ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» Ιωάννινα, 2-4 Νοεμβρίου

2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στη χώρα υποδοχής: Χαρτογράφηση μιας καινοτομίας στο Ελληνικό σχολείο Kατερίνα Δημητριάδου, ΠΔΜ Ευανθία Συνώδη, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαρίνα Τζακώστα, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ανθή Ρεβυθιάδου, ΑΠΘ

3 Διάγραμμα ανακοίνωσης 1. Το θεωρητικό πλαίσιο μιας καινοτόμου παρέμβασης 2. Δομικά και λειτουργικά στοιχεία της παρέμβασης 3. Η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της παρέμβασης 4. Τα ερευνητικά εργαλεία 5. Αποτίμηση του σχεδιασμού της ερευνητικής διαδικασίας* * H συγκεκριμένη έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών (www.diapolis.gr)" ΕΣΠΑ ( ) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Εκπαίδευση στα πολυπολιτισμικά σχολεία Μονογλωσσική προσέγγιση Νομιμοποίηση κυριαρχίας και υπεροχής της γλώσσας της χώρας υποδοχής 4

5 Οδηγία 77/486 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Οι χώρες υποδοχής μεταναστών υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση με την επίσημη γλώσσα του κράτους υποδοχής και, παράλληλα, σε συνεργασία με τις χώρες προέλευσης, να διδάσκουν τη μητρική γλώσσα των μεταναστών». 5

6 Περιεχόμενο ανακοίνωσης Σχεδιασμός ερευνητικής παρακολούθησης και αξιολόγησης μιας καινοτομίας Δομή των ερευνητικών εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης 6

7 Διδασκαλία της γλώσσας καταγωγής (μητρικής) σε δίγλωσσους μαθητές Πράξη: «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» (http://www.diapolis.auth.gr) Δράση: 5 Γλώσσες: Αλβανική και Ρωσική Σχολεία: 5 Δημοτικά και 2 Γυμνάσια Σχολ. έτος:

8 Επιστημονικά ερείσματα της παρέμβασης Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Κριτική Παιδαγωγική Ευέλικτες μορφές διδασκαλίας Διαφοροποίηση της διδασκαλίας «Καλές πρακτικές» Έρευνα δράσης 8

9 Στόχοι της παρέμβασης Αναγνώριση και ενίσχυση πολιτισμού των μαθητών Αντιπροσώπευση πολιτισμού Ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων Αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση Προώθηση εθνοπολιτισμικής ποικιλομορφίας Δημιουργία συνθηκών συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης 9

10 Σχεδιασμός της παρέμβασης Μοντέλο «Προσθετικής προσέγγισης» (Banks, 2004) Πεδίο εφαρμογής: 7 «κανονικά» τμήματα (5 δημοτικού + 2 γυμνασίου) Διάρκεια: 1 δίωρο/εβδομάδα Γλωσσικά επίπεδα: αρχαρίων και προχωρημένων Κριτήριο κατάταξης: εφαρμογή γλωσσικού τεστ Υλικό υποστήριξης: γλωσσοδιδακτικό υλικό στην Αλβανική και Ρωσική 10

11 Διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της παρέμβασης Ερευνητικός στόχος: μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας Στάδια έρευνας: 1 ο Εύρεση ερευνητικού σχεδιασμού 2 ο Συλλογή δεδομένων 3 ο Ερμηνεία ( κατανόηση) 4 ο Εξήγηση ( μήνυμα προς ενδιαφερόμενους φορείς) (Kirk & Miller, 1986) 11

12 Τα ερευνητικά εργαλεία (εφαρμογή ΠΡΙΝ, εφαρμογή ΜΕΤΑ) 1) Φύλλο Παρατήρησης της διδασκαλίας 2) Οδηγός συνέντευξης για τις εκπαιδευτικούς 3) Οδηγός συνέντευξης για τους/τις μαθητές/τριες 4) Ερωτηματολόγιο για τις βοηθούς έρευνας 12

13 Το Φύλλο Παρατήρησης της διδασκαλίας Δομή: 12 θεματικές ενότητες (α) Δημογραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών της υπό παρατήρηση τάξης (β) Δημογραφικά στοιχεία μαθητών της υπό παρατήρηση τάξης (γ) Σχεδιασμός/οργάνωση της διδασκαλίας (δ) Διδακτικές μέθοδοι (ε) Γλωσσοδιδακτικές προτεραιότητες της εκπαιδευτικού (στ) Σύγχρονες στρατηγικές διδασκαλίας (ζ) Κλίμα της σχολικής τάξης (η) Διδακτικές διαδικασίες (θ) Ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό της διδασκαλίας (ι) Ανταπόκριση των μαθητών στις απαιτήσεις της διδασκαλίας (ια) Δραστηριότητες εμπέδωσης και αξιολόγησης και (ιβ) Συνολική αποτίμηση της διδασκαλίας. 13

14 Ο Οδηγός Συνέντευξης των εκπαιδευτικών 5 θεματικοί άξονες 1. Η διδάσκουσα 2. Οι μαθητές 3. Η διδακτική διαδικασία 4. Το εκπαιδευτικό υλικό 5. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της διδασκαλίας Δείγμα: Οι 9 καθηγήτριες της Αλβανικής και της Ρωσικής 14

15 Ο Οδηγός Συνέντευξης των αλλοδαπών/παλιννοστούντων μαθητών 18 ανοιχτά ερωτήματα Θέμα: Οι προσδοκίες των μαθητών (ΠΡΙΝ) και η επαλήθευση των προσδοκιών τους (ΜΕΤΑ) Εστιασμός: Μητρική και ελληνική γλώσσα Τμήματα ενίσχυσης της μητρικής γλώσσας Διαδικασία εφαρμογής της παρέμβασης Εκπαιδευτικό υλικό Αξία εκμάθησης της μητρικής γλώσσας Δείγμα: 57 μαθητές (3 μαθητές διαβαθμισμένης επίδοσης Χ 19 τμήματα) 15

16 Το Ερωτηματολόγιο για τους παρατηρητές 7 ανοιχτά ερωτήματα: 1) Το γενικό κλίμα της τάξης 2) Η ανταπόκριση των μαθητών 3) Τάξη ή αταξία; 4) Προτεραιότητες της εκπαιδευτικού 5) Συμπεράσματα της εκπαιδευτικού 6) Προτάσεις βελτίωσης της παρέμβασης Δείγμα: 4 παρατηρητές/ βοηθοί έρευνας 16

17 Χαρακτήρας της έρευνας Αναλυτική καταγραφή μιας καινοτόμου και μοναδικής εκπαιδευτικής περίστασης Μελέτη περίπτωσης 17

18 Αποτίμηση σχεδιασμού της ερευνητικής διαδικασίας (1/2) Κριτικός προσανατολισμός Τεχνικές και ερμηνευτικές όψεις Ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις 18

19 Αποτίμηση σχεδιασμού της ερευνητικής διαδικασίας (2/2) Εξέταση παραμέτρων: Οικολογική εγκυρότητα της διδακτικής διαδικασίας Διαφοροποίηση της διδασκαλίας Διαπροσωπική επικοινωνία Μαθησιακοί στόχοι Ενέργειες τόνωσης της πολιτισμικής ταυτότητας Αναπαραγωγή μη προκαθορισμένων προτύπων Μάθηση μέσα από οργανωτικές, αναλυτικές και παραγωγικές διαδικασίες Βαθμιαία χειραφέτηση των μαθητών 19

20 Ποιος ωφελείται από τη διδακτική παρέμβαση για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας; Μαθητές Εκπαιδευ τικοί Κοινωνία 20

21 Ποιος ωφελείται από τη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της παρέμβασης; Οι μαθητές πλαισίωση, υποστήριξη Οι εκπαιδευτικοί γνώση, αναστοχασμός, χειραφέτηση, επαγγελματισμός Η έρευνα βελτίωση μεθόδων και εργαλείων, ανάπτυξη ανάλογων ερευνητικών προσεγγίσεων Η ακαδημαϊκή κοινότητα ανατροφοδότηση για ερευνητική διαδικασία, παιδαγωγική γνώση, διάχυση Η (διαπολιτισμική) εκπαίδευση ανάπτυξη ανάλογων βελτιωμένων παρεμβάσεων, εκδημοκρατισμός του σχολείου 21

22 Βιβλιογραφία Carr, W. & Kemmis, S. (1997). Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρία/μτφ. Λαμπράκη-Παγανού, Αλεξάνδρα. Επιμ. Μηλίγκου, Ευανθία & Ροδιάδου-Αλμπάνη, Κώτια. Θεσσαλονίκη: Κώδικας. Banks, J. A. (2004). Εισαγωγή στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση/μτφ. Σταματάκης, Νικηφόρος. Επιμ. Κουτσουβάνου, Ευγενία. Αθήνα: Παπαζήσης. Basit, T. N. (2010). Conducting Research in Educational Contexts. London: Continuum. Bongartz, C. M. (2010). Doing it all: Language and (multi-)literacy development in child L2 acquisition. Paper presented at the 31 st Annual Meeting of the Department of Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki, April Kesidou, Α. (2004). Intercultural Education: Main Aims and Practices. In Τerzis Nikos P. (ed.), Intercultural Education in the Balkan Countries, Education and Pedagogy in Balkan Countries 4. Thessaloniki: Kyriakidis Stevens, J. A. & Sogolow, E. D. (2008). Preventing Falls: What Works. A CDC Compendium of Effective Community-based Interventions from Around the World. National Center for Injury Prevention and Control. a.pdf (ανακτήθηκε: 6/10/2011). Tomlinson, C. A. (2004). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών/μτφ. Θεοφιλίδης, Χρήστος & Μαρτίδου Φορσιέ, Δέσποινα. Αθήνα: Γρηγόρης. Δημητριάδου, K. & Ευσταθίου, Μ. (2008). Διδακτικές προσεγγίσεις σε μικτές τάξεις. Στο Ένταξη Παλιννοτούντων και Αλλοδαπών Μαθητών στο Σχολείο (Γυμνάσιο). Οδηγός Επιμόρφωσης: Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή. Θεσσαλονίκη Ευαγγέλου, Ο. (2007). Διαπολιτισμικά Αναλυτικά Προγράμματα. Αθήνα: Τυπωθήτω. Κατσαρού, Ε. & Τσάφος, Β. (2003). Από την έρευνα στη διδασκαλία. Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης. Αθήνα: Σαββάλας. Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, Μ. (2008). Εποικοδόμηση και Διαφοροποίηση Διδασκαλίας-Μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας. Φιλοσοφία και έννοια. Στρατηγικές και εφαρμογές. Λευκωσία: αυτοέκδοση. Νικολάου, Γ. (2005). Διαπολιτισμική διδακτική. Το νέο περιβάλλον Βασικές αρχές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 22

Διδακτικές προσεγγίσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αρχές της Διαπολιτισμικής Διδακτικής

Διδακτικές προσεγγίσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αρχές της Διαπολιτισμικής Διδακτικής Διδακτικές προσεγγίσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αρχές της Διαπολιτισμικής Διδακτικής Αναστασία Κεσίδου, Λέκτορας Α.Π.Θ. akesidou@edlit.auth.gr Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Γκάνιος Γεώργιος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών

Γκάνιος Γεώργιος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Γκάνιος Γεώργιος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών «Όσα συμβαίνουν εκτός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

26 Μαρτίου 2008 Ηράκλειο

26 Μαρτίου 2008 Ηράκλειο Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδάσκοντας φιλολογικά μαθήματα σε διαπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο: 1.3.4 ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Παραδοτέο: 1.3.4 ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013) Πράξη: «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» Κωδικός Έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Σχεδιασμός και υλοποίηση project για δίγλωσσα παιδιά προσχολικής ηλικίας βασισμένο στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο Ανδρεάδου Ευθυμία, Κοκκαλιάρη Ερμιόνη, Μοκαΐτη Φανή Νηπιαγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή Πρόλογος: Ζωή Παπαναούμ Εισαγωγή: Δημήτρης Μαυροσκούφης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013-2014

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο Μάθημα της «Γλώσσας» για τη Β Τάξη Διαπολιτισμικού Σχολείου

Σχεδιασμός Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο Μάθημα της «Γλώσσας» για τη Β Τάξη Διαπολιτισμικού Σχολείου Σχεδιασμός Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο Μάθημα της «Γλώσσας» για τη Β Τάξη Διαπολιτισμικού Σχολείου Ιγνάτιος Καράμηνας, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Δρ Διδακτικής ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών Πόντου 13, 18454-Νίκαια.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα

Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CIP PSP) Συμφωνία Χρηματοδότησης αρ. 297229 1 Περιγραφή ODS Το έργο Open Discovery

Διαβάστε περισσότερα

perilipseis.indd 1 09/06/15 10:19 π.μ.

perilipseis.indd 1 09/06/15 10:19 π.μ. perilipseis.indd 1 perilipseis.indd 2 perilipseis.indd 3 2 Το «Χρηστικό λεξικό όρων εκπαιδευτικής αξιολόγησης»: μεθοδολογία κατασκευής και χαρακτηριστικά Νιόβη Αντωνοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

«Ετερότητα και διαπολιτισμική αγωγή»

«Ετερότητα και διαπολιτισμική αγωγή» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ετερότητα και διαπολιτισμική αγωγή» ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΔΑΣ ΙΙα και ΔΑΣ ΙΙβ: Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙα και ΙΙβ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμικές δεξιότητες: είναι άραγε η γνώση με τη μεγαλύτερη αξία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό και διεθνές περιβάλλον;

Διαπολιτισμικές δεξιότητες: είναι άραγε η γνώση με τη μεγαλύτερη αξία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό και διεθνές περιβάλλον; Διαπολιτισμικές δεξιότητες: είναι άραγε η γνώση με τη μεγαλύτερη αξία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό και διεθνές περιβάλλον; Δρ. Σοφία ΚΙΤΣΟΥ Περίληψη Οι γλωσσικές, πολιτισμικές και εκπαιδευτικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Παμουκτσόγλου, Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναστασία Παμουκτσόγλου, Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Αναστασία Παμουκτσόγλου, Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Περίληψη Από τέλη της δεκαετίας του

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας μια διερευνητική επαγγελματική στάση: Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης

Αναπτύσσοντας μια διερευνητική επαγγελματική στάση: Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης Βασίλης Τσάφος: Αναπτύσσοντας μια διερευνητική επαγγελματική στάση: Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης Υπό δημοσίευση στο περιοδικό Σύγχρονο Νηπιαγωγείο Ας υποθέσουμε ότι μια Νηπιαγωγός εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Jean McNiff, Pamela Lomax & Jack Whitehead (1996). You and Your Action Research Project, London: Routledge, Hyde Publications, σελ. 9.

Πηγή: Jean McNiff, Pamela Lomax & Jack Whitehead (1996). You and Your Action Research Project, London: Routledge, Hyde Publications, σελ. 9. Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης είναι ένας εναλλακτικός τύπος εκπαιδευτικής έρευνας, που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί διενεργούν, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλους στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Πρώτη Γλώσσα και Πολυγλωσσία: Εκπαιδευτικές. και Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις» Τύρναβος, 6-8 Νοεμβρίου 2015

«Πρώτη Γλώσσα και Πολυγλωσσία: Εκπαιδευτικές. και Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις» Τύρναβος, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Πανελλή νιο Γλωσσολογικο Συνε δριο ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ 2015 «Πρώτη Γλώσσα και Πολυγλωσσία: Εκπαιδευτικές και Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις» Τύρναβος, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Π ρ ό γ ρ α μ μ α & π ε ρ ι λ ή ψ ε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα 2009-12

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα 2009-12 Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα 2009-12 1. Τίτλος Ερευνητικού/Εκπαιδευτικού Προγράμματος: «Σύνδεση Σχολείου Οικογενείας» Δράση 7, του Έργου «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» http://www.diapolis.auth.gr/.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014 Αθηνά Νύκτα: 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Σουηδικό, Φινλανδικό, Γερμανικό, Ελληνικό, Ιαπωνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 2. Βία στα Σχολεία.

Διαβάστε περισσότερα

1. Προσωπικά στοιχεία

1. Προσωπικά στοιχεία 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Εμβαλωτής Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο γνωστικό Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Τεύχος 4 Αλεξανδρούπολη, Νοέμβριος 2015 Έρευνα στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα:εκπαιδευτικά προγράμματα Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία

Θεματική ενότητα:εκπαιδευτικά προγράμματα Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Θεματική ενότητα:εκπαιδευτικά προγράμματα Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Τίτλος εισήγησης: Καινοτομία και πειραματικό σχολείο. Βίοι παράλληλοι; Η αποτίμηση μιας δράσης στο Βαρβάκειο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα