Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ"

Transcript

1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1

2 2 Εικ. 1: Βυζαντινή-Ανατολική δόμηση στον Ανάβατο της Χίου.

3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Το δομημένο περιβάλλον, το οποίο παρέλαβε 1 η νεότερη Ελλάδα, στοιχειοθετεί την παραδοσιακή της αρχιτεκτονική, η οποία περιλαμβάνει ιδιαιτερότητες ανάλογα με τη χρονική στιγμή ένταξης εδαφών, τα οποία ευρίσκονταν τελευταία υπό ανατολική (εικ.1) ή δυτική επίδραση (εικ.2), ανεξάρτητα των ιστορικών προγενέστερων διαδρομών που ήταν παρόμοιες σε ολόκληρο το χώρο της Μεσογείου. Ο χαρακτήρας της παραδοσιακής ελληνικής κατοικίας πηγάζει από τα ήθη και έθιμα του ελληνικού χώρου, τα οποία βασίζονται σ ένα σύστημα αξιών που εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων και που οργανώθηκε προσθετικά, με υποδομή προϋπάρχοντες σχεδιαστικούς κανόνες. Σχεδιαστικοί κανόνες για τη θέση των οικισμών και των κατοικιών στο χώρο της Μεσογείου και της Ελλάδας ιδιαίτερα, υφίστανται από αρχαιοτάτων χρόνων και απεικονίζονται στα αρχαιολογικά ευρήματα κάθε εποχής. Εικ. 2: Δυτική-Νεοκλασική επίδραση στη Σύμη. 1 Για τον ελληνικό χώρο το τέλος του 17ου αιώνα, με τη συνθήκη του Κάρλοβιτς το 1699, η οποία παραχωρούσε μεγάλες περιοχές στη Βενετία, χαρακτηρίζεται ως το τέλος της μεταβυζαντινής εποχής και η αρχή της νεότερης κατά το Χ. Μπούρα, «Η βυζαντινή παράδοση στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια του 16ου και του 17ου αιώνα», στο βιβλίο, Η βυζαντινή παράδοση μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, σ.150. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3

4 Aπό το τέλος της Βυζαντινής εποχής 2 κωδικοποιείται επίσημη θεώρηση του θέματος των κανόνων για την οικοδόμηση, σε σχέση με τη χρήση γης, τη θέα, την απορροή των υδάτων και τη χλωρίδα, οι οποίοι καθόριζαν την οικιστική μορφή στα ανατολικά εδάφη της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και σε μερικές Σλαβικές χώρες. Αυτοί οι κανόνες, ενώ προσδιόρισαν την υποδομή της ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, συνδυάστηκαν και αναπαράχθηκαν κατά την οθωμανική κυριαρχία και επέζησαν μέχρι τον 20ο αιώνα, συνυπάρχοντας με τις αρχές του νεοκλασικισμού. Πρόκειται κύρια για το έργο του Λέοντος του Σοφού κωδικοποιημένο στο «Επαρχικόν Βιβλίον» του 9ου αιώνα μ.χ., το οποίο ανακάλυψε ο Jules Nicole σε αντίγραφο χειρόγραφο με τον τίτλο Cenevensis 23, του 14oυ αιώνα και το οποίο επικαλείται ότι είναι το «Επαρχικόν Βιβλίον». Το εξέδωσε με τον ακριβή τίτλο, Le livre du Prefet, L edit de l empereur Leon le Sage sur les corporations de Constadinople, Texte grec du Genevensis 23, publie pour la premiere fois par Jules Nicole, Professeur de la Facullte des lettres de Geneve, avec une traduction latine, des notices exegetiques et critiques et des variantes du Cenevensis 23 au texte de Julian d Ascalon, Ceneve, Georg & Cie Libraires-Editeurs, 1893 (εικ. 3). Το έργο αυτό παρέχει μαθήματα για τη δόμηση των κτιρίων και για το σχέδιο των οικισμών και έχει εμπνευστεί από το έργο του Ιουστινιανού, το οποίο στη συνέχεια επεξεργάστηκε ο αρχιτέκτονας Ιουλιανός ο Ασκαλωνίτης (6ος αιώνας) από την Παλαιστίνη, συνεισφέροντας την οπτική του αρχιτέκτονα, η οποία απουσιάζει στα προηγούμενα και στα επόμενα θεσμικά πλαίσια δόμησης. Ο Ιουλιανός χρησιμοποιεί τη θέση των αρχαίων φιλοσόφων και ιδιαίτερα του Εμπεδοκλή και νομοθετεί για τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, σε σχέση με τις οικοδομές: τη φωτιά, το νερό, τον αέρα και τη γη. Επεξεργάζεται δύο τύπους κατοικιών, τη μονώροφη ή διώροφη μονοκατοικία και την πολυώροφη πολυκατοικία, στην οποία κάθε διαμέρισμα ανήκει σε άλλον ιδιοκτήτη (οικογένεια). Ο οικοδομικός κανονισμός του Ιουλιανού, παρόλη την αυστηρή και κανονιστική μορφή του, επέζησε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, στους τόπους της προηγούμενης πολιτιστικής σφαίρας επιρροής των βυζαντινών παραδόσεων και ιδιαίτερα στην Ελλάδα 3. 2 Από την εποχή του Ιουστινιανού, μ.χ. υπήρχε το έργο του Προκόπιου «Περί Κτισμάτων» και οι «Πανδέκτες», οι οποίοι συγκέντρωσαν τους ρωμαϊκούς νόμους, που ίσχυαν κατά τη Βυζαντινή εποχή. 3 C. Saliou, Julian of Ascalon s treatise of construction and design rules from Sixth- Century Palestine, σελ. 42. Εικ. 3: Απόσπασμα από τον κώδικα του Λέοντος του Σοφού, «Επαρχικόν Βιβλίον», Cie, Γενεύη, 1893, σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

5 Με βάση αυτούς τους κανόνες κατά το 14ο αιώνα, ο Κων/νος Αρμενόπουλος 4 συνέγραψε την «Εξάβιβλο», όπου συγκέντρωσε υπάρχουσες νομοθεσίες, συνοδευόμενες από δύο εισαγωγές του συγγραφέα. Ο Αρμενόπουλος οργάνωσε θεματικά προϋπάρχουσες νομοθεσίες για πρώτη φορά και αυτή είναι η συνεισφορά του συγγράμματος. Για το λόγο αυτό μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και αποτέλεσε τη βάση της ελληνικής νομοθεσίας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της οθωμανικής εποχής, αλλά και του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Σώζονται εβδομήντα ένα χειρόγραφα αντίγραφα του έργου από το 14ο έως το 18ο αιώνα, οκτώ έντυπες εκδόσεις από το 16ο έως το 20 αιώνα, επτά μεταφράσεις στα Λατινικά, Γερμανικά, Ρώσικα, Ρουμανικά, Βουλγαρικά και Αγγλικά, από το 16ο έως το 18ο αιώνα και οκτώ διασκευές στα νεοελληνικά, από το 16ο έως το 19ο αιώνα 5. Στο δεύτερο βιβλίο «Περί δικών και διαφόρων καινοτομιών» περιλαμβάνονται εκτός από νόμοι για οικονομικά θέματα, κανονισμοί για την κατασκευή των κτιρίων 6. Οι παραπάνω κώδικες εισχώρησαν στη ζωή του νεότερου ελληνισμού και διαμόρφωσαν την οικιστική δομή της ελληνικής κατοικίας μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, όταν επεκράτησε το όραμα του εκμοντερνισμού. Αυτοί οι κώδικες με συγκεκριμένους κανόνες διαμόρφωσαν τους παραδοσιακούς οικισμούς, με γνώμονα την εκάστοτε μικρότερη επέμβαση και επίπτωση στις υπάρχουσες δομές και στους ιδιοκτήτες τους, και με στόχο τη δίκαιη διανομή ευθυνών και παροχών μεταξύ των γειτόνων. Γενικά περιλάμβαναν μέτρα για πιθανές ζημιές γειτονικών δομών, ενώ προσέφεραν ελευθερία κατασκευών εντός των ιδιόκτητων ορίων, εξασφαλίζοντας δικαίωμα διόδου (εικ. 4) και πρόσβασης στις γειτονικές ιδιοκτησίες. Εξασφάλιζαν τον ιδιωτικό χώρο χωρίς να βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον, θεωρώντας ότι η αλλαγή του δομημένου περιβάλλοντος είναι ένα υγιές και φυσιολογικό φαινόμενο. 4 Βυζαντινός λόγιος και νομικός του 14ου αιώνα, γεννήθηκε στην Κων/πολη το 1320 από αριστοκρατική οικογένεια. Το 1348 έγινε αντικέσσωρ (νομοδιδάσκαλος), το 1350 κριτής του δρόμου, το 1355 κουροπαλάτης και το 1360 διορίστηκε νομοφύλακας και κριτής Θεσσαλονίκης. Πέθανε το 1380 ή O Κων/νος Αρμενόπουλος είναι αναμφισβήτητα ο πλέον αξιόλογος νομικός της Ύστερης Βυζαντινής Εποχής. Τον γνωρίζουμε από το «Πρόχειρον» ή «Εξάβιβλον» του και από το γεγονός ότι είχε οριστεί «Νομοφύλακας και Κριτής» της Θεσσαλονίκης. Η περισσότερο γνωστή έκδοση είναι αυτή του Gustave Ernestus Heimbach, Λειψία, Κ. Αρμενόπουλος, Πρόχειρον νόμων ή Εξάβιβλος, σ. νγ -οθ. 6 Προβλέπονταν η προστασία της θέας, η θέση της εισόδου σε σχέση με τα παρόδια κτίρια κ.α. αναφέρει η C. Saliou, Juliαn of Ascalon s, treatise of construction and design rules from Sixth - Century Palestine, σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5

6 Τα θέματα που πραγματεύονται οι παραπάνω κώδικες είναι πάμπολλα, όπως χρήσεις γης, αποχέτευσης, δικαιώματα οροφο-ιδιοκτησιών κ. α. Εδώ αναφέρονται μερικά από αυτά: 1. Δικαιώματα στους διαχωριστικούς τοίχους μεταξύ κατοικιών στο σύστημα δόμησης σε σειρά, το οποίο αποδεικνύεται οτι είναι ο κανόνας για περισσότερους από 12 αιώνες, στους σωζόμενους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς οικισμούς του Αιγαίου, της Σικελίας, της Ιταλίας κ.λ.π. 2. Εσοχές πλάτους μ. κατά μήκος των εξωτερικών τοίχων - στις πλευρές που δεν ακουμπούν σε γειτονικό κτίριο - ώστε να βοηθούν στις προσβάσεις των γειτονικών κατοικιών. 3. Πρόβλεψη απρόσκοπτης θέας από παράθυρα, μπαλκόνια, και ταράτσες προς βουνά, θάλασσα, κήπους, η οποία προϋπάρχει από τη Ρωμαϊκή εποχή και διατηρείται στους κανονισμούς της βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής. 4. Αποφυγή θέας μέσα στα σπίτια από περαστικούς, προς τους ιδιωτικούς χώρους. 5. Δυνατότητα γεφύρωσης και στέγασης δημόσιου δρόμου με ιδιαίτερη στήριξη ανάλογα με την ιδιοκτησία του απέναντι ορίου (πάκτωση δοκών στον απέναντι τοίχο, εάν ο ιδιοκτήτης είναι ο ίδιος μεταξύ των απέναντι ιδιοκτησιών, σε αντίθεση με στήριξη σε κολώνες -εντός προβλεπόμενης εσοχής- σε περίπτωση διαφορετικού ιδιοκτήτη). Όταν ο ιδιοκτήτης του περάσματος είναι ο ίδιος και από τις δύο πλευρές, τότε μπορεί να στεγάσει το πέρασμα και να δημιουργήσει άνωθεν κλειστό χώρο, αφήνοντας ελεύθερο ύψος διάβασης 4,5 μ. (ύψος ικανό να περνά έφιππος). 6. Δημιουργία στοών. Για αιώνες, αυτοί οι κανόνες δόμησης με απλότητα και σαφήνεια παρελήφθησαν στη συνείδηση του μεταβυζαντινού πολιτισμού, σε ολόκληρη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και φραγκοκρατίας, και δημιούργησαν οικισμούς σε ανθρώπινη κλίμακα και με χαρακτήρα που ευνόησε την επιβίωσή τους. Η μελέτη αυτών των κανόνων συνεχίζει να προσφέρει μαθήματα για οικοδομικούς κανονισμούς, με στόχο ένα υγιές και βιώσιμο δομημένο περιβάλλον, το οποίο να υπόκειται σε διαρκή ανανέωση και ανάπτυξη. Εικ. 4: Δικαίωμα διόδου στο Μικρό Χωριό της Τήλου. 6 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

7 Εικ. 5: Το παραθαλάσσιο μέτωπο στα Χανιά 1. Ο ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ο νεοκλασικισμός στην Ελλάδα 7 εφαρμόστηκε από το τέλος του 17ου αιώνα αρχικά στα ελληνικά εδάφη δυτικής κυριαρχίας και στη συνέχεια στα προσαρτώμενα τμήματα της. Στην Κρήτη 8 (εικ.5) και στα Επτάνησα 9 (εικ.6) αρχικά και στη συνέχεια στην Πελοπόννησο και στη Στερεά 7 Γερμανοί, Γάλλοι και Έλληνες αρχιτέκτονες, οι οποίοι σπούδασαν στη Δύση επεξεργάστηκαν νεοκλασικά σχέδια για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας, περίπου μισό αιώνα αργότερα απ ότι στις υπόλοιπες Ευρωπαίκές χώρες. 8 Η Κρήτη καταλήφθηκε μεταξύ 1204 και 1645 από τους Βενετούς, στη συνέχεια μεταξύ 1645 και 1821 από τους Τούρκους, για να ενωθεί τελικά με την Ελλάδα το Μετά το διαμελισμό του βυζαντινού κράτους το 1204 από τους Φράγκους (4η Σταυροφορία) τα Ιόνια νησιά κατελήφθησαν από τους Βενετούς, στη συνέχεια προσαρτήθηκαν στο Δεσποτάτο της Ηπείρου για μισό αιώνα και ύστερα στους Ανδηγαυούς για 120 χρόνια. Επανήλθαν στην κυριαρχία των Βενετών μέχρι το 1797, όταν κατελήφθησαν απο Γάλλους και μετά από Ρωσοτούρκους. Το αποτέλεσαν ανεξάρτητη πολιτεία και μετά περιήλθαν ξανά στην κατοχή των Γάλλων και στη συνέχεια των Άγγλων μέχρι το 1864, που ενώθηκαν με την Ελλάδα. Τα Κύθηρα μέχρι το 1669 ανήκουν στο regimen (Βενετοί) της Κρήτης και μετά των Επτανήσων. Το 1797 περνούν διαδοχικά κάτω από την κατοχή των Τούρκων και των Γάλλων μέχρι το 1814, όταν μαζί με τα υπόλοιπα Επτάνησα αποτελούν τα Ενωμένα Κράτη των Ιονίων νήσων, κάτω από Αγγλική εξάρτηση, μέχρι το 1864, όταν ενώθηκαν με την Ελλάδα. Ο ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ 7

8 Ελλάδα 10, οι οποίες απελευθερώθηκαν με την Επανάσταση του Αν και ο νεοκλασικισμός έχει εντοπιότητα στην Ελλάδα, αποτέλεσε μεταπαραδοσιακή αναπαράσταση και τον απομάκρυνε από τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή ανατολική παράδοση. Εικ. 6: Νεοκλασικισμός στην Κέρκυρα. Πηγή: Γενάδειος βιβλιοθήκη. Κατά το μεγαλύτερο τμήμα του 20ου αιώνα παράλληλα με τις αρχές του μοντέρνου κινήματος στην αρχιτεκτονική, εκδηλώθηκε μια επιστροφή και αναζήτηση της ελληνικής ταυτότητας, η οποία εκφράστηκε μέσα 10 Η Πελοπόννησσος και η Στερεά αποτελούν τα τμήματα της Ελλάδας με τη μικρότερη διάρκεια της λατινικής και οθωμανικής κυριαρχίας, οι οποίες εναλλάσσονταν. Η τελευταία ήταν οθωμανική και έληξε με την Επανάσταση του Ο ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

9 από την αναζήτηση της παράδοσης, ως εξελικτικής διαδικασίας, στον αντίποδα του νεοκλασικισμού. Από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, αναζητήθηκαν (αλλά δεν εφαρμόστηκαν παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις) τα ιδιαίτερα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία κάθε περιοχής, με σκοπό την ένταξή τους στους οικισμούς αποκατάστασης των προσφύγων, μετά τη Συνθήκη Ανταλλαγής πληθυσμών του Α Παγκόσμιου πολέμου και την προσάρτηση της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα οποία ευρίσκονταν μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα υπό ιταλική κυριαρχία, εφαρμόζονταν η ιταλική οπτική στη ανάπτυξή τους, η οποία ακολουθούσε το δυτικό πρότυπο του νεοκλασικισμού. Από τη δεκαετία του 60, οι διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι συνεστήθησαν για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς κάθε τόπου, αντιλαμβανόμενοι τον επερχόμενο κίνδυνο απώλειας και καταστροφής της συλλογικής μνήμης των προηγουμένων εποχών, με διάφορα προγράμματα που εφαρμόστηκαν και στην Ελλάδα, κατέγραψαν και διέσωσαν σε πολλές περιπτώσεις, την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Από τη δεκαετία του 80 τα ιδιαίτερα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία και χαρακτηριστικά κάθε οικισμού, ακόμη και γειτονιάς, κωδικοποιήθηκαν στο νομοθετικό πλαίσιο δόμησης με προοπτική τη συνέχεια της εξέλιξης της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Ο ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ 9

10 Υβριδισμός στη Σαντορίνη 10 Ο ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ

11 2. O ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ 11 Πρόκειται για τον υβριδισμό της νεο-παραδοσιακής φάσης του τέλους του 20ου αιώνα και των αρχών του 21ου αιώνα. Αυτός ο υβριδισμός αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης και του τουρισμού, η οποία προσφέρει την ιδιαιτερότητα της κληρονομιάς κάθε τόπου για κατανάλωση και επανακωδικοποιεί τις αρχιτεκτονικές παραδοσιακές αρχές, τις οποίες το μοντέρνο κίνημα αποδόμησε. Η ταχύτητα των επικοινωνιών όμως σήμερα, με την πληροφορική και την εικονική πραγματικότητα, διασταυρώνει στιγμιαία και άμεσα τα διαφορετικά αντιληπτικά συστήματα το τεχνολογικό και παγκόσμιο με το βιωματικό και τοπικό- τα οποία συμβιώνουν. Παράλληλα η εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού της γης και οι μετακινήσεις προκαλούν το φαινόμενο της συμβίωσης ετερογενών αρχιτεκτονικών στοιχείων, το οποίο αν και είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό, σήμερα αποδομεί με μεγάλη ταχύτητα το χώρο και δημιουργεί παραγωγή υβριδίων, εκτός τόπου και χρόνου. Παρόλο που τα υβρίδια αντανακλούν την άμυνα της μιας αντίληψης απέναντι στην άλλη και όσα υβρίδια καταφέρουν να επιβιώσουν στο χρόνο, ενδέχεται να δημιουργήσουν νέα τυπολογία και να κωδικοποιηθούν στην πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου, σε πρώτη φάση αποδομούν την υπάρχουσα κατάσταση. Η διάρκεια και το τέλος της αποδόμησης και ιδιαίτερα η επιβίωση των γόνιμων αρχιτεκτονικών διασταυρώσεων, είναι γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον και τότε θα χαρακτηρίσουν τη σύγχρονη εποχή. Τα υβρίδια που επιζούν σε επόμενες εποχές διαμορφώνουν την ποικιλία των αρχιτεκτονικών στοιχείων και προσδιορίζουν την πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου. Με αυτή την προοπτική χρειάζεται αναμονή για να εξελιχθεί το φαινόμενο. Προς το παρόν ερευνάται η αυθεντικότητα κάθε πολιτισμού και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, που διασώθηκαν από την ιστορική διαδρομή του, η οποία ανεξάρτητα από τη διαφορετικότητα των αντιλήψεων ακολούθησε παρόμοιες νοηματικές διχοτόμους, οι οποίες σήμερα διατυπώνουν την αντίθεση μεταξύ τοπικότητας και παγκοσμιοποίησης, 12 κάτω από το πρίσμα της «τρίτης διάστασης» της πληροφορικής. 11 Η έννοια του υβριδισμού πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 80 στις εργασίες του Homi Bhabha και ερμηνεύει τη διαδικασία κατασκευής πολιτιστικής ταυτότητας, διατυπώνει ο N. Alsayyad, Hybrid Urbanism, σ M. Castells, The rise of the network society, σ Ο ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ 11

12 12

Τζούλια Θεοδωράκη-Πάτση Αρχιτέκτων. Αποσπάσματα από την ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Τζούλια Θεοδωράκη-Πάτση Αρχιτέκτων. Αποσπάσματα από την ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Τζούλια Θεοδωράκη-Πάτση Αρχιτέκτων Αποσπάσματα από την ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 2011 2 Αποσπάσματα από την ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 5 ISBN 978-96092480-3-7 Τζούλια Θεοδωράκη-Πάτση, 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΛΟΣ, ΣΥΜΗ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗ

ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΛΟΣ, ΣΥΜΗ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗ ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΛΟΣ, ΣΥΜΗ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗ Λεπτομέρεια υδρορροής, Μικρού Χωριού, Τήλου. 2 ΟΙ Τα νησιά Τήλος, Σύμη και Χάλκη ανήκουν στη Δωδεκάνησο και βρίσκονται κοντά στη Ρόδο, της οποίας ακολούθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: V ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΧΙΟ

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΧΙΟ Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΧΙΟ 1 Ερειπωμένη κατοικία στα Αυγώνυμα, της νήσου Χίου. 2 Η εξέλιξη των οικισμών της νήσου Χίου, όπως μαρτυρούν τα πολυάριθμα ευρήματα και τα σωζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΣΤΕΓ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΕΓ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΜΕ ΘΕΜΑ : " Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ, Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΟΙΚΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ... 5 3. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ... 9 3.1 Ιπποτική περίοδος... 10 3.2 Οθωμανική περίοδος... 15 4. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.2.1. H ιστορική πόλη της Κέρκυρας, που προτείνεται για ένταξη στον. 2.2.2. Τα πραγματικά όρια του προτεινόμενου προς ένταξη Μνημείου

2.2.1. H ιστορική πόλη της Κέρκυρας, που προτείνεται για ένταξη στον. 2.2.2. Τα πραγματικά όρια του προτεινόμενου προς ένταξη Μνημείου .1. Χαρακ τηριστι κ ά θέσ ης (χάρτες 1 5 συνοδευτικού τεύχους πρότασης).. Οριοθέτηση του π ροτεινόμενου Μνημείου.1.1. Ονομασία : Παλιά Πόλη Κέρκυρας.1.. Χώρα : Ελλάδα.1.3. Περιφέρεια : Ιονίων Νήσων.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»

ΘΕΜΑ: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ» ΘΕΜΑ: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ» ΤΣΕΝΕΜΠΗ ΕΛΒΙΝΑ Α.Μ 4294 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΡΙΓΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός και στόχος μελέτης Σκοπός της μελέτης αυτής είναι, αρχικά να εξετάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Η ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΖΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ-ΠΑΤΣΗ Η ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Οι οικισμοί με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων του νομού Σερρών μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΝΗΜΕΙΑ και ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΝΗΜΕΙΑ και ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ Δ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΝΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση των τάσεων εξέλιξης του πολεοδομικού ιστού των ελληνικών πόλεων

Προσέγγιση των τάσεων εξέλιξης του πολεοδομικού ιστού των ελληνικών πόλεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Προσέγγιση των τάσεων εξέλιξης του πολεοδομικού ιστού των ελληνικών Ερευνητική εργασία Σολιοπούλου Αθηνά Επιβλέπων: Καϊμάρης

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της

Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ...7 1.2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...10

Διαβάστε περισσότερα

«Nεο-παραδοσιακό Σχέδιο» Οικισμού: Μετά τις «Ανοικτές Πόλεις»

«Nεο-παραδοσιακό Σχέδιο» Οικισμού: Μετά τις «Ανοικτές Πόλεις» Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ. 1-2 2003, Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No 1-2 61 «Nεο-παραδοσιακό Σχέδιο» Οικισμού: Μετά τις «Ανοικτές Πόλεις» ΤΖ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ - ΠΑΤΣΗ Αρχιτέκτων, Λέκτορας Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

3.1.4. Εκτός από τη σύγκρουση υπάρχει και μία άλλη παράμετρος. Η. 3.1.5. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ενδιαφέρει ιδιαίτερα η γνώση που έχουμε

3.1.4. Εκτός από τη σύγκρουση υπάρχει και μία άλλη παράμετρος. Η. 3.1.5. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ενδιαφέρει ιδιαίτερα η γνώση που έχουμε .1. Ει σ αγ ω γ ή.1.1. Η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, με τα Φρούρια και το οικιστικό σύνολο, είναι μία ζωντανή πόλη με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής και συγχρόνως τις ευαισθησίες και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ TOT ΑΙΓΑΙΟΥ, 17ος-αρχές 19ου αι.

ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ TOT ΑΙΓΑΙΟΥ, 17ος-αρχές 19ου αι. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΐΛΟΣ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ TOT ΑΙΓΑΙΟΥ, 17ος-αρχές 19ου αι. 'Ανάτυπο ΜΝΗΜΩΝ 23 (2001) ΑΘΗΝΑ 2001 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΤΛΟΣ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ TOT

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου ΤΕΙ Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τομέας Β Δομοστατικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση θαλάσσιου μετώπου. Μελέτη περίπτωσης πάρκο Αγ. Κωνσταντίνου Βόλου.

Ανάπλαση θαλάσσιου μετώπου. Μελέτη περίπτωσης πάρκο Αγ. Κωνσταντίνου Βόλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία Ανάπλαση θαλάσσιου μετώπου. Μελέτη περίπτωσης πάρκο Αγ. Κωνσταντίνου Βόλου. Φοιτήτρια: Κολημήτρα Λένα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιεχόμενα Εισαγωγή Ταυτότητα της μελέτης... 1 Κεφ.1. Αναγνώριση γενικών χαρακτηριστικών... 3 1.1. Ο προσφυγικός οικισμός και ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας.... 3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: Ο «Ενδείκτης» τυπώνεται σε οικολογικό χαρτί που δεν παράγεται από κορµούς δέντρων και δεν περιέχει χλώριο ή οξέα.

Περιεχόµενα: Ο «Ενδείκτης» τυπώνεται σε οικολογικό χαρτί που δεν παράγεται από κορµούς δέντρων και δεν περιέχει χλώριο ή οξέα. Ενηµερωτικό ελτίο του Πανεπιστηµίου Κύπρου Τευχος 18 - εκέµβριος 2008 O Ενδείκτης είναι περιοδική έκδοση του Πανεπιστηµίου Κύπρου και διευθύνεται από συντακτική επιτροπή. Εξώφυλλο: Από τα σχέδια του αρχιτέκτονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Του Σπουδαστή: ΜΠΕΡΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Μ. :22916 ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.)

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιείται και θα γίνει και κριτική θεώρηση αυτών. Καταρχήν θα ερευνηθεί το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

υπό την εποπτεία του

υπό την εποπτεία του Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΔΟΣΗ» ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ UNESCO _ Β ΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ UNESCO _ Β ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ UNESCO _ Β ΦΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEE_TAK ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Στοιχεία του οικιστικού χώρου της νήσου Πόρος» Πετροπούλου Χρυσάνθη, Σιδηρόπουλος Γεώργιος

Θέμα : «Στοιχεία του οικιστικού χώρου της νήσου Πόρος» Πετροπούλου Χρυσάνθη, Σιδηρόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : «Στοιχεία του οικιστικού χώρου της νήσου Πόρος» Επιβλέπων Καθηγητής: Τσιλιμίγκας Γεώργιος Επιτροπή: Πετροπούλου Χρυσάνθη, Σιδηρόπουλος Γεώργιος Επιμέλεια: Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Μ.Δ.Ε Πολιτισμική Πληροφορική Κατεύθυνση: Σχεδιασμός Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων Μεταπτυχιακή διατριβή με θέμα: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. ΔΙΚΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» Πολεοδομία - Χωροταξία ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αλεξάνδρα Ν. Παπασπύρου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα