ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σύνοψη Η παρούσα μελέτη σκιαγραφεί την ανάπτυξη των υποδομών στους βασικούς τομείς ανανεώσιμης ενέργειας (αιολική, ηλιακή, βιομάζα, υδροηλεκτρική, γεωθερμική) στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Εξηγεί πώς χρηματοδοτούνται κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο των διαρθρωτικών ταμείων τα έργα ανάπτυξης περιφερειακών υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας και αναλύει την ποιότητα αυτών των παροχών. Τέλος, η μελέτη εξετάζει τα υπάρχοντα και μελλοντικά μέτρα σχετικά με τις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας καθώς και τα σχεδιαζόμενα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνοχής και των εθνικών σχεδίων ανανεώσιμης ενέργειας. IP/B/REGI/FWC/ /Lot1/C1/SC2 Μάιος 2012 PE EL

2 Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Αυστριακό Ινστιτούτο Χωροταξίας (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer SWECO International AB: Niclas Damsgaard Erin Nicole Stewart ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Esther Kramer Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B-1047 Βρυξέλλες Ηλεκτρονική διεύθυνση: ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Lea Poljančić ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Πρωτότυπο: EN Μετάφραση: DE, FR. Συνοπτική περιγραφή: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Για να επικοινωνήσετε με το Θεματικό Τμήμα ή να εγγραφείτε συνδρομητής στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του, στείλτε μήνυμα στο: Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Μάιο του Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και δεν εκφράζουν κατ ανάγκην την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται μνεία της πηγής και ο εκδότης έχει ενημερωθεί και του έχει αποσταλεί αντίγραφο.

3 Υποδομές για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ADENE Υπηρεσία ενέργειας της Πορτογαλίας ΕΕΥ Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης AREAM Περιφερειακή υπηρεσία της Μαδέρας για την ενέργεια και το περιβάλλον BEMIP Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής ΚΓΠ Κοινή γεωργική πολιτική CBC Χώρες με διασυνοριακή συνεργασία CCS Δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα ΣΠΗΘ Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας CO 2 Διοξείδιο του άνθρακα COP Εταιρικό επιχειρησιακό σχέδιο ΓΔ REGIO Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής EACI Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία ΕΓΤΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΤΑΑ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ECCC Edinburgh Climate Change Centre (Κέντρο του Εδιμβούργου για την αλλαγή του κλίματος) EEM Electricidade da Madeira (Υπηρεσία Ηλεκτρισμού της Μαδέρας) EERP Ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας ΕΤΕπ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ELENA Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας ENNEREG Πρότυπες περιφέρειες για μια ενεργειακά βιώσιμη Ευρώπη ENPI Πρόγραμμα Kolarctic EOWDC Aberdeen Offshore Wind Farm and European Offshore Deployment Centre (Ευρωπαϊκό Κέντρο στο Aberdeen για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, το οποίο υλοποιείται από την εταιρεία Aberdeen Offshore Wind Farm) ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ESEP East of Scotland European Partnership (Ευρωπαϊκή εταιρική σχέση Ανατολικής Σκωτίας) ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 3

4 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής ETG Δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση EU ETS Σύστημα εμπορίας εκπομπών EUR Ευρώ GBP ΑΕγχΠ Λίρα στερλίνας Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν GWh Γιγαβατώρα HIPP Highlands and Islands Partnership Programme (Πρόγραμμα εταιρικής σχέσης των Highlands and Islands) ΕΦ/ΔΑ Ενδιάμεσοι φορείς/διαχειριστική Αρχή ΤΠΕ Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ΕEE Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη ΔΧΟ Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί INTERREG Κοινοτική πρωτοβουλία με σκοπό την τόνωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας ISLES Irish-Scottish Links on Energy Study (Μελέτη ενεργειακής διασύνδεσης Ιρλανδίας και Σκωτίας) JASPERS Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες JEREMIE Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις μικροεπιχειρήσεις και τις μεσαίες επιχειρήσεις JESSICA Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις στις αστικές περιοχές KAI Καίριος τομέας παρέμβασης km 2 Τετραγωνικό χιλιόμετρο kw Κιλοβάτ LCRI Low Carbon Research Institute Energy Programme (Ενεργειακό πρόγραμμα του Ιδρύματος Ερευνών για χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές) LEADER Liaison Entre Actions de Développement de l'économie Rurale (Σύνδεση μεταξύ των ενεργειών ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας) LRF Ομοσπονδία αγροτών LUPS Lowlands and Uplands Scotland (Lowlands and Uplands, Σκωτία) MAC Διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας Μαδέρας-Αζορών-Κανάριων Νήσων 4

5 Υποδομές για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης MW Μεγαβάτ MWh Μεγαβατώρες ΜΚΟ Μη κυβερνητική οργάνωση ΕΣΔΑΕ Σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς NUTS Oνοματολογία των στατιστικών εδαφικών μονάδων ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΑΠ Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες ÖROK Αυστριακή διάσκεψη για τον χωροταξικό σχεδιασμό ΑΠ Άξονες προτεραιότητας PPEC Σχέδιο προώθησης της αποδοτικότητας της κατανάλωσης PPERAMM Σχέδιο περιφερειακής ενεργειακής πολιτικής της Μαδέρας ΜΑΔ Μονάδα αγοραστικής δύναμης PRAI Πρόγραμμα καινοτόμων δράσεων PRODESA Επιχειρησιακό πρόγραμμα της αυτόνομης περιφέρειας των Αζορών Ε&Α Έρευνα και Ανάπτυξη ΕΑΚ Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία ΑΠΕ Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ΠΣ Περιφερειακό Συμβούλιο RSFF Μηχανισμός χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων SEACAMS Sustainable Expansion of the Applied Coastal and Marine Sectors (Βιώσιμη επέκταση των εφαρμοσμένων παράκτιων και θαλάσσιων τομέων) SEGEC Scottish European Green Energy Centre (Ευρωπαϊκό κέντρο πράσινης ενέργειας της Σκωτίας) ΜΜΕ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις SO 2 Διοξείδιο του θείου ΤΕΠ Τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα SOP-IEC Τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας ΕΕΠ Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού SRAM SSA Περιφερειακή Γραμματεία Περιβάλλοντος και Θαλάσσης Strategic Search Area (Στρατηγικός τομέας διερεύνησης) STRAT.AT Αυστριακό ΕΣΠΑ (εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς) 5

6 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής ΠΑΕΑ Ανάλυση Πλεονεκτημάτων-Αδυναμιών-Ευκαιριών-Απειλών TAN Technical Advice Note (Σημείωμα τεχνικών συμβουλών) ΔΕΔ-E Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας TSO Οργανισμοί τεχνικών προδιαγραφών TWh Τεραβατώρα TYNDP Δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων UK Ηνωμένο Βασίλειο USD Δολάριο ΗΠΑ WAG Welsh Assembly Government (Τοπική κυβέρνηση της Ουαλίας) WATERS Wave and Tidal Energy: Research, Development and Demonstration Support Fund Κυματική και παλιρροϊκή ενέργεια: Ταμείο στήριξης της έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης) WEFO Wales European Funding Office (Γραφείο ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων Ουαλίας) 6

7 Υποδομές για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η παρούσα μελέτη διερευνά τις δυνατότητες ανάπτυξης υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας με σκοπό την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δίνοντας έμφαση στο περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. Λαμβάνει υπόψη τις επενδύσεις της πολιτικής της συνοχής στον εν λόγω τομέα για τη στήριξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αλλά και τον αντίκτυπο αυτών των επενδύσεων στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιφερειών. Αξιολογώντας περιπτωσιολογικές μελέτες από πέντε περιοχές που παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η παρούσα μελέτη υποστηρίζει την ολοκληρωμένη παραγωγή πράσινων μορφών ενέργειας μέσω της δημιουργίας ενεργειακών δικτύων, εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, έξυπνων ενεργειακών υποδομών στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεων συμπαραγωγής θερμότητας και ρεύματος. Αποδίδεται σημασία στην επέκταση των διακρατικών συναλλαγών στον τομέα της ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στις διασυνοριακές κοινές επιχειρήσεις ανάμεσα σε γειτονικές χώρες και σε μια ευρύτερη διευρωπαϊκή υποδομή στον τομέα της ενέργειας. Συνάδοντας με την περιφερειακή πολιτική, ως καίρια συνιστώσα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η παρούσα μελέτη εξετάζει τις διάφορες επιλογές, με σκοπό τη στήριξη της επέκτασης των υπαρχόντων δικτύων και τη δημιουργία νέων υποδομών για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Επίσης, αξιολογεί πώς χρηματοδοτούνται τα έργα ανάπτυξης των περιφερειακών υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο των διαρθρωτικών ταμείων καθώς και την ποσότητα και την ποιότητά τους. Σήμερα, οι αγορές ενέργειας της ΕΕ έρχονται αντιμέτωπες με πιέσεις λόγω πολιτικών ενεργειών (π.χ. η διακοπή της ροής φυσικού αερίου από τη Ρωσία), λόγω διακυμάνσεων των τιμών των ορυκτών καυσίμων και λόγω σοβαρών καιρικών φαινομένων που προκαλούν ζημιές στις υπάρχουσες δομές και ασκούν πιέσεις στον ενεργειακό ανεφοδιασμό κατά τις περιόδους υπερβολικού κρύου ή ζέστης. Λόγω της καταστροφής του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία, τα ευρωπαϊκά κράτη επανεξέτασαν επίσης τα προγράμματά τους πυρηνικής ενέργειας, και η Γερμανία έκλεισε τους επτά παλαιότερους αντιδραστήρες της. Οι χρηματοπιστωτικές δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης από το 2008 συνέβαλαν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και σε διστακτικότητα για επενδύσεις σε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Μια θετική συνέπεια ήταν η ακούσια μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα λόγω μειωμένης κατανάλωσης. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση είναι εύθραυστη και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πισωγύρισμα προς μονάδες παραγωγής που λειτουργούν με άνθρακα και φυσικό αέριο. Προκειμένου να αποφευχθεί η εν λόγω υπαναχώρηση, τώρα είναι η στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο τις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας παρά τα ορυκτά καύσιμα, παρόλο το σημαντικότερο κόστος εκκίνησης. Η αυξανόμενη εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και η έλλειψη επαρκών εγκαταστάσεων αποθήκευσης της ενέργειας την καθιστά ευάλωτη σε κρίσεις και στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, καθώς οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ είναι ιδιαιτέρως έντονες στις πιο εκτεθειμένες περιοχές. Τρία ζητήματα καίριας σημασίας έχουν επισημανθεί όσον αφορά τις μελλοντικές αγορές ενέργειας: Ανεπαρκείς επενδύσεις σε νέες ενεργειακές δυνατότητες, ενώ παραμένουν οι παρωχημένες υποδομές που δύνανται να καλύπτουν μόνον ανεπαρκώς τις ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ Έλλειμμα (ασφάλειας και) ενεργειακού εφοδιασμού από ορυκτές πηγές, εφόσον οι παγκόσμιες πηγές και αποθέματα βρίσκονται εκτός της ΕΕ, οπότε η μεταφορά, τυχόν πολιτικά 7

8 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής και οικονομικά ζητήματα μπορούν όλα να δημιουργούν προσκόμματα στη διαθεσιμότητα ορυκτών καυσίμων Οι κορυφώσεις στη ζήτηση ενέργειας (και ασφάλειας) δημιουργούν πρόβλημα σε περιόδους κλιμακούμενων ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία ασκούν μεγαλύτερες πιέσεις ως προς την προμήθεια ενέργειας. Στην τρέχουσα ενεργειακή πολιτική της ΕΕ θεωρούνται ως κεντρικοί στόχοι η ασφάλεια εφοδιασμού, η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων πρέπει να ακολουθηθεί μια πολιτική απορρύθμισης προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανταγωνιστικότητα που συνεπάγεται χαμηλές τιμές για τον καταναλωτή, και να ενωθούν οι κατακερματισμένες περιφερειακές αγορές στο πλαίσιο ενός πανευρωπαϊκού εφοδιασμού που θα εγγυάται την ασφάλεια. Επιδιώκοντας συνολική μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, αποκομίζουμε διττό όφελος από τη μείωση τόσο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα όσο και της εξάρτησης από εξωτερικούς προμηθευτές ορυκτών καυσίμων, και συνεπώς υποστηρίζεται ο στόχος της βιωσιμότητας αλλά και αυτός της ασφάλειας εφοδιασμού. Η εν λόγω ενέργεια θα αντικατασταθεί από ανανεώσιμες πηγές όπως αιολική ενέργεια, βιοκαύσιμα και ηλιακή ενέργεια, οι οποίες θα αξιοποιούνται σε έδαφος της ΕΕ και μέσω υπεράκτιων μονάδων. Επίσης, οι αποκαλούμενοι «στόχοι » που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020 προβλέπουν μείωση 20% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου σε σύγκριση με το 1990, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) που παρέχουν το 20% όλης της ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ, και 20% χαμηλότερη χρήση ενέργειας σε σχέση με συγκρίσιμο σενάριο κατά το οποίο δεν θα είχαν ληφθεί μέτρα υπέρ της βιωσιμότητας. Η χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας και τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης επαφίενται επί του παρόντος στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους μέλους, καθώς δεν υπάρχει νομοθεσία γενικής εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ. Για τα κράτη μέλη έχουν οριστεί συγκεκριμένοι στόχοι, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ για να βοηθήσει την επιτάχυνση της προόδου και να εξασφαλίσει ολοκληρωμένες αγορές. Έχει προτείνει διάφορες λύσεις για την επίτευξη μιας ενεργειακά αποδοτικής Ευρώπης, με κυριότερη τη βελτίωση της αποδοτικότητας στον κατασκευαστικό κλάδο και τον κλάδο των μεταφορών που είναι σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητοι, προτείνοντας προδιαγραφές για ευρύτερη χρήση του οικολογικού σχεδιασμού καθώς και υποδομές για ηλεκτρικά οχήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί τις παρούσες ενεργειακές υποδομές ακατάλληλες για τη σύνδεση και την εξυπηρέτηση ολόκληρης της Ευρώπης, και έχει επίγνωση των προβλημάτων που συνεπάγεται η βελτίωσή τους τόσο για τον ιδιωτικό τομέα όσο και για τις εθνικές κυβερνήσεις συνεπώς προτείνει την πρόβλεψη, σε επίπεδο ΕΕ, οδηγιών εκ των άνω προς τα κάτω με σκοπό τον επαρκή εκσυγχρονισμό και διασύνδεση των εθνικών ενεργειακών δικτύων ώστε να επιτευχθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Καθώς η απόδοση πολλών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες, οι καλά συνδεδεμένες υποδομές θα μπορούν να αποτρέψουν μελλοντικές κρίσεις, ενισχύοντας τον εφοδιασμό που μπορεί εύκολα να μεταφέρεται σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο. Επιπρόσθετα μέτρα, όπως οι «έξυπνοι μετρητές» που παρουσιάζουν με διαφάνεια στον καταναλωτή την ενεργειακή κατανάλωσή του, μπορούν να τεθούν σε ισχύ στο 80% των νοικοκυριών της ΕΕ έως το Η περιφερειακή πολιτική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές απολαμβάνουν συγκριτικά μεγαλύτερη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε σχέση με τη συμβατική ηλεκτρική ενέργεια, το συνολικό μερίδιο στήριξης για υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας, όσον αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό και τη συμβολή της ΕΕ, ανέρχεται μόνο στο 4% της συνολικής συμβολής του ΕΤΠΑ και της ΕΕ που έχει αναγραφεί στον προϋπολογισμό για την περίοδο Οι 8

9 Υποδομές για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης χώρες στη νότια και ανατολική Ευρώπη λαμβάνουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση, κι αυτό αντικατοπτρίζει εδαφικά τον ρόλο του Ταμείου Συνοχής όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές, ενώ οι χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης λαμβάνουν το μικρότερο ποσό στήριξης για υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συνολικά, το ποσό χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ σε αυτόν τον τομέα είναι μάλλον μικρό, ειδικά όσον αφορά τη στήριξη επενδύσεων σε ενεργειακά δίκτυα. Οι δύο κύριες, συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ, πηγές για τη χρηματοδότηση άμεσων πολιτικών υπέρ της στήριξης και προώθησης της ενεργειακής απόδοσης και της ανανεώσιμης ενέργειας είναι το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια Ευρώπη» (ΕΕΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το σχέδιο ΕΕΕ χρηματοδοτεί μεμονωμένα έργα βάσει πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, και το ΕΓΤΑΑ στηρίζει κυρίως την ενέργεια από βιομάζα που σχετίζεται με τη γεωργική παραγωγή. Ωστόσο, και οι δύο πηγές μαζί συμβάλλουν με αμελητέα ποσά στο γενικότερο σύνολο. Πρόσθετη χρηματοδότηση μπορεί να εξευρεθεί αφενός από διάφορα προγράμματα όπως το πρόγραμμα «Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες» (JASPERS), το πρόγραμμα «Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις μικροεπιχειρήσεις και τις μεσαίες επιχειρήσεις» (JEREMIE), το πρόγραμμα «Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις στις αστικές περιοχές» (JESSICA) και αφετέρου από πηγές όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εννέα περιοχές επιλέγηκαν για περιπτωσιολογικές μελέτες και αναλύθηκαν βάσει των υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων σχετικά με τις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας και τα οφέλη τους για την κοινωνική, οικονομική και εδαφική ανάπτυξη. Κάθε περιπτωσιολογική μελέτη ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα: Συμβατότητα, συμπληρωματικότητα και αποδοτικότητα των περιφερειακών ταμείων της ΕΕ που στηρίζουν τις εν λόγω υποδομές Ευθύνη των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στη δημιουργία των υποδομών και τη διαχείριση της στήριξης (πολυεπίπεδη διακυβέρνηση) Επιπτώσεις των επενδύσεων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη της επικράτειας Δύο τοποθεσίες στην Αυστρία επιλέγηκαν επειδή έχουν εφαρμόσει ποικιλία επιτυχών δράσεων σε σχέση με τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας. Το Güssing στο Burgenland και το Vöckla-Ager στην Άνω Αυστρία αντιπροσωπεύουν διαφορετικές οικονομικές, γεωγραφικές και ιστορικές περιοχές της χώρας και έχουν βιώσει διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας σε σχέση με τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας. Το Güssing αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής, όπου μια πρώην φτωχή περιφερειακή περιοχή με ζοφερές προοπτικές μεταμορφώνεται σε πρότυπο βιωσιμότητας, με το σύνολο της ενεργειακής παραγωγής της να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ενέργεια στο Güssing παράγεται από ένα μίγμα τοπικής βιομάζας, ηλιακής ενέργειας και φωτοβολταϊκών, και σήμερα 27 αποκεντρωμένες μονάδες παραγωγής ενέργειας στην περιοχή του Güssing παράγουν αρκετή πλεονάζουσα ενέργεια ώστε να είναι κερδοφόρες και να μπορούν να επενδύσουν εκ νέου στη χρηματοδότηση των ΑΠΕ. Αντίθετα, το Vöckla-Ager βρίσκεται σε μια πλούσια βιομηχανική περιοχή της Αυστρίας, κοντά σε μεγάλα οικονομικά κέντρα. Η στρατηγική του περιλαμβάνει και ένα κέντρο τεχνολογίας το οποίο προάγει καινοτόμες, επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα της βιωσιμότητας και της διάδοσης ιδεών για την ενεργειακή απόδοση, αλλά δεν έχει ακόμα επιτύχει τους δικούς του στόχους αποδοτικότητας ώστε να καταστεί πρότυπη περιοχή. Όπως και στο Güssing, ο στόχος εδώ δεν είναι μόνο να καταστεί βιώσιμο το ενεργειακό σύστημα, αλλά να ενισχυθεί και 9

10 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής η τοπική οικονομία, να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερη προστιθέμενη αξία στην περιοχή, να εξασφαλιστούν οι υπάρχουσες και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να προστατευτούν οι βιοτικοί πόροι των αγροτών. Η στρατηγική του Vöckla-Ager αφορά την επίτευξη διατομεακού έργου και τη διαφύλαξη της ποικιλομορφίας. Η Μαδέρα και οι Αζόρες στην Πορτογαλία αντιμετωπίζουν ειδικές προκλήσεις ως απομονωμένο αρχιπέλαγος με διαφορετική κατανομή πληθυσμού και οικονομικές συνθήκες. Καθώς είναι σε μεγάλη απόσταση από μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα, η πρόσβαση περιορίζεται στις εσωτερικές ενεργειακές αγορές και είναι αναγκασμένες να επωμίζονται το υψηλό κόστος της μεταφοράς ορυκτών καυσίμων ή να παράγουν οι ίδιες την ενέργειά τους. Η Μαδέρα χρησιμοποιεί υδροηλεκτρική, αιολική, φωτοβολταϊκή ενέργεια και ενέργεια από την αποτέφρωση αποβλήτων. Η ανάπτυξη των εν λόγω μορφών ενέργειας συγχρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το ΕΤΠΑ. Η μονάδα παραγωγής ενέργειας του Socorridos έχει δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας σε περιόδους μειωμένης ζήτησης, και συνεπώς έχει βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση του νησιού. Οι Αζόρες διαθέτουν μεγάλες ανεκμετάλλευτες δυνατότητες παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, ιδίως γεωθερμικής, λόγω της θέσης τους σε τεκτονικό ρήγμα. Σήμερα, δύο γεωθερμικές μονάδες παρέχουν το 40% της ενέργειας τους, ενώ παράγεται επίσης υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια. Κατά την περίοδο , οι Αζόρες αποτελούσαν μια από τις πλέον ενεργειακά αποδοτικές περιοχές της ΕΕ. Και στις δυο περιοχές βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες πρωτοβουλίες προκειμένου να διερευνηθεί και να επεκταθεί η χρήση ΑΠΕ και να αναπτυχτούν νέες μορφές παραγωγής ενέργειας (π.χ. κυματική, παλιρροϊκή, υδρογόνου). Τα εν λόγω νησιά έχουν λάβει περισσότερη στήριξη από κονδύλια της ΕΕ σε σύγκριση με τις άλλες εξεταζόμενες περιπτωσιολογικές μελέτες, τα οποία ενίσχυσαν σημαντικά την ανάπτυξη δυνατοτήτων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Η Ρουμανία προσεγγίζει κεντρικά την περιφερειακή πολιτική, και για τον λόγο αυτόν δεν απομονώθηκαν συγκεκριμένες περιοχές εν είδει περιπτωσιολογικών μελετών. Μολονότι η χώρα είναι πλήρως καλυμμένη με ενεργειακά δίκτυα, η παρωχημένη υποδομή της (30 % της οποίας κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 60) είναι η αιτία για σημαντικές απώλειες στις αλυσίδες ενεργειακού εφοδιασμού, οι οποίες πολλαπλασιάζονται από την αυξανόμενη υψηλή ζήτηση λόγω της άνθισης της οικονομίας. Ωστόσο, οι δυνατότητες ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι μεγάλες, κυρίως με βάση τη στερεά βιομάζα, την υδροηλεκτρική, γεωθερμική αλλά και την αιολική ενέργεια η οποία παράγεται ιδίως στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας και σε ορεινές περιοχές. Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο να ανέλθει στο 24% η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας της Ρουμανίας έως το 2020, αλλά, από την άλλη πλευρά, διαπιστώνει ότι οι μεγάλες επενδυτικές ανάγκες και λειτουργικές δαπάνες συνιστούν σημαντικά εμπόδια στην επιτυχή αύξηση του παραγωγικού δυναμικού. Ως νέο κράτος μέλος, η Ρουμανία έχει μικρή πείρα σε σχέση με τα κονδύλια της ΕΕ και επί του παρόντος επενδύει ελάχιστα σε ΑΠΕ εντούτοις αυτό ενδέχεται να αλλάξει στο εγγύς μέλλον. Η Σουηδία υποδεικνύει την Άνω Norrland (άνω βόρεια Σουηδία) ως περιφέρεια που έχει να επιδείξει παραδείγματα καλών πρακτικών καθώς και ανεκμετάλλευτες δυνατότητες. Πρόκειται για αραιοκατοικημένη περιοχή με φυσικούς πόρους που ευνοούν την παραγωγή υδροηλεκτρικής, αιολικής ενέργειας και βιοενέργειας. Οι μεγάλες εκτάσεις διαθέσιμης γης και η έλλειψη ανταγωνιστικών συμφερόντων δημιουργούν εξαιρετικές συνθήκες για ενεργειακή εκμετάλλευση, και στην περιοχή παράγεται ήδη υδροηλεκτρική ενέργεια εδώ και πάνω από 100 χρόνια οι εν λόγω μονάδες που βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη τη χώρα παράγουν το 50% της ενέργειας της Σουηδίας. Η παραγωγή θερμότητας, βιοαερίου, αιολικής ενέργειας, εξευγενισμένων καυσίμων και βιομάζας στην Άνω Norrland έχει τη δυνατότητα να αυξηθεί σημαντικά, ωστόσο πρέπει να αντιμετωπιστούν δυσκολίες που επισημαίνονται πχ στη μεταφορά ενέργειας στο εθνικό δίκτυο λόγω του απομακρυσμένου χαρακτήρα της περιοχής και στην έλλειψη επαρκώς ανεπτυγμένης υποδομής ώστε να διαχειρίζεται τους μεγάλους όγκους ενέργειας που μπορούν να παραχθούν. Στο παρόν δίκτυο απομένει μικρό περιθώριο εκμεταλλεύσιμου δυναμικού, επομένως θα χρειαστεί να ενισχυθεί το δίκτυο σε μεγάλο βαθμό 10

11 Υποδομές για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης προκειμένου να επεκταθεί η παραγωγή. Επίσης, οι δημοτικές αρχές δημιουργούν προσκόμματα στην ενίσχυση του δικτύου, καθώς ορισμένοι δήμοι δεν αναγνωρίζουν την ανανεώσιμη ενέργεια ως αναπτυξιακή βιομηχανία, και μάλιστα εφαρμόζουν πολιτικές με σκοπό να αποθαρρύνουν την ανάπτυξή της. Καθώς οι τοπικές αρχές ασκούν μεγάλη επιρροή στη Σουηδία, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στον τομέα των ΑΠΕ, ενδέχεται να χρειαστεί η θέσπιση συστημάτων αποζημίωσης ή η προβολή θετικών παραδειγμάτων για το πώς ένας δήμος ή μια περιοχή μπορεί να επωφεληθεί από επενδύσεις σε υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Σκωτία και η Ουαλία χρησιμοποιούνται ως περιπτωσιολογικές μελέτες, διαθέτοντας και οι δύο πολλές δυνατότητες στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, αλλά σε διαφορετικά στάδια υποδομής. Το πρόγραμμα ISLES («Irish-Scottish Links on Energy Study» - Μελέτη ενεργειακής διασύνδεσης Ιρλανδίας και Σκωτίας) θεωρεί δύο υπεράκτιες τοποθεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο ως κύριες υποψήφιες για την ανάπτυξη μαζικού υπεράκτιου δικτύου αξιοποίησης της αιολικής, παλιρροϊκής και κυματικής ενέργειας η βόρεια συνιστώσα του δικτύου εντοπίζεται στα ύδατα της Σκωτίας και η νότια συνιστώσα στις ακτές της Ουαλίας. Καθώς η Σκωτία σήμερα διαθέτει το ένα τέταρτο των πόρων αιολικής και παλιρροϊκής ενέργειας της Ευρώπης, η κυβέρνηση έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την ανανεώσιμη ενέργεια, ελπίζοντας να κεφαλαιοποιήσει αυτούς τους υπερμεγέθεις πόρους και να τοποθετήσει τη χώρα σε ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα της καινοτομίας και εκτατικής ανάπτυξης της ανανεώσιμης ενέργειας. Πολλές μονάδες παραγωγής ενέργειας βρίσκονται σε περιφερειακές περιοχές και λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Η Ουαλία επιδιώκει, με βάση τη «Δήλωση ενεργειακής πολιτικής - Επανάσταση μέσω χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», να αυξήσει στο διπλάσιο, έως το 2025, την τρέχουσα ποσότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, εξασφαλίζοντας 40% από θαλάσσια ενέργεια, το ένα τρίτο από αιολική, και τα λοιπά από βιώσιμη ενέργεια παραγόμενη από βιομάζα ή από μικρότερα έργα που χρησιμοποιούν την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική ενέργεια ή την εγχώρια βιομάζα. Ωστόσο, επί του παρόντος, η Ουαλία στερείται ακόμη επαρκών χερσαίων δυνατοτήτων δικτύου, και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση έχει θέσει τεράστια εμπόδια στην ώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διότι καθυστερεί η σύνδεση έργων αιολικής ενέργειας με το χερσαίο δίκτυο. Στην παρούσα μελέτη τέθηκαν «ερωτήματα πρωταρχικής σημασίας» τα οποία είχαν διατυπωθεί στους Ορισμούς αναφοράς, και μέσα από τα ευρήματα της μελέτης επιδιώκεται να δοθούν απαντήσεις στα ακόλουθα: Ποιες περιφερειακές υποδομές είναι αναγκαίες για την προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας; Ένα μίγμα υποδομών σε περιφερειακό επίπεδο είναι αναγκαίο για την προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα μιας περιοχής (π.χ. αιολική ενέργεια, βιομάζα, γεωθερμική ενέργεια κτλ.) πρέπει να εντοπίζονται και να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο, μια διεργασία που έχει δρομολογηθεί σε μεγάλο βαθμό, όπως τεκμηριώνεται στις περιοχές των περιπτωσιολογικών μελετών. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες των διαθέσιμων ΑΠΕ ανά την ΕΕ, οι υποδομές του δικτύου πρέπει να ενισχυθούν και να ολοκληρωθούν ώστε να δημιουργηθεί μια πανευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, ικανή να εφοδιάζει με αυτές τις μορφές ενέργειας όλες τις περιφέρειες. Τα έξυπνα δίκτυα, όπως παρουσιάζονται στο προσχέδιο ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία στο μέλλον. Ποια είναι τα τρέχοντα κύρια μέτρα για την προώθηση των υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και των εθνικών σχεδίων ανανεώσιμης ενέργειας; είναι συμπληρωματικά ή αλληλεπικαλύπτονται; 11

12 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής Η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ αποδείχτηκε ελάχιστη όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας, υπό την έννοια της παρούσας μελέτης η στήριξη που παρέχει αφορά μάλλον την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Τα προγράμματα του ΕΤΠΑ και τα εθνικά σχέδια ανανεώσιμης ενέργειας, λόγω συνολικότερης ασθενούς στήριξης των υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας, είναι συμβατά μεταξύ τους. Γιατί οι επενδύσεις σε περιφερειακές υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής έχουν προχωρήσει με τόσο αργούς ρυθμούς έως τώρα; Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας είναι ιδιαζόντως δύσκολο να χρηματοδοτηθούν, καθώς παρέχονται ισχνά κίνητρα σε ιδιώτες επενδυτές, και η διοικητική νοοτροπία σε πολλά κράτη μέλη εμπλέκει διάφορα επίπεδα και τμήματα της κυβέρνησης στην ενεργειακή πολιτική, πράγμα που συνεπάγεται τεράστιες απώλειες λόγω τριβών στο πλαίσιο των στρατηγικών χρηματοδότησης και έχει ως αποτέλεσμα αδικαιολόγητα υψηλό κόστος συναλλαγών για τον δικαιούχο των κονδυλίων. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ αποτελούν ουσιαστικό προαπαιτούμενο για τη διασφάλιση της χρήσης των κονδυλίων, και οι δυσκολίες χορήγησης κονδυλίων στους σωστούς δικαιούχους τεκμηριώνεται από την περιπτωσιολογική μελέτη για τη Ρουμανία. Πώς μπορούν οι περιφερειακοί και εθνικοί φορείς να ενθαρρυνθούν να επενδύσουν περισσότερο στις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας; Βασικά εμπόδια για περισσότερη στήριξη από το ΕΤΠΑ αποτελούν οι περίπλοκες συνθήκες της αγοράς και τα περίπλοκα ρυθμιστικά πλαίσια, τα οποία συνιστούν μείζον ζήτημα σε σχέση με τις απόπειρες απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας της ΕΕ ωστόσο, δεν έχουν επιπτώσεις μεγάλης κλίμακας έως τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την άρση αυτών των εμποδίων, προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια εφοδιασμού. Όσο στενότερη η συνεργασία στο πλαίσιο των Οργανισμών τεχνικών προδιαγραφών (TSO) τόσο εξομαλύνεται η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, με επακόλουθο την αυξημένη αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών σε δύσκολες περιόδους. Οι περιφερειακές/τοπικές επενδύσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τα ολοκληρωμένα σχέδια που έχουν αποφασιστεί σε διάφορα επίπεδα της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής, πράγμα που σημαίνει ότι τα εθνικά σχέδια ανανεώσιμης ενέργειας πρέπει να συνδεθούν στενότερα και αποτελεσματικότερα με εθνικές στρατηγικές χρηματοδότησης από την ΕΕ. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα και ποιοι είναι οι λόγοι για τα διαπιστωθέντα προβλήματα; Έχουν διαπιστωθεί οι ακόλουθες διαφορές: Διαφέρουν οι συνολικοί μηχανισμοί διακυβέρνησης για τη διαχείριση της περιφερειακής πολιτικής και της εδαφικής ανάπτυξης, ενώ τα ομόσπονδα κράτη παρουσιάζουν υψηλότερες απώλειες λόγω τριβών σε σχέση με τα κράτη που λειτουργούν κεντρικά. Η κατανομή των μεριδίων στις ενεργειακές αγορές επηρεάζεται από την πολιτική, π.χ. οι οικονομίες όπου οι προμηθευτές ενέργειας ελέγχονται από την πολιτική μπορεί να αποτρέπουν την ανάπτυξη εναλλακτικών συστημάτων ενεργειακού εφοδιασμού. Οι προτεραιότητες των εθνικών πολιτικών μπορούν επίσης να δημιουργούν προσκόμματα σε επενδύσεις στην ανανεώσιμη ενέργεια, όταν οι προτεραιότητες χρηματοδότησης επικεντρώνονται αλλού. Ποιος είναι ο ρόλος της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, της επιμερισμένης διαχείρισης και του δυναμικού των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις ανανεώσιμης ενέργειας; 12

13 Υποδομές για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: παράγοντας τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης Έως σήμερα, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση έχει λειτουργήσει μάλλον ανασταλτικά θέτοντας εμπόδια παρά ως υποστηρικτικός παράγοντας. Τα πρόσθετα επίπεδα γραφειοκρατίας προκαλούν καθυστερήσεις και δημιουργούν εμπόδια στην αξιοποίηση της ανανεώσιμης ενέργειας. Ποιες είναι οι δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας και μακροπεριφερειακών στρατηγικών σε σχέση με τις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας; Η διασυνοριακή μεταφορά ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την εγγύηση της ασφάλειας εφοδιασμού. Λόγω των γεωγραφικών συνθηκών στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές τοποθεσίες όπου δύο κράτη μπορούν μαζί να εκμεταλλεύονται αποτελεσματικά ένα φυσικό πόρο - ως εκ τούτου, οι διακρατικές συνεργασίες μπορούν να ενισχύσουν την ενεργειακή παραγωγική ικανότητα. Στην ανάλυση επισημαίνεται ότι τα εθνικά συμφέροντα υπερισχύουν ακόμη, ωστόσο οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στο δίκτυο υψηλής τάσης συνιστούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πώς μπορεί να προβληθεί ο πιθανός εδαφικός, κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος της ανανεώσιμης ενέργειας στην ανάπτυξη των περιφερειών; Είναι δύσκολη η απόδοση άμεσου κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου στις περισσότερες επενδύσεις, όμως μπορούν να διαπιστωθούν θετικές επιπτώσεις όσον αφορά τις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας, σε σχέση με την απασχόληση, την περιφερειακή προστιθέμενη αξία και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς η μείωση των δαπανών για ορυκτά καύσιμα επιτρέπει αυξημένες δημόσιες δαπάνες στον τομέα των κοινωνικοοικονομικών υποδομών και βελτιώσεις στις υποδομές στον ενεργειακό τομέα. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της μαζικής βιομηχανικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν προταθεί διάφορες λύσεις για τη βελτίωση του εφοδιασμού με ανανεώσιμη ενέργεια, όπως τα «έξυπνα δίκτυα», οι οποίες απαιτούν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Τα τιμολόγια μεταφοράς και διανομής πρέπει να επανασχεδιαστούν (και να αυξηθούν οι τιμές) προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα για τους διαχειριστές των δικτύων ώστε να προβούν στις αναγκαίες επενδύσεις. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ Προκειμένου να εκτιμηθούν οι μελλοντικές ανάγκες και τα πεδία όπου θα εστιαστεί η στήριξη, είναι αναγκαίο να αναλυθεί πού υπάρχει εδαφική ανάγκη για τέτοιου είδους στήριξη. Αξιολογήθηκαν όλες οι περιφέρειες της ΕΕ για δείκτες τρωτότητας σε σχέση με τις νέες ενεργειακές δυνατότητες και με την πιθανότητα ελλείμματος ορυκτών καυσίμων. Η Ευρώπη, που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα, εισάγει σήμερα 53,1 % της πρωτογενούς ενέργειας που καταναλώνεται. Ως προς την τρωτότητα λόγω ελλείμματος ορυκτών καυσίμων, καταδεικνύεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Οι περισσότερες περιφέρειες στη Δυτική Ευρώπη εκτός από τις περιφέρειες της Ιρλανδίας είναι προετοιμασμένες για τυχόν έλλειμμα ορυκτών καυσίμων, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη η τρωτότητα υπερβαίνει τον μέσο όρο, με τη Ρουμανία και τις Βαλτικές χώρες να είναι οι πιο ευάλωτες. Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) αποτελεί τον γενεσιουργό παράγοντα τρωτότητας υψηλό ΑΕγχΠ στη Δυτική Ευρώπη σημαίνει υψηλή δυνατότητα προσαρμογής έναντι χαμηλού ΑΕγχΠ στην Ανατολική Ευρώπη και την Ιρλανδία. Συμπέρασμα Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτά τα ευρήματα για τον καθορισμό κατάλληλων περιοχών στις οποίες θα ενισχυθούν οι επενδύσεις σε υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας, είναι χρήσιμο 13

14 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής να συγκριθούν οι χάρτες τρωτότητας με το προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανανεώσιμη ενέργεια. Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες διαφέρουν ως προς την καταλληλότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και ειδικότερα όσον αφορά τους τρόπους παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, και για αυτόν τον λόγο είναι αναγκαία η εξισορρόπηση εφοδιασμού και ζήτησης μεταξύ περιφερειών και εντός περιφερειών, καθώς ανοίγεται ο δρόμος επίτευξης των στόχων της ΕΕ για την ενεργειακή πολιτική, καθώς και για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Η περιφερειακή πολιτική είναι ουσιαστικό μέσο για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω επιτυχώς, διότι στο μέλλον θα δοθεί περισσότερη έμφαση στην περιφερειακή στήριξη των υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας. Είναι αναγκαία η συμμόρφωση με τους ακόλουθους καίριους παράγοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας: Αύξηση των επενδύσεων ενισχύοντας την περιφερειακή παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας π.χ. δυνατότητες αιολικής και ηλιακής ενέργειας στις νότιες περιφέρειες, και δυνατότητες ενέργειας από βιομάζα στις πολύ δασώδεις περιφέρειες όπου το περιθώριο εκμετάλλευσης δεν έχει ακόμη εξαντληθεί. Ο διαχωρισμός μεταξύ ανανεώσιμης ενέργειας «υψηλής τεχνολογίας» (ηλεκτρική ενέργεια) και ανανεώσιμης ενέργειας «χαμηλής τεχνολογίας» (θερμότητα) είναι αναγκαίος για πιο αποτελεσματική και αποδοτική χρήση αυτών των μορφών ενέργειας. Είναι αναγκαίο να ξεκαθαριστεί ποιος ενεργειακός εφοδιασμός καλύπτει ποια ζήτηση. Η θέσπιση λύσεων έξυπνων δικτύων σε συνδυασμό με λύσεις ΔΕΔ υψηλής τάσης διασφαλίζει καλύτερη διανομή της σχετικά πολύτιμης ενέργειας που προέρχεται από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα δομικά εμπόδια της αγοράς πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να καθιερωθεί ομαλή και αποδοτική ανταλλαγή σε αυτό το επίπεδο. Οι πλέον ευάλωτες περιφέρειες όσον αφορά τα ελλείμματα ενεργειακού εφοδιασμού και την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να αποτελούν στόχους στήριξης σε επίπεδο ΕΕ/εθνικό επίπεδο προκειμένου να αντισταθμιστούν οι εν λόγω τρωτότητες μακροπρόθεσμα. 14

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Συνεισφορά της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2006) 848 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Χάρτης πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Οι ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 330 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια {SWD(2014) 330 final}

Διαβάστε περισσότερα

anorama inforegio Η Ευρώπη γίνεται ψηφιακή H πολιτική συνοχής επενδύει στην συνδεδεμένη κοινωνία [ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ 2015 ΑΡ. 53]

anorama inforegio Η Ευρώπη γίνεται ψηφιακή H πολιτική συνοχής επενδύει στην συνδεδεμένη κοινωνία [ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ 2015 ΑΡ. 53] anorama [ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ 2015 ΑΡ. 53] inforegio Η Ευρώπη γίνεται ψηφιακή H πολιτική συνοχής επενδύει στην συνδεδεμένη κοινωνία Εορτασμός των 25 χρόνων της Interreg Η πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης προωθεί τη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων

Έκθεση δραστηριοτήτων 2 012 Έ κ θ ε σ η δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν Ο Όμιλος ΕΤΕπ αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 98-100, boulevard Konrad Adenauer

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Η τράπεζα της ΕE. Έκθεση δραστηριοτήτων

Η τράπεζα της ΕE. Έκθεση δραστηριοτήτων Η τράπεζα της ΕE Έκθεση δραστηριοτήτων 2011 Με 55 ανεμογεννήτριες στη Βόρεια Θάλασσα, το Belwind είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο στο Βέλγιο. Η ΕΤΕπ είναι ο κυριότερος χρηματοδότης του τομέα της αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2010) 672/5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζόμαστε για. τις περιφέρειες. Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ την περίοδο 2007-13. Ιανουάριος 2008

Εργαζόμαστε για. τις περιφέρειες. Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ την περίοδο 2007-13. Ιανουάριος 2008 EL Εργαζόμαστε για τις περιφέρειες Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ την περίοδο Ιανουάριος 2008 Περιεχόμενα Πρόλογος... 1 Με δυο λόγια: Μια πολιτική για τις περιφέρειες της Ευρώπης. 2 Γιατί είναι σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 13 Νοεµβρίου 2012 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ B B Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» TEI ΚΑΛΑΜ ΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΕΠΟΠΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο. Σεπτέμβριος 2013

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο. Σεπτέμβριος 2013 1 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια γενική εξέταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν (α) στις μεταφορές και (β) στην εδαφική (ή χωρική) συνοχή. Συμπληρωματικά, παρουσιάζονται συνοπτικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.11.2007 COM(2007) 723 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2014 COM(2014) 357 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 121 τελικό 2005/0050 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σύνοψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια με χρήση της Πολυκριτήριας Ανάλυσης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια με χρήση της Πολυκριτήριας Ανάλυσης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα