Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 14/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 243/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 74/22 & Ν. 3345/ κλπ και διαγραφής του 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήµα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80% Σήµερα στις 24 Μαΐου 2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 8. µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από την αρ.πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 41 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 37. Επίσης, παραστάθηκε και ο δήµαρχος που κλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.6 του Ν.3852/2010. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Λιακόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος 20 Γκοτζαµανίδης Γεώργιος Μέλος 2 Κυριακίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος Μπογιατζής Χρήστος Μέλος 3 Κοκαβίδης Γεώργιος Γραµµατέας 22 Μπουρονίκος Νικόλαος Μέλος 4 Αθανασιάδης Χαράλαµπος Μέλος 23 Μπουσνάκης Αστέριος Μέλος 5 Ανανιάδης Σταύρος Μέλος 24 Νατσιός Στέφανος Μέλος 6 Βαϊνάς ηµήτριος Μέλος 25 Ντόντης Λάζος Μέλος 7 Γιουµίδης Αλέξανδρος Μέλος 26 Παπαγιαννούλης Αντώνιος Μέλος 8 Γκουγκουρέλας Χρήστος Μέλος 27 Παπαδηµητρίου Θωµάς Μέλος 9 Γκούνας Αθανάσιος Μέλος 28 Παπαζήσης Αναστάσιος Μέλος 10 Ίτσιος Γεώργιος Μέλος 29 Παπαζιώγας Νικόλαος Μέλος 11 Καρατζόγλου Χαράλαµπος Μέλος Παπατολίκα Βικτωρία Μέλος 12 Καραφουλίδης Χρήστος Μέλος 31 Πούλιου Περδίκη Ασηµίνα Μέλος 13 Κεραµιδιώτης Ευστάθιος Μέλος 32 Σατραζέµης Ζήνων Μέλος 14 Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος Μέλος 33 Στυλιανίδης Αθανάσιος Μέλος 15 Λεµονόπουλος Χρήστος Μέλος 34 Τζουµέρκα Καλλιόπη Μέλος 16 Μαλτζάρης Ιωάννης Μέλος 35 Φωτιάδης Νικόλαος Μέλος 17 Μάντζιος Αντώνιος Μέλος 36 Χατζηκώστας Γεώργιος Μέλος 18 Μηλιώτης Νικόλαος Μέλος 37 Σαλπιστής Νικόλαος Μέλος 19 Μπερεδήµας Παναγιώτης Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Αθανασιάδης Παναγιώτης Μέλος 3 Οφείδης Σάββας Μέλος Αν και κλήθηκε νόµιµα Αν και κλήθηκε νόµιµα 2 Νατσιός Νικόλαος Μέλος 4 Μπίνιας Κωνσταντίνος Μέλος Αν και κλήθηκε νόµιµα Αν και κλήθηκε νόµιµα ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Γελαστόπουλος Περικλής.Κ. Κατερίνης 2 Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 3 Χελιδονόπουλος Γεώργιος.Κ. Περίστασης 4 Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 5 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 6 Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 7 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 8 Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου 9 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 10 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου 11 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 12 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 13 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 14 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής 1

2 15 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 16 Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά 17 Αµβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής 18 Νατσιάβας Γεώργιος.Κ. Σβορώνου 19 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 20 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς Μορθανάσης Ιωάννης.Κ. Κορινού 22 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ. Παραλίας 23 Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος Τ.Κ. Φωτεινών 2 Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 3 Γεωργίου Ελένη Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 4 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 5 Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης 6 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου Αν και κλήθηκαν νόµιµα 2 Προτάχθηκαν τα θέµατα 23 ο και 37 ο τα οποία και συζητήθηκαν µετά το 2 ο θέµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον αντιδήµαρχο κ. Ζήνωνα Σατραζέµη- ο οποίος για το 11 ο θέµα έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: Την από υπηρεσιακή αναφορά του εισπράκτορα του ήµου Σαµαλή Ιωάννη, µε την οποία επισυνάπτει κατάσταση 545 οφειλετών µε τα αντίστοιχα ποσά και τον αριθµό διπλοτύπου βεβαίωσης, σύµφωνα µε την οποία ζητά τη διαγραφή των οφειλών συνολικού ύψους ,84 ευρώ, σύµφωνα µε το Ν. 74/22, Ν. 3345/20 Ν. 3649/ & 3801/20 και διαγραφή του 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήµα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80%, διότι εξοφλήθηκε η βασική οφειλή τους. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το.σ. να αποφασίσει σχετικά. Το.Σ. λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναφερόµενα, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2 (.Κ.Κ.), ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τη διαγραφή των παρακάτω οφειλών λόγω ρύθµισης σύµφωνα µε το Ν. 74/22, Ν. 3345/20 Ν. 3649/ & 3801/20 και τη διαγραφή του 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήµα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80%, διότι εξοφλήθηκε η βασική οφειλή τους από τους βεβαιωτικούς καταλόγους των παρακάτω οφειλετών, ως εξής: ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν. 74/22, N. 3345/20 Ν.3649/ & Ν. 3801/20 & ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 20% ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΌ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΛΟΓΩ ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 80% A/ A Επωνυµία ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 1 ATANASOVA DIMKA (STOYANOVA) ATANASOVA DIMKA (STOYANOVA) ιεύθυνση Κατοικίας ή Επαγγέλµατος. ΓΟΥΝΑΡΗ 5. ΓΟΥΝΑΡΗ 5 Α.Φ.Μ. ΚΩ. Η Μ ΑΡ. ΒΕΒ. ΗΜ. ΛΗΞ. ΠΟΣΟ 12,42 2

3 3 2 AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31,Τ.Κ ,ΚΗΦΙΣΙΑ FIKUS MARZENA- BA(BOGUSKAW) Μ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 2, 2, 4 HUDYM TETYANA (VLADIMIR) HUDYM TETYANA (VLADIMIR) ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36Β ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36Β % ΕΤΟΥΣ 20 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ ,50 9,10 63,60 5 IVANOVA PETVA(HRISTO) ΠΡΟΥΣΣHΣ 2,Τ.Κ. 601 Σ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 20, 20, 6 MINCHEVA ELENK ΣΒΟΡΩΝΟΥ NOVA ΝΟΒΑ RENT ΡΕΝΤ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2,Τ.Κ ,ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ POLE ARJAN (QAN) ΣΙΝΙΕΣ,Τ.Κ. 491,ΚΕΡΚΥΡΑ SHOSHARI SOKOL (IRF) ΙΤΕΑ ΓΟΝΝΩΝ 0,Τ.Κ. 404,ΓΟΝΝΟΙ THEMELI VLADI (THO) ΑΙΣΧΥΛΟΥ 2,Τ.Κ

4 4 11 TOP VIDEO ΗΜ ΡΑΠΤΗΣ 15 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ 0,Τ.Κ. 571,ΘΕΡΜΗ XHAKA AGRON (HAK) ΑΛΩΝΙΑ 0,Τ.Κ. 64,ΚΙΤΡΟΣ XHAKA AGRON (HAK) ΑΛΩΝΙΑ 0,Τ.Κ. 64,ΚΙΤΡΟΣ ,10 13 ΑΒΑΚΙΑΝ ΠΕΤΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΑΒΑΚΙΑΝ ΠΕΤΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΖΑΛΟΓΓΟΥ 1 ΖΑΛΟΓΓΟΥ ,90 14 ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) Α.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙ ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΙΩΑ) ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ,93 2,93 16 ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑ (ΙΩΑ) ΤΟΞΟ 0,Τ.Κ ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑ (ΙΩΑ) ΤΟΞΟ 0,Τ.Κ ,45 ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑ (ΙΩΑ) ΤΟΞΟ 0,Τ.Κ ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑ (ΙΩΑ) ΤΟΞΟ 0,Τ.Κ ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑ (ΙΩΑ) ΤΟΞΟ 0,Τ.Κ ,55 17 ΑΓΓΟΥΣΗΣ ΠΑΡΙΣ (ΧΡ) ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

5 5 ΑΓΓΟΥΣΗΣ ΠΑΡΙΣ (ΧΡ) ΑΓΓΟΥΣΗΣ ΠΑΡΙΣ (ΧΡ) ΑΓΓΟΥΣΗΣ ΠΑΡΙΣ (ΧΡ) ΑΓΓΟΥΣΗΣ ΠΑΡΙΣ (ΧΡ) ΑΓΓΟΥΣΗΣ ΠΑΡΙΣ (ΧΡ) ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 5 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 5 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 5 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 5 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ,22 18 Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΙΩΑΝ ΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 20, Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΙΩΑΝ ΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 20, 40, 19 Α ΑΜΙ ΗΣ ΣΤΥΛΙ (ΠΑΝ) ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 1Α,Τ.Κ ,ΕΥΟΣΜΟΣ Α ΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤ (ΓΕΩ) Α ΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤ (ΓΕΩ) Π ΣΟΥΜΕΛΑ 34 Π ΣΟΥΜΕΛΑ , Α ΑΜΟΥ ΜΠΛΑΝΑ ΦΡΕΙ ΕΡΙΚΗ (ΘΕΟ) Α ΑΜΟΥ ΜΠΛΑΝΑ ΦΡΕΙ ΕΡΙΚΗ (ΘΕΟ) Α ΑΜΟΥ ΜΠΛΑΝΑ ΦΡΕΙ ΕΡΙΚΗ (ΘΕΟ) Α ΑΜΟΥ ΜΠΛΑΝΑ ΦΡΕΙ ΕΡΙΚΗ (ΘΕΟ) ΒΟΤΣΗ 9 ΒΟΤΣΗ 9 ΒΟΤΣΗ 9 ΒΟΤΣΗ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 3η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 5η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4 /6/20 4 /9/ /12/ /3/ ,17 4,17 4,17 4,17 16,68 5

6 6 22 ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ,93 6

7 7 ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 3,25 201,42 23 ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ) ΜΟ ΕΣΤΟΥ 11,ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 8, 8, 24 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ (ΓΕΩ) ΑΓ ΣΠΥΡΙ ΩΝ

8 8 25 ΑΛΕΞΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4 1/12/20 20,24 20,24 26 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΟΥ (ΑΣΤ) ΚΙΤΡΟΣ 0,Τ.Κ. 64,ΚΙΤΡΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ (ΝΙΚ) ΑΛΕΥΡΑΣ (ΝΙΚ) ΑΛΕΥΡΑΣ (ΝΙΚ) Α'ΧΙΛ Π.Ε.Ο. ΚΑΤ 0 Α'ΧΙΛ Π.Ε.Ο. ΚΑΤ 0 Α'ΧΙΛ Π.Ε.Ο. ΚΑΤ ,97 28 ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤ ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤ ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤ ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤ ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 4 ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 4 ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 4 ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 4 ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ % ΕΤΟΥΣ 24 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 24 2% ΕΤΟΥΣ 20 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /7/ /7/20 23 /4/20 24 /4/20 146,40 14,64 19,90 199,60 387, 29 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ ΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΟΙΝΟΗΣ 28,Τ.Κ ,16 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ ΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΟΙΝΟΗΣ 28,Τ.Κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ ΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΟΙΝΟΗΣ 28,Τ.Κ ,46 8

9 9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ ΟΥ ΟΛΥΜΠ (ΒΑΣ) ΟΙΝΟΗΣ 28,Τ.Κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ ΟΥ ΟΛΥΜΠ (ΒΑΣ) ΟΙΝΟΗΣ 28,Τ.Κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ ΟΥ ΟΛΥΜΠ (ΒΑΣ) ΟΙΝΟΗΣ 28,Τ.Κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ ΟΥ ΟΛΥΜΠ (ΒΑΣ) ΟΙΝΟΗΣ 28,Τ.Κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ ΟΥ ΟΛΥΜΠ (ΒΑΣ) ΟΙΝΟΗΣ 28,Τ.Κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ ΟΥ ΟΛΥΜΠ (ΒΑΣ) ΟΙΝΟΗΣ 28,Τ.Κ ,90 31 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Γ.- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Γ. Ο.Ε. ΚΑΣΣΑΝ ΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ (ΧΡΗ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ (ΧΡΗ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ (ΧΡΗ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ (ΧΡΗ) ΕΘΝΙΚ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 59 ΕΘΝΙΚ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 59 ΕΘΝΙΚ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 59 ΕΘΝΙΚ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ,20 33 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ ΣΥΖ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ ΣΥΖ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11 ΟΙΚ.- ΗΡΑΣ 27,ΟΛ.ΑΚΤΗ,Τ.Κ. 601 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11 ΟΙΚ.- ΗΡΑΣ 27,ΟΛ.ΑΚΤΗ,Τ.Κ % ΕΤΟΥΣ 20 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /4/20 341,80 25 /4/20 34,18 375,98 34 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΡΙΟΣ (ΚΥΡ) ΓΑΝΟΧΩΡΑ

10 10 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΡΙΟΣ (ΚΥΡ) ΓΑΝΟΧΩΡΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 12, 35 ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4 1/12/20 97,49 97,49 36 ΑΝ ΡΕΑ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙ 9,Τ.Κ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4 1/12/20 54,01 54,01 37 ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ 1993 ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ 1994 ΥΠΟΛ. ΠΡΟΣΦ. 1 31/8/ /8/ /4/20 42 /4/ /12/ /12/20 5% ΕΤΟΥΣ 1993ΥΠΟΛ. ΠΡΟΣΦ. ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1993 ΥΠΟΛ. ΠΡΟΣΦ. ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1994 ΥΠΟΛ. ΠΡΟΣΦ /12/ /12/20,16 33,06 72,02 112,53 25,64 19,84 12,69 16,41 313,35 38 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤ ΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ( ΠΑΛ 14,Τ.Κ ,ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΡΟΓΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΝΙΚ) Α ΠΑΡ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

11 11 40 ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑΞΙΜΑΝΡΟΥ ΠΕΥΚΑ 11,Τ.Κ ,ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΑΝΑΞΙΜΑΝΡΟΥ ΠΕΥΚΑ 11,Τ.Κ ,ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΑΝΑΞΙΜΑΝΡΟΥ ΠΕΥΚΑ 11,Τ.Κ ,ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΑΝΑΞΙΜΑΝΡΟΥ ΠΕΥΚΑ 11,Τ.Κ ,ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΑΝΑΞΙΜΑΝΡΟΥ ΠΕΥΚΑ 11,Τ.Κ ,ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ,25 41 ΑΡΓΥΡΙΑ ΗΣ ΕΥΣΤΡΤΑΤΙΟΣ (ΝΙΚ) ΣΒΟΡΩΝΟΣ,Τ.Κ ,93 2,93 42 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 3,55 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 3,55 7,10 43 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) ΕΙΡΗΝΗΣ 9,Τ.Κ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ( ΗΜ) ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ 7,Τ.Κ ,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΙ ΗΣ (ΑΝΕΣΤΗΣ) (Π.Κ. 1 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 148,Τ.Κ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΡΑΣΠΕ Α ΤΕΛ - ΟΑΕ 73 /6/20 52,65 52,65 46 ΑΦΟΙ ΣΑΠΙ Η Ο.Ε. 2 ΧΙΛ. ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ-- ΘΕΣ/ΚΗ,Τ.Κ

12 12 47 ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ & (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΜΕΛΛΙΟΣ) Π.Κ 63 ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΜΕΛΛΙΟΣ) Π.Κ 63 ΛΟΦΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 31/7/20 19,72 ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /7/20 15,38 35,10 49 ΒΑΚΑΛΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΒΑΚΑΛΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΒΑΚΑΛΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΒΑΚΑΛΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) Μ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ % ΕΤΟΥΣ 22 2% ΕΤΟΥΣ 23 2% ΕΤΟΥΣ 24 2% ΕΤΟΥΣ /3/ /8/ /7/20 24 /4/20 0, 1.140, 1.225, , , 50 ΒΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝ (ΗΛΙ) Α ΑΜ ΚΟΡΑΗ ΒΑΛΣΑΜΙ ΟΥ ΣΜΑΡΩ (ΚΥΡΙΑΚΟΣ) ΒΑΛΣΑΜΙ ΟΥ ΣΜΑΡΩ (ΚΥΡΙΑΚΟΣ) Π.ΒΑΡ ΑΚΑ 12 Π.ΒΑΡ ΑΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ /11/1 999 ΠΡΟΣΤΙΜΟ 168 /11/ ,27 128,54 192,81 52 ΒΑΡΟΥΤΑ ΠΟΛΥΞ ΒΑΡΟΥΤΑ ΠΟΛΥΞ ΒΑΡΟΥΤΑ ΠΟΛΥΞ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ 1998 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /4/ /4/ /4/ ,43 164,34 25,38 12

13 13 ΒΑΡΟΥΤΑ ΠΟΛΥΞ ΖΑΛΟΓΓΟΥ % ΕΤΟΥΣ /4/ ,85 460, 53 ΒΑΡΥΤΙΜΙ ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΒΑΡΥΤΙΜΙ ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 39 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 1η ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ 4 31/12/ ,10 184,81 2,91 54 ΒΑΡΜΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓ (ΑΝΤ) ΒΑΡΜΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓ (ΑΝΤ) ΛΑΓΟΡΡΑΧΗ 0 ΛΑΓΟΡΡΑΧΗ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 3, 9,63 55 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 16 Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ /4/ /4/ ,69 64,56 56 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΖΩΗ (ΗΛΙΑΣ) (Π.Κ ) (Π.Κ. Ι.0495) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΖΩΗ (ΗΛΙΑΣ) (Π.Κ ) (Π.Κ. Ι.0495) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΖΩΗ (ΗΛΙΑΣ) (Π.Κ ) (Π.Κ. Ι.0495) ΤΡΙΛΟΦΟΣ 0,Τ.Κ. 601 ΤΡΙΛΟΦΟΣ 0,Τ.Κ. 601 ΤΡΙΛΟΦΟΣ 0,Τ.Κ ,65 57 ΒΑΣΙΟΥ ΘΕΟ Ω (ΓΕΩ) ΝΙΚΑ 85,Τ.Κ ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΣΒΟΡΩΝΟΣ,Τ.Κ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 3,40 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΣΒΟΡΩΝΟΣ,Τ.Κ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 3,40 13

14 14 6,80 59 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 32 Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 32 Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 32 Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 32 Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 32 Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 32 Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 32 Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΚΡΑΣΠΕ Α 73 /6/20 ΚΡΑΣΠΕ Α 73 /6/20 ΚΡΑΣΠΕ Α 73 /6/20 ΚΡΑΣΠΕ Α 33 /6/ ,40 11,81 11,81 5,22 6,16 3,25 83,35 60 ΒΕΡΓΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛ (ΗΛΙ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΡΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ 0,Τ.Κ. 62,ΚΟΡΙΝΟΣ ,93 ΒΙΟΡΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ 0,Τ.Κ. 62,ΚΟΡΙΝΟΣ ,48 62 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓ (ΚΟΣ) ΚΑΛΟΝΕΡΙ 0,Τ.Κ. 5,ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΒΟΥ ΡΕΣΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΓΕΩ) ΣΠΑΘΑΡΗ 4,Τ.Κ ,Ν ΣΜΥΡΝΗ 60 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 14

15 15 64 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ (ΗΛΙΑΣ) (Π.Κ ) ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ (ΗΛΙΑΣ) (Π.Κ ) Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 10,ΣΒΟΡΩΝΟΣ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 10,ΣΒΟΡΩΝΟΣ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 48,96 ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 13,60 62,56 65 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. ΓΟΥΝΑΡΗ 13. ΓΟΥΝΑΡΗ 13. ΓΟΥΝΑΡΗ 13. ΓΟΥΝΑΡΗ 13. ΓΟΥΝΑΡΗ 13. ΓΟΥΝΑΡΗ 13. ΓΟΥΝΑΡΗ 13. ΓΟΥΝΑΡΗ ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 22 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 22 2% ΕΤΟΥΣ 23 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 23 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 24 2% ΕΤΟΥΣ /3/ /3/ /3/ /3/ /8/ /8/ /7/ /7/20 5,57 55,70 70,98 7,10 62, 6,20 5,53 55, 268,38 66 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΕΥΡΥΠΙ ΗΣ (ΓΕΩ) ΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΒΟΥΡΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ) ΒΟΥΡΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ) ΚΡΕΣΝΑΣ 12,Τ.Κ. 601,ΚΑΤΕΡΙ8ΝΗ ΚΡΕΣΝΑΣ 12,Τ.Κ. 601,ΚΑΤΕΡΙ8ΝΗ % ΕΤΟΥΣ 20 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 20 31/3/ /3/ , 8,50 93,50 68 ΒΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΝΙΚ) ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 0,Τ.Κ. 171,Ν ΣΜΥΡΝΗ 5,86 5,86 15

16 16 69 ΒΟΥΤΣΑ ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΕΣΝΑΣ 16,Τ.Κ ΒΟΥΤΣΑ ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΕΣΝΑΣ 16,Τ.Κ ,10 70 ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΟΥ 16 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΣΑΒΒΑΣ) ΓΑΓΑΝΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΘΑ) 1 ΧΙΛ-ΠΕΟ ΚΑΤ- ΘΕΣ ,93 2,93 72 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΑΛΗ 3,Τ.Κ ΓΕΛΑ ΑΡΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΓΕΛΑ ΑΡΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΓΡΑΤΣΑΝΗ 11 ΓΡΑΤΣΑΝΗ ,32 74 ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΡΗΓ Ν.ΧΡΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 601,Τ.Κ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΗΛΙ) ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΗΛΙ) ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΗΛΙ) Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 11 Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 11 Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ,25 10,15 76 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

17 17 77 ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓ (ΧΡΗ) ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓ (ΧΡΗ) ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ 16 ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ , 78 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΙΩΑ) (Π.Κ. 726) ΑΓ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ,40 4,40 79 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡ (ΛΕΩ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡ (ΛΕΩ) Β ΠΑΡ ΤΑΙΝΑΡΟΥ Β ΠΑΡ ΤΑΙΝΑΡΟΥ ,10 80 ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ) (Π.Κ. Ι.018) ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ) (Π.Κ. Ι.018) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 45 31/10/2 40, 4 81 ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΡ. ΒΑΡΝΑΒΑ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ (ΙΩΑ) ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 1,Τ.Κ ,Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΓΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΦΑΝΗΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ,23 3,23 84 ΓΚΙΑΤΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ % ΕΤΟΥΣ /4/20 6, 17

18 18 ΓΚΙΑΤΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /4/20 32,10 653,10 85 ΓΚΙΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Π.Κ ) ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΠΙΕ ΓΚΛΑΡΑΣ ( ΙΟΝΥΣΙΟΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΚΟΛΕΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΚΩΝ) ΓΚΟΛΕΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΚΩΝ) ΓΚΟΛΕΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΚΩΝ) ΓΚΟΛΕΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΚΩΝ) ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 3,25 19,12 88 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΖΑΛΟΓΓΟΥ 50 ΖΑΛΟΓΓΟΥ % ΕΤΟΥΣ 20 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /4/20 23 /4/20 362,50 36,25 398,75 89 ΓΚΟΥΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΓΚΟΥΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 10, 90 ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ή Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 18Α ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ή Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 18Α ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 3,25 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 3,25 18

19 ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ή Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 18Α ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ή Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 18Α ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ή Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 18Α ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ή Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 18Α ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ή Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 18Α ,75 91 ΓΚΟΥΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΓΚΟΥΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΓΚΟΥΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΕΡΜΑ,Τ.Κ. 601 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΕΡΜΑ,Τ.Κ. 601 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΕΡΜΑ,Τ.Κ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 17 /5/20 6,16 6,16 18,47 92 ΓΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ( ΑΜ) ΓΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ( ΑΜ) ΑΒΕΡΩΦ 2 ΑΒΕΡΩΦ ,40 4,40 8,80 93 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ (ΒΑΣ) ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ (ΒΑΣ) ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ 0 ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ , 94 ΓΛΕΝΤΑ ΑΚΗ ΘΕΟ (ΒΑΣ) ΠΕΡ ΙΚΑ 47,Τ.Κ ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,50 6,50 19

20 20 95 ΓΟΥΤΣΙΟΣ (ΙΩΑ) ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ,23 3,23 96 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ /7/ ,93 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 187 /11/ ,93 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 187 /11/ ,93 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 187 /11/ ,93 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ /8/ ,93 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ /8/ ,40 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ /8/ ,35 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ,50 97 ΓΡΗΓΟΡΙΑ Η ΑΦΟΙ Ο.Ε. (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΠΛΑΤ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ % ΕΤΟΥΣ 32 31/7/20 475,60 475,60 98 ΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛ (ΓΕΩ) ΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛ (ΓΕΩ) ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ,Τ.Κ. 61,ΚΟΛΙΝ ΡΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ,Τ.Κ. 61,ΚΟΛΙΝ ΡΟΣ ,42 99 ΑΛΑΜΗΤΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ Κ ΜΗΛΙΑ 0,Τ.Κ

21 10 0 ΑΛΑΜΗΤΡΑΣ (ΘΕΟ ΩΡΟΣ) ΑΛΑΜΗΤΡΑΣ (ΘΕΟ ΩΡΟΣ) ΚΑΡΙΤΣΑ ΚΑΡΙΤΣΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 3,25 9, ΑΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 19 ΤΡΙΚΟΥΠΗ 19 ΤΡΙΚΟΥΠΗ % ΕΤΟΥΣ 23 2% ΕΤΟΥΣ 24 2% ΕΤΟΥΣ /8/ /7/20 24 /4/20 80, 276, 2,50 577, ΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΣΩΝ 8,Τ.Κ. () ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 6,25 6, ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟ ΟΛΦ(ΚΩΝ) ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟ ΟΛΦ(ΚΩΝ) ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟ ΟΛΦ(ΚΩΝ) ,16 ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟ ΟΛΦ(ΚΩΝ) ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟ ΟΛΦ(ΚΩΝ) , ΑΡ ΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( ΗΜ) ΑΘΗΝΩΝ 7,Τ.Κ ,ΛΑΡΙΣΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/ ΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 57 ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 98 31/7/19 99 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ /8/ ,40 4,40

22 22 ΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 57 ΦΛΕΜΙΝΓΚ 57 ΦΛΕΜΙΝΓΚ 57 ΦΛΕΜΙΝΓΚ 57 ΦΛΕΜΙΝΓΚ 57 ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 2,93 2,93 6,16 39, ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΕΟΒ ΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ 24,Τ.Κ ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ ΗΣ Χ.-ΜΑΛΑΜΑΤΙ ΗΣ Μ.ΟΕ ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ ΗΣ Χ.-ΜΑΛΑΜΑΤΙ ΗΣ Μ.ΟΕ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 10 ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ % ΕΤΟΥΣ ΤΕΛΟΥΣ5% ΕΤΟΥΣ /7/ /7/ ,23 63, 174, ΕΡ ΕΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 4, 4, 10 9 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 36 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ,16 22

23 23 31, ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΑΥΛΟΣ) ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΑΥΛΟΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ 8,Τ.Κ. 601 ΧΕΙΜΑΡΑΣ 8,Τ.Κ % ΕΤΟΥΣ 20 ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /4/20 23 /4/20 92,80 6, 98, ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ () ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ () ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ () ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ () ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ () ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ () ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ () ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ () ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ () Α ΠΑΡ. ΜΑΒΙΛΗ 3 Α ΠΑΡ. ΜΑΒΙΛΗ 3 Α ΠΑΡ. ΜΑΒΙΛΗ 3 Α ΠΑΡ. ΜΑΒΙΛΗ 3 Α ΠΑΡ. ΜΑΒΙΛΗ 3 Α ΠΑΡ. ΜΑΒΙΛΗ 3 Α ΠΑΡ. ΜΑΒΙΛΗ 3 Α ΠΑΡ. ΜΑΒΙΛΗ 3 Α ΠΑΡ. ΜΑΒΙΛΗ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 5η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 6η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 7η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 8η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 9η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 10η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 11η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 12η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 52 31/12/ /6/ /12/2 52 /6/ /12/ /6/ /12/2 52 /6/ /12/2 0 23,35 23,35 23,35 23,35 23,35 23,35 23,35 23,35 23,34 0, ΗΜΟΛΙΟΥ ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΝΙΚ) ΑΓ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΠΡΟΣΤ. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ 23 ΠΡΟΣΤ. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ 23 ΠΡΟΣΤ. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ /3/ /3/20 42 /4/20 1,12 126,47 19,71 23

24 24 ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΠΡΟΣΤ. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ 24 ΤΕΛΟΣ. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ 20 ΤΕΛΟΣ. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ /4/ /3/ /3/ ,70 131,40 47,45 691, ΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΩΜΑΣ) (Π. Κ ) ΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΩΜΑΣ) (Π. Κ ) ΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΩΜΑΣ) (Π. Κ ) ΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΩΜΑΣ) (Π. Κ ) ΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΩΜΑΣ) (Π. Κ ) Β ΠΑΡ. ΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 4,Τ.Κ. 601 Β ΠΑΡ. ΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 4,Τ.Κ. 601 Β ΠΑΡ. ΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 4,Τ.Κ. 601 Β ΠΑΡ. ΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 4,Τ.Κ. 601 Β ΠΑΡ. ΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 4,Τ.Κ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ /10/ ,40 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 163 /11/2 0 4,40 26, ΡΑΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΡΑΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) Α'ΠΑΡ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 4 Α'ΠΑΡ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΒΟΣΚΗ /3/20 5,20 ΒΟΣΚΗ /3/20 6,49 11, ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΝΟΤΑΡΑ 26,Τ.Κ. 601 ΝΟΤΑΡΑ 26,Τ.Κ. 601 ΝΟΤΑΡΑ 26,Τ.Κ

25 25 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΝΟΤΑΡΑ 26,Τ.Κ , ΡΟΥΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΦΩΤ) ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ,Τ.Κ ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) Α' ΠΑΡ.ΚΙΛΚΙΣ 1 Α' ΠΑΡ.ΚΙΛΚΙΣ 1 Α' ΠΑΡ.ΚΙΛΚΙΣ 1 Α' ΠΑΡ.ΚΙΛΚΙΣ 1 Α' ΠΑΡ.ΚΙΛΚΙΣ 1 Α' ΠΑΡ.ΚΙΛΚΙΣ 1 Α' ΠΑΡ.ΚΙΛΚΙΣ 1 Α' ΠΑΡ.ΚΙΛΚΙΣ % ΕΤΟΥΣ 1992 ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1992 ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ 1996 ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1997 ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ /12/ /12/ /4/20 42 /4/20 45 /4/20 46 /4/20 42 /4/20 32 /4/20 9,71 6,22 28,17 77,92 44,02 49,77 49,87 77, ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥ ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥ Λ. ΑΘΗΝΩΝ ,Τ.Κ ,ΑΘΗΝΑ Λ. ΑΘΗΝΩΝ ,Τ.Κ ,ΑΘΗΝΑ , ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΣ (ΣΑΒΒΑΣ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ % ΕΤΟΥΣ /4/20 162,88 162, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑ (ΣΤΑ) ΣΟΛΩΜΟΥ 2,Τ.Κ. 591,ΒΕΡΟΙΑ

26 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ ΟΥ ΠΑΝΑΓ (ΓΕΩ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ ΟΥ ΠΑΝΑΓ (ΓΕΩ) Ν ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α ΠΑΡ 8,Τ.Κ. 601 Ν ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α ΠΑΡ 8,Τ.Κ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 2,93 9, 12 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ -ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΘΩΜΑΣ) ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/ ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ , 12 6 ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ ΕΥΚΑΡΠΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΗΜ) ΛΕΖΙΝΣΚΥ 25,Τ.Κ , ΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΝΙΚ) ΒΥΡΩΝΟΣ

27 ΖΑΝΝΑΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΚΟΡΟΜΗΛΑ 6,Τ.Κ ΖΑΠΟΥΝΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΖΑΠΟΥΝΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΖΑΠΟΥΝΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΖΑΠΟΥΝΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΖΑΠΟΥΝΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΖΑΠΟΥΝΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΖΑΠΟΥΝΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) Λ. ΙΑΣΩΝΙ Η 82 Λ. ΙΑΣΩΝΙ Η 82 Λ. ΙΑΣΩΝΙ Η 82 Λ. ΙΑΣΩΝΙ Η 82 Λ. ΙΑΣΩΝΙ Η 82 Λ. ΙΑΣΩΝΙ Η 82 Λ. ΙΑΣΩΝΙ Η , ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 2,Τ.Κ. 341,ΧΑΛΚΙ Α ΖΑΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΛΟΥΚΑΣ) Ν. ΕΦΕΣΣΟΣ, ΗΜΟΣ ΙΟΥ ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ.ΖΗΣΗ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 7,Τ.Κ % ΕΤΟΥΣ /4/20 28,29 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ.ΖΗΣΗ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 7,Τ.Κ ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ /4/20 47,15 75, ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΓΑΝΟΧΩΡΑ,Τ.Κ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20,36 27

28 28, ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΠΕΡΓΑΜΟΥ 29 - ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20,36, ΖΕΡΒΑ ΜΑΓ Α (ΙΩΑ) ΑΡΧ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 46,Τ.Κ ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΖΕΡΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 45,Τ.Κ. 601,.. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 45,Τ.Κ. 601,.. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΤ. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ 2 31/3/20. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ /3/ , 644, 1.918, 13 7 ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ) ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ) ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ) ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ) ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ) ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ) ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ % ΕΤΟΥΣ 1995 ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1995 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ 1998 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΕΛΟΥ 5% ΕΤΟΥΣ 1999 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ /4/20 42 /4/20 44 /4/ /4/ /4/ /4/ ,62 8, 3,37 16,87 88,77 17,75 147, ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ Ω (ΧΡΗ) ΜΕΘΩΝΗ 0,Τ.Κ. 66,ΜΕΘΩΝΗ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ (ΘΕΟ) ΜΕΘΩΝΗ,Τ.Κ. 66,ΜΕΘΩΝΗ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ (ΘΕΟ) ΜΕΘΩΝΗ,Τ.Κ. 66,ΜΕΘΩΝΗ

29 29 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ (ΘΕΟ) ΜΕΘΩΝΗ,Τ.Κ. 66,ΜΕΘΩΝΗ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ (ΘΕΟ) ΜΕΘΩΝΗ,Τ.Κ. 66,ΜΕΘΩΝΗ , ΖΗΚΑΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 27,20 ΖΗΚΑΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 27,20 54, ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ (ΚΩΝ) ΒΡΙΑ 0,Τ.Κ ΖΙΩΓΑΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) ΖΙΩΓΑΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) Μ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ Μ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ , ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ,Τ.Κ. ΙΩΣΗΦ (ΙΩΑΝΝΗΣ) % ΕΤΟΥΣ /7/ ,53 ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ,Τ.Κ. ΙΩΣΗΦ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ /7/ ,18 ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ,Τ.Κ. ΙΩΣΗΦ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 601 ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ,Τ.Κ. ΙΩΣΗΦ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΕΛΟΣ 5% 1 31/8/19 ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΕΛΟΣ 5% /8/19 ΕΤΟΥΣ ,85 68,36 ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ,Τ.Κ. ΙΩΣΗΦ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ /8/ ,78 ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ,Τ.Κ. ΙΩΣΗΦ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ /8/ ,75 ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ,Τ.Κ. ΙΩΣΗΦ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ /12/ ,78 ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ,Τ.Κ. ΙΩΣΗΦ (ΙΩΑΝΝΗΣ) % ΕΤΟΥΣ /12/ ,47 29

30 294, ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΙΩΣΗΦ) ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΙΩΣΗΦ) ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΙΩΣΗΦ) ΖΟΥΛΤΣΙΝΓΚΕΡ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΙΩΣΗΦ) Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ 5 Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ 5 Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ 5 Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ 1996 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ % ΕΤΟΥΣ /4/20 45 /4/20 44 /4/ /4/ ,62 394,72 14,82 148,20 810, ΖΟΥΡΕΛΙ ΟΥ ΕΤΕΡΙ (ΑΛΕΞΙΟΣ) ΖΟΥΡΕΛΙ ΟΥ ΕΤΕΡΙ (ΑΛΕΞΙΟΣ) 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 23,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 23,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ,25 9, ΖΩΒΛΗΚΑΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 4,74 4, ΖΩΒΛΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ,Τ.Κ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 10,20 10, ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ Γ. ΣΧΟΛΗΣ 66,Τ.Κ. 571,ΝΤΕΠΩ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΛΙΑ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΗΛΙΑ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 20 Ν. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 20, 2, 22, 15 0 ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ /8/ ,65

31 493) 31 ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1991 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1990 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ /3/ , 29 28/2/ , /2/ , ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 145 /11/ ,47 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 58 /4/ ,93 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 75 31/5/ ,93 ΠΡΟΣΤΙΜΟΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1991 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1991 ΠΡΟΣΤΙΜΟΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1993 ΠΡΟΣΤΙΜΟΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1992 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1992 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1993 ΠΡΟΣΤΙΜΟΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1994 ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ /7/ , /7/ , /8/ , /8/ , /8/ , /8/ , /12/ , /12/ ,82 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ /10/ ,80 31

32 32 ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) ΗΛΙΑ ΗΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) (Π.Κ. 493) Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ 34 Μ.ΚΟΪ ΑΚΗ 16- ΟΙΚΙΑ.ΝΙΚΑ ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1996 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1995 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1997 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1995 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1997 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ /4/ ,41 42 /4/20 642,99 46 /4/20 701,69 42 /4/20 385,79 46 /4/ ,48 45 /4/20 6,25 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 164 /11/2 0 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 1998 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 1999 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 20 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 22 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /4/ ,01 42 /4/ ,96 31/3/ , /3/ , /3/20 6, /8/20 381, 3,25 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 24 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /7/ ,60 24 /4/20 898, 32

33 , 15 1 Θ.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε Θ.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 1 Χ.Λ Μ. ΠΑΡΑΛΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 1 Χ.Λ Μ. ΠΑΡΑΛΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ ΠΡΟΣΤ. ΠΑΡ. ΑΦ\ ΣΗΣ ΠΡΟΣΤ. ΠΑΡ. ΑΦ\ ΣΗΣ 56 /11/ /11/2 0 14,67 14,67 29, ΘΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΟΙΝΟΗΣ 25,Τ.Κ ΘΑΝΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤ (ΚΩΝ) ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 22 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 23 ΤΕΛΟΣ 2% ΕΤΟΥΣ 23 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 24 ΤΕΛΟΣ 2% ΕΤΟΥΣ 24 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 20 ΤΕΛΟΣ 2% ΕΤΟΥΣ /3/20 199, 51 31/8/20 515, 51 31/8/20 51, /7/20 328, /7/20 32,84 24 /4/20 157,50 23 /4/20 15,75 33

34 34 ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ , 15 6 ΙΑΚΩΒΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/ , 120, 15 7 ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ) ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ) ΑΣΤ ΖΟΡΜΠΑ 8 ΑΣΤ ΖΟΡΜΠΑ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 11η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4 31/6/ /12/2 0 92,33 92,33 184, ΙΟΡ ΑΝΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΙΩΑΝΝΗΣ) Α. ΖΟΡΜΠΑ 8,Τ.Κ. ΚΑΤΕΡ, η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4 31/6/20 276,98 276, ΙΤΣΙΟΣ (Π.Κ 175) ΙΤΣΙΟΣ (Π.Κ 175) ΙΤΣΙΟΣ (Π.Κ 175) ΛΟΦΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ /7/ ,93 ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /3/20 15,88 24, ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΠΑΥΛΟΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΜΗΤ Α ΠΑΡ Ι.ΤΣΙΚΟΠΟΥΛ

35 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ( ΗΜ) ΑΧΙΛΛΕΩΣ 63,Τ.Κ ,ΓΛΥΦΑ Α ΚΑΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΑΦΩΝ 4,Τ.Κ ΚΑΚΟΥΛΙ ΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗ 10,Τ.Κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ) ΚΑΚΟΥΛΙ ΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗ 10,Τ.Κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 162 /11/1 999 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 4,40 2, 6, ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΗΣ (ΙΟΡ ΑΝΗΣ) ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΗΣ (ΙΟΡ ΑΝΗΣ) ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΗΣ (ΙΟΡ ΑΝΗΣ) Ν. ΚΕΡΑΜΙ Ι,Τ.Κ. 601 Ν. ΚΕΡΑΜΙ Ι,Τ.Κ. 601 Ν. ΚΕΡΑΜΙ Ι,Τ.Κ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /12/2 3 22,55 6,16 35, ΚΑΛΑΙΤΣΙ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΛΕΩΝΙ ΑΣ) (Π.Κ. 1343) ΚΑΛΑΙΤΣΙ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΛΕΩΝΙ ΑΣ) (Π.Κ. 1343) ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /7/ ,52 ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /7/20 3,52 7, ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) (Π.Κ 17264) ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) (Π.Κ 17264) ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) (Π.Κ 17264) ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) (Π.Κ 17264) ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 7 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 7 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 7 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1 31/8/ ,44 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 141 /11/ ,44 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

36 36 17, 16 8 ΚΑΛΕΜΚΕΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝ (ΣΑΒ) ΦΙΛΙΠΠΟΥ 8,Τ.Κ ΚΑΛΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΚΑΛΟΜΕΝΙ ΗΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΚΑΛΟΜΕΝΙ ΗΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΚΑΛΟΜΕΝΙ ΗΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΚΑΛΟΜΕΝΙ ΗΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΚΑΛΟΜΕΝΙ ΗΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΚΑΛΟΜΕΝΙ ΗΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΚΑΛΟΜΕΝΙ ΗΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) Γ ΠΑΡ.. ΑΚΡΙΤΑ 1 Γ ΠΑΡ.. ΑΚΡΙΤΑ 1 Γ ΠΑΡ.. ΑΚΡΙΤΑ 1 Γ ΠΑΡ.. ΑΚΡΙΤΑ 1 Γ ΠΑΡ.. ΑΚΡΙΤΑ 1 Γ ΠΑΡ.. ΑΚΡΙΤΑ 1 Γ ΠΑΡ.. ΑΚΡΙΤΑ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 7η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 8η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 9η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 10η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 11η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 12η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 63 31/12/2 63 /6/ /12/ /6/ /12/2 63 /6/ /12/2 0 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 59, ΚΑΛΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 18,Τ.Κ ΠΙΕΡΙΑΣ 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 98 31/7/ ,40 4, ΚΑΝΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤ (ΒΑΣ) ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 73 Α ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ(ΝΙΚΟΛΑ ΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ,Τ.Κ. 245,ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 42 31/11/2 10, 10, 36

37 ΚΑΝΕΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣ ( ΗΜ) 7ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΝΤΑΙ ΗΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 46 ΑΛΕΞΙΟΣ(ΓΡΗΓΟΡΙ ΟΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 22 /4/20 29,42 29, ΚΑΝΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤ ( ΗΜ) ΣΚΟΥΦΑ 17,Τ.Κ ,ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ) ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ ,25 3, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ (ΚΩΝ) ΙΩΝΙΑΣ 35,Τ.Κ ,ΠΕΡΑΙΑ ,55 2, ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΟΙΡΑΝΗΣ 6,Τ.Κ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ 601 (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) (Π.Κ. 151) ΚΑΡΑ ΟΥΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤ (ΑΠΟ) ΒΕΡΟΙΑΣ 23,Τ.Κ ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 123 Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 123 Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 123 Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 123 Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΕΛΟΣ 2% ΕΤΟΥΣ 23 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 23 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 24 ΤΕΛΟΣ 2% ΕΤΟΥΣ 24 ΠΡΟΣΤ. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ /8/ /8/ /7/ /7/20 31/3/20, 2,20 226,50 22,65 788,40 37

38 38 ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΠΑΤΟΥ ΖΩΗ (ΛΑΖΑΡΟΣ) Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 123 Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 123 Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 123 Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 123 Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 123 Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ /3/20 ΤΕΛΟΣ 2% ΕΤΟΥΣ 20 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 20 ΠΡΟΣΤ. ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ /4/20 24 /4/ /3/20 ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ /3/20 ΑΥΘ. ΧΡΗΣΗΣ /3/20 394,20 38,10 381, 788,40 394,20 197, , ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΑΓΝΗ (ΓΕΩ) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ,Τ.Κ ,ΠΕΡΑΙΑ 18 3 ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ) ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ) ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 20 ΤΕΛΟΣ 2% ΕΤΟΥΣ /4/20 23 /4/20 237, 23,70 260, ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 9 ΠΛΑΤΩΝΟΣ , ΚΑΡΑΣΑΡΙ ΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΚΑΡΑΣΑΡΙ ΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) Α ΠΑΡ.. ΚΥΠΡΙΟΥ 22,Τ.Κ. 601 Α ΠΑΡ.. ΚΥΠΡΙΟΥ 22,Τ.Κ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 12η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 63 /6/ /12/2 0 19, 19, 38, ΚΑΡΑΤΕΛΙ ΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΣ) Α. ΡΑΓΚΑΒΗ,Τ.Κ

39 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓ (ΕΥΘ) ΟΡΥΛΑΙΟΥ ΤΕΡΜΑ 15,Τ.Κ ΚΑΡΑΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΚΑΡΑΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΚΑΡΑΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΚΑΡΑΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΠΙΤΤΑΚΟΥ 6,Τ.Κ. 601 ΠΙΤΤΑΚΟΥ 6,Τ.Κ. 601 ΠΙΤΤΑΚΟΥ 6,Τ.Κ. 601 ΠΙΤΤΑΚΟΥ 6,Τ.Κ ΒΟΣΚΗ /5/20 06 ΒΟΣΚΗ /11/2 0 ΒΟΣΚΗ /3/20 ΒΟΣΚΗ /3/20 5,40 5,40 5,20 6, 22, 18 9 ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) ΚΟΜΝΗΝΩΝ 16 ΚΟΜΝΗΝΩΝ , ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΙΟΣ (ΓΕΩ) ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΙΟΣ (ΓΕΩ) ΚΙΟΥ 12 ΚΙΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 2,93 3,25 6, ΚΑΡΑΧΑΛΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ) ΚΑΡΑΧΑΛΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ) ΚΑΡΑΧΑΛΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ) ΚΑΡΑΧΑΛΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ) ,93 13,28 39

40 ΚΑΡΚΑΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΞΑΝΘΟΥ 29,Τ.Κ. 601 ΞΑΝΘΟΥ 29,Τ.Κ. 601 ΞΑΝΘΟΥ 29,Τ.Κ. 601 ΞΑΝΘΟΥ 29,Τ.Κ. 601 ΞΑΝΘΟΥ 29,Τ.Κ. 601 ΞΑΝΘΟΥ 29,Τ.Κ. 601 ΞΑΝΘΟΥ 29,Τ.Κ. 601 ΞΑΝΘΟΥ 29,Τ.Κ. 601 ΞΑΝΘΟΥ 29,Τ.Κ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 5η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 6η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 7η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 8η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 9η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 10η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 11η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 12η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 63 31/12/ /6/ /12/2 63 /6/ /12/ /6/ /12/2 63 /6/ /12/2 0 32,72 32,72 32,72 32,72 32,72 32,72 32,72 32,72 32,72 294, ΚΑΡΡΑΣ (ΙΩΑ) ΜΗΤ ΚΟΙ ΑΚΗ ,16 6, ΚΑΡΕΛΛΑ ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΘΕΜ) ΜΠΟΤΣΑΡΗ , 3, 19 5 ΚΑΡΥΠΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΣΤΗΣ) (Π.Κ. 7220) ΚΟΡΙΝΟΣ 0,Τ.Κ. 62,ΚΟΡΙΝΟΣ ΚΑΡΥΠΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΕΡΙΚΛΗΣ) ΚΑΡΥΠΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΕΡΙΚΛΗΣ) ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ 98 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,Τ.Κ. 601 ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 23- -ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,Τ.Κ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 12,24 ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 12,24 40

41 41 24, ΚΑΡΦΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΜΕΣΑΙΑ ΜΗΛΙΑ ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΤΣΑΛ ΑΡΗ 27 Π.ΤΣΑΛ ΑΡΗ 27 Π.ΤΣΑΛ ΑΡΗ 27 Π.ΤΣΑΛ ΑΡΗ ΤΕΛΟΣ 2% ΕΤΟΥΣ 20 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /4/20 24 /4/20 23,80 143, 176, ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Τ.Κ. (ΓΕΩ) 601 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Τ.Κ. (ΓΕΩ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 9, ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ () ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ () ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ () ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ () ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ Ή,Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ 16 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ Ή,Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ 16 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ Ή,Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ 16 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ Ή,Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ 16 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 142 /11/ ,44 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 98 31/7/ ,40 19, ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓ (ΝΙΚ) ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 0,Τ.Κ. 63,ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ

42 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝ (ΧΡΗ) ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ,Τ.Κ. 63,ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤ (ΣΠΥ) ΑΓ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/ ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) Α ΠΑΡ ΑΣ ΖΟΡΜΠΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 35, 35, 20 5 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΙΩΑ) (Π.Κ ) ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΙΩΑ) (Π.Κ ) ΛΑΖΟΧΩΡΙ 0,Τ.Κ. 591,ΒΕΡΟΙΑ ΛΑΖΟΧΩΡΙ 0,Τ.Κ. 591,ΒΕΡΟΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 0,36 6, ΚΑΨΑΛΗΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΕΠΙΣ. ΜΑΚ. ΚΙΤΡΟΥΣ 7,Τ.Κ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4 31/12/2 0 37,47 37, ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΙΧΑΗΛ) Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4 31/12/2 0 74,92 74, ΚΕΜΕΡΙ ΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΣΠΥΡΙ ΩΝ) ΟΙΝΟΗΣ 4,Τ.Κ ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ /4/ , , ΚΕΜΕΡΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΚΕΜΕΡΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 6 ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 12,42 0 ΚΕΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Λ ΑΖΑΡΟΣ) ΚΑΣΣΑΝ ΡΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 10, 42

43 43 1 ΚΕΦΑΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓ (Ο Υ) ΦΛΕΜΙΓΚ 15,Τ.Κ , 2 ΚΗΠΟΥ ΗΜΗΤΡΑ (ΘΕΟ) ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Τ.Κ ,16 6,16 3 ΚΗΤΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΧΑΡ ΑΛΑΜΠΟΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 22 /4/20 2, 2, 4 ΚΙΟΣΣΕΣ ΚΩΝΣΤ (ΓΕΩ) ΒΕΡΟΙΑΣ 3,Τ.Κ ,ΣΥΚΙΕΣ ΚΙΤΣΙΟΣ Λ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΝΙΚ) ΠΑΤΑΡΙ 9,Τ.Κ. 601,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 17 31/12/2 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 2,93 2,93 2,93 43

44 44 ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΙΚΗΣ 22,Τ.Κ ,ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 52,20 7 ΚΟΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΡΑΪΑΝΟΣ) ΚΟΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΡΑΪΑΝΟΣ) ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ 6 - ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ 6 - ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1995 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ /4/20 171,91 42 /4/20 110,03 281,94 8 ΚΟΛΛΙΑΣ (ΓΑΒΡΙΗΛ) ΚΟΛΛΙΑΣ (ΓΑΒΡΙΗΛ) ΚΟΛΛΙΑΣ (ΓΑΒΡΙΗΛ) ΛΑΖΑΙΩΝ 38,Τ.Κ. 601 ΛΑΖΑΙΩΝ 38,Τ.Κ. 601 ΛΑΖΑΙΩΝ 38,Τ.Κ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 17 31/12/2 1 9 ΚΟΛΟΒΟΥ ΓΕΩΡΓ (ΑΝΑ) ΗΡΩΩΝ 0,Τ.Κ. 320,ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/ ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (Γ) ΠΑΡ. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 10,Τ.Κ ,ΛΙΤΟΧΩΡΟ 22 1 ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΛΕΞΑ ΟΙΡΑΝΗΣ 6,Τ.Κ ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΡΑΧΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Ι ΩΑΝΝΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/ , 44

45 45 186, 22 4 ΚΟΤΑ ΡΟΝΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΟΥΒΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΘΑ) Κ ΜΗΛΙΑ,Τ.Κ ,23 3, ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ZAKYNΘOY - ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΣ,Τ.Κ. 18 1,ΑΘΗΝΑ ZAKYNΘOY - ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΣ,Τ.Κ. 18 1,ΑΘΗΝΑ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 12η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 17 /12/ /12/2 0 5,24 9,49 14, ΚΟΥΜΑΡΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΓΕΩ) ΓΕΦΥΡΑ 0,Τ.Κ ,ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΘΑΝ ΑΣΙΟΣ) 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ,Τ.Κ. 402,ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 8, 8, 22 9 ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ- ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ( ΗΜ) ΠΑΡ.ΚΑ 3,Τ.Κ. (Π.Κ. 77) ΚΟΥΣΤΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΙΩΑΝΝ ΗΣ) ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 50 31/10/2 0 8, 8, 23 1 ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΡΗΤΙΝΗ 0,Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ 601 (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) (Π.Κ. Ι ) ΚΡΥΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (ΝΙΚ) ΖΑΛΟΓΓΟΥ

46 ΚΥΠΑΡΙ ΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ( ΗΜ) (Π.Κ. 2732) ΚΥΠΑΡΙ ΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ( ΗΜ) (Π.Κ. 2732) ΚΥΠΑΡΙ ΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ( ΗΜ) (Π.Κ. 2732) ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ 0,Τ.Κ. 66,ΜΕΘΩΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ 0,Τ.Κ. 66,ΜΕΘΩΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ 0,Τ.Κ. 66,ΜΕΘΩΝΗ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 17 31/12/2 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 17 31/12/2 3,23 3,25 12, ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛ (ΚΩΝ) ΓΟΡΓΟΠΗ 0,Τ.Κ. 614,ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 3,25 3, ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ /5/20 11,90 5,75 17, ΚΥΠΑΡΟΥ ΑΓΝΟΥΛΑ (ΗΛΙ) 16ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/ ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗ (ΣΠΥ) ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46,Τ.Κ ,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΓΕΩ) ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ 0,Τ.Κ. 482,ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/2 0 3,25 3, ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ (ΒΑΣ) ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ (ΒΑΣ) ΑΒΕΡΩΦ 18,Τ.Κ. 602,ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΑΒΕΡΩΦ 18,Τ.Κ. 602,ΛΙΤΟΧΩΡΟ ,74 46

47 ΚΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ,Τ.Κ. 60 1,ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 46 31/7/20 16,82 16, ΚΥΡΜΑΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΕΤ) ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) (Π.Κ 17991) ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) (Π.Κ 17991) ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) (Π.Κ 17991) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2Β,Τ.Κ. 62,ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2Β,Τ.Κ. 62,ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2Β,Τ.Κ. 62,ΚΟΡΙΝΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 17 31/12/2 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 38 /11/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ 20 ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ 20 ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ 20 ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ 20 ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ 20 ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ 20 ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1993 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1997 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1997 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1996 ΤΕΛΟΣ 5% ΕΤΟΥΣ 1996 ΠΡΟΣΤ. ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΤΟΥΣ 1998 ΤΕΛΟΣ 2% ΕΤΟΥΣ /8/ /4/20 46 /4/20 45 /4/20 45 /4/20 44 /4/ /4/ ,65 2, 523,84 482,76 229,66 255,32 12, , 24 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) ΠΕΡ ΙΚΑ 23,Τ.Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ

48 48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΛΠΙ Α (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ) ΠΟΣΕΙ ΩΝΟΣ-- ΟΛΥΜΠ ΑΚΤΗ η ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 4 31/12/2 0 27,52 27, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΟ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΟ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΟ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΟ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΟ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΟ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΟ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΟ) Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 6,16 47, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0,Τ.Κ ΚΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΤΡΙ) 16ΧΙΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0,Τ.Κ. 571,ΘΕΡΜΗ ,85 2, ΚΩΤΗΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ (ΚΩ) ΑΙΓΑΙΟΥ 13,Τ.Κ ,ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (ΓΕΩ) Π ΚΕΡΑΜΙ Ι,Τ.Κ

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 276/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.12/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 189/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 109/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου

και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 14/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 390/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή οφειλών και επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 453/2013 Α Α: ΒΛΩ2ΩΕΤ-ΧΡ3 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισµού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 654/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Τρικκαίων Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 24/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 482/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση της 456/2011 απόφασης.σ. και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β4Λ3ΩΕΤ-ΜΟ6 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 163/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής.

Α Α: Β4Λ3ΩΕΤ-ΜΟ6 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 163/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 163/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.14/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 103/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση χειµερινών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β41ΘΩΕΤ-ΗΚΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής.

Α Α: Β41ΘΩΕΤ-ΗΚΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 16/2012 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Α: 4ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 6/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΕ9-ΝΜΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜΕ9-ΝΜΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ Κατερίνη, 16 Αυγούστου 2011 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 106 Ειδικότητα: Ε Ο ΗΓΩΝ Γ'& ' ΚΑΤ. (ΠΕΙΡΑΙΑ) Αριθµός Ατόµων: 1

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 106 Ειδικότητα: Ε Ο ΗΓΩΝ Γ'& ' ΚΑΤ. (ΠΕΙΡΑΙΑ) Αριθµός Ατόµων: 1 ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε ιάρκεια Σύµβασης: 8 µήνες ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 1576 Προς τα σωµατεία : Αθήνα 23 εκεµβρίου 2013 ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΠΙΣ ΣΧΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 201 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 201 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Γραφείο ειδικοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας : τηλ. 24413-50178, fax : 24413-50141 Γραφείο Προσωπικού Γενικού Νοσοκοµείο Καρδίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 129/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για επιβολή τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ανακοίνωση : ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ.: 22/2015 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

καθορισµού εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015»

καθορισµού εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015» ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Κατερίνη 9 Ιανουαρίου 2015 Αριθµ. Πρωτ: 3183(72) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΕΜΠΤΗ 15:00 17:00

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΕΜΠΤΗ 15:00 17:00 ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 15:00 17:00 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ (Γρ. 120, e-mail: karkan@central.ntua.gr) ΑΡ. ΑΣΚ. ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ 4 Προσδιορισµός του µέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 375/09-08-2013 Α/Α Πρακτικού: 26 ο Ηµεροµηνία Συνεδρίασης: 16/08/2013 Τόπος: Γραφεία Πιερικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθ. Απόφασης 30/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Εμπόριο)

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Εμπόριο) Επιχορηγ. ς ς 1 ΕΑ-42985. ΤΟΥΛΚΙ ΗΣ Χ. ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ - HORIZON ΟΕ 61.701,01 61.701,01 12.340,20 40.105,66 0,65 2 ΕΑ-07034 ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ Α.-ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ Θ. Ο.Ε. 63.236,85 63.236,85 22.132,90 41.103,95 0,65 3 ΕΑ-03397

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΙΚΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ιαγωνισµός : 578 / 8/6/ Πλήρωσης τετρακοσίων () θέσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΚΑ ΤΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α/Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 110 Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣ 2ο 111 Από : ΓΑΒΑΛΙΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 0ης/203 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΗΔ-ΑΑΥ Αριθ. Απόφασης 27/203 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2

1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 Τμήμα Είδος Περιγραφή ΤΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Θεωρίας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ένταξη 1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε2 3 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε2, ΠΡΟΓΡΑΜ/ΟΣ Ε2, ΘΕΩΡ. ΠΛΗΡ. Ε2, Β Ε4 4

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη Υποψηφίων Βάσει Μορίων

Κατάταξη Υποψηφίων Βάσει Μορίων Αριθ. Πρωτ.:... Κατάταξη Υποψηφίων Βάσει Μορίων ιαγωνισµός : 1/170M/ / 25/5/2007 Πλήρωση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς. Ειδικότητα : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΔ-7ΤΑ Αριθ. Απόφασης 66/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ. ιαδροµή: ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σελίδα 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ. ιαδροµή: ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σελίδα 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σελίδα 1 ΠΡ.ΕΝ Ύδρευση Πάγιο Πάγιο ΦΠΑ 23% ΦΠΑ 23% ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡ.ΕΝ Αποχέτευσης Ύδρευσης Πάγιο Πάγιο Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞΜ-6ΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞΜ-6ΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014, ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ 100m ΠΕΤΑΛΟΥ Α ΑΝ ΡΩΝ 1 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΕΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΝ ΑΝ ΡΩΝ 00:57.04 9 2 ΖΑΒΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 191 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 101/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ..

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ.. ΡΟ ΟΥ Ειδικότητα : Ε ΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ819097 Οχι Ναι 1 12 0 0 0 0 0 18,09 0 800 0 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 474/2013 Α Α: ΒΙ63ΩΕΤ-ΙΤΜ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 38/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

10 164 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙ ΩΝ ΤΑΛΩΣ

10 164 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙ ΩΝ ΤΑΛΩΣ ATHENS TRACK GRAND PRIX 2011 200µ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 1 179 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ ΥΜΗ ΓΣ 13.166 2 183 ΣΑΛΠΑ ΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠ 13.359 3 185 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφηρμοσμένων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Ταχ. /νση :28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6.

ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6.985,00 5/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα