ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση"

Transcript

1 Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση το Ίδρυμα [πλήρης επίσημη επωνυμία Ιδρύματος αποστολής] [πλήρης επίσημη διεύθυνση] εφεξής αποκαλούμενο "το Ίδρυμα", που αντιπροσωπεύεται για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον / την: [επώνυμο, όνομα και θέση] αφενός, και ο/η κ Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Ημερομηνία γέννησης: φύλο: υπηκοότητα: Σχολή: Τμήμα: Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Τίτλος σπουδών: Κύκλος σπουδών* (1 ος, 2 ος, 3 ος ): : Έτος σπουδών: : (*1 ος : Προπτυχιακός, 2 ος : Μεταπτυχιακός, 3 ος :Διδακτορικός) Τομέας σπουδών: Ειδίκευση: Πλήρης διεύθυνση: Τ. Κ Αριθμός τηλεφώνου: Αριθμός FAX Δ/νση ηλεκτρονικού ταχ/μείου (παρέχεται από το Ίδρυμα αποστολής) Προσωπική Δ/νση ηλεκτρονικού ταχ/μείου Aριθμός δελτίου ταυτότητας/ διαβατηρίου: Ημερομηνία έκδοσης: Εκδούσα αρχή: εφεξής αποκαλούμενος ο δικαιούχος αφετέρου, ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τους Όρους και τα Παραρτήματα που παρατίθενται στη συνέχεια: 1

2 Παράρτημα I Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης και Δέσμευση Ποιότητας για την τοποθέτηση φοιτητών Erasmus σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση Παράρτημα II Γενικοί όροι που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης ("η σύμβαση"). ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 1.1 Το Ίδρυμα θα χορηγήσει στον δικαιούχο κοινοτική οικονομική ενίσχυση για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. 1.2 Ο δικαιούχος αποδέχεται την υποτροφία και αναλαμβάνει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι, με δική του ευθύνη. 1.3 Ο δικαιούχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης. Όποια τροποποίηση ή συμπλήρωση της σύμβασης θα γίνεται εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2.1 Η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής της από το δεύτερο εκ των δύο μερών. 2.2 Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει στις...[ημερομηνία] το νωρίτερο και θα ολοκληρωθεί στις...[ημερομηνία] το αργότερο. ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 3.1 Η επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συγχρηματοδότηση της πρακτικής άσκησης ανέρχεται σε [...] ΕΥΡΩ το ανώτατο. 3.2 Το τελικό ποσό της υποτροφίας προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον πρώτο μήνα με το ποσό των [...] ΕΥΡΩ και τους υπόλοιπους μήνες με το ποσό των [...] ΕΥΡΩ. Ο δικαιούχος θα υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης. ΑΡΘΡΟ 4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4.1 Εντός 45 ημερών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης, θα καταβληθεί στον δικαιούχο προ-πληρωμή ύψους [...] ΕΥΡΩ, ποσό που θα ισούται με το 80% του ανώτατου ποσού υποτροφίας. 4.2 Η υποβολή της βεβαίωσης του Οργανισμού Υποδοχής για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης μαζί με την τελική έκθεση (άρθρο 5), θα θεωρείται ότι συνιστά αίτημα του δικαιούχου για καταβολή του υπολειπόμενου ποσού της υποτροφίας, εφόσον αυτό απαιτείται. Το Ίδρυμα θα έχει στη διάθεσή του σαράντα πέντε (45) ημέρες για την πληρωμή του εν λόγω ποσού. 2

3 ΑΡΘΡΟ 5 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ο δικαιούχος θα υποβάλλει την τελική έκθεση, χρησιμοποιώντας τα επίσημα έντυπα, εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της πρακτικής άσκησης το αργότερο. ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, όπως δεικνύεται στη συνέχεια: Επωνυμία Τράπεζας:... Διεύθυνση υποκαταστήματος:... Ακριβή στοιχεία δικαιούχου λογαριασμού:... Πλήρης αριθμός λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένου κωδικού ΙΒΑΝ τράπεζας):... ΑΡΘΡΟ 7 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβασης, τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες, και επικουρικά, το Ελληνικό Δίκαιο σχετικά με τις υποτροφίες. Ο δικαιούχος μπορεί να κινήσει νομικές ενέργειες εναντίον αποφάσεων του ιδρύματος σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων της σύμβασης και τις σχετικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της σύμβασης ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 8-ERASMUS ALUMNI ASSOCIATION Με σκοπό τη δημιουργία Συλλόγου φοιτητών Erasmus, ο φοιτητής/ φοιτήτρια ΕRASMUS, με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, επιτρέπει την πρόσβαση στην προσωπική ηλεκτρονική του διεύθυνση, καθώς και στα βασικά προσωπικά του στοιχεία, στα οποία έχει ήδη πρόσβαση το Ίδρυμά του, ώστε να χρησιμοποιηθούν από την Εθνική Μονάδα (Ι.ΚΥ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατ επέκταση από τρίτους που έχουν γραπτή εξουσιοδότηση από την Ε.Ε. να εργαστούν ειδικά για τον σκοπό αυτό. Η Ε.Ε. εγγυάται ότι τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για αυτό τον σκοπό. Εάν ο φοιτητής/ φοιτήτρια δεν επιθυμεί να επιτρέψει στην Ε.Ε. την πρόσβαση στα προσωπικά αυτά στοιχεία, θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς το Ίδρυμά του εντός ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Για το δικαιούχο [επώνυμο / όνομα] Για το Ίδρυμα [επώνυμο / όνομα / θέση] [υπογραφή] Υπογράφηκε στην [τόπος], [ημερομηνία] [υπογραφή - σφραγίδα] Υπογράφηκε στην [τόπος], [ημερομηνία] 3

4 Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus Παράρτημα I I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Αντικείμενο σπουδών: Ακαδημαϊκό έτος: Κύκλος Σπουδών: Ίδρυμα αποστολής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ και ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Οργανισμός υποδοχής: Κλάδος επιχείρησης: Προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου πρακτικής άσκησης από.. έως.., με διάρκεια.. μηνών - Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτηθούν: - Λεπτομερές πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης: - Καθήκοντα εκπαιδευόμενου: - Παρακολούθηση και σχέδιο αξιολόγησης: 4

5 III. ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Με την υπογραφή του παρόντος, ο φοιτητής, το Ίδρυμα αποστολής και ο οργανισμός υποδοχής βεβαιώνουν ότι θα τηρήσουν τις αρχές της Δέσμευσης Ποιότητας που παρατίθενται στη συνέχεια για τοποθετήσεις φοιτητών Erasmus σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση. Ο φοιτητής Υπογραφή φοιτητή... Ημερομηνία: Το Ίδρυμα αποστολής Επιβεβαιώνουμε ότι η παρούσα προτεινόμενη συμφωνία για πρόγραμμα πρακτικής άσκησης εγκρίνεται. Κατά την ικανοποιητική ολοκλήρωση του προγράμματος πρακτικής άσκησης, το Ίδρυμα θα απονείμει. μονάδες ECTS ή θα εντάξει την περίοδο πρακτικής άσκησης στο Παράρτημα του Πτυχίου. Υπογραφή συντονιστή... Ημερομηνία:... Ο οργανισμός υποδοχής Επιβεβαιώνουμε ότι το παρόν προτεινόμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης εγκρίνεται. Κατά την ικανοποιητική ολοκλήρωση του προγράμματος πρακτικής άσκησης, ο οργανισμός θα χορηγήσει σχετικό Πιστοποιητικό στον φοιτητή. Υπογραφή συντονιστή... Ημερομηνία:... 5

6 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ για πρακτική άσκηση Erasmus Στην παρούσα Δέσμευση Ποιότητας επαναλαμβάνονται οι αρχές που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ποιότητας για την Κινητικότητα ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ* ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: να καθορίσει τα μαθησιακά αποτελέσματα της πρακτικής άσκησης όσον αφορά τις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες που θα αποκτηθούν να συνδράμει τον φοιτητή στην επιλογή του κατάλληλου οργανισμού υποδοχής, διάρκειας σχεδίου και περιεχόμενου της πρακτικής άσκησης με στόχο την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων να επιλέγει τους φοιτητές βάσει σαφώς καθορισμένων και διαφανών κριτηρίων και διαδικασιών και να συνάπτει συμβάσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών με τους επιλεγέντες φοιτητές να προετοιμάσει τους φοιτητές για την πρακτική, επαγγελματική και πολιτιστική ζωή της χώρας υποδοχής, ειδικά μέσω γλωσσικής προετοιμασίας προσαρμοσμένης στις ανάγκες της απασχόλησης να παρέχει διοικητική υποστήριξη στους φοιτητές για τις διατυπώσεις ταξιδίου, την έκδοση άδειας εισόδου στη χώρα (visa), τη διαμονή, την έκδοση άδειας παραμονής ή εργασίας, την κοινωνική ασφαλιστική κάλυψη και την ασφάλεια να χορηγεί πλήρη αναγνώριση κατόπιν επιτυχημένης ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων που προδιαγράφονται στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή να αξιολογεί από κοινού με τον εκάστοτε φοιτητή την προσωπική και επαγγελματική πρόοδο που επετεύχθη μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus. ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ* ΚΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν Συμφωνίες Κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος της πρακτικής άσκησης και των διατάξεων αναγνώρισης) προοριζόμενες για τον εκάστοτε φοιτητή και να προβαίνουν στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την επιμέλεια της περιόδου. να παρακολουθούν την πρόοδο της πρακτικής άσκησης και να προβαίνουν στην ανάληψη των απαραίτητων μέτρων, αν απαιτείται. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: να αναθέσει στους φοιτητές καθήκοντα και αρμοδιότητες (όπως ορίζονται στη Συμφωνία Κατάρτισης ) που θα συνάδουν με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές τους καθώς και με τους σκοπούς της πρακτικής άσκησης και να διασφαλίσει ότι διατίθεται στους φοιτητές ο απαιτούμενος εξοπλισμός και υποστήριξη να συντάξει σύμβαση ή αντίστοιχο έγγραφο σχετικά με την πρακτική άσκηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας να ορίσει επιμελητή, ο οποίος θα συμβουλεύει τους φοιτητές, θα τους συνδράμει στην ενσωμάτωσή τους στην επιχείρηση υποδοχής και θα παρακολουθεί την πρόοδο της πρακτικής άσκησης να παρέχει πρακτική υποστήριξη, εάν απαιτηθεί, να ελέγχει εάν διατίθεται η κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη και να διευκολύνει την κατανόηση του πολιτισμού της χώρας υποδοχής. Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: να συμμορφωθεί προς όλες τις διατάξεις που αποτέλεσαν το αντικείμενο διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της τοποθέτησής του σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή έκβαση της πρακτικής άσκησης να συμμορφωθεί προς τους κανόνες και κανονισμούς του οργανισμού υποδοχής, το ωράριο εργασίας, τον κώδικα δεοντολογίας και την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας να κοινοποιεί στο Ίδρυμα αποστολής οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει ή οποιεσδήποτε αλλαγές σχετικά με την τοποθέτηση για πρακτική άσκηση 6

7 να υποβάλλει έκθεση σε προκαθορισμένη μορφή καθώς και όποια από τα έγγραφα τεκμηρίωσης απαιτούνται στο τέλος της περιόδου πρακτικής άσκησης. * σε περίπτωση που το Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι μέλος Ομίλου, η δέσμευση είναι δυνατό να μοιραστεί με τον συντονιστικό οργανισμό του Ομίλου. 7

8 Άρθρο 1: Ευθύνη Παράρτημα II ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το εκάστοτε συμβαλλόμενο μέρος θα απαλλάσσει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος της αστικής ευθύνης για ζημίες που υπέστη το ίδιο το συμβαλλόμενο μέρος ή το προσωπικό του από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ζημίες δεν οφείλονται σε σοβαρή ή ηθελημένη παράβαση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους ή του προσωπικού του. Η Εθνική Μονάδα της Ελλάδας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το προσωπικό τους δεν θα καθίστανται υπεύθυνοι, εάν στο πλαίσιο της σύμβασης εγερθούν αιτήματα σχετικά με ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης της τοποθέτησης φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση. Κατά συνέπεια, η Εθνική Μονάδα της Ελλάδας ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα επεξεργάζονται τυχόν αιτήματα για αποζημίωση με επιστροφή ποσού που τούτα περιλαμβάνουν. Άρθρο 2: Λήξη σύμβασης Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν εκτελέσει ουδεμία εκ των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία εν ισχύ, το Ίδρυμα έχει το νομικό δικαίωμα να λήξει ή να ακυρώσει τη σύμβαση χωρίς περαιτέρω νομικές διατυπώσεις εάν, εντός διαστήματος ενός μηνός από την ειδοποίηση του δικαιούχου με συστημένη επιστολή, ο δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια. ελέγχων σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία (Ελεγκτικό Συνέδριο ή Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)). Ο δικαιούχος, κατόπιν γραπτού αιτήματος, έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δικά του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να διορθώσει πληροφορίες που δεν είναι ακριβείς ή πλήρεις. Ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να απευθύνει ο δικαιούχος προς το Ίδρυμα αποστολής ή/και την Εθνική Μονάδα. Ο συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στην Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω δεδομένων από το Ίδρυμα αποστολής, την Εθνική Μονάδα ή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρθρο 4: Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες που μπορεί να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Εθνική Μονάδα της Ελλάδας ή οποιοσδήποτε άλλος ανεξάρτητος φορέας, τον οποίο έχει εξουσιοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Εθνική Μονάδα της Ελλάδας, προκειμένου να ελέγξει εάν η τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση ή οι διατάξεις της σύμβασης εφαρμόζονται σωστά. Σε περίπτωση λήξης της σύμβασης από πλευράς του δικαιούχου πριν την προβλεπόμενη συμβατική ημερομηνία λήξης ή μη συμμόρφωσης του δικαιούχου προς τους όρους της σύμβασης, ο δικαιούχος υποχρεούται στην επιστροφή του ποσού της υποτροφίας που του έχει ήδη καταβληθεί. Σε περίπτωση λήξης της σύμβασης από πλευράς του δικαιούχου λόγω «ανωτέρας βίας», δηλ. λόγω απρόβλεπτης έκτακτης κατάστασης ή συμβάντος πέραν του ελέγχου του δικαιούχου, το οποίο δεν μπορεί να αποδοθεί σε λάθος ή αμέλεια του δικαιούχου, ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να λάβει το ποσό της υποτροφίας που αντιστοιχεί στον πραγματικό χρόνο της τοποθέτησης σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση. Τα υπολειπόμενα ποσά θα επιστρέφονται. Άρθρο 3: Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στη σύμβαση θα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Τέτοιου είδους δεδομένα θα επεξεργάζονται μόνο σε σχέση με την εφαρμογή και την παρακολούθηση της σύμβασης από το Ίδρυμα αποστολής, την Εθνική Μονάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιφύλαξη της δυνατότητας διαβίβασης δεδομένων σε φορείς υπεύθυνους για την επιθεώρηση και την πραγματοποίηση 8

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα