ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Στην Ελαφόνησο σήμερα την 20η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό 1791/ πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο να εισηγηθεί το 1 ο θέμα: Αριθ. Απόφ. 80/2013 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 H Αντιδήμαρχος εισηγούμενη το θέμα είπε: Σύμφωνα με την υπ αριθ. 1080/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισμού που αφορά στις κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης, που ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ/230 Α) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους καταρτίζεσαι το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του επόμενου έτους από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού, Τμήμα Τουριστικής Πολιτικής) για την παροχή σύμφωνης γνώμης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών προβολής είτε αυτές υλοποιηθούν με αυτεπιστασία είτε με ανάδοχο. Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές κατευθύνσεις προβολής όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ «Στρατηγική προβολής και Διαφήμισης του ΕΟΤ» και «Στρατηγική προβολής και προώθησης του ΕΟΤ στο διαδίκτυο» και το νέο Εγχειρίδιο Τουριστικής Ταυτότητας που αφορά στο

2 νέο λογότυπο του ΕΟΤ, σύμφωνα με το οποίο γίνεται η σωστή εφαρμογή και χρήση του λογοτύπου στο σύνολο του προωθητικού υλικού, τις γενικότερες τάσεις σε σχέση με την επικοινωνία στον τομέα του Τουρισμού, το γεγονός ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται το ενιαίο του χαρακτήρα του προγράμματος και η εναρμόνιση κατά το δυνατόν με το ευρύτερο πρόγραμμα της Περιφέρειας και της χώρας, το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν και τις προοπτικές σε τοπικό επίπεδο, τις αγορές-στόχους στις οποίες απευθυνόμαστε, την ευρύτερη στρατηγική επικοινωνίας του Δήμου Ελαφονήσου, τα διαθέσιμα εργαλεία όπως αυτά δημιουργήθηκαν και αξιοποιήθηκαν για πρώτη φορά μέσα στο 2013, το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και πόρους, αλλά και τους παράγοντες που συνδιαμορφώνουν τις σημερινές συνθήκες προτείνουμε για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Ελαφονήσου για το έτος 2014, ώστε αυτό να προωθηθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού για την παροχή σύμφωνης γνώμης και την εφαρμογή της ορθής διαδικασίας. Μέσα στο 2013 δημιουργήθηκαν τα επικοινωνιακά εργαλεία που θα αξιοποιηθούν στο εξής για την προβολή της Ελαφονήσου ως προορισμού με την ομόφωνη έγκριση του ΔΣ σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΣ 76/2012 και συγκεκριμένα, ολοκληρωμένη επικοινωνιακή ταυτότητα (ονοματοθεσία περιοχής), ειδικά σχεδιασμένο λογότυπο που αποτελεί το έμβλημα της περιοχής και σχετικού brand manual που εξυπηρετεί την ορθή εφαρμογή του, βασικό εικαστικό για την ικανοποίηση αναγκών εφαρμογής σε όλα τα έντυπα και media. Έχει συλλεχθεί, έχει επεξεργαστεί και είναι διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό, έχει συνταθεί το απαραίτητο υλικό (κειμένων-περιγραφές, οδηγίες, μεταφράσεις) που θα χρησιμοποιηθεί στο σύνολο της επικοινωνιακής προβολής, ηλεκτρονικής και έντυπης και στις προωθητικές ενέργειες, έχει γίνει η ψηφιοποίηση παλιότερου φωτογραφικού υλικού και η ταυτοποίηση του με τα κείμενα. Ο Δήμος Ελαφονήσου, προέβη στη δημιουργία και παραγωγή 8σελιδου θεαματικού εντύπου, εγκεκριμένου ομόφωνα με την υπ αριθμ. 76/2012 απόφαση ΔΣ και τα 10088/ και 11939/ έγγραφα του Υπ. Τουρισμού., το οποίο και διενεμήθη στο διεθνές συνέδριο «Ποσειδώνια 2013» με θέμα το θαλάσσιο τουρισμό στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου μας σε εκθέσειςσυνέδρια με στοχευμένο κοινό, και σύμφωνα με την ομόφωνη έγκριση, υπ αριθ. απόφαση ΔΣ 33/2013. Για τις ανάγκες προβολής στην εν λόγω ενέργεια έγινε παραγωγή επιπλέον προωθητικού υλικού τύπου banners, που χρησιμοποιήθηκαν στις παραπάνω προωθητικές ενέργειες. Ακόμη, διενεμήθη ενδεικτική ποσότητα φυλλαδίων στο Κέντρο Πληροφοριών του ΕΟΤ στην Ακρόπολη, στο Φεστιβάλ Αγροτουρισμού στην Επίδαυρο, ενώ συνόδευσαν και τις προσκλήσεις της 6ης & 9ης Ιουλίου (ειδικό κοινό). Παράλληλα, απεστάλη στην Περιφέρεια για την ικανοποίηση αναγκών της Περιφέρειας και σε ΜΜΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ επικοινωνήθηκε σε ηλεκτρονικά και άλλα μέσα. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση-διορθωση και επικοινωνία πληροφορίας σχετικά με την περιοχή και τον προορισμό «Ελαφόνησος» και τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες, διόρθωση παλιότερης μη έγκυρης πληροφορίας για θέματα όπως τοπωνύμια και οδηγίες πρόσβασης τόσο στο διαδίκτυο, όσο και σε τουριστικούς οδηγούς και νέα κανάλια επικοινωνίας. Ο Δήμος Ελαφονήσου συνεργάστηκε και με την Περιφέρεια με στόχο την επικοινωνία σωστής και έγκυρης πληροφορίας που αφορά στον προορισμό Ελαφόνησος στο πλαίσιο της έντυπης επικοινωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τέλος ενισχύθηκε η επικοινωνία των τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων που αποτελούν βασικό μέρος του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, μέσα από εναλλακτικά κανάλια προώθησης (Υπ. Πολισμού, κτλ). Τονίζεται δε, ότι οι λίγες αλλά στοχευμένες ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα βασίζονται σε συγκεκριμένη στρατηγική, για την οποία όπως και για όλες τις ενέργειες καθώς και το σχετικό εικαστικό, υπάρχει η ομόφωνη έγκριση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, όπως αναφέρεται παραπάνω. Στόχος για την επόμενη χρονιά είναι η διατήρηση της περιοχής στην αγορά των προορισμών ως παραδοσιακός αυθεντικός προορισμός του ήλιου και της θάλασσας στην καλύτερή του μορφή και ο εμπλουτισμός του τοπικού τουριστικού προϊόντος, η συνέχεια της επικοινωνίας και προβολής των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής που είναι τα μνημεία φύσης και πολιτισμού, ο θαλάσσιος και υποθαλάσσιος πλούτος, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενέργειες καθ όλη τη διάρκεια του έτους, η

3 αλιευτική παράδοση και η τοπική κουζίνα-γαστρονομία και η τοποθέτησή της ως κοντινός προορισμός τριημέρου και Σαββατοκύριακου για το κοινό της Λακωνίας και της Πελοποννήσου κυρίως κατά την Άνοιξη και το Φθινόπωρο. Βασικός στόχος για τη φετινή χρονιά είναι η επικοινωνία και τοποθέτηση της Ελαφονήσου στο χάρτη των προορισμών γαμήλιων και άλλων εκδηλώσεων (wedding destination) τόσο στην ελληνική, όσο και τη διεθνή τουριστική αγορά. Επιμέρους σκοπό αποτελεί η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών δεικτών υπηρεσιών και προϊόντων σε όλο το φάσμα του τουρισμού και οι συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα και τους επαγγελματικούς φορείς τουρισμού του τόπου (Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Σύλλογος Επαγγελματιών Εστιατόρων) για την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών, τον εμπλουτισμό του τοπικού τουριστικού προϊόντος και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στις εναλλακτικές μορφές με προϋπόθεση την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, το σεβασμό στην τοπική κοινωνία και τη διατήρηση της φυσιογνωμίας της περιοχής και της αυθεντικότητας της φιλοξενίας. Για την ικανοποίηση των παραπάνω θα χρησιμοποιηθεί κυρίως η ηλεκτρονική επικοινωνία και το διαδίκτυο, ενώ θα αξιοποιηθούν συνεργαζόμενοι φορείς, τα εργαλεία επικοινωνίας του ΕΟΤ και συνέργειες με στοχευμένο δίκτυο πληροφόρησης. Ως εκ τούτου το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Ελαφονήσου για το 2014 διαμορφώνεται ως εξής: 1. On line - Ολοκλήρωση και προώθηση ειδικού τουριστικού destination portal elafonisos.gr μέσα από το οποίο θα προκύπτει και θα εφαρμόζεται η στρατηγική και οι επιμέρους κατευθύνσεις - Αξιοποίηση social media (YouTube και flicker) - Συνεργασία με ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας και εξειδικευμένες ταξιδιωτικές ιστοσελίδες - Προβολή μέσα από τα ηλεκτρονικά εργαλεία επικοινωνίας του ΕΟΤ πχ ιστοσελίδα visitgreece.gr με ανάρτηση θεματικών άρθρων και περιγραφή βιωματικών εμπειριών, εικόνες, και πολιτιστικά γεγονότα, καθώς και μέσα από το σχετικό newsletter του οργανισμού (όπως συμφωνήθηκε σε πρόσφατη συνάντηση μας με στελέχη του ΕΟΤ). 2. Παραγωγή προωθητικού υλικού - Επανεκτύπωση έντυπου θεματικού φυλλαδίου - Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού 30 και προώθησή του μέσω διαδικτύου (σε συνεργασία με φορείς) 3. Δίκτυα Πληροφόρησης - Συνεργασίες - Διεύρυνση Πληροφόρησης - Συνεργασία με δίκτυα παροχής τουριστικών πληροφοριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Περιφέρεια, ΕΟΤ, Travel Daily Νews, κλπ.) - Επικοινωνία με Μ.Μ.Ε - τουριστικές εκπομπές, αποστολή προωθητικού υλικού τουριστικά γραφεία, συλλόγους, απόδημους, ΜΚΟ, συνέδρια, εκδηλώσεις, κλπ. 4.Επιλεκτικές θεματικές καταχωρήσεις και publis σε ειδικά έντυπα τουριστικού περιεχομένου και αντίστοιχα portal 5.Συμμετοχή σε Εκθέσεις ενδεικτικά: - Διεθνής Έκθεση «National Weddings Show» Αγγλία, Σεπτέμβριος 2014 (ως συνεκθέτης) ΑΔΑ: ΒΙΨΟΩΡ4-ΧΜΩ Ενέργειες για τις οποίες δεν απαιτείται η παροχή σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με την υπ άριθμ. 1080/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισμού, Μέρος IV, όπως: - Οργάνωση fam trips - πρόγραμμα φιλοξενίας τουριστικών δημοσιογράφων σε συνεργασία με την Περιφέρεια

4 - Ενέργειες φιλοξενίας τουριστικών παραγόντων και προσωπικοτήτων που συμβάλλον στην προώθηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος. Συμμετοχή σε ενέργεια που δεν είναι αμιγώς τουριστικού περιεχομένου, εξυπηρετούν ωστόσο ανάγκες τουριστικής προβολής: - Διοργάνωση Εκδηλώσεων Καθοριστικής σημασίας τοπικές εκδηλώσεις είναι: α). η εθνικής και θρησκευτικής σημασίας τοπική Γιορτή 6ης & 9ης Ιουλίου (πολιτισμός, ιστορία και παράδοση) β). η πολιτιστικής σημασίας γιορτή θεσμός για την Ελαφόνησο Η Γιορτή του Ψαρά (προβολή αλιευτικής-ναυτικής κουλτούρας) γ). η πολιτιστικής σημασίας τοπική γιορτή ο Γάμος της Σαρακοστής (τοπική παράδοση -πολιτισμός) Επιπλέον, Έκθεση εικαστικών και έργων τέχνης, έκθεση φωτογραφίας Μουσικές και μουσικοχορευτικές βραδιές - Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων ημερίδες, σεμινάρια, ή άλλες ειδικές εκδηλώσεις με στόχο την εσωτερική επικοινωνία και εκπαίδευση των τουριστικών επιχειρηματιών. Λοιπές ενέργειες - Λειτουργία ασύρματου δικτύου - Λειτουργία σημείου ενημέρωσης info-kiosk στο λιμάνι - Δημιουργία πινακίδων κατεύθυνσης εντός διοικητικών ορίων Δήμου ανάδειξης περιοχών σημείων ειδικού ενδιαφέροντος Προϋπολογισμός ενεργειών επικοινωνίας Κ.Α Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων «Τουριστική προβολή του Δήμου» ποσόν 7.000,00 Ο κωδικός αυτός θα καλύψει γενικώς: Καταχωρίσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ-Προμήθεια εκτύπωση Τουριστικών Φυλλαδίων-Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό- Παραγωγή προωθητικού βίντεο. Οι παραπάνω ενέργειες περιλαμβάνουν το σύνολο των δυνητικών ενεργειών Τουριστικής Προβολής, η υλοποίηση του οποίου θα εξαρτηθεί από τις διατιθέμενες πιστώσεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 περί ΚΔΔ πιστώσεις που αφορούν στις παραπάνω ενέργειες θα είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2014 και μπορεί να διατεθούν με απόφαση του ΔΣ για την πληρωμή δαπανών που αφορούν μεταξύ άλλων την τουριστική προβολή με κάθε πρόσφορο μέσο του Δήμου. Πιστώσεις αναφέρονται για την παραγωγή του απαραίτητου προωθητικού υλικού (π.χ. εκτυπώσεις) που θα αξιοποιηθεί για την υλοποίηση των ενεργειών και πιστώσεις για τη συμμετοχή σε ενέργειες (καταχωρήσεις, εκθέσεις, κτλ). Οι λοιπές όπως Δελτία Τύπου, αρθρογραφία σε τουριστικά blogs, δημιουργικά-εικαστικά, portal κ.α. υλοποιούνται από το προσωπικό του Δήμου. Επίσης για κάθε μία από τις ενέργειες, η οριστικοποίηση και τελική μορφή τους όπως: portal, τελικά εικαστικά καταχώρησης, κτλ, θα περνάει από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν θα εφαρμόζεται η διαδικασία παροχής σύμφωνης γνώμης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Ελαφονήσου έτους 2014, από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να προωθηθεί εγκαίρως για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού και σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε διαλογική συζήτηση, μετά το πέρας της οποίας ΑΔΑ: ΒΙΨΟΩΡ4-ΧΜΩ

5 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Ελαφονήσου έτους 2014, όπως περιγράφηκε στην εισήγηση της Αντιδημάρχου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαρ.Λιάρος συμφωνεί στην τουριστική προβολή αλλά διαφωνεί σε ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, γιατί είναι μεροληπτικό και έχει γίνει αλαλούμ. Η απόφαση έλαβε α.α. 80/2013 και αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το Πρακτικό 18/ το οποίο αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Αρθρ. 30 του Ν. 3498/2006 Εγκύκλιος 15566/2011 του

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013

Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΓΕΩΕ6-ΩΙΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 33ης / 12 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 711/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής προσφοράς για την κατασκευή νέας ιστοσελίδας του Δήμου Πάτμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής προσφοράς για την κατασκευή νέας ιστοσελίδας του Δήμου Πάτμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Πάτμος, Μαρτίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ. 1680 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Δ/νση : Χώρα, Πάτμος 85500 Πληροφορίες: Ελένη Μαυρογάλου Τηλέφωνο: +30 6977 236030 Φαξ: +30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 7 Ο «Έγκριση προγράμματος προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 7 Ο «Έγκριση προγράμματος προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 7 Ο «Έγκριση προγράμματος προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 50/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα