ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΣΠΑ \Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) Η παρούσα πρόταση υποβάλλεται σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3614/ Πρόσκληση και υπό τους όρους που αναφέρονται εκεί. 1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 1.1 Τίτλος ιδακτικής Πρακτικής «Η τέχνη µέσα από την Ιστορία. Βυζαντινές τοιχογραφίες in situ». 1.2 ηµιουργός/-οι Ονοµατεπώνυµο: Αικατερίνη αµιανάκη. Πατρώνυµο: Γεώργιος. Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός X Σχολικός Σύµβουλος Στέλεχος ιοίκησης Στοιχεία Οργανικής Θέσης: Γυµνάσιο Ασηµίου. Ταχυδροµική ιεύθυνση: Ασήµι, Μονοφατσίου, ήµος Κόφινα, Νοµός Ηρακλείου. ικτυακός τόπος / blog:... Η συγκεκριµένη ιδακτική Πρακτική έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο κάποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος; 1

2 ΝΑΙ ΟΧΙ X Αν ναι, να αναφέρετε την ονοµασία του:.. Ιστοσελίδα / blog: Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γνωστικό/-ά αντικείµενο/-α της ιδακτικής Πρακτικής: (Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία) Ιστορία Β Γυµνασίου Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειµένου Πολιτισµός Βυζαντίου. Εικαστικές τέχνες (σελ του σχολικού βιβλίου). Βυζαντινές τοιχογραφίες (σελ του σχολικού βιβλίου).. Συµβατότητα µε το ΑΠΣ & το ΕΠΠΣ. ΑΠΣ: Να κατανοήσουν το χαρακτήρα του Βυζαντινού Πολιτισµού. ιαθεµατικές έννοιες: Χώρος χρόνος, αιτιότητα, πολιτισµική εξέλιξη, κοινωνική οργάνωση, αλληλεπίδραση, παράδοση, τέχνη. ΕΠΠΣ: Στόχοι: Να εκτιµήσουν οι µαθητές την αξία της βυζαντινής τέχνης και τη σχέση της µε τη χριστιανική θρησκεία. Θεµατική ενότητα: Τέχνες, Μνηµειακή ζωγραφική. ραστηριότητες: Συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού µε ναούς και εικόνες. Σχολιασµός και ερµηνεία των συµβόλων. Παράδειγµα, οι τοιχογραφίες του ναού της Παναγίας Κεράς στην Κριτσά Λασιθίου. 1.4 Βαθµίδα Εκπαίδευσης / Τάξεις στις οποίες το εφαρµόσατε Βαθµίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η ιδακτική Πρακτική: Πρωτοβάθµια ευτεροβάθµια X Τάξη ή τάξεις στις οποίες το εφαρµόσατε Β τάξη Γυµνασίου.. Υπήρξε συνεργασία τάξεων του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων διαφορετικών σχολείων; ΝΑΙ ΟΧΙ X Αν ναι, να αναφερθούν τα συνεργαζόµενα σχολεία/τάξεις... 2

3 1.5 Είδος ιδακτικής Πρακτικής Σηµειώστε αυτό / αυτά που κρίνετε ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στην πρότασή σας: 1. Σχέδιο Μαθήµατος (σχέδιο για διδασκαλία 45 ή λιγότερο ή διδακτικό δίωρο). 2. Ακολουθία Σχεδίων Μαθήµατος µε µεγαλύτερη διάρκεια (Σενάριο ιδασκαλίας). 3. Ολοκληρωµένη παιδαγωγική δραστηριότητα στη σχολική τάξη. 4. Επιτυχηµένο project που υλοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους. 5. Λειτουργικός τρόπος υπέρβασης των δυσκολιών του αναλυτικού προγράµµατος. 6. Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε σε κάποιο διδακτικό αντικείµενο ή σε κάποια δράση. 7. Επιτυχηµένο παράδειγµα συνεργατικής διδασκαλίας στο σχολείο. X 8. Αποδοτική περίπτωση ευρύτερης συνεργασίας µεταξύ συναδέλφων. 9. Πρακτική λειτουργικής συνεργασίας µε τους γονείς / κηδεµόνες των µαθητών ή την τοπική κοινωνία. 10. Πρακτική αποδοτικής αντιµετώπισης και διαχείρισης προβληµατικών καταστάσεων και κρίσεων στο σχολείο ή στην τάξη. 11. Καλές Πρακτικές µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ή την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας (συνεργασία µε άλλες τάξεις / µε άλλα σχολεία). 12. Άλλο... Επιτυχηµένο παράδειγµα αυτενέργειας, βιωµατικότητας των µαθητών. Σύνδεση µε την τοπική πολιτισµική παράδοση. Χ Γενικός Σκοπός: 1.6 Σκοπός & Στόχοι της ιδακτικής Πρακτικής Πρόκληση σεβασµού στο µνηµείο (ναός της Παναγίας Κεράς στην Κριτσά Λασιθίου), ενίσχυση της περιβαλλοντικής και ιστορικής συνείδησης των µαθητών. Επιµέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείµενο και ως προς τη µαθησιακή διαδικασία: Σύντοµη µελέτη της αρχιτεκτονικής δοµής του ναού και επιρροή αυτής της ναοδοµίας στην τοιχογράφησή του. Αποκρυστάλλωση του εικονογραφικού προγράµµατος τοιχογράφησης. Προσέγγιση από θεολογικής και τεχνοτροπικής άποψης των τοιχογραφιών του ναού. Συγκέντρωση των χαρακτηριστικών της βυζαντινής τεχνοτροπίας. X X X X 3

4 Επισήµανση των επιρροών: α) της ενετοκρατίας, β) της τοπικής ιδιαιτερότητας στην τοιχογράφηση του ναού (επίδραση χρόνου και τόπου) Σηµειώστε αν αξιοποιούνται εκπαιδευτικά λογισµικά και υπηρεσίες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Οχι Ώρα έναρξης: 1.7 Εκτιµώµενη διάρκεια Α Φάση: προετοιµασία εκπαιδευτικού (επίσκεψη στο ναό, άδεια από το φύλακα του ναού, προετοιµασία της διδασκαλίας) Β Φάση: Προετοιµασία των µαθητών (1 διδ. ώρα) Πρόκληση µαθητικού ενδιαφέροντος µε ενισχυτές (π.χ. διαφορετική διδασκαλία, εκτός σχολικού χώρου, στο ναό της Παναγίας Κεράς) Χωρισµός ατοµικών εργασιών («υιοθέτηση» 2-3 τοιχογραφιών από τον κάθε µαθητή, δηλ. 2-3 x 16 µαθ.), βιβλιογραφική πηγή από τον οδηγό της Κ. Μυλοποταµιτάκη, κάτοψη ναού) ιάρκεια: Γ Φάση: επίσκεψη των µαθητών στο ναό, µελέτη των τοιχογραφιών του (3 διδ. ώρες) Φάση (στο ναό): - αθροιστική συζήτηση εντός του ναού µε σκοπό να διαπιστωθεί αν κατακτήθηκαν οι στόχοι της διδασκαλίας - Φύλλο εργασίας: οµαδική επισκόπηση - Ανάθεση προαιρετικής εργασίας σχετικά µε τις εντυπώσεις των µαθητών από την επίσκεψη στο ναό της Παναγίας Κεράς και συγγραφή άρθρου για τον τοπικό τύπο Συχνότητα: Μία φορά 4

5 2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2.1 Γενική Περιγραφή ιδακτικής Πρακτικής Στην Α φάση της διδακτικής πρακτικής, ο εκπαιδευτικός προετοιµάστηκε για το project που θα εκπονούσε µε τους µαθητές της Β τάξης και πήρε την απαιτούµενη άδεια από το φύλακα του αρχαιολογικού χώρου στον οποίο βρίσκεται ο ναός της Παναγίας Κεράς στην Κριτσά Λασιθίου. Η µέθοδος που υιοθετήθηκε ήταν η µέθοδος project (έρευνα, παρουσίασης αποτελεσµάτων επί τόπου, σχολιασµός, συζήτηση). Επίσης, χρησιµοποιήθηκε ο καθοδηγούµενος διάλογος στο στάδιο εφαρµογής της νέας γνώσης (στοχοθεσία Bloom). Η όλη διδακτική πρακτική ήταν διαθεµατική, καθώς ενεπλάκησαν τα µαθήµατα της Ιστορίας, Θρησκευτικών, Εικαστικών, Νεοελληνικής Γλώσσας. Στη Β φάση προετοιµάστηκαν οι µαθητές, που θα συµµετείχαν στη διαφορετική αυτή διδασκαλία, «υιοθετώντας» 2-3 τοιχογραφίες του ναού και έχοντας την κάτοψη του ναού. Όλες οι γνώσεις για το συγκεκριµένο ναό βασίστηκαν στον οδηγό της Κ. Μυλοποταµιτάκη (2005), εκδόσεις Μύστις, Ηράκλειο. Ο κάθε µαθητής ερχόµενος στο ναό είχε προετοιµαστεί να «ξεναγήσει» τους συµµαθητές τους στο τµήµα του ναού που «είχε υιοθετήσει» κατά τη φάση της προετοιµασίας στο σχολείο. Όλοι είχαν στα χέρια τους κατόψεις της τρίκλιτης τρουλαίας βασιλικής προκειµένου, ανά πάσα στιγµή, να γνωρίζουν για ποια τοιχογραφία γίνεται λόγος. Η «ξενάγηση» στο ναό έγινε από τους ίδιους τους µαθητές, σύµφωνα µε τις γνώσεις που είχαν αποκοµίσει κατά την προετοιµασία τους στο σχολείο και ατοµικά στο σπίτι τους. Στο τέλος των εισηγήσεων των µαθητών, τους δόθηκε φύλλο εργασίας µε τα σηµαντικότερα στοιχεία που όλοι έπρεπε να έχουν κατανοήσει κατά τη διδακτική αυτή πρακτική (στάδιο τελικής αξιολόγησης), τα οποία αφορούσαν τόσο το εικονογραφικό πρόγραµµα αγιογράφησης των χριστιανικών ναών, όσο και τις διαφορές του συγκεκριµένου ναού της Παναγίας Κεράς µε το σύνολο των βυζαντινών ναών, καθώς και κάποια τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά της βυζαντινής µνηµειακής ζωγραφικής. Εντύπωση προξένησε σε αρκετούς µαθητές, όπως αποτύπωσαν στο φύλλο εργασίας κατά τη φάση της τελικής αξιολόγησης της επίσκεψης, η εικονογράφηση του τρούλου όχι µε τον Παντοκράτορα, αλλά µε τέσσερις χριστολογικές σκηνές, της 5

6 Βάπτισης, της Υπαπαντής, της Βαϊοφόρου και της Ανάστασης του Λαζάρου. Η ιδιαιτερότητα αυτή οφείλεται στην ιδιαίτερη κατασκευή του τρούλου, η ενότητα του οποίου διασπάται από τέσσερα τόξα. Στα υπόλοιπα τοιχογραφηµένα µέρη του ναού διαπιστώθηκε ότι ακολουθείται το αποκρυσταλλωµένο εικονογραφικό πρόγραµµα των χριστιανικών ναών µε τη Βρεφοκρατούσα Θεοτόκο στην αψίδα του Ιερού, τους Συλλειτουργούντες Ιεράρχες κατά το Μελισµό πίσω από την Αγία Τράπεζα, τους προφήτες στο τύµπανο του τρούλου και στις κατώτερες ζώνες των τοίχων του ναού χριστολογικές σκηνές. Ιδιαίτερη µνεία έγινε από τα παιδιά στην τοιχογράφηση του δυτικού τοίχου του νάρθηκα του κεντρικού κλίτους, όπου απεικονίζεται το κολαστήριο µε αµαρτωλούς ανθρώπους που είτε εικονίζονταν µε ένα κατσίκι στους ώµους υποδηλώνοντας έτσι τη ζωοκλοπή ως αµαρτία, είτε µε ένα άροτρο στο χέρι υποδηλώνοντας την παραβίαση των συνόρων των χωραφιών, προβλήµατα που προφανώς αποτυπώθηκαν εδώ κατ επίδραση του Καθολικισµού, ίσως και γιατί ενδεχοµένως αφορούσαν τους κατοίκους. Επίδραση του Καθολικισµού παρατηρήθηκε και στην επιλογή του αγιογράφου να συµπεριλάβει ανάµεσα στις τοιχογραφίες την απεικόνιση του Αγίου Φραγκίσκου, αγαπηµένου Αγίου της υτικής Εκκλησίας. Οι δυτικές αυτές επιδράσεις αποδόθηκαν από τα παιδιά ως συνέπεια της Ενετοκρατίας στην περιοχή. Κατά τη µελέτη των τοιχογραφιών του ναού συζητήθηκαν επίσης οι τοιχογραφίες του νότιου κλίτους, του αφιερωµένου στην Αγία Άννα, εµπνευσµένες από τα Απόκρυφα Ευαγγέλια, τοιχογραφίες που περιγράφουν τη ζωή και την οικογένεια της Αγίας Άννας, όπως επίσης και οι τοιχογραφίες του βορείου κλίτους µε κεντρική θέση την εικονογράφηση της ευτέρας Παρουσίας. Ιδιαίτερη σηµασία έδωσαν τα παιδιά στην τοιχογραφία των αφιερωτών της αγιογράφησης του ναού της Παναγίας που βρίσκεται στο δυτικότερο σηµείο του βορείου τοίχου. Εκεί εικονίζεται ο αφιερωτής, Γεώργιος Μαζηζάνης, που ανέλαβε τα έξοδα της τοιχογράφησης µε τη σύζυγο και τη µικρή κόρη του. Εντύπωση προξένησε η αρχοντική παρουσίαση του ζευγαριού (η σύζυγος είναι ντυµένη µε λευκό µακρύ φόρεµα και χρυσά σκουλαρίκια), η οποία δικαιολογεί και την οικονοµική δυνατότητα της οικογένειας για ένα τόσο µεγάλο έργο, όπως είναι αυτό της τοιχογράφησης του ναού. Σε τεχνοτροπικό επίπεδο, τα παιδιά προέβησαν σε κάποιες σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε τη βυζαντινή ζωγραφική, η οποία είναι πολύ διαφορετική από τη µεταγενέστερη. Πρώτον ότι είναι συστηµατικά δυσδιάστατη µε απουσία της 6

7 απεικόνισης του βάθους και δεύτερον ότι κυρίαρχα χρώµατα είναι το σκούρο µπλε και το χρυσό, παρατηρήσεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι στόχος της βυζαντινής ζωγραφικής δεν ήταν η ρεαλιστική απεικόνιση των µορφών, αλλά η αποπνευµατικοποίησή τους. Φεύγοντας από το ναό κάθε µαθητής είχε αποκοµίσει κάτι διαφορετικό. Όλοι, όµως, καταλήξαµε στο ότι το σηµαντικότερο κέρδος δεν ήταν τόσο η θεολογική και τεχνοτροπική προσέγγιση των τοιχογραφιών του ναού, ούτε η µελέτη της αρχιτεκτονικής του, όσο ο σεβασµός των παιδιών απέναντι στο µνηµείο αυτό και σε άλλα παρόµοια. Στο µάθηµα που ακολούθησε (1 διδ. ώρα) συγγράφηκε άρθρο το οποίο αποκρυστάλλωνε τις εντυπώσεις των µαθητών από το µάθηµα στο πεδίο που είχε γίνει, για την τοπική εφηµερίδα του Αγίου Νικολάου, «Ανατολή» (τεύχος 17 ης /4/2008), απόκοµµα της οποίας τοποθετήθηκε στο πίνακα ανακοινώσεων της τάξης των µαθητών. Να σηµειωθεί ότι ακολουθήθηκαν όλα τα στάδια στοχοθεσίας του Bloom. Α) Γνώση: κατά την παρουσίαση εισαγωγικών στοιχείων για την ταυτότητα του ναού (πότε χτίστηκε, πότε χρονολογούνται οι τοιχογραφίες του, σε ποιοι τύπο ναού ανήκει) Β) Κατανόηση: στην ανάλυση των τοιχογραφιών έγινε περιγραφή του εικονιζόµενου θρησκευτικού γεγονότος και των κύριων προσώπων που µετέχουν σε αυτό Γ) Εφαρµογή: κατά την παρουσίαση των τοιχογραφιών αποκρυσταλλώνονταν τα συµπεράσµατα των µαθητών για τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά της βυζαντινής τέχνης και το εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού ) Ανάλυση: οµαδική επισκόπηση του φύλλου εργασίας και σύγκριση θρησκευτικών παραστάσεων διαφορετικών εποχών Ε) Σύνθεση: συγγραφή άρθρου για το τοπικό τύπο µε τις εντυπώσεις και τα συµπεράσµατα των µαθητών από τη µελέτη του ναού Σύνολο απαιτούµενων διδακτικών ωρών: 5 διδακτικές ώρες (1 προετοιµασία, 3 υλοποίηση και 1 τελική αξιολόγηση). 7

8 2.2 Φύλλα Εργασίας ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Σύµφωνα µε το εικονογραφικό πρόγραµµα των χριστιανικών ναών: α) στον τρούλο εικονίζεται ο Παντοκράτορας περιστοιχισµένος από αγγέλους και προφήτες Στο ναό της Παναγίας της Κεράς στην Κριτσά υπάρχουν οι ίδιες αγιογραφήσεις α) στον τρούλο; Ναι / όχι (σηµειώστε τη σωστή απάντηση) -Ποιες χριστολογικές σκηνές εικονίζονται στον τρούλο; Ποιος λόγος ανάγκασε τον αγιογράφο να παρακάµψει το εικονογραφικό πρόγραµµα; β) στην αψίδα του ιερού (Ιερό Βήµα) εικονίζεται η Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα β) στην αψίδα του ιερού; Ναι / όχι (σηµειώστε τη σωστή απάντηση) γ) πίσω από την Αγία Τράπεζα εικονίζονται οι Ιεράρχες που τελούν τη Λειτουργία γ) πίσω από την Αγία Τράπεζα; Ναι / όχι (σηµειώστε τη σωστή απάντηση) 8

9 2. Περιηγηθείτε στο ναό και εντοπίστε µία τοιχογραφία που να χαρακτηρίζεται από λατινικά / δυτικά στοιχεία. Ποια στοιχεία εντοπίσατε; 3. Περιηγηθείτε στο ναό και εντοπίστε µία τοιχογραφία, στην οποία οι µορφές φορούν κοσµικά ρούχα και εξαρτήµατα (δηλαδή όχι ιερατικά ενδύµατα, π.χ. ράσα). Τι ρούχα και τι εξαρτήµατα ήταν αυτά; 4. Ποια χρώµατα κυριαρχούν στις τοιχογραφίες του ναού; Γιατί, κατά τη γνώµη σας, δεν επιλέγονται πολύ έντονα χρώµατα, όπως το φούξια, το λαχανί; 5. Ας συγκρίνουµε τώρα τις δύο παρακάτω τοιχογραφίες, που ωστόσο απεικονίζουν το ίδιο θέµα, το Μυστικό είπνο. Η πρώτη τοιχογραφία είναι βυζαντινής τέχνης, η δεύτερη είναι µεταγενέστερη χρονικά, έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στον τρόπο που ζωγράφισαν οι δυο καλλιτέχνες; Μπορείτε να αποµονώσετε τώρα τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής τεχνοτροπίας; α) Παναγία Κερά Κριτσάς, βόρεια καµάρα µεσαίου κλίτους (β µισό 13 ου αιώνα) β) Λεονάρντο Ντα Βίντσι, Μιλάνο, τραπεζαρία της Σάντα Μαρία ντελε Γκράτσιε ( ) 9

10 2.3 Υλικοτεχνική Υποδοµή 3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Α : ιαµορφωτική αξιολόγηση: Η Αξιολόγηση αυτή πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων των µαθητών µε τη βοήθεια του καθοδηγούµενου διαλόγου. Β : Τελική αξιολόγηση: Μετά το πέρας των µαθητικών εισηγήσεων, έγινε συζήτηση - σχολιασµός για τις τοιχογραφίες που περιγράφτηκαν, καθώς και σύγκριση µε χριστιανικές παραστάσεις από έργα άλλης εποχής (όχι της βυζαντινής). Τα συµπεράσµατα των µαθητών αποτυπώθηκαν σε φύλλο εργασίας που τους δόθηκε επί τόπου στο ναό. Περαιτέρω συζήτηση έγινε στο επόµενο µάθηµα µέσα στην τάξη, όπου συγγράφηκε και άρθρο για τον τοπικό τύπο µε τις εντυπώσεις των µαθητών. 4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Με ατοµική µου ευθύνη και σύµφωνα µε το άρθρο 8 ν. 1599/1986, ο ηµιουργός που αναφέρεται στην παρ. 1.2 του παρόντος εντύπου, δηλώνω ότι: 1. Το Σχέδιο Καλής ιδακτικής Πρακτικής που υποβάλλω είναι δικό µου πρωτότυπο δηµιούργηµα και δεν προσκρούει σε κανένα δικαίωµα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. 2. ίνω το δικαίωµα και την άδεια στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο θα ενεργεί κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του, να αξιοποιεί, να διαθέτει, να αναπαράγει ή να διανέµει το υποβληθέν Σχέδιο Καλής ιδακτικής Πρακτικής, ολόκληρο ή τµήµα του ή συντετµηµένο ή ενσωµατωµένο σε άλλο υλικό, για εκπαιδευτικούς και διδακτικούς σκοπούς, µε κάθε πρόσφορο µέσο, ιδίως έντυπο ή ηλεκτρονικό. 3. ηλώνω ότι η πιθανή αξιοποίηση του υλικού αυτού για ερευνητικούς σκοπούς επιθυµώ να γίνει (επιλέξτε αυτό που επιθυµείτε): Επώνυµα Χ Ανώνυµα Αν δεν καταγράψετε την επιθυµία σας αυτό σηµαίνει ότι αποδέχεστε η πιθανή αξιοποίηση να γίνει ανώνυµα. *Για πρακτικούς λόγους, η χρήση του αρσενικού γραµµατικού γένους θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνει και το θηλυκό. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22 / 10/ 2010 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ: Αικατερίνη αµιανάκη 10

Η τέχνη μέσα από την ιστορία. Βυζαντινές τοιχογραφίες in situ. Δαμιανάκη Αικατερίνη, Μ.Α. Εκπαιδευτικός Δ.Ε. ΠΕ02 (Φιλόλογος)

Η τέχνη μέσα από την ιστορία. Βυζαντινές τοιχογραφίες in situ. Δαμιανάκη Αικατερίνη, Μ.Α. Εκπαιδευτικός Δ.Ε. ΠΕ02 (Φιλόλογος) Η τέχνη μέσα από την ιστορία. Βυζαντινές τοιχογραφίες in situ. Δαμιανάκη Αικατερίνη, Μ.Α. Εκπαιδευτικός Δ.Ε. ΠΕ02 (Φιλόλογος) Περίληψη: Η διδασκαλία που περιγράφεται πραγματοποιήθηκε in situ στο ναό της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: BΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ. Ιδιότητα: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: BΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ. Ιδιότητα: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

«Πάμε Κρήτη ή Μυκήνες; : εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας με αξιοποίηση του διαδικτύου»

«Πάμε Κρήτη ή Μυκήνες; : εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας με αξιοποίηση του διαδικτύου» «Πάμε Κρήτη ή Μυκήνες; : εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας με αξιοποίηση του διαδικτύου» Κατσούλη Βασιλική Φιλόλογος, 1 ο Γυμνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης bkatsouli@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κείμενο περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Έρευνα στους φιλολόγους-επιμορφωτές στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια. Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Η διαθεµατική προσέγγιση της Ιστορίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: µια απόπειρα ενσωµάτωσης του γεωγραφικού χώρου στην ιστορική χρονικότητα.

Η διαθεµατική προσέγγιση της Ιστορίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: µια απόπειρα ενσωµάτωσης του γεωγραφικού χώρου στην ιστορική χρονικότητα. Η διαθεµατική προσέγγιση της Ιστορίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: µια απόπειρα ενσωµάτωσης του γεωγραφικού χώρου στην ιστορική χρονικότητα. Θώδης Γεώργιος, ΜΑ στη ιδακτική της Ιστορίας, Φιλόλογος Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Γ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Γ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Γ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ Στο πλαίσιο διαµόρφωσης του ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.) εντάσσεται και η καινοτοµία, της

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Ξεναρίου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ..Ε.Παν/µιου Αθηνών pxenariou2000@yahoo.com. Ιωάννης Χολέβας Μεταπτυχιακός φοιτητής

Καλλιόπη Ξεναρίου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ..Ε.Παν/µιου Αθηνών pxenariou2000@yahoo.com. Ιωάννης Χολέβας Μεταπτυχιακός φοιτητής 144 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Τα λουλούδια της ειρήνης ανθίζουν στον υπολογιστή µου. Η φιλοσοφία, ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση µιας διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ξανθή Αλμπανάκη, ΠΕ 01 Θεολόγος ΣΧΟΛΕΙΟ Πειραματικό Λύκειο Πανεπ ιστημίου Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22-7-2015 1. Συνοπ τική π εριγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο και του Διαδικτύου στη διδασκαλία της Ιστορίας. Ενδεικτική πρόταση για την τρίτη τάξη Γυμνασίου» Ιωάννα Βορβή 1, Φωτεινή Παπαγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σμαράγδας Χρυσοστόμου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Αύγουστος μάθημα 2011 της Μουσικής. για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σμαράγδας Χρυσοστόμου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Αύγουστος μάθημα 2011 της Μουσικής. για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης K;ona και Θρησκευμάτων ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σμαράγδας Χρυσοστόμου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Αύγουστος μάθημα 2011 της Μουσικής στην Οδηγός Υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία. ηµοτικού

Νεοελληνική Λογοτεχνία. ηµοτικού Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και µαθησιακές δραστηριότητες, σύµφωνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Λογοτεχνία ηµοτικού Τίτλος: «Σας καλωσορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

1.Τίτλος Σεναρίου: «Η θέση της γυναίκας από την αρχαιότητα ως σήμερα». Διαμόρφωση στερεοτυπικών αντιλήψεων

1.Τίτλος Σεναρίου: «Η θέση της γυναίκας από την αρχαιότητα ως σήμερα». Διαμόρφωση στερεοτυπικών αντιλήψεων Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης. (Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό που δημιούργησε με απλά εργαλεία όπως: Power point, word, inspiration, puzzle, comic strip creator.) 1.Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα