ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σύνοψη Η παρούσα μελέτη σκιαγραφεί την ανάπτυξη των υποδομών στους βασικούς τομείς ανανεώσιμης ενέργειας (αιολική, ηλιακή, βιομάζα, υδροηλεκτρική, γεωθερμική) στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Εξηγεί πώς χρηματοδοτούνται κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο των διαρθρωτικών ταμείων τα έργα ανάπτυξης περιφερειακών υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας και αναλύει την ποιότητα αυτών των παροχών. Τέλος, η μελέτη εξετάζει τα υπάρχοντα και μελλοντικά μέτρα σχετικά με τις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας καθώς και τα σχεδιαζόμενα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνοχής και των εθνικών σχεδίων ανανεώσιμης ενέργειας. IP/B/REGI/FWC/ /Lot1/C1/SC2 Μάιος 2012 PE EL

2 Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Αυστριακό Ινστιτούτο Χωροταξίας (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer SWECO International AB: Niclas Damsgaard Erin Nicole Stewart ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Esther Kramer Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B-1047 Βρυξέλλες Ηλεκτρονική διεύθυνση: ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Lea Poljančić ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Πρωτότυπο: EN Μετάφραση: DE, FR. Συνοπτική περιγραφή: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Για να επικοινωνήσετε με το Θεματικό Τμήμα ή να εγγραφείτε συνδρομητής στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του, στείλτε μήνυμα στο: Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Μάιο του Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και δεν εκφράζουν κατ ανάγκην την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται μνεία της πηγής και ο εκδότης έχει ενημερωθεί και του έχει αποσταλεί αντίγραφο.

3 Υποδομές για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ADENE Υπηρεσία ενέργειας της Πορτογαλίας ΕΕΥ Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης AREAM Περιφερειακή υπηρεσία της Μαδέρας για την ενέργεια και το περιβάλλον BEMIP Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής ΚΓΠ Κοινή γεωργική πολιτική CBC Χώρες με διασυνοριακή συνεργασία CCS Δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα ΣΠΗΘ Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας CO 2 Διοξείδιο του άνθρακα COP Εταιρικό επιχειρησιακό σχέδιο ΓΔ REGIO Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής EACI Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία ΕΓΤΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΤΑΑ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ECCC Edinburgh Climate Change Centre (Κέντρο του Εδιμβούργου για την αλλαγή του κλίματος) EEM Electricidade da Madeira (Υπηρεσία Ηλεκτρισμού της Μαδέρας) EERP Ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας ΕΤΕπ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ELENA Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας ENNEREG Πρότυπες περιφέρειες για μια ενεργειακά βιώσιμη Ευρώπη ENPI Πρόγραμμα Kolarctic EOWDC Aberdeen Offshore Wind Farm and European Offshore Deployment Centre (Ευρωπαϊκό Κέντρο στο Aberdeen για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, το οποίο υλοποιείται από την εταιρεία Aberdeen Offshore Wind Farm) ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ESEP East of Scotland European Partnership (Ευρωπαϊκή εταιρική σχέση Ανατολικής Σκωτίας) ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 3

4 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής ETG Δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση EU ETS Σύστημα εμπορίας εκπομπών EUR Ευρώ GBP ΑΕγχΠ Λίρα στερλίνας Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν GWh Γιγαβατώρα HIPP Highlands and Islands Partnership Programme (Πρόγραμμα εταιρικής σχέσης των Highlands and Islands) ΕΦ/ΔΑ Ενδιάμεσοι φορείς/διαχειριστική Αρχή ΤΠΕ Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ΕEE Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη ΔΧΟ Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί INTERREG Κοινοτική πρωτοβουλία με σκοπό την τόνωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας ISLES Irish-Scottish Links on Energy Study (Μελέτη ενεργειακής διασύνδεσης Ιρλανδίας και Σκωτίας) JASPERS Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες JEREMIE Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις μικροεπιχειρήσεις και τις μεσαίες επιχειρήσεις JESSICA Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις στις αστικές περιοχές KAI Καίριος τομέας παρέμβασης km 2 Τετραγωνικό χιλιόμετρο kw Κιλοβάτ LCRI Low Carbon Research Institute Energy Programme (Ενεργειακό πρόγραμμα του Ιδρύματος Ερευνών για χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές) LEADER Liaison Entre Actions de Développement de l'économie Rurale (Σύνδεση μεταξύ των ενεργειών ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας) LRF Ομοσπονδία αγροτών LUPS Lowlands and Uplands Scotland (Lowlands and Uplands, Σκωτία) MAC Διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας Μαδέρας-Αζορών-Κανάριων Νήσων 4

5 Υποδομές για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης MW Μεγαβάτ MWh Μεγαβατώρες ΜΚΟ Μη κυβερνητική οργάνωση ΕΣΔΑΕ Σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς NUTS Oνοματολογία των στατιστικών εδαφικών μονάδων ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΑΠ Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες ÖROK Αυστριακή διάσκεψη για τον χωροταξικό σχεδιασμό ΑΠ Άξονες προτεραιότητας PPEC Σχέδιο προώθησης της αποδοτικότητας της κατανάλωσης PPERAMM Σχέδιο περιφερειακής ενεργειακής πολιτικής της Μαδέρας ΜΑΔ Μονάδα αγοραστικής δύναμης PRAI Πρόγραμμα καινοτόμων δράσεων PRODESA Επιχειρησιακό πρόγραμμα της αυτόνομης περιφέρειας των Αζορών Ε&Α Έρευνα και Ανάπτυξη ΕΑΚ Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία ΑΠΕ Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ΠΣ Περιφερειακό Συμβούλιο RSFF Μηχανισμός χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων SEACAMS Sustainable Expansion of the Applied Coastal and Marine Sectors (Βιώσιμη επέκταση των εφαρμοσμένων παράκτιων και θαλάσσιων τομέων) SEGEC Scottish European Green Energy Centre (Ευρωπαϊκό κέντρο πράσινης ενέργειας της Σκωτίας) ΜΜΕ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις SO 2 Διοξείδιο του θείου ΤΕΠ Τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα SOP-IEC Τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας ΕΕΠ Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού SRAM SSA Περιφερειακή Γραμματεία Περιβάλλοντος και Θαλάσσης Strategic Search Area (Στρατηγικός τομέας διερεύνησης) STRAT.AT Αυστριακό ΕΣΠΑ (εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς) 5

6 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής ΠΑΕΑ Ανάλυση Πλεονεκτημάτων-Αδυναμιών-Ευκαιριών-Απειλών TAN Technical Advice Note (Σημείωμα τεχνικών συμβουλών) ΔΕΔ-E Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας TSO Οργανισμοί τεχνικών προδιαγραφών TWh Τεραβατώρα TYNDP Δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων UK Ηνωμένο Βασίλειο USD Δολάριο ΗΠΑ WAG Welsh Assembly Government (Τοπική κυβέρνηση της Ουαλίας) WATERS Wave and Tidal Energy: Research, Development and Demonstration Support Fund Κυματική και παλιρροϊκή ενέργεια: Ταμείο στήριξης της έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης) WEFO Wales European Funding Office (Γραφείο ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων Ουαλίας) 6

7 Υποδομές για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η παρούσα μελέτη διερευνά τις δυνατότητες ανάπτυξης υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας με σκοπό την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δίνοντας έμφαση στο περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. Λαμβάνει υπόψη τις επενδύσεις της πολιτικής της συνοχής στον εν λόγω τομέα για τη στήριξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αλλά και τον αντίκτυπο αυτών των επενδύσεων στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιφερειών. Αξιολογώντας περιπτωσιολογικές μελέτες από πέντε περιοχές που παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η παρούσα μελέτη υποστηρίζει την ολοκληρωμένη παραγωγή πράσινων μορφών ενέργειας μέσω της δημιουργίας ενεργειακών δικτύων, εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, έξυπνων ενεργειακών υποδομών στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεων συμπαραγωγής θερμότητας και ρεύματος. Αποδίδεται σημασία στην επέκταση των διακρατικών συναλλαγών στον τομέα της ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στις διασυνοριακές κοινές επιχειρήσεις ανάμεσα σε γειτονικές χώρες και σε μια ευρύτερη διευρωπαϊκή υποδομή στον τομέα της ενέργειας. Συνάδοντας με την περιφερειακή πολιτική, ως καίρια συνιστώσα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η παρούσα μελέτη εξετάζει τις διάφορες επιλογές, με σκοπό τη στήριξη της επέκτασης των υπαρχόντων δικτύων και τη δημιουργία νέων υποδομών για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Επίσης, αξιολογεί πώς χρηματοδοτούνται τα έργα ανάπτυξης των περιφερειακών υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο των διαρθρωτικών ταμείων καθώς και την ποσότητα και την ποιότητά τους. Σήμερα, οι αγορές ενέργειας της ΕΕ έρχονται αντιμέτωπες με πιέσεις λόγω πολιτικών ενεργειών (π.χ. η διακοπή της ροής φυσικού αερίου από τη Ρωσία), λόγω διακυμάνσεων των τιμών των ορυκτών καυσίμων και λόγω σοβαρών καιρικών φαινομένων που προκαλούν ζημιές στις υπάρχουσες δομές και ασκούν πιέσεις στον ενεργειακό ανεφοδιασμό κατά τις περιόδους υπερβολικού κρύου ή ζέστης. Λόγω της καταστροφής του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία, τα ευρωπαϊκά κράτη επανεξέτασαν επίσης τα προγράμματά τους πυρηνικής ενέργειας, και η Γερμανία έκλεισε τους επτά παλαιότερους αντιδραστήρες της. Οι χρηματοπιστωτικές δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης από το 2008 συνέβαλαν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και σε διστακτικότητα για επενδύσεις σε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Μια θετική συνέπεια ήταν η ακούσια μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα λόγω μειωμένης κατανάλωσης. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση είναι εύθραυστη και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πισωγύρισμα προς μονάδες παραγωγής που λειτουργούν με άνθρακα και φυσικό αέριο. Προκειμένου να αποφευχθεί η εν λόγω υπαναχώρηση, τώρα είναι η στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο τις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας παρά τα ορυκτά καύσιμα, παρόλο το σημαντικότερο κόστος εκκίνησης. Η αυξανόμενη εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και η έλλειψη επαρκών εγκαταστάσεων αποθήκευσης της ενέργειας την καθιστά ευάλωτη σε κρίσεις και στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, καθώς οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ είναι ιδιαιτέρως έντονες στις πιο εκτεθειμένες περιοχές. Τρία ζητήματα καίριας σημασίας έχουν επισημανθεί όσον αφορά τις μελλοντικές αγορές ενέργειας: Ανεπαρκείς επενδύσεις σε νέες ενεργειακές δυνατότητες, ενώ παραμένουν οι παρωχημένες υποδομές που δύνανται να καλύπτουν μόνον ανεπαρκώς τις ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ Έλλειμμα (ασφάλειας και) ενεργειακού εφοδιασμού από ορυκτές πηγές, εφόσον οι παγκόσμιες πηγές και αποθέματα βρίσκονται εκτός της ΕΕ, οπότε η μεταφορά, τυχόν πολιτικά 7

8 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής και οικονομικά ζητήματα μπορούν όλα να δημιουργούν προσκόμματα στη διαθεσιμότητα ορυκτών καυσίμων Οι κορυφώσεις στη ζήτηση ενέργειας (και ασφάλειας) δημιουργούν πρόβλημα σε περιόδους κλιμακούμενων ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία ασκούν μεγαλύτερες πιέσεις ως προς την προμήθεια ενέργειας. Στην τρέχουσα ενεργειακή πολιτική της ΕΕ θεωρούνται ως κεντρικοί στόχοι η ασφάλεια εφοδιασμού, η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων πρέπει να ακολουθηθεί μια πολιτική απορρύθμισης προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανταγωνιστικότητα που συνεπάγεται χαμηλές τιμές για τον καταναλωτή, και να ενωθούν οι κατακερματισμένες περιφερειακές αγορές στο πλαίσιο ενός πανευρωπαϊκού εφοδιασμού που θα εγγυάται την ασφάλεια. Επιδιώκοντας συνολική μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, αποκομίζουμε διττό όφελος από τη μείωση τόσο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα όσο και της εξάρτησης από εξωτερικούς προμηθευτές ορυκτών καυσίμων, και συνεπώς υποστηρίζεται ο στόχος της βιωσιμότητας αλλά και αυτός της ασφάλειας εφοδιασμού. Η εν λόγω ενέργεια θα αντικατασταθεί από ανανεώσιμες πηγές όπως αιολική ενέργεια, βιοκαύσιμα και ηλιακή ενέργεια, οι οποίες θα αξιοποιούνται σε έδαφος της ΕΕ και μέσω υπεράκτιων μονάδων. Επίσης, οι αποκαλούμενοι «στόχοι » που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020 προβλέπουν μείωση 20% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου σε σύγκριση με το 1990, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) που παρέχουν το 20% όλης της ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ, και 20% χαμηλότερη χρήση ενέργειας σε σχέση με συγκρίσιμο σενάριο κατά το οποίο δεν θα είχαν ληφθεί μέτρα υπέρ της βιωσιμότητας. Η χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας και τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης επαφίενται επί του παρόντος στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους μέλους, καθώς δεν υπάρχει νομοθεσία γενικής εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ. Για τα κράτη μέλη έχουν οριστεί συγκεκριμένοι στόχοι, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ για να βοηθήσει την επιτάχυνση της προόδου και να εξασφαλίσει ολοκληρωμένες αγορές. Έχει προτείνει διάφορες λύσεις για την επίτευξη μιας ενεργειακά αποδοτικής Ευρώπης, με κυριότερη τη βελτίωση της αποδοτικότητας στον κατασκευαστικό κλάδο και τον κλάδο των μεταφορών που είναι σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητοι, προτείνοντας προδιαγραφές για ευρύτερη χρήση του οικολογικού σχεδιασμού καθώς και υποδομές για ηλεκτρικά οχήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί τις παρούσες ενεργειακές υποδομές ακατάλληλες για τη σύνδεση και την εξυπηρέτηση ολόκληρης της Ευρώπης, και έχει επίγνωση των προβλημάτων που συνεπάγεται η βελτίωσή τους τόσο για τον ιδιωτικό τομέα όσο και για τις εθνικές κυβερνήσεις συνεπώς προτείνει την πρόβλεψη, σε επίπεδο ΕΕ, οδηγιών εκ των άνω προς τα κάτω με σκοπό τον επαρκή εκσυγχρονισμό και διασύνδεση των εθνικών ενεργειακών δικτύων ώστε να επιτευχθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Καθώς η απόδοση πολλών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες, οι καλά συνδεδεμένες υποδομές θα μπορούν να αποτρέψουν μελλοντικές κρίσεις, ενισχύοντας τον εφοδιασμό που μπορεί εύκολα να μεταφέρεται σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο. Επιπρόσθετα μέτρα, όπως οι «έξυπνοι μετρητές» που παρουσιάζουν με διαφάνεια στον καταναλωτή την ενεργειακή κατανάλωσή του, μπορούν να τεθούν σε ισχύ στο 80% των νοικοκυριών της ΕΕ έως το Η περιφερειακή πολιτική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές απολαμβάνουν συγκριτικά μεγαλύτερη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε σχέση με τη συμβατική ηλεκτρική ενέργεια, το συνολικό μερίδιο στήριξης για υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας, όσον αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό και τη συμβολή της ΕΕ, ανέρχεται μόνο στο 4% της συνολικής συμβολής του ΕΤΠΑ και της ΕΕ που έχει αναγραφεί στον προϋπολογισμό για την περίοδο Οι 8

9 Υποδομές για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης χώρες στη νότια και ανατολική Ευρώπη λαμβάνουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση, κι αυτό αντικατοπτρίζει εδαφικά τον ρόλο του Ταμείου Συνοχής όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές, ενώ οι χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης λαμβάνουν το μικρότερο ποσό στήριξης για υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συνολικά, το ποσό χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ σε αυτόν τον τομέα είναι μάλλον μικρό, ειδικά όσον αφορά τη στήριξη επενδύσεων σε ενεργειακά δίκτυα. Οι δύο κύριες, συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ, πηγές για τη χρηματοδότηση άμεσων πολιτικών υπέρ της στήριξης και προώθησης της ενεργειακής απόδοσης και της ανανεώσιμης ενέργειας είναι το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια Ευρώπη» (ΕΕΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το σχέδιο ΕΕΕ χρηματοδοτεί μεμονωμένα έργα βάσει πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, και το ΕΓΤΑΑ στηρίζει κυρίως την ενέργεια από βιομάζα που σχετίζεται με τη γεωργική παραγωγή. Ωστόσο, και οι δύο πηγές μαζί συμβάλλουν με αμελητέα ποσά στο γενικότερο σύνολο. Πρόσθετη χρηματοδότηση μπορεί να εξευρεθεί αφενός από διάφορα προγράμματα όπως το πρόγραμμα «Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες» (JASPERS), το πρόγραμμα «Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις μικροεπιχειρήσεις και τις μεσαίες επιχειρήσεις» (JEREMIE), το πρόγραμμα «Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις στις αστικές περιοχές» (JESSICA) και αφετέρου από πηγές όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εννέα περιοχές επιλέγηκαν για περιπτωσιολογικές μελέτες και αναλύθηκαν βάσει των υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων σχετικά με τις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας και τα οφέλη τους για την κοινωνική, οικονομική και εδαφική ανάπτυξη. Κάθε περιπτωσιολογική μελέτη ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα: Συμβατότητα, συμπληρωματικότητα και αποδοτικότητα των περιφερειακών ταμείων της ΕΕ που στηρίζουν τις εν λόγω υποδομές Ευθύνη των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στη δημιουργία των υποδομών και τη διαχείριση της στήριξης (πολυεπίπεδη διακυβέρνηση) Επιπτώσεις των επενδύσεων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη της επικράτειας Δύο τοποθεσίες στην Αυστρία επιλέγηκαν επειδή έχουν εφαρμόσει ποικιλία επιτυχών δράσεων σε σχέση με τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας. Το Güssing στο Burgenland και το Vöckla-Ager στην Άνω Αυστρία αντιπροσωπεύουν διαφορετικές οικονομικές, γεωγραφικές και ιστορικές περιοχές της χώρας και έχουν βιώσει διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας σε σχέση με τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας. Το Güssing αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής, όπου μια πρώην φτωχή περιφερειακή περιοχή με ζοφερές προοπτικές μεταμορφώνεται σε πρότυπο βιωσιμότητας, με το σύνολο της ενεργειακής παραγωγής της να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ενέργεια στο Güssing παράγεται από ένα μίγμα τοπικής βιομάζας, ηλιακής ενέργειας και φωτοβολταϊκών, και σήμερα 27 αποκεντρωμένες μονάδες παραγωγής ενέργειας στην περιοχή του Güssing παράγουν αρκετή πλεονάζουσα ενέργεια ώστε να είναι κερδοφόρες και να μπορούν να επενδύσουν εκ νέου στη χρηματοδότηση των ΑΠΕ. Αντίθετα, το Vöckla-Ager βρίσκεται σε μια πλούσια βιομηχανική περιοχή της Αυστρίας, κοντά σε μεγάλα οικονομικά κέντρα. Η στρατηγική του περιλαμβάνει και ένα κέντρο τεχνολογίας το οποίο προάγει καινοτόμες, επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα της βιωσιμότητας και της διάδοσης ιδεών για την ενεργειακή απόδοση, αλλά δεν έχει ακόμα επιτύχει τους δικούς του στόχους αποδοτικότητας ώστε να καταστεί πρότυπη περιοχή. Όπως και στο Güssing, ο στόχος εδώ δεν είναι μόνο να καταστεί βιώσιμο το ενεργειακό σύστημα, αλλά να ενισχυθεί και 9

10 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής η τοπική οικονομία, να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερη προστιθέμενη αξία στην περιοχή, να εξασφαλιστούν οι υπάρχουσες και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να προστατευτούν οι βιοτικοί πόροι των αγροτών. Η στρατηγική του Vöckla-Ager αφορά την επίτευξη διατομεακού έργου και τη διαφύλαξη της ποικιλομορφίας. Η Μαδέρα και οι Αζόρες στην Πορτογαλία αντιμετωπίζουν ειδικές προκλήσεις ως απομονωμένο αρχιπέλαγος με διαφορετική κατανομή πληθυσμού και οικονομικές συνθήκες. Καθώς είναι σε μεγάλη απόσταση από μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα, η πρόσβαση περιορίζεται στις εσωτερικές ενεργειακές αγορές και είναι αναγκασμένες να επωμίζονται το υψηλό κόστος της μεταφοράς ορυκτών καυσίμων ή να παράγουν οι ίδιες την ενέργειά τους. Η Μαδέρα χρησιμοποιεί υδροηλεκτρική, αιολική, φωτοβολταϊκή ενέργεια και ενέργεια από την αποτέφρωση αποβλήτων. Η ανάπτυξη των εν λόγω μορφών ενέργειας συγχρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το ΕΤΠΑ. Η μονάδα παραγωγής ενέργειας του Socorridos έχει δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας σε περιόδους μειωμένης ζήτησης, και συνεπώς έχει βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση του νησιού. Οι Αζόρες διαθέτουν μεγάλες ανεκμετάλλευτες δυνατότητες παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, ιδίως γεωθερμικής, λόγω της θέσης τους σε τεκτονικό ρήγμα. Σήμερα, δύο γεωθερμικές μονάδες παρέχουν το 40% της ενέργειας τους, ενώ παράγεται επίσης υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια. Κατά την περίοδο , οι Αζόρες αποτελούσαν μια από τις πλέον ενεργειακά αποδοτικές περιοχές της ΕΕ. Και στις δυο περιοχές βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες πρωτοβουλίες προκειμένου να διερευνηθεί και να επεκταθεί η χρήση ΑΠΕ και να αναπτυχτούν νέες μορφές παραγωγής ενέργειας (π.χ. κυματική, παλιρροϊκή, υδρογόνου). Τα εν λόγω νησιά έχουν λάβει περισσότερη στήριξη από κονδύλια της ΕΕ σε σύγκριση με τις άλλες εξεταζόμενες περιπτωσιολογικές μελέτες, τα οποία ενίσχυσαν σημαντικά την ανάπτυξη δυνατοτήτων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Η Ρουμανία προσεγγίζει κεντρικά την περιφερειακή πολιτική, και για τον λόγο αυτόν δεν απομονώθηκαν συγκεκριμένες περιοχές εν είδει περιπτωσιολογικών μελετών. Μολονότι η χώρα είναι πλήρως καλυμμένη με ενεργειακά δίκτυα, η παρωχημένη υποδομή της (30 % της οποίας κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 60) είναι η αιτία για σημαντικές απώλειες στις αλυσίδες ενεργειακού εφοδιασμού, οι οποίες πολλαπλασιάζονται από την αυξανόμενη υψηλή ζήτηση λόγω της άνθισης της οικονομίας. Ωστόσο, οι δυνατότητες ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι μεγάλες, κυρίως με βάση τη στερεά βιομάζα, την υδροηλεκτρική, γεωθερμική αλλά και την αιολική ενέργεια η οποία παράγεται ιδίως στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας και σε ορεινές περιοχές. Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο να ανέλθει στο 24% η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας της Ρουμανίας έως το 2020, αλλά, από την άλλη πλευρά, διαπιστώνει ότι οι μεγάλες επενδυτικές ανάγκες και λειτουργικές δαπάνες συνιστούν σημαντικά εμπόδια στην επιτυχή αύξηση του παραγωγικού δυναμικού. Ως νέο κράτος μέλος, η Ρουμανία έχει μικρή πείρα σε σχέση με τα κονδύλια της ΕΕ και επί του παρόντος επενδύει ελάχιστα σε ΑΠΕ εντούτοις αυτό ενδέχεται να αλλάξει στο εγγύς μέλλον. Η Σουηδία υποδεικνύει την Άνω Norrland (άνω βόρεια Σουηδία) ως περιφέρεια που έχει να επιδείξει παραδείγματα καλών πρακτικών καθώς και ανεκμετάλλευτες δυνατότητες. Πρόκειται για αραιοκατοικημένη περιοχή με φυσικούς πόρους που ευνοούν την παραγωγή υδροηλεκτρικής, αιολικής ενέργειας και βιοενέργειας. Οι μεγάλες εκτάσεις διαθέσιμης γης και η έλλειψη ανταγωνιστικών συμφερόντων δημιουργούν εξαιρετικές συνθήκες για ενεργειακή εκμετάλλευση, και στην περιοχή παράγεται ήδη υδροηλεκτρική ενέργεια εδώ και πάνω από 100 χρόνια οι εν λόγω μονάδες που βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη τη χώρα παράγουν το 50% της ενέργειας της Σουηδίας. Η παραγωγή θερμότητας, βιοαερίου, αιολικής ενέργειας, εξευγενισμένων καυσίμων και βιομάζας στην Άνω Norrland έχει τη δυνατότητα να αυξηθεί σημαντικά, ωστόσο πρέπει να αντιμετωπιστούν δυσκολίες που επισημαίνονται πχ στη μεταφορά ενέργειας στο εθνικό δίκτυο λόγω του απομακρυσμένου χαρακτήρα της περιοχής και στην έλλειψη επαρκώς ανεπτυγμένης υποδομής ώστε να διαχειρίζεται τους μεγάλους όγκους ενέργειας που μπορούν να παραχθούν. Στο παρόν δίκτυο απομένει μικρό περιθώριο εκμεταλλεύσιμου δυναμικού, επομένως θα χρειαστεί να ενισχυθεί το δίκτυο σε μεγάλο βαθμό 10

11 Υποδομές για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης προκειμένου να επεκταθεί η παραγωγή. Επίσης, οι δημοτικές αρχές δημιουργούν προσκόμματα στην ενίσχυση του δικτύου, καθώς ορισμένοι δήμοι δεν αναγνωρίζουν την ανανεώσιμη ενέργεια ως αναπτυξιακή βιομηχανία, και μάλιστα εφαρμόζουν πολιτικές με σκοπό να αποθαρρύνουν την ανάπτυξή της. Καθώς οι τοπικές αρχές ασκούν μεγάλη επιρροή στη Σουηδία, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στον τομέα των ΑΠΕ, ενδέχεται να χρειαστεί η θέσπιση συστημάτων αποζημίωσης ή η προβολή θετικών παραδειγμάτων για το πώς ένας δήμος ή μια περιοχή μπορεί να επωφεληθεί από επενδύσεις σε υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Σκωτία και η Ουαλία χρησιμοποιούνται ως περιπτωσιολογικές μελέτες, διαθέτοντας και οι δύο πολλές δυνατότητες στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, αλλά σε διαφορετικά στάδια υποδομής. Το πρόγραμμα ISLES («Irish-Scottish Links on Energy Study» - Μελέτη ενεργειακής διασύνδεσης Ιρλανδίας και Σκωτίας) θεωρεί δύο υπεράκτιες τοποθεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο ως κύριες υποψήφιες για την ανάπτυξη μαζικού υπεράκτιου δικτύου αξιοποίησης της αιολικής, παλιρροϊκής και κυματικής ενέργειας η βόρεια συνιστώσα του δικτύου εντοπίζεται στα ύδατα της Σκωτίας και η νότια συνιστώσα στις ακτές της Ουαλίας. Καθώς η Σκωτία σήμερα διαθέτει το ένα τέταρτο των πόρων αιολικής και παλιρροϊκής ενέργειας της Ευρώπης, η κυβέρνηση έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την ανανεώσιμη ενέργεια, ελπίζοντας να κεφαλαιοποιήσει αυτούς τους υπερμεγέθεις πόρους και να τοποθετήσει τη χώρα σε ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα της καινοτομίας και εκτατικής ανάπτυξης της ανανεώσιμης ενέργειας. Πολλές μονάδες παραγωγής ενέργειας βρίσκονται σε περιφερειακές περιοχές και λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Η Ουαλία επιδιώκει, με βάση τη «Δήλωση ενεργειακής πολιτικής - Επανάσταση μέσω χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», να αυξήσει στο διπλάσιο, έως το 2025, την τρέχουσα ποσότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, εξασφαλίζοντας 40% από θαλάσσια ενέργεια, το ένα τρίτο από αιολική, και τα λοιπά από βιώσιμη ενέργεια παραγόμενη από βιομάζα ή από μικρότερα έργα που χρησιμοποιούν την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική ενέργεια ή την εγχώρια βιομάζα. Ωστόσο, επί του παρόντος, η Ουαλία στερείται ακόμη επαρκών χερσαίων δυνατοτήτων δικτύου, και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση έχει θέσει τεράστια εμπόδια στην ώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διότι καθυστερεί η σύνδεση έργων αιολικής ενέργειας με το χερσαίο δίκτυο. Στην παρούσα μελέτη τέθηκαν «ερωτήματα πρωταρχικής σημασίας» τα οποία είχαν διατυπωθεί στους Ορισμούς αναφοράς, και μέσα από τα ευρήματα της μελέτης επιδιώκεται να δοθούν απαντήσεις στα ακόλουθα: Ποιες περιφερειακές υποδομές είναι αναγκαίες για την προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας; Ένα μίγμα υποδομών σε περιφερειακό επίπεδο είναι αναγκαίο για την προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα μιας περιοχής (π.χ. αιολική ενέργεια, βιομάζα, γεωθερμική ενέργεια κτλ.) πρέπει να εντοπίζονται και να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο, μια διεργασία που έχει δρομολογηθεί σε μεγάλο βαθμό, όπως τεκμηριώνεται στις περιοχές των περιπτωσιολογικών μελετών. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες των διαθέσιμων ΑΠΕ ανά την ΕΕ, οι υποδομές του δικτύου πρέπει να ενισχυθούν και να ολοκληρωθούν ώστε να δημιουργηθεί μια πανευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, ικανή να εφοδιάζει με αυτές τις μορφές ενέργειας όλες τις περιφέρειες. Τα έξυπνα δίκτυα, όπως παρουσιάζονται στο προσχέδιο ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία στο μέλλον. Ποια είναι τα τρέχοντα κύρια μέτρα για την προώθηση των υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και των εθνικών σχεδίων ανανεώσιμης ενέργειας; είναι συμπληρωματικά ή αλληλεπικαλύπτονται; 11

12 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής Η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ αποδείχτηκε ελάχιστη όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας, υπό την έννοια της παρούσας μελέτης η στήριξη που παρέχει αφορά μάλλον την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Τα προγράμματα του ΕΤΠΑ και τα εθνικά σχέδια ανανεώσιμης ενέργειας, λόγω συνολικότερης ασθενούς στήριξης των υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας, είναι συμβατά μεταξύ τους. Γιατί οι επενδύσεις σε περιφερειακές υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής έχουν προχωρήσει με τόσο αργούς ρυθμούς έως τώρα; Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας είναι ιδιαζόντως δύσκολο να χρηματοδοτηθούν, καθώς παρέχονται ισχνά κίνητρα σε ιδιώτες επενδυτές, και η διοικητική νοοτροπία σε πολλά κράτη μέλη εμπλέκει διάφορα επίπεδα και τμήματα της κυβέρνησης στην ενεργειακή πολιτική, πράγμα που συνεπάγεται τεράστιες απώλειες λόγω τριβών στο πλαίσιο των στρατηγικών χρηματοδότησης και έχει ως αποτέλεσμα αδικαιολόγητα υψηλό κόστος συναλλαγών για τον δικαιούχο των κονδυλίων. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ αποτελούν ουσιαστικό προαπαιτούμενο για τη διασφάλιση της χρήσης των κονδυλίων, και οι δυσκολίες χορήγησης κονδυλίων στους σωστούς δικαιούχους τεκμηριώνεται από την περιπτωσιολογική μελέτη για τη Ρουμανία. Πώς μπορούν οι περιφερειακοί και εθνικοί φορείς να ενθαρρυνθούν να επενδύσουν περισσότερο στις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας; Βασικά εμπόδια για περισσότερη στήριξη από το ΕΤΠΑ αποτελούν οι περίπλοκες συνθήκες της αγοράς και τα περίπλοκα ρυθμιστικά πλαίσια, τα οποία συνιστούν μείζον ζήτημα σε σχέση με τις απόπειρες απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας της ΕΕ ωστόσο, δεν έχουν επιπτώσεις μεγάλης κλίμακας έως τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την άρση αυτών των εμποδίων, προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια εφοδιασμού. Όσο στενότερη η συνεργασία στο πλαίσιο των Οργανισμών τεχνικών προδιαγραφών (TSO) τόσο εξομαλύνεται η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, με επακόλουθο την αυξημένη αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών σε δύσκολες περιόδους. Οι περιφερειακές/τοπικές επενδύσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τα ολοκληρωμένα σχέδια που έχουν αποφασιστεί σε διάφορα επίπεδα της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής, πράγμα που σημαίνει ότι τα εθνικά σχέδια ανανεώσιμης ενέργειας πρέπει να συνδεθούν στενότερα και αποτελεσματικότερα με εθνικές στρατηγικές χρηματοδότησης από την ΕΕ. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα και ποιοι είναι οι λόγοι για τα διαπιστωθέντα προβλήματα; Έχουν διαπιστωθεί οι ακόλουθες διαφορές: Διαφέρουν οι συνολικοί μηχανισμοί διακυβέρνησης για τη διαχείριση της περιφερειακής πολιτικής και της εδαφικής ανάπτυξης, ενώ τα ομόσπονδα κράτη παρουσιάζουν υψηλότερες απώλειες λόγω τριβών σε σχέση με τα κράτη που λειτουργούν κεντρικά. Η κατανομή των μεριδίων στις ενεργειακές αγορές επηρεάζεται από την πολιτική, π.χ. οι οικονομίες όπου οι προμηθευτές ενέργειας ελέγχονται από την πολιτική μπορεί να αποτρέπουν την ανάπτυξη εναλλακτικών συστημάτων ενεργειακού εφοδιασμού. Οι προτεραιότητες των εθνικών πολιτικών μπορούν επίσης να δημιουργούν προσκόμματα σε επενδύσεις στην ανανεώσιμη ενέργεια, όταν οι προτεραιότητες χρηματοδότησης επικεντρώνονται αλλού. Ποιος είναι ο ρόλος της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, της επιμερισμένης διαχείρισης και του δυναμικού των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις ανανεώσιμης ενέργειας; 12

13 Υποδομές για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης Έως σήμερα, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση έχει λειτουργήσει μάλλον ανασταλτικά θέτοντας εμπόδια παρά ως υποστηρικτικός παράγοντας. Τα πρόσθετα επίπεδα γραφειοκρατίας προκαλούν καθυστερήσεις και δημιουργούν εμπόδια στην αξιοποίηση της ανανεώσιμης ενέργειας. Ποιες είναι οι δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας και μακροπεριφερειακών στρατηγικών σε σχέση με τις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας; Η διασυνοριακή μεταφορά ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την εγγύηση της ασφάλειας εφοδιασμού. Λόγω των γεωγραφικών συνθηκών στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές τοποθεσίες όπου δύο κράτη μπορούν μαζί να εκμεταλλεύονται αποτελεσματικά ένα φυσικό πόρο - ως εκ τούτου, οι διακρατικές συνεργασίες μπορούν να ενισχύσουν την ενεργειακή παραγωγική ικανότητα. Στην ανάλυση επισημαίνεται ότι τα εθνικά συμφέροντα υπερισχύουν ακόμη, ωστόσο οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στο δίκτυο υψηλής τάσης συνιστούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πώς μπορεί να προβληθεί ο πιθανός εδαφικός, κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος της ανανεώσιμης ενέργειας στην ανάπτυξη των περιφερειών; Είναι δύσκολη η απόδοση άμεσου κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου στις περισσότερες επενδύσεις, όμως μπορούν να διαπιστωθούν θετικές επιπτώσεις όσον αφορά τις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας, σε σχέση με την απασχόληση, την περιφερειακή προστιθέμενη αξία και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς η μείωση των δαπανών για ορυκτά καύσιμα επιτρέπει αυξημένες δημόσιες δαπάνες στον τομέα των κοινωνικοοικονομικών υποδομών και βελτιώσεις στις υποδομές στον ενεργειακό τομέα. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της μαζικής βιομηχανικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν προταθεί διάφορες λύσεις για τη βελτίωση του εφοδιασμού με ανανεώσιμη ενέργεια, όπως τα «έξυπνα δίκτυα», οι οποίες απαιτούν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Τα τιμολόγια μεταφοράς και διανομής πρέπει να επανασχεδιαστούν (και να αυξηθούν οι τιμές) προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα για τους διαχειριστές των δικτύων ώστε να προβούν στις αναγκαίες επενδύσεις. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ Προκειμένου να εκτιμηθούν οι μελλοντικές ανάγκες και τα πεδία όπου θα εστιαστεί η στήριξη, είναι αναγκαίο να αναλυθεί πού υπάρχει εδαφική ανάγκη για τέτοιου είδους στήριξη. Αξιολογήθηκαν όλες οι περιφέρειες της ΕΕ για δείκτες τρωτότητας σε σχέση με τις νέες ενεργειακές δυνατότητες και με την πιθανότητα ελλείμματος ορυκτών καυσίμων. Η Ευρώπη, που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα, εισάγει σήμερα 53,1 % της πρωτογενούς ενέργειας που καταναλώνεται. Ως προς την τρωτότητα λόγω ελλείμματος ορυκτών καυσίμων, καταδεικνύεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Οι περισσότερες περιφέρειες στη Δυτική Ευρώπη εκτός από τις περιφέρειες της Ιρλανδίας είναι προετοιμασμένες για τυχόν έλλειμμα ορυκτών καυσίμων, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη η τρωτότητα υπερβαίνει τον μέσο όρο, με τη Ρουμανία και τις Βαλτικές χώρες να είναι οι πιο ευάλωτες. Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) αποτελεί τον γενεσιουργό παράγοντα τρωτότητας υψηλό ΑΕγχΠ στη Δυτική Ευρώπη σημαίνει υψηλή δυνατότητα προσαρμογής έναντι χαμηλού ΑΕγχΠ στην Ανατολική Ευρώπη και την Ιρλανδία. Συμπέρασμα Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτά τα ευρήματα για τον καθορισμό κατάλληλων περιοχών στις οποίες θα ενισχυθούν οι επενδύσεις σε υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας, είναι χρήσιμο 13

14 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής να συγκριθούν οι χάρτες τρωτότητας με το προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανανεώσιμη ενέργεια. Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες διαφέρουν ως προς την καταλληλότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και ειδικότερα όσον αφορά τους τρόπους παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, και για αυτόν τον λόγο είναι αναγκαία η εξισορρόπηση εφοδιασμού και ζήτησης μεταξύ περιφερειών και εντός περιφερειών, καθώς ανοίγεται ο δρόμος επίτευξης των στόχων της ΕΕ για την ενεργειακή πολιτική, καθώς και για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Η περιφερειακή πολιτική είναι ουσιαστικό μέσο για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω επιτυχώς, διότι στο μέλλον θα δοθεί περισσότερη έμφαση στην περιφερειακή στήριξη των υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας. Είναι αναγκαία η συμμόρφωση με τους ακόλουθους καίριους παράγοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας: Αύξηση των επενδύσεων ενισχύοντας την περιφερειακή παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας π.χ. δυνατότητες αιολικής και ηλιακής ενέργειας στις νότιες περιφέρειες, και δυνατότητες ενέργειας από βιομάζα στις πολύ δασώδεις περιφέρειες όπου το περιθώριο εκμετάλλευσης δεν έχει ακόμη εξαντληθεί. Ο διαχωρισμός μεταξύ ανανεώσιμης ενέργειας «υψηλής τεχνολογίας» (ηλεκτρική ενέργεια) και ανανεώσιμης ενέργειας «χαμηλής τεχνολογίας» (θερμότητα) είναι αναγκαίος για πιο αποτελεσματική και αποδοτική χρήση αυτών των μορφών ενέργειας. Είναι αναγκαίο να ξεκαθαριστεί ποιος ενεργειακός εφοδιασμός καλύπτει ποια ζήτηση. Η θέσπιση λύσεων έξυπνων δικτύων σε συνδυασμό με λύσεις ΔΕΔ υψηλής τάσης διασφαλίζει καλύτερη διανομή της σχετικά πολύτιμης ενέργειας που προέρχεται από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα δομικά εμπόδια της αγοράς πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να καθιερωθεί ομαλή και αποδοτική ανταλλαγή σε αυτό το επίπεδο. Οι πλέον ευάλωτες περιφέρειες όσον αφορά τα ελλείμματα ενεργειακού εφοδιασμού και την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να αποτελούν στόχους στήριξης σε επίπεδο ΕΕ/εθνικό επίπεδο προκειμένου να αντισταθμιστούν οι εν λόγω τρωτότητες μακροπρόθεσμα. 14

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσίας/ Προϊσταμένη Μονάδας Επιτόπιων Επαληθεύσεων Σημείο Επαφής Συμφώνου των Δημάρχων για την Περιφέρεια Αττικής ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σύνοψη Η

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ EUROVELO

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ EUROVELO ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ EUROVELO ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σύνοψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Μεταρρυθμίσεις με το Βλέμμα στο Μέλλον - Κύκλος ανοιχτών συζητήσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Δημήτρης Παπακανέλλου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030!

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030! ΕυρωπαϊκήΕνεργειακήΠολιτική Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός ΣύµβουλοςΕνέργειας, Περιβάλλοντος &Ανάπτυξης Υποψήφια Βουλευτής Ν, Α Θεσ/νίκης, 2007 1 Ενέργεια και Περιβάλλον : υο προκλήσεις Οι αλλαγές των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 7.12.2007 PE398.537v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-15 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE396.682v01-00) Werner Langen Βιώσιμη γεωργία και το βιοαέριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΕ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΦΝΗ, ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΗΤΩΝ ΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τα µικρά νησιά του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια μη τεχνική περίληψη της Έκθεσης για το Περιβάλλον, η οποία απαιτείται βάσει της Οδηγίας ΣΠΕ.

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια μη τεχνική περίληψη της Έκθεσης για το Περιβάλλον, η οποία απαιτείται βάσει της Οδηγίας ΣΠΕ. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Εισαγωγή Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ, SEA) του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (INTERREG IVC) πραγματοποιήθηκε από την εδρεύουσα στις Βρυξέλλες Ecosystems

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Ασφάλεια στην Ευρώπη

Ενεργειακή Ασφάλεια στην Ευρώπη Ενεργειακή Ασφάλεια στην Ευρώπη Γιώργος Κίλλας Σύμβουλος ΔΕΗ-Quantum Energy Αγαπητοί σύνεδροι, Χρειάζεται να πάψουμε να είμαστε νησί. Η ασφάλεια και η ευημερία της Κύπρου εξαρτάται από τη δύναμή της να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου WAVEPLAM

Παρουσίαση του έργου WAVEPLAM Παρουσίαση του έργου WAVEPLAM Προώθηση της εισαγωγής ενέργειας από θαλάσσιο κυματισμό στην Ευρωπαϊκή αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ, (ΚΑΠΕ) το έργο ΗΕ.Ε. Χρηματοδότησε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα