ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΝΤΟΥ ΧΩΛΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1955

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΝΤΟΥ ΧΩΛΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1955"

Transcript

1 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΝΤΟΥ ΧΩΛΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1955

2 1. Σε έναν χωρίον της Τραπεζούντος έτον ένας µάνα και είχεν έναν γυιον µονάχα. Ατός πα ο καηµένον ξάι κ έκοφτενατον. Αρ έρθεν η ώρα να παντρεύ, εκείνος άµον ξάι επεκές κ έρχοντον. Η καηµέντσα η µάνατ µε τα πολλά τα παρακάλια επήκεν ατόν να λέη το ναι. Αρ επήεν σον ψαλάφεν σ έναν καλόν κορίτς και έµορφον σην γειτονίαν ατούν. Εκείν πα εδέχταν γιατί έτον άµον ήσυχος και είχαν τον καιρόν νατουν. Είπαν τ άλλον την Κερεκήν να εφτάγνε την χαράν, να µη αργεύ πολλά και χαλάνιατο ο κόσµος, γιατί του κόσµου τα στόµατα κι θέστεκαν. Αρ επήκαν την χαράν και εζήναν καλά. Ένα βράδυ επήαν κάµποσοι γειτονάδες σο παρακάθ να ελέπνε ντο εφτάγνε οι νεόπαντροι, εκείν πα εκείνον το βράδον τιδέν κ εµαέρεψαν, έβρασαν έναν γλυκύν κολοκύθ, ύστερα εδώκαν ολουνούς από έναν κοµµάτ. Επειδή κ έφτασαν κ εδώκαν τον παιδάν και την νύφεν. Ο παιδάς τερεί σ εκείνεν µερέαν, η µάνατ ξάι επεκές κ έρτε, ερχίνεσαν να εµπένατον τα νεύρα, άµαν τίποτα πα κείπεν. Αρ οι ξεν ευχαριστέθανε εχπάσταν να φεύνε. Έφυαν οι ξεν, η µάνατ πα λέει σον γυιόνατς αρ δέβα πέσκα µε την νύφεν. Εκείνος ζατί νευριασµένος έτον, λέατεν, ίντζαν έφαεν τα µανάτια ας πάει κείται µε την νύφεν. 2. «Σο Χωρίον ντο κ έξεραν την κάταν» Σα παλαιά τα ζαµάνια ση Κερασούντας τα χωρία την κάταν κ έξεραν. Εκεί σ έναν χωρίον ο Μουχτάρτς ατουν εγύριζεν έναν ηµέραν απές στην Πολιτείαν. Αρ επείεν στο µαερείον να τρώη. Επαρήγγειλεν έναν είδος φαϊν που λένατο ιµάµπαϊλτί. Σίτια έτρωεν, εξέβαν σο τραπέζ απάν τα κατούδια. Ατός µόλις είδενα τα εκούηξεν τον µάεραν και λέατον, αούτα ντο είναι θα τρώνε το φαϊµ, κι εκείνος πα λέατον ατά το φαϊς κι τρώνε τα ποντικούδια τρώνε. Ύστερα εβγαίνε τα ποντικούδια και τα κατούδια αρχίνεσαν τον κυνηγετόν. Ατός µόλις είδενα τα είπεν τον µάεραν, κι πουλήτεν απ αούτα να πέρω έναν, είπεν και ο µάερας πουλούµε. Είπενατόν κι ατός θα πάω σο χωρίον να συµφωνώ και θα έρχουµε πέρω έναν. Αρ επήεν σο χωρίον και λέατς τα ποντικούδια θα τρώγνε µας, ας πέρωµε έναν κάταν, εκείν πα είπανατον εσύ εξέρτς. Εδώκανατον έναν σακούλ λίρας και επήεν επέρεν έναν κάταν και έφερενατεν σο χωρίον και είπεν τους χωρικούς, η κάτα αούτε θα λάσκεται σ όλια τ οσπίτια και θα τρώη τα ποντικούδια. Η κάτα αρ έµορφα εγύριζεν σ όλια τ οσπίτια κ έτρωγεν τα ποντικούδια. Συν των χρόνω τα ποντικούδια ελιγόστεψαν κι η κάτα ετράνινεν. Οι χωρικοί µόλις είδανατεν είπαν αούτε θα τρώη κ εµάς ας φέβοµαι απαδά. Εσκώθαν κ επήαν σ εφτά ρασία οπίς. Έναν ηµέραν λέγνε ας πάµε τερούµε το θηρίον εψόφεσεν; Όντες εξέβαν απάν σο βουνόν είδαν την κάτα να νίφκετε, ατίν πα εθάρεσαν λέατς αδά σο βουνόν πα αν πάτεν κι εκεί πα θα τρώγω σας. Ύστερα λέγνε ατόν που επήεν επέρενατεν, να πας φέρτσατεν σο µέρος που έτον. Επήεν έφερενατεν σον µάεραν και είπενατον έπαρ το θηρίον και τα παράδες κι θέλω. Λαογραφικά Πόντου Αναστάσιος Χωλίδης, ιδάσκαλος Χορτοκοπίου Σελίδα 1

3 3. Σα παληά τα ζαµάνια ένας ερίφς εξέβεν σην ξενητείαν. Ατός έτονε ασήν Ματσούκαν και επήεν σην πολ. Σίντιαν ελάσκουτον σην αγοράν είδεν καρπούζια. Ατός εθάρρεσεν είναι αλογού ωβά και ερώτεσεν αούτα ντο πράγµατα είναι. Ατόν πα είπανατον είναι αλογού ωβά. Ερώτεσεν ατς, κι πουλείτεν έναν να αγοράζω. Ατοίν πα είπανατον, πως πουλούµε. Εζύασαν και εδώκανάτον έναν και είπανατον να µη θέξατο αυκά κεκά. Επέρενατο λοιπόν να πάει σο χωρίον. Σο δρόµον σίντιαν επέγνε ατός, παθέν την ανάγκην ατ και εθέκενατο εκεκά. Εκείνον την στιγµήν εβγαίν και ένας λαγός και χωρίς να δεν τα βρακοζώνια τ, έτρεξεν από πις σον λαγόν. Ατό όντες ετσακώθεν από πες έτον κόκκινον, έτρεχεν λοιπόν από πις σον λαγόν και εκούιζεν «κούλι, κούλι, κούλι» και εχάσεν το αλογοπούλ. Τέλος επήεν σο σπίνατ και είδενατον η καρίατ και λέατον : άντραµ γιατί είσαι στεναχωρηµένος, ατός πας λέατεν να ξερτς γυναίκα την στεναχώριαν ντο έχω. Εγόρασα έναν αλογού ωβόν, ετσακώθεν και έφυεν το αλογοπούλ. Η γυναίκατ πα λέατον. Αχ άντραµ να εφέρνεσατο θεκαβάλκεβα και επέγνα σην Παναϊαν. Ατός πα λέατεν, εσύ θε τσάκωνες τα µέσαθε και περιλαβένατεν σο ξύλον. 4. Έναν καιρόν και έναν ζαµάν έτον ίνας βασιλέας που κ έκουεν τον πατέρανατ. Ο πατέρας ατ µόλις επέθενεν ατός εφτώχεψεν, είχεν πολλά χρέος, κι επόρεσεν να δίατα και έβαλανατον φυλακήν. Η γυναίκατ έπλυνεν λώµατα στην ακρογιαλιάν. Έρχουσαν επεκές παπόρια, καράβια και έπλυνεν τα λώµατά τουν. Έναν ηµέραν έρθεν και έναν παπόρ και είχεν απές έναν βασιλέαν. Ατός µόλις εκατέβεν είπενατεν να πλυν τα λώµατατ. Ατέ πα είπεν καλά. Είπεν τους δούλτς ατ να φέρνατεν τα λώµατα και έφυεν. Μόλις έπλυσενατα ενεµένεν να έρτε ο βασιλέας και να λέατεν που να βαλ τα λώµατα. Μόλις έρθεν εζήλεψεν την γυναίκαν και είπεν θα φέρτσατα σο τάδεν µέρος. Ατέ πα επήεν να φέριατα εκεκά. Μόλις εξέβεν απάν σο παπόρ κεφέκανατεν να κατεβέν. Οδήγεσαν το παπόρ και επιδέβαν. Τα παιδόπατς εβάρκιζαν. Ευτυχώς τα παιδόπα έσαν ολίγον τρανά και επήαν σην φυλακήν είπανατο τον πατέρανατουν. Εκείνος έκλαψεν, έκλαψεν. Εκείνα πα ελυπέθανατον και έβγαλανατον ασήν φυλακήν. Εκείνος είσεν έναν µουλάρ, εφόρτωσεν τα πράγµατατ και θ επέγνε κάπου να γίνεται τσοπάνος. Σο δρόµον που επέγνεν θ επεράνεν έναν ποτάµ. Μόλις επήεν να παιρ το έναν το µωρόν ερούξεν σο ποτάµ, επέραν το άλλο, επήεν πλαν κεκά, έκλαψεν, έκλαψεν. Ξαν επροχώρεσεν επήεν σ έναν χωρίον, εγέντον τσοπάνος. Έναν ηµέραν εκάτσεν αφκά σ έναν δέντρον και έρθεν από παν κεκά έναν πουλίν και είπενατον, σο τάδε µέρος είν παράδες, άµε έπαρτα. Ατός πα επήεν επέρενατα και εγέντον βασιλέας. Τατουνού τα παιδία πα εζήναν και οι γυναίκατ τουν πα. Τα παιδία επίασανατα καλοί ανθρώπ και επέραν επήκανατα κοτσιά παληκάρια και έστειλανατς στρατιώτς. Έναν ηµέραν έρθεν ξαν ο βασιλέας µε την γυναίκαν τήναν έκλεψεν, επήεν είπεν βασιλέα θα στειλτς δύο καλούς στρατιώτς, ατός πα εκαταδέχτεν και Λαογραφικά Πόντου Αναστάσιος Χωλίδης, ιδάσκαλος Χορτοκοπίου Σελίδα 2

4 έστειλεν τα παιδίατ. Ο µικρόν είπεν αούτο το παπόρ λες και εν εκείνο ντο επέρεν την µάναµ. Ο τρανόν πα είπεν όλα τα βάσανατ. Κ επεκεί εσυννενοέθαν και επήαν απάν σο παπόρ, επήαν εγνώρτσαν την µάνανατουν και επήαν σο βασίλειον και έζησαν καλά και εµείς καλύτερα. 5. «Αλεπού τρώει και ο ζέπυρας πρέσκεται» Έναν καιρόν και έναν ζαµάν, έτον ένας αλεπού και ένας λύκος, ένας ζέπυρας και ένας άρκος. Ατοίν έβρανε έναν τενεκέν µελ και είπαν να διαβαίνε 40 ηµέρες και ύστερα τρώµατο. Έναν ηµέραν η αλεπού είπεν. Εκάλεσανεµε σα βαφτίσια, εκείν πα είπανατεν να πας. Επήεν η αλεπού, ερχίνεσεν να τρώη. Επήεν σο σπιτ και λένατεν πως έβαλαν το µωρόν αρχιστίτς. Έναν ηµέραν η αλεπού ξαν λέει, εκάλεσανεµε σα βαφτίσια, εκείν πα είπανατεν να πας. Επήεν η αλεπού, έφαεν έφαεν εκατέβασανατο σην µέσην. Επήεν σο σπίτ και είπανατεν πως έβαλαν το µωρόν, η αλεπού λέει µεσιστίτς. Έναν ηµέρα πάλι η αλεπού λέει, εκάλεσανεµε σα βαφτίσια. Εκείν πα λένατεν άµε. Επήεν έφαεν όλο το µελ. Εκλώστεν οπίς και λένατεν πως έβαλαν το µωρόν και λέει τελιστίτς. Εδέβαν τα 40 ηµέρες και πάνε τερούν την τενεκέν κονοπηµένονκαι είπαν θ άφτωµε έναν φωτία και θα κοιµούµες ολόερα και όποιος εφτάει την ανάγκην νατ θα σκοτώνοµατον. Το βράδυ η αλεπού επήκεν την ανάγκηνατς και έβαλενατο στο ζέπυρα κεκά. Το πρωϊ ο λύκον και ο άρκον εσκότωσαν τον ζέπυραν και η αλεπού έλεεν «Αλεπού τρώει και ζέπυρας πρέσκεται». 6. Εκότσιζεν Έναν καιρόν κάµποσα παιδία επήαν σο κυνήγ. Εκεί που εδέβεναν απές σο χωρίον είδαν έναν γέρον και ο γέρος λέατς που πάτεν παιδία και τα παιδία είπαν πάµε σο κυνήγ θείο, και ο γέρον είπεν εγώ πα όντας εµ όσον εσάς επήα σο κυνήγ, εκεί που επέγνα είδα έναν λύκον, έσυρα και εντόκατον. Τα παιδία είπαν, εκότωσεσατον θείο και ο γέρον είπεν όχι είδατον πως εκότσιζεν. 7. «Η κακέσα η γραία» Έναν καιρόν και έναν ζαµάν έτον ένας γραία και ένας γέρος. Ο γέρον είχεν πετεινόν και η γραία είχεν κοσσάραν που επήνεν ωβά. Ο γέρον µίαν Λαογραφικά Πόντου Αναστάσιος Χωλίδης, ιδάσκαλος Χορτοκοπίου Σελίδα 3

5 εψαλάφεσενατεν ωβόν, εκείνε πα είπενατον κ έχω για τ εσέναν τ ωβά. Οτότε ο γέρων εθύµωσεν και είπεν τον πετεινόν εγώ θα σπάζωσε το Πάσχα, εµαύρισεν το µάτιµ από ολίγον κρέας. Ο πετεινόν ετότε έβγαισεν σην αυλήν, επήεν απές σ έναν χωράφ, εκείνο έτον το χωράφ κήπος του βασιλέα. Ο βασιλέας όνταν είδενατον, επέρενατον και εσέγκενατον απές όπου είσεν τα λίρας. Ο πετεινόν αντί να τρώη το φαίνατ έτρωεν τα λίρας. Κάπως επήκεν και επήεν σον γέρον και είπενατον να κρεµάντσµε και να κρούσµαι σην κοιλίαν. Εκεί που εντούνεν έβγαιναν τα χρυσά λίρας. Ετότε έτρεξεν και είπενατο την γραίαν. Η γραία πα επήεν είπεν την κοσσάραν γιατί κείσε άµον τον πετεινόν του γέρονος. Ετότε η κοσσάρα επήεν είπεν τον πετεινόν, ο πετεινόν είπενατεν να πας τρως οφίδια και σκολέκια. Ετότε η κοσσάρα επήεν είπεν την γραία να κρούσµαι σην κοιλίαν, η γραία σίτια εντούνεν έβγαισαν οφίδια και έφαγαν την γραίαν και ο γέρον επέρεν την κοσσάραν και έζησαν καλά και µεις καλλίτερα. 8. Έναν καιρόν ένας άντρας επήεν σο βουνόν, εβραδιάστεν και έβγαισεν απάν σ έναν δέντρον. Τα λυκούδια εννόισανατον και εχτάλεβαν να ρούζνε και τρώνατον. Ετότε ο άντρας εκείνος έκοψεν έναν δάχτυλον και έσυρεν ατό απάν σ έναν λύκον. Τ άλλα τα λυκούδια επέραν τον λύκον σο κυνηγητόν και ο άντρας έφυεν. 9. Παλαλοί ανθρώπ Σα παλιά τα χρόνια όταν ερχίνεσαν τ αεροπλάνα να πετούν σον αέραν, σ έναν χωρίον εκεί εκάθουσαν, έξαν έναν τρανόν βοετόν, τερούν αδά κ ακεί δεν κ ελέπνε, τερούν σον ουρανόν κ ελέπνε έναν τρανόν πράµαν, άµαν να πετά, εξέβαν µερικοί και λέγνε ατό εν εκατόν χρονών κώνωπας. 10. Σε έναν χωρίον της Τραπεζούντος έτον έναν ανδρόγυνον και είχαν έναν κορτσόπον. Μετ ολίγα χρόνια επέθανεν η γυναίκα και αρ έθαψανατεν. Ατός κάµποσον καιρόν επέµνεν χωρίς γυναίκαν, άµα ύστερα επάντρεψεν. Ατέ η µετραιά ούτε εθέλνεν το παιδίν και εσέγκενατο αφκά σο υπόγειον και 15 χρόνια ούτε εξέγκενατο. Εκείνε πα πολλά και επήεν επέθανεν και έθαψανατεν και έφυαν. Ατός µόλις επήεν σο σπιτ, είπεν εκές τους γειτονάδες. Έ παιδία γι ας πάµε τερούµε Λαογραφικά Πόντου Αναστάσιος Χωλίδης, ιδάσκαλος Χορτοκοπίου Σελίδα 4

6 το κορτσόποµ ντο εγέντον. Ατέν την γυναίκαν τινάν επέρα κι αφήνεµε να τερώ ατο, εντούνεµε. Όντες επήαν τερούν το κορίτς απάν σα γόνατα, έγκεν γένια και τα γένιατ εντούναν σην γην. Η καντίλα πα επίανεν εµπροστάτς. Ατός µε τα δάκρυα επήεν έθαψανατεν και εγύρτσαν σο σπιτ και έζησαν καλά και µες καλλίτερα. 11. «Σ έναν χωρίον που κι είχανε ακίλ» Σ έναν χωρίον κ είχανε ακίλ και ανάµεσά τουν έτον ένας ξηνητέας και έτον ας ολτς ακικίς. Ατός έναν ηµέραν εµάζεψεν ούλτς τα αγούρτς και είπενατς αν θέλετε ν αγοράζοµετεν ακίλ (νουν), θα πάµε αγοράζωµεν ασήν Τραπεζούνταν και ατοίν επέµναν σύµφωνοι και είπανατον, θα γοµώνοµαι έναν τουλούµ λίρας, θα δίγοµε σε να πας φερτς µας ακίλ. Εδώκανατον το τουλούµ τα λίρας και επήν σην Τραπεζούνταν σ έναν παντοπωλείον και είπενατς έχετε ακίλ; γοµώστεν το τουλούµ ακίλ και επάρτεν τα λίρας. Εκείν επέραν τα λίρας και εδώκανατον ακίλ και είπανατον µέχρι να πας σο χωρίον να µην ανοίσατο γιατί χάτε το ακίλ, ατός πα µόλις εκόντεψεν σο χωρίον είπεν ας λύνω εγώ το τουλούµ και πέρω εγώ το πολλά. Μόλις ένοιξεν το τουλούµ, εκείνο έτον αέρας και έφυεν. Την ώραν ντο έφυεν ο αέρας έβγαινεν ένας λαγός και επήεν εσέβεν σε έναν τρουπίν κες και ατός έτρεξεν να πιαν τον λαγόν και η γούλατ επέµνεν σο τρυπίν κες. Επήγαν οι χωρικοί σην προϋπάντησίν νατ και έβρανατον χωρίς γούλαν και εκάτσαν και ενούντσαν αν είχεν κιφάλ. Ύστερα ένας χωρικός είπεν ας ερωτούµεν την γυναίκανατ. Είπανατεν ο άντρασις όντας εξέβεν ασό σπιτ είχεν κιφάλ. Το πρωίν φαϊν εδώκανατον και έφαεν, κιφάλ είχεν κ είχεν κι ξέρω. 12. Κάποτε έτον ένας γέρος και ένας γραία και είχαν έναν παιδίν. Ατέ επαραπονήουτον σον γέρον πότε θα εφτάγνε έναν νύφεν να αναπαύεται ολόγον. Ύστερα από κάµποσον καιρόν επέζεψεν ο γέρον τα λόγιατς και επάντρεψαν τον γυιόνατουν. Εκάθουσαν σο τραπέζ να τρώγνε και η νύφε αµάν αµάν έτρωεν και επέγνεν σην κάµαρην να κοιµάται και κάµποσα βραδάς η γραία εσκούτον εσκούπιζεν επεκές και έσκονεν το τραπέζ. Έναν βράδυ επιάστεν µε τον γέρον. Εκείνε έλεγενατον γέρο εσύ θα σκοντς το τραπέζ και εκείνος έλεγεν εκείνεν. Μετ ολίγον κατεβέν αφκά η νύφε νευριασµέντσα και λέατς. Ε, ντο έπαθετεν και ταβίζετε; Ένας να σκον το τραπέζ και άλλε να πλυν τα σκεύα και τουλώστεν να κοιµούµαι. Και ετότε ο γέρον λέει την γραίαν, έ γραία νύφεν εθέλνες, ατώρα πίσον ατά όλα εσύ. Λαογραφικά Πόντου Αναστάσιος Χωλίδης, ιδάσκαλος Χορτοκοπίου Σελίδα 5

7 13. Μια φορά και έναν καιρόν µια νύχτα ένα αντρόγυνο έτον πλαγιασµένο σο κρεβάτ. Η γαρί εσκούντεσεν τον άντρατς και λέατον, σε παρακαλώ, δεξιάς απάν σο παραθύρ έν ένα κερίν, άναψονατο και δώµατο. Ο άντρασατς πα λέατεν, απές σ ατό το σκοτάδ, επορεί κανείς να ξεχωρίζ ποιο εν τω δεξιό και ποιο το αριστερό; 14. Ο τεµπέλτς Κάποτε ένας τεµπέλτς εξαπλώθεν απάν σ έναν δρόµον. Επεκές έρθεν ο βασιλέας µε 40 δραξ.εκεκά εστάλτσεν το σπαθίνατ και έγραψεν επάν σον πρωτον την σπαθέαν σκοτώνω 41, σο δεύτερον αµέτρητα. Οι δρακ και ο βασιλέας εθαύµασαν και ετότε είπαν σον τεµπέλην χάϊτε µε τεµάς. Ο τεµπέλτς κ εθέλεσεν, µε τα ζόρια εκαβάλκεψανατον απάν σ έναν άλογον και επέρανατον και έφυγαν. Με κάµποσα ηµέρας είπανε τον τεµπέλ να παλέφς µε τον βασιλέαν εµούν. Ο τεµπέλτς είπεν καλά. Επήεν σ έναν τσιµέν, ο τεµπέλτς είπεν αδακά: θα παλεύουµε; όχι, αδακά κι παλεύω, πρεπ να είναι πέτρας για να πέρω αν και κρούω κα και σκοτώνατον. Ετότε οι δρακ είπανε παλεύσµας;. Αλλοµίαν οι δρακ επήαν σο ποτάµ κεκά εγόµωσαν αέρα το τουλούµ και έφερενατο σον βασιλέαν, έρθεν και τ ατουνού η σειρά, επέρεν το τουλούµ αέραν, σον µισόν τον δρόµον εκάτσεν και εφκαίρωσενατο. Την δεύτερον φοράν το ίδιον, έστειλεν έναν δράκονταν και επήεν επέρενατο, ύστερα επήεν σο παλάτ εδώκανατον λίρας, εκαβάλκεψανατον σε έναν άλογο και έφυγεν. Λαογραφικά Πόντου Αναστάσιος Χωλίδης, ιδάσκαλος Χορτοκοπίου Σελίδα 6

Ποντιακά ίστιχα Σκέψεις - προβληµατισµοί. Χωλίδης Ιωάννης

Ποντιακά ίστιχα Σκέψεις - προβληµατισµοί. Χωλίδης Ιωάννης Ποντιακά ίστιχα Σκέψεις - προβληµατισµοί Χωλίδης Ιωάννης UΠοντιακά ίστιχα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Εγέρασα κε κ έλλαξα, τα παλαλάµ κι αφήνω να λάσκουµε και να γλεντώ, και να τρώγω και πίνω Αψέα καλατσέβωσε και για τατό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΔΑΡΙ

ΤΗ ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΔΑΡΙ ΤΗ ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΔΑΡΙ Το χωρίον Χωρίον: τό, κοιν. χωρίο Σεμ. Σούρμ. Χωρίος ο, Οιν. Τραπ. ο χωρίος Χαλδ. Το αρχ. ουσ. χωρίον = χώρος, τόπος. 1) χωρίον, κώμη. 2) χωρίον. Τοπων. Χαλδ. Πολιτεία: η κοιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΔΑΡΙ Σκόπια και τεβενούμ' πασί

ΤΙ ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΔΑΡΙ Σκόπια και τεβενούμ' πασί ΤΙ ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΔΑΡΙ Σκόπια και τεβενούμ' πασί Έ λοιπόν, επουγαλεύτα. Ά θα αρχινώ και λέγω ξάν...κι επεκεί λέτεν, εσύ όλο κάτ' ευρίκς και λές. Τη π...ας τα παιδία, ατώρα εγνέφσανε, και εθυμέθαν ότι

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και

Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και Α Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και τέτοια συγκίνηση αισθανόμουν όταν τις έβλεπα, όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ (ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ)

ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ (ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ) ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ (ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ) Εµείς εδά οι πια µεγάλοι θυµούµαστε αυτά που ακούαµε να λένε οι παπόυδες µας, οι γιαγιάδες µας, και οι γονέοι µας, όταν είµαστε µικιά κοπέλια στη παρασιά, κήντα σε µασελέγανε.

Διαβάστε περισσότερα

«Πας καλά ρε; Εχουν εκτοξευθεί τώρα µε όλα αυτά που γίνονται... έχει φτάσει στο 40%... Κυβέρνηση θα 'µαστε εµείς τώρα να το θυµάσαι...

«Πας καλά ρε; Εχουν εκτοξευθεί τώρα µε όλα αυτά που γίνονται... έχει φτάσει στο 40%... Κυβέρνηση θα 'µαστε εµείς τώρα να το θυµάσαι... «Πας καλά ρε; Εχουν εκτοξευθεί τώρα µε όλα αυτά που γίνονται... έχει φτάσει στο 40%... Κυβέρνηση θα 'µαστε εµείς τώρα να το θυµάσαι...» Στον διάλογο που ακολουθεί συνοµιλεί ο Απ. Νικ. µε την Κ. Π. Οπου

Διαβάστε περισσότερα

σόφη Θεοδωρίδου, 2010 πρώτη έκδοση: μάρτιος 2010, 5.000 αντίτυπα ιsbn 978-960-453-685-6

σόφη Θεοδωρίδου, 2010 πρώτη έκδοση: μάρτιος 2010, 5.000 αντίτυπα ιsbn 978-960-453-685-6 τιτλοσ βιβλιου: Η νύφη φορούσε μαύρα συγγραφεασ: σόφη Θεοδωρίδου επιμελεια ΔιορΘωση κειμενου: Άννα μαράντη συνθεση εξωφυλλου: κατερίνα Δημοπούλου ηλεκτρονικη σελιδοποιηση: μερσίνα λαδοπούλου εκτυπωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!»

ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!» ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!» (Κωμωδία σε τρεις πράξεις) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010 1 ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ: - ΚΥΡΙΑ (ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΜΟΥΡ) - ΚΥΡΙΟΣ (ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: ΜΑΡΤΣΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από www.e-istoria.com

Από www.e-istoria.com Από www.e-istoria.com Η ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, Η ΓΕΝΝΑ ΚΑΙ Η ΒΑΦΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Η εγκυμοσύνη η βαρασία στα παλιότερα χρόνια θωρούντανε ντροπή, όχι βέβαια από κοκκεταρία. Η έγκυα η βαρασ προσπαθούσε με

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: seo@seo.gr http://www.seo.gr

e-mail: seo@seo.gr http://www.seo.gr ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΜΑΣ Τραγούδι, αγάπη, δουλειά, προσφορά, Στους γύρω σκορπάµε µας λένε Πουλιά Έλα κι εσύ µαζί µ εµάς στη συντροφιά της Ξενοιασιάς Προχώρα µπρος, κοίτα µπροστά και η ζωή Χαµογελά Τριγύρω η Φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΓρAμμα σ Eνα παιδi για τη

ΓρAμμα σ Eνα παιδi για τη Γράμμα σ ένα παιδί για τη Φιλαναγνωσία ΓρAμμα σ Eνα παιδi για τη ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣIΑ Οκτώ συγγραφείς απευθύνουν μια σύντομη επιστολή στο παιδί που έχουν στην καρδιά τους για να του εμπνεύσουν την αγάπη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος (Στα αποσπάσματα που ακολουθούν σκιαγραφούνται τα πορτρέτα δύο ηρωίδων του μυθιστορήματος. Οι τίτλοι των «κεφαλαίων» είναι της μεταφράστριας) ΛΙΟΥΜΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πετρώνουν τα Δάκρυά μας;

Πετρώνουν τα Δάκρυά μας; ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Πετρώνουν τα Δάκρυά μας; ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη 2008 μάνα η γιαγιά μου, αυτός ο θηλυκός πάνθηρας, με δύναμη ψυχής και ατσαλένιο κορμί, άντεξε ογδόντα και πάνω Η χρόνια περνώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Του ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΧΟΡΤΗ Σελ. 4 ΤΑ ΧΟΡΤΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: «Φακάς, φακίων, φάκιστος»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Του ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΧΟΡΤΗ Σελ. 4 ΤΑ ΧΟΡΤΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: «Φακάς, φακίων, φάκιστος» ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ tachortata.blogspot.gr Τριµηνιαία περιοδική έκδοση του Συλλόγου των Απανταχού Χορτιωτών Λευκάδος ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙ Α Φθινόπωρο Χορτάτα, φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.angelfire.com/folk/rempetiko 1/2

http://www.angelfire.com/folk/rempetiko 1/2 1. Ζηλιάρα 2. Ο Νίκος ο Τρελάκιας 3. Ένα βράδυ που βρέχε 4. Ντροπιασµένος στη ζωή 5. Βλάµισσα 6. Το κόλπο του Αµερικάνου 7. Να βγούµε και να µπερµπαντέψουµε 8. εν ταιριάζω εγώ µε σένα 9. Παραπονιούνται

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη & Θεόδωρο Λιούλιο 1 Περιεχόµενα Φθόγγοι Γράµµατα Δίψηφα Φωνήεντα Δίψηφα Σύµφωνα Λέξεις Συλλαβές Προτάσεις Έκθλιψη και Αφαίρεση Διατήρηση του (ν) Συλλαβισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ήταν ένας καφές στη χόβολη ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λένα Μαντά ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Λένα Μαντά, 2001, 2014 Φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν

Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν ΝΟΕΒΡΙΟΣ 2007 Τεύχος 11 Η Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν τσι ξεκινάνε οι ιστορίες µας στο τεύχος αυτό και γεµάτες φαντασία µας οδηγούν σε µέρη µαγικά. Έ ιαφορετικοί χαρακτήρες αναδύονται και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΊΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ Νέα Μαγνησίας (Ιωνία) Θεσσαλονίκης Και Της ξενιτιάς (Αυστραλίας) *************

ΛΑΊΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ Νέα Μαγνησίας (Ιωνία) Θεσσαλονίκης Και Της ξενιτιάς (Αυστραλίας) ************* 1 Τάσος Κολοκοτρώνης 1948 ΛΑΊΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ Νέα Μαγνησίας (Ιωνία) Θεσσαλονίκης Και Της ξενιτιάς (Αυστραλίας) ************* Τάσος Κολοκοτρώνης 2008 Μελβούρνη 2009 2 Προλεγόμενα Καθώς πέρασαν

Διαβάστε περισσότερα

τον φρόντιζε με προσοχή, αλλά, όταν ήρθε η γυναίκα του στο σπίτι, άφησε την ίδια να αναλάβει τη διαμόρφωσή του. Σύντομα, ο κήπος γέμισε

τον φρόντιζε με προσοχή, αλλά, όταν ήρθε η γυναίκα του στο σπίτι, άφησε την ίδια να αναλάβει τη διαμόρφωσή του. Σύντομα, ο κήπος γέμισε ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο Γιώργης σηκώθηκε αξημέρωτα. Μια ανησυχία τον βάραινε όλο το βράδυ και στριφογύριζε στο κρεβάτι του. Κατά τις πέντε το πρωί αναστέναξε βαριά, δεν είχε νόημα να προσπαθεί να κοιμηθεί πλέον.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα Συντελεστές Α1. Καλώς Ήρταν οι Ξένοι μας - «Φωνή» της Τάβλας Α2. Έλα Γιε του Γιακουμή Α3. Τρεις Ελιές τ αι μιαν Τομάταν Α4.

Εισαγωγικό Σημείωμα Συντελεστές Α1. Καλώς Ήρταν οι Ξένοι μας - «Φωνή» της Τάβλας Α2. Έλα Γιε του Γιακουμή Α3. Τρεις Ελιές τ αι μιαν Τομάταν Α4. Εισαγωγικό Σημείωμα Συντελεστές Α1. Καλώς Ήρταν οι Ξένοι μας - «Φωνή» της Τάβλας Α2. Έλα Γιε του Γιακουμή Α3. Τρεις Ελιές τ αι μιαν Τομάταν Α4. Ελένη, Ελενάρα μου Α5. Φωνή Παφίτιτ η Α6. Ερωτικά Τ ιαττιστά

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο)

Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο) Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο) Φέτος το καλοκαίρι πέρασα πολύ ωραία και θα σας το εξηγήσω πολύ καλά! Για πρώτη φορά, μόλις τέλειωσαν τα σχολεία, μετά από λίγες μέρες με πήρε

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφοι έµπνευσης. (Οι αστερίσκοι στο πλάι των επικεφαλίδων υποδεικνύουν τον βαθµό δυσκολίας του κάθε γρίφου)

Γρίφοι έµπνευσης. (Οι αστερίσκοι στο πλάι των επικεφαλίδων υποδεικνύουν τον βαθµό δυσκολίας του κάθε γρίφου) Γρίφοι έµπνευσης (Οι αστερίσκοι στο πλάι των επικεφαλίδων υποδεικνύουν τον βαθµό δυσκολίας του κάθε γρίφου) Γρίφος 1"Η βουτιά της πάπιας"(*) Μέσα σε µια λίµνη κολυµπάει µια πάπια, πάνω στην ουρά της κάθεται

Διαβάστε περισσότερα

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Μονόλογοι απ τη Γάζα µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Copyright στα ελληνικά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα 2010 ISBN 978-960-98466-7-7 Μεταφράσεις: Ειρήνη Αµπουµόγλι, Αριστέα

Διαβάστε περισσότερα

«Προχώρα ως εκεί που φτάνει το βλέμμα σου. Κι όταν πια φτάσεις, θα μπορείς από εκεί να δεις ακόμα πιο μακριά» Τόμας Καρλάιλ

«Προχώρα ως εκεί που φτάνει το βλέμμα σου. Κι όταν πια φτάσεις, θα μπορείς από εκεί να δεις ακόμα πιο μακριά» Τόμας Καρλάιλ «Προχώρα ως εκεί που φτάνει το βλέμμα σου. Κι όταν πια φτάσεις, θα μπορείς από εκεί να δεις ακόμα πιο μακριά» Τόμας Καρλάιλ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σιωπηλός οδηγός μου προχωρούσε βιαστικά μπροστά μου, σαν να δυσφορούσε

Διαβάστε περισσότερα