Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του μαθήματος Ελληνική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του μαθήματος Ελληνική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα)"

Transcript

1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του μαθήματος Ελληνική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) Ελένη Ταρατόρη Τσαλκατίδου Δημήτρης Χατζηδήμου A Methodology for Teaching the Greek Language : The methods and means of instruction used by elementary school teachers were investigated in a survey of 210 6th grade students which was conducted in numerous elementary all-day schools in the cities of Thessaloniki and Chania (Crete), May Content analysis was employed for the purpose of gathering data and texts served as a methodological tool. The results of the investigation indicated that: 1. Teachers use the same method in the subject of Greek language on a daily basis without any possible surprises. 2. Few students reported the use of audio-visual material by their teacher. 3. Students prefer female teachers in this linguistic subject; and 4. The majority of students, particularly girls, designated the subject of language as their favorite despite the occasional difficulties. The above data enable us to conclude that, despite the multitude of teaching methods, available by Departments of Elementary Education in their curricula, only a few educators use them to good account in teaching language in school. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η μακρόχρονη ενασχόλησή μας με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας και το ότι έχει παρέλθει μια πενταετία από τη λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων στην Ελλάδα, χρόνος επιτρεπτός για διερεύνηση κατά πόσον οι εκτιμήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, της οποίας υπήρξαμε μέλη της, επιβεβαιώθηκαν, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στη μεθοδολογία της διδασκαλίας, συνέβαλε ώστε να ωριμάσει η ιδέα της ακόλουθης έρευνας. Η επιλογή του μαθήματος Η Γλώσσα μας να αποτελέσει το αντικείμενο της έρευνάς μας έγινε με κριτήριο ότι αυτό είναι το μόνο μάθημα που διδάσκεται σε Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 401Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

2 ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ καθημερινή βάση στο Δημοτικό Σχολείο επί δύο ώρες σε όλες τις τάξεις από την Πρώτη μέχρι την Έκτη Δημοτικού, δηλαδή περισσότερο από όλα τα προσφερόμενα μαθήματα που περιλαμβάνει το ωρολόγιο πρόγραμμα και ότι ως εκ τούτου οφείλουμε στους μαθητές μια αποτελεσματική διδασκαλία, ώστε το μάθημα να είναι ευχάριστο γι αυτούς και να το απολαμβάνουν στο μέγιστο βαθμό. Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα το μάθημα αυτό στον εκπαιδευτικό να εφαρμόσει ποικιλία διδακτικών μεθόδων, αυτές που ίσως δεν είχε τη δυνατότητα να τις εφαρμόσει στο Παραδοσιακό Σχολείο. Αναφερόμαστε εν συντομία στον καινοφανή θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου στην Ελλάδα, προς ενημέρωση των αναγνωστών. Η ιστορία του Ολοήμερου Σχολείου στην Ελλάδα αρχίζει με την ψήφιση του Ιδρυτικού Νόμου 2525/1997, και δυο χρόνια αργότερα, το λειτούργη σαν σ όλη την Ελλάδα 28 Πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία. 1 Σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 3500 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (έτσι τουλάχιστον ονομάζονται). Το Ολοήμερο Σχολείο είναι μια βαθύτερη αναδιάρθρωση του Παραδοσιακού Σχολείου και ένας εμπλουτισμός των προγραμμάτων, μια ουσιαστική ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας σε συνδυασμό με τη ριζική αλλαγή του Παιδαγωγικού κλίματος και των επικοινωνιακών σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα από την ίδια τη σχολική κοινότητα, στο περιβάλλον ενός διαφορετικά δομημένου χώρου (Πυργιωτάκης, 2001). Στους στόχους που έθεσε η Επιστημονική Επιτροπή του ΥΠΕΠΘ για το Ολοήμερο Σχολείο, είναι μεταξύ των άλλων και η ιδιαίτερη προσοχή στη μεθοδολογία της διδασκαλίας ώστε να εμπλουτισθεί με καινοτόμες δράσεις, διότι η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός βοηθά στην επίδοση του μαθητή αλλά και στη διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος που προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία. Πώς λοιπόν διδάσκεται το μάθημα της Γλώσσας στο Ολοήμερο Σχολείο; Έχουν προσανατολισθεί οι εκπαιδευτικοί σε μια πραγματικότητα σύστοιχη προς ότι καθιστά το σχολείο εργαστήρι και κέντρο ζωής με ενδιαφέροντα, αξίες και δημιουργικότητα; Απαντήσεις μας δίνει η έρευνα που ακολουθεί. 2. ΕΡΕΥΝΑ 1.1. Αφετηρία, στόχος και μεθοδολογία της έρευνας Ο προβληματισμός μας για τις αλλαγές που έχει επιφέρει (αν έχει επιφέρει) η καθιέρωση του Ολοήμερου Σχολείου στην Ελλάδα, στη μεθοδολογία της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, αλλά και στους παράγοντες που την επηρεάζουν, αποτέλεσαν την αφετηρία για να προβούμε στη σημερινή έρευνα, που έχει ως θέμα της Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του μαθήματος Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο. 1 Η ψήφιση του Νόμου έγινε επί της υπουργίας του Γεράσιμου Αρσένη, ο οποίος και συγκρότησε Επιστημονική επιτροπή (Α.Π.Φ /Γ1/1281/ ). Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 402 Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

3 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Στόχος της εργασίας είναι να δια πιστωθεί αν ανταποκρίνονται οι εκπαιδευτικοί στις απαιτήσεις του νέου τύπου σχολείου, αν έχει ανανεωθεί η μεθοδολογία της διδασκαλίας, ένα στοιχείο στο οποίο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως προαναφέρθηκε η επιστημονική ομάδα του ΥΠΕΠΘ για τα Ολοήμερα Σχολεία και ποια η εικόνα του εκπαιδευτικού στην τάξη του Ολοήμερου Σχολείου. Το περιεχόμενο της έρευνας ήταν καθοριστικό για να αντλήσουμε τις πληροφορίες μας μέσα από τους μαθητές, που φοιτούν σε τέτοιου τύπου Σχολεία. Ως εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η αυθόρμητη παραγωγή κειμένου. Συγκεκριμένα ζητήθηκε από μαθητές ΣΤ τάξης Δημοτικών Σχολείων να αναπτύξουν πώς διδάσκει ο δάσκαλός μου το μάθημα της Γλώσσας. Ως μέθοδος έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου (Content Analysis) την οποία θεωρήσαμε και ως καταλληλότερη, για την επίτευξη των στόχων της, αφού προσφέρεται ιδιαίτερα για να διερευνήσει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, που το περιεχόμενο της επικοινωνίας τους χρησιμεύει ως βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων (Holsti, 1968). Τη θεωρήσαμε επίσης ως καταλληλότερη, διότι σκοπός της είναι να πάρει ένα λεκτικό μη ποσοτικό αποδεικτικό στοιχείο και να το μετασχηματίσει σε ποσοτικά δεδομένα (Cohen/Manion, 1997). Θεωρείται λοιπόν, η μέθοδος Ανάλυσης Περιεχομένου ως η προσφορότερη μέθοδος για τη συστηματική επεξεργασία (ποσοτική και ποιοτική) γραπτών κειμένων (Gall at al., 1996; Jaisingh, 2000). Το δείγμα της έρευνας το αποτέλεσαν 165 μαθητές της ΣΤ τάξης Δημοτικών Σχολείων της πόλης Θεσσαλονίκης και το συγκεντρώσαμε το Μάη του Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 403Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

4 ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ 2.2. Στάδια της έρευνας Τα στάδια που ακολουθήσαμε για την εφαρμογή της Ανάλυσης Περιεχομένου, είναι: Αποδελτίωση Αναγνώσαμε πολλές φορές τα συγκεντρωμένα κείμενα και αποδελτιώσαμε όλα τα στοιχεία που αφορούσαν την έρευνά μας, αφού προηγουμένως προσδιορίσαμε ως μονάδα ανάλυσης τη λέξη, τη φράση ή την πρόταση. Κατηγοριοποίηση δεδομένων Μετά από πολλαπλή ανάγνωση των δελτίων κατηγοριοποιήσαμε τα δεδομένα, διαδικασία κατά την οποία σημαντικό ρόλο έπαιξε η συχνότητα της εμφάνισης της ίδιας αναφοράς με τη μορφή λέξης, πρότασης ή φράσης από διαφορετικά υποκείμενα της έρευνας, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα δικά μας ζητούμενα. Από τα λεκτικά σχήματα και τις περιγραφές των υποκειμένων της έρευ νας διαμορφώθηκαν έξι θεματικές ενότητες οι οποίες πληρούν τους κανόνες της αντικειμενικότητας, της εξαντλητικότητας και του αμοιβαίου αποκλεισμού. Στις ενότητες αυτές δόθηκαν κωδικοί από το Κ1 έως το Κ6, ως εξής: Προτάσεις (Κ1), Χαρακτηρισμοί του μαθήματος (Κ2), Διδασκαλία της Γλώσσας (Κ3), Δυσκολίες στο μάθημα (Κ4), Προτίμηση φύλου εκπαιδευτικού για το μάθημα της Γλώσσας (Κ5), Εποπτικά μέσα (Κ6). Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση των δεδομένων, δηλαδή περιγραφή και σχολιασμός των προϊόντων της έρευνας Ανάλυση των δεδομένων Ποσοτική Ανάλυση πίν.1. Συγκεντρωτικός πίνακας που παρουσιάζει την ποσοτική κατανομή των ευρημάτων της έρευνας Θεματικές Ενότητες αριθμός 1 Προτάσεις βελτίωσης (Κ1) ,50 2 Χαρακτηρισμοί του μαθήματος (Κ2) ,59 3 Περιγραφή της διδασκαλίας (Κ3) ,20 4 Δυσκολίες στο μάθημα (Κ4) ,36 5 Δάσκαλος ή δασκάλα για το μάθημα της γλώσσας (Κ5) 60 7,17 6 Εποπτικό Υλικό (Κ6) 18 2,16 σύνολο ,00 Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 404 Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

5 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ O αριθμός των συνολικών είναι 835. Στον πίν. 1 αναγράφεται η ποσοτική συχνότητα των, όπως έχει καταμερισθεί σε κάθε θεματική ενότητα, με πρόκριση της ενότητας Προτάσεις βελτίωσης της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας, η οποία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό. Ακολουθεί η ενότητα Χαρακτηρισμοί του μαθήματος της Γλώσσας, την τρίτη θέση κατέχει η θεματική ενότητα Περιγραφή της διδασκαλίας, με επόμενη τη θεματική ενότητα Δυσκολίες στο Μάθημα. Την προτελευταία θέση κατέχει η ενότητα Δάσκαλος ή δασκάλα για το Μάθημα και τελευταία με βάση τον αριθμό των έρχεται η ενότητα εποπτικό υλικό. Ακολουθεί η ποσοτική ανάλυση της κάθε θεματικής ενότητας. Στην 1η θεματική ενότητα Προτάσεις βελτίωσης της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας (Κ1 πίν. 2), τα υποκείμενα του δείγματος με μεγάλο αριθμό, βομβαρδίζουν τα κείμενά τους με προτάσεις, όπως να μη γράφουν Ορθογραφία, να αναπτύσσεται διάλογος μέσα στην τάξη, να μην τους αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί κατ οίκον εργασία, και όταν τους ζητούν να γρά ψουν σκέφτομαι και γράφω να τους δίνουν ενδιαφέροντα θέματα, τα μαθήματα να έχουν μικρή έκταση, να γράφουν μόνον άγνωστες λέξεις στο σχολείο, να ελαττωθούν οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της γλώσσας, να τους μοιράζονται φωτοτυπίες και να διαβάζει το μάθημα μέσα από το βιβλίο μόνον ο δάσκαλος. Στη 2η θεματική ενότητα Χαρακτηρισμοί του Μαθήματος της Γλώσσας (Κ2 πίν. 3) το δείγμα της έρευνας με πολύ σημαντική ποσοτική συχνότητα χαρακτηρίζει το μάθημα της Γλώσσας ευχάριστο. Μια εξίσου όμως μερίδα των υποκειμένων του δείγματος το χαρακτηρίζει ως ανιαρό και βαρετό. Πολλοί μαθητές χρησιμοποιούν για το ίδιο το μάθημα το χαρακτηρισμό απαίσιο και αναφέρουν πως το θεωρούν αγκαρία και πως τους προκαλεί ενίοτε και υπνηλία. Στην 3η θεματική ενότητα Περιγραφή της διδασκαλίας της Γλώσσας (Κ3 πίν. 4) τα υποκείμενα του δείγματος με σημαντικό αριθμό δηλώνουν ότι καθημερινά ακολουθείται η ίδια διαδικασία (εδώ προφανώς εννοούν την ίδια μέθοδο διδασκαλίας). Αναφέρουν ότι ο δάσκαλος τους αναθέτει κατ οίκον εργασία, ότι τους υπαγορεύει την ορθογραφία, ότι όλοι οι μαθητές διαβάζουν το μάθημα με τη σειρά, και ότι στο τέλος ένας λέει την περίληψη του μαθήματος. Στην 4η θεματική ενότητα, Δυσκολίες στο Μάθημα της Γλώσσας (Κ4 πίν. 5) τη μεγαλύτερη ποσοτική συχνότητα συγκεντρώνουν οι αναφορές στην ορθογραφία. Οι μαθητές επισημαίνουν ότι συναντούν επίσης δυσκολίες στα ρήματα, ενώ φαίνεται πως τους προβληματίζει σε μικρότερο, αλλά όχι και ανάξιο λόγου βαθμό το σκέφτομαι και γράφω και η ανάγνωση. Στην 5η θεματική ενότητα η οποία αφορά την προτίμηση του φύλου του εκπαιδευτικού (Κ5 πίν. 6) για τη διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας η συντριπτική πλειοψηφία των δείχνει να συγκλίνει προς τη γυναίκα εκπαιδευτικό. Αυτήν τους την επιθυμία την τεκμηριώνουν με τη δήλωσή τους ότι οι δασκάλες μιλάνε πιο καθαρά, δηλαδή αρθρώνουν καλύτερα το λόγο τους, Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 405Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

6 ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ότι χρωματίζουν τη φωνή τους και ότι, χάρη σ αυτές, οι μαθητές καταλαβαίνουν καλύτερα το μάθημα, ότι αυξάνεται, με άλλα λόγια ο βαθμός αντίληψής τους. Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό ποσοστό που προτείνεται το μάθημα να γίνεται από δάσκαλο. Η πρόταση αυτή στηρίζεται με τα επιχειρήματα ότι οι μαθητές προσέχουν περισσότερο το δάσκαλο επειδή είναι αυστηρός, ότι μιλάει δυνατά και ακούγεται περισσότερο, και ότι είναι πιο δίκαιος στη βαθμολογία. Τέλος, στην 6η θεματική ενότητα Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας (Κ6, πίν. 7), συναντούμε ελάχιστες αναφορές στη χρήσης τους. Από τις αναφορές αυτές προκύπτει ότι οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν περισσότερο, αν όχι σχεδόν αποκλειστικά, τον πίνακα και ότι είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η χρήση φωτοτυπιών τις οποίες διανέμουν σε ορισμένες ενότητες. Υπάρχουν μόνον δύο αναφορές στις οποίες ο δάσκαλος παρουσιάζεται να χρησιμοποιεί video. Από τις παραπάνω αναφορές συνάγονται οι ακόλουθες διαπιστώσεις (συμπεράσματα), όσον αφορά την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων. Οι περισσότερες αναφορές των μαθητών των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το μάθημα της Γλώσσας επικεντρώνονται στα αιτήματά τους να μη γράφουν ορθογραφία παρά μόνον στις άγνωστες λέξεις, να μην τους ανατίθεται κατ οίκον εργασία και να τους υποδεικνύονται ενδιαφέροντα θέματα για το σκέφτομαι και γράφω. Επιζητούν τη συζήτηση με το δάσκαλο μέσα στην τάξη και προτιμούν μόνον ο δάσκαλος να διαβάζει το παρακάτω μάθημα, γιατί έτσι το κατανοούν καλύτερα. Χαρακτηρίζουν το μάθημα της γλώσσας ως ευχάριστο, αλλά αθροιστικά οι αρνητικοί χαρακτηρισμοί για το ίδιο μάθημα υπερέχουν ποσοτικά έναντι των θετικών. Για να προσδιορίσουν το μάθημα της Γλώσσας χρησιμοποιούν τα επίθετα ανιαρό, απαίσιο και βαρετό. Μια φράση αποκαλύπτει τα βιώματα των μαθητών όσον αφορά τη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός: καθημερινά κάνουμε τα ίδια ορθογραφία, ανάγνωση απ όλους, λίγη γραμματική, την περίληψη και ανάθεση κατ οίκον εργασίας. Οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες κυρίως στην ορθογραφία, στα ρήματα, στο σκέφτομαι και γράφω και στην ανάγνωση. Προτιμούν, τέλος, το μάθημα να τους το διδάσκει δασκάλα και όχι δάσκαλος, διότι οι γυναίκες έχουν καθαρότερη έκφραση, χρωματίζουν τη φωνή τους και επαναλαμβάνουν το μάθημα όσες φορές χρειάζεται για να το καταλάβουν οι μαθητές τους Ποιοτική Ανάλυση Τα μηνύματα των μαθητών που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των θεματικών ενοτήτων της έρευνας, εξωτερικεύουν ένα δίπολο (μεθοδολογία διδασκαλίαςμάθημα Γλώσσας) δυσλειτουργικό, που εμποδίζει την ανάπτυξη χαράς και ευχαρίστησης με το προσφερόμενο μάθημα. H λεκτική κατάθεση των μαθητών για τη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός καθημερινά κάνουμε τα ίδια, ορθογραφία ανάγνωση απ Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 406 Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

7 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ όλους, λίγη γραμματική, την περίληψη και ανάθεση κατ οίκον εργασίας (Κ3α) μας οδηγούν στη διαπίστωση ότι καθημερινά αναπαράγει το ίδιο διδακτικό μοντέλο, χωρίς να τον ενδιαφέρει να προβεί στην αναδίφηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας 2 για πολύπλευρη ενημέρωση αλλά και για να μην παρουσιάζει γνωστικά κενά, το ξεπέρασμα των οποίων αποτελεί την πεμπτουσία του συγκροτημένου εκπαιδευτικού. Επιπρόσθετα αυτό σημαίνει πως ο εκπαιδευτικός δεν προετοιμάζει τη διδασκαλία του, πως δεν γνωρίζει σύγχρονους και αποτελεσματικούς τρόπους για τη διδακτική μαθησιακή διεργασία (Ταρατόρη κ.α., 2003), και πως δεν αναπτύσσει τομείς δημιουργικών δραστηριοτήτων, που να προάγουν την πολύπλευρη μόρφωση των μαθητών (Μασάλη, 2002). Το μονοπώλιο του δασκαλικού λόγου που επιβάλλει την ίδια μεθοδολογία καθημερινά στο μάθημα της Γλώσσας δεν αφήνει περιθώρια ή κάποια ελαφρά ένδειξη για έστω μια μικρή αλλαγή. 3 Η πρόταση των μαθητών που συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό είναι να μη γράφουν ορθογραφία (Κ1α). Η απέχθεια στην ορθογραφία μάλλον δημιουργείται επειδή η ορθογραφία της γλώσσας μας ήταν και εξακολουθεί να παραμένει δύσκολη, και παρόλα που έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις στη γραφή της, όπως κατάργηση των πνευμάτων, της περισπωμένης, της υποτακτικής κ.λπ., είναι πολύ λίγοι οι μαθητές που δεν κάνουν ορθογραφικά λάθη. Επειδή το μάθημα της γλώσσας συνήθως στο ωρολόγιο πρόγραμμα βρίσκεται στις πρώτες ώρες, οι μαθητές ξεκινούν τη μέρα τους ακούγοντας τις παρατηρήσεις του δασκάλου πρόσεχε τα λάθη σου, δεν έμαθες την ορθογραφία στο σπίτι, λόγοι ικανοί να τους οδηγούν στην έκφραση της επιθυμίας για κατάργησή της. Ένας ίσως επιπρόσθετος λόγος που επιθυμούν την κατάργηση της ορθογραφίας είναι και το γεγονός ότι σήμερα οι περισσότερες τάξεις στα ελληνικά σχολεία έχουν γίνει πολυπολιτισμικές και φοιτούν σ αυτές μαθητές που δεν μπορούν να βοηθηθούν μέσα από τους κόλπους της οικογένειας στη σωστή γραφή της γλώσσας. Εάν ο εκπαιδευτικός δεν ενθαρρύνει τους μαθητές του στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, με παιδαγωγικό τακτ, και συνήθως δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι οι μαθητές της τάξης, τότε η μόνη τους διέξοδος είναι να επιζητούν την κατάργηση της ορθογραφίας. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η πρόταση οι μαθητές επιζητούν συζήτηση στην τάξη (Κ1δ), η οποία επιδέχεται πολλές ερμηνείες, όπως: α) Η παντοδυναμία του λόγου του εκπαιδευτικού συρρικνώνει το λόγο του μαθητή και δεν τον 2 3 Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία, όπως Τομπαΐδης, 1984, Μήτσης, 1994, Μπαμπινιώτης, 1985, Χαραλαμπάκης, 1994 κ.ά. Αν και από την Επιστημονική Ομάδα του ΥΠΕΠΘ για τα Ολοήμερα Σχολεία κυκλοφόρησε εγχειρίδιο στο οποίο εμπεριέχονται παραδείγματα για την εφαρμογή της Ομαδικής διδασκαλίας (Χατζηδήμου και Ταρατόρη, 2001) και της Μεθόδου Project (Χατζηδήμου και Ταρατόρη, 2001) εν τούτοις διαφαίνεται πως παρόλο που το εγχειρίδιο διενεμήθη σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, δεν έσκυψαν οι εκπαιδευτικοί πάνω σ αυτό να ενημερωθούν και να εφαρμόσουν και κάτι πιο σύγχρονο, πιο κατάλληλο για τέτοιου τύπου Σχολεία. Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 407Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

8 ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ βοηθά να αναπτύξει διάλογο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στερεί τη δυνατότητα στο μαθητή του να ξεδιπλώσει χαρίσματα και ικανότητες τα οποία μπορεί να ανακαλύψει ο εκπαιδευτικός μόνο μέσα από το διάλογο. β) Αναπαραγωγή του παλιού σχολείου, όπου ο εκπαιδευτικός έδινε ελάχιστες ευκαιρίες για επικοινωνία και διάλογο, με αποτέλεσμα να δεσπόζει ο άκρατος δασκαλοκεντρισμός και η παραγωγή της γνώσης να υλοποιείται μονοδιάστατα, χωρίς να αποφασίζουν οι δύο πόλοι (εκπαιδευτικός μαθητής) και γ) Απουσία διαλόγου (αφού δεν υπάρχει εμπλοκή μαθητή) που καταργεί τη σύνδεση της σχολικής γνώσης με την επικαιρότητα. Τα μηνύματα που εκπέμπουν οι μαθητές, μέσα από τα γραπτά τους κείμενα για την κατ οίκον εργασία (Κ1 β), προσφέρονται για προβληματισμό. Η επιθυμία τους να καταργηθεί η κατ οίκον εργασία (Χατζηδήμου, 1995) είναι ένα δίκαιο αίτημα για τους μαθητές των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και επιδέχεται της ερμηνείας ότι στα σχολεία αυτού του τύπου η πάσης φύσης εργασία ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της παραμονής του μαθητή στο σχολείο, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανάθεσης. Η εικόνα που αναδεικνύεται για τη δασκάλα (Κ5 1), την οποία επιζητούν για το μάθημα της Γλώσσας, είναι πολύ θετική. Την επιζητούν περισσότερο από το δάσκαλο γιατί είναι πιο μεταδοτική και ελκυστική και ανταποκρίνεται στην επιθυμία τους να επαναλαμβάνει το μάθημα μέχρι να το καταλάβουν. Και σε άλλες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την προτίμηση του φύλου του εκπαιδευτικού, οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου επιλέγουν και διεκδικούν δασκάλα (Ταρατόρη, 2004). Οι πληροφορίες που προέκυψαν από το δείγμα της έρευνας ότι οι εκπαιδευτικοί ως εποπτικό μέσο για τη διδασκαλία της Γλώσσας χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τον πίνακα (Κ6α), είναι πολύ ανησυχητικές. Διότι σήμερα υπάρχει αφθονία σε οπτικοακουστικό υλικό στην αγορά, το ΥΠΕΠΘ οφείλει να προμηθεύει τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί να το χρησιμοποιούν για εμπλουτισμό των διδασκαλιών τους, αν επιζητούμε ποιοτική διδασκαλία, και αν αγωνιούμε για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Επιεικέστατα θα χαρακτηρίζαμε αναχρονιστικά τα μέσα που χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους οι σημερινοί εκπαιδευτικοί, και επιμαρτυρούν πόσο αποκομμένοι είναι από τη σημερινή πραγματικότητα. Από την ποιοτική ανάλυση στην οποία προβήκαμε σε ενότητες ιδιαίτερης σημαντικότητας, αυτό που προτάσσουμε είναι η αξιοπιστία των κειμένων των μαθητών. Οι μαθητικές αντιλήψεις είναι έγκυρος μετρητής των δρώμενων στην τάξη (Hook and Rosenshine, 1979) και οι μαθητές αποκαλύπτουν με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι διακυβεύεται μέσα σ αυτήν, ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Διαπιστώσεις Συμπεράσματα Η παραπάνω έρευνα μας οδηγεί σε κάποιες διαπιστώσεις συμπεράσματα που ασφαλώς δεν μπορούν να γενικευθούν λόγω του μικρού δείγματος. Όμως δεν παύει η έρευνα αυτή να αποτελεί μια πηγή σύγχρονης πληροφόρησης. Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 408 Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

9 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ H αλλαγή των διδακτικών πρακτικών στο μάθημα της Γλώσσας είναι αναγκαία, για να διαφανεί ο νέος αέρας που αναμενόταν να διαπνέει τα Ολοήμερα Σχολεία. Έχει έλθει το πλήρωμα του χρόνου ώστε νέες διδακτικές μέθοδοι όπως η ομαδική, η μέθοδος project κ.ά. να αποτελούν απαραίτητα εργαλεία στη διδακτική πράξη. Ο εκσυγχρονισμός, η αναβάθμιση και η προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι ένα τρίπτυχο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από το σημερινό εκπαιδευτικό όλων των σχολικών βαθμίδων. Είναι απαίτηση των καιρών. Η γλώσσα εξελίσσεται και προάγεται μέσα από ποικιλία τεχνικών και δυναμικών και παράλληλα εξελίσσει και προάγει με τον πλούτο και τη δυναμική της τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στο σχολείο, στοιχειοθετώντας την αναγκαιότητα μιας ποιοτικά αναβαθμισμένης διδασκαλίας. Η καθιέρωση της συζήτησης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργεί ως ηθμός, μέσα από τον οποίο φιλτράρονται ζημιογόνα στοιχεία του λόγου, προωθεί την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, και κυρίως βοηθά τη γλωσσική ανάπτυξη του μαθητή. Η διαχείριση του μαθήματος της Γλώσσας όταν στηρίζεται σε τεχνικές που ευνοούν τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα παράγει ποιοτική διδασκαλία και ικανοποιητικό μορφωτικό αποτέλεσμα. Επιχειρώντας έναν απολογισμό των σημερινών δεδομένων για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία, θα θέλαμε να κλείσουμε με τα κρατούμενα για το μάθημα της γλώσσας. Πρώτον το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται σε όλες τις τάξεις και, δεύτερον διδάσκεται περισσότερες ώρες απ όλα τα άλλα μαθήματα. Τρίτον προτείνονται σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων. Όλα τα παραπάνω αποτελούν δομικά στοιχεία, μια στερεή βάση για να αλλάξουν τα κρατούντα. Γεννάται όμως το ερώτημα μπορεί ο δάσκαλος να αλλάξει τα καθεστηκώτα στον τρόπο διδασκαλίας, αφού ο ίδιος δεν έχει εκπαιδευτεί με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας; Πώς να διεκπεραιώσει αποτελεσματικά και σύγχρονα τη διδασκαλία του χωρίς να έχει εκσυγχρονιστεί ο ίδιος; Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στην πρόταση για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με ειδικά σεμινάρια να μπορούν να προσφέρουν ποιοτική παιδεία, ώστε οι μαθητές να καταστούν επαρκείς χρήστες της ελληνικής γλώσσας, σε προφορικό και γραπτό επίπεδο. Παρ όλο λοιπόν που σε μια κοινωνία που αλλάζει συνεχώς, το σχολείο δεν μπορεί να παραμείνει το ίδιο και αμετάβλητο, άλλαξε μεν, με την καθιέρωση του Ολοήμερου σχολείου εν μέρει π.χ. στη χρονική διάρκεια της παραμονής των μαθητών, όμως ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας δεν έχουν γίνει όλα εκείνα τα βήματα, που να κάνουν τη διαφορά, σε σχέση με το παραδοσιακό σχολείο. Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 409Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

10 ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ Βιβλιογραφία Cohen και Manion, 1997 L. Cohen και L. Manion, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Έκφραση. Gall, Bory and Gall, 1996 M. Gall, W. Bory and J. Gall, Educational Research. New York: Longman. Holsti, 1968 O. R. Holsti, Content Analysis In The Handbook of Social Psychology, Research Methods, vol. 2, ed. G. Lindzey and A. Aronson. Mass (Addison Wesley, Reading). Jaisingh, 2000 L. Jaisingh, Statistics for the utterly confused. New York: Mac Graw Hill. Μασάλη, 2002 Ζ. Μασάλη, Οι μαθητές ως δρώντα πρόσωπα στο θέατρο της σχολικής πραγματικότητας: Η μαρτυρία των αναγνωστικών βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου Η γλώσσα μου, Κίνητρο 4: Μήτσης, 1994 Ν. Μήτσης, Η διδασκαλία της γραμματικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Μπαμπινιώτης, 1985 Γ. Μπαμπινιώτης, Γλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας, Π.Ε.Φ, Σεμινάριο 5: Αθήνα. Πυργιωτάκης, 2001 Ι. Πυργιωτάκης, Ολοήμερο Σχολείο Λειτουργία και προοπτικές Στο Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές, επιμ. Ι. Πυργιωτάκης. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Ταρατόρη Τσαλκατίδου, 2003 Ε. Ταρατόρη Τσαλκατίδου, Η μέθοδος project στη θεωρία και στην πράξη. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Ταρατόρη Τσαλκατίδου, 2004 Ε. Ταρατόρη Τσαλκατίδου, Δάσκαλος ή δασκάλα; Οι μαθητές επιλέγουν μια πιλοτική έρευνα Στο Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, επιμ. Δ. Χατζηδήμου, Ε. Ταρατόρη, Μ. Κουγιουρούκη, Π. Στραβάκου: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Τομπαΐδης, 1984 Δ. Τομπαΐδης, Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Επικαιρότητα. Χαραλαμπάκης, 1994 Χ. Χαραλαμπάκης, Γλώσσα και εκπαίδευση. Αθήνα: Γεννάδιος Σχολή. Χατζηδήμου, 1995 Δ. Χατζηδήμου, Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Χατζηδήμου και Ταρατόρη, 2001 Δ. Χατζηδήμου, και Ε. Ταρατόρη, Η μέθοδος project στο σχολείο Στο Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές, επιμ. Ι. Πυργιωτάκης. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Χατζηδήμου και Ταρατόρη, 2001 Δ. Χατζηδήμου, και Ε. Ταρατόρη, Η ομαδική διδασκαλία στη διδακτική πράξη Στο Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές, επιμ. Ι. Πυργιωτάκης. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Χατζηδήμου, 1995 Δ. Χατζηδήμου, Οι κατ οίκον εργασίες των μαθητών. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 410 Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

11 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πιν. 2 Προτάσεις (Κ1) Κ1 1 Να μη γράφουν ορθογραφία (Κ1α) 45 21,13 2 Να μην τους αναθέτουν κατ οίκον εργασίες (Κ1β) 33 15,49 3 Να τους δίνουν ενδιαφέροντα θέματα στο σκέφτομαι και γράφω (Κ1γ) 33 15,49 4 Να γίνεται συζήτηση στην τάξη (Κ1δ) 26 12,21 5 Να είναι μικρά τα μαθήματα (Κ1ε) 20 9,39 6 Να γράφουν μόνον άγνωστες λέξεις (Κ1στ) 19 8,92 7 Να λιγοστέψουν οι ώρες της γλώσσας (Κ1ζ) 17 7,98 8 Να τους δίνουν φωτοτυπίες (Κ1η) 15 7,04 9 Να διαβάζει το μάθημα μόνο ο δάσκαλος (Κ1θ) 5 2,35 Πιν. 3 Σύνολο ,00 Κ2 1 Ευχάριστο (Κ2α) 70 35,53 2 Ανιαρό βαρετό (Κ2β) 59 29,95 3 Απαίσιο (Κ2γ) 42 21,32 4 Αγκαρία (Κ2δ) 20 10,15 5 Μου προκαλεί υπνηλία (Κ2ε) 6 3,05 Σύνολο ,00 Πιν. 4 Κ3 1 Με τον ίδιο τρόπο κάθε μέρα (Κ3α) 47 26,56 2 Ασκήσεις στο σπίτι (Κ3β) 45 25,42 3 Διαβάζουμε το μάθημα (Κ3γ) 40 22,60 4 Ορθογραφία (Κ3δ) 33 18,64 5 Ένας λέει περίληψη (Κ3ε) 12 6,78 Σύνολο ,00 Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 411Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

12 ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ Πιν. 5 Κ4 1 Ορθογραφία (Κ4α) 60 35,29 2 Γραμματικά φαινόμενα (ρήματα) (Κ4β) 40 23,53 3 Ανάγνωση (Κ4γ) 30 17,65 4 Σκέφτομαι και γράφω (Κ4δ) 40 23,53 Σύνολο ,00 Πιν. 6 Κ5 1 Δασκάλα (Κ5 1) 38 63,33 2 Δάσκαλο (Κ5 2) 22 36,67 Σύνολο ,00 Πιν. 7 Κ6 1 Πίνακας (Κ6α) 9 50,00 2 Φωτοτυπίες (Κ6β) 7 38,89 3 Video (Κ6γ) 2 11,11 Σύνολο ,00 Πιν. 8 Κ5 1 1 Μιλάνε καθαρά μεταδοτικότητα (Κ5 1 α ) 20 52,63 2 Χρωματίζουν τη φωνή τους ελκυστικές (Κ5 1β) 10 26,32 3 Επαναλαμβάνουν το μάθημα (Κ5 1γ) 8 21,05 Σύνολο ,00 Πιν. 9 Κ5 2 1 Προσέχουμε περισσότερο (Κ5 2 α ) 9 40,91 2 Μιλάει δυνατά (Κ5 2β) 7 31,82 3 Είναι δίκαιος (Κ5 2γ) 6 27,27 Σύνολο ,00 Ολοήμερο Σχολείο (έρευνα) / A Methodology for Teaching the "Greek 412 Language". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ0200 Διδάσκων: Δόμνα Κακανά [dkakana@uth.gr] Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 3 ο & 4 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αναγνώριση Ανάγκης Αναγνώριση ανάγκης για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα μιας αρχικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μπασλής ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Το μακροβιότερο εκπαιδευτικό περιοδικό

Γιάννης Μπασλής ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Το μακροβιότερο εκπαιδευτικό περιοδικό Γιάννης Μπασλής ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Το μακροβιότερο εκπαιδευτικό περιοδικό Το 1976 υπήρξε, όπως γνωρίζουμε, μια καταλυτική χρονιά για τη νεοελληνική κοινωνία και εκπαίδευση. Ήταν η χρονιά που σημάδεψε όσο καμιά

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες επιστημονική ημερίδα Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας Ψυχοπαθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥ017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου», Λεμεσός, 18 Μαρτίου 2010 Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

"Ερευνώ και Ανακαλύπτω" την ΗλεκτροΜαγνητική Επαγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό, από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό

Ερευνώ και Ανακαλύπτω την ΗλεκτροΜαγνητική Επαγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό, από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Πρωτοβάθμια Εκπ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές επιστήμες - H Βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ.

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. 1 Eργαστήριο 2: Καλές Πρακτικές Παιδαγωγικής Ηγεσίας ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. «Η

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Γούπος Θεόδωρος, σχολικός σύμβουλος Χατζημπύρος Κων/νος, δάσκαλος, μετεκπαιδευμένος αγωγή. 1.Εισαγωγή

Γούπος Θεόδωρος, σχολικός σύμβουλος Χατζημπύρος Κων/νος, δάσκαλος, μετεκπαιδευμένος αγωγή. 1.Εισαγωγή O ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΙΣΑ Γούπος Θεόδωρος, σχολικός σύμβουλος Χατζημπύρος Κων/νος, δάσκαλος, μετεκπαιδευμένος αγωγή στην ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Extract from the book Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign. language. by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre

Extract from the book Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign. language. by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre Απόσπασμα από το βιβλίο Παίξε-Γέλασε/ γλωσσικά παιχνίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Της Ιφιγένειας Γεωργιάδου, 2004, εκδ. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Extract from the book Play and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΣ: Στο Γυμνάσιο γίνεται η πρώτη και καθοριστικής σημασίας επαφή των μαθητών με τα Αρχαία Ελληνικά Στο Γυμνάσιο πρέπει να καταφέρουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα