεων στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιφερειών. Αξιολογώντας περιπτωσιολογικές μελέτες από πέντε περιοχές που παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η παρούσα μελέτη υποστηρίζει την ολοκληρωμένη παραγωγή πράσινων μορφών ενέργειας μέσω της δημιουργίας ενεργειακών δικτύων, εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, έξυπνων ενεργειακών υποδομών στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεων συμπαραγωγής θερμότητας και ρεύματος. Αποδίδεται σημασία στην επέκταση των διακρατικών συναλλαγών στον τομέα της ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στις διασυνοριακές κοινές επιχειρήσεις ανάμεσα σε γειτονικές χώρες και σε μια ευρύτερη διευρωπαϊκή υποδομή στον τομέα της ενέργειας. Συνάδοντας με την περιφερειακή πολιτική, ως καίρια συνιστώσα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η παρούσα μελέτη εξετάζει τις διάφορες επιλογές, με σκοπό τη στήριξη της επέκτασης των υπαρχόντων δικτύων και τη δημιουργία νέων υποδομών για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Επίσης, αξιολογεί πώς χρηματοδοτούνται τα έργα ανάπτυξης των περιφερειακών υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο των διαρθρωτικών ταμείων καθώς και την ποσότητα και την ποιότητά τους. Σήμερα, οι αγορές ενέργειας της ΕΕ έρχονται αντιμέτωπες με πιέσεις λόγω πολιτικών ενεργειών (π.χ. η διακοπή της ροής φυσικού αερίου από τη Ρωσία), λόγω διακυμάνσεων των τιμών των ορυκτών καυσίμων και λόγω σοβαρών καιρικών φαινομένων που προκαλούν ζημιές στις υπάρχουσες δομές και ασκούν πιέσεις στον ενεργειακό ανεφοδιασμό κατά τις περιόδους υπερβολικού κρύου ή ζέστης. Λόγω της καταστροφής του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία, τα ευρωπαϊκά κράτη επανεξέτασαν επίσης τα προγράμματά τους πυρηνικής ενέργειας, και η Γερμανία έκλεισε τους επτά παλαιότερους αντιδραστήρες της. Οι χρηματοπιστωτικές δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης από το 2008 συνέβαλαν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και σε διστακτικότητα για επενδύσεις σε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Μια θετική συνέπεια ήταν η ακούσια μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα λόγω μειωμένης κατανάλωσης. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση είναι εύθραυστη και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πισωγύρισμα προς μονάδες παραγωγής που λειτουργούν με άνθρακα και φυσικό αέριο. Προκειμένου να αποφευχθεί η εν λόγω υπαναχώρηση, τώρα είναι η στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο τις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας παρά τα ορυκτά καύσιμα, παρόλο το σημαντικότερο κόστος εκκίνησης. Η αυξανόμενη εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και η έλλειψη επαρκών εγκαταστάσεων αποθήκευσης της ενέργειας την καθιστά ευάλωτη σε κρίσεις και στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, καθώς οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ είναι ιδιαιτέρως έντονες στις πιο εκτεθειμένες περιοχές. Τρία ζητήματα καίριας σημασίας έχουν επισημανθεί όσον αφορά τις μελλοντικές αγορές ενέργειας: Ανεπαρκείς επενδύσεις σε νέες ενεργειακές δυνατότητες, ενώ παραμένουν οι παρωχημένες υποδομές που δύνανται να καλύπτουν μόνον ανεπαρκώς τις ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ Έλλειμμα (ασφάλειας και) ενεργειακού εφοδιασμού από ορυκτές πηγές, εφόσον οι παγκόσμιες πηγές και αποθέματα βρίσκονται εκτός της ΕΕ, οπότε η μεταφορά, τυχόν πολιτικά 7

8 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής και οικονομικά ζητήματα μπορούν όλα να δημιουργούν προσκόμματα στη διαθεσιμότητα ορυκτών καυσίμων Οι κορυφώσεις στη ζήτηση ενέργειας (και ασφάλειας) δημιουργούν πρόβλημα σε περιόδους κλιμακούμενων ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία ασκούν μεγαλύτερες πιέσεις ως προς την προμήθεια ενέργειας. Στην τρέχουσα ενεργειακή πολιτική της ΕΕ θεωρούνται ως κεντρικοί στόχοι η ασφάλεια εφοδιασμού, η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων πρέπει να ακολουθηθεί μια πολιτική απορρύθμισης προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανταγωνιστικότητα που συνεπάγεται χαμηλές τιμές για τον καταναλωτή, και να ενωθούν οι κατακερματισμένες περιφερειακές αγορές στο πλαίσιο ενός πανευρωπαϊκού εφοδιασμού που θα εγγυάται την ασφάλεια. Επιδιώκοντας συνολική μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, αποκομίζουμε διττό όφελος από τη μείωση τόσο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα όσο και της εξάρτησης από εξωτερικούς προμηθευτές ορυκτών καυσίμων, και συνεπώς υποστηρίζεται ο στόχος της βιωσιμότητας αλλά και αυτός της ασφάλειας εφοδιασμού. Η εν λόγω ενέργεια θα αντικατασταθεί από ανανεώσιμες πηγές όπως αιολική ενέργεια, βιοκαύσιμα και ηλιακή ενέργεια, οι οποίες θα αξιοποιούνται σε έδαφος της ΕΕ και μέσω υπεράκτιων μονάδων. Επίσης, οι αποκαλούμενοι «στόχοι » που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020 προβλέπουν μείωση 20% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου σε σύγκριση με το 1990, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) που παρέχουν το 20% όλης της ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ, και 20% χαμηλότερη χρήση ενέργειας σε σχέση με συγκρίσιμο σενάριο κατά το οποίο δεν θα είχαν ληφθεί μέτρα υπέρ της βιωσιμότητας. Η χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας και τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης επαφίενται επί του παρόντος στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους μέλους, καθώς δεν υπάρχει νομοθεσία γενικής εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ. Για τα κράτη μέλη έχουν οριστεί συγκεκριμένοι στόχοι, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ για να βοηθήσει την επιτάχυνση της προόδου και να εξασφαλίσει ολοκληρωμένες αγορές. Έχει προτείνει διάφορες λύσεις για την επίτευξη μιας ενεργειακά αποδοτικής Ευρώπης, με κυριότερη τη βελτίωση της αποδοτικότητας στον κατασκευαστικό κλάδο και τον κλάδο των μεταφορών που είναι σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητοι, προτείνοντας προδιαγραφές για ευρύτερη χρήση του οικολογικού σχεδιασμού καθώς και υποδομές για ηλεκτρικά οχήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί τις παρούσες ενεργειακές υποδομές ακατάλληλες για τη σύνδεση και την εξυπηρέτηση ολόκληρης της Ευρώπης, και έχει επίγνωση των προβλημάτων που συνεπάγεται η βελτίωσή τους τόσο για τον ιδιωτικό τομέα όσο και για τις εθνικές κυβερνήσεις συνεπώς προτείνει την πρόβλεψη, σε επίπεδο ΕΕ, οδηγιών εκ των άνω προς τα κάτω με σκοπό τον επαρκή εκσυγχρονισμό και διασύνδεση των εθνικών ενεργειακών δικτύων ώστε να επιτευχθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Καθώς η απόδοση πολλών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες, οι καλά συνδεδεμένες υποδομές θα μπορούν να αποτρέψουν μελλοντικές κρίσεις, ενισχύοντας τον εφοδιασμό που μπορεί εύκολα να μεταφέρεται σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο. Επιπρόσθετα μέτρα, όπως οι «έξυπνοι μετρητές» που παρουσιάζουν με διαφάνεια στον καταναλωτή την ενεργειακή κατανάλωσή του, μπορούν να τεθούν σε ισχύ στο 80% των νοικοκυριών της ΕΕ έως το Η περιφερειακή πολιτική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές απολαμβάνουν συγκριτικά μεγαλύτερη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε σχέση με τη συμβατική ηλεκτρική ενέργεια, το συνολικό μερίδιο στήριξης για υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας, όσον αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό και τη συμβολή της ΕΕ, ανέρχεται μόνο στο 4% της συνολικής συμβολής του ΕΤΠΑ και της ΕΕ που έχει αναγραφεί στον προϋπολογισμό για την περίοδο Οι 8

9 Υποδομές για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης χώρες στη νότια και ανατολική Ευρώπη λαμβάνουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση, κι αυτό αντικατοπτρίζει εδαφικά τον ρόλο του Ταμείου Συνοχής όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές, ενώ οι χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης λαμβάνουν το μικρότερο ποσό στήριξης για υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συνολικά, το ποσό χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ σε αυτόν τον τομέα είναι μάλλον μικρό, ειδικά όσον αφορά τη στήριξη επενδύσεων σε ενεργειακά δίκτυα. Οι δύο κύριες, συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ, πηγές για τη χρηματοδότηση άμεσων πολιτικών υπέρ της στήριξης και προώθησης της ενεργειακής απόδοσης και της ανανεώσιμης ενέργειας είναι το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια Ευρώπη» (ΕΕΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το σχέδιο ΕΕΕ χρηματοδοτεί μεμονωμένα έργα βάσει πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, και το ΕΓΤΑΑ στηρίζει κυρίως την ενέργεια από βιομάζα που σχετίζεται με τη γεωργική παραγωγή. Ωστόσο, και οι δύο πηγές μαζί συμβάλλουν με αμελητέα ποσά στο γενικότερο σύνολο. Πρόσθετη χρηματοδότηση μπορεί να εξευρεθεί αφενός από διάφορα προγράμματα όπως το πρόγραμμα «Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες» (JASPERS), το πρόγραμμα «Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις μικροεπιχειρήσεις και τις μεσαίες επιχειρήσεις» (JEREMIE), το πρόγραμμα «Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις στις αστικές περιοχές» (JESSICA) και αφετέρου από πηγές όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εννέα περιοχές επιλέγηκαν για περιπτωσιολογικές μελέτες και αναλύθηκαν βάσει των υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων σχετικά με τις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας και τα οφέλη τους για την κοινωνική, οικονομική και εδαφική ανάπτυξη. Κάθε περιπτωσιολογική μελέτη ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα: Συμβατότητα, συμπληρωματικότητα και αποδοτικότητα των περιφερειακών ταμείων της ΕΕ που στηρίζουν τις εν λόγω υποδομές Ευθύνη των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στη δημιουργία των υποδομών και τη διαχείριση της στήριξης (πολυεπίπεδη διακυβέρνηση) Επιπτώσεις των επενδύσεων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη της επικράτειας Δύο τοποθεσίες στην Αυστρία επιλέγηκαν επειδή έχουν εφαρμόσει ποικιλία επιτυχών δράσεων σε σχέση με τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας. Το Güssing στο Burgenland και το Vöckla-Ager στην Άνω Αυστρία αντιπροσωπεύουν διαφορετικές οικονομικές, γεωγραφικές και ιστορικές περιοχές της χώρας και έχουν βιώσει διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας σε σχέση με τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας. Το Güssing αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής, όπου μια πρώην φτωχή περιφερειακή περιοχή με ζοφερές προοπτικές μεταμορφώνεται σε πρότυπο βιωσιμότητας, με το σύνολο της ενεργειακής παραγωγής της να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ενέργεια στο Güssing παράγεται από ένα μίγμα τοπικής βιομάζας, ηλιακής ενέργειας και φωτοβολταϊκών, και σήμερα 27 αποκεντρωμένες μονάδες παραγωγής ενέργειας στην περιοχή του Güssing παράγουν αρκετή πλεονάζουσα ενέργεια ώστε να είναι κερδοφόρες και να μπορούν να επενδύσουν εκ νέου στη χρηματοδότηση των ΑΠΕ. Αντίθετα, το Vöckla-Ager βρίσκεται σε μια πλούσια βιομηχανική περιοχή της Αυστρίας, κοντά σε μεγάλα οικονομικά κέντρα. Η στρατηγική του περιλαμβάνει και ένα κέντρο τεχνολογίας το οποίο προάγει καινοτόμες, επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα της βιωσιμότητας και της διάδοσης ιδεών για την ενεργειακή απόδοση, αλλά δεν έχει ακόμα επιτύχει τους δικούς του στόχους αποδοτικότητας ώστε να καταστεί πρότυπη περιοχή. Όπως και στο Güssing, ο στόχος εδώ δεν είναι μόνο να καταστεί βιώσιμο το ενεργειακό σύστημα, αλλά να ενισχυθεί και 9

10 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής η τοπική οικονομία, να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερη προστιθέμενη αξία στην περιοχή, να εξασφαλιστούν οι υπάρχουσες και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να προστατευτούν οι βιοτικοί πόροι των αγροτών. Η στρατηγική του Vöckla-Ager αφορά την επίτευξη διατομεακού έργου και τη διαφύλαξη της ποικιλομορφίας. Η Μαδέρα και οι Αζόρες στην Πορτογαλία αντιμετωπίζουν ειδικές προκλήσεις ως απομονωμένο αρχιπέλαγος με διαφορετική κατανομή πληθυσμού και οικονομικές συνθήκες. Καθώς είναι σε μεγάλη απόσταση από μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα, η πρόσβαση περιορίζεται στις εσωτερικές ενεργειακές αγορές και είναι αναγκασμένες να επωμίζονται το υψηλό κόστος της μεταφοράς ορυκτών καυσίμων ή να παράγουν οι ίδιες την ενέργειά τους. Η Μαδέρα χρησιμοποιεί υδροηλεκτρική, αιολική, φωτοβολταϊκή ενέργεια και ενέργεια από την αποτέφρωση αποβλήτων. Η ανάπτυξη των εν λόγω μορφών ενέργειας συγχρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το ΕΤΠΑ. Η μονάδα παραγωγής ενέργειας του Socorridos έχει δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας σε περιόδους μειωμένης ζήτησης, και συνεπώς έχει βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση του νησιού. Οι Αζόρες διαθέτουν μεγάλες ανεκμετάλλευτες δυνατότητες παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, ιδίως γεωθερμικής, λόγω της θέσης τους σε τεκτονικό ρήγμα. Σήμερα, δύο γεωθερμικές μονάδες παρέχουν το 40% της ενέργειας τους, ενώ παράγεται επίσης υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια. Κατά την περίοδο , οι Αζόρες αποτελούσαν μια από τις πλέον ενεργειακά αποδοτικές περιοχές της ΕΕ. Και στις δυο περιοχές βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες πρωτοβουλίες προκειμένου να διερευνηθεί και να επεκταθεί η χρήση ΑΠΕ και να αναπτυχτούν νέες μορφές παραγωγής ενέργειας (π.χ. κυματική, παλιρροϊκή, υδρογόνου). Τα εν λόγω νησιά έχουν λάβει περισσότερη στήριξη από κονδύλια της ΕΕ σε σύγκριση με τις άλλες εξεταζόμενες περιπτωσιολογικές μελέτες, τα οποία ενίσχυσαν σημαντικά την ανάπτυξη δυνατοτήτων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Η Ρουμανία προσεγγίζει κεντρικά την περιφερειακή πολιτική, και για τον λόγο αυτόν δεν απομονώθηκαν συγκεκριμένες περιοχές εν είδει περιπτωσιολογικών μελετών. Μολονότι η χώρα είναι πλήρως καλυμμένη με ενεργειακά δίκτυα, η παρωχημένη υποδομή της (30 % της οποίας κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 60) είναι η αιτία για σημαντικές απώλειες στις αλυσίδες ενεργειακού εφοδιασμού, οι οποίες πολλαπλασιάζονται από την αυξανόμενη υψηλή ζήτηση λόγω της άνθισης της οικονομίας. Ωστόσο, οι δυνατότητες ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι μεγάλες, κυρίως με βάση τη στερεά βιομάζα, την υδροηλεκτρική, γεωθερμική αλλά και την αιολική ενέργεια η οποία παράγεται ιδίως στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας και σε ορεινές περιοχές. Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο να ανέλθει στο 24% η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας της Ρουμανίας έως το 2020, αλλά, από την άλλη πλευρά, διαπιστώνει ότι οι μεγάλες επενδυτικές ανάγκες και λειτουργικές δαπάνες συνιστούν σημαντικά εμπόδια στην επιτυχή αύξηση του παραγωγικού δυναμικού. Ως νέο κράτος μέλος, η Ρουμανία έχει μικρή πείρα σε σχέση με τα κονδύλια της ΕΕ και επί του παρόντος επενδύει ελάχιστα σε ΑΠΕ εντούτοις αυτό ενδέχεται να αλλάξει στο εγγύς μέλλον. Η Σουηδία υποδεικνύει την Άνω Norrland (άνω βόρεια Σουηδία) ως περιφέρεια που έχει να επιδείξει παραδείγματα καλών πρακτικών καθώς και ανεκμετάλλευτες δυνατότητες. Πρόκειται για αραιοκατοικημένη περιοχή με φυσικούς πόρους που ευνοούν την παραγωγή υδροηλεκτρικής, αιολικής ενέργειας και βιοενέργειας. Οι μεγάλες εκτάσεις διαθέσιμης γης και η έλλειψη ανταγωνιστικών συμφερόντων δημιουργούν εξαιρετικές συνθήκες για ενεργειακή εκμετάλλευση, και στην περιοχή παράγεται ήδη υδροηλεκτρική ενέργεια εδώ και πάνω από 100 χρόνια οι εν λόγω μονάδες που βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη τη χώρα παράγουν το 50% της ενέργειας της Σουηδίας. Η παραγωγή θερμότητας, βιοαερίου, αιολικής ενέργειας, εξευγενισμένων καυσίμων και βιομάζας στην Άνω Norrland έχει τη δυνατότητα να αυξηθεί σημαντικά, ωστόσο πρέπει να αντιμετωπιστούν δυσκολίες που επισημαίνονται πχ στη μεταφορά ενέργειας στο εθνικό δίκτυο λόγω του απομακρυσμένου χαρακτήρα της περιοχής και στην έλλειψη επαρκώς ανεπτυγμένης υποδομής ώστε να διαχειρίζεται τους μεγάλους όγκους ενέργειας που μπορούν να παραχθούν. Στο παρόν δίκτυο απομένει μικρό περιθώριο εκμεταλλεύσιμου δυναμικού, επομένως θα χρειαστεί να ενισχυθεί το δίκτυο σε μεγάλο βαθμό 10

11 Υποδομές για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης προκειμένου να επεκταθεί η παραγωγή. Επίσης, οι δημοτικές αρχές δημιουργούν προσκόμματα στην ενίσχυση του δικτύου, καθώς ορισμένοι δήμοι δεν αναγνωρίζουν την ανανεώσιμη ενέργεια ως αναπτυξιακή βιομηχανία, και μάλιστα εφαρμόζουν πολιτικές με σκοπό να αποθαρρύνουν την ανάπτυξή της. Καθώς οι τοπικές αρχές ασκούν μεγάλη επιρροή στη Σουηδία, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στον τομέα των ΑΠΕ, ενδέχεται να χρειαστεί η θέσπιση συστημάτων αποζημίωσης ή η προβολή θετικών παραδειγμάτων για το πώς ένας δήμος ή μια περιοχή μπορεί να επωφεληθεί από επενδύσεις σε υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Σκωτία και η Ουαλία χρησιμοποιούνται ως περιπτωσιολογικές μελέτες, διαθέτοντας και οι δύο πολλές δυνατότητες στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, αλλά σε διαφορετικά στάδια υποδομής. Το πρόγραμμα ISLES («Irish-Scottish Links on Energy Study» - Μελέτη ενεργειακής διασύνδεσης Ιρλανδίας και Σκωτίας) θεωρεί δύο υπεράκτιες τοποθεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο ως κύριες υποψήφιες για την ανάπτυξη μαζικού υπεράκτιου δικτύου αξιοποίησης της αιολικής, παλιρροϊκής και κυματικής ενέργειας η βόρεια συνιστώσα του δικτύου εντοπίζεται στα ύδατα της Σκωτίας και η νότια συνιστώσα στις ακτές της Ουαλίας. Καθώς η Σκωτία σήμερα διαθέτει το ένα τέταρτο των πόρων αιολικής και παλιρροϊκής ενέργειας της Ευρώπης, η κυβέρνηση έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την ανανεώσιμη ενέργεια, ελπίζοντας να κεφαλαιοποιήσει αυτούς τους υπερμεγέθεις πόρους και να τοποθετήσει τη χώρα σε ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα της καινοτομίας και εκτατικής ανάπτυξης της ανανεώσιμης ενέργειας. Πολλές μονάδες παραγωγής ενέργειας βρίσκονται σε περιφερειακές περιοχές και λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Η Ουαλία επιδιώκει, με βάση τη «Δήλωση ενεργειακής πολιτικής - Επανάσταση μέσω χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», να αυξήσει στο διπλάσιο, έως το 2025, την τρέχουσα ποσότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, εξασφαλίζοντας 40% από θαλάσσια ενέργεια, το ένα τρίτο από αιολική, και τα λοιπά από βιώσιμη ενέργεια παραγόμενη από βιομάζα ή από μικρότερα έργα που χρησιμοποιούν την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική ενέργεια ή την εγχώρια βιομάζα. Ωστόσο, επί του παρόντος, η Ουαλία στερείται ακόμη επαρκών χερσαίων δυνατοτήτων δικτύου, και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση έχει θέσει τεράστια εμπόδια στην ώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διότι καθυστερεί η σύνδεση έργων αιολικής ενέργειας με το χερσαίο δίκτυο. Στην παρούσα μελέτη τέθηκαν «ερωτήματα πρωταρχικής σημασίας» τα οποία είχαν διατυπωθεί στους Ορισμούς αναφοράς, και μέσα από τα ευρήματα της μελέτης επιδιώκεται να δοθούν απαντήσεις στα ακόλουθα: Ποιες περιφερειακές υποδομές είναι αναγκαίες για την προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας; Ένα μίγμα υποδομών σε περιφερειακό επίπεδο είναι αναγκαίο για την προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα μιας περιοχής (π.χ. αιολική ενέργεια, βιομάζα, γεωθερμική ενέργεια κτλ.) πρέπει να εντοπίζονται και να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο, μια διεργασία που έχει δρομολογηθεί σε μεγάλο βαθμό, όπως τεκμηριώνεται στις περιοχές των περιπτωσιολογικών μελετών. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες των διαθέσιμων ΑΠΕ ανά την ΕΕ, οι υποδομές του δικτύου πρέπει να ενισχυθούν και να ολοκληρωθούν ώστε να δημιουργηθεί μια πανευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, ικανή να εφοδιάζει με αυτές τις μορφές ενέργειας όλες τις περιφέρειες. Τα έξυπνα δίκτυα, όπως παρουσιάζονται στο προσχέδιο ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία στο μέλλον. Ποια είναι τα τρέχοντα κύρια μέτρα για την προώθηση των υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και των εθνικών σχεδίων ανανεώσιμης ενέργειας; είναι συμπληρωματικά ή αλληλεπικαλύπτονται; 11

12 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής Η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ αποδείχτηκε ελάχιστη όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας, υπό την έννοια της παρούσας μελέτης η στήριξη που παρέχει αφορά μάλλον την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Τα προγράμματα του ΕΤΠΑ και τα εθνικά σχέδια ανανεώσιμης ενέργειας, λόγω συνολικότερης ασθενούς στήριξης των υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας, είναι συμβατά μεταξύ τους. Γιατί οι επενδύσεις σε περιφερειακές υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής έχουν προχωρήσει με τόσο αργούς ρυθμούς έως τώρα; Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας είναι ιδιαζόντως δύσκολο να χρηματοδοτηθούν, καθώς παρέχονται ισχνά κίνητρα σε ιδιώτες επενδυτές, και η διοικητική νοοτροπία σε πολλά κράτη μέλη εμπλέκει διάφορα επίπεδα και τμήματα της κυβέρνησης στην ενεργειακή πολιτική, πράγμα που συνεπάγεται τεράστιες απώλειες λόγω τριβών στο πλαίσιο των στρατηγικών χρηματοδότησης και έχει ως αποτέλεσμα αδικαιολόγητα υψηλό κόστος συναλλαγών για τον δικαιούχο των κονδυλίων. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ αποτελούν ουσιαστικό προαπαιτούμενο για τη διασφάλιση της χρήσης των κονδυλίων, και οι δυσκολίες χορήγησης κονδυλίων στους σωστούς δικαιούχους τεκμηριώνεται από την περιπτωσιολογική μελέτη για τη Ρουμανία. Πώς μπορούν οι περιφερειακοί και εθνικοί φορείς να ενθαρρυνθούν να επενδύσουν περισσότερο στις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας; Βασικά εμπόδια για περισσότερη στήριξη από το ΕΤΠΑ αποτελούν οι περίπλοκες συνθήκες της αγοράς και τα περίπλοκα ρυθμιστικά πλαίσια, τα οποία συνιστούν μείζον ζήτημα σε σχέση με τις απόπειρες απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας της ΕΕ ωστόσο, δεν έχουν επιπτώσεις μεγάλης κλίμακας έως τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την άρση αυτών των εμποδίων, προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια εφοδιασμού. Όσο στενότερη η συνεργασία στο πλαίσιο των Οργανισμών τεχνικών προδιαγραφών (TSO) τόσο εξομαλύνεται η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, με επακόλουθο την αυξημένη αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών σε δύσκολες περιόδους. Οι περιφερειακές/τοπικές επενδύσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τα ολοκληρωμένα σχέδια που έχουν αποφασιστεί σε διάφορα επίπεδα της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής, πράγμα που σημαίνει ότι τα εθνικά σχέδια ανανεώσιμης ενέργειας πρέπει να συνδεθούν στενότερα και αποτελεσματικότερα με εθνικές στρατηγικές χρηματοδότησης από την ΕΕ. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα και ποιοι είναι οι λόγοι για τα διαπιστωθέντα προβλήματα; Έχουν διαπιστωθεί οι ακόλουθες διαφορές: Διαφέρουν οι συνολικοί μηχανισμοί διακυβέρνησης για τη διαχείριση της περιφερειακής πολιτικής και της εδαφικής ανάπτυξης, ενώ τα ομόσπονδα κράτη παρουσιάζουν υψηλότερες απώλειες λόγω τριβών σε σχέση με τα κράτη που λειτουργούν κεντρικά. Η κατανομή των μεριδίων στις ενεργειακές αγορές επηρεάζεται από την πολιτική, π.χ. οι οικονομίες όπου οι προμηθευτές ενέργειας ελέγχονται από την πολιτική μπορεί να αποτρέπουν την ανάπτυξη εναλλακτικών συστημάτων ενεργειακού εφοδιασμού. Οι προτεραιότητες των εθνικών πολιτικών μπορούν επίσης να δημιουργούν προσκόμματα σε επενδύσεις στην ανανεώσιμη ενέργεια, όταν οι προτεραιότητες χρηματοδότησης επικεντρώνονται αλλού. Ποιος είναι ο ρόλος της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, της επιμερισμένης διαχείρισης και του δυναμικού των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις ανανεώσιμης ενέργειας; 12

13 Υποδομές για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης Έως σήμερα, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση έχει λειτουργήσει μάλλον ανασταλτικά θέτοντας εμπόδια παρά ως υποστηρικτικός παράγοντας. Τα πρόσθετα επίπεδα γραφειοκρατίας προκαλούν καθυστερήσεις και δημιουργούν εμπόδια στην αξιοποίηση της ανανεώσιμης ενέργειας. Ποιες είναι οι δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας και μακροπεριφερειακών στρατηγικών σε σχέση με τις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας; Η διασυνοριακή μεταφορά ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την εγγύηση της ασφάλειας εφοδιασμού. Λόγω των γεωγραφικών συνθηκών στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές τοποθεσίες όπου δύο κράτη μπορούν μαζί να εκμεταλλεύονται αποτελεσματικά ένα φυσικό πόρο - ως εκ τούτου, οι διακρατικές συνεργασίες μπορούν να ενισχύσουν την ενεργειακή παραγωγική ικανότητα. Στην ανάλυση επισημαίνεται ότι τα εθνικά συμφέροντα υπερισχύουν ακόμη, ωστόσο οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στο δίκτυο υψηλής τάσης συνιστούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πώς μπορεί να προβληθεί ο πιθανός εδαφικός, κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος της ανανεώσιμης ενέργειας στην ανάπτυξη των περιφερειών; Είναι δύσκολη η απόδοση άμεσου κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου στις περισσότερες επενδύσεις, όμως μπορούν να διαπιστωθούν θετικές επιπτώσεις όσον αφορά τις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας, σε σχέση με την απασχόληση, την περιφερειακή προστιθέμενη αξία και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς η μείωση των δαπανών για ορυκτά καύσιμα επιτρέπει αυξημένες δημόσιες δαπάνες στον τομέα των κοινωνικοοικονομικών υποδομών και βελτιώσεις στις υποδομές στον ενεργειακό τομέα. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της μαζικής βιομηχανικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν προταθεί διάφορες λύσεις για τη βελτίωση του εφοδιασμού με ανανεώσιμη ενέργεια, όπως τα «έξυπνα δίκτυα», οι οποίες απαιτούν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Τα τιμολόγια μεταφοράς και διανομής πρέπει να επανασχεδιαστούν (και να αυξηθούν οι τιμές) προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα για τους διαχειριστές των δικτύων ώστε να προβούν στις αναγκαίες επενδύσεις. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ Προκειμένου να εκτιμηθούν οι μελλοντικές ανάγκες και τα πεδία όπου θα εστιαστεί η στήριξη, είναι αναγκαίο να αναλυθεί πού υπάρχει εδαφική ανάγκη για τέτοιου είδους στήριξη. Αξιολογήθηκαν όλες οι περιφέρειες της ΕΕ για δείκτες τρωτότητας σε σχέση με τις νέες ενεργειακές δυνατότητες και με την πιθανότητα ελλείμματος ορυκτών καυσίμων. Η Ευρώπη, που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα, εισάγει σήμερα 53,1 % της πρωτογενούς ενέργειας που καταναλώνεται. Ως προς την τρωτότητα λόγω ελλείμματος ορυκτών καυσίμων, καταδεικνύεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Οι περισσότερες περιφέρειες στη Δυτική Ευρώπη εκτός από τις περιφέρειες της Ιρλανδίας είναι προετοιμασμένες για τυχόν έλλειμμα ορυκτών καυσίμων, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη η τρωτότητα υπερβαίνει τον μέσο όρο, με τη Ρουμανία και τις Βαλτικές χώρες να είναι οι πιο ευάλωτες. Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) αποτελεί τον γενεσιουργό παράγοντα τρωτότητας υψηλό ΑΕγχΠ στη Δυτική Ευρώπη σημαίνει υψηλή δυνατότητα προσαρμογής έναντι χαμηλού ΑΕγχΠ στην Ανατολική Ευρώπη και την Ιρλανδία. Συμπέρασμα Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτά τα ευρήματα για τον καθορισμό κατάλληλων περιοχών στις οποίες θα ενισχυθούν οι επενδύσεις σε υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας, είναι χρήσιμο 13

14 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής να συγκριθούν οι χάρτες τρωτότητας με το προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανανεώσιμη ενέργεια. Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες διαφέρουν ως προς την καταλληλότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και ειδικότερα όσον αφορά τους τρόπους παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, και για αυτόν τον λόγο είναι αναγκαία η εξισορρόπηση εφοδιασμού και ζήτησης μεταξύ περιφερειών και εντός περιφερειών, καθώς ανοίγεται ο δρόμος επίτευξης των στόχων της ΕΕ για την ενεργειακή πολιτική, καθώς και για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Η περιφερειακή πολιτική είναι ουσιαστικό μέσο για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω επιτυχώς, διότι στο μέλλον θα δοθεί περισσότερη έμφαση στην περιφερειακή στήριξη των υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας. Είναι αναγκαία η συμμόρφωση με τους ακόλουθους καίριους παράγοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας: Αύξηση των επενδύσεων ενισχύοντας την περιφερειακή παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας π.χ. δυνατότητες αιολικής και ηλιακής ενέργειας στις νότιες περιφέρειες, και δυνατότητες ενέργειας από βιομάζα στις πολύ δασώδεις περιφέρειες όπου το περιθώριο εκμετάλλευσης δεν έχει ακόμη εξαντληθεί. Ο διαχωρισμός μεταξύ ανανεώσιμης ενέργειας «υψηλής τεχνολογίας» (ηλεκτρική ενέργεια) και ανανεώσιμης ενέργειας «χαμηλής τεχνολογίας» (θερμότητα) είναι αναγκαίος για πιο αποτελεσματική και αποδοτική χρήση αυτών των μορφών ενέργειας. Είναι αναγκαίο να ξεκαθαριστεί ποιος ενεργειακός εφοδιασμός καλύπτει ποια ζήτηση. Η θέσπιση λύσεων έξυπνων δικτύων σε συνδυασμό με λύσεις ΔΕΔ υψηλής τάσης διασφαλίζει καλύτερη διανομή της σχετικά πολύτιμης ενέργειας που προέρχεται από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα δομικά εμπόδια της αγοράς πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να καθιερωθεί ομαλή και αποδοτική ανταλλαγή σε αυτό το επίπεδο. Οι πλέον ευάλωτες περιφέρειες όσον αφορά τα ελλείμματα ενεργειακού εφοδιασμού και την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να αποτελούν στόχους στήριξης σε επίπεδο ΕΕ/εθνικό επίπεδο προκειμένου να αντισταθμιστούν οι εν λόγω τρωτότητες μακροπρόθεσμα. 14

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Μεταρρυθμίσεις με το Βλέμμα στο Μέλλον - Κύκλος ανοιχτών συζητήσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Δημήτρης Παπακανέλλου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου WAVEPLAM

Παρουσίαση του έργου WAVEPLAM Παρουσίαση του έργου WAVEPLAM Προώθηση της εισαγωγής ενέργειας από θαλάσσιο κυματισμό στην Ευρωπαϊκή αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ, (ΚΑΠΕ) το έργο ΗΕ.Ε. Χρηματοδότησε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Συνεισφορά της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η

Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία» Περιεχόμενα Συστάσεις Το Πρόγραμμα Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον

Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον Δελτίο Τύπου Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον Παρίσι, 1 Οκτωβρίου 2014 Η μακροπρόθεσμη προοπτική για τη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Δρ. Σπύρος Κιαρτζής Διευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2014 Μία ματιά προς τα εμπρός... Η πρόκληση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013 Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο» ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης- Ενεργειακό Κέντρο Καστοριά, 5-3-2013 Programme MED Πρόγραμμα MED ENERMED Énergies Renouvelables Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ IP/B/CULT/FWC/2010_001_Lot3_C3_SC2

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Τζομάκας Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας email : ctzomakas@ptapde.gr

Χρήστος Τζομάκας Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας email : ctzomakas@ptapde.gr GP Wind «Καλές Πρακτικές για την Εναρμόνιση των ωφελειών της Αιολικής Ενέργειας με τους Περιβαλλοντικούς και Κοινωνικούς Στόχους» IEE 09/941/SI2.558383 August 1st 2010 / July 31st 2012 Χρήστος Τζομάκας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

tsouloftas@cytanet.com.cy ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός, 7 Απριλίου 2011 Δομή Παρουσίασης

tsouloftas@cytanet.com.cy ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός, 7 Απριλίου 2011 Δομή Παρουσίασης ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γιάννης Τσουλόφτας tsouloftas@cytanet.com.cy ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός, 7 Απριλίου 2011 Δομή Παρουσίασης 1. Κλιματική Αλλαγή 2. Πράσινη Ανάπτυξη 3. Πράσινη Ενέργεια (ΑΠΕ) 4. Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα