, : , &

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ", 24-12-2012 .: , &"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε την µε ηµερ. 13/12/12 πρακτικό της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του ήµου Βόλου, που αφορά στην έγκριση Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ήµου Βόλου του έτους Εισηγούµαστε να συµπεριληφθεί ως θέµα ηµερήσιας διάταξης της προσεχούς Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1

2 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μπαρτζιώκα Κερασία Στο Βόλο σήµερα την 13 η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα συνήλθε η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ήµου Βόλου στο χώρο του Info ύστερα από σχετική πρόσκληση της Προέδρου. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι τα µέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Μπαρτζιώκα Κερασία, Μολοχίδης Ιωάννης, Λεβέντης Κωνσταντίνος, Τριανταφύλλου ηµήτριος, Τσέλιος Κωνσταντίνος, Σπύρου Αθανάσιος, Καµµένου Θέκλα, Αδρίµη Βασιλική ΑΠΟΝΤΕΣ Κοντορίζος Βασίλης, Βεργής- Ζαρκάδας Απόστολος, Τσαµπρινός Χρήστος, Βιγκοπούλου Μαριάννα, Σπανού Μαρία, Βισβίκης Νικόλαος, Αθανασός Απόστολος, Στούµπος Γεώργιος, Παπαµακάριος Γεώργιος Στη συνεδρίαση παρευρέθη ο ήµαρχος Βόλου κος Σκοτινιώτης Πάνος, ο οποίος τόνισε την ιδιαίτερη σηµασία που δίνει ο ήµος στον τουρισµό προκειµένου να υπάρξει οικονοµική ανάκαµψη στην περιοχή µας. Επίσης, τόνισε την αναγκαιότητα πλήρους αξιοποίησης των ελάχιστων οικονοµικών διαθέσιµων πόρων. Λήψη απόφασης για το ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΟΥΣ Η Πρόεδρος εισηγούµενη το θέµα, επισήµανε την συνεχή συνεπή προσπάθεια του ήµου για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της ευρύτερης περιοχής, εξήγησε ότι το προτεινόµενο σχέδιο εξελίσσεται σύµφωνα µε το πλαίσιο του σχεδίου marketing , που οµόφωνα πέρυσι ψηφίστηκε από την επιτροπή και από το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου µας. Μετά από διαλογική συζήτηση, την υποβολή προτάσεων και απόψεων µεταξύ των παρόντων µελών επί του προτεινόµενου σχεδίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 όπως αναλυτικά παρατίθεται: 2

3 Υφιστάµενη κατάσταση Ο ήµος Βόλου έχει όλες τις προϋποθέσεις προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τοµέα του Τουρισµού, συγκεντρώνοντας συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τα οποία δεν συναντώνται σε άλλη πόλη της Ελλάδας. Πλεονεκτήµατα τα οποία δηµιουργούν πλέον το υπόβαθρο για να εξελιχθεί ο Τουρισµός σε ατµοµηχανή ανάπτυξης για τo ήµο µας, σε ετήσια βάση και όχι εποχιακά, αξιοποιώντας όλες τις υπάρχουσες µορφές τουρισµού. Ειδικά στην εποχή της βαθιάς οικονοµικής κρίσης, που πλήττει µε ιδιαίτερα έντονο τρόπο την περιοχή µας λόγω και της ιδιαίτερης παραγωγικής φυσιογνωµίας της, µε την ανεργία κυριολεκτικά να καλπάζει, φαίνεται πως ο τουρισµός αποτελεί τη µόνη ορατή προοπτική που µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στην επανεκκίνηση της τοπικής οικονοµίας και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, κάθε θέση εργασίας στον τουρισµό δηµιουργεί 1,5 θέσεις εργασίας σε άλλους τοµείς. Είναι προφανές πως δεν βλέπουµε ευκαιριακά την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής µας, αλλά µε σταθερό και µακροχρόνιο ορίζοντα. Γι αυτό και σχεδιάζουµε σύµφωνα µε τις αρχές του αειφόρου αστικού τουρισµού, ο οποίος σέβεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Σε µια εποχή όπου διεθνώς αλλάζουν οι τάσεις στον τουρισµό και ενισχύεται ο τουρισµός πόλεων - το city break - ο Βόλος µε την ευρύτερη περιοχή του έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει δηµοφιλή τουριστικό προορισµό, προωθώντας ακόµη πιο δυναµικά νέες, ειδικές µορφές τουρισµού όπως ο τουρισµός αναψυχής, ο συνεδριακός τουρισµός, ο αθλητικός τουρισµός, ο πολιτιστικός τουρισµός, ο θρησκευτικός τουρισµός, ο γαστρονοµικός τουρισµός κλπ. Η στρατηγική της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης που προωθούµε, αποβλέπει στην προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στην ορθολογική διαχείριση των πόρων, στη διάχυση της ανάπτυξης σε όλες τις περιοχές του ενιαίου ήµου, στην ανάπτυξη όσο το δυνατό περισσότερων κλάδων της τοπικής οικονοµίας και στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, ώστε να καλύπτει όλες τις εποχές και όλο το χρόνο (Βόλος-Πήλιο, 4 εποχές). Εξάλλου, όπως ήδη αναφέραµε, λαµβάνουµε υπόψη τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής µας, δηλαδή τη δυνατότητα να υποδεχθούµε ένα µέγιστο αριθµό τουριστικού κοινού, προκειµένου να µη διαταραχθεί η περιβαλλοντική/οικολογική ισορροπία. Έναν αριθµό που να µπορεί να εξυπηρετηθεί από τις τουριστικές υποδοµές και παράλληλα να µην αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνική ισορροπία της περιοχής. Επιπλέον, κάθε δράση µας στηρίζεται και προϋποθέτει την ενεργό συµµετοχή των 3

4 κατοίκων της περιοχής στη λήψη των αποφάσεων και την ουσιαστική και εποικοδοµητική συνεργασία µε τους αρµόδιους για τον τουρισµό φορείς σε τοπικό επίπεδο, όπως επίσης και µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Βόλος και η περιοχή του Πηλίου είναι τόπος προικισµένος µε χαρακτηριστικά που τον αναδεικνύουν σε βασική επιλογή τουριστών για τις διακοπές τους και τις ολιγοήµερες εξορµήσεις τους. Μερικά από τα συγκριτικά και ανταγωνιστικά του πλεονεκτήµατα είναι τα εξής : - Η µικρή, σχετικά, απόστασή του από τα δύο µεγάλα αστικά κέντρα και το επίπεδο του εθνικού οδικού δικτύου, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί τα τελευταία χρόνια και θα ολοκληρωθεί τα αµέσως επόµενα. - Το αεροδρόµιο της Νέας Αγχιάλου - Το Λιµάνι του Βόλου - Ο σηµαντικός εκσυγχρονισµός της ξενοδοχειακής υποδοµής του ευρύτερου ήµου Βόλου, η θέση της οποίας στη σχετική κλίµακα αξιολόγησης έχει αναβαθµισθεί αισθητά. - Οι ολοένα και περισσότεροι ποιοτικοί χώροι ψυχαγωγίας και εστίασης και η ιδιαίτερη γαστρονοµική ταυτότητα του Βόλου και του Πηλίου, η οποία λειτουργεί ως σηµαντικός πόλος έλξης επισκεπτών. - Η δυνατότητα του επισκέπτη του διηµέρου/τριηµέρου για ηµερήσιες εκδροµές σε ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους περιοχές, σε βουνό και θάλασσα, που καθιστούν το Βόλο ανταγωνιστικό προορισµό city break. - Η πολιτισµική ανάπτυξη της περιοχής και τα πολιτιστικά της αξιοθέατα (σηµαντικότατοι αρχαιολογικοί χώροι, αρχαιολογικό µουσείο µε τεράστιο πλούτο εκθεµάτων και ιδιαίτερο τρόπο έκθεσης, οµοίωµα του µυθικού σκάφους «Αργώ», σπουδαία λαογραφικά µουσεία µε έργα του µεγάλου λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου, µοναδικό µουσείο βιοµηχανικής ιστορίας, σιδηροδροµικό µουσείο, άλλα θεµατικά µουσεία). - Η συνεδριακή υποδοµή της πόλης, σε συνδυασµό και µε την ύπαρξη ενός σύγχρονου και διαρκώς αναπτυσσόµενου Πανεπιστηµίου. - Η σηµαντική αθλητική υποδοµή της πόλης, που δεν συναντάται σε κανένα άλλο περιφερειακό αστικό κέντρο της χώρας. - Η ύπαρξη σπάνιων εκκλησιαστικών µνηµείων, που δείχνουν τις δυνατότητες της περιοχής για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισµού. - Η ελκυστικότητα του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής σε όλες τις εποχές του χρόνου. - Το θαλάσσιο µέτωπο που εκτείνεται από τη Νέα Αγχίαλο ως το Μαλάκι - Το Χιονοδροµικό Κέντρο Πηλίου 4

5 - Το τρενάκι του Πηλίου - Η σχέση «value-for-money», που διέπει τις τιµές της πλειονότητας των τουριστικών επιχειρήσεων. Ειδικά οι τιµές των ξενοδοχειακών µονάδων βρίσκονται σε επίπεδα χαµηλότερα από εκείνα των πιο αναγνωρισµένων ελληνικών τουριστικών προορισµών, ενώ ελκυστικά ως προς τις τιµές είναι και τα εκδροµικά πακέτα των τουριστικών γραφείων που τα τελευταία χρόνια προσφέρουν οργανωµένες αποδράσεις στο Βόλο και το Πήλιο. Από τα στοιχεία της προηγούµενης περιόδου προκύπτει ότι η βασική πηγή προέλευσης των επισκεπτών είναι η Ελληνική αγορά. Ωστόσο, µε δεδοµένη τη δραµατική, λόγω της κρίσης, µείωση της δυνατότητας των ηµεδαπών επισκεπτών να προγραµµατίσουν πολυήµερες διακοπές ή σύντοµες αποδράσεις, θα πρέπει οι επόµενες ενέργειές µας να στοχεύουν παράλληλα στην αύξηση των αλλοδαπών επισκεπτών, προκειµένου να ισοσταθµιστεί η απώλεια των ηµεδαπών τουριστών. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα αξιοποιήσουµε όλες τα περιθώρια που υπάρχουν στην ελληνική αγορά, ιδιαίτερα σε σχέση µε τις µεγάλες δυνατότητες να αναδειχθεί η περιοχή µας ως προορισµός city break. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζουµε να αξιοποιήσουµε πιο αποτελεσµατικά πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγµα το περυσινό διεθνές καρναβάλι, που θα προσπαθήσουµε να θεσµοθετηθεί ώστε στο µέλλον ο Βόλος να αποτελεί επιλογή για το τουριστικό κοινό του τριηµέρου της Αποκριάς. Ή το πρόγραµµα το καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και των εκδηλώσεων Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, που επιδιώκουµε να αναβαθµίζονται, µε τους περιορισµούς που φυσικά προκύπτουν από τη µεγάλη οικονοµική στενότητα. Συγκεκριµενοποιώντας ακόµη περισσότερο την πολιτική µας για το city break και σύµφωνα µε την ελληνική πραγµατικότητα και τα τοπικά χαρακτηριστικά, στοχεύουµε σε δύο κυρίως κατηγορίες : - Στα τριήµερα (δύο διανυκτερεύσεων) του Σαββατοκύριακου. - Στα τριήµερα/τετραήµερα (τριών ή τεσσάρων διανυκτερεύσεων) των αργιών. Παράλληλα, από τις ειδικές µορφές τουρισµού, σε αυτές που πιο άµεσα στοχεύουµε, αφού παρουσιάζουν και τη µεγαλύτερη δυναµική για την περιοχή µας λόγω των αδιαµφισβήτητων συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που διαθέτει, είναι ο συνεδριακός και ο αθλητικός τουρισµός, ενώ σηµαντικές δυνατότητες διαφαίνονται και για τον πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισµό. Σε σχέση µε το στόχο µας για αύξηση των αλλοδαπών επισκεπτών, επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: ύο βασικές υποδοµές που διαθέτει η περιοχή και που µπορούν να υποστηρίξουν την εξωστρέφειά της καθώς αποτελούν σηµεία εισόδου επισκεπτών στην περιοχή από την ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά είναι το αεροδρόµιο της Νέας Αγχιάλου και το Λιµάνι του Βόλου. Τα παραπάνω 5

6 πλεονεκτήµατα εύκολης προσβασιµότητας, που διευκολύνουν τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής, σε συνδυασµό µε την εύκολη πρόσβαση στην υπόλοιπη χώρα, που µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε κάθε µέσο, οδικά µε τον Ε75, σιδηροδροµικά µε συνεχή δροµολόγια, ακτοπλοϊκά προς τα νησιά της περιοχής, καθιστά την περιοχή όχι µόνο σηµαντικό προορισµό, αλλά και αφετηρία για άλλους αναγνωρίσιµους και σηµαντικούς τουριστικούς προορισµούς της χώρας. Το αεροδρόµιο υποστηρίζει το σύνολο της κεντρικής Ελλάδας και συνδέει την περιοχή µε 10 τουλάχιστον προορισµούς στην Ευρώπη. Το αεροδρόµιο απέχει 20 km από την πόλη, συνδέεται µε τακτική γραµµή shuttle bus και διαθέτει πλήρη υποδοµή υποστήριξης πτήσεων και επιβατών. Το λιµάνι του Βόλου, στο κέντρο της Ελλάδας, και λόγω της γεωγραφικής του θέσης, από την αρχαιότητα διατηρεί τη ναυτική του παράδοση. Το λιµάνι του Βόλου, λόγω της στρατηγικής θέσης του στο Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό χώρο, αποτελεί σήµερα αφετηρία για τη σύνδεση της περιοχής µε πλήθος άλλων προορισµών, ενώ τα πλωτά µέσα που χρησιµοποιούνται είναι FERRY BOATS, CATAMARAN και FLYING DOLPHIN. Το λιµάνι βρίσκεται µέσα στον ιστό της πόλης του Βόλου και µε την ανάπτυξη της βιοµηχανίας και βιοτεχνίας στην περιοχή, µετασχηµατίστηκε σε ένα από τα σηµαντικότερα µεταφορικά κέντρα της Ελλάδας. Παράλληλα, σήµερα το λιµάνι υποδέχεται µεγάλο αριθµό κρουαζιερόπλοιων, έχοντας τις κατάλληλες υποδοµές (επιβατικός σταθµός, C4I κ.λπ.). Επιπρόσθετα, η πόλη έχει προετοιµαστεί λειτουργικά και έχει αναπτύξει κατάλληλες υποδοµές υποδοχής, πληροφόρησης, µετακίνησης και πρόσβασης, ώστε να εξυπηρετεί ποιοτικά και οργανωµένα την υποδοχή των επισκεπτών. Προκειµένου λοιπόν να ενισχυθεί ο κοινός ρόλος των τοπικών εταίρων του τουρισµού στη διαµόρφωση των συνθηκών προσέλκυσης τουρισµού, θα πρέπει να επιδιωχθεί συστηµατικά η προσέλκυση όλο και περισσότερων επισκεπτών από τις αγορές του εξωτερικού, µε διατήρηση των υπαρχόντων και άνοιγµα σε νέες και κυρίως σε οριζόντιο επίπεδο και, σε κάθε δράση προβολής και προώθησης, να ενισχύεται, να αναδεικνύεται και να προωθείται η λειτουργία του αεροδροµίου Νέας Αγχιάλου (VOL) και ο διεθνής χαρακτήρας του λιµένα Βόλου καθώς και οι δυνατότητές ανάπτυξής του σε σχέση µε µορφές θαλάσσιου τουρισµού και τουρισµού κρουαζιέρας. Έτσι, δράσεις, όπως η υποστήριξη προσέλκυσης σταθερών πτήσεων, µε προωθητικές ενέργειες και µε την ανάπτυξη δηµοσίων σχέσεων µε αεροπορικές εταιρίες, µε στόχευση, που θα αφορά σε ευρωπαϊκές εταιρίες και αγορές, καθώς και σε νέες, όπως Ρωσία, Ουκρανία, Κύπρος, Ισραήλ κτλ, αλλά και η προβολή του αεροδροµίου, σε συνεργασία µε τις αεροπορικές εταιρείες, πρέπει να ενισχυθούν και να αναζητηθούν. 6

7 Αναφορικά µε το λιµάνι του Βόλου, η υποστήριξη του τουρισµού κρουαζιέρας και η συµµετοχή σε δράσεις προώθησής της, ανοίγει ένα νέο µεγάλο κεφάλαιο στην εξωστρέφεια της πόλης και της περιοχής καθώς αποτελεί ένα διαρκώς αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, ενισχύει τον παγκόσµιο χαρακτήρα του λιµένα, εντάσσει την πόλη σε δίκτυα λιµένων της Μεσογείου, προσελκύει µεγάλο αριθµό επισκεπτών στην περιοχή, που µεταβάλουν την εικόνα της, αναπτύσσοντας ένα τουριστικό προφίλ µε αισιόδοξο µήνυµα προς την τοπική αγορά και επιβάλλει δράσεις και λειτουργίες που θα υποστηρίζουν την υποδοχή µεγάλου πλήθους επισκεπτών, οι οποίες αποτελούν βασική υποδοµή τουριστικής ανάπτυξης. Έτσι, προτείνονται δράσεις και συνεργασίες µε όλους τους φορείς, προσέλκυση εταιρειών, σύνδεση Βόλου Σµύρνης, συνεχής επικοινωνία λιµανιού-σµύρνης- Βόλου- ήµου Επιµελητηρίου, Μνηµόνιο Συνεργασίας µε ΟΛΠ, παρουσία σε εκθέσεις και συνέδρια Θαλάσσιου Τουρισµού, εκδηλώσεις υποδοχής των επισκεπτών, συνεργασία µε ΟΛΒ, προτάσεις εκδροµών από το νέο τεχνικό έντυπο για την κρουαζιέρα (παρουσία), προσέλκυση εκπροσώπων των εταιρειών. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές και στοχεύσεις, οι δράσεις που έχουν ήδη προγραµµατιστεί, βρίσκονται σε φάση υλοποίησης ή έχουν ολοκληρωθεί την προηγούµενη περίοδο, αποτέλεσαν υλικό διαβούλευσης και αξιολόγησης µε τοπικούς φορείς και επαναπροσδιορίστηκαν, αποτελώντας την προσαρµοσµένη εκδοχή του προγράµµατος τουριστικής προβολής, για το έτος 2013, όπως αυτό ακολουθεί. Μορφές τουρισµού Οι µορφές τουρισµού που µπορούν να υποστηριχθούν, µε βάση την στρατηγική για τον τουρισµό του 2012, συνεχίζουν να είναι: Θαλάσσιος τουρισµός Αστικός τουρισµός Συνεδριακός τουρισµός Χειµερινός τουρισµός Περιπατητικός τουρισµός Αθλητικός τουρισµός Πολιτιστικός θρησκευτικός αρχαιολογικός τουρισµός Μαθητικός τουρισµός Γαστρονοµικός τουρισµός 7

8 Αγορές-Στόχοι Οι αγορές, µε βάση την εξέλιξη της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά µε την επισκεψιµότητα της περιοχής είναι: Αλλοδαποί επισκέπτες Χώρες προέλευσης: Ιταλία, Κύπρος, Αγγλία, Αυστρία, Ολλανδία, Βρυξέλλες, Γερµανία, Ρωσία, Γαλλία, Ισραήλ και περιοχές µε αεροπορικές συνδέσεις. Βαλκανικές χώρες, όπως Σερβία, Ρουµανία, Βουλγαρία καθώς και Τουρκία Ανεξάρτητοι Ευρωπαίοι παραθεριστές που χρησιµοποιούν αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους (διαρκώς αυξάνεται ο αριθµός αυτών των εταιρειών που πετούν στο ΚΑΝΑ) Έλληνες επισκέπτες Εστίαση στις περιοχές: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα Μακεδονία και όσοι ταξιδεύουν οµαδικά (σύλλογοι, σωµατεία, ΚΑΠΗ, σχολεία κ.ο.κ.) Πρόγραµµα δράσης 2013 ΑΞΟΝΑΣ 1 Πρόγραµµα Τουριστικής προβολής ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 8

9 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ DVD ΑΞΟΝΑΣ 2 Πρωτογενές υλικό ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 9

10 ΑΞΟΝΑΣ 3: Στοχευµένες δράσεις ειδικών µορφών τουρισµού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ CITY BREAK ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ Άξονας 4: Ανάπτυξη και βελτίωση υποδοµών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ MASTER PLAN ΧΙΟΝΟ ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο ΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΞΟΝΑΣ 5: Εκπαίδευση Ευαισθητοποίηση ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-TOYΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙ ΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙ ΗΣΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙ ΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 6: Μητρώο τουρισµού ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10

11 11

12 Αναλυτική περιγραφή προγράµµατος Τουριστικής προβολής ΑΞΟΝΑΣ 1 Πρόγραµµα Τουριστικής προβολής ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ Στο ήµο Βόλου λειτουργεί ιστοσελίδα µε τουριστικό περιεχόµενο, η οποία και θα βελτιώνεται συνεχώς. Η ιστοσελίδα έχει καθαρά υποστηρικτικό χαρακτήρα για κάθε τουρίστα. Με αυτή µπορεί ο επισκέπτης να οργανώσει στοιχεία του ταξιδιού του, ώστε να έχει µια όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιµασµένη ταξιδιωτική εµπειρία. H σελίδα ακολουθεί την τάση που θέλει κάθε τουριστική σελίδα προορισµού να είναι ένας ολοκληρωµένος τουριστικός κατάλογος πληροφοριών. Τα νέα στοιχεία που θα αναπτυχθούν είναι: ολοκλήρωση µετάφρασης σε Αγγλικά µετάφραση σε Ρώσικα - Γερµανικά ενίσχυση ιστοσελίδας σε εφαρµογές: - On line οργανωτής ταξιδιού Ο χρήστης θα µπορεί να εισάγει τα δεδοµένα της διαδροµής ή του ταξιδιού που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει στο νοµό Μαγνησίας, από προεπιλεγµένες διαδροµές (µπορούν να είναι άπειρες στον αριθµό και να προστίθενται συνεχώς ) και θα βλέπει στοιχεία για αποστάσεις, χρόνο και κόστος που θα χρειαστεί αναλόγως του µέσου που θα χρησιµοποιήσει, χώρους εστίασης και διαµονής, µνηµεία, χώρους πολιτισµού, συναυλίες, τοποθεσίες φυσικού κάλλους που περιλαµβάνονται στη διαδροµή του - Ο ξεναγός µου Εφαρµογή µε online ξενάγηση για µνηµεία, αξιοθέατα, µοναστήρια, περιοχές φυσικού ή περιβαλλοντικού κάλλους κλπ. Η ξενάγηση θα γίνεται µε εικόνα ( εικονική περιήγηση virtual tour 360 ), ήχο ( θα µπορεί να ανοίξει αρχείο παράλληλα µε την εικονική περιήγηση ) και κείµενο µε ίδιο ( µε το ηχητικό ) περιεχόµενο. Όλα αυτά θα περιλαµβάνονται- εµφανίζονται και στον οργανωτή ταξιδιού. ανάπτυξη και εµπλουτισµός ενδιάµεσων κατηγοριών πληροφόρησης εµπλουτισµός πεζοπορικών διαδροµών εισαγωγή νέας κατηγορίας για B2B ενηµέρωση εισαγωγή νέας κατηγορίας για ενηµέρωση σε media εισαγωγή photo και video gallery εισαγωγή υπο -portal φωτογραφικού διαγωνισµού Παράλληλη υποστήριξη των σελίδων σε τόπους κοινωνικής δικτύωσης 12

13 Ανάπτυξη συνεργασιών µε τοπικούς συλλόγους (Ιταλία, Γερµανία, κτλ) ώστε τα µέλη τους να προωθήσουν την σελίδα στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης, να υποστηρίξουν τις µεταφράσεις των αναρτήσεων και να διαδώσουν από τις προσωπικές τους σελίδες θέµατα τουριστικού ενδιαφέροντος. ηµιουργία καναλιού video spot σε youtube, παρουσία σε twitter και σε φωτογραφικό άλµπουµ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗ Είναι φανερό ότι σήµερα η ηλεκτρονική καταχώρηση είναι πολύ ισχυρό εργαλείο. Προτείνεται η εκπόνηση µικρής µελέτης προκειµένου να διαπιστωθεί το µίγµα χρήσης µεταξύ της προβολής µε διαφηµιστικά banners σε διαδικτυακούς τόπους σχετικούς µε τον τουρισµό και της google διαφήµισης. Κατόπιν η αρχική υλοποίηση µικρής κλίµακας ηλεκτρονικής πιλοτικής διαφήµισης. Η δράση έχει προταθεί στο πρόγραµµα Leader. Παράλληλα προτείνεται η ηλεκτρονική διαφήµιση µε αξιοποίηση και: των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, των site της ηλεκτρονικής έκδοσης των τοπικών εφηµερίδων, των site των αεροπορικών εταιριών του αεροδροµίου, των site των τοπικών επιχειρήσεων τουρισµού των site των τοπικών επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης των site των τοπικών φορέων Στο πλαίσιο της διαφήµισης πρέπει να ενταχθεί η προώθηση της εφαρµογής του τουριστικού οδηγού µέσω I phone που έχει ήδη αναπτυχθεί. ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΝΤΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Προτείνεται η προβολή µε καταχωρίσεις σε τουριστικά ένθετα ΜΜΕ. Προτείνεται η προβολή µε καταχωρίσεις σε περιοδικά διανοµής στην διάρκεια των πτήσεων των εταιρειών χαµηλού κόστους που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόµιο ΚΑΝΑ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ Παραδοχές Αρχικές παραδοχές. Αναφορικά µε εκθέσεις 1. Παρότι το κύριο βάρος θα πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση του διαδικτύου, η εκθεσιακή παρουσία της περιοχής συνεχίζει να είναι απαραίτητη, καθώς οι τουριστικές εκθέσεις είναι βασικό µέσο τουριστικής προβολής για επαγγελµατίες του τουρισµού αλλά και για το ευρύ κοινό. 13

14 2. Ο. Βόλου την προηγούµενη περίοδο συµµετείχε σε αρκετές εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η παρουσία του. Βόλου του ήταν : Είτε ως µέλος της αποστολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα πλαίσια της Ελληνικής αποστολής και εντός του περιπτέρου της Ελλάδας που οργανώνει ο ΕΟΤ. Είτε αυτόνοµη ως µέλος της Ελληνικής αποστολής και εντός του περιπτέρου της Ελλάδας που οργανώνει ο ΕΟΤ. Είτε αυτόνοµη µε ανεξάρτητη παρουσία ως εκθέτης, όπου δεν υπήρχε παρουσία του ΕΟΤ. Οι παραπάνω πρακτικές κρίνονται µε βάση την αποτελεσµατικότητά τους και την διεισδυτικότητα τους στην αγορά που στοχεύουν ως εξής: Αυτόνοµη παρουσία: Πολύ αποτελεσµατική Αυτόνοµη παρουσία εντός ΕΟΤ: Πολύ αποτελεσµατική Μέλος αποστολής Περιφέρειας: Λίγο αποτελεσµατική Με βάση την παραπάνω εµπειρία, προτείνεται για τις κύριες αγορές η πρακτική της αυτόνοµης συµµετοχής ως µέλος της Ελληνικής αποστολής όπου υπάρχει η παρουσία του ΕΟΤ και η αυτόνοµη συµµετοχή όπου η αγορά κρίνεται ως σηµαντική αλλά δεν καλύπτεται από Ελληνική παρουσία, ενώ στις δευτερεύουσες αγορές η συµµετοχή ως µέλος της αποστολής της Περιφέρειας. 3. Πολύ αποτελεσµατική αξιολογείται η εκθεσιακή παρουσία του. Βόλου, όταν συνδυάζεται µε την παρουσία των επαγγελµατιών του χώρου. Επίσης έχει ενδιαφέρον η κοινή παρουσία των δήµων της ευρύτερης περιοχής (Πήλιο, Σποράδες) όπου η αναγνωρισιµότητα των Σποράδων είναι υψηλότερη. 4. Πολύ αποτελεσµατική αξιολογείται η εκθεσιακή παρουσία του. Βόλου, όταν συνδυάζεται µε παράλληλες εκδηλώσεις. Βασική ενέργεια: Ως πολύ βασική κρίνεται η παρουσίαση του προορισµού. Η παρουσίαση προορισµού µπορεί να είναι είτε παράλληλη ενέργεια σε εκθεσιακή παρουσία είτε αυτόνοµη ενέργεια σε διµερείς συναντήσεις µε νέες αγορές ή τουριστικές επιχειρήσεις. Προτείνεται λοιπόν να προχωρήσουµε σε µια µόνο συµµετοχή και ειδικότερα στην έκθεση PHILOXENIA, η οποία να είναι περιορισµένη ως προς το εµβαδόν του περιπτέρου και ως προς τις κατασκευαστικές απαιτήσεις και άρα ως προς το τελικό κόστος, προκειµένου να µην χαθεί η επαφή µε την τουριστική αγορά της Βόρειας Ελλάδας αλλά και την Βαλκανικής, που είναι στους στόχους της περιοχής. Παράλληλα πρέπει να αναπτυχθούν συνεργασίες µε φορείς και ΟΤΑ της περιοχής για κοινή παρουσίαση Παρουσίαση προορισµού: 14

15 Σε συνεργασία µε τον ΕΟΤ κάθε περιοχής και σε περίπτωση που δεν υπάρχει γραφείο ΕΟΤ, τότε σε συνεργασία µε Πρεσβεία ή HATTA, να οργανωθεί παρουσίαση προορισµού. ηλαδή χώρος παρουσίασης, τεχνική και κυρίως φωτογραφική παρουσίαση περιοχής, οµιλίες εκπροσώπων, κλπ. Η παρουσίαση πρέπει να προσαρµόζεται στην περιοχή που απευθύνεται. Επίσης Πριν την έναρξη κάθε έκθεσης, να οργανώνεται info tour ή αλλιώς fam (familiarization) trip στην περιοχή µας, ώστε οι Τour Οperators να έχουν άποψη για αυτό που θα τους παρουσιάσουµε στην έκθεση και να είναι εξοικειωµένοι µε το τουριστικό µας προϊόν. Στα πλαίσια της έκθεσης να διοργανώνεται σε κεντρικό σηµείο της πόλης υποδοχής, γαστρονοµικό φεστιβάλ, ώστε οι δυνητικοί επισκέπτες - τουρίστες να έρθουν σε επαφή µε τη γαστρονοµική κουλτούρα της περιοχής µας. Κατά την περίοδο λειτουργίας της έκθεσης, να γίνονται πωλήσεις καταλυµάτων σε προνοµιακές τιµές. ιανοµή αναµνηστικών δώρων στα κεντρικά σηµεία της πόλης υποδοχής µε το λογότυπο της περιοχής µας. Οργάνωση συναυλιών µέσα στο χώρο της έκθεσης και κατά τη διάρκεια της, µε προσκεκληµένους τα ΜΜΕ της περιοχής και τους Τour Οperators που συµµετέχουν στην έκθεση, όπως και πολιτικά πρόσωπα της περιοχής. Άλλες προωθητικές ενέργειες, συνεργασία µε αεροπορικές εταιρείες, γραφεία ΕΟΤ εξωτερικού, τουριστικούς πράκτορες. Στοιχεία επικοινωνίας µε δηµοσιογράφους. Αφιερώµατα του τόπου σε ΜΜΕ και περιοδικά µε τις αεροπορικές εταιρείες. 15

16 Ακολουθούν προτεινόµενες Εκθέσεις Τουρισµού, όπως έχουν προταθεί από τους επαγγελµατίες Τουρισµού, την Ένωση Ξενοδόχων και την εµπειρία του ήµου κατά την προηγούµενη περίοδο. Αγορές Εξωτερικό: Aγγλία, Αυστρία, Γερµανία, Ολλανδία, Ιταλία Αγορές µε ενδιαφέρον: Iσραήλ, Ρωσία (λόγω της µεγάλης προσπάθειας προσέγγισης της αγοράς κατά το 2012) Βρυξέλλες (λόγω σύνδεσης µε αεροδρόµιο Charleroi και εύκολης πρόσβασης σε αυτό της Ολλανδικής Αγοράς) Σκανδιναβικές αγορές (µέσω Σκιάθου), Κύπρος (λόγω του µαθητικού τουρισµού), Βαλκανικές χώρες (λόγω αυξηµένης επισκεψιµότητας το τελευταίο έτος, µε βάση κυρίως την εµπειρία των καταλυµάτων ενοικιαζοµένων δωµατίων), Τουρκία. ΧΩΡΑ/ΠΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗ Παρουσία Προηγούµενη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Παρατηρήσεις ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ PHILOXENIA Αυτόνοµη Βιέννη (Αυστρία) FERIEN-MESSE WIEN Αυτόνοµη εντός ΕΟΤ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) Βρυξέλες (Βέλγιο) Νυρεµβέργη (Γερµανία) "IMTM" INT. MEDITERRANEAN TOURISM MARKET SALON DES VACANCES FREIZEIT GARTEN TOURISTIK Αυτόνοµη εντός ΕΟΤ Να προηγηθεί παρουσ και FAM trip Σύνολο ΟΤΑ Πηλίου Μουσική εκδήλωση, σ Αυτόνοµη εντός ΕΟΤ Προβολή αεροδροµίου Αυτόνοµη ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύπρος Αυτόνοµη εντός ΕΟΤ Μήνας ελληνικού φαγ Happening σε πλατεία Όσοι παραγγέλνουν να Μαγνησίας ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ) Λονδίνου (WTM) WORLD TRAVEL MARKET Περιφέρεια εντός ΕΟΤ Ουτρέχτη (Ολλανδία) VAKANTIEBEURS Περιφέρεια εντός ΕΟΤ Μόσχα (Ρωσία) MITT Περιφέρεια εντός ΕΟΤ Σόφια (Βουλγαρία) INTERNATIONAL TOURIST Περιφέρεια εντός ΕΟΤ Παρουσία ιδιοκτητών 16

17 FAIR HOLIDAY & SPA Βελιγράδι (Σερβία) INTERNATIONAL FAIR OF TOURISM Περιφέρεια εντός ΕΟΤ Παρουσία ιδιοκτητών ΑΜΒΟΥΡΓΟ REISEN Περιφέρεια εντός ΕΟΤ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ EMITT Περιφέρεια εντός ΕΟΤ Σε συνεργασία µε τη Π Και άλλους ήµους. ΜΙΛΑΝΟ ΒΙΤ Περιφέρεια εντός ΕΟΤ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΙΤΒ Περιφέρεια εντός ΕΟΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ROM EXPO Περιφέρεια εντός ΕΟΤ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Προτείνεται η φιλοξενία δηµοσιογράφων, ώστε να αρθρογραφήσουν και να προωθήσουν το προϊόν. Η φιλοξενία πρέπει να συνδυάζεται µε αναλυτική γνωριµία µε την περιοχή και επαφή µε τοπικούς φορείς και επαγγελµατίες του τουρισµού. Παράλληλα, στόχος της φιλοξενίας των δηµοσιογράφων θα πρέπει να είναι και η δικτύωση του ήµου µε αυτούς, όπως και η σταθερή ενηµέρωσή τους µε αποστολή δελτίων τύπου για ο,τιδήποτε θα µπορούσε να τους αφορά. Η φιλοξενία θα πρέπει να γίνεται µε το µικρότερο κόστος. Η περιοχή έχει εµπειρία στην φιλοξενία αποστολών. Ενδεικτικά προτείνεται: Η συνεργασία µε τους ξενοδόχους για δωρεάν διαµονή των δηµοσιογράφων, ιδίως όταν οι επισκέψεις τους πραγµατοποιούνται εκτός περιόδου αιχµής. Επίσης θα πρέπει να επιδιωχθεί η δωρεάν παροχή από τις άµεσα ωφελούµενες και προβαλλόµενες επιχειρήσεις των γευµάτων, των µετακινήσεων και των δραστηριοτήτων στις οποίες θα συµµετάσχουν οι φιλοξενούµενοι δηµοσιογράφοι. Ενδεχοµένως θα πρέπει, επίσης, να ζητείται κάθε χρόνο ένας αριθµός δωρεάν εισιτηρίων από αεροπορικές εταιρίες για τις επισκέψεις δηµοσιογράφων από το εξωτερικό. Επιπλέον, µπορεί να µοιραστούν οι δαπάνες φιλοξενίας µιας οµάδας δηµοσιογράφων µε άλλους τοπικούς προορισµούς. Ο ΕΟΤ θα µπορούσε να συνεργαστεί στη διαµόρφωση των αποστολών και των προγραµµάτων επίσκεψης. 17

18 Παράλληλα προτείνεται: Προσέλκυση γυρίσµατος ταινιών και ντοκιµαντέρ στην περιοχή. Ένταξη του προορισµού σε ταξιδιωτικές εκποµπές µεγάλων τηλεοπτικών σταθµών (Ρωσίας, Ισραήλ, κλπ) Τοποθέτηση φωτογραφιών του προορισµού σε ελληνικά εστιατόρια, καταστήµατα κλπ. Οργάνωση καταλόγου στοιχείων δηµοσιογράφων για την αποστολή υλικού προβολής γεγονότων δελτίων τύπου ενηµερωτικών news letters - κτλ Προβολή περιοχής συνδυαστική πρόταση προς τον τουρίστα, µε πακέτο διακοπών, που ν αποτελεί συνδυασµό παραµονής και δραστηριοτήτων, για το πώς µπορεί να περάσει κανείς το χρόνο του στην περιοχή. Εκδροµή τρενάκι Ιππασία Καταδύσεις ιαδροµές µονοπατιών Κρουαζιέρα στον Παγασητικό ραστηριότητες Θαλάσσης, κ.α. ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΑΦΙΞΕΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Προτείνεται η δικτύωση µε φορείς των περιοχών µε σύνδεση µε αεροπορικές πτήσεις µε την περιοχή και µε περιοχές που είναι στόχοι της προβολής. Η δικτύωση να αφορά την προετοιµασία και την πραγµατοποίηση συναντήσεων οµάδας από τον. Βόλου (εκπρόσωπος. Βόλου, εκπρόσωπος επιχειρηµατιών τουρισµού) µε αρχές, φορείς και κυρίως τουριστικούς πράκτορες των περιοχών. Ουσιαστικά αφορά την εκτεταµένη υποστήριξη FAM trips (Ταξιδιών γνωριµίας). Η δράση αφορά την φιλοξενία αποστολών στην περιοχή Βόλου, Πηλίου µε σκοπό την γνωριµία τους µε την περιοχή και την έναρξη συνεργασιών µε τις τοπικές επιχειρήσεις. Προτείνεται η κάλυψη αποστολών οµάδων όπως: o Ταξιδιωτικών πρακτόρων από τις νέες αγορές στόχους 18

19 o ηµοσιογραφικών αποστολών κυρίως από τις περιοχές που συνδέονται αεροπορικά µε την περιοχή o Εταιριών ανάπτυξης κρουαζιέρας, ώστε να ενταχθεί το λιµάνι του Βόλου σε περισσότερες εταιρίες οργάνωσης τουρισµού κρουαζιέρας ως σταθµός κρουαζιέρας o Αεροπορικών εταιριών µε σκοπό την ανάπτυξη νέων συνδέσεων και την προσέλκυση νέων εταιριών στον αερολιµένα ΚΑΝΑ. Παράλληλα προτείνεται η εκτύπωση και διανοµή ξενόγλωσσων εντύπων που αφορούν την περιοχή, σε τόσες γλώσσες, όσες και τα κράτη στα οποία λειτουργούν Γραφεία του ΕΟΤ και διανοµή τους στα κατά τόπους Γραφεία του ΕΟΤ στην Ευρώπη, για την εξυπηρέτηση του ενδιαφερόµενου κοινού. Τέλος, προτείνεται η αξιοποίηση των οµογενειακών συλλόγων ως αγοράς στόχου αλλά και ως συνεργών στην προβολή µας. Αφορά στη στοχευµένη αποστολή διαφηµιστικού εντύπου προβολής σε ειδικό κοινό στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, όπως στις διευθύνσεις του ΕΟΤ και στα οµογενειακά κέντρα, στις χώρες που αποτελούν αγορές στόχους, καθώς και την αποστολή ενηµερωτικού φακέλου προσέλκυσης σε φορείς του εσωτερικού. (Σχολικές διευθύνσεις, επιµελητήρια, οµοσπονδίες,..). Παράλληλα, προβλέπονται προωθητικές δράσεις παρουσίασης του προορισµού στα πλαίσια της προσέγγισης νέων αγορών. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αφορά επανεκτυπώσεις υπαρχόντων εντύπων: ΧΑΡΤΗΣ ΤΜΧ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡΓΩ έντυπο ΒΟΛΟΣ ΠΗΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΤΜΧ Νέες εκτυπώσεις ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Μονόφυλλα έντυπα προβολής χαµηλού κόστους. Προτείνεται η παραγωγή εντύπου πληροφόρησης που θα καλύψει το σύνολο των δράσεων δηµοσίων σχέσεων και των προωθητικών ενεργειών, όπως η διανοµή στις τουριστικές εκθέσεις, η προετοιµασία και αποστολή υλικού σε συνεργαζόµενες περιοχές και τουριστικές αγορές µε ενδιαφέρον, η υποστήριξη ανοίγµατος νέων αγορών κτλ. 19

20 Το έντυπο θα παρουσιάζει την περιοχή προβάλλοντας την φυσική οµορφιά, το τοπικό πολιτιστικό στοιχείο, την τοπική γαστρονοµία, την τουριστική υποδοµή, τους µύθους κτλ. Η χρήση του εντύπου στοχεύει στην προσέλκυση συνεργασιών αλλά και κοινού. ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Προτείνεται η παραγωγή αναλυτικού τουριστικού οδηγού, που θα καλύψει το σύνολο των δράσεων δηµοσίων σχέσεων και αναλυτικής πληροφόρησης. Η δράση έχει προταθεί στα πλαίσια του Leader. ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Προτείνεται η παραγωγή υποστηρικτικού υλικού εκθέσεων. Υλικό τέτοιου τύπου θα είναι αφίσες, και ετικέτες υλικό συσκευασίας που θα συνοδεύουν κεράσµατα των περιπτέρων (µπουκαλάκια τσίπουρου και ατοµικό γλυκό). Σε κάθε παραγωγή πρέπει να αναφέρεται ο διαδικτυακός τόπος. Τα κεράσµατα αναµένεται να είναι χορηγία του παραγωγού. Θα έχουν την ετικέτα του ιδιώτη χορηγού και την ετικέτα µε το µήνυµα της τουριστικής προβολής. ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΕΝΤΥΠΟΥ ΙΑ ΡΟΜΩΝ Κάλυψη περιπατητικών διαδροµών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ και DVD ηµιουργία πλατφόρµα παρουσίασης: Ευέλικτη πλατφόρµα εισόδου πρωτογενούς υλικού, προσαρµοσµένη οργάνωση διαχείρισης και παρουσίασης υλικού Παραδοτέα δράσης: εφαρµογή παρουσίασης, κατηγορία site παρουσίασης για B2B παρουσίαση, δηµιουργικό DVD - ROM Η συλλογή πρωτογενούς υλικού παρουσιάζεται παρακάτω. 20

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012)

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012) Στρατηγική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισµό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014 2ο Θέµα Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.1) Τι

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013

Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΓΕΩΕ6-ΩΙΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 33ης / 12 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 711/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΡ-ΛΜΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΡ-ΛΜΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ- ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5o /18-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ετήσια Έκθεση 2012 Kυπριακός Oργανισμός Tουρισμού Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 1) Οργάνωση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 6 Διοικητικό Συμβούλιο 6 Διάρθρωση Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia 39η xenia ημέρα 3η, 4η ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΤΕΠ Χρήση φυσικών πόρων Θεσμικό πλαίσιο για την χρήση φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το ήμο Ηρακλείου Κρήτης Μ. Χαλκιαδάκη 1, Α. έφνερ 2, Θ. Μεταξάς 3

Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το ήμο Ηρακλείου Κρήτης Μ. Χαλκιαδάκη 1, Α. έφνερ 2, Θ. Μεταξάς 3 Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το ήμο Ηρακλείου Κρήτης Μ. Χαλκιαδάκη 1, Α. έφνερ 2, Θ. Μεταξάς 3 1 Αρχιτέκτων Μηχανικός, Απόφοιτος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολεοδομία - Χωροταξία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη εξειδίκευσης σχεδίου ανάπτυξης οικοτουρισμού (προώθηση, διαδρομές, υπηρεσίες) και ενεργειών διαχείρισης επισκεπτών και περιβάλλοντος»

«Μελέτη εξειδίκευσης σχεδίου ανάπτυξης οικοτουρισμού (προώθηση, διαδρομές, υπηρεσίες) και ενεργειών διαχείρισης επισκεπτών και περιβάλλοντος» «Μελέτη εξειδίκευσης σχεδίου ανάπτυξης οικοτουρισμού (προώθηση, διαδρομές, υπηρεσίες) και ενεργειών διαχείρισης επισκεπτών και περιβάλλοντος» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο

Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο Τελική Έκθεση Αποτελεσµάτων Ετοιµάστηκε για τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού Αύγουστος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...I ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 http://www.observatory.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ DEPARTMENT OF TOURISM MANAGEMENT P.O. Box 141, 57400 THESSALONIKI, GREECE Email: rdoffice@tour.teithe.gr Tel. 00 30 2310791556, fax: 00 30 2310791555 ALEXANDREION TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Κοινή διακήρυξη του Γ.Γ. Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού Francesco Frangialli και του Προέδρου της ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής Jacques Rogge, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού, στις 27 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Α.Μ 3220 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού Μαγδαληνή Αχ. Τσίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) MΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ( Τόµος Β ) Ανάδοχος Γραφείο Μελετών «ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ» Σαλαµίνος

Διαβάστε περισσότερα

Στην xenia όλα αλλάζουν

Στην xenia όλα αλλάζουν Αριθµός φύλου 04 ΠΕΡΙΟ ΟΣ B ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Αλλαγή φρουράς Αποφασισµένη να λάβει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του κλάδου η νέα υπουργός Τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Προορισμός και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της κρουαζιέρας

Προορισμός και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της κρουαζιέρας Προορισμός και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της κρουαζιέρας Ιωάννης Μπρας HND CE, BEng (Hons) SEA, MSc EPM, MTEΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ Περίληψη Το λιμάνι του Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του Νόμου περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 1969-2005 και των

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Σκέψης: Μέσα Ενημέρωσης, Επικοινωνίας & Τεχνολογία

Ομάδα Σκέψης: Μέσα Ενημέρωσης, Επικοινωνίας & Τεχνολογία Ομάδα Σκέψης: Μέσα Ενημέρωσης, Επικοινωνίας & Τεχνολογία Think Tank Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science Α κύκλος κειμένων THE HELLENIC ALUMNI 02 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 03

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στον Τουρισµό: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στον Τουρισµό: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές www.ebusinessforum.gr ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στον Τουρισµό: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Πάρις Τσάρτας, Καθηγητής Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα