Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 14/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 243/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 74/22 & Ν. 3345/ κλπ και διαγραφής του 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήµα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80% Σήµερα στις 24 Μαΐου 2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 8. µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από την αρ.πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 41 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 37. Επίσης, παραστάθηκε και ο δήµαρχος που κλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.6 του Ν.3852/2010. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Λιακόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος 20 Γκοτζαµανίδης Γεώργιος Μέλος 2 Κυριακίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος Μπογιατζής Χρήστος Μέλος 3 Κοκαβίδης Γεώργιος Γραµµατέας 22 Μπουρονίκος Νικόλαος Μέλος 4 Αθανασιάδης Χαράλαµπος Μέλος 23 Μπουσνάκης Αστέριος Μέλος 5 Ανανιάδης Σταύρος Μέλος 24 Νατσιός Στέφανος Μέλος 6 Βαϊνάς ηµήτριος Μέλος 25 Ντόντης Λάζος Μέλος 7 Γιουµίδης Αλέξανδρος Μέλος 26 Παπαγιαννούλης Αντώνιος Μέλος 8 Γκουγκουρέλας Χρήστος Μέλος 27 Παπαδηµητρίου Θωµάς Μέλος 9 Γκούνας Αθανάσιος Μέλος 28 Παπαζήσης Αναστάσιος Μέλος 10 Ίτσιος Γεώργιος Μέλος 29 Παπαζιώγας Νικόλαος Μέλος 11 Καρατζόγλου Χαράλαµπος Μέλος Παπατολίκα Βικτωρία Μέλος 12 Καραφουλίδης Χρήστος Μέλος 31 Πούλιου Περδίκη Ασηµίνα Μέλος 13 Κεραµιδιώτης Ευστάθιος Μέλος 32 Σατραζέµης Ζήνων Μέλος 14 Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος Μέλος 33 Στυλιανίδης Αθανάσιος Μέλος 15 Λεµονόπουλος Χρήστος Μέλος 34 Τζουµέρκα Καλλιόπη Μέλος 16 Μαλτζάρης Ιωάννης Μέλος 35 Φωτιάδης Νικόλαος Μέλος 17 Μάντζιος Αντώνιος Μέλος 36 Χατζηκώστας Γεώργιος Μέλος 18 Μηλιώτης Νικόλαος Μέλος 37 Σαλπιστής Νικόλαος Μέλος 19 Μπερεδήµας Παναγιώτης Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Αθανασιάδης Παναγιώτης Μέλος 3 Οφείδης Σάββας Μέλος Αν και κλήθηκε νόµιµα Αν και κλήθηκε νόµιµα 2 Νατσιός Νικόλαος Μέλος 4 Μπίνιας Κωνσταντίνος Μέλος Αν και κλήθηκε νόµιµα Αν και κλήθηκε νόµιµα ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Γελαστόπουλος Περικλής.Κ. Κατερίνης 2 Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 3 Χελιδονόπουλος Γεώργιος.Κ. Περίστασης 4 Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 5 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 6 Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 7 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 8 Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου 9 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 10 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου 11 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 12 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 13 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 14 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής 1

2 15 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 16 Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά 17 Αµβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής 18 Νατσιάβας Γεώργιος.Κ. Σβορώνου 19 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 20 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς Μορθανάσης Ιωάννης.Κ. Κορινού 22 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ. Παραλίας 23 Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος Τ.Κ. Φωτεινών 2 Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 3 Γεωργίου Ελένη Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 4 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 5 Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης 6 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου Αν και κλήθηκαν νόµιµα 2 Προτάχθηκαν τα θέµατα 23 ο και 37 ο τα οποία και συζητήθηκαν µετά το 2 ο θέµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον αντιδήµαρχο κ. Ζήνωνα Σατραζέµη- ο οποίος για το 11 ο θέµα έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: Την από υπηρεσιακή αναφορά του εισπράκτορα του ήµου Σαµαλή Ιωάννη, µε την οποία επισυνάπτει κατάσταση 545 οφειλετών µε τα αντίστοιχα ποσά και τον αριθµό διπλοτύπου βεβαίωσης, σύµφωνα µε την οποία ζητά τη διαγραφή των οφειλών συνολικού ύψους ,84 ευρώ, σύµφωνα µε το Ν. 74/22, Ν. 3345/20 Ν. 3649/ & 3801/20 και διαγραφή του 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήµα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80%, διότι εξοφλήθηκε η βασική οφειλή τους. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το.σ. να αποφασίσει σχετικά. Το.Σ. λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναφερόµενα, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2 (.Κ.Κ.), ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τη διαγραφή των παρακάτω οφειλών λόγω ρύθµισης σύµφωνα µε το Ν. 74/22, Ν. 3345/20 Ν. 3649/ & 3801/20 και τη διαγραφή του 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήµα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80%, διότι εξοφλήθηκε η βασική οφειλή τους από τους βεβαιωτικούς καταλόγους των παρακάτω οφειλετών, ως εξής: ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν. 74/22, N. 3345/20 Ν.3649/ & Ν. 3801/20 & ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 20% ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΌ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΛΟΓΩ ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 80% A/ A Επωνυµία ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 1 ATANASOVA DIMKA (STOYANOVA) ATANASOVA DIMKA (STOYANOVA) ιεύθυνση Κατοικίας ή Επαγγέλµατος. ΓΟΥΝΑΡΗ 5. ΓΟΥΝΑΡΗ 5 Α.Φ.Μ. ΚΩ. Η Μ ΑΡ. ΒΕΒ. ΗΜ. ΛΗΞ. ΠΟΣΟ 12,42 2

3 3 2 AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31,Τ.Κ ,ΚΗΦΙΣΙΑ FIKUS MARZENA- BA(BOGUSKAW) Μ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 2, 2, 4 HUDYM TETYANA (VLADIMIR) HUDYM TETYANA (VLADIMIR) ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36Β ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36Β % ΕΤΟΥΣ 20 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ ,50 9,10 63,60 5 IVANOVA PETVA(HRISTO) ΠΡΟΥΣΣHΣ 2,Τ.Κ. 601 Σ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 20, 20, 6 MINCHEVA ELENK ΣΒΟΡΩΝΟΥ NOVA ΝΟΒΑ RENT ΡΕΝΤ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2,Τ.Κ ,ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ POLE ARJAN (QAN) ΣΙΝΙΕΣ,Τ.Κ. 491,ΚΕΡΚΥΡΑ SHOSHARI SOKOL (IRF) ΙΤΕΑ ΓΟΝΝΩΝ 0,Τ.Κ. 404,ΓΟΝΝΟΙ THEMELI VLADI (THO) ΑΙΣΧΥΛΟΥ 2,Τ.Κ

4 4 11 TOP VIDEO ΗΜ ΡΑΠΤΗΣ 15 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ 0,Τ.Κ. 571,ΘΕΡΜΗ XHAKA AGRON (HAK) ΑΛΩΝΙΑ 0,Τ.Κ. 64,ΚΙΤΡΟΣ XHAKA AGRON (HAK) ΑΛΩΝΙΑ 0,Τ.Κ. 64,ΚΙΤΡΟΣ ,10 13 ΑΒΑΚΙΑΝ ΠΕΤΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΑΒΑΚΙΑΝ ΠΕΤΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΖΑΛΟΓΓΟΥ 1 ΖΑΛΟΓΓΟΥ ,90 14 ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) Α.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙ ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΙΩΑ) ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ,93 2,93 16 ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑ (ΙΩΑ) ΤΟΞΟ 0,Τ.Κ ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑ (ΙΩΑ) ΤΟΞΟ 0,Τ.Κ ,45 ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑ (ΙΩΑ) ΤΟΞΟ 0,Τ.Κ ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑ (ΙΩΑ) ΤΟΞΟ 0,Τ.Κ ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑ (ΙΩΑ) ΤΟΞΟ 0,Τ.Κ ,55 17 ΑΓΓΟΥΣΗΣ ΠΑΡΙΣ (ΧΡ) ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

5 5 ΑΓΓΟΥΣΗΣ ΠΑΡΙΣ (ΧΡ) ΑΓΓΟΥΣΗΣ ΠΑΡΙΣ (ΧΡ) ΑΓΓΟΥΣΗΣ ΠΑΡΙΣ (ΧΡ) ΑΓΓΟΥΣΗΣ ΠΑΡΙΣ (ΧΡ) ΑΓΓΟΥΣΗΣ ΠΑΡΙΣ (ΧΡ) ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 5 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 5 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 5 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 5 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ,22 18 Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΙΩΑΝ ΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 20, Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΙΩΑΝ ΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 20, 40, 19 Α ΑΜΙ ΗΣ ΣΤΥΛΙ (ΠΑΝ) ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 1Α,Τ.Κ ,ΕΥΟΣΜΟΣ Α ΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤ (ΓΕΩ) Α ΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤ (ΓΕΩ) Π ΣΟΥΜΕΛΑ 34 Π ΣΟΥΜΕΛΑ , Α ΑΜΟΥ ΜΠΛΑΝΑ ΦΡΕΙ ΕΡΙΚΗ (ΘΕΟ) Α ΑΜΟΥ ΜΠΛΑΝΑ ΦΡΕΙ ΕΡΙΚΗ (ΘΕΟ) Α ΑΜΟΥ ΜΠΛΑΝΑ ΦΡΕΙ ΕΡΙΚΗ (ΘΕΟ) Α ΑΜΟΥ ΜΠΛΑΝΑ ΦΡΕΙ ΕΡΙΚΗ (ΘΕΟ) ΒΟΤΣΗ 9 ΒΟΤΣΗ 9 ΒΟΤΣΗ 9 ΒΟΤΣΗ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 3η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 5η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4 /6/20 4 /9/ /12/ /3/ ,17 4,17 4,17 4,17 16,68 5

6 6 22 ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ,93 6

7 7 ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 3,25 201,42 23 ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ) ΜΟ ΕΣΤΟΥ 11,ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 8, 8, 24 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ (ΓΕΩ) ΑΓ ΣΠΥΡΙ ΩΝ

8 8 25 ΑΛΕΞΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4 1/12/20 20,24 20,24 26 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΟΥ (ΑΣΤ) ΚΙΤΡΟΣ 0,Τ.Κ. 64,ΚΙΤΡΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ (ΝΙΚ) ΑΛΕΥΡΑΣ (ΝΙΚ) ΑΛΕΥΡΑΣ (ΝΙΚ) Α'ΧΙΛ Π.Ε.Ο. ΚΑΤ 0 Α'ΧΙΛ Π.Ε.Ο. ΚΑΤ 0 Α'ΧΙΛ Π.Ε.Ο. ΚΑΤ ,97 28 ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤ ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤ ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤ ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤ ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 4 ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 4 ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 4 ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 4 ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ % ΕΤΟΥΣ 24 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 24 2% ΕΤΟΥΣ 20 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /7/ /7/20 23 /4/20 24 /4/20 146,40 14,64 19,90 199,60 387, 29 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ ΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΟΙΝΟΗΣ 28,Τ.Κ ,16 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ ΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΟΙΝΟΗΣ 28,Τ.Κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ ΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΟΙΝΟΗΣ 28,Τ.Κ ,46 8

9 9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ ΟΥ ΟΛΥΜΠ (ΒΑΣ) ΟΙΝΟΗΣ 28,Τ.Κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ ΟΥ ΟΛΥΜΠ (ΒΑΣ) ΟΙΝΟΗΣ 28,Τ.Κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ ΟΥ ΟΛΥΜΠ (ΒΑΣ) ΟΙΝΟΗΣ 28,Τ.Κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ ΟΥ ΟΛΥΜΠ (ΒΑΣ) ΟΙΝΟΗΣ 28,Τ.Κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ ΟΥ ΟΛΥΜΠ (ΒΑΣ) ΟΙΝΟΗΣ 28,Τ.Κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ ΟΥ ΟΛΥΜΠ (ΒΑΣ) ΟΙΝΟΗΣ 28,Τ.Κ ,90 31 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Γ.- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Γ. Ο.Ε. ΚΑΣΣΑΝ ΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ (ΧΡΗ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ (ΧΡΗ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ (ΧΡΗ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ (ΧΡΗ) ΕΘΝΙΚ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 59 ΕΘΝΙΚ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 59 ΕΘΝΙΚ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 59 ΕΘΝΙΚ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ,20 33 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ ΣΥΖ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ ΣΥΖ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11 ΟΙΚ.- ΗΡΑΣ 27,ΟΛ.ΑΚΤΗ,Τ.Κ. 601 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11 ΟΙΚ.- ΗΡΑΣ 27,ΟΛ.ΑΚΤΗ,Τ.Κ % ΕΤΟΥΣ 20 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /4/20 341,80 25 /4/20 34,18 375,98 34 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΡΙΟΣ (ΚΥΡ) ΓΑΝΟΧΩΡΑ

10 10 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΡΙΟΣ (ΚΥΡ) ΓΑΝΟΧΩΡΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 12, 35 ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4 1/12/20 97,49 97,49 36 ΑΝ ΡΕΑ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙ 9,Τ.Κ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4 1/12/20 54,01 54,01 37 ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ 1993 ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ 1994 ΥΠΟΛ. ΠΡΟΣΦ. 1 31/8/ /8/ /4/20 42 /4/ /12/ /12/20 5% ΕΤΟΥΣ 1993ΥΠΟΛ. ΠΡΟΣΦ. ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1993 ΥΠΟΛ. ΠΡΟΣΦ. ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1994 ΥΠΟΛ. ΠΡΟΣΦ /12/ /12/20,16 33,06 72,02 112,53 25,64 19,84 12,69 16,41 313,35 38 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤ ΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ( ΠΑΛ 14,Τ.Κ ,ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΡΟΓΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΝΙΚ) Α ΠΑΡ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

11 11 40 ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑΞΙΜΑΝΡΟΥ ΠΕΥΚΑ 11,Τ.Κ ,ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΑΝΑΞΙΜΑΝΡΟΥ ΠΕΥΚΑ 11,Τ.Κ ,ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΑΝΑΞΙΜΑΝΡΟΥ ΠΕΥΚΑ 11,Τ.Κ ,ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΑΝΑΞΙΜΑΝΡΟΥ ΠΕΥΚΑ 11,Τ.Κ ,ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΑΝΑΞΙΜΑΝΡΟΥ ΠΕΥΚΑ 11,Τ.Κ ,ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ,25 41 ΑΡΓΥΡΙΑ ΗΣ ΕΥΣΤΡΤΑΤΙΟΣ (ΝΙΚ) ΣΒΟΡΩΝΟΣ,Τ.Κ ,93 2,93 42 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 3,55 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 3,55 7,10 43 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) ΕΙΡΗΝΗΣ 9,Τ.Κ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ( ΗΜ) ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ 7,Τ.Κ ,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΙ ΗΣ (ΑΝΕΣΤΗΣ) (Π.Κ. 1 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 148,Τ.Κ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΡΑΣΠΕ Α ΤΕΛ - ΟΑΕ 73 /6/20 52,65 52,65 46 ΑΦΟΙ ΣΑΠΙ Η Ο.Ε. 2 ΧΙΛ. ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ-- ΘΕΣ/ΚΗ,Τ.Κ

12 12 47 ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ & (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΜΕΛΛΙΟΣ) Π.Κ 63 ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΜΕΛΛΙΟΣ) Π.Κ 63 ΛΟΦΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 31/7/20 19,72 ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /7/20 15,38 35,10 49 ΒΑΚΑΛΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΒΑΚΑΛΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΒΑΚΑΛΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΒΑΚΑΛΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) Μ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ % ΕΤΟΥΣ 22 2% ΕΤΟΥΣ 23 2% ΕΤΟΥΣ 24 2% ΕΤΟΥΣ /3/ /8/ /7/20 24 /4/20 0, 1.140, 1.225, , , 50 ΒΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝ (ΗΛΙ) Α ΑΜ ΚΟΡΑΗ ΒΑΛΣΑΜΙ ΟΥ ΣΜΑΡΩ (ΚΥΡΙΑΚΟΣ) ΒΑΛΣΑΜΙ ΟΥ ΣΜΑΡΩ (ΚΥΡΙΑΚΟΣ) Π.ΒΑΡ ΑΚΑ 12 Π.ΒΑΡ ΑΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ /11/1 999 ΠΡΟΣΤΙΜΟ 168 /11/ ,27 128,54 192,81 52 ΒΑΡΟΥΤΑ ΠΟΛΥΞ ΒΑΡΟΥΤΑ ΠΟΛΥΞ ΒΑΡΟΥΤΑ ΠΟΛΥΞ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ 1998 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /4/ /4/ /4/ ,43 164,34 25,38 12

13 13 ΒΑΡΟΥΤΑ ΠΟΛΥΞ ΖΑΛΟΓΓΟΥ % ΕΤΟΥΣ /4/ ,85 460, 53 ΒΑΡΥΤΙΜΙ ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΒΑΡΥΤΙΜΙ ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 39 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 1η ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ 4 31/12/ ,10 184,81 2,91 54 ΒΑΡΜΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓ (ΑΝΤ) ΒΑΡΜΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓ (ΑΝΤ) ΛΑΓΟΡΡΑΧΗ 0 ΛΑΓΟΡΡΑΧΗ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 3, 9,63 55 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 16 Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ /4/ /4/ ,69 64,56 56 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΖΩΗ (ΗΛΙΑΣ) (Π.Κ ) (Π.Κ. Ι.0495) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΖΩΗ (ΗΛΙΑΣ) (Π.Κ ) (Π.Κ. Ι.0495) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΖΩΗ (ΗΛΙΑΣ) (Π.Κ ) (Π.Κ. Ι.0495) ΤΡΙΛΟΦΟΣ 0,Τ.Κ. 601 ΤΡΙΛΟΦΟΣ 0,Τ.Κ. 601 ΤΡΙΛΟΦΟΣ 0,Τ.Κ ,65 57 ΒΑΣΙΟΥ ΘΕΟ Ω (ΓΕΩ) ΝΙΚΑ 85,Τ.Κ ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΣΒΟΡΩΝΟΣ,Τ.Κ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 3,40 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΣΒΟΡΩΝΟΣ,Τ.Κ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 3,40 13

14 14 6,80 59 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 32 Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 32 Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 32 Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 32 Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 32 Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 32 Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 32 Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΚΡΑΣΠΕ Α 73 /6/20 ΚΡΑΣΠΕ Α 73 /6/20 ΚΡΑΣΠΕ Α 73 /6/20 ΚΡΑΣΠΕ Α 33 /6/ ,40 11,81 11,81 5,22 6,16 3,25 83,35 60 ΒΕΡΓΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛ (ΗΛΙ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΡΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ 0,Τ.Κ. 62,ΚΟΡΙΝΟΣ ,93 ΒΙΟΡΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ 0,Τ.Κ. 62,ΚΟΡΙΝΟΣ ,48 62 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓ (ΚΟΣ) ΚΑΛΟΝΕΡΙ 0,Τ.Κ. 5,ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΒΟΥ ΡΕΣΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΓΕΩ) ΣΠΑΘΑΡΗ 4,Τ.Κ ,Ν ΣΜΥΡΝΗ 60 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 14

15 15 64 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ (ΗΛΙΑΣ) (Π.Κ ) ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ (ΗΛΙΑΣ) (Π.Κ ) Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 10,ΣΒΟΡΩΝΟΣ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 10,ΣΒΟΡΩΝΟΣ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 48,96 ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 13,60 62,56 65 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. ΓΟΥΝΑΡΗ 13. ΓΟΥΝΑΡΗ 13. ΓΟΥΝΑΡΗ 13. ΓΟΥΝΑΡΗ 13. ΓΟΥΝΑΡΗ 13. ΓΟΥΝΑΡΗ 13. ΓΟΥΝΑΡΗ 13. ΓΟΥΝΑΡΗ ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 22 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 22 2% ΕΤΟΥΣ 23 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 23 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 24 2% ΕΤΟΥΣ /3/ /3/ /3/ /3/ /8/ /8/ /7/ /7/20 5,57 55,70 70,98 7,10 62, 6,20 5,53 55, 268,38 66 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΕΥΡΥΠΙ ΗΣ (ΓΕΩ) ΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΒΟΥΡΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ) ΒΟΥΡΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ) ΚΡΕΣΝΑΣ 12,Τ.Κ. 601,ΚΑΤΕΡΙ8ΝΗ ΚΡΕΣΝΑΣ 12,Τ.Κ. 601,ΚΑΤΕΡΙ8ΝΗ % ΕΤΟΥΣ 20 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 20 31/3/ /3/ , 8,50 93,50 68 ΒΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΝΙΚ) ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 0,Τ.Κ. 171,Ν ΣΜΥΡΝΗ 5,86 5,86 15

16 16 69 ΒΟΥΤΣΑ ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΕΣΝΑΣ 16,Τ.Κ ΒΟΥΤΣΑ ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΕΣΝΑΣ 16,Τ.Κ ,10 70 ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΟΥ 16 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΣΑΒΒΑΣ) ΓΑΓΑΝΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΘΑ) 1 ΧΙΛ-ΠΕΟ ΚΑΤ- ΘΕΣ ,93 2,93 72 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΑΛΗ 3,Τ.Κ ΓΕΛΑ ΑΡΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΓΕΛΑ ΑΡΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΓΡΑΤΣΑΝΗ 11 ΓΡΑΤΣΑΝΗ ,32 74 ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΡΗΓ Ν.ΧΡΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 601,Τ.Κ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΗΛΙ) ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΗΛΙ) ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΗΛΙ) Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 11 Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 11 Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ,25 10,15 76 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

17 17 77 ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓ (ΧΡΗ) ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓ (ΧΡΗ) ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ 16 ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ , 78 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΙΩΑ) (Π.Κ. 726) ΑΓ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ,40 4,40 79 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡ (ΛΕΩ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡ (ΛΕΩ) Β ΠΑΡ ΤΑΙΝΑΡΟΥ Β ΠΑΡ ΤΑΙΝΑΡΟΥ ,10 80 ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ) (Π.Κ. Ι.018) ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ) (Π.Κ. Ι.018) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 45 31/10/2 40, 4 81 ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΡ. ΒΑΡΝΑΒΑ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ (ΙΩΑ) ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 1,Τ.Κ ,Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΓΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΦΑΝΗΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ,23 3,23 84 ΓΚΙΑΤΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ % ΕΤΟΥΣ /4/20 6, 17

18 18 ΓΚΙΑΤΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /4/20 32,10 653,10 85 ΓΚΙΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Π.Κ ) ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΠΙΕ ΓΚΛΑΡΑΣ ( ΙΟΝΥΣΙΟΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΚΟΛΕΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΚΩΝ) ΓΚΟΛΕΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΚΩΝ) ΓΚΟΛΕΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΚΩΝ) ΓΚΟΛΕΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΚΩΝ) ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 3,25 19,12 88 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΖΑΛΟΓΓΟΥ 50 ΖΑΛΟΓΓΟΥ % ΕΤΟΥΣ 20 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /4/20 23 /4/20 362,50 36,25 398,75 89 ΓΚΟΥΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΓΚΟΥΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 10, 90 ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ή Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 18Α ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ή Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 18Α ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 3,25 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 3,25 18

19 ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ή Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 18Α ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ή Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 18Α ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ή Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 18Α ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ή Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 18Α ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ή Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 18Α ,75 91 ΓΚΟΥΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΓΚΟΥΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΓΚΟΥΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΕΡΜΑ,Τ.Κ. 601 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΕΡΜΑ,Τ.Κ. 601 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΕΡΜΑ,Τ.Κ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 17 /5/20 6,16 6,16 18,47 92 ΓΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ( ΑΜ) ΓΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ( ΑΜ) ΑΒΕΡΩΦ 2 ΑΒΕΡΩΦ ,40 4,40 8,80 93 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ (ΒΑΣ) ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ (ΒΑΣ) ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ 0 ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ , 94 ΓΛΕΝΤΑ ΑΚΗ ΘΕΟ (ΒΑΣ) ΠΕΡ ΙΚΑ 47,Τ.Κ ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,50 6,50 19

20 20 95 ΓΟΥΤΣΙΟΣ (ΙΩΑ) ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ,23 3,23 96 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ /7/ ,93 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 187 /11/ ,93 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 187 /11/ ,93 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 187 /11/ ,93 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ /8/ ,93 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ /8/ ,40 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ /8/ ,35 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ,50 97 ΓΡΗΓΟΡΙΑ Η ΑΦΟΙ Ο.Ε. (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΠΛΑΤ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ % ΕΤΟΥΣ 32 31/7/20 475,60 475,60 98 ΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛ (ΓΕΩ) ΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛ (ΓΕΩ) ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ,Τ.Κ. 61,ΚΟΛΙΝ ΡΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ,Τ.Κ. 61,ΚΟΛΙΝ ΡΟΣ ,42 99 ΑΛΑΜΗΤΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ Κ ΜΗΛΙΑ 0,Τ.Κ

21 10 0 ΑΛΑΜΗΤΡΑΣ (ΘΕΟ ΩΡΟΣ) ΑΛΑΜΗΤΡΑΣ (ΘΕΟ ΩΡΟΣ) ΚΑΡΙΤΣΑ ΚΑΡΙΤΣΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 3,25 9, ΑΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 19 ΤΡΙΚΟΥΠΗ 19 ΤΡΙΚΟΥΠΗ % ΕΤΟΥΣ 23 2% ΕΤΟΥΣ 24 2% ΕΤΟΥΣ /8/ /7/20 24 /4/20 80, 276, 2,50 577, ΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΣΩΝ 8,Τ.Κ. () ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 6,25 6, ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟ ΟΛΦ(ΚΩΝ) ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟ ΟΛΦ(ΚΩΝ) ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟ ΟΛΦ(ΚΩΝ) ,16 ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟ ΟΛΦ(ΚΩΝ) ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟ ΟΛΦ(ΚΩΝ) , ΑΡ ΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( ΗΜ) ΑΘΗΝΩΝ 7,Τ.Κ ,ΛΑΡΙΣΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/ ΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 57 ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 98 31/7/19 99 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ /8/ ,40 4,40

22 22 ΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 57 ΦΛΕΜΙΝΓΚ 57 ΦΛΕΜΙΝΓΚ 57 ΦΛΕΜΙΝΓΚ 57 ΦΛΕΜΙΝΓΚ 57 ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 2,93 2,93 6,16 39, ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΕΟΒ ΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ 24,Τ.Κ ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ ΗΣ Χ.-ΜΑΛΑΜΑΤΙ ΗΣ Μ.ΟΕ ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ ΗΣ Χ.-ΜΑΛΑΜΑΤΙ ΗΣ Μ.ΟΕ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 10 ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ % ΕΤΟΥΣ ΤΕΛΟΥΣ5% ΕΤΟΥΣ /7/ /7/ ,23 63, 174, ΕΡ ΕΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 4, 4, 10 9 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ,16 22

23 23 31, ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΑΥΛΟΣ) ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΑΥΛΟΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ 8,Τ.Κ. 601 ΧΕΙΜΑΡΑΣ 8,Τ.Κ % ΕΤΟΥΣ 20 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /4/20 23 /4/20 92,80 6, 98, ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ () ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ () ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ () ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ () ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ () ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ () ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ () ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ () ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ () Α ΠΑΡ. ΜΑΒΙΛΗ 3 Α ΠΑΡ. ΜΑΒΙΛΗ 3 Α ΠΑΡ. ΜΑΒΙΛΗ 3 Α ΠΑΡ. ΜΑΒΙΛΗ 3 Α ΠΑΡ. ΜΑΒΙΛΗ 3 Α ΠΑΡ. ΜΑΒΙΛΗ 3 Α ΠΑΡ. ΜΑΒΙΛΗ 3 Α ΠΑΡ. ΜΑΒΙΛΗ 3 Α ΠΑΡ. ΜΑΒΙΛΗ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 5η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 6η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 7η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 8η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 9η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 10η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 11η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 12η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 52 31/12/ /6/ /12/2 52 /6/ /12/ /6/ /12/2 52 /6/ /12/2 0 23,35 23,35 23,35 23,35 23,35 23,35 23,35 23,35 23,34 0, ΗΜΟΛΙΟΥ ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΝΙΚ) ΑΓ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΠΡΟΣΤ. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ 23 ΠΡΟΣΤ. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ 23 ΠΡΟΣΤ. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ /3/ /3/20 42 /4/20 1,12 126,47 19,71 23

24 24 ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΠΡΟΣΤ. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ 24 ΤΕΛΟΣ. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ 20 ΤΕΛΟΣ. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ /4/ /3/ /3/ ,70 131,40 47,45 691, ΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΩΜΑΣ) (Π. Κ ) ΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΩΜΑΣ) (Π. Κ ) ΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΩΜΑΣ) (Π. Κ ) ΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΩΜΑΣ) (Π. Κ ) ΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΩΜΑΣ) (Π. Κ ) Β ΠΑΡ. ΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 4,Τ.Κ. 601 Β ΠΑΡ. ΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 4,Τ.Κ. 601 Β ΠΑΡ. ΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 4,Τ.Κ. 601 Β ΠΑΡ. ΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 4,Τ.Κ. 601 Β ΠΑΡ. ΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 4,Τ.Κ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ /10/ ,40 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 163 /11/2 0 4,40 26, ΡΑΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΡΑΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) Α'ΠΑΡ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 4 Α'ΠΑΡ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΒΟΣΚΗ /3/20 5,20 ΒΟΣΚΗ /3/20 6,49 11, ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΝΟΤΑΡΑ 26,Τ.Κ. 601 ΝΟΤΑΡΑ 26,Τ.Κ. 601 ΝΟΤΑΡΑ 26,Τ.Κ

25 25 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΝΟΤΑΡΑ 26,Τ.Κ , ΡΟΥΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΦΩΤ) ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ,Τ.Κ ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) Α' ΠΑΡ.ΚΙΛΚΙΣ 1 Α' ΠΑΡ.ΚΙΛΚΙΣ 1 Α' ΠΑΡ.ΚΙΛΚΙΣ 1 Α' ΠΑΡ.ΚΙΛΚΙΣ 1 Α' ΠΑΡ.ΚΙΛΚΙΣ 1 Α' ΠΑΡ.ΚΙΛΚΙΣ 1 Α' ΠΑΡ.ΚΙΛΚΙΣ 1 Α' ΠΑΡ.ΚΙΛΚΙΣ % ΕΤΟΥΣ 1992 ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1992 ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ 1996 ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1997 ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ /12/ /12/ /4/20 42 /4/20 45 /4/20 46 /4/20 42 /4/20 32 /4/20 9,71 6,22 28,17 77,92 44,02 49,77 49,87 77, ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥ ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥ Λ. ΑΘΗΝΩΝ ,Τ.Κ ,ΑΘΗΝΑ Λ. ΑΘΗΝΩΝ ,Τ.Κ ,ΑΘΗΝΑ , ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΣ (ΣΑΒΒΑΣ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ % ΕΤΟΥΣ /4/20 162,88 162, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑ (ΣΤΑ) ΣΟΛΩΜΟΥ 2,Τ.Κ. 591,ΒΕΡΟΙΑ

26 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ ΟΥ ΠΑΝΑΓ (ΓΕΩ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ ΟΥ ΠΑΝΑΓ (ΓΕΩ) Ν ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α ΠΑΡ 8,Τ.Κ. 601 Ν ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α ΠΑΡ 8,Τ.Κ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 2,93 9, 12 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ -ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΘΩΜΑΣ) ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/ ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ , 12 6 ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ , ΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΝΙΚ) ΒΥΡΩΝΟΣ

27 ΖΑΝΝΑΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΚΟΡΟΜΗΛΑ 6,Τ.Κ ΖΑΠΟΥΝΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΖΑΠΟΥΝΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΖΑΠΟΥΝΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΖΑΠΟΥΝΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΖΑΠΟΥΝΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΖΑΠΟΥΝΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΖΑΠΟΥΝΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) Λ. ΙΑΣΩΝΙ Η 82 Λ. ΙΑΣΩΝΙ Η 82 Λ. ΙΑΣΩΝΙ Η 82 Λ. ΙΑΣΩΝΙ Η 82 Λ. ΙΑΣΩΝΙ Η 82 Λ. ΙΑΣΩΝΙ Η 82 Λ. ΙΑΣΩΝΙ Η , ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 2,Τ.Κ. 341,ΧΑΛΚΙ Α ΖΑΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΛΟΥΚΑΣ) Ν. ΕΦΕΣΣΟΣ, ΗΜΟΣ ΙΟΥ ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ.ΖΗΣΗ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 7,Τ.Κ % ΕΤΟΥΣ /4/20 28,29 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ.ΖΗΣΗ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 7,Τ.Κ ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ /4/20 47,15 75, ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΓΑΝΟΧΩΡΑ,Τ.Κ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20,36 27

28 28, ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΠΕΡΓΑΜΟΥ 29 - ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20,36, ΖΕΡΒΑ ΜΑΓ Α (ΙΩΑ) ΑΡΧ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 46,Τ.Κ ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΖΕΡΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 45,Τ.Κ. 601,.. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 45,Τ.Κ. 601,.. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΤ. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ 2 31/3/20. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ /3/ , 644, 1.918, 13 7 ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ) ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ) ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ) ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ) ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ) ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ) ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ % ΕΤΟΥΣ 1995 ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1995 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ 1998 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΕΛΟΥ 5% ΕΤΟΥΣ 1999 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ /4/20 42 /4/20 44 /4/ /4/ /4/ /4/ ,62 8, 3,37 16,87 88,77 17,75 147, ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ Ω (ΧΡΗ) ΜΕΘΩΝΗ 0,Τ.Κ. 66,ΜΕΘΩΝΗ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ (ΘΕΟ) ΜΕΘΩΝΗ,Τ.Κ. 66,ΜΕΘΩΝΗ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ (ΘΕΟ) ΜΕΘΩΝΗ,Τ.Κ. 66,ΜΕΘΩΝΗ

29 29 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ (ΘΕΟ) ΜΕΘΩΝΗ,Τ.Κ. 66,ΜΕΘΩΝΗ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ (ΘΕΟ) ΜΕΘΩΝΗ,Τ.Κ. 66,ΜΕΘΩΝΗ , ΖΗΚΑΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 27,20 ΖΗΚΑΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 27,20 54, ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ (ΚΩΝ) ΒΡΙΑ 0,Τ.Κ ΖΙΩΓΑΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) ΖΙΩΓΑΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) Μ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ Μ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ , ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ,Τ.Κ. ΙΩΣΗΦ (ΙΩΑΝΝΗΣ) % ΕΤΟΥΣ /7/ ,53 ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ,Τ.Κ. ΙΩΣΗΦ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ /7/ ,18 ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ,Τ.Κ. ΙΩΣΗΦ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 601 ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ,Τ.Κ. ΙΩΣΗΦ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΕΛΟΣ 5% 1 31/8/19 ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΕΛΟΣ 5% /8/19 ΕΤΟΥΣ ,85 68,36 ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ,Τ.Κ. ΙΩΣΗΦ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ /8/ ,78 ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ,Τ.Κ. ΙΩΣΗΦ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ /8/ ,75 ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ,Τ.Κ. ΙΩΣΗΦ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ /12/ ,78 ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ,Τ.Κ. ΙΩΣΗΦ (ΙΩΑΝΝΗΣ) % ΕΤΟΥΣ /12/ ,47 29

30 294, ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΙΩΣΗΦ) ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΙΩΣΗΦ) ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΙΩΣΗΦ) ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΙΩΣΗΦ) Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ 5 Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ 5 Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ 5 Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ 1996 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ /4/20 45 /4/20 44 /4/ /4/ ,62 394,72 14,82 148,20 810, ΖΟΥΡΕΛΙ ΟΥ ΕΤΕΡΙ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΖΟΥΡΕΛΙ ΟΥ ΕΤΕΡΙ (ΑΛΕΞΙΟΣ) 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 23,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 23,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ,25 9, ΖΩΒΛΗΚΑΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 4,74 4, ΖΩΒΛΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ,Τ.Κ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 10,20 10, ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ Γ. ΣΧΟΛΗΣ 66,Τ.Κ. 571,ΝΤΕΠΩ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΛΙΑ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΗΛΙΑ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 20 Ν. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 20, 2, 22, 15 0 ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ /8/ ,65

31 493) 31 ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1991 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1990 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ /3/ , 29 28/2/ , /2/ , ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 145 /11/ ,47 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 58 /4/ ,93 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 75 31/5/ ,93 ΠΡΟΣΤΙΜΟΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1991 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1991 ΠΡΟΣΤΙΜΟΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1993 ΠΡΟΣΤΙΜΟΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1992 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1992 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1993 ΠΡΟΣΤΙΜΟΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1994 ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ /7/ , /7/ , /8/ , /8/ , /8/ , /8/ , /12/ , /12/ ,82 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ /10/ ,80 31

32 32 ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1996 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1995 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1997 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1995 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1997 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ /4/ ,41 42 /4/20 642,99 46 /4/20 701,69 42 /4/20 385,79 46 /4/ ,48 45 /4/20 6,25 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 164 /11/2 0 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 1998 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 1999 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 20 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 22 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /4/ ,01 42 /4/ ,96 31/3/ , /3/ , /3/20 6, /8/20 381, 3,25 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 24 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /7/ ,60 24 /4/20 898, 32

33 , 15 1 Θ.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε Θ.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 1 Χ.Λ Μ. ΠΑΡΑΛΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 1 Χ.Λ Μ. ΠΑΡΑΛΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ ΠΡΟΣΤ. ΠΑΡ. ΑΦ\ ΣΗΣ ΠΡΟΣΤ. ΠΑΡ. ΑΦ\ ΣΗΣ 56 /11/ /11/2 0 14,67 14,67 29, ΘΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΟΙΝΟΗΣ 25,Τ.Κ ΘΑΝΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤ (ΚΩΝ) ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 22 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 23 ΤΕΛΟΣ 2% ΕΤΟΥΣ 23 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 24 ΤΕΛΟΣ 2% ΕΤΟΥΣ 24 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 20 ΤΕΛΟΣ 2% ΕΤΟΥΣ /3/20 199, 51 31/8/20 515, 51 31/8/20 51, /7/20 328, /7/20 32,84 24 /4/20 157,50 23 /4/20 15,75 33

34 34 ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ , 15 6 ΙΑΚΩΒΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/ , 120, 15 7 ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ) ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ) ΑΣΤ ΖΟΡΜΠΑ 8 ΑΣΤ ΖΟΡΜΠΑ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 11η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4 31/6/ /12/2 0 92,33 92,33 184, ΙΟΡ ΑΝΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΙΩΑΝΝΗΣ) Α. ΖΟΡΜΠΑ 8,Τ.Κ. ΚΑΤΕΡ, η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4 31/6/20 276,98 276, ΙΤΣΙΟΣ (Π.Κ 175) ΙΤΣΙΟΣ (Π.Κ 175) ΙΤΣΙΟΣ (Π.Κ 175) ΛΟΦΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ /7/ ,93 ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /3/20 15,88 24, ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΠΑΥΛΟΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΜΗΤ Α ΠΑΡ Ι.ΤΣΙΚΟΠΟΥΛ

35 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ( ΗΜ) ΑΧΙΛΛΕΩΣ 63,Τ.Κ ,ΓΛΥΦΑ Α ΚΑΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΑΦΩΝ 4,Τ.Κ ΚΑΚΟΥΛΙ ΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗ 10,Τ.Κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ) ΚΑΚΟΥΛΙ ΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗ 10,Τ.Κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 162 /11/1 999 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 4,40 2, 6, ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΗΣ (ΙΟΡ ΑΝΗΣ) ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΗΣ (ΙΟΡ ΑΝΗΣ) ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΗΣ (ΙΟΡ ΑΝΗΣ) Ν. ΚΕΡΑΜΙ Ι,Τ.Κ. 601 Ν. ΚΕΡΑΜΙ Ι,Τ.Κ. 601 Ν. ΚΕΡΑΜΙ Ι,Τ.Κ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /12/2 3 22,55 6,16 35, ΚΑΛΑΙΤΣΙ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΛΕΩΝΙ ΑΣ) (Π.Κ. 1343) ΚΑΛΑΙΤΣΙ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΛΕΩΝΙ ΑΣ) (Π.Κ. 1343) ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /7/ ,52 ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /7/20 3,52 7, ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) (Π.Κ 17264) ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) (Π.Κ 17264) ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) (Π.Κ 17264) ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) (Π.Κ 17264) ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 7 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 7 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 7 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1 31/8/ ,44 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 141 /11/ ,44 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

36 36 17, 16 8 ΚΑΛΕΜΚΕΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝ (ΣΑΒ) ΦΙΛΙΠΠΟΥ 8,Τ.Κ ΚΑΛΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΚΑΛΟΜΕΝΙ ΗΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΚΑΛΟΜΕΝΙ ΗΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΚΑΛΟΜΕΝΙ ΗΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΚΑΛΟΜΕΝΙ ΗΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΚΑΛΟΜΕΝΙ ΗΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΚΑΛΟΜΕΝΙ ΗΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΚΑΛΟΜΕΝΙ ΗΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) Γ ΠΑΡ.. ΑΚΡΙΤΑ 1 Γ ΠΑΡ.. ΑΚΡΙΤΑ 1 Γ ΠΑΡ.. ΑΚΡΙΤΑ 1 Γ ΠΑΡ.. ΑΚΡΙΤΑ 1 Γ ΠΑΡ.. ΑΚΡΙΤΑ 1 Γ ΠΑΡ.. ΑΚΡΙΤΑ 1 Γ ΠΑΡ.. ΑΚΡΙΤΑ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 7η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 8η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 9η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 10η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 11η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 12η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 63 31/12/2 63 /6/ /12/ /6/ /12/2 63 /6/ /12/2 0 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 59, ΚΑΛΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 18,Τ.Κ ΠΙΕΡΙΑΣ 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 98 31/7/ ,40 4, ΚΑΝΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤ (ΒΑΣ) ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 73 Α ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ(ΝΙΚΟΛΑ ΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ,Τ.Κ. 245,ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 42 31/11/2 10, 10, 36

37 ΚΑΝΕΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣ ( ΗΜ) 7ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΝΤΑΙ ΗΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 46 ΑΛΕΞΙΟΣ(ΓΡΗΓΟΡΙ ΟΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 22 /4/20 29,42 29, ΚΑΝΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤ ( ΗΜ) ΣΚΟΥΦΑ 17,Τ.Κ ,ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ) ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ ,25 3, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ (ΚΩΝ) ΙΩΝΙΑΣ 35,Τ.Κ ,ΠΕΡΑΙΑ ,55 2, ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΟΙΡΑΝΗΣ 6,Τ.Κ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ 601 (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) (Π.Κ. 151) ΚΑΡΑ ΟΥΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤ (ΑΠΟ) ΒΕΡΟΙΑΣ 23,Τ.Κ ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 123 Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 123 Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 123 Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 123 Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΕΛΟΣ 2% ΕΤΟΥΣ 23 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 23 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 24 ΤΕΛΟΣ 2% ΕΤΟΥΣ 24 ΠΡΟΣΤ. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ /8/ /8/ /7/ /7/20 31/3/20, 2,20 226,50 22,65 788,40 37

38 38 ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 123 Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 123 Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 123 Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 123 Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 123 Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ /3/20 ΤΕΛΟΣ 2% ΕΤΟΥΣ 20 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 20 ΠΡΟΣΤ. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ /4/20 24 /4/ /3/20 ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ /3/20 ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ /3/20 394,20 38,10 381, 788,40 394,20 197, , ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΑΓΝΗ (ΓΕΩ) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ,Τ.Κ ,ΠΕΡΑΙΑ 18 3 ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ) ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ) ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 20 ΤΕΛΟΣ 2% ΕΤΟΥΣ /4/20 23 /4/20 237, 23,70 260, ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 9 ΠΛΑΤΩΝΟΣ , ΚΑΡΑΣΑΡΙ ΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΚΑΡΑΣΑΡΙ ΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) Α ΠΑΡ.. ΚΥΠΡΙΟΥ 22,Τ.Κ. 601 Α ΠΑΡ.. ΚΥΠΡΙΟΥ 22,Τ.Κ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 12η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 63 /6/ /12/2 0 19, 19, 38, ΚΑΡΑΤΕΛΙ ΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΣ) Α. ΡΑΓΚΑΒΗ,Τ.Κ

39 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓ (ΕΥΘ) ΟΡΥΛΑΙΟΥ ΤΕΡΜΑ 15,Τ.Κ ΚΑΡΑΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΚΑΡΑΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΚΑΡΑΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΚΑΡΑΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΠΙΤΤΑΚΟΥ 6,Τ.Κ. 601 ΠΙΤΤΑΚΟΥ 6,Τ.Κ. 601 ΠΙΤΤΑΚΟΥ 6,Τ.Κ. 601 ΠΙΤΤΑΚΟΥ 6,Τ.Κ ΒΟΣΚΗ /5/20 06 ΒΟΣΚΗ /11/2 0 ΒΟΣΚΗ /3/20 ΒΟΣΚΗ /3/20 5,40 5,40 5,20 6, 22, 18 9 ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) ΚΟΜΝΗΝΩΝ 16 ΚΟΜΝΗΝΩΝ , ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΙΟΣ (ΓΕΩ) ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΙΟΣ (ΓΕΩ) ΚΙΟΥ 12 ΚΙΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 2,93 3,25 6, ΚΑΡΑΧΑΛΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ) ΚΑΡΑΧΑΛΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ) ΚΑΡΑΧΑΛΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ) ΚΑΡΑΧΑΛΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ) ,93 13,28 39

40 ΚΑΡΚΑΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΞΑΝΘΟΥ 29,Τ.Κ. 601 ΞΑΝΘΟΥ 29,Τ.Κ. 601 ΞΑΝΘΟΥ 29,Τ.Κ. 601 ΞΑΝΘΟΥ 29,Τ.Κ. 601 ΞΑΝΘΟΥ 29,Τ.Κ. 601 ΞΑΝΘΟΥ 29,Τ.Κ. 601 ΞΑΝΘΟΥ 29,Τ.Κ. 601 ΞΑΝΘΟΥ 29,Τ.Κ. 601 ΞΑΝΘΟΥ 29,Τ.Κ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 5η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 6η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 7η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 8η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 9η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 10η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 11η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 12η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 63 31/12/ /6/ /12/2 63 /6/ /12/ /6/ /12/2 63 /6/ /12/2 0 32,72 32,72 32,72 32,72 32,72 32,72 32,72 32,72 32,72 294, ΚΑΡΡΑΣ (ΙΩΑ) ΜΗΤ ΚΟΙ ΑΚΗ ,16 6, ΚΑΡΕΛΛΑ ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΘΕΜ) ΜΠΟΤΣΑΡΗ , 3, 19 5 ΚΑΡΥΠΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΣΤΗΣ) (Π.Κ. 7220) ΚΟΡΙΝΟΣ 0,Τ.Κ. 62,ΚΟΡΙΝΟΣ ΚΑΡΥΠΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΕΡΙΚΛΗΣ) ΚΑΡΥΠΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΕΡΙΚΛΗΣ) ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ 98 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,Τ.Κ. 601 ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 23- -ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,Τ.Κ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 12,24 ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 12,24 40

41 41 24, ΚΑΡΦΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΜΕΣΑΙΑ ΜΗΛΙΑ ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΤΣΑΛ ΑΡΗ 27 Π.ΤΣΑΛ ΑΡΗ 27 Π.ΤΣΑΛ ΑΡΗ 27 Π.ΤΣΑΛ ΑΡΗ ΤΕΛΟΣ 2% ΕΤΟΥΣ 20 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /4/20 24 /4/20 23,80 143, 176, ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Τ.Κ. (ΓΕΩ) 601 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Τ.Κ. (ΓΕΩ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 9, ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ () ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ () ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ () ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ () ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ Ή,Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ 16 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ Ή,Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ 16 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ Ή,Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ 16 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ Ή,Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ 16 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 142 /11/ ,44 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 98 31/7/ ,40 19, ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓ (ΝΙΚ) ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 0,Τ.Κ. 63,ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ

42 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝ (ΧΡΗ) ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ,Τ.Κ. 63,ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤ (ΣΠΥ) ΑΓ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/ ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) Α ΠΑΡ ΑΣ ΖΟΡΜΠΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 35, 35, 20 5 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΙΩΑ) (Π.Κ ) ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΙΩΑ) (Π.Κ ) ΛΑΖΟΧΩΡΙ 0,Τ.Κ. 591,ΒΕΡΟΙΑ ΛΑΖΟΧΩΡΙ 0,Τ.Κ. 591,ΒΕΡΟΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 0,36 6, ΚΑΨΑΛΗΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΕΠΙΣ. ΜΑΚ. ΚΙΤΡΟΥΣ 7,Τ.Κ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4 31/12/2 0 37,47 37, ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΙΧΑΗΛ) Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4 31/12/2 0 74,92 74, ΚΕΜΕΡΙ ΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΣΠΥΡΙ ΩΝ) ΟΙΝΟΗΣ 4,Τ.Κ ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /4/ , , ΚΕΜΕΡΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΚΕΜΕΡΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 6 ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 12,42 0 ΚΕΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Λ ΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΣΣΑΝ ΡΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 10, 42

43 43 1 ΚΕΦΑΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓ (Ο Υ) ΦΛΕΜΙΓΚ 15,Τ.Κ , 2 ΚΗΠΟΥ ΗΜΗΤΡΑ (ΘΕΟ) ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Τ.Κ ,16 6,16 3 ΚΗΤΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΧΑΡ ΑΛΑΜΠΟΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 22 /4/20 2, 2, 4 ΚΙΟΣΣΕΣ ΚΩΝΣΤ (ΓΕΩ) ΒΕΡΟΙΑΣ 3,Τ.Κ ,ΣΥΚΙΕΣ ΚΙΤΣΙΟΣ Λ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΝΙΚ) ΠΑΤΑΡΙ 9,Τ.Κ. 601,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 17 31/12/2 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 2,93 2,93 2,93 43

44 44 ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 52,20 7 ΚΟΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΡΑΪΑΝΟΣ) ΚΟΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΡΑΪΑΝΟΣ) ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ 6 - ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ 6 - ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1995 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ /4/20 171,91 42 /4/20 110,03 281,94 8 ΚΟΛΛΙΑΣ (ΓΑΒΡΙΗΛ) ΚΟΛΛΙΑΣ (ΓΑΒΡΙΗΛ) ΚΟΛΛΙΑΣ (ΓΑΒΡΙΗΛ) ΛΑΖΑΙΩΝ 38,Τ.Κ. 601 ΛΑΖΑΙΩΝ 38,Τ.Κ. 601 ΛΑΖΑΙΩΝ 38,Τ.Κ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 17 31/12/2 1 9 ΚΟΛΟΒΟΥ ΓΕΩΡΓ (ΑΝΑ) ΗΡΩΩΝ 0,Τ.Κ. 320,ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/ ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (Γ) ΠΑΡ. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 10,Τ.Κ ,ΛΙΤΟΧΩΡΟ 22 1 ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΛΕΞΑ ΟΙΡΑΝΗΣ 6,Τ.Κ ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΡΑΧΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Ι ΩΑΝΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/ , 44

45 45 186, 22 4 ΚΟΤΑ ΡΟΝΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΟΥΒΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΘΑ) Κ ΜΗΛΙΑ,Τ.Κ ,23 3, ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ZAKYNΘOY - ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΣ,Τ.Κ. 18 1,ΑΘΗΝΑ ZAKYNΘOY - ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΣ,Τ.Κ. 18 1,ΑΘΗΝΑ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 12η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 17 /12/ /12/2 0 5,24 9,49 14, ΚΟΥΜΑΡΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΓΕΩ) ΓΕΦΥΡΑ 0,Τ.Κ ,ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΘΑΝ ΑΣΙΟΣ) 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ,Τ.Κ. 402,ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 8, 8, 22 9 ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ- ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ( ΗΜ) ΠΑΡ.ΚΑ 3,Τ.Κ. (Π.Κ. 77) ΚΟΥΣΤΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΙΩΑΝΝ ΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 8, 8, 23 1 ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΡΗΤΙΝΗ 0,Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ 601 (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) (Π.Κ. Ι ) ΚΡΥΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (ΝΙΚ) ΖΑΛΟΓΓΟΥ

46 ΚΥΠΑΡΙ ΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ( ΗΜ) (Π.Κ. 2732) ΚΥΠΑΡΙ ΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ( ΗΜ) (Π.Κ. 2732) ΚΥΠΑΡΙ ΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ( ΗΜ) (Π.Κ. 2732) ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ 0,Τ.Κ. 66,ΜΕΘΩΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ 0,Τ.Κ. 66,ΜΕΘΩΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ 0,Τ.Κ. 66,ΜΕΘΩΝΗ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 17 31/12/2 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 17 31/12/2 3,23 3,25 12, ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛ (ΚΩΝ) ΓΟΡΓΟΠΗ 0,Τ.Κ. 614,ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 3,25 3, ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 11,90 5,75 17, ΚΥΠΑΡΟΥ ΑΓΝΟΥΛΑ (ΗΛΙ) 16ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/ ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗ (ΣΠΥ) ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46,Τ.Κ ,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΓΕΩ) ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ 0,Τ.Κ. 482,ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 3,25 3, ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ (ΒΑΣ) ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ (ΒΑΣ) ΑΒΕΡΩΦ 18,Τ.Κ. 602,ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΑΒΕΡΩΦ 18,Τ.Κ. 602,ΛΙΤΟΧΩΡΟ ,74 46

47 ΚΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ,Τ.Κ. 60 1,ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 46 31/7/20 16,82 16, ΚΥΡΜΑΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΕΤ) ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) (Π.Κ 17991) ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) (Π.Κ 17991) ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) (Π.Κ 17991) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2Β,Τ.Κ. 62,ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2Β,Τ.Κ. 62,ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2Β,Τ.Κ. 62,ΚΟΡΙΝΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 17 31/12/2 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ 20 ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ 20 ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ 20 ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ 20 ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ 20 ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ 20 ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1993 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1997 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1997 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1996 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1996 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 1998 ΤΕΛΟΣ 2% ΕΤΟΥΣ /8/ /4/20 46 /4/20 45 /4/20 45 /4/20 44 /4/ /4/ ,65 2, 523,84 482,76 229,66 255,32 12, , 24 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) ΠΕΡ ΙΚΑ 23,Τ.Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ

48 48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΛΠΙ Α (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ) ΠΟΣΕΙ ΩΝΟΣ-- ΟΛΥΜΠ ΑΚΤΗ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4 31/12/2 0 27,52 27, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΟ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΟ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΟ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΟ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΟ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΟ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΟ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΟ) Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 6,16 47, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0,Τ.Κ ΚΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΤΡΙ) 16ΧΙΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0,Τ.Κ. 571,ΘΕΡΜΗ ,85 2, ΚΩΤΗΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ (ΚΩ) ΑΙΓΑΙΟΥ 13,Τ.Κ ,ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (ΓΕΩ) Π ΚΕΡΑΜΙ Ι,Τ.Κ

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 276/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 14/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή για διάφορους λόγους προστίµων του ΚΟΚ µε σκοπό την ορθή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 350,00

ΝΑ ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 350,00 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 275/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή λανθασµένων (για διάφορους λόγους) προστίµων του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕΦΘΩΕΤ-81Ρ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Α Α: ΒΕΦΘΩΕΤ-81Ρ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 21/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Α Α: ΒΕΦΘΩΕΤ-81Ρ Αριθµός απόφασης 570/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην πόλη της Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου

και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 14/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 390/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή οφειλών και επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.12/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 189/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 654/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Τρικκαίων Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 24/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 482/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση της 456/2011 απόφασης.σ. και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 109/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 453/2013 Α Α: ΒΛΩ2ΩΕΤ-ΧΡ3 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισµού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 26/ ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 49/ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: Έγκριση απολογισµού εσόδων εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013 Αριθµός απόφασης 188/2013 Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 9/2013 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραγραφή Υποχρεώσεων του ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 5/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 118/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου που θα παραχωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

καθορισµού εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015»

καθορισµού εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015» ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Κατερίνη 9 Ιανουαρίου 2015 Αριθµ. Πρωτ: 3183(72) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Ταχ. /νση :28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β41ΘΩΕΤ-ΗΚΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής.

Α Α: Β41ΘΩΕΤ-ΗΚΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 16/2012 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης

ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 190/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση κανονισµού άρδευσης Δήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β4Λ3ΩΕΤ-ΜΟ6 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 163/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής.

Α Α: Β4Λ3ΩΕΤ-ΜΟ6 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 163/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 163/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 6/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 107/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση όρων της σύµβασης µεταξύ του ήµου Κατερίνης και της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 30100 2641020538 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 30100 2641020538 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 30100 2641020538 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΥΡΩ ΙΑΓΝΩΣΗ Ι. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΕ ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ & Μ ΚΑΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 45 30100 2641044622 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ του ΜΙΧΑΗ ΠΛ ΣΟΥΛΙΟΥ 4 30100 2641027049 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Αριθµός Παρ/κού. Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις

Α/Α Αριθµός Παρ/κού. Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.1/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 6/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ακύρωσης των χρηµατικών ενταλµάτων που δεν εξοφλήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε Ο Τ Ι

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε Ο Τ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ 26 Οκτωβρίου 2010 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Νομάρχης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 125 και 134 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ. Σελίδα 1. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Τµήµα : Υπηρεσιών

Ε.Κ. Σελίδα 1. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Τµήµα : Υπηρεσιών 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 59 8879 88 569 8408 85 7 9853 9809 079 044 8633 585 907 0345 83 3705 7303 5885 5653 043 4585 837 5048 Σελίδα ALKADIMI LUBNA TOY M.SAMIR ALKADIMI LUBNA BARBIR ELENA ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 19 /2 / 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Π04/3/419 ΑΡ:17

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 19 /2 / 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Π04/3/419 ΑΡ:17 ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 19 /2 / 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Π04/3/419 ΑΡ:17 Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Κ. Τσουρακάκη ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Α: 4ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 6/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.8/0 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης /0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής ήµου Κατερίνης και προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 4848

ΥΠΕΠΘ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 4848 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΥΣ Ε ΣΕ ΠΥΣ Ε ΓΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑ ΟΣ ΠΥΣ Ε ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 1 ΑΒΑΡΑΚΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 118903 ΠΕ03

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49410000 112032 NEW A.GE.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ & LOGISTICS 15ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Ν.ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ 57001 2310944689 ΛΟΓ. ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΗ 29/10/2010 Άλλες υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα