Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του μαθήματος Ελληνική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του μαθήματος Ελληνική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα)"

Transcript

1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του μαθήματος Ελληνική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) Ελένη Ταρατόρη Τσαλκατίδου Δημήτρης Χατζηδήμου A Methodology for Teaching the Greek Language : The methods and means of instruction used by elementary school teachers were investigated in a survey of 210 6th grade students which was conducted in numerous elementary all-day schools in the cities of Thessaloniki and Chania (Crete), May Content analysis was employed for the purpose of gathering data and texts served as a methodological tool. The results of the investigation indicated that: 1. Teachers use the same method in the subject of Greek language on a daily basis without any possible surprises. 2. Few students reported the use of audio-visual material by their teacher. 3. Students prefer female teachers in this linguistic subject; and 4. The majority of students, particularly girls, designated the subject of language as their favorite despite the occasional difficulties. The above data enable us to conclude that, despite the multitude of teaching methods, available by Departments of Elementary Education in their curricula, only a few educators use them to good account in teaching language in school. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η μακρόχρονη ενασχόλησή μας με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας και το ότι έχει παρέλθει μια πενταετία από τη λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων στην Ελλάδα, χρόνος επιτρεπτός για διερεύνηση κατά πόσον οι εκτιμήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, της οποίας υπήρξαμε μέλη της, επιβεβαιώθηκαν, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στη μεθοδολογία της διδασκαλίας, συνέβαλε ώστε να ωριμάσει η ιδέα της ακόλουθης έρευνας. Η επιλογή του μαθήματος Η Γλώσσα μας να αποτελέσει το αντικείμενο της έρευνάς μας έγινε με κριτήριο ότι αυτό είναι το μόνο μάθημα που διδάσκεται σε Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 401Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

2 ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ καθημερινή βάση στο Δημοτικό Σχολείο επί δύο ώρες σε όλες τις τάξεις από την Πρώτη μέχρι την Έκτη Δημοτικού, δηλαδή περισσότερο από όλα τα προσφερόμενα μαθήματα που περιλαμβάνει το ωρολόγιο πρόγραμμα και ότι ως εκ τούτου οφείλουμε στους μαθητές μια αποτελεσματική διδασκαλία, ώστε το μάθημα να είναι ευχάριστο γι αυτούς και να το απολαμβάνουν στο μέγιστο βαθμό. Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα το μάθημα αυτό στον εκπαιδευτικό να εφαρμόσει ποικιλία διδακτικών μεθόδων, αυτές που ίσως δεν είχε τη δυνατότητα να τις εφαρμόσει στο Παραδοσιακό Σχολείο. Αναφερόμαστε εν συντομία στον καινοφανή θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου στην Ελλάδα, προς ενημέρωση των αναγνωστών. Η ιστορία του Ολοήμερου Σχολείου στην Ελλάδα αρχίζει με την ψήφιση του Ιδρυτικού Νόμου 2525/1997, και δυο χρόνια αργότερα, το λειτούργη σαν σ όλη την Ελλάδα 28 Πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία. 1 Σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 3500 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (έτσι τουλάχιστον ονομάζονται). Το Ολοήμερο Σχολείο είναι μια βαθύτερη αναδιάρθρωση του Παραδοσιακού Σχολείου και ένας εμπλουτισμός των προγραμμάτων, μια ουσιαστική ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας σε συνδυασμό με τη ριζική αλλαγή του Παιδαγωγικού κλίματος και των επικοινωνιακών σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα από την ίδια τη σχολική κοινότητα, στο περιβάλλον ενός διαφορετικά δομημένου χώρου (Πυργιωτάκης, 2001). Στους στόχους που έθεσε η Επιστημονική Επιτροπή του ΥΠΕΠΘ για το Ολοήμερο Σχολείο, είναι μεταξύ των άλλων και η ιδιαίτερη προσοχή στη μεθοδολογία της διδασκαλίας ώστε να εμπλουτισθεί με καινοτόμες δράσεις, διότι η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός βοηθά στην επίδοση του μαθητή αλλά και στη διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος που προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία. Πώς λοιπόν διδάσκεται το μάθημα της Γλώσσας στο Ολοήμερο Σχολείο; Έχουν προσανατολισθεί οι εκπαιδευτικοί σε μια πραγματικότητα σύστοιχη προς ότι καθιστά το σχολείο εργαστήρι και κέντρο ζωής με ενδιαφέροντα, αξίες και δημιουργικότητα; Απαντήσεις μας δίνει η έρευνα που ακολουθεί. 2. ΕΡΕΥΝΑ 1.1. Αφετηρία, στόχος και μεθοδολογία της έρευνας Ο προβληματισμός μας για τις αλλαγές που έχει επιφέρει (αν έχει επιφέρει) η καθιέρωση του Ολοήμερου Σχολείου στην Ελλάδα, στη μεθοδολογία της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, αλλά και στους παράγοντες που την επηρεάζουν, αποτέλεσαν την αφετηρία για να προβούμε στη σημερινή έρευνα, που έχει ως θέμα της Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του μαθήματος Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο. 1 Η ψήφιση του Νόμου έγινε επί της υπουργίας του Γεράσιμου Αρσένη, ο οποίος και συγκρότησε Επιστημονική επιτροπή (Α.Π.Φ /Γ1/1281/ ). Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 402 Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

3 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Στόχος της εργασίας είναι να δια πιστωθεί αν ανταποκρίνονται οι εκπαιδευτικοί στις απαιτήσεις του νέου τύπου σχολείου, αν έχει ανανεωθεί η μεθοδολογία της διδασκαλίας, ένα στοιχείο στο οποίο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως προαναφέρθηκε η επιστημονική ομάδα του ΥΠΕΠΘ για τα Ολοήμερα Σχολεία και ποια η εικόνα του εκπαιδευτικού στην τάξη του Ολοήμερου Σχολείου. Το περιεχόμενο της έρευνας ήταν καθοριστικό για να αντλήσουμε τις πληροφορίες μας μέσα από τους μαθητές, που φοιτούν σε τέτοιου τύπου Σχολεία. Ως εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η αυθόρμητη παραγωγή κειμένου. Συγκεκριμένα ζητήθηκε από μαθητές ΣΤ τάξης Δημοτικών Σχολείων να αναπτύξουν πώς διδάσκει ο δάσκαλός μου το μάθημα της Γλώσσας. Ως μέθοδος έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου (Content Analysis) την οποία θεωρήσαμε και ως καταλληλότερη, για την επίτευξη των στόχων της, αφού προσφέρεται ιδιαίτερα για να διερευνήσει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, που το περιεχόμενο της επικοινωνίας τους χρησιμεύει ως βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων (Holsti, 1968). Τη θεωρήσαμε επίσης ως καταλληλότερη, διότι σκοπός της είναι να πάρει ένα λεκτικό μη ποσοτικό αποδεικτικό στοιχείο και να το μετασχηματίσει σε ποσοτικά δεδομένα (Cohen/Manion, 1997). Θεωρείται λοιπόν, η μέθοδος Ανάλυσης Περιεχομένου ως η προσφορότερη μέθοδος για τη συστηματική επεξεργασία (ποσοτική και ποιοτική) γραπτών κειμένων (Gall at al., 1996; Jaisingh, 2000). Το δείγμα της έρευνας το αποτέλεσαν 165 μαθητές της ΣΤ τάξης Δημοτικών Σχολείων της πόλης Θεσσαλονίκης και το συγκεντρώσαμε το Μάη του Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 403Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

4 ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ 2.2. Στάδια της έρευνας Τα στάδια που ακολουθήσαμε για την εφαρμογή της Ανάλυσης Περιεχομένου, είναι: Αποδελτίωση Αναγνώσαμε πολλές φορές τα συγκεντρωμένα κείμενα και αποδελτιώσαμε όλα τα στοιχεία που αφορούσαν την έρευνά μας, αφού προηγουμένως προσδιορίσαμε ως μονάδα ανάλυσης τη λέξη, τη φράση ή την πρόταση. Κατηγοριοποίηση δεδομένων Μετά από πολλαπλή ανάγνωση των δελτίων κατηγοριοποιήσαμε τα δεδομένα, διαδικασία κατά την οποία σημαντικό ρόλο έπαιξε η συχνότητα της εμφάνισης της ίδιας αναφοράς με τη μορφή λέξης, πρότασης ή φράσης από διαφορετικά υποκείμενα της έρευνας, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα δικά μας ζητούμενα. Από τα λεκτικά σχήματα και τις περιγραφές των υποκειμένων της έρευ νας διαμορφώθηκαν έξι θεματικές ενότητες οι οποίες πληρούν τους κανόνες της αντικειμενικότητας, της εξαντλητικότητας και του αμοιβαίου αποκλεισμού. Στις ενότητες αυτές δόθηκαν κωδικοί από το Κ1 έως το Κ6, ως εξής: Προτάσεις (Κ1), Χαρακτηρισμοί του μαθήματος (Κ2), Διδασκαλία της Γλώσσας (Κ3), Δυσκολίες στο μάθημα (Κ4), Προτίμηση φύλου εκπαιδευτικού για το μάθημα της Γλώσσας (Κ5), Εποπτικά μέσα (Κ6). Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση των δεδομένων, δηλαδή περιγραφή και σχολιασμός των προϊόντων της έρευνας Ανάλυση των δεδομένων Ποσοτική Ανάλυση πίν.1. Συγκεντρωτικός πίνακας που παρουσιάζει την ποσοτική κατανομή των ευρημάτων της έρευνας Θεματικές Ενότητες αριθμός 1 Προτάσεις βελτίωσης (Κ1) ,50 2 Χαρακτηρισμοί του μαθήματος (Κ2) ,59 3 Περιγραφή της διδασκαλίας (Κ3) ,20 4 Δυσκολίες στο μάθημα (Κ4) ,36 5 Δάσκαλος ή δασκάλα για το μάθημα της γλώσσας (Κ5) 60 7,17 6 Εποπτικό Υλικό (Κ6) 18 2,16 σύνολο ,00 Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 404 Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

5 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ O αριθμός των συνολικών είναι 835. Στον πίν. 1 αναγράφεται η ποσοτική συχνότητα των, όπως έχει καταμερισθεί σε κάθε θεματική ενότητα, με πρόκριση της ενότητας Προτάσεις βελτίωσης της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας, η οποία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό. Ακολουθεί η ενότητα Χαρακτηρισμοί του μαθήματος της Γλώσσας, την τρίτη θέση κατέχει η θεματική ενότητα Περιγραφή της διδασκαλίας, με επόμενη τη θεματική ενότητα Δυσκολίες στο Μάθημα. Την προτελευταία θέση κατέχει η ενότητα Δάσκαλος ή δασκάλα για το Μάθημα και τελευταία με βάση τον αριθμό των έρχεται η ενότητα εποπτικό υλικό. Ακολουθεί η ποσοτική ανάλυση της κάθε θεματικής ενότητας. Στην 1η θεματική ενότητα Προτάσεις βελτίωσης της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας (Κ1 πίν. 2), τα υποκείμενα του δείγματος με μεγάλο αριθμό, βομβαρδίζουν τα κείμενά τους με προτάσεις, όπως να μη γράφουν Ορθογραφία, να αναπτύσσεται διάλογος μέσα στην τάξη, να μην τους αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί κατ οίκον εργασία, και όταν τους ζητούν να γρά ψουν σκέφτομαι και γράφω να τους δίνουν ενδιαφέροντα θέματα, τα μαθήματα να έχουν μικρή έκταση, να γράφουν μόνον άγνωστες λέξεις στο σχολείο, να ελαττωθούν οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της γλώσσας, να τους μοιράζονται φωτοτυπίες και να διαβάζει το μάθημα μέσα από το βιβλίο μόνον ο δάσκαλος. Στη 2η θεματική ενότητα Χαρακτηρισμοί του Μαθήματος της Γλώσσας (Κ2 πίν. 3) το δείγμα της έρευνας με πολύ σημαντική ποσοτική συχνότητα χαρακτηρίζει το μάθημα της Γλώσσας ευχάριστο. Μια εξίσου όμως μερίδα των υποκειμένων του δείγματος το χαρακτηρίζει ως ανιαρό και βαρετό. Πολλοί μαθητές χρησιμοποιούν για το ίδιο το μάθημα το χαρακτηρισμό απαίσιο και αναφέρουν πως το θεωρούν αγκαρία και πως τους προκαλεί ενίοτε και υπνηλία. Στην 3η θεματική ενότητα Περιγραφή της διδασκαλίας της Γλώσσας (Κ3 πίν. 4) τα υποκείμενα του δείγματος με σημαντικό αριθμό δηλώνουν ότι καθημερινά ακολουθείται η ίδια διαδικασία (εδώ προφανώς εννοούν την ίδια μέθοδο διδασκαλίας). Αναφέρουν ότι ο δάσκαλος τους αναθέτει κατ οίκον εργασία, ότι τους υπαγορεύει την ορθογραφία, ότι όλοι οι μαθητές διαβάζουν το μάθημα με τη σειρά, και ότι στο τέλος ένας λέει την περίληψη του μαθήματος. Στην 4η θεματική ενότητα, Δυσκολίες στο Μάθημα της Γλώσσας (Κ4 πίν. 5) τη μεγαλύτερη ποσοτική συχνότητα συγκεντρώνουν οι αναφορές στην ορθογραφία. Οι μαθητές επισημαίνουν ότι συναντούν επίσης δυσκολίες στα ρήματα, ενώ φαίνεται πως τους προβληματίζει σε μικρότερο, αλλά όχι και ανάξιο λόγου βαθμό το σκέφτομαι και γράφω και η ανάγνωση. Στην 5η θεματική ενότητα η οποία αφορά την προτίμηση του φύλου του εκπαιδευτικού (Κ5 πίν. 6) για τη διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας η συντριπτική πλειοψηφία των δείχνει να συγκλίνει προς τη γυναίκα εκπαιδευτικό. Αυτήν τους την επιθυμία την τεκμηριώνουν με τη δήλωσή τους ότι οι δασκάλες μιλάνε πιο καθαρά, δηλαδή αρθρώνουν καλύτερα το λόγο τους, Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 405Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

6 ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ότι χρωματίζουν τη φωνή τους και ότι, χάρη σ αυτές, οι μαθητές καταλαβαίνουν καλύτερα το μάθημα, ότι αυξάνεται, με άλλα λόγια ο βαθμός αντίληψής τους. Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό ποσοστό που προτείνεται το μάθημα να γίνεται από δάσκαλο. Η πρόταση αυτή στηρίζεται με τα επιχειρήματα ότι οι μαθητές προσέχουν περισσότερο το δάσκαλο επειδή είναι αυστηρός, ότι μιλάει δυνατά και ακούγεται περισσότερο, και ότι είναι πιο δίκαιος στη βαθμολογία. Τέλος, στην 6η θεματική ενότητα Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας (Κ6, πίν. 7), συναντούμε ελάχιστες αναφορές στη χρήσης τους. Από τις αναφορές αυτές προκύπτει ότι οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν περισσότερο, αν όχι σχεδόν αποκλειστικά, τον πίνακα και ότι είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η χρήση φωτοτυπιών τις οποίες διανέμουν σε ορισμένες ενότητες. Υπάρχουν μόνον δύο αναφορές στις οποίες ο δάσκαλος παρουσιάζεται να χρησιμοποιεί video. Από τις παραπάνω αναφορές συνάγονται οι ακόλουθες διαπιστώσεις (συμπεράσματα), όσον αφορά την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων. Οι περισσότερες αναφορές των μαθητών των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το μάθημα της Γλώσσας επικεντρώνονται στα αιτήματά τους να μη γράφουν ορθογραφία παρά μόνον στις άγνωστες λέξεις, να μην τους ανατίθεται κατ οίκον εργασία και να τους υποδεικνύονται ενδιαφέροντα θέματα για το σκέφτομαι και γράφω. Επιζητούν τη συζήτηση με το δάσκαλο μέσα στην τάξη και προτιμούν μόνον ο δάσκαλος να διαβάζει το παρακάτω μάθημα, γιατί έτσι το κατανοούν καλύτερα. Χαρακτηρίζουν το μάθημα της γλώσσας ως ευχάριστο, αλλά αθροιστικά οι αρνητικοί χαρακτηρισμοί για το ίδιο μάθημα υπερέχουν ποσοτικά έναντι των θετικών. Για να προσδιορίσουν το μάθημα της Γλώσσας χρησιμοποιούν τα επίθετα ανιαρό, απαίσιο και βαρετό. Μια φράση αποκαλύπτει τα βιώματα των μαθητών όσον αφορά τη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός: καθημερινά κάνουμε τα ίδια ορθογραφία, ανάγνωση απ όλους, λίγη γραμματική, την περίληψη και ανάθεση κατ οίκον εργασίας. Οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες κυρίως στην ορθογραφία, στα ρήματα, στο σκέφτομαι και γράφω και στην ανάγνωση. Προτιμούν, τέλος, το μάθημα να τους το διδάσκει δασκάλα και όχι δάσκαλος, διότι οι γυναίκες έχουν καθαρότερη έκφραση, χρωματίζουν τη φωνή τους και επαναλαμβάνουν το μάθημα όσες φορές χρειάζεται για να το καταλάβουν οι μαθητές τους Ποιοτική Ανάλυση Τα μηνύματα των μαθητών που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των θεματικών ενοτήτων της έρευνας, εξωτερικεύουν ένα δίπολο (μεθοδολογία διδασκαλίαςμάθημα Γλώσσας) δυσλειτουργικό, που εμποδίζει την ανάπτυξη χαράς και ευχαρίστησης με το προσφερόμενο μάθημα. H λεκτική κατάθεση των μαθητών για τη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός καθημερινά κάνουμε τα ίδια, ορθογραφία ανάγνωση απ Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 406 Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

7 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ όλους, λίγη γραμματική, την περίληψη και ανάθεση κατ οίκον εργασίας (Κ3α) μας οδηγούν στη διαπίστωση ότι καθημερινά αναπαράγει το ίδιο διδακτικό μοντέλο, χωρίς να τον ενδιαφέρει να προβεί στην αναδίφηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας 2 για πολύπλευρη ενημέρωση αλλά και για να μην παρουσιάζει γνωστικά κενά, το ξεπέρασμα των οποίων αποτελεί την πεμπτουσία του συγκροτημένου εκπαιδευτικού. Επιπρόσθετα αυτό σημαίνει πως ο εκπαιδευτικός δεν προετοιμάζει τη διδασκαλία του, πως δεν γνωρίζει σύγχρονους και αποτελεσματικούς τρόπους για τη διδακτική μαθησιακή διεργασία (Ταρατόρη κ.α., 2003), και πως δεν αναπτύσσει τομείς δημιουργικών δραστηριοτήτων, που να προάγουν την πολύπλευρη μόρφωση των μαθητών (Μασάλη, 2002). Το μονοπώλιο του δασκαλικού λόγου που επιβάλλει την ίδια μεθοδολογία καθημερινά στο μάθημα της Γλώσσας δεν αφήνει περιθώρια ή κάποια ελαφρά ένδειξη για έστω μια μικρή αλλαγή. 3 Η πρόταση των μαθητών που συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό είναι να μη γράφουν ορθογραφία (Κ1α). Η απέχθεια στην ορθογραφία μάλλον δημιουργείται επειδή η ορθογραφία της γλώσσας μας ήταν και εξακολουθεί να παραμένει δύσκολη, και παρόλα που έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις στη γραφή της, όπως κατάργηση των πνευμάτων, της περισπωμένης, της υποτακτικής κ.λπ., είναι πολύ λίγοι οι μαθητές που δεν κάνουν ορθογραφικά λάθη. Επειδή το μάθημα της γλώσσας συνήθως στο ωρολόγιο πρόγραμμα βρίσκεται στις πρώτες ώρες, οι μαθητές ξεκινούν τη μέρα τους ακούγοντας τις παρατηρήσεις του δασκάλου πρόσεχε τα λάθη σου, δεν έμαθες την ορθογραφία στο σπίτι, λόγοι ικανοί να τους οδηγούν στην έκφραση της επιθυμίας για κατάργησή της. Ένας ίσως επιπρόσθετος λόγος που επιθυμούν την κατάργηση της ορθογραφίας είναι και το γεγονός ότι σήμερα οι περισσότερες τάξεις στα ελληνικά σχολεία έχουν γίνει πολυπολιτισμικές και φοιτούν σ αυτές μαθητές που δεν μπορούν να βοηθηθούν μέσα από τους κόλπους της οικογένειας στη σωστή γραφή της γλώσσας. Εάν ο εκπαιδευτικός δεν ενθαρρύνει τους μαθητές του στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, με παιδαγωγικό τακτ, και συνήθως δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι οι μαθητές της τάξης, τότε η μόνη τους διέξοδος είναι να επιζητούν την κατάργηση της ορθογραφίας. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η πρόταση οι μαθητές επιζητούν συζήτηση στην τάξη (Κ1δ), η οποία επιδέχεται πολλές ερμηνείες, όπως: α) Η παντοδυναμία του λόγου του εκπαιδευτικού συρρικνώνει το λόγο του μαθητή και δεν τον 2 3 Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία, όπως Τομπαΐδης, 1984, Μήτσης, 1994, Μπαμπινιώτης, 1985, Χαραλαμπάκης, 1994 κ.ά. Αν και από την Επιστημονική Ομάδα του ΥΠΕΠΘ για τα Ολοήμερα Σχολεία κυκλοφόρησε εγχειρίδιο στο οποίο εμπεριέχονται παραδείγματα για την εφαρμογή της Ομαδικής διδασκαλίας (Χατζηδήμου και Ταρατόρη, 2001) και της Μεθόδου Project (Χατζηδήμου και Ταρατόρη, 2001) εν τούτοις διαφαίνεται πως παρόλο που το εγχειρίδιο διενεμήθη σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, δεν έσκυψαν οι εκπαιδευτικοί πάνω σ αυτό να ενημερωθούν και να εφαρμόσουν και κάτι πιο σύγχρονο, πιο κατάλληλο για τέτοιου τύπου Σχολεία. Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 407Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

8 ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ βοηθά να αναπτύξει διάλογο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στερεί τη δυνατότητα στο μαθητή του να ξεδιπλώσει χαρίσματα και ικανότητες τα οποία μπορεί να ανακαλύψει ο εκπαιδευτικός μόνο μέσα από το διάλογο. β) Αναπαραγωγή του παλιού σχολείου, όπου ο εκπαιδευτικός έδινε ελάχιστες ευκαιρίες για επικοινωνία και διάλογο, με αποτέλεσμα να δεσπόζει ο άκρατος δασκαλοκεντρισμός και η παραγωγή της γνώσης να υλοποιείται μονοδιάστατα, χωρίς να αποφασίζουν οι δύο πόλοι (εκπαιδευτικός μαθητής) και γ) Απουσία διαλόγου (αφού δεν υπάρχει εμπλοκή μαθητή) που καταργεί τη σύνδεση της σχολικής γνώσης με την επικαιρότητα. Τα μηνύματα που εκπέμπουν οι μαθητές, μέσα από τα γραπτά τους κείμενα για την κατ οίκον εργασία (Κ1 β), προσφέρονται για προβληματισμό. Η επιθυμία τους να καταργηθεί η κατ οίκον εργασία (Χατζηδήμου, 1995) είναι ένα δίκαιο αίτημα για τους μαθητές των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και επιδέχεται της ερμηνείας ότι στα σχολεία αυτού του τύπου η πάσης φύσης εργασία ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της παραμονής του μαθητή στο σχολείο, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανάθεσης. Η εικόνα που αναδεικνύεται για τη δασκάλα (Κ5 1), την οποία επιζητούν για το μάθημα της Γλώσσας, είναι πολύ θετική. Την επιζητούν περισσότερο από το δάσκαλο γιατί είναι πιο μεταδοτική και ελκυστική και ανταποκρίνεται στην επιθυμία τους να επαναλαμβάνει το μάθημα μέχρι να το καταλάβουν. Και σε άλλες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την προτίμηση του φύλου του εκπαιδευτικού, οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου επιλέγουν και διεκδικούν δασκάλα (Ταρατόρη, 2004). Οι πληροφορίες που προέκυψαν από το δείγμα της έρευνας ότι οι εκπαιδευτικοί ως εποπτικό μέσο για τη διδασκαλία της Γλώσσας χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τον πίνακα (Κ6α), είναι πολύ ανησυχητικές. Διότι σήμερα υπάρχει αφθονία σε οπτικοακουστικό υλικό στην αγορά, το ΥΠΕΠΘ οφείλει να προμηθεύει τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί να το χρησιμοποιούν για εμπλουτισμό των διδασκαλιών τους, αν επιζητούμε ποιοτική διδασκαλία, και αν αγωνιούμε για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Επιεικέστατα θα χαρακτηρίζαμε αναχρονιστικά τα μέσα που χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους οι σημερινοί εκπαιδευτικοί, και επιμαρτυρούν πόσο αποκομμένοι είναι από τη σημερινή πραγματικότητα. Από την ποιοτική ανάλυση στην οποία προβήκαμε σε ενότητες ιδιαίτερης σημαντικότητας, αυτό που προτάσσουμε είναι η αξιοπιστία των κειμένων των μαθητών. Οι μαθητικές αντιλήψεις είναι έγκυρος μετρητής των δρώμενων στην τάξη (Hook and Rosenshine, 1979) και οι μαθητές αποκαλύπτουν με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι διακυβεύεται μέσα σ αυτήν, ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Διαπιστώσεις Συμπεράσματα Η παραπάνω έρευνα μας οδηγεί σε κάποιες διαπιστώσεις συμπεράσματα που ασφαλώς δεν μπορούν να γενικευθούν λόγω του μικρού δείγματος. Όμως δεν παύει η έρευνα αυτή να αποτελεί μια πηγή σύγχρονης πληροφόρησης. Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 408 Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

9 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ H αλλαγή των διδακτικών πρακτικών στο μάθημα της Γλώσσας είναι αναγκαία, για να διαφανεί ο νέος αέρας που αναμενόταν να διαπνέει τα Ολοήμερα Σχολεία. Έχει έλθει το πλήρωμα του χρόνου ώστε νέες διδακτικές μέθοδοι όπως η ομαδική, η μέθοδος project κ.ά. να αποτελούν απαραίτητα εργαλεία στη διδακτική πράξη. Ο εκσυγχρονισμός, η αναβάθμιση και η προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι ένα τρίπτυχο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από το σημερινό εκπαιδευτικό όλων των σχολικών βαθμίδων. Είναι απαίτηση των καιρών. Η γλώσσα εξελίσσεται και προάγεται μέσα από ποικιλία τεχνικών και δυναμικών και παράλληλα εξελίσσει και προάγει με τον πλούτο και τη δυναμική της τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στοιχειοθετώντας την αναγκαιότητα μιας ποιοτικά αναβαθμισμένης διδασκαλίας. Η καθιέρωση της συζήτησης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργεί ως ηθμός, μέσα από τον οποίο φιλτράρονται ζημιογόνα στοιχεία του λόγου, προωθεί την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, και κυρίως βοηθά τη γλωσσική ανάπτυξη του μαθητή. Η διαχείριση του μαθήματος της Γλώσσας όταν στηρίζεται σε τεχνικές που ευνοούν τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα παράγει ποιοτική διδασκαλία και ικανοποιητικό μορφωτικό αποτέλεσμα. Επιχειρώντας έναν απολογισμό των σημερινών δεδομένων για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία, θα θέλαμε να κλείσουμε με τα κρατούμενα για το μάθημα της γλώσσας. Πρώτον το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται σε όλες τις τάξεις και, δεύτερον διδάσκεται περισσότερες ώρες απ όλα τα άλλα μαθήματα. Τρίτον προτείνονται σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων. Όλα τα παραπάνω αποτελούν δομικά στοιχεία, μια στερεή βάση για να αλλάξουν τα κρατούντα. Γεννάται όμως το ερώτημα μπορεί ο δάσκαλος να αλλάξει τα καθεστηκώτα στον τρόπο διδασκαλίας, αφού ο ίδιος δεν έχει εκπαιδευτεί με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας; Πώς να διεκπεραιώσει αποτελεσματικά και σύγχρονα τη διδασκαλία του χωρίς να έχει εκσυγχρονιστεί ο ίδιος; Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στην πρόταση για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με ειδικά σεμινάρια να μπορούν να προσφέρουν ποιοτική παιδεία, ώστε οι μαθητές να καταστούν επαρκείς χρήστες της ελληνικής γλώσσας, σε προφορικό και γραπτό επίπεδο. Παρ όλο λοιπόν που σε μια κοινωνία που αλλάζει συνεχώς, το σχολείο δεν μπορεί να παραμείνει το ίδιο και αμετάβλητο, άλλαξε μεν, με την καθιέρωση του Ολοήμερου σχολείου εν μέρει π.χ. στη χρονική διάρκεια της παραμονής των μαθητών, όμως ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας δεν έχουν γίνει όλα εκείνα τα βήματα, που να κάνουν τη διαφορά, σε σχέση με το παραδοσιακό σχολείο. Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 409Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

10 ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ Βιβλιογραφία Cohen και Manion, 1997 L. Cohen και L. Manion, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Έκφραση. Gall, Bory and Gall, 1996 M. Gall, W. Bory and J. Gall, Educational Research. New York: Longman. Holsti, 1968 O. R. Holsti, Content Analysis In The Handbook of Social Psychology, Research Methods, vol. 2, ed. G. Lindzey and A. Aronson. Mass (Addison Wesley, Reading). Jaisingh, 2000 L. Jaisingh, Statistics for the utterly confused. New York: Mac Graw Hill. Μασάλη, 2002 Ζ. Μασάλη, Οι μαθητές ως δρώντα πρόσωπα στο θέατρο της σχολικής πραγματικότητας: Η μαρτυρία των αναγνωστικών βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου Η γλώσσα μου, Κίνητρο 4: Μήτσης, 1994 Ν. Μήτσης, Η διδασκαλία της γραμματικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Μπαμπινιώτης, 1985 Γ. Μπαμπινιώτης, Γλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας, Π.Ε.Φ, Σεμινάριο 5: Αθήνα. Πυργιωτάκης, 2001 Ι. Πυργιωτάκης, Ολοήμερο Σχολείο Λειτουργία και προοπτικές Στο Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές, επιμ. Ι. Πυργιωτάκης. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Ταρατόρη Τσαλκατίδου, 2003 Ε. Ταρατόρη Τσαλκατίδου, Η μέθοδος project στη θεωρία και στην πράξη. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Ταρατόρη Τσαλκατίδου, 2004 Ε. Ταρατόρη Τσαλκατίδου, Δάσκαλος ή δασκάλα; Οι μαθητές επιλέγουν μια πιλοτική έρευνα Στο Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, επιμ. Δ. Χατζηδήμου, Ε. Ταρατόρη, Μ. Κουγιουρούκη, Π. Στραβάκου: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Τομπαΐδης, 1984 Δ. Τομπαΐδης, Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Επικαιρότητα. Χαραλαμπάκης, 1994 Χ. Χαραλαμπάκης, Γλώσσα και εκπαίδευση. Αθήνα: Γεννάδιος Σχολή. Χατζηδήμου, 1995 Δ. Χατζηδήμου, Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Χατζηδήμου και Ταρατόρη, 2001 Δ. Χατζηδήμου, και Ε. Ταρατόρη, Η μέθοδος project στο σχολείο Στο Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές, επιμ. Ι. Πυργιωτάκης. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Χατζηδήμου και Ταρατόρη, 2001 Δ. Χατζηδήμου, και Ε. Ταρατόρη, Η ομαδική διδασκαλία στη διδακτική πράξη Στο Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές, επιμ. Ι. Πυργιωτάκης. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Χατζηδήμου, 1995 Δ. Χατζηδήμου, Οι κατ οίκον εργασίες των μαθητών. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 410 Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

11 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πιν. 2 Προτάσεις (Κ1) Κ1 1 Να μη γράφουν ορθογραφία (Κ1α) 45 21,13 2 Να μην τους αναθέτουν κατ οίκον εργασίες (Κ1β) 33 15,49 3 Να τους δίνουν ενδιαφέροντα θέματα στο σκέφτομαι και γράφω (Κ1γ) 33 15,49 4 Να γίνεται συζήτηση στην τάξη (Κ1δ) 26 12,21 5 Να είναι μικρά τα μαθήματα (Κ1ε) 20 9,39 6 Να γράφουν μόνον άγνωστες λέξεις (Κ1στ) 19 8,92 7 Να λιγοστέψουν οι ώρες της γλώσσας (Κ1ζ) 17 7,98 8 Να τους δίνουν φωτοτυπίες (Κ1η) 15 7,04 9 Να διαβάζει το μάθημα μόνο ο δάσκαλος (Κ1θ) 5 2,35 Πιν. 3 Σύνολο ,00 Κ2 1 Ευχάριστο (Κ2α) 70 35,53 2 Ανιαρό βαρετό (Κ2β) 59 29,95 3 Απαίσιο (Κ2γ) 42 21,32 4 Αγκαρία (Κ2δ) 20 10,15 5 Μου προκαλεί υπνηλία (Κ2ε) 6 3,05 Σύνολο ,00 Πιν. 4 Κ3 1 Με τον ίδιο τρόπο κάθε μέρα (Κ3α) 47 26,56 2 Ασκήσεις στο σπίτι (Κ3β) 45 25,42 3 Διαβάζουμε το μάθημα (Κ3γ) 40 22,60 4 Ορθογραφία (Κ3δ) 33 18,64 5 Ένας λέει περίληψη (Κ3ε) 12 6,78 Σύνολο ,00 Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 411Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

12 ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ Πιν. 5 Κ4 1 Ορθογραφία (Κ4α) 60 35,29 2 Γραμματικά φαινόμενα (ρήματα) (Κ4β) 40 23,53 3 Ανάγνωση (Κ4γ) 30 17,65 4 Σκέφτομαι και γράφω (Κ4δ) 40 23,53 Σύνολο ,00 Πιν. 6 Κ5 1 Δασκάλα (Κ5 1) 38 63,33 2 Δάσκαλο (Κ5 2) 22 36,67 Σύνολο ,00 Πιν. 7 Κ6 1 Πίνακας (Κ6α) 9 50,00 2 Φωτοτυπίες (Κ6β) 7 38,89 3 Video (Κ6γ) 2 11,11 Σύνολο ,00 Πιν. 8 Κ5 1 1 Μιλάνε καθαρά μεταδοτικότητα (Κ5 1 α ) 20 52,63 2 Χρωματίζουν τη φωνή τους ελκυστικές (Κ5 1β) 10 26,32 3 Επαναλαμβάνουν το μάθημα (Κ5 1γ) 8 21,05 Σύνολο ,00 Πιν. 9 Κ5 2 1 Προσέχουμε περισσότερο (Κ5 2 α ) 9 40,91 2 Μιλάει δυνατά (Κ5 2β) 7 31,82 3 Είναι δίκαιος (Κ5 2γ) 6 27,27 Σύνολο ,00 Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 412 Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες επιστημονική ημερίδα Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας Ψυχοπαθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Γούπος Θεόδωρος, σχολικός σύμβουλος Χατζημπύρος Κων/νος, δάσκαλος, μετεκπαιδευμένος αγωγή. 1.Εισαγωγή

Γούπος Θεόδωρος, σχολικός σύμβουλος Χατζημπύρος Κων/νος, δάσκαλος, μετεκπαιδευμένος αγωγή. 1.Εισαγωγή O ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΙΣΑ Γούπος Θεόδωρος, σχολικός σύμβουλος Χατζημπύρος Κων/νος, δάσκαλος, μετεκπαιδευμένος αγωγή στην ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Αλλάζουν όλα στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου, που παρουσιάζει σήµερα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκιδικής 63100 Πολύγυρος Πληροφορίες : Μπότσας Γεώργιος Τηλέφωνο : 23710 22530 Fax : 23710 21967 Email. «Κατ οίκον εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο»

Χαλκιδικής 63100 Πολύγυρος Πληροφορίες : Μπότσας Γεώργιος Τηλέφωνο : 23710 22530 Fax : 23710 21967 Email. «Κατ οίκον εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε.& Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Π.Ε. Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική Σκέψη και Επίλυση Προβλημάτων στην Εκπαίδευση, την Εργασία, την Οικογένεια: Θεωρία και Εφαρμογές

Δημιουργική Σκέψη και Επίλυση Προβλημάτων στην Εκπαίδευση, την Εργασία, την Οικογένεια: Θεωρία και Εφαρμογές Σάββατο 5 Απριλίου 2014 ΑΘΗΝΑ Βιωματικό Εργαστήριο Δημιουργική Σκέψη και Επίλυση Προβλημάτων στην Εκπαίδευση, την Εργασία, την Οικογένεια: Θεωρία και Εφαρμογές Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πετρίδου Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αθανασίου Κώστας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημιουργία ψηφιακής τάξης για μαθητές Γυμνασίου με την αξιοποίηση δικτύου ασύρματης πρόσβασης τεχνολογίας Open Mesh, μαθητικών φορητών υπολογιστών και του λογισμικού Simple Machine Forum ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: : Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13 Ομάδες Κωδικός Μαθ. Τίτλος Μαθήματος ECTSΜέρες Ώρες Γ + Δ έτος ΕΠΑ 100 1Ε Ολυμπιακή Παιδεία 2 Δ.. Π.. 1200-1330 Δ.. Π.. 1200-1330 Γ + Δ έτος ΕΠΑ 105 1 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ *1.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Cahier (βιβλίο εργασιών) 2.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Livre de l élève (αναγνωστικό) (Τα 2 βιβλία πωλούνται μαζί σε πακέτο ως σετ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους Επιμορφωτικό Σεμινάριο: Προσέγγιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους Εισηγήτρια: Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός, Επιστημονική συνεργάτης ΕΚΠΑ, Ερευνήτρια Katholieke Universiteit

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (ΠΟΣ) και Ειδικά Σχολεία (ΠΟΕΣ)

Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (ΠΟΣ) και Ειδικά Σχολεία (ΠΟΕΣ) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (ΠΟΣ) και Ειδικά Σχολεία (ΠΟΕΣ) Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 12 Η συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Παιδεία. Web Site: http://www.epe.org.gr. Email: info@epe.org.gr

Πληροφορική Παιδεία. Web Site: http://www.epe.org.gr. Email: info@epe.org.gr Πληροφορική Παιδεία Email: info@epe.org.gr Δημήτρης Κυριακός MSc, MBA Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Πειραιά Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ε.Π.Ε. antiproedros@epe.org.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα