IK 20TS / V1/0415

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IK 20TS / 105848 V1/0415"

Transcript

1 IK 20TS / V1/0415

2 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια Οδηγίες χρήσης Επεξήγηση συµβόλων Πηγές κινδύνου Χρήση σύµφωνη µε τον προορισµό της συσκευής Γενικές πληροφορίες Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων ήλωση Συµµόρφωσης Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση Έλεγχος παράδοσης Συσκευασία Αποθήκευση Τεχνικές προδιαγραφές Τεχνικά στοιχεία Πίνακας εξαρτηµάτων της συσκευής Λειτουργίες εξαρτηµάτων χειρισµού και δεικτών Εγκατάσταση Τοποθέτηση Σύνδεση Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής Τρόπος λειτουργίας επαγωγικών εστίων θέρµανσης Κατάλληλα και ακατάλληλα σκεύη Οδηγίες χειρισµού Καθαρισµός Πιθανές βκλάβες Ανακύκλωση Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

3 Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε σε ένα διαθέσιµο χώρο! Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή εγκατάστασης της συσκευής, της χρήσης και της συντήρησής της, γι αυτό αποτελούν σηµαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιµο οδηγό. Η γνώση και τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και χρήσης είναι προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής. Επιπλέον πρέπει να τηρούνται τοπικοί κανονισµοί που αφορούν την πρόληψη των ατυχηµάτων, καθώς και κανόνες προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία. Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της συσκευής και πρέπει να βρίσκονται πάντα κοντά της ώστε να είναι πάντα διαθέσιµες στα άτοµα που καταγίνονται µε την χρήση της συσκευής, την εγκατάστασή της, τη συντήρηση και τον καθαρισµό της. 1. Ασφάλεια Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους τωρινούς ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο µπορεί να προκύψουν από αυτή τη συσκευή κίνδυνοι, εάν γίνεται ακατάλληλη ή µη σύµφωνη µε τους κανονισµούς χρήση. Όλα τα πρόσωπα που χειρίζονται τη συσκευή πρέπει να παρακολουθούν τις προτάσεις και τις συµβουλές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. 1.1 Οδηγίες χρήσης εν πρέπει να χρησινοποιείται η συσκευή εάν δεν λειρουργεί σωστά, έχει προκληθεί βλάβη, ή έπεσε στο πάτωµα. Η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιείται από τα παιδιά της ηλικίας από 8 χρονών καθώς και από τα πρόσωπα µε περιορισµένες κινητικές δυνατότητες και µε περιορισµένες δυνατότητες αισθητηρίων οργάνων καθώς και µε περιορισµένες νοητικές δυνατότητες µε λίγη εµπειρία και/ή γνώση, αν είναι υπό εποπτείας ή έχουν καταρτιστεί για ασφάλεια χρήσης της συσκευής και την έχουν καταλάβει. Τα παιδιά δεν επιτρέπονται να παίζουν µε τη συσκευή. εν επιτρέπεται τα παιδία να καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης αν και είναι της ηλικίας πάνω από 8 χρονών. Τα παιδία της ηλικίας κάτω από 8 χρονών δεν επιτρέπεται να παραµείνουν δίπλα στη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας. Όταν η συσκευή λειτουργεί, ποτέ µη την αφήνετε χωρίς εποπτεία! Την διατήρηση και επιδιόρθωση µπορούν να πραγµατοποιούν µόνο και µόνο οι ειδικοί, χρησιµοποιόντας προτότυπα ανταλλακτικά και εξαρτήµατα. Απαγορεύονται οι προσπάθειες επιδιόρθωσης της συσκευής από µη ειδικούς. εν πρέπει να χρησιµοποιούνται εξαρτήµατα ούτε ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που συνιστά ο παραγωγός. Αλλιώς µπορεί να δηµιουργηθούν καταστάσεις επικίνδυνες για τον χρήστη, να προκληθούν ζηµιές της συσκευής ή σωµατικές βλάβες ατόµων, καθώς και συνεπάγεται η απώλεια της εγγύησης

4 Για την αποφυγή κινδύνων και για την εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στη συσκευή τροποποιήσεις και επανεξοπλισµοί που δεν έχουν εγκριθεί γραπτώς από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το καλώδιο επαφής νε έχει επαφή µε τις πηγές θερµότητας ή άλλες κοφτερές άκρες. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να κρεµµιέται από το τραπέζι ή άλλο πάγκο. Πρέπει να προσέξετε το καλώδιο να µην πατη θεί ούτε να µην µπερδευτεί από κανέναν. Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να είναι λυγισµένο, µπερδεµένο, συµπιεσµένο, πάντα πρέπει να είναι ολοκλήρως φτερωµένο. Ποτέ µην τοποθετήσετε τη συσκευή ή άλλα αντικείµενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Το καλώδιο απαγορεύεται να τοποθετείται πάνω σε χαλί ή σε άλλα θερµοµονωτικά υλικά. Το καλώδιο απαγορεύεται να σκεπάζεται. Το καλώδιο πρέπει να βρίσκεται µακριά από χώρους εργασίας και απαγορεύεται να βυθίζεται στο νερό. Να ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο τροφοδοσίας για πιθανά χαλάσµατά του. Ποτέ µην χρησιµοποιήσετε τη συσκευή µε χαλασµένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι χαλασµένο, τότε αποφεύγοντας κινδύνους, ζητήστε από µια εξειδικευµένη εταιρεία ηλεκτρικών να σας αλλάξει το καλώδιο. εν προβλέπεται συνεργασία της συσκευής µε κανέναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή διάταξης τηλεελέγχου. Μην µεταφέρετε την επαγωγική εστία κατά τη διάρκεια µαγειρέµατος και µαζί µε ζεστές σκευές για µαγείρεµα. Πρέπει να χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο σε κλειστούς χώρους. 1.2 Επεξήγηση συµβόλων Σηµαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια και τα τεχνικά ζητήµατα σηµειώνονται στον οδηγό µε κατάλληλα σύµβολα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχηµα, σωµατική βλάβη, καθώς και υλικές ζηµιές, πρέπει να συµµορφώνεστε µε τις οδηγίες. ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Αυτό το σύµβολο σηµαίνει άµεσο κίνδυνο το οποίο µπορεί να προκαλέσει σηµαντικά τραύµατα ή θάνατο. Με σκοπό να αποφύγετε ατ αποτελέσµατα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει να παρακολουθήσετε τις αναφερόµενες οδηγίες. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το σύµβολο ενηµερώνει για επικίνδυνες καταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν σηµαντικά τραύµατα ή θάνατο, Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσµατα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει να παρακολουθήσετε τις αναφερόµενες οδηγίες

5 ΠΡΟΣΟΧΗ! Καυτερή επιφάνεια! Το σύµβολο προειδοποιεί για τη ζεµατιστή επιφάνεια της συσκευής κατά τη λειτουργία της. Παραµέληση της προειδοποίησης µπορεί να οδηγήσει σε έγκαυµα! Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσµατα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει να παρακολουθήσετε τις αναφερόµενες οδηγίες. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Αυτό το σύµβολο σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν ελαφριά τραύµατα ή βλάβες ή δυσλειτουργίας και/ή καταστροφή της συσκευής. Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσµατα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει να παρακολουθήσετε τις αναφερόµενες οδηγίες. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Μαγνητικό πεδίο! Αυτό το σύµβολο ενηµερώνει ότι τα µαγνητικά πεδία που δηµιουργούνται κατά λειτουργία της συσκευής µπορεί να προκαλέσουν διαταραχές και θορύβους. Με σκοπό να αποφύγετε αυτήν τη δράση πρέπει να παρακολουθήσετε τις αναφερόµενες οδηγίες. Ο ΗΓΙΑ! Αυτό το σύµβολο σηµαίνει συµβουλές και πληροφορίες τις οποίε πρέπει να παρακολουθήσετε µε σκοπό την αποτελεσµατική και χωρίς βλάβες λειτουργία της συσκευής. 1.3 Πηγές κινδύνου ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσµατα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευής µε ένα χαλασµένο καλώδιο τροφοδοσίας ή µε χαλασµένο φις. Ποτέ µην ανοίξετε το περίβληµα της συσκευής. Σε περίπτωση που χάλασαν οι ηλεκτρικές συνδέσεις ή διαµορφώθηκαν οι ηλεκτρικές ή µηχανικές κατασκευές της συσκευής υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ποτέ µην βάζετε κανένα αντικείµενο όπως σύρµα ή εργαλεία µέσα στις σχισµές εξαερισµού (είσοδος και έξοδο αέρα). Ποτέ µην βυθίζετε τη συσκευή ή το φις της µέσα σε νερό ή σε άλλα υγρά. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας µόνο το φις

6 Ποτέ µην χειρίζεστε τη συσκευή µε µουσκεµένα χέρια ή στεκόµενοι πάνω σε ένα υγρό δάπεδο. Βγάλτε το φις από την πρίζα - όταν δεν χρησιµοποιείτε τη συσκευή, - όταν υπάρχουν θόρυβοι και διαταραχές κατά χρήση της συσκευής, - πριν από καθαρισµό της συσκευής. ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ασφυξίας! Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσµατα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Εµποδίσετε πρόσβαση στα υλικά συσκευασία όπως πλασιτκές σακούλες και εξαρτήµατα από το αφρώδες πολυστυρένιο για τα παιδιά. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαύµατος! Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσµατα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Όταν η συσκευή λειτουργεί η επιφάνεια µαγειρέµατος ζεσταίνει πολύ δυνατά. Πρέπει να θυµηθείτε ότι η επαγωγική εστία δεν δηµιουργεί ζέστη όταν λειτουργεί, αλλά η επιφάνεια µαγειρέµατος ζεσταίνεται από τη ζέστη των σκευών στα οποία µαγειρεύετε! Μετά να τελειώσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή η επιφάνειά του είναι ζεστή. Μην την αγγίξετε! Πάνω στην επιφάνεια µαγειρέµατος µην βάζετε κανένα µεταλλικό αξεσουάρ κουζίνας, καλύµµατα των κατσαρολών ή τηγανιών, µαχαίρια ή άλλα µεταλλικά αντικείµενα. Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή αυτά τα αντικείµενα µπορεί να ζεσταθούν. Πρέπει να θυµηθείτε ότι τα αντικείµενα όπως ρολόγια, δακτύλια, κλπ. Μπορεί να ζεσταθούν αν είναι δίπλα στην επιφάνεια µαγειρέµατος. Με σκοπό να αποφύγετε το ζέσταµα µην βάλετε το αλουµινόχαρτο ή µεταλλικές πλάκες. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς! Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσµατα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Πρέπει να αποφύγετε να ζεστάνετε πολύ καιρό λάδια και λιπαρά! Το ζεσταµένο λάδι ή λίπος µπορεί να ανάψει πγρήγορα. Σε περίπτωση ανάφλεξης πάνω στην επιφάνεια µαγειρέµατος, ενεργοποιήστε τη συσκευής και σβήστε τη φλόγα µε χρήση ενός µακρούς καλύµµατος, πιάτου ή µουσκεµένου υφάσµατος. Ποτέ µην σβήνετε τη φλόγα µε το νερό! Αφού σβήσετε τη φλόγα περιµένετε να ψύξουν οι σκευές για µαγείρεµα µέσα στην επιφάνεια µαγειρέµατος και να διασφαλίσετε σε κατάλληλο ποσό το φρέσκο αέρα

7 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος έκρηξης! Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσµατα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. εν επιτρέπεται να βρίσκονται δίπλα στη συσκευή κανένα πλαστικά δοχεία (εύφλεκτα), οξέα ή αλκαλικά γιατί αυτά µπορεί να µειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής και όταν ενεργοποιείται υπάρχει κίνδυνος ταχεία καύσης. Πάνω στο επαγωγικό πεδίο δεν επιτρέπεται να ζεστάνετε τα κλειστά δοχεία π.χ. κουτιά κονσέρβες. Ως αποτέλεσµα υπερπίεσης τα δοχεία ή τα κουτιά µπορεί να προκαλέσουν έκρηξη (σπάζουν). Το κουτί ζεσταίνεται το πιο καλά όταν είναι ανοιχτό και τοποθετηµένο σε µια κατσαρόλα µε λίγο νερό και να βάλετε την κατσαρόλα πάνω στην επιφάνεια µαγειρέµατος. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Κίνδυνος από την πλευρά του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου! Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσµατα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Τα µαγνητικά αντικείµενα όπως πιστωτικές κάρτες, φορητές δεδοµένων ή µηχανές υπολογισµού δεν επιτρέπεται να βρεθούν σε άµεση επαφή µε την ενεργοποιηµένη συσκευή. Η λειτουργία τους µπορεί να διαταραχθεί από το µαγνητικό πεδίο. Μην ανοίξετε το κάτω καπάκι! Προσέξτε τις συσκευές για µαγείρεµα να είναι πάντα τοποθετηµένα στο κεντρικό µέρος της επιφάνεια εργασίας και να καλύψει το κάτω µέρος τους το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο. Οι επιστηµονικές έρευνες δείχνουν ότι οι επαγωγικές κουζίνες δεν είναι επικίνδυνες. Αλλά οι άνθρωποι µε τον βηµατοδότη πρέπει να είναι σε απόσταση τουλάχιστον 60 εκατοστά από την ενεργοποιηµένη συσκευή ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Με σκοπό να αποφύγετε να βλάψετε τη συσκευή πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Με σκοπό νε καθαρίσετε τις επιφάνειες της συσκευής µην χρησιµοποιείτε κοφτερά ή ανώµαλα καθαριστικά µέσα. εν επιρέπετει να χρησιµοποιήσετε τη συσκευής σα ένα ράφι, µην βάλετε πάνω της άδειες συσκευές. Η επιφάνεια µαγειρέµατος είναι κατασκευασµένη από το γυαλί ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες. Σε περίπτωση που η συσκευή είναι καταστραµµένη ή υπάρχει µια ρωγµή πρέπει να την αποσυνδέσετε αµέσως από την ηλεκτρική ενέργεια και να ενηµερώσετε το σέρβις

8 1.4 Χρήση σύµφωνη µε τον προορισµό της συσκευής Η συσκευή λειτουργεί ασφαλώς µόνο όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προορισµό της. Κάθε παρέµβαση, εγκατάσταση και διατήρηση πρέπει να παργαµτοποιείται από αρµόδια ειδική υπηρεσία. Η συσκευή δεν προορίζεται για µόνιµη βιοµηχανική χρήση. Η συσκευή προορίζεται για σπιτική χρήση και για άλλες παρόµοιες χρήσεις όπως: σε κουζίνες καταστηµάτων για υπάλληλούς τους, σε γραφεία ή άλλα καταστήµατα παροχής υπηρεσιών, σε ακίνητα έξω από οποιαδήποτε πόλη, για τους πελάτες σε ξενοδοχεία, µοτέλ και παρόµοιους τόπους διαµονής, σε καταστήµατα τύπου Bed & Breakfast. Η επαγωγική εστία προορίζεται µόνο για προετοιµασία και ζέσταµα γευµάτων µ χρήση κατάλληλων σκευών για µαγείρεµα. εν επιτρέπεται να χρησιµοποιείτε την επαγωγική εστία µεταξύ άλλων για: - ζέσταµα δωµατίων, - θέρµανση και ζέσταµα εύφλεκτων, βλαβερών για την υγεία και εύκολα πτητικά υγρά ή υλικά κλπ. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Η άλλη ή διαφορετική από τον κανονικό προορισµό χρήση της συσκευής απαγορεύεται και θεωρείται αντίθετη στον προορισµό της. Αποκλείνονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις κατά του παραγωγού ή/και των συνεργαστών του λόγω βλαβών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσµα χρήσης αντίθετης µε τον προορισµό της συσκευής. Την ευθύνη για τις βλάβες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής µε τρόπο αντίθετο στον προορισµό της έχει µόνο και µόνο χρήστης

9 2. Γενικές πληροφορίες 2.1 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στον οδηγό συντάχθηκαν µε βάση έγκυρους κανονισµούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και µηχανικές γνώσεις, καθώς και µε τη δική µας γνώση και εµπειρία πολλών ετών. Επίσης οι οδηγίες χρήσης µεταφράστηκαν όσο γίνεται πιο αξιόπιστα. εν µπορούµε όµως να είµαστε υπεύθυνοι για πιθανά λάθη της µετάφρασης. Γι αυτό είναι καθαριστικά χρήσιµη η ταυτόχρονη παράθεση των οδηγιών χρήσης στα γερµανικά. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικού µοντέλου ή προσθέτων λειτουγριών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγµάτων, η συσκευή που σας παραδώθηκε µπορεί να διαφέρει από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Πριν να αρχίσετε όλες τις ενέργειες σχετικά µε τη συσκευή, ιδιαίτερα πριν να την ενεργοποιήσετε, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης! Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζηµιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από: - Το να µην παρακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και καθαρισµού της συσκευής, - το να χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε τον τρόπο άλλο από τον προορισµός της συσκευής, - το να τροποποιήσετε τις αλλαγές, - Το να χρησιµοποιήσετε µην προβλεπόµενα ανταλλακτικά. Επιπλέον πρέπει να είναι διαθέσιµες για όσους χρησιµοποιούν τη συσκευή. ιατηρούµε το δικαίώµα να προσαρµώζουµε τεχνικές αλλαγές στη συσκευή προκειµένου να βελτιώνονται οι χρηστικές της ιδιότητες και να καλυτερεύει το προϊόν. 2.2 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων Οι οδηγίες χρήσης και τα κείµενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία που αυτές περιέχουν προστατεύονται από τους νόµους περί της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχοµένου των οδηγιών ή µέρους αυτών σε οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η χρήση του ή/και διανοµή σε τρίτους. Η παράβαση των δικαιωµάτων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωµής αποζηµίωσης. Επιφυλασσόµαστε του δικαιώµατος να διεκδικούµε πρόσθετες παροχές. Ο ΗΓΙΑ! Τα στοιχεία, κείµενα, σχέδια, φωτογραφίες και περιγραφές που βρίσκονται στον οδηγό προστατεύονται από τους νόµους περί πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Κάθε µη νόµιµη χρήση τιµωρείται. 2.3 ήλωση Συµµόρφωσης Η συσκευή εκπληρώνει τα έγκυρα πρότυπα και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επιβεβαιώνουµε στη ήλωση Συµµόρφωσης WE. Σε περίπτωση ανάγκης, ευχαρίστως, θα σας αποστείλουµε την κατάλληλη ήλωση Συµµόρφωσης

10 3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση 3.1 Έλεγχος παράδοσης Μετά την άφιξη της συσκευής πρέπει αµέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζηµιές κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν ολοφάνερες ζηµιές λόγω µεταφοράς δεν πρέπει να δεχθείτε τη συσκευή ή µπορείτε να την παραλάβετε ύπο όρους. Τον χαρακτήρα της ζηµιάς πρέπει να περιγράψετε στα χαρτιά παράδοσης/παραλαβής του µεταφορέα. Εποµένως θα εκφράσετε τα παράπονά σας. Αόρατες ζηµιές πρέπει να δηλώσετε αµέσως µετά την εύρησή τους, διότι οι απαιτήσεις αποζηµιώσεων µπορούν να υποβάλλονται µόνο την προβλεπόµενη για απαιτήσεις απαιτήσεις. 3.2 Συσκευασία Παρακαλούµε να µη πετάξετε το χαρτινό κιβώτιο της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη µεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό µας κέντρο επισκευών σε περίπτωση βλαβών. Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής, βγάλτε προσεκτικά όλη την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία. Ο ΗΓΙΑ! Απορρίπτοντας τη συσκευασία πρέπει να τηρείτε τους κανονισµούς που ισχύουν στην χώρα σας. Τα υλικά της συσκευασίας που µπορούν να ξαναχρησιµοποιούνται πρέπει να τα ανακυκλώσετε. Παρακαλούµε να ελέγξετε αν η συσκευή και τα εξαρτήµατά της είναι πλήρη. Εάν λείπουν κάποια εξαρτήµατα, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών. 3.3 Αποθήκευση Η συσκευασία πρέπει να παραµένει κλειστή µέχρι την εγκατάσταση της συσκευής, και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αφορούν τον τρόπο τοποθέτησης και αποθήκευσης της συσκευασίας. Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να αποθηκεύεται σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: - µην την αφήνετε σε εξωτερικούς χώρους, - να την αποθηκεύετε στο ξηρό µέρος, προστατεύοντάς την από σκόνη, - µην την εκθέτειτε σε δράση των επιθετικών συνθήκων, - να την προστατεύετε από τον ήλιο, - να αποφευχθούν οι µηχανικές διαταραχές, - σε περίπτωση µακρόχρονης αποθήκευσης (πάνω από τρεις µήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτηµάτων και της συσκευασίας. Σε περίπτωση ανάγκης η συσκευή πρέπει να φρεσκαρηστεί και ανανεωθεί

11 4. Τεχνικές προδιαγραφές 4.1 Τεχνικά στοιχεία Όνοµα Επαγωγική εστία IK 20TC Κωδ. προϊόντος: Υλικό: Χρονοδιακόπτης επιφάνεια µαγειρέµατος γυαλί, περίβληµα: ανοξείδωτο ατσάλι λεπτά Φάσµα θερµοκρασίας: 60 C ως 240 C Βαθµίδες απόδοσης: 8 (500 ως 2000 W) Τιµές σύνδεσης: ιαστάσεις: Βάρος: Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών! 2000 W / V 50/60 Hz πλάτος 329 x βάθος 340 x ύψος 64 mm 3,35 kg 4.2 Πίνακας εξαρτηµάτων της συσκευής Περίβληµα 2 Επιφάνεια µαγειρέµατος 3 Πίνακας ελέγχου αφής µε ψηφιακή οθόνη 4 Ποδαράκια

12 4.3 Λειτουργίες εξαρτηµάτων χειρισµού και δεικτών είκτης τρόπου λειτουργίας δείχνει τον τρεχούµενο τρόπο λειτουργίας (απόδοση, απόδοση + χρόνος, θερµοκρασία, θερµοκρασία + χρόνος) Ψηφιακή οθόνη τιµής της απόδοσης, χρόνου ή θερµοκρασίας δείχνει επιλεγµένες ρυθµίσεις είκτης αναγνώρισης κατσαρόλας αναβοσβήνει όταν στο πεδίο µαγειρέµατος δεν υπάρχει καµία σκευή η µια σκευή είναι ακατάλληλη. λάµπει όταν στο πεδίο µαγειρέµατος βρίσκεται µαι σκευή κατάλληλη γαι µαγειρέµατος. Λυχνάι µπλοκαρίσµατος λάµπει όταν ο πίνακας ελέγχου όταν είναι µπλοκαριισµένος. δεν λάµπει όταν ο πίνακας ελέγχου δεν είναι µπλοκαρισµένος. Λυχνία απενεργοποίησης OFF λάµπει όταν η συσκευή λειτουργεί. Κουµπί ON/OFF το να πατήσετε του κουµπί δηµιουργεί ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τςη συσκευής. Κουµπί µπλοκαρίσµατος το να πατήσετε το κουµπί (για περίπου 3 δευτερόλεπτα) δηµιουργεί µπλοκάρισµα ή αφαίρεση µπλοκαρίσµατος της συσκευής Πεδίο για ρυθµίσεις το να αγγίξετε και να πατήσετε προς τα δεξιά και προς τα αριστερά δηµιουργεί αλλαγή ρυθµίσεων απόδοσης, θερµοκρασίας ή χρόνου (αύξηση µείωση). Κουµπί επιλογής λιετουργίας πατώντας το κουµπί επιλέγετε τν τρόπο λειτουργίας (απόδοση, απόδοση + χρόνος, θερµοκρασία, θερµοκρασία + χρόνος)

13 5. Εγκατάσταση 5.1 Τοποθέτηση Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Ποτέ µην αφαιρείτε από τη συσκευή την αναγνωριστική πινακίδα και τα προειδοποιητικά σύµβολα. Τοποθετήστε τη συσκευή σε µια ίσια, σταθερή και αδιάβροχη βάση που είναι ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. Παρακαλώ, ποτέ µην τοποθετείτε τη συσκευή σε µια εύφλεκτη βάση. Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα στην ανοιχτή φλόγα, ηλεκτρικές θερµάστρες ή άλλες πηγές θερµότητας. Μην µπλοκάρετε ούτα µην καλύπτετε σχισµή εξαερισµού που χρησιµοποιείται για είσοδο και έξοδο αέρα από τη συσκευή. Σε αντίθετη κατάσταση µπορεί να υπερθερµανθεί. Να κρατήσετε απόστασή τουλάχιστον 5 10 cm από εύφλεκτους τοίχους και άλλα εύφλεκτα αντικείµενα. Μην τοποθετείτε την επαγωγική εστία δίπλα στις συσκευές και αντικείµενα που είναι ευαίσθητα σε µαγνητικό πεδίο (π.χ.: ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κλπ.) Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε εξασφαλίζετε πρόσβαση στο φις προκειµένου να µπορέσετε κατ' ανάγκη να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύµα. 5.2 Σύνδεση ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Σε περίπτωση της µη σωστής εγκατάστασης η συσκευή µπορεί να προκαλέσει σωµατικές βλάβες. Πριν την εγκατάστσση της συσκευής πρέπει να ελέγξετε αν οι παράµετροι ηλεκτρικού ρεύµατος του τοπικού δικτύου ανταποκρίνονται στις τιµές παροχής ρεύµατος της συσκευής (βλέπε την ετικέτα κατάταξης). Η συσκευή µπορεί να συνδεθεί µόνο όταν οι ανώτερω τιµές ανταποκρίνονται! Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή µόνο στα µονά βύσµατα µε προστατευτική σύνδεσηπου έχουν εγκατασταθεί σωστά. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας τράβωντάς το, πάντα πρέπει να πιάνετε το µερίβληµα του φις. Το ηλεκτρικό κύκλωµα της υποδοχής πρέπει να έχει την ασφάλεια τουλάχιστον 16Α. Η σύνδεση µπορεί να εκτελεστεί µόνο αµέσως προς την υποδοχή τοίχου και απαγορεύεται να χρησιµοποιείτε πολυπρίζες ή πολλαπλές υποδοχές

14 6. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής 6.1 Τρόπος λειτουργίας επαγωγικών εστίων θέρµανσης Στις επαγωγικές εστίες το ρολό καλωδίου που βρίσκεται κάτω από το γυαλί τροφοδοτείται µε ηλεκτρική τάση. Κατά συνέπεια εµφανίζονται µαγνητικά πεδία, τα οποία µε φυσική επίδραση άµεσα θερµαίνουν την κατσαρόλα. Αυτό σηµαίνει οικονοµία χρόνου και ενέργειας, διότι δεν χρειάζεται όπως στις παραδοσιακές εστίες να θερµαίνονται πρώτα το θερµαντικό όργανο και γυάλινη επιφάνεια µαγειρέµατος. Ένα άλλο πλεονέκτηµα των παραπάνω αναφεροµένων τεχνικών ιδιοτήτων είναι πολύ σύντοµος χρόνος που χρειάζεται για βράσιµο. Επίσης ο εφοδιασµός θερµού αλλάζει αµέσως µετά την αλλαγή προσαρµογής και µπορεί να ρυθµίζεται ακριβώς. Η επαγωγική επιφάνεια µαγειρέµατος αντιδρά για αλλαγές προσαρµογής πολύ γρήγορα όπως και κουζίνες αερίου, διότι η ενέρεγεια φτάνει στην κατσαρόλα αµέσως χωρίς να θερµάνει πρώτα άλλα υλικά. Η επαγωγική τεχνική συνδέει την ταχύτητα της αντίδρασης µε το βασικό πλεονέκτηµα ρεύµατος που αφήνει την ακριβή ρύθµιση του εφοδιασµού θερµού. Άλλα πλεονεκτήµατα επαγωγικής εστίας: Η γυάλινη πλάκα θερµαίνεται µόνο από το κάτω µέρος της κατσαρόλας και γι αυτό το λόγο ξεχειλίζοντα φαγητά δεν καίονται πολύ και υπάρχει µικρός κίνδυνος εγκαυµάτων για τον χρήση. Η θέρµανση της γυάλινης επιφάνειας είναι µόνο αποτέλεσµα της καυτής κατσαρόλας. Εάν η συσκευή ενεργοποιείται χωρίς κανένα µαγειρικό σκεύος στην επιφάνεια µαγειρέµατος ή εάν το µαγειρικό σκεύος είναι αφηρηµένο από την επιφάνεια µαγειρέµατος θα ακούγεται ένα προεδοποιητικό ακουστικό σήµα και η συσκευή απενεργοποιείται µετά από περίπου 30 δευτερόλπτα. Η συσκευή ανιχνεύει εάν κανένα κατάλληλο µαγειρικό σκεύος βρίσκεται στην επιφάνεια µαγειρέµατος. Εάν το µεγειρικό σκεύος δεν είναι κατάλληλο για τις επαγωγικές εστίες δεν πραγµατοποιείται καµία µεταφορά ενέργειας. Η συσκευή απενεργοποιείται µετά από περίπου 30 δευτερόλπτα. Σε περίπτωση λειτουργίας µε άδεια κατσαρόλα, ασφάλεια υπερθέρµανσης απενεργοποιεί τη συσκευή αυτόµατα. 6.2 Κατάλληλα και ακατάλληλα σκεύη Κατάλληλα σκεύη o ατσάλι ή χυτοσίδηρο µε σµάλτο; o σίδηρο, ατσάλι ή χυτοσίδηρο χωρίς σµάλτο; o ευγενές ατσάλι 18/10 και αλουµίνιο, εάν σηµειώνεται ότι είναι κατάλληλα για επαγωγή (παρακαλούµε να παρακολουθείτε σύµβολα στα σκεύη)

15 Λόγω ειδικού είδους λειτουργίας του επαγωγικού πεδίου σκευές κατάλληλες για µαγείρεµα είναι αυτές που έχουνν το κάτω µέρος τους ικανό να δηµοργήσει µαγνητοποίηση. Με σκοπό να λάβετε καλύτερα αποτελέσµατα πρέπει να χρησιµοποιείτε µόνο τις κατσαρόλες/ τηγανιά µε τη διάµετρο από 12 cm έως 26 cm. > 12 cm Παράδειγµα Επαγωγικές κατσαρόλες, σετ µε 9 µέρη Ατσάλι χροµιο-νικέλιο λουστραρισµένη άκρη λαβές που δεν ζεσταίνονται 4 κατσαρόλες µε καλύµµατα 1 τηγάνι 2,0 λίτρα Ø 16 εκ. ύψος 10,0 εκ. 2,8 λίτρα Ø 24 εκ. ύψος 6,5 εκ. 2,7 λίτρα Ø 18 εκ. ύψος 11,0 εκ. 5,1 λίτρα Ø 24 εκ. ύψος 11,5 εκ. 6,1 λίτρα Ø 20 εκ. ύψος 20,0 εκ. Bartscher Κωδ. είδους: A Ακατάλληλα σκεύη o σκεύη µε µη επίπεδο πάτος; o κεραµική, γυαλί; o αλουµίνιο, χαλκός, ορείχαλκο ςεκτός αν έχουν σύµβολα ότι είναι κατάλληλα για επαγωγικές εστίες; o κατσαρόλες / τηγάνια µε διάµετρο µικρότερο από 12 εκ.; o κατσαρόλες µε πόδια. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Παρακαλούµε να χρησιµοποιείτε µόνο σκεύη µαγειρικής, που επισηµαίνονται ως κατάλληλες για επαγωγικές εστίες. Εάν η επαγωγική εστία ανιχνεύει πάρα πολύ απόκλιση του δοχείου που µαγνητίζει πραγµατοποιείται η µείωση της ισχύος. Έτσι µπορεί να σταµατήσει η λειτουργία της προστασίας από υπερθέρµανση. Για αυτό το λόγο δε µπορείτε να χρησιµοποιείτε τα δοχεία από το αλουµίνιο, τον ορείχαλκο ή από άλλα όχι µεταλλικά υλικά

16 6.3 Οδηγίες χειρισµού Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή καθαρίστε τη, Λάβετε υπόψην τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 «Καθαρισµός». ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη βάζετε κενές σκευές για µαγείρεµα πάνω στ επιφάνεια µαγειρέµατος. Το να ζεστάνετε µια κενή σκευή ή κενό τηγάνι δηµιουργεί ενεργοποίηση της προστασίας από υπερθέρµανση και εποµένως ακούγεται ένα ακουστικό σήµα και απενεργοποίηση της συσκευής. Πάνω στην ψηφιακή οθόνη προβάλλεται η προειδοποίηση του λάθους "Ε02". Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να βγάλετε τη σκευή από την επιφάνεια µεγαιερέµταος και αφήστε τη συσκευή να ψύξει. Εποµένως στο πεδίο µαγειρέµατος µπορείτε να τοποθετήσετε τη σκευή ή τηγάνι µε κατάλληλο περιεχόµενο και σβήστε τη συσκευή. Στο κεντρικό µέρος του επιλεγµένου πεδίου µαγειρέµατος τοποθετήστε την κατάλληλη σκευή µε γεύµα. Συνδέστε το φις µε την κατάλληλη µονή πρίζα. Ακούγεται ακουστικό σήµα και ανάβει η λυχνία ON. Με σκοπό να απενεργοποιήσετε την επαγωγική κουζίνα πατήστε το κουµπί ON/OFF. Η λυχνία επιλογής του τρόπου λειτουργίας αναβοσβήνει ενώ το κουµπί µπλοκαρίσµατος λάµπει. Ρυθµίσεις Ο ΗΓΙΑ! Με σκοπό να µαγειρέψετε ή να βράσετε ένα γεύµα (µέγιστη θερµοκρασία 170 C) πρέπει να επιλέξετε µια βαθµίδα απόδοσης. Με σκοπό να ψήσετε ή να τηγανίσετε ένα γεύµα (µέγιστη θερµοκρασία 240 C) πρέπει να επιλέξετε µια βαθµίδα θερµοκρασίας (60 C C). Κάθε πάτηµα του κουµπιού επιλογή τρόπου λειτουργίας δηµιουργεί µεταφορά σε άλλο τρόπο λειτουργίας, σύµφωνα µε τις παρακάτω σειρά φάσεων: Απόδοση Απόδοση + χρόνος Θερµοκρασία Θερµοκρασία + χρόνος (Power) (Power + Timer) (Temp) (Temp + Timer) Ονοµα του επιλεγµένου τρόπου λειτουργίας προβάλλεται στην ψηφιακή οθόνη πάνω στον πίνακα ελέγχου

17 Τρόπος λειτουργίας Απόδοση Πατήστε το κουµπί επιλογής του τρόπου λειτουργίας. Η συσκευή αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας Απόδοση. Αρχικά προγραµµατισµένη τιµή 1300 W προβάλλεται στην οθόνη. Το κουµπί επιλογής λειτουργίας πλαίσιο ενός τρόπου λειτουργίας. λάµπει συνέχεια και η συσκευή λειτουργεί στο Λάµπει ο δείκτης «Power» και ο δείκτης αναγνώρισης κατσαρόλας i. Αν το κουµπί επιλογής του τρόπου λειτουργίας δεν πατιέται κατά 1 λεπτό, ακούγεται ακουστικό σήµα και η συσκευή αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας στο Standby. Η επαγωγική εστία αναγνωρίζει αν στο πεδίο µαγειρέµατος βρίσκεται κατάλληλη σκευή για µαγειρέµατος. Αν ναι, ο δείκτης αναγνώρισης σκευής λάµπει συσκευή λειτουργεί βάσει των επιλεγµένων ρυθµίσεων. Όταν στο πεδίο µαγειρέµατος δεν υπάρχει καµία σκευή η µια σκευή είναι ακατάλληλη ή διάµετρος της σκευής είναι µικρότερη των 12 cm, ο δείκτης αναγνώρισης σκευής και η αναβοσβήνει και ακούγεται το ακουστικό σήµα µέχρι να τοποθετήσετε την κατάλληλη σκευή στο πεδίο µαγειρέµατος. Αν στο πεδίο µαγειρέµατος δεν τοποθετείτε κατάλληλη σκευή κατά 30 δευτερόλεπτα η συσκευή αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας στο Standby. Όταν η συσκευή λειτουργεί στον τρόπο Απόδοσης πατώντας µε το δάκτυλο το πεδίο ρυθµίσεων φάσµα από 500 W ως 2000 W. w προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά µε σα στο Υπάρχει 8 δυνατότητες ρυθµίσεων οι οποίες αναφέρονται παρακάτω: 500, 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700, 2000 W Πάνω στην ψηφιακή οθόνη προβάλλεται επιλεγµένη τιµή απόδοσης. Τρόπος λειτουργίας + χρόνος Όταν η συσκευή λειτουργεί στον τρόπο Απόδοσης το να πατήσετε το κουµπί επιλογής τρόπου λειτουργίας προκαλεί µετάβαση στις ρυθµίσεις χρόνου. Πατώντας µε το δάκτυλο το πεδίο ρύθµισης προς τα αριστερά ή τα δεξιά µπορείτε να επιλέξετε µια από 8 δυνατότητες ρυθµίσεων µέσα στο φάσµα από 5 λεπτά έως 180 λεπτά. 5, 15, 30, 50, 75, 105, 140, 180 λεπτά

18 Χάρη στη µνήµη οι προγενέστερες ρυθµίσεις της συσκευής δεν αλλάζονται. Θα ανάβουν οι δείκτες «Power» και «Timer». Χρόνος µετριέται προς τα κάτω σε διαστήµατα ενός λεπτού ενώ πάνω στην ψηφιακή οθόνη προβάλλεται τιµή απόδοσης και υπόλοιπος χρόνος. Μετά από πέρασµα προγραµµατισµένου χρόνου ακούγεται ακουστικό σήµα και η συσκευή απενεργοποιείται αυτοοµάτως. Μόνο ο ανεµιστήρας θα λειτουργήσει ακόµη περίπου 45 δευτερόλεπτα και εποµένως θα σβήσει. Ο ΗΓΙΑ! Κατά ανάγκη διακοπής της λειτουργίας πριν από πέρασµα προγραµµατισµένου χρόνου πρέπει να πατήσετε το κουµπί ON/OFF. Το επόµενο πάτηµα αυτού του κουµπιού επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή και να εισαγάγετε τις ζητούµενες αλλαγές. Τρόπος λειτουργίας Θερµοκρασία Με σκοπό νε µεταφερθείτε στον τρόπο λειτουργίας θερµοκρασία πρέπει να πατήσετε το κουµπί επιλογής του τρόπου λειτπυργίας. Θα ανάψει ο δείκτης «Temp» i και πάνω στην οθόνη προβάλλεται αρχικά προγραµµατισµένη θερµοκρασία 200 C. Πατώντας µε το δάκτυλο το πεδίο ρύθµισης προς τα αριστερά ή τα δεξιά µπορείτε να επιλέξετε µια από 8 δυνατότητες ρυθµίσεων ερµοκρασίας µέσα στο φάσµα από 60 C do 240 C : 60, 100, 120, 160, 180, 200, 220, 240 C. Η ζητούµενη θερµοκρασία θα προβληθεί πάνω στην ψηφιακή οθόνη. Τρόπος λειτουργίας Θερµοκρασία + χρόνος Όταν η συσκευή λειτουργεί στον τρόπο θερµοκρασίας, πατώντας το κουµπί επιλογής του τρόπου λειτουργίας µπορείτε να µεταφερθείτε στις ρυθµίσεις χρόνου. Πατώντας µε το δάκτυλο το πεδίο ρύθµισης προς τα αριστερά ή τα δεξιά µπορείτε να προγραµµατίζετε το ζητούµενο χρόνο µέσα στο φάσµα από 5 λεπτά έως 180 λεπτά. Χάρη στη µνήµη οι προγενέστερες ρυθµίσεις της συσκευής δεν αλλάζονται

19 Θα ανάβουν οι δείκτες «Power» και «Timer». Χρόνος µετριέται προς τα κάτω σε διαστήµατα ενός λεπτού ενώ πάνω στην ψηφιακή οθόνη προβάλλεται τιµή απόδοσης και υπόλοιπος χρόνος. Μετά από πέρασµα προγραµµατισµένου χρόνου ακούγεται ακουστικό σήµα και η συσκευή απενεργοποιείται αυτοµάτως. Μόνο ο ανεµιστήρας θα λειτουργήσει ακόµη περίπου 45 δευτερόλεπτα και εποµένως θα σβήσει. Ο ΗΓΙΑ! Κατά λειτουργία της συσκευής οποιαδήποτε στιγµή µπορείτε να αλλάξετε το χρόνο µε χρήση του πεδίου ρυθµίσεων. Χάρη στη µνήµη η ρύθµιση της απόδοσης ή της θερµοκρασίας δε θα αλλάξει. Μ ετον ίδιο τρόπο µπορείτε να αλλάξετε την απόδοση ή τη θερµοκρασία χωρίς αλλαγή χρόνου. Η συσκευή τότε; θα λειτουργήσει κατά τα στιχεία τα οποία εισάχθηκαν ως τελευταία. Ο ΗΓΙΑ! Η συσκευή απενεργοποιείται αυτοµάτως όταν κατά τη λειτουργία τςη συσκευής κατά 2 ώρες δεν αλλάζει καµία ρύθµιση ή όταν ο προγραµµατισµένος χρόνος είναι πάνω από 120 λεπτά. Κουµπί µπλοκαρίσµατος Με σκοπό να µπλοκάρετε τον πίνακα ελέγχου πατήστε 3 δευτερόλεπτα το κουµπί. Εποµένως ακούγεται ακουστικό σήµα και ενεργοποιείται η λυχνία πάνω από τα κουµπί µπλοκαρίσµατος µπλοκαρισµένος.. Η λυχνία λάµπει µέχρι ο πίνακας ελέγχου είναι Η συσκευή λειτουργεί µε τν τρόπο σύµφωνο µε τις προγενέστερες ρυθµίσεις, όλα τα κουµπιά του πίνακα ελέγχου έχουν µπλοκάρισµα εκτός από το κουµπί ON/OFF. Έτσι µπορείτε να προστατευτείτε από τυχαία αλλαγή ρυθµίσεων. Με σκοπό να αφαιρέσετε το µπλοκάρισµα πρέπει ξανά να πατήσετε 3 δευτερόλεπτα το κουµπί µπλοκαρίσµατος. Θα ακουστεί το ακουστικό σήµα και θα σβήσει η λυχνία πάνω από το κουµπί µπλοκαρίσµατος. Μετά να τελειώσετε να µαγειρεύετε ή να ζεσταίνετε πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή µε χρήση του κουµπιού ON/OFF και να αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία (βγάλτε το φις!)

20 7. Καθαρισµός ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Πριν από καθαρισµό αποσυνδέστε τν συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία (βγάλτε το φις!) Η συσκευή δεν προορίζεται για να ξεπλυθεί στο άµεσο ρεύµα του νερού. Σχετικά µε αυτό καθαρισµός της συσκευής δεν επιτρέπεται να γίνει στο ρεύµα του νερού υπό πίεση! Προσέξτε να µην διαπεράσει το νερό µέσα στη συσκευή. o Πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά. o Καθαρίζετε το περίβληµα και τοο πεδίο µαγειρέµατος µε χρήση µαλακού, υγρού υφάσµατος µε ελαφρύ καθαριστικό µέσο. D/A/CH o Πάντα πρέπει να χρησιµοποιείτε µαλακό ύφασµα, ποτέ µη χρησιµοποιείτε ανώµαλα καθαριστικά µέσα που µπορεί να ξύσουν την επιφάνεια της συσκευής. o Οι σχισµές εξαερισµού του κάτω µέρους της συσκευής πάντα πρέπει να είναι ελεύθερες από τη σκόνη και ακαθαρσίας και κατά ανάγκη πρέπει να τις καθαρίζετε (π.χ. µε χρήση βούρτσας ή φυσητήρα) o Ποτέ µη χρησιµοποιείτε κανένα καθαριστικό που περιέχει τη βενζίνη ή διαλυτικό µε σκοπό να µην προκαλέσετε βλάβη της επιφάνειας. o Μετά καθαρισµό πρέπει να στεγνώσετε και να λουστράρετε τις επιφάνειες χρησιµοποιώντας στεγνό ύφασµα. 8. Πιθανές βκλάβες Κώδικα λάθους E01 E02 E03 Αιτία Η θερµοκρασία της συσκευης αυξάνει υπερβολικά (π.χ. λόγο καλύµµατος των σχισµών εξαερισµού) Χαλασµένο εξάρτηµα (π.χ. ρελέ) Ενεργοποιήθηκα η προστασία από υπερθέρµανση γιατί η σκευή ήταν άδεια ή ζεστάθηκε υπερβολικά. Η συσκευή απενεργοποιείται. Βραχυκύκλωµα ή υπερβολικά χαµιλή τάση. Επίλυση Ανοίξτε τις σχισµές εξαερισµού. Περιµένετε κάποια λεπτά µέχρι η συσκευή να ψύξει και αρχίστε λειτουργία ξανά. Αν η προειδοποίηση προβάλλεται ξανά επικοινωνήστε µε τον πωλητή της συσκευής. Eπικοινωνήστε µε τον πωλητή της συσκευής. Βγάλτε την κενή σκευή από την επιφάνεια µαγεθρλεµατος. Περιµένετε κάποια λεπτά µέχρι να ψύξει η σκευή. Μετά να ψύξει η σκευή είναι έτοιµη να λειτουργεί. Βγάλτε το φις. Αναθέστε στοον ηλεκτρικό να ελέγξει την ηλεκτρική εγκατάσταση

21 9. Ανακύκλωση Παλιές συσκευές Όταν θα τερµατιστεί η χρήση της συσκευής, το παλιό προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύµφωνα µε διατάξεις ισχούσες στη συγκεκριµένη χώρα. Προτείνουµε να επικοινωνήσετε µε ειδική εταιρία ή να έρθετε σε επαφή µε υπεύθυνους δήµου στο θέµα της ανακύκλωσης. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφευχθούν πιθανές καταχρήσεις και κίνδυνοι, πρέπει, πριν παραδώσετε τη συσκευή για την ανακύκλωση, να εξασφαλίσετε να µην µπορεί να ξαναλειτουργίσει. Γι αυτό το σκοπό πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρισµού και να κόψετε το καλώδιο. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης πρέπει να τηρούνται κατάλληλοι κρατικοί ή τοπικοί κανονισµοί. Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

IK 35SK 105.837 V2/1211

IK 35SK 105.837 V2/1211 IK 35SK 105.837 V2/1211 GR 1. Γενικές πληροφορίες 226 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 226 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 227 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

IKTS 35 105.839 V2/0812

IKTS 35 105.839 V2/0812 IKTS 35 105.839 V2/0812 GR 1. Γενικές πληροφορίες 282 1.1 Πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης 282 1.2 Επεξήγηση συμβόλων 282 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 283 1.4 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Mini 1,5L A100266 V2/1014

Mini 1,5L A100266 V2/1014 Mini 1,5L A100266 V2/1014 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις

Διαβάστε περισσότερα

IF-100 300321 V1/1014

IF-100 300321 V1/1014 IF-100 300321 V1/1014 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν πρέπει να είναι συνεχώς υπόψη! 1. Γενικές πληροφορίες... 74 1.1 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

IMBISS I A150107 IMBISS II A150207 V6/1213

IMBISS I A150107 IMBISS II A150207 V6/1213 IMBISS I A150107 IMBISS II A150207 V6/1213 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120 700205G V1/1212 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν πρέπει να είναι συνεχώς υπόψη! 1. Γενικές πληροφορίες... 226 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120 700204G V1/0713 700205G V1/1212 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν πρέπει να είναι συνεχώς υπόψη! 1. Γενικές πληροφορίες... 226 1.1 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

174195 174220 174250 174275 174300 V3/1014

174195 174220 174250 174275 174300 V3/1014 174195 174220 174250 174275 174300 V3/1014 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120 135.102 V1/0212 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 171 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων 171

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος µικροκυµάτων µε αγωγή θερµότητας και γκριλ

Φούρνος µικροκυµάτων µε αγωγή θερµότητας και γκριλ Φούρνος µικροκυµάτων µε αγωγή θερµότητας και γκριλ 610.835 V3/0711 GR Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν πρέπει να είναι συνεχώς υπόψη! 1. Γενικές πληροφορίες 122 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Καφετιέρα µε κυκλικό φίλτρο

Καφετιέρα µε κυκλικό φίλτρο Καφετιέρα µε κυκλικό φίλτρο PRO 40T PRO 60T PRO 100T A190.141 A190.161 A190.191 V7/0209-1 - GR 1. Γενικές πληροφορίες 173 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 173 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 173 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης για αλκοόλ και καταψυγμένα τρόφιμα

Καταψύκτης για αλκοόλ και καταψυγμένα τρόφιμα Καταψύκτης για αλκοόλ και καταψυγμένα τρόφιμα 700.075H V1/1209 GR 1. Γενικές πληροφορίες 198 1.1 Πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης 198 1.2 Επεξήγηση συμβόλων 198 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni di uso e

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC M TR 640 TR 620 TT 620 VTC M INOX HALOGEN TT 600 TT 630 TC 620 TB 600 TT 640 TR 600 TR 735 AB TM 620 TR 641 TM 601 TR 634 TB 641 TD

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγικές κεραµικές εστίες KM 5920 / ΚΜ 5930 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες KM 6002 / KM 6003 KM 6012 / KM 6013 / KM 6017 KM 6023 / KM 6024 KM 6031 / ΚΜ 6061 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE Η τελευταία λέξη στο µαγείρεµα Το ζέσταµα των φαγητών µε τη χρήση της επαγωγικής λειτουργίας, είναι µία από τις πιο σύγχρονες µεθόδους µαγειρικής. Μέσω ενός ηλεκτροµαγνητικού πεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγικές κεραµικές εστίες CS 1212 CS 1221 CS 1234 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Εντοιχιζόμενο υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες CS 1112 CS 1122 CS 1134 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες KM 6002 / KM 6003 KM 6012 / KM 6013 KM 6017 / KM 6023 / KM 6024 (Για συνδυασµό µε κουζίνες σειρά H 4000) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 7 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες CS 1112 CS 1122 CS 1134 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα