ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση"

Transcript

1 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 30 Ιουνίου 2008 (Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007) Αύγουστος 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...7 Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων...8 Ενδιάµεσος Συνοπτικός Ισολογισµός...9 Ενδιάµεση Συνοπτική Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων...10 Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Ταµειακών Ροών...11 Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων...12 Σηµείωση 1: Γενικές πληροφορίες...12 Σηµείωση 2: Βάση παρουσίασης και υιοθέτηση των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης...14 Σηµείωση 3: Τοµείς δραστηριότητας...14 Σηµείωση 4: Τέλη ακίνητης περιουσίας...15 Σηµείωση 5: Έξοδα αναδιοργάνωσης...15 Σηµείωση 6: Φόρος εισοδήµατος...15 Σηµείωση 7: Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή...15 Σηµείωση 8: Ενσώµατες ακινητοποιήσεις...15 Σηµείωση 9: Τραπεζικά δάνεια...16 Σηµείωση 10: Μερίσµατα...16 Σηµείωση 11: Μετοχικό κεφάλαιο...16 Σηµείωση 12: Αποθεµατικά...16 Σηµείωση 13: Ανακατατάξεις...17 Σηµείωση 14: Οψιγενή γεγονότα...17 Σηµείωση 15: Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών...17 Σηµείωση 16: εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις...18 ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6/448/ Ε.Κ ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

3 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με την παρούσα δηλώνουµε ότι εξ όσων γνωρίζουµε: Οι οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο , οι οποίες καταρτίσθηκαν µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 5 τού άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Η εξαµηνιαία έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.... ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΡΙΒΕΑΣ 3

4 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η παρούσα έκθεση του Σ της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ αφορά στην εξαµηνιαία περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 και περιέχει τα στοιχεία που ορίζει ο Ν.3556/2007, και οι αποφάσεις 1/434/ και 7/448/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ χιλ. έναντι Ευρώ χιλ. της ίδιας περιόδου του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 15.3% παρόλο που οι καµπάνες και η πλαζ «ASTIR BEACH» παρέµειναν κλειστές για σχεδόν όλο το εξάµηνο. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη βελτίωση του δεικτών της µέσης τιµής και των εσόδων ανά διαθέσιµο δωµάτιο, οι οποίοι στο πρώτο εξάµηνο 2008 αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 9.7% και 2.9% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το αποτέλεσµα του πρώτου εξαµήνου 2008 προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, εξόδων αναδιοργάνωσης και τελών ακίνητης περιουσίας διαµορφώνεται σε κέρδη Ευρώ 138 χιλ. έναντι κερδών 182 χιλ. κατά το ίδιο διάστηµα του έτους Τα καθαρά προ φόρων αποτελέσµατα της περιόδου διαµορφώνονται σε ζηµίες Ευρώ 8,9 εκατ. έναντι ζηµιών Ευρώ 5,7 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστηµα του έτους Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα περιόδου επιβαρύνθηκαν σηµαντικά από τα τέλη ακίνητης περιουσίας τα οποία επιβάρυναν στο σύνολο τους το δεύτερο τρίµηνο και ανήλθαν σε Ευρώ χιλ. έναντι Ευρώ 268 χιλ. στο Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης και η επίδραση τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις. Τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης 2008 ήταν: α) Ολοκλήρωση εργασιών ανακαίνισης καµπανών και πλαζ ASTIR BEACH. Τον Μάιο 2008 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ριζικής ανακαίνισης των καµπανών του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος και τον Ιούνιο 2008 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ριζικής ανακαίνισης της πλαζ ASTIR BEACH. Οι εν λόγω επενδύσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ενδιάµεσου ισολογισµού ανήλθαν αντίστοιχα σε Ευρώ 13,7 εκατ. και Ευρώ 4,2 εκατ. και αναµένεται να επιχορηγηθούν στα πλαίσια του Ν. 3299/04. Η επίδραση των ανωτέρω επενδύσεων στις οικονοµικές καταστάσεις αφορά στην αύξηση των σχετικών περιουσιακών στοιχείων, του δανεισµού χρηµατοδότησης των έργων και στην είσπραξη προκαταβολής επί της επιχορήγησης ύψους Ευρώ 1.0 εκατ.. Η καθαρή συµβολή των επενδύσεων στα αποτελέσµατα της περιόδου δεν ήταν ιδιαίτερα σηµαντική καθώς η παραλία λειτούργησε κατά τις τελευταίες 2 εβδοµάδες του εξαµήνου και οι καµπάνες από τα µέσα Μαΐου β) Απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 30 Ιουνίου 2008 ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας Ευρώ3,00 η κάθε µία, δια της καταβολής µετρητών, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, µε αναλογία µίας (1) νέας κοινής ονοµαστικής µετοχής προς κάθε δύο (2) παλαιές κοινές ονοµαστικές 4

5 µετοχές και σε τιµή διάθεσης Ευρώ 4,68 ανά νέα µετοχή. Η διαφορά η οποία θα προκύψει µεταξύ της τιµής έκδοσης και της ονοµαστικής αξίας της κάθε µετοχής, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού «ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί εντός των προθεσµιών που ορίζει ο Κ.Ν. 2190/20. Το γεγονός αυτό δεν έχει επίδραση στις εξαµηνιαίες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης Συναλλαγµατικός κίνδυνος Οι τιµολογήσεις της Εταιρείας γίνονται αποκλειστικά σε Ευρώ. Τα τιµολόγια τα οποία η Εταιρεία δέχεται σε ξένο νόµισµα είναι περιορισµένου ύψους ενώ η αγοραπωλησία συναλλάγµατος για τις ταµειακές ανάγκες των πελατών γίνεται σε καθηµερινή βάση και αφορά µικροποσά. Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία έχει σαφή πιστωτική πολιτική που εφαρµόζει µε συνέπεια. Το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου στο οποίο εκτίθεται η Εταιρεία παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση ώστε η χορηγούµενη πίστωση να µην υπερβαίνει το ανά πελάτη πιστωτικό και χρονολογικό όριο. εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η εταιρεία έχει µεγάλο αριθµό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. Κίνδυνοι διακύµανσης επιτοκίων Οι τοκοφόρες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας διασυνδέονται µε επιτόκιο Euribor και ο κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων προκύπτει κυρίως µέσω του δανεισµού µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Η Εταιρεία παρακολουθεί την διακύµανση των επιτοκίων και λαµβάνει µέτρα περιορισµού του χρηµατοοικονοµικού κόστους. Κίνδυνος ρευστότητας Η Εταιρεία διαχειρίζεται την ρευστότητα µέσω της συνεχούς παρακολούθησης ταµειακών ροών και της εξασφάλισης διαθεσίµων και χρηµατοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών καθώς και επενδυτικών εκροών. Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου η οποία αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της θα εξυπηρετήσει την ολοκλήρωση των υπό εκτέλεση επενδύσεων καθώς και τις βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. Παράθεση των σηµαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν µεταξύ του εκδότη και συνδεδεµένων µε αυτόν προσώπων. Οι παρακάτω συναλλαγές αφορούν την περίοδο και τα υπόλοιπα που παρουσιάζονται κατά την Η Εταιρεία έχει καταθέσεις στην µητρική εταιρεία ύψους Ευρώ χιλ. περίπου καθώς και δάνεια από την µητρική εταιρεία ύψους Ευρώ χιλ. περίπου. Τα σχετικά έξοδα από τόκους και προµήθειες ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ χιλ. περίπου αντίστοιχα ενώ οι πληρωτέοι τόκοι ανήλθαν σε ποσό Ευρώ χιλ. Επιπλέον η Εταιρεία είναι µισθωτής ακίνητης περιουσίας (γραφείων) της µητρικής και συνεπώς υποχρεούται στην καταβολή µισθώµατος το οποίο ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 5 χιλ. περίπου. Επιπρόσθετα η Εταιρεία κατέβαλε στην µητρική έναντι αποδοχών αποσπασµένων υπαλλήλων ποσά ύψους Ευρώ 55 χιλ. περίπου ενώ η σχετική υποχρέωση ανέρχεται σε Ευρώ 11 χιλ.. Οι υποχρεώσεις προς την µητρική για παροχή υπηρεσιών ανήλθαν σε Ευρώ 7 χιλ. ενώ τα έσοδα από την µητρική από παροχή υπηρεσιών και η σχετική απαίτηση ανήλθαν σε Ευρώ 70 χιλ. και Ευρώ 49 χιλ. αντίστοιχα. 5

6 Επίσης η µητρική έχει εκδώσει υπέρ της Εταιρείας εγγυητικές επιστολές ύψους Ευρώ χιλ. Οι συναλλαγές και τα σχετικά υπόλοιπα της Εταιρείας µε λοιπά συνδεόµενα µέρη αναλύονται ως εξής: Συνδεόµενο µέρος Περιγραφή υπολοίπου / συνναλαγής Αξία (χιλ. Ευρώ) ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» Έξοδα από ασφάλιστρα 102 ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» Υποχρεώσεις από ασφάλιστρα Εθνοplan AE Έξοδα από παροχή υπηρεσιών. 17 Εθνοplan AE Υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών Εθνική Λήζινγκ AE Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 168 Εθνική Λήζινγκ AE Μισθώµατα.. 5 Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη δεν δικαιούνται παροχές µετά από την έξοδο από την υπηρεσία (πέραν των παροχών των συνταξιοδοτικών προγραµµάτων), καθώς και παροχές εξαρτηµένες από την αξία µετοχών. Οι αµοιβές του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 11 χιλ. περίπου ( : Ευρώ 18 χιλ.) και οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών σε Ευρώ 482 χιλ. περίπου ( : Ευρώ 496 χιλ.). Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.... ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ 6

7 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ την 29 Αυγούστου 2008 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 7

8 Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ Από 1 η Ιανουαρίου έως Από 1 η Απριλίου έως χιλιάδες Σηµεíωση Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων (13.070) (11.963) (7.901) (6.963) Μικτά αποτελέσµατα κέρδη/ (ζηµίες) (399) (974) Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως Έξοδα διάθεσης και διοίκησης (3.370) (2.105) (2.250) (1.234) Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως προ τελών ακίνητης περιουσίας και εξόδων αναδιοργάνωσης (2.943) (2.718) Τέλη ακίνητης περιουσίας... 4 (3.360) (322) (3.360) (322) Έξοδα αναδιοργάνωσης (1.000) - (1.000) Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως κέρδη / (ζηµίες) (6.303) (4.040) (2.628) (678) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα... - (2.630) (1.623) (1.357) (762) Αποτελέσµατα προ φόρων κέρδη / (ζηµίες) (8.933) (5.661) (3.985) (1.440) Φόρος εισοδήµατος Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (7.688) (4.762) (3.813) (1.433) Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή (βασικά σε ) 7 (0.18) (0.11) (0.09) (0.03) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 8

9 Ενδιάµεσος Συνοπτικός Ισολογισµός χιλιάδες Σηµεíωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώµατες ακινητοποιήσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Λοιπές απαιτήσεις Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό Επιχορηγήσεις παγίων Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Επιχορηγήσεις παγίων Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις Προµηθευτές Μερίσµατα πληρωτέα Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο... - (44.313) (36.625) Καθαρή θέση µετόχων Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 9

10 Ενδιάµεση Συνοπτική Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων χιλιάδες Αριθµός µετοχών Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά υπέρ το άρτιο Αποθε- µατικά Αποτελέσµ ατα εις νέο Σύνολα 1 η Ιανουαρίου (26.747) Μεταβολές από 1.1 µέχρι : Αποτελέσµατα περιόδου (4.762) (4.762) 30 η Ιουνίου (31.509) Αποτελέσµατα από (5.116) (5.116) 31 η εκεµβρίου (36.625) η Ιανουαρίου (36.625) Μεταβολές από 1.1 µέχρι : Αποτελέσµατα περιόδου (7.688) (7.688) 30 η Ιουνίου (44.313) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 10

11 Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Ταµειακών Ροών χιλιάδες Ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων Αποτέλεσµα περιόδου προ φόρων (8.933) (5.661) Προσαρµογές για: Μη-ταµειακά στοιχεία και λοιπές προσαρµογές που περιλαµβάνονται στο καθαρό αποτέλεσµα της περιόδου: Αναλογία εσόδου επιχορηγηµένων παγίων... (50) (52) Αποσβέσεις/ αποµείωση αξίας παγίων στοιχείων Προβλέψεις και υποχρεώσεις προς το προσωπικό (Κέρδη)/ ζηµίες από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων (65) Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: (Aύξηση) αποθεµάτων..... (104) (201) (Aύξηση) απαιτήσεων.. (5.124) (979) Μείωση υποχρεώσεων (πλην δανείων) Μείον: Φόρος εισοδήµατος και µη ενσωµατωµένοι φόροι καταβληµένοι... - (196) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα.... (1.828) (1.050) Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (5.083) (1.892) Επενδυτικές δραστηριότητες: Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων.. (18.661) (2.914) Πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες - 2 Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (18.661) (2.710) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων. - (46) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις. (26) (24) Μερίσµατα πληρωθέντα (37) (72) Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή µείωση ταµείου και ταµειακών διαθεσίµων (α)+(β)+(γ) (1.107) Ταµείο και ταµειακά διαθέσιµα έναρξης περιόδου Ταµείο και ταµειακά διαθέσιµα τέλους περιόδου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 11

12 Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων Σηµείωση 1: Γενικές πληροφορίες Η Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ (η «Εταιρεία») είναι Ελληνική Ανώνυµη Εταιρεία που ανήκει στον Όµιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ («η µητρική») και υπόκειται στο Νόµο περί Ανωνύµων Εταιρειών. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε / ), ενώ η διάρκειά της ορίστηκε πενήντα (50) έτη, δηλαδή µέχρι την 29 εκεµβρίου Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε αριθµό µητρώου ΑΕ 41850/06/Β/98/78 και λειτουργεί µε την επωνυµία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Έδρα της Εταιρείας είναι ο ήµος Αθηναίων, οδός Σανταρόζα 1. Το υποκατάστηµα βρίσκεται στο ήµο Βουλιαγµένης, οδός Απόλλωνος 40. Σκοπός της Εταιρείας, όπως προκύπτει από το άρθρο 3 του Καταστατικού της, είναι η ενάσκηση, εκµετάλλευση και η διαχείριση κάθε τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχειρήσεως και κάθε συναφούς εργασίας για ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του τουρισµού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία µπορεί: Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Να ενεργεί κάθε µορφής συναφείς εµπορικές εργασίες και επιχειρήσεις. Στις 30 Ιουνίου 2008 η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Λαναρά ως ανεξάρτητο µέλος του.σ. και τον κ. Αριστοτέλη Καρυτινό ως µέλος του.σ. αποφασίζοντας την µεταβολή στην σύνθεση του.σ. της Εταιρείας το οποίο εφεξής θα απαρτίζεται από 11 µέλη. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων για µια τριετία. Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι η ακόλουθη: 1. Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου Πρόεδρος Εκτελεστικό µέλος 2. Άνθιµος Θωµόπουλος Αντιπρόεδρος & /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος 3. Πολυχρόνης Γριβέας Αναπληρωτής /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος 4. Τζαννετάκης Χαρίλαος Εντεταλµένος Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος 5. Ιωάννης Κυριακόπουλος Μέλος Μη εκτελεστ. µέλος 6. Γρηγόριος Κασιδόκωστας Μέλος Μη εκτελεστ. µέλος 7. ηµήτριος ηµόπουλος Μέλος Μη εκτελεστ. µέλος 8. Αριστοτέλης Καρυτινός Μέλος Μη εκτελεστ. µέλος 9. Ιωάννης Συγγελίδης Μέλος Ανεξ. µη εκτελ. µέλος 10. Κων/νος Περεσιάδης Μέλος Ανεξ. µη εκτελ. µέλος 11. Γεώργιος Λαναράς Μέλος Ανεξ. µη εκτελ. µέλος Η Εταιρεία συντάσσει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ (η «µητρική»), η οποία κατέχει ποσοστό συµµετοχής 78.06%. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η µετοχή της Εταιρείας είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, ανέρχεται σε Ευρώ ,00 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 3,00 ανά µετοχή. Το συγκρότηµα της Βουλιαγµένης περιλαµβάνει: Τα ξενοδοχεία «Arion Resort & SPA» και «The Westin Athens» δυναµικότητας 123 δωµατίων και 162 δωµατίων αντίστοιχα και το ξενοδοχείο «Αφροδίτη» (το οποίο ανακαινίζεται) 12

13 Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ Το συγκρότηµα των 58 πολυτελών καµπανών To εστιατόριο πολυτελείας «Club House» (το οποίο ανακαινίζεται) Συνεδριακές αίθουσες και χώρους εκδηλώσεων πλήρως εξοπλισµένους Την αίθουσα εκδηλώσεων «Αίολος» Την παραλία «Astir Beach» Βοηθητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα αθλοπαιδιών Χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων, και Ελικοδρόµιο Η διαχείριση του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος έχει ανατεθεί στην Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc (Starwood) η οποία ανέλαβε επίσηµα τη διαχείριση την 1 Ιουλίου 2006 για 15 έτη. Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30 Ιουνίου 2008 τον έλεγχο της χρήσης 2008 ανέλαβε η εταιρεία Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης ΑΕ. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Αυγούστου

14 Σηµείωση 2: Βάση παρουσίασης και υιοθέτηση των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 2.1 Βάση παρουσίασης Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις (οι «ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (.Λ.Π.) 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις» για τις εξαµηνιαίες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις. 2.2 Κυριότερες λογιστικές αρχές Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις και όχι όλες τις σηµειώσεις που προβλέπονται για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Συνεπώς, οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να εξεταστούν σε συνάρτηση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31 εκεµβρίου Τα ποσά απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 2.3 Εκτιµήσεις και παραδοχές Κατά την προετοιµασία των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, οι σηµαντικές εκτιµήσεις και παραδοχές που διενεργήθηκαν από την ιοίκηση ήταν οι ίδιες µε αυτές που εφαρµόστηκαν κατά την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 εκεµβρίου Σηµείωση 3: Τοµείς δραστηριότητας Οι κύριοι επιχειρηµατικοί τοµείς αφορούν δραστηριότητες ενοικίασης δωµατίων και παροχής επισιτιστικών υπηρεσιών. Από τους λοιπούς τοµείς δραστηριότητας (έσοδα ακτής, ενοικίαση καταστηµάτων κτλ.) κανένας τοµέας δεν συγκεντρώνει αυτόνοµα πάνω από το 10% των συνολικών εσόδων, αποτελεσµάτων και περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Οι τοµείς δραστηριότητας αναλύονται έως εξής: Ανάλυση εσόδων και αποτελεσµάτων ανά τοµέα δραστηριότητας 14 Ενοίκια δωµατίων Επισιτιστικά Λοιποί τοµείς Σύνολα Από 1.1 έως Έσοδα λειτουργικών δραστηριοτήτων Έσοδα από άλλους τοµείς Σύνολο εσόδων Έξοδα δραστηριοτήτων... (4.679) (5.190) (932) (10.801) Αποτελέσµατα τοµέα Μη κατανεµηµένα κόστη (11.629) Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (προ φόρων). (8.933) Φόρος εισοδήµατος Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου.. (7.688) Ανάλυση εσόδων και αποτελεσµάτων ανά τοµέα δραστηριότητας Ενοίκια δωµατίων Επισιτιστικά Λοιποί τοµείς Σύνολα Από 1.1 έως Έσοδα λειτουργικών δραστηριοτήτων Έσοδα από άλλους τοµείς Σύνολο εσόδων Έξοδα δραστηριοτήτων... (4.212) (4.203) (1.595) (10.010) Έξοδα αναδιοργάνωσης (1.000) (1.000) Αποτελέσµατα τοµέα (1.476) 340 Μη κατανεµηµένα κόστη* (6.001) Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (προ φόρων). (5.661) Φόρος εισοδήµατος* Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου.. (4.762) *όπως αναµορφώθηκαν (Σηµείωση 13)

15 Η Εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην γεωγραφική περιοχή του ήµου Βουλιαγµένης όπου και βρίσκονται οι ξενοδοχειακές µονάδες της. Σηµειώνεται ότι οι κίνδυνοι και ποσοστά αποδόσεων δεν διαφοροποιούνται µεταξύ των ξενοδοχειακών µονάδων της Εταιρείας. Σηµείωση 4: Τέλη ακίνητης περιουσίας Τα τέλη ακίνητης περιουσίας αφορούν κυρίως το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων το οποίο επιβλήθηκε µε τον Νόµο 3634/08. Το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για τα ακίνητα που βρίσκονται στην κυριότητα της Εταιρείας κατά την ανήλθε σε ποσό ύψους Ευρώ χιλ. και επιβάρυνε τα αποτελέσµατα του 2 ου τριµήνου 2008 καθώς το ποσό προσδιορίσθηκε µε την υποβολή της σχετικής δήλωσης µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων του 1 ου τριµήνου. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ενδιάµεσου ισολογισµού η Εταιρεία είχε ήδη καταβάλει το 1/3 του ποσού αυτού. Σηµείωση 5: Έξοδα αναδιοργάνωσης Τα έξοδα αναδιοργάνωσης της περυσινής περιόδου (µη επαναλαµβανόµενα) ύψους Ευρώ 1 εκατ. αφορούν πρόβλεψη κόστους αποχώρησης 41 εργαζοµένων από το πρόγραµµα οµαδικής ασφάλισης της Εταιρείας µε την Εθνική Ασφαλιστική. Η συνολική παροχή ασφαλίστρων η οποία καταβλήθηκε στην Εθνική Ασφαλιστική ανήλθε σε ποσό Ευρώ χιλ. περίπου. Σηµείωση 6: Φόρος εισοδήµατος Από 1 η Ιανουαρίου έως Τρέχων φόρος εισοδήµατος (πρόβλεψη)... (100) (100) Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Φόρος εισοδήµατος Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού η Εταιρεία έχει αχρησιµοποίητες µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες ύψους Ευρώ 38.2 εκατ. περίπου διαθέσιµες για συµψηφισµό έναντι µελλοντικών φορολογητέων κερδών. Η Εταιρεία, βασισµένη στο επιχειρηµατικό της σχέδιο, έχει αναγνωρίσει συνολική απαίτηση από αναβαλλόµενη φορολογία ύψους Ευρώ 9.6 εκατ. περίπου από τα οποία ποσό ύψους Ευρώ 1.4 εκατ. περίπου αφορά σε φορολογικές ζηµίες της κλειόµενης περιόδου. Σύµφωνα µε τον φορολογικό νόµο οι φορολογικές ζηµίες δύναται να µεταφερθούν στο µέλλον για πέντε συνεχόµενες χρήσεις. Σηµείωση 7: Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή Από 1 η Ιανουαρίου έως Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) αναλογούσες στους µετόχους (χίλ. Ευρώ)... (7.688) (4.762) Σταθµικός µέσος όρος των σε κυκλοφορία µετοχών (σε αριθµό µετοχών) Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (βασικά σε Ευρώ)... (0.18) (0.11) Εκτός από τις κοινές µετοχές κατά την 30 Ιουνίου 2008 δεν υπάρχουν άλλοι τίτλοι. Σηµείωση 8: Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Οι προσθήκες ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων κατά την διάρκεια της περιόδου αφορούν κυρίως κτήρια και ανήλθαν σε Ευρώ 21.8 εκατ. περίπου. Οι προσθήκες αυτές αφορούν κυρίως τα έργα ανακαίνισης των καµπανών του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος καθώς και την ανακαίνιση της λαϊκής πλαζ. Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της περιόδου εκποίησε µεταφορικά µέσα και ξενοδοχειακό εφοπλισµό και αναγνώρισε ζηµία ύψους Ευρώ 32 χιλ.. 15

16 Σηµείωση 9: Τραπεζικά δάνεια Επιτόκιο Λήξη Μακρ/σµα Βραχ/σµα Μακρ/σµα Βραχ/σµα άνειο κεφαλαίου κίνησης Overnight+1.75% Επενδυτικό δάνειο Euribor+1.50% Επενδυτικό δάνειο Euribor+1.50% Επενδυτικό δάνειο Euribor+1.50% Οµολογιακό δάνειο Euribor+1.65% Σύνολα Κατά την διάρκεια της περιόδου η Εταιρεία άντλησε επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης, όπως αναλύονται παραπάνω, από την µητρική. Τα αντληθέντα κεφάλαια χρησιµοποιήθηκαν προς κάλυψη του επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρείας καθώς και για λειτουργικές ανάγκες. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2008 ενέκρινε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (Σηµείωση 11). Από τα αντληθέντα κεφάλαια ποσό ύψους Ευρώ χιλ. θα διατεθεί για αποπληρωµή υφιστάµενων δανειακών υποχρεώσεων. Σηµειώνεται ότι ο τραπεζικός δανεισµός έχει στο σύνολο του χορηγηθεί από την µητρική και είναι εκφρασµένος σε Ευρώ. Σηµείωση 10: Μερίσµατα Κατά την διάρκεια της κλειόµενης περιόδου η Εταιρεία απέδωσε στο Ελληνικό ηµόσιο οφειλόµενα µερίσµατα ύψους Ευρώ 38 χιλ., κατόπιν παρέλευσης πενταετίας από το έτος έγκρισης τους από την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων. Σηµείωση 11: Μετοχικό κεφάλαιο Κατά την 30 Ιουνίου 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ χιλ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 3,00 η κάθε µία. εν υπήρξε µεταβολή στον αριθµό των µετοχών σε σχέση µε την 31 εκεµβρίου Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 30 Ιουνίου 2008 ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ µε την έκδοση 21,300,000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 3.00 η κάθε µία, δια της καταβολής µετρητών, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, µε αναλογία µίας (1) νέας κοινής ονοµαστικής µετοχής προς κάθε δύο (2) παλαιές κοινές ονοµαστικές µετοχές και σε τιµή διάθεσης Ευρώ 4,68 ανά νέα µετοχή. Η διαφορά η οποία θα προκύψει µεταξύ της τιµής έκδοσης και της ονοµαστικής αξίας της κάθε µετοχής, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού «Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί εντός των προθεσµιών που ορίζει ο Κ.Ν. 2190/20. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων, ο µέτοχος µε ποσοστό συµµετοχής στην Εταιρεία µεγαλύτερο του 5%, ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ µε ποσοστό συµµετοχής 78.06%. Σηµείωση 12: Αποθεµατικά Τακτικό αποθεµατικό Φορολογηθέντα αποθεµατικά Φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο αποθεµατικά Απαλλασσόµενα της φορολογίας αποθεµατικά Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµου Σύνολα

17 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού αποθεµατικού» είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας µπορεί, όµως, να συµψηφισθεί µε συσσωρευµένες ζηµιές. Σηµείωση 13: Ανακατατάξεις Ορισµένα ποσά της προηγούµενης περιόδου έχουν ανακαταταχθεί προκειµένου να είναι οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της κλειόµενης περιόδου. Η ανακατάταξη αφορά κυρίως στην ανακατάταξη του ΦΜΑΠ ο οποίος είχε κατά την προηγούµενη περίοδο συµπεριληφθεί στον φόρο εισοδήµατος. Ανακατατάξεις Από 1 η Ιανουαρίου έως Από 1 η Απριλίου έως Σηµείωση 14: Οψιγενή γεγονότα ηµ/µένα ποσά Αναπ/µένα ποσά Αναµ/σεις ηµ/µένα Ποσά Αναπ/µένα ποσά Αναµ/σεις Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Αποτ/µάτων Τέλη ακίνητης περιουσίας... - (322) (322) - (322) (322) Αποτελέσµατα προ φόρων κέρδη / (ζηµίες)... (5.339) (5.661) (322) (1.118) (1.440) (322) Φόρος εισοδήµατος (315) Ενδιάµεση Συνοπτική Κατ/ση Ταµειακών Ροών Αποτέλεσµα περιόδου προ φόρων... (5.339) (5.661) (322) Μείωση υποχρεώσεων (πλην δανείων) Η Εταιρεία τον Ιούλιο 2008 άντλησε από την µητρική δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους Ευρώ 5,5 εκατ. Στις 4 Αυγούστου 2008, η Εταιρεία εισέπραξε από το Ελληνικό ηµόσιο προκαταβολή επί των επιχορηγήσεων των επενδύσεων του Ν.3299/04, ύψους Ευρώ 598 χιλ.. Εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 30 Ιουνίου 2008 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ΠΧΠ. Σηµείωση 15: Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών Η Εταιρεία έχει καταθέσεις στην µητρική εταιρεία ύψους Ευρώ χιλ. (31 εκεµβρίου 2007: Ευρώ χιλ.) περίπου καθώς και δάνεια από την µητρική εταιρεία ύψους Ευρώ χιλ. (31 εκεµβρίου 2007: Ευρώ χιλ.) περίπου. Τα σχετικά έξοδα από τόκους και προµήθειες ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ χιλ. (31 εκεµβρίου 2007: Ευρώ χιλ.) περίπου αντίστοιχα ενώ οι πληρωτέοι τόκοι ανήλθαν σε ποσό Ευρώ χιλ. (2007: Ευρώ χιλ.). Επιπλέον η Εταιρεία είναι µισθωτής ακίνητης περιουσίας (γραφείων) της µητρικής και συνεπώς υποχρεούται στην καταβολή µισθώµατος το οποίο ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 5 χιλ. περίπου (31 εκεµβρίου 2007: Ευρώ 10χιλ.). Επιπρόσθετα η Εταιρεία κατέβαλε στην µητρική έναντι αποδοχών αποσπασµένων υπαλλήλων ποσά ύψους Ευρώ 55 χιλ. περίπου ενώ η σχετική υποχρέωση ανέρχεται σε Ευρώ 11 χιλ. Οι υποχρεώσεις προς την µητρική για παροχή υπηρεσιών ανήλθαν σε Ευρώ 7 χιλ. ενώ τα έσοδα από την µητρική από παροχή υπηρεσιών και η σχετική απαίτηση ανήλθαν σε Ευρώ 70 χιλ. και Ευρώ 49 χιλ. αντίστοιχα. Επίσης η µητρική έχει εκδώσει υπέρ της Εταιρείας εγγυητικές επιστολές ύψους Ευρώ χιλ.. Οι συναλλαγές και τα σχετικά υπόλοιπα της Εταιρείας µε λοιπά συνδεόµενα µέρη αναλύονται ως εξής: Συνδεόµενο µέρος Περιγραφή υπολοίπου / συνναλαγής Αξία (χιλ. Ευρώ) ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» Έξοδα από ασφάλιστρα 102 ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» Υποχρεώσεις από ασφάλιστρα Εθνοplan AE Έξοδα από παροχή υπηρεσιών. 17 Εθνοplan AE Υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών Εθνική Λήζινγκ AE Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 168 Εθνική Λήζινγκ AE Μισθώµατα

18 Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη δεν δικαιούνται παροχές µετά από την έξοδο από την υπηρεσία (πέραν των παροχών των συνταξιοδοτικών προγραµµάτων), καθώς και παροχές εξαρτηµένες από την αξία µετοχών. Οι αµοιβές του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 11 χιλ. περίπου ( : Ευρώ 18 χιλ.) και οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών σε Ευρώ 482 χιλ. περίπου ( : Ευρώ 496 χιλ.). Σηµείωση 16: εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις α) Κεφαλαιακές δεσµεύσεις Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού η Εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις µελετών και εργολαβιών σχετικά µε υπό εκτέλεση έργα ύψους Ευρώ χιλ. περίπου. Το ανεκτέλεστο µέρος των συµβάσεων αυτών ανέρχεται σε ποσό ύψους Ευρώ χιλ. περίπου. Εκτός των ανωτέρω, η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν υπάρχει σηµαντική παρούσα οφειλή η οποία να προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, ούτε δεσµευτικά γεγονότα από νοµική η τεκµαιρόµενη υποχρέωση που ο διακανονισµός τους θα επιφέρει σηµαντική εκροή οικονοµικών πόρων. β) Νοµικά θέµατα Κατά της Εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές ύψους Ευρώ 10.1 εκατ. περίπου. Οι νοµικοί σύµβουλοι της Εταιρείας πιθανολογούν θετική έκβαση των εν λόγο αγωγών µε ενδεχόµενη µικρή επιβάρυνση για την Εταιρεία. Επιπλέον, τόσο οι νοµικοί σύµβουλοι που χειρίζονται τις αγωγές αυτές όσο και η ιοίκηση της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να εκτιµήσουν µε ακρίβεια το ύψος της ενδεχόµενης επιβάρυνσης που θα έχει η Εταιρεία κατά το χρόνο εκδίκασης των αγωγών αυτών και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει πρόβλεψη στις Οικονοµικές Καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. Σηµειώνεται οτι η Εταιρεία έχει ασκήσει ανταγωγές ύψους Ευρώ 3.9 εκατ. γ) Φορολογικά θέµατα Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2005 και συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2006 και 2007 δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Σε ενδεχόµενο φορολογικό έλεγχο οι φορολογικές αρχές ενδέχεται να απορρίψουν ορισµένες δαπάνες και να καταλογίσουν πρόστιµα το ύψος των οποίων δεν µπορεί να προσδιορισθεί µε ακρίβεια. Η ιοίκηση εκτιµάει ότι τα αποτελέσµατα του ενδεχόµενου φορολογικού ελέγχου δεν θα επηρεάσουν ουσιωδώς τις οικονοµικές καταστάσεις. δ) Λοιπά θέµατα εν υπάρχουν υποθήκες, προσηµειώσεις ή άλλα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η Εταιρεία είναι µισθωτής ακίνητης περιουσίας (οικοπέδου). Η σχετική σύµβαση λήγει το Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΙΒΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΗΣ 18

19 ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6/448/ Ε.Κ. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ AP.M.A.E /06/B/98/78 ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 1 & ΣΤΑ ΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (Σύµφωνα µε την απόφαση 6/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν απο τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. («Εταιρεία») Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 41850/06/Β/98/78 ιεύθυνση διαδικτύου: ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 1 & ΣΤΑ ΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ Ηµεροµηνία έγκρισης των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων από το Σ: 29 Αυγούστου 2008 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Μιχάλης Χατζηπαύλου ΑΜ ΣΟΕΛ Ελεγκτική εταιρεία: Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Eυρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 30/6/ /12/2007 1/1-30/6/08 1/1-30/6/07 1/4-30/6/08 1/4-30/6/07 Ενεργητικό Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 198, ,983 Κύκλος εργασιών 12,671 10,989 10,172 8,652 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Μικτά κέρδη / (ζηµίες) (399) (974) 2,271 1,689 Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10,160 8,902 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και Αποθέµατα και επενδυτικών αποτελεσµάτων (6,303) (4,040) (2,628) (678) Απαιτήσεις από πελάτες 3,431 1,414 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (8,933) (5,661) (3,985) (1,440) Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7,826 5,913 Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (7,688) (4,762) (3,813) (1,433) Σύνολο ενεργητικού 220, ,723 Κατανέµονται σε (ανα µετοχή): Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους /βασικά (σε ) (0.18) (0.11) (0.09) (0.03) Μετοχικό κεφάλαιο 127, ,800 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης (18,229) (10,541) επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (3,222) (1,140) (1,021) 730 Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας (α) 109, ,259 Σύνολο καθαρής θέσης (γ)=(α) 109, ,259 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 29,004 38,721 Προβλέψεις/λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4,344 2,113 1/1-30/6/08 1/1-30/6/07 Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 61,131 28,664 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 16,684 9,966 Λειτουργικές δραστηριότητες Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 111,163 79,464 Ζηµίες προ φόρων (8,933) (5,661) Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων (γ)+(δ) 220, ,723 Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αναλογία εσόδου επιχορηγηθέντων παγίων (50) (52) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Αποσβέσεις 3,081 2,900 Προβλέψεις υποχρεώσεων προς το προσωπικό 230 1,000 30/6/ /6/2007 (Κέρδη) / ζηµίες από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων 32 (65) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2,630 1,621 Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/08 και 1/1/07) 117, ,137 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών Κέρδη / (ζηµίες) της περιόδου µετά από φόρους (7,688) (4,762) κεφαλαίου κίνησης: Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/6/08 και 30/6/07) 109, ,375 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (104) (201) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (5,124) (979) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων και λοιπών υποχρεώσεων (πλην δανείων) 4, Φόρος εισοδήµατος και µη ενσωµατωµένοι φόροι - (196) 1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα (1,828) (1,050) ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) και δεν έχουν Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (5,083) (1,892) µεταβληθεί σε σχέση µε αυτές της προηγούµενης χρήσης. Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (18,661) (2,914) 2. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31 εκεµβρίου 2007 και 30 Πώληση περιουσιακών στοιχείων Ιουνίου 2008 ήταν 348 και 613 άτοµα αντίστοιχα. Τόκοι εισπραχθέντες - 2 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (18,661) (2,710) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 3. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Οι ανέλεγκτες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 22,700 6,373 φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στην Σηµείωση 16 των οικονοµικών καταστάσεων. Εξοφλήσεις δανείων - (46) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (26) (24) 4. Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει προβλέψεις ύψους 300 χιλ. που αφορούν κυρίως Μερίσµατα πληρωθέντα (37) (72) φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις. Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµ/µικές δραστηριότητες (γ) 22,637 6,231 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 5. Έχουν ασκηθεί αγωγές κατά της Εταιρείας συνολικού ύψους 10.1 εκατ. ενω η ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) (1,107) 1,629 Εταιρεία έχει ασκήσει ανταγωγές ύψους 3.9 εκατ.(σηµείωση 16 των οικονοµικών καταστάσεων). Οι Νοµικοί Σύµβουλοι θεωρούν ότι δεν θα τελεσιδικίσουν κατά της Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 3,952 1,601 Εταιρείας σηµαντικού ποσού αγωγές και συνεπώς δεν αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 2,845 3, Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008 οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ποσοστό συµµετοχής 78,06%) µε έδρα την Ελλάδα. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7. Τα ποσά που έχουν προκύψει από συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ προς αυτήν µέρη συνοψίζονται ως εξής: Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών: 70 χιλ. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών και έξοδα απο τόκους: 2,809 χιλ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Καταθέσεις: 2,241 Α Τ ΑΒ Α Τ Μ Απαιτήσεις: 49 χιλ. Υποχρεώσεις και δάνεια: 92,141 χιλ. Ο ΑΝAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συναλλαγές και αµοιβές διευθ/κών στελεχών και µελών της διοίκησης: 493 χιλ. Απαιτήσεις από διευθ/κά στελέχη και µέλη της διοίκησης: - Υποχρεώσεις προς τα διευθ/κά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 57χιλ. 8. Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης περιόδου έχουν αναµορφωθεί για να είναι οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης περιόδου. Περαιτέρω πληροφορίες αναφέρονται στην Σηµείωση 13 των οικονοµικών καταστάσεων. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΡΙΒΕΑΣ ΠΑΡΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΗΣ Α Τ ΑΕ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ

20 ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.». Εισαγωγή Επισκοπήσαµε τoν συνηµµένο (συνοπτικό) ισολογισµό της Ανώνυµης Ξενοδοχειακής Εταιρίας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε..» (η «Εταιρία») της 30 ης Ιουνίου 2008, τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ιοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για τη κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση («ΛΠ 34»). ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπηση µας. Εύρος της Eργασίας Eπισκόπησης ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψη µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. Συµπέρασµα Επισκόπησης Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το.λ.π

21 Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης επισκοπήσαµε και τα υπόλοιπα στοιχεία της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ εξουσιοδότηση αυτού του Νόµου Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον Νόµο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής µε την συνηµµένη οικονοµική πληροφόρηση. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ Α.Μ. ΣΟΕΛ: Λ. Κηφισίας , Χαλάνδρι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 Deloitte. 21

1 η Ιανουαρίου 2006 127.800 21.314 4.770 (13.589) 140.295. 31 η Μαρτίου 2006 127.800 21.314 4.770 (17.583) 136.301

1 η Ιανουαρίου 2006 127.800 21.314 4.770 (13.589) 140.295. 31 η Μαρτίου 2006 127.800 21.314 4.770 (17.583) 136.301 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 30 Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ιανουαρίου (13.589) Σεπτεµβρίου (23.190)

1 η Ιανουαρίου (13.589) Σεπτεµβρίου (23.190) ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 30 Σεπτεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ιανουαρίου (13.589) Ιουνίου (10.898)

1 η Ιανουαρίου (13.589) Ιουνίου (10.898) ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012 (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2013 (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 (Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007) Αύγουστος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Όµιλος και Εταιρεία Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 30 Ιουνίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007) Αύγουστος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ. 661 00 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Α Τρίµηνο 2007 ( 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ. 661 00 Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α Εξαµήνου 2007 περίοδος 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2014

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2014 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2014 περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 3556/2007 Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2008 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Μάρτιος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναεπιµετρήσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών. Σηµείωση

Επαναεπιµετρήσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών. Σηµείωση ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Γ.Ε.ΜΗ 121913101000 περιόδου 1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2014 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΛΠ - 34) Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2014

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2014 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2014 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2014) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΩΚΡΑΤΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ περιόδου Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος για την τρίµηνη περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2015

Κατάσταση αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος για την τρίµηνη περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2015 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα