Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του μαθήματος Ελληνική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του μαθήματος Ελληνική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα)"

Transcript

1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του μαθήματος Ελληνική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) Ελένη Ταρατόρη Τσαλκατίδου Δημήτρης Χατζηδήμου A Methodology for Teaching the Greek Language : The methods and means of instruction used by elementary school teachers were investigated in a survey of 210 6th grade students which was conducted in numerous elementary all-day schools in the cities of Thessaloniki and Chania (Crete), May Content analysis was employed for the purpose of gathering data and texts served as a methodological tool. The results of the investigation indicated that: 1. Teachers use the same method in the subject of Greek language on a daily basis without any possible surprises. 2. Few students reported the use of audio-visual material by their teacher. 3. Students prefer female teachers in this linguistic subject; and 4. The majority of students, particularly girls, designated the subject of language as their favorite despite the occasional difficulties. The above data enable us to conclude that, despite the multitude of teaching methods, available by Departments of Elementary Education in their curricula, only a few educators use them to good account in teaching language in school. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η μακρόχρονη ενασχόλησή μας με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας και το ότι έχει παρέλθει μια πενταετία από τη λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων στην Ελλάδα, χρόνος επιτρεπτός για διερεύνηση κατά πόσον οι εκτιμήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, της οποίας υπήρξαμε μέλη της, επιβεβαιώθηκαν, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στη μεθοδολογία της διδασκαλίας, συνέβαλε ώστε να ωριμάσει η ιδέα της ακόλουθης έρευνας. Η επιλογή του μαθήματος Η Γλώσσα μας να αποτελέσει το αντικείμενο της έρευνάς μας έγινε με κριτήριο ότι αυτό είναι το μόνο μάθημα που διδάσκεται σε Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 401Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

2 ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ καθημερινή βάση στο Δημοτικό Σχολείο επί δύο ώρες σε όλες τις τάξεις από την Πρώτη μέχρι την Έκτη Δημοτικού, δηλαδή περισσότερο από όλα τα προσφερόμενα μαθήματα που περιλαμβάνει το ωρολόγιο πρόγραμμα και ότι ως εκ τούτου οφείλουμε στους μαθητές μια αποτελεσματική διδασκαλία, ώστε το μάθημα να είναι ευχάριστο γι αυτούς και να το απολαμβάνουν στο μέγιστο βαθμό. Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα το μάθημα αυτό στον εκπαιδευτικό να εφαρμόσει ποικιλία διδακτικών μεθόδων, αυτές που ίσως δεν είχε τη δυνατότητα να τις εφαρμόσει στο Παραδοσιακό Σχολείο. Αναφερόμαστε εν συντομία στον καινοφανή θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου στην Ελλάδα, προς ενημέρωση των αναγνωστών. Η ιστορία του Ολοήμερου Σχολείου στην Ελλάδα αρχίζει με την ψήφιση του Ιδρυτικού Νόμου 2525/1997, και δυο χρόνια αργότερα, το λειτούργη σαν σ όλη την Ελλάδα 28 Πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία. 1 Σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 3500 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (έτσι τουλάχιστον ονομάζονται). Το Ολοήμερο Σχολείο είναι μια βαθύτερη αναδιάρθρωση του Παραδοσιακού Σχολείου και ένας εμπλουτισμός των προγραμμάτων, μια ουσιαστική ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας σε συνδυασμό με τη ριζική αλλαγή του Παιδαγωγικού κλίματος και των επικοινωνιακών σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα από την ίδια τη σχολική κοινότητα, στο περιβάλλον ενός διαφορετικά δομημένου χώρου (Πυργιωτάκης, 2001). Στους στόχους που έθεσε η Επιστημονική Επιτροπή του ΥΠΕΠΘ για το Ολοήμερο Σχολείο, είναι μεταξύ των άλλων και η ιδιαίτερη προσοχή στη μεθοδολογία της διδασκαλίας ώστε να εμπλουτισθεί με καινοτόμες δράσεις, διότι η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός βοηθά στην επίδοση του μαθητή αλλά και στη διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος που προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία. Πώς λοιπόν διδάσκεται το μάθημα της Γλώσσας στο Ολοήμερο Σχολείο; Έχουν προσανατολισθεί οι εκπαιδευτικοί σε μια πραγματικότητα σύστοιχη προς ότι καθιστά το σχολείο εργαστήρι και κέντρο ζωής με ενδιαφέροντα, αξίες και δημιουργικότητα; Απαντήσεις μας δίνει η έρευνα που ακολουθεί. 2. ΕΡΕΥΝΑ 1.1. Αφετηρία, στόχος και μεθοδολογία της έρευνας Ο προβληματισμός μας για τις αλλαγές που έχει επιφέρει (αν έχει επιφέρει) η καθιέρωση του Ολοήμερου Σχολείου στην Ελλάδα, στη μεθοδολογία της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, αλλά και στους παράγοντες που την επηρεάζουν, αποτέλεσαν την αφετηρία για να προβούμε στη σημερινή έρευνα, που έχει ως θέμα της Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του μαθήματος Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο. 1 Η ψήφιση του Νόμου έγινε επί της υπουργίας του Γεράσιμου Αρσένη, ο οποίος και συγκρότησε Επιστημονική επιτροπή (Α.Π.Φ /Γ1/1281/ ). Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 402 Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

3 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Στόχος της εργασίας είναι να δια πιστωθεί αν ανταποκρίνονται οι εκπαιδευτικοί στις απαιτήσεις του νέου τύπου σχολείου, αν έχει ανανεωθεί η μεθοδολογία της διδασκαλίας, ένα στοιχείο στο οποίο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως προαναφέρθηκε η επιστημονική ομάδα του ΥΠΕΠΘ για τα Ολοήμερα Σχολεία και ποια η εικόνα του εκπαιδευτικού στην τάξη του Ολοήμερου Σχολείου. Το περιεχόμενο της έρευνας ήταν καθοριστικό για να αντλήσουμε τις πληροφορίες μας μέσα από τους μαθητές, που φοιτούν σε τέτοιου τύπου Σχολεία. Ως εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η αυθόρμητη παραγωγή κειμένου. Συγκεκριμένα ζητήθηκε από μαθητές ΣΤ τάξης Δημοτικών Σχολείων να αναπτύξουν πώς διδάσκει ο δάσκαλός μου το μάθημα της Γλώσσας. Ως μέθοδος έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου (Content Analysis) την οποία θεωρήσαμε και ως καταλληλότερη, για την επίτευξη των στόχων της, αφού προσφέρεται ιδιαίτερα για να διερευνήσει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, που το περιεχόμενο της επικοινωνίας τους χρησιμεύει ως βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων (Holsti, 1968). Τη θεωρήσαμε επίσης ως καταλληλότερη, διότι σκοπός της είναι να πάρει ένα λεκτικό μη ποσοτικό αποδεικτικό στοιχείο και να το μετασχηματίσει σε ποσοτικά δεδομένα (Cohen/Manion, 1997). Θεωρείται λοιπόν, η μέθοδος Ανάλυσης Περιεχομένου ως η προσφορότερη μέθοδος για τη συστηματική επεξεργασία (ποσοτική και ποιοτική) γραπτών κειμένων (Gall at al., 1996; Jaisingh, 2000). Το δείγμα της έρευνας το αποτέλεσαν 165 μαθητές της ΣΤ τάξης Δημοτικών Σχολείων της πόλης Θεσσαλονίκης και το συγκεντρώσαμε το Μάη του Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 403Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

4 ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ 2.2. Στάδια της έρευνας Τα στάδια που ακολουθήσαμε για την εφαρμογή της Ανάλυσης Περιεχομένου, είναι: Αποδελτίωση Αναγνώσαμε πολλές φορές τα συγκεντρωμένα κείμενα και αποδελτιώσαμε όλα τα στοιχεία που αφορούσαν την έρευνά μας, αφού προηγουμένως προσδιορίσαμε ως μονάδα ανάλυσης τη λέξη, τη φράση ή την πρόταση. Κατηγοριοποίηση δεδομένων Μετά από πολλαπλή ανάγνωση των δελτίων κατηγοριοποιήσαμε τα δεδομένα, διαδικασία κατά την οποία σημαντικό ρόλο έπαιξε η συχνότητα της εμφάνισης της ίδιας αναφοράς με τη μορφή λέξης, πρότασης ή φράσης από διαφορετικά υποκείμενα της έρευνας, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα δικά μας ζητούμενα. Από τα λεκτικά σχήματα και τις περιγραφές των υποκειμένων της έρευ νας διαμορφώθηκαν έξι θεματικές ενότητες οι οποίες πληρούν τους κανόνες της αντικειμενικότητας, της εξαντλητικότητας και του αμοιβαίου αποκλεισμού. Στις ενότητες αυτές δόθηκαν κωδικοί από το Κ1 έως το Κ6, ως εξής: Προτάσεις (Κ1), Χαρακτηρισμοί του μαθήματος (Κ2), Διδασκαλία της Γλώσσας (Κ3), Δυσκολίες στο μάθημα (Κ4), Προτίμηση φύλου εκπαιδευτικού για το μάθημα της Γλώσσας (Κ5), Εποπτικά μέσα (Κ6). Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση των δεδομένων, δηλαδή περιγραφή και σχολιασμός των προϊόντων της έρευνας Ανάλυση των δεδομένων Ποσοτική Ανάλυση πίν.1. Συγκεντρωτικός πίνακας που παρουσιάζει την ποσοτική κατανομή των ευρημάτων της έρευνας Θεματικές Ενότητες αριθμός 1 Προτάσεις βελτίωσης (Κ1) ,50 2 Χαρακτηρισμοί του μαθήματος (Κ2) ,59 3 Περιγραφή της διδασκαλίας (Κ3) ,20 4 Δυσκολίες στο μάθημα (Κ4) ,36 5 Δάσκαλος ή δασκάλα για το μάθημα της γλώσσας (Κ5) 60 7,17 6 Εποπτικό Υλικό (Κ6) 18 2,16 σύνολο ,00 Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 404 Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

5 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ O αριθμός των συνολικών είναι 835. Στον πίν. 1 αναγράφεται η ποσοτική συχνότητα των, όπως έχει καταμερισθεί σε κάθε θεματική ενότητα, με πρόκριση της ενότητας Προτάσεις βελτίωσης της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας, η οποία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό. Ακολουθεί η ενότητα Χαρακτηρισμοί του μαθήματος της Γλώσσας, την τρίτη θέση κατέχει η θεματική ενότητα Περιγραφή της διδασκαλίας, με επόμενη τη θεματική ενότητα Δυσκολίες στο Μάθημα. Την προτελευταία θέση κατέχει η ενότητα Δάσκαλος ή δασκάλα για το Μάθημα και τελευταία με βάση τον αριθμό των έρχεται η ενότητα εποπτικό υλικό. Ακολουθεί η ποσοτική ανάλυση της κάθε θεματικής ενότητας. Στην 1η θεματική ενότητα Προτάσεις βελτίωσης της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας (Κ1 πίν. 2), τα υποκείμενα του δείγματος με μεγάλο αριθμό, βομβαρδίζουν τα κείμενά τους με προτάσεις, όπως να μη γράφουν Ορθογραφία, να αναπτύσσεται διάλογος μέσα στην τάξη, να μην τους αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί κατ οίκον εργασία, και όταν τους ζητούν να γρά ψουν σκέφτομαι και γράφω να τους δίνουν ενδιαφέροντα θέματα, τα μαθήματα να έχουν μικρή έκταση, να γράφουν μόνον άγνωστες λέξεις στο σχολείο, να ελαττωθούν οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της γλώσσας, να τους μοιράζονται φωτοτυπίες και να διαβάζει το μάθημα μέσα από το βιβλίο μόνον ο δάσκαλος. Στη 2η θεματική ενότητα Χαρακτηρισμοί του Μαθήματος της Γλώσσας (Κ2 πίν. 3) το δείγμα της έρευνας με πολύ σημαντική ποσοτική συχνότητα χαρακτηρίζει το μάθημα της Γλώσσας ευχάριστο. Μια εξίσου όμως μερίδα των υποκειμένων του δείγματος το χαρακτηρίζει ως ανιαρό και βαρετό. Πολλοί μαθητές χρησιμοποιούν για το ίδιο το μάθημα το χαρακτηρισμό απαίσιο και αναφέρουν πως το θεωρούν αγκαρία και πως τους προκαλεί ενίοτε και υπνηλία. Στην 3η θεματική ενότητα Περιγραφή της διδασκαλίας της Γλώσσας (Κ3 πίν. 4) τα υποκείμενα του δείγματος με σημαντικό αριθμό δηλώνουν ότι καθημερινά ακολουθείται η ίδια διαδικασία (εδώ προφανώς εννοούν την ίδια μέθοδο διδασκαλίας). Αναφέρουν ότι ο δάσκαλος τους αναθέτει κατ οίκον εργασία, ότι τους υπαγορεύει την ορθογραφία, ότι όλοι οι μαθητές διαβάζουν το μάθημα με τη σειρά, και ότι στο τέλος ένας λέει την περίληψη του μαθήματος. Στην 4η θεματική ενότητα, Δυσκολίες στο Μάθημα της Γλώσσας (Κ4 πίν. 5) τη μεγαλύτερη ποσοτική συχνότητα συγκεντρώνουν οι αναφορές στην ορθογραφία. Οι μαθητές επισημαίνουν ότι συναντούν επίσης δυσκολίες στα ρήματα, ενώ φαίνεται πως τους προβληματίζει σε μικρότερο, αλλά όχι και ανάξιο λόγου βαθμό το σκέφτομαι και γράφω και η ανάγνωση. Στην 5η θεματική ενότητα η οποία αφορά την προτίμηση του φύλου του εκπαιδευτικού (Κ5 πίν. 6) για τη διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας η συντριπτική πλειοψηφία των δείχνει να συγκλίνει προς τη γυναίκα εκπαιδευτικό. Αυτήν τους την επιθυμία την τεκμηριώνουν με τη δήλωσή τους ότι οι δασκάλες μιλάνε πιο καθαρά, δηλαδή αρθρώνουν καλύτερα το λόγο τους, Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 405Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

6 ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ότι χρωματίζουν τη φωνή τους και ότι, χάρη σ αυτές, οι μαθητές καταλαβαίνουν καλύτερα το μάθημα, ότι αυξάνεται, με άλλα λόγια ο βαθμός αντίληψής τους. Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό ποσοστό που προτείνεται το μάθημα να γίνεται από δάσκαλο. Η πρόταση αυτή στηρίζεται με τα επιχειρήματα ότι οι μαθητές προσέχουν περισσότερο το δάσκαλο επειδή είναι αυστηρός, ότι μιλάει δυνατά και ακούγεται περισσότερο, και ότι είναι πιο δίκαιος στη βαθμολογία. Τέλος, στην 6η θεματική ενότητα Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας (Κ6, πίν. 7), συναντούμε ελάχιστες αναφορές στη χρήσης τους. Από τις αναφορές αυτές προκύπτει ότι οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν περισσότερο, αν όχι σχεδόν αποκλειστικά, τον πίνακα και ότι είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η χρήση φωτοτυπιών τις οποίες διανέμουν σε ορισμένες ενότητες. Υπάρχουν μόνον δύο αναφορές στις οποίες ο δάσκαλος παρουσιάζεται να χρησιμοποιεί video. Από τις παραπάνω αναφορές συνάγονται οι ακόλουθες διαπιστώσεις (συμπεράσματα), όσον αφορά την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων. Οι περισσότερες αναφορές των μαθητών των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το μάθημα της Γλώσσας επικεντρώνονται στα αιτήματά τους να μη γράφουν ορθογραφία παρά μόνον στις άγνωστες λέξεις, να μην τους ανατίθεται κατ οίκον εργασία και να τους υποδεικνύονται ενδιαφέροντα θέματα για το σκέφτομαι και γράφω. Επιζητούν τη συζήτηση με το δάσκαλο μέσα στην τάξη και προτιμούν μόνον ο δάσκαλος να διαβάζει το παρακάτω μάθημα, γιατί έτσι το κατανοούν καλύτερα. Χαρακτηρίζουν το μάθημα της γλώσσας ως ευχάριστο, αλλά αθροιστικά οι αρνητικοί χαρακτηρισμοί για το ίδιο μάθημα υπερέχουν ποσοτικά έναντι των θετικών. Για να προσδιορίσουν το μάθημα της Γλώσσας χρησιμοποιούν τα επίθετα ανιαρό, απαίσιο και βαρετό. Μια φράση αποκαλύπτει τα βιώματα των μαθητών όσον αφορά τη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός: καθημερινά κάνουμε τα ίδια ορθογραφία, ανάγνωση απ όλους, λίγη γραμματική, την περίληψη και ανάθεση κατ οίκον εργασίας. Οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες κυρίως στην ορθογραφία, στα ρήματα, στο σκέφτομαι και γράφω και στην ανάγνωση. Προτιμούν, τέλος, το μάθημα να τους το διδάσκει δασκάλα και όχι δάσκαλος, διότι οι γυναίκες έχουν καθαρότερη έκφραση, χρωματίζουν τη φωνή τους και επαναλαμβάνουν το μάθημα όσες φορές χρειάζεται για να το καταλάβουν οι μαθητές τους Ποιοτική Ανάλυση Τα μηνύματα των μαθητών που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των θεματικών ενοτήτων της έρευνας, εξωτερικεύουν ένα δίπολο (μεθοδολογία διδασκαλίαςμάθημα Γλώσσας) δυσλειτουργικό, που εμποδίζει την ανάπτυξη χαράς και ευχαρίστησης με το προσφερόμενο μάθημα. H λεκτική κατάθεση των μαθητών για τη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός καθημερινά κάνουμε τα ίδια, ορθογραφία ανάγνωση απ Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 406 Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

7 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ όλους, λίγη γραμματική, την περίληψη και ανάθεση κατ οίκον εργασίας (Κ3α) μας οδηγούν στη διαπίστωση ότι καθημερινά αναπαράγει το ίδιο διδακτικό μοντέλο, χωρίς να τον ενδιαφέρει να προβεί στην αναδίφηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας 2 για πολύπλευρη ενημέρωση αλλά και για να μην παρουσιάζει γνωστικά κενά, το ξεπέρασμα των οποίων αποτελεί την πεμπτουσία του συγκροτημένου εκπαιδευτικού. Επιπρόσθετα αυτό σημαίνει πως ο εκπαιδευτικός δεν προετοιμάζει τη διδασκαλία του, πως δεν γνωρίζει σύγχρονους και αποτελεσματικούς τρόπους για τη διδακτική μαθησιακή διεργασία (Ταρατόρη κ.α., 2003), και πως δεν αναπτύσσει τομείς δημιουργικών δραστηριοτήτων, που να προάγουν την πολύπλευρη μόρφωση των μαθητών (Μασάλη, 2002). Το μονοπώλιο του δασκαλικού λόγου που επιβάλλει την ίδια μεθοδολογία καθημερινά στο μάθημα της Γλώσσας δεν αφήνει περιθώρια ή κάποια ελαφρά ένδειξη για έστω μια μικρή αλλαγή. 3 Η πρόταση των μαθητών που συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό είναι να μη γράφουν ορθογραφία (Κ1α). Η απέχθεια στην ορθογραφία μάλλον δημιουργείται επειδή η ορθογραφία της γλώσσας μας ήταν και εξακολουθεί να παραμένει δύσκολη, και παρόλα που έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις στη γραφή της, όπως κατάργηση των πνευμάτων, της περισπωμένης, της υποτακτικής κ.λπ., είναι πολύ λίγοι οι μαθητές που δεν κάνουν ορθογραφικά λάθη. Επειδή το μάθημα της γλώσσας συνήθως στο ωρολόγιο πρόγραμμα βρίσκεται στις πρώτες ώρες, οι μαθητές ξεκινούν τη μέρα τους ακούγοντας τις παρατηρήσεις του δασκάλου πρόσεχε τα λάθη σου, δεν έμαθες την ορθογραφία στο σπίτι, λόγοι ικανοί να τους οδηγούν στην έκφραση της επιθυμίας για κατάργησή της. Ένας ίσως επιπρόσθετος λόγος που επιθυμούν την κατάργηση της ορθογραφίας είναι και το γεγονός ότι σήμερα οι περισσότερες τάξεις στα ελληνικά σχολεία έχουν γίνει πολυπολιτισμικές και φοιτούν σ αυτές μαθητές που δεν μπορούν να βοηθηθούν μέσα από τους κόλπους της οικογένειας στη σωστή γραφή της γλώσσας. Εάν ο εκπαιδευτικός δεν ενθαρρύνει τους μαθητές του στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, με παιδαγωγικό τακτ, και συνήθως δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι οι μαθητές της τάξης, τότε η μόνη τους διέξοδος είναι να επιζητούν την κατάργηση της ορθογραφίας. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η πρόταση οι μαθητές επιζητούν συζήτηση στην τάξη (Κ1δ), η οποία επιδέχεται πολλές ερμηνείες, όπως: α) Η παντοδυναμία του λόγου του εκπαιδευτικού συρρικνώνει το λόγο του μαθητή και δεν τον 2 3 Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία, όπως Τομπαΐδης, 1984, Μήτσης, 1994, Μπαμπινιώτης, 1985, Χαραλαμπάκης, 1994 κ.ά. Αν και από την Επιστημονική Ομάδα του ΥΠΕΠΘ για τα Ολοήμερα Σχολεία κυκλοφόρησε εγχειρίδιο στο οποίο εμπεριέχονται παραδείγματα για την εφαρμογή της Ομαδικής διδασκαλίας (Χατζηδήμου και Ταρατόρη, 2001) και της Μεθόδου Project (Χατζηδήμου και Ταρατόρη, 2001) εν τούτοις διαφαίνεται πως παρόλο που το εγχειρίδιο διενεμήθη σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, δεν έσκυψαν οι εκπαιδευτικοί πάνω σ αυτό να ενημερωθούν και να εφαρμόσουν και κάτι πιο σύγχρονο, πιο κατάλληλο για τέτοιου τύπου Σχολεία. Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 407Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

8 ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ βοηθά να αναπτύξει διάλογο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στερεί τη δυνατότητα στο μαθητή του να ξεδιπλώσει χαρίσματα και ικανότητες τα οποία μπορεί να ανακαλύψει ο εκπαιδευτικός μόνο μέσα από το διάλογο. β) Αναπαραγωγή του παλιού σχολείου, όπου ο εκπαιδευτικός έδινε ελάχιστες ευκαιρίες για επικοινωνία και διάλογο, με αποτέλεσμα να δεσπόζει ο άκρατος δασκαλοκεντρισμός και η παραγωγή της γνώσης να υλοποιείται μονοδιάστατα, χωρίς να αποφασίζουν οι δύο πόλοι (εκπαιδευτικός μαθητής) και γ) Απουσία διαλόγου (αφού δεν υπάρχει εμπλοκή μαθητή) που καταργεί τη σύνδεση της σχολικής γνώσης με την επικαιρότητα. Τα μηνύματα που εκπέμπουν οι μαθητές, μέσα από τα γραπτά τους κείμενα για την κατ οίκον εργασία (Κ1 β), προσφέρονται για προβληματισμό. Η επιθυμία τους να καταργηθεί η κατ οίκον εργασία (Χατζηδήμου, 1995) είναι ένα δίκαιο αίτημα για τους μαθητές των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και επιδέχεται της ερμηνείας ότι στα σχολεία αυτού του τύπου η πάσης φύσης εργασία ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της παραμονής του μαθητή στο σχολείο, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανάθεσης. Η εικόνα που αναδεικνύεται για τη δασκάλα (Κ5 1), την οποία επιζητούν για το μάθημα της Γλώσσας, είναι πολύ θετική. Την επιζητούν περισσότερο από το δάσκαλο γιατί είναι πιο μεταδοτική και ελκυστική και ανταποκρίνεται στην επιθυμία τους να επαναλαμβάνει το μάθημα μέχρι να το καταλάβουν. Και σε άλλες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την προτίμηση του φύλου του εκπαιδευτικού, οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου επιλέγουν και διεκδικούν δασκάλα (Ταρατόρη, 2004). Οι πληροφορίες που προέκυψαν από το δείγμα της έρευνας ότι οι εκπαιδευτικοί ως εποπτικό μέσο για τη διδασκαλία της Γλώσσας χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τον πίνακα (Κ6α), είναι πολύ ανησυχητικές. Διότι σήμερα υπάρχει αφθονία σε οπτικοακουστικό υλικό στην αγορά, το ΥΠΕΠΘ οφείλει να προμηθεύει τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί να το χρησιμοποιούν για εμπλουτισμό των διδασκαλιών τους, αν επιζητούμε ποιοτική διδασκαλία, και αν αγωνιούμε για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Επιεικέστατα θα χαρακτηρίζαμε αναχρονιστικά τα μέσα που χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους οι σημερινοί εκπαιδευτικοί, και επιμαρτυρούν πόσο αποκομμένοι είναι από τη σημερινή πραγματικότητα. Από την ποιοτική ανάλυση στην οποία προβήκαμε σε ενότητες ιδιαίτερης σημαντικότητας, αυτό που προτάσσουμε είναι η αξιοπιστία των κειμένων των μαθητών. Οι μαθητικές αντιλήψεις είναι έγκυρος μετρητής των δρώμενων στην τάξη (Hook and Rosenshine, 1979) και οι μαθητές αποκαλύπτουν με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι διακυβεύεται μέσα σ αυτήν, ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Διαπιστώσεις Συμπεράσματα Η παραπάνω έρευνα μας οδηγεί σε κάποιες διαπιστώσεις συμπεράσματα που ασφαλώς δεν μπορούν να γενικευθούν λόγω του μικρού δείγματος. Όμως δεν παύει η έρευνα αυτή να αποτελεί μια πηγή σύγχρονης πληροφόρησης. Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 408 Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

9 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ H αλλαγή των διδακτικών πρακτικών στο μάθημα της Γλώσσας είναι αναγκαία, για να διαφανεί ο νέος αέρας που αναμενόταν να διαπνέει τα Ολοήμερα Σχολεία. Έχει έλθει το πλήρωμα του χρόνου ώστε νέες διδακτικές μέθοδοι όπως η ομαδική, η μέθοδος project κ.ά. να αποτελούν απαραίτητα εργαλεία στη διδακτική πράξη. Ο εκσυγχρονισμός, η αναβάθμιση και η προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι ένα τρίπτυχο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από το σημερινό εκπαιδευτικό όλων των σχολικών βαθμίδων. Είναι απαίτηση των καιρών. Η γλώσσα εξελίσσεται και προάγεται μέσα από ποικιλία τεχνικών και δυναμικών και παράλληλα εξελίσσει και προάγει με τον πλούτο και τη δυναμική της τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στοιχειοθετώντας την αναγκαιότητα μιας ποιοτικά αναβαθμισμένης διδασκαλίας. Η καθιέρωση της συζήτησης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργεί ως ηθμός, μέσα από τον οποίο φιλτράρονται ζημιογόνα στοιχεία του λόγου, προωθεί την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, και κυρίως βοηθά τη γλωσσική ανάπτυξη του μαθητή. Η διαχείριση του μαθήματος της Γλώσσας όταν στηρίζεται σε τεχνικές που ευνοούν τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα παράγει ποιοτική διδασκαλία και ικανοποιητικό μορφωτικό αποτέλεσμα. Επιχειρώντας έναν απολογισμό των σημερινών δεδομένων για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία, θα θέλαμε να κλείσουμε με τα κρατούμενα για το μάθημα της γλώσσας. Πρώτον το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται σε όλες τις τάξεις και, δεύτερον διδάσκεται περισσότερες ώρες απ όλα τα άλλα μαθήματα. Τρίτον προτείνονται σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων. Όλα τα παραπάνω αποτελούν δομικά στοιχεία, μια στερεή βάση για να αλλάξουν τα κρατούντα. Γεννάται όμως το ερώτημα μπορεί ο δάσκαλος να αλλάξει τα καθεστηκώτα στον τρόπο διδασκαλίας, αφού ο ίδιος δεν έχει εκπαιδευτεί με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας; Πώς να διεκπεραιώσει αποτελεσματικά και σύγχρονα τη διδασκαλία του χωρίς να έχει εκσυγχρονιστεί ο ίδιος; Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στην πρόταση για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με ειδικά σεμινάρια να μπορούν να προσφέρουν ποιοτική παιδεία, ώστε οι μαθητές να καταστούν επαρκείς χρήστες της ελληνικής γλώσσας, σε προφορικό και γραπτό επίπεδο. Παρ όλο λοιπόν που σε μια κοινωνία που αλλάζει συνεχώς, το σχολείο δεν μπορεί να παραμείνει το ίδιο και αμετάβλητο, άλλαξε μεν, με την καθιέρωση του Ολοήμερου σχολείου εν μέρει π.χ. στη χρονική διάρκεια της παραμονής των μαθητών, όμως ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας δεν έχουν γίνει όλα εκείνα τα βήματα, που να κάνουν τη διαφορά, σε σχέση με το παραδοσιακό σχολείο. Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 409Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

10 ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ Βιβλιογραφία Cohen και Manion, 1997 L. Cohen και L. Manion, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Έκφραση. Gall, Bory and Gall, 1996 M. Gall, W. Bory and J. Gall, Educational Research. New York: Longman. Holsti, 1968 O. R. Holsti, Content Analysis In The Handbook of Social Psychology, Research Methods, vol. 2, ed. G. Lindzey and A. Aronson. Mass (Addison Wesley, Reading). Jaisingh, 2000 L. Jaisingh, Statistics for the utterly confused. New York: Mac Graw Hill. Μασάλη, 2002 Ζ. Μασάλη, Οι μαθητές ως δρώντα πρόσωπα στο θέατρο της σχολικής πραγματικότητας: Η μαρτυρία των αναγνωστικών βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου Η γλώσσα μου, Κίνητρο 4: Μήτσης, 1994 Ν. Μήτσης, Η διδασκαλία της γραμματικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Μπαμπινιώτης, 1985 Γ. Μπαμπινιώτης, Γλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας, Π.Ε.Φ, Σεμινάριο 5: Αθήνα. Πυργιωτάκης, 2001 Ι. Πυργιωτάκης, Ολοήμερο Σχολείο Λειτουργία και προοπτικές Στο Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές, επιμ. Ι. Πυργιωτάκης. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Ταρατόρη Τσαλκατίδου, 2003 Ε. Ταρατόρη Τσαλκατίδου, Η μέθοδος project στη θεωρία και στην πράξη. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Ταρατόρη Τσαλκατίδου, 2004 Ε. Ταρατόρη Τσαλκατίδου, Δάσκαλος ή δασκάλα; Οι μαθητές επιλέγουν μια πιλοτική έρευνα Στο Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, επιμ. Δ. Χατζηδήμου, Ε. Ταρατόρη, Μ. Κουγιουρούκη, Π. Στραβάκου: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Τομπαΐδης, 1984 Δ. Τομπαΐδης, Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Επικαιρότητα. Χαραλαμπάκης, 1994 Χ. Χαραλαμπάκης, Γλώσσα και εκπαίδευση. Αθήνα: Γεννάδιος Σχολή. Χατζηδήμου, 1995 Δ. Χατζηδήμου, Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Χατζηδήμου και Ταρατόρη, 2001 Δ. Χατζηδήμου, και Ε. Ταρατόρη, Η μέθοδος project στο σχολείο Στο Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές, επιμ. Ι. Πυργιωτάκης. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Χατζηδήμου και Ταρατόρη, 2001 Δ. Χατζηδήμου, και Ε. Ταρατόρη, Η ομαδική διδασκαλία στη διδακτική πράξη Στο Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές, επιμ. Ι. Πυργιωτάκης. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Χατζηδήμου, 1995 Δ. Χατζηδήμου, Οι κατ οίκον εργασίες των μαθητών. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 410 Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

11 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πιν. 2 Προτάσεις (Κ1) Κ1 1 Να μη γράφουν ορθογραφία (Κ1α) 45 21,13 2 Να μην τους αναθέτουν κατ οίκον εργασίες (Κ1β) 33 15,49 3 Να τους δίνουν ενδιαφέροντα θέματα στο σκέφτομαι και γράφω (Κ1γ) 33 15,49 4 Να γίνεται συζήτηση στην τάξη (Κ1δ) 26 12,21 5 Να είναι μικρά τα μαθήματα (Κ1ε) 20 9,39 6 Να γράφουν μόνον άγνωστες λέξεις (Κ1στ) 19 8,92 7 Να λιγοστέψουν οι ώρες της γλώσσας (Κ1ζ) 17 7,98 8 Να τους δίνουν φωτοτυπίες (Κ1η) 15 7,04 9 Να διαβάζει το μάθημα μόνο ο δάσκαλος (Κ1θ) 5 2,35 Πιν. 3 Σύνολο ,00 Κ2 1 Ευχάριστο (Κ2α) 70 35,53 2 Ανιαρό βαρετό (Κ2β) 59 29,95 3 Απαίσιο (Κ2γ) 42 21,32 4 Αγκαρία (Κ2δ) 20 10,15 5 Μου προκαλεί υπνηλία (Κ2ε) 6 3,05 Σύνολο ,00 Πιν. 4 Κ3 1 Με τον ίδιο τρόπο κάθε μέρα (Κ3α) 47 26,56 2 Ασκήσεις στο σπίτι (Κ3β) 45 25,42 3 Διαβάζουμε το μάθημα (Κ3γ) 40 22,60 4 Ορθογραφία (Κ3δ) 33 18,64 5 Ένας λέει περίληψη (Κ3ε) 12 6,78 Σύνολο ,00 Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 411Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

12 ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ Πιν. 5 Κ4 1 Ορθογραφία (Κ4α) 60 35,29 2 Γραμματικά φαινόμενα (ρήματα) (Κ4β) 40 23,53 3 Ανάγνωση (Κ4γ) 30 17,65 4 Σκέφτομαι και γράφω (Κ4δ) 40 23,53 Σύνολο ,00 Πιν. 6 Κ5 1 Δασκάλα (Κ5 1) 38 63,33 2 Δάσκαλο (Κ5 2) 22 36,67 Σύνολο ,00 Πιν. 7 Κ6 1 Πίνακας (Κ6α) 9 50,00 2 Φωτοτυπίες (Κ6β) 7 38,89 3 Video (Κ6γ) 2 11,11 Σύνολο ,00 Πιν. 8 Κ5 1 1 Μιλάνε καθαρά μεταδοτικότητα (Κ5 1 α ) 20 52,63 2 Χρωματίζουν τη φωνή τους ελκυστικές (Κ5 1β) 10 26,32 3 Επαναλαμβάνουν το μάθημα (Κ5 1γ) 8 21,05 Σύνολο ,00 Πιν. 9 Κ5 2 1 Προσέχουμε περισσότερο (Κ5 2 α ) 9 40,91 2 Μιλάει δυνατά (Κ5 2β) 7 31,82 3 Είναι δίκαιος (Κ5 2γ) 6 27,27 Σύνολο ,00 Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 412 Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πετρίδου Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αθανασίου Κώστας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα:εκπαιδευτικά προγράμματα Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία

Θεματική ενότητα:εκπαιδευτικά προγράμματα Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Θεματική ενότητα:εκπαιδευτικά προγράμματα Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Τίτλος εισήγησης: Καινοτομία και πειραματικό σχολείο. Βίοι παράλληλοι; Η αποτίμηση μιας δράσης στο Βαρβάκειο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Αλεξίου Βασιλική 1, Κυράνου Ελένη 2, Τζιώγα Αικατερίνη 3, Τσέκα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιστημονικώς Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο. Πέτρου Χριστιάνα

Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο. Πέτρου Χριστιάνα Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο Μονογιού Έλενα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πέτρου Χριστιάνα Πανεπιστήμιο Κύπρου Φτιάκα Ελένη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2o, 175-190, 2014 Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Ευγενία Δανιηλίδου¹,

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- Μαρούσι, 6-11-2012 Αρ. πρωτ. : 138371 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός εργαλείου ενίσχυσης του στοχασμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών

Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός εργαλείου ενίσχυσης του στοχασμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός εργαλείου ενίσχυσης του στοχασμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών Σοφία Αυγητίδου & Βασιλεία Χατζόγλου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας The design and evaluation of an instrument

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Βουγιούκας Κωνστ., Λέκτορας Π.Δ. 407/80, Παν. Κρήτης Ματσαγγούρας Ηλ., Καθηγητής, Παν. Αθηνών

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Βουγιούκας Κωνστ., Λέκτορας Π.Δ. 407/80, Παν. Κρήτης Ματσαγγούρας Ηλ., Καθηγητής, Παν. Αθηνών 739 Kokkotas, V. & Plakitsi K. (2004/2007). Time for education: Ontology, epistemology and discursiveness in teaching fundamental scientific topics. Επετηρίδα Π.Τ.Ν. Παν. Ιωαννίνων, τ. Γ, σελ. 49-62. Kokkotas

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΣΤ. Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα»

Ε ΣΤ. Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 4 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού παιδιού... 10 Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12

ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12 ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12 1. ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ένας λόγος που έκανε απαραίτητη τη σύνταξη ενός

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Η διοικητική επιστήμη στα προγράμματα σπουδών των καθηγητικών σχολών και των παιδαγωγικών τμημάτων

Η διοικητική επιστήμη στα προγράμματα σπουδών των καθηγητικών σχολών και των παιδαγωγικών τμημάτων Η διοικητική επιστήμη στα προγράμματα σπουδών των καθηγητικών σχολών και των παιδαγωγικών τμημάτων Αναστασία Αθανασούλα-Ρέππα Περίληψη εισήγησης Με την παρούσα εισήγηση καταβάλλεται προσπάθεια να διερευνηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Γεωγραφία Ε Δημοτικού»:

Διαβάστε περισσότερα