ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ. Ακριβές αντίγραφο Μορφοβούνι Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Στεργιόπουλος Θωμάς.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ. Ακριβές αντίγραφο Μορφοβούνι 24-12 -2013. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Στεργιόπουλος Θωμάς."

Transcript

1 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Από το πρακτικό 21/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθ379/2013 Στο Μoρφοβούνι σήμερα στις ο παρακάτω υπογεγραμμένος Θωμάς Ποδηματάς, Δημοτικός υπάλληλος, τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, ύστερα από προφορική εντολή του Δημάρχου, πίνακα που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο την , καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν Αυτός που έκανε την τοιχοκόλληση Ποδηματάς Θωμάς Οι Μάρτυρες : Δήμου Χρήστος Λούκας Παναγιώτης Ακριβές αντίγραφο Μορφοβούνι Ο Πρόεδρος Στεργιόπουλος Θωμάς Περί : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικονομικού έτους 2014» Στο Μορφοβούνι σήμερα την 18 η του μήνα Νοεμβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19 μ μ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ αριθ 3782/ έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 67, 69 του Ν3852/2010 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών βρέθηκαν στη συνεδρίαση τα παρακάτω ( 16 ) και Πρόεδροι και Εκπρόσωποι τοπ κοινοτήτων (2) σε σύνολο κληθέντων (12)ήτοι : α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Παρόντες Απόντες 1 Στεργιόπουλος Θωμάς Πρόεδρος ΝΑΙ ΟΧΙ 2 Γώγουλος Γεώργιος Μέλος ΝΑΙ ΟΧΙ 3 Τσιαμαντάς Στέφανος >> ΝΑΙ ΟΧΙ 4 Αργύρης Γεώργιος >> ΝΑΙ ΟΧΙ 5 Τσιαμαντάς Φώτιος >> ΝΑΙ ΟΧΙ 6 Ξηροφώτου Βασιλική >> ΝΑΙ ΟΧΙ 7 Χρηστάκης Βασίλειος >> ΝΑΙ ΟΧΙ 8 Σκόνδρας Δημήτριος >> ΝΑΙ ΟΧΙ 9 Νάνος Σπυρίδων >> ΝΑΙ ΟΧΙ

2 10 Σακελλαρίου Γεώργιος >> ΝΑΙ ΟΧΙ 11 Χρήστου Όλγα >> ΝΑΙ ΟΧΙ 12 Παπαστεργίου-Ζαρκάδα >> ΝΑΙ ΟΧΙ Αικατερίνη 13 Κοντοστέργιος Σπυρίδων >> ΟΧΙ ΝΑΙ 14 Αντωνάκης Χρήστος >> ΟΧΙ ΝΑΙ 15 Θεολόγης Ευάγγελος >> ΝΑΙ ΟΧΙ 16 Τουλιάς Δημήτριος >> ΝΑΙ ΟΧΙ 17 Σακελλαρίου Δημήτριος >> ΝΑΙ ΟΧΙ 18 Γιαννάκος Φώτιος >> ΟΧΙ ΝΑΙ 19 Κουτρομάνος Δημήτριος >> ΟΧΙ ΝΑΙ 20 Αντωνάκης Γεώργιος >> ΟΧΙ ΝΑΙ 21 Ελευθερίου Βασίλειος >> ΝΑΙ ΟΧΙ 22 Οικονόμου Γεώργιος 23 Κερασιώτης Γεώργιος 24 Τσικρικάς Χρήστος 25 Παπουτσής Βασίλειος 26 Χρήστου Γεώργιος 27 Μανώλης Γεώργιος 28 Νάνος Σεραφείμ 29 Καραμπέρης Τρύφων 30 Σίδας Ευάγγελος 31 Κελεπούρης Βασίλειος 32 Καλούτσας Ιωάννης 33 Κυριτσάς Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Τοπικής κοινότητας Καρβασαρά Εκπρόσωπος Τοπικής κοινότητας Καρίτσας Δολόπων Πρόεδρος Τοπικής κοινότητας Κερασιάς Πρόεδρος Τοπικής κοινότητας Κρυονερίου Πρόεδρος Τοπικής κοινότητας Λαμπερού Πρόεδρος Τοπικής κοινότητας Μεσενικόλα Πρόεδρος Τοπικής κοινότητας Μορφοβούνιου Πρόεδρος Τοπικής κοινότητας Μοσχάτου Εκπρόσωπος Τοπικής κοινότητας Μπελοκομύτη Πρόεδρος Τοπικής κοινότητας Νεοχωρίου Πρόεδρος Τοπικής κοινότητας Πεζούλας Πρόεδρος Τοπικής κοινότητας Φυλακτής παρόντος του Δημάρχου κ Τσιαντή Δημητρίου που προσκλήθηκε και παραβρέθηκε, αρχίζει η συνεδρίαση με τον πρακτικογράφο, υπάλληλο του Δήμου κ Ποδηματά Θωμά Στη συζήτηση του θέματος παραβρέθηκαν και οι κάτωθι πρόεδροι και εκπρόσωποι Τοπ Κοινοτήτων ήτοι : Ο Τσικρικάς Χρήστος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κερασέας Ο Σίδας Ευάγγελος Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μπελοκομίτη ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

3 οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα κατά την ρητή πρόβλεψη των διατάξεων της παρ8 του άρθρου 67 του Ν3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες διατάξεις προσκαλούνται και συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την αντίστοιχη Τοπ Κοινότητα Επίσης, αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπ Κοινοτήτων Κρυονερίου, Λαμπερού, Μεσενικόλα, Μορφοβουνίου Νεοχωρίου, Πεζούλας και Φυλακτής καθώς και οι Εκπρόσωποι των Τοπ Κοινοτήτων Καρβασαρά και Καρίτσας Δολόπων Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο Συμβούλιο το μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως Περί : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικονομικού έτους 2014» είπε : Σύμφωνα με τις παρ1-8 του άρθρου 266 του Ν3852/2010: «1 Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα 2 Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους 3 Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό 4 Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το ΕΠΔ και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του ΕΠΔ και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο 5Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του ΕΠΔ και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης 6Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός 7Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΛΥ-2ΔΨ

4 αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 8Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας» Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την περί α του άρθρου 72 του Ν3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθ354/2013 απόφασή της O Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος αφού αναφέρθηκε στα έσοδα και στ έξοδα του πρ/σμο του Δήμου του έτους 2014 έδωσε τον λόγο στον κ Πράνζο Βασίλειο, ειδικός συνεργάτη, ο οποίος ανέλυσε τα έσοδα και τα έξοδα του πρ/σού οικ έτους 2014,σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση την οποία συνέταξε η Οικονομική επιτροπή του Δήμου την οποία έχουν λάβει όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ Τουλιά Δημήτριο ο οποίος μεταξύ των άλλων είπε: Ο πρ/σμός του οικ έτους 2014 είναι μία απλή διαχείριση χωρίς καμία αναπτυξιακή προοπτική χωρίς καμία ελπίδα από το κακό στο χειρότερο και γι αυτό θα τον καταψηφίσω Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος είπε: Με μία συγκριτική ματιά αν κάνει κάποιος στα νούμερα θα διαπιστώσει ότι τα τακτικά έσοδα συν ΣΑΤΑ κλπ αυτά που μας δίνει το κράτος είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο ενώ ο προϋπολογισμός είναι 22 εκατομμύρια τα είκοσι περίπου είναι από έκτακτα έσοδα Άρα λοιπόν ο πρ/σμό έχει έκτακτα έσοδα 10 φορές περίπου παραπάνω από τα τακτικά αυτό σημαίνει ότι εδώ γίνεται μία πολύ σοβαρή δουλειά, και για να γίνει σοβαρή δουλειά και να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα εκ των μαθηματικών δεομένων σημαίνει ότι και όραμα υπάρχει και σχεδιασμό σωστός υπάρχει και δουλειά πολύ καλή γίνεται από τον Δημοτικό Συμβούλιο, τον Δήμαρχο,τους Αντιδημάρχους τον Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου και την αυταπάρνηση των υπαλλήλων Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος τον Δημοτικό Σύμβουλο κ Ελευθερίου Βασίλειο ο οποίος είπε ότι τον πρ/σμό του έτους 2014 δεν τον βλέπω σαν έναν λογιστικό κείμενο αντιθέτως είναι από τους χαρακτηριστικότερους καθρέπτες μιας πολιτικής οικονομική εν προκειμένω η οποία κόβει από παντού και κόβει από όλους υπάρχει υποχρηματοδότηση στους Δήμους από το κράτος δεν είναι αυτός πρ/σμός για τον Δήμο μας αλλά είναι ένας πρ/σμός φτώχιας Δεν υπάρχει συγκρουσιακή διάθεση από τον δήμο Λίμνης Πλαστήρα με τα τόσες χιλιάδες απρόβλεπτα προβλήματα,θεομηνίες κλπ που έχει Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ Τσιαμαντά Στέφανο ο οποίος αφού αναφέρθηκε στα έσοδα διαφωνεί, με τις δαπάνες πρώτον για την άρση καταπτώσεων του δήμου ποσού 2400 την

5 στιγμή, που ο Δήμο έχει τρία μηχανήματα υπερσύγχρονα και δεύτερον με την δαπάνη των 1100, που προορίζεται για τον καθαρισμό περιαστικών δασών και εύφλεκτων υλικών και τις δύο αυτές δαπάνες τις καταψηφίζω και προτείνω με τα ποσά αυτά να γίνει ο παραλίμνιος δρόμος Κρυονερίου Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης το οποίο και αυτό δόθηκε στου Δημοτικούς Συμβούλους και κάλεσε το Συμβούλιο να ψηφίσει τον πρ/σμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα του οικον Έτους 2014 Κατά την συζήτηση του θέματος αποχώρησαν της αίθουσα συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ κ Σακελλαρίου Δημήτριος και Θεολόγης Ευάγγελος υπογράφοντας το πρακτικό Στη συνέχεα ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και είδε Περδ αρθ63 του Ν3852/ την περίπτ α της παρ1 του άρθρου 72 του Ν3852/ τις παρ 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ1-2 του άρθρου 267 του Ν3852/ την παρ3 του άρθρου 76 και τις περιπτ δ και ε του άρθρου 63 του Ν3852/ τις παρ1-3 του άρθρου 86 του Ν3852/ την Αποφ ΥΠΕΣΑΗΔ οικ47490/ Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα του έτους 2014, όπως συντάχθηκε με την αριθ354/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,το ετήσιο προγράμματος δράσης έτους Τις ερωτήσεις -απόψεις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίες καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά Και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα εσόδωνεξόδων και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2014, όπως αυτά εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης Ο προϋπολογισμός ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει : Α Ε Σ Ο Δ Α ΤΑΚΤΙΚΑ ,31 ΕΚΤΑΚΤΑ ,75 Έσοδα παρελθόντων Οικονομικών ετών(ποε) Που βεβαιώνονται για πρώτη Φορά 6600 Εισπράξεις από Δάνεια και Απαιτήσεις Από ΠΟΕ ,99 Εισπράξεις Υπερ του Δημοσίου και τρίτων και Επιστροφές Χρημάτων Σύνολο Χρημ Υπολοίπου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ ΕΣΟΔΩΝ ,05 Β ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ,05

6 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9700 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΞΟΔΩΝ ,05 Β Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα να υποβληθεί για τον κατά νόμο έλεγχο Γ Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος Δ Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2 παρ 4 του ν3861/2010 «Πρόγραμμα διαύγεια» πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται Ε Ψηφίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2014 Τον προ/σμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του έτους 2014 ψηφίσαν και οι παρόντες Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπ Κοινοτήτων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα σε ότι τους αφορά Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Τσιαμαντάς Στέφανος ψηφίζει εν μέρει τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του έτους 2014 δεν ψηφίζει όμως τις δαπάνες, που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό και αφορούν: α)την Άρση καταπτώσεων ΔΕ Νεβρόπολης Αγράφων ποσού 1200 β) Την Άρση καταπτώσεων ΔΕ Πλαστήρα ποσού 1200 και γ) Καθαρισμός περιαστικών δασών και εύφλεκτων υλικών 1100 και προτείνει αντί αυτών να εγγραφούν τα ποσά αυτά για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Παραλίμνιος Κρυονερίου» Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Τουλιάς Δημήτριος είπε : Kαταψηφίζω τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2014,διότι ο προϋπολογισμός είναι απλή διαχείρισης, χωρίς καμία αναπτυξιακή προοπτική χωρίς όραμα από το κακό στο χειρότερο Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Ελευθερίου Βασίλειος καταψηφίζει τον πρ/σμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του έτους 2014, διότι ο πρ/σμός είναι από τους χαρακτηριστικότερους καθρέπτες μιας πολιτικής οικονομική εν προκειμένω η οποία κόβει από παντού και κόβει από όλους, υπάρχει υποχρηματοδότηση του κράτους στους Δήμους, δεν είναι αυτός πρ/σμός για τον Δήμο μας, αλλά είναι ένας πρ/σμός φτώχιας Τούτη η απόφαση έλαβε αριθ379/2013 Γι αυτό συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται Ο Πρόεδρος Τα μέλη Στεργιόπουλος Θωμάς Υπογράφοντες Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος Στεργιόπουλος Θωμάς

7 ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

8 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Οικ έτος: 2014 Κωδικός (ΚΑ) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ μέχρι 31/07/2013 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2013 Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 192 ΚΔΚ) Διάφορα μισθώματα από αστικά ακίνητα , Σύνολο ΚΑ , Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958 άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) (ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΤΚ ΦΥΛΑΚΤΗΣ) Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958 άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) (ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΤΚ ΦΥΛΑΚΤΗΣ) Σύνολο ΚΑ Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΚΔΚ άρθρο39 Ν 998/79) Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΔΚΚ άρθρο39 Ν 998/79) 87144, , Σύνολο ΚΑ , , Σύνολο ΚΑ , , Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958 άρθρο 16 Ν 2130/93) Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958 άρθρο 16 Ν 2130/93) Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) "Co-operation system SA" Σελίδα 2 από 13

9 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Οικ έτος: 2014 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο μέχρι 31/07/2013 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2013 Ελεγκτή Νομιμότητας Τέλος ύδρευσης Τέλος ύδρευσης Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/ Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου Δικαίωμα ενταφιασμού Δικαίωμα ενταφιασμού Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Τέλος αναπαραγωγής εγγράφων Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80 άρθρο27 παρ 10 Ν 2130/93) "Co-operation system SA" Σελίδα 3 από 13

10 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Οικ έτος: 2014 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80 άρθρο27 παρ 10 Ν 2130/93) μέχρι 31/07/2013 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2013 Ελεγκτή Νομιμότητας , Σύνολο ΚΑ , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) , Σύνολο ΚΑ , Λοιπά τέλη και δικαιώματα Σύνολο ΚΑ , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Σύνολο ΚΑ Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Σύνολο ΚΑ Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο ΚΑ , Φόροι 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70 άρθρο 12 Ν 1080/80) Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70 άρθρο 12 Ν 1080/80) , Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , ,17 Σύνολο ΚΑ , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 15430, , , ,92 "Co-operation system SA" Σελίδα 4 από 13

11 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Οικ έτος: 2014 Κωδικός (ΚΑ) Μεταφορά μαθητών Τίτλος μέχρι 31/07/2013 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2013 Ελεγκτή Νομιμότητας 15610, , Κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων 669,11 Σύνολο ΚΑ , , , , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) Κάλυψη δαπάνης πληρωμής συμβάσεων έργου προσωπικού ΚΕΠ Απόδοση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ για λειτουργικές δαπάνες (άρθρο 27 Ν 3756/2009) Απόδοση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ για επενδύσεις (άρθρο 27 Ν 3756/2009) 10533, , , , , , , ,12 Σύνολο ΚΑ , , , ,44 Σύνολο ΚΑ , , , ,53 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο ΚΑ , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) Σύνολο ΚΑ Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) Σύνολο ΚΑ Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , ,78 Σύνολο ΚΑ , , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - Κατανομή του 15% (παρ19 άρθρο άρθρο 24 του Ν2130/1993) Είσπραξη παρακαταθήκης , , ,86 Σύνολο ΚΑ , , Σύνολο ΚΑ , , , ,78 Σύνολο ΚΑ , , , ,78 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο ΚΑ , , , ,31 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 112 Εσοδα από εκποίηση κινητών 1121 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) "Co-operation system SA" Σελίδα 5 από 13

12 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Οικ έτος: 2014 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) μέχρι 31/07/2013 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2013 Ελεγκτή Νομιμότητας 1765, Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς σκοπούς Επιχορήγηση για καταβολή αμοιβών καθαριστριών σχολείων 1100 Σύνολο ΚΑ Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Υλοποίηση προγράμματος ΤΟΠΣΑ της ΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗ (ΕΣΠΑ - Αξονας 3 Επιχ/κου προγρ Ανάπτυξη Ανθρ Δυναμικού) Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο ΚΑ ΓΓΑ (Χρηματοδότηση προγραμμάτων θληση για Όλους περιόδου ) Πολιτική Προστασία (κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας) 2462, Σύνολο ΚΑ , Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 7095,98 Σύνολο ΚΑ ,98 Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) , ,60 Σύνολο ΚΑ , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν 2880/ Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν 2880/ Σύνολο ΚΑ Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) Έργο ύδρευσης Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων από τη λίμνη ΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Υδροδότηση Νέου Οικισμού Λαμπερού - Φάση Α Δήμου Πλαστήρα , , , , , ,21 "Co-operation system SA" Σύνολο ΚΑ , , ,12 Σελίδα 6 από 13

13 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Οικ έτος: 2014 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος 1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα Αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου Κερασιάς - (ΑΞΟΝΑΣ 4 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης) Λοιπά ειδικά Διαμόρφωση θέσεων θέας περιοχής Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων - (ΑΞΟΝΑΣ 4 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης) Προμήθεια εξοπλισμού χώρου έκθεσης λαογραφικού υλικού Φυλακτής - (ΑΞΟΝΑΣ 4 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης) Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν Πλαστήρα (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ράχης και Αγ Αθανασίου (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) Αγορά γής για το έργο ''Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμών λίμνης Ν Πλαστήρα'' (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) Συνδέσεις ΟΚΩ για το έργο ''Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμών λίμνης Ν Πλαστήρα'' (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για το έργο ''Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμών λίμνης Ν Πλαστήρα'' (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) Βελτίωση - Σήμανση δικτύου ορεινών μονοπατιών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (ΕΣΠΑ) Εντυπη και ηλεκτρονική προβολή του τουριστικού προϊόντος του Δήμου στις νέες συνθήκες - (ΑΞΟΝΑΣ 4 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης) Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφ Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ (ΜΟΔ ΑΕ) Βελτίωση δασικών δρόμων για αντιπυρική προστασία - ΕΓΤΑΑ Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις οικιστικών κέντρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (ΕΣΠΑ) Βελτίωση - εκσυγχρονισμός επαρχιακών - δημοτικών οδών μεταξύ των ΤΚ του Δήμου - (Άξονας 01 Υποδομές & υπηρ προσπελασιμότητας Θεσσαλίας) Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων ΦΟΠ με λαμπτήρες LED - (ΥΠΕΚΑ: ΑΠ 2,3,4 του ΧΠ ''ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2015'') μέχρι 31/07/2013 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2013 Ελεγκτή Νομιμότητας , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σύνολο ΚΑ , , , ,63 Σύνολο ΚΑ , , , , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους γιά κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα Πυροπροστασία Έκτακτα έσοδα από χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Σύνολο ΚΑ Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα "Co-operation system SA" Σελίδα 7 από 13

14 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Οικ έτος: 2014 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος Επιχορήγηση για "υλοποίηση συγκοινωνιακού έργου ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ" Εσοδα για την υλοποιηση του προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ - (ΕΣΠΑ) μέχρι 31/07/2013 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2013 Ελεγκτή Νομιμότητας 43147, , , Σύνολο ΚΑ , , , Χρηματοδοτήσεις απο το ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν Πλαστήρα (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ράχης και Αγ Αθανασίου (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) Αγορά γής για το έργο ''Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμών λίμνης Ν Πλαστήρα'' (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) Συνδέσεις ΟΚΩ για το έργο ''Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμών λίμνης Ν Πλαστήρα'' (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για το έργο ''Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμών λίμνης Ν Πλαστήρα'' (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) Βελτίωση - Σήμανση δικτύου ορεινών μονοπατιών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (ΕΣΠΑ) Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις οικιστικών κέντρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (ΕΣΠΑ) , , Σύνολο ΚΑ , ,40 Σύνολο ΚΑ , , ,40 Σύνολο ΚΑ , , , ,75 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθροδ ΝΔ 356/74 άρθρο 16 Ν 2130/93) Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθροδ ΝΔ 356/74 άρθρο 16 Ν 2130/93) , Σύνολο ΚΑ , Πρόστιμα του ΚΟΚ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) Σύνολο ΚΑ Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 56832, Σύνολο ΚΑ , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων , Σύνολο ΚΑ , "Co-operation system SA" Σελίδα 8 από 13

15 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Οικ έτος: 2014 Κωδικός (ΚΑ) 152 Παράβολα Τίτλος μέχρι 31/07/2013 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2013 Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο ΚΑ , Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 42, Σύνολο ΚΑ , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο ΚΑ , Λοιπά έκτακτα έσοδα 1629 Έσοδα απο ΙΚΑ εργοδοτικών εισφορών Αντιδημάρχου Έσοδα απο ΙΚΑ εργοδοτικών εισφορών Αντιδημάρχου 425,75 Σύνολο ΚΑ ,75 Σύνολο ΚΑ ,75 Σύνολο ΚΑ ,75 Σύνολο ΚΑ , , , ,75 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , Σύνολο ΚΑ , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , Σύνολο ΚΑ , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , Σύνολο ΚΑ , Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , Σύνολο ΚΑ , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Δικαίωμα βασκής προηγούμενων οικονομικών ετών Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων Μίσθωμα αναψυκτηρίου πλάζ Λαμπερού 351, ,90 428,73 Σύνολο ΚΑ ,90 780,13 "Co-operation system SA" Σελίδα 9 από 13

16 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Οικ έτος: 2014 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος μέχρι 31/07/2013 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2013 Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο ΚΑ , , Σύνολο ΚΑ , , Σύνολο ΚΑ , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 849,50 849,50 849,50 849,50 Σύνολο ΚΑ ,50 849,50 849,50 849, Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , ,39 Σύνολο ΚΑ , , , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 6742, , , ,63 Σύνολο ΚΑ , , , , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 117,38 117,38 117,38 117,38 Σύνολο ΚΑ ,38 117,38 117,38 117, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 15512, , , , Λοιπά έσοδα Λοιπά έσοδα Σύνολο ΚΑ , , , , , , , ,71 Σύνολο ΚΑ , , , ,71 Σύνολο ΚΑ , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 4359, , , ,30 Σύνολο ΚΑ , , , ,30 Σύνολο ΚΑ , , , ,99 Σύνολο ΚΑ , , , ,99 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης "Co-operation system SA" Σελίδα 10 από 13

17 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Οικ έτος: 2014 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας (Υπερ Σύνταξης 6,67%) μέχρι 31/07/2013 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2013 Ελεγκτή Νομιμότητας , , Σύνολο ΚΑ , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Σύνολο ΚΑ , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , Σύνολο ΚΑ , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόροι (20%) και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , Σύνολο ΚΑ , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ Επαγγελματιών κλπ Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ Επαγγελματιών κλπ (1%, 3%, 4%, 8%, 20%) , Σύνολο ΚΑ , Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου , Σύνολο ΚΑ , Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο ΚΑ , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ Εισφορά υπέρ ΚΣΚΥ , , , , , , , Σύνολο ΚΑ , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Σύνολο ΚΑ , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , Σύνολο ΚΑ , "Co-operation system SA" Σελίδα 11 από 13

18 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Οικ έτος: 2014 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κράτηση υπέρ Συλλόγου Υπαλλήλων Υπέρ Δήμου (απεργία) Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% Κράτηση υπέρ ΟΑΕΔ 1% Κράτηση 0,10% Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Αλληλεγγύη φυσικών προσώπων 1% & 5% μέχρι 31/07/2013 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2013 Ελεγκτή Νομιμότητας , , , , Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο ΚΑ , Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1000 Σύνολο ΚΑ Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1200 Σύνολο ΚΑ Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, ΑπόφΥπΟικον /11652/1997) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών Επιστροφή νε γένει χρημάτων Σύνολο ΚΑ Χρηματικά υπόλοιπα Νομικών Προσώπων του Δήμου (Τακτικά) Επιστροφή ποσού απεργίας υπαλλήλων του Δήμου 1136, , Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠO Σύνολο ΚΑ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠO ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5110 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 89118, ,36 Σύνολο ΚΑ , ,36 "Co-operation system SA" Σελίδα 12 από 13

19 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Οικ έτος: 2014 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα μέχρι 31/07/2013 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2013 Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5120 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα - ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ , , , ,56 Σύνολο ΚΑ , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ , , Σύνολο ΚΑ , , Σύνολο ΚΑ , , Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , , ,05 "Co-operation system SA" Σελίδα 13 από 13

20 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Οικ έτος: 2014 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος μέχρι 31/07/2013 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2013 Ελεγκτή Νομιμότητας Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , , ,53 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 52568, , , ,78 Σύνολο ΚΑ , , , ,31 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1765, , , , , ,75 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 425,75 Σύνολο ΚΑ , , , ,75 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 96447, , ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο ΚΑ , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ , , , ,99 ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολο ΚΑ , , , ,99 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , Σύνολο ΚΑ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠO 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 89118, , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , Σύνολο ΚΑ , , Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , , ,05 "Co-operation system SA" Σελίδα 1 από 1

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΛΥ-2ΔΨ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ μέχρι 31/7/2013 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2013 Περιφέρεια 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , , , , , , , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠO ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , , , , , , , , ,05 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ μέχρι 07/31/2013 Ενταλθέντα μέχρι 31/7/2013 Περιφέρεια 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 Πληρωμές ΠΟΕ και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 9 Αποθεματικό , , , , , , , , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , ,05

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

23 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Λίμνης Πλαστήρα ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΛΥ-2ΔΨ Οικ έτος: 2014 Κωδικός (ΚΑ) 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Τίτλος Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων μέχρι 31/07/2013 Ενταλθέντα μέχρι 31/07/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές ειδικών συμβούλων, μετακλητών ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Ελεγκτή Νομιμότητας , Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , , Σύνολο ΚΑ , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (Τομέας ΤΑΔΚΥ) Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (Τομέας ΤΑΔΚΥ) Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 37823, , , , , , , ,14 Σύνολο ΚΑ , , , ,55 Σύνολο ΚΑ , , , ,55 Σύνολο ΚΑ , , , , Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Δαπάνες αιρετών Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) Αντιμισθία Δημάρχου , Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου , Αντιμισθία Αντιδημάρχων , Σύνολο ΚΑ , Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων Σύνολο ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς "Co-operation system SA" Σελίδα 1 από 29

24

25 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Λίμνης Πλαστήρα ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΛΥ-2ΔΨ Οικ έτος: 2014 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου (κρατήσεις οργανικής θέσης) μέχρι 31/07/2013 Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2013 Ελεγκτή Νομιμότητας , Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές τρίτων Αμοιβή προσωπικού ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , ,34 Σύνολο ΚΑ ,34 Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά Τέλη Ταχυδρομικά Τέλη Σύνολο ΚΑ , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Σύνολο ΚΑ , Κινητή Τηλεφωνία Κινητή Τηλεφωνία Σύνολο ΚΑ , , Σύνολο ΚΑ , Λοιπές Επικοινωνίες Λοιπές Επικοινωνίες Ταχυμεταφορές Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ , Φόροι - τέλη Φόροι Φόροι τόκων Φόροι τόκων Σύνολο ΚΑ , , Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Σελίδα 2 από 29 "Co-operation system SA"

26

27 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Λίμνης Πλαστήρα ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΛΥ-2ΔΨ Οικ έτος: 2014 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος μέχρι 31/07/2013 Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2013 Ελεγκτή Νομιμότητας Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 300 Σύνολο ΚΑ Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Συμμετοχή στην έκθεση PHILOXENIA Σύνολο ΚΑ Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών , Σύνολο ΚΑ , Συνέδρια και εορτές Σύνολο ΚΑ , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών , Σύνολο ΚΑ , Συνδρομές Σύνολο ΚΑ , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα , Σύνολο ΚΑ , Συνδρομές internet και φιλοξενία ιστοσελίδας Συνδρομές internet και φιλοξενία ιστοσελίδας , Σύνολο ΚΑ , Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο ΚΑ , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων , Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Εκτέλεση της 807/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδ Καρδίτσας (υπόθεση προμ βιβλίων) , ,85 880,30 "Co-operation system SA" Σελίδα 3 από 29

28 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Λίμνης Πλαστήρα ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΛΥ-2ΔΨ Οικ έτος: 2014 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος μέχρι 31/07/2013 Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2013 Ελεγκτή Νομιμότητας Εκτέλεση της 891/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδ Καρδίτσας (Αμοιβή δικηγόρου Κων/νου Θεογιάννη απο υποθ άσκησης ανακοπών) Εκτέλεση της 890/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδ Καρδίτσας (Αμοιβή δικηγόρου Κων/νου Θεογιάννη απο υποθ Χρήστου Όλγας του Βασιλείου) Εκτέλεση της 963/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδ Καρδίτσας (υπόθεση Ζαχαρή Γιώργου) Εκτέλεση της 964/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδ Καρδίτσας (υπόθεση Παπαντώνη Δημητρίου) Εκτέλεση της 977/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδ Καρδίτσας (ασφαλιστήρια ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΑΑΕ) 4385, , , , , , , , , ,38 Σύνολο ΚΑ , , , , Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ , , , ,07 Σύνολο ΚΑ , , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων Επιχ/ση για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 15430, , , ,92 669,11 669, Σύνολο ΚΑ , , , , Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ , , , , Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσμων Εισφορά στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καταφυγίου-Λαμπερού Σύνολο ΚΑ Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 1986, , ,02 "Co-operation system SA" Σελίδα 4 από 29

29

30 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Λίμνης Πλαστήρα ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΛΥ-2ΔΨ Οικ έτος: 2014 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος μέχρι 31/07/2013 Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2013 Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο ΚΑ , , , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ , , , Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Επιχορήγηση στο ΚΙΜΕΝΠ Επιχορήγηση ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 'Αντώνης Σαμαράκης Επιχορήγηση ΟΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ Σύνολο ΚΑ Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Σύνολο ΚΑ Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Κεφάλαιο σύστασης για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση "επινοηση" του δήμου Λίμνης Πλαστήρα Επιχορήγηση στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση "επινοηση" του δήμου Λίμνης Πλαστήρα Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ , , , , Λοιπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Λοιπές εγγυήσεις Δαπάνη έκδοσης και διατήρησης διαφόρων εγγυητικών επιστολών του Δήμου , Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , Εκτακτα έξοδα Προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής Προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ Σύνολο ΚΑ , Σύνολο ΚΑ , , , ,56 Σύνολα ΚΑ για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,56 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού "Co-operation system SA" Σελίδα 5 από 29

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:380/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 9 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 09-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 17126 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2011. Αριθμός Απόφασης 8/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2011. Αριθμός Απόφασης 8/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2011 Αριθμός Απόφασης 8/2011 Θέμα :«Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014. ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 0 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασµών του οικονοµικού έτους 2010 για την υποβολή του απολογισµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αριθ.Αποφ 4/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Περιγραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Περιγραφή Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Σελίδα 1 από 64 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.350.398,33 3.270.164,89 3.270.164,89 01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 93/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:1/2014 Θέµα 1 ο ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/10/2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/10/2015 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/10/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-30/6/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα